Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Budú aktuálne bezpečnostné hrozby katalyzátorom zmien v prístupe k obrane a ochrane obyvateľstva?

 

V minulotýždňovom Hyde parku českej televízie vystupoval ako hosť bývalý náčelník generálneho štábu AČR generál Šedivý v súčasnosti bezpečnostný expert. Okrem stanoviska k aktuálnym informáciám o teroristických útokoch vo Francúzsku sa venoval aj problematike AČR a jej pripravenosti plniť úlohy obrany a ochrany obyvateľstva ČR. Áno dobre čítate a ja som sa niekoľko krát musel presvedčovať či dobre počujem. Bývalý najvyšší  funkcionárov AČR, ktorý sa podieľal na  strategických rozhodnutiach v oblasti obrany a reforme AČR hovoril o „zakázaných“ pojmoch. Veď hovoriť o vnútornej funkcii armády sa donedávna hodnotilo ako nepochopenie poslania armády v demokratickej spoločnosti a socialistický anachronizmus. A čuduj sa svete dnes je v uliciach francúzskych miest 10 000 vojakov elitných jednotiek, ktoré chránia nielen objekty židovskej diaspóry, ale aj Eiffelovu vežu a ďalšie miesta sústreďovania väčšieho množstva obyvateľstva. Mimo iné pred Eiffelovkou hliadkovali francúzsky vojaci aj pred desiatimi rokmi, keď som  navštívil metropolu Francúzska ako turista. To znamená, že armáda plní a bude plniť spolu s bezpečnostnými zložkami dôležitú úlohu pri ochrane obyvateľstva ohrozovaného terorizmom. Nie len v Afganistane, na blízkom východe a v Afrike, ale na území vlastných štátov. Budeme si asi musieť zvyknúť na to, že sa v určitých krízových situáciách budú v uliciach Bratislavy, Košíc a ďalších miest Slovenska objavovať vojaci. V súvislosti s poslednými udalosťami náš minister obrany hovorí o prehodnotení strategických dokumentov. Tak ako vyplýva z Bielej knihy a pripravovanej legislatívy všetko nasvedčuje, že si rezort obrany v posledných rokoch uvedomuje nutnosť zmien, ktoré by odrážali realitu a skutočné potreby obrany. Nie je to len požiadavka na zvyšovanie rozpočtových prostriedkov pre ozbrojené sily a bezpečnostné zložky, ale občan musí v prvom rade pociťovať, že prostriedky na ktoré sa skladáme sú efektívne vynaložené v súlade s jeho záujmami. Záujmom občana je žiť v bezpečnom prostredí, ktorého garantom majú byť spolu s bezpečnostnými  zložkami aj ozbrojené sily.

Možno aj preto  sa pán generál kriticky vyjadril k chybám v podceňovaní rozvoja armády a niektorých druhov vojsk, ktoré môžu pôsobiť pri ochrane obyvateľstva. Dnes už spomíname na masívne nasadenie ženijných jednotiek pri obrovskej živelnej katastrofe spôsobenej  rozsiahlymi záplavami vodných tokov na juhu Slovenska pred päťdesiatymi rokmi. Neviem si dnes predstaviť, ako by sa dala táto situácia zvládnuť aj s nasadením kapacít, ktorými disponujú OS SR.

Ako vojak, dôstojník vo výslužbe som s údivom počúval slová o tom, že základom armády sú vševojskové zväzky. Teda 25 rokov trvalo, aby si „vojenskí reformisti“ oprášili učivo TOU a dejín vojenského umenia na vojenských akadémiách. Zrejme sa začína chápať, že glorifikáciou špeciálnych síl a špecialistov na odmínovanie sa nám pravidelne dostávalo pochvaly od spojencov, ale náš občan si „platí armádu”predovšetkým na svoju obranu a ochranu. Určite sa do mňa obuje „uvedomelá časť politického spektra a tzv. bezpečnostní analytici“, ktorí  sa zhrozia nad tým, že som nepochopil zmysel boja proti medzinárodnému terorizmu. Ale v súčasnosti odborníci i bežný občan spochybňujú zmysel a efektívnosť pôsobenia našich vojakov v Afganistane. Možno by si niektorí „uvedomelí“ mali neoficiálne pohovoriť s tými, ktorí tam pôsobili, alebo si aspoň prečítať čo o pôsobení našich vojakov píše Jozef Banáš. Podstatné je však to, čo si v posledných dňoch uvedomili európsky lídri a verejnosť „veľkých“ krajín Európskej únie, že terorizmus máme doma v našich uliciach a nie len v horách Afganistanu a oblastiach ovládaných IS. A nie je to len Afganistan. Možno by bolo vhodné sa zamyslieť nad výrokmi G.W. Buscha ohľadne vojny v Iraku a nad pochybnosťami, ktoré zazneli z úst pána generála Šedivého o Líbii. Tam našťastie naši vojaci neboli, ale to čo sa deje v Líbii a Iraku po „odstránení“ nedemokratických režimov predstavuje pre Európu bezpečnostnú hrozbu. V blízkej budúcnosti sa podobných hodnotení určite dočkáme aj v súvislosti so Sýriou.

Na pozadí týchto debát o bezpečnostných hrozbách sa odvíja aj príbeh, ktorí niektorí nazývajú vlastizradou. Kladú sa otázky a dostal ju aj pán generál : Je schopná armáda brániť suverenitu a nezávislosť štátu (čo je mimochodom hlavná úloha armády a podľa ústavy aj čestná povinnosť občana)? Iste musím súhlasiť s tým čo tvrdí pán generál, že by sme nemali dostatok síl a prostriedkov, aby sme sami mohli viesť víťaznú vojnu proti podstatne silnejšiemu agresorovi. Sme však pripravení minimálne na takej úrovni ako to prezentovala Československá republika a jej armáda v roku 1938 ? Nehovorím len o odborných otázkach ale tiež o morálnom stave, najmä záloh. Záloh o ktorých sa vedú vážne pochybnosti, Nie náhodou sa čoraz viac diskutuje o  aktívnych zálohách, opätovnom zavedení povinnej vojenskej základnej služby i keď v inej podobe ako ju poznáme, alebo dobrovoľnej vojenskej služby. V ČR idú ďalej a už sa hovorí aj o zakázanom slove „vlastenectvo“, o fyzickej zdatnosti mladých ľudí a získavaní základných spôsobilostí pre splnenie si čestnej povinnosti, sebaochranu a pomoc druhým, Áno hovorím o ďalšom zakázanom slove „branná výchova“. To nie je tradícia z dôb socializmu, veď tieto aktivity majú svoju tradíciu v činnosti rôznych združení a spolkov od konca 19. storočia. Podporujeme činnosť takých združení v súčasnosti ? Existuje koncepcia a príslušná legislatíva, ktorá by umožňovala koordinovať a podporovať ich činnosť, aby sa do škôl najmä základných a stredných zavádzali do vzdelávacích programov efektívne formy a metódy umožňujúce získavať elementárne spôsobilosti potrebné pre zvyšovanie fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti mladej generácie, pre formovania vedomia nutnosti obetovať sa pre druhých, pre svoju vlasť, získanie ďalších vedomostí a zručností využiteľných pri poskytovaní pomoci sebe i druhým vtedy, keď je potrebné chrániť to, čo je najcennejšie – život.

Zrkadlom nálad v spoločnosti je, keď v komentároch k článkom o vojenskej službe čítate :  „ Nešiel by som na vojnu ani za nič. Nech si idú tí, čo ju chcú. Ja by som radšej hnil v base. .. Ďalší to vidí veľmi skepticky „Vidím, že už tu každý rozmýšľa ako zrušiť vyhlásenie. Viem že by to asi nebolo pre nikoho príjemné, keby dostal povolávací rozkaz, ale keď príde na lámanie chleba, tak čo urobíte. Nič nezmôžete. Aj ja počítam s tým, že pekne aj nás mladých povolajú, A pôjdeme do takmer istej smrti …..“. Nejde však len o náladu, ale väčšina mladých a čiastočne aj vekovo starších mužov s údivom reagujú na slová o brannej povinnosti. Vlastne ani nevedia že sa branná povinnosť na nich vzťahuje. Akosi sa v spoločnosti veľmi zakorenilo aj s prispením politikov, že keď bude Slovensko ohrozené tak je tu NATO, čiže niekto kto to za nás vybojuje a profesionálny vojaci sú tu preto, aby si ostatní občania nemuseli zaťažovať myseľ myšlienkami na ich možnú účasť vo vojenskom konflikte. Čo na tom, že sa týka našej slobody, bezpečnosti, územnej celistvosti a suverenity Slovenskej republiky.

Na záver si dovolím ešte jednu poznámku. Najmä v odborných kruhoch sa diskutuje o otázkach strategického hodnotenia obrany, ktorá je chápaná ako nevyhnutný predpoklad účinného zaručovania obrany a efektívneho využívania zdrojov štátu. Nechcem sa vyjadrovať k rozsiahlym odborným analýzam. Za zásadnú otázku, ktorá sa spája so stratégiou hodnotenia obrany je, že súčasťou stratégie hodnotenia obrany je celospoločenská diskusia ako predpoklad verejnej podpory a dosiahnutia spoločenského konsenzu.  MO SR deklaruje úsilie o spoluprácu s inými ministerstvami a ÚOŠS, ale aj mimovládnymi inštitúciami a širšou verejnosťou. Som presvedčený, že práve na tejto platforme je možné rozvíjať spoluprácu MO SR  s občianskymi združeniami s profesijným zameraním k obrane a ozbrojeným silám.

Jaroslav Junek, plk. v.v., pôsobil v ozbrojených silách a bezpečnostných zložkách

 

Ilustračné foto:

image001

.. kde majú ženy a deti? Alebo si pustíme armádu moslimských bojovníkov rovno do srdca ich nenávidenej európy..??

EU tour

 

Fwd: Vyriešenie kríze v EU
unnamed

… prezident EÚ Tusk oznámil, že summit k utečencom, samozrejme, bude. V októbri.

Mina2

Mestečko pre pútnikov k Mekke (8 km od Mekky).
Stany sú klimatizované vyrobený z nehorľavého materiálu.
Každý stan má reproduktory, teplomery a požiarne hlásiče.
Celkom 3 milióny ľudí môže byť ubytovaných.
Nie je to ideálne stanové mestečko tábor pre moslimských utečencov?

Čítaj viac:

Banáš J. o masakre v Paríži 

Európa nie je Lampedusa ani Brusel: https://www.youtube.com/watch?v=WxCjj4U3Sgw

 

Genmjr. E. Vestenicky o povinnej vojenskej službe

260 Komentárov na Aktuálne bezpečnostné hrozby:

 • K otázke migrantov a bezpečnostnej hrozbe. Farizeji sa ozývajú?

  BOJOVAL ŠEFČOVIČ PROTI MIGRAČNÝM KVÓTAM?
  „Keď sa pozrieme na postoj k migrantom, povinným kvótam, ja som bojoval proti tomu, pani Čaputová bola skôr za“.
  To je od Maroša Šefčoviča veľmi zvláštny výklad dejín. Lebo on nebojoval proti povinným kvótam. Naopak, ako člen Európskej komisie sa priamo podieľal na ich zavedení.
  Ako to teda bolo? V lete 2015 v Európe vrcholila migračná kríza. Európska komisia preto 9. septembra prichádza s návrhom na relokáciu 120 000 žiadateľov o azyl z Grécka, Talianska a Maďarska. Áno, ide o ten výbušný návrh, ktorý neskôr schválila Rada napriek protestom vlád V4. Ten návrh, proti ktorému Slovensko nakoniec podalo žalobu.
  Na tom istom stretnutí Kolégia komisárov, teda 9. septembra, bol prijatý aj druhý kontroverzný návrh: Nariadenie Rady a Európskeho parlamentu, stanovujúce kritéria pre prerozdeľovanie žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi EÚ. Teda systém kvót.
  Podľa oficiálneho záznamu (minutes) zo stretnutia kolégia 9.septembra bol Maroš Šefčovič na zasadnutí prítomný. Ale vôbec nič v zázname nenaznačuje, že by mal proti týmto dvom návrhom námietky, alebo že by v diskusií o nich vystúpil.
  Naopak, šéf Komisie Juncker podľa záznamu zhrnul debatu slovami, že všetky opatrenia získali „jednomyseľnú podporu“ prítomných komisárov. Dokument je tu http://ec.europa.eu/…/1…/2015/EN/10061-2015-2137-EN-F1-1.PDF.
  Aby bolo jasné: nekritizujem počínanie Maroša Šefčoviča v roli podpredsedu Európskej komisie. Kritizujem jeho pokrytectvo v dnešnej kampani. Takto klamstvami si veru podporu nezvýši.

 • Autor príspevku z 26.09.2018 akoby nadväzoval na ruský politický systém za cárovnej Katariny II.
  Veľkej a jej syna cára Pavla I. a pod., keď sa pomazané hlavy menili podľa želaní militaristickej gerily.
  V tejto súvislosti čarovať so sionistickou kartou je nielen naivne. ale aj nebezpečné.

 • Slovenská vláda si spokojne spí, ale Slováci žijúci pri hranici s Ukrajinou sú silne znepokojení. Veď aby nie, keď Ukrajina ako odpoveď na konanie Ruska, svoje vojská uviedla do bojovej pohotovosti, prezident Ukrajiny žiada parlament o vyhlásenie vojnového stavu, stanného práva a mobilizáciu ukrajinských vojenských záloh. Pritom neide o vojenské cvičenie ale o tvrdú realitu. Teda ako prví nás môžu ohroziť práve migrujúce davy občanov z Ukrajiny, ktorí budú na našom území hľadať azyl pred hroziacou vojnou Ukrajiny s Ruskom. A naša vláda je stále ticho ako keby Ukrajina nemala so Slovenskom 90 kilometrovú spoločnú hranicu. Dokedy?!

 • V náväznosti na komentár pána Dr. Milan Kolen napísal: 20. marca 2018 v 13:52 (nižšie), pridávam článok:
  “Pravda” alebo “fikcia”?

  Zemětřesení v Kremlu: Víkendová roztržka mezi Vladimirem Putinem a generálním štábem ruské armády má první oběť, Putinova dohoda s Netanyahuem padá, Rusko dodá Sýrii systém S-300 a Vladimir Putin už nesmí do problematiky obrany v Sýrii mluvit! Aeronet získal výbušné informace z okruhu ruského prezidenta! Došlo na naše slova?
  A je to tady. Redakce Aeronetu jako zřejmě jediná v České republice získala exkluzivní informace od našeho exkluzivního zdroje, ruského novináře, který poskytl naší redakci podrobnosti o znepokojivých událostech v Kremlu, ke kterým došlo minulý víkend. Ruský novinář, se kterým naše redakce spolupracuje již od roku 2015, nám pod podmínkou zachování utajení a anonymity poskytl informace o něčem, co by se dalo nazvat jako palácová vzpoura, zlom v systému řízení na horizontále Putin – Ruská armáda, nebo prostě jen přetečení trpělivosti ruské generality, přičemž situaci již Vladimir Putin nemůže řešit dalšími vyhazovy generálů, jako to již učinil několikrát v tomto roce, poprvé to bylo v březnu.

  Nejprve v březnu vyhodil 10 generálů ze složek ministerstva vnitra [1], potom v dubnu tohoto roku odstranil dalších 11 generálů [2], v květnu odstranil skupinu dalších 20 generálů [3], a potom koncem srpna odstranil 15 generálů [4] ze systémů národní domobrany, do které patří armáda, letectvo, námořnictvo a útvary ministerstva vnitra, od policie až po speciální útvary. Vyhazov tolika desítek generálů spustil v ruských ozbrojených silách obrovské hromobití, podle našeho zdroje, a teď budu citovat: “Mechanické procesy ochrany státu na úrovni vojenského řízení v okamžiku, kdy civilní administrativa Ruské federace hrubě porušuje zásady bezpečnosti ozbrojených sil Ruské federace, je nutné okamžitě změnit”. Tato větná formulace je přesným překladem z ruštiny. Větu si přečtěte dvakrát, protože de facto potvrzuje to, o čem se už více jak rok snažím psát. Tato věta zazněla z úst sboru náčelníků ruské generality v noci z pátku na sobotu v Kremlu. Překlad do srozumitelné civilní řeči je jasný: Ruská armáda se chopila kormidla, zatím jen ve věci Sýrie, zatím.

  Co řekl jeden z generálů Putinovi: “Podáš ruku Benjimu a bude tě to stát všechno, co jsi dosud budoval pro Rusko…”
  K čemu tedy došlo? K tomu, o čem tu píšu s různými přestávkami už rok a půl. Ruská armáda včera večer odmítla stanovisko a výrok Vladimira Putina z minulého týdne, který omlouval celý incident se sestřeleným Iljušinem IL-20 v Sýrii jako řetězec nešťastných náhod. V pátek do Moskvy přiletěl z Izraele velitel izraelského letectva IAF Amikam Norkin, přivezl s sebou 40-stránkový dokument, který zcela postavil na hlavu všechno, co tvrdila ruská armáda. Podle záznamů a logů izraelské PVO došlo k vypálení syrské rakety proti izraelským stíhačkám F-16 až v době, kdy všechny 4 stíhačky byly v izraelském vzdušném prostoru.

  Ruský IL-20 vletěl do letové dráhy rakety mezi odpalištěm syrské PVO a izraelskými letouny, které již byly v letovém prostoru Izraele. Raketa podle Izraelců trefila stroj IL-20 v letové dráze střely a stroj IL-20 zasáhla. Podle našeho zdroje Norkin v Moskvě uvedl, že příčinou sestřelu IL-20 bylo to, že syrská PVO je vybavena zastaralými zbraněmi PVO, které neumí rozlišovat blízký a vzdálený cíl, pokud se nachází ve stejné trajektorii střely. Izraelská zpráva rozlítila ruskou generalitu k nepříčetnosti, a to do takové míry, že schůzka ruských generálů s Norkinem podle informací trvala jen dvacet minut a poté byli Izraelci vypoklonkováni.

  Jenže po odjezdu izraelské delegace došlo podle našeho novinářského zdroje k nevídanému incidentu a roztržce mezi generálním štábem ruské armády a Kremlem. Ruští generálové pohrozili Vladmiru Putinovi zastavením veškerých vojenských operací v Sýrii do doby, než bude zajištěna bezpečnost ruských vojáků. Po nátlaku generálního štábu došlo k několika krokům, které jsou opravdu nebezpečné.

  Nejprve mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov obvinil Izrael, že nese zodpovědnost za smrt 15 ruských vojáků, a hned poté vstoupil do hry samotný ministr obrany, gen. Sergej Šojgu, který oznámil, že Rusko musí změnit dosavadní přístup v ochraně ruských a také syrských vojsk v Sýrii. Generálové varovali Putina před Netanyahuem, že nesmí upřednostňovat Izrael a jeho zájmy před Ruskem nebo jeho spojenci. Padala slova o vměšování, o lobbingu Izraele, o jeho vlivu v Kremlu, se kterým generalita nesouhlasí. Níže ruské ministerstvo obrany zobrazilo celou událost sestřelu IL-20 v grafice, ale jak sami můžete vidět, nepřímo tím potvrdilo Norkinovo tvrzení, že IL-20 se dostal do trajektorie syrské rakety mezi odpalištěm PVO a stíhačkami Izraele.

  Tato informace byla před několika hodinami doplněna o údaj, že ruská vláda s okamžitou platností ruší zákaz dodávky protiletadlového systému S-300 do Sýrie [5]. Zrušení dodávky v květnu dojednal v Moskvě Benjamin Netanyahu. Vývoz S-300 dnes mimořádně podle našich informací odsouhlasila Medveděvova vláda na žádost ruské armády, ale bez kontrasignace Vladimira Putina. Ten už od pátku do situace nezasahuje a místo něho jednají lidé okolo Dmitrije Medveděva a ruský generální štáb.

  Neprodej S-300 do Sýrie po květnové intervenci Benjamina Netanyahua v Moskvě bude hodně drsná lekce pro Vladimira Putina
  Vladimir Putin podle těchto exkluzivních informací de facto přivedl Rusko na pokraj vojenského puče, resp. palácového převratu, protože celá armáda, až na výjimky, hodnotí kroky Vladimira Putina jako kroky vedoucí k ohrožení bezpečnosti ruských vojáků v Sýrii. Když totiž 11. května ustoupil Vladimir Putin nátlaku Benjamina Netanyahua a nařídil ruské vládě zrušit dodávku S-300 do Sýre [6], je to nyní zpětně generály v ruské armádě vnímáno jako Putinova servilita k Izraeli a ve chvíli, kdy velitel izraelského letectva přiveze do Moskvy zprávu, že sestřel IL-20 by se nestal, pokud by syrská armáda měla modernější PVO systém, tak je to v podstatě facka do tváře ruské armády a generálové už mají v Rusku nového viníka, není jím izraelská armáda, ale přímo ruský prezident, kvůli kterému došlo na zablokování prodeje S-300 do Sýrie. Tento systém totiž paradoxně chtěla syrská armáda nasadit nedaleko Tartusu namísto systému S-200, který tam je nyní, a který právě má na svědomí sestřel ruského IL-20.

  Včera v neděli došlo na půdě ruského generálního štábu ke celkem 11 tiskovým konferencím a prohlášením, za stolem se střídali generálové jako na orloji a jednohlasně obviňovali Izrael z kriminálního činu vraždy ruských vojáků, z činů válečného aktu, z pirátského chování a nenechali na Izraeli nit suchou. A to jen pár dnů poté, co Vladimir Putin celý incident označil za pouhou nešťastnou událost. Norkinova cesta s dokumentací izraelské armády do Moskvy rozzuřila ruské generály k nepříčetnosti, a přestože oficiálně izraelské dokumenty ke kauze ruská armáda odmítá, je naprosto jasné, že syrská PVO nemůže v roce 2018 trefovat mnohem vyspělejší izraelské cíle na nebi, které přesahují životnost a technické možnosti zastaralého systému S-200.

  Koluze ruského prezidenta s izraelskou státní mocí? I taková obvinění se objevují na ruských internetových diskusích
  Jak už jsem psal v předchozích článcích na toto téma, nejen ruské veřejnosti, která to řeší už celý týden na internetu, ale už i ruské generalitě docvakly souvislosti o vlivu nosatých pánů na procesy řízení v Kremlu. Docvaklo jim, že když Benjamin Netanyahu přijel v květnu do Moskvy a loboval u Putina za zrušení dodávky komplexu S-300 do Sýrie, že tím došlo k ovlivňování ruského prezidenta, tzv. koluzi. A koluze moci, pokud jde o ruského prezidenta, představuje obrovskou hrozbu pro celou zemi a především pro ruskou armádu. Rozkolu si všimla včera večer i mainstreamová média [7].

  Ruský voják nebude umírat za nosatý národ, za národ Židů. Tato slova padají na ruském internetu od posledního týdne v desítkách tisíc komentářů a ruský generální štáb získal mocného spojence, vládu Dmitrije Medveděva. Jenže to je vláda globalčiků, a ti sledují jedinou věc, oslabení Vladimira Putina tam, kde byl dosud neotřesitelný, oslabení jeho vztahů s ruskou armádou. Nosatí vědí, jak se tato hra hraje a jaká má pravidla. Vrážení klínů do řad věrných, do řad podporovatelů, ztráta důvěry vlastních lidí kvůli snaze vyjít vstříc Benjaminu Netanyahuovi, který na Vladimira Putina nachystal grandiózní past.

  Vynutí si na Putinovi zrušení dodávek S-300 vlastnímu spojenci do Sýrie, následně po provokaci sestřelí spojenec Rusům jejich letadlo, aby vzápětí zástupce izraelského letectva přivezl ruským generálům pod nos do Moskvy dokument, který jako mimochodem potvrzuje, že kdyby Putin prodej S-300 do Sýrie v květnu nezrušil, žádné letadlo IL-20 by sestřeleno být nemuselo. Takže viníkem je Putin! Merde! Pěkně to na Vladimira Putina navlékli. Nachytali ho jako malého kluka. Copak Vladimir Putin neví, že přistoupení na dohodu s izraelskými politiky je cesta do pekel?

  Dmitrij Medveděv je podle našich informací v centru iniciativy o novou dodávku S-300 do Sýrie, vyšel vstříc rozzuřeným ruským generálům
  A kdyby šlo jenom o dodávku S-300, ale ono jde i o dohodu s Tayyipem Erdoganem na vytvoření demilitarizované zóny okolo Idlíbu a dohoda o odchodu džihádistů z města, bez jejich pozatýkání nebo likvidace. To je další past na Vladimira Putina. Ti džihádisté provedou příští rok v Rusku třeba bombové útoky a náhodou se ukáže, že to provedli bývalí džihádsité z Idlíbu, které Vladimir Putin nechal odejít. A bude zle, začne to 15 zabitými ruskými vojáky v IL-20 a skončit to může dalším Beslanem a stovkami mrtvých Rusů, ovšem tentokrát by to bylo navléknuto tak, aby za to mohl Vladimir Putin.

  Vladimir Putin nesmí hrát se šábesgóji a židy jejich hru, protože jejich hru nemůže vyhrát. Nelze nikdy nad nimi vyhrát, pokud hrajete podle jejich pravidel. Ta pravidla jsou nastavena tak, abyste vždy s nimi prohráli a vlastní lidé, aby vás ještě potom navíc nenáviděli za to, že jste tu hru vůbec kdy hráli. Teď se to ukazuje na kauze IL-20 a neprodeji S-300 v květnu do Sýrie. Vladimir Putin se dostal do nebezpečné pozice, nalomil si vlastní vztahy s ruskou armádou a profitovat z toho budou lidé okolo Dmitrije Medveděva a především Dům Sion.

  Několikrát jsem o tom psal a nemá cenu to opakovat, že ruská armáda bude za Vladimirem Putinem stát jen tak dlouho, dokud bude ruská armáda cítit, že Vladimir Putin chrání a brání ruské vojáky, a nikoliv zájmy Domu Sion nebo Domu Chabad. Jakmile začne ruská armáda zjišťovat, že gosudár se paktuje s Tel Avivem na úkor ruských spojenců a potažmo na úkor bezpečnosti ruských vojáků v Sýrii, ztratí Vladimir Putin podporu armády a v tom okamžiku se Vladimiru Putinovi začne odpočítávat časomíra jeho odchodu z Kremlu. Proto o víkendu narychlo převzala ruská armáda veškeré řízení ohledně Sýrie a Vladimir Putin do toho vůbec už nezasahuje. Jeho smířlivé prohlášení z počátku minulého týdne na adresu Izraele je anulováno, armáda vydala vlastní stanovisko, které dnes potvrdil Šojgu, a tím je to dané.

  Vladimir Putin se chytil do nebezpečné pasti, kterou mu ustrojil Benji
  Je to stanovisko o 180 stupňů obrácené, než bylo to, které poskytl Vladimir Putin minulý týden. Tohle jsou nebezpečné procesy. Vyhození desítek generálů za poslední půl rok nalomilo důvěru generálů, ale ve chvíli, kdy veřejnost v Rusku začne nahlas ukazovat, že část krve za 15 zabitých vojáků v Sýrii spočívá de facto i na rukách Vladimira Putina za to, co provedl ve věci nedodání S-300 spojenci do Sýrie na nátlak premiéra Izraele, tak v takovém okamžiku už jde o samotnou pozici Vladimira Putina. A nejde jen o S-300 nebo o vyhozené generály. Jde i o důchodovou reformu a další kroky. Donutit soupeře k chybě, resp. donutit nepřítele, aby se oběsil na vlastní kravatě, kterou se tak dlouho chlubil a honosil, tak tohle “oni” umí velmi dobře. A Vladimir Putin by si měl uvědomit, že s ďáblem a s nosatými se smlouvy a dohody uzavírat nesmějí!

 • “116 poslancov slovenského parlamentu dnes potvrdilo rozhodnutie vlády vyslať do Pobaltia kontingent vojakov do tzv. predsunutej vojenskej prítomnosti NATO. Jeden z poslancov hlasujúcich proti, Ľuboš Blaha pre Sputnik hovorí, že vyslanie vojakov do Pobaltia nepodporil z morálnych dôvodov.”

  …a reakcia ĽS NS -- Bohužiaľ pravdivá a trefná…:

  …a čo vojaci, ktorí tam idú?:
  „Slávnostne prisahám, že budem verný Slovenskej republike. Sľubujem, že budem zodpovedne plniť úlohy, ktoré ozbrojeným silám vyplývajú z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov, zákonov, a budem vykonávať vojenské rozkazy. Budem čestným, statočným a disciplinovaným vojakom. Som pripravený brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť, územnú celistvosť Slovenskej republiky a nedotknuteľnosť jej hraníc.
  Na to som pripravený vynaložiť všetky svoje sily a schopnosti a nasadiť aj svoj život.
  Tak prisahám!”

  Neviem či provokovanie našich (?) vojakov na Ruských hraniciach má nejakú spojitosť s prísahou Slovenského vojaka.
  Ako tam bráni Slovenskú slobodu, nezávislosť a zvrchovanosť, ktorú sme aj tak stratili vstupom do EÚ a NATO???
  …ako bráni nedotknuteľnosť hraníc slovenskej republiky, keď na jej hraniciach nie je jediný Slovenský vojak??? -- všetci sú totiž na hraniciach Ruských… 🙁

  Čo si o tom máme myslieť my -- bežní ľudia???
  Zbrane, napínanie “svalov” a zbytočné provokácie na Ruských hraniciach -- ktoré sú skutočnou hrozbou pre Slovensko -- nič dobré priniesť nemôžu -- o tom niet pochýb!
  V koho mene jedná teda vláda a parlament a koho záujmy obhajujú a bránia??? …naše??? … moje a mojich detí??? …všetkých občanov SR???
  …alebo presadzujú expanznú politiku USA, vyvolávajú zámerne proti Ruské šialenstvo a nenávisť proti Rusku a podporujú prípravy západu na vojnu s Ruskom???
  Odpoveď je úplne zrejmá a poznáme ju všetci tak prečo to dovolíme???!

 • Putin o prelome v bezpečnosti sveta
  prof. Doc. FRANTIŠEK ŠKVRNDA DrSc
  piatok 16. marec 2018
  Komentáre
  Zahraničie
  Počet zobrazení: 1458

  K tradičným vystúpeniam V. Putina patria aj prejavy-posolstvá prezidenta na spoločnom zasadnutí oboch komôr Federálneho zhromaždenia Ruskej federácie (Štátnej dumy a Rady federácie), ktoré sa tohto roku uskutočnilo po trinásty raz. Znalci ruskej politickej scény očakávali, že v tohtoročnom posolstve zaznie v súvislosti s vrcholiacou kampaňou pred prezidentskými voľbami, v ktorých V. Putin kandiduje ako nezávislý, niečo nové.

  Po viacerých krokoch novej administratívy vo Washingtone na čele s D. Trumpom od januára 2017 narástlo bezpečnostné napätie vo svete. Po troch bezpečnostno-politických dokumentoch strategického významu, ktoré v USA vyšli nedávno (Národná bezpečnostná stratégia, Obranná stratégia a Jadrová doktrína – Nuclear Posture review) a kde RF uvádzali vo viacerých súvislostiach ako bezpečnostný problém, sa predpokladalo, že V. Putin zareaguje aj na ich obsah.

  V úvode vystúpenia sa ruský prezident zaoberal všeobecnými, možno povedať až sociálno- filozofickými, otázkami postavenia Ruska vo svete. V tejto súvislosti zdôraznil, že tohtoročné posolstvo má osobitný, hraničný charakter, lebo aj obdobie, v ktorej Rusko žije, je prelomové. Poukázal na to, že práve v takýchto momentoch Rusko už neraz dokázalo svoju schopnosť rozvíjať sa. Zameranie na budúcnosť, spojenie tradícií a hodnôt zabezpečili nepretržitosť tisícročnej histórie Ruska.

  V súčasnosti sa dosiahla stabilita vo všetkých sférach života. Stabilita je len základom, ale nie zárukou budúceho rozvoja. Dnešný stav nesmie viesť k sebauspokojeniu, lebo mnohé problémy Ruska nie sú vyriešené. V. Putin označil Rusko za jednu z popredných mocností sveta s mohutným zahranično-ekonomickým a obranným potenciálom, no kvalita života a blahobytu ľudí nedosahuje potrebnú úroveň. Kriticky poukázal o. i. na to, že v súčasnosti žije v podmienkach chudoby asi 20 miliónov obyvateľov.

  Ruský prezident pri tom povedal aj niečo, čo si dnes máloktorý politik dovolí. Hodnotenie a riešenie problémov podľa neho nie je spojené s vnútropolitickým cyklom či voľbami prezidenta. Nech by to bol ktorýkoľvek občan, musí ich vnímať spoločne s ďalšími a pochopiť, aké výzvy to vytvára pre Rusko i svet.

  (Aký to rozdiel oproti silným „egám“ slovenskej politickej scény, najmä v jej opozičných hercoch, režiséroch či scenáristoch, ktorí sa dnes zase cítia na koni a pasujú sa za jedine povolaných vyriešiť všetky problémy štátu a jeho občanov. Nedá sa však spočítať, po koľký raz (a poniektorí už aj v treťom straníckom tričku) od roku 1989 vedome zavádzajú o tom, že dostanú Slovensko na tú jedinú správnu [neoliberálne-globalistickú?] cestu. Iste táto cesta je dobrá – ale len pre skupinky ľudí, ktorí z toho majú zisky, alebo sú aspoň štedro podporovaní zvonku [zo Západu].)

  Za hlavnú hrozbu i nepriateľa Ruska V. Putin označil zaostávanie. Ak sa nepodarí zmeniť situáciu, bude sa všetko len zhoršovať. Technologické zaostávanie a závislosť znamenajú zníženie ekonomického i bezpečnostného potenciálu štátu a môžu viesť aj k strate suverenity. Zmeny v súčasnom svete majú civilizačný charakter a vyžadujú od Ruska jasnú odpoveď.

  Z takmer dvojhodinového prejavu zhruba tretinu venoval bezpečnostným otázkam. V. Putin zdôraznil, že Rusko vytvorilo najnovšie systémy strategických zbraní ako odpoveď na jednostranné vystúpenie USA z dohody o protiraketovej obrane. Za 15 rokov od tohto kroku sa Moskva pokúšala presvedčiť Washington o potrebe dosiahnuť dohodu v oblasti strategickej stability.

  Okrem novej zmluvy o znížení počtu strategických útočných zbraní (START) z roku 2010 sa nič iné nedosiahlo. USA, nehľadiac na výzvy i protesty Ruska, rozmiestňovali rôzne systémy protiraketovej obrany doma i zahraničí. V Rusku sa preto začali usilovne zaoberať novou technikou a výzbrojou a podarilo sa dosiahnuť veľký pokrok pri vytváraní nových prvkov strategickej obrany.

  V. Putin v prejave poukázal na šesť nových zbraňových systémov. Opíšeme ich len všeobecne a jednoducho, ale ide o mimoriadne technicky zložité a mnohostranné prostriedky.

  Po prvé, sú to ponorky bez posádky, schopné pohybovať sa na veľkú vzdialenosť s rýchlosťou niekoľkonásobne prevyšujúcou rýchlosť nielen bežných ponoriek a povrchových plavidiel, ale aj najmodernejších torpéd.

  Po druhé, dosiahli sa úspechy pri vytváraní laserových zbraní. Už vlani rozmiestnili vo vojskách mohutné bojové laserové komplety.

  Tretím je rozpracovanie novej generácie rakiet – výsledkom je nový raketový komplex s ťažkou raketou, vážiacou vyše 200 ton, pomenovaný „Sarmat“. Aj napriek hmotnosti má raketa krátku aktívnu časť letu, čo sťažuje možnosť zachytiť ju prostriedkami protiraketovej obrany; navyše je vybavená aj ďalšími prvkami, ktoré prekonávajú protiraketovú obranu. Dolet rakety je prakticky neobmedzený. Môže niesť jadrové nálože najmodernejšieho charakteru.

  Štvrtou je strela s plochou drahou letu s miniaturizovaným jadrovým motorom a jadrovou náložou, ktorá môže doletieť na neobmedzenú vzdialenosť. Nízko letiaca strela, ktorá sa ťažko sleduje a má nepredvídateľnú dráhu nie je súčasnými ani vyvíjanými systémami protiraketovej i protivzdušnej obrany prakticky zraniteľná.

  Piatym systémom je Kindžal (Dýka) – kombinácia lietadla a rakety, ktorá letí hyperzvukovou rýchlosťou (viac ako desaťnásobkom rýchlosti zvuku) a pri tom aj manévruje, čo jej dovoľuje prekonávať všetky prostriedky protiraketovej i protivzdušnej obrany. Môže dopraviť na vzdialenosť viac ako 2 000 km jadrové i klasické nálože.

  Šiestym je raketový komplex strategického určenia so zásadne novým vybavením. Ide o systém Avangard, ktorý letí 20-násobne väčšou rýchlosťou, ako je rýchlosť zvuku a je schopný vertikálne i horizontálne manévrovať, čo ho tiež činí prakticky nezraniteľným. Môže sa pohybovať aj v hustej atmosfére a vydrží zahriatie na 1 600 – 2 000 °C.

  V. Putin vyjadrila nádej, že to, čo sa povedalo, zbaví ilúzií akéhokoľvek potenciálneho agresora, ako aj tých, ktorí uskutočňujú také nepriateľské kroky proti Rusku, ako je rozmiestňovanie systému protiraketovej obrany či približovanie infraštruktúry NATO k jeho hraniciam. Tieto aktivity sa stávajú z vojenského hľadiska neefektívnymi, z finančnej stránky zbytočne vydávanými a pre bezpečnosť nezmyselnými.

  Pri čítaní o možnostiach týchto zbraní a systémov, ktorých vývoj a zdokonaľovanie pokračuje, nám môže behať mráz po chrbte. Kto chce, môže porovnať obsah aj tón prejavov pre obomi komorami svojich parlamentov, ktoré mali D. Trump a V. Putin.

  Otázkou je, ako na to, čo povedal V. Putin, zareaguje Západ (najmä USA a NATO). Ruský prezident obzvlášť zvýraznil, že rastúca vojenská sila štátu nikoho neohrozuje, nie je spojená s nijakými plánmi využitia tohto potenciálu na útočné, agresívne ciele. V posolstve zaznelo, že Rusko má záujem na normálnej a konštruktívnej spolupráci s USA a EÚ. Uvedomí si aj Slovensko a EÚ, že bezpečnosť a stabilita v Európe nie je možná bez rovnoprávnej a vzájomne výhodnej spolupráce s Ruskom?

  Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 • Nie, nie som sympatizantom súčasnej vládnej garnitúry, ale začínam cítiť ,,ODÁKĽ VÍTER FÓKA”

 • Bratislava 1. marca 2018 (HSP:TASR-Marko Erd)
  Vyšetrovanie tragickej smrti novinára Aktualít Jána Kuciaka a jeho partnerky je stále len na začiatku a orgány činné v trestnom konaní preverujú viacero verzií. V médiách doteraz rezonovala najmä talianska mafia, no samotný premiér Robert Fico sa pýta, komu vlastne takýto rozruch pomôže? Navyše, portál iDnes.cz upozornil, že informácie o Talianovi s kontaktmi na mafiu a slovenských politikov sú známe už niekoľko rokov.
  Informácie o možnom napojení Antonina Vadalu na slovenských politikov sa objavili už v roku 2016. Vtedy niektoré médiá vrátane týždenníka Plus 7 dní písali, že Vadala podnikajúci v energetike má blízko k asistentke premiéra Fica Márii Troškovej. Mali vraj spoločne podnikať vo firme GIA Management. Zároveň upozorňovali aj na prepojenie s poslancom Smeru Viliamom Jasaňom, ktorému Trošková robila asistentku a s ktorou sa následne dostal ako tajomník bezpečnostnej rady štátu na Úrad vlády. Článkom sa vtedy nevenovala zvláštna pozornosť. Až s odstupom roka tému prevzal aj Ján Kuciak z portálu Aktuality.sk, ktorý okrem nej riešil množstvo ďalších káuz.
  Po jeho vražde začal prevládať názor, že hlavným motívom brutálneho činu je práve pripravovaný článok o talianskej mafii, ktorá prenikla až blízko k Úradu vlády. Portál iDnes.cz však uviedol, že podľa informácii z policajného zdroja vrah údajne musel Kuciaka poznať. Naznačuje to jednak nedopitá káva na stole, ale aj to, že na dverách neboli žiadne stopy po vlámaní. Novinár musel páchateľa vpustiť do domu dobrovoľne. Nepozorovane sa dovnútra nikto nemohol dostať, drevené dvere podľa susedov vždy silno vŕzgali. Policajný zdroj tiež uviedol že podľa zistených stôp Kuciak v jednej chvíli odišiel do garáže, aby skontroloval autobatériu, ktorú nabíjal. Vrah zostal v dome sám s jeho snúbenicou. “Tú usmrtil prvú, potom namieril na Kuciaka, ktorý sa vracal do domu. Na schodoch mu priložil pištoľ k hrudi a vystrelil,” hovorí zdroj blízky vyšetrovaniu pod podmienkou anonymity. Streľbu z bezprostrednej blízkosti dokladajú stopy strelného prachu na tele zavraždeného novinára.
  Polícia poskytla aj informáciu, že vo Veľkej Mači sa mali v piatok večer stretnúť dvaja drogovo závislí ľudia. “Mali si vziať zbrane a ísť do obce. Išli cez ploty a cez súkromné pozemky. Polícia vykonala tri domové prehliadky, pri ktorých zaistila 160 gramov pervitínu, zbraň a náboje. Jednu osobu obvinila,” uviedol policajný prezident Tibor Gašpar. Zatiaľ nie sú známe výsledky expertízy, ktorá určí, či išlo o vražednú zbraň.

  K prípadu zaujal stanovisko aj premiér Robert Fico, ktorý hovoril o pokuse destabilizovať spoločnosť a obvinil z toho opozíciu. “Smrť dvoch ľudí sa stala politickým nástrojom, ktorým chce opozícia vyhnať ľudí do ulíc,” povedal Fico.

 • Eduard Chmelár
  Z rozhovoru:

  Prečo tlačí Amerika ostatné štáty NATO do vyššieho rozpočtu peňazí do tejto organizácie

  „Lebo musí kŕmiť vojensko-priemyselný komplex, ktorý je najvýkonnejším sektorom americkej ekonomiky. To je celé. Američania nám vyčítajú, že ich podiel na vojenských výdavkoch členských štátov NATO je čoraz vyšší. A to je koho vina? Naša? Veď nech prestanú viesť vojny na toľkých miestach zemegule a bude po probléme. My sa im máme na tie dobrodružstvá skladať? Uvedomte si, ako to funguje. Saudi nakúpia od Američanov zbrane, ktoré použijú na vedenie vojenskej agresie v Jemene a na podporu džihádistických skupín v Iraku a Sýrii. To isté Omán, ktorý zbrane od Američanov rozdáva povstaleckým skupinám. A tak ďalej. Američania si želajú, aby to takto fungovalo aj v Európe. Niekde to už tak funguje. Napríklad v Grécku, ktoré má najvyššie náklady na zbrojenie spomedzi európskych štátov Aliancie. Gréci nakupujú masívne zbrane od Američanov. A prečo toľko zbroja? Kvôli Rusku? Nie! Už celé desaťročia vynakladajú obrovské sumy na vojenské výdavky proti Turecku – svojmu rivalovi v oblasti, ale spojencovi v NATO. Ale všetci takto neposlúchajú, preto nás na summite vo Walese donútili prijať sľub, že z výšime vojenské výdavky na dve percentá HDP. To však nie je všetko. Súčasťou tohto dokumentu je aj pasáž, ktorá sa tak často necituje, a síce, že minimálne 20 percent tejto sumy použijeme na nákup zbraní. A môžete hádať, odkiaľ ich asi tak budeme nakupovať. Napokon, mnohí nerozumeli Trumpovým prostorekým slovám, že dlžíme Američanom veľa peňazí, ale že už prichádzajú. Prichádzajú kam? Veď propagandisti si dávajú záležať, aby nás presvedčili, že to všetko robíme pre seba.

  Neexistuje jediná seriózna analýza, ktorá by presne zdôvodnila, koľko a na aké účely potrebujeme na obranu. To číslo dve percentá je vycucané z prsta. Rešpektovaný Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (SIPRI) dlhé roky varuje, že Spojené štáty vydávajú na zbrojenie absurdne veľa, že to, do čoho sú tlačené západné štáty, už dávno prekračuje samoúčelnú hranicu militarizmu. Krajiny NATO vydávajú na zbrojenie dve tretiny svetových vojenských nákladov, sú to šialené sumy a ešte sa to niekomu máli. Iba Američania dávajú na vojenské účely desaťkrát viac ako Rusi a ešte to idú zvyšovať.
  Ale proti tomu sa strašne ťažko bojuje, lebo proti vám stojí celá štedro dotovaná mašinéria propagandistov, nekvalifikovaných novinárov a politikov, ktorí opakujú frázy o dvoch percentách HDP a našich záväzkoch. Pritom o žiadne záväzky nejde. V dokumente z Walesu sa hovorí, že sa budeme „usilovať“ dospieť k takejto sume, nie že sa k nej zaväzujeme. Celá táto nekonečná hádka o našich „záväzkoch“ je jeden veľký blud, lebo my sme právne viazaní jedine Severoatlantickou zmluvou, kde nič také neexistuje. Ak by sme mali brať všetko, čo pod nátlakom sľúbili Andrej Kiska a Robert Fico ako nemenný záväzok, ku ktorému majú podaktorí väčšiu úctu ako k ústave vlastného štátu, potom by ani nemuseli byť voľby, potom by to znamenalo, že legitímna politická reprezentácia, ktorá vzíde z demokratických volieb, by nemohla presadzovať vlastné zámery, a to je absurdné. Uvedomte si, že každá vojenská aliancia je zväzok suverénnych štátov, že je to spojenecká dohoda, nič viac, no my k tejto zmluve vrstvíme nové a nové podmienky, ktoré čoraz viac spochybňujú jej pôvodný zámer. Na Slovensku nevyvolal žiadnu pozornosť ani len fakt, že sa po rokoch vraciame do krajín, kde sa vojna skončila a pritom Robert Fico si kedysi postavil svoju cestu k moci na sľube vyviesť našich vojakov z tých krajín, a dnes sa do nich vraciame priamo pod hlavičkou NATO. Čo všetko chceme nahovoriť našim občanom, že spadá pod našu obranu? Veď obrana Európy, naše vlastné zabezpečenie je v zúfalom stave a namiesto toho robí NATO servis vojenských záujmov USA, upratujeme po nich bordel v Afganistane, tlačíme sa do Iraku, financujeme ich veľmocenské hry.

  Teraz ani tak nejde o to, či dávame na obranu veľa, málo, alebo akurát dosť, ide o to, že k tomu zaklínadlu „dve percentá HDP“ sme nedospeli na základe našich potrieb, ale tlaku z Washingtonu. Ja to považujem za číre šialenstvo. Keď nás lákali do NATO, balamutili nás, že to bude najlacnejší spôsob obrany, dnes je jasné, že neutrálne štáty dávajú na zbrojenie spravidla menej ako členské štáty Severoatlantickej aliancie. Na jednej strane zdôvodňujeme vo všetkých rezortoch každé vynaložené euro, nástojíme na transparentnosti, vymýšľame programy typu „hodnota za peniaze“ a na druhej strane treskneme, že nakúpime obrnené transportéry za 1,1 miliardy eur a rezort obrany ešte nevie, kde na to vziať.
  Pred dvoma týždňami prijal parlament Deklaráciu o nevyhnutnosti podpory obrany SR, v ktorej sa zaväzujeme postupne zvyšovať vojenské výdavky na požadovanú sumu.

  Nenašiel sa nikto, nijaký poslanec, ktorý by sa aspoň opýtal, prečo sme neprijali podobnú deklaráciu vo vzťahu ku kľúčovým otázkam našej budúcnosti – vzdelávaniu, potravinovej bezpečnosti , informatizácii, zmene klímy. Lebo tento politický dokument znamená, že jedinou skutočnou prioritou tohto štátu je armáda. A takýto prístup považujem za civilizačnú samovraždu.

  Čím si to vysvetľujete?

  Bezbrehou servilnosťou a zbabelosťou, ničím iným. Oni sa správajú, akoby im zabudli vymeniť noty alebo im ešte nedodali inštrukcie, čo majú hovoriť. Nevystupujú ako reprezentanti suverénneho štátu, ale ako miestodržitelia americkej moci. Im prosto nikto nepošepol, že už sa to smie, že nemusia čakať na pokyny, ako sa voľakedy čakalo na príkazy z Moskvy, že môžu ako zástupcovia rovnocenného členského štátu pokojne povedať svoj názor.
  V nijakej inej oblasti som nezažil toľko servilnosti, fráz a nekritického prijímania všetkého zhora ako v zahraničnej politike a obrane. Dokonca aj inak hyperkritickí novinári absolútne neskúmajú relevantnosť politických postojov v tejto sfére, ale prijímajú ich so zrazenými podpätkami. Neargumentujú vlastnými názormi, ale používajú vyhlásenia politikov ako autoritatívne zdroje. Americký prezident predsa od nás žiada to a to, generálny tajomník NATO povedal to a to, tak že o tom nebudeme diskutovať, budeme len buzerovať ostatných, prečo to neplnia. To je niečo príšerné. Viete, ja si ešte pamätám osemdesiate roky, keď sa nám na strednej škole pokúšali vymývať mozgy politruci a v Moskve školení dôstojníci Československej ľudovej armády, a tí dnešní sú na tom mentálne úplne rovnako, ibaže s opačným znamienkom.
  Stelesňujú tie najodpornejšie maniere, ktoré som na minulom režime nenávidel a o ktorých som si myslel, že sme sa ich revolúciou raz a navždy zbavili. A oni sú tu zasa. Patria svojím myslením do studenej vojny a v tomto období mali aj zostať. Ja som bol za každého režimu vnútorne slobodný človek a jednoducho sa odmietam prispôsobiť ich paranojam a spravodajským hrám na nepriateľov.
  Takmer po každom mojom televíznom vystúpení dostávam záplavu obdivných mailov, esemesiek a správ. Ľudia v nich väčšinou vyjadrujú pocit, že im hovorím z duše a že sa tu konečne niekto nebojí otvorene povedať, čo si väčšina ľudí myslí.
  Ale zároveň vyjadrujú aj obavy, že ma viac na obrazovku nepustia alebo že sa mi niečo stane, že ma zrazí auto a takéto veci. Mne sa to zdá absurdné. Necítim sa ako hrdina, z môjho pohľadu hovorím úplne bežné veci t ak, ako som naučený – nahlas povedať svoj názor. Ale začínam si postupne uvedomovať, že tí ľudia to takto nevidia, že majú strach. Strach do istej miery iste iracionálny, ale je to stále strach – že prídu o zamestnanie, že im budú úrady robiť problémy, že budú mať z toho nepríjemnosti. Ale toto sme už predsa zažili. Žijeme v neonormalizácii, v režime, v ktorom sa ľudia opäť boja prejaviť svoj skutočný názor, v ktorom väčšina ľudí neverí tomu, čo hovoria v médiách, v ktorom vás prepustia z práce pre nevhodné názory, ale nikto to nebude považovať za politické prenasledovanie.

  Dokonca mám pocit, že v časoch neslobody, totality a tvrdej cenzúry mali intelektuáli viac odvahy vyjadrovať sa k verejnému dianiu ako ich súčasní kolegovia. Uvediem príklad. Presne pred šesťdesiatimi rokmi, v máji 1958, usporiadal Kultúrny život anketu medzi spisovateľmi, čo si myslia o skúškach jadrových zbraní. Niektorí ako Roman Kaliský či Vladimír Mináč veľmi opatrne odsúdili tie americké. Ale iní ako Milan Rúfus či Dominik Tatarka sa postavili rázne proti všetkým druhom nukleárnych skúšok, vrátane tých sovietskych. Nemusím zdôrazňovať, čo vtedy riskovali. Dnes kultúrna obec až na drobné výnimky nie je svedomím národa, ale chce byť videná v Smotánke alebo uznávaná politickými a mediálnymi elitami. Nemám z toho dobrý pocit. Preto hovorím, že slobodným vás nerobí režim, ale vaše vnútorné nastavenie. Sú ľudia, ktorí sú v každom období slobodní a sú aj iní (a, žiaľ, je ich väčšina), ktorí sú aj vo formálnej demokracii mentálnymi otrokmi.

  Rovnako aj vás vysmejú, kde môžu, keď vás nemôžu zmazať. Kam ešte nedosiahne cenzúra, tam útočí aspoň výsmech, aby vám nikto neveril, že hovoríte pravdu.

 • Doplnenie informácie pre Karola Mosného. Prepáčte pozabudol som Vám pripomenúť aj ďalšiu nie menej dôležitú, ale rozhodujúcu vec pre VD ktorou sa zaoberám už niekoľko rokov ako je snaha zrušiť osobitný systém sociálneho zabezpečenia. Táto skutočnosť je v priamej súvislosti so snahou bývalej poslankyne Eriky Jurínovj o zrušenie SD poberateľmi VD ktorí spĺňajú podmienky na priznanie SD na základe splnenia zákonom stanovených podmienok odpracovania potrebného počtu rokov v I. a II. kategórii funkcií na priznanie SD kde ako iste viete aj mojou zásluhou a zásluhou ministra práce sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a Ing. Jozefa Šamaja, Ing. Eduarda Kerestéšiho a ďalších, Erika Jurínová neuspela.

  Dávam na vedomie, že v súčasnosti sa strana SaS snaží o zrušenie poberania VD. Túto úlohu má stanovenú na ďalšie obdobie. O tejto skutočnosti asi pred dvomi týždňami v TA 3 hovoril aj pán Páleník, ” že je nemorálne poberať VD” atď. O tejto pripravovanej možnosti som emailom informoval mnohých poberateľov VD. Myslím si, že táto vec je pre VD zásadná a prioritne je potrebné ju riešiť, o čom zrejme Vy ako aj ďalší VD nemáte vedomosti.

 • Pre Karol Mosný 26.2.2018 o 10:16. Som smutný a nemilo prekvapený s Vašich názorov ktoré tu prezentujete. V žiadnom prípade od valorizácie VD nedovádzam svoju pozornosť, ale nepretržite vo veci konám. Dôkazom sú v predstihu mnou navrhnuté opatrenia ktoré si preštudujte v komentároch pod mojim článkom Valorizácie VD v rokoch 2018 – 2021 zo dňa 21.2.2018 o 11:28 kde jednoznačne píšem ako majú VD v mesiaci 2018 konať počas medzirezortného pripomienkového konania, ak legislatívne návrhy v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov vojakov budú pre VD neprijateľné. Ubezpečujem Vás, že nesedím a nečakám ako to dopadne, ale stále aj vo veci valorizácie VD konám.

  Niekoľko rokov obhajujem zákonné práva VD a súbežne naraz riešim niekoľko diskriminácií, čo je aj v tomto prípade. Chápem, že valorizácia VD je pre väčšinu VD rozhodujúca na čo nezabúdam. Okrem valorizácie VD v súčasnosti súbežne riešim aj niekoľko ďalších pre VD nie menej dôležitých otázok ako napríklad je zmena termínu valorizácie VD z 1. 7. na termín 1.1. kalendárneho roka. Ďalej otázky riešenia skrivodlivosti staro výsluhových dôchodcov atď. Nezabúdate, že pre všetkých občanov EU ako aj pre VD je najdôležitejšia otázka mieru.

 • Sa divím, teraz sa rieši otázka valorizácie prečo niektorí pisatelia od nej odvádzajú pozornosť? Tým netvrdím že otázka bezpečnosti je druhoradá, ibaže ma prekvapuje že aj odborník na diskriminácie toto pozabudol.
  Preto riešme -Valorizácia VD v rokoch 2018 až 2021 -- a čo s ňou?
  Kluby a združenia okrem APVV mlčia o tom čo podporujú.

 • To jsou vážná slova! Putinova výzva k občanům EU… Moc na výběr teda nemáme!
  VladimírVladimirovič P U T I N
  Prezident RuskéFederace

  Výzva za mír!
  Evropané, opravdu chceme III. světovou válku?
  Evropští spoluobčané! “Vaši” politici chtějí dokázat, jak jsou užiteční pro EU, NATO a USA. Očekávají, že jejich “tvrdý postoj”vůči Rusku je vynese v kariérách výše, na ještě lépe placené posty, než mají dnes, proto se předhánějí v návrzích sankcí, vysílání bojových jednotek a v jiných projevech nekontrolované agrese proti Rusku, čímž se ze dne na den zvyšuje riziko 3. světové války.
  Jsou tak zaslepeni svou vlastní nekontrolovatelnou mocí a vidinou jejího dalšího růstu, že počítají s tím, že Rusko ustoupí na poslední chvíli tlaku NATO a k válce nedojde.
  Ale v čemž má Rusko ustoupit? Co má Rusko udělat, aby byli spokojeni? Má se vzdát svých území a podstoupit je dobrovolně každému, kdo o ně projeví zájem?
  PRAVÝM CÍLEM všech těch,ať už jsou z Evropy, nebo zpoza oceánu, kteří chtějí vyvolat válku, je bohatství Ruska. Má Rusko rozdat své bohatství, aby se vyhnulo válce?
  Má nechat likvidovat své vlastní obyvatelstvo na Ukrajině? Všichni, co uvažují střízlivě, vědí, že se to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodlehne tlaku, jako nikdy nepodlehlo v minulosti, tak tomu nebude ani v budoucnosti.
  Dnes je již jasné, že válka v plánech její strůjců nemá skončit na Ukrajině. Hlavním cílem je Rusko, ale válka zachvátí celou Evropu.
  Co pro USA zajistí vyšší zisk a co USA rychleji vytrhne z dluhové krize než válečná výroba? Co účinněji zlikviduje konkurenci USA v podobě EU a Ruska, než vzájemné vyvraždění celých národů v Evropě? Co USA pomůže více rozšířit sféru svého vlivu, než poválečné půjčky, přesně podle odzkoušeného scénáře použitého po 2.světové válce?
  Světový válečný konflikt reálně hrozí! V té souvislosti se zamyslete, kdo z Vašich politiků Vám prozradil, že po přijetí Ukrajiny do NATO a vstupu EU do konfliktu odvedou Vaše potomky na východní frontu, kde velmi pravděpodobně položí život?
  Kdo z politiků tam půjde do zákopů s nimi?
  Kdo z válečných štváčů, které královsky platíte ze svých daní a kdo z jejich mediálních spolupachatelů Vám prozradil, že toto nebude jen dobrodružná vítězná výprava na východ, ale že to skončí jako 3. světová válka za možného použití atomových zbraní?
  Kdo dokáže předpovědět účast Číny, která je v tomto kon fliktu spojencem Ruska?
  Kdo vyhodnotí reálnou sílu americké armády, která dosud bojovala vždy jen se slabším protivníkem, vždyť Hitlera porazili hlavně Rusové! Na co se vlastně váleční štváči spoléhají?
  Jedno je jisté, v této válce nebude vítěze!
  Kde se schováte před jadernými výbuchy?
  Máte dost hlubokou jámu a dostatek potravin, abyste v ní vydrželi 100 let, než se sníží úroveň záření na únosnou míru? Ve jménu čeho mají na obou válčících stranách umřít naše děti na východní frontě, ve jménu čeho má zahynout rodina, ve jménu čeho má přestat existovat všechno, co znáte, ve jménu čeho má shořet tento svět? Ve jménu demokracie?
  Kde vidíte demokracii v tom co se děje na Ukrajině? My vidíme jen fašistickou vládu, armádu, porušující mezinárodní konvence a promyšlenou genocidu vlastního obyvatelstva, jehož vinou je jen to, že mluví rusky a chce nezávislost na fašistické Ukrajině.
  A co na to Evropa? Umíte si představit, že by si některý národ v EU vydobyl svou samostatnost způsobem, jak to dělá Ukrajina? Byla snad Ukrajina dosud nesamostatná, že bojuje o samostatnost? Měla snad vládu, kterou EU neuznávala? Neměli snad Ukrajinci svá národní práva? Evropská unie se vzdala svých principů a svým postojem se stává spolupachatelem genocidy. Co můžete očekávat od politiků EU vy sami, občané EU, když tak rychle a ochotně vaši politici bourají vlastní hodnotové základy?
  Rusové jsou velký, kulturní a mocný národ, bez kterého by Evropa v dnešní podobě nikdy nevznikla.
  RUSKO NENÍ VÁŠ NEPŘÍTEL, nepřítelem každého občana Evropy jsou nenasytní politici, kteří se za svou moc a peníze chystají zničit vše, co je všem drahé.
  Na otázku můžeme snad zabránit chystané válce s Ruskem, do které nás tlačí politici a koupená média? Ano, můžeme!
  Co mohou udělat obyčejní lidé?
  Když všichni malí a slabí dělají totéž, změní všechno! Lze to změnit, neboť je to nutnost!
  Bojkot všech politiků, kteří zvyšují napětí,kteří volají po sankcích a zásahu proti Rusku! Bojkot na všech úrovních, ve všech volbách! Nedopustit uplatnění zla, které chtějí šířit! Bojkotujte vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujte média, která válku podsouvají jako jediné možné řešení!
  Věřte! Rusové i Ukrajinci jsou dva moudré národy, které řešení najdou.
  Nebojte se!
  Rozšiřujte tuto výzvu všemi vámi dostupnými způsoby, ve všech Vámdostupných jazycích!!!!!

 • …a takto nás oblbujú aj na Slovensku a potichu chystajú akceleráciu už bežiacej genocídy bežných Európanov.
  Ak si niekto myslí, že sa presťahuje do USA, Kanady či Austrálie a bude zachránený, je na veľkom omyle -- iba že by sme konečne začali všetci jednotne dávať oveľa intenzívnejšie najavo náš nesúhlas a nespokojnosť -- skôr intenzívny odpor -- s euromafiou a Slovenskými slniečkármi na čele štátu.
  …takže pre naše deti a vnukov -- už je naozaj najvyšší čas!!!

 • Výzva za mier !
  Európania, naozaj chceme III. svetovú vojnu?

  Európski spoluobčania! „Naši“ politici chcú dokázať, akí sú užitoční pre EÚ, NATO a USA. Očakávajú, že ich „tvrdý postoj“ voči Rusku vynesie v kariérach vyššie, na ešte lepšie platené posty, ako majú dnes, preto sa predháňajú v návrhu sankcií, vysielaní bojových jednotiek a iných prejavoch nekontrolovanej agresie proti Rusku, čím zo dňa na deň zvyšujú riziko 3. svetovej vojny. Sú tak zaslepení svojou vlastnou nekontrolovateľnou mocou a vidinou jej ďalšieho rastu, že rátajú s tým, že Rusko ustúpi na poslednú chvíľu tlaku NATO a k vojne nedôjde.
  Ale v čom má Rusko ustúpiť? Čo má Rusko urobiť, aby boli spokojní? Má sa vzdať svojich území a odstúpiť ich dobrovoľne každému, kto o nich má záujem? PRAVÝM CIEĽOM všetkých tých, či už sú z Európy, alebo spoza oceánu, ktorí chcú vyvolať vojnu, je bohatstvo Ruska. Má Rusko rozdať svoje bohatstvo, aby sa vyhlo vojne? Má zlikvidovať svoje vlastné obyvateľstvo ako Ukrajina? Všetci, čo uvažujú triezvo, vedia, že sa to nikdy nestane! Rusko nikdy nepodľahne tlaku, ako nepodľahlo v minulosti, tak ani v budúcnosti.
  Dnes je už jasné, že vojna sa v plánoch jej strojcov nemá skončiť na Ukrajine, hlavným cieľom je Rusko, a vojna má zachvátiť aj celú Európu. Čo zabezpečí pre USA vyšší zisk, a čo USA rýchlejšie vytrhne z krízy, ako vojnová výroba? Čo účinnejšie zlikviduje konkurenciu USA v podobe EÚ a Ruska, ako vzájomné vyvraždenie celých národov v Európe? Čo USA pomôže viac rozšíriť sféru svojho vplyvu, ako povojnové pôžičky, presne podľa odskúšaného scenára 2. svetovej vojny?
  Svetový vojnový konflikt reálne hrozí! V tej súvislosti sa zamyslite, kto z Vašich politikov Vám prezradil, že po prijatí Ukrajiny do NATO a vstupe EÚ do konfliktu odvedú Vašich potomkov na východný front, kde veľmi pravdepodobne položia život? Kto z politikov tam pôjde do zákopov s nimi? Kto z vojnových štváčov, ktorých kráľovsky platíte zo svojich daní a kto z ich mediálnych spolupáchateľov Vám prezradil, že toto nebude len dobrodružná víťazná výprava na východ, ale sa to skončí ako 3. svetová vojna za použitia atómových zbraní? Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá je v&nb sp;tomto konflikte spojencom Ruska? Kto vyhodnotí reálnu silu americkej armády, ktorá doteraz bojovala vždy len so slabším protivníkom, veď Hitlera porazili Rusi! Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú?
  Jedno je isté, v tejto vojne víťaza nebude! Kde sa schováte pred jadrovými výbuchmi? Máte dosť hlbokú jamu a dostatok potravín, aby ste v nej vydržali 1000 rokov, kým sa zníži úroveň žiarenia na únosnú mieru? V mene čoho má umrieť vaše dieťa na východnom fronte, v mene čoho má zahynúť vaša rodina, v mene čoho má prestať existovať všetko, čo poznáte, v mene čoho má zhorieť svet? V mene demokracie?
  Kde vidíte demokraciu v tom čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len nepokryte fašistickú vládu, armádu, porušujúcu medzinárodné konvencie a premyslenú genocídu vlastného obyvateľstva, ktorého vinou je len to, že hovorí po rusky. A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by si niektorý národ v EÚ vydobýjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snáď Ukrajina doteraz nesamostatná, že bojuje o samostatnosť? Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva? Európska únia sa vzdala svojich princípov, a svojim postojom sa stáva spolupáchateľom genocídy.&nb sp; Čo môžeme očakávať od EÚ my sami, občania EÚ, keď tak rýchlo a ochotne búra vlastné hodnotové základy?
  Rusi sú veľký, kultúrny a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. RUSKO NIE JE NÁŠ NEPRIATEľ, nepriateľom každého občana Európy sú nenásytní politici, ktorí sa za svoju moc a peniaze chystajú zničiť všetko, čo je nám drahé.
  Môžeme zabrániť chystanej vojne s Ruskom, do ktorej nás tlačia politici a kúpené médiá? Áno, môžeme!
  Čo môžu urobiť obyčajní , malí ľudia? Keď všetci malí a slabí robia to isté, zmenia všetko! Môžeme to zmeniť, lebo musíme!
  Bojkotujme všetkých politikov, ktorí zvyšujú napätie, ktorí volajú po ďalších sankciách, po intervencii proti Rusku! Bojkotujme ich na všetkých úrovniach, vo všetkých voľbách! Nedopusťme uplatnenie zla, ktoré chcú šíriť! Bojkotujme vstup Ukrajiny do NATO! Bojkotujme médiá, ktoré nám vojnu podsúvajú ako jediné riešenie!
  Verme! Rusi aj Ukrajinci sú dva múdre národy, ktoré riešenie nájdu.
  NEBOJME SA!
  Rozširujte túto výzvu všetkými vám dostupnými spôsobmi, vo všetkých Vám dostupných jazykoch!
  Podpísaní občania SR za MIER.

  https://www.peticie.com/spolocna_vyzva_za_mier

 • .. zo slovenských médií: “Rím žiada o pomoc pri migračnej kríze” ..
  Viac ako 73-tisíc ľudí od začiatku roka, tisíce len v uplynulých dňoch. Rím žiada EÚ, aby mu pomohla zvládnuť rastúci počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Európy cez Stredozemné more.Migračný tlak na Taliansko stúpol po tom, čo sa vlani po dohode EÚ s Tureckom výrazne zmiernil tlak na Grécko.„Situácia, ktorej čelíme, je vážna a Európa sa nemôže pozerať bokom,“ povedal nemenovaný zdroj talianskej vlády. O migračnej kríze na juhu Apeninského polostrova hovoril taliansky veľvyslanec pri EÚ Maurizio Massari s eurokomisárom pre vnútro Dimitrisom Avramopoulosom. Ako uviedla agentúra ANSA, eurokomisárovi povedal, že vláda v Ríme považuje za neprijateľné, aby všetci migranti zachránení v Stredozemnom mori končili len v Taliansku.Migranti sa na nebezpečnú cestu vydávajú často na nafukovacích člnoch alebo vratkých loďkách. Pred utopením ich zachraňujú lode talianskej a líbyjskej pobrežnej stráže, misie EÚ, ale aj mnohých mimovládiek.Taliansko podľa nemenovaných zdrojov zvažuje, že kým sa situácia nezlepší, zabráni cudzím lodiam s migrantmi na palube vstupovať do talianskych prístavov. Vstup by mali povolený len talianske lode a lode misie EÚ. V praxi by sa to teda týkalo lodí mimovládnych organizácií, ktoré migrantov zachraňujú na mori pri pobreží Líbye.„Hovorilo sa o myšlienke, že humanitárnym lodiam, ktoré sa plavia pod cudzími vlajkami, by sa blokoval návrat do talianskych prístavov,“ potvrdil zdroj talianskej vlády. Znamenalo by to, že rôzne európske mimovládky, ktoré pomáhajú migrantom na mori, by to nútilo brať migrantov do iných krajín EÚ.O tejto možnosti budú hovoriť ministri vnútra EÚ na neformálnom stretnutí na budúci týždeň v Tallinne. Na stole bude zrejme požiadavka Ríma, aby štáty EÚ povolili vstup do svojich prístavov niektorým lodiam humanitárnych organizácií s migrantmi na palube.Do Talianska prišlo od roku 2014 vyše pol milióna migrantov, vlani vyše 180-tisíc ľudí. Tento rok ich môže byť ešte viac. Plánovaných 200-tisíc miest pre utečencov je v Taliansku už dávno naplnených./náväzný link vyššie: “Migranti končí sranda”/.

 • K Mirovi Palfimu:
  Možno je to celkom inak, ale môj odhad je, že v tom počte 4810 ľudí, sú profesie ako napríklad: zdravotné sestričky, kuchárky,učtovníčky, servírky, sekretárky, hovorkyne v skupine ….báb, a zamestnanci vojenských opravovni, automechanici, strážnici na bráne…v partii nutných potrebných pracantov .Takže by to aj vychádzalo na ten pomer 1 :4. Len treba si uvedomiť, že to druhé číslo-17 331 zahrňuje, nie len vojačikov , ale aj šarže. A tiež, že nie je šarža, ako šarža. Niektorý hodnostár sa bez civilného zamestnanca, resp. zamestnankyne zaobíde a niektorý ani za svet. No ale tu neviem pomer odhadnuť.

 • Ku komentáru Miroslava Vrbjara 7. júna 2017 o 11:05 -- Vybral som z rubriky tohoto webu: “Občianske branné aktivity a ich deformácie”.Z článku uvedenej rubriky 10. júna 2017 o 18:32 -- “Danko nechce strašiť povinnou vojenskou službou, príde čas na vytvorenie civilných zborov”.„Pri počtoch migrantov, keď sa roj tisícov ľudí rozbehne cez Slovensko, tak musíme mať pripravený systém ochrany. Prídu živelné pohromy. Štát na to musí mať vytvorenú zložku. Tu nepomôže ani poľovnícky zväz, ani záhradkári,“ vyhlásil Danko.„Kam sme sa dostali, keď máme v armáde viac civilov a dôstojníkov ako výkonných vojakov”?
  .. 21. jún 2017 o 12:09 Autor: PETER KOVÁČ, Výdavky na obranu. (zdroj: SME/MM)
  z linku -- článku. .. počet vojakov celkovo 22 141., z toho výkonných vojakov 17 331., civilných zamestnancov 4810.,
  Je zrejme, že výkonní vojaci potrebujú tiež civilné zabezpečenie -- vojenskú podporu aj civilných zamestnancov rezortu MO SR.Priznám sa.Nikdy som neporozumel potrebe pomeru počtu v priemere 1 civilný zamestnanec na 4 až 5 výkonných vojakov.Podľa medializovaných informácii podobný pomer najskôr bude tiež v rezorte MV SR. .. zaujímavé informácie v linku článku.

 • V sobotu 3.6.2017 mali stretávku Vojaci vo Výslužbe v N.M.n. Váhom -- tak je to čerstvé.
  Vybral som, súhlasím s Michalom Dienešom.
  Miro.

  Všetci to vedia, že vstup do únie a NATO bol vynútený, aby nás mohli úplne a bez zábran vykorisťovať a okrádať, a zároveň vojensky mať pod kontrolou. Všetci vedia, že naša armáda je len formalita, že má viac úradníkov a generálov ako skutočných vojakov. Všetci vedia, že nás nemá kto ochrániť v prípade útoku tzv. utečencov, ale ani pri možných prírodných katastrofách. Všetci to vedia, že americký tlak na zvyšovanie výdajov na obranu je len tlakom, aby sa ich zbrane u nás predávali ešte viac než doteraz. Všetci vedia, že mier sa nedá zabezpečiť len hromadením zbraní. Všetci vedia, že Rusko nie je pre nás hrozbou, že je to len umelo, na majdanský spôsob, vytváraný nepriateľ. Všetci vedia, že Rusko vojny nikdy nezačínalo, ale ich končilo.
  Všetci to vedia, že náš štát nemá vlastnú zahraničnú politiku. Všetci to vedia, že misie našich vojakov v zahraničí sú len internacionalizáciou agresívnej politiky USA a ich pokrvných kolonizačných spojencov. Všetci to vedia, že utečenecká kríza bola naplánovaná a zorganizovaná v USA a západných krajinách. Všetci to vedia, že terorizmus je dieťaťom agresie NATO a rozvratu pokojných krajín. Všetci to vedia, že terorizmus je aktom zúfalstva a bezmocnosti. Všetci to vedia, že sa mu nedá zabrániť, pokiaľ sa neodstránia jeho príčiny.
  Všetci mlčia? Mlčíme? Čakáme na čo? Sme ako Židia, už s pripnutou hviezdou, ešte sa môžeme ako tak pohybovať po našom meste, blúdime, chodíme, čudujeme sa a neveríme neodvratnému osudu.
  Hlupákom, ešte väčším hlupákom, idiotom, ešte väčším idiotom kapitalizmus!
  V Novom Meste nad Váhom, na počesť 53. čaty VSOŠ, 3. júna 2017
  PhDr. Michal Dieneš, CSc., pplk. v.v.

 • K náväznosti na nižšie napísané príspevky zo dňa: 23. mája 2017 o 8:36, 23. mája 2017 o 9:41 .., a pod.,

  Zdroj, Autor: SITA 06.06.2017 14:33, aktualizované: 15:31
  “Slovensko sa nechystá vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie, ubezpečil šéf minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák po stretnutí so svojím ruským kolegom Sergejom Lavrovom v Kaliningrade, predstavujúcim najzápadnejší cíp Ruska”.
  „Slovensko nebude prvou krajinou, ktorá vystúpi z aliancie,“ zdôraznil Lajčák v odpovedi na otázku týkajúcu sa zberu podpisov pod petíciu požadujúcich referendum o odchode z NATO.Podľa Lajčáka sa tejto akcii prisudzuje väčší význam v Rusku ako v jeho vlasti, kde odchod z NATO nie je na programe dňa a „všetky normálne, seriózne politické sily a strany a väčšina našich občanov považuje alianciu za garanta bezpečnosti“.Odchod Slovenska z Európskej únie a NATO otvorene presadzuje krajne pravicová strana Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá tiež od vlaňajšieho júla zbiera podpisy pod petíciu za vypísanie referenda o tejto otázke. Iniciatívu si všímajú predovšetkým ruské médiá.
  Moskva opakovane označila približovanie síl NATO k ruským hraniciam za ohrozenie svojej bezpečnosti. NATO tento rok posilnilo svoje východné krídlo štyrmi prápormi a jednou brigádou v reakcii na ruskú anexiu Krymu a vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine”.
  Lavrov: “Rusko si váži vzťahy so Slovenskom, podporí jeho predsedníctvo vo VZ OSN”.
  “Moskva bude počas slovenského predsedníctva vo Valnom zhromaždení OSN pomáhať Bratislave všetkými možnými spôsobmi, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí so slovenským kolegom Miroslavom Lajčákom.
  Podľa správy ruskej tlačovej agentúry TASS Lavrov Lajčákovi zablahoželal k zvoleniu za predsedu 72. zasadnutia VZ OSN a dodal, že „naše delegácie v New Yorku aktívne spolupracujú, urobíme všetko pre to, aby sme vám pomáhali“ pri výkone funkcie.Lavrov pri rozhovore zdôraznil, že sa plánuje zamerať na „situáciu v OSN, keďže nový generálny tajomník inicioval širokú diskusiu o ďalších reformách“ organizácie.
  „Vážime si naše bilaterálne vzťahy a styky na vysokej a najvyššej úrovni,“ citoval ho ďalej TASS. „Slovensko je pre nás významným obchodným partnerom,“ dodal. Pokles v bilaterálnom obchode s uplynulých rokov sa podľa jeho názoru zrejme zastavil – v prvých mesiacoch tohto roka došlo k výraznému nárastu a Lavrov dúfa, že tento trend bude pokračovať”.
  ČÍTAJTE VIAC -- (tiež celá debata pod článkom v linku).
  .
  Zo dňa: 8. februára 2015 o 8:37 -- (pre pamätníkov -- záujemcov) z rubriky tohoto webu (Verejný priestor pre diskusiu) k neuskutočnenému referendu občanov SR o vstupe do NATO, na rozdiel od úspešného referenda (r. 2004) občanov SR o vstupe do EÚ.
  Doplnenie ku 7. februáru 2015 o 11:59 (NATO) — “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”
  23.-24. máj 1997
  výsledok: zmarené
  Vtedajší prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na dni 23. a 24. mája 1997. Občania mali odpovedať na štyri otázky: “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?” Spornou pre vtedajšiu koalíciu a opozíciu sa stala štvrtá otázka referenda, keďže pôvodne mali byť dve samostatné referendá. Nakoniec musel o spore vydať verdikt Ústavný súd SR. Ten 21. mája 1997 okrem iného rozhodol, že príloha rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda pri otázke týkajúcej sa priamej voľby hlavy štátu odporuje zákonu o spôsobe vykonania referenda, a tým aj článku 100 ústavy. Ešte v ten deň dal minister vnútra Gustáv Krajči vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami, ktoré sa týkali iba bezpečnostnej problematiky. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky so štyrmi otázkami neboli občanom doručené, čím bolo referendum zmarené. Nový verdikt ústavného súdu zo dňa 6. februára 1998 na podnet poslanca Ivana Šimka deklaroval, že minister Krajči svojím konaním a postupom v súvislosti s referendom porušil ústavné a základné práva občanov SR.
  Zdroj, Autor: Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR)

 • Jaroslav Bednařík napísal: 23. mája 2017 o 9:41 -- skúsim zareagovať na .. “Hlavně, že bojujeme proti terorizmu.” ..
  V príspevku zo dňa 23. mája 2017 o 8:36 som okrem iného spomenul: Ale, čo je nepriateľom nás všetkých .. to je terorizmus ../ponechám na bezpečnostných analytikov/.Vyšiel mi trochu čas, tak som si od 23. mája 2017 bezpečnostných analytikov k problematike terorizmu-migrácie vypočul-prečítal:
  pán Žitný -- TA3, pán Šándor -- TA3, Pravda, pán Klavec -- TA3, pán Naď -- rádio Expres, RTVS, pán Zábojník -- vídeo-rozhovor Hospodárke Noviny, pán Bránik -- rádio Expres a pod., .. v podstate sa nerozporujú s tým, čo sme dlhodobo popísali aj na tomto webe, poniektorí z bezpečnostných analytikov popísali skutočnosti aj obšírnejším pohľadom /od príčin -- až po následky/.
  U silových zložiek je všetko jasné, tam sa služba vykonáva podľa zákona č. 171/1993 o Policajnom zbore /až ešte niektoré §§-fy neboli zmenené/.Komplikovanejšie to vidím u Súkromných bezpečnostných služieb pri kultúrnych, spoločenských, športových podujatiach a pod., ale ako spomenul a ukončil svoj mediálny výstup jeden z bezpečnostných analytikov -- občan musí ohľadom bezpečnostných opatrení strpieť bezpečnostný úkon .. až po .. “vyzlečenie do trenok” .. až sa mu to /občanovi/ nepáči, tak nech na podujatie jednoducho nejde.Ešte pre záujemcov, dnes na obed by mal byť ohľadom uvedenej témy v rádiu Expres v relácii s pánom Závodským Minister vnútra SR -- pán Kaliňák./avizovalo dnes rádio Expres/.

