Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Vážení kolegovia, priatelia a priaznivci,

Web Zväzu vojakov SR fungoval pod mojim riadením 5 rokov, je to web občianskeho združenia, ktoré má úzku špecifikáciu a špecifické zameranie k OS SR v ktorom sa združujú kluby ZV SR. Postupom času web preberal na seba širšiu oblasť záujmov než má ZV SR vo svojom programovom zameraní a stal sa komunikačným prostriedkom pre diskusiu širokého okruhu poberateľov VD, SD a vyslúžilcov takmer zo všetkých rezortov štátnej služby.
Pozitívnym výsledkom webu ZV SR bolo to, že široká vojenská aj policajná dôchodcovská verejnosť pochopila, že ak sa má zabrániť diskriminácii určitej skupiny ľudí, tak napadnutá skupina sa musí vedieť účinne brániť. V tomto smere web ZV SR svoju úlohu splnil. Vedenie združenia –ÚR ZVSR- z rôznych dôvodov bránilo aby sa web ďalej využíval širokou vojenskou verejnosťou, čo som rešpektoval.
To je jeden z hlavných dôvodov prečo som sa rozhodol vytvoriť tento nový web: http//www.bezpzlozky.eu/ so širšou obsahovou platformou.
Nie je našim cieľom zmeniť svet, skúsenosti z ostatných rokov nám však jasne hovoria že brániť sa dokážeme jedine ak spojíme sily a ak máme k tomu potrebný komunikačný prostriedok.
Všetko, čo sme robili doteraz, môžeme robiť lepšie a kvalitnejšie. Dá sa to riešiť len širšou spoluprácou s väčším množstvom ľudí než doteraz keď výzva znela iba pre vojenských výsluhových a starobných dôchodcov.
Nový web by mal byť názorovou platformou pre široký okruh prispievateľov slúžiacich vojakov, policajtov, colníkov, ZVJS, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov, poberateľov výsluhových dôchodkov, starobných dôchodkov, sympatizantov, bezpečnostných analytikov, vojenských historikov, sociológov, manažérov a ďalších odborností z uvedených oblastí.
Nové a interaktivnejšie webové stránky sú predovšetkým pre záujmové skupiny osobitného sociálneho systému policajtov a vojakov podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a starobných dôchodkov podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

 

Ústredným cieľom je:
„Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach bezpečnosti, vojenstva, legislatíve a sociálno-právnych otázkach v uvedených oblastiach“.

Ponúkam niekoľko oblastí, ktorým by sme sa mohli viac venovať:

1.Služobná rubrika /O službe
profesionálni vojaci, príslušníci bezpečnostných zborov /polícia, hraničná polícia, colníci, HZaBZ, ZJS …/

2. Ombudsman
poradenstvo od renomovaných právnikov / ako nato? /,

3. Výsluhové dôchodky
zákon 328, diskriminácie,

4. Monitor
čo povedali, napísali, linky na web s videozáznamom a pod.

6. História vojenstva a bezpečnosti
významné výročia, osobnosti, vývoj zložiek

7. Zahraničné skúsenosti OS a BZ
rubrika o zahraničných skúsenostiach a legislatíve v oblasti OS, bezpečnostných zborov …

8. Bezpečnostné analýzy
v oblasti vnútornej a medzinárodnej bezpečnosti – analýzy, koncepcie a stratégie v oblasti OS, bezpečnostných zborov

9. Sociálna oblasť
sociálne zabezpečenie, zdravotné zabezpečenie / právo a realita, zákaz práce, penzióny, rekreácie, kúpele, liečenie …/

10. Spoločenská rubrika
narodeniny, jubileá, úmrtia kolegov OS a BZ

11. Z činnosti organizácií
občianske združenia a kluby s právnou aj bez právnej subjektivity / aktivity, úspechy, pozvánky,

