Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava


Podporte tento web

Verejný priestor pre diskusiu www.bezpzlozky.eu

Pavol Bada administrátor www.bezpzlozky.eu zrozumiteľne vyjadril svoj zámer vytvoriť verejný priestor pre diskusiu a prezentáciu odborných stanovísk k oblastiam záujmov cieľovej skupiny, ktorá svoj kariérny život alebo záľubu spojila so sférou vojenstva, bezpečnosti, ochrany života a majetku.
Ako sa ďalej sám vyjadril,  určite sa časom objavia neprajníci tohto webu, ktorí budú spochybňovať jeho existenciu a obsah. Som však presvedčený, že to, čím sa od iných profesijne a odborne zameraných stránok odlišuje, je okrem zaujímavého obsahu predovšetkým uplatnenie práva na priestor verejne sa vyjadriť, ako základného práva občana demokratickej spoločnosti a teda aj občana-vojaka, občana-policajta a ďalších občanov v služobnom pomere vykonávajúcich náročnú a obetavú službu v prospech celej spoločnosti.
Vytvára priestor na právo kriticky sa vyjadriť k tomu, čo je pre iných „tabu“ a neprijateľné z hľadiska ohrozenia osobných ambícií a pozícií, čo zakrývajú rúškom uzavretosti systému, či riešenia problémov výhradne služobnými postupmi pod hrozbou postihov nositeľov kritických názorov dožadujúcich sa nápravy krívd a omylov.
Preto by mal web www.bezpzlozky.eu dôsledne napĺňať obsah výroku Voltaira : „Nesúhlasím s tým čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Právo vyjadriť sa musí mať, tak ako uvádza Pavol Bada určité osobné regulatívy, ktoré nepoškodzujú ľudské a občianske práva iných občanov garantované Ústavou Slovenskej republiky. Podľa J.J. Rousseau: „Moja sloboda ( v našom prípade vyjadrenia sa) končí tam, kde začína sloboda druhého“.
Obmedzenia vo vyjadreniach môžu byť dané len zo zákona, ale nie subjektívnym rozhodnutím jednotlivca. Ak má byť náš postoj kritický, mal by mať podľa I. Kanta dve roviny. Prvá rovina je mať odvahu kriticky myslieť a druhá ak chcem kritizovať , tak kritizovať na pevných rozumových základoch.
Nechcime za každú cenu odhaľovať pravdy, lebo ako to v živote často chodí žiadna pravda nie je absolútna a každý sa snaží prezentovať svoju pravdu.

Jaroslav Junek

 • – – – – –

Avízo pre diskutujúcich

Web bezpzlozky.eu je nestranný, nepodporuje žiadnu politickú stranu.
Jedným zo základných princípov jeho fungovania je, že odmietame aktívne spájanie sa s politikmi a politickými stranami.

Mali by sme sa snažiť odhaľovať najmä predsudky, omyly, pochybenia, porušenia práva a etických noriem ku ktorým sa zaväzoval vstupom do služobného pomeru každý vojak ozbrojených síl a príslušník bezpečnostných a záchranárskych zložiek.

Webmajster

 • –  – – – – –

Odpoveď MO SR na otázky kolegu Vratislava Mojša tu:

Download (DOCX, 23.8MB)

Odbory ministrovi

odpoved odborom v Poprade

425 Komentárov na Verejný priestor pre diskusiu:

 • Predbežná informácia k návrhu novely zákona č.328/2002 Z.z.

  Na slov-lex.sk je od 15.2.2018 zverejnená predbežná informácia k pripravovanej zmene valorizácie výsluhových dôchodkov. Je možné zaslať pripomienky k danej veci.
  Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37

  Autor komentára je konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Drahomír je to v jednej veci ako som písal, neuznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ…Jedná sa o tú samú vec pod jednou spisovou značkou na KS Nitra. Tie dátumy nie sú doplňujúce ale dátumy odvolania sa voči rozhodnutiu KS.

 • Prieťahy??
  Nerozumiem presne kolega, odvolal si sa 4x, teda SP vydala 4 vždy iné rozhodnutia, alebo to bolo jedno konanie, ktoré malo 4 pojednávania, prípadne si len dával doplňujúce stanoviská k jednému konaniu.Taktiež ktorý KS to bol, jednoznačne najdlhšie to trvá na KS BA, ja tam mám svoju vec od 19.2.2016 a do dnešného dňa nebolo vytýčené ani jedno pojednávanie.
  Na iných KS to trvá od polroka asi tak do roka ( aspoň čo mám skúsenosť od kolegov)
  Samotný KS BA patrí k najviac pokutovaným súdom za prieťahy v konaní.

 • Prieťahy…???
  SD som žiadal 07. 03. 2013. Sociál. poisťovňa po obštrukciách ho priznala 28. 01. 2014. Voči jej rozhodnutiu som sa odvolal na KS 1. 19. 02. 2014
  2. 11. 06. 2014
  3. 10. 09. 2014
  4. 21. 03. 2017
  Do dnešného dňa nebolo vytýčené nové pojednávanie ohľadom uznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ do I. ( II. ) prac. kategórie.
  Aj toto je vizitka našich úradov a súdnictva.

 • Zmena zákona o služobnom pomere príslušníkov bezpečnostných zborov v Českej republike (policajti, hasiči, colníci a väzenská služba):
  Od 1.1.2018 sa ruší 150 hodín povinných nadčasov bez nároku na odmenu alebo náhradné voľno. Zadarmo budú príslušníci slúžiť nadčasy len v prípade vyhlásenia krízových stavov.
  Zavádza sa aj 6 mesačná skúšobná doba, kedy sa môže obojstranne zrušiť služobný pomer bez udania dôvodu. Po uplynutí skúšobnej doby bude mať príslušník nárok na náborový príspevok vo výške 30-150 tisíc korún (1100-5500E). Súčasťou novely je aj zvýšenie úmrtného z 3 násobku mesačného platu na 12 násobok.

  Od Nového roka sa sprísni kontrola nad tajnými službami, zavádza sa dvojstupňová kontrola.

 • Prevzaté zo stránky http://www.asociaciapolicajtov.sk:
  JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 14 december 2017 02:11
  Na rokovaní NR SR 13. 12. 2017 bol opätovne, od roku 2014 už po štvrtýkrát, predložený skupinou opozičných poslancov návrh na tzv. plošné zdanenie VD bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Išlo o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou je aj návrh na novelu nášho zákona o sociálnom zabezpečení, kde bolo navrhované jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú použité získaním 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2018. Tento návrh bol predložený oveľa precíznejšie ako predošlé a tiež rozšíril okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku. Aj v tomto, prípade, v tzv. 1. čítaní poslanci tento návrh nepodporili. Hlasovanie: 105 prítomných, za 46, proti 7, zdržalo sa 52 (SMER SD za 1, proti 6, zdržalo sa 30, SNS za 1, proti 1, zdržalo sa 10, MOST – HÍD za 3, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 15, OĽANO za 15, ĽS Naše Slovensko za 1, Sme rodina za 7, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 3, zdržalo sa 3) a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.

 • Na pol roka pokoj?
  Aktuálne.sk dnes (13.12.2017) 19.01
  Návrh opozície neprešiel. Bývalým príslušníkom štátnej bezpečnosti sa výsluhový dôchodok plošne nezdaní. Politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci nedostanú jednorazový finančný príspevok vo výške tisíc eur. Plénum NR SR totiž nepodporilo novelu zákona o protikomunistickom odboji z dielne opozície.
  Návrh bol podľa predkladateľov koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou by bolo bývalým “eštébákom” dodatočne strhávaných 50 percent z ich výsluhových dôchodkov.
  “Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v SR,” vysvetlili poslanci.

 • Z rubriky viete, že? som sa dozvedel:
  Od 1.12.2017 si môžu vodiči cestujúci do Rakúska zakúpiť elektronickú diaľničnú známku, digitálna diaľničná známka nemôže byť použitá ihneď po jej zakúpení, ale najskôr po 18 dňoch odo dňa zakúpenia z dôvodu 18 dňovej ochrany spotrebiteľa a možnosti odstúpiť od zmluvy.
  Tak to nám ktorí sa rozhodneme ísť v sobotu na nákupy nie veľmi pomôže, musíme plánovať všetko s takmer mesačným predstihom. Kto by odstupoval od takejto „zmluvy“?
  Čo už, rakúska byrokracia.

 • Ohlasy politikov na návrh OĽaNO na zdanenie niektorých výsluhových dôchodkov:

  (odpovede vďaka iniciatíve kolegu Ing.Eda Kerestesiho).

  Béla Bugár -- Signifikantné je to, že to navrhuje bývalý ŠTBák. Nepodporíme to.
  Martin Glváč -- OĽaNO a Budaj už toho natárali, nepodporíme nezmysly.
  Gábor Gál -- Nebudeme o tom rokovať ani podporovať.
  Béla Bugár -- Po tlačovej besede OĽaNO rokoval poslanecký klub Most-Híd a rokovali aj o tom návrhu a nepodporia ho.

 • Nerozumiem tvorcom novely. Uvedomili si vôbec , ŽE JE 28 ROKOV ” PO “.
  Že sa idú vršiť na starcoch a starenách ?
  Tí čo boli mladší , sa zamestnali a majú nárok na dôchodok zo SP,tým je jedno či im zoberú polovicu alebo nie.
  Prečo som sa nedočítal , že tak urobia aj sudcom a prokurátorom z tej doby ? Bez nich by ŠtB -áci neurobili predsa nič.
  Však je to jedno, je 28 rokov PO.

 • Zmena -- nový návrh novely zákona zákon č. 219/2006Z.z. o protikomunistickom odboji v dopade na ďalšie zákony:
  .

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 341/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  1. § 2 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

  „ac) daňovníkom, ktorý bol príslušníkom bezpečnostných zložiek podľa osobitného predpisu2b) alebo osobou zodpovednou za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky,“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

  „2b) § 2 písm. g) a h) a príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z. a príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
  2. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhové dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu37afc) daňovníkovi podľa § 2 písm. ac).“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 37afc znie:
  „37afc) § 38 až 43 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
  3. V § 8 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane výsluhového dôchodku daňovníka podľa odseku 1 písm. s),“.
  4. V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová „odseku 1 písm. m) a o)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. m), o) a s)“.
  5. V § 9 ods. 2 písm. f) sa za slovo „príspevku“ vkladajú čiarka a slová „výsluhového dôchodku podľa § 8 ods. 1 písm. s)“.
  6. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
  „d) 50 % z príjmov podľa odseku 3 písm. s).“.
  7. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhový dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. s).“.
  ———

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  --
  1. V § 100 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Opakujúce sa dávky výsluhového zabezpečenia, ktorých sa týka potvrdenie vydané podľa osobitného predpisu43a), sa vyplácajú zdanené podľa osobitného predpisu43b) v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni doručenia takéhoto potvrdenia orgánu vyplácajúcemu tieto dávky.“.
  Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
  „43a) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z.
  43b) § 8 ods. 1 písm. s), § 43 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  2. § 114 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spracovávajú a zasielajú Ústavu pamäti národa údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu49a) každoročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
  „49a) § 19a ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  3. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠143ah
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2018

  Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa § 114 ods. 9 spracujú a zašlú údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu49a) Ústavu pamäti národa po prvýkrát do 31. mája 2018.“.

  Čl. IV
  Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z. a zákona č. 260/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
  „l) vydávať a zasielať orgánom príslušným na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia2aaa) potvrdenie o tom, že ústav disponuje informáciami alebo dokumentmi podľa § 6, v ktorých bola fyzická osoba evidovaná ako príslušník bezpečnostnej zložky uvedenej v § 2 písm. g) a h), prílohe alebo osobitnom predpise2aab) alebo osoba zodpovedná za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky.“.
  㤠19a
  Zasielanie zoznamov príslušníkov bezpečnostných zložiek na účely výsluhového zabezpečenia
  (1) Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia8) vypracovávajú a zasielajú ústavu údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu8a) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.
  (2) Ústav na základe údajov podľa odseku 1 a dokumentov, ktoré má vo vlastníctve, držbe alebo správe podľa tohto zákona, v rozsahu a na účely podľa § 8 ods. 1 písm. l) vytvára zoznam fyzických osôb, ktoré boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h), prílohy alebo podľa osobitného predpisu2aab), alebo osobami zodpovednými za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky, o ktorých má informácie alebo dokumenty podľa § 6 alebo personálny (kádrový) spis príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnú evidenčnú kartu príslušníka bezpečnostnej zložky. Ústav priebežne zasiela potvrdenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) príslušným orgánom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu2aaa) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.“.
  (3) V § 27 ods. 1 sa za slovo „služba“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovom „správe“ sa vypúšťajú čiarka a slová „do ôsmich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
  (4) V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 písm. b)“.
  (5) Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠29a
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
  (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba zabezpečia splnenie povinností podľa § 27 ods. 1 vo vzťahu k osobám, ktorým sa vyplácajú dávky zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8b) do 31. marca 2018.
  (2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí splnenie povinností podľa § 28 ods. 1 vo vzťahu k vláde Českej republiky do 31. marca 2019.“.
  (6) Do zákona sa vkladá príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

  „Príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z.

  ZLOŽKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
  V RÁMCI ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNEHO MINISTERSTVA VNÚTRA A ICH PREDCHODCOV všetky útvary a zložky od roku 1947 – 1989 vto (cca 7 listov).
  Výška zdanenia (plus-mínus) je uvedená v príspevku nižšie.

 • Nový návrh novely zákona o protikomunistickom odboji:

  Dňa 10.11.2017 predložila skupina poslancov návrh novely zákona o protikomunistickom odboji. Jeho súčasťou je aj novela zákona č.328/2002 Z.z. ako i zákona o daniach z príjmov. Navrhuje 50% plošné zdanenie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠTB (časti ZNV, PS, SS/GŠ) bez rozdielu dĺžky služby v týchto zložkách. Skupina poslancov argumentuje: … poberajú vysoké dôchodky (600-700 €) a po zdanení budú mať dávky okolo priemerného dôchodku.

 • Re na “kinderekonoma”:
  Keby bol VD, resp. SD súci a nie viac menej smiešny aj v súčte, tak určite by som nechodil do roboty už aspoň 3 roky- možno aj viac…ale po výletoch, jak zapadniarskí dedkovia a babky.

 • Ekonóm Michal Páleník: „Máme dôchodcov, ktorí natvrdo zneužívajú sociálny systém“

  V rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ s VERONIKOU COSCULLUELA Páleník vysvetľuje, akým smerom by sa mala sociálna politika uberať a kde by mohli vládne strany, ktoré sa v sociálnej rétorike pretekajú, pridať plyn.

  Je nový sociálny balíček vlády dobrá správa pre ľudí? Komu pomôže? Ekonóm z Inštitútu zamestnanosti -- MICHAL PÁLENÍK (38) hovorí, že štát v balíčkoch napráva veci, ktoré nefungujú a mali by dávno fungovať. Navyše, mnohé opatrenia sú nesystémové.

  “Čo sa týka poberania dôchodkov, myslím, že aj v tomto sme jedna z mála krajín, kde je to bezbreho dovolené. Máme asi 50-tisíc starobných dôchodcov, ktorí majú dôchodok ako drobné prilepšenie k platu, a teda natvrdo zneužívajú sociálny systém. O počte výsluhových dôchodcov, ktorí takto zneužívajú sociálny systém, neviem vôbec nič. Každý dôchodca by mal mať šancu privyrobiť si, ale určite by nemal mať šancu poberať plný plat za zamestnanie a súčasne poberať plný starobný dôchodok”.
  V tomto príspevku som len citoval “ekonóma”

 • Valorizácia dôchodkov -- chudoba moci parlamentných zástupcov a ich štruktúr .
  Ťahanie za nos a masírovanie verejnej mienky, vždy ako treba, aby sa uplatnil princíp ” najmenšieho zvýšenia” .
  Upozorňujem valorizácie u všetkých dôchodkov. Za všetkých vlád. Pragmaticky by mala valorizácia +- kopírovať dôchodok ” súčastníka “v priamej úmere. Ak murár , či učiteľ, či veliteľ čaty odrobil x rokov a šiel do dôchodku pred x rokmi, jeho dôchodok by mal byť valorizovaný tak, aby kopíroval dôchodok terajšieho murára, učiteľa, veliteľa čaty…..
  Kritéria ” dôchodcovskej inflácie, rastu HDP, inflácie, zásluhovosti a solidarity ” sú len fajky. Najmä, ak sa uplatňujú naopak. A demagógia a zvrátenosť , že nebude na dôchodky, že starneme, že mladí pôjdu do dôchodku v 75 rokoch, že dôchodcovia sú hrobom pre mladých….. Nuž …… skúsenosť zo zločinného komunizmu mám . Ohavný socializmus mi dal prácu, byt, škôlku a vychoval som 3 synov.
  Je ohavné, až zločinecke z Ústavy 1,2,3, skôr 88, ak politickí trpaslíci , ktorí sa menia aj s koncepciami a reformami ako špinavé prádlo vyvolávajú atmosféru, že dôchodcovia sú vinní, paraziti ekonomickej prosperity a prekážkou blahobytu ich detí, ktorí majú neistú prácu , 30-ročné hypotéky. Do tohto sveta nechcú potomstvo, veď musia ” pracovať na dôchodcov” a udržať systém.

 • Súbeh dôchodku a práce z pohľadu Súdneho dvora EÚ
  Súdny dvor posudzoval rumunskú legislatívu,ktorá obmedzuje poberanie dôchodku a zamestnania vo verejnom sektore tak, že poberatelia dôchodkov vo výške presahujúcej výšku priemerného platu, ktorí sú súčasne zamestnaní vo verejnej správe, sú povinní do 15 dní od vzniku tohto súbehu oznámiť svoju voľbu medzi ďalším poberaním dôchodku alebo pokračovaním v pracovnom (služobnom) pomere. Súdny dvor dospel k záveru, že táto úprava nepredstavuje žiadnu diskrimináciu, osobitne nejde ani o podmienku prístupu k zamestnaniu, kritéria výberu alebo podmienky prepúšťania v zmysle Smernice 2000/78/ES. Rumunská úprava teda neodporuje právu EÚ.

  V minulosti sa viedla diskusia (aj na tomto webe) k možnému obmedzeniu súbehu poberania dôchodku a práce vo verejnom sektore. Niektorí z nás zastávali názor o nemožnosti takéhoto riešenia z pohľadu možnej diskriminácie iní zas nie. Vyššie uvedené rozhodnutie Súdneho dvora vyriešilo rôzne pohľady na túto vec. Prípadné obdobné riešenie súbehu dôchodku a práce vo verejnom sektore na Slovensku je teda možné a v súlade s názorom Súdneho dvora EÚ.

 • Ing. Eduard Kereszteši napísal: 4. júla 2017 o 19:01 .. nuž, loptička je teraz na druhej strane hracieho stola a verme, že s ňou budú rozumne nakladať. ..

 • .Som veľmi rád, že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko, ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil, že pokiaľ bude v parlamente tak:

  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko

  A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, teraz už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
  Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

 • Už by som nepísal, ale vybral som z článku, prečo ako laikovi sa mi javilo, že v ňom reagujú odborníci: /link je jednoduchší -- ale je to iba možno môj nesprávny názor/.
  “Projekty a detailné spracovanie modernizácie majú byť hotové koncom leta. Šéf rezortu Peter Gajdoš (nom. SNS) chce predstaviť návrh v čo najkratšom možnom čase. „Finalizujeme najdôležitejší dokument, v ktorom sú hlavnými bodmi rozvoj a výstavba Ozbrojených síl,“ vyhlásil. „Predpokladám, že v septembri by som predložil na vládu na schválenie ten najlepší a najefektívnejší variant,“ zdôraznil Gajdoš”.
  Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď je pri hodnotení plánov ministerstva obrany zdržanlivý. Kritizuje komunikáciu rezortu smerom k verejnosti a nákupy vojenskej techniky sú podľa neho natoľko drahé, že je potrebné súťaže a obstarávanie detailne zverejňovať. „Občania majú právo vedieť, čo sa s ich peniazmi deje. Zmluvy sa finalizujú potichu a von preniknú iba všeobecné informácie,“ zhodnotil Naď.
  Nadšenie krotí aj Pavol Kárász zo Slovenskej akadémie vied. Peniaze obetované pre armádu totiž môžu chýbať inde. „Treba situáciu zvážiť komplexne, armáda síce vyžaduje modernizáciu, ale verejné zdroje sú obmedzené a je po nich dopyt aj inde, v iných rezortoch. Treba nájsť čo najvhodnejšie riešenie,“ uzavrel”.
  ešte vlastnými slovami:
  p.s. Som asi staromódny:-) ja ani Facebook dokonca nemám.Nejako ho nepotrebujem.Pekný deň prajem.

 • Ku príspevku Pavol Bada napísal: 1. júla 2017 o 9:19 -- Trocha som sa zamyslel nad príspevkom./nemusím mať pravdu/.Rozmýšľal som nad “reklama iným médiám sa nepodporuje”.Prípadne nad autorskými právami a pod.Ono je to všetko dosť zložité, diskutabilné a je to pre odborníkov.Najmä až pri všetkých, prípadne takmer všetkých internetových denníkoch sa píše konkrétny článok zdieľať, zdieľať na Facebook a pod.Neviem podrobnosti o zdieľaní, nakoľko nie som až natoľko odborník -- aj IT.Kto si počas viacerých rokov prečítal pár mojich príspevkov možno si všimol, možno nie, ale snažil som sa linky k internetovým denníkom obmienať, ku ktorým som mal možnosť prístupu, boli publikované -- zverejnené /teda pre verejnosť -- občanov/, bol pri nich uvedený autor, resp. zdroj -- /aby boli pravdivé, prípadne to nebol hoax/ -- tak potom mohlo ísť -- nemuselo ísť o reklamu, podotýkam eventuálnu reklamu, ale určite neplatenú, predpokladám tiež aj linky všetkých rôznych mas-médií z ktorých sa čerpali články aj ďalšími kolegami v minulosti.Najskôr došlo k postupnej zmene v prístupe a komentáre budú musieť byť vlastnými slovami, ako aj Paľo v príspevku píšete.Linky boli k aktuálnym témam /aj tohoto webu (silových-bezpečnostných zložiek)/ -- na poslednom som si dokonca všimol zdroj: MO SR.Ibaže by to bola reklama aj oficiálnym štátnym inštitúciám v konkrétnom prípade Ministersvu obrany SR./to iba ako postreh -- tiež nemusí byť správny/.Ešte by som chcel uviesť dve praktické veci.Prvá.Link je -- bol praktickou vecou, v názve linku je upútavka -- názov článku, čitateľ sa rozhodol či link otvorí a článok v ňom si prečíta, prípadne neprečíta.Podľa prieskumov veľa čitateľov odradí od čítania práve siahodlhý obsah článku, okrem toho dlhý -- obsiahlý článok zaberá veľa miesta na webstránke a článok môže -- nemusí zaujať pozornosť čitateľa.Druhá praktická vec.V PVV je v oblasti sociálna politika proklamovaný zámer vlády SR viac informovať dôchodcov o zmenách v sociálnej oblasti a pod.Vo veľa linkoch internetových denníkov je odkaz na zdroje.Napr. na zdroj MPSVaR, prípadne iné štátne inštitúcie.Tu si nemyslím, že by išlo o reklamu .. to skôr o napĺňanie Programového vyhlásenia Vlády SR.PVV je vo viacerých rubrikách aj na tomto webe /pre informáciu/ -- napr. rubrika Zákon 328/2002 Z.z. /PVV je medzi príspevkami/.
  Ale ako som písal, je to iba môj názor -- zamyslenie sa a pokúsim sa prispôsobiť.Nakoniec, akú formu napĺnania PVV v informovaní občanov -- dôchodcov o prípadných zmenách zvolí vláda SR, resp. oficiálne štátne inštitúcie SR nie je ani tak veľmi náš problém.Ako dôchodcovia by sme mali byť /aspoň podľa mňa/ iba konzumentmi informácií od kompetentných orgánov SR.A je to len ich záležitosť akú formu vyrozumenia občanov -- dôchodcov -- výsluhových dôchodcov zvolia.Programové vyhlásenie vlády SR ich však /štátne orgány SR v povinnosti informovania/ nepustí.:-)

 • pre Milana -- všimol som si, že linky sa v poslednej dobe už viac -- menej nedávajú, ale tento článok v linku je dosť odborný po bezpečnostnej stránke./MO SR/.Tu vydrží dlhšie v dohľade ako na internetovom portály:

 • Miro, daj link na ten popol. Ja mimochodom vyvážam raz týždenne z našej pizzerie ( kde som zamestnaný) do kontajnéra tiež popol z bukového dreva. Tak aspoň sa niečomu na staré kolena hádam ešte priučím. 🙂

 • Až má niekto záujem prečítať si článok /prípadne nemá čas surfovať na weboch -- internetových portáloch a ich diskusných fórach pod článkami/, ktorý dnes pribudol v internetovom denníku Pravda -- pre rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadanie -- Pod názvom “Slovenská armáda má vstať z popola”.Autor: Jakub Sudek, Pravda 30.06.2017 07:00./pre záujemcov, čitateľov webu/.Zaujímavé čítanie najmä pre vojskových odborníkov .. ale aj laikov /neodborníkov/, vo vzťahu k obrane /MO SR/ ako takej.

 • pre info. /kto má záujem/ .. čo píšu kolegovia na svojich weboch .. http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html ..

 • .. 17.06.2017, 00:00 /Autor: Marcela Šimková/ .. “Na Slovensku sa dlho nerozprávalo o korupcii,” hovorí Kovařík s tým, že s vývojom demokracie u nás je menej drobnej korupcie a máme omnoho viac snahy bojovať s korupciou vo sfére verejných financií.Viac o výzvach riaditeľa Odboru prevencie korupcie Úradu vlády sa dozviete v rozhovore /zaujímavom vídeu v linku/ šéfredaktorky HN Marcely Šimkovej”.

 • Zaujala ma úvaha na http://doko.blog.sk v článku: Odstránenie súčasného demokratického systému na Slovensku.
  Logická úvaha, bez nadržiavania jednej či druhej strane, ozrejmuje prečo Kotleba získava podporu.

  Cit. z článku: “…. Mňa osobne by veľmi zaujímalo, ktorú z možných obmien demokracie, mal generálny prokurátor na mysli?

  Takže, aký záver sám pre seba urobím ?

  Po prvé, že žiadna strana sama o sebe, nemôže porušovať ústavu. Tú môžu porušovať iba ľudia. A ak ju porušujú, treba ich v súlade s platnými zákonmi aj potrestať. To tiež patrí k demokracii. Po druhé: Ak máme v ústave napísané, že demokratickú formu vlády máme mať v duchu odkazu cyrilo-metodského duchovného dedičstva, potom naša demokracia musí vychádzať z kresťanských zásad, lebo Cyril a Metod doniesli našim predkom predovšetkým Desať Božích prikázaní. Ak sa teda máme držať ústavy doslova, potom treba tiež dodržiavať aj tieto prikázania. Lebo aj to je demokracia. A to kresťanská. …”
  Viac v článku.

 • http://www.bezpzlozky.eu/2017/05/spomienka-na-98-vyrocie-smrti-m-r-s/#comment-10407
  Súhlasím s predchádzajúcimi komentármi v linku.Vyjadrím ešte svoj názor k úvodnému článku v linku, z ktorého som vybral: “VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA celou činnosťou a programom podporuje tie myšlienky a osobnosti, ktoré bojujú za bezpečnejší svet a spoločnosť bez nebezpečných extrémizmov”. -- plne sa s touto konštatáciou stotožňujem.
  Záverom k nebezpečným extrémizmom: Tiež súhlasím s vyslovenou úvahou v príspevku Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15, ktorá končí vetami: “Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista”. .. koniec citátu.
  Ale čo si myslím ja, čo sme my všetci, ktorí tiež prispievame aj na túto web stránku: sme všetci humánny, teda máme tiež koncovku /istí/, t.j. sme humanitárni -- humanisti.
  A ešte význam slova humánny -- humanitárny
  1. ľudomilný, ľudský, filantropický: h-e snahy, skutky, úsilia;
  humanisatio → humanizácia, humanizovanie, poľuďšťovanie
  humanita → ľudskosť
  humanitárny → ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi
  humanitas → humanita, ľudskosť
  humaniter → ľudský, z ľudského hľadiska
  humanitný → vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný
  humanizmus → ľudskosť; starostlivosť o blaho človeka; európsky umelecko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru
  humanus → ľudský
  .
  Takže VD, VD/SD, SD sme podľa môjho názoru takíto -- vyššie uvedení .. (isti) ..

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428319-za-ukradnute-granaty-budu-padat-hlavy/ .. internetový denník Pravda informoval: /Autor Dominik Hutko, Pravda 02.05.2017 18:28/.
  “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili. Za krádež granátov a protiraketových striel z muničného skladu avizuje minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) personálne postihy.Minister na včerajšom zasadnutí parlamentného výboru pre ochranu a bezpečnosť informoval poslancov o nových skutočnostiach v prípade krádeže munície z vojenského skladu v Trenčíne – Kubrej. Výbor zasadal za zatvorenými dverami. Ministerstvo podľa Gajdoša ukončilo kontrolu skladu. „Uvedený materiál a všetky podklady som odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal rezortný šéf. Ďalšie informácie pre pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť odmietol. Na výbore sa hovorilo, že rezort plánuje vyvodiť zodpovednosť voči desiatkam ľudí a niektorí funkcionári už nesedia na svojich stoličkách. Ministerstvo obrany pre denník Pravda to nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo. .. “Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. viac v linku.
  .
  K prvému komentáru tejto problematiky /tejto rubriky/ Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa 24. apríla 2017 o 17:18 .. a konštatácii -- tvrdeniu “analitika” .. “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia”.“Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov)”.
  .
  Podľa článku, ktorý zverejnil denník Pravda sa javí, že pán “analitik” Jaroslav Naď sa v tomto konkrétnom prípade hlboko mýli a minimálne nejde “iba” o NIŽŠIE hodnosti.Zo zverejneného článku vychádza iný záver. “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili”.”Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. Takže ako? .. pán “analitik” Naď. …/na riešenie týchto a podobných problémov predsa neexistuje žiadna šablóna/.

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/427952-smisko-pri-trestnom-cine-extremizmu-sa-musi-dokazat-umysel/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box , Autor: Dominik Hutko, Pravda 28.04.2017 11:00
  “Smiško: Pri trestnom čine extrémizmu sa musí dokázať úmysel” .. čo píšu k extrémizmu dnešní kompetentní.
  Zaujalo ma v článku-rozhovore: “Pri trestných činoch extrémizmu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ktoré sa musí páchateľovi dokázať.Viac v linku článku.

 • BEZPEČNOSTNÝM RIZIKOM PRE ŠTÁT JE POLITIK A NIE VOJAK!!! VOJNA JE POKRAČOVANÍM POLITIKY NÁSILNÝMI PROSTRIEDKAMI. POLITIKU NEROBÍ VOJAK ALE POLITIK!!!
  Pán Bránik asi pričasto sleduje televíziu v ktorej okrem reklám je prezentované len násilie, vojny, agresia, faloš, intrigy, podvody, vraždy, hádky atd. atd. Proste nič pozitívne.

 • Netoporme sa priveľmi reakciami na názor bezpečnostného „analytika“ p. Naďa v článku:
  https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html
  dovolím si uviesť vysvetlenie s použitím komentára z TVNOVINY.SK ešte zo 16.2.2017.
  Radovan Bránik: Skutočnou hrozbou pre Slovensko sú frustrovaní bývalí vojaci, hrozia vojenským pučom
  Odborník na extrémizmus tvrdí, že členovia Asociácie slovenských vojakov nielenže vedia používať zbrane, ale aj majú kontakty na armádu a disponujú množstvom informácií, ktoré podliehajú štátnemu tajomstvu.
  Radovan Bránik pri popise extrémistickej scény za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu označil Asociáciu slovenských vojakov. Predseda tohto spolku Jozef Žarnovičan hovorí, že demokracia je mŕtva ideológia a na verejnosti hlása aj možnosť vojenského puču.
  Problematike extrémizmu sa venujete už niekoľko rokov. Koľko organizovaných skupín momentálne evidujete na Slovensku?
  Evidencia je primárne vecou štátnych orgánov, ktoré sa tomu venujú. Úplne definovať počet týchto subjektov je skoro nemožné, keďže mnohé z nich nemajú formálnu štruktúru a nie sú registrované.
  Koľko ľudí sa v nich združuje?
  Ak hovoríme o tvrdom jadre, tak môžeme hovoriť o tisíckach osôb a k tomu sa nabaľujú ešte rôzni sympatizanti.
  Hovoríte, že sa Slovenskí branci umiernili. Kto je teda v súčasnosti najväčším bezpečnostným rizikom?
  Je tam určitá škála. V strede bezpečnostného rizika je napríklad Vzdor Kysuce, ktorý má ambíciu ovplyvňovať moc a dostávať sa do policajných zložiek, alebo do zložiek ozbrojených síl. Ide však o relatívnu malú skupinu ľudí, až na výnimky zvonka bezpečnostného systému.
  V roku 2015 sa však reaktivovala dlhodobo nefunkčná Asociácia slovenských vojakov (ASV). Nebezpečnou ju robí to, že jej jadro z veľkej časti tvorí množstvo profesionálnych vojakov v zálohe. Teda štát ich vzdelal, dal im vojenskú prípravu a dodnes ich platí cez výsluhové dôchodky.
  Na rozdiel od väčšieho apolitického združenia, ktoré rieši hlavne praktické otázky týkajúce sa života vyslúžilcov majú príslušníci ASV vyslovene politické ambície, časť z nich pritom predstavuje skutočný extrém.
  Navyše aj nemalá časť slovenských veteránov sa prikláňa k ruským záujmom a prejavuje obrovský odpor voči NATO a prozápadnej orientácii Slovenska. ASV teda aktuálne patrí na spomínanej škále bezpečnostného rizika na najvyššie priečky
  Zvlášť, keď sa im darí získavať na svoju stranu stále viac nielen vyslúžilcov, ale aj aktívnych príslušníkov Ozbrojených síl SR, pretože vo svojej komunikácii umne miešajú oprávnenú kritiku mnohých nedostatkov a prehmatov súvisiacich s politickými nomináciami počas viacerých vlád s útokmi na samotnú podstatu štátneho zriadenia.

 • Pekný večer prajem,
  pre p. Faltina :
  S tým analytikom / p.Jaroslav Naď/ na začiatku deväťdesiatich rokov Ste slúžiť nemohli, menovaný analytik vtedy mohol mať tak maximálne 15 rokov a pravdepodobne sa vtedy pripravoval na budúce povolanie, usudzujem, že na “analytika” .
  O vojne asi počul len z vyprávania svojho otca alebo deda, ale asi zle počúval, lebo oni o extrémistoch mu určite v súvislosti s vojenčinou nehovorili.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • K žiadosti Ľuba Dubeňa, z 24.04.2017 o 17:18 hod.:

  “Bolo by dobré aby naši kolegovia (bývalí prislušníci, vojaci)…aby sme vedeli s kým máme tu česť”
  Ja toho Jaroslava tak trochu poznám, skôr z videnia, ako osobne. Slúžili sme totiž začiatkom 90-tých rokov minulého storočia v jednom pluku.Lenže iba krátko. V dobe, keď som ja nastúpil k onomu-dnes už zrušenému útvaru- on odchádzal do misie. Potom som ho už nestretol, len v poslednej dobe ho občas vidávam na TV-obrazovke vyjadrovať sa k podobným veciam, o ktorých tu aktuálne hovoríme. Čiže predpokladám, že je v súčasnosti tiež VD, tak ako aj my a že sa dal na “analýzy”. Asi to lepšie sype ako nám ostatným, čo robíme SBS-károv, domovníkov, rozvozcov, ba aj kamionistov…na staré kolena.
  No, ale vzhľadom k dobe, ktorá odvtedy ubehla -cca 20 rokov snáď aj viac-sa možno aj mýlim a nie je to on, ale len dajaký strýko, kmotor, synovec, alebo dačo podobné, pretože na obrazovke pôsobí dosť zachovalo, ba až mladicky.

 • Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15 -- súhlas s takou úvahou .. :good:

 • Chlapi, ten “analytik”, je asi taký analytik, jak ja kozmonaut. V mladosti som mal tú česť, stretnuť pár sovietských kozmonautov, aj porozprávať sa s nimi. Ba dokonca, v 70- tých rokoch minulého storočia a na základe ich vplyvu, rád a všeobecného nadšenia tej doby, som si podal príhlášku do konkurzu na akciu “Interkozmos”. Bolo nás asi 200. Vyhráli nakoniec Láďo Remekk a Olda Pelčák. Z nich letel akurát Láďo. Ale veď to vieme. Takže asi tak…s tými analytikmi.

 • Čo vlastne naši mecenáši pokladajú za extrémne…??? Kto je vlastne extrémista…???
  Len taká moja malá úvaha. K tomu akože znalcovi, ktorý tvrdí o ozbrojených silách to čo tvrdí sa račej vyjadrovať nebudem. Dnes je extrémista asi ten čo miluje svoju vlasť za ktorú je ochotný položiť aj svoj život tak ako prisahal. Ja som prisahal vernosť svojej vlasti ale nie inému… Váži si aj iné národnosti v nej žijúce, ktoré Slovensko považujú za svoju vlasť, dodržujú jej zákony a majú v úcte našich velikánov, uznávajú našu kultúru, zvyky, tradície… Dnes je extrémista ten čo nekradne, neohovára, dodržiava zákony…atd.
  Teda aj ja som extrémista. Som veriaci no k svojej viere žiadnu cirkev nepotrebujem. Ja boha nosím v srdci a nie v peňaženke. Som extrémista nakoľko pomáham slabším, nekradne a nebažím po mamone a moci…
  Dnes je normálne a nie extrémne kradnúť, podvádzať, bažiť po moci, ohovárať…ale aj vraždiť a zabíjať. Je normálne diskriminovať určitú skupinu ľudí. Je normálne aby človek musel bojovať za svoje zákonité práva…Je normálne zvýhodňovať príživníkov a asociálov… Je normálne aby v televízii išla reklama za reklamou…Je normálne aby jeden obyčajný film trval aj 200 minút. Je normálne nedodržiavať zákony a normy spolužitia. Dnes je normálne nepoznať a prekrucovať históriu podľa toho aký režim je pri moci a čomu vyhovuje. Je normálne symboly a zvyky starých Slovanov ale aj iných označovať za extrémne ba dokonca fašistické nakoľko ich nejaký režim či ľudia (skutočný extrémisti) prevzali a prisvojili. Čo na tom, že tie symboly ale aj zvyky majú aj tisíce rokov….atd.
  Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista.

 • Až je pravda, čo je napísané v článku zo Sme -- v príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 a to analytika a navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu), že sa jedná v číslach o 10 percent nižších hodností, tak je to o to viac zarážajúcejšie, aj urážajúce, /nižšie hodnosti a ich držiteľov/ že silové zložky + VD majú spolu okolo 80 tisíc ľudí a s rodinami spolu o to viac.MV SR cca. 23 tisíc + MO SR cca. 17 tisíc + VD cca. 40 tisíc a z toho cca. 10% by bolo pár tisíc extrémistov?, resp. podporovateľov extrémizmu?Potom ale neviem, či stačí varovný prst pre silové zložky, že to došlo až do tohoto stavu.Len, skôr bude pravda to, že vždy pri všetkom čo sa nepodari-nepodarilo, tak najväčšiu vinu niesli obyčajní ľudia, teda aj “extrémistami” sú v tomto prípade už “anylytikom” uvedené nižšie hodnosti.A to je “analytik”, ktorého občasné výstupy sú prezentované aj v televízii.Až sa nemýlim v osobe a obsadení.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 -- “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  Iba by som chcel dať čitateľom do pozornosti porovnania .. nižšie hodnosti versus vyššie hodnosti ..
  Do pozornosti /z linku/ tohoto webu body /6/, /7/, /9/ a pod.: http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, čo nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.
  7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená .
  9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.
  Stále zostáva nedoriešená otázka NEVALORIZÁCIE a tiež: Kde sú peniaze VD? .. /rubrika Výročia nevalorizácie/. Majú aj toto všetko vyššie napísané na svedomí nižšie hodnosti?Vynára sa tiež otázka: Nie je podhubím pre vznik extrémizmu v spoločnosti, mierou podporovania extrémistických organizácií a združení /určite nielen/ medzi vojakmi a policajtmi prípadne medzi VD prijímanie zákonov a prijímanie /ne/správnej legislatívy v minulosti /?Až je teda pán “analytik” taký chytrý.Od niečoho sa predsa ten “extrémizmus” v spoločnosti odvíja ..

 • No veď práve Ľubo. Tam je ten pes zakopaný. Keby tí dôchodci-SBS-kári z muničného skladu mali aké také VD(aspoň na dolnej hranici naších “spojencov”), tak by neboli odkázaní robiť tých SBS-károv, a počet podozrivých by sa tým pádom zmenšil na tie nižšie šarže… Na to nemusíme byť ani analytici, aby sme sa k tomu “doglupali” 🙂

 • “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia.
  V dnešnej tlači https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html ,redaktor rozoberá stratu granátov z muničného skladu. Dal slovo aj “analytikovi” J. Naďovi, ktorý sa vyjadril:
  “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  “Podobne sú na tom výsluhoví vojaci a policajti, čo je druhá skupina, ktorá bežne stráži muničné sklady a taktiež často symaptizuje s extrémistami”.
  Zaráža ma názor tohto “analytika” navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu). Ak by to bola pravda, tak ako mohla vláda a parlament SR vyslať vojenský kontigent do pobaltia (prevažne nižšie hodnosti),prečo armáda a polícia cvičia a pripravujú civilistov na funkcie (s nižšími hodnosťami)?
  Prečo sa na stráženie využívajú SBS (výsluhoví dôchodcovia), keď “často” sympatizujú s extrémistami.
  Z článku som nadobudol dojem, že granáty určite ukradli výsluhoví dôchodcovia (alebo vojaci s nižšími hodnosťami), lebo “extrémisti.
  Pán “analytik” nenapísal, čo považuje za extrémistov , neuviedol ako došiel k počtu podporovateľov extrémizmu. Nenapísal čo značí , že výsluhoví dôchodcovia “často” podporujú extrémistov. Je to denne, týždenne alebo mesačne či raz ročne?
  Bolo by dobré, aby naši kolegovia (bývalí príslušníci a vojaci) ,ktorí majú vedomosti o tomto “analytikovi” a jeho “inštitúcii” zverejnili o koho ide,kde pracoval, kto ho platí a niečo o jeho minulosti. Aby sme vedeli s kým máme tú česť.
  Navyše by tento “analytik” mal poskytnúť svoje vedomosti o podporovateľoch z radov armády a polície príslušným zložkám. Takisto aj o sympatizantoch extrémizmu, čo strážia muničné sklady (možnom to oni ukradli granáty a chcú ich použiť na nekalé ciele). Tu by pán “analytik” pretromfol vojenské obranné spravodajstvo a SIS a ukázal na vinníkov.

 • Dňa 1. apríla 2017 navždy opustil tento svet plk. gšt. v. v. doc. Ing. Štefan Jagerčík, CSc., bývalý rektor Vojenskej akadémie v r. 1997 – 1999 (predchodkyne dnešnej AOS). Odišiel vo veku 69 rokov a jeho život sa zmenil zrazu na spomienku. Neľútostná smrť zasiahla do cesty jeho života a náhle ju ukončila. Táto životná cesta sa začala v r. 1948 v Polomke.

  Po základnej škole a učilišti v roku 1967 nastúpil do Vyššieho delostreleckého učilišťa v Martine. Po jeho ukončení pôsobil vo viacerých technických pozíciách v posádkach a útvaroch v západných Čechách. Od augusta 1973 nastúpil do Liptovského Mikuláša, do vtedy založenej Vysokej vojenskej technickej školy, do jej výcvikového a zabezpečovacieho pluku. Absolvoval vojensko-inžinierske štúdium na VA Antonína Zápotockého v Brne, tam ukončil aj externú vedeckú ašpirantúru a následne sa dlhé roky vo vysokom vojenskom školstve v Liptovskom Mikuláši venoval pedagogickej práci. V r. 1987 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta vojenských vied. Až do odchodu do dôchodku (r. 1999) zastával nielen pedagogické a veliteľské funkcie, ale aj akademické.

  V roku 1993 sa stal vedúcim Katedry systémov technického zabezpečenia, od r. 1995 dekanom Fakulty protivzdušnej obrany novozriadenej Vojenskej akadémie. V r. 1997 úspešne ukončil Vyšší akademický kurz GŠ a stal sa rektorom vtedajšej Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Funkciu rektora vykonával v zložitom transformačnom období nielen samotnej školy, ale aj Armády SR.

  S plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc. sa konala posledná rozlúčka 5. apríla 2017, kedy mu vzdali hold a úctu jeho životnému dielu bývalí spolupracovníci, priatelia, známi, učitelia a rodina.

 • Dostal som niekoľko mailov . Jeden citujem:
  “Dobrý den,
  obdržel jsem z různých zdrojů, že zemřel genplk. Hrebík, bývalý velitel 1. A a později VVO. Na přání rodiny se nebude konat ani vojenský, či jiný pohřeb, jen rozloučení v úzkém kruhu rodiny. Vy co jste ho znali, se s ním rozlučme alespoň dnešní vzpomínkou na něho. ”

  Paradox doby. Ak zomrie celebritka , všetci sa majú potrhať hovoriac o umeleckom nebi.
  Ak zomrie vojak je stupeň utajenia ” Prísne tajné ” a ocenenie žiadne. Švejk povedal : na obraz císaře muchy serou ” . Analógia na vojenstvo na Slovensku v rokoch 1948 -- 1989 zabudnite, tam nie je história.

  Česť pamiatke genplk. Hrebíka, veliteľa VVO.

 • Pán bývalý veliteľ VVO umrel podľa informácie ktorú mám zo zdroja z Čiech 26.3.2017: “Dnes jsem dostal zprávu od syna gen Hrebíka, že v noci zemřel jeho otec (zpráva zřejmě pravdivá, ale mnou neprověřená). Arm. Gen. Vacek.
  Rovnako túto správu obdržala časť našej slovenskej generality, očakávam že sa parte objaví na ich webe, informujte sa:
  Klub generálov SR: info@KGSR.sk http://www.kgsr.sk

  Osobne som pánovi generálovi pomohol poskytnutím zamestnania na vrátnici ÚVN Praha Střešovice v roku 1991 aby sa z neho nestal bezdomovec a finančne ako-tak prežil (vtedy som bol vo funkcii zástupcu riaditeľa ÚVN).
  Česť jeho pamiatke.
  PS: prosím kolegov aby ste sa e-majlami nedomáhali uverejňovania každej správy/parte o umrtí vyslúžilca, tento web má aj iné ciele. Uverejneniu celkového ZOZNAMu o úmrtiach veteránov štvrťročne, polročne alebo ročne sa nebránime, naopak. Že sa tak nedeje, poďakujte prosím tým, ktorí závideli, sú “kompetentní a vyprofilovaní”, sedia v Trenčíne. VÚSZ je v tom úplne nevinne.

 • Asi 27.3.2017 zomrel byvalý Veliteľ VVO -- genplk. Ing. Jozef Hrebík. Bližšie informácie nemám. Česť jeho pamiatke.

 • Na „Sťažnosť – podnet na neriešenie niektorých problémov v ASR a ostatných bezpečnostných zložkách“ adresovanú ministrovi obrany SR odpovedal za Kanceláriu ministra riaditeľ Ing, Peter Čokina.
  Podľa Dennika N z 2.3.2017: Tento týždeň náhle skončil vysoko postavený úradník Peter Čokina, ktorý bol riaditeľom kancelárie ministra Petra Gajdoša.
  Vo funkcii vydržal len necelé tri mesiace, skončil tesne pred uplynutím skúšobnej lehoty. Ministerstvo k tomu poskytlo iba stručné vysvetlenie.
  „Peter Čokina bol do funkcie riaditeľa Kancelárie ministra obrany iba dočasne preložený. Služobný pomer s ním bol ukončený v skúšobnej dobe v zmysle zákona,“ napísala hovorkyňa Danka Capáková.
  Riaditeľ kancelárie ministra je dôležitý pre chod celého rezortu. Jeho rukami prechádzajú dokumenty, ktoré minister podpisuje. Má vplyv na to, akí ľudia majú prístup k ministrovi, podlieha mu aj komunikačný odbor. Podľa organizačných smerníc má priamo „kontrolovať plnenie úloh, ktoré minister uloží“.
  Čokinu si vybral do funkcie priamo minister Gajdoš. Spoznali sa ešte v armáde, z ktorej Čokina odišiel v roku 2010 v hodnosti plukovníka. Po vlaňajších voľbách sa stal na niekoľko mesiacov šéfom výcvikového priestoru Lešť, v decembri prešiel na ministerstvo.

