Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

Informácie nájdete na:

Vojenský veterán Bratislava

Ako sa stať členom


Podporte tento web

Vážení priatelia – dôchodcovia, veteráni ale aj ďalší a mladší, nikomu sa nevnucujeme, kto má záujem si prečíta pre  ktorých sú už všedné ich nemusí.

 

viete, že ?

Na oddych stále nie je čas

Blíži sa už mesiac júl a podľa storočného valašského kalendára by malo byť na jeho začiatku veľmi horúco a to aj v noci. Čakajú nás pravdepodobne takmer denne búrky, občas aj s  krupobitím. Po prvej dekáde mesiaca by sa malo mierne ochladiť a dokonca často pršať až do konca júla.

Toľko storočný kalendár, určite to nie je exaktná predpoveď odborníkov.

A  čo hovorí toto úžasné dielko o  gazdovaní v záhrade? „je to začiatok zberu úrody, zavarujeme, robíme marmelády, ničíme húsenice, mravce a mšice. „V měsíci červenci zahrádkář pozoruje, co se mu v zahrádce líbí a co se mu nelíbí, aby to v příštím roce napravil.“

Vráťme sa do súčasnosti a venujme sa letnému rezu a vylamovaniu nežiaducich výhonov. Ide vlastne o akýkoľvek zásah do korún ovocných drevín v období vegetácie.

Vylamovanie letorastov – Odstraňujeme všetky nežiaduce výhonky, neperspektívne letorasty, aby ovocný strom netvoril prírastky, ktoré by sa aj tak v neskoršom období museli odstrániť a aby využíval vodu a živiny efektívnejšie. Mladé prírastky sa ľahko vylamujú ručne. Dôležité je aj odstraňovanie „výmladkov“ na kmeni a od podpníka. Odstránením nepotrebných letorastov sa zlepšujú svetelné pomery v  korune. To dobre vplýva na vyfarbovanie plodov a na zakladanie kvetných pukov pre úrodu v nasledujúcom roku. Letný rez veľmi priaznivo ovplyvňuje formovanie tvaru, vzdušnosť a svetelné podmienky v korune. Pri starších stromoch skracujeme len veľmi bujne rastúce letorasty, krátke neskracujeme. Z korún odstraňujeme zahusťujúce letorasty, vlky, výhonky na kmeni, letorasty vyrastajúce v blízkosti rán po reze. Letný rez, ktorý vykonáme týmto spôsobom, nám neznižuje úrody jabĺk v porovnaní so zimným rezom. Dokonca ani 30 – 50 percentné odstránenie porastu neznižuje úrodu v tom roku, v ktorom boli letorasty odstránené. Letným rezom možno lepšie zabrzdiť rast stromov ako zimným rezom. Odstránenie zahusťujúcich letorastov, „vlkov“ v bylinnom stave nám zlepšuje a urýchľuje dozrievanie plodov. Zlepšuje svetelné pomery v korune, a tým zmenšuje náchylnosť odrôd na choroby a škodcov, pre šírenie ktorých sú vhodné zahustené koruny.

 

viete, že ?

Prvý Slovák na poste predsedu vlády ČSR

Počas celej existencie Československa boli len štyria Slováci predsedami jeho vlády – Milan Hodža, Viliam Široký, Jozef Lénart a Marián Čalfa. Milan Hodža bol aj úradujúci prezident ČSR. Sučiansky rodák Milan Hodža bol historicky zatajovanou osobnosťou, o ktorej sa po roku 1948 objavovali len negatívne stanoviská. Podľa historikov však patrí Milan Hodža medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenských dejín 20. storočia. Narodil sa 1. februára 1878 v Sučanoch vo vtedajšom Rakúsko- -Uhorsku a zomrel 27. júna 1944 v meste Clearwater v USA. Narodil sa v rodine evanjelického kňaza. Vrcholom jeho politického pôsobenia bol post ministerského predsedu ČSR v rokoch 1935 až 1938. Ako predseda vlády mal ostré rozpory s prezidentom Edvardom Benešom. A tie pokračovali aj po rozbití ČSR. Keď v novembri 1939 vznikla v Paríži Slovenská národná rada, ako vrcholný orgán slovenského zahraničného odboja, jej predsedom sa stal Milan Hodža. Už v tom čase bol za obnovenie ČSR, ale na zásade práva Slovákov starať sa o svoje veci samostatne, s výnimkou sfér zahraničnej politiky, vojska, financií, obchodu a dopravy, kde sa malo postupovať spoločne. Po porážke Francúzska odišiel Hodža do USA, kde aktívne propagoval projekt politologickej koncepcie vytvorenia podunajskej federácie. Jadrom tejto koncepcie bola hypotéza o potrebe vytvoriť po 2. svetovej vojne z rekonštruovaných demokratických štátov dobrovoľný zmluvný štátny útvar, tzv. úniu stredoeurópskych štátov.

 

viete, že ?

Prešibaní poslanci Andrej Hrnčiar a Andrej Danko už v júni vedeli že príde pripomienka APVV o zmene termínu valorizácie.

Download (DOCX, 79KB)

15 Komentárov na viete, že?:

 • --
  viete, že?
  Každý vojak má vo svojej torbe maršalskú palicu

  Hodnosť maršala dostávali vojenské osobnosti – vojvodcovia, veľkí stratégovia na prísne individuálnom základe (ak abstrahujeme od politickej podmienenosti vojen a vojenskej činnosti). V dejinách sa vytvorili tri početnejšie – výnimočné – skupiny maršalov, ktorí pôsobili v historicky krátkych etapách a svojim konaním ovplyvnili nielen vojnové dianie, ale ich činnosť mala aj širšie spoločenské súvislosti a následky. Všetky vznikli v obdobiach veľkých vojen v Európe a boli spojené aj so zmenami v usporiadaní medzinárodných vzťahov.

  Prvým prípadom bolo napoleonské Francúzsko, keď v rokoch 1804 – 1814 cisár Napoleon I. menoval 26 maršalov. Menovanie napoleonských maršalov má aj ďalšiu skupinovú historickú jedinečnosť. Osemnásti maršali, z ktorých štyria boli čestnými maršalmi, dostali túto hodnosť naraz 29. mája 1804. Takáto početnosť menovania maršalov v jednom dni sa už nikdy nezopakovala.

  Z napoleonského obdobia pochádza fráza, že každý vojak má vo svojej torbe maršalskú palicu, ktorá vyjadrovala nový vzťah nastupujúcej buržoáznej moci k vojsku. Išlo najmä o potrebu relatívnej demokratizácie formovania masových ozbrojených síl na základe všeobecnej brannej povinnosti a vojenskej kariéry v nich.

  Druhým prípadom bolo menovanie 26 maršalov v nacistickom Nemecku od 20. apríla 1936 do 25. apríla 1945. Aj v Nemecku došlo k jednému veľkému skupinovému menovaniu maršalov, keď 19. júla 1940 boli v nadväznosti na úspešné francúzske ťaženie vymenovaní do tejto hodnosti 12 generálplukovníci.

  Príbeh tretej veľkej skupiny maršalov – sovietskych – je iný ako dvoch predchádzajúcich. Ich pôsobenie prekročilo samotnú vojnovú éru – druhú svetovú vojnu, v ktorej bojovali proti nemeckým maršalom – a vytvorili v dejinách už asi neopakovateľný fenomén. V súvislosti s pripomienkou konca druhej svetovej vojny treba zdôrazniť, že ani francúzska ani nemecká skupina maršalov neviedla operácie na takom veľkom priestore ako sovietski maršali.
  Možno doplniť štvrtú – menšiu – skupinu čínskych maršalov, ktorej pôsobenie je málo známe. Európska (západná) hodnosť maršala sa v Číne udomácnila až po zániku cisárstva. V roku 1955 bola táto hodnosť zavedená aj v ČĽR a bolo do nej vymenovaných 10 generálov, z ktorých sa všetci podieľali na bojoch proti Japonsku v druhej svetovej vojne. V roku 1965 boli maršalské hodnosti v socialistickej Číne zrušené.

  Prví piati maršali ZSSR boli menovaní 20. novembra 1935. V dobových sovietskych materiáloch sa ich poradie uvádza podľa hierarchie zastávaných funkcií:
  -- Kliment Jefremovič Vorošilov (*1881) – ľudový komisár obrany ZSSR,
  -- Michail Nikolajevič Tuchačevskij (*1893) – námestník ľudového komisára obrany,
  -- Alexandr Iljič Jegorov (*1883) – náčelník generálneho štábu Červenej armády,
  -- Semjon Michajlovič Buďonnyj (*1883) – inšpektor jazdectva Červenej armády,
  -- Vasilij Konstantinovič Bljucher (*1890) – veliteľ Zvláštnej ďalekovýchodnej armády.
  (M. Tuchačevskij a A. Jegorov boli popravení a V. Bljucher zomrel vo vyšetrovacej väzbe)
  Ďalší maršali boli menovaní 7. mája 1940:
  -- Semion Konstatinovič Timošenko (*1895) – v deň menovania sa stal aj novým ľudovým komisárom obrany,
  -- Boris Michajlovič Šapošnikov (*1882) – náčelník generálneho štábu Červenej armády,
  -- Grigorij Ivanovič Kulik (*1890) – náčelník Hlavnej delostreleckej správy Červenej armády.

  Najzložitejší osud z týchto maršalov mal G. Kulik. Podľa viacerých prameňov je považovaný za jedného z najmenej schopných vojenských odborníkov vymenovaných za maršala. Po začiatku Veľkej vlasteneckej vojny bol po viacerých neúspechoch postavený pred súd a vo februári 1942 degradovaný na generálmajora. Neskôr sa vrátil na front a zastával viacero veliteľských funkcií vrátane veliteľa armády. Po vojne bol však znovu obvinený, opätovne degradovaný na generálmajora, neskôr uväznený a v roku 1950 popravený. V roku 1956 bol rehabilitovaný a vrátila sa mu aj hodnosť maršala ZSSR. Rehabilitovaní boli vtedy aj mŕtvi traja maršali, menovaní v roku 1935.
  Maršali Veľkej vlasteneckej vojny

  Počas Veľkej vlasteneckej vojny bolo menovaných 8 ďalších maršalov, ktorí v čase svojho menovania zastávali s výnimkou A. Vasilevského (náčelník generálneho štábu Červenej armády) funkcie veliteľov frontov:
  -- Georgij Konstantinovič Žukov (*1896) – menovaný 18. januára 1943,
  -- Alexandr Michajlovič Vasilevskij (*1895) – menovaný 16. februára 1943,
  -- Ivan Stepanovič Konev (*1897) – menovaný 20. februára 1944,
  -- Leonid Aleksandrovič Govorov (*1897) – menovaný 18. júna 1944,
  -- Konstantin Konstantinovič Rokossovskij (*1896) – menovaný 29. júna 1944,
  -- Rodion Jakovlevič Malinovskij (*1898) – menovaný 10. septembra 1944,
  -- Fjodor Ivanovič Tolbuchin (*1894) – menovaný 12. septembra 1944,
  -- Kirill Afanasjevič Mereckov (*1897) – menovaný 26. októbra 1944.

