Categories
Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.
30. decembra 2014 Sociálna oblasť

17. marec 2014       | Autor: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen, PP

Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov ako aj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sú príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov ako aj výsluhoví dôchodcovia (ďalej VD) diskriminovaní a žiaľ táto diskriminácia bude pretrvávať aj do budúcnosti. K lepšiemu pochopeniu preštudujte si prosím článok na tomto webe „Diskriminácia VD“. Aj z dôvodu odstránenia tejto diskriminácie je potrebné vykonať legislatívne zmeny v zákone o sociálnom poistení.

 

Celý článok tu:   Novelizacia zakona 461

Download (PDF, 357KB)

76 komentárov
 1. My už Milan, prípadne ďalší, čo-to máme vyslúžené na živobytie.Ale skôr som myslel na pred-dôchodky ako také, najmä pre tých kolegov, kolegyne, ktorým nevyšli starobné dôchodky na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií aj kvôli dátumu (31. december 1999), aj na mladšie ročníky (III. pilier a pod.).A hlavne som myslel vetu:” “ide o model, na ktorom teraz pracuje ministerstvo práce”.(MPSVaR).Až sa bude jednať o pred-dôchodky, znova sa mi to javí na nejakú minimálne budúcu dopĺňujúcu novelizáciu (461).Najmä až nevyšla (zatiaľ) Zásadná hromadná pripomienka k (461).K tomu je naviac na veci zainteresované KOZ a to tiež malo ďalšie pripomienky k novelizácii (461).Preto mi to upútalo pozornosť.Tiež mi upútal pozornosť príspevok približne 5 príspevkov nižšie (v tej súvislosti) Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 6. januára 2017 o 22:57 “Odstraňovanie niektorých tvrdostí pri uskutočňovaní sociálneho zabezpečenia” atď. (v príspevku). … až tieto odstraňovania tvrdostí zákona boli možné v minulosti, prečo by to nebolo možné v dnešnej dobe. .. až by bola vôľa kompetentných.Preto ma to upútalo.

 2. K tomu záveru : No, až taký nadšený z toho Kollarovko záveru, že ešte treba rokovať so zamestnavateľmi, by som nebol. Už vidím (z vlastných skúsenosti za posledných 20 rokov) toho zamestnavateľa, čo by myslel na Tvoju budúcu penziu Miro. Veď tí tzv. “veľkopodnikatelia ” nemyslia ani na svoju. Odvádzajú len to čo zo zákona musia, jak na seba, tak aj na Teba ,v minimálnej výške a Teba pritom ošudia aj o to minimum, kadejakými kešovkami na ruku. Hlavne však, že si svoje zadky aktuálne rozvážajú v bavorakoch, jaké nemajú ani ministri…

 3. http://finweb.hnonline.sk/ekonomika/953272-zakaz-socialneho-dampingu-premier-fico-predstavil-novinky-pre-zakonnik-prace .. Autor: TASR
  Z článku: Uviedli predseda vlády SR a prezident KOZ .. “ide o model, na ktorom teraz pracuje ministerstvo práce” -- “Ďalším opatrením je podľa neho inštitút preddôchodku. Ten sa dotýka ľudí, ktorí prídu o zamestnanie krátko pred nadobudnutím dôchodkového veku, alebo ľudí, ktorí chcú ísť skôr do dôchodku, prípadne pracovníkov, ktorí majú zamestnanie, kde nemôžu pracovať až do 62. veku života. “Tu chceme v kombinácii s takzvaným tretím pilierom zatraktívniť možnosť takého odchodu. V praxi to bude znamenať, že títo ľudia neprídu o časť dôchodku,” doplnil Fico s tým, že na opatrení bude vláda pracovať s odbormi a v krátkom čase ho podobne ako pri inštitúte minimálneho dôchodku zakotví do príslušných právnych predpisov”.
  Inštitút preddôchodku sa podľa predsedu vlády SR bude dotýkať ľudí, ktorí sú v treťom pilieri. “Chceme, aby do neho prispieval aj štát, aj zamestnávatelia. Ide o model, na ktorom teraz pracuje ministerstvo práce,” dodal.
  Aktivita v podobe inštitútu preddôchodku, ako poznamenal prezident KOZ Jozef Kollár, vychádzala práve zo strany odborov. “To nie sú iba ľudia, ktorí sú prepustení dva roky pred dôchodkom, ale máme veľa profesií, ktoré pri zvyšovaní veku odchodu do dôchodku nie sú schopné a nevládzu prácu robiť. Jednoducho sú na ňu naučení a iné ani robiť nevedia,” vysvetlil s tým, že ide napríklad o tavičov.
  Odborári v tejto súvislosti podľa Kollára vidia aj viac foriem, nielen sa naviazať na tretí pilier. “Je možné ešte rokovať so zamestnávateľmi, aby boli nejaké možnosti na to, aby tento človek mohol odísť do dôchodku. V každom prípade však treba tretí pilier zatraktívniť, pretože v súčasnosti, keď aj zamestnávateľ do neho prispieva, tak sa mu to zdaňuje, zodvodňuje a to je, si myslím, nie najlepšia cesta, aby ľudia do tretieho piliera vstupovali,” uzavrel.

 4. Pre informáciu -- záujemcov, v dnešnej tlačenej Pravde /štvrtok 20. apríla 2017/ strana 1 a 6 .. “Kaníkova nespravodlivosť v penziách je minulosťou” ..

 5. Miroslav Pršala

  Všetko je len o tom, že naši páni plukovníci vo vedení všetkých vyslúžileckých organizácií nemajú dosť odvahy, prípadne sú pohodlní alebo majú od vedení silových ministerstiev slušné prebendy, ktoré si nechcú pokaziť, aby niečo podstatné vo veci valorlzácie alebo v prípade prepočtu u starodôchodcov robili. Ktorý z nich požiadal o prijatie ministrom alebo o vypočutie na príslušnom parlamentom výbore, prípadne o audienciu u prezidenta alebo predsedu vlády. Asi nikto a nikto z nich nič iného neurobil, česť výnimkám, aby som všetkých nehádzal až tak do jedného vreca. A niektorí majú dokonca tú drzosť, že tu píšu, aby bola valorizácia robená podľa hodností.
  Páni ukrižujte ma, ale už raz mám takto nevymáchané ústa (v tomto prípade ruky) a som zvyknutý hovoriť čo si myslím. Ak mi niekto môj názor vyvráti rád a pokorne sa ospravedlním.

 6. Ing. Ľubomír Dubeň

  Odstraňovanie niektorých tvrdostí pri uskutočňovaní sociálneho zabezpečenia.

  V predchádzajúcej právnej úprave sociálneho zabezpečenia (zákon č.100/1988 Zb.) existoval paragraf pre odstraňovanie tvrdostí. Pre príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov mali toto právo príslušní ministri napr.obrany a vnútra. Pre ostatné osoby to bol minister práce. Zrušením tohto zákona a prijatím nového č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zanikla táto možnosť, pretože v podmienkach “sociálne zameranej” Slovenskej republiky to tvorcovia zákona a poslanci NR SR nepovažovali za potrebné. Pritom takáto právomoc má výrazne sociálny dosah a v individuálnych prípadoch dokáže napraviť niektoré nespravodlivosti.
  V Českej republike po zrušení zákona č.100/1988 Sb. odstraňovanie tvrdostí ponechali a zakomponovali to do nového zákona č.155/1995 Sb. o dôchodkovom poistení. V ČR tvorcovia tohto zákona na rozdiel od SR pochopili sociálne dopady tvrdostí zákona v individuálnych prípadoch. Pre takéto prípady bol vydaný Príkaz ministra č.30/2006 vrátane dodatkov, ktorý napr.
  -- umožňuje dvojnásobný zápočet rokov civilným letcom tak ako u vojenských letcov
  -- umožňuje určité zmäkčenie podmienok pre I.AA kategóriu
  -- umožňuje odpustiť podmienku trvania zamestnania I.kategórie k 31.12.1992
  -- odstraňuje prípadné tvrdosti pri vykonávaní medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení

  Osobne nechápem prečo takúto možnosť do zákona nenavrhnú niektoré politické strany alebo odbory. Väčšina treťosektorových organizácií rieši dôležitejšie otázky ako utečenci, neprispôsobiví občania, sexuálnu orientáciu a podobne, pritom na nás kašlú.

 7. Ing. Ľubomír Dubeň

  Z rozhovoru ministra PSVaR SR J.Richtera pre TA SR:

  Zmeny sa budú týkať cca 100.000 dôchodcov. Pre 16.000 tzv. socialistických dôchodcov navrhne jednotné zvýšenie rovnakou sumou asi 25-30 Euro. U ďalších 80.000 dôchodcov bude individuálne prepočítanie s možnosťou priznania vyššieho dôchodku. Práce na novele zákona musia byť dokončené do marca 2017, kedy bude predložený materiál na rokovanie vlády SR.
  Pre niektoých z nás , výsluhových dôchodcov a zároveň poberateľov krátených starobných dôchodkov od Sociálnej poisťovne by to mohlo znamenať taktiež prepočet. Kedže máme nároky vyplývajúce z kategórií funkcií (napr. zníženie dôchodkového veku, porovnanie výšky dávky podľa zákona č.100/1988 Zb. a podľa zákona č.461/2003 Z.z.) je otázne komu a za akých podmienok pristúpi SP k prepočtom. Vychádzam zo skutočnosti, že každému z nás porovnávala SP výšku SD podľa oboch sociálnych zákonov a priznávala vyššiu sumu t.j. skoro vždy podľa zákona č.461/2003 Z.z. Ak sa zmenia podmienky je možné, že by výška sumy SD podľa zákona č.100/1988 Zb. mohla byť vyššia než podľa zákona č.461/2003 Z.z. Otázne je, či to bude zahrnuté v pripravovanej novele.
  Samozrejme u vekovo starších výsluhových dôchodcov (nesplňujúcich podmienky priznania dávky podľa zákona č.461/2003 Z.z.) boli priznané krátené SD podľa zákona č.100/1988 Zb. a tu by mala byť možnosť zvýšenia poberanej výšky dávky v prípade navrhovaných zmien.
  Je však otázne ako bude MPSVaR SR k nám pristupovať, či nás nehodia cez palubu, či silové rezorty budú ochotné v rámci pripomienkového konania s nami počítať alebo sa ako doteraz uspokoja s tým, že to nie je ich vec.
  Vidím tu opäť príležitosť pre naše občianske združenia a možnosť ich spoločného postupu aj keď ide len o časť našich členov. Ale aj títo členovia (spravidla s nižšou výmerou poberaných dávok než ostatní výsluhoví dôchodcovia) majú nároky v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona č.461/2003 Z.z.

 8. Bola naša snaha o zlepšenie situácie “starodôchodcov” k niečomu dobrá? Pomohli sme zmenám?
  Odpoveď: asi áno, lebo sme nemlčali a tak pomohli JDS, kto mlčí nedostane nič, tak to v “demokracii” zatiaľ chodí.
  Samozrejme, uvidíme či jednotlivé rezorty, ministerstvá splnia sľuby a premenia ich v skutky.
  Čítajte vyššie v náväznosti na článok M.Kolena zo 14. marca 2014 nový článok z 28. decembra 2017 “Starodôchodcovia 2017”

 9. Ing. Ľubomír Dubeň

  Interpelácia v NR SR -- starodôchodcovia:

  http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=427658

  Odpoveď ministra MPSVaR SR na interpeláciu:
  http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=427667

 10. http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/398398-sefom-socialnej-poistovne-bude-lubomir-vazny/ -- pozrel som aj link a Funkčné obdobie šéfa Sociálnej poisťovne trvá šesť rokov. (nie päť, ako som predtým omylom napísal).Viac v linku.