 • Už iba s dovolením pre dokončenie príspevku z dnes 23. mája 2017 o 8:36 upútalo ma z dnešného poludňajšieho žurnálu TA3 -- “bezpečnostná prehliadka pred vstupom na koncert bola slabá”. .. Dám jeden príklad: V Egypte pri teroristickom útoku na chránený Koptský kostol /opakované zábery z televízie (možno si všimli odborníci)/.Predtým boli obete v inom Koptskom kostole na inom mieste vo vnútri kostola (najskôr tento nebol chránený -- všetko nemôže byť chránené (dá rozum -- logika).Ale k jadru veci -- pri chránenom kostole pri príchode -- vstupe doň veriaci vchádzali cez bezpečnostnú ochranu -- bezpečnostný rám.Tak šiel aj páchateľ, u ktorého bezpečnostný rám signalizoval nebezpečenstvo.(aspoň ochrana kostola ho vrátila z rámu späť)Páchateľ-terorista (pred tým “občan” sa podľa záberov TV opätovne vrátil a odpálil priamo v bezpečnostnom ráme.Výsledok cca. 15 mŕtvych, vrátane teroristu, veriacich a vrátane ochrany kostola.Otázka pre odborníkov .. čo s tým? .. otázka pre spoločnosť -- kuvikov v médiách, prípadne iných “experov” .. sú dostatočne platení všetci výkonní-slúžiaci v priamom výkone služby (pritom nepodceňujem administratívu, ktorá predsa len nie je v prom slede na rane ..) policajti, vojaci, záchranári, hasiči., atď., všetci spadajúci pod zákony o sociálnom zabezpečení a následne VD, VD/SD, SD .. až sa náhodou dôchodku dožijú-prežijú?No, buďme všetci múdri .. každý z nás sa predsa pred vstupom do silových zložiek zaviazal brániť a chrániť (prisahal) .. takže tak, ako na futbale sú všetci diváci najlepší futbalisti po zápase, tak aj v týchto prípadoch po vojne je každý generálom.Ale platí jedno, odstránením príčiny, nie je potrebné riešiť následok. .. Len, už je problém v takom pokročilom štádiu, že nie je to žiadna jednoduchá záležitosť pre zainteresovaných ľudí zodpovedajúcich za bezpečnosť v spoločnosti.

 • Presne tak ako píše pán Miro Pálfi.
  Môj názor na migrantov-utečencov…kto uteká pred vojnou, násilím…aby si ratoval vlastný život nebude špekulovať a sám rozosievať násilie v iných krajinách. Človeku, ktorému ide o život zostane v prvej bezpečnej krajine.Nerobí problémy na hraniciach. Nezahodí doklady, nechá si zistiť identitu, zobrať otlačky,spraviť foto atd. atd. Tu ide prevažne o ekonomickú migráciu. Z o sto “utečencov” je 70% ekonomických, 20% utekajúcich pred násilím a zbytok sú teroristi. Myslím si, že skutočná hrozba sú politici, ktorí odpútavajú pozornosť obyčajných ľudí od vlastného extrémismu. Už som to tu písal áno som extrémista a som na to hrdý. Ja totiž nekradnem, nepodvádzam, pomáham slabším,mám jednotu slova a činu. Som veriaci no žiadnu cirkev k svojej viere nepotrebujem. Ja na rozdiel od iných Boha nosím v srdci a nie v peňaženke. Za Boha sa neschovávam ako to robia poniektorí politici. Milujem svoju vlasť za ktorú som ochotný položiť aj život. Vážim si aj ľudí iných národností a viery, ktorí si ctia našu kultúru, zvyky…a majú v úcte našich velikánov. Ja myslím aj na budúce generácie. Žasnem nad vyslaním našich chlapcov k hraniciam Ruska. Neviem komu prisahali. Ja som prisahal vernosť k Slovenskej republike a nikomu inému. V skratke rýchlo zabudla krava, že bola teľaťom.

 • Ad Miro Palfi:
  Sledoval jsem to rovněž; mne vyděsilo to, že po příspěvku p. Chmelára (podpora IS ze strany Saud.Arábie) předseda zahraničního výboru NR SR prohlásí Saudskou Arábii n a š i m s p o j e n c e m !!!!!!!
  Hlavně, že bojujeme proti terorizmu 🙁

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/ -- Najsamprv mi na vysvetlenie dovoľte objasniť pár skutočností.Ako služby činní-v služobnom pomere 99% z nás v silových zložkách sme boli apolitickí a sme aj dnes, hoci by sme už nemuseli apolitickí byť.To ale neznamená, že nás nezaujíma spoločenské a politické dianie okolo nás.Kto pozeral v terajšiu nedeľu -- 21.5.2017 reláciu v Politike v Spravodajskej relácii TA3 /včera -- v pondelok bola relácia opakovaná/, dozvedel sa z úst poniektorých slovenských politikov (relácia sa dá najskôr pozrieť v archíve TA3), že: Osobne som sa dozvedel /a nie len ja/ = že, STRATEGICKÝM nepriateľom Slovenska je Rusko./vyjadrenie-vyjadrenia nekomentujem -- iba vyjadrujem svoj úžas nad takýmto vyjadrením v tejto turbulentnej dobe a aj silne politicky rozdelenej spoločnosti/.
  Ale, čo je nepriateľom nás všetkých /ponechám na bezpečnostných anylytikov ../ .. to je terorizmus ..
  Neobstojí tvrdenie, že aj my Slováci sme /väčšina/ xenofóbovia, extrémisti., rasisti, a pod. .. Je potrebné si uvedomiť v spoločnosti jednu základnú poučku.S hlbokým významom, od ktorej sa všetko, aj problémy terorizmu-migrácie odvíjajú a zároveň rozvíjajú: “Každý utečenec pred vojnovými konfliktmi JE migrant .. ale, NIE každý migrant JE utečenec pred vojnovými konfliktmi.Neobstojí ani tvrdenie (“slniečkárov-vítačov-pozývateľov migratov” (aby nedošlo k omylu, -- nie utečencov pred vojnami)/, že s terorizmom je potrebné sa naučiť žiť.
  Záverom -- ďalší príklad terorizmu, kedy už obyvateľstvo nie je v bezpečí ani na kultúrnych, spoločenských, športových., a podobných akciách, či podujatiach./Vďaka zatiaľ mimo nás -- Slovenska/.
  SVET -- AKTUALIZOVANÉ 07:29, .. “Pri “vážnom incidente” v multifunkčnej hale v Manchestri zahynulo podľa britskej polície 19 ľudí a približne 50 bolo zranených. Polícia incident vyšetruje ako teroristický čin a z útoku podozrieva samovražedného útočníka. Tzv. Islamský štát útok schvaľuje a vyzýva k ďalším.Policajné zložky zatiaľ o útoku nezverejnili veľa informácií, nevyjadrili sa ani ohľadom možného páchateľa alebo páchateľov.Najhorší útok od roku 2005„Zložky záchranného systému reagujú na správy o explózii,“ uviedla manchesterská polícia. K výbuchu došlo okolo 22:30 tamojšieho času (23:30 SELČ), dodala.Nemenovaní americkí predstavitelia povedali agentúre Reuters, že podľa prvých známok by za explóziou mohol stať samovražedný útočník.Ak by sa potvrdilo, že ide o teroristický čin, išlo by o najhorší útok v Británii od júla 2005, keď štyria islamisti zabili v metre a v autobuse 52 ľudí. V Spojenom kráľovstve už dlhšiu dobu platí štvrtý stupeň protiteroristickej pohotovosti, najvyššia je piaty.Záchranná zdravotnícka služba uviedla, že do nemocníc dopravila 59 ľudí a rad osôb ošetrila na mieste. Podľa svedkov bolo na koncerte veľké množstvo detí. Speváčka je podľa hovorcu jej hudobného štúdia v poriadku.”Na účtoch na sociálnych sieťach, ktoré sú spájané s organizáciou Islamský štát, sa objavili príspevky, ktoré oslavujú zrejme teroristický čin a aj také, ktoré vyzývajú k páchaniu atentátov na ďalších miestach. .. viac informácii v dnešnej tlači -- masovokomunikačných prostriedkoch.

 • Čoho sa nemci obávajú? Akych vojenských nebezpečí -- vpádov?
  “Z prehľadu nemeckého Rheinische Post je zrejmé, že ministerstvo bude zodpovedné za zásobovanie obyvateľov potravinami v prípade krízy – spôsobenej prírodnými katastrofami, výpadkami elektriky alebo vojenskými vpádmi“.
  Načo je NATO, ktoré aj ich má ochrániť? Neveria že ich NATO ochráni? Alebo žeby nám neverili (čo ak prekročíme 2%HDP! a potom “uderíme”)?
  A potom, vojny v Európe spravidla vychádzali z Veľkonemeckej ríše. Žeby zasa niečo kuli naši západní “priatelia”? Hrdina Richard Tesařík vystríhal, never nemcovi…

 • Berlín 01. decembra 2016, agentúra Reuters, nemecký -- Rheinische Post
  “Nemecko sa pripravuje na katastrofu: Vláda chce v prípade núdze skonfiškovať farmy, aby tak zásobila obyvateľstvo.Federálna vláda prijala nový núdzový plán v prípade núdze. Tie stanovujú, okrem iného, ​​zabavenie fariem, aby sa zabezpečilo zásobovanie obyvateľstva s potravinami. Ako príklady katastrof sú uvedené ozbrojené konflikty, rozšírený výpadok elektriny, pandémie alebo rozsiahle uvoľnenie rádioaktívneho žiarenia.
  Federálna vláda schválila nové plány pre zásobovanie obyvateľstva v prípade katastrofy, hlási Reuters. V stredu schválený zákon dodal okrem iného nové právomoci orgánom. To znamená, že farmy alebo iné potravinárske podniky môžu byť zabavené pre zabezpečenie výživy obyvateľstva. To by nastalo v prípade, keď sa väčšina Nemcov nedokáže zásobiť potravinami na voľnom trhu. Ako príklady katastrof sú uvedené ozbrojené konflikty, rozšírený výpadok elektriny, pandémie alebo rozsiahle uvoľnenie rádioaktívneho žiarenia.
  Z prehľadu nemeckého Rheinische Post je zrejmé, že ministerstvo bude zodpovedné za zásobovanie obyvateľov potravinami v prípade krízy – spôsobenej prírodnými katastrofami, výpadkami elektriky alebo vojenskými vpádmi. V takom prípade by boli otvorené len veľké maloobchodné predajne.
  Ako opatrenie proti rabovaniu zákon stanovuje štátny dozor na dodávky potravín. Zákon navyše myslel aj na premrštené ceny zo strany maloobchodníkov, ktorým sa vyhne pevnými sadzbám alebo stálymi cenami surovín”. … bez vánku sa lístok nepohne …

 • Pripomeňme si objektívne, v rámci plurality názorov:
  “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”
  23.-24. máj 1997 — referendum.
  výsledok: zmarené
  “Vtedajší prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na dni 23. a 24. mája 1997. Občania mali odpovedať na štyri otázky: “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?” Spornou pre vtedajšiu koalíciu a opozíciu sa stala štvrtá otázka referenda, keďže pôvodne mali byť dve samostatné referendá. Nakoniec musel o spore vydať verdikt Ústavný súd SR. Ten 21. mája 1997 okrem iného rozhodol, že príloha rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda pri otázke týkajúcej sa priamej voľby hlavy štátu odporuje zákonu o spôsobe vykonania referenda, a tým aj článku 100 ústavy. Ešte v ten deň dal minister vnútra Gustáv Krajči vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami, ktoré sa týkali iba bezpečnostnej problematiky. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky so štyrmi otázkami neboli občanom doručené, čím bolo referendum zmarené. Nový verdikt ústavného súdu zo dňa 6. februára 1998 na podnet poslanca Ivana Šimka deklaroval, že minister Krajči svojím konaním a postupom v súvislosti s referendom porušil ústavné a základné práva občanov SR”.
  Referendum-vôľa občanov o vstupe do NATO sa nikdy doteraz v SR neuskutočnilo a nie je zakotvené v žiadnych právnych predpisoch Slovenskej Republiky, na rozdiel od referenda o vstupe do EU kde svoj súhlas občania vyjadrili v jedinom doteraz platnom-súhlasnom referende na Slovensku.
  Informácie som čerpal z dobových článkov slovenských médii a takto si ich pamätám …(až ma pamäť neklame) …

 • Osobne si myslím, že nastal čas, aby sme sa aj my dali jasne najavo na ktorej strane stojíme a aby sme nahlas vyjadrili nesúhlas so zvyšovaním napätia medzi NATO (USA) a RF prostredníctvom nebezpečných -- a zbytočných -- rozhodnutí Slovenských politikov (vykonaných bez mandátu občanov), ktoré umožňujú vyslanie Slovenských vojakov na územie cudzieho štátu k Ruským hraniciam a pobyt príslušníkov cudzích armád na Slovenskom území, ak tento pobyt nie je za účelom vojenského cvičenia.
  .
  Link na Parlamentné listy odstránil webmajster

 • Pre Milana Faltina: Asi sa poniektorí politici -- média -- mainstream., a pod … držia: niekedy sa tomu hovorilo-hovorí “vymývanie mozgov, či tĺčenie kalelábov do hláv” … asi sa držia toho: “”Európsky súd pre ľudské práva vydal v r. 1998 rozhodnutie o slobode slova: „Sloboda slova znamená nielen právo šíriť informácie neutrálne či pozitívne, ale tiež informácie šokujúce či pohoršujúce a zraňujúce“. Keďže legislatíva SR je subordinovaná legislatíve EU, uvedené rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je záväzné pre všetky štátne orgány, všetky organizácie a združenia, občanov vrátane masmédií”. … a toho-tej SLOBODY SLOVA sa držíme tiež aj my, čo bol zatiaľ jeden z výdobytkov Novembra 1989 -- ako jeden výdobytok zatiaľ NEZRUŠENÝ .? establišmentom (tak dajak sa píše).Až som správne pochopil predchádzajúci príspevok.

 • Jasne, chlapi. Ale sme všetci tuna starí kozáci,a preto kladiem otázku: Komu sa my už máme brániť, kto nás za posledne roky, ba vyše polstoročia od 2 sv. vojny napadol-aspoň slovne? Naši papaláši zdôvodňuju…obranu, obranu, obranu… Mali by skôr špekulovať o .. odmenách, odmenách, odmenách… tých čo služili služili, služili , svojho času, aby nikoho ani nenapadlo nás napadnuť, napadnuť a napadnuť,aspoň keď nie už fyzicky, ale ani slovne (nechcem byť neskromný-teda nás), a nie tu trepať a trepať a trepať všeobecne frázy o obrane- platné za každého režimu. Čo z nás robia chujov? Môj názor, ale chuj s ním…

 • Ministri obrany členských krajín EÚ sa dnes popoludní pripojili k rokovaniam ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. Hlavným bodom spoločných dvojdňových diskusií je snaha o užšiu spoluprácu krajín Únie v oblasti obrany a posilnenie spolupráce s NATO. Pred začatím rokovaní to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.
  Krajiny EÚ sú rozdelené v otázke dôraznejšej a samostatnejšej obrannej politiky EÚ, ktorej dôležitosť narastá najmä po tom, ako sa stal víťazom prezidentských volieb v USA Donald Trump. Ten počas predvolebnej kampane sľuboval obmedzenie úlohy Ameriky pri zaisťovaní tradičnej obrany Európy.
  Minister zdôraznil, že treba akceptovať demokratické voľby v USA, zároveň však pripomenul, že obdobia pred voľbami a po voľbách bývajú rozdielne. “Verím, že zvíťazí zdravý rozum a spolupráca medzi EÚ a NATO sa bude prehlbovať,” uviedol Gajdoš a dodal, že túto spoluprácu si bez Spojených štátov ako “hnacieho motora” nedokáže predstaviť.
  Podľa jeho slov bude diskusia na pôde NATO o tejto otázke ešte horúca, avšak z hľadiska výdavkov na obranu, o ktorých sa pred voľbami zmieňoval Trump, majú krajiny NATO svoje záväzky vyplývajúce zo summitov aliancie vo Walese a vo Varšave.
  Týka sa to aj Slovenska a jeho rozpočtu na obranu. “Záleží to na vláde SR a možnostiach, ktoré naša krajina má. Ja by som uvítal z hľadiska modernizácie ozbrojených síl a zabezpečenia programového vyhlásenia vlády aj zvýšenie rozpočtu,” spresnil minister.
  Gajdoš zdôraznil, že dnešné spoločné rokovania ministrov v Bruseli vychádzajú aj z diskusií, ktoré odzneli na neformálnom stretnutí ministrov obrany v Bratislave usporiadanom v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ. Išlo o diskusie ohľadne globálnej stratégie EÚ, pričom dnes šéfovia rezortov obrany a diplomacie prerokujú implementačný plán tejto stratégie.
  “Budú to diskusie ohľadom ambícií EÚ zvýšiť civilné a vojenské spôsobilosti aj z hľadiska konkrétnejšej a širšej spolupráce s NATO,” opísal situáciu Gajdoš.
  V odpovedi na otázku TASR, ako vníma nejednotný postoj členských krajín EÚ k autonómnejšej obrannej politike, minister upozornil, že EÚ aj NATO sú typické svojím kolektívnym vyjednávaním a kolektívnymi výsledkami.
  “Konsenzus sa musí dosiahnuť aj napriek tomu, že niektorí majú tvrdšie a iní menej tvrdé názory. Demokracia a mier si zaslúžia určité obete, bez nich to nejde,” povedal v závere Gajdoš.
  Aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák upozornil, že spoločné ministerské diskusie by mali vyústiť do schválenia implementačného plánu pre bezpečnosť a obranu a do plánov, ako ďalej postupovať pri posilňovaní obranných kapacít EÚ.

 • pre Milana Faltina 15. novembra 2016 o 7:21

  … a ešte: “Irán a Čína podpísali dohodu o vojenskej spolupráci.Teherán 14. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Iranian Defense Ministry)”
  “Irán a Čína sa dohodli na rozšírení vojenskej spolupráce. Príslušnú dohodu podpísali dnes v Teheráne iránsky minister obrany Hosejn Dehkán a jeho čínsky rezortný kolega Čchang Wan-čchüan.Informovala agentúra AP. Iránsko-čínska dohoda predpokladá usporiadanie spoločných vojenských cvičení, ako aj vytvorenie kolektívnej stratégie, pomocou ktorej by bolo možné čeliť hrozbe terorizmu.Americkí vojenskí stratégovia sú pritom presvedčení, že partnerstvo medzi Iránom a Čínou je škodlivé pre Spojené štáty. Americký think tank RAND, ktorý udržiava úzke väzby na Pentagón, už v roku 2012 odporučil, aby Spojené štáty zabránili spolupráci medzi Čínou a Iránom. Toto partnerstvo je zároveň odrazom slabnúceho vplyvu USA v svetovej politike”.(z článku).
  .
  “No veď práve. Americkí prezidenti na 70%,. ale naši ani na pár promile”…..tak dúfajme, že to bude minimálne na 70 % … podstatne by to ukľudnilo “ABH” vo svete.Len je to v rozpore s tým čo hlásajú naši, európski a svetoví “demokrati a meinstream” … ako si výstižne opísal v príspevku …

 • K dodatku Mira Palfiho, dňa 14.11.2016 o 07:24 hod.:
  No veď práve. Americkí prezidenti na 70%,. ale naši ani na pár promile. A nie len naši prezidenti, ale hlavne tí okolo ních (jak na hrade, tak aj parlamente a konečne i na úrade vlády)…čo sú určite dôležitejšie osoby….No a potom výsledok je ten, čo naznačujú aj Ľubo aj Vlado, včera a preedvčerom, že chytrolini Šebejovia, Kukani a čo ja viem kto ešte, ako aj kinderpolitologovia a kinderanalytici, sú mudrejš jak 100 šalených…

 • Zpráva převzata z deníku Al Ahram mluví za všechno.

  Turecký novinář Mehmet Akhul přinesl autentické svědectví o plánech a jejich realizaci přímo z centra bojů takzvaného Islámského státu z oblasti střední Sýrie. Rok a půl tam působil pod jménem Mohamed Akhe jako bojovník tzv.Islámského státu (kalifátu). Sám označuje tzv. Islámský stát (ISIS) jako podvod, řízený zahraniční tajnou službou. Ve vedení ISIS jsou lidé trénováni v zahraničí a někteří dokonce i takoví, co byli už zatčeni americkými vojáky v Iráku a později propuštěni. Jejich skutečná identita je poměrně málo známá a těžko zjistitelná. Uprchlická krize je podle Akhula organizovanou, připravovanou ISIS na převezení armád ISIS do Evropy. Všechny akce s dětmi a ženami jsou pouze zastírací manévr, který má uklidnit veřejné mínění v Evropě a zvednout vlnu solidarity. Cílem mají být samozřejmě nejvyspělejší ekonomiky EU. Bojovníci ISIS mezi sebou komunikují prostřednictvím mobilních GSM telefonů v síti Spojených Arabských Emirátů Etisalat, které mají zaplacené přímo z ISIS. Tím je také vyřešena záhada, jak mohli takzvaní chudí uprchlíci komunikovat mezi sebou z moderních smartphonů celé týdny v roamingovém režimu, přičemž neměli peníze údajně na nic, navíc mají být až z 80% pologramotní. Příkazy a velení jde přes velitele skupin, které tvoří převážně
  obyvatelé Sýrie a Iráku a jedna skupina je vedena třemi muži za předpokladu, že jsou na jednom místě. Proto se takzvaní uprchlíci domáhali sami rozhodovat, kde budou umístěni. Jejich taktika má začít tak zvanou guerillovou válkou, což je v podstatě partyzánský způsob boje a to bráněním veřejného pořádku, infiltrací domácího obyvatelstva a kontaktem s již žijícími skupinami v EU. Toto je důkaz, že celý systém v EU reprezentován vlastizrádci,jako je především Merkelová, Hollande, Junckers, Faymann a ostatní totálně zradili Evropu a nechali ji nepřipravenou na totální válku, vedenou z vnitřku. Akhul podrobně popsal organizační strukturu bojovníků tzv. Islámského státu (kalifátu) (ISIS) v Evropě. Tak zvaní uprchlíci z válečných oblastí jsou ve skutečnosti bojovníci ISIS, maskovaní rodinami a dětmi, kteří navazují kontakty s již existujícími strukturami, které v Evropě již působí. “Válka v Evropě se začala” prohlásil operační důstojník policejního velitelství v jižním Hesensku po rozsáhlé akci odhalující rozsáhlou síť muslimských vojenských struktur v Německu. “Toto je výsledek ranní mimořádné porady ředitelství tří sousedních spolkových zemí”, dodal. Jeho britští kolegové podnikli po Akhulovom svědectví operativní zásah, odhalující síť muslimských partyzánů v oblasti Midlands. Připravovali teroristické útoky a sabotážní akce po celé zemi,
  což má být začátek přenesení bojů z Blízkého východu do Evropy. Jak Akhul uvádí ve svém příspěvku v Al Ahram z dnešního rána, tzv. uprchlíci komunikují většinou přes dubajského operátora firmy Etisalat, která do dnešního oběda zablokovala několik desítek tisíc účtů, které komunikovaly neustále jen a výhradně přes roamingové partnery v Evropě. Kontrola a odposlouchávání telefonátů začalo policejními orgány v německé spolkové zemi Hesensko, kde je nejvíce teroristických buněk, i ve Velké Británii. Podle svědectví Akhula je v Evropě odhadem více než 450 tisíc bojovníků ISIS, z nichž je přibližně 80% aktivních. Ostatní se skrývají nebo jsou mimo kontrolu velitelů ISIS. “Maďarská armáda je vestavu pohotovosti a připravena na násilný zásah v případě narušení hranic”, prohlásil premiér Orbán. Mehmet Akhul je momentálně na policejním ředitelství v Ammánu a podle mluvčího policejního ředitelství se stále neví, kdy a za jakých okolností bude propuštěn. Informace čerpáme ze zdrojů ammánské pobočky Al Jazeera i od spolupracovníků v Káhiře a Ammánu. POSÍLEJTE DÁL, AŤ TO VÍ CO NEJVÍC LIDÍ!!! DO EVROPY NEJDOU ŽÁDNÍ ZOUFALÍ IMIGRANTI, PRCHAJÍCÍ PŘED VÁLKOU, ALE VÍTAČI NA NÁS POSÍLAJÍ BUDOUCÍ OTROKÁŘE A VRAHY, VRAHY NAŠICH DĚTÍ A VNOUČAT !!!!
  =
  =

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/01/verejny-priestor-pre-diskusiu/#comment-7616 … prenesené. … pripomeňme si, ako to bolo …
  Miro Palfi napísal: 8. februára 2015 o 8:37
  Doplnenie ku 7. februáru 2015 o 11:59 (NATO) — “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?”
  23.-24. máj 1997 -- referendum.
  výsledok: zmarené
  Vtedajší prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na dni 23. a 24. mája 1997. Občania mali odpovedať na štyri otázky: “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?” Spornou pre vtedajšiu koalíciu a opozíciu sa stala štvrtá otázka referenda, keďže pôvodne mali byť dve samostatné referendá. Nakoniec musel o spore vydať verdikt Ústavný súd SR. Ten 21. mája 1997 okrem iného rozhodol, že príloha rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda pri otázke týkajúcej sa priamej voľby hlavy štátu odporuje zákonu o spôsobe vykonania referenda, a tým aj článku 100 ústavy. Ešte v ten deň dal minister vnútra Gustáv Krajči vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami, ktoré sa týkali iba bezpečnostnej problematiky. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky so štyrmi otázkami neboli občanom doručené, čím bolo referendum zmarené. Nový verdikt ústavného súdu zo dňa 6. februára 1998 na podnet poslanca Ivana Šimka deklaroval, že minister Krajči svojím konaním a postupom v súvislosti s referendom porušil ústavné a základné práva občanov SR.
  Zdroj:TASR, Hospodárske noviny.Tak takto to podľa médií bolo.(link som už nevyhľadával, určite je niekde v archívoch médií …a pod.).

 • Samovražedný útok na leteckej základni Bagram v Afganistane.
  Letecká základňa Bagram má niekoľko stupňov kontroly vstupu vrátane scanu. Napriek tomu sa podarilo odpáliť samovražednému útočníkovi odpáliť v sobotu ráno 05,30 hod. v priestore základne, pričom usmrtil 2 amerických vojakov a 2 US zamestnancov. Ďalších 16 amerických vojakov a 1 poľského vojaka zranil. Slovenskí vojaci v Afganistane sú bez strát. Len pár hodín predtým sme oslavovali Deň červených makov ako spomienku na všetkých padlých vojakov.
  Asi bude potrebné prehodnotiť prístup k Afganistanu, utratili sa stámiliardy USD na bojové akcie, teraz sa dávajú desiatky miliárd USD na udržanie režimu, ktoré aj tak končia v bezodných vreckách korupčníckych klanoch tzv.vládcov. Mier v Afganistane je možný len na základe širokého konsensu jeho obyvateľov a bez diktátu zahraničných síl a tým nemyslím len vojenské aktivity.

 • .
  “”Ján Čarnogurský: Začíname víťaziť?
  V Spojených štátoch sa skončili prezidentské voľby a zvíťazil v nich Donald Trump. Donald Trump, ktorého na začiatku americká tlač odpisovala a po celý čas volebnej kampane všetky americké, ale aj európske tzv. mienkotvorné médiá proti nemu viedli priam nenávistnú kampaň.Napriek tomu zvíťazil Trump keď vo svojej kampani nerešpektoval politickú korektnosť ovládajúcu Spojené štáty najmenej dve desaťročia.Ohlásil zásadne novú zahraničnú politiku Spojených štátov. Chce nastoliť nové vzťahy s Ruskom – partnerské. Spochybňoval NATO, nechce začínať nové vojny, naopak, z doterajších sa podľa možností stiahne.
  Jeho zámery priam ničia posvätné kravy doterajšej americkej politiky. Ak svoje zámery uskutoční, naše pravidelné demonštrácie na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v ďalších mestách proti budovaniu základní NATO na Slovensku, si budú musieť hľadať novú tému. Donald Trump asi nebude chcieť budovať nové základne na Slovensku.
  Víťazstvo DonaldaTrumpa akoby obarilo studenou vodou slovenských amerikofilných publicistov. Akú Ameriku bude teraz vychvaľovať prezident republiky? Ak Donald Trump začne vážne uskutočňovať svoje predvolebné sľuby, Európe a svetu sa začne voľnejšie dýchať.
  Víťazstvo DonaldaTrumpa je už druhým úderom svetovej liberálnej loby. Prvým bol brexit. Taktiež proti nemu vystupovali všetci politici v Amerike aj v Európskej únii, ale Angličania sa rozhodli slobodne.
  Buďme chvíľu opatrní. Aj Barack Obama hlásal na začiatku vo vzťahu k Rusku vo vzťahu k Rusku perezagruzku (uvoľnenie, odľahčenie) a bolo z toho iba peregruzka (preloženie z miesta na iné miesto). AleAmeričania zvolili Donalda Trumpa práve pre úplnú zmenu americkej politiky, ktorú sľuboval. Dúfajme, že by si nemohol dovoliť, ale ani by nechcel, po voľbách podľahnúť tlaku doterajšej americkej loby.
  Posledný mesiac – dva americká propaganda kŕmila svet tvrdením, že do amerických volieb zasahuje Rusko prostredníctvom svojich internetových hackerov. Objavili sa aj také články, niekedy v lete, že ak by náhodou vyhral Trump, bude to dôvodom na spochybnenie volieb a odopretie mandátu Trumpovi. Vysoké víťazstvo Trumpa azda takéto zámery nedovolí. Niekedy v auguste sa objavil článok v Los AngelesTimes, že ak by Trump vyhral, dokonca hrozí na neho atentát. Aj toto sa zdá ako sekvencia zo zlej detektívky.Do dnešného rána sme čakali na výsledok amerických prezidentských volieb. Od dnešného rána čakáme na zmenu americkej politiky podľa predvolebných sľubov nového prezidenta. Hneď však môžeme a musíme gratulovať americkému ľudu k jeho občianskej odvahe pri voľbách a Donaldovi Trumpovi ku politickej odvahe v jeho volebnej kampani””.
  Autor: JUDr. Ján Čarnogurský, predseda Slovensko-ruskej spoločnosti”.
  .
  Iba dodám: Podľa medializovaných informácii, v minulosti americkí prezidenti napĺňali-realizovali svoje predvolebné sľuby v priemere na 70 percent.

 • 13.11.2016 -- pozerám STV1 o 5´12. Šebej a Kukan prezentujú “sebasvet” odtrhnutý od reality. “Sebasvet trollov na hornej palube EU. ” EU s etablišmentom je bezmocná a nemocná v Európe, nie to už vo svete.
  Malomocenstom / leprou EU / sa EU stáva najslabším, najbezmocnejším “konglomerátom” .

 • Na rozdiel od našich “kvalifikovaných” politológov, analytikov, politikov a treťosektorových trpaslíkov, ktorí sa teraz cítia prekvapení, ktorí sú vždy múdri až po udalosti zoznámte sa s názorom nášho bývalého príslušníka čs. rozviedky, ktorí to videl jasne už pred voľbami.

  Naši riťolezovia žijúci vo svojich chimérach, nič nevediaci o reálnom živote spustili pred voľbami lavínu klamstiev, poloprávd a svinstiev, ktoré by boli na žalobu aby znevážili,urážali a pošpinili kandidáta republikánov D.Trumpa.
  Mohli sme sa dočítať, že je defraudant, daňový podvodník, imperialistický agent, pardón ruský agent, násilník a sexuálny deviant. Pár dní pred voľabmi sa prihlásilo 10 žien, ktoré na neho podali žaloby sa sexuálne obťažovanie. Za všetko hovorí prípad letušky, ktorej mal D.Tramp pred 30 rokmi urobiť hroznú vec potľapkať po zadku a ona utrpela emocionálnu traumu, ktorá vyvrcholila pár dní pred voľbami. Samozrejme hrozí krach burzy, akcie padajú, obyvatelia USA majú v pláne emigrovať do Kanady.
  Je po voľbách, slnko vyšlo, vojna nevypukla ale v špinavej kampani v našej tlači sa pokračuje. Napádajú manželku D.Trampa, je z komunistickej krajiny, jej otec bol aktívny komunistický funkcionár. Je mi z toho zle, ale božie mlyny aj keď melú pomaly ale isto a raz príde aj na tieto prestitútky.
  D.Trump je absolventom aj New York Military Academy (nastúpil vo veku 13 rokov), kde dosiahol aj vyššie vzdelanie. Sám spomína, že mnohé dosiahol vďaka tejto príprave. Veria mu mnohí američania tzv. modré goliere, farmári, má podporu v spravodajskej komunite a v armáde, volili ho aj menšiny. Chce hlavne zlepšiť život bežných američanov, strednej triedy a skončiť nezmyselné experimenty,čo nič neriešia. Na rozdiel od H.Clintonovej môže len prekvapiť a dúfam,že v dobrom.

 • K Milanovi Kolenovi dňa 06,11,2016 o 19:13 hod.
  Tak mám taký dojem, že obidva tie obstarožné rachetle po dnešku už dojásali…A s nimi asi ešte kde-jaké iné vykopávky (nie len ženského rodu)…

 • III. SVĚTOVÁ VÁLKA…?!
  Toto je informace pro všechny, kteří se ukájejí přesvědčováním sami
  sebe i svých nejbližších v jakém bezpečí a jistotě žijeme !!!
  Čtěte pozorně, je to velice zajímavý rozbor, proč válka bude. Mrazí z
  toho. NATO s jednou miliardou lidí, stojí proti 160 mil Rusů. Jejich
  jedinou obranou jsou atomové zbraně. Na pozemní válku nemají dost
  lidí.
  Tento článek vysvětluje mnohé.