 • Pekne, zrozumiteľne, obsahovo komplete a hlavne pravdivo zosumarizovaná sťažnosť. Škoda, že odpoveď na ňu je odhadujem taká-nijaka, a advolať sa na ňu nedá už ani na bývalu lampáreň do Kysaku. :good:

 • Vážení, dňa 10.januára som podal podnet MO k neriešeniu aktuálnych problémov A SR a VD. V odpovedi z 13. Februára z kancelárie ministra je markantná nie analýza problémov, ale iba konštatovanie. Niektorým problémom sa úplne vyhli. Najzaujímavejšia je odpoveď na záver: “MO SR nikdy nezverejnilo zoznam zomrelých poberateľov VD a k otázke zverejňovania takéhoto zoznamu sa ani nevyjadrovalo”. Podľa môjho názoru, z uvedenej reakcie kancelárie MO môžeme si vyvodiť svoje závery.
  P.T.
  Minister obrany Ing. Peter GAJDOŠ
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava
  Vec: Sťažnosť-podnet na neriešenie niektorých problémov v A SR a ostaných bezpečnostných zložkách
  Vážený pán minister, zámery rezortu, ktorý riadite sú zatiaľ sympatické. V období “demokracie“ bola dôsledne vyrabovaná infraštruktúra viacerých rezortov. Ale osobitne Ministerstva obrany (MO) SR. Spravidla, čo nový minister to nový team (suita), ktorý mal predovšetkým na starosti nie zabezpečovanie bojaschopnosti jednotiek ASR, alebo starostlivosť o ľudské zdroje, ale ako tento rezort vyčistiť ekonomický (vidina 10 % a vyšších provízii pre ministerských úradníkov). Napríklad na rehabilitáciu a liečenie mal rezort obrany k dispozícií vojenské liečebné a rehabilitačné zariadenia (VLRZ) Zemplínska Šírava, Matliare, Tatranské Zruby, Nová Polianka, Smrekovica, Trenčianske Teplice, Piešťany a iné. Okrem toho aj Vojenskú leteckú nemocnicu v Košiciach a Vojenskú nemocnicu v Bratislave. Je verejným tajomstvom, ako tieto zariadenia dopadli. Najprv MOSR dosadilo svoje persony, zväčša odborných diletantov, ale odborníkov na prípravu privatizácie. Napríklad Vojenský liečebný a rehabilitačný ústav Nová Polianka bol ešte za ministra M. Glbáča určený na rehabilitáciu našich vojakov prechádzajúcich zo zahraničných misií. Naraz došlo k tradičnému obratu a totálnej privatizácii Ústavu. Takýchto príkladov je možné uviesť bez počet. Údajne na rade po Novej Polianke je skoro 150 ročné Vojenské liečebné a kúpeľné zariadenie v Piešťanoch, ktoré na privatizáciu pripravuje riaditeľka (vzdelaním geodet). V súčasnosti sme svedkami, že po odovzdaní viac ako 80 ročnej Vojenskej Nemocnice v Bratislave rezortu MV SR bude privatizovaná. Na mieste je otázka akú majú predstavitelia rezortov MO, ale i MV víziu starostlivosti o ľudské zdroje. Nebolo by na mieste vytvoriť z bývalej Vojenskej nemocnice v Bratislave zariadenie pre zranených, nemocných a prestarnutých veteránov armády a ostatných bezpečnostných zborov (hasičov, zachranárov, policajtov a iných). Alebo, za dvadsať rokov spomínané rezorty (vlády) boli hluché voči prosbám starých veteránov -- výsluhových dôchodcov, ktorých výsluhové dôchodky (vtedy tzv. príspevky) boli napríklad v roku 1997 po štyridsiatich a viac rokov služby v sume okolo 6. tisíc Sk teda 200 Eur. Pritom sa títo veteráni podieľali o. i. na prerozdelení bývalej federálnej ČSA a budovaní novej ASR a rezortov MO i MV SR. O. i. aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami sú podľa zákona k dispozícií (vláde SR) v prípade mimoriadnych udalostí nepretržite. Asi, by sa mali obrátiť o pomoc k iným politickým zoskupeniam, keď lampárne boli zrušené. Osobitnou kapitolou boli nevalorizované výsluhové dôchodky, keď bol premiérom Dzurinda a vrcholom ľadovca bolo nevalorizovanie VD v roku 2012 na návrh poslancov Smeru-SD (Daniel Duchoň a ďalší). Vo všetkých prípadoch došlo k porušenie ústavy SR, ústavného zákona č. 23/1991 Z. b. listina základných práv a slobôd, zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a legislatívnych pravidiel vlády. Schválením čl. IV. zákona č. 185/2012 Z. z. došlo k porušeniu celej rady ustanovení …. Súčasná vláda, údajne má záujem o dorovnanie nízkych starobných dôchodkov v roku 2017 a čo s poberateľmi nízkych výsluhových dôchodkov. Zase budú obídení? Výsledkom permanentnej nespokojnosti poberateľov Výsluhových dôchodkov (VD) s nezákonnou nevarolizáciou z r. 2012 malo aj nepríjemný dopad pre stranu Smer –SD, napr. na výsledky komunálnych volieb v niektorých krajoch, ale aj prezidentských a parlamentných volieb. MO SR (Glbač) reagovalo na nespokojnosť veteránov (VD) o. i. aj tým, že iniciovalo zmenu manažmentu Zväzu vojakov SR a základných dokumentov. A aby sa zakryl nie celkom lichotivý demografický stav poberateľov VD, ktorí nás opúšťajú v čoraz nižšom veku (až na niektoré výnimky) bolo zakázané zverejňovanie ich menného zoznamu (až do 5.1.2017). Teda tých, ktorí sa pobrali na večnosť (údajne sa tým porušovali ich osobné /záhrobné/ práva!!!) Reakcia na tieto pokrivené počiny MO bolo sformovanie o. z. Vojenský veterán klub Bratislava (www.bezpzlozky.eu) a pod. Na problémy najmä staro dôchodcov a týka sa to aj staro VD, ktoré mala v programe už prvá Ficova vláda (avšak nič neriešila) sa reaguje nielen v médiách. Aj z tohto a iných neriešených problémov (schránkové firmy, jalové konfrontácie s Matovičom, privatizácia Vojenského liečebného ústavu v Novej Polianke a ďalšie tunelovanie eráru v rezorte MO, pokračovanie pofidernej personálnej a ekonomickej politike) sa SMER-SD nemôže čudovať, keď v parlamentných voľbách 5.marca 2016 mnohí poberatelia VD, ale aj SD dali svoje hlasy v tom lepšom prípade Slovenskej národnej strane. Hoci mnohí veľmi „múdri“ politici a iní (vrátane Smeru-SD) vyjadrujú pohoršenie nad neobyčajným vstupom kotlebovej ĽS NS do parlamentu a to za podpory v priemere pomerne mladého lektorátu, pseudoľavicového programu a odkrývania tabuizovanej histórie. Zároveň sme svedkami toho, ako sa do popredia derie aj s pomocou p. prezidenta ultrapravicový populistický zlepenec na čele so Šulikom a Matovičom. Už štvrť storočie je realizovaný bezbrehý rozvrat rezortu obrany a zrazu MO SR dôjde s návrhom formovania aktívnych záloh. Žiaľ, vývoj v tomto smere nie je nijak povzbudivý. Všetky problémy spomenuté v tejto sťažnosti oslabujú bojaschopnosť ASR a ostatných bezpečnostných zložiek, čo by mohlo mať aj nebezpečný dopad na ďalší vývoj SR.
  V Bratislave 9.januára 2017
  Plk. v. v. Vratislav Mojš v. r.
  Odpoveď MO SR:
  http://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/01/MOJ%C5%A0-od-MOSR.docx

 • Aby niekto z nás v.v. nevedomky nepadol do osídiel štátnej moci a nestrávil zbytok života za mrežami považujem za občiansku povinnosť upozorniť že treba sa naďalej vzdelávať, nakoľko “neznalosť neomlúva”. Otvorený list p. Ing. Juraja Janošovského nám môže byť nápomocný a zvýši naše právne povedomie (pokiaľ na list dostane odpoveď od MV.).
  Otvorený dopis:
  Vážený pán minister,

  nasledovný text je, s ohľadom na široký okruh ľudí, ktorých sa problém dotýka, verejným listom.

  Vážený pán minister,

  na webových stránkach Vášho ministerstva je definícia ľavicového extrémizmu (www.minv.sk/?a-z-index&sprava=lavicovy-extremizmus). Ako občan sa nechcem vystaviť riziku trestného stíhania, ktoré – od 1.1.2017 – nariaďuje Národná rada Slovenskej republiky. Keďže trestný čin extrémizmu naviac je, na základe návrhu JUDr. Žitňanskej, na rozdiel od úkladnej vraždy, nepremlčateľný, dovolím si Vás ( alebo Vami povereného zástupcu) požiadať o vysvetlenie niektorých nejasností definície „ľavicového extrémizmu“. Dúfam, že mi tieto informácie poskytnete, keďže, podľa vládneho návrhu by posudzovali moju vinu na „špeciálnom“ (inkvizičnom) súde s použitím Vašej definície. V prípade obvinenia štátnym prokurátorom – ako vopred vinný – musím preukazovať svoju nevinu – teda, že som neporušil Vami určené hranice pre moje názory a postoje, nečítal som zakázané knihy či nepublikoval nepovolené myšlienky. Je to nevyhnutné o to viac, že „špeciálni“ sudcovia, budú zrejme osobitnými výhodami ( tzv. vládnou korupciou ) motivovaní vynášať „vládou“ očakávané rozsudky.
  Viac najdete tu:
  http://www.srspol.sk/clanek-otvoreny-list-podpredsedovi-vlady-sr-a-ministrovi-vnutra-sr-judr-robertovi-kalinakovi-od-hovorcu-stalej-konferencie-radikalnej-lavice-ing-juraja-janosovskeho-13838.html

 • Zdravím chlapi. Ja si myslím, že lepšie by bolo aby sme sa všetci odpojili od plynu a elektriky. V Poľsku si nakúpime benzínové elektro centrály a ročne usporíme niekoľko tisíc €. Potom sa nám budú smiať aj v Angole a Jamajke. Ale nikto nám vydierať a nebude vydierať. Kamarát tomu hovorí, oní má orabovali za živa.

 • Diskriminácia poberateľov výsluhových dávok (vrátane pozostalých) zo strany Sociálnej poisťovne.
  Od roku 2013 posudzuje Sociálna poisťovňa pre nárok na starobný dôchodok výsluhových dôchodcov aj obdobie služby, k tejto zmene pristúpila pod tlakom našich občianskych združení. Doposiaľ sa to nepodarilo u žiadateľov o invalidný dôchodok, vdovské a sirotské dôchodky. Aj keď v minulosti v individuálnych prípadoch Najvyšší súd rozhodol o započítaní doby služby (pri poberateľoch výsluhových príspevkov) v naprostej väčšine prípadov Sociálna poisťovňa odmietala zohľadniť dobu služby ako dobu poistenia pre ID a pozostalostné dôchodky.
  Táto diskriminácia je taká očividná, že Najvyšší súd SR podal koncom roka 2016 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade ustanovení §60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 Z.z. s čl.39 ods.1 a čl.55 ods.1 Ústavy SR.

 • Invalidné dôchodky po novom od 1.1.2018.
  Sociálna poisťovňa chce novelizáciu zákona o sociálnom poistení v časti invalidné dôchodky. Navrhuje upraviť percentá invalidity na základe ktorých určuje výšku invalidného dôchodku. Chce aj rozšíriť okruh indikovaných ochorení. Znenie novely zákona je ešte len v príprave, finálna verzia pre potreby MPSVaR SR bude predložená do konca februára 2017.
  Počet invalidných dôchodcov neustále rastie čo je zapríčinené najmä ochoreniami pohybového aparátu, nádorovými,duševnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami. V roku 2016 posudkoví lekári Sociálnej poisťvoni riešili 27.349 žiadostí o ID a priznali 22.295 ID. K 31.12.2016 vyplácala Sociálna poisťovňa 235.131 ID a 13.024 ID z mladosti.
  Pri minulých zmenách v posudzovaní invalidity, posudkové komisie si predvolávali a preverovali aj invalidov s amputovanými končatinami a novo posudzovali či nedošlo k zmene stavu a spôsobilosti na prácu.

 • Nadväzujem na môj komentár Miro R. napísal 8. január 2017 v 14:02

  Vyjadrenie bývalého riaditeľa Úradu vojenských duchovných (ÚVD) kňaza Juruša k vyjadreniam biskupa Rábeka a generálmajora Vestenického: Budem rád, ak veriaci v diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu voči elitám
  Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“
  Vyjadrenia vojenského biskupa kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stál kňaz, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti Dlhá (pri Trnave).

  Z rozhovoru s plk. v. v. ThMgr. Ignác Jurušom som vybral:
  …., čo ako kriticky by to vyznelo to čo si teraz prečítate, tak nebude sa to týkať Kristom založenej cirkvi, ale len a len môjho osobného nesúhlasu s formami postupov niektorých predstaviteľov cirkevných elít, ktoré podľa môjho názoru skôr spochybňujú a poškodzujú ciele tejto inštitúcie; a to nielen v ľudských očiach. Toto je síce iba môj osobný názor a ako taký ho aj prezentujem a prosím, aby bol takto aj videný. Moje slová nechcú byť obvinením, ale skôr vyjadrením nesúhlasného postoja voči konaniu zmieňovaných osôb o ktorých budete čítať v odpovediach na mne položené otázky. To sú moje predstavy o hodnotách, ktoré by mal mať akýkoľvek predstaviteľ cirkvi, nech už je postavený na akomkoľvek mieste. Mali by byť prezentované a presadzované len v súlade s hlásanou kresťanskou morálkou a nijako inak. Preto, nech nás rozsúdi Ten, v mene ktorého sme nastúpili na kňazskú dráhu a prijali sme pozvanie do jeho služieb!
  Vymenovať všetky aktivity ÚVD a samotnej Duchovnej a náboženskej služby v ASR za tých viac ako 8 rokov je na jednu veľkú knihu. Boli každoročne zaznamenávané v Ročenke MO SR a to už od roku 1993 až do roku 2003, kedy ÚVD bol zrušený na papieri, ale jeho činnosť pokračuje do dnešných dní kvalitatívne na inštitucionálne inej riadiacej úrovni vojenského ordinariátu, ale oficiálne väčšinou s rovnakou náplňou práce, akú vykonával do zriadenia Vojenského ordinariátu i ÚVD MO SR. Všetko, čo sa nám podarilo vybudovať a zriadiť za ďaleko nižších finančných nákladov v jednotlivých útvaroch, veliteľstvách armády ako aj na MO SR, pravda, dnes už sú to Ozbrojené sily a Ozbrojené zbory SR, to funguje do dnešných dní, ako som sa to dozvedel od tých, čo slúžili armáde, národu i Bohu ešte v Duchovnej a náboženskej službe ASR, pod hlavičkou ÚVD. Preto sú eskamotérske výroky Mons. Rábeka, nech už mu ich do úst vložil ktokoľvek, znevažujúce a chcem sa ospravedlniť všetkým tým, čo sa zúčastnili na budovaní Duchovnej služby Armády SR, či už ako vojaci alebo občianski zamestnanci, že za svoju neľahkú a nie vždy vďačnú prácu, namiesto poďakovania, utŕžili slovnú facku. A to sa v slušnej spoločnosti nerobí!
  Ak spomeniem len ten fakt, že za dlhých 8 rokov, ani raz som nedostal pozvanie na Konferenciu biskupov Slovenska, aby som celému zhromaždeniu podal správu o svojej činnosti na ÚVD a informoval o potrebách z toho plynúcich, aby posúdili v čom by sami mohli byť užitoční v efektívnejšom konaní zložitej práce a napĺňaní cieľov stanoveného poslania, asi budete náchylní spochybňovať moju úprimnosť. Žiaľ, je to tak a ja sa môžem len zamyslieť nad osobitosťami riadiacich postupov zodpovedných, ktorí niekoho vyslali do služby, a potom nechceli vedieť, čo ten ich vyslanec na stanovenom poste robí alebo nerobí.
  Tak som sa neraz sám seba pýtal, či to myslia so službou vojakom naozaj vážne, alebo skôr armádu a príslušné zložky vodia za nos, lebo činnosť vojakov našej armády nepovažujú za významnú a ani potrebnú! Je vôbec možné si predstaviť, aby vojak nebol pre nich človekom hodným osobitej pozornosti? Mylné sú predstavy tých, ktorí sa domnievajú, že vojak ak chce, môže chodiť do kostola, kde chce a tým je všetko ponechané na jeho vôli. Špecifika jeho pracovnej náplne, hodnotovo taká protichodná, vyžadujúca si dlhodobú duchovnú prípravu, žiaľ zostávala v našich osvietených hlavách nepovšimnutá rovnako, ako aj roky „neznámy“ dokument, ktorý vydal ešte 21. apríla 1986, vtedajší pápež Ján Pavol II. – Spirituali militum curae – O duchovnej starostlivosti v armáde.
  Nuž, takéto bolo mnou odpozorované zmýšľanie zodpovedných, a keď som im ľudovo povedané nedal pokoja, ale stále som ich vyzýval, aby poslali ďalších kňazov do armády, tak sa rozhodli nakoniec tak, ako sa rozhodli. Podrazili mi, obrazne povedané, nohy s dôvetkom, že musím poslúchať. Do dnešných dní však nenašli odvahu pozrieť sa mi do očí a vykonať ľudským aj cirkevným normám vyhovujúci a pravdu, nielen moc, rešpektujúci rozhovor.
  Celý rozhovor nájdete tu: http://www.hlavnespravy.sk/

 • Malá poznámka ohľadom postihu niektorých kolegov za ich pôsobenie v určitých funkciách s ČVO (zjednodušene politický aparát ČSĽA,spravodajská správa GŠ, VKR).
  Snahy o ich “potrestanie” nie sú nové. Začali ihneď po zmene systému. Už v roku 1990 podával interpeláciu poslanec Snemovne národov Ladislav Lis (6. volebné obdobie tlač 269) vo veci zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek najmä po skončení služobného pomeru. Prakticky sa jednalo o úsilie postih za výkon niektorých funkcií. Na jeho interpeláciu vystúpil na 7.spoločnej schôdzi Snemovni národov s odpoveďou aj minister obrany ČSFR (p.Dobrovský). V závere jeho odpovede sa uvádza:
  … na základe Vášho podnetu a zmocnenia, ktoré je mi dané ust. §130 ods.2 zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení som rozhodol, že doba služby od 1.1.1965 do 31.12.1989 vo funkciách, v ktorých z funkčných povinností vyplývalo nekompromisné presadzovanie vedúcej úlohy KSČ, nebude pre účely dôchodkového zabezpečenia hodnotená v I.kategórii funkcií…
  Minister obrany na základe zmocnenia v zákone mohol určovať, ktoré funkcie budú v I.kategórii a ktoré v II.kategórii. Teda sa rozhodol, že spätne bude u menovaných funkcií služba od 1.1.1965 hodnotená len v II.kategórii funkcií. Nakoľko by táto skutočnosť mala veľký a tvrdý dopad na našich kolegov, ktorí boli na menovaných funkciách požiadal som Ministerstvo obrany ČR o zaslanie rozkazu ministra obrany ČSFR (p.Dobrovského), ktorým bolo realizované jeho rozhodnutie prezentované v Snemovni národov. Z odpovede MO ČR sa dá usúdiť,že buď p.minister obrany Dobrovský klamal alebo bol úspešne odsabotovaný a jeho rozhodnutie nevyšlo formou rozkazu ministra obrany ČSFR alebo je tu aj teoretická možnosť,že takýto rozkaz neopustil budovu na Valoch.
  Takže súčasné politické výkriky o “náprave” (podľa mňa v súčasnosti je to pomsta) nie sú nič nové a keď noví vládcovia za čerstva v roku 1990 nedokázali nič zmysluplného v tejto veci podniknúť, tak teraz nech mlčia.

 • ČASY SA ZMENILI:
  Vojenský biskup František Rábek v sebachváloch vykazuje silné patologické prvky mesiášstva, egocentrizmu, kultu osobnosti, demagogického potierania skutočnosti a zavádzania. Jeho ” super miesto a tupé hodnotenia” som prestal čítať, lebo je to možno skôr priestor u neho pre psychiatra , u ostatných pre historikov, či pamätníkov. Odkazujem dve veci:
  -- jeho vyvolenosť bol len dôsledok zlej zmluvy SR s Vatikánom. Nehodné suverénneho štátu.
  -- kresťanstvo a kresťania v armáde Rakúsko- Uhorskom počínajúc , cez Armádu ČSR, Slovenského štátu, ČSR, ČSSR…SR boli vždy. Žiadne vákuum. Deň “NULA” nie je deň, keď prišiel Ordinát a ON- RÁBEK, Pavlom II poverený.
  p.s. plne súhlasím s príspevkami Petera Miškoviča, Miro R. a vyjadrením genmjr. Emila Vestenického.
  RÉSUMÉ: Všetko sú zástupné témy.
  Rozhodujúce je: Ordinát a kňazstvo v ASR prispelo u vojakov k vlastenectvu, zvýšenej bojaschopnosti, morálky? Sú vojaci, práporčíci a dôstojníci ideovo pripravenejší?
  Teologicko-filozoficke dilema v slovách biskupa Rábeka “zabiť, či nezabiť nepriateľa, či teroristu” je len zlý žart. Ak vojak nebude reagovať tak ako je vycvičený a bude zvažovať “morálny aspekt”, môže sa rovno zastreliť.
  Nečudo, že dnes sa vojenská obec stratila len v peniazoch a budovaní si postavenia, čiže sa radikalizuje. Vôbec nie som sympatizant “Za boha”, “za národ”, ale som človek, ktorý prežil vojenský život a videl obecný zmysel aj v nezmysloch. Teraz v obecných nezmysloch nevidím zmysel.

 • Tak som si prečítal rozhovor monsiňora s novinárom na tablete.sk. Ja v každom jeho slove cítim tú príslovečnú “skromnosť kňaza” ako káže bludy svojim ovečkám, ktorý to dal svojim vystúpením v tablet.sk do riadnej “laty”(tríny).
  Píše sa tam: Ordinárom je už od roku 2003, vtedy tento úrad na Slovensku vznikol. „Počas komunizmu takéto niečo jestvovať nemohlo. Po zmene situácie sa vytvorila medzištátna zmluva so Svätou stolicou o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch. Na základe tejto zmluvy Ján Pavol II. zriadil vojenský ordinariát na Slovensku a mňa menoval do tejto úlohy,“ spomína.

  „Pre mňa to bolo veľké prekvapenie a nie veľmi príjemné. Bolo to teritórium pre mňa úplne neznáme. Uvedomoval som si výzvy. Ale na druhej strane mi nuncius tlmočil, že je to výslovná požiadavka Jána Pavla II. Bolo mi jasné, že keď si to želá, treba to prijať s dôverou, poslušnosťou, aj s nádejou, že keď mi Pán dal takúto úlohu, dá mi aj pomoc a nejako to naštartujem,“ poznamenal Rábek. „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma,“ dodal s úsmevom biskup.

  Podľa môjho laického názoru odpoveď úradu bude (ak bude): že biskup nemal na mysli “Úrad duchovnej služby MO SR”, o ktorom píše náš kolega, ale “Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky” ktorý vznikol až 1. marca 2003.
  Ale to ostatné je klamstvo, chválenkárstvo a pripisovanie si zásluh iných, medzi nimi aj veliteľov. To že bol na Vianoce v basi, to je chvályhodné, mali by ho tam posielať častejšie (alebo poslať tam kam poslali naši biskupi slovenského biskupa Bezáka).
  Možno ďalší pamätníci majú iné poznatky, ja skutočne v tom vystúpení vidím nafúkanosť a aroganciu moci tak ako sa t.č. všeobecne nosí.

 • …oplatí sa prečítať, ale hlavne zamyslieť sa, náš kolega genmjr. Emil Vestenický sa vyjadril k vystúpeniu vojenského biskupa na tablet.tv:

  Pre náš Web som z článku Emila Vestenického vybral citujem:
  …nemôžem nechať bez povšimnutia čo som 4.1.2017 zachytil v Hlavných správach, kde v diskusii na TABLET.TV k svojim ovečkám hovorí vojenský biskup František Rábek.
  Myslím si, že všetci ktorým leží na srdci osud SR, by sa mali riadiť pravdou. Čo pravda je a čo nie, by mali rozhodovať ľudské mozgy na základe dostupných faktov. Tie sa však tiež dajú interpretovať všelijako. V dnešnom informačnom, zámerne dezinformáciami vyvolávanom chaose, to býva neraz zložité. Zodpovedný riadiaci funkcionár, ako aj každý človek, má na to okrem bežných racionálnych prostriedkov aj svoje svedomie. To čestným ľuďom, pri posudzovaní aj interpretácii faktov, neomylne napomôže rozlíšiť čo pravda je a čo nie. Či už je ľudské vedomie svätené, alebo len svetské, svedomie mu dopomôže k interpretácii faktov bez ich prekrúcania za účelom manipulačným, propagandistickým aj zištným. Ak pravda, nebolo dočasne pohltené aroganciou moci…
  Preto hneď na začiatku pripomínam, že dnešný ordinariát nevznikol v žiadnom vákuu a prepájať ho priamo s komunizmom je tendenčné, zavádzajúce a ziskuchtivé, pretože v r. 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri MO SR a na jeho čele stál plk. ThMgr. Ignác Juruš, ktorý bol zároveň riadnym a treba priznať aj aktívnym členom Kolégia ministra obrany.
  Už v prvých rokoch existencie ASR boli stanovené princípy a vytvorený systém na vstup a pôsobenie kňazov do prostredia Armády SR, bola vytvorená štruktúra na ich čo najkomplexnejšie pôsobenie a odtiaľto sa položili základy na prienik do bezpečnostných a nápravno-výchovných zariadení. Boli riešené a rozhodnuté mnohé filozofické, etické i morálne problémy alebo spornosti hlodajúce v mysliach vojakov. Len tak mimochodom, už v r. 1996 sa z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa Duchovnej služby ASR plk. ThMgr. Ignáca Juruša, široko posudzovali zo zorného uhla kresťanského náboženstva také otázky, ako je prípustná miera násilia vojenského zásahu a úloha osobnosti vojaka v ňom, s plným pohľadom na rozsah intervalu následkov, od ničenia po zabitie, od použitia osobnej zbrane až po použitie zbraní hromadného ničenia všetkých druhov. Vrátane takej „maličkosti“ ako je vzťah svedomia vojaka a rozkazu veliteľa, či záujmu štátu. A nevyhli sme sa ani politikmi obchádzanej, ale aj tak jednoznačnej a naliehavej otázke: Má štát právo na svedomie svojho vojaka? Aká je a v čom spočíva sila vojakovej, štátom stanovenej prísahy a limity jej záväznosti?
  Lenže 20 rokov po tom, nám mons. František Rábek, ktorý je nielen usmievajúci sa biskup, ako hovorí komentátor, a ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, ale zároveň aj predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, povie, citujem: „Môže sa stať, že zaútočí napríklad terorista. Povedať policajtovi alebo vojakovi, že urobil zle, keď ho zneškodnil, by bolo nesprávne. Lebo tým zachránil množstvo iných, nevinných životov,“ Nezdá sa vám principiálne plytké odbaviť otázku redaktora odvolávkou na interakciu terorista verzus vojak, ktorú použil? Mne áno.
  Je propagandisticky nehanebné až zlodejské hodnotiť, čo aj v podtexte, prácu dobových politikov a štátnikov Slovenska i velenia armády konštatovaním ich nečinnosti a ľahostajnosti ústiacej do desaťročného zanedbania stavu duchovnej služby v armáde. Rovnaké je nepriznať výsledky práce kňazom pôsobiacim v ASR od r.1995 až do r.2003, kedy monsignor Rábek na organizačne, duchovne, personálne i materiálne pripravené miesto z vôle Konferencie biskupov Slovenska po zákulisných politických hrách nastúpil. Veď má oči a nevidí? Má uši a nepočuje? Ako ináč sa dá hodnotiť ním použitý výrok, citujem: „…Pre mňa to bolo veľké prekvapenie a nie veľmi príjemné. Bolo to teritórium pre mňa úplne neznáme. Uvedomoval som si výzvy. Ale na druhej strane mi nuncius tlmočil, že je to výslovná požiadavka Jána Pavla II. Bolo mi jasné, že keď si to želá, treba to prijať s dôverou, poslušnosťou, aj s nádejou, že keď mi Pán dal takúto úlohu, dá mi aj pomoc a nejako to naštartujem…“ (Nabádam každého znova, overte si jeho výroky priamo).
  Čo nám to prišiel do armády naštartovať pán vtedajší pomocný nitriansky biskup Rábek? Vstupoval snáď do armády ponad plecia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá tam nominovala všetkých, doteraz pôsobiacich kňazov a bola dôsledne informovaná o každom kroku ich činnosti? Teda, ako to mohlo byť prostredie pre neho úplne neznáme? Svojou pochmúrnou vetou všetko prípravné úsilie masy ľudí od r.1993 a akčné fyzické i duchovné práce, konané v tejto oblasti od r. 1995 až do r.2003 poprel a len tak plesknutím jazyka arogantne zahodil, len aby zvýraznil čo? Hádam vlastné zásluhy? A to ešte formou prikrytou toľkou slovnou pokorou a oddanou skromnosťou akou tento výrok srší?
  Keď je spoločnosť v kríze a je vystavená fatálnym hrozbám, hľadajú sa najschopnejší ľudia za vodcov, aby ťažkej situácii a samotnému zlu čelili. Keď nebezpečenstvo prehrmí, už môže byť vodcom ktokoľvek a tak sa vyberajú servilní a poddajní, aby zaistili mocibažným bezproblémové uplatňovanie moci. Tak sa stalo hneď a bez okolkov po II. Svetovej vojne vo Veľkej Británii s Churchillom, alebo s maršalom Žukovom v ZSSR. Nevieme sa poučiť z čoho pramenia škody? Raz sa ma pýtal priateľ, prečo musia ľudia venovať toľko času polemike s nekompetentnými názormi. Odpovedal som: Lebo priveľa nekompetentných má určujúcu moc.
  Kam chcú ľudia tohto razenia doviesť OS SR? Na akých základoch a z akého dôvodu, chcú budovať či posilňovať obranu SR, ak nie na pravdivých? Kto odmieta pravdu, či jej nedá priechod a stavia na jej účelových deformáciách, chtiac nechtiac klame.
  Prečo, kvôli komu, na aký účel má slúžiť opovrhnutie skutkami a zásluhami slovenských politikov, kňazov všetkých úrovní, velenia armády i radových iniciatívnych dôstojníkov, práporčíkov a vojakov, ktorí sa priamo podieľali na zavedení a presadení duchovnej služby do prostredia ASR a vytvorení stavu, kedy mohla byť považovaná za samozrejmú súčasť života vojaka? A to všetko takým, pokoru zdôrazňujúcim výrokom, a ešte pokornejšie a nevinnejšie sa tváriacim jeho autorom, vraj: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma..“ Koľko zištnosti, skrytej pýchy, arogancie a hrozivého egoizmu sa vo výroku skrýva, to musí postrehnúť každý, kto pozná čo len zlomok pravdy.
  Nebolo mojim úmyslom znevažovať žiadnu cirkevnú autoritu, ani sa nechcem nikoho osobne dotknúť. Smeruje ma len jeden dôvod, kvôli ktorému som prerušil mlčanie. Je to poznanie súvislostí. Viesť vojakov a budovať obranu Slovenskej republiky cestou nevedomosti, nepravdy, lži a klamstva je nielen škodlivé, ale deštruktívne a môže nám byť osudné.
  Boh s Vami páni! Genmjr. v.v. Ing. Emil Vestenický

  Celý článok je aj na http://www.hlavnespravy.sk

 • ČASY SA ZMENILI: Zo slovníka spoločnosti sa vytratil “boj” proti xenofóbii, intolerancii, rasizmu. Mali pravdu tí, ktorí sa báli, odmietali tolerovať , poukazovali, že rasista je ten, ktorý hovorí ” lebo som čierny, lebo som cigán, lebo som arab, lebo som moslim”. Útok na tzv. xenofobikov, intolerantných a rasistov vytvoril DNEŠOK.
  REALITA:
  Neprispôsobiví rómovia nehorázne porušujú Zákony.
  Migranti nehorázne porušujú Zákony. U migrantov aj ako dôsledok vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afrike a na Arabskom poloostrove.

 • Na stránke občianskeho združenia (policajtvv.wbl.sk) sa naši kolegovia (výsluhoví dôchodcovia-policajti) zaoberajú nezhodnocovaním doby služby (max. 28, 30 rokov zhodnotené vo výpočte VD). Existujú rozhodnutia Krajských súdov SR, ktoré rušili rozhodnutia Sociálnej poisťovne, kde neboli zhodnotené pre starobný dôchodok roky nad 30 (28) rokov. Z niektorých rozsudkov vyplýva z argumentácie Sociálnej poisťovne, že zhodnotila pre účely starobného dôchodku aj doby nad 30 (28) rokov služby. Na druhej strane je tu judikatúra, ktorá uvedený postup popiera.
  Zatiaľ je zhoda u tzv. zbytkových dôb (mesiace a dni) nezhodnotených pre účely nároku na VD.
  Bol by potrebný zjednocujúci judikát Najvyššieho súdu SR pre nižšie súdy.
  Navyše je tu neprebádaná oblasť tzv. zvýhodnených zápočtov, kde už boli dané prvé žaloby.
  Problematika je vo svojej podstate zložitejšia, treba posudzovať zhodnotenie doby služby pre nárok na VD, dobu služby pre výšku VD, dobu služby pre výpočet výšky VD. Dalo by sa posudzovať tento problém z hľadiska možnej diskriminácie. Ale to je problém (a aj ďalšie možnosti), ktorý si asi bude vyžadovať právne posúdenie renomovanou advokátskou kanceláriou.

  Autor je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Stano,pracovné kategórie I , II boli zrušené k 1.1.2000.Od toho dátumu existuje iba III.pracovná kategória.Hasiči ,predtým požiarnici stále patrili pod MV.

 • Áno, záverom som chcel poukázať na príklad, že nejde mi do hlavy aby kominári vytvorili s cukrármi spoločný cech. Keďže sa spoločnosť ,parlament a MV rozhodlo hasičov zobrať pod spoločné krídla, v prvom rade so spätnou platnosťou ich mali z pracovných kategórii prekvalifikovať na II. kategóriu funkciu, ale nemyslím si, že by si zasahovy hasiči nezaslúžili byt v I. kat. funkcii. Áno, niesu oni horší ako policajti a vojaci ba dokonca medzi civilným obyvateľstvom požívajú omnoho lepšiu povesť / zasluhovosť/.

 • Juraj Fusek napísal: 1. decembra 2016 o 18:14 … súhlasím s Jurajom Fusekom … zákon 328/2002 jasne-presne pomenováva, kto všetko patríme pod zákon č. 328/2002 Z.z.Nie je potrebné, aspoň si myslím, neustále “točiť” dokola, kto máme aké zásluhy dnešné, -- aj z minulosti.Aj kolega hasič, ktorý v rámci svojho nasadenia rizika zachraňuje-vyprosťuje osoby z havarovaných áut a mnohokrát je svedkom žiaľu a utrpenia ľudí, záchrane života občanov z horiacich budov, iných požiarov mnohokrát vo výškach, či mnohých iných rizikových činnostiach často nasadzuje svoje zdravie, život tak, ako aj ostatní príslušníci silových zložiek.Bez tejto kontinuity by nefungovala činnosť a spolupráca ako má fungovať.Stačí zavolať č. 112 -- prídu všetci .. je to o spolupráci.Zákon č. 100/1988 Zb. pojednáva aj o pracovných kategóriách a kategóriách funkcií, teda baníci, chemici, hutníci., a pod. by tam mali byť tiež zaradení ako rizikové povolania.Nezáviďme si navzájom.Nie je čo si závidieť.Okrem toho, v rámci pracovných “zmien zamestnávazteľa-fluktuácie” mnohí počas svojej životnej kariéry vymenili viacerých zamestnávateľov.Preto ako sú MIX kategórie, tak sú aj MIX kategórie pracovných kategórií aj kategórií funkcií navzájom medzi sebou.Keď už sa teda nič nevyčíta administratíve a “elitám” silových zložiek .. aj oni mali kariérny rast a mnohokrát začínali od piky.

 • Dôvodov by mohlo byť viac ,uvediem len toľko že patria k záchranným zložkám. Napokon to majú aj v názve HaZz. Netreba poukazovať či je to opodstatnené alebo nie.Každý mal možnosť nastúpiť k hasičom .Ak sa nepodarilo k profi ,pomaly každá druhá obec má dobrovoľníkov kde sa to dá vyskúšať,či je to to pravé orechové .

 • Áno, ja si myslím, že hasiči sú v II. pracovnej kategórií a kdeže sa oni hrabú na poberanie výhod, ktoré patria a prináležia výlučne pre ozbrojencov. Kto to videl, aby sa domáhali skoršieho odchodu do starobného dôchodku podla z. 461/2003 s aplikáciou na z. 100/1988 Zb.. Ako sa oni dopracovali k nároku na výsluhový dôchodok ? Nerozumiem tomu aby aj upratovačky patrili pod z. 328/2OO2 ako patria hasiči. Skôr pod 328 by som prijal baníkov, lebo sú to ozajstní chlapi, ale hasiči /spáči a prďosi/.

 • Tak ako Vlado Petrík píše v príspevku: 21. novembra 2016 o 16:57 v rubrike http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/verejna-mienka/#comment-7750 … “p.s. môj zdroj tvorby názorov a postojov je prezident a vláda, parlament a predstavitelia politických strán”. -- mám ten istý názor, … tak aj ja si k Slobode slova, Slobode prejavu, Slobode vyjadrenia názorov porovnávam v kombinácii:
  Predošlý príspevok, s príspevkom Miro Palfi napísal: 19. novembra 2016 o 9:39 /7 príspevkov nižšie/ … k novo-schvalenému (novelizovanému) TZ k boji proti Extrémizmu pričom sa prikláňam k obsahu článku v linku.Tento novo-schválený zákon je aj podľa mňa potrebné prepracovať nanovo, pretože: “Zákony proti extrémizu sú vždy politicky citlivé, pretože narážajú (čelom) na SLOBODU PREJAVU”. “Narážať čelom” proti Slobode Prejavu, to sa jednoducho medzi sebou Bije …

 • http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/verejna-mienka/#comment-7750
  SLOVENSKO/POLITIKA dnes 06:30 …. Zverejnil internetový denník aktuálne.sk /TASR/.
  .
  “Sloboda prejavu alebo ohováranie? Kritika politikov sa môže skončiť žalobou.
  BRATISLAVA/PRAHA – Ani 27 rokov od pádu režimu nestačilo, aby sa politici a iní verejní činitelia neprestali cítiť nadradene. Zatiaľ čo v Česku padol návrh, aby sa zaviedol trestný čin hanobenia prezidenta, u nás sa verejní činitelia radi domáhajú odškodného na súde.Urážka hlavy štátu bola trestná už za prvej Československej republiky a za socializmu takto chránili aj ústavných činiteľov.V roku 1961 pribudol i trestný čin hanobenia republiky a jej predstaviteľov, ktorý v Česku zrušili až v roku 1998.Napriek tomu 63 českí poslanci – z koaličných strán ČSSD a ANO, ale aj opoziční komunisti a zástupcovia hnutia Úsvit – navrhli, aby sa obnovili tresty za verejné hanobenie prezidenta republiky. Keď to vyvolalo rozruch, mnohí svoju podporu odvolali.
  Ohováranie je trestné
  Ako je to na Slovensku? Zákon o hanobení republiky a jej predstaviteľov tu platil do roku 2002, keď Ústavný súd skonštatoval, že obmedzuje slobodu prejavu.Podľa právnika Petra Wilflinga, ktorý spolupracuje s organizáciou Via Iuris, však to, že sa tento paragraf zrušil, ešte
  neznamená, že politikovi možno len tak verejne nadávať.„Aj kritika má nejaké medze. musí vychádzať z faktov. Ak to tak nie je, je to žalovateľné,“ hovorí Wilfling, ktorý je spoluautorom publikácie Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti.Zosmiešňovanie politika na rozdiel od minulosti síce už trestné nie je, no ústavní a verejní činitelia môžu využiť občiansky zákonník, ktorého súčasťou je trestný čin ohovárania. Tomu, koho žalujú, by však mali dokázať, že vedome šíril nepravdivé informácie.Podľa tzv. tlačového zákona majú navyše politici, no aj bežní občania právo na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie, ak reagujú na zverejnené informácie v médiách. Aj tu však platí, že sťažovateľ musí najprv preukázať nepravdivosť publikovaných tvrdení.
  Odškodnenie ako výnosný obchod
  Aj keď sú právne možnosti „urazených“ verejných činiteľov dosť obmedzené, v minulosti sa ich naučili dobre využívať. Najmä pokiaľ ide o súdy na ochranu osobnosti a dobrej povesti.Je paradoxom, že zatiaľ čo pozostalým po obetiach trestných činov či obetiam neodborných zdravotníckych zákrokov súdy spravidla priznávajú nízke odškodné do 10- až 20-tisíc eur, verejní činitelia v sporoch s médiami často vysúdili až desaťnásobne viac.Napríklad bývalý šéf SNS Ján Slota takto získal päť miliónov korún za to, že bulvárny denník opísal, ako močil z terasy reštaurácie, a premiér Robert Fico (Smer-SD) zase milión korún za článok, že polícia protekčne vyšetrovala krádež jeho auta.Majstrom v tom, ako vysúdiť peniaze za poškodenie dobrého mena, je exminister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý už dostal vysoké odškodnenie od viacerých médií aj inštitúcií.Aj v júni tohto roka okresný súd v Bratislave rozhodol, že sa má verejnoprávna RTVS vo vysielaní Harabinovi ospravedlniť a zaplatiť mu nemajetkovú ujmu 10-tisíc eur. Bývalý šéf Najvyššieho súdu pritom pôvodne žiadal až 200-tisíc eur.Ďalších 150-tisíc eur musí Harabinovi zaplatiť Generálna prokuratúra za to, že predtým potvrdila pravosť prepisu jeho telefonátu s údajným šéfom albánskej drogovej mafie Bakim Sadikim z roku 1994. Rozhodnutie potvrdil krajský súd a nedá sa proti nemu odvolať.
  Kto má moc, musí zniesť kritiku
  Napriek Harabinovým úspechom pri ochrane „dobrého mena“ sa však situácia postupne zlepšuje a justícia už nie je až tak naklonená verejným činiteľom.„Súdy by už mohli viac zohľadňovať slobodu prejavu, keďže je už väčšia opora v nálezoch Ústavného súdu,“ hodnotí Wilfling.
  Ako pripomína, súdy málo zohľadňovali to, že ak niekto zasahuje do verejného života a podieľa sa na výkone moci, musí byť pripravený na to, že bude znášať i ostrejšiu spätnú väzbu.
  „Aj z Európskeho dohovoru o ľudských právach vyplýva, že verejní činitelia musia zniesť väčšiu mieru kritiky než súkromné osoby,“ vysvetľuje právnik.Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva musí byť navyše finančné odškodnenie za ujmu na dobrej povesti, cti alebo dôstojnosti primerané.Pre médiá preto nesmie byť likvidačné a pri určovaní jeho výšky treba zohľadniť odškodnenie, ktoré sa priznáva za telesné zranenia alebo násilné činy. Slovenské súdy však toto často porušovali.V USA napríklad platí, že ak chcú verejní činitelia uspieť proti médiám na súde, musia najprv preukázať, že novinári tieto tvrdenia zverejnili so „skutočne zlým úmyslom“. Ak im to politik nedokáže, nemá na odškodnenie nárok.
  Známe prípady „hanobenia republiky“:
  • Paragrafy o hanobení republiky a jej predstaviteľov využil už počas vlády Vladimíra Mečiara vtedajší prezident Michal Kováč, ktorý sa tak neúspešne bránil proti slovným útokom Mečiara a Ivana Lexu.
  • V roku 1999 doplatil na ostré slová šéfredaktor týždenníka Zmena Vladimír Mohorita, ktorý kritizoval rozhodnutie vlády otvoriť slovenský vzdušný priestor pre lietadlá NATO nasadené proti Juhoslávii.
  Podnet na Generálnu prokuratúru dal niekdajší podpredseda vlády Pál Csáky. Mohoritu podmienečne odsúdili na štyri mesiace za hanobenie republiky, čo vyvolalo protesty zahraničných inštitúcií.
  • V júni 2001 využil sporný paragraf vtedajší prezident Rudolf Schuster, keď podal trestné oznámenie na redaktora Nového Času Aleša Krátkého. Ten v komentári, kde hodnotil prejav hlavy štátu v parlamente, napísal, že Schuster „vykazoval známky duševnej nespôsobilosti stáť na čele štátu“.Podľa neho bol prejav „správou o stave duše nafúkaného egomaniaka, ktorý videl reálny život naposledy v ranej mladosti a ktorý sa za búrky usmieva v presvedčení, že ho fotografujú“. Nakoniec ho označil za „šaša s ústavnými kompetenciami“. Ústavný súd následne rozhodol, že trestný čin hanobenia republiky nie je v súlade s ústavou”. … toľko citát z portálu aktuálne.sk.

 • Hlavne nech Kompetentní a Politici Nenarobia NENAPRAVITEĽNÉ Hlúposti — Nezasiahnu /Negatívne, Nerozvážne, či Populistický/ do takých citlivých Nárokových (Nárok = Právo) Náležitostí ako je Právom — Zákonmi Vyslúžené Sociálne Zabezpečenie (VD-Dôchodky) Silových Zložiek.
  Ta tak.

 • Veď hej Miro. Ale zaujímave je, že aj keď ich dohromady neni ani obligátnych 5 a 1/2, ale tuším iba štyria, robia prievan, ako keby ich tu bolo nad parlamentnú väčšinu… :wacko:

 • Milan, oni sa riadia starým známym: do tretice všetko dobré (prípadne donekonečna), už tu postupne žiadni potomkovia žiť nebudú … výsluhoví dôchodcovia sa riadia zase: dvakrát do tej istej rieky nestúpiš.Čiže vyšiel mi rozpor.Uvidíme.
  http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/

 • Nechcu náhodou zobrať, respektívne potomkom tých, čo slúžili niekedy za Ferenc Jožku (Švejkovia, feldkuráti Katzovia, nadporučíci Lukášovia, šikovatelia Vaňkovia…) prikázať, aby penzie vrátili v pravidelných mesačných päťkorunových splátkach?

 • Razantný krok OĽaNO-NOVA: Bývalým eštebákom chce zdaniť výsluhové dôchodky o 50 %

  pred 18 minútami
  BRATISLAVA -- Výsluhové dôchodky pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek by sa mali plošne zdaniť o 50 percent. Politickí väzni, ich manželky, manželia alebo ich vdovy a vdovci by zas mali dostať jednorazový finančný príspevok vo výške 1000 eur. To je zámer novely zákona o protikomunistickom odboji z dielne OĽaNO-NOVA.

  “Hlavným účelom návrhu zákona je ukončiť po 27 rokoch od Nežnej revolúcie nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti, kde tí, čo roky boli utláčateľmi a prenasledovali osoby, mučili ich a popierali základné ľudské práva, hlavne slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky a tí, čo rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky,” vysvetľujú predkladatelia návrhu.

  Poukazujú, že ak by návrh prešiel, Slovensko by sa pripojilo k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách. Ako príklady uvádzajú Nemecko, Maďarsko a Poľsko.

  Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA predložilo na novembrovú schôdzu NR SR aj ďalšie návrhy. V novele ústavy navrhujú, aby sa predseda Národnej rady SR musel vzdať členstva v politickej strane alebo hnutí bezprostredne po zvolení do tejto funkcie a aby nevystupoval v ich mene, ani nepôsobil v ich prospech. Tým by sa podľa OĽaNO-NOVA zabezpečila jeho nadstraníckosť. Hnutie sa inšpirovalo Veľkou Britániou, neformálne podľa neho platí toto pravidlo aj v iných krajinách.

  Ján Budaj opäť navrhuje zrušiť amnestie udelené v roku 1998 vtedajším zastupujúcim prezidentom SR Vladimírom Mečiarom. Týkajú sa prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša, ktorá sa stala pred 15 rokmi.

  Poslanci OĽaNO-NOVA chcú tiež zmeniť zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Navrhujú zvýšiť počet pamätných dní na Slovensku a to o dva dni, ktorými by sme si pripomínali okupáciu a jej koniec. Na 21. augusta by pripadol Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, 21. júna by sme si pripomínali Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991.

 • K “Náhubkovému zákonu” … pani Lucie Žitňanskej (MS SR -- MOST/HÍD). … “”Európsky súd pre ľudské práva vydal v r. 1998 rozhodnutie o slobode slova: „Sloboda slova znamená nielen právo šíriť informácie neutrálne či pozitívne, ale tiež informácie šokujúce či pohoršujúce a zraňujúce“. Keďže legislatíva SR je subordinovaná legislatíve EU, uvedené rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je záväzné pre všetky štátne orgány, všetky organizácie a združenia, občanov vrátane masmédií”. …
  .
  http://www.aktuality.sk/clanok/384508/komentar-daga-danisa-zitnanska-bic-na-extremistov-odflakla/
  Zdroj: Erik Adamson / Aktuality.sk, Autor: Dag Daniš
  “Keď sa po voľbách spojil Ficov Smer s Bugárovým Mostom, ospravedlňovali to „bojom proti extrémizmu“. Tento argument bol od veci. Vypustili to len ako reklamný slogan, za ktorým nie je obsah.Dnes ministerka Žitňanská finišuje s domácou úlohou a presadzuje veľmi citlivé a sporné novely zákonov proti extrémizmu. Tento jej balík je tiež od veci. A tiež pripomína marketingový slogan bez obsahu.
  Presnejšie: je odfláknutý.
  Zákony proti extrémizu sú vždy politicky citlivé, pretože narážajú (čelom) na SLOBODU PREJAVU. A takisto narážajú na možné zneužitie proti opozícii. Alebo proti nepohodlným názorom, ktoré nezapadajú do schémy „režimu“.Ak chce vláda prísnejšie stíhať extrémizmus, musí to byť jasné, čisté, spravodlivé. A presvedčivé.Žitňanskej „lex Kotleba“ presvedčivý nie je.
  Pašovanie zákonov
  Po prvé. Zmeny z kuchyne Žitňanskej neprešli riadnym pripomienkovým konaním. Žitňanská totiž nepredložila vláde balík zákonov proti extrémizmu. Nič také neexistuje. Išla na to skratkou, ktorá z tejto témy urobila neprehľadný zdrap papiera (otestujte sa a skúste to tam nájsť). „Lex Kotleba“ je skrytý v nejakom „zákone o trestnom konaní v EÚ“. Ten s extrémizmom nijako nesúvisí. Kdesi vnútri, na siedmich rôznych miestach, sú podopisované paragrafy o postihovaní extrémizmu. Teda o OBMEDZOVANÍ SLOBODY PREJAVU. Zvláštny prístup.
  Čo je extrémizmus
  Po druhé: zmeny pri extrémizme nie sú formálne či drobné, ako argumentuje vláda, ale zásadné.Celkom sa mení definícia extrémizmu, resp. extrémistických skupín.Doteraz zákon zakazoval „podporu skupín, ktoré náslilím alebo hrozbou násilia smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd“.Nová definícia Žitňanskej: zákon má zakazovať „podporu skupín, ktoré smerujú k potláčaniu práv“. Alebo ktoré „hlásajú nenávisť”.
  Teda: vypadla zmienka o násilnom spôsobe, čím sa okruh „extrémistov“ rozširuje. Pomerne voľne a elasticky.Voľný výklad extrémizmu je pritom presne to, čo môže byť nebezpečné. A čo nechceme. Pri zásahoch do SLOBODY SLOVA je totiž dôležité, aby boli definície (zákazy) celkom presné a nepriestrelné.Ideálne by bolo zakázať prejavy násilia a prejavy nenávisti. Nech je to jasné.
  Zakazovať podporu „skupín smerujúcich k…“ je bianko šek pre prokuratúru.
  Čo je extrémistický materiál
  Po tretie: doteraz bolo trestné prechovávať extrémistický materiál. Pre odsúdenie sa však vyžadovalo, aby sa dokázala súvislosť „extrémistického materiálu“ s podnecovaním k násiliu či k nenávisti.Po novom netreba dokazovať vôbec nič. Stačí, že vyšetrovateľ skonštatuje, že ide o extrémistický materiál, za čo je trestná sadzba do dvoch rokov za mrežami. Bodka.
  Po štvrté: v balíku Žitňanskej celkom chýba „update“. Napríklad nový paragraf o verejných prejavoch nenávisti -- či o hlásaní násilia -- na sociálnych sieťach.Alebo v diskusiách na online médiách.Pritom práve toto je terén, ktorý sa najviac radikalizuje. A nikto sa tomu nevenuje. Ani „progresívna Žitňanská“.
  Jendoducho: Žitňanská v balíku paragrafov rúbe do hrozieb, ktoré sú v roku 2016 neaktuálne, resp. vychádzajú z módy (dôraz na ideológie, strany, apartheid, genocídu…). A celkom ignoruje nástup nových foriem extrémizmu – verejné hecovanie nenávisti a násilia na internete.
  Tam je dnes „extrémistického materiálu“ viac ako vo vojnovej Tretej ríši.
  Keď budú poslanci hlasovať o čudnom papieri Žitňanskej, mali by ho odmietnuť. A vrátiť vláde, nech to skúsi ešte raz. Keď sa zorientuje”.
  …neviem, čí už nie je neskoro…viac aj v diskusii občanov pod článkom…

 • Trumpov akčný plán pre prvých 100 dní po zvolení (prejav z 22.10.2016):

  http://www.samizdat2016.cz/2016/11/kompletni-trumpuv-prezidentsky-plan-pro-prvnich-100-dni-funkce/

  Čo z toho by sa dalo prevziať ako program pre “Novú silu” na Slovensku?

 • Trump hrkotálky pred a po . Svet visí na jednej šnúrke. Hlavy politologické a politické, “bleskovo zmenili ” čiernu na bielu. Ešte že: “nech sa deje , čo sa deje” , bežné starosti ” obyčajného človeka” sú stále rovnaké.
  Dôstojne žiť.