 11. Vzhľadom na link nad príspevkami “Celý článok tu:” som s dovolením preniesol príspevky zo včera aj do tejto sekcie z rubriky Verejný priestor pre diskusiu.
  Jan napísal: 18. mája 2016 v 18:47
  No, podľa môjho názoru nie je to normalné, aby zoslabnutí a chorľaví výsl. dôchodcovia sa nemohli normálne dočkať svojho SD zákonným spôsobom v riadnom 2-mesáčnom termíne. Pýtam sa , koho to baví nás ťahať po súdoch. Často to aj tak dopadne zlé, ale v prospech SP. Napríklad § 174 ods.2 dátum K 31.12.1999 každý slovenčínar má rovnakú odpoveď , je to isté ako do 31.12.1999. Žiadne, ale že služba musí trvať aj v deň 31.12.1999. Potom pri schvaľovaní tohoto zákona boli aj poslanci postavení do omylu, nakoľko takúto nezrozumiteľnú klauzulu by neudobrili. Navrhujem kompetentných sa obrátiť s otázkou na Poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra a konečne bude jasné kde je pravda. Je to na nebo jasné, že tento tlačiarenský škriatok vyhovuje iba SP, nakoľko si to vysvetľuje iba pre svoj prospech a za každú cenu sa ho nemiení vzdáť. Odjakžíva bolo rozhodujúce za prácu čakaj plácu ? VD sú za dôstojnú starobu a dôstojný dôchodok, ktorý je na míle vzdialený v našej krajine začo musia krvopotne bojovať čo im podľa boha , zákona a ústavy prináleží. Očakávam, že parlament tento 2-hý odstavec v § 174 uplne zruší, nakoľko je tam bezvýznamný a zavádzajúci.
  Miro Palfi napísal: 18. mája 2016 v 20:06
  Z 12 000 žiadostí o starobné dôchodky na základe pracovných kategórii a kategórií funkcií bolo kladne vybavených zatiaľ približne 10 000, 2 000 žiadosti bolo zamietnutých.Až by odborníci, právnici, legislatívci..potvrdili, že zrušenie odstavca (2) paragrafu 174 vyrieši tento problém 2 000 kolegov a zároveň nepoškodí ďalších 5 000 budúcich žiadateľov výsluhových dôchodcov, ktorí budú o starobné dôchodky na základe kategórii funkcií žiadať a postupne vo svojich nárokoch dobiehať do budúcna aj cez zrušený dátum 31. decembra 2023 — tiež podporujem jeho zrušenie.
  Zároveň: V tlačenom denníku Hospodárske noviny zo dňa utorok 10. mája 2016 je na prvej a jedenástej strane článok: Vláda chystá skratku do dôchodku.Pre státisíce ľudí.Titulky podčlánkov sú: Do dôchodku skôr.Pomoc ťažko pracujúcim.Systém niektorých zvýhodňuje.Tlačiť na firmy.”Cieľom v nasledujúcom období je predovšetkým zatraktívniť celý systém doplnkového dôchodkového sporenia”..Michal Stuška, hovorca ministerstva práce.Šéfovi odborového zväzu KOVO Emilovi Machynovi sa pozdáva systém dôchodkovej skratky v Česku, podľa neho je však nastavený skôr pre solventnejších ľudí.Bližšie v denníku, škoda.. nemám momentálne predplatenú elektronickú podobu denníka HN.
  Uviedol som to vzhľadom na body:
  Bod: 14 a 15, kde je uvedené: “Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.” — v rubrike Diskriminácia výsluhových dôchodcov — Autor Dr. Milan Kolen.
  Body: 14 a 15 (z 1 až 26) -- sú na vrchu stránky -- linku: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  .
  Iba upresním k prvej časti príspevku: myslel som § 174 ods. (2). Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999..nemyslel som náhradné doby — dôchodkové poistenie (stredné školy a pod.).

 12. http://www.aktuality.sk/clanok/329433/od-1-januara-2017-sa-moze-predlzit-vek-odchodu-do-dochodku/
  dnes, 15:26, Správy, Zdroj: TASR.
  Od 1. januára 2017 sa môže predĺžiť vek odchodu do dôchodku.Od 1. januára 2017 sa dôchodkový vek určuje s prihliadnutím na priemernú strednú dĺžku života.Znamená to, že vek odchodu do dôchodku sa bude predlžovať postupne o určený počet dní, ktorý sa stanoví každoročne, v závislosti od dynamiky vývinu priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.Počet dní, o ktorý sa dôchodkový vek predĺži, určí opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prvýkrát bude opatrenie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. októbra 2016.Dôchodkový vek sa bude postupne predlžovať poistencom narodeným po 31. decembri 1954. Uvedené však neplatí všeobecne. Zákon stanovuje výnimky.Predlžovanie dôchodkového veku sa nebude týkať poistencov narodených do 31. decembra 1954, žien narodených do 31. decembra 1961, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia o znížení dôchodkového veku v závislosti od počtu vychovaných detí a poistencov, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek vzhľadom na počet odpracovaných rokov v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií.Informatívny výpočet aktuálneho dôchodkového veku možno nájsť na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.Pokiaľ sa na osobu vzťahuje nový spôsob určenia dôchodkového veku, a teda jej dôchodkový vek zatiaľ nie je možné určiť, v informatívnom výpočte dôchodkového veku bude na túto skutočnosť upozornená.

 13. Áno, je to tak. Ja síce “robím” len na dohodu v našom Spoločenstve vlastníkov bytov za zhruba 30€ čistého a už mi SP poslala Rozhodnutie o zvýšení SD o 0,30€, a zároveň doplatok od 1.1. 2016. Ale musíte byť v Soc.p. registrovaní k 31,.12. 2015. Inak treba požiadať.

 14. Nestačím a diviť . Aj pri tej minimálnej mzde, je to o dačo lepšie ako valorizácia. Teda nič moc, ale žeby druhá lastovička? O prvej informoval tak pred mesiacom Ľubo Dubeň.

 15. http://www.cas.sk/clanok/382599/150-tisic-seniorov-stale-zaraba-ako-si-polepsia-pracujuci-dochodcovia/
  Dátum: dnes, Čas: 16:00 | Správy | Servis, Zdroj: anc
  “Pracujete popri starobnej penzii? Už tento mesiac vám ju trocha zvýšia”.
  “Takmer 150-tisíc slovenských seniorov aj v tomto roku dostane od štátu čosi na prilepšenie. Sociálna poisťovňa im zo zákona zhodnotila obdobie odpracované v roku 2015 a teraz im dôchodky zvýši. „Sociálna poisťovňa vyplatí zvýšený starobný dôchodok prvýkrát vo výplatnom termíne v apríli,“ informuje hovorca poisťovne Peter Višváder”.
  Viac v linku aj s tabuľkou zvýšenia.:-) 🙂 Je síce 1. apríl, ale snáď to bude pravda.:-) 🙂 Nech poteší, kto ešte pracuje.

 16. http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/financie/dochodcovia-pozor-vieme-co-vas-chystaju-politici-po-volbach.html
  EKONOMIKA/FINANCIE dnes 07:10 //aktualne.atlas.sk/
  Dôchodcovia, pozor. Vieme, čo na vás chystajú politici po voľbách.
  BRATISLAVA – S otázkou, čo pripravujú pre dôchodcov, oslovila redakcia Aktuálne.sk politické strany, ktoré zvádzajú boj aj o voličov-seniorov. Od plošného zvyšovania penzií cez skorší odchod na dôchodok až po zmeny v druhom pilieri. Pozrite sa, čo ponúkajú strany.
  Politickým stranám sme položili dve jednoduché otázky: Čo plánujú po voľbách pre dôchodcov a ako to chcú financovať? Často sa opakovalo nielen zvyšovanie penzií, ale obľúbeným u politikov bol aj druhý pilier. Čo teda politici sľúbili seniorom?
  Viac informácii v linku..

 17. http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/381473-analyza-velke-zmeny-v-penziach/
  Autor: Soňa Pacherová, Branislav Toma, Zdroj: Pravda, Deň:| 31.01.2016, Čas: 12:00

 18. Vidím to podobne, ako v oboch príspevkoch pre do mnou.Snáď rozdiel bude vo finančnom vyjadrení a to pre civilov podľa zákona 461 -- je to 50 percent z dôchodku a pre nás 60 percent z výsluhového dôchodku.Ale tie vyššie percentá pre silové rezorty najskôr vyplývajú aj z ďaleko vyšších odvodov do systému počas aktívnej služby, ako je to u civilov.To podľa zákona 328.Ale ako to bolo podľa zákona 100/1988 o sociálnom zabezpečení, ktorého účinnosť skončila 31.12.2003, to netuším..skôr tam malo ísť o tú nápravu.

 19. Pekný večer prajem,
  na doplnenie myšlienkových pochodov p. L.N. pri tých vdovských dôchodkoch len toľko, že Ľubica Navrátilová bola zvolená za poslankyňu NR SR vo volebnom období 2002-2006 za SDKÚ. V priebehu volebného obdobia z SDKÚ vystúpila a patrila medzi zakladateľov novej politickej strany Slobodné fórum. Bola členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a bývanie.
  Takže podielala sa na anomáliách v zákone o sociálnom poistení práve v období rokov 2003-2004 a teraz vysvetľuje nevysvetliteľné. No pani to má trošku pomýlené, je to sranda.
  S pozdravom Jozef Dodo Horváth

 20. Ak som správne pochopil pani Ľubicu Navrátilovu, tak ona porovnáva vdovské dôchodky pred a po roku 2003, pričom uvádza tiež vdovské dôchodky podľa zákona 100/1988.Čo by vlastne mali byť vdovské výsluhové dôchodky podľa dnešných kritérií.Vybral som zo záveru článku:”Extrém navrhovaného riešenia je v tom, že ak je v platnom právnom stave v mnohých prípadoch v extrémnej nevýhode žena, ktorá sa stala vdovou pred rokom 2004, podľa navrhovaného stavu bude v mnohých prípadoch v extrémnej Nevýhode žena, ktorá ovdovela po roku 2003, hoci v dňoch úmrtí manželov môže byť rozdiel len jeden deň”.
  Neviem, či problém nebude tiež v tom, že sa porovnávajú dva zákony, zákon 100-ka a zákon o sociálnom poistení 461-ka, pričom sa možno zabudlo, že (vdovské, vdovecké, sirotské) ..atď., výsluhové dôchodky sú tiež riešené aj v zákone 328/2002 Z.z. v §§ 46-57.Netvrdím, že nemá pani Navrátilová pravdu, dokiaľ porovnáva čisto civilné vdovské dôchodky pred a po roku 2003.Ale dokiaľ by porovnávala iba čisto vdovské, vdovecké, sirotské výsluhové dôchodky a zároveň tvrdila, že: “podľa navrhovaného stavu bude v mnohých prípadoch v extrémnej nevýhode žena, ktorá ovdovela po roku 2003..”..atď., Tak mi práve chýba porovnanie so zákonom 328 a spomínanými §§ 46 až 57.Tam si myslím, že to príslušníci a príslušníčky silových zložiek po roku 2003 už majú ošetrené.Iba letmo som to porovnal so 461-kou, pričom mi vyšlo, že je to už dnes takmer, keď nie úplne totožné.

 21. Ing. Ľubomír Dubeň

  Odstránenie diskriminácie vdov -- novela zákona č.461/2003 Z.z. platná od 1.1.2016 jeden názor :

  http://blog.etrend.sk/lubica-navratilova/vdovske-dochodky-od-extremu-k-extremu-.html

 22. Ing. Ľubomír Dubeň

  Dovolím si citovať z dôvodovej správy k novele zákona č.461/2003 Z.z. pre objasnenie problematiky zrušenia hranice 31.12.2023:

  Účelom §175 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení,ktorý bol recipovaný do §274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, bolo zachovať nároky vzniknuté pred účinnosťou novely, ktorou sa rušili tzv.pracovné kategórie, aj po účinnosti tejto novely.Tento krok je v súlade s princípom zachovania nadobudnutých práv ako súčasti princípu právnej istoty.

  Účinky tejto právnej normy sú fakticky obmedzené do roku 2023, kedy by malo byť prechodné ustanovenie §274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z. skonzumované a tým by sa stalo obsolentné.

  V kontexte samotného účelu citovaného ustanovenia v súlade s teóriou zachovania nadobudnutých práv, z ktorej vychádza sa javí stanovenie konca obdobia priznávania nadobudnutých práv ako nadbytočné a zo svojej podstaty mätúce. Kedže obdobie relavantnosti tohto ustanovenia je časovo obmedzené trvaním nárokov, ktoré vznikli pred 1.1.2000, zánikom posledného takéhoto nároku sa prechodné ustanovenia zakotvujúce jeho zachovanie stane obsoletným.

