Vyberte stranu

………Články na portál webu www.bezpzlozky.eu môže vkladať iba prevádzkovateľom určený autor ktorému bolo pridelené heslo od webmajstra. Ostatní záujemcovia o vloženie článku, vrátane fotografie musia materiál zaslať e-mailom na adresu: bada@bezpzlozky.eu.

…….

1)Kto ma zodpovednost za prispevky v internetovych diskusiach

……..

2)Pravidlá pre Komentáre v skratke:

…….Príspevky vyjadrujú názory čitateľov, prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup do Komentárov používateľom, ktorí porušujú pravidlá.

Neprijateľné sú hlavne:

• urážky iných prispievateľov,
• hrubé osočovanie tretích osôb,
• vulgarizmy,
• hanobenie rasy, národa či náboženstva,
• propagácia akejkoľvek činnosti porušujúcej zákony SR,
• zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného),
• zneužívanie FÓRUMU na neplatenú reklamu,
• spamovanie,
• diskusie textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatných používateľov pomocou funkcie súkromných správ a hrubé poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa portálu bezpzlozky.eu.

Tieto podmienky sa týkajú tak príspevkov ako aj verejného profilu používateľa. Používateľovi, ktorý porušil pravidlá, môžu byť spätne zmazané všetky vytvorené príspevky aj verejný profil. Dĺžka textu príspevku môže byť maximálne 1000 znakov, dlhšie príspevky budú skrátené.

.

3)Všeobecné podmienky používania služby Komentáre

.
1. Prevádzkovateľom internetového portálu www.bezpzlozky.eu a služby Komentáre – diskusné fórum bezpečnostných zložiek – je 1.Ing. Pavol Bada /bada@bezpzlozky.eu/ a 2.redakčná rada Vojenský veterán BA /vojenskyvetba@gmail.com/.

2. Podmienkou aktívneho používania služby Komentáre je registrácia a autorizácia pomocou mena, priezviska a e-mailovej adresy používateľa. Textové komentáre uložené zaregistrovaným používateľom na server služby sú automatický zaregistrované v rámci služby a podľa uváženia prevádzkovateľa aj na ďalších internetových serveroch prevádzkovateľa. Týmto nevzniká prevádzkovateľovi žiadna finančná pohľadávka ani finančný záväzok voči používateľovi. Pri zmene prihlasovacích údajov z rovnakej vebovej adresy váš príspevok server zaradí automaticky medzi spamy.

3. Vložením komentára, akejkoľvek informácie v profile a profilovej fotografii (ďalej len “informácie”) na server služby Komentáre používateľ konkludentne prehlasuje a potvrdzuje, že:
a. Je autorom dodanej informácie (textu, fotografie).
b. Zverejnením informácie na portáli www.bezpzlozky.eu nevznikne prevádzkovateľovi žiadny záväzok voči tretím osobám.
c. Zverejnením informácie na portáli www.bezpzlozky.eu nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb.

4. V prípade, ak sa uvedené prehlásenia používateľa preukážu ako nepravdivé, bude používateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov fyzickej alebo právnickej osoby.

5. V rámci využitia informácie je prevádzkovateľ oprávnený využiť túto informáciu v celku alebo jej časť, nielen v jej pôvodnej podobe (t.j. v akej bola zaslaná a uložená na internetovom serveri www.bezpzlozky.eu), ale aj v podobe autorského či neautorského diela vzniknutého jej úpravou či inou ich zmenou.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť informáciu obsahujúcu neplatenú inzerciu; informáciu, pri ktorej je dôvodné podozrenie na porušenie zákona; ako aj informáciu odporujúcu dobrým mravom či poškodzujúcu dobré meno prevádzkovateľa.

7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo znemožniť aktívny prístup ku službe Komentáre používateľovi, ktorý opakovane porušuje tieto Všeobecné podmienky.

8. Poskytnutím údajov v registrácii do služby Komentáre používateľ súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ v zmysle §15 odsek 1. zákona číslo 428/2002 Zbierky zákonov údaje spracoval za účelom interného použitia.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v budúcnosti vyžadovať poskytnutie ďalších údajov a bez ich dodania si vyhradzuje doterajšiu registráciu zrušiť alebo neumožniť prístup ku stránkam / službám, ktoré vyžadujú registráciu.

10. Súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami sa potvrdzuje pri registrácii používateľa služby Komentáre, a to stlačením tlačidla “Registrovať sa”. Zaregistrovaný používateľ je povinný sledovať stránku so Všeobecnými podmienkami, nakoľko prevádzkovateľ je oprávnený Všeobecné podmienky bez upozornenia a s okamžitou platnosťou zmeniť.

11. Komentáre, informácie o používateľovi uvedené v profile a ďalší používateľský textový aj obrazový obsah vyjadrujú názory zaregistrovaných používateľov a nie názory prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť ich obsah. Vyhradzuje si však právo podľa vlastného uváženia odstraňovať nevhodné príspevky a blokovať prístup do Komentárov používateľom, ktorí porušujú pravidlá. Neprijateľné sú hlavne urážky iných prispievateľov, hrubé osočovanie tretích osôb, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, propagácia akejkoľvek činnosti porušujúcej zákony SR, zneužívanie cudzej identity (vydávanie sa za niekoho iného), zneužívanie Komentárov na neplatenú reklamu, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie (zahlcovanie) služby Komentáre irelevantným obsahom a textami nesúvisiacimi s témou, spamovanie ostatných používateľov pomocou funkcie súkromných správ a poškodzovanie dobrej povesti prevádzkovateľa portálu www.bezpzlozky.eu. Za spamovanie sa považuje aj úmyselné vkladanie rovnakého komentára viac krát. Tieto podmienky sa týkajú tak príspevkov ako aj verejného profilu používateľa. Používateľovi, ktorý porušil pravidlá, môžu byť zmazané všetky vložené informácie a zablokovaný prístup k službe Komentáre. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neumožniť vytvorenie ďalšieho konta takémuto užívateľovi. Dĺžka textu príspevku môže byť maximálne 1000 znakov, dlhšie príspevky budú skrátené.

12. Zneprístupnením či vymazaním informácie zo služby Komentáre používateľom nezaniká prevádzkovateľovi právo na jej využitie.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch rozhodnúť o zákaze prístupu k službe Komentáre aj z iných dôvodov ako je porušenie všeobecných pravidiel používania služby Komentáre.

Upravené 1. 12. 2015.

Webmajster a prevádzkovateľ

.

.

Návod na vloženie mediálneho obsahu obrázky, videá, pdf…

/platí pre držiteľov hesla pre písanie článkov, nie pre Komentáre/

Autori nemôžu vkladať  fotografie priamo na webové úložisko nášho webu, iba na úložiská webových álb ktorých je nepreberné množstvo k dispozícii zadarmo. Nejde o to Vám zabrániť pochváliť sa fotkami, ale tie fotky uberajú životný priestor  webu. Fotky môžete prikladať, nie priamo, ale veľmi jednoducho, myslím, že ľahšie to už nejde…

Tento web slúži prioritne pre zdielanie textových informácií, fotoalbá sú podporované a budú aj naďalej, ale len prostredníctvom tretej služby napr.:

Picasa priamo podporované v lokalizovanej verzii, je jednoduché obsahuje úložisko 1GB zadarmo v článku zobrazí náhľady jednotlivých fotografií…

Fickr veľké úložisko fotografií pre náročnejších fotografie sa dajú vkladať za pomoci jednotlivých odkazov

Rajce.net české úložisko fotografií veľmi jednoduché vloženie, fotografie nahrajete na rajce.net a do článku vložíte len odkaz na celú galériu, alebo jednu fotografiu, odkaz len zkopírujete z prehliadača a do článku vložíte na NOVÝ RIADOK. To je všetko lahšie to už nejde.

A plno ďalších dostupných zadarmo a nás nestoja ani € za webový priestor

Najlepší je ako som už písal Picasa, ktoré je priamo podporované našim webom. Jeho použitie zvládajú aj 70+ autori :wink:

vystrizok

 

 

 


Videá vkladať cez Youtube video nahrať na youtube a do článku vložiť odkaz na video, automaticky sa z odkazu stane video prehrávač.


Do článku idú vložiť aj pdf dokumenty pomocou tlačítka pridať súbor rovnako ako fotku, pdf sa nahraje (max veľkosť 8MB – ale opäť nezmyselne veľké dokumenty môžu byť vymazané) a buď vložíte do článku len odkaz na súbor, alebo za pomoci príkazu:

[p d f  adresa 680 980] kde vymažete medzery medzi p d f na (pdf) a adresa nahradíte adresou pdf súboru. Tak sa zobrazí priamo PDF dokument na stránke.

 


Ďakujem za pochopenie

technický autor