Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

 

11. apríl 2013 |

Číslo/Rok: 80/2013

Zákon 80/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Číslo čiastky: 21
Dátum uverejnenia: 11.04.2013

Novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. tu:         80_2013

PREDPOKLADANÁ VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV VOJAKOV A POLICAJTOV OD 1.7.2015

Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1 7 2015 (2)

V roku 2015 sa starobný dôchodok zvyšuje  o 5,20 eura, u ostatných VD sa vypočíta: roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku

Zbierka zákonov:
http://www.justice.gov.sk/Stranky/Zakony/Zbierka-zakonov.aspx

152 Komentárov na Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie:

 • ad. Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 17. júl 2015 v 19:24
  Patrím medzi 10. 000 . Pred troma rokmi som ani netušil o nároku na dôchodok. Mám ho vďaka tým, čo vedeli a prijali zástoj práv a dosiahli ho. Je smutné, že sa týmto ľuďom upiera uznanie, je smutné, že títo ľudia nemajú podporu ZV SR .

 • Pre Buko 1 o 15.30
  Ďakujem za upresnenie. Možno došlo z mojej strany k omylu.Ja som mal informáciu ohľadom § 17, že by malo prísť k jeho novelizácii.Až je to tak ako uvádzate -- beriem späť mnou napísané.Všetci sú v podstate v hektickom očakávaní, ako bude schválený Zákon o štátnej službe.Najmä tých 45 avizovaných pozmeňovacích návrhov. Možno preto sa občas vyskytne aj nejaká dezinformácia.Ešte raz vďaka za opravu -- doplnenie.

 • @Miro Palfi napísal: 3. august 2015 v 14:32
  “Mňa upútal § 17 v náväznosti na § 12 ods. 6 -8.
  Aspoň mne to nevyzerá nejak optimisticky, javia sa tam negatívne prvky pre slúžiacich, či realizácia ustanovenia, keď po 17 rokoch služby nebude vojak zaradený do stálej služby(skrytý kariérny postup) a pod.Možno by to bolo dobré rozmeniť na drobné…”
  .
  .
  Ale ten § 17 platí v tomto znení minimálne od 1.1.2005 (dokonca ods. (2) a (3) sú takto postavené už od doby, keď bol zákon zverejnený v zbierke zákonov -- teda od roku 2002). Nehovoriac o tom, že § 17 NEMÁ žiadnu nadväznosť na § 12, ale na PARAGRAFY 6-8, čo je náhrada príjmu počas pracovnej neschopnosti a nemocenské…. § 12 len presne definuje výpočet denného vymeriavacieho základu. A uvedené paragrafy nemajú už vôbec nič spoločné s tým, či sa vojak po 17 rokoch dostane do stálej štátnej služby, alebo nie.

 • Pre karol napísal: 2. augusta 2015 o 13:39/z rubriky Návrh zákona o štátnej službe/
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/328/20160101.html#paragraf-17
  Mňa upútal § 17 v náväznosti na § 12 ods. 6 -8.
  Aspoň mne to nevyzerá nejak optimisticky, javia sa tam negatívne prvky pre slúžiacich, či realizácia ustanovenia, keď po 17 rokoch služby nebude vojak zaradený do stálej služby(skrytý kariérny postup) a pod.Možno by to bolo dobré rozmeniť na drobné…

 • Informácia o starobných dôchodkoch bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov k 31.12.2014:

  Bolo podaných okolo 12.600 žiadostí, z nich bolo priznaných cca 10.000 dôchodkov a zamietnutých bolo cca 2.000, zbytok nerozhodnutých.
  Náklady na výplatu dávok predstavujú cca 2,25 mil. Eur mesačne, priemerná výška vyplácaného starobného dôchodku je cca 215 Euro.

 • Pre porovnanie:
  OSZ je vpredu pred VÚSZ -- zásielky -- Rozhodnutia o valorizácii aj 17 CENTOVEJ sú odosielané ako obyčajné zásielky.Riadne do poštových schránok.Tak nie je to až také “tajné”.Aspoň minulý rok to bolo takto.Ale OSZ je zase pozadu oproti VÚSZ s odosielaním Rozhodnutí.Tie minulý rok došli až v prvej polovici septembra.Ukáže sa, či aj tento rok to bude podobne.

 • Ja si myslím, že VUSZ by tieto papiere posielalo dodnes ako obyčajne zasielky- tak jak tomu bolo donedávna, keby k tomu nedostalo befel zhora. Nejaký múdry modroknižkár si zmyslel, že v rámci utajenia sa takýto dôležitý dokument nesmie dostať do iných rúk, ako vlastných a je to tu…Veď čo keby sa špioni z NATO, EUROMILU a čo ja viem z čiej matere ešte dozvedeli, že zvýšili penzie výslužilcom o 17 centov? Možno by uvedené organizácie v rámci svojích právomoci aj mohli zakročiť, ale potom by nemuselo už zvyšiť na radcov,poradcov, hovorcov…a iné nepostradateľné odbornosti a dôležité činnosti.Všetko by “prežrali VD-covia.

  P.S.: Aj najlacnejšia, obyčajná poštová zásielka 2. triedy je drahšia ako tie aktuálne rozosielané navýšenia podľa “bulharských konštant”. Viem to preto, lebo mám na pošte kamarátky. 🙂

 • Pripomienka k zasielaniu rozhodnutí o zvýšení výsluhových dôchodkov.

  Poštovné za úradnú zásielku (do vlastných rúk) činí v mnohých prípadoch viac ako zvýšenie poberaných výsluhových dôchodkov. Navyše takéto zasielanie je v rozpore s čl.84 ods.8 zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov(uvedený článok určuje kedy sa rozhodnutie doručuje do vlastných rúk). Rozdiel medzi obyčajnou zásielkou (ako to bolo v minulosti pri zasielaní rozhodnutí o zvýšení dávok) a úradnou nie je pri počte zasielaných rozhodnutí nezanedbateľný. Sociálna poisťovňa rozhodnutia o zvýšení dávky zasiela tak ako jej to prikazuje zákon č.461/2003 Z.z. ako obyčajnú zásielku. Ale v rámci Ministerstva obrany sa “šetrí” aj takýmto spôsobom napriek zákonu.

 • dnes som dostal papier o zvyseni vd. o 0,87 eura za 17 rokov sluzby
  sudruhovovia, dakujem

 • http://ekonomika.sme.sk/c/7904257/uspory-z-druheho-piliera-moze-socialna-poistovna-minut-na-platy.html?ref=njct
  Autor: Michaela Kušnírová
  K príspevkom nižšie: od 28. jún 2015 v 7:58
  Kto hovorí pravdu.A kto nie.Že vraj nie je peňazí -- aj na napravenie nevalorizácie 2012 aj pokrivenej valorizácie 2013,2014,2015….2018?
  Iba jeden postreh.Kto hovorí o starnutí obyvateľstva, nižšej pôrodnosti, či nedostatku pracovných síl, najskôr neberie v úvahu technologický pokrok, t.j., kde dnes je potrebných na vykonávanie pracovnej činnosti napr. 200 zamestnancov, v roku 2040, 2060, tam to za týchto zamestnancov odpracuje technika, kde na obslužné činnosti bude potrebných dajme tomu 10-20 ľudí namiesto 200, neberie sa do úvahy migrácia obyvateľstva v globálnom videní sveta, tiež už dnes vysoká nezamestnanosť….a pod.
  Určite je to na veľkú diskusiu, ale či aj na “trestanie VD a VD/SD” -- ktoré práve “naskakuje” na účty či pošty?

 • Policajti nie sú spokojní so svojimi odbormi. Na stránke Policajt vo výslužbe je oznam.:

  Bol založený Nový odborový zväz polície -- http://nozp.sk/ -- prosím šírte medzi slúžiacimi, ako aj medzi VD. Predsedom je VD.
  http://nozp.sk/ Prečo asi musel vzniknúť ” Nový odborový zväz polície? “

 • Pre INEKO a MÉDIA spolu s príspevkami nižšie, až by bola možnosť ich informovať:aj ROZSUDOK ÚSTAVNÉHO SR by sa mal dať rozkliknúť:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf -- /tu/

 • Tak predsa len: včera v médiach bola opakovane -- vo večerných správach TV JOJ avizovaná informácia INEKO (Inštitút pre ekonomické reformy), ktoré aj pre pre dôchodcov navrhovalo: (malo by sa to dať pozrieť v archívoch TV -- kto nepozeral).
  — 20 percentné zníženie dôchodkov
  — 5 percentné zaťaženie zdravotných odvodov
  —28 percentné zaťaženie odvodov pre zamestnancov -- tak som tieto skutočnosti voľne -- vizuálne podchytil, možno sa to dá upresniť.
  .
  INEKO zrejme nepozná tiež skutočnosti, ktoré tu opakovane uvádzame.(škoda, že INEKU ,či médiám to nemá?kto odprezentovať.To sú tie skutočnosti, ktoré sú popísané tiež nižšie na stránke:
  .
  --http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf
  --http://aktualne.atlas.sk/peniaze-na-dochodky-sa-najdu-aj-v-buducnosti-vydrzi-prvy-pilier/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/ — link najskôr pôjde otvoriť v príspevku v tejto sekcii z 22. mája 2015 o 16:15 -- /Je to vyjadrenie Štátneho tajomníka MPSVaR -- pána Buriana -- v skratke/ -- s dôchodkami by nemal byť problém do roku 2050, či 2060.
  — Rozsudok NS 4So 1932007r -- o nemožnosti KRÁTIŤ dôchodky, či /výsluhové dôchodky/ -- link sa dá rozkliknúť v sekcii/rubrike -- Diskriminácia výsluhových dôchodcov, ktorý je uvedený v základnom článku nad príspevkami.
  .
  Záverom -- aj z následovných bodov zo sekcie 3. výročie NEVALORIZÁCIE /základného článku nad príspevkami/ sa dá vychádzať v tvrdeniach PROTI INEKU:
  A v čom bolo a je porušené platné právo?
  1. Je porušená Ústava SR, lebo skupina občanov SR (poberatelia výsluhových dôchodkov) je poškodzovaná a znevýhodňovaná pre svoje sociálne postavenie.
  2. Retroaktivita je v našej republike neprípustná, ale pri tomto návrhu sa to neberie do úvahy.
  3. Dochádza k porušovaniu všeobecne uznávanej právnej zásady, že zákonne získané nároky sa už nemôžu odnímať.
  4. Porušená je aj zásada dobrých mravov, lebo návrh má za cieľ diskriminačne, len na úkor poberateľov týchto dôchodkov, získavať finančné prostriedky pre štát.

 • O etike a slušnosti to bolo snáď keď sme tomu hovorili ROP. Teraz keď sa tomu vraví manažovanie tak je to o drzosti a nenažranosti.

 • ….Keď už aj v rámci Polície (niekde som čítal), neviem či tiež u Vojska sa tomu hovorí vo vysokých riadiacich funkciách manažment.Tam asi ťažko sa dá dať rovnítko :medzi manažment rovná sa pochopenie valorizácie 17 centov u VD.Aspoň mne to pripadá, že dnes je to všetko o biznise a klasické hodnoty sú nenávratne preč/česť výnimkám/.Pred časom zazneli slová Predsedu vlády SR -- Smer spyšnel, či Etický kódex.Jedno z toho najskôr bude pravda.Hádajme ktoré.A aby to nebolo o politike, tak 1.7.2015 by mal byť realizovaný § 68.Takže znova sa opätovne presvedčíme, či poštovné nebude drahšie ako u mnohých prakticky (ne)zvýšenie.

 • K tej reforme v zdravotníctve, čo spomína Miro Palfi:
  Jeden z hlavných bodov reformy, sú aj tabuľkové platy.Dačo podobné, jak v štátnej službe. Ale upravené koeficientami /obdoba bulharských konštant/, závislými nie len na odrobených rokoch, ale aj na vzdelaní,špecializácii, praxi v obore ( sestre, ktorá začínala ako napr. sanitárka sa tie roky nemajú počitať) a podobných kritériach… Takže nakoniec sa môže kľudne stať, že bude brať po reforme ešte menej, než pred aktuálne pripravovanou (po prázdninách má ísť do parlamentu-dnes sa chválil Čisľák) slávnou reformou. Veď to poznáme. Jak inakšie by nahrabal nenažraný manažmet so svojími poradcami na svoje parádne vily, auta, dokonca už pomaly aj na helikoptéry ? Iba tak dajak. Či ?

 • Iba upresním: Teraz bolo na TA3 -- INEKO a ako som pochopil, tak je to inštitút pre ekonomické reformy.O dôchodkoch už nebola reč, ale znova hovorili o 5 percentnom odvode(nie dôchodcov) pacientov.Je pravda, že každý pacient nemusí byť dôchodcom, ale každý dôchodca pacientom aspoň z času na čas áno.MZ SR podľa hovorcu tieto odvody poprelo, vraj reforma prebieha iným spôsobom…..
  …..INEKO -- inštitút pre ekonomické reformy(voľný preklad).Slovo REFORMA spätne za 25 rokov zatiaľ pre väčšinu obyvateľstva, teda aj pre dôchodcov(VD a VD/SD) znamenalo: uťahovanie opaskov a šetrenie.Pre koho INEKO reformuje, či podáva návrhy na reformy?…..
  …..a tie cigarety:”Utešujem ich, že podľa nejakého najnovšieho zákona bude od budúceho roka v škatuľke už 20 cigariet”……ale aj tu príde k REFORME -- majú zdražieť.:-)

 • K Mirovi Palfimu, dňa 24.06.2014 o 10:32 hod.:

  Veď o to ide. My máme v kadejekých inekoch/neinekoch. skokoch/poskokoch, deravých sieťach, nespravných smeroch, staronových novách…a čo ja viem kde ešte, od miest a dedín Slovenska, cez BA až po Brusel toľko rozumbradov, že to až nie je zdravé.Same kvoty, koeficienty, bulharské konštanty, krátiace vzorce, súbehy …. A potom to je tak, jak je.
  Greci ich asi toľko nemajú-tých vševedov.Možno ich dakedy v minulosti zahnali do Egejského mora (žeby sa im aktualne už vracali naspäť…?). Veď v Grécku je minimálny SD na výške nášho maximalného. To viem nie len z TV ale aj od samotných Grékov, pretože som tam pár krát bol a keď som spomenul 200-300 eurvé naše dôchodky, zahriakli ma nech si nevymýšľam.Ale netreba ísť ani do Grécka. Stačí sa pozrieť na tu tabuľku výššie.Ja keď sa na ňu pozerám je mi “na blití”. A to si prilepším od budúceho týždňa o jednu krabičku cigariet mesačne. Ale 10 mojích mladších kamarátov VD, ba aj VD-SD, si na tu krabičku bude šporiť celý rok /párcentoví valorizátori/.Ten 0,17 eurový aj rok a pol. Utešujem ích, že podľa nejakého najnovšieho zákona bude od budúceho roka v škatuľke už 20 cigariet, nie len 19, jak doteraz. To si pohulíme. Aj Vianoce budu do roka častejšie… :wacko:

 • Pre Milana Faltina 24. júna 2015 o 9:45(aj iných kolegov)
  …..”Najsammúdrejšie elementy”….včera odznela informácia v slovenských médiách od INEKO -- to je ekonomický klub na Slovensku patriaci najskôr k jednej z -1.000(tis.),- mimovládnych organizácii(ktorí mimochodom aspoň mne nie je známe z akých prostriedkov sú vyplácaní) a tí TVRDIA napriek informáciám, že s dôchodkami nemajú byť problémy minimálne do roku 2050 až 2060 tieto skutočnosti.Kvôli technike, ktorá vezme iba jeden link, dám niekoľko odkazov.
  .
  INEKO včera v médiách pre dôchodcov navrhovalo:
  -- 20 percentné zníženie dôchodkov
  -- 5 percentné zaťaženie zdravotných odvodov
  …..Aby to bolo v kontexte, tak si pripomeňme, že pri možnej dohode Grécka s veriteľmi, sa včera uskutočnila dohoda, pravda ešte to neprešlo ich parlamentom, ALE napriek všetkým úsporným opatreniam Grécka, NEPREŠLO ZNÍŽENIE Gréckych dôchodkov.Tak ako.Tu potom platí, že už sme my Slováci svätejší ako pápež(to je príslovie bežne zaužívané -- aby to nevyznelo nejak inak).
  INEKU, SAV a iným, napr. mimovládkam…atď., najskôr nebudú známe skutočnosti ako:
  .
  -- http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf
  -- http://aktualne.atlas.sk/peniaze-na-dochodky-sa-najdu-aj-v-buducnosti-vydrzi-prvy-pilier/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/ -- link najskôr pôjde otvoriť v príspevku v tejto sekcii z 22. mája 2015 o 16:15
  -- Rozsudok NS 4So 1932007r
  “Riešenie otázky súbehu výsluhového dôchodku s dôchodkom zo všeobecného sociálneho poistenia malo byť
  podľa dôvodovej správy zásadné v tom, že výkon služby ako poistná doba sa bude
  zhodnocovať len raz pre nárok na výsluhový dôchodok a preto nie je dôvod, aby sa výsluhový
  dôchodok krátil alebo nevyplácal pri súbehu s dôchodkom vyplácaným zo všeobecného
  sociálneho poistenia…..”OPAČNE……mi je to jasné……výsluhový dôchodok sa NEMôŽE KRÁTIŤ.(zo sekcie -“Diskriminácia….”
  -- najskôr existujú aj ďalšie fakty a argumenty proti tvrdeniam aj INEKO.Ako napríklad čo na to celkovo VŠETKÝCH cca. milión plus -200.(tis.),- dôchodcov, vrátane VD a VD/SD.

 • Najsammúdrejšie elementy vždy vymyslia také finty, že výsledok je známy až 5 min. po 12:00 hod. Keby sa o ňom hútalo aspoň 5 min. pred tou 12-ou, nemuseli by tu byť- zaobyšli by sme sa bez ních. A to ich ľaká a aj preto pracujú v režime utajenia “pred prečítaním spáliť”. Neraz sme sa o tom už tu bavili…

 • Pre informáciu prenesené z web -- stránky Policajt vo výslužbe (PVV), zdroj -- PVV
  In 98 | 23.06.2015 22:24:52 |
  “Vážne sa pýtam, či z valorizácie dôchodkov boli vylúčení výsluhoví dôchodcovia MV SR a ASR, vdovy a siroty po bývalých príslušníkoch MV a ASR. Prosím odpovedzte mi, lebo mnohí o tomto proti-sociálnom kroku tejto ” sociálnej ” vlády pochybujú. Ďakujem!
  .
  V roku 2012 -- bola valorizácia “0” -- pre každého, dokonca nikto nedostal ani Rozhodnutie o nevalorizácii.
  V roku 2015 sa starobný dôchodok zvyšuje o 5,20 eura
  15 1 0,17 -- (15 rokov služby, koeficient 1, zvýšenie 17 centov) -- NEMUSÍ nikto pochybovať, § 68 Zákona 328/2002 Z.z. nepustí
  roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku
  PREDPOKLADANÁ VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV VOJAKOV A POLICAJTOV OD 1.7.2015 -- pozri TABUĽKU nad príspevkami (červeným).
  Je nie len pre mňa zarážajúce, až nezainteresovaní, nestranní a slušní ľudia NEVERIA nevalorizácii výsluhových dôchodkov z roku 2012, či valorizácii -- PRAKTICKY NEVALORIZÁCII výsluhových dôchodkov po 15 rokoch služby -17,- CENTOV, či po 20 rokoch služby- jedno euro a 91 CENTOV.
  Je to urážka a výsmech najhrubšieho zrna nás -- výsluhových dôchodcov.Nemá to súvislosť s Návrhom Zákona o štátnej službe, ale pri NEVALORIZÁCII sa proste niekto rozhodol že je tiež “najsammúdrejší” a jeho návrhy NIKTO nebude komentovať skôr, ako bude neskoro.
  Výsledok je dostatočne známy.

 • Pre Tomáš Kríž 24.5.2015 o 16:15 ale aj pre ostatných poberateľov VD.
  Mnohí členovia ZV SR sa dožadujú informácií o prebiehajúcich súdnych sporoch ohľadom nevalorizovanie VD v roku 2012. Z dôverou sa prosím s písomnou žiadosťou obráťte na Prezídium ZV SR, ktoré by malo mať najobjektívnejšie informácie o stave prebiehajúcich súdnych sporov priamo od advokátskej kancelárie ktorá nás zastupuje. Údajne prebieha z vyzbieraných peňazí asi 6 súdnych sporov z toho údajne je 5 policajtov a 1 vojak. Výsledky nepoznám.
  Ako sa v kuloároch hovorí Prezidentovi ZV SR niektoré kluby (Prešov) predložili zámysel z vyzbieraných peňazí na účte advokát ktoré ešte zastali asi v sume 17 000 Eur tieto rozdeliť medzi kluby. Myslím si, že toto nie je cesta ako naložiť z financiami. Je potrebné si ich ponechať pre prípadné iné súdne spory. V súčasnosti na KS BL prebieha súdny spor s dvomi členmi ZV SR, ktorí si náklady hradia sami. Teoreticky ak by uspeli, bude to mať vplyv na valorizáciu všetkých VD za rok 2012. Navrhujem Prezídiu ZV SR, aby týmto dvom členom boli ich preukázateľné náklady na vedenie tohto súdneho sporu refundované z účtu advokát.
  Týmto verejne vyzývam Prezídium ZV SR, aby sa touto otázkou Prezídium ZV SR zaoberalo na najbližšom zasadnutí a prostredníctvom webu náležite informovalo členskú základňu. V mene celej členskej základni, ako aj v mene asi 38 000 VD ktorých tento problém zaujíma ďakujem.

 • Dobrý deň. Vie už niekto konečne povedať v akom štádiu sú súdne pojednávania vo veci nevalorizácie z roku 2012. Veď už to budú tri roky a mne do dnešného dňa nevalorizácia spôsobila finančnú stratu cca 800€. Rozdávajú sa vládne balíčky pretože “vraj sme sa ekonomicky pozviechali” to nikomu nevadí diskriminačný valorizační mechanizmus -podmienený odslúženimi rokmi? Od 1.7. 2015 to bude skutočné pár centov .

 • http://aktualne.atlas.sk/peniaze-na-dochodky-sa-najdu-aj-v-buducnosti-vydrzi-prvy-pilier/ekonomika/slovensko-a-ekonomika/
  Dátum: Dnes, Čas: 13:30, Autor: Radovan Kopečný, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  Potom by NEMAL byť problém s bodmi:
  v príspevkoch nižšie:
  Bod:/1/
  Bod:/2/…..
  …….a tiež s možným nekvalifikovaným úmyslom so znižovaním dôchodkov v budúcnosti:
  -- ..ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodkov a dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf -- link by sa mal dať rozkliknúť /kto to ešte nečítal/.

 • Ešte s dovolením z príspevku NIŽŠIE:
  -- kde je popísaná diskusia smerom dole stránkou k bodu /4.2/ PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA k NEVALORIZÁCII by som pre úplnosť rozdelil na dve časti, kde je nemenej podstatná tiež druhá problematika, týkajúca sa niekoľko stoviek kolegov:
  1/ – “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni”.
  2/ -- “Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023″:
  O bode: /2/ pred odrážkou bolo zatiaľ diskutované v sekcii Novelizácia zákona č.461.

 • Aj ja som už dávnejšie počul niekde o tej spätnej platnosti 3 roky v dôchodkovom zabezpečení. A valorizácia do tohoto segmentu hádam patri.