 • “Prečo je úmrtnosť v r. 2008 na 1.000 obyvateľov u MV 20,62% u MO 18,5% a u Soc. poisťovne iba 9,8%, následne v r. 2009 19,95%, 16,6% a 9,8%, to preto, že policajti sa mali tak dobre”?…..z príspevkov (linku vpravo)….http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  Nepoznáme, (resp. neboli mediálne zverejnené) novšie štatistiky, ale podľa nepotvrdených informácii (“kuloárnych rečí” aj vlastných poznatkov z nášho okolia každého z nás)) situácia v úmrtnosti-morbilite príslušníkov bývalých silových zložiek je alarmujúca.Stačí nahliadnuť do rubriky: “OPUSTILI NÁS 2010 až 2016” na tomto webe…..a to je iba v rámci MO SR.Čo všetci ostatní výsluhoví a výsluhovo-starobní dôchodcovia? … spadajúci pod zákony o sociálnom zabezpečení?.Je to na zamyslenie.Kompetentných aj politikov…

 • Mne vychádza, že OĽaNO nemá hlasy, aby to prešlo-schválili v parlamente.Je to choré.Veď bližšie sme už viac-krát o tom písali.A potom čo SIS, VOS, CIA, Mosad, KGB……to im potom nikto nebude chcieť slúžiť za takýchto okolností.Asi aj im zdania potom výsluhové zabezpečenie?..Je to pravda, všelijaké zdaňovanie je celé choré a najmä kolektívna vina..a súdy sa smejú.Veď príslušníci nesúdili predsa ľudí….
  Pomôžem si ešte príspevkom z tejto rubriky nižšie:
  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 18. júla 2016 o 7:46
  Vážení priatelia,
  v behu všedných dní sme si ani nevšimli, že dňa 11.07.2016 si príslušníci býv. Pohraničnej stráže každoročne pripomínali svoj sviatok. Ich služba na hranici nebola jednoduchá. Veď od roku 1948 do roku 1989 zahynulo 654 pohraničníkov, na ktorých si dnes spomenie už len málokto. Ako keby ich mladé životy nemali žiadnu cenu.
  Dôvod na pripomenutie “Dňa pohraničnej stráže” tu určite je. Pre niekoho príležitosť na oslavu, pre iných na spomienku.
  S pozdravom
  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár
  .
  Ja si dám iba rečnícku otázku: odškodnil niekto niekedy rodiny 654 pohraničníkov ktorí zahynuli pri plnení služobných úloh na základe v tej dobe platných zákonov?

 • pre doplnenie Tomáša Kríža napísal: 6. novembra 2016 o 13:36
  Dva-krát to zatiaľ OĽaNO v parlamente neprešlo, bližšie:
  http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- príspevky sú približne od polovice stránky rubriky (linku)…dole.
  -- 13. júla 2016 o 9:38
  -- 22. februára 2016 o 14:16
  -- 16. januára 2016 o 21:09…..od spodu rubriky (linku)..hore…ako info. pre záujemcov.Aj zaradenia v službe.

 • BRATISLAVA -- Ukončiť po 27 rokoch od revolúcie v roku 1989 nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti je cieľom návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji, ktorý predkladajú na novembrové rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za OĽaNO-NOVA. Podľa nich tí, ktorí roky boli utláčateľmi, prenasledovali a mučili ľudí a popierali základné ľudské práva, hlavne slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky. A tí, ktorí rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky.

  „Navrhujeme plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti (ŠtB) a ich zložiek o 50 percent,“ odôvodňujú poslanci hnutia s tým, že návrh nemá za cieľ získanie dodatočných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ale odstránenie amorálneho a nespravodlivého sociálneho stavu. „Súčasne sa návrhom zákona priznáva jednorazový finančný príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1 000 eur,“ dopĺňajú.

  Podľa poslancov OĽaNO-NOVA sa Slovenská republika prijatím tohto návrhu zákona pripojí k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách.

  Otázky možného rozporu takýchto právnych úprav s ľudskými právami a základnými slobodami zamietol pred dvoma rokmi Európsky súd pre ľudské práva, keď v plnom rozsahu odobril poľskú právnu úpravu znižovania výsluhových dôchodkov, pričom konštatoval, že: „služba sťažovateľov v tajnej polícii, ktorá ostro potláčala základné ľudské práva chránené Európskym dohovorom, môže byť dostatočnou okolnosťou na stratu pridaných benefitov“, pričom k takémuto zásahu do ich výsluhových dôchodkov môže dôjsť aj spätnou právnou úpravou.

  Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠtB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike.

 • K predošlým príspevkom…novému (pripravovanému webu ZV SR) … aj pána Paľa Badu, či pána Františka … pripomeňme si tú dobu, hoci aj s trpkým úsmevom na tvári:
  Miro Palfi napísal: 21. júla 2015 v 7:14
  Pre informáciu. — K téme aj 3.výročia nevalorizácie — po 2. zasadaní zväzovej rady.Čo zaujíma aj členov ZV SR.
  Jeden komentár k “Oznam pre členov klubu Prešov”
  Greššo František, v.v.:
  20.7.2015 o 21:31
  som členom ZV SR, predseda klubu nám po 2. ZR nevedel zodpovedať jednu z otázok, ktorá pravdepodobne budú zaujímať aj niekoľkých ďalších členov. Predseda klubu nám nevedel podať postačujúce vysvetlenie.Zaujímali sme sa ako je pripravovaná realizácia programového zamerania kde v bode 4.2 sa okrem iného píše:
  ….zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MO SR návrh na úpravu dôchodkov priznaných podľa zákona č. 114/1999.
  Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni. Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023…Je schopný podať niekto z prezídia odpoveď alebo je to tajné a informáciu dostane iba úzky okruh vyvolených??? Postačujúca bude aj odpoveď „do toho vás nič nieje”.
  Prenesené z web stránky ZV SR.(bývalej).http://www.bezpzlozky.eu/2015/04/monitor-1-zasadanie-zvazovej-rady/
  .
  Ako vidieť aj podľa tohoto príspevku, členov ZV SR, ako aj ďalších výsluhových dôchodcov -- prispievateľov a čitateľov, či sympatizantov ZV SR, APVV, PVV,…a ďalších, zaujímajú otázky ohľadom sociálneho zabezpečenia spádajúce pod zákon 328/2002 Z.z.Už nechcem vyhľadávať príspevky, kde sme prispievatelia, ktorí sme na starý web ZV SR prispievali ohľadom sociálnych otázok a boli sme “taktne” z uvedeného webu vypoklonkovaní.Určite za to nemôže VVB-Bratislava, bývalý klub ZV SR -- Bratislava, ktorý bol vždy ťahúnom v riešení sociálnych otázok vyslúžilcov spolu s ďalšími nadšencami-jednotlivcami ďalších klubov ZV SR … odborníkmi … a pod…
  Len, je na zamyslenie: Prečo ostala nezodpovedaná otázka, tak, ako bola postavená vyššie v príspevku … Sme si vedomí, že je po “funuse” … Od 1. júla 2018 nastupuje účinnosť § 68 ods. 16 zákona 328/2002 Z.z -- kde mimo dátumu 1. január už bude valorizácia výsluhových dôchodkov zjednotená s valorizáciou civilných dôchodkov.Je po funuse.(mýlim sa?)Neviem, či to všetko ešte zachráni eventuálna realizácia Programového zamerania bodu /3.2/ od APVV -- bod je v PZ zverejnený na web stránke APVV … kto si ho prečítal.Otázne je, či sa bude podľa neho postupovať a transparentne aj informovať.Nie každý môžeme byť (objektívne) členmi všetkých občianskych združení bývalých silových zložiek … to neznamená, že neprenikli informácie, že od roku 2012 sa pri nevalorizácii §-fu 68 ods. 3 v prospech väčšiny VD neurobilo nič.Žeby chýbala nejaká Únia (spolok-cech) …združujúca občianske združenia bývalých silových zložiek spadajúcich pod 328-ku, ktorých je veľké množstvo, len spolupráca medzi nimi je mizivá.Možno sa mýlim, len, výsledok Nevalorizácie -- 2012, §-fu 68 ods. 3, napriek popísanému od r. 2012 = 0 -- ZERO -- 0…..Asi tak.

 • https://zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/
  Náhodou som navštívil -- rozklikol web stránku ZV SR./podľa všetkého už je v prevádzke, resp. sa na ňu chystá/.Osobne sa mi vidí “komplikovane” /”zvláštne”/ koncipovaná, na iný spôsob, ako bol web ZV SR predtým, prípadne ako je tento web-iné weby.Javí sa mi nová web stránka ZV SR ako “ušitá” na mieru a s prístupom iba členov ZV SR, s vylúčením napr. sympatizantov ZV SR a pod.Akoby mala byť úzko profesionálne vyhranená, bez riešenia napr. sociálnych otázok výsluhových a starobno-výsluhových dôchodcov a pod .. Neviem, akoby bola na spôsob vylúčenia verejnosti-sympatizantov.Možno sa mýlim, ale mám z jej formátu zmiešané pocity, resp. nie je mi nová web stránka ZV SR jasná vo svojej štylizácii, či vo svojom zámere do budúcnosti./Ako sympatizanta ZV SR -- by mňa, prípadne ďalších to najskôr ani nemalo-nemuselo zaujímať/.Iba som sa zamyslel … na papieri.

 • Ďakujem Františkovi za prejavenie názoru, iste tie otázky trápia aj ďalších prispievateľov a čitateľov.
  František napísal: 28. októbra 2016 v 7:40
  “Dobrý deň prajem všetkým, čo sem — tam zablúdia a prečítajú si naše príspevky. Možno ma vyhodnotíte, ako netrpezlivého , kritického , nespokojného a neviem akého, ale predsa mi nedá , aby som sa touto cestou neobrátil na kompetentných a nespýtal sa: ,, Čo sa vlastne stalo, keď sa zrazu prestalo písať o našich nedoriešených problémoch ? ” Kde sú tie sľuby p. poslanca Hrnku a iných, čo sa chceli angažovať v NR za naše oprávnené požiadavky ? Zaspali sme na vavrínoch, zostali sme spokojní ? Píšete o tom, ako si policajti dokážu v iných krajinách vydobyť svoje práve aj účasťou na protestoch, priamo vedia uderiť na správnu strunu a my, iba sa posťažujeme, skritizujeme, potom si to znovu všetko zopakujeme a takto to prebieha niekoľko rokov a výsledok ? Žiadny, nula bodov, plané sľuby a veľa z nás už odišlo…”
  František,
  aj ja sledujem a sem tam napíšem svoj názor, tiež som netrpezlivý a nespokojný, ale neverím a nemôžem tvrdiť že je zbytočné o niečom diskutovať, dospeli sme do štádia že sa vyčkáva čo vlastne táto koalícia má s nami v úmysle urobiť. Verím že ak bude treba tak sa preberieme a začneme bombardovať zodpovedných “sľubcov” aj tých ktorí mlčali a teraz sú vo vedení. Pravdepodobne nás musí vyburcovať nejaké nové diskriminačné opatrenie postavené proti nám, ale zdá sa že politici sa zľakli a začali viac uvažovať aby to neurobili ako v čase “istôt”. A to je náš veľký a viditeľný úspech. Aj spolupráca s JDS, aj keď o nej menej píšeme, naháňa politikom strach. Takže neprestávajme diskutovať, nech sa o nás vie.
  František,
  ďalej píšete “..a tak až všetci, čo poberáme tie príspevky raz odídeme postupne, tak zostanú iba tí, čo poberajú výsluhové dôchodky, čím sa oddelia plevy od zrna a páni radosťou zaplesajú..”.
  Ono je to tak, odídeme my, odídu aj oni,taký je neúprosný zákon života, ten nerozlišuje bohatých a chudobných.
  Neverím že naše “vypisovanie” na týchto stránkach je bez účinku, zdá sa akoby t.č. väčšina nás bola “takmer spokojných”, prosím, ale ak by došlo k ďalšiemu negatívnemu zásahu do našich dôchodkov, tak vieme o sebe a to je dôležité. Áno, nie všetky staré veci sú doriešené, pokračujeme.
  Ešte uvediem:
  pplk. v. v. Dr. Milan kolen napísal: 7. januára 2015 v 16:21
  “Nezastupiteľné miesto má tento web k ujednoteniu si našich názorov k danej veci ale predovšetkým k zjednoteniu spoločného postupu všetkých slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov ako aj všetkých poberateľov VD,SD k spoločnému koordinovanému boji za naše zákonné práva ako aj k boju proti našej diskriminácii”.
  “Som presvedčený, že sa nám spoločne za účasti slúžiacich ako aj výsluhových vojakov, policajtov, ZVJS,SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov bude efektívne koordinovane dariť bojovať, obhajovať naše zákonmi stanovené práva ako aj proti akejkoľvek súčasnej ako aj budúcej diskriminácii”.

 • Dobrý deň prajem všetkým, čo sem -- tam zablúdia a prečítajú si naše príspevky. Možno ma vyhodnotíte, ako netrpezlivého , kritického , nespokojného a neviem akého, ale predsa mi nedá , aby som sa touto cestou neobrátil na kompetentných a nespýtal sa: ,, Čo sa vlastne stalo, keď sa zrazu prestalo písať o našich nedoriešených problémoch ? ” Kde sú tie sľuby p. poslanca Hrnku a iných, čo sa chceli angažovať v NR za naše oprávnené požiadavky ? Zaspali sme na vavrínoch, zostali sme spokojní ? Píšete o tom, ako si policajti dokážu v iných krajinách vydobyť svoje práve aj účasťou na protestoch, priamo vedia uderiť na správnu strunu a my, iba sa posťažujeme, skritizujeme, potom si to znovu všetko zopakujeme a takto to prebieha niekoľko rokov a výsledok ? Žiadny, nula bodov, plané sľuby a veľa z nás už odišlo, odídu ďalší až nakoniec zostanú iba tí, ktorí sú spokojní a páni budú tiež, pretože sa všetko vyrieši prirodzeným výberom. Všetci poberatelia tzv. výsluhových príspevkov -- považovaných za VD odídu na večnosť a toto vážení, toto práve páni potrebujú, na toto oni čakajú, preto nič neriešia a ani riešiť nebudú. Nik si ani neuvedomuje, že niektorí tzv. príspevkárí ani nemohlo zo služieb odísť inak, iba podľa v tom čase platných zákonov, no a preto trpia, márne čakajú na zmilovanie božie, aby sa niečo dorovnalo. Toto páni nespravia, pretože to by bol pre nich neúnosný balík a tak až všetci, čo poberáme tie príspevky raz odídeme postupne, tak zostanú iba tí, čo poberajú výsluhové dôchodky, čím sa oddelia plevy od zrna a páni radosťou zaplesajú. Toto niekto bude považovať za moju demagógiu, ale potom si na mňa spomeňte, ale ten František mal naozaj pravdu. Ďakujem Vám za trpezlivosť.

 • Dňa 19.10.2016 Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorom zrušila zdaňovanie výsluhových náležitosti a prídavkov na bývanie u vojakov z povolania a výsluhových nárokov u príslušníkov bezpečnostných zborov podľa zvláštnych právnych predpisov (tlač 866/0). V prípade schválenia Senátom PČR a súhlasu prezidenta bude účinný od 1.1.2017

 • Pekný večer prajem. Dlho som tu nebol. Sľúbil som, že vás budem oboznamovať priebehom môjho “boja” so súdmi ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ v I. II. prac. kat. Prvé pojednávanie na KS som “prehral”. Odvolal som sa na NS. NS súd vrátil celú vec na nové prejednanie. Nové prejednanie-pojednávanie na KS bude 19. 12. 2016 o 09:45 hod. O výsledku vás budem informovať. Držte palce.

 • V minulosti,keď väčšina z nás , nastupovala do ozbrojených zložiek štátu vedela že , po dovršení 55 rokov pôjde do dôchodku. Bolo to strašne ďaleko , ale predsa sme sa na túto životnú cestu dali.Tak ako ubiehali roky tak prichádzali novinky.Možnosť ísť na príspevok bolo veľkým lákadlom pre tých čo boli po päťdesiatke , vieme ako to dopadlo.Nakoniec prišla na svet 328 vyzerala dobre , myslela aj na najstarších kolegov.
  Potom prišla éra ,ktorú nazvem toaletná.Už vtedy sme tu písali že je to blbosť, nechať alebo držať niekoho nasilu 25 rokov za 37.5 percenta.Neverím že tieto stránky nečítajú ešte aktívny kolegovia.Popísali sme tu toho dosť
  aj keď sa objavili aktívne zálohy.Popísali sme tu tiež toho veľa.Však nedávno sme videli ako to dopadlo.Videli sme ako úspechy chválil sám minister.Vo fabrikách nemá kto robiť,vieme prečo.A z toho sa asi bude vyberať pre štát.

 • Stačí až by sa kompetentní zamysleli najmä smerom do vlastných radov, v rámci Slovenskej republiky. “Noviny odborového zväzu Polície SR “POLÍCIA” Ročník XXVI Číslo 9 September 2016” --Len, stretol som sa podľa spomenutých novín s informáciou, ktorá ma zaujala a ktorá je aspoň podľa mňa “výstrahou”, že tých budúcich 25 rokov služobného pomeru na získanie VD nie je objektívne určený správny odhad.Informácia (okrem iného) z uvedených novín: ” Odchádzajú už aj čerstvo prijatí policajti rovno zo školy alebo tesne po nej”…Podľa všetkého 25 rokov služobného pomeru na VD nikdy predtým potrebných nebolo a keď, tak snáď niekedy v ďalekej minulosti.Doposiaľ do 1. mája 2013 /novelizácie 328-ky/ bolo na VD potrebných minimálne 15 rokov, predtým 20 r.…..§§- fy 38 a 143 aa -- písmeno k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov. /novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. platný a účinný od 1. mája 2013/…stanovuje výsluhový dôchodok percentuálne -37,5,- percenta zo služobného platu po 25 r. služby, čo pri dnešných platových tabuľkách (triedach) najmä vo výkone služby nerobí služobný pomer (všetkých spadajúcich pod 328-ku) v silových zložkách zrovna atraktívnym…

 • Do zahraničia by sa mali pozerať iní , vlastne sa aj pozerajú , ale zabudli sa pozrieť za seba.

 • Krátky odkaz na informáciu z tlači o požiadavkách policajtov zo zahraničia:

  http://www.topspravy.sk/redirect.aspx?newsID=4278407&section=recentList

 • Vylievanie špiny

  V polovici októbra 2016 sme boli svedkami smútočnej rozlúčky s prvým emeritným prezidentom povojnovej SR p. Michalom Kováčom. Zároveň sme mohli byť pozorovateľmi ako sa dá pragmatický narábať s faktami. Najmä, keď sa predpokladá, že ľudská pamäť po 20. rokoch nie celkom dobré funguje. Všetci tí, čo sledovali zádušnú omšu v katedrále sv. Martina (13.10.2016) mohli v obsahu slov na rozlúčku troch hlavných aktérov vycítiť, ako sa špina spred 20. tokov vylievala iba jedným smerom. Druhej stránky, čo dostala amnestiu (premlčanie defraudácie niekoľkých desiatok miliónov korún slovenských) ako rodinný príslušník exprezidenta sa spomínané figuri a ani média nedotkli. Je na mieste otázka, čo sa týmto aktom sleduje. Alebo, žeby sledovali politické rozšady vo výkonnej moci, parlamentu a pod. do takého nasmerovania ako si to ony predstavujú. Výsledok tohto ich snaženia sa v blízkej budúcnosti dozvieme.

 • http://www.bezpzlozky.eu/2015/02/spojime-sa-za-spolocnu-vec/#comment-7092
  Psí hlas do neba nedôjde……zdá sa, ľudové porekadlo (príslovie) sa zakladá na pravde.Aspoň čo sa nášho poškodenia pri Nevalorizácii VD v r. 2012, aj diskriminačného valorizačného mechanizmu týka.Čo už…život ide ďalej.

 • Pre kolegov a kolegyne, kompetentných, ktorým nie je cudzia “kombinatorika” a radi si pozrú tiež aj iné web-stránky s našou problematikov silových rezortov, resp. všetkých nás spádajúcich pod zákon 328/2002 Z.z., prípadne rôzne tituly tejto web-stránky = zdá sa, takto vychádza najobjektívnejší výsledok popísaného.Až by predsa len…, “kompetentní” funkcionári “hodili svoj pohľad z oblakov aj na zem medzi ľudí”…Zatiaľ to tak nevyzerá.(mýlim sa?).
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-7039
  Zaujímavé sú diskusie pod článkami v Novom čase a Pravde od príspevku Tomáš Kríž napísal: 4. októbra 2016 o 16:08, resp. Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 4. októbra 2016 o 19:12…..len, uvedomme si všetci výsluhoví dôchodcovia jednu vec.Až sa znova pohnú smerom hore “platovky” (čo kolegom určite doprajem/e/) silových zložiek (PZ SR, MO SR?…verejná a štátna správa), opätovne to bude mať vplyv na vypočítavanie budúcich výsluhových dôchodkov.Služobné platy, následne výpočet výsluhového dôchodku, následne z vypočítaného VD valorizácia.O to je dôležitejšia skutočnosť, čo bolo popísané aj predtým v príspevkoch.Nevaloriácia 2012, diskriminačný valorizačný mechanizmus, či zastavenie dorovnávania VD k 31. Decembru 2007 -- na to všetko by sa mal sústrediť -- Sociálny výbor NR SR, Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR, ako je písané v odpovedi Ing. Eduarda Keresztešiho napísal: 5. októbra 2016 o 15:01: “Vašu pripomienku a prosbu som posunul pánovi poslancovi. Chcel by som Vás informovať, že o probléme vie a budú hľadať riešenie”(v linku vyššie)…..až si aktívne, činné v službe silové zložky vybojujú zlepšenie platov, najmä priamy výkon služby (držím/e/ palce) -- ale vieme ako to chodí pri nových platovkách, v tom prípade je o to aktuálnejšie myslieť tiež na situáciu, aby opätovne nevznikol priepastný rozdiel medzi VD ktorí odišli do dôchodku do 31. Decembra 2007 (od r. 2008 -- nová Platovka)…..a neskôr.

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/407008-protestovat-su-pripraveni-nielen-ucitelia-ale-aj-policajti/
  Ivana Štefúnová, Pravda | 05.10.2016 12:00
  K tomu, že mail s otázkou o zapojení do protestu existuje, sa priznal predseda policajných odborov Marián Magdoško. Išlo o internú komunikáciu medzi odborovým zväzom a zamestnancami.„Informovali sme členov o tom, ako prebieha vyjednávanie o kolektívnej zmluve. Zároveň sme chceli zistiť, či by boli ochotní podporiť prípadný protest konfederácie odborých zväzov, ktorá za nás vyjednáva. Ak ho konfederácia zorganizuje, určite sa do neho zapojíme,“ povedal včera Pravde Magdoško”.

 • Naša vrchnosť s obľubou používa čísla ktoré sú zavádzajúce a relatívne. Tým je aj priemerný zárobok. Pre skutočný obraz je potrebný medián, ktorý zohľadňuje aj počty policajtov v jednotlivých platových intervaloch čím sa odstráni skreslenie. Všetci veľmi dobre vieme že za priemerný zárobok sa schovávajú vyšší funkcionári s omnoho väčšími platmi ako zvyšok policajtov.

 • Po štrajkoch učiteľov, lekárov či zdravotných sestier môžu už čoskoro Slovensko ochromiť protesty policajtov. Tí sú podobne ako ich kolegovia z iných častí verejnej správy nespokojní so svojimi platmi.
  Od vlády žiadajú 10 % zvýšenie zárobkov, ponúkli im pritom len žalostných 0,9 %. Priemerný plat policajta je za rok 2015 podľa ministerstva vnútra 1 337 eur mesačne. Nový Čas získal mail vysokého funkcionára Odborov policajného zboru, v ktorom otvorene hovorí o nespokojnosti medzi slovenskými mužmi zákona. V prvom kole kolektívnych rokovaní im totiž vláda ponúkla zvýšenie platov v roku 2017 len o infláciu, čiže o 0,9 %, čo by v praxi znamenalo prilepšenie o pár eur.

  „Vzhľadom na to, že návrh vlády považujeme za škandalózny, žiadame vás, aby ste o uvedenom stave bezodkladne informovali členskú základňu s tým, že je predpoklad uskutočnenia masívneho protestu pred Úradom vlády,“ píše sa v internom maile s tým, že chcú osloviť čo najširší počet zamestnancov ministerstva vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. Na demonštrácie by sa policajti odhodlali po viac ako desiatich rokoch. Naposledy vyšli do ulíc za ministrovania Vladimíra Palka v roku 2005, keď chceli poukázať na svoju zlú situáciu.

 • K Marianovi Ďurinovi:
  No to je jasné. Veď ja, čo som známy svojími svojráznymi poznámkami a reakciami, keď som bol v minulosti- aj davnej minulosti pár krát na dovolenke v Chorvátsku, tak som si nevšímal len kočky na pláži, ale aj obyčajný život ľudí v príľahlých mestách a dedinách. Niekde na Baška Vode, som objavil veľký plagát (amatersky zhotovený a zavesený na nejakej chalupe- možno tam visí dodnes) s textom “Ante Gottovina ne vrag a geroj”. Keď som otrčil smerom k nemu palec pravej ruky (po chorvátsky neviem) vo forme asi takto :good: , miestni by ma v ten okamžik nevymenili asi ani za voz drahokamov. Mal som problém, dostať sa späť do letoviska,na večeru načas, pomerne triezvy a bol som pre nich proste “slovak Milan”…Čiže asi tak dajak…

 • Vážení priatelia,
  ani sme si nevšimli, že v marci 2016 bol spod žaloby oslobodený Slobodan Miloševič. Naše “mainstreamové médiá” o tom zaryto mlčia. Vedia prečo, veď ospravedlňovať sa, hanbiť sa, alebo aspoň sa červenať -- sa dnes nenosí.
  Preto kliknite a čítajte viac:

  “Vojnový zločinec” Miloševič oslobodený v plnom rozsahu a médiá …
  http://www.hlavnespravy.sk/vojnovy-zlocinec-milosevic-oslobodeny-v-plnom…/822030
  20.08.2016 -- Slobodan Miloševič bol haagským tribunálom oslobodený. Táto informácia prebehla takmer bez povšimnutia svetovej verejnosti a médií, všíma …

  S pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • Hrdý východniar je človek s ” politrákom piva v ruke ” . Pijec piva Šariš. A ešte ?

 • K tým civilným platovkám ,kto robil za minimálnu mzdu v školstve,zdravotníctve,štátnej správe v r.2000 ,tak robí za minimum aj dnes. Platovky sa menili vtedy keď zvyšovali min.mzdu.Terajší dôchodcovia -- čakatelia majú aspoň garantovaný minimálny dôchodok.

 • Iba doplnenie-oprava.”Aspoň teda od roku 1988 sme sa posunuli aj kalendárne cca. 18 rokov dopredu.Prešla dosť dlhá doba aj na iný-hlbší pohľad, či rozbor..Iba môj názor”.Aj posunutie sa o 18 kalendárnych rokov je veľa, ale myslel som cca. 28 rokov dopredu -- je to obdobie tuším aj viac, ako jednej generácie.Ďakujem.

 • Citujem z predchádzajúceho linku-článku v Pravde: “Odborníci ministerstva financií zároveň pracujú na ďalších dôchodkových reformách. Už od leta 2017 majú podľa informácií denníka Pravda stúpnuť penzie takzvaných starodôchodcov. „Môžem povedať, že od 1. júla 2017 budú starodôchodcom nanovo prepočítané penzie za účelom ich zvýšenia,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. Štát by tak aspoň čiastočne odškodnil krivdu spôsobenú výhodnejším výpočtom penzií po roku 2004.Aktuálne žije na Slovensku približne 80-tisíc starodôchodcov a možnosti štátu pri zvyšovaní ich penzií budú známe po definitívnom schválení rozpočtu na rok 2017.” -- koniec citátu.
  Neviem, či namiesto odborníci ministerstva financií, nemalo by byť správne odborníci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.(najskôr novinársky škriatok..:-) 🙂
  “Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme”.
  http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-5967 .. naposledy sme písali k problematike (v linku) od príspevku Milan Kolen PP napísal: 23. júla 2016 o 14:06 (cca. 18 príspevkov).Podľa “výťahu” odstavca článku, sa MF SR, resp. MPSVaR zaoberá problematikou starodôchodcov s porovnávaním dôchodkov s rokom 2007.Kde im vychádza približne 80-tisíc starodôchodcov.(možno tiež svoje robia aj v civile nové-lepšie platy.”Platovky”.
  My sme v spomínaných približne 18-tich príspevkoch poukazovali okrem iného už aj opakovane tiež na nové-lepšie “Platovky” v rámci silových rezortov a to na roky 2008-2009 u MV SR (Polícia) MO SR (Armáda?)..ale najlepšie by mali mať prehľad najskôr odbory sociálneho zabezpečenia rezortov.Tiež tým pádom koľko ľudí -- výsluhových dôchodcov u silových rezortov sa problematika týkala.
  Ešte k predchádzajúcemu príspevku 27. júla 2016 o 8:51:
  “V minulosti ako odozvu na prepočítanie starobných dôchodkov prepočítavali dávky priznané podľa piatej časti zákona č.100/1988 Zb”.
  “Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme”.
  Práve podľa článku v Pravde som si všimol, že MF SR, resp. MPSVaR robí (zaoberá sa-všíma si) porovnanie do roku 2007.V tom prípade, až by silové rezorty -- ich odbory sociálneho zabezpečenia nechceli ostať pozadu, tak takéto porovnanie by mali/mohli urobiť do roku 2008-2009 (prípadne neviem, či už boli ďalšie novšie platovky po r. 2008, 2009?)..ako sme v príspevkoch písali.Bolo by to spravodlivojšie?Možno..Aspoň teda od roku 1988 sme sa posunuli aj kalendárne cca. 18 rokov dopredu.Prešla dosť dlhá doba aj na iný-hlbší pohľad, či rozbor..Iba môj názor.

 • Ak zoberieme príjmy tejto skupiny tak nie sú na tom až tak zle , aby mohli povedať že trú biedu.Áno ,medzi nimi a dôchodkami po r.2008 je poriadny rozdiel,ale ten poriadny rozdiel je aj pri dôchodkoch do uvedeného roku .A toto nik nechce vidieť.

 • Zmeny v penziách starodôchodcov od júla 2017:

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/400070-slovenska-vlada-chysta-mimoriadne-prilepsenie-dochodcom/

  Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme. V minulosti ako odozvu na prepočítanie starobných dôchodkov prepočítavali dávky priznané podľa piatej časti zákona č.100/1988 Zb. Dorovnávanie výsluhových príspevkov (príspevkov za službu) zrušili a neustále sa otvárajú nožnice medzi starými dávkami a novopriznanými dávkami. Podľa diskusie na tomto webe to vyzerá,že starodôchodcovia v osobitnom systéme sú s výškou dávky spokojní a nevidia rozdiel s poberateľmi novopriznaných dávok.

 • http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/ako-ziju-dochodcovia-vo-svete-slovenski-si-polepsili-ceski-im-vzdaluju.html
  EKONOMIKA/SLOVENSKÁ EKONOMIKA Dátum: dnes, Čas: 14:00, Zdroj: //aktuálne.atlas.sk/, Zdroj -- ilustračné foto: TASR.
  Z linku v linkoch:
  “Richter rieši problémy budúcnosti. Prekáža mu, že ľudí nahrádzajú stroje.””SEREĎ -- Je dôležité, aby ministri EÚ neboli odtrhnutí od reálneho života. Uviedol to Ján Richter, slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny, po prehliadke prevádzkarne Pečivární Sereď podniku I.D.C. Holding, a. s.Súčasným problémom mnohých firiem je, že ľudský kapitál nahrádzajú stroje. Podľa ministra bolo v prvej fáze dôležité pomenovať tento problém. “Vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, a neustály príchod nových technológií, digitalizáciu, ten problém bude čím ďalej tým väčší. To znamená, že musíme nájsť globálne odpovede na tieto otázky. Bude tu kategória ľudí, ktorá bude končiť svoju prácu pôvodnú, pretože nebude potrebná pri nových technológiách, a naopak, bude tu zase iná kategória, nová, ktorá sa bude musieť vedieť prispôsobiť vzdelanostne a inak novým podmienkam a novej technológii. To znamená, sú to veľké výzvy, ktoré sú pred nami,” uviedol slovenský minister.”
  Ešte zopár čísiel z príspevkov pod článkom:
  Priemerné dôchodky zo stránok oficiálnych inštitúcii uvedených na internete, podľa prispievateľov ku článku :
  Luxembursko 3.426.- , Holandsko 2.693.- , Nemecko 1.177.- , Francúzsko 1.502.- Fínsko 2.666.- Belgicko 2.099.- Taliansko 1.593.- Španielsko 1.318 …Pre porovnanie Rakúsko 1.162 .- ale 14 x a nie 12 x…, na Slovensku 400.-€ Česko približne 400.-€…..

 • Návrh na zrušenie zdanenia výsluhových príspevkov v Českej republike:

  https://www.google.com/url?q=http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Levicovi-poslanci-chteji-zrusit-zdaneni-vysluh-445095&sa=U&ved=0ahUKEwiwwL-_vfzNAhXDzxQKHXJoD_YQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG3IV90duvKTzUQNZ5plxFAvNgr-g

  Napriek tomu,že sa dnes už nikto nepriznáva k tomuto paškvilu, zdanenie pretrváva roky. Aj keď boli rozbehnuté právne kroky až na Ústavný súd ČR a masová petícia toto je prvý krok smerujúci k legislatívnej zmene.
  Vyplýva z toho poučenie, že urobiť blbosť zákonodarcami sa dá ľahko, náprava trvá dlho a vinníci budú neznámi. O to viac je dôležitejšia úloha občianských združení so zameraním na obranu a bezpečnosť ale aj jednotlivcov pri monitorovaní možných zmien v legislatíve.

 • Vážení priatelia,

  v behu všedných dní sme si ani nevšimli, že dňa 11.07.2016 si príslušníci býv. Pohraničnej stráže každoročne pripomínali svoj sviatok. Ich služba na hranici nebola jednoduchá. Veď od roku 1948 do roku 1989 zahynulo 654 pohraničníkov, na ktorých si dnes spomenie už len málokto. Ako keby ich mladé životy nemali žiadnu cenu.
  Dôvod na pripomenutie “Dňa pohraničnej stráže” tu určite je. Pre niekoho príležitosť na oslavu, pre iných na spomienku.
  S pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Bol generálom v činnej službe iba 10 hodín.

  Na Slovensku je všetko možné….kliknite na:

  http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/428575/general-na-desat-hodin-u-nas-ide-vsetko.html

 • Iba pre zaujímavosť, k predchádzajúcim dvom príspevkom, prenesené z webu APVV, zdroj: APVV.
  “JUDr. Hristo Gluškov, viceprezident APVV 01 december 2015 13:18
  Dnes, 1.12.2015 prerokovala Národná rada SR v I. čítaní návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným účelom bolo odškodniť -- priznať jednorázový príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1000 € tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Výsledok hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní : Prítomní : 127, Za 53, Proti 2, Zdržali sa 70. Vzhľadom k tomu, že ho nepodporila vládnuca strana návrh „neprešiel“ do II. čítania.
  Išlo už o druhý takýto návrh. Prvý bol v NR SR prerokovaný v I. čítaní 11.12.2014 aj vtedy sa poslanci za vládnucu stranu nepodporili a návrh ani vtedy „neprešiel“ do II. čítania”.
  .
  Všimnime si hlasovanie v parlamente a to vládla jedna strana Smer-SD.Teraz vládne štvor-koalícia a podľa výsledkov hlasovania “Za 53”, predkladateľ Návrhu OĽaNO nemal toľko poslaneckých mandátov pri hlasovaní, teda “za” hlasovali tiež ďalšie parlamentné strany.Preniesol som ešte z príspevku 1. júla 2016 o 14:09 -- v tejto rubrike.
  Z uvedených čísel je možné konštatovať, že vojaci profesionáli odviedli poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €, ale suma vyplatených dávok výsluhového zabezpečenia (výsluhové, invalidné,pozostalostné dávky) predstavovala čiastku 162,33 mil. €. Je možné povedať,že napriek všetkým minulým opatreniam sa doposiaľ nepodarilo dosiahnúť prebytkový stav (ako u policajtov), ale osobitný účet musí byť momentálne dotovaný z rozpočtových prostriedkov.
  Existuje viacero možných riešení napr.:
  1. zvýšenie príjmov poistného na základe percentuálneho zvýšenia sadzieb odvodov zamestnávateľa alebo zamestnancov alebo kombináciou
  2. zvýšením počtov profesionálnych vojakov až do naplnenia tabuľkových počtov
  3. rastom platov profesionálnych vojakov a tým aj odvodov na poistné
  4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok
  5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)
  6. zmena výpočtu výsluhových dávok s cieľom znížiť mieru náhrady v pomere s úrovňou platu
  Samozrejme, existuje aj cesta kombinácie niektorých z vyššie uvedených opatrení, pričom ich vzájomný pomer môže dosahovať rôzne hodnoty.
  Opatrenie ,zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt,že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení.
  .
  Zo všetkého uvedeného sa nemôžem ubrániť dojmu, že od doby uvedenia príspevku k 1. júlu 2016 o 14:09 vzhľadom na deficit osobitného účtu MO SR -- VÚSZ vo výške cca. 100 miliónov eúr, sa hľadajú aj protiústavné, protiprávne, či protizákonné možnosti ako tento stav zmeniť.Kolektívnu vinu bývalých príslušníkov Štb (zväčša už nežijúcich -- resp. vo vyššom veku) nevynímajúc.Iné vysvetlenie ohľadom popísaného pre seba nemám.
  Tentokrát by som sa skutočne rád mýlil..

 • http://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- písali sme o tom, (je to v linku) v príspevkoch pre záujemcov od 22. februára 2016 o 14:16 je to podrobne rozpísané, len, -- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladala opakovane skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová /OĹaNO/.Prípadne KDH?
  Žeby sme už aj v Slovenskej republike dospeli do štádia, že je jedno, kto je práve pri moci?Veď OĽaNO nevládnu.Nechcel som to z “Diskriminácie výsluhových dôchodcov” prenášať celé.Je to rozsiahle.Už som to predtým dával opakovane.Dá sa to ľahko vyhľadať, stačí prekliknúť link vyššie.Iba orientačne, je tam zdôrazňovaná, resp. Návrh sa zakladal na “Kolektívnej vine”, aj sú tam podrobnosti koho všetkého by sa to eventuálne týkalo.

 • Druhé kolo znižovania výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti v Poľsku:

  http://svet.sme.sk/c/20214046/polska-vlada-chce-znizit-penzie-byvalym-estebakom.html?ref=trz

 • Je to tak.
  Žiadnu výhru neprinesú ani renty z peňazí nasporených v 4x ošklbanom druhom pilieri, pretože správcovia fondov ani životné poisťovne v zásade nemajú kde kapitál výnosne a bez rizika investovať.
  Na trhu s takmer nulovými úrokmi (lebo trend vlády) je ťažké garantovať sporiteľom aj symbolicky nízke výnosy.
  Tretí pilier bez príspevkov zamestnávateľov poskytovaných k sporeniu zamestnancov v podmienkach Slovenska vlastne ani nemá zmysel, pretože jeho daňová úľava zo strany štátu je iba symbolická.

 • Konečne nenápadné priznanie o “výhodnosti” druhého piliera a tretieho piliera dôchodkového systému.

  http://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/398677-penzijne-dilemy/

  Kde sú “erudovaní analytici” či “ekonómovia” s ich blábolmi o spasení a záchrane systému pomocou podnikateľských subjektov, ktoré budú investovať naše odvody v druhom pilieri a ako sa všetci budeme mať dobre. Zatiaľ sa majú dobre len tieto podnikateľské subjekty a sporitelia budú sledovať ešte mnohé roky ako sa im reálna hodnota nasporených peňazí znehodnocuje.

 • 27 rokov sa všetci skladáme, na niečo abstraktné -- neviditeľné pre spoločnosť, neviditeľné pre nás a keď to takto pôjde ďalej, minimálne toľko rokov sa budeme ešte skladať.Nemecká minimálna mzda je 1 500 eúr, Slovenská minimálna mzda je 400 eúr.Nemecký dlh je cez 90 percent, na Slovensku už pri 55 percentách -- je dlhová brzda.Ostatné západné štáty to isté, až nie horšie s dlhom ako Nemecko.Nie je potrebné viac uvádzať, bola by z toho kniha, len nie biela.Súhlasím -- vraj nie sú peniaze.Lepšie povedané pre niekoho sú, pre niekoho nie sú.A nie sú najmä pre všetkých tých, čo si poctivo počas života platili odvody do štátnej kasy.A dôchodcovia medzi takých, čo odvody platili patria.Až boli, či sú aktívne-služby-práce-činní, platili-platia takisto.Čo už. 🙂

 • Každý z nás to vie ako to chodí vo svete, naši na to nemajú peniaze.Vraj …

 • Prečítajme si Zákon 328/2002 Z.z, účinný od 1. januára 2016, jeho §§-fy 38 a § 143 aa -- /postupné predĺžovanie nároku na nárok na výsluhový dôchodok až na dobu služby 25 rokov/, dajme si to do súvislosti so zákonom o štátnej službe vojakov, kde jeden zákon umožňuje dosiahnuť nárok na výsluhový dôchodok, druhý ho ale po 17 rokoch služby “popiera”, pričom ešte nevieme aký bude nový zákon o štátnej služby Policajtov (zákon č.73)…..a porovnajme si to všetko s tým, ako funguje sociálne zabezpečenie silových zložiek vo svete, nie je potrebné ďaleko chodiť. (v príspevku nižšie).
  Smutné, kam sme to k dnešku dopracovali.Nie je po tom nič čudné na tom, že záujem o službu v silových zložkách klesá a aj keď záujem je, tak už to nie je o kvalite, ale o kvantite.Žiaľ.Čím ďalej -- tým “lepšie”..až už náhodou nie je neskoro.Celý Zákon 328/2002 Z.z. je aj v linku -- aj na web stránke.(pre záujemcov).
  http://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/

 • Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. júla 2016 o 18:50 -- ( celý link -- 4 príspevky nižšie.)
  “Nejsou lidi. Do armády i s šesti dioptriemi, alergií či obezitou”
  “Česká armáda po deseti letech přepsala a podstatně zmírnila zdravotnickou vyhlášku, která stanoví zdravotní mantinely pro výběr nováčků. Doufá, že se jí tak podaří získat víc vojáků i záložáků, protože ze zdravotních důvodů každoročně vyřadí až dvě pětiny zájemců.
  Podle nových pravidel, která má Právo k dispozici, by se do armády mohli dostat i lidé, kteří dnes nemají žádnou šanci, jako jsou zrakově slabí, obézní nebo alergici.Změna není plošná, hlavně se bude týkat vybraných odborností, kterých má armáda nedostatek, jako jsou počítačoví experti nebo právníci. V případě armádní potřeby by mohl letos v říjnu, kdy má vyhláška vejít v platnost, projít zdravotní prohlídkou i člověk až se šesti dioptriemi”.
  Iba dúfam(e)?, že si Slovenská Polícia a Armáda nezoberie vzor z ČR.Zoberie si ho z USA?Chýbajú mi tam (v článku) ešte “modro-knižkári”, aby to bolo úplné.Len neviem, či to všetko bude stačiť na obranu obyvateľstva pred zločinom, či Aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami.Ako poučenie, kde má byť Polícia a Armáda o kvalite a nie kvantite, prikladám tento link.Každý z kompetentných si po prečítaní linku môže dať odpoveď, prečo to všetko má byť o kvalite.
  http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/amerika/sialena-strelba-proteste-dallase-zomrel-policajt-traja-su-zraneni.html
  ZAHRANIČIE/AMERIKA dnes, 09:45, zdroj: //aktuálne atlas.sk/, ZDROJ: TASR/AP.
  Takéto sociálne zabezpečenie pre Policajtov a Armádu je aj v USA.
  Takto sa majú výsluhoví dôchodcovia v susedných štátoch a vo svete. Nie je to výmysel socializmu!
  Veľká Británia: – odchod do dôchodku je v 55 rokoch veku, nárok na dôchodok získava po 15 rokoch služby, delí sa na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Belgicko – dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 10 rokov) a riadny (minimálne 35 rokov v službe, u veľmi rizikovej službe minimálne 25 rokov služby), pričom riadny dôchodok pri odchode vo veku 55 rokov , predstavuje sumu vo výške 77% z posledného platu pred skončením služobného pomeru. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 67 rokov.
  Francúzsko – dôchodok u poddôstojníkov najmenej po 15 rokov činnej služby, dôstojníci najmenej po odslúžení 25 rokov činnej služby Vek odchodu do dôchodku je od 52 do 59 rokov, ale je možné odísť aj na predčasný, podľa limitov rezortu na príslušný rok. Valorizácia dôchodkov je rovnaká ako u civilných dôchodcov. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov.
  Taliansko: -dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Maďarsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  Nemecko: – dôchodok -po odslúžení najmenej 10 rokov, je možný odchod vo veku od 48 rokov veku, resp. 50 rokov podľa odbornosti (do 75% z platu po 30 rokoch služby). V civilnom sektore štátni zamestnanci odchádzajú na dôchodok ako 65 roční. Valorizácia ako u ostatných civilných dôchodkov.
  Rakúsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 10 rokov, vo výške 50% z platu, následne podľa odslúžených rokov sa to stupňuje až do 80% z posledného platu, bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  USA: – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navršuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej.
  Každý výsluhoví dôchodca chce iba to na čo má nárok a k čomu sa štát SR po splnení podmienok zaviazal a zaručil!!!!!!
  .
  Prevzal/preniesol som z tohoto webu z rubriky Výročia nevalorizácie.

 • K predošlým príspevkom, až by sme si dali rečnícku otázku: Kto by nám výsluhovým dôchodcom mohol nejakým spôsobom siahnuť (napr. zdaniť) výsluhové dôchodky? Od roku 2012 vládne v krajine Smer-SD, ktorý sľúbil ľuďom istoty.Od roku 2016 vládne v krajine koalícia Smer-SD + SNS + Most-Híd + Sieť.Výsluhoví dôchodcovia v parlamentných voľbách aj na ne najskôr “vsadili svoje žetóny”.A preto až by došlo ako je písané v príspevku napr. 3. júla 2016 v 19:00….tak, potom .. ako sa píše v linku: http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/monitor-pan-obcan/
  .. “tak potom už ozaj len — s pánombohom idem od vás”…

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa -- najskôr je ťažko predpovedať ako by sa mali výsluhoví dôchodcovia v takýchto prípadoch brániť.Možno dobrou “osvetou”?, vhodnou voľbou v parlamentných voľbách?Ale páčil sa mi aj tento príspevok k danej téme.Je tiež trefný.Vybral som z linku:
  http://www.bezpzlozky.eu/2016/03/vysluhy-v-cr-parlament-cr-prejednal-peticiu/
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 10. marca 2016 v 18:34
  Odporúčam si pozrieť naživo trištvrtehodinový záznam z tohto rokovania na yutube. Koloval asi pred 2 mesiacmi.
  Zástupkyňa MO ČR sa tvárila udivene, že sa výsluhové príspevky zdaňujú s tým, že oni s tým nesúhlasili aj predtým. To isté tvrdil zástupca MV ČR. Jediný, ktorý obhajoval zdaňovanie aj keď s neznalosťou veci bol predstaviteľ MF ČR. Vcelku to vyznelo tak, že nikto za to nemôže a asi zdaňovanie navrhli a schválili neznáme osoby (marťania a Kalousek). Tak isto by to vyzeralo aj u nás ak by sa hľadali zodpovedné osoby, ktoré prijímali v minulosti paškvily v sociálnej oblasti a úradníci by tvrdili ja nič ja muzikant.

 • Poučenie z histórie zatiaľ z Českej republiky.

  List ministra vnútra ČR, ktorý reagoval na “fámy” o zdanení výsluhových príspevkov.

  Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, (policisté, hasiči)

  vím, že se mezi vámi objevily nepodložené informace, nepravdy a fámy, týkající se údajného rušení výsluhových příspěvků, jejich omezování či zdaňování, které jsou podávány jako zaručeně pravdivé.

  Chápu, že informace tohoto typu ve vás vyvolávají obavy a proto považuji za důležité tímto dopisem vaše obavy rozptýlit, neboť Ministerstvo vnitra žádné takové kroky nechystá a ani o nich neuvažuje. Ujišťuji vás, že i v případě, že by se takové návrhy objevily jako poslanecká iniciativa (v této chvíli žádné takové návrhy ale nejsou), budu razantně vystupovat proti takovým návrhům a bránit jejich přijetí.

  Na základě dohody učiněné při jednání s odborovými organizacemi zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů byla vytvořena expertní pracovní skupina pro novelizaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V této pracovní skupině jsou zastoupeny právě i zástupci odborových organizací, kteří rovněž mohou potvrdit, že informace o tom, že se chystá rušení výsluhových příspěvků či jejich další omezování, nejsou pravdivé.

  Výsluhové příspěvky považuji za nedílnou součást odměňování a motivace příslušníků bezpečnostních sborů, za důležitý prvek služby jako celoživotního poslání a motivace odvádět profesionální práci. Z tohoto důvodu návrhy na rušení, omezování či zdanění výsluh nepřipravuji, nepodporuji a připravovat ani podporovat nebudu.

  Přeji vám hodně štěstí a úspěchů ve vaší namáhavé a odpovědné práci a nám všem odolnost proti takovým fámám a tlakům, které cíleně směřují k vyvolání nejistoty a destabilizaci v bezpečnostních sborech.

  S pozdravem MUDr.Mgr. Ivan Langer,
  ministr vnitra ČR

  Realita: od 1.1.2011 sú výsluhové príspevky v ČR zdaňované vo výške 15%.

 • https://www.novinky.cz/domaci/408220-nejsou-lidi-do-armady-i-s-sesti-dioptriemi-alergii-ci-obezitou.html

  Ak budú zákony pre vojakov a policajtov šité horúcou ihlou , o službu nebude záujem ani na Slovensku.

 • K príspevku 1. júla 2016 v 14:09 k bodu 4, 5, 6 .. myslím si, že je to tiež vec etiky, morálky, charakteru a viac-menej “ohnutej” chrbtovej kosti kompetentných úradníkov, ktorí o výsluhových dôchodcoch v minulosti rozhodovali a zdá sa ? budú znova rozhodovať.Pripomeňme si napr. bod “5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)”..ale pripomeňme si aj ako bolo medializovanými vyjadreniami funkcionárov pochvalne vyjadrené: a to, že reforma výsluhových dôchodkov UŽ prebehla -- po novelizácii zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013 a to postupným predĺžovaním doby služby na nárok na výsluhový dôchodok až na 25 rokov -- §§-fy 38 a 143 aa zákona 328/2002 Z.z.Budem ďalej parafrázovať:
  -- Medializované vyjadrenie pána Glváča (Smer-SD) .. “ukázalo sa, že predĺženie doby služby na 25 rokov je omnoho lepšie riešenie ako zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok”…..majú takéto vyhlásenie bývalého Ministra obrany SR brať výsluhoví dôchodcovia vážne a veriť mu?
  -- Medializované vyjadrenia riaditeľa odboru finančnej politiky Ministerstva financií SR (tak, alebo podobne sa volá tento odbor), pána Filka -- už nebohého, pod vedením Ministra financií Slovenskej republiky pána Kažimíra (Smer-SD) a to: “Reforma výsluhových dôchodkov už prešla”…..majú takéto vyhlásenia odborníkov z ekonomických kruhov brať výsluhoví dôchodcovia vážne? Mimochodom v ekonomickej reformátorskej politike už nežijúceho pána Filka chcú pokračovať ostatní ekonómovia -- reformátori, po našom neustáli uťahovači opaskov, čo sme si ich-tie opasky (dierky v nich) -- obyvateľstvo nepovolili od roku 1989..
  Ešte trocha približných čísiel.Zákon 328/2002 Z.z. je spoločný pre všetke silové zložky.Až je aj osobitný účet MO SR podľa VÚSZ v mínuse, ale osobitný účet MV SR aspoň podľa Ministra vnútra pána Kaliňáka v pluse, tak tá strata na osobitnom účte MO SR predsa nebude až taká veľká, až sa k nej pripočíta plus z prebytkového účtu MV SR.Pre Juraja Fuseka -- skúsil som tomu dať trocha “optimistický nádych”..uvidíme/čas ukáže.