 23. Ešte k významu slov priznávať a zachovávať /nároky/.Aspoň ja tomu rozumiem takto:Doteraz boli zachované nároky na priznanie SD podľa kategórií funkcií do 31.12.2023.Po novom zachovanie týchto nárokov už nie je ohraničené uvedeným dátumom.To znamená, vždy ten niekto posledný z približne 400 VD, poprípade zabudnuté výnimočné prípady z minulosti môžu požiadať aj po tomto dátume.Ale to neznamená, že každému takémuto žiadateľovi po zachovaní týchto nárokov bude SD na základe kategórií funkcií aj priznaný.Priznanie bude musieť naďalej spĺňať §§-fy 21, či 174.V platnej legislatíve zatiaľ nikto nezrušil odst.2 tohoto §-fu a to dátum 31.12.1999.Hoci je pravda, že mladší kolegovia zväčša už majú odslúžené aj cez dátum 31.12.1999.Uviedol som to z dôvodu, že práve pri tomto dátume 31.12.1999 /odst.2/ robí Sociálna poisťovňa najväčšie problémy.
  No, áno Milan, ibaže ja som z príspevkov pochopil ako je aj písané, …”je dôležitá skutočnosť,že novelizácia zrušila hranicu priznávania nadobudnutých práv z tzv.pracovných kategórií,ktorá bola do 31.12.2023 a stanovila nárok všeobecne…”…Jednoducho až ZRUŠILA dátum, tak tomu rozumiem, že dátum 31.12.2023 už neexistuje/nefiguruje v zákone.Takto som si to vysvetlil -- neviem, či najsprávnejšie.

 24. Hej Miro, ale SP, keď jej to bude vyhovovať, môže robiť obštrukcie, aj keď si nemyslím , že sa k ním zníži, kvôli nanajvýš, potencialne 400 ľuďom.
  Ono, keby bol v novelizcii, z 1.7.2015 za slovom “…sa zachovávajú”, ešte dovetok “a tým pádom dátum 31.12.2023 sa stáva neaktuálnym”, alebo tak dajak, potom by bolo všetko jasné. Ale keďže nič také tam nie je, môže hroziť toto nebezpečenstvo 🙂

 25. Nevidím až tak do problému z právnického hľadiska, ale ako pre “konzumenta” informácií je pre mňa práve naopak situácia okolo dátumu 31.12.2023 jednoznačná.Rozdiel slov priznávať a zachovávať je rozdielny, ale podľa mňa podstata nie je v tom.Podstata by mala byť práve v odstránení dátumu 31.12.2023 -- a ten bol odstránený.No, neviem, pre mňa je to jasné….Jednoducho prekážkou bol dátum a ten je teraz odstránený.Čiže dokiaľ sa bude posledný VD/SD hlásiť o svoje právo na SD podľa kategórií funkcií/z uvedeného počtu 200 + 200/ -- tak práve žiaden dátum na to nemá mať vplyv…a práve dátum bol prekážkou, ktorá bola odstránená.Tak ako pri §§ 21 a 174 odst.2 -- tam práve SP operuje sústavne dátumom 31.12.1999 -- robí prekážky práve kvôli dátumu.Mne vyplynulo z príspevku Ing. Ľubomíra Dubeňa, že práve táto prekážka /dátum 31.12.2023/ bola jednoznačne odstránená.A to je to, čoho sa Sociálna poisťovňa už v budúcnosti nebude môcť chytiť.Iba môj pohľad.

 26. I. a II. pracovná kategória-nároky.
  Ústava SR stanovuje, že štátny orgán môže konať len to, čo mu zákon prikazuje. Ak si porovnáme znenie § 274 ods. 1, platné do 30.6.2015 § 274: “Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023.” so znením po novelizácii od 1.7.2015: “Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú.”, potom si podľa mňa, keďže význam slova “priznávať” a “zachovávať” nie je identický, môže zasa Sociálna poisťovňa uplatňovanie zmeny zákona vysvetľovať tak, ako to bude výhodnejšie pre ňu, lebo zákon 461/2003 Z.z. jej jednoznačný postup neukladá. Rád by som sa mýlil, ale podľa mňa, znenie zákona 461/2003 Z.z. platné od 1.7.2015, situáciu pri uplatňovaní nárokov z I. a II. pracovnej kategórie, ešte viac zahmlilo a nie zjasnilo.

 27. Alexander Vrbenský, klub ZVSR Ružomberok

  Pekný večer!
  Všetci, ktorí sa do tejto aktivity zapojili, Ďakujem! (Nie len za seba).
  Sú to hlavne tí, ktorí sa zapájajú do diskusií na tomto Webe.

 28. Ďakujem spolu s ostatnými za ochotu a trpezlivosť

 29. Ing. Ľubomír Dubeň

  NR SR prijala zákon č.140/2015 zo dňa 16.júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré iné zákony. Hlavnou zmenou je prijatie tzv.vyrovnávacieho príplatku a minimálneho dôchodku. Pre bývalých príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov je dôležitá skutočnosť,že novelizácia zrušila hranicu priznávania nadobudnutých práv z tzv.pracovných kategórií,ktorá bola do 31.12.2023 a stanovila nárok všeobecne.
  Týmto sa podarilo zabezpečiť nadobudnuté nároky z kategórií aj po roku 2023 do budúcnosti. Podarilo sa teda realizovať návrhy,ktoré sme prezentovali na webových stránkach ZV SR a neskôr na tomto webe ako i v mailovej a písomnej korešpondencii jednotlivcov a i organizácii ZV SR,ČASOD,KVV SR, APVV SR,VV Bratislava, ktoré boli adresované poslancom, politickým stranám a NR SR. Vďaka patrí najmä Konfederácii odborových zväzov SR,ktorá už dlhšiu dobu navrhovala takéto riešenie pri hájení práv bývalých baníkov. Zmena sa týka asi 150 baníkov a 200 vojakov a 200 policajtov,ktorí dosiahnu znížený vek po roku 2023.

 30. Príspevokje premiestnený do rubriky “PORADENSTVO”. Webmajster

 31. Pre Igora 11.5.2015 o 12:03 -- je to popísané od tohoto príspevku dole stránkou.

  • Jaroslav Svoboda:
  24.12.2014 o 7:35
  Treba prečítať posledné 4 riadky od p. Dr. Kolena 23.12. , 19:17 – tam je to jasné – ráta sa súbeh.

 32. Prenesené zo sekcie: “127 Komentárov na Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie”:

  Miro Palfi napísal: 20. apríl 2015 v 7:23
  Ešte s dovolením z príspevku NIŽŠIE:
  — kde je popísaná diskusia smerom dole stránkou k bodu /4.2/ PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA k NEVALORIZÁCII by som pre úplnosť rozdelil na dve časti, kde je nemenej podstatná tiež druhá problematika, týkajúca sa niekoľko stoviek kolegov:

  1/ – “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni”.

  2/ — “Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023″:

  O bode: /2/ pred odrážkou bolo zatiaľ diskutované v sekcii Novelizácia zákona č.461.
  http://www.zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMOVE_ZAMERANIE.pdf
  Link vyššie -- stačí rozkliknúť(až ešte niekto nečítal) -- v Tejto sekcii je aktuálny bod -- Po druhé: ” Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých……atď.”

 33. Zvyšovanie starobných dôchodkov- Oznámenie Sociálnej poisťovne

  Termín prvej výplaty zvýšeného dôchodku

  06.03.2015 | Dôchodkové poistenie | Dôchodca
  Od 1. 1. 2015 mi Sociálna poisťovňa zvýši starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku. Kedy mi bude prvý krát vyplatený zvýšený dôchodok?

  Sociálna poisťovňa automaticky zvýši starobný dôchodok od 1.1.2015. Zvýšený dôchodok bude prvý krát vyplatený vo výplatnom termíne v apríli 2015. Doplatok za obdobie od 1.1.2015 do splátky za apríl 2015 bude poukázaný osobitne.

  Vaša Sociálna poisťovňa

 34. Prevzaté -- zdroj: APVV zo dňa 21.2.2012 -- Automatické zvyšovanie starobných dôchodkov.

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/SD_automaticke_zvysovanie_2015.pdf

 35. Pod “právnickou kľučkou” som myslel -- uvediem nižšie príklad: podať návrh/podnet/ kompetentným úradníkom príslušného ministerstva, spracovať návrh do výborov NRSR, na predloženie do pléna NRSR…..(je otázka, kto by takýto návrh spracoval).
  -- pomohlo by to tým kolegom, ktorým chýbajú mesiace, rok, dva -- do získanie 20 rokov služby pre získanie starobného dôchodku na základe kategórií funkcií kvôli dátumu 31.12.1999 konkrétne v §21 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení).
  -- pomohlo by to tiež aj tým kolegom, ktorým chýbajú mesiace, rok, dva -- do získania 15 rokov služby pre získanie starobného dôchodku na základe kategórií funkcií kvôli dátumu 31.12.1999 konkrétne v §174 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení).

  Teraz ten príklad: táto otázka bola v minulosti diskutovaná a je naďalej problematická.Pomohlo by to hlavne výsluhovým dôchodcom vojakom, v iných silových zložkách je to najskôr ináč, tam som sa informácie nedočítal.
  Ing.Tibor FÜLÖP:
  10.9.2014 o 15:04
  Pekný deň prajem.
  Dnes som bol podať odvolanie proti rozhodnutiu KS ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ ako I. prac. kategóriu. SP a ani KS nerešpektujú Nariadenie vlády ČSSR 117/1988. Vo výmere SD sa SP k nemu nevyjadrila. KS “suchopádne ” opísal rozhodnutie SP no k meritu veci sa nevyjadril. Celé rozhodnutie je len bla, bla, voči ktorému som nenamietal. Vec, na ktorú som upozorňoval a namietal voči nedodržaniu nebola ani len spomenutá, preto som sa odvolal na NS SR. Držte palce. Výsledok zverejním.
  …..iba ako to dať dokopy, aby neboli diskriminované niektoré skupiny silových zložiek.(bola to iba taká úvaha, v rámci diskusie).

 36. Rieši sa §174 -- aj posunutie predĺženia rokov dobiehania od 31.12.2023 -- až do roku 31.12.2027/2028, resp. bez dátumu.Ozývajú sa nám, poprípade máme kolegov, ktorí majú ešte v jednej veci “smolu”./zatiaľ…?/
  Totiž k 15-tim odslúženým rokom aj pri splnení ostatných podmienok §174 im chýbajú:1 mesiac, 3 mesiace, pol rok, rok, dajme tomu majú odslúžených 14 rokov služby.
  Vieme, že teraz práve prebieha podľa Zákona 328/2002 Z.z na základe §143 aa postupné predĺžovanie odchodu na výsluhový dôchodok na 25 rokov služby.V ich prípade by potrebovali, ako aj mnoho ďalších kolegov kvôli “smole” práve opačný postup :znížiť dobu služby pri starobných dôchodkoch na základe kategórií funkcií z 15-tich na 14 rokov služby a tam vidím problém, či je také niečo vôbec reálne.Či by sa znova neotvorila pandorina skrinka a to: z 15 na 14, zo 14 na 13……..z 13 na 12….a pod.
  Chcel som iba poukázať na problém z opačného konca, ktorí sa ale týka množstva kolegov a tam ……sa to tiež nazýva “smola”, najmä až chýba do 15-tich odslúžených rokov mesiac, dva mesiace, sedem mesiacov…..Neviem či by sa v takýchto prípadoch dala urobiť nejaká “právnická kľučka”…..alebo je to už “zabetónované” :scratch:

 37. Držim Vám všetke palce.

 38. pplk.v.v.Ing.Gabriel Czímer

  V prvom rade si treba uvedomiť, že predošlí zákon 100/1988 bol tvorený na podmienky socializmu, podmienky, že každý povinne pracoval až do dôchodkového veku, preto aj §174 ods 2 tomu odpovedá. Vybrané profesie (napr. vojak) sa brali ako celoživotné zamestnania. Čiže ak dosiahol dôchodkový vek v roku napr. 1998 musel až do 1.1.1998 byť zamestnaný v I alebo v II prav. kat. Po prechode na kapitalizmus ale celoživotné profesie zanikli. To malo byť zohľadnené aj v úprave §174 ods. 2, čo sa nestalo a tak vznikla skupina diskriminovaných ľudí. Tento socialistický nezmysel sa žiaľ bohu opäť aplikoval aj do zákona 461/2003 v §261 a 262 a opäť vzniká diskriminácia určitej skupiny ľudí. Riešením, by bolo ak by poslanci resp. Ústavný súd našli riešenie a diskriminujúce §§ znenia by jednoducho zrušili.