 • Neviem, či pri nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku -2012,- ako aj diskutovanej valorizácii rokov -2013-2014-2015,- na základe Zákona 328/2002 Z.z. § 68 NEPLATÍ SPäTNE -3,- roky ako pri starobných dôchodkov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií, pretože potom aby nič neprepadlo je potrebné spojiť sily všetkých podľa:
  § 2 -- tohto Zákona a ich občianskych združení(pokiaľ je možnosť)
  (1) Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra
  Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská
  záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a
  justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo
  financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo
  obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak…..
  …..a urýchlene realizovať bod: /4.2./ -- PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA -- ktorý je uvedený v link-u nad týmto príspevkom a ako už bolo uvedené, týka sa VŠETKÝCH výsluhových dôchodcov.

 • Pozerám, že sme vyčerpali technické možnosti tejto stránky pretože pod Tvojím posledným komentárom už nemám možnosť odpovedať, tak okrem toho ako píšeš, čo navrhol pán poslanec Hlina v parlamente pri návrhu odvolať pána poslanca Číža…..
  ……………………zdá sa z našej strany je problematika vyčerpaná.Ešte pekný večer všetkým…. :good:

 • Presne Miro. Ale obávam sa, že aj tak si vymyslia niečo, aby sme aj naďalej ťahali za tenší koniec. Možno dôvodom bude objav novej ozonovej diery a následné ďalšie globálne otepľovanie atmosféry….. 😉

 • Milan, iba doplním:
  -- aj ja si myslím, že ten nevalorizovaný rok 2012 bude bežať od spätnej platnosti DOŽIVOTNE nehovoriac o valorizácii podľa geometrického radu, teda valorizované už valorizovaného a pre kolegov, ktorí boli najviac poškodení §-om 68-kou (bulharskými konštantami) ešte viac, po úprave rokov 2013,2014,2015 -- spätne…..
  ……čo nemôžeme povedať o terajšej valorizácii Zákona 328/2002 Z.z. § 68, pretože v polovici roku 2018 vstupuje do účinnosti odstavec 16 tohoto zákona a paragrafu 68, kedy sa valorizácia výsluhových dôchodkov zjednotí s valorizáciou civilných dôchodcov……
  -- čiže tam rok chýbajúci -- nevalorizovaný 2012(až by to tak ostalo), nepomôže ani starším kolegom s viac-najviac odslúženými rokmi, ktorí z dnes aktuálneho §-fu 68 profitujú.Ale ukazuje sa, že reálne čoraz menej, vzhľadom na postupne klesajúcu tiež civilnú valorizáciu. JDS -- problém priznala a pokúša sa ho tiež riešiť.
  Takže súhlasím tiež s Tvojou predposlednou a poslednou vetou v príspevku.Zároveň mi upriamilo pozornosť, že aj tento problém je zahrnutý v “Progrmovom zameraní” v prvom príspevku navrchu, konkrétne aj v bode /4.2/ -- už uvedenom.

 • No a neviem-neviem, či ten rok 2012 by nemal po prípadnej re- valorizacii /či jak to už napísať/ pokračovať doživotne, samozrejme, s dopčotom následujúcich rokov doteraz.
  Takže všetci robia pre nás neviem čo, ale hlúpym /???/ pozmeňovakom nejakého poslanca Duchoňa, či jak sa vola, z pred troch rokov,všetko je inák a vlastne na nás šetria.Žeby mysleli dopredu na budúcich VD? Možno sa aj tým začnu čoskoro chváliť-jakí boli predvídaví vzhľadom na nepriaznivý demografický vývoj. A Bulharské konštanty ten šetriaci režim z roka na rok ešte znásobujú priam exponencialne. Takže ten Duchoňov návrh, na prvý pohľad hlúpy je v skutočnosti priam genialny-a funguje, hoc budeme nadavať od rána do večera.

 • Ja som tiež nechcel uvádzať ešte zo sekcie pri “vybavovaní” starobných dôchodkoch, keď sa jednalo napr. o 2 percentách dane, ani vyhľadávať staré príspevky, až náhodou nie sú už na web-stránke ZV SR vymazané, ale boli to príspevky od kolegov v zmysle, keď presviedčali ľudí(kolegov), ktorým bola poskytnutá pomoc rôzneho charakteru pri vybavovaní SD a tí sa “slušne povedané obrátili chrbtom”….Nechcem vymenúvať, ale spústa našich kolegov pôsobiacich aj na týchto stránkach sa aj v týchto veciach angažovalo.
  “Viem že aj 15 E mesačne je veľký peniaz,…….”
  Trochu amatérsky počítajme -- Už presne neviem, koľko mala byť valorizácia v roku 2012 -- tuším 3,2 percenta.
  Zoberme si iba -400,-eurove výsluhové dôchodky…….3,2 percenta rovná sa -12,8,-eúr.
  -- rok 2012………..12,8 krát 6 mesiacov sa rovná………-76,8,- eúr
  -- rok 2013………..12,8 krát 12 mesiacov sa rovná………-153,6,- eúr
  -- rok 2014…………………………………………………………………………atď…
  -- rok 2015………………………………………………………………………….atď…
  To je iba nevalorizovaný rok 2012 spätne a pravda u každého individuálne……ale je to pre odborníkov(ekonómov?) a ide aj o princíp.(viem, to sa dnes nenosí)….. 🙂

 • Viem že aj 15 E mesačne je veľký peniaz,ale oproti 2-3 stovkám ? Preto som napísal nech to čert vezme .

 • Z cca.-38.000,-(tis). výsluhových dôchodcov sa týka:
  1/ prvých -- výsluhové dôchodky plus starobné dôchodky plus (ne)valorizácia
  2/druhých -- výsluhové dôchodky ……………………………….plus (ne)valorizácia
  3/ _________________________________________________(ne)valorizácia sa týka všetkých do jedného
  Ináč súhlasím, tiež poznám kolegov, kde by bolo najlepšie až to nabehne na účet, či poštár donesie domov a o nič sa nestarám.
  A keď niekto povie nech čert berie “nevalorizáciu”, to je ako keby niekto povedal, nech čert berie starobné dôchodky, mňa sa to netýka.
  My, čo občas napíšeme sa aspoň snažíme nájsť priesečníky, kde nás niečo spája a nie rozdeľuje.Osobne verím, že aj tí čo nepíšu a sú v pozadí(čitatelia) sa snažia pomôcť podľa svojich možností.Rozbiť niečo je najľahšie, spájať je zložitejšie a o to ide -- spájať.Raz sa podarí, inokedy nie.Preto som predtým písal, že už je to v štádiu pre odborníkov-právnikov-ekonómov…atď.Jednoducho -- výsledok nepoznáme -- zatiaľ.Pravda nemyslím negatívny, o tom sme sa už presvedčili……

 • Prečítal som aj programové zameranie ,prečítal som na stránkach asociácie policajtov ako nám každý ide v ústrety,kto všetko a koľko veľa robí pre výsluhových dôchodcov.Prekvapila ma výška SD ktorá je 250 E , v priemere.Ale by som chcel vedieť či tých 10000 kolegov je spokojných.Pýtam sa to preto ,lebo SP dala ešte v r.2013 verejný prísľub , že dôchodky budú minimálne dvojnásobné ako ich priznáva dnes.Alebo si myslia že lepší vrabec v hrsti , ako holub na streche.Na túto vec by sa mali zamerať tí čo dostávajú zo SP raporty o priznávaní SD.Alebo si myslia , však to niekto vybaví a ja sa len zveziem.Aj s takými kolegami som sa už stretol. ak by sa toto podarilo , nech čert berie nevalorizáciu .Nech SP dáva to čo má dávať a nie ťahať sa po súdoch s chránenými osobami.A tu by mal Ísť podnet na GP pre zbytočné zahlcovanie súdov nezmyselnými konaniami.Ale z toho počtu asi nebol ani jeden právnik,škoda.

 • Vraví sa, nikdy nehovor nikdy, nikdy nie je neskoro a radšej neskoro ako nikdy…….hlavne až to má byť v prospech všetkých(väčšiny)…..a vyplatené aj spätne od roku 2012(vrátane) a najmä to poctivo prepočítať, aby nikto nebol poškodený.Preto si myslím, že už je to tak trochu(hlavne) pre odborníkov….. :good:

 • No veď práve preto som zareagoval dneska o 09:50 hod. O tých rozprávkových veteránoch /Pangrácovi, Servácovi a Bonifácovi/,o obstarožných strýkoch a mladých puškách, v opačnom garde, vo vedení. Veď také veci mali byť v nejakom programovom zameraní snáď už v minulom storočí, keď ten zákon vznikal. Teraz je už možno aj neskoro. Alebo ako?

 • Tým príspevkom -- link-om navrchu, akoby sa veci posunuli do “vyššieho-ďalšieho-levelu”, z nášho pohľadu už asi nič lepšie nevymyslíme….. 😉

 • Ale keď ten § 68 netankuje najhlavnejších veteránov ZV a samozrejme ani tých, ktorých by tankovať mal /teda MO, MV, MS…/, potom my radoví veterani sa môžeme aj strhať a dopadneme tak, jak robotníci pri Váhostave. Hoci možno že aj nie-viď opačný prípad -- Žilinskí doktori a sestričky. Nemali vo vedení protestných akcii obstarožných loajálnych veteránov, ale ani mladé pušky. 🙂

 • Pre informáciu pre tých kolegov, ktorí si to majú záujem prečítať(poprípade o-komentovať) -- preniesol som z príspevku z web-stránky ZV SR, z dôvodu, že pre niekoho sa môže dosť ťažko vyhľadávať. Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie -- ktorý je na stránke ZV SR medzi Najnovšími komentármi, postupne odíde z dohľadu.Na webe ZV SR sa táto sekcia vyhľadáva cez “Právnik” -- na ľavej lište, po kliknutí na “Právnik”, je titul v stĺpci predposledný v poradí dole.
  -- Ibaže nie je mi jasné, či obsah linku je(keďže ako sa píše záverom “Programové zameranie” -- je otvorený dokument) po Mimoriadnom sneme, alebo pred ním:
  -- V každom prípade ma v ňom tiež upútal aj bod /4.2/ – a v ňom aj skutočnosti ohľadne Zákona 328/2002 Z.z., ktorý je vysoko aktuálny.
  – “Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch
  2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky
  v Sociálnej poisťovni. Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia
  podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do
  konca roku 2023″
  -- Obsah linku je síce internou záležitosťou ZV SR, ale aj bod: /4.2./ sa podľa môjho názoru týka VŠETKÝCH výsluhových dôchodcov aj starobných dôchodcov na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií.
  -- http://www.zvazvojakov.sk/wp-content/uploads/2015/04/PROGRAMOVE_ZAMERANIE.pdf

 • Pre info:…..ešte som pridal informáciu na starý web -- ZV SR, do sekcie Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie -- k diskutovanej téme.

 • No a v tých rozhodnutiach, v tých šanonoch, čo máme, jak tak čítam, zisťujem, že inklinuje z roka na rok k nule /zero/, ba povedal by som až k záporným /mínusovým/ hodnotám. 😉

 • Ivan,…” nohy pevne na zem “….to máme a dokonca aj ROZHODNUTIA o priznaných aj (ne)valorizovaných výsluhových dôchodkoch, pravda okrem roku 2012(to myslím nemá nikto).Len tak doma, v šuflíkoch-šanónoch pre prípad potreby, až by náhodou….. 🙂

 • Pre boha. O čom to zase snívate. Veď je na slnko jasnejšie, že valorizácia výsluhových dôchodkov buď ostane tak ako je teraz, alebo nebude v budúcnosti žiadna. Veď všetci považujú výsluhový dôchodok za niečo nadštandardné a tak sa k tomu aj stavajú. A neposlednom rade sa na odsudzovaní VD robí celkom dobrá politická kampaň. Tak chlapci a dievčatá ” nohy pevne na zem “.

 • Až by sme sa na problém pozreli komplexnejšie, tak valorizácia podľa tabuľky /nižšie aj vyššie/ za -700,- eúr výsluhového dôchodku je po 17-tich rokoch služby.Mám ale kolegov, ktorí majú nižšie ako -400,- eurové výsluhové dôchodky po 20-tich rokoch služby.Bolo orientačne uvádzané na stránkach /kvôli rozsahu nebudem uvádzať/, že výsluhových dôchodcov s výsluhovým dôchodkom nižším ako -400,- eúr je cca. -10.000,-(tis).
  Opakom je, keď civilných dôchodcov s dôchodkom vyšším ako -800,- eúr je viac ako -100.000,-(tis.) a tí všetci majú valorizáciu -5.20-, eúr.
  Tiež problém “Starodôchodcovia – novodôchodcovia” -- je veľmi obšírny podľa odchodu do civilu na základe rôznych zákonov č.(114,100,328) a možno aj nejakých iných, kde už aj podľa 328-ky, -- kde sú výsluhoví dôchodcovia považovaní za “novodôchodcov” sú rozdiely v platovkách dajme tomu v rokoch 2002-2004, či nové (lepšie platovky) v rokoch 2008-2010 … atď.Bolo už o tom písané, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu.Podľa nie len podľa môjho názoru sa pomohlo najmä starším výsluhovým dôchodcom po priznaní starobných dôchodkov na základe kategórii funkcií, aj to nie všetkým -- viď. napr. súdy…..
  Osobne si myslím, že je veľmi ťažko zaujať objektívny komplexný pohľad na vec, ale skutočnosti podľa § 68 Zákona 328/2002 Z.z. nepustia:
  Faktom ostáva najnižšia valorizačná suma u výsluhových dôchodcov a to na rok 2015: -17,- centov.Takže súhlasím.V každom prípade je potrebné valorizáciu podľa §-fu 68 zmeniť.Tým myslím aj (ne)valorizáciu v roku 2012, resp. nulovú valorizáciu pre všetkých výsluhových dôchodcov.O návrhoch ako zmeniť, aby to nebolo iba o kritike (konštruktívnej), bolo už popísané aj na týchto stránkach, aj v iných sekciách -- neúrekom.

 • Prenesené z web-stránky ZV SR…Jaro: zo sekcie “Starodôchodcovia – novodôchodcovia”
  15.4.2015 o 9:06
  Bol by už čas na civilizovanú valorizáciu výsluhových dôchodkov, lebo ak zo 700 eúr je valorizácia menej ako jedno euro, tak to začína pripomínať rozprávku o troch veteránoch, kde si za zásluhy nedostanú ani deravú grešli. Je to smutné a hanebné, ak štát a politici kašlú na vojakov, ktorých budú možno raz potrebovať.
  Miro Palfi:
  15.4.2015 o 9:59
  Iba doplním:…”ak štát a politici kašlú na vojakov, ktorých budú možno raz potrebovať”….

  Znenie 01.05.2013
  328
  ZÁKON
  z 29. mája 2002
  o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone

  § 2
  (1) Pod pojmom ministerstvo sa na účely tohto zákona rozumie Ministerstvo vnútra
  Slovenskej republiky alebo Policajný zbor alebo Hasičský a záchranný zbor, alebo Horská
  záchranná služba, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky alebo Zbor väzenskej a
  justičnej stráže, Slovenská informačná služba, Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo
  financií Slovenskej republiky alebo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a Ministerstvo
  obrany Slovenskej republiky, ak tento zákon neustanovuje inak….. :good:

 • Už rozumiem- obrana a bezpečnosť :good:

 • Vlado, nerozumiem tej skratke OaB. Napíš ju prosím otvorene, keď sa da.

 • Politikom môže byť každý…….
  štátnikov je ako šafránu………Ďakujem.

 • Milan oceňujem Vašu podrobnú argumentáciu, ” kuchárka by bola dobrá ” . Návrh dokumentu k zaslaniu predsedovi V NR SR pre OaB

 • na margo “politického komentára”
  Názor človeka nemá prívlastky. Názor je názor: ak nepropagujem politickú stranu, xenofóbiu, fašizmus, rasizmus, pedofíliu, sekty , anarchiu, nerobím politickú agitáciu, nie som vulgárny a agresívny…… slobodne môžem názor vyjadriť, bez diskriminácie, či obmedzení.

 • Pripomienka “K politickým názorom na webe “.
  Názor človeka nemá prívlastky. Názor je názor: ak nepropagujem politickú stranu, xenofóbiu, fašizmus, rasizmus, pedofíliu, sekty , anarchiu, nerobím politickú agitáciu, nie som vulgárny a agresívny…… slobodne môžem názor vyjadriť, bez diskriminácie, či obmedzení.
  či nie ?

 • Sociálna poisťovňa nemá len na dôchodky ? Má na sociálne dávky ? Nevytrháva cez Nálevku časť z celku ?
  K cigánom sa obracať nedá, tam nič nie je , len zdegenerované platené ” nič ”
  K cigánom s bielou košeľou a kravatou sa obracať nedá, ” ulica je pre nich nič ”
  K lokajom sa obracať nedá , lebo úzkostlivo poslušne nesú chomút .
  Vlado Petrík
  p.s. cigána neuvádzam v rasistickom zmysle, ale v zmysle zaužívanom pre človeka, ktorý klame, kradne.
  Nehovorím o etniku Rómov, aj keď sa môže javiť a javí, že sa ich to dotýka v rozhodujúcej miere.

 • Tak si to poskladajme:
  ” Sociálny” štát môže dať len to , na čo má:
  -- dať deťom do 18 rokov musí
  -- dať sociálne neprispôsobivým musí
  -- dotovať Grécko so 700 EUR dôchodkami musí, inak Gréci prebehnú so “sekerou” k juhu,
  -- oligarchovia a manažmenty firiem nedajú
  -- v zahraničí pracujúci nie sú pre štát nedosažiteľný
  Kde vziať ?
  Tu nemôžme, tu nemôžme, tu nemôžme…..
  Nie zmorálnenie spoločenského prostredia obecne, podpora zamestnanosti, rozvoj ekonomiky,.
  Dôchodci žijú bez rizika chudoby …. tam je cesta.
  apropo:
  vystúpenie pána prezidenta k zdravotníctvu 16.3.2015 hodnotím ako :
  Prvé štátnické vystúpenie verejného činiteľa, počas posledných 35 rokov ” jalových vystúpení ” .
  Už som neveril, ale je nádej pre túto krajinu a pre ľudí, ktorí chcú poctivo žiť a pracovať.
  S pozdravom a úctou
  Mgr. Ing. Vladimír Petrík
  Prešov

 • Vybral som príspevok v rámci monitoringu tlače -- aby to nevyznelo na politický komentár:
  Ďalší príspevok masážnych článkov, ktorý vytrháva štatistický údaj spôsobom, ktorý nás ma presviedčať o tom, že slovenskí dôchodcovia, ktorí len na liekoch zaplatia pol dôchodku sú na tom dobre.
  Zaplatený článok, ktorého úlohou je mediálne oklamať ľudí o tom, ako tu 25 rokov zlyhávajú vlády -- predovšetkým tie “dobré”.

 • Najhoršie je, že tu v štáte už nikoho netrápi čo s dôchodcami , tak potom Nalevankovia vymýšľajú hovadiny. Nech si znížia svoje platy. Neviem za čo ich beru. Za to, aby stresovali starých ľud nezmyselnými návrhami???

 • “Aj napriek tomu, že dnes Slovensko s chudobou nemá problém, je otázne, na ako dlho. Už dnes nemá Sociálna poisťovňa dosť peňazí na vyplácanie penzií. Štát ju preto dotuje približne miliardou eur. A rokmi sa to bude ešte zhoršovať. Jednou z ciest, ako tento problém vyriešiť, je podľa Nalevanka znižovať dôchodky”.
  http://hn.hnonline.sk/ekonomika-a-firmy-117/svajciarske-dochodky-na-slovensku-ich-uz-mame-689115
  Nuž, tu už nebude iná možnosť, ako IM každému odoslať ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU SR, k prečítaniu, naštudovaniu a (ne)dezinformovaniu či strašeniu verejnosti”:
  ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU SR:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf
  Postupným NAKUMULOVANÍM príspevkov sa podľa mňa problém vykryštalizoval takto:
  Výsledok mi vyšiel následovný: Až na základe ROZHODNUTIA Ústavného súdu sa musia dôchodky ZVYŠOVAŤ, nemôže NIŽŠIA PRÁVNA norma, ktorou je napríklad zákon, ktorý schvália poslanci v parlamente dôchodky ZNIŽOVAŤ. Ani ZMRAZIŤ. Jednalo sa síce o civilné dôchodky, ale ROZHODNUTIE Ústavného súdu už existuje a to v prospech dôchodcov.
  Som presvedčený, že v OBDOBNOM POSTUPE v SR ako v ČR bráni už existujúce ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie.

 • Nuž, čo je to retroaktivita…?

  Retroaktivita je spätná účinnosť, resp. spätná pôsobnosť právnej normy. Ide zväčša o anomáliu, o absurdný jav, keď takýto právny predpis pôsobí smerom dozadu teda ešte do času pred svojou platnosťou.
  Vo vyspelých a civilizovaných spoločnostiach sa používanie retroaktivity považuje za neprípustnú legislatívu, lebo je v rozpore s požiadavkou legitímneho očakávania a právnej istoty občanov.
  Už rímske právo poznalo zásadu „lex retro non agit“, zákon nepôsobí spätne. Táto zásada by sa mala vždy rešpektovať a nie prekračovať. Vo všeobecnosti je možné odkázať, že v určitom čase efektívne pôsobí iba to právo, ktoré je v danom čase a v danej chvíli riadne kodifikované (t.j. zverejnené v zbierke zákonov), s ktorým sa každý môže oboznámiť a je zároveň účinné. Právne normy, ktoré vzniknú až niekedy v budúcnosti, sú z tohto z platného práva vylúčené.
  Najmä v sociálnej a dôchodkovej oblasti sme dnes však častokrát svedkami (takmer permanentne), že právne skutočnosti, ktoré sa vznikli v minulosti (napr. pri vstupe do armády), sa na riešenie ich dôsledkov (napr. dôchodkov) použije neskorší právny predpis. Nikto z dnešných vyslúžilých dôchodcov o vydaní neskorších právnych noriem v danom čase nemohol ani len tušiť, či predpokladať a teda nemohol sa nimi ani riadiť. Ide o tzv. „pravú retroaktivitu“, ktorá je striktne zakázaná. Inak občan začne vážne pochybovať o čl. I. Ústavy SR, kde je uvedené, že SR je právny štát. Vytráca sa potom princíp právnej istoty a ochrany, dôvery účastníkov právnych vzťahov v právo a pod.
  U niektorých právnych rokovaniach (medzi občanom a štátom), ide táto požiadavka ešte ďalej a napr. v zmluve sa priamo určí, že na hmotnoprávne vzťahy sa použije objektívne právo platné v čase ich vzniku. To dáva zmluvným stranám istotu, že ani budúce zmeny zákonov nemôžu ovplyvniť to, na čom sa pôvodne obe strany dohodli. Takto by som to navrhol každému, kto vstúpi do služieb OS SR a tieto okolnosti si dopredu právne ošetriť. Inak sa ocitnú na rovnakej palube ako dnešní vyslúžilci, ktorí sa musia častokrát aj nedôstojným a ponižujúcim spôsobom na príslušnom Krajskom súde, sa dožadovať priznania svojho nároku na starobný dôchodok, t. j. svojich vlastných peňazí.

  S pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • Presne tak.

