Vyberte stranu

27. október 2014   | Autor: Miro Šimko, BA

Informácia o kúpeľnej liečbe

Som dlhoročným pacientom VKU – Piešťany (teraz HOREZZA), kde chodím pravidelne od roku 1974. Doteraz mi bola poskytovaná adekvátna kúpeľná liečba v súlade so všetkými medicínskymi poznatkami a možnosťami tohto zariadenia. Teraz som bol účastníkom kúpeľnej liečby od 29.9.2014 do 20.10.2014. Z terajšieho pobytu som priam šokovaný a nielen ja, ale aj ostatní účastníci.
Nastúpil som v pondelok 29.9.2014 o 9:00 hod., vyčkal radu na recepcii (bola tam len jedna pracovníčka) a lekársku vstupnú prehliadku som absolvoval namiesto o 14:20 (ako bolo uvedené na lístku) až od 15:30 do 15:35. V tento deň mi už neboli poskytnuté nielen žiadne procedúry, ale ani naplánovanie ďalších procedúr, ale bolo mi oznámené RNDr. KIRSCHOVOVOU, že je koniec pracovnej doby a mám prísť ráno 30.9.2014.
Nasledujúci deň mi boli naplánované procedúry. Pri nástupe nevyšetrili ani krv, ani moč (poznámka: lebo je to drahé).
Priebežná lekárska kontrola sa nevykonáva a záverečná bola už 14.10.2014 od 9:20 do 9:25h (liečbu som mal do 20.10.).
Nástupná aj záverečná kontrola prebehla formou pohovoru s MUDr. KIRKA MARIOM (gastroenterológ), ktorý o FBLR nemá žiadne poznatky a ordinuje len pri nástupoch a odchodoch (pracuje v nemocnici). Naordinované procedúry nezodpovedajú zásadám racionálnej balneoterapie a sú nevhodne časovo rozložené, pretože pani RNDr. KIRSCHOVOVÁ je lekárnička a nemá žiadne teoretické poznatky. Nikdy s FBLR neprišla do styku (súkromne som konzultoval naplánovanie procedúr s odborníkmi MUDr. Doc. Šmondrkom a MUDr. LISÝM, ktorí tam už nepracujú). Boli z „plánovania“ procedúr zhrození.
Je podstatne zredukovaný počet zamestnancov a tomu zodpovedá aj kvalita procedúr.
– 1 maser = 20 pacientov na smenu.
– Vodoliečba = 1 pracovník.
– Bahno je studené, nedodržiava sa vyzrievanie.
– Strava sa značne zhoršila čo do obmeny aj kvality.
Manažment (vedenie) sa viac venuje okoliu ako kúpeľnej starostlivosti.
Vybudovala sa terasa k baru František s prístupom i pre verejnosť.
Vstup do objektu je bezprekážkový.
Stav zamestnancov nepostačuje na plnohodnotný výkon kúpeľnej liečby. Skúsený a odborne vysokoškolsky pripravení a vzdelaní boli prepustení a na najdôležitejšie funkcie boli nahradení odborne nepripravenými novými ľuďmi.
Som nemilo prekvapený ako klesá úroveň tohto zariadenia, ktoré som i ja ako stavebný dozor pomáhal budovať aby čo najlepšie slúžilo v udržovaní zdravia a mám predtuchu, že čoskoro toto zariadenie bude plniť úplne iný účel a nie ten, na ktoré bolo za štátne prostriedky vybudované.
Toto nie je len môj postreh, ale aj ostatných účastníkov tohto turnusu.
Miroslav Šimko, pacient