 39. JUDr. Marián Ď U R I N A

  Doplnenie článku pána Dr. M. KOLENA:

  Na podporu uvedeného ešte uvádzame, že Ústavný súd SR na svojom neverejnom zasadnutí (pozri PL. ÚS 12/2014-13 zo dňa 21. 05.2014) rozhodol o tom, že prijal návrh skupiny 41 poslancov NR SR na ďalšie konanie. O čo vlastne ide?
  Podstatou tohto návrhu je, cit.: „pozastavenie účinnosti § 261 ods. 1 prvej vety v časti „je po vzniku nároku na starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003“ a § 262 ods. 1 prvej vety v časti „je po vzniku nároku na pomerný starobný dôchodok nepretržite zamestnaný k 31. decembru 2003“ zák. č. 461/2003 Z. z., o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nevyhovuje. Oprávnene poukazujú na to, že tieto pretrvávajúce praktiky odporkyne sú v príkrom rozpore s čl. 12 ods. 1 a 2, čl. 13 ods. 3 v spojitosti s čl. 39 ods. 1 Ústavy SR. Podľa názoru skupiny poslancov je to v rozpore s princípom zákazu diskriminácie garantovaného v čl. 13 ods. 3 Ústavy SR, pokiaľ zákonodarca rozlišuje medzi osobami nachádzajúcimi sa v porovnateľnej situácii (splnili nárok na starobný, resp. pomerný starobný dôchodok, osobitne z hľadiska výšky zárobku) a nepriznáva im rovnaké práva, a to bez toho, aby na takéto rozlišovanie existovali legitímne, relevantné a dostatočné dôvody.

  Poslanci sú toho názoru, že napadnutý právny predpis ohrozuje základné práva a slobody, a súčasne, že v prípade napadnutých ustanovení zákona o sociálnom zabezpečení nejde o nejaké obsolentné ustanovenia, ale o ustanovenia, ktoré sa stále a opakovane aplikujú. K ohrozeniu základného práva určitej skupiny fyzických osôb vylúčenej z aplikácie napadnutých ustanovení zákona o sociálnom poistení na základe vyššie uvedeného diskriminačného kritéria tak dochádza tým, že táto znevýhodnená skupina fyzických osôb získava nižší dôchodok, než fyzické osoby, na ktoré sa napadnuté ustanovenia zákona o sociálnom poistení vzťahujú, hoci z hľadiska úrovne relevantného zárobku a ďalších podmienok potrebných pre splnenie nároku ide o osoby nachádzajúce sa v porovnateľnej situácii.
  Navrhovateľ si dovolí poukázať na to, že nielen zákon č. 461/2003 Z. z., ale aj predchádzajúci sociálny zákon č. 100/1988 Zb., obsahuje dodatočne nainštalované ustanovenie § 174 ods. 2, ktorý obdobne uvádza, cit.: „Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa ods. 1 je, že zamestnanie I. pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999, za zamestnanie sa na tieto účely považujú i náhradné doby a doby uvedené v § 5 ods. 1 a v § 6 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 117/1988 Zb.“
  Ide presne o takmer identickú, analogickú situáciu, o ktorej sa zmieňuje aj pán Dr. M. KOLEN, ktorú treba jednoznačne odsúdiť, pretože je rovnako diskriminačná. Z uvedených dôvodov takáto podmienka v právnom poriadku SR nemá naozaj čo hľadať.
  Ako je vidieť, v našom právnom systéme existuje množstvo deravých a nedokonalých zákonov, na ktoré treba poukázať, pretože tí “hore” ani nevedia, čo schvaľujú. Je to ich vizitka.

  S pozdravom

  JUDr. Marián ĎURINA

 40. plkk. v. v. Dr. Milan kolen

  Vážení kolegovia, ešte raz vysvetlím prečo je potrebné novelizovať § 274 ods.1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. ” Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31.12.2023″. Od 1.1.200 bola zrušená I. a II. pracovná kategória. Podľa § 174 ods.1 “Občan, ktorý vykonával pred 1.1.2000 zamestnanie v pracovnej kategórie, prípadne službu I. alebo II. kategórie funkcií, má po 31.12.1999 nárok na starobný dôchodok tiež, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň: písm. d) 59 rokov… alebo 15 rokov v službe I. a II. kategórii funkcií”.
  Mnou navrhovaný dátum na novelizáciu je správne stanovený na 31.12.2025. Objasním dôvody mnou navrhovaného termínu. I. a II. kategória platilo do 31.12.1999 od ktorého odpočítame 15 rokov a dosiahneme dátum do 31.12.1984. Od neho odpočítame 18 kedy zamestnanec dosiahol najmenej 18 rokov života čo znamená. že sa musel narodiť do 31.12.1966. Účinnosť je stanovená do 31.12.2023. Od tohto dátumu odpočítame najvyšší možný dátum narodenia t.j. do 31.12.1966 a vypočítame vek 57 rokov. Z dôvodu, že § 174 ods. 1 písm) d) je stanoveného vek 59 rokov rokov chýbajú dva roky. Z tohto dôvodu aby neboli dva ročníky narodenia 1967 a 1968 diskriminované, je potrebné dobu účinnosti § 274 ods.1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení posunúť najmenej do 31.12.2025.

  Samozrejme v tomto dátume nie je zahrnutá možnosť, ak by JUDr. Ďurina uspel v súdnom spore. Týmto by z dôvodu započítania ďalších dvoch rokov štúdia vo vojenskej strednej škole (možno aj 3 roky štúdia vo vojenskom gymnáziu), ako to napríklad platí pre baníkov atď. boli by pridané ďalšie 2(3) roky štúdia, ak po ich ukončení nastúpil do I. alebo II. kategórii funkcií. Z tohto dôvodu aby nedochádzalo k diskriminácii vojakov oproti baníkom atď. je potrebné termín účinnosti posunúť až do 31.12.2027(28). V diskusii boli príspevky, aby sa rok neudával.
  Podľa vyjadrenia Konfederácie odborových zväzov existuje asi 350 zamestnancov (civilistov), ktorí vykonávali prácu v I. kategórii a splnili podmienky stanovené v prechodných ustanoveniach zákona č.100/1988 Zb. na priznanie nároku z tejto pracovnej kategórie, ale nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.(nedosiahnu dôchodkový vek do roku 2023). Je potrebné dodať, že tento počet je vyšší o vojakov ročníky narodenia 1967 a 1968 s predpokladom, že sa jedná asi o 300-500 bývalých profesionálnych vojakov, čo spolu s civilistami činí asi 600 -- 1100 ľudí. Naďalej sa budem venovať aj tomuto diskriminačnému problému. Do budúcna je ešte nevyriešených asi 6 ďalších diskriminačných problémov. Ak mi kluby dajú dôveru, ktoré by som mohol ako člen Prezídia ZV SR oveľa efektívnejšie riešiť, ako aj budúce diskriminačné problémy.

 41. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB

  AD Alexander Vrbenský, klub ZVSR Ružomberok
  -- v podstate áno, rovnaký, len ma tam trocha plietlo to dátovanie na 2025…nuž a ak by boli takí, čo nastúpili na strednú školu ako 14 roční, tak by sa to mohlo dotýkať ešte ročníka 1970, preto súhlasím -- zákonodarca vôbec nemal stanovovať konečnú platnosť priznávania SD nejakým rokom, ale stačilo dať “priznanie SD po splnení minimálneho počtu odpracovaných rokov v kategórii a dožití potrebného veku”…ale nestalo sa…

 42. No, my to tu prejednané máme, aj vieme si predstaviť, kto by ešte mal mať nárok, prípadne kto by ešte mohol… Aj na tých dátumoch je v podstate zhoda. Len sa obávam, že hoci času je zatiaľ habadej, že finále ostane znova na krku nám známym kolegom a nadšencom a nie voleným reprezentantom, ktorí by to mali završiť, na miestách k tomu určených.
  Ale tiež vidím nádej, že po marci bude táto moja fikcia minulosťou a títo nadšenci prestanú byť ignorovaní, opomíjaní, bude sa brať v úvahu ich názor, návrhy a skončia urážky a ohovaračky na ich adresu.A hlavne, že veci sa pohnú dopredu, k všeobecnej spokojnosti.

  Príjemný začiatok týždňa prajem všetkým. :good:

 43. O problematike k bodu. /8/ sme diskutovali na starom webe v sekcii starobné dôchodky -- je tam viac príspevkov, záujemcovia si ich môžu pozrieť.Ja som pre ilustráciu z jedného preniesol:
  pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  13.5.2014 o 20:23
  Vážení kolegovia, ďakujem za reakcie k návrhom novelizácie zákona 461. Plne súhlasím s názorom Mira Palfiho. Dátum je správne stanovený na 31.12.2025. Samozrejme nie je v ňom zahrnutá možnosť, ak by JUDr. Ďurina uspel v súdnom spore. Týmto by z dôvodu započítania ďalších dvoch rokov štúdia vo vojenskej škole ako u baníkov boli by pridané 2 roky do I. alebo II. kategórii funkcií a bolo by potrebné termín posunúť až do 31.12.2027.
  Ja si myslím tak ako ďalší kolegovia.Je rok 2015 -- ešte vždy je čas veci upresňovať a rokovať.Boli tam tiež príspevky, aby sa rok neudával.Bolo to v štylizácii …vzhľadom zvláštneho zreteľa…atď. písal aj Milan Faltín. :good:

 44. Alexander Vrbenský, klub ZVSR Ružomberok

  Pre pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB
  Veď ten výpočet je ten istý ako Váš.Hraničný termín by bol ten istý. Mne ani nešlo o presný výpočet, len o to že ten bod 8., resp. všetky, je ešte na diskusiu.
  Ja by som tam hraničný dátum nedával, hraničnou je podmienka 31.12.199.
  Ešte len tak premýšlam, že poniektorí pracovali v kategóriách od 14. rokov (aj moji spolužiaci zo ZDŠ), ak napr. nastupovali do školy z 8. triedy. (ešte “gúglujem” či to bolo možné).
  Mali by sa však ozvať aj zástupcovavia týchto profesií, ale z vlastnej skúsenosti viem, že je o týchto veciach veľká nevedomosť, však to asi aj niekomu vyhovuje.
  Prajem Vám pekný večer!

 45. Malé upresnenie: po priznaní VD, samozrejme už v uniforme nie,pretože za uniformu ten VD je. Ale v tom bielom plášti určite hej, prípadne v inom pracovnom odeve 🙂

 46. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB

  ak to budeme počítať vašim spôsobom -- teda k 31.12.1999 mal počítané 15 rokov v I. kat., tak poďme skúsiť, aký rok je potrebný, aby z toho mal dôchodok:
  1999 -30 =1969. V tomto roku sa narodil ten, kto mohol splniť 15 rokov I. kat.
  1969+59 = 2028 -- v tomto roku dosiahne vek 59 rokov a mohol by mu byť -- mal by mu byť -- priznaný SD…. takže hraničný dátum by mohol byť 31.12.2028… takže tie roky sú uvedené vo vašom článku chybne..podľa môjho názoru. Stane sa… :good:

 47. Alexander Vrbenský, klub ZVSR Ružomberok

  Opravujem: splnené podmienky k dátumu 31.12.1999.

