Vyberte stranu

11. júl 2014   | Autor: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen, PP

 

Výsluhoví dôchodcovia o kúpeľnú liečbu možu požiadať aj cez svoju zdravotnú poisťovňu (VšZP).
Objasním postup prideľovania poukazov na kúpeľnú liečbu (ďalej len KL) cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu (ďalej len VšZP). Lekárom spracovaný Návrh na kúpeľnú liečbu osobne zaneste do okresnej pobočky VšZP alebo ho doporučene zašlite poštou. Pobočka Návrh na KL odošle do VšZP a.s. krajská pobočka Prešov. Spravidla do 30 dní poisťovňa schváli alebo neschváli návrh. Pri jeho schválení stanoví, že do roka ste povinný nastúpiť na KL, čo je záväzné. Na základe diagnózy a indikačnej skupiny A, B poisťovňa stanoví niekoľko kúpeľov z ktorých si pacient vyberie kde sa chce liečiť.

Čítaj ďalej:   Kupelna starostlivosst cestou ZP