  Špecifickú pozíciu medzi maršalmi ZSSR menovanými v tomto období mal Josif Vissiaronovič Džugašvilli – Stalin (*1878) – generálny tajomník KSSZ, predseda Rady ľudových komisárov (vlády) ZSSR a ľudový komisár obrany. Od 30. júna 1941 stál aj na čele Štátneho výboru obrany (a od 10. júla tiež Hlavného stanu najvyššieho velenia, ktorý bol tomuto výboru podriadený). Nebol síce príslušníkom ozbrojených síl, ale 8. augusta 1941 bol ustanovený do funkcie ich najvyššieho veliteľa. 7. marca 1943 bol menovaný za maršala ZSSR. W. Churchill na stretnutia Veľkej trojky počas druhej svetovej vojny údajne chodil v rovnošate britského maršala letectva preto, aby na nich príliš nevynikala Stalinova rovnošata maršala ZSSR. 27. júna 1945 bol J. Stalin menovaný generalissimom ZSSR.
  Najprotirečivejšiu osobnosť, ktorá sa stala maršalom ZSSR a zásadne sa odlišuje od všetkých ďalších, predstavuje Lavrentij Pavlovič Berija (*1899). Od júla 1945 sa začali v orgánoch sovietskej štátnej bezpečnosti tiež používať vojenské hodnosti. L. Berija – ľudový komisárom vnútra, patril k najsilnejším mužom vedenia štátu a jediný mal hodnosť generálneho komisára štátnej bezpečnosti, a preto bol 9. júla 1945 menovaný za maršala ZSSR.

  Niekoľko mesiacov po smrti J. Stalina a následnom boji o moc v strane a štáte bol L. Berija obvinený zo špionáže, sprisahania s cieľom uchvátiť moc a ďalších trestných činov. 23. decembra ho mimoriadny súdny tribunál, ktorému predsedal maršal ZSSR I. Konev, odsúdil na trest smrti zastrelením, čo bolo vykonané ešte v ten deň. Podľa niektorých zdrojov prvý na odsúdeného vystrelil generál P. Batickij, ktorý sa neskôr stal tiež maršalom ZSSR. Rozsudkom bola L. Berijovi odňatá aj maršalská hodnosť.
  Ďalší maršali ZSSR boli menovaní 11. marca 1955, a to hneď šiesti, čo bolo naraz najviac po celý čas existencie hodnosti maršala ZSSR. Išlo o Ivana Christoforoviča Bagramjana (*1897) – hlavného inšpektora Ministerstva obrany, Sergeja Semjonoviča Birjuzova (*1904) – hlavného veliteľa protivzdušnej obrany a námestníka ministra obrany, Vasilija Ivanoviča Čujkova (*1900) – veliteľa Kyjevského vojenského okruhu, Andreja Antonoviča Grečka (*1903) – hlavného veliteľa Skupiny sovietskych vojsk v Nemecku, Andreja Ivanoviča Jeremenka (*1892) – veliteľa Severokaukazského vojenského okruhu a Kirilla Sergejeviča Moskalenka (*1902) – veliteľa Moskovského vojenského okruhu.

  K ďalšiemu menovaniu maršalov došlo už po kratšom čase, 8. mája 1959 sa ním stal Matvej Vasiljevič Zacharov (*1898) – hlavný veliteľ Skupiny sovietskych vojsk v Nemecku, 6. mája 1961 Filipp Ivanovič Golikov (*1900) – náčelník Hlavnej politickej správy Sovietskej armády a vojenského námorníctva a 28. mája 1962 Nikolaj Ivanovič Krylov (*1903) – veliteľ Moskovského vojenského okruhu.

  Menovaním N. Krylova sa skončila éra menovania do hodností maršalov tých veliteľov, ktorí v druhej svetovej vojne velili armádam a frontom (popr. boli na čele štábov frontov), a teda formálne ich možno zaradiť medzi skutočných vojvodcov. Do roku 1962 bolo vymenovaných 29 maršalov ZSSR, pričom traja z nich neboli vojvodcami – veliteľmi veľkých bojových zoskupení, ale najmä „politickými nominantmi“ (zaradíme k nim aj J. Stalina).
  Ďalšiu generačnú skupinu maršalov ZSSR tvorili velitelia, ktorí ku koncu vojny boli v hodnostiach generálporučíka a generálmajora. Išlo o Ivana Ignatjeviča Jakubovského (*1912) – náčelníka štábu Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, menovaného 12. apríla 1967, Pavla Fjodoroviča Batického (*1910) – hlavného veliteľa protivzdušnej obrany štátu a Pjotra Kirriloviča Koševoja (*1904) – hlavného veliteľa Skupiny sovietskych vojsk v Nemecku, ktorých vymenovali do hodnosti 15. apríla 1968.
  Do zoznamu maršalov ZSSR patria aj dvaja špecifickí politickí nominanti menovaní v roku 1976. Išlo o Leonida Iljiča Brežneva (*1906) – súdobého najvyššieho predstaviteľa ZSSR, generálneho tajomníka ÚV KSSZ (7. mája) a Dmitrija Fjodoroviča Ustinova (*1908) – ministra obrany (30. júla).
  Štvrtú generačnú skupinu maršalov ZSSR tvorili generáli, ktorí vo vojne boli v hodnostiach dôstojníkov a zastávali funkcie na nižšej – taktickej – úrovni. 14. januára 1977 sa stali maršalmi Viktor Georgijevič Kulikov (*1921) – hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy a prvý námestník ministra obrany ZSSR a Nikolaj Vasiljevič Ogarkov (*1917) – náčelník generálneho štábu a prvý námestník ministra obrany ZSSR. 17. februára 1978 bol menovaný Sergej Leonidovič Sokolov (*1911) – prvý námestník ministra obrany ZSSR. V jeho prípade išlo o najstaršieho vojaka vymenovaného do tejto hodnosti. 25. marca 1983 sa stal maršalom ZSSR Sergej Fjodorovič Achromejev (*1923) – prvý zástupca náčelníka generálneho štábu. 25. marca 1983 boli menovaní opäť dvaja maršali ZSSR a to Semjon Konstatinovič Kurkotkin (*1917) – náčelník tyla Ozbrojených síl ZSSR – námestník ministra obrany a Vasilij Ivanovič Petrov (*1917) – hlavný veliteľ pozemných síl.
  Posledným menovaným maršalom ZSSR bol 28. apríla 1990 Dmitrij Timofejevič Jazov (*1923) – minister obrany od 30. mája 1987. v auguste 1991 členom Štátneho výboru pre mimoriadny stav (Gosudarstvennyj komitet po črezvyčajnemu položeniju – známy pod skratkou GKČP), ktorý sa pokúsil zvrhnúť prezidenta M. Gorbačova. Po neúspechu prevratu ho odvolali z funkcie ministra obrany a neskôr uväznili a odsúdili. Z väzenia ho prepustili po amnestii vo februári 1994 a vzápätí preradili do výslužby, čo bolo tiež výnimkou. Maršal S. Achromejev, ktorý sa po odvolaní z funkcie náčelníka generálneho štábu v roku 1988 stal poradcom M. Gorbačova (ale si s ním nerozumel), po neúspechu prevratu spáchal samovraždu.
  41 maršalov ZSSR a 3 admiráli loďstva ZSSR -- Skupina sovietskych maršalov nakoniec prestala existovať znenazdajky, rýchlo – po rozpade ZSSR, ku ktorému došlo vlastne za necelého pol roka od augustového pokusu o prevrat na konci decembra 1991. Rozpadu ZSSR sa dožilo päť maršalov. Individuálne síce neboli nikým súdne stíhaní či perzekvovaní (s výnimkou D. Jazova za účasť na pokuse o prevrat) ako mnohí francúzski a nemeckí maršali po prehratých vojnách, ale ich vojenský a politický život sa vlastne skončil, hoci všetci (okrem D. Jazova) prešli ďalej slúžiť do ozbrojených síl Ruskej federácie.
  Najvyššieho veku sa dožil S. Sokolov, ktorý zomrel 31. augusta 2012 v 102. roku svojho života. Maršali podľa sovietskej tradície „do dôchodku nechodili“ a aj vo vysokom veku boli, ak nezastávali inú pozíciu, v „odkladacej“ funkcii generálnych inšpektorov skupiny inšpektorov Ministerstva obrany ZSSR. Najdlhšie žil s maršalskou hodnosťou S. Buďonnyj – bez necelého mesiaca 38 rokov. Dodnes žijú 3 maršali ZSSR – V. Petrov má 95, V. Kulikov 91 (je z nich maršalom najdlhšie – už viac ako 35 a pol roka) a „najmladší“ D. Jazov 88 rokov.

 • --
  viete, že?
  Správa MO SR 3.8.2017
  uvádza na mod.gov.sk 3.8.2017:
  Vojaci z Vrtuľníkového krídla Prešov pomáhajú hasiť požiar kalamitného dreva pri obci Betliar. Na základe požiadavky hasičského a záchranného zboru nasadili na hasenie vrtuľník Mi-17 s bambi vakom. Vodu na hasenie čerpajú približne z 10 kilometrov vzdialeného rybníka. Ozbrojené sily SR sú pripravené na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu v prospech občanov Slovenskej republiky nepretržite.