 48. Alexander Vrbenský, klub ZVSR Ružomberok

  K bodu 8. návrhov legislatívnych zmien v Sociálnom zákone p.Kolena, t.j.
  8. Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie alebo služby do I. a II. kategórie funkcií sa podľa § 274 ods. 1 zákona o sociálnom poistení priznávajú do 31.12.2023. Z dôvodu, že existuje celá rada VD ktorí majú odslúžených viac ako 15 rokov v I. a II. kategórii funkcií ale vek 59 rokov dosiahnu až po roku 2023 týmto budú diskriminovaní, navrhujem tento termín posunúť do 31.12.2025 a zapracovať ho do pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.
  Tento bod som konzultoval takto pred rokom s p. pplk. v. v. Dr. Kolenom a potom bol zapracovaný do tohoto dokumentu . Dnes však viem, že aj termín koniec roka 2015 je nesprávny. Nakoľko 15 rokov odpracovaných v kategóriách môžu mať ešte mladšie ročníky narodenia rôznych povolaní.
  Príklad: baník, aj jeho príprava na zamestnanie sa v niektorých prípadoch započítava do I. resp.II. prac. kat., takže pätnásť rokov v kategórii môže mať tridsaťročný (31.12.1999). V roku 2023 bude mať len 54 rokov!!! (Výpočet len informatívny!)
  Termín ukončovania priznávania dôchodkového veku podľa kategóriíby nemal byť konkrétny, mali by byť brané do úvahy splnené podmienky k dátumu 31.12.2023.
  Verím, že aj tento problém vyriešime, ale musí sa konať.
  Prajem pekný večer!

 49. Pre upresnenie tých cca. 350 kolegov, čo som písal, ako uvádzal Ľubomír Dubeň sa jednalo o Strarobné dôchodky podľa kategórií funkcií a práve oni sa nevmestia do 31.12.2023, oni by potrebovali predĺženie až do 31.12.2025…….Do konca roku 2023 budeme ešte dobiehať v tisíckach.Keď doteraz bolo kladne/záporne vybavených -- 12000,-(tis.), tak do celkového odhadovaného počtu okolo -17000,-(tis.)ostáva ešte (+-) okolo -5000,-(tis.).ľudí.

  Pre Igora Trokina 15. februára 2015 o 17:44 -- Výsluhový dôchodok je iný dôchodok. Starobný dôchodok podľa kategórií funkcií -- to je tých 59 rokov, ktoré som predtým uvádzal v § 174.Pozrite ešte až vyjde čas:http://www.zvazvojakov.sk/2013/03/starobne-dochodky/Nedá sa to rozviesť skrátene, 2-mi, 3-mi vetami, je to obsiahla problematika.Skúste sa orientovať aj podľa Linkov, tiež predtým v príspevkoch sú uvedené v tejto sekcii.A nakoniec: o výsluhový dôchodok budete žiadať na základe Zákona 328/2002 Z.z. -- s výsluhovým dôchodkom nemá Sociálna poisťovňa nič spoločné.Ten je vyplácaný z osobitného systému…….

 50. Na Vás to neplati. To platí na mladších. čo tých 60 rokov dosiahnú v r. 2023 /v súčasnosti asi 350 osob/ .Vy môžete robiť kľudne po priznaní VD aj naďalej, a myslím nie len v uniforme, ale hoc aj v bielom plášti do 62 rokov, možno do 63 rokov a možno aj viac- podľa toho, čo sa podari vydobiť v tejto oblasti Dr. Milanovi Kolenovi.

 51. Prijemny den. Ako som spravne pochopil, za ziadnu cenu uz nepracovat po 60-tich rokoch v uniforme ? Do vysluhovehu dochodku odist este v 59 rokoch ?

 52. IVD, sirotsky VD, vodvsky/vdovecky VD si moze uplatnovat NČZD ak pracuje. Potvrdene

 53. Ing. Ľubomír Dubeň 13. februára 2015 o 21:05 -- poukázal na (§21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení).

  Lenže §§ sú tam dva -- Ja mám kolegov, ktorí budú riešení Sociálnou poisťovňou na základe §174, pričom uvediem dva príklady kolegov, kde jeden bude mať šťastie a druhí budú mať smolu. Pre ilustráciu, si § 174 pozrime v link-u.http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia1.pdf -- (je tam aj §21)

  §174 má tú výhodu, že mladším ročníkom narodenia stačí 15 rokov služby v kategóriách funkcií, až ich služba do 31.12.1999 trvá, resp. pokračuje cez tento dátum. Komu služba presahuje cez tento dátum má vyhrané, ale: NESMIE fyzický vek 59 rokov presiahnuť po 31.12.2023.Ten prvý kolega má šťastie, pretože 3 mesiace hrajú v jeho prospech, kedy dovŕši 59 rokov do 31.12.2023.

  A teraz ten druhý prípad -- vyhrali by, ale mesiace až roky kedy dovŕšili 59 rokov presahujú dátum 31.12.2023.A keďže tento problém už bol rozoberaný na starom webe, pomôžem si príspevkom Ľubomíra Dubeňa, ako skončili rokovania:
  Ľubomír Dubeň:
  8.9.2014 o 16:09
  k bodu č.8

  Podľa vyjadrenia Konfederácie odborových zväzov existuje asi 350 zamestnancov, ktorí vykonávali prácu v I.kategórii a splnili podmienky stanovené v prechodných ustanoveniach zákona č.100/1988 Zb. na priznanie nároku z tejto pracovnej kategórie, ale nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.(nedosiahnu dôchodkový vek do roku 2023).
  Vedenie KOZ v roku 2013 predložilo po rokovaní s MPSVaR SR návrh na zmenu ustanovenia §274 ods.1 citovaného zákona. Vedenie ministerstva sa zaviazalo na akceptovanie pri najbližšej novelizácii zákona č.461/2003 Z.z. Dňa 5.8.2014 vedenie KOZ svoju pripomienku v tomto smere stiahlo a najnovšia novelizácia zákona č.461/2003 Z.z. uvedený problém nerieši.
  Príslušné ministerstvá silových rezortov svoje pripomienky ohľadom roku 2023 nepredložili v žiadnom pripomienkovom konaní k novelizácii zákona č.461/2003 Z.z.,čo môže znamenať, že buď nevedia o čo ide alebo nechcú riešiť niekoľko stoviek výsluhových dôchodcov silových rezortov, ktorých sa to bude týkať po roku 2023.
  Vzhľadom na doterajší nezáujem zo strany silových rezortov o problematiku poberateľov výsluhových dôchodkov vo vzťahu k zákonu č.461/2003 Z.z. a k Sociálnej poisťovni predpokladám,skôr prvú možnosť.
  Svoju úlohu sme si už splnili a sme skôr rezortom na príťaž. Ešte že je tu príroda a skôr či neskôr sa tieto záležitosti sami vyriešia. Nám nezostáva nič iné len o svoje práva a nároky ďalej bojovať a aj prostredníctvom tohto webu.

  Ja len dodám:Do 31.12.2023 -- je ešte dostatok času o tomto probléme skúsiť znova rokovať. Bolo uvádzané, že je potrebný dátum 31.12.2025.

 54. Ani vtedy, keď uvedené podmienky mal k 31.12.1999 splnené na deň presne, dokonca aj k tomuto dátumu dosiahol vek 55 rokov, ale “nadsluhoval” dajme tomu ešte celý január 2000? Tým jedným mesiacom si to pokazil a stratil nárok?

  /mne to mi príde ,ako keby robil v januári už v 3. kategórii,v pozicii pracujúceho dôchodcu napr. v civile.Asi správne sa mal nechať prepustiť v tom decembri a v januari hádam zažiadať o znovuprijatie?Alebo sa mýlim? Lebo poznám chlapov, čo presluhovali v uniforme aj nad 55 rokov, dokonca jedného čo uniformu vyzliekol 60-ročný, na rôzné výnimky a potom dokonca na 5 rokov obliekol hasičskú- samozrejme že už v 3. kategorii v r. 2003-2007/

 55. Ing. Ľubomír Dubeň

  Informácia o priznávaní nároku na starobný dôchodok vo veku 55 rokov, priprepustení z dôvodov reorganizačných a zdravotných.

  Dovoľujem si upozorniť poberateľov výsluhových dávok z osobitného systému ,že nárok na starobný dôchodok vo veku 55 rokov je len vtedy, ak bol zamestnaný najmenej 25 rokov a dosiahol vek aspoň 55 rokov a ak bol zamestnaný najmenej 15 rokov v I.kategórii funkcií a ak bol prepustený zo služby z dôvodov racionalizačných a organizačných (reo-redi) alebo zdravotných (§21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení).

  To znamená, ak bol niekto prepustený po 31.12.1999 vyššie uvedené ustanovenia sa na neho nevzťahujú aj keď bol prepustený zo zdravotných dôvodov alebo reo-redi. Je to preto, lebo pracovné kategórie (kategórie funkcií) boli zrušené k 31.12.1999 a tým už nemohol byť prepustený z I.kategórie funkcií.

  Existujú už prvé súdne rozhodnutia, kde dali príslušné Krajské súdy za pravdu Sociálnej poisťovni (podľa môjho názoru v súlade so zákonom).

 56. Má pracujúci Invalidný výsluhový dôchodca (IVD) nárok na nezdaniteľnú čiastku základu dane (NZČD)?

  Stretol som sa s problémom, a myslím že to je náznak diskriminácie pracujúcich invalidných výsluhových dôchodcov (IVD) oproti pracujúcim invalidným dôchodcom (ID). Ide o zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a to min §11 ods 6, kde sa pojednáva o nezdaniteľnej časti základu dane.
  V danom zákone majú nárok na nezdaniteľný základ dane invalidní dôchodcovia poberajúci dôchodok zo SP, IVD poberajúci z VUSZ tam uvedení nie sú.
  Mám za to, že sa v tomto zákone jedná o diskrimináciu min IVD ( invalidných výsluhových dôchodcov ). Požiadal som už aj poslanca Mihala aby sa daným problémom zaoberali, nakoľko som s nim o tom na facebooku diskutoval. Tvrdil mi, že IVD majú rovnaký nárok na nezdaniteľný základ dane, ale oponoval som mu zákonom kde IVD nie sú zverejnení. Počet IVD k 31.12.2014 bolo cca len 208…
  Dnes som takmer na 100% presvedčený, že invalidní výsluhoví dôchodcovia, vdovskí/vdoveckí výsluhoví dôchodcovia a sirotskí výsluhoví dôchodcovia MAJÚ NÁROK na NZČD pokiaľ popri dôchodku aj pracujú.

  Tu je ešte napr. email z finančnej správy MFSR, kde mi odpovedajú na NZČD pri VD:

  Dobrý deň,
  uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka podľa ustanovenia § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), platí pre každého daňovníka zvlášť v stanovenej výške, v závislosti od základu dane daňovníka dosiahnutého v príslušnom zdaňovacom období.
  Podmienka pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (NČZD na daňovníka) v ustanovení § 11 ods. 6 zákona platí pre druhy dôchodkov tam uvedených, a to starobný, predčasný starobný, výsluhový dôchodok atď., avšak nie pre invalidný dôchodok.
  Ustanovenia § 11 ods. 6 zákona sa teda uplatňuje iba v prípade starobných dôchodkov, predčasných starobných, výsluhových , nie však pre invalidné aj keď ide o výsluhové dôchodky z titulu invalidity…
  Z uvedeného vyplýva, že invalidný výsluhový dôchodok nemá vplyv na uplatnenie NČZD na daňovníka.

  S pozdravom,
  Ing. Martina Krupová
  Kontaktné centrum podpory
  Finančné riaditeľstvo SR

  Týmto sa chcem opýtať, či by našiel niekto vysvetlenie k tejto téme. Stanislav Milan, PP

  Pre doplnenie:
  (6) Základ dane daňovníka sa neznižuje o sumu vypočítanú podľa odseku 2, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhového dôchodku22) (ďalej len „dôchodok”) alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2, zníži sa základ dane podľa odseku 2 len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa odseku 2 a vyplatenou sumou dôchodku.
  22)Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 57. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj

  ..niečo o lehotách napísal JUDr. Ďurina v sekcii Poradenstvo….

 58. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj PB

  Môžem potvrdiť, so službou u HaZZ sú zatiaľ stále “problémy” a nejasnosti. Mám nejaké správy, ale nechcem zavádzať, preto iba takto poradím -- obrátiť sa na JUDr. Ďurinu, zastupuje v tomto spore aj niektorých mojich známych.. viem, že posledné rozsudky z Krajského súdu idú ďalej, niektoré ešte neboli ani začaté….sú problémy s uznaním kategórií, takže -- treba sa obrátiť na toho, ktorý je priamo v “centre” diania…

 59. Prijemny den prajem. Prosim o informaciu. Ake lehoty su na Krajskom sude a na Najvysom sude SR pri posudeni naroku na Starobny dochodok? Vopred pekne dakuem.

