Vyberte stranu

Prečo tento web?


Demokracia je v ohrození vždy. Tento typ spoločenského a politického zriadenia je závislý od myslenia ľudí a od toho, aký majú títo ľudia vzťah k základným ľudským  právam.
Aj preto sa treba o demokraciu a jej udržanie uchádzať každý deň. Je vždy ohrozená, pretože moc chutí a ten, kto má dobrý apetít, môže využiť aj demokratické prostriedky na to, aby sa jej zmocnil.
Jedinou bariérou, ktorá stojí medzi tými, ktorí majú chuť vládnuť, a demokratickou formou vlády, je silná verejná mienka.
V slovenskej spoločnosti je vidieť jav rozdelenia na pasívnu väčšinu a aktívnu menšinu.
Pasívna väčšina nie je neutrálny pojem, to nie je nulová hodnota na stupnici. Nehovorí o tom, že nám je všetko jedno. Naopak, je to vyjadrenie odporu, je to mínusové vyjadrenie na škále hodnotenia ľudí, ktorí nemajú alternatívu. A preto je možné, že dočasne môže byť alternatívou aj extrémna politika.
Slovensko má za sebou tradíciu autoritárskych režimov a totalít, no ako sa zdá, s mnohými z nich sme sa nedokázali dodnes vysporiadať, toto všetko nás ovplyvňuje v súčasnosti.
Sme zvyknutí mať svoj pokojný život, chrániť len svoju rodinu, mať pohodlie.
Situácia na Slovensku sa môže zhoršiť tým, že nie sme schopní pomenúvať veci ich pravými menami. Súvisí to s tým, že najmä v politických elitách existuje predstava, že voličov netreba dráždiť tým, že im budete pripomínať ich zlyhanie a minulosť, a to sa prenáša do všetkých vrstiev spoločnosti.

Bada