Vyberte stranu

 

Prevzaté zo stránok APVV

12. august 2016

Programove_zameranie_APVV 2016- 2020web.pdf

10. február 2017

Informacie z rokovaní Prezidia APVV

11 december 2014 13:39
Dnes t.j. 11.12.2014 bolo v NR SR po prerokovaní hlasovanie o Návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlasovalo sa o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní. Návrh neprešiel.
Výsledok hlasovania :
Za : 58, proti : 2, zdržalo sa : 71.
Išlo o plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek o 50 %. Zo získaných prostriedkov mali byť jednorázovo symbolicky sumou 1000 € odškodnení politickí väzni, ktorí trpeli v dobe neslobody.


05 december 2014 12:12
Ako sme informovali na našej web stránke Prezídium APVV zaslalo predsedovi Výboru NR SR pre sociálne veci list, v ktorom sme ho upozornili na to, že návrh poslanca Kadúca k tzv. zákazu práce dôchodcom vo veku 63 rokov je nielen diskriminačný ale aj protiústavný. Dnes na rokovaní Národnej rady SR návrh v 1. čítaní neprišiel nakoľko poslanci Smeru sa zdržali hlasovania resp. boli proti.
Výsledok hlasovania 40 za, 10 proti, 82 sa zdržali a 2 nehlasovali.


20 november 2014 15:54
Ako sme informovali na našej web stránke po zverejnení informácie, že Vláda Slovenskej republiky schválila návrh na tzv. bezplatné cestovanie vlakmi určitými skupinami osôb, medzi ktoré neboli zaradení výsluhoví dôchodcovia, Prezídium APVV reagovalo zaslaním listu nielen ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR p. Počiatkovi ale aj predsedovi vlády SR p. Ficovi.
Z úradu predsedu vlády SR sme boli listom informovaní, že vec bola odstúpená na priame vybavenie ministerstvu dopravy a dnes sme boli informovaní, že vláda SR na návrh ministra dopravy 20.11.2014 rozhodla, že tzv. nárok na bezplatnú prepravu vo vlakoch vo vozňoch 2. triedy budú mať od 1. decembra tohto roku aj poberatelia vdovských, vdoveckých, sirotských a invalidných výsluhových dôchodkov podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.