 • V dnešných správach o.i. bolo uvedené že viac ako 13 percent pracujúcich v BA-kraji zarába viac ako 2000 Euro. Držím im palce nech im to vydrží čo najdlhšie.
  VÚSZ bude musieť byť dotovaný lebo je veľký nepomer VD a slúžiacich. Na znižovaní VD už zapracovali pred troma rokmi,keď schválili novelu 328 -- ky.Nechajme sa prekvapiť čo pre nás urobí SNS. Našich politikov asi teší keď polovica národa v dnešnej dobe maká za minimálnu mzdu.Potom sú za hviezdy keď vyrokujú niečo naviac.
  Ľuďom musí byť do plaču.

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa -- ďakujem za akceptovanie ospravedlnenia a dovolil by som si ešte dať do pozornosti Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky:
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- pre kompetentných rezortov -- Sociálna politika
  -- Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  -- Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  -- Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.
  -- Vláda bude pokračovať v podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok tak, aby občan mohol získať vyšší doplnkový dôchodok v budúcnosti.
  -- Vláda zároveň prehodnotí možnosť využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Úspory z dobrovoľných dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na dôchodku.
  -- atď..”V tejto súvislosti PREHODNOTÍ existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia”……len vždy sa v PVV píše o zlepšení, nie o zhoršení..Snáď “PVV” nie je o tom, že papier znesie všetko..

 • Pre Miro Palfi:
  Nič sa nedeje,keď použiješ aj expresívny výraz, ja budem len rád, ak aj takouto formou dajú ľudia vedieť čo si myslia a s čím súhlasia alebo nie. Veď dnes sa to nazýva demokracia. Možno niekomu napadne aj ďalší spôsob riešenia tohto problému.
  Môj predchádzajúci článok je len malým zamyslením a viac alebo menej reálnym riešením vzniknutého stavu, ktorý vyplýva zo zverejnených čísel o stave osobitného účtu MO SR. Uvidíme aké bude riešenie a či obdobne rozmýšľajú aj tí, čo o tom budú rozhodovať.
  Pre kolegov, ktorí si budú chcieť pozrieť uvedené čísla dávam link: http://www.vusz.mil.sk/data/files/4780.pdf

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 1. júla 2016 o 14:09 -- ospravedlňujem sa, aby ste si to nevzťahol na seba.Ale až “človek” -- dôchodca prečíta
  “Existuje viacero možných riešení napr.: a smerom dole web-stránkou”…..tak ja už neviem čo k “nerozumným riešeniam” -- možno rozumné napísať.Potom sa naskytá otázka: To sme všetci na výsluhovom, prípadne starobnom dôchodku po splnení si povinností voči vlasti -- Slovenskej republike, aby sme sa dokiaľ budeme žiť “triasli” či nám niekto “chlebodárca” pridá a v horšom prípade zoberie?…Ja si myslím, že správne je, až máme dostať to, čo nám patrí.Predpokladám, že nikto nechce viac, ani menej.Iba to, čo nám patrí..

 • K odrážke č. 4 -- Vyhráža sa niekto nejakými odvodmi, zdaňovaním, znížovaním a ja neviem čím ešte všetkým -- miliónu starobných dôchodcov?Nech sa už tkz. “kompetentní” spamätajú a nes*rú s prepáčením ľudí……aby sa im to tisíckrát nevrátilo.Odo mňa je to iba konštatovanie stavu.Či si niekto myslí, že preto, že je niekto už VD, či SD -- tak je vrecom udretý?

 • K bodu 4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok.
  -- Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky nepustí -- http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012598
  -- Dôchodky sa valorizovať MUSIA…v Náleze ÚS SR je napísané aj ako.Už sme písali.
  -Nebol to náhodou štát Slovenská republika, ktorí v jednorázových vlnách prepustil 10 tisíce príslušníkov OS SR?
  -- Vlny odchodov boli aj v rámci Polície.
  -- Starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni v stá-miliónoch eúr dotuje štátny rozpočet SR.Neviem prečo by to mal byť problém výsluhových dôchodcov, ktorí si svoje zákonné povinnosti voči štátu splnili bezo zbytku.
  -- Na plnenie svojich povinnosti voči výsluhovým dôchodcom je tentokrát na rade štát SR.Minister financii SR pán Kažimír sa už vyjadril, ešte v roku 2012 (bolo to mediálne podchytené)..deficit ako deficit..takže ja osobne nerozumiem, v čom má Slovenská republika problém.Snáď nie v dodržiavaní zákonnosti a plnení si svojich záväzkov voči výsluhovým dôchodcom..
  -- Že nikto z kompetentných nespomína stá-miliónové presuny eúr z osobitných účtov do štátneho rozpočtu -- bolo to už tiež medializované.

 • Dňa 5.mája 2016 bol uskutočnený verejný odpočet formou Výročnej správy VÚSZ za rok 2015. Z tejto správy vyplýva nasledovné:

  1. celkové príjmy na osobitnom účte predstavovali 167,477 mil €, z toho príspevok z rozpočtu MO SR na vykrytie schodku (dotácia) bola 91,751 mil. €
  2. príjem poistného na výsluhové zabezpečenie bol 63,494 mil. €
  3. celkové výdavky osobitného účtu dosiahli hodnotu 167,467 mil. €
  4. z toho vyplatené dávky výsluhového zabezpečenia dosiahli výšku 162,133 mil. €

  Z uvedených čísel je možné konštatovať, že vojaci profesionáli odviedli poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €, ale suma vyplatených dávok výsluhového zabezpečenia (výsluhové, invalidné,pozostalostné dávky) predstavovala čiastku 162,33 mil. €. Je možné povedať,že napriek všetkým minulým opatreniam sa doposiaľ nepodarilo dosiahnúť prebytkový stav (ako u policajtov), ale osobitný účet musí byť momentálne dotovaný z rozpočtových prostriedkov.

  Existuje viacero možných riešení napr.:
  1. zvýšenie príjmov poistného na základe percentuálneho zvýšenia sadzieb odvodov zamestnávateľa alebo zamestnancov alebo kombináciou
  2. zvýšením počtov profesionálnych vojakov až do naplnenia tabuľkových počtov
  3. rastom platov profesionálnych vojakov a tým aj odvodov na poistné
  4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok
  5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)
  6. zmena výpočtu výsluhových dávok s cieľom znížiť mieru náhrady v pomere s úrovňou platu

  Samozrejme, existuje aj cesta kombinácie niektorých z vyššie uvedených opatrení, pričom ich vzájomný pomer môže dosahovať rôzne hodnoty.
  Opatrenie ,zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt,že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení.

  Autor úvahy je predsedom Sociálnej komisie Zväzu vojakov SR.

 • http://www.cas.sk/clanok/415732/najvyssia-podpora-bude-od-jula-900-na-aku-davku-v-nezamestnanosti-mate-narok/
  dnes, 00:00 | Správy | Servis | Zdroj: anc, NČ.
  Tá tabuľka v linku k najvyššej podpore 900 eúr, sa bude týkať najskôr takého počtu občanov -- nie vysokého -- ako je písané nižšie v príspevkoch k dôchodkom.Uvádzanú penziu nad sumu 883 eúr malo iba v počte osemtisíctristo dôchodcov.Stačí pozrieť tabuľku v linku, či príspevky pod článkom..koľkože ľudí (manažérov, riadiacich článkov, rôznych funkcií, politikov?.atď../súkromný sektor/) sa bude týkať najvyššia podpora 900 eúr?Pre ten zbytok občanov čo príde o prácu je dávka podľa spodnej časti tabuľky.Že by sa z toho dalo slušne žiť, do nájdenia si novej slušne-platenej práce?No, neviem, asi ťažko..

 • Úvahy o pripravovaných zmenách v dôchodkovom poistení:

  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/397136-penzia-bude-aj-pre-60-rocnych/

 • Vlastne je táto informácia v článku (teraz som si všimol): “Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2015, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí”.MPSVaR -- tento údaj najskôr prebralo od Sociálnej poisťovne.Aspoň mne to z článku vyplýva.No, žiadna sláva, až z -- nad milióna starobných, invalidných, vdovských, vdovecký, sirotských..ale aj výsluhových dôchodcov, kde je priemerný VD cca. 650 eúr (podľa OSZ MV SR a SZK/SPK-až som pozorne čítal), či 2 000 VD/IVD sa “motá” okolo hranice cca. 400 eúr (+-)…Nad presahujúcu priemernú mzdu na Slovensku v sume 883 eur je to iba malé promile z celkového počtu všetkých dôchodcov..

 • Neviem(e) z akých zdrojov čerpala Slovenská informačná tlačová agentúra (SITA), či zo zdroja Sociálnej poisťovne, poprípade iného.Predtým sme uvádzali iné čísla, podstatne vyššie..ale preberali/uvádzali sme to (aspoň ja -- ako som si zapamätal už uvedené) zo starého webu ZV SR z rubriky Starobné dôchodky -- už neexistuje..

 • Prijemný deň prajem. Pýtam sa ,, roboti už nepracujú,, V štáte je málo prepáleného motorového oleja. Kde mizne ? Je smutné, že výpočet SD po novom bude ešte nižší ako doposiaľ. Pri každých voľbach sú sľúby štedrejšie a štedrejšie a výsledok horší a horší. Som presvedčený,že po 50 -tích rokoch s nás tu bude už iba málokto ?
  Ja chcem dôstojný život už dnes a nie zajtra. čo Vý ostatní ?

 • Monitor -- čo píšu iní:
  Vanda Vavrová, Pravda | 22.06.2016 14:00
  Bratislavčanovi Rolandovi Golbergerovi, ktorý v júli oslávi deväťdesiate narodeniny, sa nepáči, že mu na bezplatnú jazdu integrovanou hromadnou dopravou nebude od 1. augusta stačiť len občiansky preukaz.
  Znovu sa bude musieť preukazovať SeniorPasom. Ten síce má, ale obáva sa, že do definitívneho rozsudku súdu o tom, či seniorom nad 70 rokov bude stačiť občiansky alebo pas, si bude musieť jeho predĺženie znovu odstáť.
  SeniorPasy začali dopravcovia zapojení do Bratislavskej integrovanej dopravy vydávať vlani v novembri. S nimi mohli dôchodcovia v celom kraji cestovať na jeden lístok autobusom, vlakom a bratislavskou verejnou dopravou. Penzisti si však museli za čipovú kartu zaplatiť a často vystáť dlhé rady, čo bolo pre nich veľmi náročné. SeniorPas sa elektronicky nahráva na čipovú kartu platnú päť rokov. Po roku si ho však musia cestujúci bezplatne obnoviť. Je teda možné, že penzisti si v radoch postoja aj na jeseň, no za čipovú kartu už nebudú platiť.
  Bratislavská integrovaná doprava však plánuje spustiť predĺženie SeniorPasov priamo cez označovače cestovných lístkov, čo by mohlo dôchodcom situáciu uľahčiť. „Túto službu chceme spustiť pre cestujúcich už počas jesene tohto roka,“ uviedla Eva Kukurová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy. SeniorPas si môžu podľa nej ľudia vybaviť aj naďalej na predajných miestach všetkých troch dopravcov alebo cez internet.
  „Sľubujú nám, že Seniorpasy predĺžia aj cez označovače, ale po tom všetkom, čo som zažil pri jeho vybavovaní, im už neverím, že to bude fungovať,“ reagoval 90-ročný dôchodca na sľuby členov zapojených do integrovanej dopravy.
  Povinnosť používať SeniorPasy na bezplatné cestovanie v Bratislavskom kraji aj pre ľudí nad 70 rokov na súde napadol v januári Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Okresný súd Bratislava I. vydal na jar predbežné opatrenie, na základe ktorého mohli seniori nad 70 rokov od jari opäť cestovať len na občiansky preukaz.
  Krajský súd však v týchto dňoch toto rozhodnutie zrušil a penzisti budú musieť od augusta znovu používať Seniorpasy. Občiansky preukaz im stačiť nebude. Ak taký doklad nemajú, môžu cestovať na polovičný jednorazový cestovný lístok, čo je zľava päťdesiat percent. Súd však nerozhodol v prípade žaloby inštitútu, ktorý tvrdí, že SeniorPasmi dopravcovia dôchodcov šikanujú, zneužívajú ich nevedomosť a spotrebiteľom kladú neprimerané prekážky, ktoré komplikujú situáciu. Zároveň žiada vrátiť peniaze za vydanie Seniorpasov.

  PS:
  Čipovú kartu však nemusia v rámci integrovaného systému predkladať ústavní sudcovia či deti do šesť rokov. Seniorov nad 70 rokov by malo mestské a krajské zastupiteľstvo preradiť do kategórie bezplatnej prepravy. Potom by sa mohli preukazovať občianskym preukazom tak, ako sudcovia predkladajú preukaz sudcu.
  Bratislavská integrovaná doprava je spoločnou akciovkou mesta a župy. „Hlavné mesto nemôže samostatne rozhodovať, ani sľubovať zmenu tarifných podmienok tohto systému,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.

 • Jedna perlička od mimovládneho analytika INNES pána Ďuranu, v relácii na TA3 (približne pred týždňom).Parafrázujem:Budúce dôchodky je potrebné znížiť pri ich výpočte napr. spôsobom zníženia Dôchodkovej Jednotky -- civilné dôchodky sa počítajú -- DJ krát OMB krát počet odpracovaných rokov.Jeho uvádzaný Dôvod: Dôchodkový systém Slovenska bol nastavený na priemerné ŽITIE v dôchodku na 20 rokov.Podľa pána Ďuranu počet 20 rokov je veľmi veľkorysý a bolo by lepšie, až by bol nastavený -- znížený na ŽITIE v dôchodku na 18 rokov..takéto verejné vyjadrenie aspoň mne pripadalo nielenže morbídne, ale tiež vrcholne neslušné.Takže Vianočné dôchodky pre 1 milión dôchodcov -- sú žobračenky, ale až si dáme dohromady súvislosti, kam sme sa to až v našej spoločnosti dostali..

 • Vybral som z Diskusie pod článkom v blogu pani Ľubice Navrátilovej (v príspevku nižšie)..
  “ešte tu doplním keď sme pritom, podla štatistiky z minulého roka tak až 49,5% zo zomrelých mužov malo menej ako 70 rokov takže ignorovať tento fakt je nezmysel …..všetky tieto čísla sú na stránke štatistického úradu stačí si ich pozrieť”…
  Súhlasím s predchádzajúcim komentárom..z článku/linku v Pravde: “Na priblíženie, dnes na 1 dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ priblížil ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Dožiť sa penzie majú podľa štatistík oveľa väčšiu šancu ženy ako muži. V roku 2015 totiž až 79 percent úmrtí vo veku 30 až 34 rokov pripadlo práve na mužov”..Len tu nie som si istý s tvrdením pána Baláža, ktorý až sa nemýlim si rozporuje so svojím kolegom zo SAV -- prognostikom pánom profesorom Stanekom..http://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/ -- druhý komentár od vrchu..a k tomu roku 2060 by nevedela presnejšie určiť (ako niektorí prognostici, či mimovládny analytici) snáď ani veštica Vanga..

 • Vianočný dôchodok:

  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/396841-vianocny-prispevok-dostane-viac-ako-milion-dochodcov/

  Na prvý pohľad výborná správa, ukážka sociálneho prístupu terajšieho “demokratického” systému. Veď je tu vianočný dôchodok a dostane ho až vyše milióna penzistov. Pánboh zaplať.Pri bližšom pohľade je to hanba, keď z cca niečo cez milión poberateľov dôchodkových dávok je 1 milión odkázaných na takúto žobračenku t.j. výška ich dôchodku ich predurčuje čakať na takéto milodary. Nie som si istý, či je môj názor ojedinelý a budem rád, keď sa vyjadria aj iní.

 • Prijemný dobrý večer prajem. Pýtam sa ,, od roku 2017 bude sa pre výpočer starobného dôchodku používať rovnaký výpočtový vzorec ako doposiaľ ? ,, Aby to málo zmysel ? Alebo sa to robí iba tak, aby sa niečo dialo pre odputanie pozornosti a v neprospech starodôchodcu ?

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 19. júna 2016 o 17:06
  Pripojím svoj názor k blogu pani Ľubice Navrátilovej.Či sa predĺžovanie dôchodkového veku týka mužov alebo žien: tí všetci, ktorí získali svoje nároky na priznanie starobných dôchodkov na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií, tieto nároky získali k 31. decembru 1999 a tým splnili ustanovenia zákona č. 100/1988 Zb, t.j. §§ 21 a 174, ako aj § 274 zákona č. 461/2003.Pre tých všetkých by bolo predĺžovanie dôchodkového veku podľa mňa retroaktívne.V súčasnej dobe sa to už týka viac § 174 zákona č.100/1988, kde sa v nárokoch pracovných kategórii a kategórii funkcii bude dobiehať do budúcnosti, pričom už bol zrušený aj dátum 31. decembra 2024.Ešte k odpočtu detí pre ženy-kolegyne o ktorom pani Ľubica Navrátilová píše:
  Odpočet detí pre ženy-kolegyne na skorší odchod do dôchodku bol ukončený najneskôr pre rok narodenia do 31. decembra 1961.Čo to znamená v praxi pri nárokoch týchto kolegýň na získanie nárokov na starobné dôchodky na základe kategórii funkcií.Uvediem konkrétny príklad-pre ilustráciu, ktorý konkrétne mohol nastať, resp. v budúcnosti nastane.U ženy ktorá sa narodila do 31. decembra 1961, mohla napr. pri 2 deťoch požiadať o starobný dôchodok na základe kategórii funkcii (MIX -- I. aj II.) na základe §§ 21 (reorganizačné a zdravotné dôvody v I. ktg.funk.) a § 174 po odslúžení 15 rokov v týchto kategóriách vo fyzickom veku 59 rokov -- odpočet za dve deti, rovná sa napr. vo fyzickom veku 57 rokov.
  Tým, že sa tieto kolegyne narodili po 31. decembri 1961, resp. od 1. januára 1962, rozdiel je podľa mňa iba v tom, že pri svojich žiadostiach o starobné dôchodky na základe kategórii funkcii budú -- mali by byť posudzované ako muži, t.j. bez odpočtu rokov na detí a to podľa § 174 po 15 odslúžených rokoch vo fyzickom veku 59 rokov namiesto zvýhodnených 57 rokov.Iný prístup k týmto nárokom by bola podľa mňa retroaktivita.Uviedol som jeden príklad, ale tento prístup-postup by mal platiť pre všetke ženy-kolegyne, ktoré sa narodili po 31. decembri 1961 a nárok na starobný dôchodok podľa kategórii funkcii im už k 31. decembru 1999 vznikol.U tých všetkých by predĺžovanie dôchodkového veku nemalo nastať.Môj pohľad.Alebo sa mýlim?..

 • Teraz trochu teórie a zamyslenie sa nad možnou budúcnosťou v dôchodkovom zabezpečení podľa INESS:

  http://blog.etrend.sk/iness/dochodky-v-politickom-ohrozeni-.html

 • Práve pre nižšie uvedené okolnosti by MPSVaR a Ministerstvo financií Slovenskej republiky valorizáciu dôchodkov malo posudzovať/vnímať veľmi citlivo, najmä až počas svojej pracovnej kariéry každý jeden dnes už dôchodca, aj výsluhový, platil odvody zo svojej mzdy do sociálnej aj zdravotnej poisťovne.Zároveň brať v úvahu, aby nedošlo k neodôvodnenej nivelizácii dôchodkov -- zníženiu kúpnej sily dôchodcov voči energiám, liekom, tovarom, či službám..bližšie k neodôvodnenej nivelizácii/valorizácii v linku:
  http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012676 -- link sa preklikáva: (bolo už uvedené) -- kliknúť na “Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 30.4.2008”.
  Pre upresnenie v predchádzajúcom príspevku som myslel pod chránenou osobou dôchodcu: TZ § 139
  Chránená osoba (Trestný zákon) Definícia: (1) Chránenou osobou sa rozumie
  a) dieťa, b) tehotná žena, c) blízka osoba, d) odkázaná osoba, e) osoba vyššieho veku, f) chorá osoba, g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
  (2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
  Zdrojový zákon: Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) -- § 139 .. preto som aj uviedol potrebu citlivého prístupu v týchto otázkach /dôchodcov/.

 • Ku článku v Pravde.K úprave valorizácie dôchodkov je zamerané aj PVV-Sociálna politika.Preto pohľad JDS a MPSVaR by sa mal mať rokovaniami o čo oprieť a zbližovať -- a nie rozdiel medzi nimi zväčšovať..čo sa týka MF SR a jeho odobrenia dostatku financií, stačí nahliadnuť na: “Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka prebytok 556,2 mil. eur.”..celý článok je v rubrike -- Diskriminácia výsluhových dôchodcov -- (Milan Kolen PP napísal 21. mája 2016 o 14:01).
  Z článku -- Švejna: “Prvý pilier akútne opravujeme ako starú bytovku”..”Smer v roku 2012 presadil penzijnú reformu, ktorá mala deficitný prvý pilier stabilizovať”..ten uvedený prebytok 556,2 mil. eur, už najskôr bude výsledkom stabilizácie prvého piliera po penzijnej reforme po roku 2012, ako tak vyzerá.To vyznieva ako by sa blýskalo na lepšie časy.Či zase sa nájde dôvod rozhodnúť, nedá sa, či nie je z čoho?Veď na každého jedného dôchodcu sa vzťahuje štatút “chránená osoba” aspoň čo sa TČ vo verejnom živote -- na nich spáchaných týka..tak sa peniaze jednoducho nájsť musia, koľko je potreba.
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- vybral som z PVV -- Sociálna politika.
  -- “Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Súčasné nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia.
  -- Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  -- Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  -- Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.
  -- Vláda bude pokračovať v podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok tak, aby občan mohol získať vyšší doplnkový dôchodok v budúcnosti. -- Vláda zároveň prehodnotí možnosť využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Úspory z dobrovoľných dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na dôchodku.

 • Rozvíja sa diskusia a názory na ďalší spôsob valorizácie. Iný pohľad má Jednota dôchodcov Slovenska a iný ministerstvo. Viď článok v Pravde:

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/393891-dochodky-treba-zvysovat-lenze-ako/

 • Konečne to tu niekto vysvetlil aj pre nás laikov, už mi to tu niekedy pripadá ako diskusný web len pre právnikov. A oni nehovoria stále rečou môjho kmeňa 🙂

 • V prípade legislatívy ČR je to jasné. Kategórie skončili v roku 1992 a pre tých, čo to nestihli bola daná možnosť pomerného zníženia veku odchodu do starobného dôchodku, ak slúžili k 31.12.1992 . To znamená, vojak vedel, že má odslúžený príslušný počet rokov (15-19) a bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do starobného dôchodku, preto si podali žiadosť o prepustenie zo služby a odišiel. Bolo mu umožnené znížiť si vek pre odchod do SD.
  Problém je na území SR, že v legislatíve bolo skončenie kategórií k 31.12.1993 a možnosť zníženia veku pri odchode do starobného dôchodku, ak vojaci slúžili k 31.12.1993. Vojak takisto vedel,že má odslúžený počet rokov (15-19) a bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do starobného dôchodku, podal si žiadosť o prepustenie zo služby a odišiel. Ale potom novelou zákona sa skončenie kategórií posunulo k 31.12.1994 a takisto možnosť zníženia veku pri odchode do starobného dôchodku, ak slúžil k 31.12.1994.
  A ďalšie roky sa to opakovalo až do 31.12.1999.
  To znamená, že v roku 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 a 1999 si vojak prečítal znenie zákona o sociálnom zabezpečení, vyhodnotil si, že spĺňa počet rokov (15-19) podal si žiadosť o prepustenie ku koncu roka a s dôverou v platný zákon čakal, že bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do SD. Reálne sa to splnilo len vojakovi ktorý túto procedúru absolvoval v roku 1999. Mal šťastie, keby sa v roku 1999 menil zákon, že kategórie budú pokračovať, tak by ani on nespĺňal podmienku na zníženie veku.

 • Jasnejšie sa to nedalo vysvetliť.

 • Odkaz pre: Jan napísal: 18. mája 2016 v 18:47
  Dovolím si odcitovať text z nášho spriazneného blogu : -- Doko blog -- kde pod názvom -- Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú – je uvedená aj časť dôvodovej správy k predmetnému ust. § 174:
  …”Ustanovení zabezpečuje snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu občanům, kterým k datu účinnosti chybí ke vzniku nároku na důchod z I. pracovní kategorie (I. nebo II. kategorie funkcí) krátká doba s tím, že podmínkou tohoto nároku je, že uvedené zaměstnání (služba) trvalo k datu 31. prosince 1992,) byly zmírněny negativní dopady nové právní úpravy na ty pracovníky, kterým přijetí zákona zabrání získávat další “preferované” doby zaměstnán. Datum omezující zápočet doby zaměstnání (služby) získané v preferované pracovní kategorii (kategorie funkcí) je stanoveno tak, aby se vztahovalo na všechny pracovníky, kteří získali delší dobu takového zaměstnání (služby).”
  Z uvedeného teda vyplýva veľmi jasný záver, že formulácia … “uvedené zaměstnání (služba) trvalo k datu 31. prosince 1992…” bola vedomá a mala slúžiť Ad hoc, teda výslovne len k uvedenému dátumu 31.12.1992 a vôbec nemala byť automaticky prenášaná k inému dátumu. Takže lingvisti nám asi veľmi nepomôžu, pomohli by vzdelanejší poslanci.

 • Iba upresním: myslel som § 174 ods. (2). Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999..nemyslel som náhradné doby -- dôchodkové poistenie (stredné školy a pod.)

 • Z 12 000 žiadostí o starobné dôchodky na základe pracovných kategórii a kategórií funkcií bolo kladne vybavených zatiaľ približne 10 000, 2 000 žiadosti bolo zamietnutých.Až by odborníci, právnici, legislatívci..potvrdili, že zrušenie odstavca (2) paragrafu 174 vyrieši tento problém 2 000 kolegov a zároveň nepoškodí ďalších 5 000 budúcich žiadateľov výsluhových dôchodcov, ktorí budú o starobné dôchodky na základe kategórii funkcií žiadať a postupne vo svojich nárokoch dobiehať do budúcna aj cez zrušený dátum 31. decembra 2023 -- tiež podporujem jeho zrušenie.
  Zároveň: V tlačenom denníku Hospodárske noviny zo dňa utorok 10. mája 2016 je na prvej a jedenástej strane článok: Vláda chystá skratku do dôchodku.Pre státisíce ľudí.Titulky podčlánkov sú: Do dôchodku skôr.Pomoc ťažko pracujúcim.Systém niektorých zvýhodňuje.Tlačiť na firmy.”Cieľom v nasledujúcom období je predovšetkým zatraktívniť celý systém doplnkového dôchodkového sporenia”..Michal Stuška, hovorca ministerstva práce.Šéfovi odborového zväzu KOVO Emilovi Machynovi sa pozdáva systém dôchodkovej skratky v Česku, podľa neho je však nastavený skôr pre solventnejších ľudí.Bližšie v denníku, škoda.. nemám momentálne predplatenú elektronickú podobu denníka HN.
  Uviedol som to vzhľadom na body:
  Bod: 14 a 15, kde je uvedené: “Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.” -- v rubrike Diskriminácia výsluhových dôchodcov -- autor Dr. Milan Kolen.(neprenášal som to z dôvodu obsiahlosti bodov).

  .

 • No, podľa môjho názoru nie je to normalné, aby zoslabnutí a chorľaví výsl. dôchodcovia sa nemohli normálne dočkať svojho SD zákonným spôsobom v riadnom 2-mesáčnom termíne. Pýtam sa , koho to baví nás ťahať po súdoch. Často to aj tak dopadne zlé, ale v prospech SP. Napríklad § 174 ods.2 dátum K 31.12.1999 každý slovenčínar má rovnakú odpoveď , je to isté ako do 31.12.1999. Žiadne, ale že služba musí trvať aj v deň 31.12.1999. Potom pri schvaľovaní tohoto zákona boli aj poslanci postavení do omylu, nakoľko takúto nezrozumiteľnú klauzulu by neudobrili. Navrhujem kompetentných sa obrátiť s otázkou na Poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra a konečne bude jasné kde je pravda. Je to na nebo jasné, že tento tlačiarenský škriatok vyhovuje iba SP, nakoľko si to vysvetľuje iba pre svoj prospech a za každú cenu sa ho nemiení vzdáť. Odjakžíva bolo rozhodujúce za prácu čakaj plácu ? VD sú za dôstojnú starobu a dôstojný dôchodok, ktorý je na míle vzdialený v našej krajine začo musia krvopotne bojovať čo im podľa boha , zákona a ústavy prináleží. Očakávam, že parlament tento 2-hý odstavec v § 174 uplne zruší, nakoľko je tam bezvýznamný a zavádzajúci.

 • Prevzaté zo stránky APVV závery Sociálno-zdravotnej komisie:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

 • ” za zástrčku platiť viac ? ” RTVS a jej úhrady už dnes prinášajú cca 70 000 000 EUR ročne. Sledovanosť a počúvateľnosť verejnoprávnej televízie a rozhlasu je v priemere cca 5%. Neviem presne, pretože za 6 mesiacov od 17.10.2015 /po cca dvoch tuctov žiadosti v hierarchickom postupe, aj priamo na riaditeľa RTVS p. Miku / som nedostal relevantné odpovede. Mimo odpovedí typu : pozri výročnú správu, počet koncesionárov si zisti v ” elektrárňach ” ….. to nie je žart , fakt mi bolo odporučené ” obrátiť na elektrárne”, rozumiem na ” lampáreň ? ” .
  Nejasné využitie koncesionárskych poplatkov , studňa ” verejnej prospešnosti “.

 • naozaj netreba radiť…. stačí, ak zabudne že bol zástupcom NGŠ v časoch keď sa v OS
  -- platili a platia predražené služby;
  -- že rozpočet OS riadilo -- zrejme MV;- že zamestnanci OS nemali a nemajú potrebné ochranné prostriedky;
  -- že dobrovolné hasičské jednotky sú lepšie vybavené ako tie v muničných skladoch;
  -- že sa nakúpili pneumatiky, ktoré OS nikde nepoužijú……
  ešte so na veľa problémov zabudol……. radšej….

 • Vyzerá to tak, že v čele OS SR bude stáť minister odborník z vojenským vzdelaním. Mnoho si od toho nesľubujme, pretože vieme ako to chodí. Nemusíme p. ministrovi radiť, ale predsa len ak by som tým ministrom bol ja, tak trochu prečistím ten chlievik čo tam narobil p. advokát Glvač, ktorý mal, šetrenie v krvi -- je to jeho a Duchoňova DNA – viď valorizácia.
  Namiesto toho, aby po 4 roky každý mesiac bolo zakúpených zopár kusov mundúrov, či kanád pre vojakov do výstrojného skladu, putovali peniažky na monitoring tlačených a internetových médií. Lebo armáda to nie sú len zbrane a výstroj, ale aj informácie. Onen monitoring ide na vec s neuveriteľným počtom kľúčových slov, ktoré sa týkajú ubytovania vojakov -- až dvanásť. Za ozaj “ľudovú” cenu -- 960,- eur mesačne (rok 11 520 E x 4 roky). Túto vysoko dôležitú službu poskytovala čistou náhodou bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany /BARMO/ agentúra „A+K“, čo je spoločnosť bývalej hovorkyne Smeru Kataríny Kližanovej-Rýsovej (2006-2010).
  Aby sa to nekomplikovalo a veci šli od ruky, najatá bola bez výberového konania, priamym oslovením pri „výbere” z troch firiem.
  Ale aj tu sa chybička vlúdila. Pre rezort obrany totiž robila dlhodobo (2006-2010) monitoring firma Storin a robila ju údajne (podľa hodnotenia vtedajšieho ministra Bašku) kvalitne. Podľa dodatku k rámcovej zmluve za 470,- eur mesačne, pričom kľúčových slov bolo viac ako dve stovky. Ja ako bývalý pracovník v stavebno-ubytovacej službe sa pýtam, načo je BARMU „monitoring” a keď áno, tak si tento môže vyžiadať priamo z rezortu, z tohto veľkého monitoringu.
  Takto akosi by sa mali začať usekávať chápadielka, až po veľké chápadlá tej neviditeľnej chobotnici. Bolo by „babka k babce“, a boli by aj kapce pre vojaka 21. storočia.
  PS: som zvedavý či tento komentár čoby „monitoring“ predloží Katarína p. ministrovi v pôvodnom znení, uvidíme, popýtame sa.

 • Milan je fakt, aj ja som pozeral na starom webe ZV SR -- približne 2500 príspevkov, vlastne celá rubrika Starobné dôchodky už neexistuje.Jediné čo som našiel, tak už tu na tomto webe:
  …od Ing. Ľubomíra Dubeňa — do pozornosti — Pre kolegov z Hasičského a záchranného zboru:
  “Dávam do pozornosti zoznam pracovných kategórií, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR :
  – výnos č.PO-82/2-89 zo dňa 7.júla 1989, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.Výnos sa vzťahuje na útvary bezpečnostného úseku MVaŽP SR, na útvary Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti a na správy a útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov”…len colná správa tu nie je spomínaná, ibaže by pod bývalým ZNB.Trochu sa o tom písalo na tomto webe v rubrikách Novelizácia zákona č.461 a Poradenstve, len nedošlo sa v tejto otázke k žiadnym záverom..
  a ešte
  pre p. Majdáka.Našiel som v Poradenstve na tomto webe: ale či to pomôže, neviem..ale možno cez to či nepovedie cesta:
  pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj napísal: 3. februára 2016 v 14:41
  Po dlhšom čase dobrá správa – NS SR KLADNE rozhodol o PRÁVE príslušníkov ZVJS o nároku na starobný dôchodok v dôsledku rokov odslúžených v kategóriách…. trvalo to cca 1 a 1/2 roka, ale výsledok je dobrý a sľubný. Až budem mať v rukách písomné znenie, dám na vedomie…. prečo to dávam aj sem? Pretože verím, že v tomto duchu sa bude rozhodovať aj o príslušníkoch HaZZ, aj bývalých “žiškovákoch” a o “nevalorizácii” z roku 2012…..
  (toto je kópia článku, ktorý som “zavesil” na ZVSR…)

 • Ja si myslím, p. Majdák, že by sa tie roky, mali počítať do kategorii aj u vás colníkov. Veď ste tiež ozbrojená zložka. Dosť sme o tom diskutovali tak pred dvoma-troma rokami, ešte na starom webe ZV-SR. Hľadal som tam teraz, či tam niečo nie je, ale veľa veci je už vymazaných, a nemôžem na nič súce naďabiť. Ale pokiaľ sa dobre pamätám tak tie diskusie okolo kategorii prebiehali v tom zmysle, že”… nie len vojaci a policajti, ale aj colníci, bachari, hasiči a horskí vodcovia(záchranári)…” Takže dajaký zoznam zvýhodnených profesii určite existuje , len už neviem, kde ho hľadať… Možno poradi dakto druhy.

 • Pre p. Milan Faltin,
  presne pospisujete načo som myslel, mám niekoľko rokov odpracovaných pred 1.1.2000 v colnej správe, ale colníci boli do 30.6.1998 v pracovnom pomere, a pokiaľ mám vedomosť tak 1a 2 kategóriu prác do tejto doby nikto nehodnotil, nemám vedomosť žeby existoval nejaký rezortný zoznam prác v týchto kategóriách aj keď colníci vykonávali práce, ktoré by mohli spadať do týchto kategórii. Od 1.7.1998 boli colníci v služobnom pomere, spätne sa nám započítali roky v pracovnom pomere v colnej správe /pre účely výsluhového dôchodku aj v ozbrojených zboroch/ a teraz som na pochybách, vôbec netuším či sa tieto započítane roky v colnej správe mali do roku 2000 ešte hodnotiť v kategorizácii funkcii podľa zákona 100/88, ktorý podľa mňa rieši “vojakov z povolania, Zboru národnej bezpečnosti, príslušníkov zborov nápravnej výchovy”. V každom prípade ja osobne mám zatiaľ v zápočtovom liste pre účely sociálneho zabezpečenia prác resp. funkcii v kategóriách “0”. Ďakujem za reakciu.

 • Doplnenie pre p. Majdáka:
  Je ešte veľmi dôležité, či tie roky služby potrebné na priznanie niektorej ktg. ( tuším min. 15 rokov), boli odslužené pred dátumom, keď boli ktg. zrušené (1.1.2000), alebo po tomto dátume. Vo Vašom prípade vojenské roky by boli v poriadku (ČSĽA fungovala za socializmu, teda pred týmto inkriminovaným rokom), colnícke tiež, keď boli odrobené pred týmto dátumom, ale už nie, keď boli odrobené po tomto dátume. Samozrejme, že pokiaľ dačo pred, dačo po ňom, potom treba počítať len tie pred týmto inkriminovanýmn dátumom, ako súčet jak vojenských, tak colníckých (prípadne policajných, hasičských, horských vodcov a pod, kde ta možnosť je-napr. aj baníci,hutníci, šoferi infekčných sanitiek, rontgenisti….)

 • Pre Jozefa Majdaka:
  Pravdepodobne hlavný doklad- ktorý spomína Milan Kolen- vo Vašom prípade je potrebne vyžiadať nie na VUSZ, ale na obdobnom orgáne (myslím stredisko podpory,alebo tak nejak by,sa to malo volať), v gescii ministerstva financii (vy colníci patríte asi Kažimirovi, keď sa nemýlim). A tých pár armádných rokov ako vravíte, že by mohli pomôcť pri priznaní I. II. resp. aj Mix ktg, potom samozrejme na VUSZ, ako radí kolega Kolen.

 • Pre Dr. Kolen
  Poberám výsluhový dôchodok, končil som v colnej správe, v potvrdení o zamestnaní o.i. I a II kategórie prác pre účely dôchodkového zabezpečenia mám 0 rokov. Mám 52 rokov a pravdepodobne mi v mojom prípade, nepomôže niekoľko rokov v bývalej ČSĽA zaradený v niektorej kategórii funkcii, ale nikdy nehovor nikdy a radšej by som mal všetky podklady v poriadku. Ďakujem Vám za radu.

 • Pre Jozef Majdák 19.3.2016 v 16:30. Nepíšete či poberáte alebo nepoberáte VD. Ak okrem vojenskej knižky nemáte žiadne doklady o dobe služby a kategóriách funkcií obráťte sa so žiadosťou na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia VÚSZ Bratislava a žiadajte si zaslať doklad o počte odslúžených rokov ako aj v akej kategórii funkcií. Predpokladám, že máte odslúžených potrebný počet rokov aby ste mohli dostávať VD od VÚSZ Bratislava. Ak VD nepoberáte tento doklad budete povinný priložiť aj k žiadosti o priznaní SD.

 • pre Alexander, ďakujem za radu, pokúsim sa ich osloviť

 • Pre Jozefa Majdaka,
  Skús sa obrátiť na Vojenský archív Tranava, Centrálna registratúra, Univerzitné nám. 2

 • Dobrý deň prajem, potreboval by som poradiť. V bývalej ČSĽA som slúžil ako vojak z povolania krátko. Som absolvent VVŠ PVLS Výškov , neskôr ako veliteľ čaty a roty v Tachove v ČR a v roku 1990 som bol za určitých okolnosti prepustený. Ako jediný doklad mám vojenskú knižku vydanú bývalou OVS, kde mám uvedený priebeh služby, žiadny iný doklad som neobdŕžal. Aj u nových zamestnávateľov som musel dokladovať predchádzajúce zamestnanie iba s vyžiadaným potvrdením od bývalej Okresnej vojenskej správy, kde bol uvedený iba počet odslúžených rokov a náhradnej vojenskej služby bez uvedenia v akej kategórií funkcii prípadne ďalších relevantných údajov. Žiadam o radu kde a na koho sa obrátiť, aby som získal potvrdenie, doklad koľko rokov a v akej kategórii funkcii som v ČSĽA odslúžil /vrátane vysokej vojenskej školy a na nej absolvovanej náhradnej služby/ aby v budúcnosti pri vybavovaní dôchodku v soc. poisťovni som to mohol predložiť. Ocenil by som odpoveď.

 • ad. JUDr. Marián ĎURINA napísal: 19. marca 2016 v 9:52
  Nominovaním genpor. Ing. Petra GAJDOŠA na funkciu ministra obrany SR bude splnený základ, aby rezort riadil odborník v odbore.
  Dobrý signál, aby profesionálov riadili profesionáli. Odborníci v rezortoch.
  Podporujem, veriac, že to je cesta k odbornému riadeniu spoločnosti. Prvý krok. Druhý funkciu využiť v prospech rezortu a ľudí v ňom.

 • Vážení priatelia,

  už dávnejšie (ešte na webe ZV SR) sme navrhovali, aby funkciu ministra obrany SR zastával človek v uniforme. Pretože sme boli presvedčení, že doterajšia neodbornosť a amaterizmus, modrá knižka, politická nominácia a pod., nemôže byť kreditom na takýto významný post.
  Dnes sa javí, že by túto funkciu mal zastávať genpor. Ing. Peter GAJDOŠ. Sme toho názoru, že je to najlepšia voľba a uvítali sme takúto nomináciu.
  Tento človek je skúseným odborníkom v tomto segmente štátnej správy a pozná detaily problémov v rezorte obrany.
  Bude sa musieť popasovať s dlhodobým finančným a ľudským poddimenzovaním tohto rezortu, ale to už bude záležať len na ňom.
  Takže, držme mu palce, aby to vyšlo.

  S priateľským pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Pre Miroslava Pršalu: 17. marca 2016 o 9:40 -- Dal som sem ten článok a iba som prihodil k nemu no, dajme tomu svoj názor.Len už predtým som sa dočítal v niektorej rubrike, že webu je jedno, či je príspevok s dvomi-troma vetami, alebo či je to obsiahlejší článok..do jednej rubriky by sa ich malo vmestiť 500 -- príspevkov/komentárov a je to jedno akého rozsahu.Aspoň tak som pochopil z príspevku webmaistra pána Badu.Neviem, či správne.K tomu 3. výročiu „NEVALORIZÁCIE“ sme v danej rubrike napísali zatiaľ 339 komentárov, tak si myslím, že až budú kompetentní mať záujem, budú sa mať o čo oprieť.Čo k tej nevalorizácií ešte dodať?Popísali sme zatiaľ všetko, čo nás napadlo.p.s:24 hodín nikto nič nepísal, len vyšiel mi chvíľku čas, tak som iba zmenil tému.Veď až sa to nehodí, či niekomu prekáža, tak nech sa to vymaže.Ja to neovplyvňujem.Ďakujem.

 • To, že si každá víťazná politická strana po voľbách, aj vo víťaznej koalícii dosadí svojich odborníkov je jasné a pochopiteľné.Dokiaľ sú to odborníci v danej profesii štátnozamestnaneckého pomeru, malo by to byť v poriadku.Len skúsenosti sú tiež iné.Pamätáme nie tak dávno výrok bývalého Predsedu NR SR pána Pašku: “kto vyhrá voľby môže všetko”..ako príklad zo zdravotníctva ohľadom Piešťanského cétečka, keď funkciu v Dozornej rade Nemocnice v Piešťanoch zastával “odborník raper” (hudobník), až sa nemýlim, iba potvrdzuje pravidlo, že sa občas niekto úmyselne? zmýli vo svojom remesle, v niekoho prospech.Aj finančný.Na Slovenské pomery takýto prípad..je “národným športom”.Tu pri korupcii, klientelizme a rodinkárstve neplatí: Výnimka potvrdzuje pravidlo, ale naopak.Potom po každých voľbách sa skutoční odborníci z rôznych profesií od ministerstiev až po podniky na nižšom stupienku riadenia trasú o svoje miesta..má to len jednu chybu.Sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a nikoho nezaujíma, čo sa s danými odborníkmi udeje naďalej.Veď v dnešnej “vlčej spoločnosti” je to problém každého jednotlivca. Žeby sa to zmenilo k lepšiemu po týchto voľbách?Uvidíme, nechajme sa prekvapiť.

 • Myslím, že je zbytočné zahlcovať tieto stránky nezmyselnými žvástami najrôznejších analytikov a komentátorov v službách najrôznejších politických strán a s najrôznejšími osobnými záujmami. Podstatné pre nás teraz bude, kto sa stane ministrom obrany a ako k nemu preniknúť a rokovať s ním o našich veciach, predovšetkým o valorizácii.

 • http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/urady-podniky-za-odmenu-politicki-nominanti-cakaju-funkcie.html
  SLOVENSKO/POLITIKA Deň: dnes 06:30, Autor: Radovan Krčmárik, Zdroj: TASR
  Politické trafiky za odmenu. Nominanti už čakajú na funkcie.
  BRATISLAVA – Nová vláda, nové rozdelenie koristi. Tak ako v minulosti, aj teraz si strany rodiacej sa koalície podelia stovky funkcií v štátnych úradoch a podnikoch. Na rozdiel od vyspelých štátov na Západe sa u nás totiž neobsadzujú expertmi, ale politickými nominantmi.Vedením štátnych úradov politici už tradične poverujú straníckych nominantov. Keby štát fungoval, ako má, tak by vedúce miesta v štátnej správe zastávali skúsení úradníci s dlhoročnou praxou, ktorí sa v danej oblasti vyznajú.Namiesto toho však úrady po každých voľbách zažívajú zemetrasenie, keď sa vedenia ujímajú ľudia len vďaka stykom a známosti.Často pritom ide o politických protežantov, ktorí prichádzajú zvonka a o činnosti úradu nič nevedia. Takí nominanti sú rozptýlení od najväčších úradov až po okresné pobočky.Podobne sa obsadzujú i dobre platené funkcie v podnikoch, ktoré zostali vo vlastníctve štátu. Takých firiem je dnes asi 40.Politici menujú nielen ľudí do ich predstavenstiev a dozorných rád, ale ďalšie stovky aj na nižšie manažérske pozície.
  Servilní voči politikom
  Spôsob, akým sa na vedúce miesta dosadzujú stranícki nominanti, označil bývalý šéf Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai za „cestu do pekla“.
  Ako upozornil, na Slovensku sa politici stále riadia pravidlom, že korisť patrí víťazovi volieb, respektíve, že víťaz berie všetko.To v praxi bráni tomu, aby sa na zodpovedné miesta dostali ľudia vďaka svojej kvalifikácii, schopnostiam či kariérnemu postupu.„Je to bezútešné. Má to veľmi negatívny dopad na morálku spoločnosti, na hospodársky rast aj konkurencieschopnosť krajiny, pretože ju vlastne nemá kto spravovať,“ vysvetlil Plai pre Aktuálne.sk.Ako dodal, nemožno sa potom čudovať, že tu máme korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo. Politickí nominanti v štátnych úradoch a podnikoch tomu totiž nezabránia.„Ako by mohli, keď sú zavesení na šnúrke nejakého politika, ktorý ich dosadil? Musia poslúchať, lebo inak by ich vymenili. A tak sú servilní voči príkazom politikov, ktorí sledujú iba svoje ciele. Verejný záujem im je ukradnutý,“ zdôvodnil odborník na štátnu službu.
  Premárnená šanca na zmenu
  „Prepolitizovanie“ štátnych úradov a podnikov má podľa Plaia zhubný vplyv na spoločnosť. Najmä ak sa takto postupuje i v rámci polície, prokuratúry a súdov.„Stále by sme len bojovali s korupciou, vymýšľame protikorupčné balíčky a pritom prvý krok je jednoduchý – voliť stranu, ktorá sľúbi odpolitizovať štátnu správu,“ odporučil Plai.Ako príklad uvádza Veľkú Britániu, kde to pochopili už pred 163 rokmi. Prijali tam zásady, ktoré zabraňujú destabilizácii štátnej služby. Veľmi dobre to funguje tiež v škandinávskych krajinách, kde je veľmi nízka úroveň korupcie.Odpolitizovanie štátnej správy sľúbilo pred vstupom do Európskej únie i Slovensko. Prvá vláda Mikuláša Dzurindu preto v marci 2002 zriadila Úrad pre štátnu službu, ktorý mal na celý proces dozerať. Po vstupe do Únie sa ho však politici rozhodli zbaviť.„Začali s jeho deštrukciou, uberali mu právomoci aj financie, robili všetko preto, aby zmizol zo sveta,“ pripomenul Plai, ktorý bol riaditeľom zmieneného úradu.Jeho hlavným kritikom bol v tom čase minister financií Ivan Mikloš. Úrad považoval za príliš nákladný a neefektívny. Na návrh SDKÚ ho v máji 2006 zrušili.Plai to vtedy zhodnotil tak, že politické strany pred voľbami potrebovali „motivovať svojich členov a sľubovať im štátnozamestnanecké miesta“ – a práve tomu mal jeho úrad zabrániť.Ako sa však ukázalo, vzdať sa svojho vplyvu a rozhodujúcej úlohy pri odmeňovaní svojich verných nedokázali ani politici v iných štátoch východnej Európy.Podobný úrad ako bol u nás zrušili napríklad aj v Poľsku, odpolitizovať štátnu správu sa nedarí ani v Česku. Jediní, čo sa s tým snažia niečo spraviť, sú podľa Plaia Estónci.
  Výberové konania len naoko
  Odborníci sa zhodujú, že úradníci by mali pracovať v stabilnom prostredí s garantovanou nezávislosťou, bez toho, aby sa im do práce miešali politici či nimi dosadení nominanti. Len tak sa zabezpečí, že budú rozhodovať nestranne a naozaj uprednostnia verejný záujem.Rovnako by sa mali odstaviť stranícki nominanti v štátnych podnikoch. O tom, že sú zdrojom korupcie, sa hovorilo napríklad i v spise Gorila, ktorý sa na internete objavil v decembri 2011.Problémom je, že hoci sa viaceré vedúce pozície v týchto firmách obsadzujú výberovým konaním, nezaručuje to transparentnosť.„V skutočnosti sú tie výberové konania často vypísané len pro forma a nejde o ozajstnú súťaž,“ uviedla pre Aktuálne.sk Emília Sičáková-Beblavá z organizácie Transparency International Slovensko.
  Reči a prázdne sľuby
  Dočká sa i Slovensko toho, že si politici prestanú štátne úrady a podniky rozdeľovať ako „trafiky“? Že pri výbere ľudí do vedenia bude záležať na ich schopnostiach a odbornosti?Sičáková-Beblavá tvrdí, že s novým návrhom zákona o štátnej službe prišla pred rokom i vláda Roberta Fica (Smer), no nakoniec ho nepresadila.„Štátna služba by mala byť profesionálna, ale či sa na tom zhodne aj nová vláda, nevedno,“ poznamenala.
  Slovenské úrady vraj stále čakajú na chytenie “veľkých rýb”. Po kom idú?Plai pri odhadovaní ďalšieho vývoja zostáva pesimistom. Politici o tom podľa neho len rečnia a rozdávajú prázdne sľuby.„Politické strany to vôbec neriešia. Majú úplne iné ciele ako presadzovanie verejného záujmu. Kým na to nebude tlačiť verejná mienka, nič sa nezmení,“ uzavrel odborník.Ak by sa odpolitizovanie tejto oblasti napokon aj podarilo docieliť, podľa Plaia by mal dodržiavanie pravidiel kontrolovať nejaký nezávislý orgán, ktorý by o tom každý rok predkladal správu a upozornil na prípadné pochybenia.
  Príklady štátnych orgánov
  Sociálna poisťovňa; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančné riaditeľstvo, Národný inšpektorát práce, Správa štátnych hmotných rezerv, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenský pozemkový fond; Úrad geodézie, kartografie a katastra; Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Národný bezpečnostný úrad, Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Poznámka: Riaditelia niektorých úradov sa volia na stanovené funkčné obdobie, ale za istých podmienok ich možno odvolať.
  Príklady firiem pod vplyvom štátu
  Transpetrol, SPP, SE, ZSE, SSE, VSE, SEPS, Javys, teplárne, Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, SAD, železničné firmy, Lesy SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská pošta, Slovenská plavba a prístavy, Letecké opravovne, Tipos.