 • Mne vyšlo z Rozhodnutia Ústavného súdu SR následovné: čo sa týka dôchodkov(peňazí) ako takých ŽIADNA “neodôvodnená NIVELIZÁCIA” sa NESMIE premietnuť v praxi, t.j. živote dôchodcu(ov).
  Vďaka za príklad z leteckého prostredia -- ale po nivelizácii (ne)valorizácie -- “mašina môže ísť na prvý let-zálet” , by mašina musela ísť do šrotu a to nemohol byť zámysel zákonodárcu(NR SR), pretože PROTI je Ústavný súd SR. :good:

 • NIVELIZÁCIA je pojem technicky. Používame ho, ale hlavne vykonávame ju napríklad aj my v letectve. Nemienim nikoho unavovať, preto koho to nezaujíma, nech zívne a preklikne ďalej a prečíta si niečo zmysluplnejšie-zaujímavejšie Ale vidím tu v súvislosť a alternatívu “bulharských konštant “s našimi smiešnymi valorizaciami . Pokúsim sa vysvetliť.
  Keď vo fabrike zmontujú lietadlo, jedná z posledných pracovných operácii, pred záletom je tzv. “nivelizácia”.To jest vysoko odborne vyškolení pracovníci zošteľuju jednotlive diely lietadla (krídla, riadiace a stabilizačné plochy, podvozok…) tak, aby lietadlo pri prvom lete letelo pokiaľ možno stabilne, rovno, proste aby letelo tak jak má a v neposlednom rade taktiež aby vyzeralo aj na prvý pohľad tak jak vyzerať má (aby neviselo na jedno krídlo, aby kormidla neboli zmontované našišato, aby v jednotlivých styčných miestach neboli fugy, …a podobne). Po tom, jak sa tá nivelizácia vykoná, mašina môže ísť na prvý let-zálet . Tam pilot zistí, ako sa stroj chová vo vzduchu.Či je stabilný, plne ovladateľný, riaditeľný, proste, či neťaha napríklad sám od seba do boku, nahor, nadol, šikmo,čo sa môže stať a sa aj stáva. Nie je to žiadná tragédia, pretože na riadiacích plochách aeroplánu sú rôzne vyvažovacie a odľahčovacie plošky,rozperky a napináky, práve k tomu učelu určené a po pristatí a vyjadreni zalietavača, sa poprihýbajú na patričné strany,došteľujú sa tie napináky a rozpery… čo tento nedostatok odstraní. A lietadlo je pripravené na nalakovanie a expedíciu.
  A teraz k tej” nivelizacii “valorizácie: Mysleno na začiatku možno dobre.Valorizácia podľa zásluhovosti, solidarity,osobnej participácie… to je tá základná nivelizácie. Ale to došteľovanie pomocou a za prispenia tých “bulharských konštant “tu vznika nie konečné jemné zosuladenie( pomocou vyvažovacích plošiek) ,ale totálne rozhádzanie principu zabezpečenia primeranosti.Čiže výsledok: Všetko ešte horšie ako bolo pôvodne, čiže “neoddôvodnená NIVELIACIA”

 • V Rozhodnutí Ústavného súdu SR ma upútalo tiež slovné spojenie “neodôvodnená NIVELIZÁCIA”
  nivelizácia, -ie žen. r. vyrovnávanie rozdielov (napr. mzdových) smerujúce k rovnosti, k rovnakej úrovni;(slovník cudzích slov aj rovnostárstvo) v tomto prípade Rozhodnutia Ústavného súdu vyrovnávanie rozdielov dôchodkových.
  …”predovšetkým medzi mierou sociálnej
  solidarity a mierou osobnej participácie (zásluhovosti) na sociálnom zabezpečení
  spôsobom vedúcim k ničím neodôvodnenej nivelizácii dôchodkových dávok
  narúšajúcej ústavný princíp zabezpečenia primeranosti, ktorá sa posudzuje aj
  podľa kritéria zásluhovosti”………Je to v druhom odstavci hneď od vrchu písané hrubým písmom.
  Neviem posúdiť, či k “neodôvodnenej nivelizácii” došlo pri (ne)valorizácii výsluhových dôchodkov v rokoch 2012-2013-2014-2015, hoci nevalorizovaný rok 2012 a predpokladaná -17,-centová valorizácia v tomto roku 2015 k tomu podľa všetkého smeruje.V tejto súvislosti k dôchodkom ako takým. teda aj výsluhovým dôchodkom podľa Rozhodnutia Ústavného súdu v link-u nižšie podľa mňa neobstojí ŽIADNA, teda ani NEPRAVÁ RETROAKTIVITA.

 • Tiež si myslím, že by sa o to mohli oprieť právnici v prospech nás všetkých…..

 • Klobúk,dole.Je to super že ste to našiel.Ako som napísal inde hlavne by si to mali prečítať právnici čo zastupujú výsluhových dôchodcov na súde,vybraní kolegovia ktorí sú nimi zastupovaní.Tak isto vedenie APVV a ZVSR.

 • Takto som to našiel -- kto chce, nech to ešte odkontroluje, aby som nezavádzal.
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf

 • Osobne som si nie istý, či som to Rozhodnutie videl na webových stránkach.Táto skutočnosť bola ale v danej dobe obšírne medializovaná, pretože sa jednalo ani nie o znižovanie dôchodkov, ale “iba” zmrazenie do určitej výšky stropu.Ani to neprešlo na Ústavnom súde SR.Naše príspevky nikto po prečítaní možno aj -1000,- ľudmi(alebo neviem koľkými) nevyvrátil.Až klamali vo veľkom média, klameme aj my.(Noviny z tých rokov žiaľ odložené nemám)Ale nemyslím si.Kto bude chcieť môže si to overiť.

 • Zaujímavé,že toto rozhodnutie nepoznajú právnici ktorí nás zastupujú na súde.Neviem prečo ,ale minimálne od októbra je ticho.

 • Postupným NAKUMULOVANÍM príspevkov sa podľa mňa problém vykryštalizoval takto:
  Výsledok mi vyšiel následovný: Až na základe ROZHODNUTIA Ústavného súdu sa musia dôchodky ZVYŠOVAŤ, nemôže NIŽŠIA PRÁVNA norma, ktorou je napríklad zákon, ktorý schvália poslanci v parlamente dôchodky ZNIŽOVAŤ. Ani ZMRAZIŤ. Jednalo sa síce o civilné dôchodky, ale ROZHODNUTIE Ústavného súdu už existuje a to v prospech dôchodcov.
  Som presvedčený, že v OBDOBNOM POSTUPE v SR ako v ČR bráni už existujúce ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie.
  Pretrváva DILEMA: ROZHODNUTIE Ústavného súdu -- proti NEPRAVEJ RETROAKTIVITE
  Možno DILEMA: aj pre právnikov -- legislatívcov

 • Osobne si cením aj príspevok pána Lubomira Dubena z 10. marca 2015 o 13:15, ktorý ma prinútil “rozmýšľať a uviesť aj také skutočnosti, ktoré môže každý napadnúť, oponovať či roz-porovať.Čo sa doposiaľ nestalo.Napriek tomu, že to nebol politický komentár, aby kolegovia, aj iní boli v obraze, nútilo ma uviesť sled udalosti(aj politických) tak, aby aj nezainteresovaní, či neznalí veci si skutočnosť vedeli vysvetliť.Nuž možno to vie niekto lepšie napísať “lopatistický”.Niektoré veci je dosť problematické popísať odborne, aby tomu aj laik rozumel.Pričom sa tiež za laika považujem.
  “Každý nech si urobí názor,čo bráni v obdobnom postupe aj v SR”. —
  …..Po druhom vládnutí vlády pána Dzurindu, už sa nebudem opierať o čísla a dátumy presne, ale iba približne.Niekde to bolo aj presne podchytené.
  Medzi rokmi 2003-2006 bola zákonom zastavená valorizácia civilným dôchodcom do výšky(hornej hranice) približne -17.000(tis.) vtedajších slovenských korún.Vtedajšia opozícia Smer, to dala na Ústavný súd SR, ktorý rozhodol v znení(parafrázujem):Dôchodky sa ZVYŠOVAŤ — VALORIZOVAŤ každoročne MUSIA, bez ohľadu na HORNÚ hranicu dôchodku.Až nastúpil v roku 2006 do vlády Smer, medzi prvými opatreniami, ktoré urobilo MPSVaR — pani Tomanová, bolo realizované ROZHODNUTIE Ústavného súdu SR v praxi a dôchodky boli dôchodcom spätne doplatené.
  Výsledok mi vyšiel následovný: Až na základe ROZHODNUTIA Ústavného súdu sa musia dôchodky ZVYŠOVAŤ, nemôže nižšia právna norma, ktorou je napríklad zákon, ktorý schvália poslanci v parlamente dôchodky ZNIŽOVAŤ. Ani ZMRAZIŤ. Jednalo sa síce o civilné dôchodky, ale ROZHODNUTIE Ústavného súdu už existuje a to v prospech dôchodcov.
  Nechcem sa momentálne rozpisovať o sudcoch, ktorí si zakaždým obhája čo i len ZMRAZOVANIE svojich platov a platy sa im musia zvyšovať.
  Som presvedčený, že v obdobnom postupe v SR ako v ČR bráni už existujúce ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie.
  Kto má presnejšie čísla a dátumy, môže doplniť. Teraz dodávam, môže to ktokoľvek roz-porovať.Viac hláv -- viac rozumu.

 • Ja si myslím, že za nič sa netreba ospravedlňovať. Ospravedlniť by sa mali politici, či už opoziční, alebo koaliční nám, že veci dobabrali tak, že o ních teraz musíme rozprávať, aj sa hádať, aj jeden na druhého útočit, lebo nič nie je v poriadku (nie len naše SD,VD,valorizácie-nevalorizácie, bulharské konštanty… ale aj všetko všade inde), a níč s tým nerobia. Ani jední ani druhí.Len fingujú, imitujú, klamú a zavádzaju, keď nie aj niečo horšie.

  A koniec koncov, všetko je v štáte tak dopletené a poprepájané a súvisiace navzájom, že keby sme sa mali striktne vyvarovať politických tém, tak by sme to nenapísali ani pár nesúvislých slov.

 • “Kolega, prosím Vás vyhnite sa prosím politickým komentárom”.Máte pravdu -- s Vašim príspevkom súhlasím:
  Chvíľu som aj rozmýšľal, či tento príspevok je adresovaný mne.Najskôr áno.Ospravedlňujem sa.V drvivej väčšine mojich príspevkov sa snažím, aby o politike nebola ani zmienka, napriek tomu, že na tejto stránke je tiež sekcia “Spojíme sa za spoločnú vec?”,kde sa “angažoval” pán Jozef Gandžala 11. februára 2015 o 21:52 -- pravda, odvtedy sa už neozval.Ja som už predtým písal:o politiku sa nezaujímam a nezaujímal som sa ani vtedy, keď som bol služby činný.Bol som, som a aj budem naďalej nepolitický, hoci ako civil byť nepolitický nemusím.Čo sa týka politických komentárov.Sám ste(aj iní) dúfam, že sa nemýlim v inej sekcii písal, že vojna je pokračovaním politiky.Plne s tým súhlasím aj sa stotožňujem.Ale to isté si myslím -- nemusím mať pravdu, o sekcii v ktorej práve píšeme a to o zákone 328/2002 Z.z.Aj zákon 328 -- je podľa mňa výsledkom politiky a o to viac (ne)valorizácia, či možné úvahy o zdaňovaní či inom siahnutí na výsluhové dôchodky.Presvedčili sme sa o tom najmä od roku 2012.Som si vedomí, že niekomu nemusí dobre padnúť, ako sa vyjadruje “ulica”.Ja si myslím, že je to iba nastavenie zrkadla.Rozumní ľudia kritiku príjmu, pretože sa z nej môžu poučiť, poprípade aj niečo naučiť.Ešte raz sa verejne ospravedlňujem, až niektorý môj príspevok vyznel ako politický komentár.
  Prajem pekný deň.

 • Kolega, prosím Vás vyhnite sa prosím politickým komentárom. Už som na tejto stránke napísal, že našim cieľom je informovať, vysvetľovať a pomáhať našim čitateľom. Diskusia a komentáre by mali mať kvalifikovaný obsah k vecným problémom. Tým nemyslím len diskusiu odborníkov ale aj praktické skúsenosti, rady a návrhy našich čitateľov a prispievateľov z uplatňovania zákonov (teda aj vymožiteľnosti práva) a k pripravovaným právnym normám, bezpečnostnej stratégii, efektívnosti vynakladania prostriedkov daňových poplatníkov na modernizáciu OS a bezpečnostných zložiek, prípadne na ďalšie témy ktoré sa dotýkajú profesionálnych vojakov, príslušníkov bezpečnostných zložiek v služobnom pomere, výsluhových dôchodcov, veteránov a záujemcov z radov verejnosti, ktorí sa venujú bezpečnostnej problematike, technike, histórii, technike, zbraniam a zbraňovým systémom. Existuje aj návrh na “virtuálne” stretnutia bývalých kolegov ( spolubojovníkov ), ktoré by umožňovali aj osobné stretnutia na báze útvarov, jednotiek a inštitúcií. Dúfam, že sa tento projekt podarí zrealizovať.

 • Dnes som videl bilbord pri ceste ako sa z neho usmieva Matovič a dáva ľuďom na známosť že niekto ukradne tri miliardy ročne a ženy odbil karafiátmi.Páni akademici zo SAV treba sa pozerať týmto smerom.

 • Iba pre zaujímavosť: Málokto pochybuje o tom, že by Rakúsko nebolo demokratickým štátom.Dnes bolo v písanej forme na TA-3, že Rakúsko zavádza VYŠŠIU daň pre milionárov.Nuž, kde sme my, keď diskutujeme o tom, ako nezdaniť, alebo inak nezaťažiť dôchodky, pretože povedali odborníci SAV, uviedli analytici, napísali mimovládne organizácie …….”prisnilo” sa niekomu z dlhej chvíle…a poradili to našim politikom…snáď bude mať niekto rozum, pretože extrém vyrába ďalší extrém.A až by k takému niečomu došlo, čo v ČR nazvali nepravou retroaktivitou, tak potom môžu zobrať všetko, veď by to bola “iba” neprava retroaktivita…

 • Myslím si, že hodili “udicu”, čo my -- VD plus VD/SD na to.Popritom zakryť “spackanú” (ne)valorizáciu.Len vyzerá to tak, že existujúcim Rozhodnutím Ústavného súdu v prospech dôchodcov sa sami dobehli.Ale ako bolo písané:Či sme právny štát, nech posúdia iní.

 • Vtedy SMER išiel proti opozícii , tak sa to dalo.Teraz by išiel proti sebe,to sa nesmie.Naťahujú čas,niečo ušetria,predpokladám.

 • “Každý nech si urobí názor,čo bráni v obdobnom postupe aj v SR”. —
  …..Po druhom vládnutí vlády pána Dzurindu, už sa nebudem opierať o čísla a dátumy presne, ale iba približne.Niekde to bolo aj presne podchytené.
  Medzi rokmi 2003-2006 bola zákonom zastavená valorizácia civilným dôchodcom do výšky(hornej hranice) približne -17.000(tis.) vtedajších slovenských korún.Vtedajšia opozícia Smer, to dala na Ústavný súd SR, ktorý rozhodol v znení(parafrázujem):Dôchodky sa ZVYŠOVAŤ — VALORIZOVAŤ každoročne MUSIA, bez ohľadu na HORNÚ hranicu dôchodku.Až nastúpil v roku 2006 do vlády Smer, medzi prvými opatreniami, ktoré urobilo MPSVaR — pani Tomanová, bolo realizované ROZHODNUTIE Ústavného súdu SR v praxi a dôchodky boli dôchodcom spätne doplatené.
  Výsledok mi vyšiel následovný: Až na základe ROZHODNUTIA Ústavného súdu sa musia dôchodky ZVYŠOVAŤ, nemôže nižšia právna norma, ktorou je napríklad zákon, ktorý schvália poslanci v parlamente dôchodky ZNIŽOVAŤ. Ani ZMRAZIŤ. Jednalo sa síce o civilné dôchodky, ale ROZHODNUTIE Ústavného súdu už existuje a to v prospech dôchodcov.
  Nechcem sa momentálne rozpisovať o sudcoch, ktorí si zakaždým obhája čo i len ZMRAZOVANIE svojich platov a platy sa im musia zvyšovať.
  Som presvedčený, že v obdobnom postupe v SR ako v ČR bráni už existujúce ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie.
  Kto má presnejšie čísla a dátumy, môže doplniť. :good:

 • ad: pripomínať si históriu z predchádzajúceho príspevku- rozumej 2 roky -1944-1945.
  Následne obdobie v podaní “stálic”, je čas prehadzovanie výložiek z hnedej na červenú, potom na modrú. Krížik za hviezdu, hviezda na krížik. A odmenou je hodnosť, metál a postavenie.
  Ja vidím svetlo v ” rebeloch ” , ako to ” prispôsobiví lokaji ” nazývajú. Mimoriadny snem
  ZV SR bude víťazstvom lojality a podpory ” generálnej línie ” a odsúdením malých , nereprezantívnych, rozbíjačských klubov, ktorí chcú narušiť jednotu “

 • ad: predvídateľnosť .
  Miro, zdochýna pes , nehryzie, už len štekne.
  Po roku 1989 sa dalo na ” zabezpečenie ” prepusteným z armády VÝSLUŽNÉ. Predvídavo si uvedomiac nepredvídané reakcie .
  Odzbrojili silu, ktorú si vážne uvedomovali. Zachovali generalitu, potom zo 3x opakovane cez prísahu “ponúkali postoj “. Teraz môžu dokončiť celý proces deštrukcie. Pripomínať si minulosť, lokajsky prijímať prítomnosť a kašľať na budúcnosť.

 • Ja kde pozerám financmajstra -- tu -- pán Kažimír vysmiaty, tam -- pán Kažimír a ostatní vysmiaty, ale v dobrom : štátnej kase sa darí, sociálne balíčky rozdávame, voľby idú….tak na koho sa je potrebné znova vyzbeirať…?Grécko…?daňové raje…?”r-o-menšinu”? -- čo majú v mnohých prípadoch vyššie dôchodky(rozumieme sociálne istoty) od nás…?Či ide opätovne o nejaký POLIT-TRUTZ pretože sme výsluhoví dôchodcovia a sme na príťaž.Raz zrušili článok 4 Ústavy.Je na čase, aby aj nám VD a VD/SD zapracovali nejaký “článok”.Mohli by sa vyhnúť súdom. :scratch:

 • Ja si dovolím predpovedať: Asi by ich tí penzisti s vidlami ponahaňali…

 • …kým to vyhovuje štátu, tak sú schopní trepať o nepravej retroaktivite vzhľadom na to, že keby to mohlo aspoň trochu vyhovovať nám, tak aby nikto nemohol povedať, že sa jednalo pravú retroaktivitu. Ale ako to? Čo my a naše rodiny netvoríme štát? Základom štátu sú len podnikatelia, živnostníci a iní špekulanti, čo neodvádzajú to čo odvádzať majú, čo republika existuje? Na nás sa chcú hojiť? Aklebo čo?

 • Fúúú -- a ja som bol presvedčený, že sa už nikdy nebude nikto musieť z takýchto dôvodov súdiť….ale boli by sme proti sebe….. až by sme písali proti sebe.
  -- Až niekomu stiahnu z VD, VD/SD, či SD z -1000,-eúr a viac 100-200 eúr, aspoň mu čosi ostane.Dajme tomu 8 stovák a viac.
  -- Ale kto má dôchodok cca.-400,- eúr a stiahnu mu 40 až 80 eúr, ostanú mu 3 stovky a niečo.
  -- To už len budeme za “demokraciu”.Alebo:Chudobnému aj z hrnca vykypí…….Veď ….sociálne istoty v praxi…. :good:
  Až by to urobili 1 miliónu starobných dôchodcov nedovolím si predvídať reakcie ľudí….

 • V Českej republike prijali zdanenie všetkých výsluhových príspevkov s tým, že sa jedná len o nepravú retroaktivitu a dodnes prebiehajú súdne spory, ale zdanenie sa týka všetkých priznaných aj novopriznávaných výsluhových príspevkov vo všetkých rezortoch (MV ČR,MO SR,…).

  Každý nech si urobí názor,čo bráni v obdobnom postupe aj v SR.

 • Ešte jedna moja úvaha aj pre aktívnych slúžiacich silových rezortov -- až sa mýlim, môže to mi niekto vyvrátiť./ohľadom zdanenia, či iných odvodov nielen výsluhových dôchodkov/.
  1/ -- K dnešnému dňu, kto už spĺňa nárok na výsluhový dôchodok a či už má o ňom ROZHODNUTIE o PRIZNANÍ výsluhového dôchodku, t.j.,či už je civil, alebo je ešte v službe podľa §143aa…(ešte ho nepoberá, ale už mu patrí)či už zdanenia, alebo iné odvody by bola RETROAKTIVITA. Až by to bolo urobené iba výsluhovým dôchodcom a iným kategóriám dôchodcov nie, bola by to aj DISKRIMINÁCIA.
  2/ -- Vyššie popísaný bod 1/ by neplatil iba pre tých, ktorí v čase prijatia a účinnosti takéhoto niečoho by ešte neboli v danom čase podľa §143aa výsluhovými dôchodcami a §143aa by DOBEHLI až po prijatí-účinnosti takejto novely zákona-ov.Vtedy by to NEBOLA retroaktivita, ale diskriminácia voči ostatným druhom dôchodkov ÁNO.
  Taký je môj lopatistitický výklad.Môže ho napríklad niekto roz-porovať v tom, čo znamená retroaktivita v širšom ponímaní, ale to už je pre právnikov.Pre mňa čo je SPäTNE v NEPROSPECH občanov, teda aj výsluhovým dôchodcom -- je nesprávne, protiústavné, protiprávne, jednoducho nedemokratické…..

 • Pri “špekulovaní” o tomto probléme to vychádza tiež tak, že sa ním chce zakryť -- odviesť pozornosť od “spackanej” (ne)valorizácie 2012-2015-(2018)?,či od prípravy novelizovaných návrhov zákonov o Štátnej službe v silových rezortoch a zamýšľaní zaviesť kariérny postup, ako odznieva z OZP a tiež armády?
  V každom prípade je zlé až ten, koho sa už dotýka výsluhový dôchodok v: pre neho aktuálnom roku si napíše “žiadosť” a takto sa rezorty zbavujú v drvivej väčšine prípadov odborníkov….a potom sa “narieka” nad rozliaty mliekom…

 • Škoda, že som si ho nestiahol /nie som veľmi zručný pri práci s PC a nepredvídal som ,že sa na niečo mimo zasmiatia môže hodiť/, ináč by som ho ho tu určite zavesil.Viem, že tento web vonkoncom nie je humoristický denník, ale teraz by tu zapasoval jak “riť na šerbeľ”. Aj odborne.