  --

  viete, že?
  Čierny jastrab – veľká sláva
  a či hanba ?
  … načo sú vojakom vrtuľníky, ktoré nemajú vo svojej výbave žiadnu zbraň ? …
  Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša Prešov dnes (3.8.2017) oslavovalo. Bol tam minister obrany a exminister Martin Glvač a slávnostne odovzdali do užívania 2 kusy vrtuľníkov Sikorsky UH-60 Black Hawk. Úmyselne nepíšem, že ide o vojenské vrtuľníky, lebo tieto majú s vojakmi spoločné akurát to, že ich budú vojaci obsluhovať. V správach RTVS totiž oznámili, že minister obrany chce spomínané vrtuľníky používať najmä na likvidáciu požiarov a pri povodniach. Zrejme nimi chce suplovať úlohy hasičského a záchranného zboru. No ale vážne.
  Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša Prešov má na svojej web stránke uvedené okrem iného aj toto:
  „ Hlavné úlohy
  -- obrana vzdušného priestoru SR;
  -- priama podpora pozemných jednotiek;
  -- plnenie úloh leteckého výcviku so zameraním na letové úlohy doma a v zahraničí pod velením NATO a EÚ;
  -- zúčastňovať sa na mierových humanitárnych operáciách na zabezpečenie a podporu mieru podľa požiadaviek OSN;
  -- zabezpečenie leteckej pátracej záchrannej služby a pozemnej pátracej záchrannej služby;
  -- výcvik v rámci Integrovaného záchranného systému s dôrazom na činnosť pri priemyselných haváriách a živelných pohromách (vyhľadávanie, hasenie, vyslobodzovanie, preprava ranených);
  -- v dobe mieru a v krízových situáciách sa podieľať na eliminácii nevojenských a zmiešaných ohrození, vrátane eliminácie a odstraňovania následkov spôsobených živelnými katastrofami, mimoriadnymi udalosťami, záchrana osôb, majetku;
  -- plniť ďalšie dopravné a výsadkové úlohy.
  Na splnenie týchto úloh využíva vrtuľníky Mi–17M, ktoré slúžia na prepravu osôb a materiálu a vrtuľníky Mi–17 LPZS, ktoré sa špecializujú na úlohy leteckej pátracej a záchrannej služby. (LPZS).“
  Podľa portálu
  https://mapy.cz/zakladni?x=21.3019887&y=49.0276039&z=18&base=ophoto&source=ward&id=20547
  ich v roku 2016 „sedelo“ na tzv stojánkach spolu 7 kusov. A tak sa nahlas pýtam. Ako, a s ktorými vrtuľníkmi plní Vrtuľníkové krídlo generálplukovníka Jána Ambruša Prešov tieto dve hlavné úlohy:
  -- obranu vzdušného priestoru SR;
  -- priamu podpora pozemných jednotiek ?
  Nahlas odpoviem! Ničím ! ! !
  Pôvodne totiž na tento účel slúžili vrtuľníky Mi-24D (v označení NATO: Hind – laň). Išlo o viacúčelový bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby používaný na priamu podporu pozemných vojsk. Vo výzbroji mali jeden štvorhlavňový guľomet 12,7 mm s 1470 nábojmi v prednej otočnej streleckej veži. Pod krídlami osem protitankových navádzaných rakiet 9M114 (AT-6 „Spiral“). Ďalej nosiče rôznych druhov neriadených rakiet vzduch-zem. Niektoré boli vyzbrojené aj raketami vzduch-vzduch. Do nákladného priestoru Mi-24 sa zmestílo 1 500 kg nákladu alebo 8 sediacich alebo 16 stojacich plne vyzbrojených vojakov. Tieto vrtuľníky ale od 20.9.2011 už vo výzbroji vzdušných síl OS SR nie sú. Pritom vojenské letectvo SR tieto stroje prevádzkovalo od svojho vzniku 1.1.1993 vo verziách D,V a DU, ktoré získalo v celkovom počte 19 kusov pri delení majetku bývalej ČSFR.
  Inak povedané, pán minister obrany nám daňovým poplatníkom dlhuje odpoveď na otázku. Načo je nám také vrtuľníkové letectvo, ktoré už takmer 6 rokov nedokáže splniť dve zo svojich najhlavnejších úloh -- obranu vzdušného priestoru SR a priamu podporu pozemných jednotiek ?
  Príjemný deň praje doko 03.08.2017 15:29
  --
  Správa TASR: ” Vo štvrtok večer (3.8.2017) priletelo na Slovensko nelegálne lietadlo z Ukrajiny. Po pristátí v Hatalove, v okrese Michalovce nechalo na zemi desať osôb a odletelo späť na Ukrajinu. Vzdušné sily SR boli informované”
  Komentár 4.8.2017 : Kto chce a kedy chce spokojne priletí aj odletí. Tak totiž chránia, nové vrtuľníky Sikorsky UH-60 Black Hawk, ktoré nemajú namontované ani gumipušky, vzdušný priestor SR ! | autor: doko
  Doporučujeme: http://doko.blog.sk

 • viete, že?
  Priemerný starobný dôchodok
  na Slovensku na konci júla tohto roka (2017) predstavoval 427,51 eura. V porovnaní s koncom júla minulého roka ide o nárast o 11,59 eura. Tento druh dôchodku pritom na konci minulého mesiaca poberalo vyše 1,05 milióna osôb.
  Predčasný starobný dôchodok, ktorý dostávalo 19,8 tisíca penzistov, dosahoval v priemere 406,70 eura. Medziročne išlo o nárast o 14,79 eura.
  Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia do 70 percent bol na konci minulého mesiaca na úrovni 200,48 eura, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 2,82 eura.
  Invalidnú penziu pre ľudí s mierou postihnutia nad 70 percent vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 360,51 eura. Oproti koncu júla vlaňajška je to nárast o 6,67 eura. Sociálna poisťovňa pritom ku koncu minulého mesiaca evidovala 237,9 tisíca poberateľov invalidných dôchodkov.
  Vdovské dôchodky dosahovali ku koncu minulého mesiaca v priemere 250,09 eura, čo je medziročný nárast o 4,56 eura. Tieto dôchodky pritom dostávalo 295-tisíc ovdovených žien. Priemerná výška vdoveckých dôchodkov, ktoré poisťovňa vyplácala 46,7 tisíca vdovcom, bola na úrovni 194,77 eura. Oproti koncu júla minulého roka je to nárast o 4,52 eura.
  Sirotské dôchodky dostávalo na konci júla 20,2 tisíca osôb, a to v priemernej výške 128,92 eura. Priemerná sirotská penzia tak bola medziročne vyššia o 1,20 eura.

  --
  viete, že?
  Počet penzistov s exekúciami neustále narastá
  , od začiatku roka sa zvýšil o 352 ľudí. Momentálne Sociálna poisťovňa kráti dôchodok 36- tisíc penzistom. Peniaze od dôchodcov zväčša exekvujú pôžičkové firmy, telekomunikační operátori či zdravotné poisťovne.
  Sociálna poisťovňa vyzýva, aby boli penzisti obozretní pri požičiavaní si peňazí, pretože ona exekúciu penzie zastaviť nevie.
  --

 • viete, že?
  S rastúcim vekom sa stávate neviditeľnými. Čo si budeme nahovárať, ak ľudský jedinec nie je prínosom pre spoločnosť, stane sa príťažou.
  Zastávka električky, rad pri pokladnici v supermarkete, čakárne u lekárov, to sú miesta, kde si senior dokáže zabezpečiť trocha ľudského kontaktu, štipku konverzácie, pocit že je viditeľný. Zdá sa totiž, že od istého veku sa stáva človek čoraz priesvitnejším.
  Hustota ľudského tela je zrejme v priamej úmere veku, fyzickej príťažlivosti, finančnej sile a užitočnosti pracovného zaradenia pre okruh známych.
  Dopravný policajt, primár, doktor, stomatológ, úradník majú toľko priateľov ako rocková hviezda až do chvíle, kým nedostanú prvý dekrét o výške starobného dôchodku. Potom si ich mobily od zvonenia oddýchnu. Postupne, ale definitívne.
  Ľudský jedinec sa zatiaľ síce neposudzuje úplne ako hospodárske zviera („na jatky“), ale čo si budeme nahovárať, ak nie je prínosom, je príťažou.
  Užitočnosť, aj keď zníženú, vieme preukázať, ak sme schopní strážiť vnúčatá zadarmo, produkovať a dodávať domáce potraviny, a pomáhať na prípadných rodinných latifundiách …
  Starec je obľúbeným dodávateľom narodeninových , vianočných a promočných darov. Prepisovanie nehnuteľností na potomkov už za života býva tiež vysoko cenené.
  S pokračujúcim vekom a zhoršujúcim sa zdravím sa však všetky plusy strácajú. Seniori potrebujú lieky, sprevádzať na vyšetrenia, treba im nakupovať a variť, neskôr, ak majú to pofidérne šťastie, že sa toho dožijú, potrebujú aj vymieňať plienky. Na rozdiel od dojčenských zadočkov, tie zošúverené nevzbudzujú potrebu hladiť(na rozdiel od rakúskych). Toto celé platí pre šťastlivcov obdarených potomkami, ktorí sa môžu donekonečna hádať, kto je na rade ísť navštíviť otca, matku.
  Tí, menej šťastní ktorí sú celkom sami, motajú sa po uliciach so svojimi nákupnými vozíkmi, prekračujú koľajnice a štvorprúdové cesty zásadne mimo semafora, privrávajú sa alebo aj nie, často schúlení do seba ako holuby, ktoré to už majú „za pár“.
  Mladší by nás mali brať ako zrkadlo. Ak sa za mladi neobesíte, budete na tom rovnako.

  --

  viete, že?
  Preventívne prehliadky by sa mali po novom rozšíriť
  u všeobecných lekárov a zubárov. Širší rozsah vyšetrení má byť k dispozícii deťom i dospelým. Navrhuje to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v novele zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú schválila vláda, ešte tak bude musieť urobiť parlament.
  Možnosť bezplatnej prevencie formou pečeňových testov by mala pribudnúť u dorastu a dospelých. U stomatológa bude súčasťou preventívnej prehliadky prehmatanie uzlín.
  “Vyšetrenia pomôžu k včasnému zachyteniu rakoviny pečene či ústnej dutiny,” povedal minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Pacienti s rakovinou ústnej dutiny prichádzajú podľa neho k lekárovi často už v neoperovateľnom štádiu rozvoja choroby, pretože takéto vyšetrenie sa v rámci prevencie u zubára zatiaľ nevykonáva.
  Poistenci nad 40 rokov majú nárok na vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov a EKG záznam činnosti srdca. Ľudia nad 50 rokov a s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu hrubého čreva a konečníka zase na preventívne vyšetrenie raz za dva roky (test na okultné krvácanie), pri pozitívnom výsledku nasleduje kolonoskopia.
  U stomatológa majú pacienti počas preventívnej prehliadky právo na podrobné vyšetrenie chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrolu vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov.