 • Po demokratických voľbách 2016 je najhoršie opakovane trepať o voličovi. Rozhodli politici svojou prácou. Voľby politikom vystavili účet. Dali ponuku, voliči si vybrali. Za výsledkom volieb je aj ZV SR. ZPB, Jednota dôchodcov. Zavreli sa v štruktúrach a nomenklatúre. Priestor dôchodcov a história nebudí záujem verejnosti, skôr bezradnosť, averziu a recesiu .

 • Krátka reakcia na výsledky marcových parlamentných volieb 2016
  Máme po parlamentných voľbách, ktorých výsledky signalizujú viaceré problémy. Ja som 15. Februára 2016 vo svojom príspevku upozornil, že po sústavnej nespokojnosti poberateľov Výsluhových dôchodcov (VD) s nezákonnou nevarolizáciou z r. 2012, čo malo aj nepríjemný dopad pre stranu Smer -SD napr. na výsledky komunálnych volieb v niektorých krajoch, ale aj prezidentských volieb. MO SR reagovalo na nespokojnosť aj tým, že iniciovalo zmenu manažmentu Zväzu vojakov SR a základných dokumentov. A aby sa zakryl nie celkom lichotivý demografický stav VD, ktorí nás opúšťajú v čoraz mladšom veku (až na niektoré výnimky) bolo zakázané zverejňovanie menného zoznamu poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí sa pobrali na večnosť (údajne sa tým porušovali ich osobné práva!!!) Pozri najnovšiu reakciu VÚSZ na webe zvaz vojakov! Upozornil som, že na problémy najmä staro dôchodcov, ale aj staro VD, ktoré mala v programe už prvá Ficova vláda avšak nič neriešila sa reaguje v článku Ing. MICHALA MAJTÁNA „Akútne problémy v oblasti dôchodkov na Slovensku“ publikované: Nové slovo, PONDELOK 15. FEBRUÁR 2016. Aj z tohto a iných neriešených problémov (schránkové firmy, jalové konfrontácie s Matovičom, privatizácia Vojenského liečebného ústavu v Novej Polianke a ďalšie tunelovanie eráru v rezorte MO, pokračovanie pofídernej personálnej a ekonomickej politike v tomto rezorte sa SMER-SD nemôže čudovať, keď v parlamentných voľbách 5.marca 2016 mnohí poberatelia VD, ale aj SD dali svoje hlasy v tom lepšom prípade Slovenskej národnej strane. Hoci mnohí veľmi „múdri“ politici a iní (vrátane Smeru-SD) vyjadrujú pohoršenie nad neobyčajným vstupom kotlebovej strany do parlamentu a to za podpory v priemere pomerne mladého elektorátu, skoro ľavicového programu a odkrývania tabuizovanej histórie. Sme svedkami toho ako sa do popredia derie aj s pomocou p. prezidenta ultrapravicový zlepenec na čele so Sulikom a Matovičom. Tento pán aj za to čo prevádzal v predvolebných televíznych debatách mal by pouvažovať o svojom preliečení v niektorom psychiatrickom ústave. Aj z tohto dôvodu prikláňam sa k realizácii aktívneho prístupu záujmových organizácii silových zložiek mať spoločných kandidátov na poslanca NR SR, ktorý by prezentovali záujmy podstatnej časti z 38 000 výsluhových dôchodcov, poprípade aj príslušníkov silových zložiek aktívnych v činnej službe.

 • Jedno moje zamyslenie sa nad 5. marcom 2016..nemusí so mnou súhlasiť každý príslušník silových zložiek a každý z výsluhových, či výsluhovo/starobných dôchodcov.V rámci Zväzu vojakov SR bola vytvorená aj Sociálna komisia v zložení..atď.,
  Komisia absolvovala svoje prvé zasadnutie v Starom Smokovci dňa 10.11.2015, spracovala Plán činnosti na rok 2016, ktorý bol schválený Prezídiom ZV SR. Komisia sa v roku 2016 stretne so Sociálno-zdravotnou komisiou APVV SR a s predstaviteľmi VÚSZ.
  Komisia predpokladá súčinnosť s členmi ZV SR ako i sympatizantmi hlavne cez mailové adresy uvedené vyššie hlavne pre svoju analytickú činnosť. Hlavným cieľom pre rok 2016 bude oblasť vdovských, sirotských a invalidných dôchodkov , kde vidí sociálne najodkázanejšie prípady.
  Prevzaté, zdroj: web stránka ZV SR.
  Aj z tohoto dôvodu bola pre mňa akceptovateľná a pozitívna myšlienka mať spoločného kandidáta na poslanca NR SR, ktorý by reprezentoval všetkých 38 000 výsluhových dôchodcov, poprípade tiež príslušníkov silových zložiek aktívnych v činnej službe.Ukazuje sa v diskusiách, že na takomto niečom nie je spoločná zhoda, z rôznych dôvodov(zatiaľ?).Či sa nám to všetkým výsluhovým dôchodcom vypomstí-nevypomstí, budúcnosť ukáže.Myšlienku samu o sebe ako takú, vzhľadom na spoluprácu Sociálnych komisií ZV SR a APVV by som nezatracoval.Bol to iba môj názor.

 • K Vladovi Petrikovi:
  Roky resp. desaťročia, končiace u nás 8-mičkou, s výnimkou 38, mali bezo zbytku výsledok pozitívny. Aspoň ja som to tak odpozoroval. Roky, končiace 9-kou, eventuélne inými číslami už až tak nie. Veď niekto vtedy kachličkoval kúpelne, iný zasadal a rokoval o ničom, ďalší sa pretrčali na obrazovkách s čiapkami a radiovkami na hlavách na Letnej a ľud im cegal kľúčikami, sem tam dakto na nábreží Dunaja zapaľoval sviečky…… A výsledok? …dnešný bordeľ… Či?

 • 25. február 1948 je významný medzník.
  Má mnohé prívlastky: Februárový puč, februárové udalosti roku 1948, Pražský prevrat, Víťazný február, Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu, Víťazstvo česko-slovenského pracujúceho ľudu, prechod od demokracie k totalite, pripojenie k sovietskemu mocenskému bloku, začiatok útlaku obyvateľstva a ekonomického úpadku.
  Nepúšťam sa do historického exkurzu, ani súvislosti. / po skúsenostiach, keď sa hodnotil môj nedokonalý príspevok , nie udalosť, bez vyjadrenia osobného názoru k veci, ako náhradný cieľ /. Šak i tak še da. Štriľac na vojaka.
  Som hlboko presvedčený, že 25. 2.1948 je významný pozitívny medzník dejín a demokracie .
  Som presvedčený že 21.8.1968 je významný medzník demokracie: podnet pozitívny, výsledok negatívny ?
  Husákova ekonomická, pracovná, bytová, rodinná politika sedemdesiatych rokov bola pozitívna, či ?
  Som presvedčený, že 17.11.1989 je paralelou. Medzník, vôľa ľudu sa prejavila ?
  Oproti týmto medzníkom priamej ” demokracie ” vidno len obdobia partokracie , do čoho spadá aj 5.3.2016.
  Nevadí, to len približuje ďalší medzník, ktorý je už viditeľný v perióde zmien. Zostáva pár rokov.

 • K Mirovi Palfimu a tým povolaniam:
  Tak, tí ajzenboňáci, to ma až tak neprekvapuje. Pamätám sa aspoň na dvoch bývalých výpravcov, resp. prednostov staníc (Čalfa….Dzurinda), čo to dotiahli až na predsedov vlád.
  Skôr ma prekvapuje, že z nás kamionistov, sa nikto nehlási. Jazdíme po svete, veľa toho počujeme, ešte viac vidíme, operatívne riešime aj veci, ktoré už mali byť dávno vyriešené v strategickej rovine inými dôležitejšími personami, napr. na hraničných prechodoch, na vykladkach, na nakladkach….. Ale asi práve preto. Čo sa vlastne mám čo čudovať….

 • http://zivot.cas.sk/clanok/31311/bude-to-v-parlamente-opat-divocina-po-poslaneckom-kresle-tuzi-aj-kozmeticka-esbeeskar-ci-krcmarka
  Život.s/Udalosti, dnes 07:25, Zdroj: Nový čas, Autor: Richard Filipko
  Pozrite sa, aké povolania vykonávajú rôzni kandidáti na poslancov, ktorí by chceli tvoriť zákony krajiny:
  Čo ne/budeme krúžkovať(?)..Všetka česť všetkým povolaniam, len pri tvorbe zákonov (?), Zatiaľ funguje palec hore/palec dole..
  Zákony by chceli tvoriť aj rôzni remeselníci:
  Okrem štandardných povolaní kandidátov na poslancov typu ekonóm a právnik nájdete v kandidátnych listinách všetky možné profesie. Pomerne početne zastúpení sú montéri, železničiari či zamestnanci SBS. Pozrite sa, aké povolania vykonávajú rôzni kandidáti na poslancov, ktorí by chceli tvoriť zákony krajiny: krupiérka, rušňovodič, montážnik, šofér, kuchár, cukrár, skladník, robotníčka, čašníčka, masér, údržbár, chyžná, človek starajúci sa o mestskú zeleň, predavačka, piliar, chladiar, mestský policajt, domáca, zlatník, poštárka, esbéeskár, zvukár, zoraďovač, betonár, elektrikár, kozmetička, zachovávateľ tradícií, ošetrovateľ, automechanik, prekládkový pracovník, stolár, nástrojár, upratovačka, sanitárka, lopatkár turbín, obrábač kovov, izolatér, brusič, kódarka, sprievodca lôžkových vozňov, vedúci posunu, pekár, krčmárka, železničný signalista, vrátnik, informátor, osobný strážca.
  Viac informácii v linku..

 • Možno si treba prečítať komentár bývalej podpredseníčky SNS Anny Belousovovej

  http://belousovova.blog.pravda.sk/2013/10/13/madar-a-privatizer-ma-byt-narodnym-buditelom/
  :negative:

 • Preštudoval som is zaujímavý rozhovor s gen. Vacekom ´ http://www.halonoviny.cz/articles/view/42434367

 • Ak máte možnosť pozrite si reprízu “Témy dňa” či ako sa to vola (býva to každý deň okolo 20.00 hod.) na TA3, kde šéf Podbrezovských železiarní hodnotí dnešné školstvo, učiteľov a sestry.

 • Dlhšie som nebol tuna. Čo, začala sa dajaka vojna, že sa zriaďujú poľné lazarety? 😉

 • K predchádzajúcemu príspevku (aj debata pod článkom):
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/382079-uz-aj-do-ziliny-povolali-armadne-sestry/
  Autor: jal, Zdroj: Pravda |Deň: 02.02.2016, Čas: 19:15.

 • http://www.cas.sk/clanok/343692/volby-2016-otazka-pre-politikov-poznate-riesenie-situacie-v-nemocniciach-v-ziline-a-v-presove.html
  Autor: anc, Dátum: dnes, Čas: 09:19
  V rámci plurality názorov: Naši politici (najsilnejších politických strán) odpovedali na predvolebnú otázku.

 • tak tak k príspevkom k zdravotníctvu a školstvu je čo dodať.
  1. 25- ročný príbeh ” guláš ” predvolebných sľubov a povolebného správania
  2. V roku 2016 je systém zdravotníctva a školstva / lebo o ňom sú príspevky/ odrazom dosiahnutého v
  spoločnosti.
  KEDY SA KONEČNE SPAMATÁ TÁTO SPOLOČNOSŤ ?
  3. Nepoznám hlas ani jedného spokojného učiteľa, zdravotnej sestry, poznám z médii tých, ktorí nahlas aj za
  cenu existenčnej mizérie chcú stav zmeniť.
  4. Mlčiaca väčšina sa stará o seba, aj keď im nie je ľahostajné ” čo sa deje” “.Mlčia, zo strachu, aby neprišli
  o prácu. / spýtajte sa upratovačky, učiteľa, školníka v Medzilaborciach, Stropkove -- majú strach, verejne
  nepovedia / .
  5. Miestna politika a systém centrálno- samosprávny dáva do rúk starostovi ” absolútnu moc ” . Cigánsky
  starostovia pridelené prostriedky skôr dajú na vývoz smetia, vrátane vývozu ľudských zdrojov. / až musel
  štát viazať prostriedky pre učiteľov na dedinských školách / . Bývanie pre rómov, vyvoz smetia …. sanácia ”
  hnoja ” degeneruje vidiek. To je sanácia , nie rozvoj vidieka.
  6. Verejná správa, školstvo , zdravotníctvo je reklamné Potemkinovo politiky. Len billbord za veľké prachy.
  7. Všetci vedia a krčmovo súhlasia , ale správajú sa ” akceptačne -- bezchrbticovo ” .

  ad: Miro Palfi napísal: 1. februára 2016 v 11:10 odpovedám svojím názorom:
  Sme úbohí vyslúžilci, emeriťáci :negative:

  ad: Jozef Lacuška napísal: 1. februára 2016 v 10:24
  Sme skutočne našim myslením tak úbohí ako je to uvedené v príspevku jedného z “nestorov komentárov”?! :negative:

  ad: Miroslav Pršala napísal: 1. februára 2016 v 8:12
  Ak to je tak, je to smutný fakt. Ak z opozičník z ” postoja” sa po získaní moci prekoprcne , padla z nôh na hlavu.
  atd. atd.
  Faktom je, že ” demokraciou vytvárané prostredie ” je vlastne vytvorená hierarchia ” chiméra” poplatných
  “predstaviteľov” názorov. Tak aj nás VD , SD, formujú a zastupujú ” nomenklatúry ” , ktoré pred a po roku 1989 sa rýchlo adaptovali a slúžia aktuálnej moci.
  Plne stojím za zdravotnými sestrami a učiteľmi.

 • Nechápem pohoršenie pána Lacušku. Len som vyjadril svoj názor podporený dlhoročnou skúsenosťou z novinárskej praxe. Akí štrajkokazi? Veď dnešným dňom všetko skončilo a vedenie nemocníc si plní len svoju povinnosť a zaisťuje chod zariadení za ktoré sú zodpovední. Štrajk skončil, sestry podľa svojho rozhodnutia odišli a mediálna bublina sa rozplynula. Každá senzácia má v médiách životnosť tak tri dni a verte, že po týždni po sestrách neštekne ani pes.

 • Sme úbohí? -- nie sme úbohí?..pozrel som letmo príspevky k štrajku zdravotných sestier a učiteľov, vyjadrilo sa nás cca. 10 z celkového počtu 39 000 výsluhových dôchodcov.Je to veľa? -- málo?..je to trochu viac, ako obligatórnych “5 a pol” aj pri iných (menej dôležitých?) témach, ako to už býva zvykom.Ale každý vieme za seba.Osobne som (aj z dôvodu plnenia služobných povinností) neštrngal kľúčami na námestiach v dobe minulej -- už dosť dávno vzdialenej, neštrngám ani tentokrát ako som počul -- zvoncami (učitelia).Svoj názor zvyknem prejavovať zakaždým v parlamentných voľbách a až mi povinnosti a moje záľuby (koníčky) umožnia, svoj názor prejavím opätovne tiež 5. marca tohoto roku.Osobne sa úboho necítim, práve naopak..ale je to každého vec, aký je jeho osobný pocit.Iba som tiež prejavil na stránke svoj názor.Ináč dosť dobre nerozumiem tomu, ako by sa niekto z nás, čo tu občas napíšeme, mohol, resp. nemohol pripojiť ku štrajkokazom.Na webe sú rôzne názory, ale toto je teda aspoň pre mňa dilema.

 • Tak ako navrhuje Pršala, pripojme sa všetci VD a SD ku štrajkokazom, viac potom zostane nám dôchodcom. Naše ISTOTY sú v rukách vlády jednej strany, však sa to ukázalo 24.6.2012 na rokovaní NRSR v čele s navrhovatelmi Duchoňom a Rašim. Učitelia a zdravotné sestri nás nezaujímajú, ak im zvýšia oberú nás o valorizáciu.
  Sme skutočne našim myslením tak úbohí ako je to uvedené v príspevku jedného z “nestorov komentárov”?!

 • Skutočne sa divím, že sa necháte tak vytočiť drobnou predvolebnou politickou hrou, tobôž keď to nemôže nijako výrazne ohroziť staroslivosť o zdravie. Veď je predsa celkom jasné, že vládnuca garnitúra nemohla sestrám ustúpiť, nakoľko išlo o záležitosť pripravenú niektorou konkurenčnou pol. stranou a vyprovokovaná mocichtivými a po osobnom prospechu bažiacimi líderkami odborov. A sestry sa nechali nachytať. Pri tom väčšina z nich má okolo štyridsať neovláda na hovorovej úrovni nemčinu alebo angličtinu, takže pre nich padá zamestnanie sa v zahraničí na slušnom poste v zdravotníctve. Ďalej, pokiaľ odmietnu ponúkané miesta v zdravotníctve, keď sa pôjdu prihlásiť na úrad práce nedostanú podporu v nezamestnanosti a ohrozí to ich životné podmienky. Keď to zhrnieme, upozorňujem, že to je môj osobný názor do mesiaca sú späť v nemocniciach odkiaľ odišli ale s menším platom ako mali pred podaním výpovedí. A to bude asi celý výsledok štrajku.

 • Dodatok k Vladovi a Jozefovi:
  Včera podvečer sa mocipáni asi trochu spamätali, ale zase len takým nijakým, pre ních typickým spôsobom-možno ešte arogantnejšie, než arogantne:
  O vrtuľníkoch už pomlčali, o sanitkách-len v najnutnejších prípadoch a o vojenských lapiduchoch-že to pôjde snáď aj bez nich, ale objavil sa nový fenomén-štrajkokazy. Aj keď naplno vyslovené toto slovo nebolo, lebo sa vlastne nejedná o regulérny štrajk význam je stejny. Idú údajne zvážať sestričky do ZA, z ešte chudobnejšej oblasti, z “krajného severu” Oravy (neviem-snáď na týždňovky). A do PO, z “ďalekého východu”, z okolia MI, HN. Ma napadá, ešte zo školy: Nezačala “Krompašská vzbura” podobne?

 • ad. Jozef Kotulič napísal: 31. januára 2016 v 18:11
  Jozef hľadám racionálnu odpoveď. Pejoratívnych mám niekoľko.
  Tak racionálne:
  Sú oslepení , hluchí, nehovoriaci, viazaní od hlavy po päty. Pyramída mlčiacich. Nesú plnú zodpovednosť, vedia, ale nepovedia. Komunikuje ONE MAN, preskočiac celý systém štátu a dehonestuje, ak občan prejaví nespokojnosť. Kompetentní na jednotlivých úrovniach štátnej, verejnej a súkromnej správy a riadenia mlčia, vedia, ale nemo a vystrašene sa dívajú a užívajú si benefity. Potom to vyzerá, že každý je lokaj okrem Kotlebu.
  Nedočkáš sa odpovede Jozef, ani na predvolebných mítingoch. Cieľ volieb vôbec nie odpovedať, ale získavať hlasy, sľubovať .

 • To, že ľud je našim mocipánom ukradnutý, potvrdzuje fakt, že od 1.2.2016 náš ľud, najmä v spádovej zdravotníckej oblasti Žilina a Prešov, príde o niekoľko stoviek vyškolených zdravotných sestier a miestnym mocipánom, tu mám na myslí primátorov, vedúcich okresných úradov a predsedov samosprávnych krajov v Prešove a Žiline, je to úplne fuk. Ak by tomu tak nebolo, tak by sa už dávno boli v médiách k tejto katastrofe verejne vyjadrili. Nestalo sa! Jediný, kto sa v týchto krajoch ľudu verejne zastal, nebol ľudom volený politik, ale biskup gréckokatolíckej cirkvi z Prešova.
  A tak nahlas rozmýšľam a kladiem si otázky.
  1. Ak sú slepí a hluchí riaditelia nemocníc, minister zdravotníctva a predseda vlády, potom by mali vidieť, vedieť a nahlas kričať vyššie vymenovaní miestni mocipáni z Prešova a Žiliny, že nešťastnému ľudu, za ktorý oni nesú plnú zodpovednosť, sa nečinnosťou vládnej exekutívy ťažko ubližuje?
  2. To, že nemocnice v predmetných mestách sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, je pravda, ale predsa neslúžia ministrovi zdravotníctva, ale ľudu v uvedených krajoch. Preto sa o funkčnosť nemocníc musia zaujímať najmä miestni mocipáni. Či sa im to páči alebo nie, bez ohľadu nato, či to majú vo svojich funkčných povinnostiach napísané alebo nemajú. Nesmú ostať neutrálni, ani nesmú strčiť hlavu do piesku, lebo sa ubližuje ich ľudu, ktorí ich volil v dobrej vôli, že mu v ťažkých chvíľach pomôžu!
  3. Je minister školstva spokojný s tým, že jedna aj druhá fakultná nemocnica, fakticky od 1.2.2016 strácajú úroveň fakultnej nemocnice, lebo už nebudú poskytovať zdravotnícku starostlivosť v plnom rozsahu, tak ako je to určené pre stupeň fakultnej nemocnice?
  4. Neviem akú „obezličku“ použil minister obrany, keď povolil profesionálnym vojakom vykonávať ich profesionálnu službu v civilnom zariadení, akým je bez akýchkoľvek pochybností prešovská fakultná nemocnica, ak v tejto nemocnici nie je vyhlásený žiadny zo stupňov určených pre vyhlásenie krízového stavu ?
  5. Všetky strany pred voľbami všade dookola na plné ústa kričia, ako veľmi im záleží na ľude tohto štátu, ale stačí, že ten ľud raz za čas, prejaví nespokojnosť s konaním politikov a zrazu je všetkým týmto politikom úplne fuk, že okolo 1 milióna jedincov z tohto ľudu, sa vinou politikov ocitne v ohrození svojho zdravia, ba aj života. Veru je to tak!
  6. Opak môže tvrdiť iba taký človek, čo nikdy nebol ani v Žiline, ani v Prešove. Obidve mesta sú tak silno zasiahnuté, zatiaľ pre nich nevyliečiteľnou chorobou, ktorá sa nazýva kolaps dopravy, že napríklad v takom Prešove museli už vyhlásiť aj núdzový stav. Naviac je zima, prepchaté cesty sú ťažko zjazdné vždy a teraz ich ohrozuje nielen sneh a ľad, ale aj hustá hmla. Ako chcú pán minister zdravotníctva a riaditelia obidvoch nemocníc dosiahnuť to, že každého pacienta z Prešova, či Žiliny, ktorý to bude potrebovať, bezpečne a najmä včas, za takýchto sťažených dopravných podmienok, prevezú na ošetrenie do inej nemocnice? Vrtuľníkmi to tiež asi ťažko pôjde, lebo ako vieme, hmla im je tiež na prekážku!
  7. No a nakoniec sa spýtam. Ak jedinci tohto ľudu platia poisťovniam zdravotné odvody ako je potom možné, že tieto poisťovne sú ticho a vôbec na vzniknutú situáciu nereagujú, hoci s obidvomi nemocnicami majú uzavreté platné zmluvy o poskytovaní plnej zdravotnej starostlivosti v ich objektoch a nie v objektoch iných nemocníc?
  Viem, že tu sa asi ťažko nejakej odpovede nedočkám, ale aspoň mám typ na otázky, počas blížiacich sa predvolebných mítingov.

 • Pre Dušan Nevolnik Ing.27.1 2016 v 15:41. V tejto veci zastupuje ak advokátska kancelária JUDr. Marián Ďurina. Kontakty sú zverejnené na internete.

 • Pre Dusan Nevolnik, Ing napísal: 27. januára 2016 o 15:41 -- je to v link-u (podľa krajov).
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf

 • Vie mi niekto poradit advokátsku kanceláriu pre zastupovanie pred sudom ? Som vojensky dochodca, byvam v L. MIkulasi. Viem ze su AK ktore sa na voj. dochodcov specializuju . Dakujem Dusan

 • Milan Faltin napísal: 24. januára 2016 v 16:05
  :good:

 • Pre Vlada Petrika o 14:26 hod.:
  Len to, že keby na základe plánu hlavných úloh a opatrení, ktorý majú zpracovaný už 4 roky, pracovali metodou hlavného článku, čiže systematicky, ich riadiaca-organizatorská práca, alebo jak sa tomu teraz vraví “manažerská činnosť” by sa v súčasnosti prejavila v tom, že by nemali na krku výpovede sestričiek, štrajk učiteľov a podobne-kto vie čo ešte príde no konca februára (je prestutupný)Takže plán HUaO tu síce je,ale keď metóda HČ nefunguje, ROP je už teraz zbytočná. Tu pomôžu už snáď len hasiči (HZZB). 🙂
  Skrátene: nemali zrušiť sestričkám tú “výsluhu” za každé tri odpracované roky, ba práve naopak, mali tam do nej zakomponovať aj materskú dovolenku, učiteľom pridať zo 5€, keď nám v lete pridali s veľkou pompou 0,06€ a teraz v januári 1,90€ a mali by pokoj. To by boli frajeri. Nanajvýš by sme tu naďalej brbľali len my na Duchoňa- ale na to sú zvyknutí od 2012-tého.

 • ad: Milan Faltin napísal: 24. januára 2016 v 13:55
  Všetky skratky z príspevku, aj systém je mi úplne jasný. Obecne platný princíp. Chcel si upozorniť na obecné,
  stále platné, alebo si myslel niečo špecifické ?

 • Trvalé platné pravidlo, nie len u nás niekdajších silových-aktuálne veteránov:
  Plán HUaO môže byť zpracovaný pred začiatkom VR akokoľvek precízne, ak potom v priebehu VR sa nepracuje metódou HČ, je nám sebapresnejšia ROP platná, asi jak vládne vojsko v Itálii. Z materialu nulovej hodnoty vyrobíme zas len material nulovej hodnoty.
  K skratkám môžem príležitostne dodať vysvetlivky. Pekný deň všetkým-my na severe máme konečne aj jak- tak snehu 🙂

 • Jozef Lanc napísal: 24. januára 2016 o 11:01
  “Napísal by som sme smiešni, ale nie sme. Sme viac ako úbohí !
  Naše snahy o opravu valorizácie / nevalorizácie sú v porovnaní s požiadavkami učiteľov a sestier smiešne, nezaslúžime si ani pochopenie od spoločnosti pre naše prízemné požiadavky. Preto radšej “držme hubu a krok”.”
  .
  “Som presvedčený, že nikto z prispievateľov nie sme egoisti, ktorým ide iba o naše VD/SD dôchodky, či prípadnú ne/valorizáciu — preto aj tieto príspevky. — najmä až nám prispievateľom, ale aj ostatným, po troch rokoch uvádzania argumentov a faktov nie je nikto schopný z kompetentných odpovedať…áno, schody sa vždy zametajú z vrchu”. -- vybral som z link-u nižšie.
  http://www.bezpzlozky.eu/2015/03/sumrak-nad-nazvom-sis-a-novy-zakon-o-spravodajskych-sluzbach/
  .
  Pre Jozefa Lanca: “To Vám praje na nedeľné odpoludnie Jozef Lanc. (troll?)” -- ja si to nemyslím, všetko je to o diskusii.Vraví sa, “nemému dieťaťu” ani vlastná mama nerozumie.Možno aj preto píšeme, ako píšeme..
  Pekný deň všetkým.

 • Dlhé roky a desaťročia sa v nás pestoval strach ozvať sa a prirodzený návyk zohnuť chrbát -- ako vraví jedno hlúpe, v nás bývalých vojakov a policajtov mimoriadne vžité úslovie -- “držať hubu a krok”. Mocnou brzdnou silou pôsobiacov proti účiteľskému štrajku a nespokojnosti sestier je aj vedomie vlády, že sa zatiaľ až tak veľmi nemusí báť verejnej mienky. Voličská obec je lojálna skôr k vodcovi než k slabším nespokojným učiteľom a sestrám. Aj niektoré naše príspevky vyznievajú “čo učitelia chcú ?, veď zarábajú viac než predavačky a majú ešte aj prázdniny”.
  Napísal by som sme smiešni, ale nie sme. Sme viac ako úbohí !
  Naše snahy o opravu valorizácie / nevalorizácie sú v porovnaní s požiadavkami učiteľov a sestier smiešne, nezaslúžime si ani pochopenie od spoločnosti pre naše prízemné požiadavky. Preto radšej “držme hubu a krok”.
  To Vám praje na nedeľné odpoludnie Jozef Lanc. (troll?)

 • Prajeme Vám dobrý deň!

  Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov sa týkajú už daňového priznania za rok 2015. Naši lektori s Vami detailne prejdú daňové priznanie a upozornia Vás na všetko dôležité zmeny.

  Na školenie sa môžete prihlásiť:
  • vyplnením online objednávky na našej web stránke
  • emailom na adrese podpora@porada.sk
  • telefonicky 0918 291 700.

  Kompletnú ponuku našich školení a videoškolení nájdete tu:
  http://www.porada.sk/akademia

  S pozdravom
  Porada Akadémia

 • Opravujem prvú vetu v mojom príspevku o 09:33 hod.: Má znieť- Krásne príspevky Mirovia (Pršala a Pálfi). Ostatné bezo zmený 🙂

 • Krásny príspevok Miro. A sme u koreňa veci. Je to tak. Ale nemuselo by to tak byť, keby riaditeľ školy, nemocnice, či dajakej inej inštitúcie priamo vo výkone ako aj v najvyššom vedení (miništranti dotknutých rezortov -- aj naších ) zaujali to správne stanovisko asi v štýle: Ty si lajdák-čka, nedávaš pirule tak jak treba, učíš hala-bala,brbleš, potuluješ sa tu pol šichtý ofučaný-á na pol plynu, viacej kavičkuješ, jak dačo robíš, atp…tak sa nehnevaj, tebe nepridám 100€, hoc za tie roky čo tu funguješ si, by si už nárok mohol-a už mať, ale ti ich zoberiem, aj za cenu, že dáš hodinovú výpoveď a pridám to tomu -tej, kto je zodpovedný-a, dochviľný-á, slušný-a, robí čo treba- tým pádom aj za teba-jedno či mladší-šia, starší- šia, šikovnejší-šia a nie len tých tvojích sto, ale dvesto-lebo mám na to rezervu ( nie známosti…)
  Ale žiaľ, toto sa nedeje, takže aj tí slušní, dochvíľní, pracovití…. znervoznejú, zneistia, proste majú nárok na nasranie. Čiže ja to vidím tak, že na celej čiare zlyháva ROP zhora smerom dole a automatická odozva na to je samozrejme protest z dola smerom hore- hlavne keď máme už tú “demokráciu”, dajaký ten rok.

 • Súhlasím s príspevkom Miki S. napísal: 22. januára 2016 o 15:11
  “Odchod najlepších a vzdelaných z krajiny súčasnú vládnúcu garnitúru netrápi, naopak, vyhovuje im to. Práve vďaka odchodu až 40 percent z tých čo zostali volí súčasnú štátostranu. Ak bude odchádzať takýmto tempom väčšina schopných a mysliacich a naďalej budú vzdelávať zvyšok občanov toto nedocenené školstvo, klesne priemerné IQ národa na 80. A volebný výsledok jednej strany stúpne na 80 percent”..
  ..len si myslím, že netrápi to nielen vládnúcu garnitúru, ale netrápilo a netrápi to ani vládnúce garnitúry od 1989 roku.Kým za socializmu študovalo napr. na vysokých školách 60 000 vysokoškolákov (za rok), dnes je to 200 000.Je “verejným tajomstvom”, že kvalita školstva na Slovensku je asi takáto:Kvalita VŠ v dnešnej dobe, má úroveň kvality strednej školy v predošlom režime.Ako príklad, vybral som z diskusií občanov v denníkoch:
  “Asi pred šiestimi rokmi som náhodne v BA stretol môjho bývalého kolegu z VŠ. Vyletel zo školy už v prvom ročníku z matiky. Sám som sa ho snažil dajako pripraviť na skúšku no nedalo sa. On bol totálne dutý. Jemu robili problémy už goniometrické funkcie a o integráloch, deriváciách, ba dokonca diferenciálnych rovniciach mohol len snívať. A teraz sa podržte! Dal mi navštívenku stálo na nej, že je Ing. Ani som sa ho nepýtal na ktorej škole mu ten titul dali. Potom spomínal, že ako podnikateľ potreboval titul, aby sa mu lepšie podnikalo. Potom ho naháňali exekútori, tak sa vyďobal na podnikanie, urobil si pedagogické minimum a teraz učí matiku a fyziku na jednej strednej škole. Čo ten pán môže tie deti učiť je záhada. Možno, aby reč nestála, učí decká, že zima vyháňa v zime vlky z lesov a na Sahare je horúco. Takéto hlúpe decká potom lezú na vysokú školu a kolotoč sa opakuje. Tento pán “profesor” určite ide štrajkoval a chce plat aspoň 3000 €. Za čo, to je záhada.
  Žeby výnimka potvrdzovala pravidlo?..najmä v dnešnej dobe.

 • Ja nepopieram a nezatracujem túžbu učiteľov a sestier po vyšších platoch, to je samozrejmá vec a v konečnom dôsledku je prospešná aj nám. Upozornil som len na objavenie sa diskutérov, ktorí doposiaľ v tomto priestore neprejavili žiadnu aktivitu. To za prvé.
  Za druhé, bolo by dobré, keby si pán Lacuška odpustil osobné invektivy. Nikto mu jeho zásluhy neberie.
  Za tretie, niekoľko osobných postrehov k sestrám a učiteľom. Moja dcéra leží v Banskej Bystrici, kde jej transplantovali pečen. Všetka česť lekárom a ostatnému personálu, odviedli perfektnú robotu. Dcéra však zistila, že niektoré sestry pre svoju lenivosť ?, hlúposť?, lajdáctvo? jej nepodávali do infúzií lieky tak ako mala predpísané. Prečo to teda môže urobiť jedna sestra, ktorá je zodpovedná a prečíta si čo má aplikovať a dve nie. Vyššie platy chcú všetky.
  Učitelia. Chápem, že majú mizerné platy, hlavne mladí, ale ich argumenty o vyťaženosti atď. sú smiešne. Moja manželka 10 rokov učila na strednej škole, pred tým pracovala vo firme, nebola učiteľ a po celú dobu keď túto prácu vykonávala si pochvaľovala ako dobre je zaplatená za hodiny, ktoré pobývala v škole a to mala pravidelne 2 triedníctva a ďalšie aktivity a v tej dobe (od roku 1990) boli ešte mizernejšie platy ako dnes. Preto nemôžu obstáť tvrdenia, ako veľa času potrebujú učitelia na zvládnutie svojho povolania, aké je to vyčerpávajúce atď.
  Preto som k obidvom aktivitám skeptický a môj postoj, prameniaci zo životných skúseností je o tom, že ich vodcovia odborov sestier a iniciatív učiteľov zneužili za mastný hrniec.
  Môžte ma súdiť za môj názor, ale je to názor môj, ktorý tu môžem dúfam slobodne vyjadriť bez toho, aby sa vôči mne niekto dopúšťal osobných invektív a ktorý asi ťažko zmením.

 • ad: Jozef Lacuška napísal: 23. januára 2016 v 12:14
  Stotožňujem sa s príspevkom.
  Pridávam svoj názor. Permanentne každý minister v tieňovej opozičnej vláde rieši svoj rezort / sociálnych vecí, vnútra, obrany , hospodárstva, financií, spravodlivosti, školstva, zdravotníctva…. / . A bojuje za rezort a ľudí v ňom. Paradox: Príslušný minister vlády / školstva, zdravotníctva -- aktuálne /, bojuje proti ľuďom vo svojom rezorte, cez zástupné témy. Vyvolávaním nevôle a odporu voči vlastným ľuďom v rezorte . Zdravotníctvo a školstvo je dnes toho príkladom. Ak minister tvrdí, že zdravotné sestry majú dosť OK, ak minister školstva tvrdí, že učitelia majú dosť OK. Vytvárať negatívny ľudí obraz vo vlastnom rezorte a získavať oporu negatívnym nastavovaním spoločnosti……. robia ministri moci, nie rezortu.
  A k školstvu. Áno učitelia majú týždenný úväzok 21 hodín, áno majú najviac voľných dní. Každý
  si môže položiť otázku: Či by chcel, vedel a mohol byť učiteľom. Niekedy mám pocit, že každý by mohol byť
  ministrom všerezortov -- hocičoho. Mnohí si to ani nemysleli a sú. Ale nie každý by chcel, vedel a mohol byť vojakom, učiteľom, zdravotnou sestrou, živnostníkom, úradníkom…… atc..atc. Dôchodcom -- kontrolórom DPH.
  Témy nevytvárame, témy sú nám poskytované.

 • V reakcii na príspevok : Miroslav Pršala napísal: 23. januára 2016 v 9:53
  Cit: „..ale ktorí sa na druhej strane nikdy pred tým v diskusii neobjavili a nestarali sa o naše požiadavky. Ani by som sa nedivil, že ide tzv. trollov, ktorí sú za svoje príspevky platení niektorými politickými uskupeniami.“
  Nechápem ako p.Pršala na takéto tvrdenia prišiel, žiadne „politické uskupenie“ ma neplatí, som nespokojný prívrženec Smeru SD. Trollko ste možno Vy, ja rozhodne nie a ani ďalší, ktorí sme v rokoch 2012 išli zo svojou kožou na trh, aktivovali sme petíciu proti nevalorizáciu, Vaše meno sa tam v tej dobe nenachádzalo, čo Vám samozrejme nevyčítam.
  Ani by som sa nedivil ak by ste to boli práve Vy ten pán s bielou šálou, ako sa predvádza pred TV kamerou v spravodajstve TV. Ak ste proti zmenám v školstve, tak napíštee v čom, ide totiž o vzdelávanie občanov, aj (dúfam) budúcich obrancov a budúcich dôstojníkov. Diskutujme.
  Preto zopakujem to čo som napísal v príspevku 22. januára 2016 v 14:11:
  Ako na štrajk učiteľov reagujú dôchodcovia?
  Solidarita aj nesúhlas. Jeden inteligent (biela šála) odpovedá redaktorovi: „Je to najväčšia hlúposť aká môže byť“ A prečo? „Lebo učitelia majú dobré platy, majú dosť voľna, dosť prázdnin a mali to riešiť pred štyrmi rokmi a nie teraz…“. Aj nasledujúca pani sa nechala počuť: „Nepodporujem, učiť 20 hodín a ten plat..“.
  Takýto, ale aj ďalší dôchodcovia nás stavajú do veľmi zápornej role v spoločnosti, od ktorej potom môžeme ťažko očakávať že nás „podporí“ až nám potečie do topánok.
  Viac nájdete približne v 30-tej minute TN:
  http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/40716_televizne-noviny

  Nepopieram nikoho názor, ale názor p.Pršalu, ktorý navrhuje strčiť hlavu do piesku a čakať, je v rozpore s názorom p. Fica ktorý prehlásil: „Smer plne podporuje štrajk učiteľov, ich spoločenská pozícia nezodpovedá dôležitosti ich poslania a stále sa zhoršuje. Smer preto pozitívne vníma že zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne znášať politiku vlády“. Takéto vyjadrenie súčasného predsedu vlády sa dochovalo z roku 2004.

 • ad. Milan Faltin napísal: 23. januára 2016 v 11:10

  Milan presne tak, plne súhlasím s Tvojou odpoveďou Mirovi Pršalovi : “No Miro, ono to je tak- jak sa vraví- že všetko súvisi ”
  Všetko súvisí : minimálna mzda, minimálny dôchodok, priemerná mzda, priemerný dôchodok, minimálny človek, priemerný človek. Priemerná rodina, priemerné povolanie, Gausová krivka spoločnosti normálneho rozdelenia ukazuje: stredný priemer je bojiskom. / ekonomickým, regionálnym, národnostným, náboženským, profesijným, indokrinačným , generačným….
  Hraničné ekonomické, sociálne, morálne dno ľudí na dne i na špičke spoločnosti majú k sebe veľmi blízko. Horných desaťtisíc je koalično-opozičná družina . To sú praví “trollovia” , medzi sebou bojujú o moc a prachy, cez hodenú kosť , tému do ” spoločnosti “.
  Témy sa ukazujú aj tu. Témy strednej vrstvy majú spoločnú niť. Riešenie nie je spochybniť dôchodky, ale spochybniť odmeňovanie ekonomický činných, ktorých príjmy sú nižšie ako dôchodky. A z toho vyplývajúca podpora zvyšovania miezd a poukazovanie na zdroje, ktoré užívajú jednotlivci.

 • No Miro, ono to je tak- jak sa vraví- že všetko súvisi so všetkým. Keby nebol bordeľ v odmeňovaní v zdravotníctve, školstve, armáde, policii, súdnictve a prokuráture(v týchto dvoch prípadoch pozitívný bordeľ…) a všade inde, nemali by asi ani my penzisti všetkých kategorii výhrady proti valorizaciam, bulharske konštanty a koeficienty a nezmyselné tabuľký by zanikli automaticky. Ale takto? Ani keď sa postavíme na hlavu, nepomôžeme si….

 • Je zaujímavé, čo sa tu zrazu objavilo diskutérov podporujúcich učiteľov a sestry, ale ktorí sa na druhej strane nikdy pred tým v diskúsii neobjavili a nestarali sa o naše požiadavky. Ani by som sa nedivil, že ide tzv. trollov, ktorí sú za svoje príspevky platení niektorými politickými uskupeniami. Vážení, skončime s touto témou, nám ani sestry ani učitelia nepomôžu a zbytočne si tu jatríme city. Venujme sa radšej svojim záležitostiam, pretože všetky tieto štrajky a protesty sú len predvolebným cirkusom, ktorý má vyvolať chaos a podporiť strany, ktoré budú možno mať problém sa dostať do parlamentu.

 • Presne tak, závisť, nenávisť a možno aj zbabelosť tých premúdrelých, je príčinou a následne živnou pôdou toho bordeľu v spoločnosti. Teraz protestujú sestričky a najviac sa proti ním ohradzujú takí-ktorí v nemocnici neboli hádam ani deň. Pozajtra budú štrajkovať učitelia a to vadí kdekomu, kto nemá kam dať deti. A čo, škola je dajaka úschovňa či čo? Tak štrajkuj aj ty pozajtra u svojho zamestnávateľa, možno ti 5€ prihodí, a deti budú len radi, že nemusia ísť do školy. Je to na smiech, jak je každý múdry, keď sa ho to netýka (penzionovaný inteligent v bielom šále,pani čo káže o 20-hodinových úväzkoch a prázdninách, slečna vymaľovaná jak veľkonočné vajičko, čo radí sestrám na PN-kách, aby sa “presunuli” k pacientom…). Mimochodom, už dávno, keď štrajkovali kamionisti ,tiež som vtedy jazdil po D-1 rýchlosťou 2o km/hod. (pomalšie už to nešlo), tak nám nadávali kadejakí hrubokrkí pretekári, že zdržujeme…že nestihnú dôležite jednania. Odpovedal som jednému, že si mal teda privstať-veď protest , jeho forma, a čas konania bola avizovaná mesiac dopredu…Nemať monterpáku v kabíne, tak ten debil bol schopný po mne skočiť.
  Proste závisť,ba až nenávisť, že niekto sa odvážil za niečo zabojovať, a nedajbože, že by mu to vyšlo…A garnitúry s tým počítajú a ťažia z toho všetkého-jedno ktoré.

 • Odchod najlepších a vzdelaných z krajiny súčasnú vládnúcu garnitúru netrápi, naopak, vyhovuje im to. Práve vďaka odchodu až 40 percent z tých čo zostali volí súčasnú štátostranu. Ak bude odchádzať takýmto tempom väčšina schopných a mysliacich a naďalej bud vzdelávať zvyšok občanov toto nedocenené školstvo, klesne priemerné IQ národa na 80. A volebný výsledok jednej strany stúpne na 80 percent.

 • Nechápem prečo hádžu súčasný postoj učiteľov (štrajk) na Matoviča a OĽaNO. Veď Smer plne podporuje štrajk učiteľov, ich spoločenská pozícia podľa p. Fica nezodpovedá dôležitosti ich poslania a stále sa zhoršuje. Smer preto pozitívne vníma že zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne znášať politiku vlády. (Takéto vyjadrenie súčasného predsedu vlády sa dochovalo z roku 2004). V takomto duchu boli aj vyjadrenia o “hladovych dolinách”, ale tie boli vyriešené už na druhý deň po voľbách. Problém sa už neobjavil, prestal existovať, iba tí učitelia a sestry nie a nie držať hubu!

 • Nie len platy v školstve, ale aj jeho vytláčanie na okraj záujmu boli konštantou ktorá platila počas všetkých vlád. Politici skratka prejavili len velmi málo učenlivosti. Aj keď učitelia z vecného hladiska možno nedosiahnu to čo žiadajú, darí sa im svojimi krokmi aspoň posunúť vzdelávanie do centra diskusie. V pondelok ich podporím priamo.

 • Nedalo mi to, vybral som z Televíznych novín na Markíze, aby som ukázal aký sme závistliví a obmedzení.
  Ako na štrajk učiteľov reagujú dôchodcovia?
  Solidarita aj nesúhlas. Jeden inteligent (biela šála) odpovedá redaktorovi: „Je to najväčšia hlúposť aká môže byť“ A prečo? „Lebo učitelia majú dobré platy, majú dosť voľna, dosť prázdnin a mali to riešiť pred štyrmi rokmi a nie teraz…“. Aj nasledujúca pani sa nechala počuť: „Nepodporujem, učiť 20 hodín a ten plat..“.
  Takýto, ale aj ďalší dôchodcovia nás stavajú do veľmi zápornej role v spoločnosti, od ktorej môžeme očakávať že nás určite „podporí“ až nám potečie do topánok.
  Viac nájdete približne v 30-tej minute TN:
  http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/40716_televizne-noviny

  Štrajk učiteľov je po dnešnom (21.1.2016) rokovaní zástupcov Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) s ministrom školstva Jurajom Draxlerom (nom. Smeru-SD) reálnejší. Zástupcovia iniciatívy sa totiž s ministrom nedohodli na splnení svojich požiadaviek. Ak sa podľa učiteľov niečo nezmení, časovo neobmedzený štrajk začne v pondelok 25. januára. Doteraz sa doňho zapojilo už viac ako 10-tisíc učiteľov z viac ako 550 škôl, no tieto počty ešte rastú.
  Pre VD, SD, ktorí opatrujeme vnúčence školou povinné kompletný zoznam nájdete na stránke ISU (http://isu.sk/skoly-s-pedagogmi-zapojenymi-do-strajku/ ).
  “Naším cieľom nie je štrajk, štrajk je len prostriedkom, aby sme dosiahli požiadavky, ktoré učitelia vytrvalo kladú na stôl a upozorňujú vládu od roku 2011,” dodal Kočan. Pripomenul, že učitelia organizujú v pondelok 25. januára demonštráciu. Uskutočniť sa má na Námestí SNP v Bratislave o 11.00 h.

 • K Vlado Petrík o 12:48 hod.:
  Máš pravdu. Načo nám sú vlaký zadarmo? Študentom, to hej, nech si cestujú do škôl a aj za zábavou-tam to mohlo byť už odjakživa. Ale my? Asi nepreženiem, keď skonštatujem, že ešte na to hádam máme, aby sme sa raz za Uhorský rok, keď cestujeme na staré kolena, za rekreáciou, zábavou, alebo čímkoľvek iným zviezli aj niečím pohodlnejším, jak preplneným rýchlikom- trebárs vlastným autom, alebo ku moru lietadlom a pri mori aj loďou 🙂 … Ja tu legitimáciu na vlaky mám ( veď kto z nás ju nemá, keď bola taká sláva okolo toho pred rokom), ale na vlaku som prisámbohu od dob štúdii necestoval.
  Poukazy na rekreáciu? Podobne. Mimo dvoch- zase za mlada-raz do T.Zrubov a raz do Šp. Mlýna , na rodinnú rekreaciu od pluku tiež- nič viac-pritom možnosti dostať sa k ním boli. No a tie Vianočné príspevky? Tak to je zase tak nastavené, že my sa k žiadnemu nedostaneme, ani keby na penzii boli ešte 100 rokov…Takže pre nás-žiadna výhra…

 • Karta VD/ SD je nedosiahnuteľná vízia, pretože čo je bežné u súkromníka, nie je v štáte možné.
  príklad:
  V AQUAPARKDELŇA Prešov mám kartu na 10 vstupov na 1 hod. á 3,8 EUR -- bez nej 4,5 EUR.
  Obdobne GOPASS so zľavou na ubytko, lyžovačku, aqua vstupy za 2 EURa mám kartu s výhodami. atd. atd.
  SKy link, Internet…. všetko online.
  a štátne RTVS: …. ak som si chcel uplatniť zľavu ” koncesionárskeho zásuvkového kocúrkova musel som predložiť : neopisujem, zadajte do Googlu ” úhrady RTVS ” . Tri mesiace jalovej komunikácie.
  Ako mnohé štátne, ala poukazy pre dôchodcov… atd.
  Tak ak si kartu výhod dovolí každý súkromný subjekt pre 10 000 zákazníkov , nechápem prečo nie štátna organizácia / štát / s 300 000 zákazníkmi. A to je aj v súvislosti s vlakmi zadarmo. Ešte som nevyužil, ak by som mal preukaz dôchodcu ” nabitú na 100 EUR / so zľavou na dopravu, múzea, kultúrne vystúpenia, šport, welnes. / nepotrebujeme vlaky zadarmo, poukazy na rekreáciu….. vianočné príspevky… /
  PRETO KARTA VÝHOD DOCHODCU . Mimochodom nahradilo by to aj byrokratické ” potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku ” , pre zľavu v MHD, vlakov, lekárne….

 • ad: Jozef Lanc : 20. januára 2016 v 10:59
  aby sa nestratil názor , veľmi dôležitý. Snáď aj priestor pre samostatný článok: MIESTO DOCHODCOV.
  “Uderky / z príspevku p. Lanca / pripomínajú päťdesiate roky minulého storočia ” pri hone na gazdov, živnostníkov” . To nie je miesto dôchodcov.
  MIESTO DOCHODCOV:
  Vo verejných priestoroch, , verejnej doprave , v medzigeneračnej komunikácii a vzájomného súžitia sú dôchodcovia najrizikovejšou skupinou. Mládeži sa dá odpustiť nerozvážne správanie.
  / každý dôchodca, ktorému slúži dlhodobá pamäť si spomenie na svoje správanie v mladosti- sny , túžby, nádeje, vzdor, klamstva, krádeže a napriek tomu sú z nich zodpovední rodičia a starí rodičia/.
  ČI ?

 • Slovenský salaš : drevená ohrada pre ovce, prípadne iný dobytok, s príslušnou kolibou, pozri salaš (chata); pohostinstvo s typickými slovenskými jedlami /zdroj wikipédia / -- jak to naše SLOVENSKO .
  Dnes 21.1.2016 z medii konfrontácia :
  -- Baránek Polis -- Galko SaS
  -- Kollár za rodinu- Procházka sieť.
  Barani z košiara s ambíciou mamonu : / Mamon : démon či božstvo žiadostivosti či materiálneho bohatstva -- zdroj wikipédia /. Všetci štyria i s ich stádom sa diskvalifikovali -- mali by byť ignorovaní.