 • No, a práve na tých, čo sa zrazili s koňom pasoval jak vyšity ten eroticko-medicínsky fór, čo zmizol zo starého webu :good:

 • Počas pracovnej kariéry( koľko už kto slúžil) sme si okrem iných odvodov platili aj zdravotné odvody.V našom Slovenskom bezplatnom zdravotníctve si každý niečo platíme z výsluhových aj výsluhovo-starobných dôchodkov:zubárov, očných lekárov, ortopédov…atď.Ten niekto kto tvrdí, že dôchodky je potrebné zdaniť, či inou formou zaťažiť, sa musel zraziť s koňom.V tom prípade potrebuje minimálne veterinára a najlepšie súkromného, aby vedel, čo je to platiť.
  Podľa môjho názoru sa takýmto spôsobom vyrába “panika”…?v rámci VD plus VD/SD plus aktívny slúžiaci a takto sa úmyselne vyrábajú vlny odchodov zo silových rezortov.O vlnách odchodov by vedeli rozprávať napr. aj v OZP:Tie vlny odchodov sa od 1989 roku odohrali viackrát a ako to vyzerá, ešte to neskončilo.
  Potom nie je žiadne prekvapenie, že všetko smeruje k tomu, aby pre aktívne činných kolegov v silových rezortoch po napĺnení §143aa, po 2030-tom roku výsluhové dôchodky de jure fungovali a de fakto zanikli -- pravda okrem tých, ktorí urobia kariérny postup.Alebo sa mýlim…? :unsure:

 • …..”Mali by byť v strehu práve z dôvodu zverejňovania článkov, že sme jedna z mala krajín v EU, ktorá nemá zavedený odvod, resp. daň z dôchodku….””mali byť v strehu práve aj výsluháči….”
  …..Výsluhový dôchodcovia boli v strehu už aj v roku -2012,- kedy bol úmysel zdaniť výsluhové dôchodky -19,- percentov daňov, či -10,-percentným stabilizačným odvodom.Politické “špičky”(pán Glváč) v médiách vtedy priznali, že lepším riešením je postupné predĺženie služby na 25 rokov.Podľa môjho názoru to bolo iba skrášlenie situácie, aby NEMUSELI priznať, že zdanenie výsluhových dôchodkov, či stabilizačný odvod, ktoré už boli PRIZNANÉ ROZHODNUTÍM je jednoducho RETROAKTIVITA ako bolo skonštatované aj na web stránkach mnohými prispievateľmi aj právnikmi.Hoci v širšom vysvetlení pojem retroaktivita je pre odborníkov.Čo sa týka ale Rozhodnutia o priznaní výsluhového dôchodku a jeho znižovaní “nejakými daňami”, je pre mňa jednoznačne protiprávne.Raz sme si niečo vyslúžili, v tomto prípade výsluhový dôchodok, tak čo kto má do toho rýpať…..
  …..”Sami vedci zo SAV vedia, že demografia je v takom stave, že dnešné systémy, či už civilné alebo aj tie policajné sú neudržateľné…. ”
  Vedci zo SAV asi nevedia o zákone 328/2002 Z.z. §143aa o postupnom predĺžovaní služby na 25 rokov, čo od 1. mája 2013 bude trvať približne -18,-rokov a bude ukončené po -2030,-tom roku, čo je oveľa ďalej, ako je horizont myslenia vedcov SAV.Čo keď vzhľadom aj na možné vojnové konflikty vo svete (Ukrajina a …pod), zrazu na Slovensku z pozície imigrácie obyvateľstva bude prebytok pracovnej sily…Ale SAV to už vie dopredu….Vie SAV reakciu -10.000(tis.) výsluhových dôchodcov, ktorí majú nižší dôchodok ako je -400,-eúr, či reakcie približne MILIÓNA starobných či predčasných starobných dôchodcov, ktorí majú nižší dôchodok ako -400,- eúr, až by došlo k “nejakému zdaňovaniu” aj pre nich…?Nechcem domyslieť, že už vymysleli na Slovensku: 2. dôchodkový pilier -- zlé, tretí dôchodkový pilier -- zlé, no čo už len vymysleli dobré, okrem svojich katastrofických predpovedí…?
  “Mali by byť v strehu práve z dôvodu zverejňovania článkov, že sme jedna z mála krajín v EU, ktorá nemá zavedený odvod, resp. daň z dôchodku…..”Mimochodom vedia v SAV, či aj inde v akej výške sú výsluhové dôchodky, starobné dôchodky, či celková životná úroveň v krajinách Európskej Únie ….?Myslím od Rakúska na západ….. :wacko:

 • Všetkým výsluhovým dôchodcom,pred
  pár dňami som tu písal o legislatívnom zámere znovu po volbách /čo už je za dverami/otvoriť zákon 328 o sociálnom zab. policajtov atď. Aj keď som stále aktívny policajt, myslím si že by mali byť v strehu práve aj výsluháči. Mali by byť v strehu práve z dôvodu zverejňovania článkov, že sme jedna z mála krajín v EU, ktorá nemá zavedený odvod, resp. daň z dôchodku. Sami vedci zo SAV vedia, že demografia je v takom stave, že dnešné systémy, či už civilné alebo aj tie policajné sú neudržateľné. /Veď viete si predstaviť 50-ročného obvoďáka v BA?/. O čo mi vlastne v tomto príspevku ide? Ide mi predovšetkým o moje sociálne zabezpečenie,a taktiež o dodržanie ústavnosti v tomto štáte, konkrétne nezavádzanie retroaktivity.

 • Priatelia, Vaše príspevky (hore aj dolu) považujem osobne za velmi hodnotné, vyvolávajúce zamyslenie ako riešiť diskutovanú problematiku. Diskutujúcich je zatial pomenej, to však nič neznamená, čitateľská verejnosť mlčí čo znamená že svedčí. Vyčkáva. Až potečie do topánok (akože nie žeby teraz netieklo -- viď bulharské konštanty a iné smiešnosti) tak sa diskusia s istotou viac rozprúdi.
  Pokiaľ ide o návrh vytvoriť sekciu ekonomiky -- čo nie je môže byť. Ešte fungujeme iba dva mesiace… Máme prísľub od renomovaného právnika že povedie rubriku “Súčasná právna úprava” podľa najmodernejších postupov, verme že to rozbehne čo najskôr.
  Už teraz ďakujem za kvalitné rozbory a vytrvalosť p. Mirovi Palfimu, Milanovi Faltinovi, Jaroslavovi Junekovi, Milanovi Kolenovi, Jurajovi Fusekovi aj “Ivanovi”. Priatelia pokračujte a ostatní nebojte sa k ním pridať.
  Spoločne sa ľahšie ťahá.
  webmajster

 • Z predchádzajúceho príspevku:”Pekne to vidieť aj na (ne)valorizácii výsluhových dôchodkov v praxi za roky 2012(0 — zvýšenie)…2013…2014…2015 — postupné znižovanie” -- pre každého…
  …..Bez ohľadu na defláciu, infláciu či stagnáciu -- riešiť situáciu by (možno)pomohlo, aby aspoň nedošlo k ZNÍŽENIU životnej úrovne VD a VD/SD tak , ako je predpoklad na rok 2018:
  …..zvýšenie o: dôchodcovskú valorizáciu podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša -- ako je to aj plánované, ale termín je ešte veľmi vzdialený.Spoločne s JDS, pričom pamätať na §68, ale všetko je v rukách odborníkov -- legislatívcov.My laici toho už asi viac nevymyslíme.

 • …..rozviniem problém: možno sa zdá, že pôžičky, spotrebné úvery, hypotéky…atď. pre mladých ľudí, či konkrétne kolegov aktívnych v činnej službe sú výborným riešením -- veď za požičané sa budú platiť nízke úroky a pritom si svoje potreby uspokoja ihneď, t.j. na počkanie…..lenže čo keď, ako sme už písali…a čo ďalej:
  …..Čo až sa naplní myšlienka kolegu Ivana z príspevku 22. januára 2015 o 14:03 -- citujem:”Zákon 328/2002 síce umožňuje získať nárok na výsluhový dôchodok, ale iný zákon neumožní potrebný počet rokov odslúžiť”…
  …..A to je problém u mladších ľudí, mladšej generácie -- čo ďalej pri strate zamestnania.Konkrétne u kolegov pri Návrhu zákona o štátnej službe, ktorý (ne)vie sa ako je “uvarený”, keďže diskusia k nemu absentuje, ako sme už písali či už z dôvodu rezignácie, alebo nezáujmu…

 • No, ja som ekonomický antitalent. Ale ako to sledujem, posledné 3 roky, tak mi z toho vychádza len to, že naše penzie-či už VD, ale aj SD a iné ID, SiD…….už dorastli /dovalorizovali/. Sme na stopke, pod zasneženým kopcom, jak by sme povedali my TIR-aci, a bude fígeľ sa pohnúť, aby nás neskrížilo.

 • K tomuto príspevku a príspevkom nižšie(o danej téme) som bol “inšpirovaný” skutočnosťou, kedy v minulosti -- hektickej dobe po 1989-tom roku vyvolanou INFLÁCIOU bola už finančne nízkymi dôchodkami(aj u VD) obetovaná jedna generácia dôchodcov.Jedna Generácia rovná sa 20 rokov.Výhľadovo dopredu sa tlačením 1 -- BILIÓNA nekrytých Éur od 1. Marca 2015 až do polovice roku 2016 -- Európskou centrálnou bankou (ne)dá sa predpokladať, či sa situácia nebude opakovať.Pekne to vidieť aj na (ne)valorizácii výsluhových dôchodkov v praxi za roky 2012(0 -- zvýšenie)…2013…2014…2015 -- postupné znižovanie:
  Miro Palfi napísal: 4. marec 2015 v 10:27
  Škoda, že tu nie je aj sekcia o ekonomike/mohli by sa vyjadriť aj odborníci vzhľadom na možný dopad pre (VD)dôchodcov/: mne “amatérovi” v ekonomike to neustále vychádza na: “Je tu rozpor…?, medzi štátom a obyvateľstvom”…?ako je v príspevku vyššie…a tiež v článku/link-u/ nižšie zo dňa 25. januára 2015 o 9:40 — Pri tom sa možno budú rozporovať aj renomovaní ekonómovia:
  — Prví: zástancovia štátu — obhájcovia obrovských dlhov, pôžičiek, bánk, hypoték…zadĺžených štátov k HDP(napr.Grécko, Španiesko, Portugalsko…atď).
  — Druhí: zástancovia obyvateľstva/dôchodcov/ — jedno akých dôchodcov — obhájcovia úspor, nižších cien tovarov a služieb…čo je dobré pre ľudí.
  http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/sme-male-nemecko-splnili-sme-nedosiahnutelny-ciel-674244
  Škoda len, že autor článku “sme-male-nemecko-splnili-sme-nedosiahnutelny-cieľ” -- nepíše o celkovej životnej úrovni nemeckých občanov/dôchodcov/, o priemernom dôchodku, či nedávno schválenej minimálnej mzde okolo -- 1500,- Éur mesačne.Aby to bolo objektívne… :scratch:

 • Škoda, že tu nie je aj sekcia o ekonomike/mohli by sa vyjadriť aj odborníci vzhľadom na možný dopad pre dôchodcov/: mne “amatérovi” v ekonomike to neustále vychádza na: “Je tu rozpor…?, medzi štátom a obyvateľstvom”…?ako je v príspevku vyššie…a tiež v článku/link-u/ nižšie zo dňa 25. januára 2015 o 9:40 -- Pri tom sa možno budú rozporovať aj renomovaní ekonómovia:
  -- Prví: zástancovia štátu -- obhájcovia obrovských dlhov, pôžičiek, bánk, hypoték…zadĺžených štátov k HDP(napr.Grécko, Španiesko, Portugalsko…atď).
  -- Druhí: zástancovia obyvateľstva/dôchodcov/ -- jedno akých dôchodcov -- obhájcovia úspor, nižších cien tovarov a služieb…čo je dobré pre ľudí.
  http://finweb.hnonline.sk/spravy-zo-sveta-financii-126/sme-male-nemecko-splnili-sme-nedosiahnutelny-ciel-674244

 • “To ,či sa budeme chváliť že sme právny štát ,nech posúdia iný.”
  Chváliť ani nie, snáď konštatovať.Ale je pravda, nech to posúdia iní.My by sme vedeli posúdiť napr. tú skutočnosť, ako je popísaná aj v príspevku z 2. marca 2015 o 18:42(nižšie):
  “Prípad nevalorizácie stojí na súde.Neviem či by zainteresovaní nemali kontaktovať prokuratúru pre nečinnosť súdu.Trojročná lehota sa blíži,ZVSR rozhádaný,APVV je zatiaľ ticho”…
  …to by tiež čo-to naznačilo, ako sme na tom s právnym štátom(aspoň v tomto prípade)…

 • Zadotovať št. rozpočet pomocou osobitného účtu- to je jednoduché-nevznikne žiadný dlh, veď štát to sme aj my VD.
  Ale opačne, vrátiť do osobitného účtu, to čo sme si z neho od VD požičali, je už zložitejšie, ak nie nemožné, pretože to by zase vznikol deficit v štátnom rozpočte.
  Na prvý pohľad to takto vyzera, že dlh nie je, ale v skutočnosti je-voči nám VD, hoc sme súčasťou štátu.Preto to zavedenie tých bulharských koeficientov a konštánt do valorizácie. Nevalorizujeme jak v r. 2012? Ale kdeže, valorizujeme každoročne…Ale o jaké cifry? Pomaly o záporné, preto musí byť v r. 2018 “halt”, lebo v opačnom prípade by sme museli z VD po tomto roku vracať my na osobitný účet.
  V podstate, v roku 2012 to sekli naráz. Od r. 2013, ten sek natiahli na 5 rokov-režu pomaly ale isto.

 • To že presunuli približne -1,7- teda takmer 2 miliardy Sk, teraz by to bolo okolo -50 až 60,-milióna éur z prebytku osobitného účtu do štátneho rozpočtu SR, bola vtedy iba krátka informácia v novinách(OZP), neviem či to aj odznelo v médiách.Bolo to realizované potichšie, ako ticho.Myslím, že bola o tom zmienka aj na web-stránkach.Pamätáme ale slova pána Kažimíra, keď sa išla predĺžovať postupne doba služby na 25 rokov a to, že je jedno, kde je deficit financií.Či v štátnom rozpočte alebo na osobitnom účte, podľa jeho slov deficit ako deficit.Tak potom prečo starosť o osobitný účet či je naplnený.Veď až by bol prázdny tak štát “zadotuje” zo štátneho rozpočtu tak, ako svojho času osobitný účet “zadotoval” štátny rozpočet SR.Keď už má byť tá spravodlivosť…

 • Zlepšenie tam je,ale to minister pripisuje zvýšenými príspevkami,nedal tým čo len naťahujú ruky,mali na mysli všetkých VD. Ale to nevidia alebo nevideli, keď 328 vstupovala do platnosti,tak aj tí čo vtedy slúžili prispeli na vyrovnávanie dôchodkov bývalým kolegom.Nechcem uraziť aktívnych policajtov ,záchranárov,hasičov,colníkov a všetkých prispievateľov do systemu,nechali sa oklamať odborármi ako aj samotným naväčším. Všetkým zamlčali ,že peniaze z osobitného účtu šli do ŚR .Účet ostal prázdny ,trebalo ho nejak naplniť.Za zvládnutú situáciu bol najväčší pochválený.
  To ,či sa budeme chváliť že sme právny štát ,nech posúdia iný.

 • Začnem od konca.Nebudem písať veľmi o korupcii, ale nie som presvedčený, že každý musí začať od seba.Som reálne zmýšľajúci človek a verím že existuje veľa poctivých a jednoduchých ľudí, ktorí v živote nekorumpovali ani sa nedali skorumpovať.Preto som presvedčený, že nie každý musí začať od seba.A vôbec by som si to nedovolil tvrdiť o ľuďoch, ktorých nepoznám.
  Ale naspäť k téme.Čo sa týka financovania aj výsluhových dôchodkov(valorizácie).Veď keď bol v určitých rokoch osobitný účet prebytkový, v Slovenských korunách(boli uvádzané aj presné čísla),odhadom cez jednu miliardu 300 až 700 miliónov bolo prevedených do štátneho rozpočtu.Len na to sa už akosi zabudlo.Po novelizácii 328-ky po 1.máji 2013 a postupnom predĺžovania služby na výsluhový dôchodok na 25 rokov služby už znova prenikli informácie o výraznom zlepšení hospodárenia osobitného účtu.Takže to najskôr nebude o nedostatku financií.Skôr to bude o politickej vôli.(keď sa napr. nájdu financie na iné sociálne balíčky).
  Či sme právny štát:No ja to beriem tak, že nám nikto nič nesľúbil.Tie paragrafy, ktoré som uviedol, sú zákonodarcom dané v zákone a dokiaľ nedôjde k zmene, jednoducho platia a z toho vychádzam.Až §§-fy zmenia po prípadnej novelizácii zákona, nepoviem,……ale zatiaľ platia….. :bye:

 • O tom, či sme právny štát ma zatiaľ nič nepresvedčilo a to už mám pomaly 40. Preto si myslím, že spoliehať sa na to, čo dnes sľúbili v zákone na rok 2018 vyznieva ako naivita. Ono to funguje asi takto: “To čo Vám Ja sľúbim, to Vám nikto nedá”. Lebo problém s korupciou nieje len v zdravotníctve, ale v celej spoločnosti. A práve korupcia je dôvodom nedostatku financií a to potom vedie k tomu, že sa peniaze hľadajú rôznymi nie práve férovými spôsobmi. Takže musí sa tu ešte veľa zmeniť, ale hlavne sa musí znížiť korupcia na minimum najlepšie úplne zaniknúť. A to sa stane len tak, že každý začneme od seba. KAŽDÝ.

 • Už som tu raz písal,treba si pozrieť noviny OZP čísla 11 a 12 z minulého roku. Po prečítaní každý pochopí prečo je to tak.Dnes som kontaktoval predsedu odborov ,verím že bude mať toľko času a ozve sa.Prípad nevalorizácie stojí na súde.Neviem či by zainteresovaní nemali kontaktovať prokuratúru pre nečinnosť súdu.Trojročná lehota sa blíži,ZVS rozhádaný,APVV je zatiaľ ticho.

 • Treba veriť, že nie len nás 5 a 1/2, ale omnoho viac. Ibaže čo z toho, keď pre kompetentných je to momentálne jak hádzanie hrachu na múr. A nie len pre najkompetentnejších-tí sa z toho vykrútia formulkou “a čo že sa nikto neozval”. Veď tí vyrábajú socialné baličky jak na bežiacom pase. Problém je v tom, že naši prezidenti-rezidenti, predsedovia, tajomníci, farári, kostolníci a ostatní pobočníci a poverenci hrajú skapatého chrobáka. Veď čo, oni sú už spravidla za vodou, takže načo sa naťahovať s hentými pri kormidle. Pohodlnejšie je robiť sa že robím pre penzistov možné aj nemožné do roztrhania tela,pochváliť sa s tým raz za čas na VČS ,zúčastniť sa dajakej recepcie, oslavy v parádnej uniforme, futbalového turnaja, výstupu na Rysy, či Kríváň v služobnom aute, prípadne aj na guľaš prísť-to samozrejme pešo, s ešusom za opaskom a tak podobne…
  Hej, ale hlavne :skritizovať tých nespokojných na rôznych konferenciach, snemoch, ale niekde aj na loajálnych VČS.
  Tak toto je hlavný problém a nie nás 5 a 1/2, alebo aj viac…My by sme boli tiež najradšej ticho…

 • PLATÍ TAKÁ POUČKA (všeobecná): Problém, ktorý netrvá ani tri dni, nie je problém.Táto problematika “(ne)valorizácie” sa diskutuje od 25. januára 2015 a predtým tento problém vznikol v roku 2012 -- pre všetkých výsluhových dôchodcov.Teda je to problém, nech si myslí každý čo chce, ako vraví Milan Faltin, keď nás o ňom diskutuje aj len 5 a pol.
  Výsluhoví dôchodcovia snáď NEMôŽU za to, že o Návrhu o štátnej službe nediskutuje nikto či už z dôvodu rezignácie, či nezáujmu aktívnych vojakov, či policajtov a to sa ešte nevie ako to dopadne, alebo čo sa varí(navarilo) v “kuchyni” a aký to bude mať dopad v súvislosti so Zákonom 328/2002 Z.z. -- keď predtým v príspevkoch bolo konštatované:…..
  …..a to Ivan aj vo Vašom príspevku, až sa nemýlim:
  “Zákon 328/2002 síce umožňuje získať nárok na výsluhový dôchodok, ale iný zákon neumožní potrebný počet rokov odslúžiť.”…..
  …..a čo a ako ďalej…..

 • Ivan, jaké mi tu verejné financie? Ved už som dneska naznačoval, že tie by aj boli, keby každý odvádzal čo odvádzať má. Keby sa nešpekulovalo, nekradlo,nekorumpovalo…Tak dajak to aj povedal bývalý minister spravodlivosti /taký bradatý/ , pri poslednom štrajku v BA, keď okolo štrajkujúcich išiel 19. februára ráno do roboty /dávali to TV/ . Takže Miro Palfi má pravdu. Možno sa teraz smejú, ale príde doba, že sa dosmejú, jak prorokuje aj Juraj Fusek.A potom si budú šúchať svoje plešiny, že kam to dopracovali. :negative:

 • Ivan, dalo by sa povedať, že kto sa smeje naposledy, ten sa smeje najlepšie.A či to budú “oni” ťažko povedať.”Terajší spôsob valorizácie ostane zachovaný aj po 1.7.2018″ -- až sme právny štát, tak nezostane zachovaný, pretože vstúpi do účinnosti §68 odst.16. To je, akoby sme povedali:až bude doslova a do písmena naplnený §143aa Zákona 328/2002 Z.z. po 2030 roku a kto nebude mať k určitému dátumu odslúžených 25 rokov, ale iba 16…17…23…24 rokov, pričom už bude výsluhový dôchodca, t.j.bude mať Rozhodnutie o Priznaní výsluhového dôchodku tak ten nebude spĺňať podmienky na poberanie výsluhového dôchodku: z takého dôvodu “oni” nám spätne dôchodky poberú, pretože nebudeme mať odslúžených 25 rokov služby v danom aktuálnom čase..Alebo ešte ináč.Až predĺžia starobné dôchodky postupne na 63…64…65…rokov, tak všetkým tým, ktorý šli do predčasného starobného dôchodku v 60-tich rokoch fyzického veku alebo ženy(matky), ktoré šli do starobného dôchodku v 53…54…55…rokoch fyzického veku, tak “oni” im to tiež poberú…?Tak sme právny štát, alebo nie sme právny štát…?Čo na to retroaktivita… :good: Nech sa baví, kto chce….Vy asi nebudete mať valorizáciu -17,-centov, ale viem, tam u činných služby je problém aj s Návrhom o štátnej službe… :scratch:

 • Môj názor je, že terajší spôsob valorizácie ostane zachovaný aj po 1.7.2018, lebo je veľmi šetrný k verejným financiám. Jednoducho termín 1.7.2018 posunú o pár rokov ďalej, niečo nasľubujú, aby VD boli ticho a hotovo. A na tejto vašej diskusii sa podľa mňa veľmi dobre bavia.Čaute.

 • A keďže sú “veľmi múdri”, tak do SP si nechávajú strhávať odhadujem tak z minimalných platov- určite nie zo všetkého čo kadejak pofiderne poberajú…

 • Radcovia sú radi,že majú také teplé miestečka.Predsa sa nebudú biť za nepotrebných.Zabúdajú že aj z nich sa stanú nepotrební,tí čo len naťahujú ruky.

 • Až ich -- “radcov” -- nepresvedčujú fakty a argumenty, tak tam nemajú čo robiť.Až je to úmysel, tak tam tiež nemajú čo robiť.Až to nevedia robiť, nech sa nehambia to priznať a vyjadria sa aj na týchto stránkach.Môžeme sa pozhovárať aj o tom, či aj oni majú nižšie výplaty, ako -10.000,-(tis.) našich kolegov dôchodky nižšie ako -400,-eur a či aj im zvyšujú násobné tisíc-eurové platy o pár centov, prípadne euro, dva, tri….Vyzerá to tak, že od roku 2012 popísaná pravda z našej strany je doopravdy PRAVDA. Je také porekadlo:Kto mlčí, ten svedčí.A v rokoch -2012,-2013,-2014,-2015,- sme nepočuli jeden slušný a objektívny protiargument, aby sme mohli slušne reagovať.A že by sme reagovali, to je tiež fakt…Ako som už písal…každý z nás je raz z času na čas aj voličom a aspoň v deň volieb sa určite slobodne vyjadríme…To je veľmi slušne povedané, tiež FAKT… :wacko:

 • Dovtedy, kým MO, MV, iným M, na to majúcim vplyv a ich radcom /načo majú M- stri radcov? Nemajú adekvátne školy , nerozumia svojej robote,alebo čo?/, netresne niekto poriadne päsťou do stola, až im kalamáre naskočia. Lebo doteraz to žiadna “konzerva” nespravila. Maximalne tak akurát loajalne ne/rokovli, ne/zučastňovali sa, ne/vyjednávali a tak podobne-šak to vieme všetci veľmi dobre…

 • “Čo má s odslúženými rokmi spoločné valorizácia.” -- nemala by mať nič spoločné, tak ako nemá s nimi nič spoločné u civilov.Už boli o tom popísané haldy papiera.Odslúžené roky boli zohľadnené už raz pri výpočte výsluhového dôchodku a to od 30 do 60 percent.Najnovšie do 65 percent.Pri valorizácii §68 sú použité tie isté roky druhýkrát.Čo je nezmysel a každý to dobré vieme.Prečo to neurobia takto u civilov?Lebo aj Sociálna poisťovňa vie, že použiť dvakrát tie isté roky je nezmyslel.Iba radcovia MV SR, MO SR alebo neviem kto to nevedeli, nevedia a vedieť to nebudú.Alebo potom je to úmysel?Lenže vychádza to tak, že až sa naplní črtajúca sa deflácia -- poškodený bude v budúcnosti každý výsluhový dôchodca ešte viac. Hoci neviem čo môže byť poškodenie viac ako -17,- centov.Možno pôjdeme do mínusu a budeme ešte doplácať OSZ, či VUSZ.JDS sa snaží aspoň niečo vyrokovať, ale výsluhovi dôchodcovia budú najskôr ťahať v budúcnosti za kratší koniec.Dokedy……Zatiaľ je stanovený rok 2018.