  --

  viete, že?
  Bolesť je veľmi subjektívna.
  Každý ju cíti inak. Ako dokážete pri diagnóze vyhodnotiť jej závažnosť a intenzitu?
  Nedá sa objektívne zmerať. Sú metódy, ktorými je snaha pacientovu bolesť premietnuť na škálu. Najčastejšie sa používa vizuálna, alebo analógová škála bolesti. Deti majú nakreslené smajlíky, od tváre so slzičkou až po usmiatu. Dospelí znázorňujú bolesť napríklad na metri, kde nula centimetrov označuje bezbolestný stav a sto je najhoršia bolesť, aká existuje.
  Takto získame predstavu, no význam nemá ani tak absolútne číslo, ktoré pacient povie, ako jeho zmena. Ak počas vyšetrenia pacient na škále do desať bolesť ohodnotí na osem, a po zákroku povie štyri, vieme, že preňho prišlo k polovičnému zlepšeniu.

  --

  viete, že?

  Priemerná doba, za akú sa dokáže väčšina cicavcov vyprázdniť, je 12 sekúnd. Univerzálnu konštantu objavil rovnaký vedecký tím, ktorý v roku 2015 získal Ig Nobelovu cenu za konštantu doby močenia cicavcov. Mimochodom, je to 21 sekúnd.
  Napriek tomu, že človek patrí medzi cicavcov, s dvanásť sekundovým priemerom sa vie stotožniť iba málokto. Pobyt na toalete pri veľkej potrebe zvyčajne trvá rádovo dlhšie. Príčina tkvie najmä v neprirodzenej a fádnej modernej strave a následne v zlom stave črevnej fóry.
  Pre pravidelnú stolicu a hladké vylučovanie je dôležité spojenie zdravej črevnej flóry a dostatočného príjmu vlákniny. Rozpustná vláknina (súčasť ovocia a zeleniny) totiž v tráviacom trakte napučí a uľahčuje odvod stolice, zatiaľ čo nerozpustná vláknina v obilninách naviaže vodu a zlepší činnosť čriev.
  Keď črevná flóra obsahuje príliš veľa škodlivých baktérií, tráviaci systém je v nerovnováhe. Výsledkom môže byť inzulínová rezistencia, prírastok hmotnosti, zápal a karcinómy..
  Vo všeobecnosti možno povedať, že črevná flóra je zdravá, ak je bohatá a rozmanitá. Ak nie je rôznorodá, ťažko sa zotavuje zo škodlivých vplyvov infekcií, alebo po konzumácii antibiotík. Rozmanitú črevnú flóru u zdravých ľudí zaručuje strava bohatá na celozrnné obilniny, ovocie, zeleninu. Zloženie baktérií v črevách sa mení už v priebehu niekoľkých dní po zmene jedálnička.
  --

 • viete, že?
  Rakovina není nemoc, ale byznys.
  ( Zadaný název souboru není chyba.)

  Slova rakovina se nepřestáváme obávat, protože jsme často obklopeni lidmi, kteří na ni onemocněli. Vypadá to někdy, jako by se tato nemoc ani nedala porazit. Rakovina však není skutečná nemoc, tedy nemusela by jí vůbec být. Rakovina je v první řadě byznys a my všichni za ni platíme obrovskou daň.
  Miliony lidí trpí rakovinou, bez ohledu na svůj věk a pohlaví. Většina z nich si ani neuvědomuje, jak se s nimi manipuluje.
  Existuje kniha s názvem “Svět bez rakoviny” (World Without Cancer), která byla z angličtiny přeložena do mnoha světových jazyků.

  Pokusíme se vám ukázat, proč rakovina není skutečné onemocnění.
  Rakovina je jen jednoduchý nedostatek vitaminu B17 podobně, jako je kurděje nedostatkem vitamínu C. Zajištěním si dostatku tohoto vitamínu tak dokáže člověk předejít zbytečným operacím, chemoterapii či ozařování.
  Paralely mezi rakovinou a kurdějemi
  V minulosti miliony lidí umírali na kurděje. Zřejmě stejné množství lidí na jeho léčení i profitovali.
  Až později se zjistilo, že se nejedná o skutečné onemocnění, ale o jednoduchý nedostatek vitaminu C!
  Stejná věc dnes zřejmě platí o rakovině.
  Rakovinový průmysl (onkologové, farmaceutické firmy, zdravotní pojišťovny, výrobci přístrojů) je obrovským byznysem, který vydělává miliardy eur každý rok. Tento průmysl se začal ve velkém rozvíjet po druhé světové válce. Pokud si však uvědomíme, že lék na rakovinu je již dlouho známý, pak nás to přivádí k jasnému závěru: rakovina plní kapsy těch, kteří se na jejím “léčení” přiživují.

  Jak předcházet a léčit rakovinu
  Rakovině se dá předcházet, případně ji i vyléčit následováním těchto 2 jednoduchých tipů:
  1. Nepanikařte, zhodnoťte si váš zdravotní stav a snažte se zjistit, o jaký typ rakoviny jde a v jakém je stádiu.
  2. Jelikož rakovina je podle této teorie jen obyčejným nedostatkem vitaminu B17 v těle, začněte konzumovat potraviny, které jej obsahují – 15 až 20 jader pecek ze stromového ovoce (jablka, hrušky, švestky, meruňky, třešně a podobně).
  Vitamin B17, občas nazýván i leatril, se vyrábí i v čisté formě, bohužel zatím pouze v Mexiku, odkud se pak pašuje do USA a jiných zemí, kde jeho používání kvůli lobbingu farmaceutických firem zatím není povoleno. Jak uvádí Harold W. Manner, autor knihy “Smrt rakoviny” (Death of Cancer), leatrilu je schopen vyléčit až 90% všech případů rakoviny. Nemusí stačit jen v některých velmi pokročilých stadiích. Podobně jako ani vitamin C člověka nezachrání, pokud kurděje pokročil až příliš daleko.
  --
  Které potraviny obsahují vitamin B17
  Jak jsme již uvedli výše, nejvyšší koncentrace vitamínu B17 se nachází v peckách stromového ovoce.
  Kromě toho ho v nižších koncentracích najdete také v následujících potravinách:
  sezamová a lněná semínka, otruby ovesných vloček, pšenice, ječmen, hnědé rýže, Razula, pohanka, luštěniny jako fazole, čočka, hrách, hořké mandle, borůvky, ostružiny, maliny, jahody, sladká oranžová dýně, pivovarské kvasnice, makadamové ořechy, kešu oříšky, klíčky (pšeničné, fazolové, ale i z mnoha jiných semen)

  Závěr
  O schopnostech selektivního ničení rakovinných buněk vitamínem B17 se ví už celá desetiletí. Nicméně tato informace se dlouho tajila a lékaři, kteří se opovážili ho používat, byli pronásledováni.
  Naštěstí dnes v době internetu a sociálních sítí, již nelze takové důležité informace před lidstvem nadále ukrývat. I vy můžete pomoci jejich šířením, například sdílením tohoto článku.
  /PS: nevyhadzujte a sušte marhulové kostky/.

 • viete, že?

  Dne 2. července uplynulp 100 let od bitvy u Zborova, v níž se Čs. střelecká brigáda ruských legií zapojila do ofenzivy ruské armády a dobyla tři obranné linie rakousko-uherské armády. Toto úspěšné vystoupení příslušníků čs. legií v Rusku vyvolalo značný mezinárodní ohlas a podpořilo snahu o vznik samostatného Československa. Meziválečná československá armáda si pak bitvu u Zborova každoročně připomínala jako svůj svátek. Na tyto oslavy, především ty jubilejní v letech 1927 a 1937 k 10. a 20. výročí bitvy, chce navázat současná Československá obec legionářská, a to jednak přímo na místě bitvy, a pak také u nás doma. Došlo k tomu v sobotu 8. července v Milovicích, kde byl v 10 hodin pietní akt na Vojenském hřbitově, ve 14 hodin rekonstrukce bitvy u Zborova formou bojové ukázky a v 17 hodin pak divadelní představení „Zborov aneb Hrdinové bez patosu“. Kromě toho byla po celý den k vidění ukázka dobové výzbroje a výstroje, výcviku jednotek a vojenské tábory. Podrobnosti o oslavách, zborovské bitvě a jejích souvislostech lze najít ve zvláštním vydání časopisu Legionářský směr a na webu Československé obce legionářské http://www.csol.cz, kde je také možné si prohlédnout časopis Legionářský směr v elektronické podobě.
  ««« Kde hledat informace o příslušnících čs. poválečné armády : http://www.spolubojovnici.armyburza.cz, http://www.zelenaleta.cz nebo http://www.vojacisobe.cz

 • viete, že?
  Nákup potravín nás stojí čím ďalej, tým viac. Priplatíme si najmä za ovocie
  BRATISLAVA 14.7.2017- Celkovo spotrebiteľská inflácia v júni naplnila očakávania analytikov, keď sa podľa údajov Štatistického úradu SR medzimesačne nezmenila a v medziročnom porovnaní spomalila dynamiku rastu z 1,1 percent na 1,0 percent.
  “Hlavným dôvodom júnového spomalenia medziročnej inflácie bol odznievajúci bázicky efekt pri cenách pohonných látok, ktorý bol navyše znásobený poklesom cien ropy na svetových trhoch,” zhodnotil analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Naopak, mierne podľa neho prekvapil pokračujúci silný rast cien potravín.
  Ceny potravín totiž aj v júni ďalej relatívne dynamicky rástli, medzimesačne o 0,3 percent, pričom dynamika ich medziročného rastu ostala nezmenená na úrovni 3,5 percent.
  “Zatiaľ sme tak nepozorovali žiadnu korekciu silnejšieho májového rastu cien niektorých potravín. Práve naopak, potraviny, ktoré vykázali silný rast cien v máji, pokračovali v tomto trende aj v júni,” konštatoval. Dynamicky sa podľa jeho slov opäť zvyšovali najmä ceny ovocia, mäsa a olejov a tukov.
  Cena zeleniny klesá
  “Ceny ovocia tak druhý mesiac v rade vykazovali dvojcifernú dynamiku medziročného rastu, medziročný rast cien okolo 6 percent vykazujú aj mäso a oleje a tuky a okolo 5,5 percent aj mlieko, syry a vajcia, ktorých ceny však ostali v porovnaní s májom nezmenné,” vyčíslil Koršňák.
  Na druhej strane, rast cien potravín spomaľuje podľa neho aspoň lacnejšia zelenina. Ceny zeleniny sa totiž v júni znížili o 7,8 percent a medziročne boli nižšie o približne 2 až 2,5 percent.
  Keďže júnová inflácia naplnila očakávania, výhľad do budúcnosti sa podľa analytika Tatra banky Tibora Lörincza nemení.
  “Medzimesačné zmeny cien budú mierne, ale z dôvodu bázického efektu bude v lete inflácia na medziročnej úrovni rásť k úrovni 1,5 percent, ku koncu roka môže mierne poklesnúť,” odhadol. Priemerná inflácia za rok 2017 by mala byť podľa jeho slov v okolí 1 percenta