 • Myslím, že sme to s Milanom Faltínom vytiahli z kontextu príspevkov od príspevku :Jozef Lanc napísal: 20. januára 2016 o 10:59 (10 príspevkov naspäť).Vzhľadom na príspevok Vladimír Petrík napísal: 20. januára 2016 o 16:01: Je to tak ako je písané v príspevku.Prikláňam sa k námetu Vlada Petríka -- “Námet pre našich zástupcov ZV SR a ďalších 10 organizácii veteránov ktorých zastrešuje VUSZ a ASR , najmä však Slovenská jednota dôchodcov”.Dopĺňam aj OSZ (APVV)..a ostatných.
  Svoj predchádzajúci príspevok som uviedol iba ako perličku, čo všetko prináša život.:-) 🙂

 • Milan Faltin napísal: 20. januára 2016 o 20:40………..”o ktorých pre istotu ani bezdomovec nezavadí”…
  Ale stáva sa často, že my najmä v mestách o bezdomovcov “zavadíme”.Mám takú príhodu.Pri stretnutí s bezdomovcom pri jednom nemenovanom hypermarkete v nemenovanom meste som si kúpil od neho časopis Nota Bene za 2 eura.Urobil som, ako obvykle, ako som počul, že sa má robiť.Po zaplatení som mu časopis ponechal, vlastne zabudol zobrať, aby si ho opätovne predal a tak si viac pomohol.Neviem, podporil som sivú ekonomiku?:-) :)Dôležitejší bol pre mňa zážitok, až sa mi bezdomovec celý od šťastia vyrozprával, ako sa teší, že sa pre neho čoskoro trápenie skončí a keď dovŕši 62 rokov dostane starobný dôchodok.Pretože do 1989 roku bol plne zamestnaný a až potom prišiel o prácu a už si ju nenašiel.Nemal som mu dôvod neveriť.62 rokov fyzický vek mínus 26 rokov rovná sa 36.Mínus 15 rokov (žitie do nástupu ZŠ) rovná sa 21 rokov dôchodkového poistenia, pričom na starobný dôchodok mu stačí 15 rokov.V predošlom zriadení nebola nezamestnanosť, bezdomovci, ani žobráci..
  Netvrdím že všetci sú takí, ako som popísal, hoci mu kto-vie-čo Sociálna poisťovňa nevypočíta.Ale nedá sa ani tu paušalizovať.Preto by som aj jeho zaradil do Šedej ekonomiky.

 • Chápem, siva to sú zlodeji, korupčníci, vagabundi, špekulanti atp. a šedivá, mý obstarožní strýkovia,ujkovia dedkovia…. o ktorých pre istotu ani bezdomovec nezavadí…aby sa nedostal do zbytočného průseru…

 • Na vysvetlenie môjho predchádzajúceho príspevku.Sivá ekonomika -- “zlodejina” -- ale to vieme..
  Šedivá, resp. Šedá ekonomika -- dôchodcovská pre dôchodcov …tak ju nazývajú ekonómovia, odborníci..viackrát ju spomínali v reláciách na TA3 myslím, že je to ekonóm SAV pán Páleník, druhým ekonóm pán Stanek zo SAV.Teraz už neviem či predchádzajúci, alebo tiež aj súčasní poradcovia premiéra.Iba na upresnenie.

 • Tak-tak Miro. Ale aby sme tým naším z vrchných 10-tisíc až tak nekrivdili. Tie preukazky, čo nám dali majú sem tam ešte takú pololegálnu prídavnú hodnotu, o ktorej ani asi nevedia. Keď ich šikovne zamotáš k ostatným dokladom, tak napríklad medzi OP, VP, TP, EK, STK, tak pri prípadnej cestnej kontrole, Ťa zpravidla obíde možná pokuta, eventuélne v najhoršom prípade je v najnižšej sadzbe. Mne sa to občas stáva, hlavne keď ešte príslušnikovi medzi rečou trepnem “Ty šarža, ja šarža- čo sa tu budeme onačiť…” 🙂

 • Vieme, Vlado, vieme..veď máme preukazy dôchodcov z OSZ, či VÚSZ, len na to máme zľavy tak na guľové s makom..žiadne zľavy Tesco, Billa, Nay.Vhodné sú tak na vstupy na MV SR, či MO SR, ktoré aj tak väčšina z nás nevyužíva.Už viackrát v minulosti poradcovia premiéra, tiež ďalší, resp. ekonomickí poradcovia spomínali “šedivú ekonomiiku” (nie sivú:-) :)) -- prispôsobenie takmer všetkého tiež pre staršiu generáciu, ktorá robí obstojnú vnútornú spotrebu štátu.Je to podobne aj inde vo svete.A karta dôchodcu.Určite by opätovne “neúmyselne” zabudli na výsluhových dôchodcov, ako to bolo pri cestovaní vlakom zadarmo, ale možno by sa do projektu zmestili IVD, VaVdVD, či SiVD, ako aj starobní dôchodcovia na základe kategórii funkcií..možno to raz bude ako štvtý..až..x..tý..sociálny balíček.Nechajme sa prekvapiť.Vážne, dôchodcom by plošne karta dôchodcu (zľavová) veľmi pomohla.
  Len aby to nedopadlo (pri dobrom úmysle) ako keď sa pred pár rokmi (kto si ešte pamätáme) stratilo x…x…x… vagónov pšenice — potravinovej pomoci (múky a cestovín) pre chudobných/odkázaných — aj dôchodcov.Dodnes sa nevie, kde sa podeli tie tony pomoci.V archívoch slovenských médií informácie tohoto charakteru najskôr budú — až nie sú vymazané.Vinník žiaden.”Objektívne príčiny” — nič nové na Slovensku.

 • Odhadujem Vlado, že bonus-karta slovenského VD, alebo SD, či rôzných iných kombinácii…. :good: ???

 • Námet pre našich zástupcov ZV SR a ďalších 10 organizácii veteránov ktorých zastrešuje VUSZ a ASR , najmä však Slovenská jednota dôchodcov.
  Pozrite sa do svojej peňaženky na karty Tesco, Billa, Nay…….. chýba jedna a dôležitá. Karta dôchodcu.
  Viete čo myslím ?

 • ad.
  Juraj Fusek napísal: 20. januára 2016 v 13:57
  Jozef Lanc napísal: 20. januára 2016 v 10:59

  Plne súhlasím. Dôchodcovia sa často stavajú do pozície ” moralizátorov ” , samozvaných správcov poriadku,
  etiky. Najnovšie -- kontrolóri DPH. Všetko zle. Staršia generácie má čo povedať. Ale nie takto a toto.
  Dôchodcovia -- pomocníci ŠOI, revízori a mentori , hliadky , nenahradia, ani nedoplnia systém , ani neviem čoho. Starý otec, stará mama má byť tolerantná, chápajúca, nie vycvičené socialistické úderky z 50-tych rokov, po 50-tich rokoch. Je to trápne a smiešne.

 • Pravdepodobne niektorí v sebe cítia nenahraditeľnosť a potrebu svojej osoby.Niektorí vidinu 13 dôchodku. Však sa musia nejako odvďačiť a zapáčiť svojmu predsedovi aby sa dostali na dotovanú dovolenku.Až je smiešne kde sa vie človek dostať.

 • Hliadky na stráži zníženej DPH! Koľkí zo seniorov sa prepožičajú za pár drobných? Neveril som vlastným očiam, videl som to v televíznych novinách v archíve z minulého týždňa! Sklerotické dôchodcovské páry pendlujúce po konzumoch s diármi a kalkulačkami sú ešte smiešnejšie než bývalé „PS VB“, ktoré pripomínajú. Spolu s obchodníkmi, ktorí sa v memorande (!!) zaviazali, že „férovým“ znížením cien podporia kampaň jednej strany, títo popletení dôchodcovia ilustrujú mentálny úpadok šíriaci sa naprieč spoločenskými vrstvami. Prečo sa súkromníci, podnikatelia podvoľujú na kolaboráciu s jednou politickou stranou?
  A odkiaľ sa vzal u seniorov toľký deficit základnej dôstojnosti, že sú schopní verejne sa zosmiešňovať kontrolou cien chleba a klobásy?

 • Presne Karol. Napísal si to lepšie ako ja. Je to tak.

 • Áno, navrch májú mladšie, podľa Čisľakového zákona a ani nie štátne ale VUC-kárske (prečo im nezvýšia župani ale štát) a tie v Penťáckých nemocniciach(prečo im nezvýši Penta ale zase len štát)? samozrejme, väčšina z nás im to nezávidi. Ale keď sme takí zákonov ne/znalí, nie je to diskriminácia tých štátných? Tých čo sa proti tomu ohradili? Ha?
  A ten štrajk, to nie je ani štrajk, to je protest. Veď tie sestričkty čo podali výpovede, budú chodiť do roboty ku pacientom do posledného dňa tak, jak to určuje zákon o výpovediach, výpovedných lehotách, čerpaní dovoleniek starých aj adekvátnej části nových, o PN-kách, o výpovediach, atď…
  A každé zdravotné zariadenie má-alebo by malo mať plán , pre krízovu situáciu. Tak prečo tie reči,… že ohrozili… že znemožnili…že majú politické abície (a kto ich nema)…? Veď aj my sme mali plán uvedenia do BoPo. Či?

 • Pochopil som Milana Faltina, on písal o morálnom práve -- o zákone -- ktorý by mal byť najvyššie zo zákonov.
  Policajti, vojaci, hasiči, lekári, sestričky by mali byť finančne a spoločenský tak oceňovaní aby nemuseli ani len uvažovať o štrajkovaní. Ale nie sú! Inak by sa neozývali.
  Je zaujímavé aj porovnanie štrajku lekárov v 2012 a sestier teraz, ako uvádza aj Miro Palfi. Aký je postoj teraz voči sestrám, akoby tieto boli z inej planéty, iného mäsa a kostí, akoby boli vyvrheľmi spoločnosti iba preto že žiadajú lepšie ohodnotenie svojej služby, tak ako lekári pred 4 rokmi, ibaže pritom žiadajú podstatne menej, a nakoniec sú to prevážne iba “ženy”, tak čo!? No nie? Však sme na Slovensku.
  Áno, už to tu kdesi bolo napísane: “…v demokracii platí, kto mlčí nedostane nič, kto je u válova má všetko…” (ale nejde mi do hlavy že tí doktori sa v žiadnom prípade nezastanú svojich pomocníčiek, bez ktorých by mnohí boli veľké nuly -- viem o čom píšem!).

 • Hej Milan, morálne hľadisko.Súhlasím s Tebou.Prečo by nemali byť v poriadku PN-ky a OČR-ky, zdravotných sestričiek, ktoré dali výpovede.No keď bolo z morálneho hľadiska v poriadku ešte v roku 2011..?, za ministrovania pána ministra Uhliarika u lekárov, ktorí tiež išli na PN -- ky a ako média uvádzali veľa z nich sa nechávalo vypisovať ako PN -- u psychiatrov a to bolo z morálneho hľadiska v poriadku..?A po svojej výhre nastúpili lekári pekne do práce..akože nič sa nedialo.Bolo to morálne..?Nebolo to vydieranie pacientov..?Predseda LOZ pán Kollár by povedal, že nebolo a predsa verejnosť to vnímala ako ohrozenie pacienta..
  Ale máš podľa mňa pravdu.V prípade zdravotných sestričiek zlyhal odborne aj morálne manažment ministerstva zdravotníctva a všetci tí, čo pripravovali nový zdravotnícky zákon.Čo pozorujem, jedným z rozporuplných bodov v zákone je tiež odstupňovanie platu medzi mladšími a staršími zdravotnými sestrami, niečo podobné ako to je v rámci silových zložiek za výsluhu rokov.Podľa mňa to odstupňovanie bolo a je aj správne.Akoby si nechcel nikto pripustiť, že je to tiež generačný problém.Dnes je situácia, že mladý 20 (+) ročný pracovník sa chce hneď platovo vyrovnať pracovníkovi, v tomto prípade zdravotnej sestre vekovo staršej s bohatými praktickými a odbornými skúsenosťami.Vlastne dnes je to vo všetkých profesiách, kde mladí chcú byť vo všetkom zarovno so staršími..dokonca najlepšie je starších “vykopnúť”.Hovorí sa tomu “vojna” generácií.Podrobnosti zákona nepoznám, ale len keď niečo z toho čo píšem: zrovnoprávnenie výsluhy rokov sa objavilo v zdravotníckom zákone, nie je nič nepochopiteľné, že tento zákon negatívne prijali najmä staršie zdravotné sestry s dlhodobou praxou..Až je to pravda, bolo to morálne takto zrovnoprávniť všetke sestry v ich novom zákone..?Podľa mňa nebolo.Nech aj ten mladý človek si dočká času ako hus klasu..a nie vsjo rovno.Rovnostárstvo tiež nie je všeliek.Tam si myslím ministerstvo zdravotníctva prepísklo a tiež to nebolo a nie je morálne.Len ten mladý človek vraví -- hypotéky, pôžičky, auto, rodina…….možno že málokto z nich vidí, že aj starší ľudia nemajú na ružiach ustlané.Slovenska republika nepozná zatiaľ zákon o lobingu.Ale v tomto prípade mi to vyzerá asi takto.Kto viac loboval za ten zákon, tak takto zákon vyzerá.Mne to pripadá, že navrch mala mladšia generácia zdravotných sestier.Ale je to len môj súkromný pohľad.

 • Vadím sa, či čo? Ja hovorím o morálnom hľadisku.

 • Odkaz pre Milan Faltin napísal: 18. januára 2016 v 8:17
  Odporúčam prečítať si slovenskú Ústavu kde je aj tento text:
  ” HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA
  Čl. 37 -- Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.”
  P.S. pritom zákon o štrajku ešte stále na Slovensku nebol prijatý, takže neviem prečo by mali mať zdravotníci zakázané štrajkovať? .

 • No, ale veď oni-sestričky, práve preto, že podobne ako my vojaci, policajti, hasiči, snáď aj doktori a čo ja viem kto ešte, majú zakázané štrajkovať, keď aj nie z tých dôvodov ako my siloví (mohli by sme predsa povaliť mocipánov),ale keď už nie z iných tak aspoň z morálných dôvodov (keby oni regulerne štrajkovali, tak by šlo o život chorých a hovorí sa predsa, že keď nejde o život, ide o hovno), zvolili tento spôsob protestu-petíciu-výpovede- PN- OČR….Abý sa mocipani spamätali a robili niečo. Ale oni driemu (jaká to náhoda-aj naše penzistické vedenia driemu), ba robia aj opak, než by trebalo (z tých sestričiek bude koncom mesiaca ďalšia vlna emigrantiek , sice z vlasnej krajiny smerom do “A”, “D”, “GB” ….)
  A tých vychrtlých individui, kožených ksichtov, a vlasne 150 nefachčenkov na hradnom vrškuv BA a niekoľko desiatok rôzných “miništrantov a tajomníkov” z podhradia to netankuje? Asi nie. Zabudli už, že aj vreco zemiakov môže povalit nafukanca? Jak sa to stalo v jednom regione nie tak dávno?

 • Celý systém odmeňovania a dôchodkov je v tomto štáte na nič, ale to vychádza z toho, že všetky vládne garnitúry sa snažili udržať platy a dôchodky čo najnižšie, aby sa im lepši vládlo. Chudobný človek sa totiž o to svoje málo bojí ďaleko viac ako bohatý a je lepšie ovládateľný. To sa dá riešiť len spojeným tlakom spoločenských, profesijných a odborových organizácií na vládu -- nie však násilne, štrajkami a pod, ale mediálnym tlakom a tlakom na vyjednávanie.
  Keď ste už zmienili sestričky. Je smutné, že práve ony skočili na lep tlustej Monike, ktorá ich využíva na svoje politické ambície, veď bola predsa na kandidátke Oľano, síce z nej odstúpila, keď videla, že by neustála politický tlak, ale určite má od toho chudého psychopata za štrajk sľúbený nejaký tučnú prebendu, keď sa dostane do vlády. Podobne aj šéfka komory Lazorová (píšem správne ?). O sestry im vôbec nejde. Tie skončia začiatkom februára na ulici, zrejme majú vo veľkej väčšine okolo štyridsiatky, nikto ich nezamestná a keď tak za polovicu toho čo mali v nemocnici za ďaleko špinavšiu a namáhavejšiu prácu. Do mesiaca ich nahradia na menej náročných oddeleniach sestry z Ukrajiny a naše, ktoré tam doposiaľ robili prejdú na uprázdnené miesta na náročnejšiu a už samozrejme lepšie zaplatenú prácu, nakoľko nemocnice na ukrajinských sestrách ušetria.

 • U tých sestričiek Vlado, to je trošku zložitejšie-možno úmýselne, abý sa v tom nevyznala ani divá sviňa. Jedna sa o to, že sestričky sú trojakého-až štvorakého druhu-podľa toho, jak a od koho dostavajú výplaty:
  1. zamestnankyne štátu-teda tie ktoré platí MZ( vo fakultných a univerzitných nemocniciach)-tie doplatili najviac na nový Čisľakov zákon. Zaviedol im paušalný zakladný plat a zrušil “výsluhu rokov”, ktorú mali odjakživa, dokonca aj za Pentliarika, keď bola ústavným súdom napadnutá, bola v štátných nemocniciach pololegálne zachovaná. Tým sestričkám sa výplata skoro vôbec nezvýši-maximálne tak o valorizáciu (poznáme z vlastých skúsenosti tie valorizacie), a služobne najstaršia sestra bude mať taký istý plat jak ta najmladšia ktorá práve nastupila.
  2.zamestnankyne VUC(župné nemocnice a mestké nemocnice), tie na tom zákone trochu získali, hlavne tie mladšie, lebo je stanovený ten minimálný základ, ktorý dostať musia. Doteraz im ho župani a manažerské individua k tomu účelu určene okresavali jak sa dalo.
  3.zamestnankyne v súkromných nemocniciach(Penťáckých a podobne), tie si asi tiež ťažko polepšia, lebo kadejakí Drakulovia, Petkovia, Kolari a pod…im do zmluvy napíšu že sestry sú sestričky na pol uväzku a na druhu polovicu úväzku že sú upratovačky, sekretárký, THP- pracovníčký a čo ja viem čo ešte. Takže tie budú radi, keď dostanú to čo majú.
  4. zamestnankyne v ambulanciach súkromných doktorov, zubárov, šarlatánov, atď.-už teraz sú na tom tak, jak je to v bode 3, takže tam už vôbec nie, budú radi, keď im súkromníci ešte neuberú, alebo,aby neporušili zákon neprepustia.

  No a aby to bolo komplet, sestričky sú aj v starobincoch, kúpeľoch,socialných službách, rôzných liečebniach (napr VOLAREZA, T.Zruby, Lipt.Ján, Medvedia hora, PN… čo poznáme my, ale aj Predná Hora…čo poznajú napr. opilci… a podobne), tak tých sestier v týchto zariadeniach sa ten Čísľakov zákon netýka, lebo ich platí Richter a ten v poslednej dobe žiadný nový zákon nevymyslel. Čiže tieto dostanú tak guľové s prehadzovačkou od MZ.

  Ale je mi záhadou, že prečo sa ten zákon týka VUC , kde platy fakt pekne zlepšuje, tak jak je pre Čisľáka záhadou, že čo to za epidemia vznikla v PO minulý týždeň a postihla akurát štátne sestričky, že odišli na PN a OČR…

 • Problém, ktorí sa nás dotýka: PENIAZE
  Chcem poukázať na ” Vypočítaný základ” zbehlí v problematike vedia , pre verejnosť úmyselné tabu.
  Aktuálne:
  -- zdravotné sestry majú základ pre výpočet mzdy, ten sa zníži o 200 EUR. Sestrám sa mzda nezníži, do
  dorovnania však ani nezvýši , t.j. 3 -- 5 rokov. To sa stalo aj v školstve znížil sa základ s dorovnaním 3 rokov,
  keď sa /zakonzervovali/ mzdy .
  -- minimálny dôchodok je dnes 305 EUR , tí ktorí mali vypočítaný základ dôchodku 303,01 dostali 305 EUR,
  tí ktorí mali 250 EUR dostanú 305 EUR, ale valorizovaný základ im môže zastabilizovať dôchodok aj na desať
  rokov, stále budú dostávať 305 EUR, kým vypočítaný základ nedosiahne sumu 305 EUR.
  Nás sa to netýka ?
  Vyslúžilcom s nízkymi dôchodkami je výhodnejšie zvýšenie dôchodku o pevnú sumu / solidarita a zásluhovosť/
  Vyslúžilcom s vysokými dôchodkami je výhodnejšie zvýšenie dôchodku percentuálne / zásluhovosť a solidarita /
  Kompromisom je solidarita a zásluhovosť v závislosti od odslúžených rokov.

 • Preposielam mail,/ meno autora zachovám v anonymite a vytrhávam z kontextu/ , ale vyjadruje podstatu , ku ktorému prikladám svoj názor.
  cit. “Netýka sa ma to, ani nikoho z môjho blízkeho okolia, ale v podstate sa nás to týka všetkých, lebo extrém zakladá ďalší extrém” koniec citátu.
  Všetky veci sa nás týkajú, všetky. ” Môj problém -- môj osoh” je krátkozraký obraz. Plne súhlasím “v podstate sa nás to týka všetkých”.
  Zachytil som: ” podľa bezpečnostných analytikov ” protiimigračné nálady v Českej republike sa podpisujú pod vznik čoraz väčšieho počtu skupín domobrany. STÁLE SÚ VŠAK VAČŠOU HROZBOU PRE SPOLOČNOSŤ BÝVALÍ VOJACI ” / zdroj PLUS 7dní č. 2 strana 70 , článok NÁSTUP DOMOBRANY ” /.
  Medzi riadkami čítam: V ČR nie migracia, nie politika, nie SEF / spoločensko ekonomická situácia / , bývalí vojaci sú problém. Ako je to na Slovensku neviem , nie je to verejne prezentované bezpečnostnými analytikmi, ani MV, SIS, ani politikmi.
  ZV SR určite nie je bezpečnostnou hrozbou. Je to organizácia , ktorá plne rešpektuje a vyjadruje cestou združených vojakov plnú podporu Slovenskej republike. Bezpečnostnou hrozbou nie je ani http://www.bezpzlozky.eu , má len pridanú hodnotu názorov a postojov.
  Neviem, ako to vidia bezpečnostní analytici, MV, SIS, politici. vojaci bývalí a súčasní SR.

 • Vybral som z príspevkov pod článkami:
  Za socializmu sa pri zvyšovaní miezd používalo pravidlo A, Bé, Cé, Dé
  Armáda, Bezpečnosť, Cigáni a Dosť.
  A dnes to tak vyzerá s dôchodkami. Neprimerane vysoké majú:
  Armáda Bezpečnosť ( Polícia ) Cigáni a Dosť.
  .
  Aký bol v roku 2012 najnižší a najvyšší vyplatený dôchodok?
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 39,69 EUR. – u POLÍCIE
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2357,96 EUR. u PoLÍcie
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 205,58 EUR. u VOJAKOV
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2683,76 EUR. u VOJAKOV
  Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PORADCA, STREDA 17.APRÍLA 2013………….všimnime si NAJNIŽŠIE výsluhové dôchodky u silových zložiek.
  .
  Je zrejmé, že najvyššie dôchodky sú u policajných a armádnych špičiek..podobne to bude aj u špičkových politikov, manažérov, poslancov..atď.,
  Priemerný výsluhový dôchodok bol uvádzaný medzi 600 -- 700 eurami.U civilov približne 400 eur.Ale čo je PRIEMER -- štatistický presný súhrn nepresných čísel a naopak.Tak, ako bolo uvádzané, že okolo 100 000 dôchodcov má starobné dôchodky nad 800 až 1000 eúr, či 10 000 výsluhových dôchodcov má výsluhový dôchodok IBA okolo 400 eúr (+-).Matematika nepustí.Až by sme dôchodky na Slovensku zdanili, alebo ináč ponížili, komu viac z nich ostane na živobytie..predsa tomu, čo mal viac..
  Až sa dôchodky valorizujú, tiež sme nezistili, ako by sa pomyselné nožnice privreli..určite nie tak, ako sa valorizovalo doteraz od roku 2012 -- § 68. Možno..? Vzhľadom tiež na zásluhovosť bola najspravodlivejšia valorizácia pred rokom 2012..Pre výsluhových dôchodcov je podrobne rozpísaná v rubrike 3. výročie Nevalorizácie -- je potrebné ísť myšou dole stránkou.
  .
  Stačí iba roztvoriť a prečítať link v príspevku z rubriky “Češi požadujú zrušenie zdanenia VD”: 14. januára 2016 o 9:07 -- je v ňom ukážkovo uvedené, ako je politická scéna aj MF SR rozdelené pol na pol..dilema ostalo..

 • Že nebude mať kto pracovť na budúcich dôchodcov? Tak prečo potom s veľkou slávou otvárajú ďalšiu automobilku? To sa tam tie Rovery budú vyrábať sami od seba? Asi ťažko. Práve naopak, na penzie a na platy by mohlo byť aj dvojnásobne, jak sa dakedy sľubovalo, ale to by vrchných 10-tisíc, či už zo štátneho, alebo aj zo súkromného sektoru nesmelo kradnuť, korumpovať a podvádzať…proste balamutiť národ.

 • Nech sa neposeru. To 1,90€ čo mi dneska pridali a súčasne aj potvrdili dekrétom , si kľudne mohol Richter nechať pre bezdomovcov a podobné socialne prípady, keď náhodou znova vyhrá voľby. Keď nevyhra, tak si tu sumu mohol nechať strčiť za klobúk, alebo niekam inde… Hanba!!!

 • ad. Králik Jozef napísal: 27. november 2015 v 20:13
  Jozef zábavné čítanie, ak je to naozaj odpoveď riaditeľky kancelárie ministra obrany SR.
  Ak áno, je to hanba Armády SR, ministerstva, aj nás vyslúžilcov.
  “Ministerstvo obrany SR odpovedá”
  Bratislava 26. novembra 2015
  …. Musíme žial’ konštatovat’, že iba človek, ktorý nevidí a nepočuje čo sa deje, a v prípade útvaru v Poprade to platí dvojnásobne, möže vytvorit’ taký neobjektívny list, ako sa to podarilo Vám. / nerozumiem /
  ….. zavadzajúce informácie o sociálnych opatreniach ministerstva obrany alebo vlády SR sú absolútne neadekvátne a taká manipulácia je neprípustná. / nerozumiem /
  …….. odmietame vaše hodnotenie, očierňovanie a zosmiešňovanie modernizácie OS SR, o ktorej nepochybuje ani väčšina / čo je to väčšina? / občanov Slovenskej republiky. Práve z Vašej strany je to znevažovanie práce množstva ľudí z MO SR a OS SR, ktorí na týchto projektoch tvrdo pracovali, aby rezort obrany mohol plnit’ všetky svoje záväzky / čo sú záväzky ? / a to najmä ….
  ….. ľudí z Popradu a jeho blízkeho okolia prácu. … váš útvar by už neexistoval a z takto ušetrených finančných prostriedkov by sme bez problémov mohli vyplatit’ odmeny všetkým zamestnancom rezortu.
  / smiešne , až hlúpe / .
  ….. možno nechápete ľudí, / ??? /
  …. nie je a ani nebude rozdel’ovanie ľudí na dobrých a zlých
  …. Ako príklad mažeme / fakt mažete / uviest’
  …. zvýšenie v priemere 0 168 eur ročne.
  ….. odborového zväzu ste to zaregistrovali
  ……. predmetom závisti a nezmysleného politikárčenia.
  ……… Dörazne sa ohradzujeme a dištancujeme od akéhokol’vek politického vydierania naznačeného vo Vašom liste.
  …….. Sme presvedčení, že popradskí odborári s najnižšími platmi, by len s úžasom sledovali s akým nasadením predstavitelia závodného výboru „obhajujú” ich odmeny.
  ……Nevieme, čo je vašim zámerom, ale svojím postojom vytvárate tlak na to, aby sme pristúpili k úplnému zrušeniu odmien a v rámci rezortu tak nedostal nikto ani cent.
  Pani riaditeľka kancelárie , ak je to autentické a reprezentujete MO SR, potom zbohom Slovensko, zbohom ASR.
  A nedá mi, zdokumentovať, ako sme hlboko klesli:
  / Analýza hodná nekroprezidenta, nekrozväzu , kde “Analýza doterajších právnych krokov – postupov na vyriešenie nevalorizácie výsluhových dôchodkov v roku 2012 ” samozrejme bez možnosti spätnej väzby, nie je analýzou” , len fajkou nad splnením v klasickom: prejednali. Nedozvedel som sa stanovisko prezidenta ZV SR:
  ” je valorizácia z roku 2012 oprávnená ? ”
  Vysvetlivka : nekro nie je nadávkou, ani urážkou. Je ocenenie starostlivosti o mŕtvych a pripomínanie si obetí našej histórie.

 • Králik Jozef napísal: 27. november 2015 v 20:13
  -- ako keby som to ja napísal….presné a adresné

 • …dobre položená otázka od neznámeho autora českému poslancovi…

  Pane poslanče,
  ministr Stropnický chce mapovat počty mužů a žen schopných a ochotných
  podílet se na ochraně vlasti. Ráda bych se dozvěděla, co konkrétního chtějí politici abychom bránili. Zda cizí kapitál, cizí banky, cizí média, cizí šachty, cizí pozemky. Majetky zbohatlíků, korupčníků a tunelářů. Majetky politiků a jejich rodin. Proč bychom měli pokládat životy za zemi, která nám byla ukradena, za firmy, pro něž dřeme za 1/3 německých výplat, za obchodní řetězce, které zlikvidovaly drobné podnikatele a prodávají nám zdravotně závadný odpad, za
  ukradenou vodu?
  Proč bychom měli umírat za politiky, kteří celou tuto genocidu od roku 1989 umožnili a kteří nám pravidelně nadávají do komunistů, šíří mezi lidmi nenávist a podporují světového agresora č.1 -- USA?

  Děkuji za odpověď.

  PS: Není bez zajímavosti, že armádu, kterou zničil Václav Havel a individua mu podobná už asi nikdo neobnoví. Zmizela rozsáhlá technika, závody na výrobu a opravy techniky všeho druhu, zanikli specialisté a z půlmilionové armády máme jakousi četu, co jezdí po světě jak Humberto, hradní stráž, dvě kapely a tři pronajaté stíhačky věčně v opravě.

 • Pre zábavu(?) -- prečítajte si dve prílohy a pouvažujte ….“obrana nemá na odmeny, lebo“…“nemusíte dostať nič, lebo“…“nejde o tie peniaze“, aj keď vždy o ne išlo, aj preto ľudia pracujú, že?
  Ale ťa naserie, keď si niekto mýli “odmenu za splnenie úloh” so “sociálnou dávkou pre nižšie platy”. A ešte napíšem takto -- videl som už aj papiere, kto by podľa uvádzaného kritéria mal dostať cca 200 E ako odmenu, ale zoberte v úvahu -- konkrétne 4 u zamestnancov, nemám nič proti nim, robia minimálne rovnako ako ostatných 11, ale -- sú to mladí chalani, ktorým do tej hranice cca 600 E chýbajú 1-3 roky aby sa posunuli v platovej triede a preskočia ju, …čo tí ostatní, ktorí majú o necelých 50 E viac ako stanovená hranica? No jednoducho sa vykašlú na robotu a budú robiť iba to čo musia, naviac mi neurobia ani „ň“!.
  MO SR nemá na odmeny, robili modernizáciu, ale zabudli asi aj na predražené výberové konania, len malý príklad -- prezutie služobnej Fábie, kde si vodič priniesol svoje pneumatiky na diskoch, takže počítaj 4x zhodenie kolesa s letnou pneu, 4x vyváženie kolesa a 4x nahodenie kolies = 250 E, neviem ako vy, ja na Rapide takým istým spôsobom prezúvam za 20 euro, … kamarát mi hovorí: robím na metrológii, potreboval som dať urobiť potvrdenie o tom, že používané váhy sú v poriadku. Našiel som firmu, kde mi to urobia za 37 euro do 2 dní…, no musel som ísť do Bratislavy aj s váhami, nechať ich tam, že urobia výberové konanie. Dobre, dva mesiace som bol bez váh, potom som si išiel po ne. Výsledná cena -- 537 E. Plus cesta zo Žiliny do Bratislavy a späť 2x… Paradox -- potvrdenie vystavila firma v Žiline za tých 37 euro, ale výberové konanie stálo 500 … takto šetria, takto míňajú… ľudia sú naučení robiť, ale sú naučení aj na to, že v rezortoch ktoré patria štátu bývajú koncoročné odmeny keď boli splnené úlohy, asi tak ako v civile bývajú aj u súkromníka prémie.
  Máte kontakty, skúste sa opýtať ako to je s odmenami u PZ, len pre zaujímavosť, aj tak sa to asi dozviem, syn jedného hasiča robí policajta, ale ten nebude mať celkový prehľad.
  Zverejnil by som toto všetko na webe, ale nemôžem pod svojim menom, ešte robím a zatiaľ chcem aspoň rok vydržať -- asi by som vydržal aj po zverejnení, ale viem že by to malo odozvu u mojich nadriadených.
  Nemám list odborárov z Popradu, na ktorý je vlastne odpoveď riaditeľky, ale aj toto vystihuje aroganciu.

  ————-
  Ministerstvo obrany SR odpovedá:

  Bratislava 26. novembra 2015
  Vážená pani predsedníčka,
  Vážený pán tajomník,
  tento týždeň sme dostali Váš list, v ktorom vyjadrujete svoj postoj k návrhu na vyplatenie odmien v rámci rezortu obrany. Musíme žial’ konštatovat’, že iba človek, ktorý nevidí a nepočuje čo sa deje, a v prípade útvaru v Poprade to platí dvojnásobne, möže vytvorit’ taký neobjektívny list, ako sa to podarilo Vám.

  Váš osobný názor, že ministerstvo obrany znevažuje prácu zamestnancov rezortu, ako aj zavadzajúce informácie o sociálnych opatreniach ministerstva obrany alebo vlády SR sú absolútne neadekvátne a taká manipulácia je neprípustná. Rešpektujúc Váš názor, odmietame vaše hodnotenie, očierňovanie a zosmiešňovanie modernizácie OS SR, o ktorej nepochybuje ani väčšina občanov Slovenskej republiky. Práve z Vašej strany je to znevažovanie práce množstva ľudí z MO SR a OS SR, ktorí na týchto projektoch tvrdo pracovali, aby rezort obrany mohol plnit’ všetky svoje záväzky a to najmä smerom k občanom nášho štátu.
  Ak hodnotíte sociálne (podl’a Vás antisociálne) opatrenia tejto vlády či vedenia ministerstva obrany, považujeme za nevyhnutné pripomenút’ Vám návrh OS SR na zrušenie vášho útvaru, ktorý osobne minister obrany zastavil, vd’aka čomu má aj dnes takmer 200 ľudí z Popradu a jeho blízkeho okolia prácu. Považujeme za nutné zopakovat’, že ide o takmer 200 l’udí, ktorí by dnes určite neriešili kto dostane alebo nedostane odmenu, pretože by pravdepodobne mali celkom iné starosti. Ak by vedenie MO SR bolo také antisociálne ako sa usilujete prezentovat’ vo vašom liste, váš útvar by už neexistoval a z takto ušetrených finančných prostriedkov by sme bez problémov mohli vyplatit’ odmeny všetkým zamestnancom rezortu. To sme neurobili. Naopak, útvar funguje a aj vd’aka tomuto sociálnemu rozhodnutiu ministra obrany dnes môžete písat’ list plný zavádzajúcich a nepresných informácií.
  Chceme Vás ubezpečit’, a naše rozhodnutia o tom aj svedčia, že si prácu všetkých zamestnancov vážime. Popri všetkých opatreniach, ktoré sme nútení robit’ aj vzhl’adom na dynamicky sa meniacu bezpečnostnú situáciu a realizáciu modernizačných projektov sme boli radi, že sme našli tol’ko finančných prostriedkov, aby sme mohli odmenu vyplatit’ aspoň tým zamestnancom, ktorí majú v rámci rezortu najnižšie platy. Z listu, ktorý píšete je evidentné, že patríte asi k tým šťastnejším, ktorých plat patrí k vyšším a preto možno nechápete ľudí, pre ktorých je aj 100 či 200 eur vel’kou pomocou. Aj preto zopakujeme, sme hrdí na to, že sme napriek nel’ahkej situácii našli finančné prostriedky pre zamestnancov s najnižšími platmi.
  Naším zámerom rozhodne nie je a ani nebude rozdel’ovanie ľudí na dobrých a zlých a už vöbec netvrdíme, že Vy alebo vaši kolegovia si neplníte svoje pracovné povinnosti. Dovol’ujeme si upriamit’ Vašu pozornost’ pre lepšiu orientáciu v sociálnej oblasti na opatrenia prijaté v prospech zamestnancov rezortu len za posledné obdobie. Ako príklad mažeme uviest’
  našu vlastnú iniciatívu pri plošnej valorizácii osobných príplatkov, čo predstavuje zvýšenie v priemere 0 168 eur ročne. Za zmienku rozhodne stojí aj 4 % zvýšenie platov všetkých štátnych zamestnancov od 1. januára 2016. Veríme, že ako predstavitelia odborového zväzu ste to zaregistrovali a nemáme zatial’ žiadnu informáciu, že by ste proti týmto opatreniam akokol’vek protestovali.
  Považujeme z Vašej strany za vel’mi nešťastné, ak sa odmeny pre najslabšie zarábajúcich zamestnancov rezortu obrany majú stať predmetom závisti a nezmysleného politikárčenia. Dörazne sa ohradzujeme a dištancujeme od akéhokol’vek politického vydierania naznačeného vo Vašom liste. Sme presvedčení, že popradskí odborári s najnižšími platmi, by len s úžasom sledovali s akým nasadením predstavitelia závodného výboru „obhajujú” ich odmeny. Nevieme, čo je vašim zámerom, ale svojím postojom vytvárate tlak na to, aby sme pristúpili k úplnému zrušeniu odmien a v rámci rezortu tak nedostal nikto ani cent. Myslíme si, že naše rozhodnutia sú správne a veríme, že budú zamestnancami rezortu obrany prijaté s pochopením, nakol’ko sme ich prijímali s tým najlepším úmyslom.
  riaditeľka kancelárie ministra obrany SR

  ——————-
  .

  Naša značka/dátum: C.: 125/13 26.11.2015
  Pán
  Martin Glváč minister obrany Slovenskej republiky Bratislava

  Vec: Upozornenie na vznik sociálneho napätia
  Vážený pán minister, v súlade s Kolektívnou zmluvou medzi Ministerstvom obrany SR a Slovenským odborovým zväzom zamestnancov obrany, prvá časť, ods. 8, podľa ktorého sme sa zaviazali bezodkladne a objektívne informovať ministerstvo o vzniku sociálneho napätia, o jeho príčinách a spolupracovať pri ich riešení, si Vás dovoľujeme informovať o vzniku sociálneho napätia, a to bezodkladne.
  Príčinou vzniku sociálneho napätia je rozhodnutie o poskytnutí odmien len zamestnancom, ktorí mali k 31. októbru 2015 priznaný hrubý plat (funkčný plat plus náhrada za pohotovosť) do výšky 599,50 eur vrátane.
  Zamestnanci, ktorí túto podmienku nespĺňajú a odmenu nedostanú, to pociťujú ako nespravodlivosť, . krivdu, diskrimináciu, podcenenie ich práce pri zabezpečovaní úloh v súvislosti s obranou Slovenskej republiky.
  A to o to viac, že z médií vedia, že v iných rezortoch boli alebo budú odmeny vyplatené oveľa širšiemu okruhu zamestnancov, v niektorých plošne. Oprávnene sa pýtajú, ako je to inde možné a v našom rezorte sa toto pozitívne opatrenie na aspoň čiastočné zvýšenie platov
  hlboko pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve dotkne len časti zamestnancov.
  Vzhľadom na rozsah sociálneho napätia si Vás v mene Predsedníctva Výkonného výboru
  Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany po včerajšej telefonickej žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia dovoľujem opätovne požiadať o prehodnotenie rozhodnutia o poskytnutí odmien zamestnancom touto cestou tak, aby bola ocenená práca všetkých zamestnancov.
  V súlade s Kolektívnou zmluvou sme pripravení spolupracovať na riešení príčin jeho vzniku, a to bezodkladne.
  S pozdravom
  Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany
  VÝKONNÝ VÝBOR 911 01 TRENČÍN
  JUDr. Marián Lacko predseda OZ

 • Kto vstúpi na link Úhrady RTVS, nájde všetky informácie ako platiť :

  -- platiteľ úhrady je fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny ……

  -- povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci v ktorom sa fyzická osoba stala odberateľ elektriny.

  -- prihlásiť je možné on line

  -- odberateľ elektriny má zo zákona povinnosť platiť úhradu. Úhrada za služby verejnosti poskytované RTVS sa platí bez ohľadu na poskytovateľa TV signálu.

  -- základná sadzba úhrady je 4,64 eura za každý, aj začatý kalendárny mesiac. Úhrada RTVS sa platí platbou na účet RTVS alebo prostredníctvom služby SIPO (položka

  -- sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu

  -- Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:

  Formulár: Zmena sadzby úhrady
  Dôchodcovské dávky: Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo
  Dávka v hmotnej núdzi: Aktuálne Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo.

  Nárok na zníženú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti. Do tejto doby bude účtovaný poplatok v plnej sadzbe 4,64 €.

  Povinnosti sú jasné, vstup a platby jednoduché, bezbariérové. Aj on-line. Výstup a zmena platby už s vážnymi bariérami, keď zmenu sadzby je nutné doložiť tlačivom na Slovenskej pošte, potvrdením sociálnej poisťovne a čestným vyhlásením, že v domácnosti nemá nik príjem z práce, prenájmu…..

  Rešpektujúc zákon platím, mám zriadený účet s trvalou platbou. K 30.6. 2015 som splnil podmienky na zníženú sadzbu. A tu som narazil na hradbu .

  Na moje dotazy -- ako si elektronickou formou upraviť platbu -- bez reakcie

  -- aký je vzťah ” Odbor úhrad ” k RTVS , organizačná štruktúra, ako boli prostriedky získané výberom v r.2014 použité -- bez reakcie

  -- kde nájdem Správu o hospodárení Odboru úhrad RTVS, RTVS za rok 2014 / koľko je odberateľov elektriny-platcov úhrady RTVS, koľko z toho

  reálne platí úhradu, ako boli v roku 2014 prostriedky využité / -- bez reakcie

  AUTOMAT POĎAKOVAL A BUDÚ RIEŠIŤ

  No a to vo mne vyvoláva dojem ” nedôveryhodnosti ” úhrad RTVS. Zlého zákona, neprehľadnosti , jednosmernosti . Zákona, porušujúceho zákon.

  Sedliacky rozum mi vraví: -- poskytovateľovi TV signálu platím za službu. Za čo platím ” Odboru úhrad RTVS” ?

  -- Slovenská pošta a ” Odbor úhrad RTVS ” odčerpá časť úhrad a neviem koľko z peňazí naozaj skončí na konte “rozvoja domácej tvorby “.

  -- pred minulými voľbami bolo agendou jednej strany tieto poplatky zrušiť, prečo nie ?

  Nadobudol pocit , že je to ” hádzanie slov a peňazí do vzduchu”.

  pplk. v.v. Vladimír Petrík

 • Prezident François Hollande na adresu krajín odmietajúcich prisťahovalcov v Bruseli povedal, že „tie, ktoré nezdieľajú hodnoty a princípy (Európy), si musia položiť otázku o svojej prítomnosti v EÚ. viz :
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/368600-le-parisien-hollande-uz-naznacil-ze-nie-kazda-krajina-musi-zotrvat-v-eu/
  Ktoré hodnoty a princípy má na mysli ? Určite nie základné, len podružné. Ak základné, tak Slovensko môže byť vzorom. V EU sme krajinou chudobnou , s vysokou ekonomickou migráciou, s lacnou pracovnou silou, bez známok vyrovnania rozdielov v rámci EU, druhoradá krajina.
  V spojení s migráciou , ako môžu ľudia SR na hrane ” základných potrieb ” , akceptovať Hollandeho ?

 • Presne o to mi išlo, pripomenúť ako je Schengen “monitorovaný” a ako sa cez hranice dostane komu sa zachce, dokonca aj vzduchom, dokonca aj 4x za noc. To vyjadrenie pre médiá že mašinu dlhodobo monitoruju… zosmiešnilo celé Slovensko, ešte že sa stratilo v závale udalostí a nechytili sa toho médiá. Takže monitorovali všetci, monitorovali, ale zdá sa že demonitorovali -- to je naozaj na grotesku.

 • Pre Mira Palfiho, dňa 25.09.2015 o 10:29 hod.:
  Administratívni plánovači dôležitých rezortov to vysvetlili na druhý deň, keď im predseda JRD so starostom Horného Hrušova oznámili narušenie vzdušného priestoru, resp. núdzové pristatie cudzieho Čmeliaka v katastri ich dediny.Najsamprv sa nevedeli dohodnuť kto by o tom mal dačo povedať, a po dajakej dobe dal veci korunu hovorca MV, že mašinu dlhodobo monitoruju… Asi im ani tak nešlo o kontraband a pilota-asi mala ryba, ale o nejakú väčšiu rybu. No a vyšlo to tak, že aktuálne nemajú ani tú malu rybu, len Čmeliaka- ktorého bude treba vrátiť tam, skade priletel… Takže monitorovali všetci, monitorovali, ale zdá sa že domonitorovali :-)Groteska.

 • K príspevku nižšie.
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/368600-le-parisien-hollande-uz-naznacil-ze-nie-kazda-krajina-musi-zotrvat-v-eu/
  ČTK | 24.09.2015 12:15
  Šéf Európskej rady Donald Tusk, ktorý summitu predsedal, podľa The Guardian nepriamo, ale verejne kritizoval Merkelovú a šéfa Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera vyhlásením, že v otázke migrácie nemožno pokračovať v politike „otvorených dverí a okien“. Najmä keď hlavný príliv migrantov podľa neho Európu ešte len čaká.Česi, Slováci, Maďari a Rumuni sú hlboko rozhorčení, že ich prehlasovali v jednej z najvýznamnejších, „najtoxickejších“ otázok v národných politikách v Európe, uviedol The Guardian.
  Na nezhody upozorňujú ďalšie britské i francúzske denníky. Podľa francúzskeho Le Parisien prezident François Hollande na adresu krajín odmietajúcich prisťahovalcov v Bruseli povedal, že „tie, ktoré nezdieľajú hodnoty a princípy (Európy), si musia položiť otázku o svojej prítomnosti v EÚ“. V rozhovore pre rádio Europe už v utorok zdôraznil, že byť členom únie neznamená len dávať, ale aj prispievať a vyjadrovať solidaritu.
  .
  Nuž, podľa mňa silné slová /vyhrážky?/ Francúzskeho prezidenta Francoisa Hollanda…ale príspevky obyvateľstva pod článkom/článkami v denníkoch kde sú ešte povolené -- na vytvorenie vlastného názoru nepustia.Žeby som sa mýlil?Mne to vyšlo, že nie je koho z nich, ani za čo /v článku/ pochváliť.Až niekto nesúhlasí s kvótami, tak to ešte neznamená, že nie je humánny či solidárny.V mnohých prípadoch určite viac ako tí, ktorí nezmyselné kvóty vymysleli.

 • Podstatu vidím tiež v inom.Ako asi je potom chránená vzdušná hranica medzi Ukrajinou a Slovenskom?Pred pašovaním tovaru /cigariet, jantáru -- ten je dnes IN …atď./Či pašovaním migrantov, ktorí nedostanú Schengenské víza?Tak “prepracovanú stratégiu” určite nemá ani Európska komisia /Juncker, Merkelová, Hollande…atď., pri vážnej a zároveň smutnej humanitárnej -- migrantsko -- utečeneckej kríze./Čo na to takéto prelety čmeliakov, rogál a nevieme ešte čoho hovoria odborníci z radov Polície, Armády?Myslím tým administratívnych plánovačov z jednotlivých rezortov.Ešte že sme podzemný tunel medzi Slovensko -- Ukrajinskou hranicou zasýpali.Vinníci doteraz neboli ani odhalení, či potrestaní.Vinníkov jednoducho niet.Ako na Slovensku býva zvykom.Aspoň to nebolo medializované… Keď Maďarsko /po/uzavrelo svoju hranicu pred migrantmi z juhu, uzavrelo pred nimi tiež svoju vzdušnú hranicu na určitých otvorených úsekoch, do výšky 1 300 metrov /približne údaje z médií/.Slovensko, ako sa ukazuje takéto problémy nerieši.Zatiaľ…

 • Rozumel by som tomu, že v JOJ-ke nie sú,ba ani nemôžu byť odborníci na rozoznávanie leteckej (aj inej) techniky, lebo by to bol pre ních asi drahý špás.Vôbec, odborníkov aj v iných oboroch a inde je u nás akosi pomenej. Ale pustiť do eteru informáciu, že to bol P-47 Thunderbold, americký stíhací bombarder z 2.sv. vojny, to už súvisi nie s neznalosťou veci, ale s psychiatrickou liečebňou.Veď stačilo redaktorom hodiť do Google slova Thunderbold a Čmeliak, a prišli ba na rozdiel medzi stíhačkou a práškovacím lietadlom, čs. výroby z 60-tých rokov-hoci aj vykuchaným o rozprašovacie zariadenie a s Ukrajinskou vlajkou na smerovke…

 • Tak sa to postupne to s tým lietadlom ujasnilo samé od seba. Bolo to “vykuchané” lietadlo Thunderbolt 47, ktoré nie že nás monitorovalo, ale naše „orgány“ monitorovali ako už polroka preváža migrantov z Ukrajiny (JOJ TN 24.9.) a nakoniec bolo také preťažené že sa mu rozliezol podvozok pri jednom z pristátí (za noc cca 4x) na tvrdej Slovenskej zemi pri Hornom Hrušove na brehu Topľy.
  Tak mu treba keď si nedalo povedať a nepochopilo že sme proti imigrantom! Ešte že ho včas opustili živí a zdraví, inak by museli dať otlačky našim orgánom a už by si ani ne..dli.

 • Ináč, môj názor na celú vec je, že NATO nacvičuje prípadnú ústupovu cestu vzduchom z Donbasu….údolím Hornádu a Váhu, smerom všeobecne západným. Pozemný ústup tým samým smerom, si už odskúšali koncom jari. Bavili sme sa tu niekbe o tej rekognoskacii pozemných komunikácii tými vojenskými kolónami v Ćechách… 🙂

 • Pre Tibora Fulopa, 11.08.2015 o 19:59 hod.:
  Preto som dal do zátvorky tú otázku, či majú Česi vôbec Herkulesy. Niekedy dávno, mali jeden stroj podobnej kategorie, ako C-130 Herkules -- sovietský Antonov 12. Obidva stroje sa na seba aj vzhľadovo ponášajú. Ale ten An- 12, je buď už dávno zošrotovaný, alebo v múzeu na Kbeloch /neviem presne, nezisťoval som to/.

 • Ja som počul od JBP, že sa jedná o lietadlo US armády. Vraj lieta s otvorenými dverami nákladného priestoru a má na smerovkách výsostné znaky USA. Potvrdilo to aj MO. Je nezodpovedné od kompetentných neinformovať o preletoch.
  Tiež by ma zaujímalo, že prečo náš zväz nieje na web “fajnveci” a nemá prezenty ako iné podobné “skupiny”. :unsure: Na fotách našich zástupcov ich občas vidím.

 • Pre Vlada Petrika, 11. 08. 2015, o 18:07 hod.:

  V TN, na Markíze, dneska o 17:OO hod, nejaký hovorca /nezaregistroval som číj…/, odpovedal, že to trénuju České vzdušné sílý /neviem majú Herkulesy ?/. Povolenie na preletý udajne dalo ministerstvo zahraničných veci SR, po konzultáciach s kompetentými orgánmi /neuviedol ktorými/, do priestoru východného Slovenska. Má to trvať do konca tohoto týždňa…

 • Dnes 11.8.2015 na tlačovke predseda vlády povedal, že prvýkrát počuje o preletoch lietadla. Aké je stanovisko ZV SR ? / nepodarilo sa mi umiestniť príspevok na web ZV /.
  Ako vlastne funguje naša obranyschopnosť ? Ešte rozhodujú traja ústavní činitelia ? Prezident je vrchný veliteľ? Funguje vyrozumenie obyvateľstva ? Je plán obrany, mobilizácie ?