  Jak porazit Rusko – ale proč?
  Přes veškeré úsilí v mediální válce, přes uvalené sankce a permanentní vyrábění Ruské hrozby, začíná varianta přímého vojenského střetu. Propaganda války dostatečně otupila vědomí populace a nyní už zbývá odhodit masky a burcovat ve jménu hodnot národy do boje. Vincent Pribula
  Výdaje na zbrojení rostou, válečná osvěta jde do škol a slovo zadržet Rusko je každodenním slovníkem hlavních médií. Nositelé Nobelových cen míru a strůjci barevných pučů radí zdebilizovaným masám nepodléhat ruské propagandě za žádnou cenu. Plány západních mocností, které vypracovaly pro Rusko, jsou stále stejné. Ponechat pouze15 milionů Rusů na jejich vlastním území. Britská premiérka Margaret Thatcherová za tento projev sklidila velké ovace a uznání. Plán pokračuje. Zdroje Ruska musí být rozděleny. Ještě je třeba doladit poslední obraz světové krutovlády v Rusku a pak už všichni budou souhlasit s vraždou ruského prezidenta Putina. Putin je démon a musí být nejlépe zavražděn jako Sadám Husajn a M. Kaddáfi.
  Kdo pamatuje na záběry Clintonové a Albrightové, jak dámy jásaly nad umučeným prezidentem, udělá se každému obraz o kvalitě osobnosti kandidáta hlavy USA !!!
  Rusko není Libye a Putin je Rus a Slovan. A ty jeho jaderné zbraně, co s tím? Slušná armáda, velké území, vlastní zdroje a místo žoldáků národ vlastenců. Mentalita Rusů, proti početně větší armádě paktu NATO s dobrou vojenskou technikou. Celá slavná Evropa a její hodnoty je parta korporátních magnátů, ale ne válečníků. Ta má jít do války s Ruskem?
  Evropské mocenské elity nejsou schopny vyřešit vlastní problémy, vlastních lidí. Nejsou schopny jednat o ničem jiném než o vlastním prospěchu. Přes smlouvy, které v minulosti podepsaly, se vždy vzájemně zradily. Tento spolek elitářů, žijících v jiné realitě, má svého vůdce ze zámoří. Pro světového četníka neplatí žádná pravidla, určuje je sám a stejně tak nám určí i nepřítele. Nic jiného, než prachsprosté napadání států a zabírání zdrojů, se ve světové politice nedělo a neděje. Války ve jménu svobody jsou největším pokrytectvím mocenských ekonomických elit.
  O žádná lidská práva a demokracii nejde! Jen zájmy, moc a ovládnutí zdrojů včetně distribuce. Tito největší světoví zločinci zneužili každého slova humanita. Kdo se podílel na válkách v Kosovu a kdo rozpoutal peklo v Africe? Veškeré novodobé vraždění mají na svědomí USA, Francie, Anglie a Itálie. Koloniální státy svojí historií i současností. Celé africké tažení slavná OSN přikryla mlčením. Všichni váleční štváči, celá propagandistická nezisková armáda, politická garnitura včetně korporátních médií.
  Ti všichni podporují válku o zdroje. Kdo ovládne zdroje v Rusku, bude pánem nad distribucí uhlíku a pitné vody v celosvětovém měřítku. Pohled na lidská práva v Rusku a v Číně je alarmující a musí se správně tyto státy trestat, neustále jim připomínat jakou krutovládu páchají. Zajímavé, že ten samý pohled celé západní společenství nenastaví v případě USA, Francie, Saúdské Arábie, Kuvajtu, Kataru a dalších muslimských zemí včetně Turecka. Toho všeho jsou si Rusové vědomi. Vědí, oč jde, nechtějí přijmout korporátní model vlastnictví zdrojů.
  Vědí jaké pokrytectví a dvojí metry používá západní humanita. Kdo má vlastní zdroje, není pod tlakem a může vyjednávat. Rusko potřebuje mír a vydrží mnoho urážek. Pečlivě si hlídá vnitřní stabilitu a má sílu odolat i státnímu převratu. Studená válka nikdy neskončila, jen změnila formu. Jak tedy porazit Rusko?
  Sankce vydrží, armáda je připravena. Zhroucení SSSR se po druhé opakovat nebude. Všichni zapomněli, že dnešní Rusko není SSSR za dob Jelcina.
  Vojenští stratégové mají plán, malé pobaltské státy jsou klíčové a blízko ruských hranic. Polsko má trauma z historie a slíbenou možnost stát se evropskou velmocí. Ukrajina nesplnila zadání zahájení války i přes pomoc vyškolených instruktorů, nezabralo ani sestřelené letadlo.
  Další pokus o střet nevyšel paktu NATO v Turecku. Umučení pilotů nezabralo na Ruské emoce a touze po odplatě.
  Jak začít velkou válku a zbavit Rusko jednou provždy zdrojů?
  Plánů mnoho, klíčové jsou Ruské hranice a zážeh na Evropě. Osvědčená taktika z historie! Provokace co nejblíže u hranic Ruska a za nutné podpory Slovanů. Vojenské obkličování Ruska nemůže být jen v rukách Anglosassů. Něco by tam nehrálo. V rámci strategie musejí i Slovanské národy chtít zničit Rusko. Plán rozšiřování paktu NATO se ukazuje jasně.
  Stejně jako instalace Čecha, generála Pavla do vysoké funkce NATO, jako Tuska, Poláka do EU. Jen s pomocí Slovanských národů lze ublížit Rusku nejvíce. Ve vzduchu je další provokace, taková, která musí zahrát na emoce a vyvolat chuť jít do války. Akce pod falešnou vlajkou jsou běžná praxe vojenské strategie. Neustálé obkličování Ruska paktem NATO co nejvíce k hranicím, vojenské manévry, hrotit napětí. Z toho dříve či později musí eskalovat střet. Válka mezi Ruskem a paktu NATO je nastartovaná a téměř nevyhnutelná.
  Sankce nebudou nikdy zrušeny a celá válečná mašinérie se jen tak nezastaví. Zadržování Ruska znamená, navést co nejvíce těžkých zbraní k jeho hranicím, dobudovat odpalovací základny kolem celého území Ruské federace.
  Samotná simulace války Rusů proti Evropě a USA překonává silou zbraní a následků peklo vynásobené tisíci. Opět další vlastenecká válka za přežití nebo smrt. Motivace dobít -- proti odhodlané obraně své země? Válka vzejde na hranicích Ruska a Pobaltské státy pro tento účel budou obětovány i s divizemi NATO.
  Důležité je pro mocenské elity -- přímo nezasahovat a ponechat zážeh boje na armádě. Počátek války s Ruskem vzejde rychle, ale nejdříve proběhne strategický klid před bouří. Jako blesk zasáhne informační pole zásadní sdělení pro občany ze zemí paktu NATO -- Rusko porušilo provokacemi světový mír na více místech -- jsme ve válce. Lavinu křiku zajistí média za doprovodu Hollywoodských katastrofických záběrů o ruské agresi. Bude to největší a poslední divadlo, které sehrají super elity s jejich politickými pěšáky. Všichni budou svorně volat, zničme Rusko a budou mít na to pár minut. A pak se přemístí do svých, po mnoho let budovaných podzemních krytů. Jen v USA je těchto chodeb stovky kilometrů – pozor jen pro zasvěcené!
  A co reakce Ruska obklíčené státy paktu NATO?
  Taktické jaderné střely uvedené k bojové pohotovosti splní rozkazy. Cíle známé, členské země NATO a USA. Kdo si myslí, že ČR je z toho vyňata, tak ať se ihned vzpamatuje. Obrovské početní převaze armád NATO je nemožné odolávat dlouho konvenční technikou. Rusko se bude muset bránit jaderným arzenálem.
  Počítejme spálené země do 5-10-20 minut, je to celá Evropa a o pár minut později Anglie. PVO zachytí max. 30% střel, ale další zasáhnou přesně cíle. Po prvních jaderných vzájemných úderech bude marná snaha vrchních velitelství ukončit apokalypsu. Emoční paralýza vymaže u všech stran politickou dohodu. Systém boje je nastaven mimo člověka a tak se s tím počítá. Ruské ponorky odpálí veškeré jaderné střely na Východní Pobřeží USA. Čas 5-10. minut. První vzájemné údery povedou jako vždy na velitelství a základny, následně na aglomerace, elektrárny, strategické zdroje průmyslu. Vše, co je životně důležité pro stát bude vzájemně zničeno.
  Ruská velká města včetně Moskvy dostanou pravděpodobně vodíkové údery, které jsou ničivější než atomové pumy.
  Automatizovaný ruský systém řízení jaderné války pochopitelně odpálí nejsilnější balistické střely Topol a Satana na vybrané cíle v EU a USA. Jak se zachová Čína a celá Asie? Globální výměna úderů je v současných vojenských odhadech 5300 taktických střel a 6000 střel středního doletu k okamžitému použití. Takové množství střel přetíží PVO obou stran. Na Rusko dopadne v prvních 60. minutách 2500 taktických střel a po 5-ti hodinách skončí velký ohňostroj. Aktualizovaný odhad na sílu jaderných zbraní a počet mrtvých je 60 -100 milionů okamžitě. Do 15. dnů následně, vlivem radiace a spadu, kontaminace prostředí 300-400 mil. lidí. Do půl roku 800 milionů na souhrn všech devastujících následků zničení základních životních zdrojů. Na odklízení mrtvol nebude mít žádný stát kapacitu. Ve všech zasažených státech přestane fungovat infrastruktura, průmysl, zdravotní systém. Pokud si lze představit chaos s mentálním

 • Koľko času ešte ľudstvo má???!
  Bohužiaľ závisí to len od úplných psychopatov, lebo nás evidentne už neprebudí nič!
  Stále nechceme uveriť, že možno už o pár týždňov budeme na mier iba spomínať -- ak ešte budeme živí!
  Aby sme to ešte urýchlili a priliali olej do ohňa dovolíme bande Kiska end company zvyšovať napätie a poslať zopár ozbrojených kamikadze bližšie k Ruským hraniciam.
  Pozrite si a vypočujte -- toto sa naozaj deje a chystá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  https://www.youtube.com/watch?v=Dhyaa6wVfw0

 • Šimko Karol napísal: 9. augusta 2016 o 11:21
  Dobre, ešte raz sa ospravedlňujem, určite nechcem nikoho odrádzať od písania na web a určite nie odborníkov.Sám sa považujem za laika, ale iba naj/slabšieho.Len až nikto za 24 hodín na web nič nenapíše, resp. nenapísal -- nuž, aby bol web živší a nebol iba vestníkovým webom -- riešil som to aj takýmito príspevkami -- len, snažil som sa k témam, ktoré sú uvedené aj na webe.Nakoniec tých rubrík na webe je pre každého dostatok.Ešte k problému valorizácie VD/SD v rubrike Podporme Sociálno-právnu komisiu:
  “Návrh doplnenia zákona č.461/2003 Z.z. musí byť predložený do NR SR najneskôr do 19. 8. 2016″…..z príspevku JUDr. Hristo Gluškova k valorizácií VD/SD.Ešte raz prajem všetkým pekný deň.

 • Pre Miro Palfi napísal: 9. augusta 2016 v 10:47
  V predchádzajúcom mojom komentári som Vám dal odpoveď na otázku prečo nepíšem (alebo nepíšu aj iní).
  Pokial ide o Vami spomínané sociálne otázky, nemam problém vyriešený ani ja ani ďalší kolegovia, avšak tu na webe je už toľko komentárov že je zbytočné sa vyjadrovať, nakoniec vy dokážete okamžite okomentovať niekoľkými komentármi každý príspevok, takže hlasy odborníkov (vy viete kto sú) zaniknú a nehovorím o príspevkoch nás laikov.
  Pokračujte ďalej, ak máte čo, akože niektorým žiadateľom ste poradili dobre, zo skúseností z praxe, za čo Vám patrí poďakovanie, ale tie Vaše “nalievačky” čo kde kedy v akom médiu napísali, tie by ste si mohli odpustiť, nie som sám koho odrádzate od vstupu na web. Trochu sebakritiky by nezaškodilo.
  Aj ja Vám pekný deň prajem.

 • Pre Šimka Karola napísal: 9. augusta 2016 o 10:24 -- Prepáčte pán kolega (až ste výsluhový dôchodca).Ja to robím tak.Až sa mi príspevok, komentár, nepáči, jednoducho ho preskočím a nečítam ho.Je to na pánovi webmaistrovi, ako vyhodnotí príspevky -- možno moje nie len podľa Vás je potrebné povymazávať -- až Vás iritujú -- možno je to nesprávne slovo a správne je rozčuľujú, neviem prečo.Mimochodom, dávajú sa na web priebežne linky aj ďalšími prispievateľmi aj tiež aj z iných denníkov.Stačí si pozrieť.Ešte raz mimochodom, prečo ste sa neozval -- nepomáhal riešiť (až sa mýlim, ospravedlňujem sa), od roku 2012:
  -- pri riešení problémov Starobných dôchodkov aj na základe kategórii funkcií
  -- …………………………..Nevalorizácie VD v roku 2012 a pokrivenej valorizácie
  -……………………………Pri cestovaní vlakom zadarmo pre IVD, VaVdVD, či SiVD
  -……………………………Pri práci vo fyzickom veku nad 63 rokov
  -……………………………a pod.
  Až sa mýlim a nepodchytil som Vaše iniciále, ešte raz sa Vám ospravedlňujem a prajem pekný deň..ináč je to na pánovi webmaistrovi.Až sú príspevky/komentáre mimo tém, resp. niekomu-niečomu škodiace, nech sa vymažú.Mne to nevadí.Priznám sa, skôr som očakával, až ste už napísal, že sa vyjadrite aj v diskusii napríklad v rubrike Podporme sociálnu -- právnu komisiu k valorizácii SD/VD.Zrejme Vy máte problém vyriešený.Výsluhových dôchodcov takéto témy “pália”..aspoň si myslím.Ešte raz -- je jedno, či ste výsluhový dôchodca, či nie ste, aj tak Vám znova prajem pekný deň.

 • Nemohol by webmajster nastaviť natrvalo web na priamy odber nickov z http://www.hlavnespravy.sk/?
  Niektorí naši komentátorí musia pracne každý deň vešať tento nick na https://www.bezpzlozky.eu.
  Nebolo by to jednoduchšie vôbec premenovať tento náš web?
  Ja som raz čítal aj iné správy-komentáre a nemam potrebné ich sem vešať a chváliť sa že viem čítať alebo že som rozhľadený.

 • http://www.hlavnespravy.sk/popredny-rakusky-psychiater-varuje-media-aby-neoznacovali-teroristov-za-dusevne-chorych/817269
  Viedeň 9. augusta 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori), Autor: Samuel Gdovin
  Popredný Rakúsky psychiater varuje médiá, aby neoznačovali teroristov za duševne chorých.Mainstreamové médiá v poslednej dobe označujú takmer všetkých islamských teroristov, ktorí spáchali masakre v západnej Európe za duševne chorých. Chcú tak zrejme manipulatívne bagatelizovať súvis medzi islamom a terorizmom. Popredný rakúsky psychiater však takúto propagandu niektorých médií kritizuje a vyzýva ich aby to nerobili.
  18-ročný Ali Sonboly nemecko-iránskeho pôvodu pri útoku v obchodnom dome Olympia zabil 9 ľudí a desiatky ďalších zranil. Neskôr sa zistilo, že útočník mal problémy s psychikou vzhľadom aj na jeho 3-mesačnú hospitalizáciu v psychiatrickom ústave.Tento prípad sa stal zámienkou pre médiá na označovanie všetkých ďalších islamských teroristov za duševne chorých.Podľa portálu Epochttimes.de rakúsky psychiater George Psota tieto mediálne dezinformácie vyvracia:
  “Teroristické útoky politických extrémistov a náboženských fanatikov nie sú dôsledkom depresie, alebo inej duševnej choroby, ale v prvom rade ich kriminálneho jednania. Nejde o žiadnych šialencov v pravom slova zmysle. Mali by sme striktne oddeľovať prípadnú duševnú chorobu páchateľov od jasne premyslenej stratégie a fanatickej túžby teroristov zabíjať,” povedal popredný rakúsky psychiater.Podľa Psotu jedinci trpiaci depresiami len ťažko dokážu spáchať teroristické činy:
  “Depresívny jedinec absolútne stráca záujem o dianie okolo seba. Často sa nie sú títo ľudia schopní ani obliecť a jednoducho nemajú dostatok energie, ani motiváciu k žiadnemu násilnému útoku.”
  So Psotom súhlasí aj jeho nemecký kolega, Ulrich Hegerl, ktorý pôsobí na univerzite v Lipsku v odbore psychiatrie: “Jedným z hlavných príznakov depresie sú pocity viny. Takí ľudia nemajú vôľu spáchať násilný trestný čin. Nemožno samozrejme vylúčiť, že napríklad páchateľ teroristického útoku v Mníchove mal depresie, ale tá rozhodne nebola spúšťacím mechanizmom pre vraždenie,” povedal Hegerl.Z vedeckých štúdií z roku 2009 taktiež vyplýva, že u ľudí s depresiami sa nezistilo žiadne zvýšené riziko násilia.

 • http://www.hlavnespravy.sk/islamsky-stat-buduje-v-europe-siet-zabijakov-ktori-cakaju-na-pokyn-k-utoku-tvrdi-byvaly-clen-is/816435
  Paríž 5. augusta 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Michel Euler)
  “Bývalý člen Islamského štátu odhaľuje stratégiu teroristov IS Európe, z ktorej behá mráz po chrbte. Islamský štát buduje v Európe sieť zabijakov, ktorí čakajú na pokyn k útoku. To tvrdí v rozhovore pre denník The New York Times Harry Safro, bývalý člen tejto teroristickej organizácie, ktorý momentálne čaká v Nemecku na súd. Český informačný server novinky.cz prináša o tomto prípade obsiahly článok.”
  Viac v linku..

 • Popredný Francúzsky generál navrhuje zrušenie NATO a spoluprácu s Ruskom.
  Francúzsky generál a odborník na geopolitiku Jean-Bernard Pinatel poriadne nahneval svetové elity a vojnových štváčov, ktorí rinčia zbraňami pri ruských hraniciach. Na rozdiel od mainstremu Pinatel nevidí hrozbu v Rusku, práve naopak, navrhuje aby Francúzsko vojensky s Ruskom spolupracovalo a taktiež vyzýva k zrušeniu vojenskej organizácie NATO.

  http://www.hlavnespravy.sk/popredny-francuzsky-general-navrhuje-likvidaciu-nato-a-spolupracu-s-ruskom/815348

 • http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/400678-turecko-hrozi-do-oktobra-bez-viz-do-eu-inak-skonci-migracna-dohoda/
  Zdroj: SITA, ČTK | 31.07.2016 20:02, aktualizované: 21:36
  Vybral som ešte z internetového denníka //Aktuálne.sk/. -- zdroj: AP/TASR -- ZAHRANIČIE/EURÓPA dnes 06:00
  “Utečencov pustia pred brány EÚ. Turecko sa vyhráža, chce zrušiť víza.
  ANKARA/INSTABUL – Ak Brusel nezruší víza pre Turkov, dohoda o migrantoch padá. Opäť tak môžeme vidieť utečencov pred bránami Európy, tvrdí minister.Buď EÚ zruší víza, alebo je koniec dohode o migrantoch. Takýto názor prezentoval turecký minister zahraničných vecí Mevlut Cavusoglu v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung. Turecko podľa neho zaviedlo závažné opatrenia ohľadom migračnej krízy, no je na EÚ, ako sa ku krajine postaví.„Ale to záleží na zrušeniu vízovej povinnosti pre našich občanov, čo je takisto zahrnuté do dohody,” uviedol Cavusoglu pre nemecký denník.
  Ultimátum
  Podľa neho síce nejde o hrozbu či vyhrážku, ale ak nenastane zrušenie víz, budú musieť zrušiť dohodu o spätnom prevzatí osôb a od dohody s Bruselom. Turecko uzavrelo dohodu 18.marca. Stalo sa tak dôležitým štátom nesúcim bremeno migračnej krízy.
  Cavusoglu nepriamo dal Bruselu aj ultimátum – zrušiť víza už čím skôr.
  Juncker varuje
  „Riziko je veľké. Úspech dohody je veľmi krehký. Prezident Erdogan viackrát naznačil, že chce dohodu zrušiť,” povedal Juncker. Ako informuje Daily Express, turecký prezident povedal, že po páde dohody „môžete opäť očakávať migrantov pred bránami Európy”.
  Juncker zároveň uviedol, že Turecko nie je v súčasnosti v stave, aby sa stalo členským štátom EÚ – ani v blízkej dobe, ani v dohľadom období.
  Viac v linku (hore) a debatách pod článkami…..

 • http://www.hlavnespravy.sk/fakty-ktore-by-ste-mali-vediet-o-prave-saria/812960
  Bratislava 27. júla 2016 (HSP/Foto: TASR/AP-Bikas Das), Autor: Samuel Poništ
  Fakty, ktoré by ste mali vedieť o práve Šaría.
  Šaría je zakotvená skoro v každej krajine, kde sú moslimovia vo väčšine. Tieto krajiny síce hovoria o ľudských právach, avšak pre moslimov tento termín znamená niečo iné ako pre západne krajiny. Preto väčšina nasledujúcich faktov v tomto článku, bude pre Európana dosť drastická.
  1. Moslim, ktorý sa zriekne svojej islamskej viery, musí byť okamžite zabitý.
  2. Trest smrti dostane moslim len za vraždu moslima, nikdy nie za vraždu nemoslima.
  3. Ak chce žena dokázať znásilnenie, potrebuje k tomu aspoň štyroch mužských svedkov.
  4. Moslim má právo mať 4 manželky, žiadna z nich však nemá právo sa s ním rozviesť.
  5. Za homosexualitu je okamžitý trest smrti.
  6. Po moslimovi nikdy nemôže dediť nemoslim.
  7. Nemoslimovia sa pred zákonom neberú rovnakým spôsobom ako moslimovia.
  8. Nemoslim nesmie nikdy vstúpiť do mešity bez povolenia.
  9. Nemoslimovia nesmú nadávať moslimom, ani o nich rozprávať hanlivo, takisto ani o islame alebo Allahovi.
  10. Svedectvo ženy na súde má polovičnú váhu ako svedectvo muža.
  Pár citácií z Koránu pre priblíženie uplatňovania práva Šaría.
  Korán o zločincoch(5:38): “Zlodejom a zlodejkám odseknite ruky za odplatu, za to čo spravili. Spravte to ako varovný príklad od Boha! Boh je mocný a múdry.”
  Korán o neveracich (5:33­34): “A odmenou pre tých, ktorí viedli vojnu proti Bohu a jeho poslom a šírili na zemi pohoršenie, bude to, že budú zabití alebo ukrižovaní, alebo im budú odseknuté ich pravé ruky a ľavé nohy. Taktiež môžu byť vyhnaní z krajiny. A tým sa dostane hanby na tomto svete, zatiaľčo na onom svete ich očakáva trest neskutočný, okrem tých, ktorí sa obrátia k pokániu ešte skôr, ako nad nimi získate moc. A verte, že Boh je odpúšťajúci, a zľutuje sa.”
  Korán (2:193): “A bojujte proti nim, pokiaľ nebude koniec zvádzania od viery a pokiaľ nebude všetko náboženstvo patriť jednému bohu.”
  Korán o postavení žien (4:34) : “A tých, ktorých neposlušnosti sa obávate, varujte a vykážte im miesta na spanie, a bite ich!”
  Samuel Poništ
  .
  Zdroj -- prevzaté z internetového denníka: Hlavné Správy

 • http://www.hlavnespravy.sk/brutalny-cin-umiernenych-syrskych-povstalcov-len-10-rocnemu-chlapcovi-odrezali-hlavu/809973
  K predošlému príspevku:
  UPOZORNENIE: “Video pomalého sťatia chlapčeka zverejnila stránka almasdarnews.com. (v linku).
  NIE JE VHODNÉ PRE SLABŠIE POVAHY.

 • Migrácia je bezpečnostná hrozba, ale u nás to ešte zhoršujú babráci, diletanti a politickí karieristi na funkciách

  http://nazory.pravda.sk/nazor-ludu/clanok/397800-byt-oligarchom-tak-sa-bojim/

 • PREČÍTAJ od A po Z

  “Ak je AngoZionistické „tvrdé jadro“ poblúznené natoľko, aby vyvolalo vojnu s Ruskom, či už v Európe alebo inde, narcistický a hedonistický západ opitý svojou propagandou a velikášstvom zakúsi vojnu a násilie, aké si nevie prestaviť. Bolo by fajn, ak by to zasiahlo iba tých zodpovedných za túto bezohľadnú a samovražednú politiku. Problémom je že milióny nás, bežných ľudí, bude trpieť a zomrie následkom svojho zlyhania pri zabránení tohto výsledku. Dúfam a modlím sa, že moje opakované varovania aspoň trochu prispejú k rastúcemu uvedomeniu, že toto bláznovstvo sa musí zastaviť a do politiky sa vráti rozum. ”

  http://www.zvedavec.org/komentare/2016/06/6925-ako-sa-rusko-pripravuje-na-tretiu-svetovu-vojnu.htm

 • http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/397584-na-ataturkovom-letisku-v-istanbule-sa-ozvali-explozie-a-strelba/
  ČTK | 28.06.2016 21:47, aktualizované: 23:00
  -- podľa medializovaných informácii sa tohoto roku preplavilo zatiaľ do Európy 233 000 utečencov -- migrantov.Čo na to Európsky politici -- Brusel? -- problém pretrváva a stupňuje sa.. :scratch:

 • Pripomeňme si ako to vtedy bolo s referendami aj: “”Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?”
  23.-24. máj 1997
  Výsledok: Zmarené..Občania sa do dnešného dňa v referende k prvým trom otázkam ohľadom bezpečnostnej problematiky nevyjadrili..Prečo?Bojí sa niekto výsledku referenda?
  Vtedajší prezident Michal Kováč vyhlásil referendum na dni 23. a 24. mája 1997. Občania mali odpovedať na štyri otázky: “Ste za vstup SR do NATO?”, “Ste za rozmiestnenie jadrových zbraní na území SR?”, “Ste za rozmiestnenie vojenských základní na území SR?” a “Súhlasíte, aby prezidenta SR volili občania SR podľa priloženého návrhu ústavného zákona priamo?” Spornou pre vtedajšiu koalíciu a opozíciu sa stala štvrtá otázka referenda, keďže pôvodne mali byť dve samostatné referendá. Nakoniec musel o spore vydať verdikt Ústavný súd SR. Ten 21. mája 1997 okrem iného rozhodol, že príloha rozhodnutia prezidenta SR o vyhlásení referenda pri otázke týkajúcej sa priamej voľby hlavy štátu odporuje zákonu o spôsobe vykonania referenda, a tým aj článku 100 ústavy. Ešte v ten deň dal minister vnútra Gustáv Krajči vytlačiť hlasovacie lístky s tromi otázkami, ktoré sa týkali iba bezpečnostnej problematiky. Ústredná komisia pre referendum sa 25. mája 1997 uzniesla, že právoplatné hlasovacie lístky so štyrmi otázkami neboli občanom doručené, čím bolo referendum zmarené. Nový verdikt ústavného súdu zo dňa 6. februára 1998 na podnet poslanca Ivana Šimka deklaroval, že minister Krajči svojím konaním a postupom v súvislosti s referendom porušil ústavné a základné práva občanov SR.
  Viac k referendám v linku..http://dennik.hnonline.sk/slovensko/571711-toto-je-vizitka-slovenska-zmarene-a-neplatne-referenda
  8. februára 2015 o 8:21, Zdroj: TASR, Hospodárske noviny -- prenesené z rubriky “Uvažujete o referende?”

 • http://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/392003-je-zjavne-ze-slovensko-nepodpori-bruselsky-plan-na-vykupne-za-utecencov/
  Pravda, zah | 04.05.2016 12:00
  “Sto odmietnutých utečencov by podľa návrhu Európskej komisie na pokutu za odmietnutie žiadateľa o azyl Slovensko stálo 25 miliónov eur. Na ilustráciu: Slovák poberajúci priemerný starobný dôchodok 414 eur by po odchode na penziu musel žiť nepredstaviteľných 50 rokov, aby sa jeho príjem vyrovnal cene za jedného migranta”.
  Kaliňák: Návrh EK o krízovom rozdelení utečencov nezodpovedá realite
  Minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že najnovšie úsilie Európskej komisie doplniť azylový systém Európskej únie o krízové rozdeľovanie žiadateľov brzdí úsilie únie vyriešiť migračnú krízu a nezodpovedá realite.
  Viac v link-u.

 • Platí a je všeobecne známe takéto ľudové porekadlo osvedčené v praxi a boli sme toho svedkami najmä pri protizákonnej nevalorizácii výsluhových dôchodkov v roku 2012 a pokrivenej valorizácii, či kriticky nízkej valorizácii starobných dôchodkov v nasledujúcich rokoch:
  “Kto šprtá do osieho hniezda, nemôže sa čudovať, že je celý dopichaný od žihadiel”..ľudové porekadlo platí všeobecne..

 • http://m.topky.sk/cl/10/1544795/Nastal-prelomovy-den-pre-celu-Europu--Plan-na-kvoty-utecencov-odhaleny--koniec-diskusie-?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=topky
  Zdroj: TEXT: TASR, TMZ, FOTO: SITA
  Už som nechcel momentálne reagovať, ale toto mi nedalo..to snáď nie je ani pravda..platiť, platiť a ešte raz platiť,?..a za čo? “03. 05. 2016
  BRATISLAVA -- V Bruseli sú na stole opäť kvóty. Tento raz však Európska komisia pritvrdzuje. Krajina, ktorá nebude chcieť prijať utečencov, bude platiť. A nepôjde o žiadne drobné. Unikli informácie, že za jedného odmietnutého utečenca bude musieť krajina zaplatiť stovky tisíc eur”.
  Viac v linku..

 • Rezignácia je to posledné čo potrebujeme! Filozofia a viera v to, že “nič nemá význam, všetko je rozhodnuté a nič sa nedá zmeniť” je cestou k tomu, že sa naozaj nič nezmení -- a to je vrúcne želanie tzv. “mocných”.

  Malá inšpirácia:

  “Prečo to posielam?
  Je to síce v kocke o ruskej histórii, ale nielen o nej. Je tam niečo, čo by malo byť vo všetkých učebniciach na Slovensku. Pochopiť, čo je to geopolitika (zemepis+politika+história) a aký zásadný význam má pre osudy všetkých národov na planéte.
  A ako sa v histórii choval Západ a hlavne Anglosasi. A ako by sme sa mali chovať dnes my v SR, ak chceme vôbec prežiť.
  A teraz zásadná otázka: ktoré politické strany venujú tejto téme u nás pozornosť?
  Každý nech si odpovie sám. Je toto predmetom vôbec nejakej celospoločenskej diskusie na akejkoľvek úrovni?
  Ak nebudeme konať v duchu uvedeného videa, končíme! ”

  https://www.youtube.com/watch?v=1VBLQeOQWA4

  …to som nevymyslel ja, ale súhlasím.

 • Chlapi, všetko v pohode. Kliknite i na facebook “Priatelia Ruka”, a zistite, že tými výkrikmi do tmy, sa len kadejaký euro-odkundesovia snažia presvedčiť ostatných akí sú dôležití. Ale V.V.Putin je im na prekážku v ich pseudo-euro-snaženioach (stejne ako my-normálni) a nevedia kam z konopí, tak trepú do éteru chujoviny,na ktoré im už nenakočí ani “momentálne” zaostalý jedinec z psychiatrického zariadenia…

 • MiroR, nič nie je také čierne ako popisujete. Netreba sám seba trýzniť myšlienkami ktoré uvádzate “…ako zopár nenažratých a úplatných neľudí, s presvedčením, že oni sú tí vyvolení nadľudia nadradení všetkým Európanom, rozhodovali o nás a o našom bytí, či nebytí”.
  Tu ste samozrejme najbližšie k pravde, oni rozhodujú a rozhodovať budú, ak rozhodnú že je koniec, tak koniec aj bude. Mníchov ukázal kade vedie cesta pri snahe sa zachrániť. Tak to bude znova či sa Slovensko postaví na zadné alebo predné. Naše bohaté “skúsenosti” sú kontraproduktívne.
  Stratégia?
  Vojenský výcvik vlani (2014) absolvovalo 632 nováčikov (TA3 18.1.2015).

 • Človečku , kde ste bol doteraz ?

 • občan napísal: 27. Apríla 2016 v 9:32
  …čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi…
  Prečo nás každý presviedča aké to je super byť v EÚ keď Angličania o tom presvedčení nie sú???
  Prečo jednoducho aj naša vláda nevyhlási referendum o zotrvaní v tomto zločineckom spolku? Za súčasnej medzinárodnej situácie sú na to oprávnené dôvody.
  …a prečo vôbec vláda rešpektuje naše tzv. členstvo v EÚ, keď tam nie sme legálne -- veď Československo vlastne nezaniklo, respektíve bolo rozdelené protiústavne, takže najskôr asi treba rozhodnúť v referende či občania Československa chcú aby sa tento štátny útvar rozpadol a potom môže samostatné Slovensko rozhodovať o tom či bude, alebo nebude členom takých zločineckých spolkov ako je EÚ a NATO . Z tohto pohľadu nie je možné naše členstvo v týchto spolkoch brať vážne -- tým skôr že Slovensko nie je pokladané za rovnoprávneho člena a členstvo v EÚ a NATO neprinieslo a neprinesie Slovensku nič pozitívne.
  …a nie je pravda, že záleží na Angličanoch ako sa rozhodnú. Záleží len a len na nás, my sme dôležití, naše deti a rodiny sú dôležité. Nemôžeme sa predsa nečinne prizerať ako zopár nenažratých a úplatných neľudí, s presvedčením, že oni sú tí vyvolení nadľudia nadradení všetkým Európanom, rozhodovali o nás a o našom bytí, či nebytí. … a že už ide o naše bytie či nebytie, o tom niet pochýb.

 • Svojim spôsobom je to tak,ale,my ako národ z histórie vieme,že nie sme národ,ktorý by viedol ale je stále pod niekym,ktorý bol a možno /určite/ aj je v závese nejakého väčšieho ,silnejšieho národa a zoskupenia. Podľa mňa
  všetko záleží teraz od Anglicka , ak vystúpia z EÚ tak sa to možno aj rozbehne a dá zas návod, ako sa vymaniť. Ale ako samostatne,ako prvý- to my,ako národ nedokážeme. Sme malý štát a nevieme si ukočírovať,usmerniť svojich poslancov a necháme sa okrádať cez rôzne kauzy a nákupné tendre ……

 • Nižšie, pod týmto úvodom, je len úryvok z publikácie R. Schlosára z roku 2003 (môžete si ju jednoducho vyhľadať na googli).

  Je to predpoveď, vízia? – nazvime to ako chceme, podstatné je, že už môžeme -- a aj máme čo -- porovnávať.

  Komu to ešte doteraz nebolo jasné, tak po prečítaní pochopí akú obludnú zradu na nás, a hlavne na generáciách našich potomkov, spáchali všetky doterajšie vlády (a pokračuje v nej Bohužiaľ aj tá súčasná) a poslanci.

  Osobitnou kategóriou zradcov sú niektorí naši europoslanci, Kiska a celé vedenie EÚ. Pre nich, za to čo spáchali a páchajú na vlastnom národe, asi ťažko vymyslieť dostatočný trest.

  Odporúčam nájsť si čas a prečítať si celú štúdiu a začať sa konečne aktivizovať a zapájať sa do akéhokoľvek hnutia či iniciatívy, ktorej cieľom je vystúpenie z EÚ a NATO – naše deti ešte majú šancu – nezahoďme im ju!
  Mnohí možno štúdiu R. Schlosára ako Kotlebovca, budú spochybňovať a odsudzovať, ale s odstupom rokov môžeme Bohužiaľ už len s hrôzou konštatovať že mal pravdu.

  Je potrebné oboznámiť sa s touto predpoveďou z roku 2003, otvárať oči sebe aj iným a prestať byť ľahostajní a ustráchaní. Čo už môžeme premrhať -- “len” budúcnosť a život svojich detí a svoj.

  Nie platy, nie dôchodky, ale okamžité vystúpenie z EÚ a NATO a bezodkladné naprávanie škôd a krívd napáchaných od vstupu do týchto zločineckých organizácií, musia byť prioritou každého občana. Všetko ostatné je možné vyriešiť potom.

  Rastislav Schlosár 2003: Prečo nie do EÚ, alebo pravda o najväčšom podvode Európy

  „Každý človek, ktorý má v sebe, čo i len kúsok cti a hrdosti musí Európsku úniu odmietnuť. Keďpočujem ako nás EÚ a celý Západ chvália, akú máme dobrú proeurópsku vládu a kam smerujeme je mi zle.

  Všetkých uvedomelým, rozumným občanov, roduverným Slovákov a pravých Kresťanov, ktorí EÚ odmietli bojkotovaním referenda alebo hlasovaním “proti” odkazujem aby sa, (napriek tomu, že vstupu do EÚ sa nevyhneme) nevzdávali a bojovali ďalej za svoje občianske, ľudské a národné práva.

  Skutočne porazení budeme až vtedy ak sa celkom vzdáme. Preto sa nenechajme odradiť a zdeptať (pretože, práve o to sa snažia naši odporcovia a nepriatelia), ale naopak snažme sa poučiť z tejto prehratej bitky (nie vojny) a do nového boja – tentoraz za čo najskoršie vystúpenie z EÚ nastúpme s Božou pomocou s ešte väčšou odhodlanosťou a elánom! Od postoja každého z nás závisí cesta, ktorou sa bude Slovensko uberať. Keď si všetci povieme, že my osobne nemôžme nič zmeniť, naozaj sa nič nezmení, pretože nebude na to ani príležitosť. Nie nadarmo sa hovorí v slovenskom prísloví: „Kto nikdy nezačne, nikdy nedokončí“!“

  „Prečo nie do Európskej únie?

  Slovensko by vzhľadom na vyššie uvedené informácie nemalo ísť za žiadnu cenu do Európskej únie.

  Niekoľko zhrňujúcich dôvodov pre odmietnutie vstupu do EÚ:

  1) Slovensko bude mať v súvislosti so vstupom a členstvom v únií enormné náklady (nemyslím tým len odvody do spoločného európskeho rozpočtu, ale hlavne celkové náklady spojené so zmenami slovenskej ekonomiky, hospodárstva, a zavedenia európskeho zákonodarstva do praxe).

  2) Slovenským obyvateľom (predovšetkým strednej a nižšej vrstve) sa značne zhorší životná úroveň:

  a) Rastom cien všetkých tovarov a služieb (v rámci vyrovnávania s cenami v EÚ).

  b) Rastom spoplatňovaných tovarov a služieb.

  c) Zvýšením daňového zaťaženia (vzhľadom na to, že štát po dokončení privatizácie štátneho majetku nebude mať iné zdroje).

  d) Znížením podpôr zo štátnych fondov a sociálnych dávok.

  e) Nedostatočným (oproti výdavkom) resp. pomalým rastom reálnych miest.

  3) Slovensko postupne stratí svoju poľnohospodársku pôdu a pozemky na úkor zahraničných kupcov.

  4) Vzrastie nezamestnanosť:

  a) Kvôli krachom stredných a malých podnikateľov:

  (a) v dôsledku zvýšenej konkurencie zo strany zahraničných podnikov a nadmerného dovozu hotových výrobkov z cudziny.

  (b) v dôsledku nedostatočnej ochrany slovenských výrobkov, ktorá sa po vstupe do únie úplne stratí.

  (c) v dôsledku rastu nákladov (v súvislosti so zavádzaním európskych noriem) a cien vstupov.

  b) Kvôli prepúšťaniu zo strany zahraničných investorov.

  c) Kvôli produkčným kvótam, obmedzujúcich výrobu a nútiacich tak poľnohospodárske podnik prepúšťať.

  5) Slovensko bude musieť dodržiavať prísne pravidlá a zákony.

  Dokonca aj v úplne nepodstatných oblastiach a detailoch, bez ohľadu na to, či sú pre nás výhodné (vzhľadom na určité slovenské špecifiká) alebo nie. Za porušenie nás bude EÚ postihovať prísnymi sankciami.

  6) Európska únia nás bude riadiť a prikazovať nám vo všetkých podstatných oblastiach ekonomiky, hospodárstva a politiky, nepriamo aj života spoločnosti.

  7) Slovenskí občania stratia právo na súkromie a slobodu:

  a) Európska únia nás bude mať v centrálnej databáze jej obyvateľov s presnými aj súkromnými údajmi z nášho života. Naše údaje budú tiež na nových identifikačných kartách, vrátane takých údajov ako je: zoznam našich priateľov, sexuálna orientácia, choroby, atď. …

  b) Budeme prostredníctvom čipových kariet, bezhotovostných platobných kariet, mobilov, kamier,internetu, elektronickej pošty a satelitov neustále sledovaní a odpočúvaní. Prakticky sa nebude mať kde skryť. (Všetko toto jej v menšej miere už i teraz, po vstupe však môžeme očakávať vzostup a tiež zavŕšenie tohto všetkého).

  c) Plánuje sa aj zavádzanie čipov do tela, prípadné laserové tetovanie čiarovými kódmi, čím nás budú môcť dokonale ovládať a manipulovať s nami.

  8) Slovensko stratí suverenitu a zvrchovanosť v podstatných oblastiach spoločenského rozhodovania, čím prakticky stratí samostatnosť, ktorú získalo v r. 1993 vystúpením z ČSFR.

  a) Zákony EÚ sú nadradené zákonom Slovenskej republiky, ich porušenie, resp. nedodržanie pravidiel bude znamenať pre Slovensko sankcie.

  b) Slovenská republika musí prevziať viac ako 80 000 nariadení, čím prakticky stratí samostatné zákonodárstvo.

  c) O politike, ktorú budeme musieť rešpektovať budú rozhodovať za Slovensko iní.

  d) Slovensko sa stane súčasťou federálneho štátu -- Európska únia.

  9) Stratou samostatnosti Slovenskej republiky stratí Slovenský národ plnú národnú svojbytnosť.
  Jej podmienkou je existencia zvrchovaného a suverénneho národného štátu.

  10) Slovensko sa v rámci Európskej únie stane štátom s postavením člena federácie, teda takým ako mal za bývalého Československa, pričom jeho postavenie bude ešte horšie (vzhľadom napr. na produkčné kvóty alebo absolútne presné pravidlá, ktoré sme nemali ani v minulosti).

  11) Kresťanstvo na Slovensku sa v praktickom živote rapídne oslabí, ešte väčším prílevom liberálneho voľno myšlienkárstva, rôznych východných i západných siekt, západného materialistického spôsobu života a všeobecným úpadkom mravnosti a morálky.

  12)Na Slovensku nastane všeobecný duchovný, mravný a morálny úpadok:

  a) Väčším rozšírením drogových a iných závislostí.

  b) Väčším rozšírením západnej pseudokultúry, založenej na propagácií násilia, zvrhlého sexu a materializme.

  c) Postupnou liberalizáciou v oblasti homosexuality, klonovania, eutanázie a neviazaného spôsobu života.

  d) Zhoršením životnej úrovne.

  e) Zvýšením kriminality.

  13) Slovensko sa dostane pod úplnú kontrolu úzkej skupiny ľudí (Slobodomurárov a Iluminátov; pre niekoho medzinárodných finančníkov a korporácií), ktorá sa usilujú o dosiahnutie totalitnej svetovlády.

  14)Vzrastie kriminalita:

  a) Zhoršením životnej úrovne obyvateľstva

  b) Otvorením hraníc

  c) Rozšírením západného neviazaného spôsobu života

  d) Degradovaním duchovných hodnôt na úroveň kultúrnej zvláštnosti.

  15)Nastane odliv mladých a talentovaných ľudí, potrebných doma do zahraničia.