 • viete, že?
  --
  Je tu “Veľký letný prehľad zliav pre seniorov“: Do akvaparkov aj zámkov sa dostanete lacnejšie!
  Letné dni nemusia dôchodcovia tráviť na lavičke pred domom či v záhradke. Veľké množstvo atrakcií od vodných parkov cez expozície na hradoch a zámkoch až po jaskyne ponúkajú seniorom znížené ceny. Pozrite si, kde sú zľavy až 50 % a kam sa dá ísť úplne zadarmo!
  Do relaxačného bazéna s termálnou vodou na kúpalisku Eva v Piešťanoch sa seniori dostanú za zlacnené vstupné.
  Mnohé zariadenia majú pre seniorov lacnejšie vstupenky nielen vtedy, keď prídu ako organizovaná skupina, ale aj pre jednotlivcov. Niektoré dôchodcovské zľavy platia len do konca júna, inde je vstupné nižšie počas pracovných dní ako cez víkend.
  Nezabudnite si občiansky
  Jozef Lipiansky, predseda Jednoty dôchodcov Slovenska, si pochvaľuje najmä verejné a štátne kultúrne zariadenia ako múzeá, hrady a zámky, kde majú seniori zľavnené vstupné do všetkých expozícií. „Pozitívny trend je aj na kúpaliskách, kam chodíme väčšinou ako doprovod s vnúčikmi,“ hovorí.
  Oplatí sa mať pri sebe občiansky preukaz. Niektoré zľavy totiž platia pre návštevníkov od 60 rokov, inde sú zľavy až od 62 rokov. S naším prehľadom si môžu dôchodcovia naplánovať letné výlety s rovesníkmi aj rodinou. Vlakom sa do mnohých miest odvezú zadarmo.
  --
  Aquapark Senec
  Zľavy pre seniorov nad 60 rokov ponúka len júni -- s 20% zľavou zaplatia za 3-hodinový vstup namiesto 15 € len 12 €.
  --
  Šírava Thermal Park
  Ušetríte v júni od pondelka do štvrtka, kedy dáte za trojhodinový vstup 7,65 € (dospelý 9 €), celodenný lístok stojí 11,90 €.
  Víkendy a prázdniny vyjdú drahšie, celodenný vstup je za 15 €.
  --
  Tatralandia Liptovský Mikuláš
  Seniorsky lístok na celý deň stojí v pokladni 23 €, klasické vstupné pre dospelých je 26 €. Ak chcete ušetriť, kúpte si lístky cez internet. Pri zakúpení online aspoň 4 dni vopred pred návštevou akvaparku vyjdu na 17 €.
  --
  Vital park Lúčky
  Pre seniorov nad 60 rokov ponúkajú zľavy vo výške 25 %. Za 3-hodiný vstup zaplatia 7,50 €. Bežné vstupné je 10 €.
  --
  Vodný raj Bešeňová
  Seniorsky lístok platí pre návštevníkov vo veku nad 60 rokov. V pokladni vyjde celodenné vstupné na 23 €, čo je o 3 € menej ako lístok pre dospelého.
  Lacnejšie lístky kúpite online aspoň 3 dni vopred, stoja 20 €.
  --
  Aquapark Oravice
  Zľavy platia pre seniorov nad 62 rokov. Celodenný lístok za 14,50 €, čo je o euro menej ako za lístok pre dospelých. Oplatí sa hodinový vstup podvečer po 17.hod, kedy je vstup za 5 €. Oproti bežnej cene 7 € ušetríte 2 €.
  --
  Termálne kúpalisko Izabela Vyšné Ružbachy
  Seniori nad 60 rokov majú dvojhodinový vstup za 5 €, kým dospelí platia 9 €. Trojhodinový vstup je za 7 €.
  --
  Santovka wellness
  Celodenný vstup pre seniorov nad 60 rokov je najlacnejší v pondelok, vychádza na 4 €. V ostatné dni je 5,50 €.
  --
  Thernal Corvinus Veľký Meder
  Seniori nad 62 rokov majú v lete trojhodinový vstup za 6 €, celodenný lístok je za 7,50 €. Mimo sezóny sú lístky o euro lacnejšie.
  S balíkom pre starých rodičov za 16,50 € môže ísť aj jedno dieťa zadarmo.
  --
  Biokúpalisko Sninské rybníky
  Za celodenný vstup zaplatia seniori po 2,50 €. Domáci dôchodcovia s kartou obyvateľa majú vstup lacnejší -- za 1,80 €. Poldenný vstup je za 1,70 € a platí od 9. do 14. hodiny, prípadne od 14. do 19. hodiny
  --
  Kúpalisko Eva Piešťany
  Oproti bežnému vstupnému vo výške 4,80 € majú dôchodcovia vstupné za 3,20 €. Ak sa na kúpalisko vyberú po 16. hodine, zaplatia 2,70 €.
  --
  Holidaypark Kováčová
  Celodenný vstup pre seniorov od 60 rokov je za 11 €, teda o euro menej ako je bežné vstupné. Skupinové vstupné vyjde výhodnejšie, len 9,90 €, podmienkou je minimálne 10 ľudí.
  --
  Thermalpark Dunajská Streda
  Seniori nad 62 rokov majú zľavu jedno euro oproti bežnému vstupnému, za trojhodinový vstup zaplatia 6 € a za denný lístok 7,50 €.
  --
  Vodný svet v kúpeľoch Číž
  Celodenný vstup pre seniorov nad 60 rokov je za 5 €, dospelí platia o dve eurá viac.
  --
  Tip:
  Zdajú sa vám akvaparky aj napriek seniorskym zľavám pridrahé pre peňaženku slovenského penzistu? Skúste si pozrieť ponuku zľavových portálov, často sa tu dá kúpiť vstup do akvaparku aj za polovicu v porovnaní s cenníkom. Napríklad celodenný vstup do akvaparku Oravice je aktuálne v ponuke za 12,50 €, Bešeňová je za 11,90 €.

 • viete, že?
  Komu sa oplatí pracovať a o akú penziu
  Dôchodkový vek je v súčasnosti 62 rokov a 76 dní. Od januára sa zvýši o ďalších 63 dní. Slováci tak budú pracovať ešte 5 mesiacov po dovŕšení veku 62 rokov. S odborníčkou na sociálne zabezpečenie Ľubicou Navrátilovou je rozhovor aj o tom, či naozaj nezamestnaní dostávajú penziu vyrátanú z priemernej mzdy.
  Väčšina ľudí nadáva, že budú robiť až do sedemdesiatky. Naozaj to hrozí?
  -- Musím povedať, že ľudia panikária. Ročne sa u nás bude zvyšovať vek asi o 60 dní. Uplynie viac ako šesť rokov, kým sa zvýši dôchodkový vek o celý jeden rok. V Nemecku je v súčasnosti dôchodkový vek 65 rokov a postupne sa zvyšuje na 67 rokov. Terajší nemecký dôchodkový vek dobehneme približne za 18 rokov.
  Ak niekomu chýba do dôchodku 10 rokov a už nebude pracovať, lebo napríklad prišiel o zamestnanie alebo nevládze robiť, čo to spraví s jeho penziou?
  -- Ak má človek príjem na úrovni priemernej mzdy, tak pri 35 rokoch dôchodkového poistenia mu vyjde dôchodok 397,30 eura. Ak by mal o 10 odpracovaných rokov viac, je to 510,80 eura. Čiže absencia obdobia dôchodkového poistenia na desať rokov môže znížiť starobný dôchodok aj o viac ako jednu štvrtinu. Slovenská republika je právny štát a ak niekto nechce pracovať, štát ho nesmie poslať na nútené práce. Problém je, či si to každý môže dovoliť. Celkom prestať pracovať môže iba ten, kto má prostriedky na živobytie.
  Čo teda majú robiť ľudia, ktorí prídu krátko pred dôchodkom o prácu? Oplatí sa im predčasná penzia?
  -- Ak majú život ohrozujúce choroby, vždy radím uprednostniť predčasný starobný dôchodok pred starobným dôchodkom. Pokiaľ má poistenec zdravie adekvátne jeho veku a má možnosť zarábať, nemal by sa hnať do predčasného dôchodku. Stratil by 6,5 % na dôchodku za každý rok pred dovŕšením dôchodkového veku a to je veľa.
  A čo ak mu ponúknu slabo platenú prácu, len minimálnu mzdu? Nezníži mu to budúci dôchodok?
  -- Na to sa nedá jednoznačne odpovedať, ale s vysokou pravdepodobnosťou takáto zárobková činnosť nezníži starobný dôchodok. U ľudí, ktorí neboli nezamestnaní, čiže boli kontinuálne dôchodkovo poistení, je pravdepodobnosť zníženia dôchodku prácou za minimálnu mzdu takmer vylúčená.
  Má vôbec bežný človek šancu zistiť, aký dôchodok raz bude dostávať?
  -- Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi individuálny účet a má povinnosť mu ho sprístupniť. Z tohto účtu je možné celkom presne odhadnúť sumu budúceho dôchodku. Len sú na to potrebné vedomosti, ktoré sa neučia v žiadnej škole, ale dajú sa získať štúdiom zákona o sociálnom poistení. Sociálna poisťovňa má problém dodržať termíny na vydanie rozhodnutí o dôchodkoch a neviem si predstaviť, že by jej vznikla povinnosť poskytovať informácie o potenciálnej sume starobného dôchodku.
  Mnohí ľudia si myslia, že tým, čo nikdy nepracovali, sa dôchodok vyráta z priemernej mzdy. Je to pravda?
  -- Je to mýtus, ktorý šíria ľudia neznalí zákona o sociálnom poistení a patrí do argumentačnej výbavy extrémnych nacionalistov. Každému občanovi tohto štátu sa starobné dôchodky určujú rovnako a v súčasnosti nemáme žiadnych mužov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a nikdy nepracovali.
  Treba si pripomenúť, že za socializmu bola povinnosť pracovať a ročníky poistencov, ktoré si v súčasnosti uplatňujú nárok na starobný dôchodok, prežili takmer polovicu svojho produktívneho veku v socializme. Navyše v období po roku 1989 boli roky, keď štát platil poistné na dôchodkové poistenie počas obdobia nezamestnanosti, neskôr za obdobie, keď nezamestnaný poberal podporu v nezamestnanosti.
  Takto mohol i dlhodobo nezamestnaný získať aj 35 rokov dôchodkového poistenia. Iná situácia je u žien. Ženám sa do obdobia dôchodkového poistenia zahŕňajú roky starostlivosti o deti a v mnohodetných rodinách môže matka detí získať dôchodok aj bez toho, aby niekedy bola zamestnaná.