 60. Igor, od dneska začalo v sekcii “Ombudsman” na tomto webe fungovať “Poradenstvo”. Takže keď máte nejaké ďalšie otázky, nejasnosti, prípadne upresnenia, môžeme sa radiť tam. Myslím že Váš problém by tam viac pasoval.

 61. Pre Igor Trokin 1. februára 2015 v 21:02

  Iba odhadnem, že budete Igor, ktorému som písal na otázku zo starého webu.(možno sa mýlim).Môžem mať v predchádzajúcom príspevku zopár nepresností,nepísal resp. nepozeral som to momentálne podľa zákona, len viem to takto.Či policajti, vojaci, hasiči…..atď., pri výpočte výsluhového dôchodku idú podľa zákona 328-ky.Jedine kde vidím problém, to sú Starobné dôchodky podľa kategórií funkcií za roky u hasičov. Výnos č.PO-82/2-89 zo dňa 7.júla 1989, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia -- je to nižšie v príspevku.(na to by sa bolo potrebné pozrieť).A čo sa týka úradníkov, tak tí by mali vypočítať výsluhový dôchodok, podľa účinného zákona 328/2002 Z.z., ktorý je účinný od 1.5.2013.Možno ešte niekto doplní.

 62. Tak sledujem, že sme sa porozumeli pán Igor Trokin. My sme sa s Mirom Palfim v predstihu už trošku radili a malo by to byť tak nejako, ako to kamarát popísal hodinu pred Vami tuna, teda o 20:01 hodine, než ste sem preniesli svoju otázku z webu ZV-SR, jak som Vám poradil.
  Len si nie som istý, či tie rady, ohľadom SD sú stopercentné, lebo čo sa týka hasičov, nemáme ešte všetko prebadané tak, ako by trebalo. Hlavne ohľadne tých kategorii. Zdá sa že sú tam nejaké odlišnosti, proti policajtom a vojakom. Ale čo sa týka VD, tak tam to máte od Mira presne.
  Veď keby bola ešte nejaká nejasnosť, ozvite sa znova, možno veci upresnia aj ďalší kolegovia.

 63. Pekny den. Vybavujem VD a chcel by som vediet jeho vypocer, nakolko nechcem byt sklamany pri jeho vypocte uradnikom. Mam odskužených v policii 16 rokov 7 mesiacov a zvyhodnene k tomu 3 roky, 4 mesiace a 15 dni. U hasicov HaZZ mam odluzenych 17 rokov, 10 mesiacov a 16 dni, a dva roky zakladna vojenska sluzba k tomu.Vopred dakumej velmi pekne za odpoved. Igor

 64. Prenesené zo starého webu:
  Igor:
  1.2.2015 o 17:08
  Pekny deň. Odchadzam na VD. Mám odslúžených 33 rokov v I.kat.funkcii a plus 4 roky zvyhodnene. Poradí mi niekto ako sa to vypočitava, aby som nebol prekvapeny a taktiez narokove roky na odchodne. Vopred pekne dakujem. Igor

  Pán Igor dal ste trochu málo údajov, ale skúsime takto :najskôr k tým zvýhodneným rokom.Zvýhodnené roky boli zrušené pred schválením zákona 328/2002 Z.z. pokiaľ nemyslíte §123(vojsko) – znižovanie stavov…atď
  1/Až máte odslúžené roky v kategóriách funkcií, tak potom máte nárok aj na starobný dôchodok na základe kategórií funkcií.Tieto však boli zrušené k 31.decembru 1999 a nároky z nich pretrvávajú do 31. decembra 2023.Čiže rok 2015 odchod do dôchodku, máte odslúžených 33 rokov mínus 15 rokov do roku 2000, vyšlo mi, že v kategóriách funkcií máte odslúžených približne 18 rokov. Tu pozrite tento link http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia1.pdf , keďže podľa toho čo uvádzate ste slúžil cez dátum 31. decembra 1999, týka sa Vás §174 odt.1,písm.a,b,c,d vo Vašom prípade b-čko vo fyzickom veku 57 rokov.(To som vypočítal približne).Vy si to pozrite presne. Tieto náležitosti sa žiadajú tri roky spätne a na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne to budú vedieť.

  2/Čo sa týka výsluhového dôchodku: Po odlúžených 33 rokoch služby máte nárok podľa Zákona 328/2002 Z.z. po novelizácií od 1. mája 2013 takto.K účinnosti novely ste podľa všetkého už mal odslúžených 15 rokov.Do účinnosti novely bol strop 60 percent služobného platu po odslúžení 30 rokov.Vás by sa už mal týkať strop do 65 percent,a koľko je to presne za 33 rokov služby je uvedené v 328-ke, ale je to medzi 60-65 percentami služobného platu – buď posledného, alebo najlepšieho z posledných 10 rokov.Novelizácia zákona tieto parametre postupne mení pre tých, ktorí k 31. aprílu 2013 nemali odslúžených 15 rokov.

  3/Odchodné by sa Vás malo týkať podľa výpočtu pred novelizáciou: po 5-tich odslúžených rokoch 1 služobný plat, za každý ďalší rok polovica platu.Najviac 13 služobných platov, na čo stačí 29-30 odslúžených rokov.Čiže aj tu máte strop. Bližšie info Vám podajú pracovníci odd. likvidácie platov CP. :good:

 65. Ešte som pozeral -- ako je to s hasičmi, čo sa týka pracovných kategórií a kategórii funkcií, skorší odchod do dôchodku --

  …..a potom toto: od Ľubomíra Dubeňa -- do pozornosti

  Pre kolegov z Hasičského a záchranného zboru:

  Dávam do pozornosti zoznam pracovných kategórií,ktorý vydalo Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR :

  – výnos č.PO-82/2-89 zo dňa 7.júla 1989, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
  Výnos sa vzťahuje na útvary bezpečnostného úseku MVaŽP SR, na útvary Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti a na správy a útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov.

  Išlo mi o to, či by sa na Mariána nemohol vzťahovať skorší odchod do dôchodku na základe pracovných kategorií a kategórií funkcií a nie až ako 62-ročnému.A tu by sa bolo potrebné oprieť o výnos ktorý uvádza Ľubomír Dubeň, len zatiaľ bolo trochu malo údajov…….

 66. Preto som Jozef napísal, že by bolo dobre, aby Marian zašiel na pobočku SP /lebo VD už asi má, resp. si ho teraz vybavuje/, jak som pochopil. Tam mu povedia, či na SD už má , alebo nemá tých civilných 15 rokov odrobených,čo je jedná z podmienok. Lebo ak by ich nemal, asi by mu vo veku 62 rokov starobnú penziu nepriznali.A času na to, aby ich ešte ako-tak získal má momentálne okolo tých 6 rokov. No a na základe toho by sa mohol zariadiť.
  Či sa príhlasiť na úrade práce, pre prípad možnosti získať dajaku robotu po odchode do VD, alebo nie- Bukovan vysvetľuje že nemusi, keď nechce , čo je pravda. Ak Marianovi však niečo bude chýbať, úrad práce by mu mal niečo ponuknuť, ak bude mať záujem. Je to teraz na dennom poriadku v TV, koľko pracovných miest je voľných, novovytvorených atď. Tak som to myslel ja. Ale hlavne, zájsť na tu pobočku SP a tam si to pozisťovať, čo sa dá.

 67. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj

  Prečítaj si “mjr. Ing. Štefan Bukovan: 28.1.2015 o 14:22” na starom, má pravdu…. pre Mariána by bolo riešenie, ak by mal pred 31.12.1999 odrobených 20 rokov v kategórii….skúsme počítať -- 2015 -- 56 = 1959, takže ak počítame cca 18 rokov (ZDŠ a 4 roky stredná), nech 19, tak v 1978 mohol byť na vojne…v 1980 začal robiť u hasičov (neviem, iba špekulujem), tak na 20 rokov by mu chýbal necelý rok…. ak napíše kde a koľko má odrobené -- hasiči, prípadne inde, poriešime, ale neverím, že tých 20 rokov splnil…no ak aj menej… nevieme všetko čo treba..

 68. pplk. v.v. Ing. Jozef Šamaj

  Robert Kramár: 28.1.2015 o 10:41 “Toto je interný web ZVSR, na ktorom nemate čo pohľadávať!” -- prepáčte moju nechápavosť… ale fakt nechápem… je to myslené v tom zmysle, že ak Mariánovi odpíšem na jeho otázku na starom webe, tak vymažú otázku aj odpoveď, lebo Marián je hasič? Nepreháňajme…..

 69. Súhlasím. Lenže Marianovi to môže chýbať keby sa nepríhlásil. Určite bol dôchodkovo poistený v dobe študia, min 4 roky, potom VZS 2 roky /boli započítané do hasičského VD?/, a potom pravdepodobne aj iné zamestnania vykonával. Lebo odhadujem, že hneď po vojne nešiel k hasičom . Aspoň to nespomína. Takže by sa mohlo stať, že mu tých 0 až 6 rokov, do 15 ročného limitu na SD môže , ale tiež nemusi. Najlepšie by bolo, keby zašiel na pobočku SP, a tam mu orientačne vypočítajú, či na SD má alebo nemá vyrobene, popri poberaniu VD.

 70. Ak to zoberieme pekne polopate,človek ktorý nikdy nerobil a dostane 180 E ,tých 6 odrobených rokov tam nájdete.V SP sa nestratia.Ale najprv budú pýtať 15 odrobených rokov.

 71. Prenesené zo starého webu(ZVSR) -- až nás (ne)členov tam nechcú.

  Miro Palfi:
  28.1.2015 o 11:14
  Skúsim to preniesť na nový web – až nás tu nechcú.Všetkých pozdravujem a pekný slnečný deň prajem…..:-)

  Milan Faltin:
  28.1.2015 o 10:53
  Pre Mariana :

  Pokiaľ sa nemienite zamestnáť niekde v civile po odchode od hasičov, treba sa nahlásiť. Bola by poľa mňa škoda 6-tích rokov.

  Robert Kramár:
  28.1.2015 o 10:41
  Pre Marian (hasič)28.1.2015, Marek, a ďalších ktorý nie ste členmi ZVSR, o odpoveď na Vaše otázky sa zaujímajte na webe https://www.bezpzlozky.eu pod článkom “Novelizácia zákona č. 461/2003 Z.z.”. Tam majú prístup všetci príslušníci bezpečnostných a ozbrojených zložiek, bez výnimky členovia/nečlenovia, tam môžete volne vyjadrovať v komentároch svoje požiadavky a je predpoklad že sa dočkáte kvalifikovanej odpovede.
  Toto je interný web ZVSR, na ktorom nemate čo pohľadávať!

  Marian:
  28.1.2015 o 9:57
  Prijemny deň prajem. Žiadam o informaciu. Som hasič. Odchadzam na VD. Mám 56 rokov. Narok na SD budem mať pri dovrseni 62 rokov. Teraz sa pytam, budem VD a či mám sa alebo nemám sa nahlásiť na úrad práce do evidencii aby som tam bol evidovaný až do veku 62 rokov, kedy budem mať nárok na SD.

 72. Kvôli informovanosti: prenesené zo sekcie -- Hľadajme spoločný program s JDS:

  Milan Faltin napísal: 24. január 2015 v 21:07
  Po neformálnych a už dlhšiu dobu trvajúcich konzultaciach s kamarátmi, kolegami a známymi a vzhľadom na nižšie (aj inde, na iných weboch) popísané príspevky, si dovoľujem vyzvať kompetentných funkcionárov (prezidentov ZV-SR, APVV, predsedu JDS, odborárov…), ale aj ostatných, ktorí na to majú páky a možnosti , aby sa aspoň pokúsili zabezpečiť po svojich líniach následovné:
  1.január 2018 — Zákon 328, §68 Z.z., keď sa nám všetkým valorizácia zjednotí aj s civilmi — dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša :
  Tento dátum — ktorý je aktuálny tak pre výsluhových dôchodcov, aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska zmeniť na dátum 1.január 2016 — teda od budúceho roku.
  Vysvetlenie: Keby to malo pokračovať tak, jak to pokračuje doteraz, tak sa dožijeme, že za tri roky bude valorizácia SD tak zhruba o 1€, a valorizácia najnižších VD o 1 cent, priemerných VD tiež o 1 € a najvyšších VD možno o 2-3€.