12. Súčasná právna úprava
FAQ, aktualizácia zákonov, nariadení, predpisov v oblasti OS a BZ SR

Web sa bude obsahovo formovať ako demokratický nástroj, ktorého základom sú prispievatelia web stránok, ktorý akceptuje názory a pripomienky prispievateľov na jeho zameranie. Jediným regulátorom je dodržiavanie princípov slušnosti, rovnosti, požiadaviek antidiskriminačného zákona, kampaní zameraných na vyvolanie psychického nátlaku na konkrétnu osobu, jeho kompromitáciu a útoky na neho a jeho blízkych. Za udržanie uvedených zásad zodpovedá pisateľ príspevku, pri nedodržaní bude text upravený, alebo odstránený stanovenými moderátormi, alebo priamo administrátorom. Do diskusného fóra sa bude prihlasovať a prispievať podľa všeobecných zásad.
Rád by som, aby sa z webu bezpzlozky.eu stal priestor pre kolektívnu tvorbu väčšieho množstva ľudí zo záujmových skupín. Na uverejnenie základného článku, budú už osvedčeným prispievateľom – jednotlivcom (z webov ZVSR, ČASOD, APVV, Doko.blog), ďalej klubom, združeniam, komisiám – zriadené autorské účty z ich zaregistrovaných odberateľských účtov (nemali by sme poznať ich heslá, je to obrana pre prípad napadnutia u súdu za obsah napísaného).
Ak bude text v diskusii príliš dlhý (viac ako 1 list), ale konštruktívny, môže prispievateľ požiadať o jeho uverejnenie cez kontakt na redakciu, uverejním s odkazom na vaše meno ako autora.
To najdôležitejšie prečo tento web, je zabezpečiť väčšiu spoluúčasť na premene spoločenského názoru na výkon zamestnania v štátnej službe. Z princípu nie je možné a správne, aby zmeny, ktoré sa týkajú veľkého množstva ľudí, plánovalo a uskutočňovalo len niekoľko málo jedincov /napr. v parlamente, kde ostatní poslušne hlasujú ani nevedie o čom/. Rovnako tak, ani my nemôžeme sami príliš podnikať akcie, ktoré by mali výrazný efekt na spoločnosť, bez podpory záujmových skupín ak o to nestoja.
Samozrejmým riešením je spolupráca medzi združeniami a klubmi miesto konkurencie a súperenia o vplyv. Mohol by perspektívne vyústiť v asociačnú dohodu širšieho spektra klubov a združení ak bude záujem.
Web bude spájať k presadzovaniu spoločných záujmov, bude prostriedkom mobilizácie pri ochrane ľudských, občianskych a sociálnych práv príslušníkov bezpečnostných a ozbrojených zložiek.
Web bude umožňovať prepojenie na sociálne siete, iné web stránky, postupne si vytvorí klub blogerov.
Pravidla financovania : V prvý rok činnosti bude web financovaný z účtu zriaďovateľa – fyzická osoba – bez finančnej podpory. V ďalších rokoch sa bude financovanie riadiť rastom popularity a podpora bude závisieť na dobrovoľných prispievateľoch bez právneho nároku na riadenie webu, web zostane súkromným-nezávislým bez vplyvu ostatných subjektov. Pre rok 2015 je založenie domény a poskytnutie služby uhradené.
Bratislava 28.12.2014       Ing. Pavol Bada, plk. v.v.
PS:  Predpokladám, že po čase rôzni kriváci sa budú snažiť umlčať aj tento občiansky web. Aby sme nedali zámienku,  vyhradzujem si právo webmajstra zasahovať do príspevkov v ktorých by sa diskutujúci zameral na politické témy v ktorých by figurovali názvy politických strán, aby sme životnosť webu udržali čo najdlhšie. Preto žiadam aby ste sa vnútropolitickým témam vyhli, konštruktívna kritika do oblastí ktoré nás trápia týmto nebude postihnutá.

 

 

44 Komentárov na Prečo www.bezpzlozky.eu ?:

 • Aby sme nezabudli na genézu, prečo bezpzlozky.
  Vždy sú aktuálne otázky : kto, prečo, ako, s kým. ZV SR je etablovaná, uznávaná organizácia .
  Má svoje miesto, rešpekt, podporu, obsahovú a organizačnú štruktúru . Má svoj mediálny priestor, zástupcov
  ktorí ho reprezentujú. Má kluby pokrývajúci priestor SR a príkladne reprezentujú.
  NEMÁ DEMOKRATCKÚ NÁZOROVÚ PLATFORMU, NEMÁ SEBAREFLEXIU , JE NE/RIADENÁ . KLUBY FUNGUJÚ
  len ZJAZDOM a ZÁSADAMI. / pripomína to hlavu XXII / . Prečo vznikol web bezpzlozky ? . Ja to opakujem 3 roky, ZV SR je najkompetentnejší. Pre mňa však neakceptovateľný, pretože ” zavrel spätnú väzbu, ktorú reprezentovala podstatná časť aktívnych členov s názormi, postojmi a konkrétnou právnou pomocou. Presadila záujmy tisícok VD, SD. Pre ZV ne/dostatočné , resp. dostatočné, aby ich a webZV ” vymazal” a nahradil ” veľmi dobrým “post”vestníkom .
  PRETO VZNIKLI BEZPZLOZKY .

 • Klobúk dolu, to bola práca minimálne na týžden. :good:
  Je to fanatik?
  Vďaka za sprehľadnenie prístupu.

 • Webmajstrovi za majstrovské dielo: “Články z webu zvazvojakov.sk

  Velké ĎAKUJEM .