 • http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/
  .
  oblasť: Bezpečnostná politika
  .
  “Hlavným poslaním bezpečnostnej politiky štátu je aktívne pôsobiť na bezpečnostné prostredie tak, aby chránila, obhajovala a presadzovala bezpečnostné záujmy Slovenska. Vláda považuje zachovanie bezpečnosti občanov a štátu za nevyhnutné pre jeho stabilitu a dynamický ekonomický a sociálny rozvoj.
  Pre bezpečnosť SR majú zásadný význam systém kolektívnej obrany NATO a Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ. Vláda bude prispievať k zvýšeniu ich potenciálu a kredibility. V rámci NATO bude presadzovať ako prioritu kolektívnu obranu a odstrašenie pri zachovaní ich flexibility vo vzťahu k plneniu ostatných základných úloh. Podporí zvyšovanie ich pripravenosti a akcieschopnosti a dlhodobú adaptáciu. V rámci tvorby a realizácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ sa bude zasadzovať za zvyšovanie efektívnosti krízového manažmentu EÚ a prehlbovanie spolupráce členských štátov pri tvorbe ich civilných a vojenských spôsobilostí. Bude podporovať napĺňanie cieľov Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a posilňovanie komplexného prístupu EÚ ku krízam a konfliktom s efektívnym využitím širokej škály nástrojov EÚ.
  Vláda bude v súlade s bezpečnostnými záujmami SR spoločne so spojencami a partnermi aktívne prispievať poskytovaním civilných a vojenských spôsobilostí k udržiavaniu mieru a posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti a stability.
  V reakcii na zmenu bezpečnostného prostredia, ktorá má dlhodobý a komplexný charakter, bude vláda v rámci bezpečnostnej politiky aktívne prijímať potrebné systémové a operatívne opatrenia, iniciovať príslušné legislatívne úpravy, spoluvytvárať a implementovať súvisiace rozhodnutia NATO, EÚ a širšieho medzinárodného spoločenstva.
  Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej a obrannej stratégie SR pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017. Pri aktualizácii bude využitý participatívny spôsob spracovania s cieľom zabezpečiť ich schválenie a dlhodobú podporu implementácie naprieč politickým spektrom. Vláda bude primerane informovať verejnosť o výzvach a riešeniach zachovávania bezpečnosti SR a spolupracovať pritom s mimovládnou bezpečnostnou komunitou a médiami.
  Vláda bude uskutočňovať bezpečnostnú a obrannú politiku založenú na nedeliteľnosti bezpečnosti SR a jej spojencov a komplexnom prístupe k bezpečnosti. Bude vytvárať podmienky pre rozvoj odolnosti štátu a zodpovedné plnenie spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov SR.
  Spoločne s ostatnými krajinami EÚ sa zasadí za posilnenie mechanizmov medzinárodných organizácií pri riešení globálnych hrozieb a problémov, ktoré ohrozujú sociálno-ekonomickú stabilitu, mier a bezpečnosť.
  .
  Vláda bude:
  .
  aktívne podporovať kroky Organizácie Spojených národov v oblasti prevencie katastrof, pripravenosti na ne a zvyšovania odolnosti voči nim, najmä ciele Sendaiského rámca pre znižovanie dôsledkov katastrof 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), prijatého OSN na 3. Svetovej konferencii o znižovaní rizík katastrof v Sendai (Japonsko).
  aktívne podporovať kroky európskeho spoločenstva pri plnení Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 so zameraním sa na tri hlavné priority, ako sú terorizmus, organizovaná trestná činnosť a počítačová kriminalita. Zvýšenú pozornosť sústredí najmä na otázky nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.
  Vláda zabezpečí bezpečný priebeh konania podujatí v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v súvislosti s ochranou verejného poriadku, ochrany života a zdravia osôb a ich majetku.
  Vláda bude dôsledne obhajovať dodržiavanie politiky ochrany vonkajších hraníc Európskej únie a bude sa aktívne zasadzovať za zvýšenie bezpečnosti schengenského priestoru.
  Vláda sa zaväzuje posilniť bezpečnosť občanov SR zlepšením a podporou spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému s dobrovoľníckymi organizáciami (najmä dobrovoľnými hasičskými zbormi). Pri výskumných a inovačných iniciatívach záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek bude spolupracovať so slovenskými a zahraničnými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vývoja.
  Vláda sa zaväzuje rozvíjať spoluprácu relevantných zložiek MV SR a MO SR v rámci civilno-vojenského rozhrania s cieľom posilniť a rozšíriť možnosti domáceho krízového manažmentu, využívajúc všetky možnosti spolupráce v rámci NATO.
  Vláda pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských služieb tak, aby na jednej strane zabezpečovala čo najúčinnejšie nástroje na vykonávanie ich pôsobností, najmä na úseku boja s terorizmom a na realizáciu medzinárodnej spolupráce, osobitne so spravodajskými zložkami členských štátov Severoatlantickej aliancie, a na druhej strane obsahovala efektívny systém kontroly činnosti spravodajských služieb.
  Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj ekonomická bezpečnosť štátu, ktorá je strategickou prierezovou prioritou. Kľúčovou je energetická bezpečnosť. Vláda bude naďalej presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov a prepojenie energetických sietí so susednými štátmi”.

 • Preposielam na vedomie email ktorý som obdržal od Dr. Juneka ktorý zaslal Administrátor Chňapek Štefan. S pánom doc. Škvrndom sme spolu študovali na VŠ, doporučujem sa na diskusnom klube zúčastniť,ale bo ho sledovať v TV.
  Dobrý deň,
  na základe značnej vyťaženosti bezpečnostného analytika doc. PhDr. Františka Škvrndu, CSc. sa plánovaný diskusný klub prekladá na 25.4. 2016 o 17,00 v PK Bratislava. Plánovaná téma sa rozširuje na “Bezpečnostná situácia v Európe v kontexte so situáciou v Sýrii, na východe Ukrajiny, imigračnou vlnou a terorizmom a rizikami obchodnej zmluvy medzi USA a EU”. Vystúpenie F. Škvrndu predstavuje iný pohľad na súčasnú bezpečnostnú situáciu ako sa prezentuje v našich a zahraničných médiách. F. Škvrnda patrí v súčasnosti k špičkovým bezpečnostným analytikom v SR, ktorý má aj praktické skúsenosti z danej oblasti a je autorom viacerých publikácií na tému bezpečnosť a terorizmus, vystupuje v médiách a je pedagógom na EU v Bratislave. Na akcie je možné pozvať aj rodinných príslušníkov, kamarátov a známych, členov iných klubov a o.z.

 • Vďaka za doplnenie/upresnenie -- považoval som to za jednu z dôležitejších informácii tlačovej besedy po BRŠ ako aj bezpečnostného analytika po nej -- v rámci spravodajstva.Preto som aj zvýraznil “INFORMAČNOU SMS”. Ešte raz vďaka za opravu.

 • Tie SMS-ky dostanú ľudia ktorí sa nachádzajú v danej krajine.

 • Tá bezpečnostná SMS je Miro posielaná tým ľuďom, o ktorých Lajčiak a jeho úrad vie, že sú v Belgicku, rep. v štátoch Beneluxu, prípadne sa tam chystajú ísť, (výletníci, naši gastarbajtri, kamionisti, autobusáci na pravidelných trasách, možno rušňovodiči,piloti, námorníci… Má obsahovať (tá SMS) základné rady a varovania, jak sa tam chovať, kam nechodiť a podobne. Teraz o tom hovoril Kaliňák na TA-3.

 • Možno ma niekto upresní/doplní, až som nesprávne pochopil z vysielania spravodajskej televízie TA3 dnes po 12.00 hod.Informácia pána Lajčáka Ministra zahraničných vecí SR.Ministerstvo zahraničia SR aktivovalo systém informovania obyvateľstva v spolupráci so štyrmi telefónnymi operátormi na Slovensku (v prípade možnej potreby SMS -kou)….vzhľadom na už medializované skutočnosti.(Brusel).Informácia je z tlačovej besedy po zasadnutí BR -- štátu.Podľa MZV SR -- bližšie informácie sú tiež na web stránke MZV.Iba som parafrázoval, možno má niekto presnejšiu informáciu.Až by náhodou, aby obyvatelia neboli prekvapení možnou mobilnou INFORMAČNOU SMS -- správou.Pre informáciu.

 • Je to všetko OK , keď sa posilňujú hliadky .Pre bezpečnosť. Nie je to však dávno , keď sme stretávali policajné hliadky na najvyšších poschodiach obchodných centier.Tam je hliadka osožná jak mŕtvemu spacák. Hliadka by sa podľa mňa mala pohybovať celkom inde.Tam kde je najvyššia koncentrácia ľudí , t.j. pri vchodoch.
  Ale plánovači boli spokojní ,úloha bola splnená a ….

 • http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/387520-bruselskym-letiskom-otriasli-explozie-zahynulo-niekolko-ludi/……..pre informáciu.
  ČTK, Pravda.sk, Pravda | 22.03.2016 08:37, aktualizované: 10:40
  “Rezort vnútra prijíma mimoriadne opatrenia
  Slovenský premiér Robert Fico zvoláva v súvislosti so situáciou v Belgicku na 11-tu hodinu mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady SR.
  Ministerstvo vnútra SR a Prezídium policajného zboru prijíma mimoriadne bezpečnostné opatrenia. „Do ulíc posielame zvýšený počet policajtov, ktorí sa budú sústreďovať najmä na dopravné uzly, letiská, autobusové a vlakové stanice. Posilnené budú aj policajné hliadky tam, kde je zvýšený pohyb ľudí, napríklad obchodné centrá a podobne,“ informuje v stanovisku hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov”.
  Viac v linku..aj ďalších denníkoch/médiách.

 • http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/europa-naozaj-celi-rizikam-teroristickych-utokov-kvoli-schengenu.html
  SLOVENSKO/POLITIKA dnes 19:55 //aktualne.atlas.sk/ zdroj: TASR
  SIS: Nefungujúci Schengen vystavuje Európu rizikám teroristických hrozieb
  BRATISLAVA -- Nefungujúca schengenská hranica umožňuje vstup do EÚ nielen vojnovým, prenasledovaným a ekonomickým ilegálnym migrantom, ale bez akejkoľvek kontroly tiež ľuďom, ktorí predstavujú reálne bezpečnostné, najmä teroristické hrozby. Uvádza sa v správe Slovenskej informačnej služby.”Na základe spravodajských informácií, ktorými disponujeme, sa stotožňujeme s vyjadrením šéfa Europolu Roba Wainwrighta, že Európa v súčasnosti čelí najvýznamnejším rizikám v oblasti terorizmu za poslednú dekádu,” uviedol v piatok hovorca SIS Branislav Zvara.
  Dôvodom je nefungujúci Schengen.”Okrem enormne narastajúcej aktivity teroristických organizácií, a to najmä v regióne Blízkeho a Stredného východu, a fenoménu tzv. zahraničných bojovníkov -- Európanov, prichádzajúcich vo veľkých počtoch späť do Európy, je jedným z najvýznamnejších dôvodov výrazne zhoršenej bezpečnostnej situácie nefungujúca schengenská hranica,” pokračoval hovorca slovenskej tajnej služby.Zvara tiež povedal, že pokiaľ nie je Schengen pod kontrolou, vzniká vyššie riziko pohybu osôb bez identity v rámci EÚ. Teda bez cestovných a osobných dokladov, resp. na základe ich falzifikátov.Zatváranie hraníc chráni pred terorizmom.Podľa ďalšieho vyjadrenia SIS “nefungujúca schengenská hranica umožňuje vstup do EÚ nielen vojnovým, prenasledovaným a ekonomickým ilegálnym migrantom, ale bez akejkoľvek kontroly tiež ľuďom, ktorí predstavujú reálne bezpečnostné, najmä teroristické hrozby”.”Práve v súvislosti s týmto závažným faktom hľadajú jednotlivé členské štáty únie alternatívne prostriedky zvládnutia vzniknutých bezpečnostných hrozieb. Ide napríklad o uzatváranie hraníc, legislatívne zmeny a prijímanie iných, v tomto prípade už mimoriadnych bezpečnostných opatrení,” povedal Zvara.Podľa SIS “pokiaľ bezpečnostné zložky jednotlivých členských štátov únie nebudú vedieť, kto sa na území Európy pohybuje, rovnako ako je to v prípade pohybu každého občana EÚ, neexistuje reálna šanca čeliť vzniknutým bezpečnostným hrozbám. Bez účinnej možnosti kontroly pohybu osôb v rámci únie je pre bezpečnostné zložky, vrátane spravodajských, prakticky nemožné kontrolovať, kto sa na území únie nachádza. A to tak technicky, ako i kapacitne.””Napriek všetkým opatreniam a zintenzívneniu spolupráce spravodajských služieb v oblasti výmeny informácií o nebezpečných osobách sa týmto bezpečnostným hrozbám bez riadneho fungovania Schengenu nedá účinne brániť, keďže nepoznáme identitu ľudí, ktorí do únie vstupujú,” uviedol hovorca SIS.
  Situácia je vážna
  “Bez toho, aby sme šírili akúkoľvek paniku, považujeme bezpečnostnú situáciu z vyššie uvedených dôvodov za vážnu a na jej riešenie je potrebné v čo najkratšom čase prijať viaceré opatrenia, o ktorých už Európska únia dlhšie diskutuje. V prvom rade ide o znovuzavedenie fungujúceho štandardného režimu na schengenskej hranici podporované vybudovaním hotspotov na vstupe do únie,” navrhol Zvara.
  “Voči ilegálnym migrantom nejde o represívny postoj, ale považujeme za nevyhnutné, aby boli v tomto smere uplatňované rovnaké postupy, aké musí v záujme zachovania vlastnej bezpečnosti rešpektovať každý občan EÚ,” dodal Zvara.

 • Preštudoval som si zaujímavý rozhovor s gen. Vacekom ´ http://www.halonoviny.cz/articles/view/42434367

 • http://www.aktuality.sk/clanok/313799/komentar-daga-danisa-nahnevali-sme-merkelovu-no-a-co/
  Deň: dnes, Čas: 00:00, Zdroj: //aktuality.sk/
  Nahnevali sme Merkelovú? No a čo.
  Štátom V4 sa podarilo niečo, čo vôbec nechceli. Nahnevali nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Až tak, že Nemecko ešte pred summitom V4 zakročilo diplomatickou cestou. Minulý týždeň odovzdalo štyrom krajinám niečo, čo Fico nazval „demarš“.Pre spresnenie – nešlo o protestnú nótu. Tak ďaleko to ešte nezašlo. Bola to len diplomatická pošta, kde sa Nemecko tvárilo urazene.Merkelovú nahnevalo, že štáty V4 chcú pripraviť „druhú líniu“ ochrany vonkajších hraníc Európy – na hraniciach Macedónska a Bulharska. Teda: chcú v prípade núdze spoločnými silami zavrieť, resp. dostať pod kontrolu Balkánsku migračnú trasu.Pretože Grécko ochranu vonkajšej hranice únie nezvláda (Grécko bolo pozvané aj na summit V4, ale neúspešne). Merkelová sa v tomto spore snaží štáty V4 izolovať. A obviniť ich, že porušujú „spoločnú európsku politiku”.
  Lenže – v skutočnosti to začína byť presne naopak. Merkelová je so svojou imigračnou politikou čoraz viac izolovaná.A štáty východnej Európy majú podporu Európskej únie, resp. Európskej komisie. A podporu kľúčových európskych lídrov.Dôvod: nemecká kancelárka jednoducho nemá na svojej strane ani pravdu, ani právo, ani morálku. Merkelová ignoruje realitu. Podporuje ilegálnu migráciu – v rozpore s pravidlami a
  záujmami Európy. A so svojou politikou je čoraz viac opustená.Juncker podporuje východ.Po prvé: „druhú líniu“ ochrany vonkajších hraníc Európy priamo podporil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.V liste slovinskému premiérovi nápad s neskrývaným nadšením privítal. A vyzval európske štáty, aby poskytli Macedónsku podporu, vrátane policajných síl. Podobný názor na ochranu vonkajších hraníc únie má aj prezident EÚ Donald Tusk.A presne toto navrhujú – spolu s Európskou komisiou – aj lídri V4. A okrem prázdnych slov sú pripravení aj konať. A poslať do Macedónska policajné posily.Do akcie by sa mala, samozrejme, zapojiť únia a partneri. Nejde o nijakú pirátsku akciu ani o konanie na vlastnú päsť. Cieľom zákroku je dostať pod kontrolu Balkánsku trasu a obmedziť ilegálnu migráciu.Pretože práve ilegálna migrácia ohrozuje budúcnosť Schengenu a voľného pohybu vnútri únie.Ďalším efektom by bolo prebudenie Grécka, ktoré doteraz s pašeráckymi gangmi a ilegálnou migráciou nerobilo nič. Len posúvalo migrantov (bez preverenia a registrácie) ďalej na sever. A mávalo im na cestu.
  Aj Francúzi odmietajú kvóty.Po druhé: čoraz viac európskych štátov opúšťa Nemecko a jeho politiku neobmedzeného prijímania utečencov. A zavádza limity.Najskôr utečenecké limity – napriek hnevu Merkelovej – oznámili Švédi, Dáni a napokon aj Rakúšania. S tým, že keď sa limity naplnia, Rakúsko zavrie hranice. To rozhýbalo Slovincov, ktorí sú takisto pripravení privrieť dvere.Medzitým sa ozvali aj Francúzi. Aj oni zavádzajú tvrdé utečenecké limity. A odmietajú trvalé kvóty, požadované Nemeckom.Francúzsky premiér vyhlásil, že nepríjmu viac ako 30-tisíc migrantov. A kvóty odmietajú. Bodka.
  Merkelová nakoniec ostala sama. S tým, že aj Európe, aj Nemecku spôsobila nevyčísliteľné škody. Nemecko už prestáva byť lídrom európskej politiky. A začína byť jej bremenom. A zaslúžene. Stane sa to každej krajine, ktorá príliš dlho trvá na tom, že čierna je vlastne biela.

 • História boja USA za slobodu a demokraciu iných národov.

  http://www.rodon.cz/print/clanek.php?id=3880

 • ..silné a pravdivé video z ktorého jasne vyplýva kto je na tejto planéte ten zlý!

  https://www.youtube.com/watch?v=xOrJqbcS_KA

 • Žiadnu paniku! Utečenci sa po vojne vrátia domov, ubezpečuje Merkelová
  NEUBRANDENBURG -- Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa dnes (30.1.2016) snažila utíšiť čoraz hlasnejších kritikov svojej politiky otvorených dverí pre utečencov, keď zdôraznila, že sa azylanti zo Sýrie a Iraku vrátia domov po tom, ako sa tamojšie konflikty skončia. Informovali o tom svetové agentúry.
  V súčasnosti v Nemecku prednostne priznávaná ochrana na základe ženevského Dohovoru o právnom postavení utečencov je zatiaľ časovo obmedzená na tri roky, uviedla Merkelová pred členmi svojej Kresťanskodemokratickej únie (CDU).
  Aj pri všetkej snahe o integráciu a pomoc utečencom musí byť azylantom jasne povedané, že dostali len dočasné povolenie na pobyt v krajine.
  “Očakávame, že keď bude v Sýrii znova mier, keď bude IS (Islamský štát) v Iraku porazený, tak sa s poznatkami, ktoré u nás získali, znova vrátia do svojej vlasti,” povedala Merkelová na krajinskom zjazde CDU v Meklenbursku-Predpomoransku.
  Dodala, že do svojich vlastí sa vrátilo 70 percent utečencov, ktorí utiekli do Nemecka v 90. rokoch pred vojnami v bývalej Juhoslávii.

 • http://gloria.tv/media/hnrU1osDc48

  …takže, vojaci aj nevojaci položme si konečne na rovinu otázku:
  Na čiej strane stojíme??!
  Budeme spoločne brániť Slovensko, naše rodiny, hranice a suverenitu alebo budeme poslušne hájiť záujmy politikov z Bruselu, USA -- a nakoniec -- aj niektorých vlastizradných politikov Slovenských???
  Uniformované velenie silových zložiek, ale aj my v zálohe, by sme mali konečne nahlas povedať či mienime naďalej, spolu s vojakmi cudzích štátov na našom území podporovať vzrastajúce napätie v Európe v mene zvrátených záujmov psychopatov z Bruselu a USA alebo sa postavíme na stranu občanov Slovenska v záujme bezpečnosti svojich rodín???!!
  Teraz je ten čas dokázať, že vojaci- aktívni aj v zálohe -- sú samostatne uvažujúce bytosti rozlišujúce dobro a zlo, že sú tu pre ľudí a že si ich dôveru vždy zaslúžili a zaslúžia si ju aj teraz!

 • Jozef Lanc napísal: 22. januára 2016 v 9:53

  No Jozef neviem či mlčanie je za súčasnej situácie na mieste.
  Hrozby, ktoré v poslednom období číhajú na Slovensko zo strany západom riadenej migračnej tsunami, vojna na Ukrajine, postoje a psychopatické vyjadrenia vrcholných predstaviteľov EÚ, kolonizačná a vražedná politika USA, to sú asi všetko výzvy pre svedomie a česť každého vojaka v Európskom regióne.
  Slovensko -- či sa nám to páči alebo nie -- je vo vojnovom stave. Kto ho tam dostal???
  Migranti v Európe sú zbraňou hromadného ničenia a nepriateľské správanie Slovenska voči RF, uplatňovanie nezmyselných sankcií a pozývanie vojakov cudzích armád pod zámienkou budovania akýchsi plánovacích tímov urobili zo Slovenska vojenský cieľ.
  V mene koho a čoho sa to deje??
  Kto a prečo má záujem na rozvrate Európy a rozoštvaní Slovanských národov???
  Prisahali sme -- a súčasní vojaci tiež -- vernosť SR (niektorí ešte ČSFR -- ktorá, mimochodom, právne vlastne vôbec nezanikla).
  Je v záujme SR a jej obyvateľov podporovanie politiky, ktorá dostala Slovensko na pokraj nielen vojnovej katastrofy??
  Je naozaj úlohou vojaka bezducho brániť záujmy cudzích mocností, finančných skupín, oligarchov a ja neviem ani koho ešte??
  Čie záujmy v prípadnom konflikte -- ktorý obyvatelia Slovenska nezapríčinili -- vlastne budú slovenskí vojaci brániť a čie záujmy vlastne bránia v misiách??
  Nie je ich prvoradou povinnosťou brániť Slovensko, jeho suverenitu, samostatnosť a celistvosť a -- samozrejme -- jeho obyvateľov, brániť vlastné rodiny…?
  Ak máme svedomie a česť, hrdosť a -- nehanbím sa povedať že aj obavy a strach -- nemali by sme sa nahlas ozvať že budeme brániť to čo je dedičstvom našich otcov a na čo sme naozaj prisahali -- nie cudzie záujmy a že nesúhlasíme s vývojom ktorý postihol Slovensko v ostatných 15 -- 20 rokoch a cítime sa byť oprávnene zradení??!!
  Obyvatelia Slovenska, naše rodiny a priatelia si zaslúžia pocit, že sa na Slovenských vojakov môžu spoľahnúť a že to nie sú len žoldnieri.
  O tomto všetkom by sme mali zodpovedne pouvažovať, lebo všetky ostatné rubriky a témy na tomto webe nám budú na nič, ak dovolíme aby sa zo Slovenska stalo bojisko a územie, kde si budú účty vyrovnávať svetové mocnosti, náboženstvá a kultúry, ktoré do Európy jednoducho nepatria.

 • Miroslav R. napísal: 22. januára 2016 v 6:12

  …a čo naši dôstojníci (vrátane nás — v zálohe) ?

  Miroslav, to je trefná otázka. Odpoveď podľa mňa je: NIČ.
  Naši dôstojníci, generáli, dostojníci v.v., generáli v.v., my všetcia ktorí sme alebo sme boli v silových BEZPEČNOSTNÝCH zložkách sme už dávno pochopili, overili a za posledné roky si aj v praxi verifikovali, že s exekutívou je lepšie byť v objatí ako v konflikte. Bez ohľadu nato, či ide o bezpečnosť. Preto mlčme a čakajme.

 • …a čo naši dôstojníci (vrátane nás -- v zálohe) ?

  http://www.lajkit.cz/zpravy/item/360

  Obsah:
  Nečekaná událost. Důstojníci rakouské armády už nebudou mlčet a vyhlašují vzdor politikům!
  By Redakce led 21, 2016
  Tagged under
  Mnozí s nimi už nepočítali, ale teď se hlásí ke slovu. Důstojníci rakouské armády už nebudou mlčet! S nově vzniklou platformou (Plattform) ,,Opevněné Rakousko“, poukazují na nebezpečí zcela pomýlené bezpečnostní politiky. Závěr: Bezpečnost je na ,,nejhorší úrovni“, politika se dívá stranou a armáda je politicky využívaná k tomu, aby prostřednictvím škrtů byla nečinná a rozbitá.
  Ve videoklipu, který byl zveřejněn 20.1.2016, hovoří důstojníci jasně. Kromě plukovníka Siegfrieda Abela a šéfa sdružení důstojníků v Rakousku plukovník Erich Cibulka, také hovoří generál Günther Greindl. Ten podstatně spoluvytvářel vývoj ozbrojených sil, zastupoval rakouskou armádu u mezinárodních institucí, je zakladatel a prezidentem ,,Spolku rakouských příslušníků mírových sil“ a je držitelem Čestného odznaku Za zásluhy o Rakouskou republiku. Je pravděpodobné, že se ministerstvo obrany a federální vláda může prostřednictvím této aktivity důstojníků, dostat pod velký tlak.
  Ve videu důstojníci detailně zdůvodňují své kroky. ,,Jako vojáci rakouské armády, sloužíme naší zemi. Děláme tuto službu s hrdostí a přesvědčením po celá desetiletí.“ Nebezpečí se ale zvětšuje každý den. Konflikt východ-západ mezi Ruskem a NATO, terorismus v Evropě skrz ,,Islámský stát“ a nekontrolovatelná masová migrace milionů lidí v Evropě, celou situaci charakterizuje. Velké části politické scény na takové hrozby z ignorance a klientského myšlení nebude brát zřetel. Nejen armáda byla plánovaně zničena, ale i ,,domobrana občanů“ je systematicky likvidována a zesměšňována. Proto nyní vojáci budou muset mluvit a jednat. Prostřednictvím, doslova ,,zdegenerované obranyschopnosti“ je ,,nejvíc ohrožena bezpečnost naší země a jejich obyvatel.“
  Kromě zhodnocení ozbrojených sil a jejich obranyschopnosti, je nutné efektivně zabezpečit hranice. Vojáci už nebudou déle mlčet a shodují se: ,,Chceme akceschopné a suverénní Rakousko. Chceme bezpečnou budoucnost pro naše děti a vnoučata.“
  Rakouský časopis se sídlem v Linzi s názvem Info-DIREKT přináší alternativní informace, které hlavní média zamlčují nebo falšují. Je 100% nezávislý a není nikým řízen nebo financován.

 • Z príspevku 2. októbra 2015 o 8:04 -- Písal som predtým, čo mňa (okrem iného) zaujalo.Vyhlásenie/vyjadrenie premiéra SR Róberta Fica a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka ohľadom migrantov — utečencov: “Snáď nás nechce /rozumej/ Slovákov Európska únia trestať za názory.Snáď to nemyslia vážne!”Mne vyšiel v rámci vlastného štátu taký istý záver.Iba preto, že občan má vlastný názor na veci, dianie okolo seba, neznamená to, že sme na Slovensku väčšina ľudí xenofóbovia a rasisti.Tie vyhlásenia boli tiež medializované v našich médiach./kto si ich ešte pamätá/…..či už žiaľ, či chvalabohu, splnilo sa, čo sme všetci prispievatelia v predchádzajúcich príspevkoch uviedli..viď.schvaľovaný protiteroristický zákon.
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/377545-kiska-vratil-protiteroristicke-zakony-schodza-bude-v-pondelok/
  Zdroj: SITA | 18.12.2015 20:02

 • Čo si myslia o utečeneckej kríze v Nemecku???
  Tu je názor jednej Nemeckej televízie:
  http://gloria.tv/media/VyzotcUwWQx

 • http://tv.hnonline.sk/aktualne-videa-141/islamsky-stat-hrozi-aj-slovensku-zaradil-nas-do-koalicie-diablov-video-980573 -- zdroj: HN
  Nepriateľom je celý Západ
  “V reakcii ministerstva zahraničia sa uvádza, že „nepriateľom fanatikov a extrémistov tzv. Islamského štátu je ľudstvo a civilizovaný svet ako taký. Slovensko je súčasťou civilizovaného sveta a tiež medzinárodnej koalície, takže je zjavné, že stojí na opačnej strane ako krvilační fanatici hlásiaci sa k Islamskému štátu,“ píše sa v stanovisku, ktoré pre hnonline.sk poskytol hovorca ministerstva Peter Stano”.
  viac v Link-u vyššie.

 • http://www.aktuality.sk/clanok/308510/komentar-daga-danisa-pozor-na-francuzske-vojny-doteraz-vzdy-krivali/
  Dátum: dnes, Čas: 00:00, Zdroj: aktuality.sk
  Keď Fracúzsko požiadalo úniu o vojenskú pomoc, slovenská vláda sa k tomu postavila správne. Budeme solidárni. Poskytneme podporu. Do priamych vojenských operácií v Sýrii však vstúpime len v prípade, že budú v súlade s medzinárodným právom. Čo je celkom prezieravé.
  Pri Francúzsku je opatrnosť na mieste. Francúzi v posledných rokoch podnikli sériu vojenských výprav – a ani jedna z nich sa neskončila úspešne. Navyše, mnohé boli v rozpore s medzinárodným právom.V roku 2011 si Francúzi vynútili vojenský zásah v Líbyi. Teda bombardovanie, podporené Britániou a Spojenými štátmi. Bezpečnostná rada dala na zásah obmedzený mandát (vynútenie bezletovej zóny, ochrana civilistov).Spojenci tento mandát – napriek protestom Ligy arabských štátov – prekročili a využili na zvrhnutie líbyjskej vlády. Nedokázali však zabezpečiť nový poriadok. V Líbyi je dnes rozvrat a pokračujúca občianska vojna. Francúzsko tiež vojensky zakročilo vo svojich bývalých západoafrických kolóniách proti islamistom (Mali, Stredoafrická republika). Síce s mandátom OSN. No bez jasnejších výsledkov.
  Západ v Sýrii zlyháva
  A nakoniec prišla Sýria. Ďalšia bývalá kolónia Francúzska. Hollande sa v septembri rozhodol vojensky vstúpiť do konfliktu v Sýrii – leteckými údermi na Islamský štát. Tento zásah je formálne protiprávny – nemá mandát ani sýrskej vlády, ani Bezpečnostnej rady OSN.Čo je však oveľa horšie – Francúzsko vstúpilo do konfliktu v čase, keď sa politika Západu v Sýrii celkom zrútila. Výcvik a podpora ,,umiernených povstalcov“ nefunguje. Pretože ,,umiernení“ po štyroch rokoch krvavej vojny takmer prestali existovať.Scénu ovládli sunitskí teroristi: Islamský štát a konkurenčná al-Kajda. Obe teroristické skupiny masívne podporovali a financovali americkí spojenci – Turecko, Katar a Saudská Arábia. Problém priznal aj americký viceprezident Biden. Jediná sila, ktorá proti teroristom vedie pozemný boj, je sýrska vláda. Tú však Francúzi považujú za nepriateľa. Pretože ju podporujú Irán a Rusko.Politika Západu v Sýrii bola dvojtvárna. Západ na jednej strane toleruje, že Saudi a Turci financujú a vyzbrojujú teroristické skupiny – v boji proti Asadovi. Na druhej strane sa Spojené štáty, Británia a Francúzsko snažia najagresívnejších extrémistov – Islamský štát – ničiť. Bombardovaním.To je však bez pozemnej ofenzívy neúčinné. Francúzsko opäť uviazlo.
  Aj preto po piatkových útokoch v Paríži požiadalo o vojenskú pomoc celej únie.Vymeňme arabských spojencovSúbežne s tým sa francúzska diplomacia pokúša postaviť veľkú protiteroristickú koalíciu Západ – Rusko.
  A presne toto je cesta, ktorú by mala podporiť Európska únia.
  Na zničenie Islamské štátu budú nutné dve veci. Po prvé: tlak na Turecko a Saudov, aby okamžite zastavili podporu teroristov. Po druhé: vojenský zásah zameraný na likvidáciu Islamského štátu, ktorý by podporila čo najväčšia koalícia štátov. Vrátane Ruska.Pretože bez Ruska politická dohoda a stabilizácia Sýrie nebude možná.Orientácia Západu na falošných arabských ,,spojencov“ -- ako sú Saudi -- sa ukázala ako zhubná. Práve Saudi sú duchovným, finančným a muničným zdrojom medzinárodného sunitského terorizmu (ktorý produkuje milióny utečencov a teror v Európe). Nie Rusi.
  Veľká koalícia Západ – Rusko by mohla mať nielen dostatočnú palebnú silu. Mala by hlavne mandát Bezpečnostnej rady OSN. A tým aj celkom nespochybniteľnú morálnu prevahu nad islamistami. A ich arabskými spojencami, ktorí sa občas prezliekajú za ,,priateľov” Západu.

 • Chystáte sa na dovolenku k moru ? Kam ? Tunis, Egypt , Kos, Kréta, Lesbos , Antalya ? Zdá sa , že ostal len nebezpečný Krym, nedemokratická Kuba, Chorvátsko, Bulharsko resp rezorty pre bežného Slováka finančne nedostupné Francúzska Riviera, Portugalska Madeira… alebo bezpečný Dubaj, ak prijmete ” miestne pravidlá “.
  Chystáte sa na športové podujatia? Na preteky Paríž -- Dakar ? /Názov ostal ale súťaží sa v Južnej Amerike./
  Ste fanúšikom španielskych futbalových klubov, nevadí , že zo znaku klubu zmizol znak kresťanstva ? Pôjdete na fubalové zápasy do Nemecka, Francúzska, Belgicka, Holandska ?
  Prvá vlna migrantov a plazivá desaťročia ” multikulturálne tolerovaná ” infiltrácia petrodolárov šejkov, korupcia, senilita, chamtivosť a nemorálnosť, absentujúci zdravý rozum, absentujúca hrdosť , česť, morálka spôsobila, že len vďaka postoju predstaviteľov Slovenska a chudobou nepríťažlivé Slovensko je mimo dianie, ale srdce Európy je už infikované. Časovo a priestorovo je príval migrantov vysoko sofistikovaný, riadený, disciplinovaný. Migranti sú na ceste až príliš pokojní . Koridor je pokojný, dnes akceptujú pravidlá.
  Čo bude zajtra ?

 • Veľmi dobrý rozhovor s ozajstnou výpovednou hodnotou.

  https://www.youtube.com/watch?v=0jbMrmzDOA4

 • Udalosti v Paríži sú obrovskou tragédiou. Bohužiaľ sa na túto tragédiu hodí príslovie “kto seje vietor zožne búrku”. Nepáči sa mi aj to, že “naši” politici a médiá pokrytecky prakticky celý deň masírujú verejnosť informáciami a dezinformáciami z Paríža a zdôrazňujú statočnosť Francúzov. Keď bol pred nedávnom spáchaný atentát na Ruské dopravné lietadlo nad Sinaiom celý svet to prešiel takmer mlčaním.

 • Človek pociťuje ľútosť a sústrasť k obetiam v Paríži. Ale pokrytecké vyjadrenie Obamu len ďalej zvýši nenávisť a vraždenie. Preživší nevinných obetí v Iraku , Afganistane, Sýrii sa mstia . Vojnové zločiny musia byť potrestané, vojnoví zločinci odsúdení. Národné záujmy USA v celom svete sú podstatou zla. Aj národné záujmy v rámci zlepenca EU.

 • Televízia TA3
  10.30 -- Vyhlásenie Predsedu vlády SR Róberta Fica k teroristickým útokom v Paríži.
  11.00 -- Zasadanie Bezpečnostnej rady štátu. (BRŠ).
  R. Fico -- Všetke relevantné bezpečnostné zložky štátu sú v pohotovosti -- zdroj -- TA3.
  pre informáciu.

 • Neprešli ani 2 mesiace a máme tu druhé narušenie vzdušného priestoru na východnej hranici. Tentokrát modernejšia mašina. Asi znova pašerácka. Vrtulník Mi-2 sa zosypal pravdepodobne ešte v stredu večer pri Michalovciach. Sú tam aj obete na životoch ako povedal dnes MV v TA/3…???

 • Skutočnou bezpečnostnou hrozbou pre Slovensko sú “naši “poslanci (okrem troch mušketierov), vláda SR a Kiska!

  https://www.youtube.com/watch?v=DY2tQaDDss0

 • https://m.youtube.com/watch?v=vFnpZm5vESQ&feature=youtu.be

  A takýto ľudia nám diktujú kvôty,eurofondy,riadia EU a SR….a tak to aj vyzerá.

 • Odporúčam pozrieť si rozhovor s generálmajorom Emilom Vestenickým.

  http://www.hlavnespravy.sk/generalmajor-emil-vestenicky-nato-v-roku-2019-svoje-70-vyrocie-uz-neoslavli/696818

 • Udalosti vo svete, ale aj u našich susedov a u nás, nútia k zamysleniu ktoré je uvedené aj v záhlaví tejto rubriky: „Budú aktuálne bezpečnostné hrozby katalyzátorom zmien v prístupe k obrane a ochrane obyvateľstva?“
  Nie som žiadny bezpečnostný expert, ale je úplne zrejmé že to čo sa deje v súčasnosti vo svete – hlavne príval imigrantov do Európy, udalosti na Ukrajine a konflikt v Sýrii – je skutočne dôvodom na obavy.
  Obavy majú hlavne bežní občania a naozaj treba ešte raz zdôrazniť, že oprávnene.
  Oprávnene nie len preto, že s najväčšou pravdepodobnosťou zákerná politika USA a NATO a politici Kiskovho tipu s istotou vedú -- nielen Európske štáty -- do horúceho vojnového konfliktu, ale aj preto že na Slovensku absolútne nikto nerieši bezpečnosť obyvateľov v prípade, že vyššie spomenuté udalosti budú mať priamy dopad na Slovensko.
  Civilná obrana prakticky neexistuje, akákoľvek výchova a osveta v tomto smere úplne absentuje, a Slovensko sa zbavilo všetkých zariadení, ktoré mohli v prípade konfliktu (alebo aj rozsiahlejšej živelnej katastrofy), aspoň ako- tak ochrániť aspoň časť obyvateľstva.
  Ľudia nie sú vôbec informovaní čo vlastne Európe – a teda aj Slovensku – hrozí, respektíve sú úplne surovo klamaní a Kiska im dokonca vytýka to, ak sa správajú racionálne v otázkach utečeneckej krízy, ktorou sa cítia byť taktiež ohrození. Veď práve masový, a takmer nekontrolovaný príliv imigrantov, je v skutočnosti jednou z dômyselných zbraní proti nám.
  Myslím, že sa vôbec nemýlim ak skonštatujem, že „našim“ politikom (až na skutočne pár výnimiek), Kiskovi, MV SR aj MO SR, je osud obyvateľov Slovenska úplne ľahostajný. …a ostatným politikom Európskej únie a USA by asi dokonca vyhovovalo ak by Slováci, Česi – všetci Slovania -- úplne zmizli z povrchu zemského.
  Začnime konečne nahlas pomenúvať našich nepriateľov – alebo si niekto myslí že ich nemáme??? Kde sme sa dostali za 25 rokov tzv. slobody a demokracie??? …a prečo a kvôli čím záujmom sme sa dostali do situácie v ktorej sa nachádzame aj s našimi susedmi???
  Európska únia (respektíve jej hlavné orgány a administratíva poplatná americkým záujmom – vrátane politikov Kiskovho razenia) a NATO v tej podobe v akej v posledných cca 40 rokoch existujú a pôsobia a USA: to je náš úhlavný nepriateľ, ktorý usiluje o naše životy a životy našich rodín a o našu slobodu.
  Udalosti v Sýrii a na Ukrajine rozhodnú aj o nás.
  Ukrajinský fašistický klin vrazený Amerikou medzi RF a V4 môže byť teraz, keď RF bojuje v Sýrii aj za Slovensko, pre nás osudný.
  Je tragédiou pre Slovensko, že si dokáže v krízových obdobiach postaviť do čela ľudí, ktorí v mene Slovákov zradia historických a spoľahlivých spojencov a súčasne cez svoje osobné ambície a prospech predhodia Slovensko veľmociam, ktoré nás už neraz zradili.

  http://protiproud.parlamentnilisty.cz/politika/2002-bitva-bitev-na-syrskem-bojisti-se-blizi-asad-se-za-pomoci-rusu-a-iranu-pokusi-osvobodit-aleppo-saudove-vyhlasili-svatou-valku-proti-ruskym-krizakum-biblicky-armagedon-neni-od-aleppa-daleko.htm

 • …výborné video -- treba pozrieť možno aj 2x a zamyslieť sa…: pre toto bezpečnostné hrozby vznikajú.
  Nastal čas šachovnicu odhodiť!
  (Kto nerozumie po rusky a nejdú mu titulky nech si na spodnej lište videa klikne na ikonu “titulky”)

  https://www.youtube.com/watch?v=9Zim70WuPvU&feature=em-share_video_user

 • …zaujímavá analýza

  “Hegemon zemřel, nastává znovuobrození éry bipolárního či dokonce tripolárního světa. Evropa tak má nyní na výběr. Zůstat nyní už v dobrovolném otroctví USA, nebo začít jednat v souladu se zájmy svých národů. A tak jediná salva může začít měnit vývoj a směřování světa.