 • Nerozumiem prečo sa neprehodnotí valorizačný mechanizmus aby bol konečne normalny,nediskriminačný keď sú finacie na iné soc.baličky.Prečo musia do roku 2018 trpieť VD ktory museli opustiť uniformu zo zdravotnych,reorganizačnych dôvodov a majú odslúženych menej rokov.Vyška dôchodku bola určená podľa odsluženych rokov.Čo má s odsluženymi rokmi spoločné valorizacia.

 • Vyzerá to tak, že až to pôjde takto ďalej, všetci budeme mať v budúcnosti možno rovnako /a to nás spojí/ -- “nič”. :scratch:

 • Treba sa poďakovať pánovi Litvovi, hlavne ze on si pre seba vydobyl 65% príspevok. :good:

 • PREDPOKLADANÁ VALORIZÁCIA VÝSLUHOVÝCH DÔCHODKOV VOJAKOV A POLICAJTOV OD 1.7.2015

  V roku 2015 sa starobný dôchodok zvýšil o 5,20 eura
  Valorizácia výsluhových dôchodkov od 1 7 2015 (2)
  1 2 3 4 5 6
  roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku roky v službe koeficient zvýšenie výsluhového dôchodku

  1 2 3 4 5 6
  15 1 0,17 30 31 5,37
  16 3 0,52 31 33 5,72
  17 5 0,87 32 35 6,07
  18 7 1,21 33 37 6,41
  19 9 1,56 34 39 6,76
  20 11 1,91 35 41 7,11
  21 13 2,25 36 43 7,45
  22 15 2,60 37 45 7,80
  23 17 2,95 38 47 8,15
  24 19 3,29 39 49 8,49
  25 21 3,64 40 51 8,84
  26 23 3,99 41 53 9,19
  27 25 4,33 42 55 9,53
  28 27 4,68 43 57 9,88
  29 29 5,03 44 59 10,23

 • Oprava -- (16) Od 1. júla 2018 -- takže nie je tam od 1. januára, je tam minimálne tento rozpor oproti civilným dôchodcom.(JDS).Ale ako som písal , neporovnával som to s “§ 82 zákona č. 461″
  Ospravedlňujem sa -- asi “unavené oči”. 🙂

 • Od 1. januára 2018 to už v Zákone 328/2002 Z.z. §68, odst.16 zákonodarca myslel…? -- pre ilustráciu odst.16:
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské
  výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o
  percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o
  sociálnom poistení na kalendárny rok, v ktorom sa tieto dôchodky z výsluhového
  zabezpečenia zvyšujú.
  “zvyšujú o
  percento zvýšenia dôchodkových dávok ustanoveného vo všeobecných predpisoch o
  sociálnom poistení na kalendárny rok, …….”Je ale pravda, že som to neporovnával s “§ 82 zákona č. 461” ako uvádza Dr.Milan Kolen, iba mne to tak pripadá, že zákonodarca v odstavci č.16 na to myslel.Môžem sa aj mýliť. :scratch:

 • Vážení kolegovia ako aj diskutujúci. Uvažovať o termíne posúdenia účinnosti § 68 valorizácia VD v zákone č. 328 z termínu 1.1.2018 na termín 1..2016 je možné len v teoretickej rovine. V praktickej rovine to nie je možné z týchto dôvodov. Musí sa dodržať procedurálny postup legislatívnych zásad vlády. Táto otázka je úzko prepojená s plánovanou postupnou novelizáciou zákona 461 kde je zatiaľ navrhovaný termín niektorých zmien až do k 31.12.20017, účinnosť od 1.1.2018. Toto sa nedá zmeniť ani ovplyvniť. To ale neznamená, že mame pasívne čakať. Je potrebné v tomto duchu posielať návrhy na legislatívne zmeny na sekciu k tomu určenú na MPSVaR, prípadne v zákonu 328 na MV SR ako aj na MO SR. Navrhovať, aby termín valorizácie v zákone č. 328 bol stanovený úplne rovnako s rovnakými kritériami, s rovnakým dátumom ako bude stanovený v § 82 zákona č. 461. Potom nebudú rozdiely vo výške podľa odslúžených rokvov, ale podľa rovnakého percenta ako majú občania.

 • Je na tejto stránke sekcia “Spojíme sa za spoločnú vec?”Valorizácia §68 Zákona 328/2002 Z.z je jednou, keď nie jedinou z vecí, ktorá rozdeľuje výsluhových a výsluhovo -- starobných dôchodcov.Ibaže tentokrát to vyzerá tak, že v budúcich dvoch rokoch každý dostane menej.Tabuľka valorizácie výsluhových dôchodcov sa odvíja od valorizácie civilných dôchodcov(JDS).Tí už pochopili, že to nebude nejako veľa a Lipiansky(JDS), Richter(MPSVaR) -- podľa medializovaných informácii, sa budú veci snažiť riešiť buď Vianočným príspevkom, alebo 13-tym dôchodkom.Pravda je aj tá, že doteraz keď sa tieto veci týkali súbehov dôchodkov, tak výsluhovo -- starobní dôchodcovia vyšli naprázdno:napr.pri Vianočnom príspevku.Preto aj v predošlých príspevkoch je zmienka o vyvolaní rokovaní k týmto problémom….

 • A keď sa to tak vezme kol do kola: 19 € nie je bohvie čo, ale furt lepšie ako hrdzavým drátom do oka. Ale čo je 0,30 €? Odpovedám : Výsmech ľudom. To si nikto neuvedomuje?

 • Valorizácia (valorizačný mechanizmus) je protiústavný a diskriminačný.Konštatovanie, že výška valorizácia sa viaže aj na princíp zásluhovosti nie je možné aplikovať na poberateľov výsluhového dôchodku lebo tento princíp sa už raz uplatnil (pri výpočte sumy výsluhového dôchodku, kde sú zohľadnené odslúžené roky) a nie je možné ho uplatňovať dvakrát. Zákon stále definuje pojem výsluhový dôchodca a nie kategórie VD podľa rokov služby. Je smutné,že VD ktorý museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15-20 rokoch do civilu majú valorizáciu od 0,30- 2,6 € . Veď je to totálna hlúposť . Nehovoriac o tom, ak niekto má odslúžených 40 rokov a valorizáciu 19€ r.(2013) tak nemôže byť po 20 rokoch valorizácia 4,11€…. podľa súčastného vzorca. Keď už tak 9,5 €. A druhá vec či od 1.1 2018 nebude opäť zavedený valorizačný mechanizmus s debilnou bulharskou konštatou a to si myslím ,že je aj úlohou ZVSR aby sa to nestalo.

 • Nožnice sa už neudržateľne roztvárajú vďaka nenormálnemu valorizačnému mechanizmu míľovými krokmi. Veď už druhý rok je najvyššia valorizácia za 2013 po 40 rokoch služby 19,04 €,po 20 rokoch služby 4,11€ po 15 rokoch služby 0,38 €. Valorizácia 2014 po 40 rokoch služby 14,96 € po 20 rokoch služby 3,23€ po 15 rokoch služby 0,30€. A to nehovorím o budúcom roku 2015 kde valorizácia po 15 rokoch vychádza cca 0,17 €. Samozrejme vedenie ZVSR nemá za potrebu ani jednou vetou povedať aké kroky k uvedenej skutočnosti podnikajú. Ale sýty hladnému neverí a určite nik vo vedení ZV SR nemal tento rok valorizáciu 0,30-2,06 €. To by sa inak písalo. Ja som už predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR p. Baškovi, osobne napísal 5 emailov ,kde ho doslova prosím aby našli kroky na zmenu tohoto diskriminačného,protiústavného valorizačného mechanizmu,ktorý je napľutím do tváre tých, ktorý slúžili štátu a svoje záväzky do bodky naplnili.

 • 26.3.2015 má byť Mimoriadny snem -- Zväz vojakov -- až sa nemýlim.

 • A čo má biť toho 26.3.2015 ?????

 • Priatelia,skúste si prečítať noviny OZP čísla 11 a 12.Mne sa z toho vymývania mozgov ,ježili všetky chlpy.

 • A trebalo by to, aspoň u vojska rozbehnúť minimálne hneď po tom 26.03.2015. U ostatných silových zložiek , hoc aj dneska.

 • Tak myslím: Či by nebolo dobré rozdiskutovať veci ohľadom nižšie napísaných príspevkov vzhľadom aj na sekciu: “Spojíme sa za spoločnú vec?”, z dôvodu zapojenia sa aj mladších ročníkov výsluhových dôchodcov s menej odslúženými rokmi, tiež aj budúcich výsluhových dôchodcov teraz ešte činných služby, ktorí Zákonom č. 328/2002 Z.z. §68 -- (ne)valorizáciou, po účinnosti od 1.5.2013 boli najviac poškodení a k tomu v roku 2012 sme boli poškodení nevalorizáciou VŠETCI výsluhoví dôchodcovia.Tiež posúdiť, či presun dátumu z 1. JUNUÁRA 2018 na 1. JANUÁR 2016 by bol tiež výhodný pre viac ako milión starobných dôchodcov -- (JDS).Preto som presvedčený, ako aj píše v príspevku:
  Milan Faltin -- 24. januára 2015 o 21:07 -- “vyzvať kompetentných funkcionárov (prezidentov ZV-SR, APVV, predsedu JDS, odborárov…), ale aj ostatných, ktorí na to majú páky a možnosti , aby sa aspoň pokúsili zabezpečiť po svojich líniach” a vyvolať rokovania o tejto otázke.V neposlednom rade som presvedčený, že aj táto otázka bude rozhodovať o voličských hlasoch, t.j., ako sme už o tom písali v sekcii: “Spojíme sa za spoločnú vec?”,…Ešte je vždy čas “zabojovať” o výsluhových dôchodcov.O taký rok budeme všetci na roztŕhanie… :good:

 • Tak dajak som to myslel takto mesiac nazad a tak samo sme to rozdiskutovavali pri pive, my bežní , aj mladší aj starší VD, koncom minulého roka. Presne Miro jak píšeš”laickí ekonomovia”-. Ani Mikloš nam nemusel radiť :good:

 • My ekonomický laici to vieme takto:
  DEFLÁCIA -- znižovanie cien tovarov a služieb, je ZLÉ :pre štát -- splácanie dlhov, záväzkov štátu v medzinárodnom meradle sa predražuje a preto každý štát, teda aj Európska Centrálna Banka -- bojuje za to, aby bola inflácia(zdražovanie) najlepšie do výšky dvoch percent.
  DEFLÁCIA -- Znižovanie cien tovarov a služieb je DOBRÉ :pre obyvateľstvo, teda aj pre výsluhových dôchodcov.Je tu rozpor…?, medzi štátom a obyvateľstvom.
  .
  -- Preto aj “tlačenie peňazí” Európskou centrálnou bankou, ktoré má za cieľ vyvolať infláciu, výhodnú pre zadĺženie štátov, a ostatných ktorí majú obrovské pôžičky(dlhy), ktoré by zamedzilo podobnej deflačnej špirále, aká bola počas -20,-tich rokov v Japonsku. Či zníženie -- rozpustenie dlhu štátov k HDP.
  Preto je dnes ťažko…? odpovedať na takúto otázku a to, ako to bude až by došlo -- 1. JANUÁR 2018 — Zákon 328/2002 Z.z., §68 Z.z., keď sa nám VŠETKÝM VALORIZÁCIA ZJEDNOTÍ AJ S CIVILMI — dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša.
  Tento dátum — ktorý je aktuálny tak pre výsluhových dôchodcov, aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska ZMENIŤ NA DÁTUM 1. JANUÁR 2016 — teda od budúceho roku.
  A tiež ako to bude…?, keď k tomu nedôjde….a ostane v platnosti dátum 1. JANUÁR 2018. Vždy by to ale mohlo byť viac, ako valorizácia o pár centov, či 2-3 Eurá podľa aktuálneho §68…?

 • Ešte sa ospravedlňujem, pozabudol som včera LINK a INFORMÁCIU preniesť aj do tejto sekcie. LINK stačí ROZKLIKNÚŤ. Má zatiaľ čítanosť cez -13000,-(tis.)ľudí.

  http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/ako-eurobanka-obrala-slovakov-o-ich-prijmy-642005

  Milan Faltin napísal: 24. január 2015 v 21:07

  Po neformálnych a už dlhšiu dobu trvajúcich konzultáciách s kamarátmi, kolegami a známymi a vzhľadom na nižšie (aj inde, na iných weboch) popísané príspevky, si dovoľujem vyzvať kompetentných funkcionárov (prezidentov ZV-SR, APVV, predsedu JDS, odborárov…), ale aj ostatných, ktorí na to majú páky a možnosti , aby sa aspoň pokúsili zabezpečiť po svojich líniach následovné:

  1. JANUÁR 2018 — Zákon 328/2002 Z.z., §68 Z.z., keď sa nám VŠETKÝM VALORIZÁCIA ZJEDNOTÍ AJ S CIVILMI — dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša.
  Tento dátum, ktorý je aktuálny tak pre výsluhových dôchodcov, aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska, ZMENIŤ NA DÁTUM 1.JANUÁR 2016, teda od budúceho roku.
  Vysvetlenie: Keby to malo pokračovať tak, jak to pokračuje doteraz, tak sa dožijeme, že za tri roky bude valorizácia SD tak zhruba o 1€, a valorizácia najnižších VD o 1 cent, priemerných VD tiež o 1 € a najvyšších VD možno o 2-3€.

  Čo na takýto komentár-úvahu hovoria slovenskí politici, odborníci, ekonómovia?
  NEZASIALA EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA ešte VäČŠIU CHUDOBU pre slovenských dôchodcov a to jedno, ktorých….?

 • Ešte jedna technická pripomienka -- až sa nájde niekto, kto chodí na tieto stránky a má možnosť informovať policajných odborárov(aj iných) poprípade vedenie Policajných odborov SR, možno by bolo dobré ich informovať aj o tejto spoločnej stránke.Aby boli v obraze, že aj na tomto fóre sa preberajú veci, z ktorých sa dá vychádzať pri riešení problémov bežných radových slúžiacich zo silových rezortov.:-)

 • Preto som uviedol aj policajných odborárov(armáda ako som počul odbory nemá), pretože predpokladám(možno s mýlim), že niektorí na stránky chodia, medzi problémami žijú a mali by ich ovládať, vedia čo slúžiacich trápi.Možno odborári sú spokojní, pretože u Polície až je už policajt v stálej službe, má vlastne vyhrané, pretože slúži dokiaľ vládze, drží mu zdravie, poprípade neurobí prúšvih.A práve policajné odbory by mali viac byť previazané s najvyššími nadriadenými orgánmi, či prípravnými komisiami pre tvorbu-novelizácie zákonov(nechcem to nazvať služobným postupom)dajme tomu pracovne.”Lobovať”, aj keď nie je na Slovensku oficiálne zákon o lobingu, hoci ho už chceli politici pripraviť a schváliť.Takže určite sú medzi VD aj slúžiacimi ľudia, ktorí by sa mohli niečo dôveryhodné dozvedieť.

  Podmienky u armády nepoznám, ale už len to je horšie oproti Polícii, že u armády sa po určitých odslúžených rokoch služba predĺži a čo je horšie nepredĺži.Aj preto je potrebné o tých problémoch rozprávať a riešiť ich.Viem, ľahko sa povie, ale toľko môj názor-y.

 • No žijeme na Slovensku. A tu vláda (akákoľvek) potrebuje jedinú vec a tou sú peniaze. Za vlády Ivety Radičovej bol v čase, keď spomenutá vláda skončila v národnej rade návrh novely zákona 328/2002 v ktorej chceli dať povinnosť slúžiť na 25 rokov bez rozdielu, žiadne postupné nabiehanie. Jednoducho dnes 15 od zajtra 25. Terajšia vláda zmenila zákon tak, ako vieme s postupným zvyšovaním doby služby, ale len preto, že v čase keď chcela zákon meniť Radičovej vláda odišlo z armády a polície veľké množstvo ľudí ktorý mali odslúžených aspoň tých 15 rokov. Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche (známa vec). A čo s toho vyplýva -- všetci, nech je pri moci ktokoľvek potrebujú niekde ušetriť peniaze bez toho aby prišli o voličov. Zamedzením nároku na výsluhový dôchodok peniaze získajú. Zákon 328/2002 síce umožňuje získať nárok na výsluhový dôchodok, ale iný zákon neumožní potrebný počet rokov odslúžiť. Tak netreba snívať o zmenách v zákone 328/2002, lebo ten je dokonalý na to , čo potrebujú urobiť. Skôr by sme sa mali pokúsiť zistiť, čo plánujú urobiť s navrhovaným zákonom o štátnej službe vojakov a či niečo podobné nechystajú aj na policajtov. Určite sú medzi VD ľudia, ktorý by sa mohli niečo dôveryhodné dozvedieť. Čaute.

 • Ešte niekoľko príkladov zo sekcie: Aktuálne bezpečnostné hrozby a prístup k obrane a ochrane -- pre policajných odborárov, vojakov aj ostatných, hoci neverím, že by sa o tom nevedelo. Poprípade to môže niekto vyvrátiť inými faktami.

  Veľká Británia: – odchod do dôchodku je v 55 rokoch veku, nárok na dôchodok získava po 15 rokoch služby, delí sa na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.

  Belgicko – dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 10 rokov) a riadny (minimálne 35 rokov v službe, u veľmi rizikovej službe minimálne 25 rokov služby), pričom riadny dôchodok pri odchode vo veku 55 rokov , predstavuje sumu vo výške 77% z posledného platu pred skončením služobného pomeru. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 67 rokov.

  Francúzsko – dôchodok u poddôstojníkov najmenej po 15 rokov činnej služby, dôstojníci najmenej po odslúžení 25 rokov činnej služby Vek odchodu do dôchodku je od 52 do 59 rokov, ale je možné odísť aj na predčasný, podľa limitov rezortu na príslušný rok. Valorizácia dôchodkov je rovnaká ako u civilných dôchodcov. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov.

  Taliansko: -dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.

  Maďarsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.

  Nemecko: – dôchodok -po odslúžení najmenej 10 rokov, je možný odchod vo veku od 48 rokov veku, resp. 50 rokov podľa odbornosti (do 75% z platu po 30 rokoch služby). V civilnom sektore štátni zamestnanci odchádzajú na dôchodok ako 65 roční. Valorizácia ako u ostatných civilných dôchodkov.

  Rakúsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 10 rokov, vo výške 50% z platu, následne podľa odslúžených rokov sa to stupňuje až do 80% z posledného platu, bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.

  USA: – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navršuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej.

 • Zo sekcie: Z Plánu legislatívnych úloh vlády SR 2015, z príspevku -- Juraja Fuseka zo 7. januára 2015 o 13:25.
  “Tak isto sa bude treba zaoberať Litvovov novelizáciou , keď na dôchodok budú musieť slúžiť 25 rokov.”
  Ja iba uvediem -- predsednícke kreslo Policajných odborov SR po pánu Litvovi prevzal jeho zástupca pán Marián Magdoško.V čase prípravy novelizácie Zákona 328/2002 Z.z. v roku 2012 som zachytil v médiách informáciu práve od už terajšieho nového Predsedu policajného odborového zväzu, že tam figurovalo pri príprave novelizácie 328 -- ky odslúženie 20-tich rokov potrebných na výsluhový dôchodok.Nakoniec ako vidieť zvíťazila varianta 25-tich rokov.

  Ešte k tým 25-tim rokom služby na priznanie výsluhového dôchodku: Nepozeral som momentálne zákon, ale tak si pamätám, že k tým potrebným 25 rokom služby na poberanie výsluhového dôchodku sa bude dobiehať postupne a to napr. kto mal k 1.5.2013 odslúžených 6 rokov, potrebuje na výsluhový dôchodok odslúžiť 24 rokov, čiže v tomto prípade je tam rozpätie 18-tich rokov dobiehania na VD.§143 aa to dobiehanie k 25 rokom služby presne popisuje.Horšie je, že ten kto mal odslúžených 1-5 rokov služby pred 1.5.2013, tak pre toho je potrebné odslúžiť 25 rokov na výsluhový dôchodok.Svojho času opozičný poslanci uvádzali, že tento prvok v zákone je diskriminačný oproti tým, čo 25 rokov slúžiť na výsluhový dôchodok nemusia, poprípade nemuseli.Nepodchytil som informáciu, či je nejaká snaha(príprava) od vojakov, či od policajných odborárov o znovuotvorenie práve tohoto problému 328-ky, t.j. ZNÍŽENIE odslúžených rokov potrebných na dosiahnutie výsluhového dôchodku, pri prípadnej novelizácii zákona 328/2002 Z.z.

 • Hej, máš pravdu. Podľa nejakého rozkazu MO (neviem ktorého presne, pretože sa ich už toľko vystriedalo v tej fcii, že sa to nedá nieže zapamätať, ale ani evidovať), to má byť vyplatené do 10-tého dňa v mesiaci, s výnimkou januára, kde sa termín môže beztrestne pretiahnuť až na 12-tý deň. Teda pokiaľ ide o VUSZ. A asi tak dajak to bude aj v ostatných silových a záchranných zložkách, len s inými dátumami.

 • Zdravím Milan -- písal som iba vlastnú skúsenosť.Ešte nikdy som prostriedky(VD) na účet nedostal 15-tého dňa v mesiaci.Vždy to bolo skôr -- iba pre doplnenie.Nie je to zjednotené podľa rezortov.Uvidíme čo prinesie 1.január 2018 -- Zákon 328, §68 Z.z., keď sa nám všetkým valorizácia zjednotí aj s civilmi -- dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša.(teraz som nepísal o “spackanej” (ne)valorizácií 2012 a o §68 ako takom, ale o výhľade na základe platného a účinného zákona 328-ky.

 • Vďaka Alexander, je to už v poriadku.

 • Vďaka Miro,. Asi ta So. Ne. zapracovala. Dostal som to 12-tého v Po.

 • Sú tam rozdiely v rámci silových zložiek pri odosielaní výsluhových dôchodkov na účty.Podľa už napísaného VÚSZ zasiela dôchodky na účty okolo 8 dňa v mesiaci, OSZ -- Polícia -- 14 dňa v mesiaci, SIS a iné zložky tuším majú aj iné dátumy pri odosielaní dôchodkov na jednotlivé osobné účty a až na dotyčný dátum vychádza sobota -- nedeľa, výplata na účet je v piatok.Pravda ale je, že výplata dôchodkov už bola aj v iných termínoch -- výnimka potvrdzuje pravidlo. Predtým bol dátum výplaty dôchodkov (až ma pamäť neklame) aj v zákonoch jednotlivých zložiek, až nedošlo k zmene.