 • …no, retroaktivita určite nie. Ale ješitnosť a pocit nedocenenia nenahraditeľných asi hej…

 • Pri (ne)valorizácii: možno preto aj právnici, ekonómovia a iní odborníci majú na zákony rôzne pohľady, pretože môže byť zákon naplnený:
  1/ Podľa litery zákona
  2/ V duchu …..zákona
  …..ale znova pri (ne)valorizácii…..rožok…..atď., zdražie každému rovnako na rovnici rotný…..generál…..či…..prezident.Zásluhy v dôchodkoch už boli zohľadnené pri výpočte dôchodku.Preto aj SPäTNE vyplatenie, aby nikto nebol poškodený a aby bol naplnený aj právny stav.Pochybujem, že by na niekoho bola uplatnená v tomto prípade retroaktivita a kolegom s najviac odslúženými rokmi by malo ostať to, čo už mali priznané doteraz.Ale k tomu by mali čo-to povedať odborníci…..tu sa môžem mýliť.
  V takom duchu zákona, (nie litery) chápem už uvedený bod :……
  ….. bod: /4.2./…..litera zákona je v rukách odborníkov…..

 • …možno by aj boli iní kuchári. Počul som aj názor, že aké tu percenta, bulharské konštanty a vzorce, ktoré robia medzi námi rozdiely pri valorizácii-nevalorizácii. Veď generáli a plukovníci /hlavne tí rychlokvasení/, boli predsa štátom zvýhodnení proti poručíkom a rotmajstrom výškou penzie, v deň keď odchádzali do dôchodku, resp. výslužby. Tak aké tu percenta od 0,17 € až 30,00 € pri letnej valorizácii.Treba pridať priemer medzi tými dvoma číslami každému, od rotmajstra po generála a bude kľud. Veď aj minimálna mzda sa nedvíha o percenta, ale o určitu sumu, od ktorej sa potom odvíjajú aj ostatné vyššie platy /mimo súkromnu sféru- tam som to nezažil posledných 10 rokov/, aspoň v štátnej a sem tam aj verejnej správe.
  Myslím si, že recept vhodný zamyslenia. Či?

 • Nuž, nás “5 a pol” plus niečo naviac -- uvarilo takúto “polievku”:
  -- v sekcii Zákon 328/2002 plné znenie : Miro Palfi napísal: 18. apríl 2015 v 5:35
  Neviem, či pri nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku -2012,- ako aj diskutovanej valorizácii rokov -2013-2014-2015,- na základe Zákona 328/2002 Z.z. § 68 NEPLATÍ SPäTNE -3,- roky ako pri starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií, pretože potom aby nič neprepadlo je potrebné spojiť sily všetkých podľa:
  § 2 — tohto Zákona a ich občianskych združení(pokiaľ je možnosť)
  (1) Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra
  Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská
  záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a
  justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo
  financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo
  obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak…..
  …..a urýchlene realizovať bod: /4.2./ — PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA — ktorý je uvedený v link-u v prvom príspevku v sekcii Zákon 328/2002 plné znenie a ako už bolo uvedené, týka sa VŠETKÝCH výsluhových dôchodcov…..
  …..či to stačí -- nevieme posúdiť…..
  …..a možno sú aj iní kuchári, tiež nevieme…….

 • Ide o to Miro, že si neberieme príklad napríklad zo Žilinských sestričiek. Oni sa nebáli,
  . Dali hromadne v šanc svoje funkcie, a hoci ich kde-kto /riaditeľ, námestníci/čky, kotolníci aj miništranti z BA/ strašil,odrádzal,vyzýval k poriadku atď, oni svoje dosiahli. Ostali/veď kto by za nich tu otročinu aj robil/, a odísť boli nútení tí, ktorých som pomenoval-kde kto- do nohy. A zdá sa že ešte aj ďalší každú chvíľu pomaširujú.
  Takže asi to Palarikovo “rčenie” má dačo do seba , ale pre nás radových v opačnom garde . Momentalne zotrvavame v šachu, lebo mlčiaca väčšina len vykukuje spoza bučka…

 • Dovoľujem si položiť jednu otázku. Načo tento web, keď sa nevenuje otázkam okolo vývoja v zväze a jeho ďalšiemu smerovaniu. Otázkam okolo dôchodkov a sociálnemu zabezpečenia atď.
  Prečo sa všetci relevantní hrajú na mŕtveho chrobáka a tvária ako by sa nič nedialo. Vysvetlite to, alebo si máme myslieť a tu si dovolím parafrázovať Palárika “Všetci sme plukovníci” a dajako sa dohodneme? Kam sa stratili pred časom deklarované zásady a kam vyprchalo pohoršenie nad nečinnosťou zväzu, jeho vedenia a samotných klubov?