  .
  viete, že?
  Všade počujeme o tom, ako Slovensko starne a v budúcnosti nebude dosť peňazí na dôchodky pre narastajúci počet penzistov. Je to naozaj také vážne?
  -- Relevantné zdroje dlhodobo upozorňujú na demografické ohrozenie priebežne financovaného dôchodkového systému, čo je presný názov prvého piliera. Každý slušný štát sa musí postarať o svojich najstarších obyvateľov. Otázka neznie, či sa štát postará, ale ako dobre sa postará o zabezpečenie príjmov v starobe.
  Prvý pilier je postavený na medzigeneračnej solidarite. Bol vymyslený v období, kedy ľudia mali veľa detí. Zaviedol ho v Nemecku Konrád Adenauer po 2.svetovej vojne. Vychádzal z premisy, že ľudská túžba po vlastnej reprodukcii je stála, historicky potvrdená a nie je ohroziteľná ani vojnami, ani chudobou, ani chorobami.
  Ukázalo sa však, že má svoj zdroj ohrozenia, a tou je paradoxne rastúci blahobyt. Viem si predstaviť, ako čitatelia týchto riadkov začnú krútiť hlavami nad tým, či je na Slovensku blahobyt. Len v súvislosti so zmenou reprodukčného správania sa musíme pohybovať v odlišnom meraní blahobytu, ako je porovnanie napr. s Nemeckom. Ja patrím do generácie, v ktorej rodiny so štyrmi čo piatimi deťmi neboli nič zvláštneho, a to boli povojnové roky s prídelovým hospodárstvom, nedostatkom mäsa, sladkostí o južnom ovocí ani nehovoriac. Voči tomuto obdobiu zažívame dnes blahobyt a detí sa rodí málo.
  Východiskom priebežne financovaného dôchodkového systému bol predpoklad, že počet platiteľov poistného bude násobne vyšší ako počet poberateľov dôchodkových dávok. Tento predpoklad má už dnes veľké trhliny, ale to nezbavuje dnešnú generáciu osôb v produktívnom veku platiť na dôchodky svojim rodičom.

 • viete,že?
  Koncom júna poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh Eriky Jurinovej (OĽaNO-NOVA), ktorým sa rozšíri počet starodôchodcov, ktorí budú mať nárok na zvýšenie dôchodku. Zmierni sa výberové kritérium na určenie okruhu dotknutých starodôchodcov a zníži sa suma priemerného mesačného zárobku na 1,1-násobok priemernej mzdy, od ktorej sa budú starodôchodcom dôchodky prepočítavať. Okruh dôchodcov sa tak má rozšíriť približne o 15 000.
  Kto pomohol 15 000 starodôchodcom?
  Hnutiu OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti sa podaril malý zázrak. V parlamente sme vybojovali vyrovnanie dôchodkov ďalším 15 000 starodôchodcom, na ktorých vláda zabudla. Dlhé roky sa starodôchodcovia márne obracali na vládu SMER-u. Tá však riešenie zjavnej nespravodlivosti stále odkladala. Naše hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti opakovane predkladalo návrh zákona na odstránenie týchto krívd. Poslanci vládnej koalície SMER, MOST, SNS ho však nikdy nepodporili. Teraz, keď konečne prišli so svojim návrhom, bol stále voči mnohým dôchodcom nespravodlivý. My sme poukázali na chyby, ktorými by mnohých starodôchodcov vylúčili z úpravy ich dôchodkov. Náš tlak bol úspešný. Boj za starodôchodcov sa podaril. Ďalšou skupinou ľudí, na ktorých vláda SMER-MOST-SNS zabudla, sú invalidní dôchodcovia. Ich životná úroveň sa neustále zhoršuje a dostávajú sa na prah chudoby. Je na- šou povinnosťou hľadať spôsoby, aby títo ľudia neživorili
  Týmto nekončíme.
  Bojujeme aj za zlepšenie života rodín a mladých ľudí. Chceme, aby zostali žiť a pracovať na Slovensku. Na júnovej schôdzi sme predložili zákon na zvýšenie daňového bonusu pre pracujúcich rodičov. Teraz je iba 21 eur na dieťa. V susedných krajinách je oveľa vyšší. Rodiny tam majú vyšší príjem do domácnosti a životnú úroveň. Takzvaná sociálna vláda strán SMER, MOST, SNS sa o slovenské rodiny nestará.
  erika jurinová

  .
  možno neviete, že?
  Spomalené legislatívne konanie
  V prípade vyrovnania dôchodkov starodôchodcom ide v priamom prenose o spomalené legislatívne konanie. Načasované tak, aby konečná úprava vyšla v spomínanej Zbierke zákonov až vo volebnom roku. Potom sa deduškovia a babičky predsa poďakujú hlasom do urny a žiaľ, do urny sa čoskoro aj poberú. Ak to dovtedy vydržia. A nebudú „nás“ stáť až tak veľa. O úpravách dôchodkov starodôchodcom smerom nahor počúvame už roky. Vždy sa do médií pustí, že „už čoskoro“, že „ už sa na tom pracuje“, že sú „nutné ešte prepočty“. Aj najnovšie sa dozvedáme, že „už o rok“.
  Dôvod? Zjavne sa čaká na moment, kedy už nebude koho zo starodôchodcov odškodňovať, keď sa všetci poberú na svoj konečný odpočinok. Potom sa symbolicky pár stovkám ešte zázrakom z nich prežívajúcich zdvihnú penzie a nebude treba toľko zo štátnej kasy soliť občanom. Jej obsah je predsa určený inam a pre iných.
  Konkrétne? Pozrite sa, milí dôchodcovia okolo seba a aj vzhľadom na vašu celoživotnú skúsenosť a múdrosť – odpovedzte si na otázku, či tie okázalé majetky niektorých našich politikov možno dosiahnuť celoživotnou poctivou prácou. Úprava dôchodkov starodôchodcom sa deje naozaj v spomalenom legislatívnom konaní. Až tak spomalenom, že niet pochybností, že ide o chladno a neľudsky vykalkulovaný zámer. V tomto kontexte možno naozaj za neslýchanú drzosť považovať tlačové správy o náročných prácach na úpravách dôchodkov pre našich najstarších dôchodcov. Nie sú ničím iným ako tým, keď hladnému poviete, že o rok ho ponúknete polievkou. Pritom ide v priemere iba asi o 46 eur na dôchodcu, ktorých už naozaj veľa nežije. A do roka nedožijú ďalšie stovky z nich.
  Okrem starodôchodcov stúpnu dôchodky aj tzv. “socialistickým dôchodcom”. Ide o časť starodôchodcov, ktorí išli do dôchodku do 30. septembra 1988 a ich starobný dôchodok bol priznaný z upraveného priemerného mesačného zárobku v sume najmenej 2333 slovenských korún.
  Týmto ľuďom dôchodok stúpne o pevnú sumu 25,50 eura. Dôvodom zvýšenia o pevnú sumu je to, že Sociálnej poisťovni “chýbajú záznamy o zárobkoch spred októbra 1988”. Zvýšenie by sa v roku 2018 malo dotknúť približne 12.900 ľudí, v roku 2019 približne 10.500 a v roku 2020 by si malo polepšiť 8400 dôchodcov.
  Náklady na zvýšenie dôchodkov dosiahnu približne 50 miliónov eur v roku 2018, v roku 2019 by to malo byť vo výške 47 miliónov eur a v roku 2020 by malo predstavovať 45 miliónov eur.
  Takže tak, p. vyslúžilci, vojaci a policajti.