 • Ja dostávam vyrozumenie formou SMS vzdy 14. v mesiaci okolo 11.30 hod. z Poštovej banky, kde mám účet.

 • Vďaka za info.

 • VD na účte ako vždy 8

 • Má niekto vedomosť či nabehli na účty VD? Mne ku dnešnému dňu nie, hoci celý rok 2014 nabiehal v polovici prvej dekády mesiaca pravidelne.

 • Podaný návrh leží na súde a zapadá prachom.

 • Chcel by som opäť aj tu otvoriť otázku nevalorizácie v roku 2012. Môže niekto poskytnúť súhrnnú informáciu čo sa udialo a aká je aktuálna situácia?

 • Asi by bolo vhodné prvý príspevok Dr. Milan Kolen: 12.4.2013 o 20:17 vložiť ako samostatný článok.

 • Počet komentárov: 73 k “Zákon 328/2002 Z.z. plné znenie”

  • Miro Palfi:
  5.12.2014 o 18:35
  Pre doplnenie k predchádzajúcemu príspevku – zdroj:TASR
  http://aktualne.atlas.sk/novym-predsedom-policajnych-odborov-je-marian-magdosko/slovensko/spolocnost/
  • Miro Palfi:
  7.11.2014 o 12:13
  Pre doplnenie informácie Ing. Ivana Križa – Zdroj:SITA
  http://www.sme.sk/c/7481115/sef-policajnych-odborov-litva-po-24-rokoch-konci.html
  • Miro Palfi:
  6.11.2014 o 22:03
  Pre Paľa 6.11.2014 o 18.49 zo sekcie “List premiérovi bezplatné cestovné”.
  Možno Ste oboznámený aj s touto sekciou, možno nie.Až náhodou nie, skúste si ju prejsť a prejdite aj na prvú stránku – kliknite Nasledujúce.Problematika, ktorú uvádzate v predposlednej vete – aj §68 zákona 328/2002 Z.z. sa diskutovala naposledy približne pred mesiacom.Až Ste s tým všetkým oboznámený, moja informácia je v tom prípade pre Vás bezpredmetná.:-)
  • Milan Faltin:
  7.10.2014 o 6:57
  Ahoj Miro. Tuto možnosť čo spomínaš som taktiež zrealizoval, ale len raz, pred tými dvoma rokami, aj to len z pár mesiacov, pretože potom, keď mi priznali ten SD, už som sa do roboty nehrabal. Veď aj načo, keď súkromníci nejak extra sumy neplatili a keď aj platili, pravidelnosť platieb bola asi taká, že cigán do školy chodil častejšie. Ale zase naverboval som pár známych, aby tie prostriedky v rámci svojích možnosti na daný účet postúpili.Aj vtedy ,aj potom (nedávno). Takže jaké-také zásluhy mám tiež:-))), jak člen-nečlen.
  • Miro Palfi:
  6.10.2014 o 22:05
  Ahoj, Milan – pozerám, že Tvoj príspevok je uvoľnenejšie napísaný.Ja som sa tiež o tomto webe dozvedel náhodou.A tiež pred dvomi rokmi(pamätám ako dnes-18.10.2012 som napísal prvý-krát).SD ešte nemám, ale vďaka ľuďom, ktorých spomínaš, ale aj ďalších, som sa stal aspoň sympatizantom-priaznivcom.Ja ako nečlen príspevky neplatím nikde(už som písal predtým, ako to so mnou je), tak zasielam aspoň 2 percenta z daní-je to tiež jedna z možností.Aspoň niečo.No a tú prvú vetu, čo píšeš v druhom odstavci, tomu sa ani veriť nechce, že to môže tak fungovať.Nuž ale čo už……:-)
  • Milan Faltin:
  6.10.2014 o 20:56
  Ja som mal pán Keresztéši aj smolu aj šťastie-naráz ,asi až tak pred dvoma rokami, že som sa náhodne dozvedel že ZV-SR existuje. V tej dobe som začal premýšlať nad tým, že “…bych chtěl mít konečne klid, než po nocích se za volantem dřít…” Natrafil som náhodne na tento web a vďaka ľudom ako Paľo Bada, Milan Kolen, Ľubo Dubeň, ale aj ďalším, som sa dozvedel, že prakticky už 5 rokov som mohol byť na SD (pri robote, starostiach, povinnostiach aj v civile a zmätkoch v paragrafoch…reglementácie, novelizácie, pripomienkovania…som zabudol na kategórie). Takže teraz chcem len preto vstúpiť do zväzu, aby som sa aspoň členskými príspevkami odvďačil kamarátom za to, že mi pomohli a že som sa bezproblémovo stal penzistom, a nemusím “…na noc sundát černé brýle a městem chodit radši pěšky…”
  No ale keď ma nechcu, pchať sa nikam nebudem. Mám ešte jeden plán, ten uskutočním ale až začiatkom budúceho roka,aby som dodržal slovo, ktoré som onehdy na tomto webe zverejnil. Požiadam o prijatie v inom klube,a ak ma príjmu, stanem sa diaľkovákom :-))). Veď ním pôvodne aj som. Pekný večer prajem. Ing. Milan Faltin.
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  6.10.2014 o 18:18
  Pán Faltin. Hovoríte mi z duše ,ja som vstupoval do ZV SR pred 4 rokmi a myslel som si,že tejto organizácií záleží na tom aby sa zaoberala problémami jej členov nehovoriac o tých ktorým protiústavné opatrenia skutočne strpčujú život ( viď moja valorizácia 2,06 €) ale čím viac som nadobudol pocit ,že je to stále o schôdzovaní,snemovaní,stanovách,konferenciach…pohreboch a kladení vencov (pozor nehovorím ,že aj to netreba ) ale nejakú pružnosť,informovanosť a neustále tlačenie a sústavne presadzovanie svojich (našich) zámerov a záležitosti akosi stagnuje. Určite ZVSR urobil aj mnoho dobrého ,ale v súčasnosti sa nestačí len uspokojiť a senilne spomaliť. Veď neviem či som Tatar alebo Mongol čo skoro deň čo deň vypisuje a prosí o adekvátnu informáciu kompetentných v akom štádiu sú súdne procesy…predsa niekto o nich musí niečo vedieť…a stále nič..prezident ZVSR ma ignoruje,na emaily neodpovedá. Proste toto niekomu bohovsky vyhovuje,aby neboli rušené vládne kruhy. A ten prístup,že neviete či ste členom alebo nie hovorí za všetko.
  • Milan Faltin:
  6.10.2014 o 17:21
  Pre Eduarda Keresztešiho:
  Hej, ja som si to všimol,tiež už dávnejšie, že pár ľudí ( môj terminus technikus- päť a pol) čo tu diskutuje,má maximálnu snahu, aby bolo čo najlepšie pre každého jedného, v rámci daných možnosti. Ale dané možnosti to nie je pár centova valorizácia. To je výsmech. To už skôr uznám odvahu tých, čo nás o valorizáciu pripravili v 2012-om, a predtým tuším tiež v niektorom roku, že boli tak smelí. Ale toto, čo sa predvádza za posledne 2 roky, a snáď má trvať do 2018-ho, jak čítam, tak toto je obyčajne prištipkárstvo . Nech sa idú vypchať, prípadne spláchnuť. A to by im mal vysvetliť nejaký vyšší orgán, nie my jednotlivci. Neviem či v ZV-SR som, alebo nie, rád by som bol, ale myslím si, že práve tieto veci by mali naši funkcionári riešiť a búchať do kompetentných a znervozňovať ich priebežne a informovať sa občasne,atď. A hádam aj bez veľkých schôdzi, snemov, porad a čo ja viem čoho .Sú to prevažne naší rovesníci, slúžili sme spolu,robili sme spolu, tak držme spolu i naďalej a pomáhajme si, či mám fciu, alebo či ju nemám. A informujme svojích kamarátov, čo sa podarilo a čo ešte nie. Veď na to máme tento web. Či sa mýlim?
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  6.10.2014 o 15:27
  Pre p. Faltina. Plne s Vami súhlasím a niekedy si na tejto stránke pripadám ako keby sa hrach hádzal na stenu resp. debatný krúžok 5-6 ľudí. Ja ako jednotlivec za svoje práva “bojujem ” od nevalorizácie 2012 na vlastnú päsť. S veľkým očakávaním a radosťou som pomáhal pri spisovaní petície , prispel som finančne na právnu pomoc, písal dopisy,emaily…..efekt takmer žiadny. A máte úplnú pravdu, ZVSR je málo “akčný” vlastne nejednotný ” a nie je schopný sa vyprofilovať na rešpektovanú organizáciu s určitou vážnosťou a autoritou ,ktorá by zodpovedne zastupovala a presadzovala naše záujmy,problémy…či už pred schvaľovaním protiústavných zákonov alebo nepravdivých informácii voči nám v médiách.
  • Milan Faltin:
  6.10.2014 o 14:42
  Ale nech tu filozofujeme tak alebo tak, určite si každý všimol, že vždy naostatok ťaháme za kratší koniec my VD, či SD-VD…atď. Nezmyselné výpočty, ktoré valorizáciu degradujú na almužnu /aj bezdomovcovi pri Tescu do klobúka hodím viacej/, už aspoň 2x zrušená valorizácia, posunutá valorizácia- nevalorizácia VD o pol roka, šachy a prepočty okolo vian.d., špekulácie okolo výpovedí z práce pre dôchodcov a čo ja viem čo ešte si na nás nevymyslia. Není toho dajak veľa naráz? Nemala by fakt už nejaká stavovská organizácia, alebo ich predstavitelia aspoň buchnuť päsťou do stola ? Lebo takto, to si my tu povieme, aj rozumieme o čo ide, aj niekam inám napíšeme, že sa nám to nepozdáva, ale to sme len jednotlivci. Vačšiu váhu by malo, keby ZV-SR, alebo APVV povedalo “A dosť , a bude tak, alebo tak”!!! Alebo ja to snáď nedemokratické?
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  6.10.2014 o 13:27
  Ing.Eduard Kereszteši: áno, myslel som to vážne – v nadväznosti na príspevok Milan Faltin dňa 2.10.2014 o 14:54. Pokiaľ to vytrhnete z kontextu, tak je to samozrejme pritiahnuté za vlasy.
  Ja neviem ČO BUDE po 1.1.2018 – viem len to, čo je uvedené v súčasne platnom zákone – a tam sa jasne píše že valorizácia VD bude rovnaká ako valorizácia v civilnom systéme. A nevidím dôvod prečo by to malo byť inak.
  Súhlasím s Vaším názorom na valorizáciu pre vojakov, čo nemohli vykonávať službu zo zdravotných dôvodov.
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  6.10.2014 o 12:07
  Pre Ing.Štefana Bukovana.Valorizácia nie je ” spackaná ” ale protiústavná a diskriminačná.Konštatovanie, že výška valorizácia sa viaže aj na princíp zásluhovosti nie je možné aplikovať na poberateľov výsluhového dôchodku lebo tento princíp sa už raz uplatnil (pri výpočte sumy výsluhového dôchodku, kde sú zohľadnené odslúžené roky) a nie je možné ho uplatňovať dvakrát. Dúfam,že ste to nemysleli vážne ,že vzorec tohoto nelogického valorizačného mechanizmu pomáha VD,ktorý odslúžil v armáde celý život a majú nízke dôchodky. Zákon stále definuje pojem výsluhový dôchodca a nie kategórie VD podľa rokov služby. Opýtajte sa VD ktorý museli zo zdravotných dôvodov alebo reorganizačných dôvodov odísť po 15-20 rokoch do civilu či sú spokojný, že majú valorizáciu od 0,30- 2,6 € a určite ich neuspokojíte odpoveďou,že tým vlastne pomáhajú VD ktorý slúžili 40 rokov majú malý výsluhový dôchodok, ale valorizáciu cca 19 €. Veď je to totálna hlúposť . Nehovoriac o tom, ak niekto má odslúžených 40 rokov a valorizáciu 19€ r.(2013) tak nemôže byť po 20 rokoch valorizácia 4,11€…. podľa súčastného vzorca. Keď už tak 9,5 €. A druhá vec či od 1.1 2018 nebude opäť zavedený valorizačný mechanizmus s debilnou bulharskou konštatou a to si myslím ,že je aj úlohou ZVSR aby sa to nestalo.
  • Miro Palfi:
  6.10.2014 o 10:06
  Pre Informáciu-Zaujímavosť.
  Zdroj:Aktuálne.sk, Dátum:6.10.2014, Čas:00.00, Autor:Annamária Domeová
  http://aktualne.atlas.sk/policajti-uz-nebudu-hrackou-v-rukach-politikov-oddeli-ich-hruba-ciara/slovensko/spolocnost/
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  6.10.2014 o 8:57
  add tzv. “spackaná valorizácia” – ale ten vzorec, ktorý kritizujete je DOČASNÝ. platí len do 31.12.2017 a od 1.1.2018 sa VD zvyšujú rovnako ako starobné dôchodky (§ 68 ods. (16). nehovoriac o tom, že práve tento vzorec pomáha najmä VD, ktorí odslúžili celý život v armáde a majú malé dôchodky priznané pred rokom 2002. V súčasnej dobe je PrV, ktorí slúžia viac ako 30 rokov už dosť málo. Tých plukovníkov a generálov sa dá spočítať rýchlo…. Nehovoriac o tom, že nie všetci plukovníci už majú 30 rokov odslúžených….
  Druhá vec je tá, že zákon jasne definuje aj to navyšovanie nízkych výsluhových dôchodkov priznaných pred účinnosťou zákona 328/2002, ktoré tu niekto spomínal, že že už nie je – § 68 ods. (7) – pokiaľ je dôchodok aj po valorizácii nižší ako 1,7 násobok životného minima a súčasne nedosahuje ani priemernú výšku VD k 31.12.2007, tak sa okrem bežnej valorizácie zvyšuje aj o 0,05% za každý odslúžený rok (mimo zvýhodneného zápočtu).
  K celoživotnému povolanie – vojak z povolania (po novom PrV) už nie je celoživotným povolaním od roku 1997. Vtedy boli zavedené kategórie dočasná a stála štátna služba. Stála štátna služba bola zrušená v roku 2005 a opäť by sa mala zaviesť v navrhovanej novele…. Tak neviem – pokiaľ záujemcovia o službu v armáde nastupovali do ASR a OS SR po roku 1997, tak MUSELI vedieť, že nikto im výsluhový dôchodok NEGARANTUJE. Naviac vojak a slobodník ani nárok na VD nikdy nemali mať – zákon v roku 2005 bol nastavený tak, že max. doba služby pre vojaka a slobodníka bola DVANÁSŤ ROKOV. Kto chcel slúžiť, tak sa musel snažiť aby bol povýšený, inak ahoj… Až keď neboli peniaze na regrutáciu, vtedy sa začali doby predlžovať až na súčasných 20 rokov.
  Ale myslím že v žiadna armáda neráta s tým, aby vojak a slobodník získavali nejaký výsluhový dôchodok. Vojak a slobodník sú krátkodobé kontrakty. Odslúž svoje, prilepši si. Ak si výborný – a máš na to, aby si bol špecialistom, tak ideš do kurzu, si povýšený na desiatnika a odovzdávaj skúsenosti. Ak si líder, tak postupuješ ďalej ako poddôstojník. My ale máme jeden problém – nikto nemá o bývalého vojaka po krátkodobom kontrakte záujem… V západných štátoch sú bývalí vojaci (slobodníci atď.) prednostne prijímaní do štátnych služieb, majú zabezpečené štúdium a pod. Prečo u nás nie je podmienkou prijatia napr. do PZ SR aktívna vojenská služba? Ale u nás sa to redukovalo na výsluhový dôchodok a basta.
  Jan Kurc:
  5.10.2014 o 19:39
  Policajti, hasiči a ďalší – prečo by im mala vadiť tzv. spackaná valorizácia? Oni môžu na rozdiel opd vojakov slúžiť až do roztrhania tela. Ich nikto pri nepovýšení zo služby nevyhadzuje….
  • Miro Palfi:
  5.10.2014 o 19:40
  Pre Milana Faltina 5.10.2014 o 18.38
  Nie Milan, neobjavili Ameriku, v Amerike stačí na výsluhový dôchodok 20 rokov služby:
  USA: – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navŕšuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej.(Je to v sekcii Dopis šéfredaktorovi Sme od Joža Šamaja – aj ďalšie štáty).
  Iba sa to nejako celé vymklo spod kontroly a nastane to, čoho sa obávali.Nebude stimul a to výsluhové dôchoky(resp.budú v nedohľadne), tak nebude ani záujem o službu v silových rezortoch.A keď, tak kvantita namiesto kvality.Aj podľa Link-u nižšie sa ukazuje, že situácia prerástla niekomu cez hlavu.A pritom stačí naštudovať ako je to v iných štátoch.
  Až ma pamäť neklame, tak v roku 2012 nebolo inej starosti, ako nazhromaždiť 16 000(tis.) podpisov(petíciu) proti VD, za zníženie výsluhových dôchodkov o 10, 19 – percent, či stabilizačný odvod 10 percent…atď.A toto je výsledok – hlava v piesku a kam z konopí.
  • Jan Kurc:
  5.10.2014 o 19:39
  Ja som len zvedavý dokedy budú policajti,vojaci,hasiči,colníci, ZVJS….trpieť a tolerovať tatko spackanú novelizáciu zákona 328/2002 . Do kedy budú výsluhový dôchodcovia mať žobrácku valorizáciu. Zoberte si sudcov ,prokurátorov čo si od padnutia režimu (25 rokov) po tichu a bez informovanosti verejnosti nechali schváliť našimi poslancami. Platy o ktorých sa môže len snívať,imunitu…valorizované dôchodky cca 250 € ročne,nedotknuteľnosť,nekontrolovateľnosť ,takmer žiadnu trestnú ani hmotnú zodpovednosť, žiadne previerky….Až teraz sa prichádza na to ako prečúrali každú vládu či politickú stranu a keď sa im šlapne na päty ( nevalorizáciou platov či nebodaj previerkami ) hotový škandál a nadľudia sudcovia a prokurátori sa idú zblázniť a nie je toho boha aby každého kto sa im postaví do cesty nezrovnali a vo vzájomnej súdržnosti súdnou cestou všetky svoje náležitosti neodsúhlasili.
  • Milan Faltin:
  5.10.2014 o 18:38
  Mne sa to všetko nechce dvakrát páčiť. Veď to o čom básni ten odborár, sme my všetci za mlada zažili. To objavili Ameriku či čo? Veď to tu už bolo /pohotovostný pluk ZNB boli predsa žiaci strednej školy ZNB, až 25 rokov na výsluhu sme sice slúžiť nemuseli-stačilo 20, čiže pridávaju, začínali sme na základných fciach prvý rok po vyradení zo školy, a tak by som mohol pokračovať ďalej… veď to poznáme všetci/.
  • Juraj Fusek:
  5.10.2014 o 14:39
  O celoživotnom zamestnaní už pravdepodobne sa nebude dať hovoriť,nakoľko sa dĺžka odpracovaných rokov posúva a 10 rokov.Nárok na vd bude až po 25 odslúžených rokoch.Vyslúžené percentá biedne.Aby si človek zachoval ako taký štandart ,bude musieť odslúžiť ešte desať naviac.Ak k tomu pripočítame 21 ako to chce p.Litva,vychádza to na 56 a viac.Teraz ak sa pozrieme koľko je takých slúžiacich ? Minimum.Práve o to terajším bossom ide ,zápáčili sa vedeniu,v budúcnosti sa znížia výdavky na VD.Predsa o to išlo pred novelou zákona.
  Veľmi veľa úsilia budú musieť vynaložiť odborári aby sa to navrátilo späť.Ale to je na dlhú debatu…
  • Miro Palfi:
  5.10.2014 o 9:01
  Prehľad, ako je to DNES s DOŽIVOTNÝM zamestnaním, alebo dosiahnutím výsluhového dôchodku po 25 rokoch služby.(Vôbec to nebude jednoduché).
  Zdroj:Profesia.sk
  Koľko pracujeme na jednom mieste
  -3,8 roka je dĺžka zamestnania, ktorú v priemere uvádzajú ľudia na portáli profesia.sk.
  -O 2 mesiace skôr striedali ľudia v priemere zamestnanie v porovnaní s rokom minulým.
  -Ľudia do 24 rokov pracovali v priemere už v 1,8 zamestnaniach, od 25 do 34 rokov uvádzajú -v 3,3 pozícií, neskôr sú ľudia opatrní a prácu menia minimálne.
  -Najkratšie na jednej pozícii pracujú telefonickí operátori, a to len 1 a štvrť roka, 1 a pol roka vydržia na jednom mieste robiť aj telemarketingový pracovník a predajca pizze.
  – za nimi nasledujú v stabilite na pracovisku rušňovodiči a výpravcovia s necelými 12 rokmi.
  -Muži za svoju kariéru v priemere pracujú v 3 zamestnaniach, ženy v 2,9.
  -2 zamestnania majú v priemere za sebou ľudia so základným vzdelaním evidovaní na portáli, tí s vysokou školou až 3,3.
  Najdlhšie na 1 pozícii pracujú colníci, a to 12,3 roka.
  • Milan Faltin:
  3.10.2014 o 12:30
  K Mirovi Palfimu
  o 08:32 hod.
  A podobne s tými rokmi je to aj u vojska. Ten môj mladý sused sa už vrátil z toho Cypru, jak som písal niekedy v lete,že som ho viezol na letisko. Vrátil sa ako slobodník.Po uplynutí 14 ročnej služby -čo nastane za pár mesiacov, na základe podpísaného kontraktu, a dosiahnutej hodnosti- dostane dovidenia (…leda -že by patril k “vyvoleným”, honem ho povyšia na desiatníka a potom to čo, píšem je neaktuálne, lebo desiatníci a vyššie slúžia 15 rokov a viac).
  A keď som si poriadne prečítal aj ten následný link, nechcem už dodávať nič, lebo vonku sa vyjasňuje, a tým pádom prajem Tebe Miro a aj všetkým kamarátom pekný deň.
  • Miro Palfi:
  3.10.2014 o 11:56
  Informácia-Zaujímavosť
  Zdroj:Aktuálne.sk, Dátum:3.10.2014, Čas:00.00, Autor:Annamária Domeová
  http://aktualne.atlas.sk/uz-ziadni-tinedzeri-co-nikdy-nedrzali-v-rukach-zbran-tu-je-plan-pre-policajtov-buducnosti/slovensko/spolocnost/
  • Miro Palfi:
  3.10.2014 o 8:32
  Pre Milana Faltina a Ing.Eduarda Keresztešiho.
  “Mechanizmus by sa aj našiel”.Ona tá spravodlivosť nebude nikdy.Predsa najviac odslúžených rokov(30-40)majú kolegovia v administratíve – dajme tomu, aby som bol slušný a spravodlivý, ich priamy výkon služby vyústil kariérnym postupom.Čo je cieľom väčšiny slúžiacich. ALE Až si zoberieme priamy výkon služby(bez kariérneho postupu), väčšina výsluhových dôchodcov má odslúžených 15-30 rokov.A v budúcnosti to bude ešte horšie.Kariérny postup urobí menšina schopných, ctižiadostivých alebo aj(vyvolených…?…) a tá väčšina slúžiacich na výsluhový dôchodok ani nedosiahne, pretože aj keď nepoznám štatistiky, niečo prečítané mám a v dnešnej dobe sa už neslúži DOŽIVOTNE. Civili menia zamestnania každých 4-5 rokov, napr. v silových zložkách je najdlhšia doba služby u colníkov 9,1 roka…atď(a potom do civilu).Takže v budúcnosti na výsluhový dôchodok pri trvaní 25 rokov služby dosiahne málokto zo slúžiacich.A je VYBAVENÉ. Takže aká, alebo lepšie povedané čo to je spravodlivosť.Široký to pojem.:-)
  • Milan Faltin:
  3.10.2014 o 7:39