 • Prečo https://www.bezpzlozky.eu ?
  citujem z úvodníka:
  Ústredným cieľom je:
  „Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach bezpečnosti, vojenstva, legislatíve a sociálno-právnych otázkach v uvedených oblastiach“…….
  HISTÓRIA :
  Blíži sa Deň víťazstva nad fašizmom, Deň ukončenia II. svetovej vojny, Deň kapitulácie Nemecka, Japonska
  70 -- výročie. / uvádzam všetky, lebo je mišmaš /
  -- 8.5.2015 -- je výročie porážky fašizmu /podotýkam v Európe, nie vo svete/.
  -- 9.5. 2015 -- je výročie oslobodenia ČSR
  -- v auguste 1945 USA zhodila 2 atómové bomby…/ fašizmus ešte nebol porazený -- Nemecko kapitulovalo/
  VÝKLAD :
  Verejná mienka je daná tým, ako udalosti vykladajú historici, politici, média.
  SKUTOČNOSŤ:
  -- priama pamäť a fakty sú slušne povedané “modifikované, alebo zamlčované”. Dedičmi fašistov, ľudákov, kléru a mlčiacich, najmä však súčasnou politickou reprezentáciou a médiami.
  -- podiel ČA, partizánov, Armády Slovenského štátu je buď zamlčovaná, alebo “politicky” prekrucovaná.
  SÚČASNOSŤ :
  Oslavy v Moskve : Čisto faktograficky, proti fašizmu bojovali aj Číňania, aj Kórejci, aj Austrálčania, atd…
  ČA bojovala na západe aj východe.
  Na našom území hlavne ČA vrátane spojencov, ktorí sa pripojili k protifašistickej koalícii, aj partizáni a 1. Čs. Armádny zbor pod vedením arm. gen. L. Svobodu.
  ŽE JE TO JASNÉ ? Lokálne áno, miestne si to pripomíname aj zásluhou klubov ZV SR.
  REALITA: jasne ukázala oslava na Slavíne. Tam nebola “spolitizovaná ulica”. Ale politické a mediálne “tance” pred, keď sa “masírovala” verejná mienka, až ušla podstata.
  TRAGIKOMÉDIA: “na Slovenskom pieskovisku” sa prezident, vláda a politici hrajú s ” formičkami “.
  Do Moskvy príde predstaviteľ krajiny, ktorá vojnu rozpútala, aby vzdal hold obetiam…nemeckým i sovietskym.
  NÁMET NA DISKUSIU:
  Osláv v Moskve sa majú zúčastniť hlavní predstavitelia štátu a vlády SR, ako úctu k padlým a úctu Armáde a štátu, ktorá oslobodila väčšinu ČSR.
  Názory účastníkov na tomto webe, klubov a stanovisko Zväzu vojakov SR.
  Vedenie Zväzu SR je “MŔTVY CHROBÁK”.

 • Pán Jozef Skácel, ďakujeme za prianie úspechov webu, veríme že rovnako ako ste prispieval komentármi na webe ZVSR, budete pokračovať aj na tomto.
  My sa budeme snažiť aby toto bol portál všetkých ktorí nezanevreli na obranu a bezpečnosť, na svoju spolupatričnosť a roky v štátnej službe.

 • Webu přeji hodně úspěchů v jeho činnosti.

 • Čas na napísanie príspevku bol nastavený na 10 minút.

 • A k je problém s časom, môžem predĺžiť tam ide o tú kombináciu číslovka a slovenské slovo, to nevedia spamové roboty (v99% pracujú v angličtine) rozlúsknuť.

 • Pre Pavol Bada 31. január 2015 8:33

  Robím to obdobne, nie je dobré, ani príjemné až myšlienka odíde.Niekedy som si písal “koncept” na papier, ale teraz som lenivejší, tak to” hádžem z fleku” do počítača.Ono až je človek rozpísaný, tak to ide.(Len sa nesmie prerušiť myšlienka)Občas z toho potom vyjde nie taký výsledok, ako by mal -- ale stane sa.