 • Viete, že?
  Začiatok leta je už časom zberu

  Leto sa začalo, prázdniny sú už tu. Najkrajšie bývali tie u starej mamy. Spomínate si, čo všetko ste s ňou zažili? Dobré gazdiné ešte raz vysievali kaleráb, karfiol, hlávkový šalát a pór, ale aj, červenú repu či hrášok. V júli možno ešte vysadiť aj neskoré odrody zemiakov. V júli začína hlavná paradajková sezóna. Môžete ich obrať už keď sa žltnú a nechať ich dozrieť na slnečnom mieste. V júli už možno zbierať cibuľu a cesnak na uskladnenie. Cibuľa sa zberá akonáhle začnú žltnúť vňate, nechá sa presušiť na mieste chránenom pred dažďom a uskladní v debničkách. Je dobré čo najviac odkrútiť či odrezať zelenú časť. Cesnak sa po zbere najlepšie uskladňuje zviazaný do vencov. Pri cesnaku naopak vňať nikdy neodstraňujeme.
  V liečivej záhrade rozdeľujeme úrodu na bylinky do kuchyne a na bylinky do domácej lekárničky. Môžeme začať s ich sušením – nikdy nie na priamom slnku!
  Medzi najbežnejšie kuchynské bylinky radíme rôzne pažítky, cesnaky, saturejku horskú (zmierňuje nadúvanie napríklad v jedlách zo strukovín), šalviu, tymián, rozmarín, levanduľu, medovka, palinu estragón, materinu dúšku a pamajorán. Do domácej lekárničky si nasušíme ľubovník bodkovaný (do čajov na zlepšenie spánku a nálady, liečivé oleje, tinktúry), echinaceu purpurová (posilnenie imunity), nechtík lekársky (čaje, masti), kostihoj lekársky (liečivé masti), valeriánu lekársku (spánok, upokojenie), repík lekársky (hojenie rán), skorocel kopijovitý (kašeľ, celí rany), rebríček – myší chvost (ženská rastlinka, krvácanie rany), alchemilku žltozelenú (ženská rastlinka), mätu piepornú a iné druhy (čaje na trávenie, do jedla, zmrzliny…), rôzne druhy paliny (abrotská, pravá, černobyľ – trávenie, paraziti), púpavu lekársku a oman pravý (trávenie, pečeň), ostropestrec mariánsky (pečeň, regenerácia) a pŕhľavu (celková jarná očista). Vysaďte si nové kvitnúce ruže s koreňovým balom. Starším doprajte zálievku a odstráňte im odkvitnuté kvety. Odkvitnutým trvalkám zrežte suché kvety. Niektoré sa odmenia opätovným kvitnutím. Začiatkom mesiaca ešte môžete vysiať osivo dvojročných rastlín – sirôtok, nezábudiek, sedmokrások, náprstníkov a cheirantov. Aby georgíny bohato kvitli až do neskorej jesene, začnite s ich prihnojovaním.
  .
  viete, že?
  Matica Slovenská má hlavný cieľ upevňovať vlastenectvo a národné povedomie Slovákov?
  Rozhodnutie predsedu Matice slovenskej (MS) Mariána Tkáča násilným spôsobom otvoriť bezpečnostnú skriňu so zámerom zistiť aktuálny stav kovovej časti Národného pokladu SR, umiestneného v budove Matice v Martine, bolo nelegitímne. Nadácia MS podala z dôvodu nezákonného otvorenia trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Vo vyhlásení to uviedol správca Nadácie MS Jozef Steiner.
  “Takmer tri mesiace bol tento čin, spočívajúci vo vyvŕtaní zámkov a následnom zmocnení sa obsahu trezoru, prísne utajovaný. Rozhodne odmietam tvrdenia, že Nadácia MS nechcela spolupracovať pri otvorení trezoru a inventarizácii kovovej časti Národného pokladu SR,” zdôraznil Steiner.
  Predseda Matice slovenskej dostal výhražný list. Podáva trestné oznámenie. Doplnil, že po predchádzajúcej písomnej dohode požiadala Nadácia MS 9. februára 2017 vedenie Matice o sprístupnenie priestorov za účelom vykonania periodickej inventarizácie, keďže členovia správnej rady Nadácie MS nemajú voľný prístup do priestorov Matice. “Vedenie MS zmarilo pripravenú inventarizáciu vyhlásením, že Matica je vlastníčkou celej zbierky a mieni sa jej ujať vydržaním. V tejto súvislosti vyhlasujem, že predmetný hnuteľný majetok nemala a nemá MS vo svojej účtovnej evidencii. Bola to práve Nadácia MS, ktorá v snahe nevyhrocovať vzájomné vzťahy navrhla 25. marca 2017 venovať celú kovovú časť Národného pokladu SR Matici. Túto ponuku vedenie a výbor MS rázne odmietli,” podotkol správca Nadácie MS.
  Nemali povolenie
  “Dôrazne odmietam tendenčné tvrdenie, že za obdobie môjho výkonu funkcie správcu od roku 2012 došlo k úbytku, teda k strate zlata z kovovej časti národného pokladu alebo k porušeniu zákona o účtovníctve. Notárska zápisnica z preberacej inventúry v roku 2012 vyvracia skutočnosti uvádzané MS o otvorení bezpečnostnej skrine. Od roku 2006, kedy bola kovová časť Národného pokladu SR prevezená z VÚB banky až dodnes, nemali členovia orgánov nadácie bez povolenia MS vstup do jej chránených priestorov,” dodal Steiner.
  Za nepravdivé označil aj tvrdenie, že obrazy Vincenta Hložníka boli z dôvodu nedbalosti Nadácie MS poškodené. “Obrazy boli so súhlasom nadácie a ubezpečením zo strany MS, že je o ne odborne postarané, uložené od počiatku ich darovania v MS, ktorá ich využívala na organizovanie výstav a prezentáciu,” doplnil správca Nadácie MS.
  “Medializované tvrdenie predsedu MS, že z kovovej časti Národného pokladu SR údajne chýba niekoľko predmetov z drahých kovov, je s ohľadom na násilný spôsob nelegitímneho vniknutia do trezoru bez prítomnosti druhej strany a bez podrobnej inventúry nielen predčasné, ale pochybné a účelové. Opätovne upozorňujem na fakt, že MS objektívne nepreukázala vlastníctvo kovovej časti národného pokladu. V súvislosti so stupňujúcou sa diskreditačnou kampaňou mojej osoby zo strany vedenia MS zvažujem podniknúť príslušné právne kroky na ochranu osobnosti,” uzavrel Steiner.
  Kde je zbierka “na ALWEG”? Treba využiť “právo trnavské”?

 • --
  viete, že?
  Najväčšie vládou chránené zviera je údajne Kočner?

  Kočner povedal, že Sulík zobral od podnikateľa Jozefa Špirka päť miliónov eur na predvolebnú kampaň. Podnikateľ tiež vyhlásil, že líder SaS označil vtedajšiu premiérku Ivetu Radičovú za “ožratú židovskú trúbu, ktorá keď príde domov, dá si s tým fratričkárom omšového vína”.
  “Tieto veci sa určite neudiali. Príprava trestného oznámenia bude trvať niekoľko dní a potom bude podané. Tieto dva výroky v žiadnom prípade nie sú pravdivé,” zopakoval Sulík.
  Na margo Kočnerovej ambície vstúpiť do politiky odkázal, že je to jeho právo. “On už kandidoval na primátora Bratislavy. Nech si to pokojne skúsi a potom zistí. Ale možno že dovtedy by mohol vysvetliť niekoľko káuz ako Technopol, zmenky Markízy či Glance House. Uvidíme,” dodal Sulík.
  V podobnom svetle vidí Kočner aj trestné oznámenie poslanca Jozefa Rajtára. “Hovorí v ňom, že som predal z jednej svojej spoločnosti do druhej svojej spoločnosti 17 bytov za jedno euro. Ale firma, ktorá kúpila, prebrala aj pohľadávku, ktorá na tých bytoch visela. Je možnosť, že Rajtár tomu, buď nerozumie, alebo veľmi dobre vie, že to trestný čin nie je a vyšetrovateľ ho zamietne s formuláciou, že skutok nie je trestným činom,” pripustil. Odmietol tiež, že v kauze DPH a predaja svojich hotelov jeho firmy dostali vratku DPH. “Moje firmy odviedli DPH. V kauze, kde sa hovorí o ôsmich miliónoch eur, žiadna spoločnosť, v ktorej som mal majetkové prepojenie, nikdy nedostala vratku, ale zaplatili sme štátu 4,4 milióna eur,” upozornil. Skutok sa stal -- no „nie je trestným činom“. Vyšetrovanie neoprávneného odpočtu DPH v prípade podnikateľa Mariána Kočnera (54) polícia zastavila. Polícia nevyšetruje, prokuratúra nekomentuje a Kočner má opäť dôvod na úsmev. Štát mu vyplatil osem miliónov eur na vratkách DPH za prevody budov Residence Hotel a Šport Hotel Donovaly. Vlády sa menia, no Kočner zostáva.

  --

  viete, že?
  právo Trnavské – urážka na cti

  „Stemmatograpfia nobilium familiárum regni Hungariae, Posonii 1796 pars. I. pag. 242. seg“ uvádza nasledujúce predpisy práva trnavského:
  „Akby kto potupnými slovami meno a statočnosť dakoho napadol a zneuctil, menujúc ho synom nevestky alebo synom kmína, zbojníka, podpaľača, klamára, svätokrádežníka, cudzložníka alebo vraha, obvinil z kacírstva, alebo inak čímkoľvek pošpinil dobré meno a rod jeho, akby toto zneuctenie dostatočným spôsobom dokázať sa mohlo; vtedy vinný človek musí stáť predo dvermi radného domu, alebo ak je väčšie zhromaždenie ľudu, pred kostolými dverami, alebov čas jarmoku nech sa vinný ta zavedie skrz biriča (poverený vykonávateľ úradnej moci, dráb, najatý vojak), a tam birič nech mocným hlasom triráz vyzve ľud, aby bol ticho a poslúchal; po tom oslovení nech vinný triráz hlasne soznáva svoju vinu, držiac v ruke psie lajno a hovorí:
  „Všetko, čo som bol povedal proti tomuto mužovi, luhal som ako pes čo najhoršie a utrhovačne.“ Pri tom nech triráz uderí psincom cez ústa svoje. Ak by sa vzpieral tak urobiť, nech sa mu vytiahne jazyk a odreže.
  --

  viete, že?
  právo Trnavské – nečestný právnik

  „Akby daktorý pravotár (právnik) opovážil sa zastávať obe súdiace sa stránky dľa urobeného záväzku, taký zle robí, len právo spravodlivého potlačuje a právo nespravodlivého ako spravodlivého háji. Tu pochlebuje jednému, tu druhému; takí zaiste podobní sú Judášovi zradcovi. Akby taký pravotár v takom zločine dopadnutý bol, má sa vyviesť naprostred mesta a pevno priviazaný k pranieru, potom nech sa donesie biľag mestský, ktorým holby a pinty a iné miery štemplovať sa zvykly, tým biľagom v žeravom uhlí dobre rozpálenom nech sa pravotárovimu vypáli znak na škráňach (tvári) na výstrahu iným, podobné veci páchajúcim.“
  Tu máme, teda v krátkosti vyobrazené staré právo, toto právo sa menovalo právo trnavské, tak ho menoval už Štibor I., veľmož beckovský a vojvoda sedmohradský, vo výsade roku 1396 Seničanom udelenej.
  --