  Pre Eduarda Keresztešiho:
  Mechanizmus by sa aj našiel. A celkom jednoducho. Netrebalo by ani bádať po nových vzorcoch. Ale to by sa asi potom naozaj ináč písalo. Stačilo by nechať v tabuľke stĺpec odslúžených rokov tak jak je, a stĺpec so sumami € postaviť dolu hlavou, čiže, otočiť o 18o stupňov (čo je hore by bolo dole a naopak). :-))) Ale pri tej postupnosti, jak to rapidne v tomto s´pci klesá, by sme si aj tak veľa nepomohli, lebo za pár rokov by sme boli zas len tam, kde sme dneska.Skoro na nule, keď už nie v záporných hodnotách.
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  2.10.2014 o 17:58
  Nožnice sa už neudržateľne roztvárajú vďaka nenormálnemu valorizačnému mechanizmu míľovými krokmi. Veď už druhý rok je najvyššia valorizácia za 2013 po 40 rokoch služby 19,04 €,po 20 rokoch služby 4,11€ po 15 rokoch služby 0,38 €. Valorizácia 2014 po 40 rokoch služby 14,96 € po 20 rokoch služby 3,23€ po 15 rokoch služby 0,30€. A to nehovorím o budúcom roku 2015 kde valorizácia po 15 rokoch vychádza cca 0,17 €. Samozrejme vedenie ZVSR nemá za potrebu ani jednou vetou povedať aké kroky k uvedenej skutočnosti podnikajú. Ale sýty hladnému neverí a určite nik vo vedení ZV SR nemal tento rok valorizáciu O,3O-2,06 €. To by sa inak písalo. Ja som už predsedovi výboru pre obranu a bezpečnosť NR SR p. Baškovi, osobne napísal 5 emailov ,kde ho doslova prosím aby našli kroky na zmenu tohoto diskriminačného,protiústavného valorizačného mechanizmu,ktorý je napľutím do tváre tých, ktorý slúžili štátu a svoje záväzky do bodky naplnili.
  • Milan Faltin:
  2.10.2014 o 14:54
  Pre Mira Palfiho a Štefana Bukovana:
  Nech tak, alebo tak, mne sa zdá, že zatvárať sa nebudú nikdy (tie nožnice). Len roztvárať ibaže pomalšie. Veď nás VD- starodôchodcov mal spasiť akýsi zákon, ktorým nám pridávali vždy začiatkom roka, akože valorizačný dobiehací (…neviem či sa nenazýval dorovnávací…) príplatok k skutočnej valorizácii (ešte v slovenských korunách)VD, ktorá je v júli.Pridávali dovtedy, kým sa VD nepriblížil k priemeru VD, ktorým sme hovorili novodôchodci.
  To bolo asi pred 10 rokami. A pomaly sme sa k tomu priemeru približoval, hoci sme ho nikdy nedosiahli. Potom túto dávku stopli, a od tej doby sa nožnice zase už len roztvárajú,lebo priemeru nikdy nedosiahli, iba sa k nemu viac -menej priblížili (to je finta čo?). Už síce nie tak rýchlo, ale za 10 ďalších rokov,som zase skoro tam, kde som bol pred 20 rokami. Hoci pravda- dajaký pokrok tu je- nie až tam, keď sa porovnám s kamarátom novodôchodcom (kolegom, čo šiel do VD o desať rokov neskôr, ale stejne jak ja odslužil 25 rokov a je samozrejme o 10 rokov mladší odo mňa).Na to bude treba odhadujem asi ďalších aspoň 10 rokov. Kvalifikovaný odhad:-)(
  • Miro Palfi:
  2.10.2014 o 13:30
  Pre mjr. Ing. Štefan Bukovan 2.10.2014 o 11.58
  Čítal som to tiež tak, ako píšete.
  Nepozeral som momentálne zákon, ale tak si pamätám, že k tým potrebným 25 rokom služby na poberanie výsluhého dôchodku sa bude dobiehať postupne a to napr. kto mal k 1.5.2013 odslúžených 6 rokov, potrebuje na výsluhový dôchodok odslúžiť 24 rokov, čiže v tomto prípade je tam rozpätie 18-tich rokov dobiehania na VD.§§§-fy to dobiehanie k 25 rokom služby presne popisujú.Iba mi tak vychádza, že to zatváranie nožníc ešte potrvá.Rád by som sa zmýlil.Zdravím.:-)
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  2.10.2014 o 11:58
  V návrhu zákona o štátnom rozpočte v §, v ktorom sa rieši zvyšovanie (valorizácia) platov v štátnej a verejnej sfére je všade uvedené NULA percent… A to sa nezmení. Ak sa bude pridávať, tak jedine plošne o pevnú sumu tak, ako sa pridávalo tento rok v januári (na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa) – toto je v zákone ošetrené. Teda ak to zákon o dlhovej brzde umožní….
  Inak z hľadiska zvyšovania platov o X percent – tí čo zarábajú málo, dostanú aj málo zvýšené. Tí čo zarábajú veľa dostanú aj veľa zvýšené – takže presne naopak, ako to tak rada deklaruje naša sociálna vláda – a nožnice sa roztvárajú naďalej.
  Ak tomu výpočtu VD – od 1.5.2013 platí nielen to, že max. výška dôchodku môže dosiahnuť až 65% služobného príjmu, ale aj to, že ten služobný príjem sa počíta ako priemerný až z 10 posledných rokov (prechodné ustanovenia to skracujú podľa dĺžky služby k 1.5.2013). Takže pár rokov to môže priniesť roztváranie nožníc (aj keď koľko vojakov a policajtov dnes slúži 40 rokov, aby dostali to maximum?), ale zmeny výpočtu (iné percentá sú pre tých čo mali k 1.5.2013 15 rokov odslúžených a iné pre tých, čo musia slúžiť až 25 rokov)a spriemerovanie výpočtu služobného príjmu roztváranie nožníc čoskoro zastavia.
  • Miro Palfi:
  1.10.2014 o 11:35
  Policajti chcú o desať percent vyššie platy.Možno nedostanú nič.(Otázka platov je vždy aktuálna pre všetke silové zložky).
  Zdroj: Aktuálne.sk, Dátum: 1.10.2014, čas: 00.00, Autor: Anemária Domeová.
  http://aktualne.atlas.sk/policajti-chcu-o-desat-percent-vyssie-platy-mozno-nedostanu-nic/slovensko/spolocnost/
  …..Pripojím svoj názor.
  Spýtal by som sa policajných odborárov(pána Litvu), či tým myslia PLOŠNÉ zvýšenie platov.Osobne preferujem priamy výkon služby,(nemyslím jeho vyústenie v kariérny postup)pred celoživotnou administratívnou prácou v kancelárií – hoci aj to je potrebné.
  …..Ale k výsluhovým dôchodkom – súčasne slúžiaci sa raz stanú VD.
  -Kým do konca apríla 2013 sa vypočítaval VD najviac 60 percent služobného platu…..
  -od 1.5.2013(podrobnosti sú v novele zákona 328/2002) sa vypočítavá VD najviac 65 percent služobného platu.
  …..Úplne súhlasím s myšlienkou a bojovnosťou zvyšovať platy a to najmä v SR, oproti západným krajinám.Ale.Jedna anomália tu už funguje a to valorizácia, ktorá sa bude od roku 2015 začínať pre VD od čiastky 16 CENTOV mesačne.Preto chcem poukázať na následne ďalšie pomyselné ROZTVÁRANIE NOŽNÍC medzi terajšími výsluhovými dôchodcami(nami) a výsluhovými dôchodcami v budúcnosti.
  …..ROZTVORENIE NOŽNÍC je pekne vidieť tiež v príspevku(pre záujemcov) na tejto stránke približne pod stredom, zo dňa 15.5.2013 o 08.38.
  • Miro Palfi:
  28.9.2014 o 10:43
  Pre informáciu – zdroj, prevzaté zo stránky APVV.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=1
  IX. Kongres APVV-
  -…..Kongres sa zaoberal napr. aj stavom v tzv. (ne)valorizácií našich dôchodkov v roku 2012, priznávaním starobných dôchodkov, spoluprácou so ZV SR…..Nevie náhodou niekto bližšie informácie k uvedeným témam aj pre nečlenov(všetkých) či už APVV, ZV SR – výsluhových aj starobno – výsluhových dôchodcov..?..Ďakujem.
  • Juraj:
  12.9.2014 o 7:03
  Ahojte. Práve včera mi došlo rozhodnutie OSZ MV o valorizácii za 2014.
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  11.9.2014 o 14:07
  Peter:
  9.9.2014 o 15:06
  Ak máte dnes odslúžených 11 rokov, tak k 1.5.2013 ste mali buď 9, alebo 10 rokov. Nárok na výsluhový dôchodok nespĺňate. Podľa § 143 zákona 328/2002 máte nárok na výsluhový príspevok. Podľa § 143 ods. 2 by ste ho mali dostávať počas DVOCH rokov. Výška výsluhového príspevku sa počíta podľa § 143 ods. (2) – teda za každý rok pred rokom 2013 sú 2% (teda za 9 rokov 18%, za 10 rokov 20%) a za každý rok po roku 2013 1% zo základu vypočítaného podľa § 60 (maximum ale nesmie prekročiť 28%). Len pre upresnenie – základ podľa § 60 je priemerný mesačný služobný plat vypočítaný za DESAŤ rokov služby (čo je rozdiel oproti základu na výpočet odchodného)….
  Odchodné sa pre Vás počíta podľa pravidiel platných do 30.4. – teda 1 priemerný mesačný plat za prvých 5 rokov a potom za každý ďalší rok 1/2 priemerného mesačného služobného platu – tento priemer bude vo Vašom prípade počítaný z 2 najlepších príjmových rokov za posledných 10 rokov služby (ak budete mať odslúžených viac ako 14 a menej ako 15 rokov) – viď § 143ac. Pre 14 rokov to predstavuje 5,5 násobok priemerného platu (ak som správne počítal), ale nezabudnúť že podľa zákona o dani z príjmov bude Vaše odchodné už podliehať dani z príjmu a myslím že aj zdravotným odvodom.
  • Peter:
  9.9.2014 o 15:06
  Serus vojaci.
  Som slobodnik som v armade aj so zakladnou sluzbou 11rokov.Podla novej 346ky budem v armade 14rokov.Kolko rokov budem dostavat rentu a cca kolko,a ake bude odstupne?Myslim ked ma prepustia po tych 14rokoch.Dakujem za odpoved
  • Milan Faltin:
  8.9.2014 o 16:22
  Veď hej Miro, všetko ide, len treba chcieť. A chce sa, až keď sa niektorý z nás tu , alebo aj inde porozčuľuje, ponadáva, popodpichuje a tak podobne.Mňa to už niekedy aj prestava baviť.Domáhať sa veci, ktoré majú byť automatické, už len zo slušnosti, nehovoriac o povinnosti.
  • Miro Palfi:
  8.9.2014 o 16:09
  Ahoj Milan, najsamprv sa ospravedlňujem, odoslal som príspevky, avšak neviem či došli, nejako mi na 100 percent nefunguje PC.Ale písal som takúto info…..
  -Pred chvíľou mi telefonoval kolega(od PZ), že mu práve dnes konečne došlo Rozhodnutie o Valorizácií výsluhového dôchodku.Takže by sa to už malo pohnúť…..Veď boli prázdniny, letné dovolenky, asi preto to zdržanie…..
  • Milan Faltin:
  8.9.2014 o 13:19
  Dačo na tom bude. Trafil si Miro klinec na hlavičku. Aj moji kamaráti- bývali policajti tak hovoria. Naviac ešte je tu aj fenomén hospodárnosti. Vieš čo ušetria na kancelárskom papieri, obálkach, farbe do tlačiarne a spomínaných poštových známkach? Proste “babka k babce, budú kapce” 🙂
  • Miro Palfi:
  8.9.2014 o 10:07
  Rozprával som sa s mnohými kolegami (od PZ), ohľadom zasielania ROZHODNUTÍ (od OSZ MV SR) o zvýšení (valorizácii) výsluhových dôchodkov za rok 2014.Tieto k dnešnému dňu žiadnemu z nás doručené neboli.Čo som vyčítal, na rozdiel od MV SR, ROZHODNUTIA z MO (VUSZ) boli promtne rozosielané ešte v júli 2014, hneď po valorizácii.Iba sa chcem spýtať, či niekto nemá informáciu, v čom je problém u Odboru sociálneho zabezpečenia MV SR.§-68 Valorizácia sa vzťahuje na každého rovnako a zaslanie Rozhodnutí o nej nie.Dúfam, že problém netkvie v tom, že v mnohých prípadoch je poštovné drahšie ako samotné navýšenie výsluhového dôchodku.:-)
  • Milan Faltin:
  3.9.2014 o 15:28
  Presne, pretože za tých 5 Kčs bolo 16 rohlíkov po 30 halierov a ešte ostalo aj na šumienku 20 halierov. /My nedisciplinovaní, sme to merali tiež na tri rohlíky, ale marsky k tomu/
  • Miro Palfi:
  3.9.2014 o 14:34
  Kým na rok 2014 bola valorizácia výsluhového dôchodku za 15 rokov služby podľa §68 – “až” 30 centov, na rok 2015 to bude vychádzať “až” podľa vzorca 4.9 deleno 30 krát 1(koeficient za 15 rokov) – rovná sa 0,163333333…Čiže “až” 16 centov, čo je nový rekord a cena troch rožkov mesačne(až nezdražejú)…..Škoda písmeniek, keďže to páni Richter, Kažímír, Fico, ani Litva…atď, aj tak nečítajú…..a MO a MV o tom veľmi dobre vedia.Lenže §68 – valorizácia nepustí…..
  • Miro Palfi:
  16.7.2014 o 12:42
  Pre mjr. Ing. Štefan Bukovan – Vďaka, až si to niekto prečíta, aspoň mu to pomôže pri orientácii.-:)
  • mjr. Ing. Štefan Bukovan:
  16.7.2014 o 12:26
  Miro Palfi:
  15.7.2014 o 8:05
  Aby to nezapadlo prachom v inej sekcii….
  To je presne ukážka toho, ako sa niektorí vojaci zaujímajú o podmienky za ktorých vykonávajú službu…. O zmenách 328/2002 sa viedla diskusia od polovice roku 2012 (vrátane médií), ale on sa to dopočul až v júli 2014, keď zmeny už viac ako rok platia…
  K dvojnásobnému započítaniu niektorého obdobia služby – samozrejme túto možnosť zákon 328/2002 pozná – konkrétne § 59. Aj keď posledná novela (k 1.5.2013) to dosť osekala. Dôležité ale je, že to čo už bolo raz priznané zostáva zachované. Konkrétne funkcie a zvýhodnenia pre OS SR riešil RMO č. 10/2003, ktorý bol v roku 2004 nahradený rozkazom 23/2004 (zrušený nariadením MO č. 40/2012 v auguste 2012). Tí čo boli na misiách pred účinnosťou RMO 10/2003 majú ale smolu – žiadne zvýhodnenie sa im nezapočítava. A pravdepodobne ani tým, čo plnili úlohy po zrušení RMO č. 23/2004 v auguste 2012 (ak neexistuje ďalší rozkaz, alebo nariadenie, ktoré som nenašiel).
  • Miro Palfi:
  15.7.2014 o 8:53
  Ešte pre doplnenie – sú dve sekcie “Novelizácia zákona 461″ a do tej, v ktorej boli tieto príspevky sa už dlhšiu dobu neprispievalo.-:)
  • Miro Palfi:
  15.7.2014 o 8:05
  Aby to nezapadlo prachom v inej sekcii, týka sa to súčasne slúžiacich všetkých silových zložiek. OTÁZKA RASTISLAVA.
  Počet komentárov: 25 k “Novelizácia zákona 461”
  Milan Faltin:
  9.7.2014 o 7:03
  Pre Rastislava a Mira Palfiho:
  Mne hovoril, jeden mladý vojak /slobodník/,počas jazdy, keď som ho viezol z dovolenky na letisko do Krakowa v PL/slúži na Cypre/,že je to tak. Skutočne, že za misiu je na penziu dvojnásobný zápočet výsluhy. Zároveň dodal, že u neho je však dôchodok / VD / ešte v nedohľadne vzhľadom na skutočnú výsluhu doteraz len okolo 12 rokov, takže to momentálne nerieši.Nakázal som mu, aby to začal riešiť, lebo rok sa s rokom zíde a aby potom aktuálne nebolo neskoro. Sľúbil že vykona a dá mi do konca tohoto roka vedieť /má ešte nejaku dovolenku tak sa tu ukáže/. Pripomente mi to koncom jesene, oboznámim vás možno s ďalšími skutočnosťami. Zdravím vás.
  Miro Palfi:
  8.7.2014 o 20:46
  pre Rastislav 8.7.2014 o 19.51
  Pojednáva o tom:Zákon 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý bol novelizovaný k(ku) 1. máju 2013.
  -POZRITE si §143aa – je to v podstate tak, ako ste sa dopočul.
  Až ste nastúpil k OS 18.6.2001, do 1.5.2013 je to necelých 12 rokov, do 15 r. chýbajú 3 roky, čiže 12 plus 6 rovná sa 18 r.(pre ilustráciu), až máte 11 celých rokov, do 15 chýbajú 4 r., čiže 11 plus 8 rovná sa 19 rokov služby pre nárok na výsluhový dôchodok atď…Kto mal k 1.5.2013 odslúžených 15 rokov u toho sa postupuje ako pred novelizáciou 328-ky.(nepredlžuje sa mu vek odchodu na výsluhový dôchodok).
  Čo sa týka za misie mať dvojitú výsluhu – s tým som sa v zákone nestretol, je ale pravda, že som to mohol prehliadnuť.Až budete mať možnosť, naštudujte celú 328-ku, ale v plnom znení.Možno to niekto ešte doplní.
  Rastislav:
  8.7.2014 o 19:51
  dobry den. mam otazocku. az dnes som sa dopocul ze bol prijaty nejaky zakon ani neviem aky ktory uvadza ze vojak ktori k 1.5.2013 ma odsluzenych napriklad 13 rokov tak musi odsuzit dvojnasobok toho co mu chyba do 15 teda k vysluhovemu dochodku t.j. musi odsluzit 17 rokov. ja som nastupil v 18.6.2001 + 1rok vojna a za misie mam dvojitu vysluho cca 15mesiacov. zaujimalo by ma kedy by som mal podla tohto zakona narok na vysluhovy dochodok a ci vobec taky zakon bol prijaty. dakujem
  • Ing.Eduard Kereszteši:
  14.7.2014 o 11:35
  Súhlasím s príspevkom p. Mira Palfiho: Žiaľ je to tak, že diskriminačný valorizačný mechanizmus podľa toho aké reakcie boli pred rokom netrápi nikoho. Ja sám sa stretávam s desiatkami bývalých kolegov či známych s radov polície ,ktorý vlastne ani nevedia, že nejaká zmena vo valorizácii nastala.
  Pre Jana.V zo dňa 13.7.2014 o 21:25. Milý Jano netreba sa spoliehať v tomto štáte na nikoho len sám na seba. Keď už nič iné tak aspoň neustále pripomínať písomne alebo elektronicky vládnej moci svoju oprávnenú nespokojnosť a diskrimináciu. Ja napríklad do dnes neviem v akom štádiu sú súdne procesy ohľadom nevalorizácie s roku 2012 a nakoľko som aj finančne prispel ,určite by bolo seriózne dozvedieť sa o tejto problematike viac. A tak isto neviem aké sú konkrétne aktivity ohľadom spackanej valorizácie.
  • Milan Faltin:
  14.7.2014 o 9:12
  Miro, pekne si to napísal- obidva príspevky. O tomto je. A nie o tom, aby sme si tu jeden druhému nadávali, uťahovali si za seba navzájom, vadili sa a podobne, len z nejakej ješitnosti. Veď skutočne, diskutuje nás tu pravidelne tak sotva päť a pol, z 35 OOO.A určite nikto z tých nás 5 a 1/2 nechce aby sa ostatným 35 000 pohoršilo, ale opačne, naším cieľom je, aby sa pokiaľ možno každému len pomohlo. Jak sa da.
  • Miro Palfi:
  14.7.2014 o 8:49
  Oprava – ospravedlňujem sa – pred viac ako rokom.
  • Miro Palfi:
  14.7.2014 o 8:39
  Ešte k príspevku Jána V. zo dňa 13.7.2014 o 21.25 zo sekcie Starobné dôchodky.
  Citujem:”Ale netreba zabúdať aj nato, že je obrovské množstvo výsluhových dôchodcov ktorí majú valorizáciu od 3 do 15 Eur ROČNE”.
  Pred viac ako dvomi rokmi diskutovalo v tejto Sekcii – “až 11-sť” – prispievateľov, z celkového počtu cca 30-35 tisíc výsluhových dôchodcov a pritom ZÁKON 328-ka je jeden z najdôležitejších, keďže sú tam §§§ -fy pre všekých.
  Áno, VALORIZÁCIA -30,- CENTOV – mesačne podľa mňa je výsmech, pretože aj poštovné je vyššie -40,- centov.
  Pre úplnosť pridávam tabuľku: prevzaté zo stránky APPV.
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/tabulka2014.jpg
  • Miro Palfi:
  15.6.2013 o 9:41
  K istotám ISTOTAROV | 15.06.2013 04:44:22 | IP: 85.237.—.—
  Práve tento mesiac sa naplno naplnila Istota od socialnych ISTOTAROV a to tá, že som prebral 12-tý protiprávne a s ISTOTOU – istoty nevalorizovaný VD. V mojom prípade tak po odslúžených 32 rokoch v PZ, + 6 rokov mimo, ale bez vplyvu na VD, ktorý t.č. je vo výške 536.-E/mes. a teda tým, že VD v roku 2012 neboli valorizované, som bol ISTOTARMI ošklbaný o, ak to zjednodušim cca 3,0 % valorizáciu VD mesačne, t.j. cca o 17.-E, čo ak vynásobim za 12 mesiacov, vyjde mi suma 204.-Euro, ako dar ISTOTAROM pre ich sociálne ISTOTY.
  Mimochodom práve dnes bola v SRo publikovaná správa, že primátor Košíc, veľavážený /aj poslanec NR SR/ p. Raši údajne požiadal MZ o zníženie jeho mesačného platu \”iba\” na sumu 4.300.- Euro/mesačne. O tomto jeho návrhu bude vraj rokovať najbližšie mestské zastupiteľstvo Košíc. Toto sú tie proklamované zásadné zázračné ISTOTY – pre ISTOTÁROV….
  Prevzaté zo stránky POLICAJT VO VÝSLUŽBE.
  • Miro Palfi:
  19.5.2013 o 9:34
  INFORMÁCIA – zo stránky APVV – JUDr. Hristo Gluškov, viceprezident 19.máj 2013 06.32, javí sa ako reakcia na príspevok Viliam Sypták, Žilina 13.máj 2013 13.47, ohľadom už publikovaného článku zo stránky Zvaz vojakov Dr. Milan Kolen – 12.4.2013 o 20.17 – Novelizácia zákona 328 II.
  – citujem: ” Prezídium APVV aj v tejto kauze naďalej koná tak ako bolo zaviazané uznesením VII. kongresu. Svoje konanie koordinuje so Zvazom vojakov SR a advokátska kancelária, ktorá zastupuje obidve občianske združenia, po získaní potrebných informácií na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám napr. aj z MV SR, GPSR a NRSR pripravuje návrh žalôb, ktoré budú v tejto veci podané na súdy. Uvedený dokument bude zverejnený ako vzor na našej web stránke. Žiaľ musíme rešpektovať a dodržiavať stanovené lehoty a tak nie všetko ide tak rýchlo ako by sme si všetci priali.”
  • Jozef Kotulič:
  17.5.2013 o 15:25
  Odpoveď pre Petra Benkova: 17.5.2013 o 10:06
  Zákon č.328/2002 Z.z. v ust. § 97 upravuje poistné a sociálne zabezpečenie policajtov a profesionálnych vojakov takto:
  Poistné na sociálne zabezpečenie platia
  a) policajti a profesionálni vojaci, a to na
  1. nemocenské zabezpečenie 1, 4 % z vymeriavacieho základu,
  2. výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
  3. výsluhový dôchodok 7 % z vymeriavacieho základu,
  4. invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
  b) služobný úrad a služobný orgán, a to na