  V tuto chvíli je už ale jasné, že svět se má na koho obrátit o pomoc proti svévoli hegemona. Unipolární svět skončil, a tak budou muset Spojené státy nasadit alespoň masku slušnosti při jednání se svými vazaly. Už na ně nebudou moct zadupat, protože vazalové už mají kam jít a ke komu se utéct.”

  http://leva-net.webnode.cz/news/ruska-vychovna-salva-znicila-svetovladu-usa/#.VhjZRUgTwX0.gmail

 • K Miladě Hořejší:

  Presne tak s tými ogurkami a banánami. A dokonca aj na neekologické “dýzly” ich musia upozorniť z USA. Mimochodom, USA, pokiaľ ma pamäť neklame, nepodpísalo Kiotské smernice…

 • Zakažme Oktoberfest, uráží to muslimy !

  Dopis, který poslal několik let usazený imigrant v Mnichově.
  Je to typická reakce na změny v Německu, kde získává islám převahu, kde prosazují migranti svoji kulturu a nakonec i právo. Jde o tichý džihád, o postupné dobývání území a prosazování islámského pohledu na svět.

  Vážená městská rada v Mnichově,

  píši tento dopis, abych upřel Vaší pozornost na něco, o čem mnoho muslimů věří, že je nespravedlivé a vyžaduje Vaší pozornost.
  Chtěl bych Vás informovat, že Oktoberfest je netolerantní a anti-islámská událost. Naše skupina se snažila léta tuto akci ignorovat, ale existují vzrůstající tendence a mnoho neislámských aktů na tomto festivalu, jako je např. velká konzumace alkoholu, obnažená těla na veřejnosti atd. Sice chápeme, že Oktoberfest je každoroční německá tradice, ale my muslimové, nemůžeme tolerovat tuhle neislámskou událost, protože nás všechny uráží.
  Proto žádáme o okamžité zrušení nadcházejícího Oktoberfestu. S nárůstem muslimských uprchlíků ze Sýrie, Afganistánu a Iráku jsme přesvědčeni, že taková slavnost bude urážet i je.
  Naopak zrušením Oktoberfestu pomůžete uprchlíkům, aby nezapomněli na svou islámskou historii a své náboženství.
  S pozdravem
  Morad Almuradi , Mnichov

  Zlaté časy, kdy se EU starala jen o ohyb banánů a přímost okurek.
  Ahmed nedávno dorazil do Mnichova a strašně se těší, že tady bude studovat ekonomickou fakultu, hned jak se naučí číst a psát.

  Báječné humanitární gesto Saúdské Arabie ! Uprchlíky prý nepřijme žádné, ale zafinancuje v Německu stavby několika mešit.

  Zdraví Milada

 • Pre Mateja Bzducha, Ing.Tibora FÜLÖPA, aj Milana Faltina.Matej -- ja iba doplním.Čo som podchytil z médií, tak Maďarsko sa ešte nepripojilo k Slovensku, ono zatiaľ iba zvažuje o pripojení podania žaloby proti povinným kvótam.Ale fakt je, že krajiny V4, /V3 -- mimo Poľska/ -- majú rovnaký pohľad na kvóty, vrátane niektorých ďalších krajín…Tiež som si zo záujmom prečítal príspevok -- text a súhlasím s tým, že je v ňom kus pravdy, je napísaný zo srdca.Tak ako to väčšina ľudí na Slovensku vidí.Či sa týka utečencov -- migrantov, východnej Shengenskej hranice, alebo tisíciek rôznych predpisov/smerníc EÚ…
  Ale čo chcú západoeurópske krajiny -- Brusel.Veď oni vyšli prví s tým, že Slováci sú xenofóbni, aj rasisti, či neviem čo všetko.Boli toho plné noviny.To nie je pravda.Slováci podľa mňa akurát dávajú najavo, že odtiaľ -- potiaľ.Osobne nie som zvedavý na odpovede čelných predstaviteľov EÚ.Tak ako doteraz, ani v budúcnosti by sme sa ich nedočkali.
  Písal som predtým, čo mňa zaujalo.Vyhlásenie/vyjadrenie premiéra SR Róberta Fica a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka ohľadom migrantov — utečencov: “Snáď nás nechce /rozumej/ Slovákov Európska únia trestať za názory.Snáď to nemyslia vážne!”Mne vyšiel v rámci vlastného štátu taký istý záver.Iba preto, že občan má vlastný názor na veci, dianie okolo seba, neznamená to, že sme na Slovensku väčšina ľudí xenofóbovia a rasisti.Tie vyhlásenia boli tiež medializované v našich médiach./kto si ich ešte pamätá/.

 • Pre Mateja a Tibora:
  Ja som včera zachytil, že aj v ČR rezonuje kritika, že sa mali pridať na sumite v Bruseli k tej žalobe zo strany SR.
  A či to čítal Junker? Pochybujem, po slovenský asi nevie a sotva kto mu to preloži do nemčiny. A aj keby, čo z toho?Tu už nepomôže ani 10 Junkersov.

 • Pre Ing.Tibor FÜLÖP
  Nie, nie som autorom spomínaného príspevku.Tento text ma však takisto zaujal a môžem s Vami iba súhlasiť. Vidím v ňom tiež kus pravdy.
  Nie som presvedčený o tom, že na tento list by sme sa dočkali odpovede, až by to pán adresát dostal.To netuším. Na web stránku som príspevok umiestnil z dôvodu vytvorenia si vlastného názoru nás čitateľov, ako reakciu na rozhodnutia Bruselu, ohľadom nanútených kvot utečencov.Čo som zachytil informácie, tak SR proti nadiktovaným kvótam z Bruselu, podala žalobu do Luxenburgu a chce sa pripojiť aj Maďarsko.Tiež pekný večer prajem.

 • Pre Bzduch Matej.
  Pekný deň prajem. Pozorne som si prečítal Váš príspevok. Je to kus pravdy čo ste napísal. Neviem či ste autorom Vy alebo niekto iný. To ani nieje tak dôležité ako to či to ten pán adresát dostal. Veľmi by som bol povďačný za prípadné zverejnenie odpovedi. Ďakujem.

 • Privlastnili ste si Európu, pán Juncker?
  Po rétorickom cvičení o stave Únie predsedu Európskej komisie Jeana -- Clauda Junckera som sa skoro poz**ra**l. Toľko fráz a vyhrážok som naposledy počul hlboko pred rokom 1989.

  Vážený pán Juncker,
  pokladám za nehorázne akým jednostranným a manipulatívnym spôsobom sa väčšina médií snaží vzbudzovať súcit, morálnu vinu a neviem ešte čo v spojitosti so súčasnou utečeneckou krízou.Vyprosím si, aby akýkoľvek pseudohumanista, dvorný prispievateľ miestnych médií, urážal svojimi príspevkami, a to denno-denne, príslušníkov strednej vrstvy, bez poznania ich života, občianskej angažovanosti, solidarity …, ktorá v tejto krajine nielenže platí dane, ale na svojich pleciach niesla a nesie všetky “experimenty”, ktoré si tu vyskúšali rôzne slovenské vlády.
  Skutočná slovenská stredná vrstva, ľudia s príjmom niekde okolo 500 -- 700 eur v hrubom, už má plné zuby neustáleho obetovania sa, prispôsobovania sa, čakania “na krajšie zajtrajšky” a vyžadovaného pochopenia pre iných.
  Delil sa štát, nikto sa nás nepýtal. Euro sa zaviedlo ako z rýchlika.
  Zaplatili sme mečiarovské zruinované fabriky a banky. Okradli nás vo veľkej i malej privatizácii.
  K eurofondom väčšina z nás nemá žiadny prístup -- z hľadiska čerpania či kontroly. Tlačíme peniaze do Grécka, lebo Brusel.
  Sme obťažovaní rôznymi Smotánkami, Plesmi v opere…, v ktorých sa politici a biznismeni s podivne nadobudnutým majetkom, predvádzajú ako opice v cirkuse.
  Euroúradníci nás buzerovali za nedostatočnú ochranu ukrajinsko-slovenskej hranice, lebo Schengen, tak sme tam vrazili cez miliardu korún a v Poloninách nemôžete ísť ani na WC, aby vás nesnímala signalizačná stena… a tu je zrazu z Európy korzo.
  EÚ prostredníctvom EK nám diktuje tvar a farbu uhoriek a paradajok (čo tam po plytvaní jedlom), ich “diverzifikácia energetických zdrojov” preorientovala poľnohospodárstvo na pôdu drancujúce energetické plodiny a nenájdete tu už pomaly rieku, ktorá by nebola zahumusená MVE. Na všetko sú normy, smernice …To všetko sme akosi prežili, ale odtiaľ-potiaľ.
  1)
  Na letisku ste zaviedli brutálne bezpečnostné kontroly. Vraj terorizmus. Dnes nemôžete zobrať do lietadla vodu, zubnú pastu…, každý vás tu skenuje, pozoruje…, a keď sa ktokoľvek rozhodne vás “pozvať” na osobnú prehliadku, tak sa môžete postaviť na hlavu a stane sa, musíte. Cez Schengenskú hranicu sa však bez problémov valia neidentifikovaní ľudia, bez akejkoľvek kontroly, s neznámymi úmyslami a cieľmi, ktorí sa búria proti odovzdaniu identifikačných údajov, ktoré sú Európania povinní odovzdávať pri každej kontrole!! Znamená to, pán Juncker, že občan EÚ má v súčasnosti menšie práva na slobodu a voľný pohyb, než akýkoľvek utečenec?
  2)
  V roku 2013 dosahovali priemerne úspory slovenského občana v bankách výšku 5 064 eur. A tu počúvame, že niekto z vojnovej oblasti, neskutočne trpiaci, má 5 až 6 tisíc eur na prevádzača (x počet členov rodiny). Skúste mi, pán Juncker, vysvetliť pôvod týchto “úspor”. Žijem v strednej Európe, v pomerne bohatej a stabilnej krajine, obaja v rodine pracujeme a čuduj sa svete, moja rodina by si v tejto chvíli nemohla dovoliť zaplatiť prevádzača. Chudobný Sýrčan si to dovoliť môže! Apropo, musí ísť o hotovosť nakoľko predpokladám, že akýkoľvek majetok utečencov z vojnovej oblasti je nepredajný, ak nie je rovno zničený. Médiá konštatujú, že z ohrozených oblastí utekajú ľudia, ktorí “na to majú”, najchudobnejší ostávajú napospas vojnovému besneniu. To Vám pán najspravodlivejší nevadí? Čo potom migrácia táto rieši?
  3)
  Programovo rôzne média tvrdia, že ide väčšinou o rodiny s deťmi. Žiaľ, potom musia začať manipulovať aj s obrazovým záznamom, nielen z textom. Nielen televízne záznamy odhaľujú, že ide predovšetkým o mladých mužov a štatisticky ich je 72 %. A opäť sa pýtam: odkiaľ majú títo chudobní, prenasledovaní, vybombardovaní úbožiaci najnovšie mobily, značkové rifle…??? Skúste mi taktiež vysvetliť, ako je možné, že utečenec, ktorý je niekoľko mesiacov na cestách predvedie pred rakúskou políciou atletický výkon hodný Usaina Bolta?
  4)
  Možno vás pán predseda EK zabudli informovať, že v SR máme cca 200 000 rómov, ktorých sme do dnešného dňa nezintegrovali, aj vďaka mizernej kontrole vašich európskych štruktúr, a tak sme trošku rozladení, že sa nám tu valia ďalší potenciálni spoluobčania z iného kultúrneho prostredia, bez vzdelania a jazykových schopností. Akosi u týchto ľudí nevidíme pokoru, vďaku, záujem rešpektovať európske pravidlá, a to ešte len prichádzajú. Vidíme vyvolávanie pouličných nepokojov v krajine, kde sú dočasnými hosťami, pohŕdanie pomocou a pod. Vidíme ako dopadla integrácia vo Švédsku a nakoľko, na rozdiel od Vás, nemáme selektívnu pamäť, tak si do dnešného dňa pamätáme horiacu Paríž a týždne pouličných bojov.
  5)
  Skúste pán Juncker, prosím, nám obyčajným daňovým poplatníkom v jednej malej krajine vysvetliť, prečo týchto utečencov ktorí nás prichádzajú kultúrne obohatiť, neprijali im kultúrne a náboženský blízke krajiny? Ak by som bol mecenáš a chcel destabilizovať Európu, tak to urobím presne takto ako sa to teraz robí, podporím toto utečenecké tsunami.
  6)
  Vo svojom moralizujúcom prejave ste nám, pán predseda EK, okrem výčitiek, adresovali, že svoje predstavy Európy mocensky presadíte. Mám za to, že to tu už bolo. Volalo sa to RVHP, Varšavská zmluva a dopadlo to dosť zle. Ďalej tvrdíte, že všetci Európania boli utečencami. Hmm … Moji starí rodiča prežili II. svetovú vojnu, skrývali sa kade-tade, dedo mojej priateľky bojoval pod Prašivou (to je taký masív v Nízkych Tatrách)proti nemeckým okupantom, tak nás láskavo nepoúčajte o utrpení. Máme u nás dostatok príbehov našich blízkych, ktorým nepomohol nikto.
  Pán Juncker, akosi ste vo vašom prejave zabudli dodať, že:
  V roku 1938 nás zbabelci zo západnej Európy vydali fašistickému Nemecku, a to bez mihnutia oka hodili ako kosť psovi lebo si mysleli, že tým uspokoja nároky Hitlera, dnes nám potomkovia týchto predpos**tých politikov kážu o solidarite?! Im podobný politici v roku 2015 prejavujú tú istú slabosť a nerozhodnosť mysliac si že ich ústupky a povrchné videnie sveta, povedie k želanému výsledku. Moju krajinu ste nechali v bahne nielen v roku 1938, ale aj počas komunistického puču v roku 1948 či počas intervencie “spriatelených armád” v roku 1968. Rovnako ste nepomohli Maďarsku, Rumunsku, NDR …, lebo byť zbabelcom je jednoduchšie a pohodlnejšie než riskovať vojenský konflikt s vtedajšou ríšou zla. Politickí emigranti z Československa po roku 1968 neprišli na západ s nastrčenou dlaňou a agresívnym vystupovaním, ale boli to vzdelaní a rozhľadení ľudia, ktorí od prvej chvíle rešpektovali svoj status utečenca, miestne zvyky, požiadavky krajiny a hodnoty nových domovských krajín. Máme akési OSN, to OSN, ktorého modré prilby sa pozerali na to ako sa mačetami posekalo milión Tutsiov a Hutov v Afrike, zmasakrovala Srebrenica a iné. Teraz nám opätovne akýsi úrad vysokého komisára teoretizuje a mudruje, namiesto toho, aby konal a zastavil imigráciu. Kde je akčnosť, nasadenie, logistika?
  7)
  Ja a moji spoluobčania sme nebombardovali Irak, nevyvolali občiansku vojnu v Sýrii, nemáme na to mocenské a finančné zázemie, nechcite preto od nás, aby sme boli svedomím sveta. A opäť sa pýtam, pán Juncker, koľko percent ozbrojených síl krajín EÚ (NATO) je nasadených na zabezpečenie stability v problémových oblastiach odkiaľ prichádzajú konvoje s imigrantmi, lebo mám taký pocit, že predstava európskej bezpečnosti je zúžená na vojenské prehliadky a neustále cvičenia predražených národných armád. A skúste mi taktiež vysvetliť, ako je možné, že krajiny, ktoré disponujú najmodernejšou vojenskou technikou, početným vojskom nedokážu poraziť nevycvičených diletantov z IS, ak si nemám myslieť, že existuje kohosi záujem dlhodobo udržovať tento “nerozhodný výsledok”.

  Vážený pán Juncker,
  mrzí ma, že ste v kilometroch chodieb bruselských inštitúcií zablúdili a akosi ste si nevšimli, že žiadna EU už neexistuje. Európu si privlastnili byrokrati a politici vášho razenia, ktorí realizujú svoje plány -- politické a biznis -- bez rešpektovania názorov a potrieb ľudí, obyvateľov EÚ. EÚ je dnes územím s najväčším výskytom fráz a politicky korektných vyjadrení na kilometer štvorcový. O každom probléme sa mesiace rozpráva, a to až do chvíle, kým sa tento nestratí alebo nezhorší. Následne sa prijímajú riešenia bez hlavy a päty. EÚ nikde nebola dokonale solidárna, vizionárska, pokroková, ale v ostatných rokoch sa jej paralýza prehĺbila natoľko, že už ide len a len o klub vzájomne sa vydierajúcich štátov, nerovného postavenia malých a veľkých krajín, svet premrhaných miliárd na nezmyselné, vzájomne sa negujúce projekty, svet desaťtisícov predpisov a noriem, ktoré v konečnom dôsledku nikto nedodržiava a nekontroluje, svet konferencii, workshopov.
  Chcem jesť krivé uhorky a nedokonalo červené paradajky, kúpiť si okno či práčku, ktorá možno nebude dokonalá, triediť odpad, lebo je to slušné, nie vyžadované a pritom zároveň nekontrolované, nepotrebujem certifikované pláže a ani drevo, najmä ak ide v mnohých prípadoch o certifikačný podvod.
  A viete čo chcem najviac: skutočne necenzurovanú, nemonitorovanú a nemanipulovanú európsku slobodu a v rámci nej možnosť vybrať si, kto bude môj sused. A preto si myslím, že potom, čo Veľká Británia odhlasuje odchod z EÚ, začne koniec tohto nekompatibilného spoločenstva, alebo nám pán Juncker prikážete zostať?

 • Pokrytectvo služobníkov západnej finančnej mafie na čele s USA a Obamom je až príliš očividné. Je to samozrejmé. Veď oni len plnia želania a príkazy svojich krvilačných zamestnávateľov a v skutočnosti im nejde ani o ľudí, ani o bezpečnosť a mier či prosperitu.
  A proti Ruská propaganda pracuje na plné obrátky!
  Komentátori mainstreamu a politiky vojny prevracajú a prekrúcajú fakty, ktoré sa odohrali len pred pár hodinami na 70. Valnom zhromaždení OSN len aby vylepšili obraz Obamu a aby dezorientovali verejnosť o význame vystúpenia Vladimíra Putina v OSN.
  Oboznámte sa s textom vystúpenia Vladimíta Putina v plnom znení bez akýchkoľvek úprav a bez komentárov v slovenskom i ruskom jazyku.
  Takto nejako si predstavujem vystúpenie politika svetovej veľmoci -- sebavedomé, so snahou o objektívne zhodnotenie súčasnej situácie na základe faktov s jasnou víziou a návrhmi na riešenia.
  Urobte si vlastný objektívny názor!!!!!

  http://www.charta2015.com/news/bez-komentara-text-prejavu-prezidenta-ruskej-federacie-v-v-putina-na-70-valnom-zhromazdeni-osn/

 • Irák v rozkladu. Do Evropy prchají už i policisté a vojáci
  Mezi uprchlíky, kteří odcházejí z Iráku, jsou také iráčtí policisté, vojáci i členové šíitských nebo kurdských oddílů. Oznámila to v neděli agentura Reuters, která citovala výpovědi uprchlíků. Potvrzují to i sociální sítě. Vyvolává to otázku ohledně kvalit iráckých bezpečnostních složek a schopnosti bránit zemi.Podle Reuters v armádě převládá pocit, že politici nechali vojáky na bojišti na holičkách, nezajistili jim zdroje a obohacují se krádežemi. „Má cenu bojovat za Irák, ale ne za jeho vládu,” řekl policista z elitní jednotky SWAT, který emigroval z Iráku, když jeho bratra zabili radikálové v boji o rafinérii v Bajdží.Mezi uprchlíky je také skupina 16 vojáků, kteří byli na frontě v západní provincii Anbár. „My bojujeme, zatímco politické strany si vydělávají a jejich představitelé posílají své děti žít do ciziny,” řekl jeden z nich. „Odešli jsme, protože jsem viděli, jak jsou naši kluci zraněni, zabiti nebo zmrzačeni, a nikdo se nestará.”Měsíc dlouhou cestu do Švédska absolvoval i dvacetiletý člen šíitských milicí z provincie Dijála. Podle něj nedostávají jednotky bojující s IS dostatečnou podporu. „Nemůžete bojovat nebo žít v zemi za těchto okolností.” Podle něj „politici převrátili zemi naruby a Irák už není náš, jsme jen nájemníky”.Mluvčí iráckého ministerstva obrany řekl, že armádu uprchlická krize neznepokojuje, protože s uprchlíky odešli vojáci a policisté jen v řádu desítek: „Ozbrojené složky plní své povinnosti, není třeba se znepokojovat.”Podle zdrojů z Anbáru odešlo jen z jedné elitní jednotky do Evropy 100 jejích členů. Irácká armáda se už několik měsíců snaží dobýt zpět Anbár i jeho středisko Ramádí. Boje jsou ale sporadické a poznamenané spory sunnitů a šíitů na vládní straně.
  Irácká armáda i vláda slibovaly, že po dobytí Ramádí zahájí ofenzivu proti Islámskému státu v Mosulu. Ta je však v nedohlednu přes masivní americkou vojenskou pomoc.Poradce kurdského ministra pro síly pešmergů v iráckém Kurdistánu Saíd Kakaei sice nebyl schopen uvést počty pešmergů, kteří odešli do Evropy, ale uvedl, že jde o znepokojující čísla.
  Zdroj: Reuters
  .
  Z článku pána Jozefa Banáša, z rubriky: MONITOR -- Pán občan
  “Veľa čítam aj zahraničné médiá, na slovensku je totálna mediálna cenzúra v mienkotvorných médiách. ISLAMSKÝ ŠTÁT vznikol z vysokých sunnitských dôstojníkov armády, polície, tajných služieb, ktoré mal v moci Saddám Husajn”…
  …je namieste otázka.Po úspešnom ukončení “vojnovej misie Púštna búrka” pod vedením/velením USA — zaznievali v médiach /našich aj svetových/ otázky: “Kde sa podela armáda Saddáma Husajna?” /po prehratom boji/…možno je odpoveď v Islamskom štáte, či utečeneckej kríze…

 • No, sledujem TV a neverím vlastným očiam a ušiam a skoro mi zabehlo. Že tu máme ďalšiu bezpečnostnú hrozbu- z Ukrajiny, vo forme práškarov Z-37 Čmeliak. 🙂 Popod zem sa už neda pašovať,lebo tunel zasypali, Po vode asi tiež nie, lebo kontraband sa dá vyloviť aj hasičským bidlom,furgony a náklaďaky prechádzajú rontgenovým skenerom. Ale piestový hlučný veterán Čmeliak, bez tlmičov na výfukoch, vo vzduchu je predsa niečo, čo sa nevidí každý deň . Aj keď ho niekto nad Šengenskou hranicou náhodou zbadal,možno sa zmohol len ústa otvoriť od úžasu :good:

 • K Mirovi Palfimu. dňa 18.09.2015 o 08:16 hod.:
  To si Miro vystihol presne, v tých bodoch 1 a 2. Aj my sme v tom Českom Švýcarsku, tuším v sobotu, mali podobnú dilému, keď sme zberali huby v lese.
  1.Nie každá huba je hríb
  2.Každý hríb je huba
  Niektorí tvrdili opak, ale to bolo spôsobené minimálnou jazykovou barierou, medzi češtinou a slovenčinou a počtom pozdvihnutých a prevrátených frťanov uvítacej slivovice deň predtým (aj počas zberu- ale to mal každý k dispozícii už vlastnú pleskačku) 🙂

 • Ja furt neviem, na čom sa papaláši v celej EU nevedia dohodnúť. Len zasadajú a zasadajú a nič z toho. Veď všetci utečenci chcú ísť do Nemecka, resp. do Švedska. Tak prečo ich ten honosný parník čo premáva z Greckych ostrovov vozí iba do Atén? Nech kapitán priloží pod kotol ,prehrabne, rošt a obopláva Európu cez Gibraltár a kanál La Manche a vylodí ich v Hamburgu. Že ich bude v Nemecku potom veľa? Možno hej, ale nebude treba stavať ploty, uzatvárať a robiť bordeľ na vnútorných hraniciach, strážiť zelenu hranicu… A keď to bude tak, jak píšem, potom nech Merkelová, alebo jej minister vnútra, prípadne aj sám Junkers, požiada( ten hádam nech aj rozkáže-aj tak ho tí utečenci neposluchnú) ostatne krajiny, aby ich dočasne k sebe zobrali, kým im vybavia formality. Na to ani zasadať netreba, ani kvoty prikazovať, ani nič vetovať. Ba ani strašiť škrtami vo financiach, ale naopak, ponuknúť tie financie z EU naviac za takúto výpomoc. A postačí písomná žiadosť, prípadne urgencia jednotlivých MV zúčastnených štátov, a pár kyvadlových plavieb zmienenej lode po spomínanej trase.
  Veď Gabčíkovo (A-SK) funguje odvčera v malom podobne, kde už je oficialne dočasne ubytovaných až 24 (pol autobusu) migrantov, čo čakajú na papiere a vrátia sa do Rakúska. Či ???

 • Ešte oprava k predchádzajúcemu príspevku -- čítal som 200 mešít, omylom som napísal 20.
  http://aktualne.atlas.sk/online-chorvatsko-zatvorilo-takmer-vsetky-priechody-na-hraniciach-so-srbskom/zahranicie/europa/
  Dnes 09:15 Aktuálne.sk, Zdroj: TASR
  .
  “Krajiny EÚ, ktoré nepomáhajú s utečencami, nedostanú peniaze, vyhráža sa Nemecko”…
  …To už musí každého normálneho človeka “štvať”.Tak najsamprv počujeme zo strany Nemecka “Wilkomen” /vítajte/, aj ďalších západoeurópskych krajín a už ani nevravím, zo strany Chorvátska “Dobro došli” -- mimochodom trvalo im to menej ako 24 hodín.Iba čo sa človek pozrie na novšie správy, neustále číta o nejakých upozorneniach, strašeniach, vyhrážkach zo strany Európskej únie/západu/.Je smutné, že EÚ nerieši príčiny, ale iba následky.Porieši následky?Zaujímajú ich iba nezmyselné kvóty.Takto asi neporieši. OSN už tiež “vinníka” pozná.Nevšimol som si iné vyjadrenia OSN, okrem kritiky Maďarska, ktoré sa aspoň snaží dodržiavať schengen.Žiadna kritika Grécka, ktoré asi nemá žiadne hranice.Znova som musel niečo prehliadnuť.Čo už…Žeby sa mstilo EÚ -- Grécko?Gréci tiež museli stáť v radoch -- ale na bankomaty…

 • Veľmi mi imponuje /páči sa/:-) vyhlásenie/vyjadrenie premiéra SR Róberta Fica a ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka ohľadom migrantov -- utečencov: “Snáď nás nechce /rozumej/ Slovákov Európska únia trestať za názory.Snáď to nemyslia vážne!”Mne vyšiel v rámci vlastného štátu taký istý záver:-).Iba preto, že občan má vlastný názor na veci, dianie okolo seba, neznamená to, že sme na Slovensku xenofóbovia a rasisti.Požičiam si aj slová pána Danka -- “Slovák je dobrá duša”.Tiež by doprial všetkým utečencom pred vojnami minimálne také stanové mestečko, ako je aj na ilustračnom fote -- Mestečko pre pútnikov k Mekke (8 km od Mekky).Neviem či by to nebolo lepšie riešenie, ako médiami zverejnená ponuka z arabského sveta postaviť v Nemecku /Európe/ 20 mešít.Čo pre humanitárnu krízu utečencov nič nerieši.Podľa mňa v prípade tejto vážnej a smutnej humanitárnej -- utečeneckej krízy je:
  1/ každý utečenec je zároveň tiež aj migrantom.
  2/ nie každý migrant musí byť utečencom a ako sa ukazuje, ani nie.
  Tieto dva pohľady na utečeneckú krízu je potrebné rozlišovať -- čo sa aj na Slovensku momentálne deje.Iba môj názor.

 • ad: Klement napísal: 13. september 2015 v 19:54 / ” migranti ako hrozba” /
  Klement : -- chápeš situáciu -- ” smutná nebezpečná ”
  -- vravíš “náš portál” a píšeš ” Rozkvákali ste sa ako vrany, akoby nik nevedel čítať ” ,
  Vedieť čítať je základ gramotnosti. Ja nepodceňujem, ja oslovujem ” čitateľov a semo-tamo
  prispievateľov . Tvoje myšlienkové pochody , dedukcie nechápem , ale viem vysvetliť.
  -- na základe kľúčových slov: ” vnucujete” , “rozkvákali “, “akoby som bol odkázaný na
  vaše zaručene najnovšie správy” , podceňujete nás ” , ” nebuďte škodoradostní ” , nechajte
  priestor aj pre môj (náš) vlastný rozum, ” ” píšme názory ” . atc…
  Klement si pre mňa bezmenné čitateľné EGO. Ak vieš čítať, môžeš ponúknuť cez linky, alebo prepisom, čo riešila OSN za rok 2015 . Ja som zachytil, že reagovala na krízu migrantov , až na “Maďarských hraniciach”, proti Maďarom.
  Ponúkam Ti fóbickú víziu: EU t.j. Merkelová pre moslimských migrantov stiahne v rámci embarga priemysel z východu EU. Nemecký priemysel porastie, firmy sa vrátia do Nemecka, Východný gastarbeiter bude vyhostený.

 • Klement napísal: 13. septembra 2015 o 19:54
  Pán Klement, neuvádzate svoje celé meno, nevadí mi to, určite máte na to svoj dôvod.Je pravdou, že počas 3 rokov som sa stretol s príspevkom od Vás prvý krát.Určite máte na to tiež svoj dôvod.Píšete:”Mne začina tento náš portal/web pripomínať stav akoby sa na Slovensku nič iné ani nedialo. V príspevkoch nám vnucujete svoje správy z práve prečítaného senzáciechtivého periodika. Rozkvákali ste sa ako vrany, akoby nik ďalší nevedel čítať a bol odkázaný na vaše zaručene najnovšie správy. Podceňujete nás, čitateľov a semo-tamo prispievateľov”.”Píšme názory a nie výňatky od sl. Hrkotovej”.
  Podľa mňa sú aj v tejto rubrike názory a veľmi veľa rôznych názorov.Iba ten Váš tu zatiaľ nebol a verte mi, že rád si prečítam každý jeden.Teda aj ten Váš.Môžete mi veriť, že nikto /aspoň mne to tak nepripadá/ žeby niekto niekomu vnucoval správy z práve prečítaného senzáciechtivého periodika.Osobne tiež verím, že každý vie čítať a na najnovšie zaručene najnovšie správy nie je odkázaný.
  Predsa len.Sú aj iné rubriky, kde sa nepíšu správy/linky zo senzáciechtivých denníkov, prípadne v minimálnej miere.Niektoré uvediem:Poradenstvo, Zákon 328 plné znenie, Diskriminácia výsluhových dôchodcov, 3.výročie nevalorizácie, Zákaz práce pre dôchodcov nad 63 rokov, Návrh zákona o štátnej službe..atď.,atď…Je pravda tiež, že doposiaľ ste sa ani v týchto rubrikách nevyjadril.Všetko sú to tiež dôležité témy.Až Vás môj príspevok nezaujal, poprípade nudil, kľudne ho preskočte, poprípade si ho nevšímajte.Je to tiež iba jeden z množstva názorov.

 • Táto migračná situácia o ktorej média denne niekolkokrát menia najnovsie správy je velmi smutná a nebezpečná.
  Mne začina tento náš portal/web pripomínať stav akoby sa na Slovensku nič iné ani nedialo. V príspevkoch nám vnucujete svoje správy z práve prečítaného senzáciechtivého periodika. Rozkvákali ste sa ako vrany, akoby nik ďalší nevedel čítať a bol odkázaný na vaše zaručene najnovšie správy. Podceňujete nás, čitateľov a semo-tamo prispievateľov. Predsa to, že si nemci nakládli do vlastného hniezda vieme už dávno. Teraz budú hľadať vinníkov (V4?), tak nebuďte škodoradostní, doplatíme na nemcov tak či tak a nevypisujte (neopisujte) všetko čo najdete v Novom čase (alebo Aktuálne.sk a pod), dnes píše tak, zajtra onak, nechajte priestor aj pre môj (náš) vlastný rozum. Píšme názory a nie výňatky od sl. Hrkotovej.

 • Nemecko už nezvláda prílev utečencov. Uzavrie hranice s Rakúskom a zavedie kontroly
  Dnes 17:30
  TASR, Aktuálne.sk
  ……… tak to dopadne, ak niekto poučuje, kým sú masy ľudí v Taliansku, Grécku, Macedónsku, Maďarsku,
  Rakúsku. Ajhľa prijímajú opatrenia , ktoré odsudzovali. Takže je načase v Maďarsku zbúrať plot a pustiť migrantov na sever na Slovensko a do Poľska. A svoje hranice zavrieť. Hm, 3 dni stačí , aby Nemecko pochopilo to , čo im “prezieraví hovorili ” pred 3 mesiacmi.
  KONTROLY NA HRANICIACH EU.

 • A len dodatok:
  Ľudia nekolaborujú, kolaborujú politické špičky.
  Armády nekolaborujú, kolaborujú politické špičky.
  Nekolabujú politické špičky, kolabujú ľudia.

 • Na margo všetkých príspevkov si myslím, že najväčšia bezpečnostná hrozba je, že zdravý sedliacky rozum
  a názor ” prekryje obchod, cynizmus, politické a mocenské hry, keď názor a postoj ” väčšiny ” je manipulovaný
  politicky, mediálne, prázdne slová za judášsky groš.
  Poviem jednoduchý príklad: Dobrovodský, slušný človek s neslušnými susedmi . /slušne povedané/ . Veľa slov, veľa politických a štátnych ” sľubov” , nie zákon, nie podpora, nie ochrana Dobrovodského, ale úplne zvrátene podpora a pomoc ľuďom, ktorí narušujú súžitie.
  Za x -- rokov sa tento príbeh tiahne a slušný človek Dobrovodský ťahá za kratší koniec.
  A zložitý príklad , ale na tejto báze: Migranti , utečenci: Zúžim len na Sýrskych utečencov.
  Pre tých, čo počúvajú len média a politikov :
  -- Sýria má cca 15 000 000 obyvateľov, Assad je jeden z posledných legitímnych predstaviteľov po africkej a arabskej “jari ” , -- rozumej deštrukcia spoločenského zriadenia v Líbyi, Afganistane, Sýrii, Iraku, Egypte, Iráne.
  Ale k Sýrii / bývala francúzska kolónia, dlhé roky proruská, v roku 1991 , ako partner koalície v boji 1991 proti Iraku dostal Assad / Sýria / 3 mld. dolárov od koaličných spojencov. Sýrsky vojak štátnou doktrínou nepriateľa, kto je kto, že spojenec je nepriateľ, nepriateľ spojenec.
  Máme vlastnú skúsenosť :
  1938 -- mobilizácia na obranu republiky po mníchovskú zradu, ČSR ako súčasť demokratickej Európy
  1939 -- Samostatný štát a vyhlásenie vojny ZSSR. SR ako spojenec fašistického Nemecka
  1944 -- SNP prihlásenie sa k protifašistickej koalícii s výrazným podielom ZSSR
  1945 -- ČSR v rámci mocenského rozdelenia sveta
  1989 -- ČSR v rámci mocenského rozdelenia sveta
  -- tak hrá marioneta ” Slovensko ”
  -- tak hrá marioneta ” Sýria ” ň
  V roku 1938 bolo heslo ” v Madride sa bojuje o Prahu ”
  V roku 2015 by malo byť heslo ” v Damašku sa bojuje o Bratislavu”, alebo spätne u Dobrovodského sa bojuje o právo človeka žiť. Či rómovia, homosexuáli, moslimovia majú práva, ktoré treba chrániť. Ak neporušia práva iných.
  Klamstvo v číslach:
  ad. Miro Palfi : 11. september 2015 v 19:51
  » Svet — zdroj: HN : UNICEF , OSN, EU ako zlí štatisti
  Peter Salama tvrdí : 11 500 000 Sýrčanov opustilo domovy, 4 000 000 sú už v Iraku, Turecku, ešte 8 000 000
  uteká. Tak len štatisticky : IS a Assad vyhnali 3/4 ľudí z domovou. / napadla mi pararela s občianskou vojnou
  v Severnej Amerike z 19 storočia a ďalšia zo Slovenska : vpadli Turci na Poniky… / A riešenie vo vlastnej krajine, nie útekom.
  Mimochodom: V Sýrii je 8,3 % kresťanov, nie katolíkov. A máme problém medzikresťansky ,
  sobáš dvoch mladých ľudí , keď jeden je katolík a druhý pravoslávny, grekokatolícky, evanielický…
  je problém.
  Sme nepripravení , nejednotní, nemáme priestor a prostriedky, nemáme vyriešené vnútorné problémy,
  politicky kohúti na smetisku , ktorí hovoria o charite, miesto o ” bazálnom základe a postojoch.
  Politické besedy dnes na TA3 a STV 1 dnes o ničom podstatnom. Tak ako vystúpenie o stave EU , žiadne výsledky, len dôsledky , bez reálnej vízie riešenia, mimo prijať, pomôcť .
  Priznávam, môj príspevok môže vyznievať , ako trepot 2 na 3. Ale to je len reakcia na myš maš ,
  ktorými nás kŕmia , akoby sme boli absolútni, beznázoroví hlupáci.