  Môžem ale potvrdiť slova Milana Faltina 30. január 2015 o 21:38 -- AJ PRE INÝCH. “Ale už som prišiel na to, že stači kliknuť(po odoslatí Pridať komentár) na ľavú šípku v ľavom hornom rohu obrazovky a text sa znovu objaví. Avšak treba potom počítať odznova, iný príklad a hlavne rýchlo”. Ja len dodám, že to nemusí byť až tak rýchlo……Normálne prevádzkové tempo a stáva sa to hlavne pri dlhších komentároch, pri kratších ani nie.Aspoň u mňa.Akurát neviem ako do komentára pripojiť nejakého vhodného “smaila”.To mi nejde.:-)

 • Milan, (aj pre iných) ja to robím tak že si myšlienku napíšem na čistý (nezaevidovaný) dokument Word, potom “začiernim”, dám kopírovať a potom prenesiem do okienka Komentár. Robím to tak po skúsenostiach keď sa to stratilo a moje nové myšlienky už nikdy neboli to čo tie prvé. Po prekopírovaní a otvorení komentára dokument Word zahodím.

 • V pohode Martin. Len niekedy sa stáva, že nie som dosť rýchly pri počítaní a potom to musím opakovať. Ale už som sa to naučil. Zo začiatku sa mi stavalo, že som sam seba vymazal :-), a musel som písať príspevok znova. Ale už som prišiel na to, že stači kliknuť na ľavu šipku v ľavom hornom rohu obrazovky a text sa znnovu objaví, Avšak treba potom počítať odznova, iný príklad a hlavne rýchlo. :-))). Samozrejme že som to zistil, až za pomoci jedného dobrého kamaráta-tiež nečlena, ktorý tu tiež prispieva. Takže ďakujem.
  Ahojte.

 • Web je zložitejší vďaka rôznorodosti útokov, ochrany je dosť, ale chce rôzne výkonné systémy čo je o financiách (nechcem otvárať diskusiu o platbe). Skúsil som nasadiť traky a opasok, bohužiaľ výrobca opaska povedal, že chce zaplatiť ešte za dierky na ňom. Tak máme len traky (počítanie) :-).
  Každopádne potrebujem odozvu ak Vám nepôjdu písať komentáre, alebo bude iný problém, tým skorej sa chyba odstráni.

 • Ahoj Paľo. Možno trepnem teraz koninu, ale ja mám zapnutý” Avast”. Sem tam ho prekliknem opätovne, keď sa mi sám o seba prihlási, že už zastaral. A predstav si, že mi minulý týždeň hodil do spamu tu “Trojsku kobylu”:-))) sam od seba, čo aj v TV na ňu upozorňovali.Jednalo sa o zavirusovaný majl z USA.
  Ale na webe je to asi zložitejšie. Nie som expert cez PC, takže radšej nebudem radiť.:-)

  Pekný víkend prajem. Milan.

 • Trochu bol problém (cca 3 denný), kedy zasiahol antispamový program, hľadáme ten najmenej náročný a pritom účinný. Mali sme jednoduchý a bez otravovania, ale začal si vynucovať uhrádzanie a vnucovať svoju “lepšiu” ochranu.
  Teraz môžme pokračovať.
  Prepáčte.

 • Dobrý deň p. Bada,
  prajem Vášmu webu všetko dobré v prospech činných , výsluhových a starobných príslušníkov ozbrojených zložiek, vojakov, policajtov, záchranárov, hasičov .
  Vám osobne pevné zdravie a pevné nervy.
  Ďakujem za pomoc, ktorú mi web a jej aktívni prispievatelia poskytli v roku 2014. Vždy som tam našiel všetko, čo som potreboval.
  pplk. v.v. Ing. Mgr. Vladimír Petrík

 • “Like” pridaný 😉

 • Vitajte Michal, pamätám si Vaše príspevky na webe ZVSR, boli podnetné a inšpirujúce. Pokračujte tak aj tu. Ešte raz “vitajte a zaraďte sa” (Štepka-RND).