  1. nemocenské zabezpečenie 1, 4 % z vymeriavacieho základu,
  2. výsluhový príspevok 1 % z vymeriavacieho základu,
  3. výsluhový dôchodok 20 % z vymeriavacieho základu,
  4. invalidný výsluhový dôchodok 3 % z vymeriavacieho základu,
  5. úrazové zabezpečenie 0, 8 % z vymeriavacieho základu,
  c) štát, a to na starobné poistenie a invalidné poistenie policajtov a profesionálnych vojakov, ktorí sa osobne celodenne a riadne starajú o dieťa vo veku do šiestich rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov.
  Ako je z citátu zákona vidieť tento zákon nerieši poistenie v nezamestnanosti!
  Podľa ust. § 104 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení… „ poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky…. Poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov
  a) bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a
  b) nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.
  Nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov, splnila podmienky podľa odseku 1, nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu….“
  Problém je v tom, že tento zákon sa ako celok nevzťahuje na príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby, colníkov1a) (ďalej len “policajt”), profesionálnych vojakov ozbrojených síl, 1b) vojakov mimoriadnej služby1c) (ďalej len “profesionálny vojak”), ktorých sociálne zabezpečenie je upravené osobitným predpisom2), ak tento zákon neustanovuje inak. (§1)
  Stručná odpoveď je asi takáto: Manžel nemôže poberať dávku v nezamestnanosti lebo podľa vami uvedených údajov, nespĺňa stanovené zákonné podmienky!
  • Ján Kolesár:
  17.5.2013 o 13:32
  Pre Petra Benkova 17.5.2013 o 10:06
  Manžel by musel zo svojej výplaty odvádzať “Poistenie v nezamestnanosti” a tak isto i zamestnávateľ – môže si to nájsť na výplatnej páske, ale skôr to nenájde, pretože silne pochybujem, že policajti tento odvod odvádzajú, tak ako ho neodvádzaju vojaci i hasiči …Manžel musí najskôr odrobiť istý počet rokov v civile a potom má nárok aj na podporu v nezamestnanosti.
  http://www.socpoist.sk/poistenie-v-nezamestnanosti-jzy/48007s
  na tejto stránke si to rozklikajte.
  • Miro Palfi:
  17.5.2013 o 12:28
  Pre Ing. Jozef Šamaj PB, 17.5.2013 o 11.23
  -bez urážky- , kto náhodou prečítal nejaký-ten môj komentár, možno si všimol, že sa už dávno snažím veci brať z nadhľadu a reálne/nie vždy sa to podarí/. Taký je totiž život. Každá debata-diskusia je dobrá vec, najmä keď snahou je riešiť problémy. Kdesi v komentároch som čítal, že nie len v “krčme” je dobré povedať svoj názor. Jožo /Ináč ja sa už desaťročia neviem zbaviť používania – Vy/, Niekedy je to na prospech, niekedy na škodu, človek nikdy nevie, čo si praje druhá strana niekedy až na druhom konci SR. Ale strašne sa mi páči ” nebite ma” , keď si prispievateľ povie svoj názor.
  … A pre p. Petra Benkova,17.5.2013 o 10.06 – ja komentáre čítam určité obdobie, ale keď mám pravdu povedať, s podobnou problematikou som sa nestretol – najskôr sa riešili či už výsluhové dôchodky, starobné dôchodky, ale čo sa týka výsluhových príspevkov, je toho pomenej – keď nie vôbec. Takže držím palce, aby sa niekto našiel, kto Vám poradí.
  • Ing. Jozef Šamaj PB:
  17.5.2013 o 11:23
  AD Dušan Hanak: 15.5.2013 o 7:44 – Miro Palfi: 15.5.2013 o 8:38
  – fakt som nechcel nikoho utešovať, ale podľa svojho vedomia som popísal REALITU…. keď bude ohľadne nevalorizácie ČO komentovať, vrátime sa k tejto téme, ale teraz by to bolo “mlátenie prázdnej slamy” – bez urážky.
  • Petra Benkova:
  17.5.2013 o 10:06
  Dobry den,
  rada by som sa opytala ako je to s vyplacanim podpory v nezamestnanosti a zaroven vysluhoveho prispevku. Manzel bol 11 rokov v sluzbe na ORPZ, teraz po odchode do civilu mu bol priznany vysluhovy prispevok cca 221 eur (po dobu 2 rokov). Je evidovany na UP ako nezamestnany a na socialnej poistovni mu povedali, ze nema narok na podporu v nezamestnanosti, nakolko neplatil odvody priamo do SP. Je to naozaj tak? Dakujem za odpoved.
  • Ing.Eduard Keresteši:
  15.5.2013 o 9:19
  V žiadnom prípade netreba mlčať. Všetci vieme že valorizačný mechanizmus v novele 328 je diskriminačný a protiústavný. Mojím podnetom sa zaoberá aj kancelária prezidenta SR. Zistili to, žiaľ až po podpísaní novely……Treba využiť všetky právne kroky a nenechať to do zabudnutia. Mňa osobne teraz tiež nezaujímajú starobné dôchodky a nekomentujem diskusie ohľadom tejto témy. UR ZVSR ako aj APVV , by sa určite mali zaoberať podnetom pre prezidenta SR .
  • Miro Palfi:
  15.5.2013 o 8:38
  Pre Dušan Hanák 15.5.2013 o 07.44. Ja som pochopil príspevok Ing. Jozefa Šamaja PB 14.5.2013 o 21.16 nie, ako utešovanie, ale ako … realitu.
  Pre ilustráciu:
  Aký bol v roku 2012 najnižší a najvyšší vyplatený dôchodok?
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 39,69 EUR. – u POLÍCIE
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2357,96 EUR. u PoLÍcie
  – Najnižší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 205,58 EUR. u VOJAKOV
  – Najvyšší vyplácaný výsluhový dôchodok bol 2683,76 EUR. u VOJAKOV
  Zdroj: HOSPODÁRSKE NOVINY, PORADCA, STREDA 17.APRÍLA 2013.
  Hoci aj podľa zákona č. 328 sú výsluhové dôchodky veľmi rozdielne a to najmä v rokoch 2002, 2003,2004…oproti rokom 2008-2012/nová platovka/atď., n e n í s a t r e ba č u d o v a ť, že nanižšie výsluhové dôchodky sú u tých VD, ktorí odišli do VD podľa z:č.100, či z.č.114.
  Názor na výšku NAJNIŽŠÍCH výsluhových dôchodkov nech si urobí každý sám.
  • Dušan Hanak:
  15.5.2013 o 7:44
  Ing. Jozef Šamaj PB:
  14.5.2013 o 21:16 Pán Šamaj, neutešujte tu nikoho, že nevalorizácia je v rukách právnej kancelárie. Jednoducho žiadny súd, tobož Ústavný, sa nebude zaoberať zákonom alebo časťou zákona, ktorý už neplatí! Proste par. 68, ktorý zrušil valorizáciu bol 1.5. nahradený iným znením par.68.
  • Ing. Jozef Šamaj PB:
  14.5.2013 o 21:16
  AD Dušan Hanak:14.5.2013 o 8:46, Vladimír Hrobárik,MT: 14.5.2013 o 13:26
  – páni, možno sa vám zdá, že téma SD je pre nás prvoradá, ale nečudujte sa tomu, pre nás je to vážna otázka, ale téma nevalorizácie je tiež dôležitá, no uvedomte si jednu vec – nevalorizácia je v rukách právnej kancelárie a pokiaľ nie sú informácie od nej, niet sa moc o čom rozpisovať….až bude relevantná informácia, bude sa opäť diskutovať aj na túto tému……
  • Vladimír Hrobárik,MT:
  14.5.2013 o 13:26
  Dušan Hanak:
  14.5.2013 o 8:46 Taktiež sa obávam , že problémy týkajúce sa zmien v zákone 328 pre VD z menej odslúženými rokmi upadá s časom viac a viac do zabudnutia. Neviem možno je to len môj názor, ale nikde tu nevidím žiadne riešenia, alebo čo sa už podniklo ohľadne zmien v danom zákone./okrem návrhu Dr. Milana Kolena, v ktorom je skutočne aj pre mňa ako človeka neznalého právneho vzdelania veľmi zrozumiteľný/.No z druhej strany tu vidím len tému č.1 Starobné dôchodky, takže si aj ja myslím , že starší VD objavili náhradu za nevalorizáciu. Naďalej budem sledovať tému ohľadne zmien zákona 328 na tejto stránke a veriť heslu, ktoré napísal v článku Dr. Milan Kolen: “Náš boj za odstránenie diskriminácie aktívnych ako aj VD silových rezortov ešte neskončil, ale pokračuje ďalej”.
  • Dušan Hanak:
  14.5.2013 o 8:46
  Vladimír Hrobárik:
  9.5.2013 o 11:43 Obávam sa, že v tomto prípade, sa asi už nič neudeje. Ako vidno starší VD objavili náhradu za nevalorizáciu VD v podobe SD. Na dáke právne kroky už nebude vôľa!
  • Miro Palfi:
  13.5.2013 o 16:31
  Miro Palfi:
  25.4.2013 o 8:56
  K poslednému odstavcu článku pplk. v.v. Dr. Milana Kolena PP dňa 21.4.2013 o 22:02 hod. K §68 zákona č.328/2003 – Valorizácia, pre informáciu je to na stránke INFORMÁCIE PRE VÝSLUHOVÝCH DôCHODCOV O STAROBNÝCH DôCHODKOCH – pod počet komentárov 59 k STAROBNÉ dôchodky – v spodnej časti – a tiež ku kúpeľnej starostlivosti.
  Z článku DR. Milan Kolen: l2.4.2013 o 20: 17 – Novelizácia zákona 328 II., mi to vychádza takto: I. Bez finančných prostriedkov máme možnosti – dopracovať sa až k bodu 4 – ” Ak sa novela zákona č.328/2002 Z.z. dostane do programu schôdze NR SR navrhujem využiť naše možnosti a získané skúsenosti k presadzovaniu nami navrhovaných legislatívnych zmien”.
  • Miro Palfi:
  13.5.2013 o 9:04
  Na Úvodnej stránke – Najnovšie články je už účinný Zákon 328/2002 Z.z. – plné znenie už na 3-ťom riadku od spodu. Čochvíľa sa posunie do archívu.
  Keďže z.č.328 – ako predpokladám, bude až na čiastočné novelizácie účinný minimálne 20-rokov, toľko približne bude prebiehať dobiehanie príslušníkov ozbrojených zborov do počtu odslúžených rokov – z 15 potrebných na dosiahnutie výsluhového dôchodku na 25 odslúžených rokov v budúcnosti – a jeho §§ znenia sa dotýkajú približne 35OOO výsluhových dôchodcov a ako som čítal, len u Polície je zatiaľ približne 8000 ďalších aktívne slúžiacich, neviem počty u iných ozbrojených zložiek atď…, ktorý už dnes sú defakto VD, pretože už slúžia minimálne 15 rokov, z tohoto dôvodu dávam do pozornosti:
  Zaradiť Z.č.328 buď vždy, – až by mal ísť do archívu – Navrch Najnovších článkov, poprípade do ARCHÍV-u MAREC 2013 k Sociálnym istotám, poprípade nejako inak. Myslím, že by bolo na škodu, až by sa v budúcnosti v prípade potreby komplikovane vyhľadával. Predpokladám, že sa s ním v budúcnosti pracovať bude.
  Na záver posledná poznámka: Na vrchu Web-stránky je znenie zákona č.328, ale nenašiel som napr. §50 a ďalšie ohľadom trvania Vdovských a vdoveckých VD, v plnom znení. Nechcem ich tu rozpisovať, už aj tak som vzal veľa miesta na stránke. Ak sa však nemýlim, Z.č.328 – není uvedený v plnom znení a pri orientovaní sa v §§ môže VD mýliť a zle sa orientovať.
  Možno niekto pripojí tiež iný postreh – názor.
  • Vladimír Hrobárik:
  9.5.2013 o 11:43
  Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na právne kroky ohľadne valorizácie VD podľa odslúžených rokov, či bol realizovaný už nejaký bod z príspevku p.Kolena. Ak áno, kde by mohol najsť príspevok na tejto stránke , zatiaľ sa mi to nepodarilo nájsť. Ak bude, alebo už je realizovaný nejaký právny krok, veľmi rád opäť finančne prispejem. Ďakujem vopred za odpoveď na tejto web stránke.
  • pplk. v.v. Dr. Milan Kolen PP:
  25.4.2013 o 21:04
  Pre Dušan Stancel 25.4.2013 o 19:45
  Aktuálna verzia zákona č. 80/2013 v znení zákona č. 328/2002 Z. z. je v úvodnom článku kliknite na novelizovaný zákon 328/2002 Z. z. Po otvorení sa vyhľadajte č. 80/2013 z 11.4.2013 je tam aktuálna novela zákona č. 328/2002 Z. z.
  • Miro Palfi:
  25.4.2013 o 20:55
  Oni sú – len mi v nich vždy niečo chýba. Naposledy som pozrel na APVV – Hlavné menu, vľavo a potom dole.
  • Dušan Stancel:
  25.4.2013 o 19:45
  Chcel by som sa spýtať, či je niekde na nete aktuálna verzia s novelami zákona 328. Ďakujem
  • Miro Palfi:
  25.4.2013 o 9:00
  Pre Ján Palárik , vďaka – byť informovaný, kto chce, je vždy dobrá vec.
  • Miro Palfi:
  25.4.2013 o 8:56
  K poslednému odstavcu článku pplk. v.v. Dr. Milana Kolena PP dňa 21.4.2013 o 22:02 hod. K §68 zákona č.328/2003 – Valorizácia, pre informáciu je to na stránke INFORMÁCIE PRE VÝSLUHOVÝCH DôCHODCOV O STAROBNÝCH DôCHODKOCH – pod počet komentárov 59 k STAROBNÉ dôchodky – v spodnej časti – a tiež ku kúpeľnej starostlivosti.
  Z článku DR. Milan Kolen: l2.4.2013 o 20: 17 – Novelizácia zákona 328 II., mi to vychádza takto: I. Bez finančných prostriedkov máme možnosti – dopracovať sa až k bodu 4 – ” Ak sa novela zákona č.328/2002 Z.z. dostane do programu schôdze NR SR navrhujem využiť naše možnosti a získané skúsenosti k presadzovaniu nami navrhovaných legislatívnych zmien”.
  • Miro Palfi:
  18.4.2013 o 19:16
  S dovolením ešte doplnenie.
  http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/277843-socialne-vyhody-vojakov-a-policajtov-sa-okresu/
  • Miro Palfi:
  18.4.2013 o 18:53
  Link – Pravda
  http://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/277917-ako-sa-zmeni-zabezpecenie-vojakov-a-policajtov/
  • Ján Palárik:
  17.4.2013 o 21:52
  Pre Miro Palfi (17.04.2013 o 09:51)
  a ďalších, ktorí majú záujem o články z HN prikladám link z Piana
  http://hnporadna.hnonline.sk/poradca#.UW777Xl2bjm
  • Miro Palfi:
  17.4.2013 o 9:51
  Obsiahly článok Denník Hospodárske noviny – Výsluhové dôchodky – Veľký prehľad zmien v penziách vojakov a policajtov – príloha Poradca, str. 20,21,22,23. Neviem, či môže niekto, až má predplatenú sieť – Piano, sem dať link.
  • Dr. Milan Kolen:
  12.4.2013 o 20:17
  Novelizácia zákona 328 II.
  Vážené kolegyne kolegovia,
  na 16.schôdzi NR SR dňa 14.3.2013 bola v niektorých častiach schválená protiústavná, diskriminačná novela zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov v znení neskorších predpisov.
  K odstráneniu tejto diskriminácie navrhujem dôsledne využiť naše doposiaľ získané skúsenosti ako aj vykonané opatrenia v súvislostí s tým, že pôvodne navrhované diskriminačné legislatívne zmeny v novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov, vojakov ako a v zákone č. 595/2003 o dani z príjmov neboli zrealizované aj vďaka hromadnému zasielaniu pripomienok na portál NS SR, ktoré prebiehalo súbežne k obidvom zákonom . Pripomienkovanie bolo ukončené 4.9 resp. 6.9.2012.
  Do pripomienkovania obidvoch zákonov, okrem štátnych inštitúcií GP SR, MO SR, MF SR, MPSVR SR atď. sa aktívne zapojili ZV SR, SIS, ZVJS, NBÚ (nenašiel som pripomienku APVV) ktoré predložili zásadné pripomienky. Veľmi aktívne pracoval výbor ZV SR pre pripomienkovanie zákonov ktorého som bol členom, ako aj značné množstvo VD vojakov, policajtov, ZVJS, colníkov ktorí všetci spolu k zákonu č. 595/2003 Z. z. predložili 131 jednotlivých, hromadných pripomienok z ktorých bolo 54 zásadných pripomienok, za čo všetkým ďakujem.
  Jednalo sa napríklad o nesúhlasné stanoviská s doplnením do § 8 ods. 1 písm. m) čím by do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola zavedená 19 % daň z VD a spolu s ňou by bol zavedený aj 14 % odvod na zdravotné poistenie. Doplnením § 39a do zákona č. 328/2002 Z. z. by bol zavedený 10 % stabilizačný odvodu z VD ako aj mnohé ďalšie legislatívne zmeny, kde sme boli úspešní a tieto zmeny neboli prijaté. Neboli sme úspešní v zavedení rovnakého spôsobu valorizácii VD v § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. tak, ako to majú SD v § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. Neboli sme úspešní ani v otázkach kúpeľnej starostlivosti atď. Náš boj za odstránenie diskriminácie aktívnych ako aj VD silových rezortov ešte neskončil, ale pokračuje ďalej.
  Pripomínam, že na základe poslaneckého návrhu v zákone č. 185/2012 Z. z. o zdravotnom poistení bol do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v rozpore so zákonom č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, v rozpore so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády, v rozpore s Ústavou SR a v rozpore so zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní bol protiprávne prepašovaný, zmenený § 68 zákona č. 461/2002 Z. z. na základe ktorého nebola uskutočnená valorizácia VD v roku 2012.
  Pokiaľ by bol prebiehal riadny legislatívny proces, boli by sme v pripomienkovom konaní predložili dostatočné množstvo individuálnych, hromadných ako aj zásadných pripomienok, čo sa však nestalo. Potom novelizácia § 68 zákona č. 328/2002 Z. z. by pravdepodobne nebola schválená. Spracoval som vzor podnetu generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu ÚS SR na začatie konania o súlade právnych predpisov k otázkam nevalorizovania VD v roku 2012, ktorý okrem ZV SR (moje tri doplnené podnety) spolu za viac ako 35.000 VD žiaľ podalo len 188 ľudí.
  V súlade s rokovacím poriadkom NR SR a Legislatívnymi pravidlami vlády po šiestich mesiacoch od poslednej novelizácii zákona je možné predložiť návrh na novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z.
  K zabezpečeniu odstránenia diskriminácie v § 68 valorizácia VD v zákone č. 328/2002 Z. z. ako aj v ďalších paragrafoch sú tri možné spôsoby riešenia ktoré umožňujú zákony SR . Tieto otázky navrhujem riešiť v súčinnosti s APVV, ZVJS, colníkmi a za aktívnej pomoci , SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov takto:
  I. Bez použitia finančných prostriedkov máme tieto možnosti ako sú:
  1. Podnety generálnemu prokurátorovi SR na podanie návrhu ÚS SR na začatie konania o súlade právnych prepisov, ako aj podnet prezidentovi SR a jeho vojenskej kancelárii, podnet ombudsmanovi je možné zaslať najneskôr od 60 dní od podpísania zákona prezidentom SR
  2. Konkrétne paragrafové znenie návrhov zmien na novelizáciu zákona č. 328/2002 Z. z. je vhodné, odporúčam predložiť:
  a. Ministrovi vnútra SR, odborovej organizácii PZ, orgánom MV SR ktorý má na starosti legislatívne zmeny
  b. Ministrovi obrany SR, orgánom MO SR ktoré majú na starosti legislatívne zmeny, oddeleniu starosti VV a VD
  c. Predsedovi NR SR, Výboru NR SR pre obrnu a bezpečnosť, Ústavnoprávnemu výboru NR SR, Výboru NR SR pre financie rozpočet a menu, Výboru NR SR pre sociálne veci
  3. Ak na portály NS SR bude prebiehať pripomienkové konanie k novele zákona č. 328/20002 Z. z. je navrhujem využiť naše získané skúsenosti z mesiaca august, september 2012 k pripomienkovaniu zákonov č. 328/2002 Z. z. a zákona 595/2003 Z. z. a aktívne sa zapojiť od pripomienkovania zákona
  4. Ak sa novela zákona č. 328/2002 Z. z. dostane do programu schôdze NR SR navrhujem využiť naše možnosti a získané skúsenosti k presadzovaniu nami navrhovaných legislatívnych zmien.
  II. S využitím finančných prostriedkov máme tieto možnosti ako sú:
  1. Podnet na Ústavný súd SR o začatie konania o súlade právnych predpisov do poručujem predložiť ZV SR v súčinnosti s APVV
  2. Bolo by vhodné, aby podnet na ÚS SR o začatie konania o súlade právnych predpisov samostatne predložila nejaká iniciátívna skupina (ak sa vytvorí, obdobne ako to vykonal Juraj Janíček) atď.
  3. Bolo by vhodné, aby podnety na okresné súdy (ako to iniciatívne v Bratislave vykonali colníci, ktorí už vyhrali okresný súd, ako aj pán Janiček spolu s kolektívom v Poprade) predložili, jednotlivci, skupiny.
  III. Možnosť, že nikto nebude nič robiť . Budeme len pasívne čakať až to za nás niekto vyrieši ako je na Slovensku zvykom.
  Ďalej navrhujem plne využiť už spracovaný list Prezidenta ZV SR ktorý zaslal 1. februára 2013 ktorý zaslal predsedovi Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Do tohto spracovaného dokumentu doplniť paragrafové znenie o kúpeľnej starostlivosti, ako aj ďalšie naše návrhy na legislatívne zmeny v zákone č. 328/2002 Z. z.
  Ku komplexnému dopracovaniu uvedeného dokumentu odporúčam ZV SR a APVV okamžite z radov právnikov z Bratislavy ako aj aktívnych VD vytvoriť pracovnú skupinu najvhodnejšie z Bratislavy a z jej okolia. Odporúčam návrhy od aktívnych príslušníkov silových rezortov ako aj od VD okamžite zasielať, sústreďovať na jedno miesto napríklad u plk. Ing Badu.
  Pre krátkosť času navrhujem s touto činnosťou začať ihneď.
  S pozdravom pplk. v. v. Dr. Milan Kolen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.