Vyberte stranu

 

11. apríl 2013 |

Číslo/Rok: 80/2013

Zákon 80/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo čiastky: 21
Dátum uverejnenia: 11.04.2013

Novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. tu:         80_2013

PREDPOKLADANÁ VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV VOJAKOV A POLICAJTOV OD 1.7.2015

Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1 7 2015 (2)

V roku 2015 sa starobný dôchodok zvyšuje  o 5,20 eura, u ostatných VD sa vypočíta: roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku

Zbierka zákonov:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Zakony/Zbierka-zakonov.aspx