 • Pre Svatoslava Ondrašeka: :good:
  Dědek mal naštartovať Tatru , vykipovať ho do trávy a otočiť po ďalšiu fúru.

 • Pre Ing. Zdenko Koleno, dňa 31.05.2015, o 20:16 hod.:

  Asi ste zo začiatku nie celkom pozorne začal čítať, následne nie najvhodnejšie reagovať a vzápäti zapajať sa do diskusie formou “hurasystému”. Nedivte sa, že potom kolegovia, včítanie mňa reagovali tak, jak reagovali. Keď Vás nezaujíma nejaký “Lojzo Mihók z Hornej Dolnej”, tak ste nás prestali tankovať aj Vy. Tu nešlo a ani nejde o vybavovanie si nejakých starých účtov…veď sa poniektorí ani osobne nepoznáme. Tu ide o poradenie si navzájom vo veciach a problémoch, s ktorými sa potýkame. Mimochodom, rozviedli sme tu včera, predvčerom… celkom sľubnú diskusiu v sekcii “Poradenstvo” o nevalorizácii r. 2012 a tá ustala v okamžiku, keď ste Vy sem vtrhol jak veľka voda v sekcii “Žiškováci”. Ale to by ani nevadilo, veď aj o tom treba písať. Možno trošku vadi to, že sa prerušil už na dva dni sľubný sled a náväznosť na tému nevalorizácia VD /odhadujem, že aj pre Vás nie nedôležitá téma/. Ale najviac vadí štýl, akým ste nás tu všetkých začal poučovať a gezovať.
  Ja som napísal iba, že nie všetci sme tak zbehlí v práci na PC ako možno Vy- a už som od Vás schytal viac žlče, jak na prvej vychádzke od lítačky v októbri 1971 na Českej triede v Brne, pred pivárňou.

  Takže treba len trocha porozumenia, trpezlivosti a úcty navzájom, a môže byť lepšie…

 • IMIGRÁCIA:
  -- snáď jedna z tém, kde sa nedá vytĺkať politický kapitál.
  Imigračná politika štátov sveta má taký štatistický rozptyl , že je možné hovoriť len o politike, nie o príčinách a dôsledkoch . TO PRÍDE NÁSLEDNE !
  Nemáme integračnú diferenciálnu štruktúru. Základné podmienky v rôznych častiach Schengenu …. a vo vnútri Schengenu : +- odchylka 100 % od 0 .
  Vo svete +- odchylka 100% / +- odchylka 100 % Schengen / +- odchylka 100 %.
  Výsledok : imigračná politika je štatisticky vágna.
  Klasika globálneho sveta : svoj dvor si ohradím a chránim, cudzie ploty búram a vnášam ” vírus” .

 • ad : Ing. Zdenko Koleno 30. máj 2015 v 14:53
  Zdenko nerozumiem : dookola točíš o triede a webe “spolužiaci”…. Poslal som tam fotky, prihlásil som sa….,
  prečo opakovane propaguješ ? Možno je to výhodné pre web. spolužiaci, ale škodíš myšlienke ” rozvíjať tradície na webe bezpzlozky” .
  STAČILO . Príspevky ” pod článkom ” žižkováci sú preplnené ” prázdnymi gestami “.
  Jozef Š. nerozumiem, prečo práve Ty tiež drukuješ za spolužiaci.sk.
  Článok na webe bezpzlozky ste využili na propagáciu a aktivizáciu webu ” spoluziaci.sk” .
  Niekoľkokrát som povedal, podporili ma Milan Faltín , Laco Németh : “ide o príbeh, …., spomienky ” žižkovákov “.
  Vy si tu robíte reklamu a nábor, Ty ešte Zdeno aj konfrontačne reaguješ.
  Spájate -- nerozdeľujete.

 • Kamaráti ad: článok “žižkováci ” Ďakujem za všetky reakcie , pripomienky, námety, odporúčania.

 • Každý z nás má na internete stránky, na ktoré pravidelne chodí. A niektoré navštívi občas. WebZV, neskôr
  webbezpzlozky som si vybral ” ako domovský “. To preto , lebo mi pomohol , odrážal dianie vo zväze a kluboch , a vytváral priestor pre názory.
  Pointa : chcem prispieť, aby web žil. Je mi jasné , že v právnych otázkach sú tu väčší a skúsenejší odborníci.
  Aj v histórii a takto by sme našli pre každú oblasť spoločenského života.

 • Na starý web už nechodím. Ad1 za admina si tam dali neschopáka, ktorý sa zrejme vŕta na serveri tam kde nemá, hlavne ak tomu nerozumie. Ad2 Obsah je o ničom. Kde sú tie zlaté časy, keď web riadil Palko Bada. Človek si našiel čo potreboval pre seba, ľudia poradili, pomohli. Všetko fungovalo. Na tomto webe je zatiaľ diskusia poslabšia, ale verím, že aj to sa postupne rozbehne.

 • Suhlasím s Pavol Bada, ale účet pošli webmajstrovi-prezidentovi-a čo ja viem jakú fciu ešte zastáva, starého webu zvsr, že mu nechtiac robíme “reklamu”.
  Už ma ta obsluha starého webu tak dneska zdezorientovala, že ani neviem poriadne umiestňovať komentáre. Omylom som dal túto odpoveď do sekcie “Spojíme sa za spoločnú vec?”.

 • Ja som to nebral ako propagáciu, či reklamu (myslím, že ani ostatní), skôr ako info.:-) Ospravedlńujem sa, ale v rámci kliknutia sa oči zahľadia aj na iné stránky.:-)

 • Komentáre propagujúce web ZVSR na tomto webe bezpzlozky.eu budem musieť brať ako platenú reklamu webu zvsr. Viete koľko je webov na Slovensku? Tak píšte aj o ich fungovaní, potom to bude objektívno-spravodlivé.
  Ďakujem.

 • Aj mne asi týždeń písalo na webe ZV SR -- 503 Sercice…atď., stránka nefungovala, ale po napísaní predchádzajúcich príspevkov -- stránka funguje (zatiaľ) aspoň mne.

 • Ani ja Juro necítim potrebu sa tam nejak extra pretrčať. Ale zo zotrvačnosti a dlhodobého stereotypu,možno aj občasnej zvedavosti, mám vo zvyku sem- tam k ním nakuknuť. No ale asi vytvorili nejaký ochranný mantinel, a som/sme vedľa.:-)

 • Skúšal som aj ja,nedostal som sa tam.Viac som sa tam nevracal.

 • Neviem jak ostatní, vážení kolegovia a priatelia, ale ja sa už dobrý týždeň nedokážem dostať na stránky starého webu.Furt mi na obrazovke vyskakuje akýsi “Service…”. Buď je tam fakt dajaka údržba, alebo som zabudol ťukať do PC???

 • Aj ja Iba skúšam, či mi to ide aj cez mobilnú verziu webu.Ći nie je problém napr. s interpunkciou cez tablet a tak pod. Zdá sa, že to funguje.:-)

 • Jas som mal podobné starosti.Starý dobrý počítač mi začal nie len hučať, ale aj dymiť, tak som sa z dcérkou dohodol, že mi podaruje svoj a jej som kúpil nový. Takže teraz, na staré kolena sa preškoľujem na novu techniku:-)
  Milan

 • Jak slepý povedal -- uvidíme

 • Kolegovia, dlhšiu dobu som sa odmlčal akosi sa môj PC odmietol podriaďovať mojim počítačovým schopnostiam, ale už to hádam bude dobre. Toto iba na skúšku.
  M. Kolen

 • Aha, tak už chápem Juro. ZP by to mala asi strážiť a keď sa ta suma prešvihne, tak preplatok vrátiť koncom roka pacientovi . Možno aj ku začiatku následujúceho kvartálu, lebo premier spomínal aj čosi o 25€ na kvartáľ.

 • Výdavky na lieky,kontroluje zdravotná poisťovňa.Lekárne by sa zbláznili ak by to mali robiť oni.

 • Je to možné Ivan, ale ja napríklad, som už dobrých 20 rokov na žiadných voĺbach nebol 🙂

 • Nie je dôležité, či a ako to bude fungovať. Hlavne, že to pred voľbami dobre znie a že ľudia ťapkajú. :yahoo: :yahoo: :yahoo:

 • Dnes dopoludnia na tlačovke, predseda vlády oznámil, že sa zníži DPH na základné potraviny na 10%. Tomu by som aj rozumel. To znamená, že napr. bochník chleba, ktorý stal 1 €, bude stáť 0,9 €.
  Oznámil však aj, že pre penzistov, sa znížia doplatky na lieky a podobné medikamenty. Udajne maximálne na 100 € ročne. A tu mi nie je jasné, jak to ta magistra spozná, že som penzista, a že už som prekročil tu sumu -napríklad za masť proti reume- dajme tomu v máji. To potom, keď si na zimu budem chcieť doplniť zásoby, už nemusím za ňu platiť?

 • Od leta sa mení súdny poriadok,mali by sa zrýchliť spory o dôchodky.Zatiaľ to vyzerá , že budeme ťahať za dlhší koniec.Nechajme sa prekvapiť.

 • cit: SITA | 21.05.2015 20:59
  Sedemdesiatdeväťročnému despotovi na čele Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Seppovi Blatterovi postupne odchádzajú súperi z bojiska ešte pred začiatkom volebného boja.
  “Pretvárka, pokrytectvo, korupcia… Figo už netúži byť prezidentom FIFA.”
  Analógia :
  Na malom Slovenskom pieskovisku ZV SR nie s vedierkom , nie formičkou , ani hrsťou piesku,
  ale s rovnakými formami , metódami a postupmi ala Blatter.
  VÝZVA :
  ZV SR mal funkčný web. ŽIADAM, ŽIADAJME, ŽIADAJTE VRÁTIŤ . PODPORTE TÚTO VYZVU !
  SPOMÍNANIE , ÚCTA K MINULOSTI JE ABSOLUTÓRIUM . Všeobecné schválenie , certifikát právny a mravný
  obecne uznávaný, nenapadaný smerom k ZV SR a klubom ZV SR.
  SPOMÍNAME MINULOSŤ, ROVNAKO AKTÍVNE ŽIJME PRÍTOMNOSŤ ! ZV SR je ” zástupca ” , TU A TERAZ S VÝHĽADOM DO BUDÚCNOSTI.
  Zväz nie je nomenklatúra a osobné ambície, nie absolútna lojalita, ale lojalita a hájenie záujmov vojakov.
  Dva weby je schizofrénia. Web bezpzlozky obsahom napĺňa web ZV SR. Web bezpzlozky dáva viac. SLOBODNÝ PRIESTOR na postoje, názory, komunikáciu.
  Neprimerané, ale podobné asociácie vo mne vyvolávajú mená Blatter -- Švec, / jeden by sa potešil , že je prirovnávaný k autorite FIFA /, len to spojenie “Pretvárka, pokrytectvo, korupcia “

 • http://aktualne.atlas.sk/dalsie-tajomstvo-z-ficovho-balicka-je-vonku-skolam-da-peniaze-na-zajazdy-a-kurzy/slovensko/politika/
  Deň: Dnes, Čas: 00:00, Autor: Martina Ruttkayová, Zdroj://aktualne.atlas.sk/
  Našiel som jedno opatrenie, ktoré by sa malo/mohlo týkať všetkých občanov bez rozdielu:
  ..” Smer by mal okrem iného znížiť DPH na základné potraviny,……”
  Úspech tohoto opatrenia vidím iba pri podobnom postupe, ako Vláda SR zvolila svojho času pri znížení DPH z pohonných hmôt/nafty/, kedy vy/rokovala s najväčším výrobcom/distribútorom Slovnaftom/Mol, že ceny naozaj pre konečných spotrebiteľov/vodičov na benzínových pumpách klesnú.
  Pri znížení DPH na základné potraviny vidím reálny výsledok zase pri vy/rokovaní s najväčšími obchodnými reťazcami a dohodou s nimi, aby sa nestalo, ako je to na Slovensku bežné:
  DPH pôjde dole, ale ceny obchodníci zvýšia.Veď čo oni s tým majú spoločné……
  ……V princípe prečo neznížiť DPH na základné potraviny?Veď ju majú nižšiu tiež Česi, Rakúšania (14,10 percent)…atď.,Toto možné opatrenie vnímam osobne pozitívne.Nechajme sa prekvapiť.

 • ad. Pavol Bada napísal: 15. máj 2015 v 17:46
  súhlasím, budem aktualizovať a starať sa .
  Vlado
  prajem pekný víkend prispievateľom, čo najviac blahoželaní, čo najmenej smutných správ

 • Príspevok Vladimíra
  vytvoriť :
  stránku “Jubilanti”
  stránku “Opustili nás”.
  Zdôvodnenie : sú to dôležité rubriky.
  — od roku 1945 po rok 1968 sa tvorili tradície
  — od roku1968 po rok 1989 sa tvorili tradície.
  — od roku 1989 do 2015 sa tvorili tradície a budú tvoriť ďalej.
  Jubilantovi i zosnulému vojakovi môžeme na znak úcty opísať jeho kariéru.

  Vladimír, rubrika “OPUSTILI NÁS” je už vytvorená. Je vnej niekoľko príspevkov (úmrtie za 2014, prvý štvrťrok 2015, gen. Mikluš, plk. Zdráhal..). Akonáhle sa objavia záujemcovia o uverejnenie blahoželaní, tradícií a pod., ako uvádzate, môžem to rozdeliť do samostatnej rubriky.
  Nie je problém s vytvorením priestoru pre uvedené stránky. Otázka je pre koho, či aj pre BZ alebo ken ZV?
  Druhá otázka je kto to bude udržiavať (aktualizovať)?
  Vladimír, vezmite si túto rubriku na starosť, príspevky bude treba aj overovať, aby nedošlo k zneužitiu, resp. uverejneniu nesprávnych údajov pri blahoželaní alebo úmrtí.
  Ak súhlasíte, prispievatelia od 17. mája môžu blahoželania svojim kolegom zavesiť, bolo by vhodné aby príspevok obsahoval aj zdôvodnenie / stručne / nie iba meno a vek.
  Zoznamy zosnulých v rubrike “Opustili nás”, za vojakov (D+Pr) budem uverejňovať ja v spolupráci s VÚSZ, tak ako doteraz . Prístup k zoznamom ostatných príslušníkov BZ nemám, je možné uverejniť jedine jednotlivo ak to uverejní prispievateľ.
  Ing. Bada

 • Vyslúžilci môžu nosiť uniformu, vyslúžilci môžu mať v držaní zbraň . Pri honbe za obmedzenie zbraní
  armáda predala nadpočetné Sa vz. 58, odzbrojila ?
  Na uctievanie tradícii a reprezentáciu uniforma stačí .

 • webZV ma neprijal,
  Je viditeľná aktivizácia webu vďaka dokumentovaniu činnosti klubov.
  Keďže web je ” nástroj ” UR ZV k prezentácii všetkých oblastí života vojakov ,
  navrhujem zlepšiť stránku SPOLOČENSKÁ RUBRIKA .
  Spoločenská rubrika -- určite áno
  stránka ” Spomíname ” -- určite áno
  stránka “ Jubilanti” -- určite áno
  stránka “ Opustili nás” -- určite áno
  stránka ” Novodobé tradície ” -- určite áno

  Novodobé tradície :
  — od roku 1945 po rok 1968 sa tvorili tradície
  — od roku1968 po rok 1989 sa tvorili tradície.
  — od roku 1989 do 2015 sa tvorili tradície a budú tvoriť ďalej.

  Jubilantovi i zosnulému vojakovi môžeme na znak úcty opísať jeho kariéru. Zároveň začleniť do tradícii jednotiek.
  Aktuálne by Ústredie ZV SR malo zaujať verejné stanovisko, správu o funkčnom období,
  ” odkaz súčasného ZV -- ako budúci zdroj tradícii. ”
  Ja vnímam dve rozhodujúce udalosti:
  -- aktivizácia členov a dosiahnutie VD a SD.
  -- proces hľadania miesta a úloh ZV, konflikt predstáv smerovania .
  A konflikt ” obsahu webu ” .
  Keď vznikol web bezpzlozky , tu na tomto webe som napísal” zdochol pes “, nie web,
  spolupráca. Tu na tomto webe som napísal, že web Gombár ,či Švec je VESTNÍK. Popisuje v duchu tradícii tradície, opisne , čo bolo.
  Web Bada riešiaci námety vojakov, ako obhajca práv .

  Spolupráca je lepšia ako konflikt. Nezmenil som názor . Vrátiť web do podoby, keď bol pred
  dopíšem, hráme s USA

 • Navrhujem realizovať návrh Jozefa Kotuliča : z roku 2010 ! / viz web ZV spoločenská rubrika /
  ad Jozef Kotulič: 23.2.2010 o 11:24
  upravené :
  vytvoriť :
  stránku “Jubilanti”
  stránku “Opustili nás”.
  Zdôvodnenie : sú to dôležité rubriky.
  -- od roku 1945 po rok 1968 sa tvorili tradície
  -- od roku1968 po rok 1989 sa tvorili tradície.
  -- od roku 1989 do 2015 sa tvorili tradície a budú tvoriť ďalej.
  Jubilantovi i zosnulému vojakovi môžeme na znak úcty opísať jeho kariéru. Zároveň začleniť do tradícii jednotiek.

 • ad: Pavol Bada napísal: 7. máj 2015 v 8:28 pravidlá pre komentáre:
  cit: -- ” základná podmienka slušnej diskusie ” -- slušné je odpovedať
  cit: -- ” komentáre so znakmi trollingu ” -- snáď jediný som sa priznal k trollingu. Ale ” nahodených háčikov ”
  sú desiatky. / to je len na charaktere a morálke ” nahadzovača ” -- ťažko spoznať. /
  cit. -- “nesúvisiace diskusie pod článkom” -- to je bariéra rozbiehavého myslenia , mentálnej mapy.
  /popretie napr. významu vzniku Archimedovho zákona : vošiel do vane -- voda sa vyliala.
  Stačí jedno pravidlo : Ak Ťa oslovia -- odpovedz.
  : KOMUNIKUJ
  : Povedz, čo si myslíš
  : Daj stanovisko
  : Rešpektuj názor
  : Počúvaj, čo hovoria
  : Povedz NIE, NECHCEM
  Je ich sedem ? Nie len JEDNO ! Alebo nič. Vnímam NIČ.

 • ad. Miroslav Pršala
  cit. “Myslite, že táto diskúsia má vôbec nejaký zmysel? Prestaňte mlátiť prázdnu slamu a venujme sa niečomu konštruktívnemu — napríklad stavu v SZV, já tejto súčasnej situácii proste nerozumiem. Kto má vlastne navrch a budú voľajaké zmeny z lepšiemu? Pohne sa niečo v predvolebnom roku s našimi valorizáciami? To zaujíma asi nielen mňa, ale aj ostatných čitateľov tojhto webu viac ako uisťovanie kto je slušnejší a korektnejší.”

  Pre mňa má táto diskusia zmysel. Mlátením prázdnej slamy upozorňujem na to podstatné . /ako vyplýva z Vášho príspevku /. Stav v SZV, rozumiem nielen súčasnej situácii, ale aj vývoju, viem kto má navrch. Nepredpokladám zmeny k lepšiemu. Valorizácia nie je téma.
  Argumenty chýbajú z centra , aj komunikácia. Tu odpovede nenájdete, tu ich možno len posudzovať , vyjadriť názor.
  ZV sa nepýta na názor, svoj názor presadzuje. Podnety nie že neprijíma, on ich ignoruje. Zaviazal členov
  k prísnej vnútrozväzovej disciplíne .

  p.s. môj názor je subjektívny, kompetentné odpovede má Váš príslušný Klub a Ústredie ZV SR.

 • Myslel som príspevky v tejto sekcii -- http://www.bezpzlozky.eu/2015/04/ponuka-pre-os-sr/ -- link v príspevku: z 24. apríla 2015 o 17:53 -- tiež stačí rozkliknúť, až by sa niekomu ťažšie vyhľadávalo.(kto to nečítal).
  p.s.Má to svoju hodnotu…..

 • Minulosť :
  Kancelár Nemeckej ríše Otto von Bismarck: Konzervatívec a monarchista brojil proti sociálnym demokratom.
  ALE: presadil nemocenské, starobné, invalidné poistenie !!!!
  Prítomnosť :
  Nie je možné chlieb deliť , keď ešte nie je ani zrno zasiate, ba ani zazmluvnené.
  Rozdať sa dá len to, čo sa vyrobí. Ekonomika je základ. Marxova poučka o politike, ako o koncentrovanej
  ekonomike je ešte pochopiteľná. Ale politika prísľubu sociálnych istôt…. politika ovplyvňovania ekonomiky ….. sa javí , ako ” zvrátenosť ” , ale možno mi to niekto vysvetlí.

 • Som presvedčený, že vyslúžilci nie sú len záhradkári. Záhradka, mimo relaxácie, je aj únik z reality, rezignácia.
  Analogicky, sme ako cigáni / možno o 3 levely vyššie /. Rozdiel je len v tom, že naše sociálne dávky sú výsledkom práce. Prečo sú vyslúžilci o 3 levely vyššie , ale aj tak podobní ! Cigán si zemiak nevypestuje , latrínu spáli, sociálny byt zničí.
  Podobnosť :
  -- na vyššej úrovni sme v pohľade verejnej mienky spoločnosti ” zneužívajúci a ohrozujúci prvok
  spoločnosti “. “Žijeme na úkor našich detí, štát v demografickom vývoji skrachuje na ľuďoch v dôchodku”.

 • petrik.v napísal: 30. apríl 2015 v 14:09
  ponúkam kópiu, web ZV neprijíma .
  Pseudodemokraticky web ZV má web , de jure. De facto …… je to len ” kôš ” .
  SOM PRESVEDČENÝ , ich komunikácia je prísne v štýle nomenklatúrnych kádrov a manipulovaných členov , aj nečlenov.
  SPOSOB KOMUNIKÁCIE: — NEKOMUNIKOVANIE s verejnosťou !!!
  — Telefón, mail — zdroj komunikácie, pre riadenie členskej základne.
  ad. PREZÍDIUM
  ZVÄZU VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  PREZIDENT
  Chcel som sa prihlásiť v centre — KOMENTÁRE UZAVRETÉ.
  ŽIADAM informovať: — je štruktúra ZV SR aktuálna ?
  — aká je cesta komunikácie s prezidentom , prezídia ?
  — podal som 17 podnetov a pripomienok v roku 2015. V rámci
  otvorenej spoločnosti , voľného prístupu k informáciam, žiadam
  o informáciu , aké je stanovisko prezidenta, prezídia, klubov
  K výročiu porážky fašizmu v súčasnom čase.
  Stanovisko k súčasnej politickej situácii — stanovisko ZV SR
  PORÁŽKA FAŠIZMU, MIESTO SPOJENCOV, ODKAZ PRE SPOLOČNOSŤ

 • Kópia príspevku z web ZV SR.

  Nedostal som sa na iné “sekcie ” webu , tu som vôbec nechcel dostať , ale táto je prístupná na komentáre: / asi príznačná /
  Anketa:
  Je lepšie stráviť 1 hodinu na záhradke, alebo sa angažovať 1 hodinu vo ZV SR ?
  Je dobre narušiť stereotyp, nestráviť hodinu na záhradke, ale zúčastniť sa na akciách ZV SR , podľa plánu klubov?

 • Nechcel som už k tomu, ale s tou vzduchotechnikou- to máš pravdu Vlado. Spoznal som to sám, keď som stade jazdieval s 40-tonovou súpravou. Z Prešovskej strany má ten tunel mierne klesanie. Tam ani nejak nespoznáš že tlačíš pred sebou vzduch. Ku koncu musíš ešte aj pribrzďovať, aby ťa veľmi nerozbehlo. Ale zo smeru od Sp. Podhradia som musel na dvanásťkvaltovom Mercedese podradzovať aj o štyri stupne, kým som z neho vyšiel .Hlavne cez deň, keď bola hustá premávka. Ty tlačíš pred sebou vzduch ,naviac si plne zaťažený a ideš do kopca. Protiidúci ho tlačia proti tebe, čo pôsobí ako brzda, keď sa obchádzate. Neodsaté vyfukové plyny robia vo válcoch bordeľ,motor neťaha, hoc turbo hučí na plné obrátky. Takže ti neostáva nič, len makať so šalterpákou jak baník, kým nevýjdeš na Prešovskej strane.
  Ale to len tak na spestrenie spomínam. Jazdil som a aj jazdím rád tým smerom. Možno že aj práve preto, že je narušený bežný stereotyp. Výnimku tvori noc, keď je malá premávka a čistejší vzduch v tunele. To, keď som to poriadne rozbehol už pred ním, prešiel som ho na dvanástke s plynom na podlahe celý. Je tam síce predpísaná rýchlosť osemdesiatka, ale obmedzovač otáčok ma cez 90 aj tak dokopca nepustil Takže hoc na plný plyn- ani pokuta nehrozila. A to ma nebavilo 😉 .

 • Vážne ho Branisko… to je vec. / mimochodom nielen druhá rúra, ale aj druhý most / Stavbári síce predlžili na úseku niekoľko sto metrov druhého pásu, ale je tam cca 15m hlboké údolie , kde je potrebný most aj 2x väčší ako Kurimansky.
  A tento lievik do roku 2019 asi v pláne nie je. Inak je tam problém vyvetrať. Rátalo sa , že v jednosmerke auta vytiahnú splodiny za sebou, v obojsmernej prevádzke sa protiprúdne výfukové plyny miešajú, ventilátory robia, čo môžu.
  :wacko:

 • Deň porážky fašizmu:
  média sa zaoberajú, motorkármi z Ruska, kto pôjde do Moskvy zo Slovenska…
  Nezachytil som, ako budú prebiehať oslavy porážky fašizmu Spojencov / USA,GB,F,/.
  Ako akt zmierenia USA, GB, F, N a výzva …. pre Rusko ?

 • Možno sa niekomu zdalo závadné, že ja som pripisal, že všetko to hamujú tunely a “tunely” za posledných 25 rokov. Pripomenulo to asi niekomu v minulosti Branisko, v súčasnosti možno Višňove, zaboleli Kurimany-tam sice nie tunel ale most, prípadne zníženie maximálnej rýchlosti na 40 km/h v úseku dialnice pod Spišským hradom hádam na pol roka… Neviem…nerozumiem…viac k tomu nepíšem…

 • Preniesol som z webu ZV SR ale to iba pre zaujímavosť v ZMYSLE toho, čo bolo vymazané.
  Miro Palfi:
  29.4.2015 o 13:14
  petrik.v:
  29.4.2015 o 12:30 – pre upresnenie -3,- reakcie: moja, Milana Faltina a moja.Ale k (ne)podstatnej téme diaľniciam v ZMYSLE:
  – Až bude v dohľadnej dobe dokončená diaľnica Prešov-Bratislava-Prešov, tak cca. -400,- km úsek prejdeme autom za cca. -3,-hodiny pri cestovnej rýchlosti cca. 130,- km za hodinu.
  – Lenže Prešov nie je koniec Slovenska, hoci podľa niektorých kompetentných by to takto mohlo vyzerať:
  Trasa Prešov-Ubľa(východná hranica) – je vzdialenosť cca. -120,- km, čo bez diaľníc a rýchlostných ciest trvá cca. -2,- hodiny cesty autom.
  Perlička – minule robili prieskum u vodičov za Prešovom v smere na východ, či sa oplatí rýchlostná cesta.Neviem či žartovali, ale prieskum od 1989 roku po -25,- rokoch…?
  Zdroj: masmédia, Slovenské televízie.
  Výsledok:
  Jazda autom – Prešov – Bratislava -……vzdialenosť -400,- km……..čas -3,- hodiny po diaľnici.
  Jazda – Prešov – Ubľa(východná hranica)……..-120,- km……..čas – 2,-hodiny bez diaľnic a rýchlostných ciest.
  Podobnosť časov čisto náhodná, rozdiel v cestách a KM – vzdialenosti markantný.
  Písal som ešte, že viem, že ZV SR to neporieši.Bola to reakcia na príspevky – Vlado, Jožo, Milan…
  Nevidel som tam nič závadné…:-))) 🙂

 • Na vedomie -- kópia z príspevku webu ZV SR, / už sa tam cítim ako privilegovaný bloger /
  🙁
  petrik.v:
  28.4.2015 o 14:16
  odpovedám si sám, aj keď som dostal ECHO, že minimálne 2 reakcie boli VYMAZANÉ !
  Pre butatotov a hotentotov:
  web ZV SR = web nula:
  web NULA :
  -- prezentovanie názorov -- 0
  -- získavanie podpory na a po sneme -0
  -- otvorená komunikácia, vyjadrovanie názorov ” -- 0
  Mimo web fungujú , maily, osobné kontakty, dymy a zahmlievanie.
  Web mlčí , chápem MORATORIUM NA VNUTROZVAZOVÉ OTÁZKY….. , ale inak ???
  Pointa: ZV je vazal nie partner MO SR , web je vazal “NVP” prezidenta zväzu.
  TO ZA BADU NEBOLO !

 • Máš pravdu Miro. Naznačuje dosť. Trend je z roka na rok- za poledné ani nie tri roky-narastajíci štvornásobne. Aspoň z čísel 519-1954-1975 mi to tak vychádza. Tento 2015-ty nie je ešte ani v polovici. Jaké číslo tam bude dakedy v decembri?

 • Pre mňa je skôr “výkričníkom” -- zamietnutých -1975,- žiadostí kolegov z rôznych dôvodov.Tá tabuľka v link-u zo dňa 28. apríla 2015 o 21:50 odkaz pre pani Dianu dosť veľa naznačuje.
  Viď aj posledný príspevok, v sekcii:”Pomoc pred súdom”:
  Štefan Šejko napísal: 27. apríl 2015 v 14:57
  Pre JUDr. Marián ĎURINA
  Vážená pán advokát,
  dňa 12.3.2015 bola na tejto web-stránke uverejnená Vaša odpoveď za dňa 11.3.2015 na otázku pána Juraja zo dňa 9.3.2015 ohľadom výsluhových hasičov vo vzťahu k súbehu VD a SD. V úvode Vašej odpovedi ste napísal „t. č. právne zastupujem niekoľkých príslušníkov HaZZ. Štyri súdne sporu skončili pred NS SR a na rozsudku trpezlivo čakáme. Akonáhle budú k dispozícii, určite ich zverejníme. ” Aké výsledky ste doposiaľ dosiahol pri právnom zastupovaní bývalých hasičov v súdnych sporoch so Sociálnou poisťovňou na pojednávaniach na Krajskom súde a či už bol ukončený niektorý z právnych sporov uskutočnených na Najvyššom súde SR, a ak áno, tak s akým rozsudkom
  Ďakujem veľmi pekne
  Šešejko
  Dal som to aj na túto stránku, pretože už to zmizlo z dohľadu z Nových komentárov -- vpravo -- dole na stránke.

 • Tie sumy by aj mohli súhlasiť ku dnešným dňom. Ja som len upozornil na menšiu technickú chybičku, ktorá sa v našom ústave vyskytne maximálne raz za tri roky ( 🙂 jak by povedal docent Chocholuš, vo filme “Jáchyme hoď ho do stroja” :good: ),a to, že v hlavičke posledného stĺpca tabuľky, miesto skratky VD, má byť skratka SD . Keď som niekoho nechtiac uviedol v omyl, tak sa mu v mene nášho ústavu mojimi ústami hlboko ospravedlňujem. 😉

 • Pravdepodobne je v poslednom stĺpci tabuľky menší preklep. Asi nemá byť “priemerný mesačný VD”, ale “SD”. SP by nemala mať nič spoločné s VD. Samozrejme mimo ten výpočtový vzorec, podľa ktorého SD pre VD vypočitáva.

 • Podľa tabuľky to vyzerá tak, že problémy má naďalej -1975,- kolegov z rôznych dôvodov.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/Prehlad_priznavania_22015.pdf
  Prevzaté zo stránky APVV, zdroj — APVV, pridané — 16.4.2015

 • keď niekde stojí taký motorkár, podídem k nemu a poviem, ak bude robiť hluk na našej ulici, tak sa mi vidí, že má suché pneumatiky, zaslúžia si trochu vazelíny, doporučujem Vám to vyskúšať, uvidíte ako potichu odíde z ulice.

 • ad. Milan Faltin napísal: 28. apríl 2015 v 17:15
  Tak tak, pritom o morálke Harleyákov , skupinovej kohézii môžu mnohí len snívať.
  Motorkári sú páni, nie sú prašivci zdrogovaní…… len tak ich vykresľujú. Šikanovanie, diskriminácia. Ešte nič neurobili, ale už sú trestaní.
  Nepochopiteľné tak, ako rely Paríž Dakar v Chile. Spoločný je strach.
  :wacko: V Afrike by mohli domorodci strieľať, v Európe by mohli domorodci tlieskať.

 • Veď presne. Predseda s tajomníkom /alebo farár s kostolníkom?/ to prešpekulovali , že TERAZKY to z vonku vyzera tak, ako keby si len hrach na stenu hádzal. NIEKTO chcel z Teba zrobiť NIKOHO. Ta tak dajak.

 • ad: Milan Faltin napísal: 28. apríl 2015 v 15:49
  pre Milana
  Príspevok nechať , reakcie zmazať. / t. j. príspevok neoslovil /
  …… sofistikovaná tuposť.
  Predseda ZV by mal niesť osobnú zodpovednosť, alebo vyvodiť zodpovednosť voči poverenému webmajstrovi.
  Inak je všetko OK 🙁

 • Dneska som v elektronických médiach zaregistroval, že je tu plán tých kompetentných v budúcom roku zdvihnuť minimálnu mzdu na dačo okolo 420€. Ale my, už aj bez plánu vieme, že vďaka Bulharským konštantám sa o podobnú cifru, lenže v centoch zvýšia v uvedenej dobe naše VD/SD. -- aj to len tie lepšie. Tie slabšie budú mať desatinnú čiarku posunutú odhadujem tak o dva miesta doľava. :wacko:

 • ad. Miroslav Pršala napísal: 28. apríl 2015 v 16:02

  Miroslav ja to beriem. ZV web zabuchol dvere a doteraz si mnohí liečia narazené nosy. Bezpzlozky web dvere nechali otvorené, čuduj sa svete pre nemienkotvorných srandistov,
  lebo mienkotvorní mlčia.
  :scratch:

 • S priznávaním už problém asi nie je.Problém je a bude výška SD. Zatiaľ,čo sa tu diskutuje,stále dookola tí istí,zbytok im pozerá cez plece,či už majú niečo nové,či sa niekto súdi,čo vysúdil.Ale pridať sa do diskuzie veľmi nehrnú.Aby ich bývalí kolegovia neoznačovali za nenažrancov ,čo stále majú málo.Pritom si nejak neuvedomujú že aj oni môžu prispieť k zdarnému koncu.Stačilo ak by každý napísal jednu dve otázky kompetentným.Hneď by mal niekto problém .Však sú nás tisíce.Na to netreba zbierať peniaze,stačilo by zavesiť nejaký list na danú tému.A zaslať otázky kompetentným.Znie to nepríjemne ak sa človek musí domáhať štyri roky ,svojich práv a tie orgány ktoré majú konať zo zákona mlčia alebo si nájdu inú tému napr. stavu Váhu.

 • Šak dajak bulo-dajak budze. No ňe? :good:

 • ad : Diana napísal: 28. apríl 2015 v 17:18
  Diana, keď to tak vyzerá, tak je to tak. všetko je OK. 🙁

 • Asi sa veci ohľadne SD utriasli k lepšiemu. Tiež som si všimol, že na pretrase sú iné otázky ako pred rokom-dvoma.Neviem posúdiť. Vtedy nás však zjednocovali, teraz nás rozdeľujú-hlavne tie,na ktoré niet odpovede.
  Takže asi všetko OK :unsure:

 • ad: Milan Faltin napísal: 28. apríl 2015 v 15:49
  Milan škoda, rád Vás čítam. V tejto dobe zasielam najdôležitejší odkaz …. :
  Kto má hlavu sklonenú, vody sa nenapije, zle sa mu dýcha, nevidí čerešne kvitnúť .
  Vidí len svoje brucho, nie mužnosť, nie špičky vlastných topánok.
  Zlý životný štýl. :scratch: 🙁 :unsure:

 • A už nik nemá problémy s priznávaním starobných dôchodkov zo SP? Vyzerá to tak že všetko je OK.

 • A realita sa začína znova ukazovať na vstupe do Šengenu. Môžeš mať v víza v poriadku,cestovný pas v poriadku, vodičský preukaz na ťažké motorky v poriadku, Harley -Davidsona s čerstvou STK a EK, ale keď si “Nočný vlk”, do Berlína v máji nedôjdeš, lebo v ruksaku máš mimo venca aj červenú zástavu, pripadne trikolóru na anténe.

 • Pre Vlada Petríka:

  Vlado, na starom webe som Ťa včera okolo obeda podporil, ohľadne toho Tvojho príspevku, čo tam zatiaľ ešte je, ohľadne tých vzdialenosti BA-PO a späť. V zmysle dialnice, prejazdové časy, tunely a “tunely”, preukazky na “štreku”, pre študentov a penzistov z ďalekého východu, kde ani kolajnice nie sú a tak podobne…. Súhlasne sa vyjadril aj Miro Pálfi. Rozviedli sme diskusiu -- žiaľ asi iba na pol hodiny. Následne sme totiž boli expresne vymazaní,teda stornovaní. Takže Ty si nedostal ani šancu sa do diskusie zapojiť, hoci to boli reakcie na tvoje myšlienky. To bola len náhoda, že sme s Mirom boli v jeden čas obidvaja na starom Webe.
  Ale bola to taká rýchlosť, že ani jeden z nás si nestihol urobiť ani kopiu, aby sme to eventuélne preniesli sem. Veď nič protištátne sme nepísali ba ani medzi riadkami nenaznačovali. Takže nie NIKTO, ale NIEKTO, niekde vyhlásil najvýšší stupeň BoPo. Už som to raz spomínal . Stupeň utajenia: “pred prečítaním spáliť”, keď píšu rebeli. :wacko:
  Takže skutočne, buďme radi, že máme tento web. NIEKTO ma iný, ale prístup naň majú len VYVOLENÍ zdá sa.

 • ad. Milan Faltin napísal: 27. apríl 2015 v 17:02
  Milan daj viac. Pre mňa aktuálne témy:
  Výstavba diaľnic:
  -- mne je jedno kto :Mečiar, Fígeľ, Fico, vadí mi, že zmenou strany a vlády sa menia plány a firmy.
  -- mne je jedno aká firma: Doprastav, Váhostav, Skanska, UEROVIA, Číňan, či Chorvát, Maďar, Čech,
  Slovák, aj tak to budujú robotníci z východu, Oravy- miestni nájomní stavební živnostníci
  -- nie je mi jedno: Už 25 rokov chodím do centra / Blava, prípadne Trenčín /. Cesta z východu na západ
  je dvojnásobne dlhšia podľa ” fňukania ” , ako naopak.
  Chodil som vlakom, neskôr autom, ako ” chápajúcu nutnosť ” Tešil som sa, že v roku 2010, 2015,
  2017, 2019………. ” volebné sľuby ” , už pôjdem po diaľnici.
  TO NIE JE DISKRIMINÁCIA, TRESTNÝ ČIN ZNEUŽÍVANIA PRÁVOMOCI ?. Chápem imunitu v čase ,
  nechápem nepostihovanie po ” zneužitie právomoci verejného činiteľa, imunity….. ” , ako BRZDU .

  Cestovanie po železnici: mám preukaz, ešte som necestoval. Nemám dôvod, ak budem chcieť, zaplatím si.
  Ak by to bolo pre zamestnancov na dochádzanie do zamestnania vo forme ” vlakolístkov po vzore
  gastrolístkov ……
  A to o inom, ale súvisí, keď budem hľadať, kde si dám čapovaný Šariš 12%, zvážim, či tam ísť. CHACHA
  Milan všetko je medzi riadkami a riadky nie sú. / začem bukvy /
  POINTA: Bolo nás jedenásť, ostaneme samy.
  Mimochodom horúčkovito sa ” bojuje ” , predsedovia intenzívne pracujú , lebo poznajú názory 98 % a najlepšie zastupujú. / sarkazmus /
  A web 1. i 2. ignoruje , rozdiel je, že web 2 aspoň reaguje.

 • petrik.v:
  28.4.2015 o 14:16 / kópia z web ZV SR /
  zaujímavý je v posledných mesiacoch pohľad na web ZV SR
  ….zaujímavý je pohľad na verejný prístup k informáciám, na aktívne prezentovanie zámerov a získavanie podpory na a po sneme, .
  … zaujímavá je “otvorená komunikácia, vyjadrovanie názorov ”
  …. zaujímavý rádiový kľud na oficiálnej, k tomu určenej web. stránky, ale horúce telefóny, maily, osobné kontakty, dymy a zahmlievanie , diskreditácia po sneme i 1.
  zasadaní zväzovej rady ZV SR.
  V boji vtákov sa jeden stráca.
  V.Petrík
  p.s. V súlade s autorstvom mojich príspevkov, ochranou osobnosti žiadam nešíriť ďalej moje názory, nerobiť zvodky. Odpovedať len na tomto webe, necitovať, odkázať na web.
  Nuž, už teraz predikujem, že 29.4.2015 bude hrob i kolíska a bude námet na ďalšie
  ” tančeky “, na ďalší mocenský boj.
  …. na základe odporúčaní nechávam čas 5 minút pred 12.stou na čas 5 minút po 12-stej .
  Pointa: ZV ako partner MO SR / veliteľov, sociálneho a zdravotného zabezpečenia, prezentácie , právnej ochrany…. armády atd…. / zastupuje cca 13.000 aktívnych a cca 35 000 emeritných +- x-tisíc ” koho vlastne ZV SR zastupuje ?
  Neviem to lepšie vyjadriť ako človek ” NIKTO ” Don Quichotsky, Werichovsky, Dalajlamovky, ….
  Štvali nás velitelia, politruci, kontráši, ale svoju prácu sme robili a zväčša aj dobre. Toľko kolegiality, kamarátstva, bolo a je , že Terazky , keď sa smiešne o ” koláči na poličke ” točíme, zabúdame NIE KTO, ALE ČO A AKO.
  Celoživotne počúvam ” Ty tomu nerozumieš, ale ja rozumiem ” , len sa odmietať správať, že rozumiem. / t.j. vopchať hlavu do piesku, alebo nejakej rite , nevidieť, nepočuť, nehovoriť : mimo áno súdruh/ áno pane /
  Tak takto rozumiem a nevykonávam.

 • Poslednú dobu uvažujem, čo sa vlastne zmenilo konferenciou a vytvorením tohoto webu. Konferencia bola, výsledky žiadne, činnosť proti nevalorizácii žiadna, diskúsia na tomto webe takmer nulová okrem niekoľkých skalných, informácie a tom, čo sa bude diať ďalej žiadne a o starom webe ani nehovorím. Pomaly získavam dojem, že tento web vznikol na to, aby radikáli boli ukľudnení a odprataní bokom a plukovníci mohli ďalej v pohode využívať svoje funkcie a kontakty a z toho plynúce benefity. Je to proste mizéria a prostý človek sa pravdy nedovolá. Nehádžem všetkých do jedného vreca, moja hlboká úcta patrí Dr. Kolenovi a Ďurinovi aj niekoľkým ďalším, ale ostatní do toho vreca vo veľkej väčšine patria. Ukrižujte si ma, ale já sa nemám dôvod nikoho obávať nakoľko nikomu nič nedlhuje ani nie som nijako zaviazaný.

 • Na starom webe funguje od obeda guma aj so zmizikom. Viem aspoň o troch zmazaných príspevkoch, behom pol-hodiny, ohľadne prakticky neutrálnej témy /vystavba dialníc a cestovanie po železnici/. Alebo žeby som prehliadol niečo medzi riadkami???

 • …a už aj príspevky a komentáre na starom webe nenabiehajú plynule a promptne aspoň na neuzavretých stránkach. Napríklad ja som tam včera zavesil pár viet do poradenstva- žiadnu kritiku, len radu jak vylepšiť prácu- a tá už pomaly 24 hodín čaka na schválenie. Taký dlhý prestoj som prisambohu nemal ani na Lotyšsko-Ruskej hranici, keď som ešte v dobe neplatnosti sankcii pravidelne vozieva “západniarský” tovar do Moskvy. Nuž ale čo iné sa dá čakať, keď v ZV pravdepodobne neexistuje deľba práce, funguje snáď len metóda hlavného článku… To sa potom prezident a webmajster/a neviem čo ešte/,v jednej osobe môže aj strhať a nula k nule príde…

 • Nechápem prečo tu o tom diskutujete. Martinský primátor bojuje so schránkovou firmou zrejme preto, že nedostal svoj vývar z celej akcie inak by mu to bolo ľahostajné. A napokon prečo mesto liezlo do dohody, ktorá bola pre nich nevýhodná?
  Naša diskúzia by sa mala venovať skôr tomu, že zväz je nefunkčný, nepodniká žiadne kroky v náš prospech (nevalorizácia, bulharské koštanty atď.) a tomu, že tento web pomali skĺzava do formy diskúzneho klubu spolku zapšknutých dôchodcov.

 • Prikláňam sa k Vášmu názoru p. podplukovník, podobne v schránke, pre zmenu v Londýne, skončila kedysi aj jedna pohľadávka voči našim Košiciam. Rozdiel medzi Hrnčiarom a Rašim (a košickým zastupiteľstvom) je akurát ten, že kým martinský primátor bojuje, jeho košický kolega urobil všetko pre mimosúdnu dohodu (asi ako Počiatek v kauze Tipos-Lemikon). Len aby Košice čím skôr zaplatili 10 miliónov schránke Waltz Properties Limited, ktorá – aká náhoda – sa cez fiktívnu pôžičku na kampaň SDĽ (2002) dostala k vlastníctvu topoľčianskej tlačiarne.
  To už je história, všakáno. Taká slovenská.
  Nedokážem si vysvetliť, keď sa už desiatku rokov na najvyšších postoch bojuje proti korupcii a bankovým rajom, ako možno kradnúť také obrovské sumy (Váhostav nevynímajúc) v takej malej krajine. Asi to bude ako píšete p. Kalis, tá dáma nie je zo zaviazanými očami ale riadna Ku.va s vyhrnutou sukňou. Dokedy?

 • Blíži sa Deň víťazstva nad fašizmom, Deň ukončenia II. svetovej vojny, Deň kapitulácie Nemecka, Japonska
  70 — výročie. / uvádzam všetky, lebo je mišmaš /
  — 8.5.2015 — je výročie porážky fašizmu / v Európe, nie vo svete/.
  — 9.5. 2015 — je výročie oslobodenia ČSR
  Verejná mienka k tejto udalosti je formovaná tak, ako udalosti vykladajú historici, politici, média.
  Pamäť a fakty sú slušne povedané “modifikované, alebo zamlčované”. Dedičmi fašistov, ľudákov, kléru a mlčiacich, najmä však súčasnou politickou reprezentáciou a médiami.
  Podiel ČA, partizánov, Armády Slovenského štátu je buď zamlčovaná, alebo “politicky” prekrucovaná.
  Oslavy v Moskve : Čisto faktograficky, proti fašizmu bojovali aj Číňania, aj Kórejci, aj Austrálčania, atd…
  ČA bojovala na západe aj východe.
  Na našom území hlavne ČA vrátane spojencov, ktorí sa pripojili k protifašistickej koalícii, aj partizáni a 1. Čs. Armádny zbor pod vedením arm. gen. L. Svobodu.
  ŽE JE TO JASNÉ ? Neviem, neviem…..
  Realitu ukázala oslava na Slavíne. Tam nebola “spolitizovaná ulica”. Ale politické a mediálne “tance” pred, keď sa “masírovala” verejná mienka, až ušla podstata.
  Na “ Slovenskom pieskovisku” sa prezident, vláda a politici hrajú s ” formičkami “.
  Osláv v Moskve sa majú zúčastniť hlavní predstavitelia štátu a vlády SR, ako úctu k padlým a úctu Armáde a štátu, ktorá oslobodila väčšinu ČSR.

 • Čo ma vrcholne štve -- schránkové firmy a naša TUPOSŤ.

  Mimoriadne dovolanie primátora Martina na GP proti verdiktu Najvyššieho súdu, podľa ktorého má mesto zaplatiť akejsi cyperskej schránke 8,3 milióna eur.
  Interesantný je pohľad do zátišia pohľadávky. Súdy ju štyrikrát zamietli a zvrat nastal až po dovolaní známeho prokurátora Tichého, po ktorom -- teraz pozor – pôvodný držiteľ údajného dlhu ju predal schránke na Cypre.
  Súvislosť medzi prevodom a zmenou názoru súdu je taká evidentná, že volá -- spolu s primátorom Hrnčiarom – do neba čoby výkrik bezmoci zoči-voči spravodlivosti, ktorá nie je dámou so zaviazanými očami, ale s vyhrnutou sukňou.

 • Bola tu otázka na predpis MO SR č.26/2014 o priznávaní vojenských hodností ,občanom ktorí skončili služ.pomer v PZ , ZVJS,NBÚ.hasiči,colníci pri zaradení do záloh MO SR.Na základe tohto predpisu priznáva vojenskú hodnosť generálny riaditeľ sekcie obrannej politiky MO SR.Občanovi sekcia op zasiela oznámenie o priznaní vojenskej hodnosti.

 • Práve sa dcérka vrátila z autoškoly, s radou pozitívnych zážitkov a jedným negatívnym. Na svetelnej križovatke na nich začal zozadu vytrubovať nejaký tupec, ktorý ich ani nakoniec nepredbehol, lebo mu to asi neťahalo, takže sa ku ním ani len nepriblížil /hlavne že trúbil a znervózňoval, keď naskočila zelena a ani im motor nezdochol???/. Tak som jej povedal, aby zajtra naviedla inštruktorku na pár posunkov -akože im ja radím: napríklad ťuk-ťuk na čelo, dva prsty na čelo, prípadne nech mu otrčia prostredník, a hneď bude v aute veselšie. Za to im žiadny policajt pokutu určite neda. No nie?

 • celkom sranda -- písal som si meno a ono skočilo na “správne” miesto, ani som to tak nechcel.. :bye: :wacko:

 • Už roky sme PB, ale nevadí, v PX kedysi boli sústredené terajšie 3 okresy -- PB. Púchov a Ilava… značka PX bývala postrachom ciest, teraz sa mi tak javí značka IL a aj PU.. :), no Ppplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj PBB sa moc neodlišuje… keď máš možnosť, pritlač na tie “hrubé vrecia” :good:

 • Áno Vilo. Drzosť, arogancia a povyšenectvo sa začína objavovať .Vlastne ako každý rok, takto na jar, keď už cesty obschli. Cez zimu boli ťažkí frajeri zalezení za pecou. Teraz vychádzajú na cesty jak chlisty po daždi, každý si o sebe myslí, že Fitipaldi je proti nemu handra….a keď sa na nich pozornejšie kukneš tak, by si im možno ani furik do rúk nezveril. :good:

 • Nemusel to byť zrovna žilinčan. Ja som onehdá priamo v PX (neviem či som správne označil, ale takú mal starú ŠPZ) riešil podobný prípad -- drzé predbiehanie a následne škrabance. Síce som nedvihol prostredník, ale som mu pred výjazdom na dialničný most naparil parádnu pokutu aj keď nemal hrubý krk ale drzý voči účastníkom premávky bol poriadne a zavil nehodu ktorá sa mohla zaobísť bez hlásenia nám dopravákom. Ano, aj my sa držíme hesla: na hrubé vrece hrubú záplatu.
  Pekný večer.