 73. V dnešnej “Užitočnej Pravde”, je písané o tých minimalnych dôchodkoch, po 30 odrobených rokoch. Na str 26, v 10-tom odstavci je potvrdené, že do výpočtov sa bude brať súčet penziji vo všetkých systémoch. Takže nás SD-VD, alebo iných /predčasných, pilierových, invalidných, zahraničných…/ sa to netýka. Vlastne je potvrdené to, na čom sme sa zhodli pri nižeuvedenej diskusii, zhrnutej z webu ZVSR /starého webu/.

 74. V dnešnej Pravde, na str. 31, je dobrý článok novinára Ivana Španiho pod názvom: “Podpláca Fico dôchdcov?”, o valorizácii SD tohoto roku. Nepíše síce otvorene o “bulharských konštantách”- to by sa asi nehodilo do novín, ale vlastne zaobalene hej:-).
  V histórii samostatného Slovenska,sa tento mesiac zvýšili penzie najmenej.

 75. .
  pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  24.12.2014 o 16:59
  .
  Pre Milan Faltín 23.12 2014 o 21:30. 24.12.2014 o 13:47. Miroslav Pršala 24.12.2014 o 3:18.
  Pán Faltín v príspevku 24.12.2014 máte správne postrehy. Ten kto má súbeh dôchodkov vyšší ako 269,50 eura sa na neho nič nevzťahuje, nebue mať žiadne zmeny v SD. Minimálny SD bude mať vplyv na všetkých poberateľov SD ktorých súbeh všetkých dôchodkov je nižší ako 269,50 Eur mesačne. Kto bude mať po 1.7.2015 v dôchodku, alebo v súbehu dôchodkov nižšiu sumu ako je 269,50 Eur tomu sa suma navýši na sumu minimálneho SD stanoveného pre daný rok (valorizácia SD + valorizácia životného minima). Pokiaľ VD poberá aj SD a súbeh obidvoch dôchodkov bude nižší ako 269,50 Eur mesačne pre rok 2015, potom bude mať zákonom garantovaný nárok na minimálny SD. Príklad, ak VD poberá SD napríklad 60 Eur a súbeh jeho dôchodkov bude nižší ako 269,50 Eur mesačne bude mať podľa môjho názoru nárok na do rovnanie sumy SD na úroveň minimálneho dôchodku. To je na zvýšenie sumy SD tak, aby súbeh VD a SD bol spolu 269,50 Eur.
  Vo veci minimálneho SD mám nejasnosti čo novela zákona pravdepodobne zatiaľ nerieši. Teoreticky, napríklad ak VD nepracoval v civilnom sektore, nebol dôchodkovo poistený vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia a poberá VD nižší ako je stanovený minimálny SD (aj takýchto VD medzi sobou máme) mal by mať právny nárok na do rovnanie do hranici minimálneho SD. Ale je tu aj ďalšia otázka, kto toto do rovnanie bude vyplácať? Bude to úrad sociálneho zabezpečenia z osobitného systému sociálneho zabezpečenia, alebo sociálna poisťovňa? Na tieto otázky dám podnety, pripomienky predkladateľovi novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

