Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.

17. marec 2014       | Autor: pplk. v.v. Dr. Milan Kolen, PP Od účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov ako aj zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sú príslušníci ozbrojených, bezpečnostných a záchranných zborov ako aj výsluhoví dôchodcovia (ďalej VD) diskriminovaní a žiaľ táto diskriminácia bude pretrvávať aj do budúcnosti. K … Čítať ďalej Novelizácia zákona č.461/2003 Z.z.