 • Žiaľ neviem Jozef, či to bol Žilinčan. Na rondeli odbočil ns Rajecku dolinu, len sa za ním zadymilo.Asi nejaký dedinský kvazipodnikateľ. Bol v ZA nakúpiť, za lacné-pred ukončením respirácie, aby to doma, v svojom “supermarkete” mohol predať za drahé. Hovorím, od pohľadu typický vychrtlý vydriduch, v šuštiakovej bunde,mobile na uchu /je mi záhadou, jak vôbec hádzal kvalty keď ma predbiehal/ v dodávke počmáranej všelijakými tlf. čislami, majlami, faxami a webami, že špz-ka medzi nimi skromne zanikla, akoby bola od macochy. Ale ta dolina je vlastne naša. 🙂

 • ..v Žiline je viac takých, niekedy si tam pripadám, že jedine ja dodržiavam rýchlosť a držím sa značiek….pre ŠPZ začínajúce na ZA neplatí 50, ani 70…príjazd z vedľajšej na hlavnú je pre väčšinu hlavná cesta pred všetkými… ale nieje to v SR jediné mesto kde to takto funguje… :wacko:

 • Asi hej Vlado. Ale ja som včera zhodou okolnosti zažil ten prvý prípad spominanej tuposti. Na svetelnej križovatke, pred KR-PZ v ZA, som na oranžovu spomalil a na červenu zastavil. To sa asi znepačilo nie sice hrubokrkemu, ale tenkému, priam by som povedal jak detva vytrasenému chcípačkovi ,čo sa držal môjho zadného nárazníku, už dlhšiu dobu , ako by som ho mal na lane. V reklamami pomaľovanej dodávke, začal vytrubovať jak na lesy, že som si dovolil plynule zastaviť. Ukľudnil sa, až keď som stiahol bočné okno, vystrčil z neho ruku, a slušne zdvihol jeden prst /čo sa nema, lebo hrozí za to pokuta/. Po naskočení zelenej a po dosiahnití rýchlosti 50 km/hod, ma tento hlupáčik potom samozrejme razantne predbehol-cez pravý odbočovací pruh, pichol sa predo mnou do ľavého-priebežného, znížil asi na 20 km/hod a na následujucej križovatke začal dávať prednosť vozidlám prichadzajúcim z vedľajších ciest.
  Tak neviem, či ten tupec nas ostatných iba vychovával, alebo si z nás robil dobrý deň /od prvého apríľa je už skoro dva týždne/, alebo sa chcel predviesť, že jak on to vie ? A možno som nemal proti tuposti reagovať tým posunkom, pred križovatkou-lenže to by asi neprestal vytrubovať :unsure:

 • nie , nie nezľahla sa zem, veď ZV a kluby spomínajú na roky do 9.5.1945 . Len následné roky hrdinov nemajú a len z minulosti sa žiť nedá.
  Obdobie 1945 -- 2015 je obdobie žitia zo spomienok. Vlastne nie celkom.
  Boli tu úspešné kroky :
  -- v hájení záujmov vyslúžilcov , týkajúcich sa aj súčasne slúžiacich vojakov, policajtov, hasičov,
  záchranárov / nie UR ZV /
  -- v informatizácii, demokratizácii, možnosti verejne prezentovať názor na webe / nie UR ZV /
  Nezľahla sa zem, ” kostlivci ” tieto kroky chápu, ako útok na ich EGA s myslením rokov 50-tych .
  70 rokov spomíname, kladieme vence, hostíme sa chlebíčkami, oslavujeme . Fajn. Stačí to?

 • Pre Miroslava a ďalších kolegov.

  Náš zámer bol a zostáva vytvoriť verejný priestor pre diskusiu a prezentáciu odborných stanovísk k oblastiam záujmov cieľovej skupiny, ktorá svoj kariérny život alebo záľubu spojila so sférou vojenstva, bezpečnosti, ochrany života a majetku.
  Teda pre všetkých zamestnancov štátnej služby budúcich aj súčasných dôchodcov sociálne odkázaných na štát.
  Nechceme suplovať weby združení alebo klubov, niektoré kluby už roky majú svoje web stránky ako ZVSR -Klub vojenských veteránov Trenčín, ZVSR -- Klub Zvolen, alebo aj samotný ZV SR so sídlom v Trenčíne.
  Pozrite si weby uvedených klubov a dozviete sa všetko (alebo aj nič). Ak to čo sa tam píše za odvedené 4 E ročne členom ZV SR postačuje, tak zato tento web nemôže.
  Vyjadriť svoje názory podľa prezidentom prijatých opatrení môžu na členských schôdzach cestou predsedov klubov. Tak nech si svoje názory vyjadrujú tam. Nech si všetko riešia potichu -- nepriateľ “načúva”, tajných agentov maju všade plno, aj v kluboch a združeniach.

  Tento web bude pokračovať, nie podľa želania pána Tichého z Trenčína ako trucweb, ale ako reálna sila bude rásť a ktorej čas príde postupne.
  Toho času je relatívne kľud, blížia sa voľby, nikto na naše záujmy otvorene neútočí.
  Ak tu na tomto webe niektoré združenie, klub (a je jedno či je členom nejakého združenia alebo je svojprávny), má záujem uverejniť článok nikto tomu nebude brániť tak ako nezabránil členom klubu Trenčín prejaviť svoj názor, kedže inak nemali kde.
  Miroslav a kolegovia ktorí sa pravidelne zapojujete do diskusie, viem že to čo píšem je ako odpoveď nepostačuje, napriek tomu pokračujte, píšte svoje názory slobodne, iba tak sa veci pohnú.

 • Nechápem prečo s tým robíte také tajnosti a nepublikujete na tomto webe svoje poznatky. Nakoniec tato stránka vznikla, aby bolo možné diskutovať a aby boli dostupné informácie pre všetkých.

 • Páčilo sa mi a myslím že sa hodí ako boj proti tuposti, netreba komentovať, nieto ešte vzťahovať na seba!
  Prečo chce tupec iba urážať
  Tuposť poznáme otvorenú a utajenú -- zákernú. Otvorená tuposť nás zrazí do reality hocikde. Tupý je hrubokrký šofér namakaného bavoráka, ktorý nás vytlačí z cesty, ale jeho tuposť má aspoň značku EČV. Tupý je aj policajt, ktorý pomáha a chráni tak, že vyberie výpalné za nezapnutý pás na parkovisku. Má, samozrejme, oporu v zákone.
  Tupí, ale na zvoliteľných miestach bývajú politici, ktorí v menštruačných cykloch opakujú klamstvá pred parlamentnými alebo komunálnymi voľbami. Národná tuposť je myslieť si, že noví politici (strany) budú iní.
  Tuposť je liezť v búrke pod jediný strom na lúke či odpovedať na mail, v ktorom vám doktor práv z Nigérie oznamuje, že ste zdedili stovky miliónov dolárov. Tuposť je pozerať do benzínovej nádrže s horiacou zápalkou. Tuposť je dráždiť hada bosou nohou, nekúpiť manželke na výročie kvety.
  Ale tieto tuposti sa prihodia každému, aj autorovi tejto plytkej tuposti. Aj pozerať do steny býva tupé, aj nechápať diskusiu v televízii môže byť prejavom tuposti, ale nie vždy našej.
  Utajená tuposť drieme v každom z nás.
  Dodal by som: Tuposť je držať sa vo vedúcej funkcii v dobrovoľnom občianskom združení aj za cenu rozpadu dobrovoľného spolku.
  Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/7730567/preco-chce-tupec-iba-urazat.html#ixzz3WEUjjIrX

 • Milý p. Anton Gombár -- parodujem tvoje oslovenie Martina -- ja som bol na sneme ako delegát za Klub PB. Mám všetky informácie, sú prístupné každému, kto v klube PB je, či nie je ale opýta sa ma na jeho výsledky či priebeh. LENŽE -- rád by som pripomenul, že ÚR dostala mandát fungovať do vytvorenia Prezídia, že prezident bol zvolený -- kto nevie, tak bol zvolený opätovne p. Švec -- aj preto si myslím, že na webe ZVSR sa už mohla objaviť informácia o zvolení prezidenta, uznesenie a podobné informácie. LENŽE to by ÚR nemohla pokračovať v koľajach, ktoré si natiahla pred snemom..nie je to tak? Tak prečo sa na webe objavila iba správa o činnosti od 8. snemu, nič viac? Naviac ku tej správe nie je možná diskusia, takže kto si náhodou neklikne na nové články, tak ani nevie že takáto správa tam je… Kto iný ako ešte fungujúca ÚR by mala zverejniť na webe výsledky MS? Alebo si myslíš, že každý klub sa stretáva každý týždeň a tam sa vedú “rozpravy” o udalostiach uplynulého týždňa? Nemyslíš, že by bolo viac OK, keby prezident, alebo ním poverený člen ešte fungujúcej ÚR “zavesil” na web ZV SR výsledky hlasovania za prezidenta, do kontrolnej či rozhodcovskej komisie? Ja mám poznačené aj počty hlasov, ktoré jednotlivý kandidáti dostali, ale nemám oprávnenie suplovať úlohu ešte fungujúcej ÚR… mám aj ten poznatok, že jeden člen Kontrolnej komisie bol zvolený neoprávnene, pretože jeho zotrvaním na kandidátke boli porušené chvíľu predtým schválené Stanovy… Anton, skús hádať, o kom to píšem….je iba na škodu veci, že sa na ten lapsus neprišlo hneď na MS, ale bude to musieť riešiť ZR hneď na svojom prvom zasadaní… Takže MARTIN PB -- neviem kto si, ale podľa rady p. Gombára, kľudne sa na mňa obráť, ja ťa o MS a jeho výsledkoch poinformujem… ale kto bude informovať tých, ktorí tak rýchlo nebudú mať schôdzu Klubu?
  :unsure:

 • Tóno, ale čo my nečlenovia a sympatizanti? Jak máme s vami sympatizovať, keď už dva týždne nevieme, čo ste tam spískali? Jedine zo zotrvačnosti?
  Snáď ste tam nepoprijímali závery v režime utajenia “pred prečítaním spáliť” ? Či ?

 • Milý Martin PB. Neviem, či si členom ZV SR. Ak áno tak by si mal byť členom niektorého klubu ZVSR. Na poslednej VČS ste v tomto klube volili delegáta na MS ZV SR. Ten by Ťa mohol informovať v plnom rozsahu o výsledkoch snemu.

 • A byl vúbec MS ZV-SR? …jakoby se po něm zem slehla……. to netřeba ani komentovat.

 • Má niekto informácie o výsledkoch MS ZV-SR? Na starom webe som akurát zaregistroval blahoželanie klubu BA stávajucému prezidentovi k znovuzvoleniu a ináč nič podstatné.

 • ad web ZV SR:
  Stále narážam na problém web…… ten zväzu je ” zadubený ” . Mám skúsenosť s osobnou komunikáciou s kanceláriou prezidenta, predsedom vlády, s ministrom vnútra, GR sociálnej poisťovne , ombutsmanom, …. atc… atc… v podstate jediná nepochopiteľná je ignorancia webu a prezidenta ZV SR. Naposledy som ho zaregistroval na putovnomminifotbalovomturnaji prezidenta v TN .

  Predseda zväzu a prezídium ZV o.i. -- rešpektuje a háji názory členskej základne. Mimo formálneho riadenia cez predsedov Klubov aktívne presadzuje priamu web-komunikáciu , cez prezídium, webmastra. Bez deformácii. Pozná názory a zaujíma stanovisko v priamej komunikácii na webe.
  p.s.
  Niektoré vedenia klubov blokujú oba weby , manipulujú a zavádzajú členov , najmä webovo imobilných.

 • Jasné, lenže ona spomínala tri možnosti. Ten dôchodkový vek, bol len jedná možnosť…/naznačovala aj druhu a to znížovanie dôchodkov-veď bulharská konštanta ich vlastne už teraz praktický znížuje ,pretože ich skoro vôbec nezvýšuje. A ta tretia je podľa nej zvyšovanie odvodov -prípadne dajaký ďalší pilier na penzie u tých čo ešte robotu majú…/ Aspoň tak som tomu porozumel.Ale dosť možné, že premýšľala aj nad rôznymi kombinaciami.

 • asi je neinformovaná, ve´d dôchodkový vek je rozhodnuté už od 1.1.2017…

 • Keď budem nútený cestovať vlakom, ako penzista, mám času habadej, tak si počkám na štátny vlak.Do súkromného sa nepohrniem, aj keby nasadili “Hikari-expres”. U študentov neviem, hlavne cesta do školy-na poslednú chvíľu- tam by mohli nastať komplikácie, keď tomu štátne dráhy neprispôsobia cestovný poriadok.

 • V niektorom bloku sa píše o cestovaní zadarmo pre dôchodcov,ale keď nabehnú resp.vo väčšej miere súkromné spoločnosti ako Regio a iné tak to bol dobre premyslený ťah od ministerstva dopravy -- alebo sa mýlim ???

 • Predseda vlády tvrdil že sa dostali k podnikom ktoré budú tlačiarňami peňazí.Nech ich nedajú kamarátom a bude dobre.Ak by človek z obyčajných ľudí ,pozerajúc sa na vodičov z bilbordov, čo hovorí o tých stratených peniazoch nehovoril pravdu, už by mal na krku nejaké obvinenie z klamstva.

 • Sliepka vidí len zrno pred zobákom, má jednu tému a občas pravdu. A Jurinová nie je sliepka. Či?
  Lapidárnejšie sa to nedá povedať:
  Silná generácia si odvodmi plní dôchodkovú kasu. Ak štát nepoužije zdroje na sanáciu “čohokoľvek ” nebude dôchodok na úkor mladšej generácie.

 • Prejedlo a prejedá sa to, čo malo byť uložené. Mýlim sa možno v štáte, možno vo fakte, že Norsko má v dôchodkovom systéme všetky odvody a rezervný fond na dôchodky na 500 rokov !
  Slovensko : silné ročníky peniaze do dôchodkového poslali. Veľký balík peňazí sa minul a teraz
  sa demagogicky tvrdí, že im už ekonomickí činní dôchodok nezaplatia.
  Lapidárne aj pre hlupákov:
  -- ak 100 ľudí ročník narodenia 1970 -- 1980 odvádza do dôchodkového systému 20 rokov ročne
  1 EURo nasporí 2 000 EUR
  -- ak 10 ľudí ročník narodenia 1990 -- 2000 odvádza do systému 20 rokov
  1 Euro nasporí 200 EUR
  tak : silné ročníky nasporili 2000 EUR . Šmeid ŠTAT peniaze minul, nezhodnotil. Teraz je imobilná vláda, aj cez mentálne a rozumovo imobilnú Eriku Judiniovu z oľano TREPE SPROSTOSTI a medzigeneračne štve.
  Ľudia narodení po roku 1990 nezarobia na dôchodky pre narodených v rokoch v roku 1970.
  TO NIE JE PROBLEM ĽUDI, ALE ŠTATU. MAL ULOŽIŤ A ZHODNOTIŤ, NEPREHAJDAKAŤ.

 • Začaji riešiť-začali. Na tlf. rozkaz predsedu vlády z Bruselu . Ináč “management” /jaké mi tu slovo-my sme to dakedy nazývali jednoduchšie-” vedenie”/ t.j.riaditeľ s kotolníkom,aj námestnik s námestničkou tie “nepodstatné nedostatky” údajne riešia už tri roky priebežne. Tak že nerozumejú tomu, čo tí doktori a sestričky vlastne chcu.???
  Jak v tej pesničke…najprv farár s kostolníkom, aj predseda s tajomníkom…

 • Iskru hodil Tichý, už ma serie ako sa slušne reaguje k primitívnej argumentácii , bez argumentov.
  Bľúchtať ……. povedať a nereagovať na odpoveď je jednosmerná komunikácia.
  Posratí lokaji sa tak správajú, ale to určite nie je problém “predsedov” klubov.
  Apropo: pred VČS Prešov som sa mailom pýtal predsedu , či sa môžem zúčastniť,
  odpovedal, ” zavolajte mi dohodneme sa ” .
  Výhoda nestranníka je byť nestranný.

 • Ernest Tichý: niekoľkokrát zaznelo nerozdeľujme spájajme. Ja som nestranný -- ideálny mediátor.
  ad Váš príspevok”
  1. ” vzdoreweb ” : historia : funkčný web , ktorý reflektoval život klubov ZV SR a reflektoval názory,
  hájil práva vojakov začal byť nežiadúci. ….. neposral sa, vytvoril nutnú alternatívu
  2. ” Človek Vášho formátu ” ………………………… p. Bada má formát a Vy Tichý ?
  3. ” nepoctivé vystupovanie p. Cádru ” ………….. ak pamätám z článkov to , že odišiel znechutený ?
  4. ” Vyšich aktivít ” …………………………………….. nepochopiteľný blábot
  5. ” Napriek tomu, že som sa postavil pôvodne veľmi pozitívne k nim” ……. k čomu konkrétne ?..
  ….dôchodku, valorizácii ?
  6. ” Mne vychádza Ste rozbíjač !!! “……………….. koho, čoho, s kým s čím
  Legenda pre tých, čo nepochopili:
  ” uvodzovky ” -- citácie z príspevku Ernesta Tichého po rade bodiek môj názor
  Vladimír Petrík
  p.s. vyliate vedro splaškov / viz tento príspevok / , antizáujmov vojakov…. policajtov, hasičov …zachranárov ……… je vizitka malých duší, …/
  Aktuálne prirovnateľné Žilinskej nemocnici, lekári dali výpoveď, zdravotné sestry dali výpoveď, konateľ kotolník , riaditeľ, ministerstvo ” vzdor ” bagatelizovali , až to začali riešiť.
  UR ZV SR je v tej istej situácii . Lokaj bez názoru za “pochvalný list” , alebo organizácia s postojom.

 • Hej presne, a keby len to. Vraj ich menili aj za žiarovky, keď im vyhoreli…Keby prišli za mnou, tak im tých žiaroviek ako exdomovník zoženiem zadarmo aj za fúrik, a samopaly si mohli nechať na náhradné diely…

 • Som za. Ale skôr si myslím, že páni-nie /hovorilo ich v tej “jojke”poviacej/, nemajú témy na zádrapky, tak oprašujú staré, už skoro zabudnuté kauzy. Proste nemôžu sa obuť do bordeľu v zdravotníctve, pretože to už promptne rieši sám premier, dokonca rovno z Bruselu. Obdobne nemôžu namietať proti letu Tupoleva do Afriky, lebo išlo o deti a Fico to zase vyriešil na počkanie, ešte než sa do toho Bruselu dopravil sám. A proti nedostatku náhradných súčiastok do päťdesiatosmičiek/asi niet zábornikov,závor a uderníkov…/nemôzu vyskakovať tiež, lebo ich rozpredal pod cenu ešte ich nominant.Takže tak-dajak 🙂

 • Dnes na TA3 v politike Lajčak , Šebej.
  ad: Oslavy 70 výročia víťazstvá nad fašizmom:
  Ak si ctíme oslobodenie a víťazstvo nad fašizmom , tak sa hlavný predstaviteľ štátu a ozbrojených síl na oslavách zúčastní. Podľa protokolu hlavných osláv .
  Nie s Merkelovou / pamätníky zmierenia ? / .
  Zbytok sú lokajské drísty zbrojnoša Šebeja . Takmer štátnicke Lajčákové vystúpenie má chybu : predklonu…..
  Nikdy nebude štát štátom, ak si predstavitelia nezachovajú tvár. V našich dejinách nie je obdobie, ktoré si ľud pospolitý ctí, ale ” zvolení ” samozvaní vykladači oserú “. Nikto nemá mandát po zvolení správať sa ako samoľúbe nenasýtne nemorálne monštrum.

 • …..proti zníženiu výšky penzií je toto ROZHODNUTIE Ústavného súdu:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf
  asi pani poslankyňa/poslanci -- parlamentu o ňom nebudú vedieť -- navrhnime zaslať, kvôli oboznámeniu…. :good:
  Môžeme zaslať aj ako jednotlivci, poprípade vedenia občianskych združení -- čo by malo určite väčšiu váhu/vážnosť…

 • Teraz do TV JOJ vravela, že v blizkej buducnosti bude treba buď zvýšiť odvody do SP, alebo znížiť výšku penzii, alebo predlžiť penzijný vek nád 62 a ku 65 rokom, po vzore západu. Asi má starosti, či dajaku penziu dostane, pretože keď som si ju tak pozornejšie prehliadol, je pomerne pomladšia. Hovorila o horizonte desiatich rokov.

 • Dajme p. podpredsedníčke šancu, je možné, že odborníčkou sa stala aj po listoch, ktoré od niektorých z nás dostala. Teda, ak ich poctivo naštudovala….

 • Pekný deň prajem.
  Dnes som si v regionálnych novinách prečítal článok pod názvom Robert Fico sa opäť chystá ukrojiť z našich dôchodkov. Autorom článku je naša “kamarátka” a podpredsedníčka NR SR za OĽaNO pani Erika Jurinová.
  Okrem iného v ňom píše: “Dôchodkový systém ovplyvňuje človeka od jeho mladosti (suma, ktorou musí do neho prispievať) až po starobu (aký dôchodok bude dostávať.)
  Mal by to byť preto systém stabilný, aby každý človek aspoň približne vedel na čom je a na čom na staré kolená bude. V súčastnosti sa však deje pravý opak.”
  Nemienim jej článok nejak hlbšie komentovať no položím len jednu otázku. Bude budúci dôchodca vedieť, že na čom je až budeme mať v NR SR takých odborníkov na dôchodky ako menovaná pani. :unsure: :negative:

 • Nebyť obidvoch webov, čo vytvoril Bada, tak my všetci- a aj ďalší, by sme ku dnešnému dňu mali tak akurát guľové s prehadzovačkou a nie SD, podľa kategorii I. II. a MIX.

 • Môžem sa opýtať? Pán Tichý, vy ste kto? A odkiaľ? Inak, tiež som reagoval na váš príspevok z 2.3., ale asi pre vás nieje vhodné mi odpovedať…

 • Vážený p. E. Tichý,
  možno keby ste si poriadne prečítal článok, ktorým uviedol P. Bada tento web tak by ste možno pochopil, že ide o úplne iný charakter webu akým je web ZV SR. V prvom rade je tento web určený nielen vojakom ale aj príslušníkom bezpečnostných zložiek a záujemcom o bezpečnostnú problematiku, zbrane a zbraňové systémy. určitým spôsobom aj alternatíva českého webu http://www.armadninoviny.cz. Na tomto webe nechceme riešiť vnútorné spory a problémy niektorého z občianskych združení vojakov, policajtov alebo niekoho iného. Skúste sa skôr zapojiť do diskusie k otázkam sociálneho zabezpečenia vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, prispieť k odbornej diskusii v rubrike bezpečnostné analýzy a pod. Preto zdôrazňujeme, že je to platforma pre širokú výmenu názorov v uvedených oblastiach, ktoré majú za cieľ informovať, vysvetľovať a pomáhať. Nakoniec je pre Vás šťastím, že máte kde napísať svoj názor. Keby ste obdobný kritický článok napísal na adresu súčasných členov ÚR na webu ZV SR, tak by bol váš komentár vymazaný do 24 hodín a možno i skôr. Pokiaľ ide o rozbíjanie prečítajte si prosím nový návrh programového zamerania (čl. 5.11). Zistíte, že v pláne autorov (ÚR) je zmeniť ZV SR na odbory a ako iste viete odbory nie sú pre dôchodcov, alebo začleniť ZV SR do akejsi širšej Asociácie v ktorej stratí svoju identitu.

 • Vážený pán Ernest Tichý : Skúsim k tomu niečo, ale tak, aby som nehodil ešte väčšiu iskru do vnútro-zväzového rozporu ZV SR. :scratch:
  V príspevku z 2. marca 2015 o 18:43 píšete: “Vysoko si vážim aktivity p. Badu…”
  V príspevku 10. marca 2015 o 18:14(dnes), až sú oba príspevky Vaše “mne z tých Vašich aktivít vychádza jediné:ste r o z b í j a č”…
  …..Nesúhlasím s Vami, že by bol pán Paľo Bada rozbíjač.A čoho, alebo koho?Slovo rozbíjač je veľmi silné slovo a neuviedol Ste dokopy žiadne fakty, ktoré by to slovo potvrdzovali.Ja Vám uvediem opak: pán Paľo Bada podľa mňa spája.Uvediem:
  My (ne)členovia sme boli takto “taktne vyhodení” z webu ZVSR --
  -Robert Kramár:
  28.1.2015 o 10:41
  Pre Marian (hasič)28.1.2015, Marek, a ďalších ktorý nie ste členmi ZVSR, o odpoveď na Vaše otázky sa zaujímajte na webe http://www.bezpzlozky.eu pod článkom “Novelizácia zákona č. 461/2003 Z.z.”. Tam majú prístup všetci príslušníci bezpečnostných a ozbrojených zložiek, bez výnimky členovia/nečlenovia, tam môžete volne vyjadrovať v komentároch svoje požiadavky a je predpoklad že sa dočkáte kvalifikovanej odpovede.
  Toto je interný web ZVSR, na ktorom nemate čo pohľadávať!
  “Toto je interný web ZVSR, na ktorom nemate čo pohľadávať!” -- Trocha silné slová nemyslíte?Áno, zastal sa nás pán Bukovan, pokiaľ som si všimol.Ináč ostalo ticho……..alebo sa mýlim…?Samozrejme nemám na mysli stálych prispievateľov.
  Bol to práve pán Paľo Bada, ktorý napriek všetkým “peripetiám” podal “pomocnú ruku” a vytvoril tento web pre všetkých príslušníkov bezpečnostných zložiek z dôvodu, aby ľudí spájal.To je tiež jeden z faktov, ktorý je na míle vzdialený od tvrdenia ktoré ste uviedol Vy.

 • Vážený pán Bada! Takže: Vy vytvoríte “vzdoroweb…” ale trúfate si tvrdiť, že ho vytváram ja. Nehorázne tvrdenie !To môže tvrdiť iba človek Vášho formátu… Vraj som mal pre svoj vstup využiť web ZV SR… a nie je logické, že keď som chcel poukázať na nepoctivé vystupovanie p. Cádru, že som na to využil web, na ktorom on vystupoval proti KVV Trenčín ??? Nemám dobrý pocit z Vyšich aktivít, napriek tomu, že som sa k nim postavil (pôvodne) veľmi pozitívne… Totiž: mne z tých Vašich aktivít vychádza jediné: ste r o z b í j a č !!!

 • Pardon, komentáru už tam nie sú uzavreté, môže sa tam písať- práve som to zistil 🙂

 • Bolo to v sekcii,” Klub PO oslávil MDŽ”. ešte včera popoludní Boli tam príspevky dva, v češtine. Jeden čo spomína pán Fero Chuda, a druhý, vlastne taký frk,na temu “jak prichádzajú na svet politici…”. Už sú obidva vymazané a kometáre sú uzavreté, preto to asi nemôžeš nájsť. Ako obyčajne, keď je tam niečo zmysluplné…Hoci teraz obidva boli skôr humorné…

 • No, so záujmom som si prečítal správu z VČS Prešov, dobre, je to ich :unsure: schôdza a ich správa, niet čo dodať… ale kde do čerta je ten “medicínsky” príspevok???

 • Hej, pán Chuda, máte pravdu. Súhlasim tiež, ale ja som mal na mysli ten medicínsky príspevok, nad tým čo spomínate, uverejnený včera večer. :good: Veď nakoniec, všetko so všetkým súvisi.

 • Aj na mňa po prvom prečítaní text klubu Prešov ” Kde sú tie časy…” pôsobil “hlodovo”. Potom som si text prečítal aj druhý a tretí krát a začal som porovnávať so situáciou pred našim Mimoriadnym snemom 26.3.2015.
  Tak napr. ” Na zjazd boli volení delegáti podľa kľúča, ktorý určoval ústredný výbor… zjazdové materiály pripravovalo predsedníctvo ÚV KSČ…” ale aj niektoré ďalšie časti tohoto textu nie sú na porovnanie s našou situáciou vo ZV SR pred MS? A to sa ešte niektorí funkcionári ÚR ZV a členovia Zväzu pýtajú,
  p r e č o s ú p o t r e b n é n o v é STANOVY Zväzu vojakov Slovenskej republiky ?

 • Na starom webe je parádny hlod. Na popukanie. Neverím vlastným očiam, šak do apríľa je ešte mesiac. 🙂

 • Na tomto webe má každý možnosť uplatniť svoje právo na priestor verejne sa vyjadriť -- ako základného práva občana demokratickej spoločnosti a teda aj občana-vojaka.
  Tento web vytvára priestor kriticky sa vyjadriť k tomu, čo je pre iných „tabu“ a neprijateľné z hľadiska ohrozenia osobných ambícií a pozícií, čo zakrývajú rúškom uzavretosti systému, či riešenia problémov výhradne služobnými postupmi …
  Nie raz a nie iba ja som upozorňoval kolegov – vojenských veteránov – aby vnútrozväzové otázky a problémy riešili na svojom webe http://www.zvazvojakov.sk.
  Tento web bezpzlozky.eu je názorovou platformou pre široký okruh prispievateľov slúžiacich vojakov aj vojenských veteránov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, poberateľov výsluhových dôchodkov, starobných dôchodkov, sympatizantov, bezpečnostných analytikov, vojenských historikov, sociológov, manažérov a ďalších odborností z uvedených oblastí.
  Poskytuje dočasne aj priestor (azyl) prispievateľom ktorých články alebo komentáre boli na webe ZVSR vymazané. Nechceme aby sa to poskytovanie stalo pravidlom.
  Preto ma udivuje komentár p. Ernesta Tichého že na príspevok p. Daniela Cádru, ktorý je na webe ZVSR, reaguje na tomto webe a nie na domovskom. Ak by webmajster na webe ZVSR uvedený komentár vymazal, potom je adekvátne využitie priestoru na webe bezpzlozky.eu.
  „Vzdoro web stránku“ takto úmyselne vytvára p. Tichý a nemá nato žiadny adekvátny dôvod.

  Prosím prispievateľov aby to rešpektovali.
  .

 • Nie som síce žiadný inšpektor Kolombo, ale čo som si všimol,tak pán Cadra, obidva svoje príspevky/ vlastne tri, kvôli podobnosti slov veterán-výsadkár v skrátke V/ z dní 26.2 a 1.3. 2015, uverejnil na stránke ZVSR, a na tejto jak píšete “trucstránke” až následne, za pár minút, asi z obavy obligatného vymazavania článkov nepasujúcich na oficialnu stránku /stary web-po našom/. Ba dokonca, keď sa tak teraz poriadnejšie dívam, tak ten článok z včera, na “trucstránke” ani nie je.

 • Pán Tichý, napísal ste si svoj názor -- a stále je to váš názor, nikto vám ho neberie. Naviac -- vo viacerých riadkoch vám dávam za pravdu! Najmä čo sa týka hodnotenia odchodu p. Cádra. Nemôžem však súhlasiť s vašim hodnotením, respektíve pomenovaním tejto stránky ako “vzdoro”web stránka. Na rozdiel od “starého” webu tu vám nikto váš príspevok NEVYMAŽE! Takže ste si napísal svoj názor a prečíta si ho každý, kto sem hoci iba nazrie dnes, zajtra, za mesiac… za rok. To čo napísal p. Cádra vy možno beriete ako podpásovku, ale každý kto si prečíta hociktorý príspevok, urobí si o ňom svoj názor a niekto okomentuje, niekto nechá tak… ale o tom je DISKUSIA, práve aj v tom, že môžte uviesť jeho tvrdenia na “svoj uhol pohľadu” na danú vec… Nedovolím si povedať kto na koho kydá, na tej schôdzi som nebol, preto som p. Cádru ani nekomentoval -- vy ste tam bol a napísal ste iba útok na jeho slová. Máte možnosť sdať na pravú mieru jeho konštatovania, napríklad aj to, že tam bolo “kydané” na malé kluby… stále máte tú možnosť… Na starom webe túto možnosť nedostávame, diskusia je buď uzatvorená, alebo neotvorená, alebo príspevok zmizne -- aj keď v ňom nieje nič o “kydaní” (ani hnoja, ani špiny). Takže kľudne sa do diskusie zapájajte, dajme tomu v sekcii, kde sa rieši novelizácia Zákona 328, alebo o valorizácii dôchodkov, či o inom probléme, ktorý trápi VD a slúžiacich profesionálov… nebuďte znechutený názorom niekoho iného, napíšte SVOJ názor o dianí na VČS, ešte stále som nevidel správu z nej na žiadnom webe (je možné, že na starom už je, ale tam som ešte nebol). Prajem vám pekné a nikým nezhnusené dni.. :bye:

 • Vysoko si vážim aktivity p. Badu, nemenej vysoko si vážim prácu p. Dr. Juneka, ale nimi vytvorená “vzdoro” -- web stránka už prináša svoje ovocie: p. Daniel Cádra sa práve vrátil z VČS KVV Trenčín, musel odísť (zrejme znechutený, možno priam zhnusený)… fraška, 30 rokov zaspatá organizácia (KVV TN), kydanie na “malé kluby”, pričom k “malým klubom” bolo vyslovené iba normálne, slušné poľutovanie… voľby-fraška, bola odhlasovaná jednohlasne verejná voľba (to akože FUJ ???). Ale ak to bolo odhlasované JEDNOHLASNE, tak i v tom spočíva demokracia, či nie?!?! Ale najmä : kde bol pri hlasovaní p. Cádra, ako je možné, že NIKTO NEBOL PROTI ANI SA NIKTO NEZDRŽAL:::???!!! Nie, pán Cádra si počkal, kým bude doma, v teple pri svojom PC a AŽ POTOM dám verejnosti najavo, čo si myslím… Nuž, vážený p.Cádra, ale veď na to ste boli na VČS, aby ste TAM, pred celým plénom dali najavo svoj názor!!! Nie, už radšej nie, nech si o p. Cádrovi urobí názor každý za seba. Nuž, ale ako som uviedol na začiatku: touto “vzdoro”web stránkou sa dal priestor na podobné “podpásovky”. Bohužiaľ mi táto “diskusia” veľmi pripomína mnohé podobné “diskusie” k najrôznejším témam, kde sa ľudia vzájomne napádajú, urážajú, “kydajú” na seba …atď. Nie, do takýchto diskusií sa už nikdy nezapojím.

 • To sa dalo celkom čakať, nakoľko v Trenčíne žije niekoľko manipulátorov ako je napríklad p. Forgách, ktorý je myslím aj členom kritizovanej ÚR. Sú samozrejme aj ďalší, ale tento pán je absolútne ukážkovým typom osoby starajúcej sa len o svoj osobný prospech všetkými dostupnými prostriedkami.

 • KVV ZVSR (KLUB VOJEKÝCH VETERÁNOV), len trgická zhoda skratiek. Klubu vojenských výsadkárov Trenčín sa týmto hlboko ospravedlňujem, ich sa to netýka a ani by to nemohlo stať…

 • Dano,

  výsadkári mali VČS v Trenčíne už skôr . Ide asi o ZV SR Trenčín?

 • Práve som sa vrátil z VČS KVV Trečín. Žiaľ, psychicky som to nevydržal a v cca polovici som odišiel. Nedá sa to všetko nazvať inak ako VEĽKÁ FRAŠKA skostnatelej 30 rokov zaspatej organizácie. Kydanie na niektoré buričské “malé kluby” a “rozvaracačov ZVSR”. Voľby -- jednohlasne verejná voľba, kandidátka zvolená “am blok” atď. atď. Účasť 66,99 %, tuším že 260 členov. Veľmi smutné.

 • § 11 odst. 6 zákona o dani z príjmov hovorí jasne. A pokiaľ ho nezmenia ta VD nebudú mať nárok na nezdaniteľnú položku. A podľa mňa ho nezmenia lebo bi nebolo z čoho financovať KORUPCIU. Čau.

 • Nakolko sa blizi cas danovych podani, tak sa uz nejaky cas venujem NČZD ( nezdanitelna ciastka zakladu dane ), nakolko vzdy mi bolo povedane, ze VD nemaju narok na NČZD… Zakon o dani z prijimov c. 595/2003 Z.z., §11 odst.6 hovori jasne….

  (6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len „dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.

  V podstate su tam pomenovane “starobne dochodky”. Oslovil som financnu spravu SR, par krat cez ich infolinku, ale aj pisomne so ziadostou a aj emailom, okrem nich par danovakov a aj poslanca Mihala.

  Na NČZD MAJU narok a mozu si ju uplatnovat poberatelia invalidnych VD, sirotskych VD, vdovsky a vdoveckych VD. ( ja som mal s tym problem, preto to upresnujem ).

  Je na zvazeni a diskusii ci by nemali mat narok NČZD aj poberatelia VD ( klasicky VD ), ktori nedosiahli dochodkovy vek a nepoberaju starobny dochodok. Moj nazor je, ze by mali mat narok na NČZD…

 • Neviem, neviem, či to cele nie je zrežirované, len v prospech ďalšieho zviditeľnenia sa “mladých pušiek”, alebo prekrytia čohosi ešte horšieho.
  Ten doktor nie je nejaký mladík, skôr “stará páka” a ako taký by si z nerozvažnosti asi ťažko dovolil povedať na záver svojho prejavu že v tom prípade má smolu”. Celkom ináč mi to vyznie, keby skonštatoval “……má(m), smolu”. Nedám zlomenu grošľu za to, že sa tak nebude brániť /veď strihy a úpravy nahrávky potvrdili už aj novinári/.
  A kto si pamätá jak sa vítali dvaja “..starí ujovia” v parlamente? Asi všetci čo tu prispievame…

 • Vyjadrenie MUDr.Liptáka :Redaktorka Demešová sa lekára Liptáka pýtala aj na prípady ľudí, ktorí peniaze jednoducho nemajú „Keď niekto nemá, tak má smolu,“ konštatoval stručne lekár.
  Toto vyjadrenie mňa, moje okolie a som presvedčený -- tiež väčšinu ľudí na Slovensku, presvedčilo o tom, že MUDr. Lipták je bez “chrbtovej kosti, nevie nič o etike, morálke a o Hypokratovej prísahe (ne)počul tak akurát od skutočných lekárov, či ešte za čias, keď vyštudoval medicínu.Jeho vyjadrenie -- “tak má smolu”, malo takú intonáciu v hlase, ktorá podľa mňa ním predznamenala opovrhnutie druhého človeka.Keďže uvedený pán doktor, ako som pochopil sa nepriznáva ku “chudobným bez darov” -- uvediem pre neho a jemu podobných podobnú partiu ľudí z iného súdka, kde tiež “chudobný má smolu”. Verme, že to tak nebude:…..Nižšie v Link-u

  Zdroj a autor: : sme.sk, Adam Valček
  http://ekonomika.sme.sk/c/7639713/daniari-idu-po-zozname-slovakov-ktori-prali-peniaze-vo-svajciarsku.html :wacko:

 • To nie je lekár, ale hyena, ktorej by mali zakázať výkon povolania. Napokon on nekričal “Cisár je nahý”, ale hrubo sa vysmieval všetkým občanom.

 • Zaujímavé, že opoziční poslanci NR SR podali na MUDr.Liptáka trestné oznámenia, svoju činnosť začala aj Špeciálna prokuratúra. Ale nikoho netrápi, že desiatky percent z rozpočtu na zdravotníctvo mizne vo vreckách mimo lekárov a poslanci nepodávajú trestné oznámenia, špeciálna prokuratúra spí . Tento stav trvá minimálne 20 rokov a teraz sa podhodí davu obvodný lekár, ktorý len zakričal “Cisár je nahý”.
  Myslieť si, že finančné dary sa nedávajú hlavne pri operáciach v nemocniciach môže len ten, ktorý buď klame alebo je úplne naivný.

 • Tie reči pána doktora boli na vracanie a dúfam, že ho štátna moc priškripne, ako som sa dopočul dnes v televízii generálny prokurátor už koná.
  Tento pán je krásna ukážka nenažraných doktorov, ktorí majú dnes vysoké platy, ale pracovať sa im nechce a všeobecne sú ich morálne zásady na mizernej úrovni. Pre ľudí s dvoj až trojtisícovými platmi, a to už vôbec nehovorím o súkromných ordináciách, sú dobré aj kompóty a hydina. Je to proste na zaplakanie.

 • Zdroj: aktuality.sk Autor: Ján Petrovič -- pozri aj video -- kto nemá, vraj má smolu.Čo už, že si počas pracovnej kariéry každý platil odvody………

  http://www.aktuality.sk/clanok/270269/lekar-v-televizii-priznal-ze-berie-peniaze-od-pacientov-vola-ich-darmi/

 • No a k tým otáznikom v druhej otázke z komentára dňa 07.02.2015 o 11:59 hod: Pokus existoval, v máji 1997, ale prekombinovali ho tak, že nakoniec si ho sami zmarili.

 • Doplnenie ku 7. februáru 2015 o 11:59 (NATO) -- “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”

  23.-24. máj 1997
  výsledok: zmarené

  Vtedajší prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na dni 23. a 24. mája 1997. Občania mali odpovedať na štyri otázky: “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?” Spornou pre vtedajšiu koalíciu a opozíciu sa stala štvrtá otázka referenda, keďže pôvodne mali byť dve samostatné referendá. Nakoniec musel o spore vydať verdikt Ústavný súd SR. Ten 21. mája 1997 okrem iného rozhodol, že príloha rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda pri otázke týkajúcej sa priamej voľby hlavy štátu odporuje zákonu o spôsobe vykonania referenda, a tým aj článku 100 ústavy. Ešte v ten deň dal minister vnútra Gustáv Krajči vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami, ktoré sa týkali iba bezpečnostnej problematiky. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky so štyrmi otázkami neboli občanom doručené, čím bolo referendum zmarené. Nový verdikt ústavného súdu zo dňa 6. februára 1998 na podnet poslanca Ivana Šimka deklaroval, že minister Krajči svojím konaním a postupom v súvislosti s referendom porušil ústavné a základné práva občanov SR.

  Zdroj:TASR, Hospodárske noviny. :scratch:

 • Oprava ku 7. februáru 2015 o 11:59

  účasť voličov: 52,15 %
  výsledok: platné

  Prezident Rudolf Schuster vypísal na 16. a 17. mája 2003 referendum o vstupe krajiny do EÚ. Občania v ňom mali možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas so začlenením Slovenska do únie. Referendová otázka znela “Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?” Ľudia v tomto plebiscite schválili vstup krajiny do Európskej únie. Za členstvo sa vyslovilo 92,46 percenta zúčastnených voličov. 🙂

 • A pokiaľ ma pamäť neklame, z iného paktu, z VZ sme tiež nevystúpili. VZ bola zrušená… 🙂

 • Nič Ti Miro neušlo. Tie otázniky sú trvalo platné…

 • Súhlas Milan, ibaže keď ma pamäť neklame:

  Referendum o vstupe do EÚ ………Máj 2004……Platné, rozhodnutie bolo…ÁNO…
  Referendum o vstupe do NATO……….???…………..či máme nejaký dátum, alebo mi niečo ušlo…? :good:

 • Určite hej. Ale by nám to bolo tiež platné asi jak vládne vojsko v Italii. Keď Porošenko zrušil tento štatút na Ukrajine v prospech NATO, asi by NATO sotva, čo i len dovolilo našim kompetentným, nad takým dačim čo i len zasnívať??? :unsure:

 • Zdroj: SITA, Pravda. sk | 06.02.2015 14:32

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/344817-slovensko-poziadalo-nato-o-vytvorenie-stycneho-timu/

  Obsiahla debata je k článku 396 príspevkov(pod článkom)
  Ktohovie, až by bolo našimi politikmi vyhlásené referendum o neutralite ako (Švajčiarsko), či by v ňom nebola väčšia (predpokladaná) účasť, ako v dnešnom “referende o rodine” -- osobne si myslím, že by bola a dokonca by bolo druhé platné v histórii samostatnej Slovenskej republiky po referende o vstupe do EÚ. :wacko:

 • Autor: Tom Nicholson

  Dožijeme sa účinnej akcie proti skutočnému organizovanému zločinu?
  Momentálne sa zdá, že každý mesiac nejaký gangster skončí nadlho za mrežami alebo s obvineniami vo väzbe.
  Tento týždeň bol na rade Michal Blažíček („Jašter“), ktorý dostal osemročný trest za obchodovanie s drogami a za poisťovací podvod – zločiny, ktoré spáchal v rámci mafiánskych skupín Piťovcov a Sýkorovcov.
  Údajne mal najbližšie k sýkorovskému kápovi Róbertovi Lališovi („Kýbel“) a bol v každodennom kontakte s Lališovým zástupcom Františkom Borbélym (a ako tak o tom uvažujem, spomínam si, že jeho uškŕňajúcu sa tvár som občas vídal v Borbélyho kasíne pri bratislavskej hlavnej autobusovej stanici).
  Kýbel nie je poruke, aby potvrdil alebo vyvrátil tieto obvinenia, a na Slovensku ho už dosť dlho nikto nevidel, odkedy sa začiatkom roka 2012 ukryl v Českej Republike. Je hľadaný za niekoľko vrážd. Borbélyho v októbri minulého roku vzali do väzby za organizovaný zločin a drogy. Ladislav Bališ, ďalší sýkorovský bos, bol v máji minulého roka odsúdený na 25 rokov.
  Sýkorovci nie sú jediným mafiánskym gangom, ktorý zažíva chaos, sú len poslední. Juraj Ondrejčák a jeho gang nazývaný piťovci boli odsúdení na dlhoročné tresty v máji 2014 (ktoré im trochu zmiernili v novembri), zatiaľ čo nitriansky bos Ľuboš Ferus pôjde pred súd na budúci mesiac, za vraždu najvyššieho bosa Mira Sýkoru v roku 1997.
  Keď si vezmem, že len v roku 2010 som navštevoval Ferusa, Borbélyho a Ondrejčáka a zažíval som pravidelnú dávku ich pobúrenia len pri predstave, že by mohli byť zapletení do organizovaného zločinu, klobúk dolu pred políciou a prokurátormi za to, že týchto ľudí odpratali z ulíc a z ich luxusných obydlí.
  No dve veci by nám mali zabrániť naplno im zatlieskať.
  Prvá je, že akcia proti zločinu, ak vôbec nejaká súvislá existuje, pôsobí znepokojúco nevyvážene. A čo jakšíkovci, ktorých bezpečnostná služba, A-Team, chránila sídlo Smeru vo volebnú noc v roku 2006? A čo takáčovci, ktorých údajné vydieranie stoviek podnikov v hlavnom meste Generálna prokuratúra odmietla v roku 2004 a už sa k nemu nikdy nevrátila?
  A ešte ďalej – čo politici a oligarchovia, ktorí drancujú štát, odkedy dostali kľúče k parlamentu v roku 1993? Čo veľká privatizácia, tunelovanie štátnych bánk, Braniska, eurofondov, emisií a solárnych energií?
  A keď už sme pritom, čo, dofrasa, Gorila?
  Daniel Lipšic povedal v záchvate úprimnosti v roku 2012, že „odjakživa je dohoda medzi vyššími mocami, že nikto nepôjde sedieť“. Kým táto dohoda ostane v platnosti, polícia si bude musieť zvyknúť, že ľudia len krčia plecami pri jej akciách proti šedivejúcim gangstrom. :wacko:

  Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/7626171/mafia-je-v-uzkych.html#ixzz3QlLQIhgc

 • Pre Jožo Šamaj 25. januára 2015 o 15:13

  Tak nejako budem postupovať: 2% pošlem na účet Zväzu a podľa výsledkov Mimoriadneho Snemu sa s nimi naloží…A čo sa týka tohoto webu -- predpokladám, že neskôr pribudnú aj k nemu ďalšie informácie, čo sa týka financovania….atď.Aktuálne sa zariadime a prispôsobíme ….. Zatiaľ nič neponáhľa…..

 • Miro, je pravda, že tam nebude veľa priestoru na manévrovanie, snem je 26.3., ale predpokladám, že dovtedy sa “ľady pohnú a aj roztopia” a situácia sa vyrieši. Bola by škoda, aby sa prišlo o finančnú podporu od členskej základne, ale aj sympatizantov, preto si myslím, že 2% treba poslať na účet Zväzu a podľa výsledkov MS sa s nimi naloží… na to predsa sú a budú páky, či nie?

 • Ospravedlňujem sa, chcel som len poznať celkovú situáciu. Inak musím konštatovať, že ma už na webe ZVS mažú, položil som tam totiž obdobnú otázku ako tu. Takže ešte raz sa ospravedlňujem.

 • Miroslav, prosím neťahajte sem “vnútropodnikové” rozpory. ZVSR má svoju web stránku, tam to treba. Napr. pod rubrikou: Z činnosti ÚR, tam aj inde komentáre nie sú odstrihnuté, a ak nebudú osobné útoky, tak verme že ich ani neostrihnú…
  ZV SR je silná organizácia pokial ide o počet klubov (31), aj preto nedopusťme aby bola rozbitá. Samozrejme nie všetky kluby využívali priestor písať na web (nič: Pezinok, Čereňany) napr. klub Žilina písal články iba o umŕtiach svojich členov a podpore akcií organizovaných pre SZPB. To je na kluboch, každý podľa svojho.
  Píšte prosím interné komentáre na interný web ZVSR. Nie som proti tomu uverejňovať tu v rubrike: MONITOR, alebo Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ , pre všetkých poučné zaujímavosti. Ďakujem.

 • Chcel by som položiť otázku, o ktorej by možno bolo potrebné diskutovať a to je koľko máme vôbec územných klubov SVZ a ktoré sa prezentujú podporou pre zmeny vo vedení a činnosti zväzu? Vedie ma k to,u postreh, že napríklad klub v Žiline je celkom pasívny a nie sú od neho žiadne informácie o ich postoji. Preto chcem vedieť, či je takýchto klubov viacej a čo je potrebné urobiť, aby sa aktivizovali.

 • Pozdravujem všetkých, ktorí sa sem “doklikajú”. Nebudem na začiatok opakovať už raz, či viackrát napísané, iba chcem tejto stránke zaželať, aby bola dôstojnou pokračovateľkou stránky, na ktorej to začalo “zaváňať” cenzúrou. Verím, že i naďalej sa tu dočítame čo nás tlačí, trápi a spoločnými silami nájdeme spôsob ako sa ubrániť a ako dosiahnuť svoje práva, respektíve tieto ubrániť. Nebyť diskusie na tej predošlej, veľa ľudí by bolo sklamaných a nevedomých… Ďakujem jej tvorcom, že sa na tento krok odhodlali.

 • Plne súhlasím so všetkými názormi napísanými v základnom článku plk. v. v. Dr. Jaroslava Juneka. Očakávam, že pisatelia základných článkov ako aj jednotlivých príspevkov budú dôsledne v slobode písomného prejavu dodržovať základné ľudské práva a slobody ktoré garantuje Ústava SR, zákony SR. Budú svoje názory, vrátane kritických názorov písať slušne zdvorilo bez urážania za dodržania zásad zákonnosti, slušnosti, spoločenského bontónu. Vysoko oceňujem možnosť ktorú tento web dáva každému slobodne (bez politikárčenia) vyjadriť svoj názor k veci alebo nastoliť problém k verejnej diskusii na tomto webe. Obzvlášť oceňujem možnosť slobodne vyjadriť svoj názor či už v základnom článku, alebo k názorom, k stanoviskám k jednotlivým diskutujúcim k prejednávanej veci, k prejednávanej problematike.

  Nezastupiteľné miesto má tento web k ujednoteniu si našich názorov k danej veci ale predovšetkým k zjednoteniu spoločného postupu všetkých slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov ako aj všetkých poberateľov VD,SD k spoločnému koordinovanému boji za naše zákonné práva ako aj k boju proti našej diskriminácii.

  Som presvedčený, že pri dodržiavaní uvedených zásad zverejnených webmastrom plk. v. v. In. Badom, plk. v.v. Dr. Junekom sa nám spoločne za účasti slúžiacich ako aj výsluhových vojakov, policajtov, ZVJS,SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov bude efektívne koordinovane dariť bojovať, obhajovať naše zákonmi stanovené práva ako aj proti akejkoľvek súčasnej ako aj budúcej diskriminácii.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...