  • Milan Faltin:
  24.12.2014 o 13:47
  K príspevkom Mira Pršalu, Jara Svobodu, ale aj Milana Kolena a môjmu, z včera a dnes a možno aj zajtra:-) :
  Ja som minulý týždeň spomínal tých “zakopaných psov”. V podstate som myslel na to, čo sa dalo vyčítať a domyslieť si z tej včerajšej “Pravdy”. Predstavované opatrenie síce zvýši min. SD na určitú možno peknú hodnotu, pre ľudí ktorí sú na tom najhoršie, ale v skutočnosti im to veľmi nepomôže, pretože to navýšenie bude o nejakých 12-30 €. Čiže budú dostavať trochu viacej, z jedného zdroja, v jednej výplate /doteraz dostávali skoro to samé z dvoch zdrojov,teda: SD + podpora v hmotnej núdzi/. Ešte im to pomôže, že nebudú musieť dokladovať na úradoch že v tej hmotnej núdzi sú.
  Čomu ale toto opatrenie pomôže hlavne, keď bude prijaté tak jak je navrhované a v novinách prezentované bude, že štát sa bude môcť pochváliť, že na základe zavedenia minimálnej penzie, sa priblížil k “vyspelým”, štátom EU. A pri tom sa priemerný SD možno až tak veľmi nezvýši. Pomôže sa síce jednému z desiatich nízkopríjmových, ale ďalších deväť, možno aj viac ostanú tam kde boli. A výdavky štátu sa ani ktovieako nezvýšia. Prostriedky z kolonky hmotná núdza sa prevedú do kolonky SD pre ľudí, ktorí 30, 35, 40… rokov pracovali .
  Tak dajak to vidím ja, keď sa nad tým zamýšľam. Neviem, možno sa mýlim,a rád by som sa mýlil. Možno to bude celkom inákšie, ale SZK by mala pri možnom pripomienkovaní myslieť aj na toto.
  Príjemné sviatky prajem všetkým.
  --
  • Jaroslav Svoboda:
  24.12.2014 o 7:35
  Treba prečítať posledné 4 riadky od p. Dr. Kolena 23.12. , 19:17 – tam je to jasné – ráta sa súbeh.
  --
  • Miroslav Pršala:
  24.12.2014 o 3:18
  V tomto prípade mi nie je jasné, či toto opatrenie bude mať vplyv na naše starobné dôchodky, pokiaľ napríklad nedosahujú výšky 180 eur, čo je minimum pre ľudí, ktorí neodvádzali do systému žiadne peniaze.
  --
  • Milan Faltin:
  23.12.2014 o 21:30
  Pre pplk. Dr. Milana Kolena
  23.12.2014 o 19:17 hod.:
  Tomuto navrhovanému opatreniu sa dá rozumieť. Nerozumiem ale, či bude mať nie iba rozmer solidárny, ale aj socialny. Skúsim vysvetliť na príklade:
  Budú dvaja SD, 30 rokov dôchodkovo poistení. Jeden má dneska penziu, nech sa to dobre počíta 169,50€, druhý 269,50€.
  Od leta budúceho roku ten prvý by mal dostať prakticky pridané 100€, , teda bude poberať minimálny SD 269,50 €
  Ten druhý, ktorý má v súčasnosti 269,50 €, teda je na výške mimimálneho SD, dostane v lete tiež niečo pridané (mysleno nejakú adekvátnú časť-lebo 100€ asi sotva), alebo nič?
  Asi na základe toho tu vedieme polemiku. Proste či stanovenie min. SD, bude mať vplyv aj na výšku SD, ktoré sú nad tým minimom, alebo v jeho blízkosti?
  --
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  23.12.2014 o 19:17
  Dnes v prílohe denníka Pravda vyšiel článok Minimálny dôchodok ktorý majú aj niektoré štáty EÚ už niekoľko rokov. Z dôvodu, že v diskusii boli značné nejasnosti, pochybnosti objasním niektoré skutočnosti. Už dlhšiu dobu bola snaha o jeho zavedenie aj v SR.Je to jedno z balíčka 15 opatrení ktoré strana SMER prijala na svojom sneme v mesiaci jún 2O14.Cieľom novely zákona č. 461/Z. z. o sociálnom poistení ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní je zabezpečiť, aby človek ktorý splní podmienku najmenej 3O rokov dôchodkovo poistenia, dovŕšil dôchodkový vek nebol pri odchode do penzie ako doposiaľ odkázaný na pomoc štátu vo forme pomoci v hmotnej núdzi a mal nárok na minimálny dôchodok. Bude poberať len jeden dôchodok zo SP. Z dôvodu nízkeho dôchodku nebude si musieť uplatňovať nárok na pomoc v hmotnej núdzi na úrade práce sociálnych vedí a rodiny. Malo by to platiť od 1. júla 2O15. Podľa môjho názoru je to seriózne opatrenie.
  Výška minimálneho dôchodku bude v rozmedzí asi od 12-3O eur vyššia ako súčasná výška poberaného SD spolu s dávkou v hmotnej núdzi. To ale pritom neznamená, že ten kto nemá 3O rokov dôchodkového poistenia dostane minimálny dôchodok. Dostane dôchodok na základe počtu rokov dôchodkového poistenia (odpracovaných rokov). Rozhodujúce pre výpočet minimálneho dôchodku je stanoviť zodpovedajúcu percentuálnu výšku zo sumy životného minima od ktorej sa odvíja výpočet minimálnej výšky dôchodku. V novele zákona je navrhnutá výška 1,36 % životného minima (ktorá v súčasnosti je 198,O9 Eur mesačne, čo je premenlivá veličina ktorá sa mení). V roku 2O15 minimálny dôchodok za 3O rokov dôchodkového poistenia má byť 269,5O Eur, za 35 rokov 289,3O Eur, za 4O rokov 311,1O Eura, za 45 rokov 34O,8O Eura čo predstavuje 1,72 životného minima. Percentuálna výmera životného minima od 31-39 dôchodkového poistenia sa bude zvyšovať za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body (t.j. o O,O2 % životného minima), do 4O rokov o 3 percentuálne body. Bude sa počítať len dôchodkový príjem jednotlivca, nie spolu celej rodiny, bez započítania majetku. Minimálny dôchodok by v roku 2O15 malo dostať asi 75 OOO dôchodcov. O priznaní minimálneho dôchodku rozhodne SP samostatne. Poberatelia SD, ISD nebudú musieť si podať žiadosť. Minimálny dôchodok sa bude pravdepodobne každoročne zvyšovať o valorizáciu spolu aj s valorizáciou životného minima. Pri stanovení minimálneho dôchodku sa bude započítavať spolu súbeh poberania SD v SR, zo zahraničia, z II. piliera ako aj VD. Dávky v hmotnej núdzi sa financujú zo štátneho rozpočtu. Rovnako rozdiel medzi vypočítaným a minimálnym dôchodkom bude financovaný zo štátneho rozpočtu.
  --
  • Miro Palfi:
  22.12.2014 o 8:57
  Pre informáciu – záujemcov – výsluhových dôchodcov.
  K príspevku J. Eremitáka z 22.12.2014 o 2.57, resp. o 3.03 sú obšírnejšie informácie tiež na stránke Policajt vo výslužbe(PVV) – v dňoch (17-18).12.2014.Je potrebné (pre)kliknúť stránky.
  --
  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masivného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmediach o nezaslužene vysokých VD vyslužilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimohodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.
  --
  • Miro Palfi:
  21.12.2014 o 17:16
  Aby to nevyznelo, že výsluhoví dôchodcovia sú nejak extra bohatí a keďže bolo uvedené “A”, je potrebné povedať aj “B”.Vyberám.Podľa príspevku Dr. Milana Kolena z 10.11.2014 o 18.50 zo sekcie: “List premiérovi – bezplatné cestovné”:”Asi 10 000 výsluhových dôchodcov má dôchodky nižšie ako priemerný starobný dôchodok-399,50,- Eúr”.Najvyššie výsluhové dôchodky má pár vojenských a policajných špičiek – čo je úplne(myslím si) prirodzené.
  --
  • Milan Faltin:
  21.12.2014 o 16:46
  Ano, na to narážam. Veď sú aj výsluhoví dôchodcovia, ktorým bol v minulosti priznaný príspevok za službu /alebo tak dajak sa to volalo/, a ten príspevok sa neskôr začal považovať za VD. Pritom odvádzali odvody len a len do všeobecného systému, pretože osobitný vôbec neexistoval, aj viac ako tých navrhovaných 30 rokov. Na to sa už prihliadať nebude? Zas všetkých hodia do jedného vreca? Hurá-systém…rýchlo-rýchlo?
  --
  • Miro Palfi:
  21.12.2014 o 16:36
  Pre ilustráciu:
  Aký bol v roku 2012 najnižší a najvyšší vyplatený dôchodok?
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 39,69 EUR. – u POLÍCIE
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2357,96 EUR. u PoLÍcie
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 205,58 EUR. u VOJAKOV
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2683,76 EUR. u VOJAKOV
  Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PORADCA, STREDA 17.APRÍLA 2013.
  --
  • Miro Palfi:
  21.12.2014 o 16:30
  K Milanovi Faltinovi
  …”..sa bude prihliadať aj na zahraničné a vysluhové dôchodky…” – je to očakávané, najskôr sa nenájde výsluhový dôchodca, ktorý by bol v “hmotnej núdzi”.Hoci neviem, najnižší výsluhový dôchodok je približne okolo -200,-Eúr(+-).
  --
  • Milan Faltin:
  21.12.2014 o 16:11
  K Milanovi Kolenovi :
  Veľmi zaujímavo, ale určite nie neočakavane, je formulovany 4-ty odstavec v linku, čo objavil Miro Palfi. Preto som spomínal tých”zakopaných psov” v iných sekciach, lebo som podobné slovné spojenia videl v novinách, už minulý kvartáľ , kde sa písalo o priznávaní Vianočných príplatkoch. Že :”…sa bude prihliadať aj na zahraničné a vysluhové dôchodky…”
  V týchto dňoch vidíme a cítime, čo táto veta znamenala…Alebo je nám to šumi-fuk?
  --
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  20.12.2014 o 18:17
  Dávam do pozornosti:
  Miro Palfi:
  17.12.2014 o 23:33
  Zdroj:Pravda, Deň:17.12.2014, Čas:20.00, Autor:Soňa Pacherová,
  Návrh zákona je posúvaný do medzirezortného pripomienkového konania.V súvisiacich článkoch(dole) je Link na predchádzajúci článok, ktorý bol v tlačenej Pravde, ktorú dával do pozornosti Milan Faltin o 8.14.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/339854-minimalne-dochodky-su-konecne-zname-270-eur-a-viac/
  --
  • Roman:
  23.11.2014 o 13:18
  Serus kamaradi, Roman ma odsluzenych 17 rokov v ozbrojenych zlozkach v I.kat.funkcii a 3 roky ako Kalinakov zachranar. Ziadost na SD mu bola zamietnuta aj ked od roku 1996 do sucastnosti pracuje ako Kalinakov zachranar. Cize do 31.12.1999 ziskal 3 roky v II.kat.funkcii. Spolu mix tvori cez 20 rokov. SP mi ziadost na priznaniíe SD zamietla. Teraz cakam na odvolanie a trpim, nakolko neviem predpokladat ich konecny verdikt. Teram mam skoro 60 rokov. Ak niekto vie-odpovie. Vopred Dik. Ptedtym mi odpovedali k 31.12.1999 sluzba netrvala. Myslim si, ze mali zly den.
  --
  • Jozef Kotulič:
  9.10.2014 o 21:37
  Až 120 000 pracujúcich poberateľov SD môže mať od 1.1.2015 automaticky zvýšený svoj SD. Viac sa dočítate na našom spriaznenom webe:
  http://doko.blog.sk/detail.html?a=123b66abc40a860e992fb7db796251ab
  --
  • Ľubomír Dubeň:
  8.9.2014 o 16:09
  k bodu č.8
  Podľa vyjadrenia Konfederácie odborových zväzov existuje asi 350 zamestnancov, ktorí vykonávali prácu v I.kategórii a splnili podmienky stanovené v prechodných ustanoveniach zákona č.100/1988 Zb. na priznanie nároku z tejto pracovnej kategórie, ale nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.(nedosiahnu dôchodkový vek do roku 2023).
  Vedenie KOZ v roku 2013 predložilo po rokovaní s MPSVaR SR návrh na zmenu ustanovenia §274 ods.1 citovaného zákona. Vedenie ministerstva sa zaviazalo na akceptovanie pri najbližšej novelizácii zákona č.461/2003 Z.z. Dňa 5.8.2014 vedenie KOZ svoju pripomienku v tomto smere stiahlo a najnovšia novelizácia zákona č.461/2003 Z.z. uvedený problém nerieši.
  Príslušné ministerstvá silových rezortov svoje pripomienky ohľadom roku 2023 nepredložili v žiadnom pripomienkovom konaní k novelizácii zákona č.461/2003 Z.z.,čo môže znamenať, že buď nevedia o čo ide alebo nechcú riešiť niekoľko stoviek výsluhových dôchodcov silových rezortov, ktorých sa to bude týkať po roku 2023.
  Vzhľadom na doterajší nezáujem zo strany silových rezortov o problematiku poberateľov výsluhových dôchodkov vo vzťahu k zákonu č.461/2003 Z.z. a k Sociálnej poisťovni predpokladám,skôr prvú možnosť.
  Svoju úlohu sme si už splnili a sme skôr rezortom na príťaž. Ešte že je tu príroda a skôr či neskôr sa tieto záležitosti sami vyriešia.Nám nezostáva nič iné len o svoje práva a nároky ďalej bojovať a aj prostredníctvom tohto webu.
  --
  • Ivan Záborský:
  10.8.2014 o 22:08
  Pre Dr. Milan Kolen
  Ako sme sa spolu rozprávali, malo by sa do novelizácie dostať aj to, že niektorí bývalý vojaci z povolania majú odslúžené v armáde od 15 do 19 rokov a nepoberali výsluhový dôchodok, lebo odišli z armády na vlastnú žiadosť /rodinné a iné problémy/ a tým nesplnili záväzok u armády na 20 rokov preto im nebol VD priznaný a skončili napríklad v r.1990 -92 a podobne, mali by mať nárok na skorší odchod do dôchodku podľa 100/1988 § 174 odst. 1 a zrušiť § 174 odst. 2 a toto novelizovať aj v zákone 461/2003
  --
  • Miro Palfi:
  31.7.2014 o 13:33
  K BODU č.8 – NEPODCENIŤ predĺženie nárokov vyplývajúcich zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie a kategórií funkcií z rokov 2023 na roky 2025, poprípade na neskôr.
  Veľa z nás pozná kolegov – priateľov a známych, ktorí spĺňajú všetke kritéria na priznanie starobných dôchodkov, ale má to “zatiaľ” jeden NEDOSTATOK – Kalendárny rok 2023 na ukončenie týchto nárokov NESTAČÍ.(u mnohých z nás). Až v tomto smere nemá byť nikto v budúcnosti DISKRIMINOVANÝ, je potrebné túto záležitosť RIEŠIŤ.
  Toľko môj názor a zároveň APEL na kompetentných, ktorí môžu(majú) mať vplyv na legislatívne zmeny.Zároveň uvádzam, že aj podľa príspevkov z minulosti bolo VYPOČÍTANÉ a SKONŠTATOVANÉ, že rok 2023 jednoducho NESTAČÍ.
  --
  • Miro Palfi:
  29.6.2014 o 9:27
  Info:
  http://aktualne.atlas.sk/fico-chce-byt-uz-len-za-dobreho-do-volieb-chce-iba-rozdavat/slovensko/politika/
  Deň: 28.6.2014
  Čas: 14.33
  Autor: Ladislav Bariak
  Zdroj: aktuálne.atlas.sk
  Informácie sú tiež v ostatných médiách.
  Stálo by za to zabojovať – prerokovať – ZV SR, APVV, spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska a to najmä pri bezplatnom cestovaní železnicami (prípadne ďalšími výhodami), aby sa znova nerozdelili Starobní dôchodcovia z radov výsluhových dôchodcov a VÝSLUHOVÝMI DôCHODCAMI, ktorí sa nikdy nestanú Starobnými dôchodcami podľa kategórií funkcií, ale postupom času ich vek dobehne a znova z tohoto pohľadu ostanú diskriminovaní.
  Stálo by to za úvahu.A kto vie, či sa spomínané výhody vôbec budú týkať Starobných dôchodcov podľa pracovných kategórií a kategórií funkcií.Tam hranica fyzického veku 62 rokov u drvivej väčšiny prekročená nebude, najmä keď sa do roku 2023, resp. 2025 budú spomínané starobné dôchodky priznávať vo fyzickom veku 55-59 rokov.V tomto sa mi javí diskriminačný prvok – oproti klasickým starobným dôchodcom.
  --
  • Miro Palfi:
  7.5.2014 o 8:29
  Kvôli prehľadnosti – presunuté zo sekcie “Starobné dôchodky.
  Miro Palfi:
  7.5.2014 o 8:11
  pre mjr. Ing Štefan Bukovan, 7.5.2014 o 7.28
  “Ani ja nezdieľam vlastný optimizmus, napriek tomu, čo som napísal”…atď.
  Tiež som sa zamyslel nad všetkými príspevkami, od príspevku pplk. v.v. Ing. Peter Hvizdoš, 6.5.2014 o 09.30 – VYŠŠIE. Pre mňa vyšiel takýto záver. Možno sa dá objektívne posúdiť, či správny.
  Tento “problém” – Pridať ako bod -9- NÁVRHY NA LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ, ktoré spracoval pplk. v. v. Dr. Milan Kolen, V Novelizácii zákona č.461/2003 Z.z.
  --
  • Miro Palfi:
  30.4.2014 o 10:13
  pre Vlado M. 30.4.2014 o 09.23 a Ľuboš Hudáček, MA. 29.4.2014 o 17.29
  Názor na bod -7- mám taký istý.V bode 7 som pochopil(neviem či správne), že dôležitejšie je h r u b o p í s a n ý m p í s m o m:
  – Všetky druhy dôchodkov zo všeobecného systému dôchodkového zabezpečenia sú vždy valorizované k 1.januáru.
  – Valorizáciu všetkých VD v osobitnom systéme dôchodkového poistenia vykonávať rovnakým spôsobom s rovnakými kritériami, ako je to v §82 zákona č.461/2003 Z.z.
  Tiež mám názor, že je správne zrušiť nezmyselný valorizačný mechanizmus k dátumu účinnosti tohto opatrenia v čo najskôr možnej realizovateľnej dobe l e g i s l a t í v n é h o p r o c e s u.
  --
  • Vlado M.:
  30.4.2014 o 9:23
  Chcel by som podporiť príspevok Ľuboša Hudáčka hlavne v časti na zrušenie nezmyselného valorizačného mechanizmu.
  --
  • Ľuboš Hudáček, MA:
  29.4.2014 o 17:29
  Doplnenie k bodu č.3 podnetu p. Kolena:
  Pri navrhovanej konštrukcii platby odvodov pracujúcich VD na osobitné účty, je potrebné taktiež doriešiť odvádzanie resp. neodvádzanie platieb do II. piliera všeobecného dôchodkového poistenia, pri takto navrhovanej konštrukcii navrhujem vyňať pracujúcich VD z II.piliera všeobecného dôchodkového poistenia s prevodom nasporených peňazí na osobitný účet. Toto vykonať i z už odvedených odvodov z I.piliera všeobecného systému.
  Poz.: Opatrenie bude mať i stabilizačný charakter pre osobitné účty a pokiaľ by toto opatrenie bolo aplikované, navrhujem i k bodu 7. zrušenie valorizačného mechanizmu výsluhových dávok podľa zásluhovosti (nezmyselný valorizačný mechanizmus) k dátumu účinnosti prijatia tohto opatrenia, a nie až k 1.1.2018, tak ako je to stanovené doteraz v zákone č. 328/2002.
  --
  • Miro Palfi:
  29.4.2014 o 9:35
  Nielen pre Vladimír Hrobárik,MT – 28.4.2014 o 07.48 (príspevok je v sekcií Starobné dôchodky).
  Prečítajte tiež NÁVRHY NA LEGISLATÍVNE ZMENY V ZÁKONE O SOCIÁLNOM POISTENÍ -aj bod 7-, ktoré spracoval: pán pplk. v. v. Dr. Milan Kolen – člen sociálno – zdravotnej komisie, za čo mu nepochybne patrí úcta, obdiv a vďaka.Tiež za celkové spracovanie DôVODOV NA NOVELIZÁCIU ZÁKONA 461/2003 Z.z O SOCIÁLNOM POISTENÍ.
  --
  • Klub Nitra -- Zobor:
  18.3.2014 o 9:44
  Obdivujem Ťa a ďakujem p. pplk.v.v. Dr. Milan Kolen, za Tvoje nezištné informácie pre výsluhových a starobných dôchodcov emeritných vojakov. F.Chuda.

Pridaj komentár
*