 • Janko, správa o tomto webe sa už šíri ako vírus… 🙂 🙂

 • Dobrý deň. Som výsluhový dôchodca s predchádzajúcou službou v PZ v trvaní 34 rokov. V poslednom čase sem tam zasurfujem aj na stránku http://www.zvazvojakov.sk/. V rokoch 2013 a 2014, keď sa na tejto stránke riešili oprávnené nároky výsluhových dôchodcov pri priznávaní starobných dôchodkov, bol som na tejto stránke zavesený takmer obdeň. Vlastne len vďaka nej som sa dozvedel o tom, že mám nárok na starobný dôchodok a len vďaka informáciám na nej zverejnených, som si ho aj vybavil. Preto sa hlboko skláňam nad aktivitou a pracovitosťou webmastra plk. v.v. Ing. Pavla Bada a nad aktivitou a pracovitosťou prispievateľov, ktorí túto stránku udržiavali každý deň živú o nové odborné príspevky a rady. V kolektíve výsluhových dôchodcov z Policajného zboru bola hodnotená veľmi vysoko. Musím priznať, že jej obsah a aktuálnosť sme porovnávali so stránkami policajtov vo výslužbe. A každý z nás Vašu stránku chválil najmä vzhľadom na informácie, ktoré odtiaľ získal. A tiež preto, že bola prístupná aj nám, bývalým policajtom aj na zaslanie prípadných otázok, na ktoré sme nevedeli odpoveď. Preto som bol nemilo prekvapený z konania vedenia Vášho Zväzu vojakov Slovenskej republiky, ktorým bola webmastrovi plk. v.v. Ing. Pavlovi Badovi odňatá správa Vášho webu. Namiesto poďakovania za umožnenie otvorenej diskusie k problémom výsluhových dôchodcov a za skutočnú popularizáciu Vášho zväzu ho vedenie Zväzu vojakov Slovenskej republiky odstavilo. Nechcem a ani sa nebudem miešať do Vašich vnútrozväzových vzťahov. Verím však v zdravý ľudský rozum a držím palce členom Vášho zväzu, aby sa v marci 2015 správne rozhodli. Pretože stránka http://www.zvazvojakov.sk/ nie je aktualizovaná o príspevky, ktoré sú potrebné pre výsluhového dôchodcu, budem radšej navštevovať stránku https://www.bezpzlozky.eu, ktorá spája všetkých výsluhových dôchodcov, či už z radov bývalých vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, siskárov, nbúčkárov, zvjsákov alebo colníkov. Vítam zriadenie novej web stránky, pretože bola by škoda zahatiť cestu, ktorá sa tak dobre a často používala. A jej webmastrovi a prispievateľom držím palce.

 • Vie už o nás veľa ľudí. Stači sa pozrieť na počitadlo. Nie je nás päť aj pol, jak nás hockedy bývalo na starom webe. Ale súhlasím. Treba rozprávať o novom webe. Ozývajú sa tu aj ľudia, ktorí možno z rôznych iných dôvodov sa na starom webe neprezentovali, čo je myslím si nie nepodstatný úspech.
  A pokiaľ ide o ten kult osobnosti. Všetko do času. Ale len tak na záver, môj názor:” J.V. Stalinovi, nikto z tých dôležitých nesiaha ani po členky”- tak jaký kult osobnosti?

 • Aj keď neskôr, tak predsa ku mne prišla správa o tomto webe. Čo dodať? Očakával som to a som rad, že moja predtucha sa naplnila. A určite by som nebol vôbec pesimistický ako petrik v.. Práve naopak, myslím si, že možno aj táto stránka prispeje k vytvoreniu niečoho nového, moderného a zmysluplného. Možno predbieham, ale moje pocity ma málokedy sklamali.
  A tebe Paľko som už neraz povedal, že ti závidím tvoju húževnatosť pri práci. Tak nech ťa neopustí a nech na tomto webe strávime spolu veľa úspešných a prospešných rokov :-).

 • Vlado, novodobí hackeri /bývali …../ zablokovali prístup na starú stránku ” Ako ďalej s web -stránkou?”. Neni možné tam dať momentálne žiadný príspevok. Čo teraz? Asi sa musíme poradiť tu.

 • Ďakujem Paľko,že si sa odhodlal na úctyhodný čin a bez ohľadu na tlaky rôznych “krivákov”,ktorí ZV-SR ani nezakladali a ani nevedeli ako to vlastne vznikol chcú svojou d eštrukčnou prácou zničiť to čo bolo dlhé roky budované,využívané a slúžilo dobrej veci chcú zničiť.No neviem či na to vôbec majú silu.WEB ZV-SR bol uznávanou -inšituciou.No
  už len bol a odchádza do zabudnitia.Aj včera mi o 19,02 h zmazali mi komentár.Postupne tak “mažú” sami seba.Táto stránka už od prvopočiatkov ukazuje ,že žije a bude žiť bez ohľadu na “mocipánov”,ktorí sú dnes vo vedení ZV-SR a pestujú si kult osobnosti.Preto odkaz pre všetkých -- rozširujte pre každého koho sa to týka názov novej stránky.Zatiaľ
  o nej vie iba málo ľudí-no časom sa to určite zlepší.Prajem plk.Pavlovi Badovi veľa zdravia,nápadov,entuziazmu a veľa priateľov,ktorí mu pomôžu v jeho ťažkej a náročnej práci
  . Janko Michrina -- KE/BA

 • Ďakujem Ľudovítovi za návrh zmeny názvu rubriky č.12. Bude ako si navrhol. Očakávam v rubrike č. 12 zvýšenú aktivitu kolegov s právnickým vzdelaním, ale tiež že sa jej niekto z vás bude trvale venovať a doplňovať (ako svojho koníčka).
  Pokiaľ ide o návrh z posledného odstavca, logiku to má nakoľko všetky dôležité inštitúcie sú v BA, ale aby sa tak stalo, to závysí od postoja členskej základne a klubov ZVSR. Podľa mojej filozófie kluby musia rozhodnuť ak ich členovia k niečomu podobnému donútia. Držím ti palce v príprave úvodného článku pre rozhýbanie diskusie.