 • --
  viete, že?
  Maďari postavia most medzi Komáromom a Komárnom?
  Správy z oficiálnych médií
  29.2.2016
  Maďarsko a Slovensko bude spájať nový most. Bude dlhý vyše 600 metrov, v strede povedie dvojpruhová cestu, na jednej strane chodník pre chodcov a na druhej cyklotrasa širokú 2,5 metra. Ministerstvo dopravy píše, že táto predstava sa má zhmotniť v roku 2018, stavať sa má začať už tento rok. Lacné to nebude, predpokladané náklady na nový most sa šplhajú na vyše 117 miliónov eur, z toho 100 miliónov nám práve schválili preplatiť v Bruseli.
  “Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52,5 milióna eur, Slovensko získa z fondov na projekt vyše 47,6 milióna eur,” píše ministerstvo dopravy. Na most by sme sa inak skladali iba s Maďarmi.
  viete, že?
  24.4.2016
  Európska komisia schválila na stavbu nového cezhraničného cestného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom vyše 100 miliónov eur. Ministerstvo dopravy koncom februára informovalo, že s výstavbou mostu by sa mohlo začať predbežne ešte v tomto roku a most by mal byť hotový v roku 2018. Celkový odhadovaný rozpočet tohto projektu je vyše 117 mil. eur, Slovensko získa z EÚ na projekt viac ako 47,6 mil. eur a Maďarsko vyše 52,5 mil. eur.
  Navrhovaná verzia je asymetrický most s jedným pylónom a závesnými káblami. Cez most povedie hlavná cesta s dvomi jazdnými pruhmi. Na prítokovej strane vozovky bude obojsmerný chodník pre chodcov o šírke 1,8 metra a na druhej strane (odtokovej) je plánovaná cyklotrasa o šírke 2,5 metra. Stavebný projekt mosta a príjazdových ciest na oboch stranách hranice je rozdelený na časti, ktoré majú postaviť maďarská a slovenská strana. Ministerstvo dopravy spolu s maďarským ministerstvom národného rozvoja plánujú ďalšie spoločné projekty, zamerajú sa aj na modernizáciu prístavov na Dunaji.
  --

  viete, že?
  30.07.2016

  Obyvatelia Komárna dostanú novú možnosť, ako prekročiť rieku Dunaj tvoriacu prirodzenú hranicu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. V súčasnosti je Komárno spojené s Komáromom len jediným mostom, ktorý však musí zvládať aj tranzitnú dopravu. V súčasnosti však cezeň nesmú jazdiť vozidlá ťažšie ako 20 ton. V októbri tohto roku štát začne stavať druhý most. Nepôjde o diaľničné prepojenie, ale o cestu prvej triedy.
  „Predpoklad ukončenia výstavby je do konca roka 2019, berúc do úvahy ďalšie postupy ako odovzdanie, kolaudácia a podobne, možno predpokladať, že do prevádzky bude most odovzdaný v roku 2020,“ povedala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.
  Nový most sa stane dôležitou dopravnou tepnou v regióne. Denne po ňom bude jazdiť niekoľko tisíc automobilov. Podľa ministerstva dopravy by v roku 2019 až 2020 malo po moste jazdiť 5 600 vozidiel denne. V rozpätí ďalších deviatich rokov sa má ich počet takmer zdvojnásobiť. V roku 2028 bude už denne most zaťažovať 10 100 automobilov každý deň.
  K mostu však štát bude musieť vybudovať aj prístupovú cestu, pretože v súčasnosti žiadna cesta v danom území neexistuje. Do cestnej siete Slovenska vďaka tomu pribudne 0,7 kilometra cesty prvej triedy. „Na oboch stranách Dunaja budú vystavané cesty I. triedy, spolu bude potrebné k mostu postaviť 2 kilometre cesty, z toho 0,7 kilometra na slovenskej strane s napojením na cestu prvej triedy I/63 kruhovou križovatkou,“ dodáva Ducká.
  Alžbetin most bol do prevádzky uvedený v roku 1892.
  --

  viete, že?
  28.9.2016

  Rozhodujúcim medzníkom na uskutočnenie tejto stavby bol podpis dohody medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska o výstavbe cestného mosta cez rieku Dunaj na spoločnej štátnej hranici medzi mestami Komárno a Komárom dňa 2. 10. 2012 v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) v Maďarsku. V rokoch 2013 až 2015 boli vypracované projekty na stavebné povolenia v oboch štátoch a realizačný projekt. Aktualizoval sa celý proces EIA, aj s ohľadom na skutočnosť, že stavba prechádza cez územie NATURA 2000. Zároveň boli vydané všetky potrebné povolenia. Plánovaná výstavba mosta vstupuje v poslednom štvrťroku do realizačnej fázy, v rámci ktorej sa uskutoční výber zhotoviteľa. Stavba, ktorá je financovaná z fondu CEF EÚ a sčasti zo štátnych rozpočtov dvoch susedných krajín, musí byť v zmysle zmluvy s príslušnou inštitúciou EÚ ukončená v 1. polroku 2019.
  Zakladanie mosta (okrem opory na slovenskej strane) je riešené železobetónovými pilótami s priemerom 1,5 m a dĺžkami 12, 15 a 17,5 m, ktoré podopierajú základové dosky. Z hľadiska výstavby oceľových mostov na Dunaji žijeme vo výnimočnom období. V týchto piatich rokoch sa na úseku rieky Dunaj s dĺžkou 100 km vybudujú až tri cestné mosty, prednedávnom bol daný do užívania Starý most v Bratislave. Most v Komárne opísaný v tomto článku a most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj majú byť dokončené v nasledujúcich štyroch rokoch.
  --

  viete, že?
  26.10.2016

  Slávnostným poklepaním základného kameňa projektu “Nový cestný most cez Dunaj medzi mestami Komárno – Komárom – prístupová cesta” odštartovala oficiálne výstavba mosta na slovenskej strane. Šéf rezortu pripomenul, že verejné obstarávanie výstavby mosta, ktorý by mal byť dostavaný v roku 2019, robí SR spolu s maďarskou stranou, ktorá je teraz na ťahu s dokončením obstarávania. Minister v reakcii na novinársku otázku podotkol, že sa už začali práce na štúdiu uskutočniteľnosti obchvatu mesta Komárna.
  K širším súvislostiam nového komárňanského mosta Érsek povedal, že ak sa do roku 2020 podarí vybudovať rýchlostnú cestu R7 a diaľnicu D4, potom tento budúci most bude prirodzeným obchvatom Žitného ostrova.
  Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Romana Žemberu finančné náklady na výstavbu prístupovej komunikácie k budúcemu novému mostu dosiahnu 3,5 milióna eur. Na ceste dlhej 630 metrov bude vybudovaný aj cyklistický chodník a chodník pre peších, na cestu prvej triedy I/64 bude napojený kruhovým objazdom.
  --

  viete, že?
  30.5.2017, 14:44

  Maďari v lete začnú stavať most medzi Komáromom a Komárnom. Hotový má byť o dva roky.
  Maďarsko začne v lete s výstavbou dunajského mosta medzi Komáromom a Komárnom. Verejné obstarávanie vyhralo konzorcium H-M DUNAHÍD Konzorcium, ktorého členmi sú spoločnosti Hídépítő Zrt. a Mészáros és Mészáros Kft. Podľa spravodajského servera 444.hu o tom dnes informovala Národná spoločnosť pre rozvoj infraštruktúry (Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt.). Viaceré maďarské médiá v súvislosti s výsledkom verejnej súťaže poukázali na skutočnosť, že majiteľom spoločnosti Mészáros és Mészáros Kft. je starosta obce Felcsút Lörinc Mészáros, ktorý je blízkym priateľom premiéra Viktora Orbána.
  Celkový odhadovaný rozpočet projektu je viac ako 117 miliónov eur. Slovensko získalo z fondov EÚ z Nástroja naprepojenie Európy viac ako 47 miliónov eur, Maďarsko môže počítať s príspevkom vo výške viac ako 52 miliónov eur.
  Každá krajina vybuduje vlastnú príjazdovú cestu k mostu. Na slovenskej strane slávnostne poklepali základný kameň výstavby prístupovej cesty vlani 26. októbra.
  Termín ukončenia výstavby nového mosta cez Dunaj je koniec mája 2019.
  --

 • možno neviete, že
  Slováci majú veľké zásluhy na objavoch v guatemalských pralesoch? Archeologický projekt SAHI v guatemalskom Peténe bol mimoriadne úspešný nielen v programe vykopávok Uaxactúnu, ale aj v prieskume blízkeho aj vzdialeného okolia. Projekt mohol byť realizovaný vďaka nezištnej podpore JUDr. Zoroslava Kollára, honorárneho konzula Guatemalskej republiky na Slovensku. Naši archeológovia objavili uprostred pralesa postupne až štyri doteraz neznáme mestá starých Mayov z klasického obdobia (3. až 9. storočie n. l.).

  viete,že?
  Maďarsko opraví našu nemocnicu
  Mesto Komárno má v pláne obnovu budovy bývalej polikliniky na Klapkovom námestí a vytvoriť z nej polyfunkčný objekt. Samospráva odsúhlasila zámer vyčlenenia finančných prostriedkov z kapitálových výdavkov mesta vo výške 22.000 eur na vypracovanie projektovej dokumentácie. Zástupca primátora mesta Imre Knirs sa zúčastnil na viacerých rozhovoroch v maďarských vládnych kruhoch a vo vládnych inštitúciách. Dostal sľub, že obnova bývalej polikliniky bude zaradená do prioritných programov maďarskej vlády s cieľom zachrániť historicky dôležité budovy mimo hraníc Maďarska, ktoré majú súvislosť s maďarskými dejinami, podporiť ich obnovu a budúce využitie.

 • možno neviete, že
  Pocta pre slušného občana
  Ján Benčík sa stane držiteľom Ceny európskeho občana za rok 2017 za Slovensko. Získa ju spolu s ďalšími 49 laureátmi z krajín EÚ. Na ocenenie ho navrhol europoslanec Ivan Štefanec. Verejné odovzdávanie ceny zorganizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Víťaz sa zúčastní na hlavnom podujatí so všetkými laureátmi 11. a 12. októbra v Bruseli. Európsky parlament každoročne udeľuje Cenu európskeho občana za výnimočné výkony v oblasti podpory vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov, cezhraničnej alebo nadnárodnej spolupráce v rámci EÚ, nadnárodnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha, za príspevok k projektom, ktoré súvisia s Európskym rokom, či za činnosti, ktoré sú prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv EÚ. Ján Benčík je ružomberský dôchodca, občiansky aktivista a bloger. Za svoju odvahu čeliť extrémistom aj napriek vyhrážkam už získal ocenenie Biela vrana. Niekoľko rokov neohrozene odkrýva správanie slovenských neonacistov, extrémistov, konšpirátorov i žoldnierov bojujúcich na Ukrajine. Podľa Ivana Štefanca si Ján Benčík cenu zaslúži práve „za vytrvalú činnosť pri odkrývaní extrémistických síl v spoločnosti v dobe, keď chýba ochota overovať si zdroje informácií“.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: