Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Ombudsman

poradenstvo od renomovaných právnikov / ako nato /,