 • http://aktualne.atlas.sk/utecenci-casovana-bomba-pre-nemecko/zahranicie/europa/#videoArticle
  Utečenci -- časovaná bomba pre Nemecko?
  Dátum: Dnes, Čas: 00:00, Autor: Radovan Krčmárik, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  BERLÍN/BRATISLAVA – Nemci si z utečeneckého koláča možno odhryzli viac, ako dokážu stráviť. Jedna vec je totiž státisíce cudzincov prijať a druhá začleniť ich do spoločnosti. A to v čase, keď Nemecko nedokázalo integrovať ani množstvo starších prisťahovalcov.
  TROCHA ČÍSIEL -- výber z článku…STRACH Z OPAČNÉHO NÁZORU
  Spolková vláda Angely Merkelovej počíta, že by krajina do konca roka mohla prijať až 800-tisíc utečencov.
  Jedným z tých, ktorí pozbierali odvahu, je 67-ročný Heinz Buschkowsky, obľúbený komunálny politik SPD. Predstavu, že Nemecko dokáže prijať 500- či 800-tisíc utečencov ročne a plne ich začleniť do života, považuje za „sociálnu romantiku“.
  Buschkowsky pritom vie, o čom hovorí. Takmer 15 rokov bol starostom berlínskej mestskej časti Neukölln, smutne preslávenej svojou kriminalitou.Z viac ako 320-tisíc obyvateľov tam až 40 percent tvoria ľudia cudzieho pôvodu – najmä Turci a Arabi. (V celom Berlíne žije asi 200-tisíc ľudí s tureckými koreňmi. Najviac ich je práve v Neuköllne.)Buschkowsky bol známy ako rázny starosta, ktorý sa nebál povedať, čo si myslí. Politická korektnosť podľa neho nie je na mieste, keď treba pomenovať skutočné problémy. A to aj robil.Už v roku 2004 vyhlásil, že systém „multi-kulti“ v Nemecku zlyhal, pretože menšiny, ktoré chce štát integrovať, o to ani nemajú záujem. Namiesto toho vytvárajú v mestách „paralelné spoločnosti“.Turci, ktorí do Nemecka prichádzali za prácou už od 60. rokov minulého storočia, majú tiež problémy. A to sa ich pritom približne 193-tisíc v rokoch 2007 až 2011 vrátilo do Turecka, pretože sa v Nemecku nevedeli uplatniť.Podľa informácií, ktoré pred dvoma rokmi zverejnila Spolková agentúra pre prácu, žije v súčasnosti v Nemecku asi 16 miliónov ľudí cudzieho pôvodu – prisťahovalci a ich deti, ktorí do krajiny prichádzali od 50. rokov uplynulého storočia.Viac ako polovica z nich – 8,8 milióna má už nemecké občianstvo. Na pracovnom trhu sa im však príliš nedarí. Vyše tretina všetkých nezamestnaných v Nemecku má zahraničný pôvod a ešte viac ich berie sociálne dávky – tvoria asi 40 percent všetkých poberateľov.Kritizoval tiež štedrú sociálnu politiku štátu. Navrhoval, aby rodiny nedostávali sociálne dávky, ak ich deti nechodia do školy.
  Neúspešní pri hľadaní práce
  To, čo tvrdí bývalý starosta, dokazujú i oficiálne údaje. Štatistika potvrdzuje, že aj keď má Nemecko pomerne nízku nezamestnanosť, problém nájsť si prácu majú hlavne cudzinci.Až 55 percent Libanoncov, 46 percent Iračanov a asi 37 percent Afgancov a Iráncov je dnes v Nemecku bez roboty. Ani Ukrajinci, Rusi, Kazachovia či Vietnamci to nemajú ľahké. Aj pri nich sa nezamestnanosť pohybuje medzi 22 až 30 percentami.
  Bránia sa integrácii. -- Nejde však len o zamestnanie.
  Zo štúdie, ktorú v minulosti vypracoval Spolkový úrad pre migráciu a utečencov, vyplýva, že kým Poliaci, Gréci, Taliani či prisťahovalci z bývalej Juhoslávie spravidla nemajú problém so začlenením, Turci sa integrácii bránia. Každý piaty z nich ani neovláda jazyk.Zatiaľ čo priemernému Poliakovi stačia už dva roky na to, aby sa prispôsobil a integroval, mnohé turecké rodiny to nedokážu ani v tretej generácii.
  Dôvodom môže byť fakt, že často žijú izolovane – bývajú v tureckých štvrtiach, čítajú turecké noviny, cez satelit sledujú turecké televízie, deti posielajú do škôl s prevahou tureckých detí, nakupujú v tureckých obchodoch…
  Kým iné národnosti bývajú vo štvrtiach s Nemcami, Turci dávajú prednosť „getám“ – bývaniu so svojimi krajanmi. Až polovica z nich neudržuje žiadne kontakty s Nemcami.
  Varovanie pre budúcnosť
  Veľké rozdiely badať aj vo vzdelaní. Takmer dve tretiny Poliakov v Nemecku má napríklad ukončenú strednú či vysokú školu, z Turkov dosiahlo také vzdelanie len 41 percent. Až sedem percent tureckých žien sú analfabetky.Turkyne tiež tvoria väčšinu žien, ktoré nepracujú, lebo zostávajú v domácnosti. Až 70 percent z nich sa nevyučí žiadnemu odboru. Zväčša sa vydávajú ako dosť mladé – v priemere v 23 rokoch (celonemecký priemer je 33 rokov) a spravidla majú dve deti…
  To všetko má dopad na ich uplatnenie na pracovnom trhu – zo sociálnej pomoci, tzv. Hartz IV, žije v Nemecku viac ako 15 percent Turkov.
  …viac v linku navrch príspevku.

 • http://hn.hnonline.sk/svet-120/tvrda-odpoved-pre-orbana-z-rakuska-vas-postup-pripomina-nacizmus-908030 -- zdroj: HN
  Tvrdá odpoveď pre Orbána z Rakúska. Váš postup pripomína nacizmus.Rakúsky kancelár sa pustil do kritiky prístupu Maďarska k utečeneckej otázke.Rakúsky kancelár Werner Faymann prirovnal postup maďarského premiéra Viktora Orbána v utečeneckej kríze k nacistickej rasovej politike, napísala dnes tlačová agentúra DPA.”Rozdeľovať ľudské práva podľa náboženstiev je neprijateľné,” povedal Faymann pre nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel. Za podobný postoj si kritiku v európskom parlamente vyslúžil aj slovenský premiér Robert Fico.
  „Nevylučujem, že nejaké rodiny môžu byť prijaté, ale len na princípe dobrovoľnosti. Dokážem si predstaviť napríklad kresťanské rodiny zo Sýrie, ak budú ohrozené. Musíme povedať, na čo máme, čo sme schopní zvládnuť, čo neohrozuje našu entitu a kultúrnu podstatu,“ povedal premiér po zasadnutí vlády v Ružomberku v júni.
  “Strčiť utečencov do vlakov s presvedčením, že pocestujú niekde úplne inde, to vyvoláva spomienky na najtemnejšie časy nášho kontinentu.”
  Faymann nadhodil aj otázku finančných sankcií pre štáty Európy ako Maďarsko, ktoré budú odmietať kvóty pre rozdelenie utečencov v únii. “Na zvládnutie pohybu utečencov potrebujeme tresty proti tým, ktorí sa prehrešia voči solidárnosti,” vyhlásil šéf rakúskych sociálnych demokratov. Ako príklad spomenul krátenie prostriedkov zo štrukturálnych fondov, z ktorých majú prospech najmä východné štáty EÚ, uvádza DPA. Agentúra pripomína, že systém kvót by mohol byť v únii presadený aj kvalifikovanou väčšinou.
  Orbánov kurz v utečeneckej kríze dnes ostro kritizoval aj nemecký vicekancelár a predseda nemeckých sociálnych demokratov Sigmar Gabriel. “Je povinný dodržiavať európske právo a musí politickým väzňom poskytnúť ochranu,” citovala ho DPA. “Nemôže utečencov jednoducho nechať v takých zlých podmienkach a odsunúť ich späť,” vyhlásil Gabriel..
  .
  K aktuálnym bezpečnostným hrozbám.Budem parafrázovať z dnešného obedňajšieho žurnálu spravodajskej televízie TA3.Čo sa týka utečencov pred vojnovými konfliktmi, tak v Grécku počas 24 hodín sú ich policajti schopní zaregistrovať približne 200 utečencov.Zároveň bolo oznámené, že od pondelka do dnes, prešlo z Maďarska do Rakúska…atď., približne 16.000(tis.) utečencov, t.j., na deň približne 3.000(tis).Je pre mňa ťažko vysvetliteľné, ako môžu byť všetci zaregistrovaní?Matematika nepustí…je predsa dostatočne medializované, že poniektorí utečenci odmietajú registráciu, odtlačky prstov, či sa jednoducho rozutekajú, poprípade poniektorí sú aj agresívny.Najmä až sú uprednostňovaní Sýrski utečenci pred ostatnými.Napr. včera bol dostatočne medializovaný ich “pochod” z Maďarska do Rakúska, keď musela byť dokonca odstavená diaľnica a obchádzka bola cez Slovensko.Z toho vyplýva, že podľa ne/registrácie ani ne/vieme koho všetkého v Európe máme.A zdá sa , že migračná -- utečenecká vlna tak skoro neutíchne…

 • » Svet -- zdroj: HN
  Do Európy môžu zamieriť ďalšie milióny sýrskych utečencov, varuje UNICEF
  Ak sa nepodarí ukončiť konflikt v Sýrii, môžu sa na cestu do Európy vydať ďalšie milióny utečencov. Uviedol to dnes regionálny predstaviteľ Detského fondu OSN (UNICEF), ktorého citovala agentúra Reuters.”Zo Sýrie by mohli odísť ďalšie milióny a milióny utečencov, ktorí môžu napokon zamieriť do Európskej únie a do ďalších oblastí,” povedal regionálny riaditeľ UNICEF pre Blízky východ a severnú Afriku Peter Salama.
  V tejto súvislosti upozornil, že v Sýrii stále žije takmer osem miliónov obyvateľov, ktorí museli v dôsledku vojenského konfliktu opustiť svoje domovy.Od začiatku konfliktu v Sýrii v roku 2011 muselo svoje domovy opustiť už vyše 11,5 milióna ľudí. Takmer štyri milióny Sýrčanov ušli do susedných krajín, z toho polovica do Turecka.

 • Doplnenie predchádzajúceho príspevku.V týchto novinách tomu rozumiem ináč:
  http://www.aktuality.sk/clanok/303908/nie-kvotam-na-utecencov-dnes-europarlament-opat-hlasoval/
  …uvidíme.

 • K príspevku 10.9.2015 o 18.55
  Poslanci za Smer na základe uznesenia slovenského parlamentu kvóty odmietli, aj keď hlasovali za rezolúciu, ktorá v sebe obsahovala finančnú pomoc krajinám, ktoré sú najviac postihnuté prílevom utečencov. O kvótach sa hlasovalo osobitne, Európskym parlamentom prešli.
  http://www.sme.sk/c/7997769/europoslanci-schvalili-kvoty-o-ich-prijati-vsak-nerozhoduju.html?ref=avizocl
  Možno to vie niekto upresniť, aby nevznikla dezinformácia.Ja som sa dočítal rozporuplné informácie…aj…aj…Záleží, ktoré noviny prečítame.

 • Pre Vlada Petríka:
  Dokonca vzápäti to zopakol v Ukrajinčine aj sám Jaceňuk-ktorého mimochodom mám rád asi jak pes ježa…Ale tiež mi neostáva, len súhlasiť s tým výrokom.

 • ad. Miro Palfi : 10. september 2015 v 18:55
  :good: :good: :good:

 • http://www.aktuality.sk/clanok/303796/policia-si-vytipovala-nenavistnych-diskuterov-chysta-sa-zasiahnut/
  Polícia si vytipovala ? , Chystá sa zasiahnuť ? Zastrašovanie, či varovanie ?
  V súlade s Ústavou SR a Zákonmi SR ? Nie je bezpečnostná hrozba, ak to nie je ” objednávka viz :
  na otráveného psa, iča vyzlečená z uniformi, vítanie starého …ja, takú Ti jednu …ebnem, zastrelím ……,
  Nenávisť nie je trestný čin. Ak sa čin nestal, úmysel môže byť právne posúdený…..
  p. premiér dnes povedal: ” robia z nás idiotov ” , súhlasím. Môžeme sa právne brániť ?

 • Pozrel som si to hlasovanie Európskeho parlamentu.Len teraz ako.Veď Smer-SD v EP /vyššie schodište/, hlasoval za kvóty /mimo jedného poslanca/, PROTI vládnemu Smer-u SD na vládnej -- národnej -- republikovej úrovni, reprezentovanej pp. Ficom, Lajčákom, Kaliňákom…./nižšie schodište/.Mne tu vychádza ROZPOR. Vládnuci Smer-SD HLASOVAL PROTI vládnucemu SMERU -- SD.Sami proti sebe.Aby som ostal slušný: Kto tu koho opíja rožkom?Zrejme sa niekde vloudila chybička.Reálne tie kvóty pre utečencov vyzerajú na diktát Bruselu.My -- Slovensko a Slováci, sme predsa pre utečencov prístupní aj bez kvôt a možno aj vo väčšej miere ako s kvótami.Bolo to už veľa krát deklarované.Ale nie takto -- nariadením z Bruselu…
  http://www.aktuality.sk/clanok/303796/policia-si-vytipovala-nenavistnych-diskuterov-chysta-sa-zasiahnut/ -- zdroj aktuality.sk
  …tu ťažko k tomu niečo napísať.Väčšina ľudí myslí rovnako, iba hovorí, alebo napíše rôznou formou -- každý svojským spôsobom.

 • ad: Sajdy : 10. september 2015 v 17:38
  Sajdy, Sajdy, Sajdy…… čo chceš anonymne povedať ? Kde je Tvoj hlas ? Za, proti, zdržal si sa, alebo len
  beznázorové info ? Aby si po boji povedal, že si generál ?
  Proti povinným kvótam sa postavil Richard Sulík (SaS), Jana Žitňanská (NOVA) a Branislav Škripek (OĽANO).
  Za návrh hlasovala Monika Flašíková-Beňová (SMER-SD), Miroslav Mikolášik (KDH), József Nagy (Most-Híd), Boris Zala (SMER-SD) a Vladimír Maňka (SMER-SD).
  Hlasovania sa zdržali Pal Csáky (SMK), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Monika Smolková (SMER-SD), Ivan Štefanec (SDKÚ-DS) a Anna Záborská (KDH).

 • Ešte jeden link :bye:
  Príspevok p. “Sajdy” neobsahoval názor iba link. Príspevky bez názoru pisateľa budú vymazané.
  webmajster

 • Bezpečnostnou hrozbou sú aj susedia. Aké pokračovanie má príbeh p. Dobrovodského s jeho rómskymi susedmi ? Viem, že sa postavil kontajner, angažoval sa osobne p. Kaliňák. Predpokladám , že slušný človek
  spokojne žije.

 • Prečíajte si aj komentáre
  Príspevok p. “Sajdy” neobsahoval názor iba link. Príspevky bez názoru pisateľa budú vymazané.
  webmajster

 • ad: Sajdy : 10. september 2015 v 16:33
  Myslím si, že bude v poriadku, ak poviete názor a zdokumentujete príspevkom z webu. Ak prevládne na tomto webe to, čo sa “normálne” nedá ” v klasickej demokracii, máme ” vymaľované “.
  Poviem na príklade ” Slovenského hokeja ” , zdá sa, že je vymaľované. SZH si kúpil a hokejové legendy sa predali. Teda, ešte nie všetci. Uvidíme , kto prijme reprezentáciu z hráčov NHL. Neobstojí argument, robím pre Slovensko, trénujem mládež.
  Slovenská kultúra a satira vymaľovala už dávno. Stačí umelcovi zaplatiť. Netreba nič zakazovať. Kto odbočí,
  “nevzne ” si. ” Svedomie národa ” sa stratilo v ” biznise ”
  K veci:
  Mne nevadí prechod vozidiel jednotiek USA. Vadí mi, že to pripomína ” nástenkový tender ” ,
  alebo slovami premiéra R. Fica z predchádzajúceho príspevku, “robia z nás idiotov”. Ak bude prechádzať ” cudzia jednotka ” , je povinnosťou dľa kompetencie vlády SR, MNO SR, MV informovať.
  Na základe čoho, kedy, kto prečo.
  K webu:
  Tento web by mal byť fórom, kde môže každý vyjadriť názor. ale nestať sa nástrojom nikoho nistrany, nivysielača.
  Ak ZV SR pochopí, že väčšina sympatizantov bezpzloziek sú len ” nútení odídenci ” , pre ” apatiu , mlčanie, nestaranie sa o aktuálnu situáciu vedením ZV SR stane sa súčasťou ZV SR. Ak nie, je riziko, že sa zradikalizuje
  podľa Vášho príspevku.
  A k Vám Sajdy:
  pseudonym je nedôveryhodný, asi máte dôvod , rešpektujem pseudonym. Môžete mi povedať dôvod, prečo neuvádzate svoje meno ?
  :unsure:
  môžem si myslieť, že ste prezident ZV Švec
  :wacko:

 • Príspevok p. “Sajdy” neobsahoval názor iba link. Príspevky bez názoru pisateľa budú vymazané.
  webmajster

 • Z dnešnej tlačovej besedy Jasenčuk -- Fico, mi ostalo v mysli pejoratívne vyjadrenie , v ktorom plne súhlasím s premiérom SR p. Ficom.
  ” Robia z nás idiotov” .
  Príklad nie je len ” ropa a plyn ” a tranzit cez Ukrajinu a Slovensko.
  Ale aj výzbroj :
  Stíhačka piatej generácie T-50 je o 30 percent lacnejšia, o dve tony …
  archiv.extraplus.sk/content/view/2345
  Ruské tanky : zpravy.idnes.cz/rusko…tank…-/zahranicni.aspx?c
  atc…atc…
  Máme logistickú výrobnú základňu, odborníkov, ale .., nebudeme vyrábať , len kupovať.
  Vlastne nerobia z nás idiotov, my sme idioti, lepšie povedané ” prijímame, aj keď vieme, že je to o inom, ale
  ” vyhovuje to”.
  Dopad narušenia ” globálnej rovnováhy ” v Európe, Afrike, v Arabskom svete , roztáča špirálu, na ktorú môžu doplatiť všetci. Svet ustal Európu, rozpad RVHP, VZ, konflikt v bývalej Juhoslávii, rozdelenie Československa.
  Snáď to bude tak , aj so súčasnou migračnou vlnou, aj keď sa ukazuje , že ” EU stavia na piesku ” a prišiel dážď a “dom sa rozsypáva”.
  Viem, že všetci trochu sčítaní vedia, ale mlčia z rôznych dôvodov. Nuž a potom o osudoch rozhodujú “hráči” , “malé duše ” vo veľkých domoch.

 • Aby to nebolo iba o slobode slova, tak pár viet aj k aktuálnym bezpečnostným hrozbám.O 15.00 v správach na TA3 prebehli informácie o utečencoch.Zaujalo ma z bezpečnostného hľadiska.Pri interviu s utečencom, /v Maďarsku/ prvé čo ho zaujímalo bolo, ako sa bude ďalej zaobchádzať s jeho odtlačkami prstov…Zaujala ma ďalšia vec/informácia: z Nemecka uniklo do Švédska 1.200(tis.) utečencov.25 percent z nich zmizlo.Viac v médiách rozoberané nebolo, ale ako zmizlo 300 utečencov?Utiekli?Boli registrovaní?Neboli registrovaní?Boli bezpečnostne preverení?Iba dúfam, že z nanútených prerozdelených 160.000(tis.)/na začiatku/ nezmizne tiež 25 percent, čo by robilo 40.000(tis). “zmiznutých”…
  Práve mi došla SMS -- pomôžte prežiť deťom a rodinám na úteku -- má hodnotu 5 eur a rovná sa jednému hygienickému balíčku.Ďakujeme.Magma. Veľmi rád prispejem na utečencov aj viac, ako odo mňa neviem kto, žiada 5 eur.Až o pomoc požiada oficiálne Červený kríž, poprípade bude zverejnená vo verejnoprávnych médiach oficiálna požiadavka vlády SR.Určite neostanem bokom.Ale na mimovládky, neziskovky, či nechcem privolávať na “podvodníkov” nereagujem…
  …Na druhej strane sú publikované v médiach informácie charakteru:Utečenci sú ako zo škatuľky, čistučkí a oholení. Vybavení najmodernejšími telefónmi.Nemecká vláda pre nich vyčlenila -- zvýšila rozpočet o 6 miliárd eur naviac …samé pozitívne publikované informácie tohoto druhu…

 • Chcel som Miro, Jožo, Vlado… napísať: Tak dajak! Ale musím napísať: Presne tak!

 • http://hn.hnonline.sk/svet-120/brusel-otaca-cast-migrantov-bude-nemilosrdne-deportovana-904995 — zdroj HN.
  “Budeme s najvyššou tvrdosťou právneho štátu postupovať proti podnecovaniu nenávisti voči cudzincom, a to aj na internete,” povedala ďalej Merkelová. Uviedla tiež, že Nemecko sa nemieni vzdať svojich hodnôt.
  .
  “Keď tu bola aféra ohľadom Charie Hebdo, tak sa všetci dali nafotiť v pochode, že tu je prvoradá sloboda slova. Videli sme tie karikatúry, ktoré hrubo urážali náboženstvo, to bolo dobre. Vtedy sa upozorňovalo, že to nie je s kostolným riadom, toto už presahuje toleranciu náboženstva… Ale to sa toho potom popísalo, že tu je sloboda slova…. Teraz keď sa niečo povie, …”vybraté z príspevkov int.novín aktuálne.sk.
  Môj názor…Chceli by diktát EÚ a zavrieť každému ústa, bez práva na jeho vlastný názor.Nechcú diskusie.Minule podobný impulz zaznel z Poľska, včera bol v príspevkoch pod článkami spomínaný nejaký “rozhlas v SR”…atď..
  Sú už internetové denníky, kde sa pod článkami nemôže k danej téme diskutovať.Prečo asi?Lebo Slováci nie sú vrecom udretí.Vyzerá to tak, že Brusel /západná EÚ/ vyšla s vyhrážkami, pokutami, väčšou cenzúrou a ohlupovaním, ako to bolo aj za totality u nás.No, škoda reči.Požičiam si od Joža Šamaja — “psí hlas do neba nedôjde”…

 • Vladimír Petrík, Milan Faltin, Miro Palfi
  -- plne súhlasím s tým, čo píšete, prezidentovi sa nedá rozumieť, pokiaľ rozmýšľame s chladnou hlavou, s poznaním situácie a pozadia toho čo sa okolo nás deje, s informáciami nie iba z jedného zdroja… je nepochopiteľné veľa z toho, ako sa niektorí “politici” , tzv. a samozvaní odborníci a analytici či politológovia snažia prezentovať… niekedy sa žiada otázka -- za čie peniaze valia debiliny do hláv našich občanov? Horšie však je to, že veľa ľudí im to “žerie”…. ak si niekto prečíta argumentáciu viacerých názorov, čo si vyberie napríklad z reči ministra obrany USA, ktorý povie ako samozrejmosť, že proti ISIS nasadia AL-Kaidu? Čo si normálny človek povie, keď si prečíta, že USA je proti tomu, aby Rusi pomohli Sýrii v boji s ISIS? Prečo ľudia neutekali z Líbie za plukovníka? Prečo utekajú zo Sýrie až teraz, keď vojna tam je už niekoľko rokov? Šetrili tisícky dolárov na útek? Prečo po dlhých tisícoch km vyzerajú ako zo škatuľky, čistučkí a oholení ? Kam stále telefonujú? Jeden vedľa druhého má lepší mobil ako hocikto z nás… Maďari postavili “žiletkový” plot, sú odsudzovaní…kto odsúdil plot na Mexickej hranici? Kto vie, kto z “migrantov” je kto? Bez dokladov, bez záujmu o prácu, iba jedno im je jasné -- chceme do Nemecka, Švédska…. Koho zaujímajú naši bezdomovci, nezamestnaní, ľudia v núdzi? Kto im niečo dá? Koľko stojí jeden “migrant”? Nedali by sa tie peniaze využiť pre ľudí, ktorí to potrebujú u nás? Škoda slov, ako sa hovorí -- psí hlas do neba nedôjde….prijal by som, keby každý z našich spoluobčanov, ktorí chcú tak veľmi pomáhať tým “chudákom”, aby ich oslovili, že im chcú pomôcť a nasťahujú ich ku sebe, že ich zamestnajú a zaplatia ako našich zamestnaných… potom sa ich opýtam, prečo tak neurobia s našimi bezdomovcami a nezamestnanými…. howgh….

 • Moje lopatistické pochopenie utečencov pred vojnovými konfliktami -- aby som nevmiešaval politiku, uvediem príklad.V priebehu druhej svetovej vojny pri bojoch boli mnohí ľudia, aj blízky príbuzný evakuovaní -- boli utečencami z miesta bojov.Utekali peši, aj na vozoch s koňmi do najbližšej lokality, miesta, dediny, kde práve boje neprebiehali.Mnohokrát im bola ponúknutá ako úkryt maštaľ, v lepšom prípade od domácich stodola.Napriek tomu boli radi, že si zachránili holý život…
  …podobní utečenci ostali v Turecku, či Libanone.Lenže tí všetci utečenci, ktorí žiadajú o azyl v Nemecku, Rakúsku…atď., zároveň odmietajú ísť do krajín východnej Európy /Slovensko, Česko, Maďarsko/, z čoho jednoznačne vyplýva, že väčšina budú ekonomickí imigranti.Až by sme odmysleli bezpečnostné hrozby, ktoré je ale potrebné mať neustále na pamäti, tak tam ešte u mnohých môžu byť rodinné väzby na rodinných príslušníkov v západnej Európe.Výsledok -- na Slovensko nechcú.Nepochopil som význam slovného spojenia biele Slovensko.Veď až by sa to malo týkať imigrantov, utečencov, cudzincov, tak tí predsa na Slovensku žijú.Dokonca v určitom období sme ich prichýlili okolo 10.000(tis). Ibaže by to slovné spojenie prezident SR pán Kiska myslel v nejakom inom slova význame.Možno som prehliadol…

 • K Vlado Petrík, dňa 07. 09. 2015 o 18:09 a 20:31hod. a Miro Pálfi medzi tým:
  Možno mal na mysli- s tým bielým Slovenskom- naše zaužívané obyčaje, keď sme my nestraníci-“bielogvardejci”, po pracovnej dobe, a pred pravidelnou každomesačnou schôdzou stranickej skupiny, zbehli do “Hajtola” (pre neznalých okolností-krčma na prvom kilometri od kasáreň SNP v PO, smerom do mesta), a držali flek pri stole kamarátom straníkom, aby nám poreferovali, aké dôležité veci sú na programe na najbližší mesiac, prípadne čo sa podarilo bezo zbytkov zrealizovať v predchádzajúcom mesiaci .Eventuélne, čo nové tzv. “kapustné hlavy” najbližšie ešte vymyslia-proste čo sa dá ešte od nich čakať v najbližších hodinách a dňoch?

 • http://aktualne.atlas.sk/ombudsmanka-preveri-postup-policie-voci-utecencom-v-medvedove/slovensko/spolocnost/
  Dátum: Dnes, Čas: 17:48, Zdroj: SITA
  Tiež sa pýtam.Už aj sám seba, či je to možné.Prestávam tomu rozumieť.To už Polícia by mala byť podľa ombudsmanky menej dôveryhodná ako utečenci, imigranti, prisťahovalci./legálny, či nelegálny/Ešte dokonca pod spoločným velením.Ťažko rozumieť, komu tu o čo ide.Asi ako píše Vlado Petrík.My, občania žijeme v rozdielnych svetoch.Samé neskutočné záhady…

 • Tretíkrát počúvam prezidenta SR a tretíkrát sa pýtam, či je to možné.
  Ním uvádzané ” biele Slovensko ” počujem prvýkrát v živote, krátku cestu prvýkrát, fašizmus, xenofóbiu v jeho výklade je pre mňa marginálne, kresťanske a občianske charitatívne za glorifikované. EU za glorifikovanú.
  To podstatné -- postoj obyčajných občanov , nie extrémistov ” nepovšimnutý “.
  Asi žijeme v rozdielnych svetoch. Hlavne srdcom a charakterom. Nerozumiem jeho slovám “nerozdeľovať východ západ “. EU je rozdelená v ekonomických , sociálnych ukazateľoch . Nechcem byť zlým prorokom, ale
  ak bohatý západ vymení tisíce legálnych ekonomických migrantov zo Slovenska za tisíce nelegálnych migrantov z Arabského sveta, zrazu bude zo solidarity zisk. Pre západ EU. Pre tisíce Slovákov vrátivších sa na Slovensko tragédia.

 • A na okraj : koľko Slovákov, ekonomických migrantov pracuje dnes v zahraničí? 130 000? Menej, či viac ?
  Otcovia rodín, matky, deti. Legálny, nie živelný exodus zlyhajúcej a bezradnej EU, alebo premyslený krok,
  keď Mohamed ide k hore .

 • TA3 charakterizovalo vystúpenie prezidenta ako výzvu srdca a charakteru.
  Moje srdce bije a charakter je nemenný. Neviem, či to môže povedať človek, ktorý možno bude, je, či bude,
  či bol prezidentom.
  Nepamätám si “srdce a charakter ” prezidentov: Kováč, Šuster, Gašparovič , Kiska.
  Budem nasledovať každého, kto ukáže srdce a charakter , morálku a česť. Pána prezidenta Kisku,
  ak ukáže srdce a charakter . Slovenského prezidenta -- morálnu autoritu.

 • SOM PRESVEDČENÝ, že najstráženejšou hranicou Schengenu je hranica Slovensko -- Ukrajina. Je nepriepustná.
  SOM PRESVEDČENÝ, že túto hranicu by sme mali uvoľniť pre trpiacich Slovanov. Máme nedostatok ” mozgov ”
  odborníkov, nielen lekárov, zdravotných sestier. Slováci utekajú zo Slovenska na západ za
  lepším životom, tak ako migranti z Bangladeša, Sýrie, Iraku, Pakistanu, Líbye .
  OTVÁRAŤ cestu na východ je prirodzené. Globálne nevhodné ?
  Viem si predstaviť pomoc imigrantom z východu, viem si predstaviť všeobecného lekára z Ukrajiny, ktorému poskytneme ubytovanie zdarma, do roka ubytovanie pre manželku a deti, po troch rokoch aj pre rodičov. V súlade s právom. Ale aj pre poľnohospodára s podporou štátu. / Prenajať, predať prázdne domy a poskytnúť pre migrantov.
  Nerozumiem postoju Saudskej Arábie, nepustíme nikoho, dáme peniaze a stravu.
  Rozumiem postoju Slovenska: dáme jedlo, ošatenie, prikrývky, stany. Nepustíme nikoho bez platných pravidiel EU..
  Mám predtuchu, že západ si migrantmi vráti priemyselnú výrobu strojárskeho priemyslu, najmä automobilového späť do domovských krajín . A Balkán a V4 sa stane opäť v mocenskom členení ” pohadzovacia hračka ”
  Dnešné vystúpenie Prezidenta SR som nepochopil. Mám z toho zmätok. I tak, i tak . Príčiny, dôsledky pomiešané, výstupy pomiešané, nepochopil som odkaz: Suverenita, zákonnosť, či lokajstvo, humanizmus,
  ” také zachráň bobra, ale les nie je “

 • Krátky príspevok na túto tému -- názor na vlnu “utečencov” sa rôzni, to je normálne -- viac ľudí, viac názorov… média sa správajú presne tak, ako to od nich majitelia požadujú -- môj názor je ten, že ak neklamú, nehovoria plnú pravdu… je zaujímavé, že “utečenci” nehľadajú prácu, chcú ísť priamo tam, kde je podpora, nie práca… také informácie ako v tomto linku sa v TV človek nedozvie.. ale asi to bude tým, že novinárka nestojí na správnej strane hraníc…

  http://je-to-inak.livejournal.com/63445.html

 • Orbán posiela na hranice armádu: Môžu k nám prísť desiatky miliónov migrantov
  Mnohí prisťahovalci nie sú utečencami, ale chcú žiť život, aký žijeme my, tvrdí maďarský premiér. Sám tomu rozumie, ale nie je to možné.
  Nové pravidlá prisťahovalectva v Maďarsku začnú platiť 15. septembra, k hraniciam bude vyslaná armáda i pohraničná stráž. Vyhlásil to dnes predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého však nie je možné dopredu povedať, kedy budú hranice úplne zabezpečené, aj keď Maďarsko robí všetko preto, aby boli.
  Podľa agentúry MTI premiér v obci Kötse v Šomodskej župe na tlačovej konferencii ďalej povedal, že bez ochrany hraníc nemá význam žiadne európske opatrenie. “Migráciu treba držať pod kontrolou. Kým sa tak nestane, do Európy prídu desiatky miliónov. O tom zatiaľ politici v Európe váhajú hovoriť,” podotkol.”Tu nejde o státisíce migrantov, ale o niekoľko desiatok miliónov ľudí,” zdôraznil premiér a dodal, že zdroje prisťahovalectva sú nevyčerpateľné. “Mnohí nie sú utečencami, ale chcú žiť život, aký žijeme my. Ja tomu rozumiem, ale to je nemožné,” konštatoval.
  K otázke systému rozdeľovania migrantov na základe určených kvót Orbán vyhlásil, že by chcel počuť argumenty, pretože európska kultúra je postavená na stretoch argumentov. “Čo tým vyriešime, keď rozdelíme desaťtisíce, pričom prichádzajú nespočetné milióny migrantov,” položil premiér rečnícku otázku.
  Stretnutie s rakúskym kancelárom
  Orbán uplynulú noc viackrát telefonicky konzultoval situáciu okolo migrantov s rakúskym kancelárom Wernerom Faymannom. Podľa agentúry MTI premiér v obci Kötse v Šomodskej župe na tlačovej konferencii povedal, že na budúci týždeň sa s Faymannom stretne aj osobne.
  “Terajšia situácia je psychicky veľmi ťažká,” zdôraznil maďarský premiér, podľa ktorého každý ľutuje tých, voči ktorým treba zakročiť. “Nie je totiž riešením, že sa títo ľudia jednoducho zoberú a ochromia fungovanie celého štátu,” konštatoval.
  “Musíme si vynútiť spoluprácu a poriadok aj zo strany migrantov bez toho, aby polícia použila fyzickú silu,” poznamenal Orbán, ktorý vyjadril uznanie polícii za jej doterajší výkon.

 • Čo píšu v príspevkoch pod článkom občania -- vybrané z príspevkov…
  “Treba sa naozaj vážne zaoberať, či nezrušiť schengen a uzavrieť hranice. Čo budú hovoriť na túto situáciu Ukrajinci? Nás držíte za hranicami sľubmi o zrušení víz, a arabov púšťate k sebe len preto, lebo si to vynútili. Čo, keď si zoberú príklad z týchto ” okupantov ?” Budeme mať na východnej hranici takú situáciu ako Maďari? Prečo, EÚ nebola schopná prijať do schengenu RO a BG? Báli sa ich migrácie do EÚ , hoci sú tieto štáty členmi EÚ? Tak je fakt bordel v EÚ. Sme hlupáci, ktorí nechajú za seba rozhodovať ešte väčších hlupákov. Nikdy nebudeme rovnocennými občanmi EÚ. Vždy nám budú rozkazovať a vyhrážať sa”…

  Reagovať | Nahlásiť

 • Len tak narýchlo pridám Ľubo bod č. 10:
  Nevieme si poradiť s romskou menšinou už aspoň 25 rokov (od 1989-tého).Včera im zhorela nova cigánska škola v Snine, dneska pri Vranove vypukla epidemia žltačky, každu chvíľu vyvolávajú bitky v osadách aj mimo ních,dlhodobo, ale hlavne priebežne devastujú paneláky na Terase v KE a inde, okradnú ťa a keď mu dáš po papuli, tak ťa žandári zatknú pre výtržnosť… A nám tu idú nanucovať kadejakí Junkeri, Merkelky , Hollandovia… všelijaké kvotý a podobné nezmysly…

 • K Bodu 9/ -- komentára Ing. Ľubomíra Dubeňa 4. septembera 2015 o 20:38
  http://aktualne.atlas.sk/zdrvujuci-pohlad-do-doneckych-krytov-z-ukrajiny-hlasia-smrt-od-hladu/zahranicie/europa/
  PRIPOMIENKA PRE MÉDIA -- prenesené zo starého webu z rubriky Výzva proti vojne…svojho času mienkotvorné média o tragédie ľudí na východe Ukrajiny ani “nezakopli”…
  Je mi tiež úprimne ľúto všetkých obetí, aj jednotlivcov… Ale súhlasím s príspevkami pre do mnou.Zodpovednosť nesie ten, kto stav spôsobil…

 • Niekoľko aktuálnych postrehov k otázke utečencov:

  1. Bohaté štáty perzského zálivu neprijímajú svojich súkmeňovcov a nikto ich nekritizuje.
  2. Hlavný vinník exodu USA neprijíma utečencov a ďalší vinník Veľká Británia bokuje aj eurotunel
  3. Krajiny EÚ, kde utečenci prvýkrát vstúpili na jej územie (Grécko, Bulharsko) si neplnia povinnosti Schengenu a utečenci im nie sú vracaní.
  4. Turecko ako člen NATO a čakateľ vstupu do EÚ, ako bezpečná krajina by mala prijať všetkých utečencov z Iraku a Sýrie.
  5. Podľa zloženia utečencov (väčšina mladých mužov) sa dá usúdiť, že ide o ekonomických migrantov.
  6. Väčšina utečencov chce zakotviť len v bohatých krajinách EÚ (Nemecko,Veľká Británia a severské krajiny), to svedčí,že ide o ekonomických migrantov.
  7. Priame náklady na 1 utečenca v Taliansku sú 35 Euro denne. Koľko ľudí na Slovensku má čistý príjem 1.000 Euro?
  8. V Malackách v objekte bývalých kasární budú stany pre utečencov. V tom istom meste štát už dlhé roky nie je schopný zabezpečiť práva p.Dobrovodského a nechal ho samotného v boji s neprispôsobivými obyvateľmi a spravil z neho utečenca vo vlastnej krajine.
  9. Tzv. mienkotvorné denníky (podľa mienky mnohých tzv.prostitútky) a časť tretieho sektora znásilňujú väčšinu obyvateľov Slovenska srdcervúcimi výkrikmi, krokodílymi slzami a snímkami jednotlivcov-utečencov, pričom tragédie stoviek a tisícov utečencov a obyvateľov krajín, z ktorých utečenci pochádzajú ponechávajú bez povšimnutia. Kto z týchto “elít národa” ako sa sami titulujú protestoval proti akciám, ktoré hrubo znevážili medzinárodné právo v Líbyi, Sýrii a Iraku a zapríčinili smrť a utrpenie státisícov ich obyvateľov vrátane žien a detí?

 • ad. Miro Palfi : 3. september 2015 v 12:14
  :yes:
  EU ako Titanic, na horných palubách sa ešte veselo hrá poker.
  EU otvorila nižšie paluby a podpalubie pre migrantov. Jednotlivé paluby sa uzatvárajú, EU neohrozene
  pláva vpred. Na Slovensku chce požiadať o azyl minimum migrantov. To nie je len o tom, že mi ich nechceme, ani oni nechcú. Veľkou hrozbou je prinútenie migrantov povinne ísť na Slovensko, hrozba nebudú Slováci, hrozbou bude násilné držanie migrantov na mieste, kde žiť nechcú.

 • http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/prevalcovana-europa-898704 -- Zdroj Hospodárske noviny.
  Prevalcovaná Európa
  Robert Fico má v jednej veci pravdu. Keď Grécko nevládalo splácať dlhy nemeckým a francúzskym bankám, Brusel organizoval jeden summit za druhým. Až kým si nevynútil radikálne riešenie – prevod gréckych záväzkov na daňových poplatníkov eurozóny… A keď tu teraz máme rozsiahlu utečeneckú krízu, ktorá rozvrátila hranice a schengenský systém, EÚ spí. Júnový summit nevyriešil nič. Prioritou boli opäť veritelia Grécka a ich peniaze. Nie utečenecká kríza, ktorá sa „riešila“ okrajovo. Potom sa dlho nedialo nič. A nakoniec prezident EÚ Tusk oznámil, že summit k utečencom, samozrejme, bude. V októbri.
  Medzitým sa udiali vážne veci. Rakúsko jednostranne oznámilo, že zastavuje azylové konania. Aby bolo menej atraktívne pre imigrantov. Maďarsko jednostranne oznámilo, že na hranici schengenskej zóny postaví plot, ktorý má zastaviť prílev ilegálnych imigrantov. Británia jednostranne oznámila nulovú toleranciu k „ilegálom“. No a na druhej strane… Nemecko jednostranne ohlásilo, že bude prijímať všetkých utečencov, bez ohľadu na to, či sú legálni alebo ilegálni. A pri Sýrčanoch dokonca nebude rozlišovať medzi prenasledovanými utečencami a ekonomickými imigrantmi. Azyl má dostať každý Sýrčan – dozvedeli sa s prekvapením európske štáty. A prevádzačské mafie.
  Schengenský priestor sa zvrhol na korzo pašerákov. A ilegálnych migrantov.
  Celkom presne to vystihol minister Lajčák: Schengen je v troskách. A namiesto spoločných hraníc a spoločných pravidiel tu máme anarchiu.
  Jednoducho: EÚ bola prevalcovaná.
  Z tohto pohľadu obeťami nie sú imigranti. Obeťami sú členské štáty únie, ktoré so zdesením zistili, že ich dobre živený, mierne obézny Brusel, je v časoch skutočnej krízy – nezvestný.

