Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Súčasná právna úprava

aktualizácia zákonov, nariadení, predpisov v oblasti OS a BZ SR