 • Webmajstrovi:
  Som rád, že patrím k tým, ktorí nový web s radosťou privítali. Pozorne som si prezrel aj jeho obsahovú náplň, ktorá je vhodne zvolená. Podľa potreby, čo ukáže budúcnosť, sa môže meniť. Nemajme strach, že by “kriváci” boli schopní umlčať náš veb. Naši členovia sú schopní ho obrániť. A potom “vlci vyjú, karavána ide ďalej”.

  Dávam Ti jeden návrh a to na zmenu názvu: “12. Platná legislatíva” na názov: “12. Súčasná právna úprava”.
  Odôvodňujem to tým, že v práve pojem “legislatíva” sa používa na pomenovanie legislatívneho procesu -- tj. štádium prípravy právnych noriem a to počnúc od vzniku návrhu, jeho prerokovanie až po schválenie a nadobudnutie právomoci a účinnosti právnej normy (zákona, vyhlášky atď., z toho vznikol aj pojem “skrátené legislatívne konanie” -- skrátený proces prípravy a schválenia právnej normy) Pojem “legislatíva” nesprávne používajú mnohí politici ale aj laická verejnosť na označenie právnych noriem. (Pozn. V teórii práva sa na to používa pojem “právna úprava”, v širšom slova zmysle “právny poriadok” -- súbor viacerých právnych noriem). Nám právnikom takéto nesprávne pomenovanie slúži ako vizitka úbohých právnických vedomostí toho kto ho používa. Bez toho, aby som citoval právnickú literatúru o obsahovej náplni tohto pojmu uvediem len jeden prameň a to je Krátky slovník slovenského jazyka (vydala SAV), kde na s. 179 pod pojmom “legislatíva” je uvedené: “tvorba, vydávanie práv. predpisov; -ny, prid.: L-a činnosť”. Povedané inak, označenie činností, ktorých cieľom je pripraviť a vydať právny predpis.

  Myslím si, že v tejto časti by mali byť uvedené právne normy (právne predpisy), ktoré sú platné a sa nás týkajú, aby ich nemusel záujemca pracne hľadať v i-nete. Tiež by tu mali byť uverejňované návrhy s odôvodnením na ich zmenu -- zlepšenie. Tu by boli reprezentované naše záujmy, ktorým pozornosť určite venuje aj MO SR.

  A ešte jeden návrh mám. Myslím si, že je vhodný čas usilovať sa o to, aby sídlom vedenia nášho zväzu sa stala Bratislava. Takýto návrh je možné odôvodniť viacerými argumentami a viaceré kluby by ho podporili pri prerokovávaní na sneme. Mohla by začať o tom diskusia.

  Pozdravuje ĽL

 • Prehrou skor je pristup vedenia ZVSR, jeho postupy, nepostupenie informacii, neodpovedanie na otazky, nekonanie, neumoznovanie konstruktivnej kritiky a dalsie kroky, vdaka ktorym mnohi nechcu vstupit do organizovanych klubov a radsej vytvorili siete vzajomne si pomahajucich spriaznenych dusi.

  Na povodnej stranke mohlo mnoho ludi mohlo najst uzitocne informacie a napr. prispevky Dr. Kolena boli pre mna v mnohom vzacne. Terajsi status povodneho webu sposobuje odliv a stiepenie. Ja osobne vitam a fandim novej -- dufam ze nezavislej -- stranke, ktora vyvazi nedostatky povodnej. A verim tiez, ze bude slobodnym informacnym vysielacom, kde si najdeme mnoho uzitocnych informacii.

  Pan Bada, ak by sa dal dat like clankom, mali by ste ich odo mna mnoho.

 • Vlado, nemyslím si že je to prehra. Tento nový web umožni bezproblemovo sa vyjadriť k dôležitým veciam či kriticky, prípadne pochvalne tiež iným ľuďom , ktorí v ZV SR evidovaní z rôznych príčin nie sú, bez toho, aby vedenie ZV SR mohlo kritizovať webmajstra, že ich na web pustil ako nečlenov. Lebo aj nečlenovia, alebo radoví členovia majú hocikedy také nápady, o ktorých vedenie nemá ani šajnu.A o to ide, realizovať ich s čo možno najnižšími materialnými stratami a časovými prodlevami. Tu sa na ních môžeme zjednotiť.

 • Ďakujem pán Bada, že pokračujete v tejto zmysluplnej a záslužnej činnosti. Ako vždy za posledné 3 roky, budem i naďalej pravideľne sledovať dianie i na tomto novom portáli. Ako som už nedávno spomínal, mám v pláne skončiť členstvo v ZVSR, no naďalej ostanem členom úžasného kolektívu KVV Bratislava. So skončením členstva ešte počkám na dobu po skončení “konsolidácie” ZVSR (mimoriadny snem).

 • to je prehra. vznikol paralelný web, čo bude nasledovať ? Paralelná štruktúra ?
  Praví a nepraví VD, SD , pravé a nepravé kluby ZV? Švecovým webovým Pyrhovým víťazstvom sa z vertikály stane horizontálny vnútrozväzový boj ?

 • p.Bada, vrele vítam zriadenie tohto webu a pevne verím v úspech , tiež sa pripájam k tým, ktorí by radi prispeli finančnou čiastkou na chod tohto webu, do Nového roku želám veľa úspechov a podnetných článkov a samozrejme verím, že agenda, ktorá sa tu bude v diskusii rozoberať určite prispeje k riešeniu našich sociálnych problémov

 • Dnes som sa dozvedel z príspevku na starom webe p. Kolena o tomto novom webe. Som rád, že sa vytvoril takýto slobodný diskusný priestor pre riešenie našich problémov.

 • Ďakujem Vám p. Bada za všetko čo pre nás robíte, za Vašu aktivitu, aj za to, že ste sa nenechal odradiť. Držím Vám palce a do nového roku Vám prajem veľa šťastia, zdravia a nech sa Vám splnia všetky Vaše priania.

 • Na starom webe je v” nových článkoch” postoj a vyjadrenie klubu DK k situácii , pod názvom,”Ako ďalej s VEB-stránkou?”.

 • Všimli ste si chlapi, jaký kľud je na starom webe? A počitadlo ukazuje už od Vianoc len jedného návštevníka on- line.:-)

 • Suhlasim s Vasim prispevkom.
  Pan Bada, zverejnite nejake udaju, kde mozeme prispiet na tento web…

 • Vladimír, ďakujem aj ja za príspevok do diskusie, ubezpečujem Vás aj všetkých ďalších ktorí na tému financovania píšete alebo budete písať, že ak Vás počas roku 2015 presvedčím že web je nezávislý, bez vplyvu iných subjektov, že je váš, tak potom sa budeme zaoberať aj financiami (prekladatelia, tech. obsluha, antivirové programi…). Teraz pre taransparentnosť uvádzam že 100 Ečiek som neprekročil, doménu robia fanúšikovia mladších ročníkov dobrovoľne na základe prirodzenej autority ktorú u nich mám.
  Úspešný krok do Nového roku 2015 prajem Vladimír vám ako aj všetkým prispievateľom na web.
  Ing. Bada

 • Touto cestou sa pripájam ku kolegom, aj keď som policajt vo výslužbe, ktorí poďakovali p. Badovi za podniknuté aktivity v prospech ako vojakov, tak aj príslušníkov iných zložiek. Chcel by som v novom roku 2015 popriať veľa zdravia a šťastia a aby museli menej bojovať proti “demokratickým” silám na Slovensku. Tiež by som touto cestou chcel vyzvať kolegov, aby prispeli na činnosť tejto stránky, aj keď to p. Bado odmieta. Tým by som zároveň vyzval p. Bada, aby zverejnil adresu, účet a pod., kde sa môžu “sponzorské” príspevky zasielať. Prečo by to mal p. Bado financovať sám?

 • Po prečítaní mailu o vytvorení nového webu si dovolím konštatovať, že ho považujem za zmysluplný a tým, že otvára širšie pole pôsobnosti k vyjadrovaniu sa k viacerým otázkam, aj v rámci EÚ, by mohol byť aj prínosom a úspešným za predpokladu regulácie podľa zásad slušnosti… (tak, ako je o tom písané v texte) a účasti aktívnych prispievateľov, ktorí budú tlmočiť svoje profesionálne a exaktné znalosti, poznatky a názory pri rešpektovaní práva
  iných, tiež na svoj názor.

  Ja osobne využijem túto možnosť na publikovanie svojich poznatkov a názorov v rozsahu, ktorý je uvedený a ktorým sa venujem. Dokonca, som bol zvolený do Správnej rady Spoločnosti M. R. Štefánika a ak budem zvolený za predsedu Spoločnosti M.R. Štefánika, budem hľadať možnosť spolupráce medzi týmito dvomi subjektami, vrátane využitia tohto webu.

  Prajem úspech a s pozdravom všetkým sympatizantom tejto aktivity.

  generálmajor v.v. Ing. Marián MIKLUŠ, Trenčín

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.