 • Suverénna Slovenská republika.
  Na tlačovej besede vlády SR na TA3 o 12.00, premiér, MV SR , predseda parlamentu jasne vyjadrili genézu, postoje a výsledky politiky migračnej politiky EU.
  Štátnické vyjadrenie suverenného štátu.
  Je to téma, ku ktorej by mal ZV SR zaujať stanovisko , cez všeobecnú diskusiu v kluboch. Podporiť, alebo odmietnuť.
  Povedať rozhodné súhlasím -- nesúhlasím. Nealekať, nekebykovať, nekibicovať, neriešiť vlastné EGO, biznis, osobný prospech..
  Toto je téma, ktorá môže rozhodnúť o charaktere tejto krajinny. Nie ako ” bankárske Šviajčiarsko” , nie ako ” židovský Izrael ” , ale postojom a charakterom podobné rešpektované ” suverénne Slovensko”,
  Ale je to aj priestor, aby sme sa vyjadrili všetci.

 • Pravda.sk, SITA | 31.08.2015, 12:13
  Po zasadnutí mimoriadnej Bezpečnostnej rady SR premiér Fico povedal, že slovenská vláda chce byť aktívna v prijímaní opatrení počas terajšej utečeneckej krízy. Položil si však otázku, prečo takmer každý migrant uteká do Nemecka alebo Británie a tvrdil, že 95 percent utečencov sú ekonomickí migranti.Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR premiér Robert Fico opäť odmietol povinné kvóty pre utečencov. K téme sa vyjadril aj minister vnútra Robert Kaliňák.
  Autor: Ľuboš Pilc, Pravda
  Premiér sa vyjadril, že Slovensko nepodľahne a neakceptuje kritiku niektorých politických lídrov zo západnej Európy, ktorým sa nepáči prístup východoeurópskych štátov k problematike migrácie.„Pokiaľ si nezačneme hovoriť pravdu o migrácii, tak sa nikdy nepohneme z miesta,“ dodal Fico s tým, že sa mu ťažko prijíma kritika od krajín, ktoré nesúhlasili so vstupom Bulharska a Rumunska do Schengenu.
  Na Bezpečnostnej rade padlo rozhodnutie, že v stredu (2.9.) vláda schváli svoju pozíciu na ďalšie očakávané európske rokovania. Koncom týždňa sa okrem toho k tejto téme uskutoční v Prahe summit premiérov Visegrádskej štvorky.
  Fico znova zopakoval, že vláda zásadne odmieta povinné kvóty prerozdeľovania migrantov. „Nikdy s nimi nebudem súhlasiť,“ prízvukoval s tým, že povinné kvóty nevedú k riešeniu tejto problematiky.Fico zopakoval ochotu pomôcť utečencom na dobrovoľnej báze. „Ak sa schvália povinné prerozdelenie migrantov, môže sa stať, že jedného dňa tu budeme mať 100-tisíc ľudí z arabského sveta“ vyhlásil Fico. Premiér spresnil, Slovensko by mohlo pomôcť, aj finančne, so záchytnými tábormi pre utečencov.
  Podľa ministra vnútra Kaliňáka je ochrana južnej hranice Schengenu nulová.

 • Pre Vlada Petríka:
  Mám podobný zážitok, len sa stal pred asi 30 rokami. Po fajronte si sedíme dvaja kapitáni a dvaja zpriatelení civilisti pri pive v krčme ” U Hajtola” (prvá plniaca pred kasárňami SNP v PO), a čakáme na trolejbus č. 1, lebo načím by bolo vhodné aj domov pomaly ísť. Ako áno, ako nie, naraz len vyblafol spod vedľajšieho, už uprázdneného stola plameň v okamihu, keď krčmárka Betka nám niesla poslednú rundu piva. No a čo spravila Betka? Duchaprítomne len to, čo v tej chvíli mohla. Šuchla obsah nám určených krígľov do epicentra plameňa-pod stôl,čím zlikvidovala v zárodku možný požiar. Nikto z nás jej nezazlieval, že naše uniformy a civilné odevy boli po obschnutí flekaté od hasebnej látky- piva. Mimochodom, možno požiar spôsobil aj niekto z nás- lebo sme hulili jak Turci všetci štyria. Ale prvotná príčina bola v tom, že niektorý zo štamgastov odvedľa zabudol pod stolom sieťovku s fľašou riedidla na farby. Nevylučujem, že v nej mohol pristáť aj nejaký ten špak od nás. 🙂 Zdravím týmto, druhého kapitána Jara Pačutu, keď to náhodou číta, samozrejme krčmárku Betku a kamarátov z civiľu. Na mena si už nespomínam, ale mám taký dojem že robili na VSB.

 • Najväčšia bezpečnostná hrozba je nepripravenosť, nerozhodnosť, nemať plán, nepripraviť ľudí ,
  ex ” mudrovať “, post ” mudrovať”. Byť nezodpovedný v príčine i dôsledku.
  Poviem cez bazálny príklad: Pred troma dňami sedím na terase, pijem pivo. Naraz počujem , “niečo tu dymí”. Zacítil som, dymí , zbystril. Po chvíli počujem: ” horí odpadkový kôš, kde je čašníčka? Zdvihol som sa zakričal horí, volajte hasičov , vbehol za pult, naplnil pohár od piva vodou, dal príkaz stojacemu pred pultom “zalej” , naplnil ešte dva a zalial. A pointa: Štatisti sú nanič.
  Afrika , Arabský poloostrov ” permanentne dymí ” . Kto podpálil nehasí. Preteky Paríž -- Dakar sa dajú presťahovať do Chile, Horšie je zabezpečiť presťahovanie miliónov ľudí.

 • Pre Mira a Vlada:
  Ja som tiež zaregistroval včera niekde v TV, že sa kdesi v Srbsku ponukali snáď dočasne, voľné chalupy niekde na neobyvanom vidieku migrantom na prenocovanie a tak podobne. Nejaký mladik však túto ponuku odmietol, s tým, že tam nie je infraštruktúra na úrovni a že chce ísť ďalej na západ, alebo na sever… Bol to taký krátky šot, preto som tomu nevenoval nejak extra pozornosť.

 • Pre Vlada
  Nemyslím, že je potrebné strácať čas vypisovaním že “SRBSKO ponúklo pre migrantov osídlenie opustených domov v Srbsku.” Ja verím, že to tak zahlásili…sústavne je toľko informácií, ktoré sa tak rýchlo menia, že človek to nemá šancu všetko ustriehnuť, aj keby chcel.Máme aj iné povinnosti -- záľuby.Včera som nad Teba -- Srbsko chcel dať informáciu /link/, prečo IM Srbsko nevyhovuje, ale bol som často na web-stránke, tak som toho nechal…Nebolo to o Srbsku, ale o azylovej politike západných štátov, kde finančné prostriedky pre azylantov počnúc Dánskom…atď., presahovali -1500,- Eúr, na osobu a mesiac.To sa už nevidí ani “západniarom” -- preto vravia o znížení…

 • ad. Miro Palfi : 28. august 2015 v 11:45
  Miro môžem hľadať, ale nevymyslel som si to. Medializácia a indokrinácia je o tom, že vyberiem úderné , oslovujúce diváka emocionálne , nie faktograficky . Faktografia nefunguje. Vyberie sa ” vhodný ” fakt a ten sa komentuje. “Nevhodné” fakty ležia ladom.
  Nebudem hľadať, bola to buď STV , alebo TA3. Napíšem im a požiadam o stanovisko , či uverejnili správu
  ” že SRBSKO ponúklo pre migrantov osídlenie opustených domov v Srbsku / .

 • Je mi úprimne ľúto 71 obetí. Zodpovednosť nesie ten, kto stav spôsobil . Najskôr tvrdé riešenia ” vládcov sveta” , teraz bezzubá akceptácia a ponechanie napospas. Prevádzačstvo je nový druh kriminálneho správania, výnosnejší obchod ako s drogami, zbraňami , bielym mäsom. TOLEROVANÝ , či PODPOROVANÝ. Fenomén spôsobený a živený “najvyššími” tohto sveta. Obama strčil hlavu do piesku, Merkelová sa hanbí ako reagujú Nemci, Turci po genocíde Gruzíncov z pred 100 rokov sa vysporiadavajú z Kurdmi….
  Slovensko je štát s krátkou minulosťou samostatnosti. Podporujem postoj , že nie sme pripravení riešiť “svetové” problémy. Najskôr sa musíme emancipovať, vyriešiť vnútorné problémy postaviť piliere štátnosti a ich obecnú akceptáciu cez politické spektrum.
  Český a maďarský šovinizmus by mal ” preglgnúť” národnú emancipáciu Slovenska. Európa chápať, že na Slovensku žijú ľudia pracovití, konzervatívni, s rodnou hrudou spojení s tradíciami, kultúrou . Málokto, dokonca ani utečenci ” tu nevidia miesto pre život” . Nuž výzvou je, že hostia sú vítaní, ak nás nevrátia, ale posunú vpred.

 • Pre Vlada Petríka napísal: 27. augusta 2015 o 15:24 -- to Srbsko som v písaných médiách nikde nenašiel, ale médiá sú plné včerajšej tragédie pri Parndorfe blízko Bratislavy.Tiež výstižné komentáre, či príspevky od občanov…
  http://hn.hnonline.sk/svet-120/v-dodavke-bolo-71-mrtvych-imigrantov-sedem-prevadzacov-chytili-893421
  Zdroj: //hn.hnonline.sk/

 • Dnes 27.8. som zachytil v Slovenských mediach:
  Srbi ponúkli migrantom usídliť sa v opustených domoch v dedinách Srbska. ODMIETLI !
  Je to pravda, alebo novinárska ” kačica” ?

 • pre Vladimíra Petríka 26. august 2015 v 16:53
  Jozef Žarnovičan je predsedom cca 5 mesiacov. Link, kde je s ním rozhovor som pridal 18. augusta 2015 o 8:19. Ako jeden z hlavných cieľov stanovených programovým vyhlásením, považuje ASV obnovu bojaschopnosti ozbrojených síl Slovenskej republiky s dôrazom na obranu a ochranu pred vonkajším a vnútorným nepriateľom štátu, boj proti fašizmu a jeho prejavov v spoločnosti, v čom chce spolupracovať s inými organizáciami, ktoré to majú v náplni svojej činnosti, alebo aktívne proti fašizujúcim prejavom vystupujú, chce prispieť k celonárodnej diskusii o prospešnosti účasti Slovenskej republiky v NATO a prítomnosti príslušníkov vojsk cudzích štátov a zahraničných vojenských základní na území Slovenskej republiky. Čas ukáže či sa podarí obnoviť činnosť a slová v skutky.
  http://blogy.hnonline.sk/pouzivatel/jozef-zarnovican
  http://www.zemavek.sk/articles/view/jozef-zarnovican-asv-cetecko-je-pri-vrtulnikoch-a-lietadlach-iba-smiesna-kauza

 • ad. Štefan : 22. august 2015 v 20:59
  Štefan, dnes som zachytil článok o organizácii ASV, s vyjadrením Šveca, že ZVV SR sa nebude vyjadrovať.
  Pre mňa je názor , aj keď s ním v plnom rozsahu nesúhlasím, cennejší, ako ” mŕtvy chrobák ” .
  Tak pre ASV : http://archive.slobodnyvysielac.sk/v%20prvej%20linii%20-%202015-08-21%20kotleba.mp3
  Pre Šveca : :negative:

 • …k môjmu predošlému príspevku pridám ešte jeden článok (pozri link) na zamyslenie.

  http://www.hlavnespravy.sk/komunisticki-pohlavari-ani-nesedeli-sucasna-elita-vsak-dostane-tresty-smrti/665232

 • Tzv. imigračná politika Slovenska aj celej EÚ, je nepochopiteľná. Nedá sa pochopiť lebo je sebevražedná.
  Problém sa má riešiť tam kde vznikol a mal by ho riešiť v prvom rade ten kto ho spôsobil a Slovensko tento problém určite nespôsobilo. Nezodpovedná imigračná politika je len zámerné presunutie problému z územia odkiaľ imigranti pochádzajú na územie Európy -- nie je to riešenie problému.
  Myslím si, že všetky profesné združenia spojené s bezpečnostnými zložkami, by sa mali začať aktívnejšie zaujímať o aktuálne otázky bezpečnosti Slovenska, zaujímať oficiálne stanoviská a vydávať vyhlásenia k bezpečnostnej situácii na Slovensku aj v Európe a k postupom silových rezortov, Slovenskej diplomacie a prezidenta SR.
  Od riešenia problému migrantov a Ukrajinského konfliktu sa odvíja aj naša bezpečnosť a naše prežitie.
  Naše pripájanie sa k dobrodružnému rinčaniu zbraňami a zbavovanie sa samostatného rozhodovania nie je cestou, ktorá by nás priviedla do bezpečia.
  Jedná sa o naše životy a životy našich blízkych a o prežitie nášho potomstva.
  O takýchto , doslova životne dôležitých, otázkach nemôže predsa rozhodovať hŕstka politikov, ktorých predstava o riešení spomenutých problémov je iná ako predstava bežných občanov Slovenska či ostatných občanov Európy a v mnohých prípadoch je pravdepodobne ovplyvnená aj rôznymi tlakmi z USA či Bruselu.
  Ak neuzatvorí Európa svoje hranice pred nekontrolovanou a účelovou migráciou, malo by tak urobiť aspoň Slovensko.

  http://www.hlavnespravy.sk/zapadne-media-nas-tlacia-do-problemov-s-ktorymi-si-sami-nevedia-rady/664974

 • http://www.aktuality.sk/clanok/302660/exkluzivne-na-hranici-pri-bratislave-stavaju-tabor-pre-utecencov/
  Pôvodne malo „kontajnerové mesto” vyrásť pri neďalekom Marcheggu, ale domáci obyvatelia boli proti. A spolu s nimi aj ich starosta Gernot Haupt: „Ak by sa táto vec s utečeneckým táborom potvrdila, treba z našej strany rátať s najväčším odporom,“ citoval jeho slová portál nön.at.
  Zdroj: //www.aktuality.sk/ -- viac v link-u vyššie.

 • http://komentare.hnonline.sk/komentare-167/kruta-pravda-o-rasistickych-slovakoch-komentar-889994
  Zdroj: Hospodárske noviny, Autor: Pavel Novotný,
  Krutá pravda o rasistických Slovákoch (komentár)
  Západ obviňuje našu krajinu z xenofóbie neoprávnene.
  Tak, a je to potvrdené. Sme jeden rasistický, xenofóbny a sebecký národ. Reči o tradičnej slovanskej pohostinnosti sú v našom prípade už dávno pasé a oháňame sa nimi absolútne neoprávnene. Aspoň to o Slovákoch tvrdia západní politici, médiá a mimovládky. Dokonca aj šéf Rady Európy, pochádzajúci z multikultúrne rozvinutého Nórska, nás vyzýva, aby sme si vstúpili do svedomia a prijali stovky či tisícky migrantov. A to bez ohľadu na to, či sú to kresťania, moslimovia alebo vyznávači akéhokoľvek iného náboženstva.
  Dobre. Pozrime sa bližšie na to, ako to s pohostinnosťou Slovákov naozaj je. Skúsme sa na ňu spýtať napríklad v uliciach Bratislavy turistov z Jordánska, Indonézie či Brazílie. Ich počet u nás každý rok rastie. A čo je ešte dôležitejšie, aj vďaka našej pohostinnosti sa sem neustále vracajú. Nielen do Bratislavy, ale objavujú i menšie mestečká ako Nitra alebo Bojnice.
  Nie, naozaj nie sme rasisti len preto, že nechceme v Bratislave, vo Svidníku alebo v Prievidzi postaviť mešitu hneď vedľa kostola. A že vyžadujeme, aby hosť dodržiaval pravidlá, ktoré si určíme my sami. Nie sme náckovia, keď nesúhlasíme s tým, aby k nám do obývačky násilím vrazili nepozvaní hostia, o ktorých vôbec nič nevieme. Tak, ako to nelegálni migranti predviedli cez víkend na hraniciach Macedónska.
  Pri celej tej mediálnej kritike, ktorá sa v posledných dňoch zosypala na adresu Slovákov, je pozoruhodná ešte jedna vec. Minimálne 95 percent ľudí v komentároch pod týmito článkami súhlasí s postojom Slovenska. Tvrdia, že Slováci by nemali urobiť v imigračnej politike rovnakú chybu, ako v minulosti spravili ich vlády. Áno, sú to presne tí istí obyčajní Angličania, Francúzi či Belgičania, ktorí sú každodennými svedkami zlyhania multikultúrnej politiky Európy v imigrantských štvrtiach na predmestiach Paríža, Bruselu alebo Londýna. Teda žiadni xenofóbovia, ktorí nevideli živého imigranta ani z rýchlika, ako znie častý argument rôznych pochybných ochrancov ľudských práv.
  Skutočný hlas národa pritom tvorí práve spomínaných 95 percent ľudí. Žiadni falošní humanisti, politici ani mimovládky, ktorí si z nelegálnej migrácie spravili výnosný kšeft. Ale tí, čo sa oprávnene obávajú o budúcnosť seba i svojich detí. Európske elity musia začať počúvať bežných obyvateľov a prestať ich názory ignorovať s tým, že ide o rasistické výkriky zopár xenofóbnych jedincov. A predovšetkým, politici by mali skončiť s prázdnymi gestami a strkaním hlavy do piesku. Slováci síce môžu ísť ľuďom v ostatných krajinách príkladom, ale sami tento problém nevyriešia. Sme príliš malí na to, aby sme tlaku Bruselu dlho odolávali. Tento problém je totiž celoeurópsky a vyriešiť ho dokážeme len spoločným, hoci aj tvrdým postupom.

 • Je najvyšší čas prehodnotiť hranice tolerancie a zaujať postoj k sťahovaniu národov z arabského sveta a Afriky. Humanizmus je pekná vec, dajú sa pod ňu skryť aj vojnové zločiny, aj genocída. Dokazuje to aj sťahovanie národov.Paradoxne o ochranu sa uchádzajú najviac muži 16-30 roční. Starí, chorí, ženy, deti ostali v centre bojov. Svet nás odsudzuje , že chceme prijať len sýrskych kresťanov. Drzosť ” sveta” , keď do EU pusti a poučuje , ale vlastný štát chráni. To nie je ” len “, to je vystretá ruka pomoci zo strany SR. Či máme prijať bez rozdielu šitov i sunitov , Sýrčanov , Líbijcov? Zabezpečiť im chlieb, ich kultúru, školstvo ? Nebudú problémy tak, ako na Slovensku medzi katolíkmi a evanielikmi, grékokatolíkmi a pravosláviou ? Ako medzi Slovákmi a Maďarmi ?
  Skôr ich, aj nás spojí u každého zvlášť iná sociálno -- spoločenská politika, ekonomika, viera, kultúra, tradície.
  Naša multikulturálna spoločnosť toleruje ” inakosť” , ich nie. Kto bol v Afrike, či v Arabskom svete vie, že tam sa netoleruje mimo ” ich” výkladu nič. Je čas pre radikálne riešenia, je čas zavrieť dvere migrantom do Európy
  na jej hranici. Do EURÓPY, by už nemal vstúpiť žiaden migrant . Pravidla EU má určiť EÚ. VB presmerovala link na Balkán. Na záberoch tam: kde prešli utečenci to vyzerá tak, ako v našich osadách: špina, neporiadok, agresivita, svojvôľa, natrčená dlaň.
  Je čas na histériu, xenofóbiu, netoleranciu.
  p.s. bio-psycho-socio a základné potreby nepustia: čo jesť, čo piť, kde spať, uspokojiť svoje sexuálne potreby, dosiahnuť status, splniť rolu. Nenaplnenie vyvoláva ťažko predvídateľné činy m.i. , prejavy vandalizmu, nerešpektovanie pravidiel príjmu, násilnosti, krádeže, pobyt na súkromnom majetku, zber úrody na cudzom, trestné činy lúpeže, vraždy, znásilnenia . To nehrozí, ak sme schopní pre migrantov tieto potreby zabezpečiť. Sme schopní ? Následne vstupujú vyššie potreby spojené s arabiazáciou a afrikanizáciou Európy.

 • Pre Vladimíra Petríka : 21. august 2015 v 14:49
  Súhlasím s Vami, že Zväz vojakov neplní svoju funkciu a aj s tým, že je jediný formálny zástupca bývalých a súčasných príslušníkov OS. Nemal som v úmysle poukazovať na organizáciu ASV, ale zaujali ma názory pána Ing. Jozefa Žarnovičana, ktory je predsedom od tohto roku.
  Predsedovia ASV:
  Peter Socha od r. 1991- nieje ďalej členom
  Ján Repaský od r. 1992 -- úmrtie
  Milan Štegena od r. 1993 -- úmrtie
  Peter Švec od r. 1996 -- nieje ďalej členom
  Slavomír Gál od r. 1997
  Jozef Žarnovičan od r. 2015
  Budem sledovať činnosť a budem porovnávať. Na stránke http://www.asvo.sk má Programové vyhlásenie platné od mája 2015 aj Stanovy ASV platné od júna 2015, ale nedajú sa otvoriť.

 • ad. Milan Faltin : 22. august 2015 v 18:49
  Tak, tak.
  Na druhej strane sa mi zdá nevhodné odkazovať na link, bez vyjadrenia osobného názoru .
  Štefana som sa pýtal na názor a postoj, nezareagoval.

 • Hele Čecha ješitu,nechce v Praze mešitu.

  Mládek to zase rozštípl : hele Čecha ješitu,nechce v Praze
  mešitu….:-)))))
  )Mládkova písnička: Praha je moc pohledná, je tu hrad i rozhledna,
  kostely a chrámy, hospody a krámy, mosty, jezy, zdymadla, výstaviště,
  divadla, ale říkal kdosi, že tu chybí cosi. Hele, Čecha, ješitu, nechce
  v Praze mešitu, na Boha si potrpí, Alláha tu nestrpí, z Mohameda --
  proroka chyt’ by asi AMOKA, myslím, že by z Islámu huba asi zkysla mu.
  Hele, Čecha, ješitu, nechce v Praze mešitu, bojí se o jitrnice, o
  dvanáctku ještě více, sobě ale škodí, po štěstí si chodí, z kopce proti
  Nuslím halekal by muslim. Budil by nás po ránu, ale podle Koránu,
  nemusel by, což je u nás tabu, celej život mít jen jednu babu…
  zazpivat s Mladkem si to muzete tady:

  .

 • Pre Mojmíra Raboňa:
  Nie tak dávno,naším dedom a otcom hrozillo zastrelenie, alebo minimálne koncentrák za počúvanie stanice “Govorit Moskva” na rádiu. Trochú neskôr nám, za naladenie “Slobodnej Europy” na tranzistoráku, minimálne vyhadzov z roboty, alebo aspoň preradenie do kotolne. Čo hrozí našim deťom a vnukom za kliknutie na link “Slobodný vysielač” na internete ? :wacko:

 • Pre Štefana:
  Ja veľmi rád počúvam Vaše linky. Robím to hlavne v čase, keď v TV,nie je nič súce k videniu-napriek bezpočtu kanálov rôzných možných i nemožných staníc. A keď náhodou je tam aj niečo, čo zaujíma iných prítomných, dám si sluchátka a počúvam 🙂 -pri fajke, resp. cigarete , teraz v lete zvyčajne na balkóne. Vďaka. :good:

 • ad. Profesionál : 21. august 2015 v 22:42
  S Vaším príspevkom plne súhlasím. Pre doplnenie uvádzam:
  -- rešpektujem Vaše meno Profesionál , len vo mne vyvoláva asociáciu ” Profesionál” , ako TV relácia , resp.
  magazín, resp. tlačový orgán MO, alebo komunikačný odbor MO, alebo oddelenie pre styk s verejnosťou MO
  SR. A ešte dve asociácie vo mne vyvoláva meno Profesionál -- Anonymus, alebo profesionálny vojak. Nevidím
  dôvod prečo neuvádzate meno.
  -- mojím príspevkom som odpovedal ” Štefanovi ” , organizácia na ktorú upriamuje pozornosť, nie je pre mňa.
  Vlastne ani fórum bezpzlozky, ak by nenastal rozkol vo ZV SR, ani Slovenský letecký zväz , Združenie
  vojenskej obrody Slovenska, Združenie žien v armáde SR, Združenie technických a športových činností
  regiónovc SR, Klub vojenských výsadkárov SR, Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika, Klub
  generálov SR z pochopiteľných dôvodov.
  -- mám vedomie o tom, že cit. : ” Ministerstvo obrany SR podľa verejne dostupných informácií má uzavretú
  Dohodu o spolupráci s desiatimi občianskymi združeniami, ktoré združujú vojenských dôchodcov či vojnových
  veteránov.” Ale určite nie je na škodu ” dať na vedomie ” , pre čitateľov na tomto webe.

 • ad: Mojmír Raboň : 22. august 2015 v 7:51
  Vážený priateľu, normálny a psychicky zdravý človek na dôchodku zväčša trávi svoje dni pri fajke, turistike, lúštením krížoviek, malými prácami na záhradke, hraním sa s vnúčatami, prípadne surfovaním na internete atď . Však to poznáte. Všimli ste si, že Vám vykám, aj keď mám možno viac rokov než Vy, tak som bol vychovaný.
  Lenže starnúť bez starých dobrých čias, s tým sa srdce nejako musí vyrovnať, a preto sa napr. môžete dať na dráhu -- stalkovania Vašich názorových oponentov na internete.
  Slovenská, buržoázna, západná propaganda na Slovensku, rýchlo padá. Percentá ukazujú, že väčšina slovenských občanov sú uvedomelí a neveria, či sa nezaujímajú o štiepenie ilúzii kapitalizmu a kreslenej demokracie.
  Medzi “elitu” na ohlupovanie občanov patrí napríklad -- Denník čas, Sme, Pravda, Denník N, súkromné televízie atď.
  Všetky verejnoprávne médiá, ktoré sú mimochodom, platené z koncesionárskych poplatkov, všetkých občanov, rôznych politických, náboženských, etických a morálnych názorov, neumožňujú inýnázor, než iba prozápadný, proamerický a protiruský, ktorý je jediný ten správny podľa nich.
  Tak to vypadá, že môj obľúbený “vysierač” niekomu poriadne stúpil na otlak a tak sa stal tŕňom v oku za to, že dáva možnosť vyjadriť iný názor, ktorý sa do verejnoprávnych a súkromných médií nedostane. A to znamená, podľa môjho názoru, že to robí dobre. Uisťujem Vás, že medzi moje obľubené nepatrí iba “vysierač”, ale je ich oveľa viac o ktorých možná ani netušíte aj naprek tomu, že surfujete po internete. Skúste zasurfovať a vypočujte si aj iné relácie na “vysierači” , a ak budete mať záujem, pošlem Vám linky aj na iné nezávislé médiá nie len zo Slovenska.

 • ad: Štefan : 22. august 2015 v 7:23
  Vážený priateľu, prestaň s vešaním tvojich nickov a robením reklamy pre rádoby slobodný vysielač. Tam sa nič nové, čo by sme už nevedeli, okrem osobných výjavov redaktora a názorov niekoľkých ním vyvolených indivíduí nedozvieme. Predstav si že takto budeme sem na web vešať články zo všetkých periodík. Takto nám vnucuješ svoj obľúbený “vysierač”.
  Napíš svoj názor, ten si rád prečítam a urobím si svoj názor, možno potom to niekoho osloví a odpovie.
  Žiadam p. webmajstra aby takéto nicky ktoré propagujú jedno médium zmazal, surfovať na internete dokážeme.

 • Na vedomie pre Vladimír Petrík: 21. august 2015 v 14:49

  Ministerstvo obrany SR podľa verejne dostupných informácií má uzavretú Dohodu o spolupráci s desiatimi občianskymi združeniami, ktoré združujú vojenských dôchodcov či vojnových veteránov. Ide o: Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Zväz vojakov SR, Slovenský zväz vojakov v zálohe, Slovenský letecký zväz gen. Dr. MTŠtefánika, Združenie vojenskej obrody Slovenska, Združenie žien v armáde SR, Združenie technických a športových činností regiónovc SR, Klub vojenských výsadkárov SR, Slovenský národný aeroklub gen. M.R.Štefánika, Klub generálov SR.
  MO SR spolupracuje s vyššie uvedenými občianskými združeniami rôznymi spôsobmi, napr. pri organizovaní podujatí, kultúrno-spoločenských aktivít, osláv, spomienkových a pietných aktov, poskytuje priestory na organizovanie konferencií, techniku, výstroj a zariadenia pre klubovú činnosť zväzov, hradí členský príspevok v medzinárodnej organizácii EUROMIL, poskytuje dopravu a finančné príspevky na ubytovanie pre vojnových veteránov pri oaslavách, atď.
  Napriek vyššie uvedenej spolupráci chýba v súčasnosti užšia spolupráca príslušných občianskych združení s vojenskými útvarmi, prostredníctvom ktorej by sa mohli vojenskí dôchodcovia a vojnoví veteráni priamo zapojiť do niektorých aktivít útvarov, a tým byť viac začlenení do vojenského prostredia a vojenskej komunity, ktorá je im blízka. Okrem finančnej pomoci zo strany rezortu MO týmto o.z. je potrebné intenzívnejšie prehĺbiť s týmito občianskymi združeniami, najmä v oblasti tvorby sociálnej politiky rezortu voči nim.

 • ad: Štefan : 21. august 2015 v 16:09 ,
  Štefan : rozumiem, čítam, sledujem…
  Aký je Tvoj postoj , názor ?

 • ad. Štefan : 20. august 2015 v 14:15
  Nezmením svoje presvedčenie, že jediný formálny zástupca bývalých a súčasných príslušníkov OS je ZV SR. Nezmením svoje presvedčenie , že ZV neplní svoju funkciu, inak by bolo zbytočné Fórum bezp. zložiek i organizáciu na ktorú odkazujete.

 • ad.Ing. Ľubomír Dubeň 18. august 2015 v 18:32
  Na Slovensku je kľud. Zatiaľ nehrozí, aby tu niekto z migrujúcich ostal. Kľud pred búrkou. Najpomalší, najslabší, najchudobnejší z prúdu ” sťahovania národov “, si uvedomia, že Anglicko, Nemecko, Švédsko zavrelo dvere. Mienka EU a nehostiteľských krajín je im ukradnutá. Boj o prežitie je zákon zachovania života, rodu , druhu a viery.
  Ochrana EU je bezzubá a deravá. Národné štáty si stavajú ploty vnútri spoločenstva, miesto plotov EU. Tak stavajú ploty Francúzi, Maďari, Macedónci , Nemci budú vstupy kontrolovať….. zdá sa , že Schengen je momentálne najlepšie chránený na Slovensko -- Ukrajinskej hranici.

 • Fikcia, či skutočnosť?
  Americký Herkules nad Slovenským územím, ako prísne tajná operácia, cvičenia v Česku. Slovensko ako štatistal? . Vraj povolilo MZV SR. Bez súčinnosti armády SR ? A ako ” cvičná ” reakcia CO, obyvateľstva, PVO, letectva SR, vrchného veliteľa, troch najvyšších ústavných činiteľov ? Už neplatí, že MO navrhuje cvičenia cudzích vojsk na území SR a parlament schvaľuje ?

 • Susedné krajiny majú problémy s migrantmi: V Česku demolovali tábor, v Maďarsku je to ešte horšie!
  V tábore Bělá pod Bezdězom sa vzbúrili migranti.
  Autor: ČTK
  | Musia riešiť nepríjemnosti! Okolité krajiny v ostatných dňoch čelia vážnym problémom s migrantmi. Kým u Čechov prišlo k vzbure v utečeneckom tábore, Maďarsko rieši ešte vážnejší problém. Maďarský úrad pre prisťahovalectvo a občianstvo pátra po desiatich ľuďoch, ktorých možno podozrievať z terorizmu.
  V ostatných dňoch bolo možné počuť o utečeneckom tábore v stredočeskom meste Bělá pod Bezdězom znepokojujúce správy. Vo štvrtok sa odtiaľ pokúsilo utiecť okolo 50 migrantov, no ani v piatok sa situácia neupokojila. Utečenci žiadali o vrátenie zhabaných peňazí, mobilov a prepustenie do Nemecka. Po rokovaniach s českým ministrom vnútra Milanom Chovancom, ktorý odmietol splniť ich požiadavky, začali demolovať vybavenie v zariadení. Nakoniec v piatok večer z tábora kvôli bezpečnosti odviezli zhruba 40 ľudí, tehotné ženy a najmä matky s deťmi do iného zariadenia. Areál po incidente stráži polícia so psami.
  .
  Do Maďarska prichádza najviac migrantov z Balkánu.Maďari pátrajú po podozrivých.
  Južní susedia majú iný problém. Maďarský Úrad pre prisťahovalectvo a občianstvo pátra po 10 osobách, ktoré možno podozrievať z terorizmu. Ten má k dispozícii údaje o podozrivých migrantoch, ich fotografie či kópie cestovných dokladov. Podľa servera Napigazdasag.hu dostali maďarské orgány informácie o podozrivých z terorizmu od zahraničných tajných služieb, po tom, čo sa objavili správy, že v Bosne a Hercegovine majú výcvikové tábory džihádisti.
  .
  Včera v utečeneckom tábore v nemeckých Drážďanoch prišlo k masovej bitke medzi skupinou afganských a sýrskych utečencov. Pri nej sa zranilo najmenej osem ľudí, príčina bitky nie je zatiaľ známa.
  Masová bitka v utečeneckom tábore: Migranti sa udierali nohami od stoličiek, zapojili sa aj ženy!Najmenej osem zranených si v sobotu vyžiadala masová bitka, ktorá vypukla v utečeneckom tábore v nemeckých Drážďanoch
  Autor: Silvia Ďurišová, TASR

 • Tento politický systém nepripustí poznanie skutočnej podstaty, fundamentu udalosti a javov sprevádzajúcich život ľudí. Každý do jedného popisuje s väčšou či menšou snahou po tzv. odbornosti a vedeckosti pohľadu na udalosti, ktoré dnes dominujú spoločenskému životu. Nikto, okrem popisovania javov nepoukazuje na to čo je podstatou daného javu. V ktorej analýze, rozbore či správe sa ukazuje na podstatu toho, prečo sa ľudia dnes v 21.storočí zabíjajú, prečo utekajú z vlastných domovov. Skonštatuje sa stav a čím viac slov sa použije, tým viac to pôsobí dôverne ale bezvýchodiskovo. Nikto sa neodváži povedať, že základom týchto amorálnosti, terorizmu, vojen a ľudskej biedy je súkromné vlastníctvo výrobných síl (novodobé otroctvo), výrobných prostriedkov (bánk, fabrík, výrobných zoskupení), zdrojov (suroviny, energia, prírodného bohatstva). Toto poznanie automatický ponúka riešenie ale na to treba okrem schopnosti popisovať javy a udalosti aj čosi viac.

 • Bzduch Matej napísal: 5. júla 2015 o 7:51
  .
  Až si zoberieme príspevky v KONTEXTE dole stránkou, či ilustračné fotografie NAD príspevkami -- no, neviem či svetové mocnosti iba nekonštatujú katastrofálny stav a neplačú nad už rozliatym mliekom.Snaha je odstraňovať následky.Ale čo s príčinou?, ktorá tomu všetkému predchádzala.Niekde sa stala chyba.

 • | Na internete sa objavilo video so zastrelením približne 25 sýrskych vojakov v starobylom meste Palmýra.
  Vraždenie pritom majú na svedomí militanti z teroristickej organizácie Islamský štát, informovala agentúra AP. Na snímke zverejnenej v sobotu je vidno, ako sýrskych vojakov prevážajú v pikape z väzenia Tadmor v Palmýre do miestneho amfiteátru. V historickom divadle ich následne zastrelia mladí členovia IS, pričom podľa záznamu mali byť svedkami hromadného vraždenia stovky divákov. Na základe videa nebolo možné overiť, kedy k poprave došlo. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Londýne sa však vraždenie uskutočnilo 27. mája tohto roka.
  Na chladnokrvnú popravu sa prizerali stovky divákov.
  Autor: facebook.com/Syrian news
  Agentúra AP v máji informovala o zabití desiatok sýrskych vojakov a štátnych zamestnancov, ktorí prišli o život po tom, čo džihádisti dobyli Palmýru. Antické mesto Palmýra je zapísané do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa v ňom niekoľko najrozsiahlejších a najlepšie zachovaných zrúcanín zo starovekej Rímskej ríše, napríklad chrámy, stĺporadia a divadlo. Palmýra patrila k najdôležitejším kultúrnym centrám antického sveta a nachádza sa približne 215 kilometrov severovýchodne od sýrskej metropoly Damask.
  Autor: TASR

 • http://aktualne.atlas.sk/islamsky-stat-rozohral-krvave-divadlo-v-amfiteatri-v-palmyre-zabili-25-muzov-a-dali-to-na-web/zahranicie/azia/
  Deň: 4.7.2015, Čas: 21:46, Zdroj: Aktuálne.sk,
  Z diskusie pod článkom: “Kdeže je ten slávny Svetový policajt s hubou plnou ľudských práv? Pravdepodobne potichu podporuje IS, aby mal čím strašiť Európu aj vlastný národ , aby ich práva a slobody zmenil na totalitný policajný štát s kontrolou a sledovaním všetkých a všetkého. Keby chceli, tak IŠ neprežije ani týždeň. Je zrejmé, že to nechcú. Chcú zmeniť Európu na vojnovú zónu, plnú náboženských vojen a teroristických útokov. Aby sme sa báli a sami ich poprosili o záchranu. Najprv zarobia na vojne a zbraniach a potom na odstraňovaní jej následkov. Vždy to tak robili”.

 • http://komentare.sme.sk/c/7895042/klimaticke-zmeny-vyzenu-z-domovov-miliony-ludi.html?ref=njct
  Autor: Michael B. Gerrard, Autor je profesorom práva na Kolumbijskej univerzite
  .
  …Alebo sa utopia
  Bohužiaľ, ak by sme mali súdiť podľa dneška, je dosť možné, že by sme množstvo z nich nechali utopiť sa.
  Vezmime si napríklad státisíce ľudí unikajúcich pred občianskou vojnou v Sýrii a pred represiami v Eritrei; dostanú sa do Líbye, krajiny viac-menej bez vlády, a tam sa dajú naverbovať bezohľadnými prevádzačmi, ktorí ich naložia na člny smerujúce do Talianska.
  Tisíce ľudí na týchto nebezpečných a preplnených plavidlách zahynú a tých, ktorí prežijú prevoz, nevítajú s otvorenou náručou. Európa sa háda o tom, kto ich prijme, zatiaľ čo antiimigrantské vášne rastú so stúpajúcim množstvom ľudí, ktorí sa snažia vstúpiť. Nájsť riešenie je veľmi náročné…/viac v linku vyššie/.

 • Date: 2015-07-03 20:10 GMT+02:00
  Subject: Analýza vojenského stavu a schopnosti NATO v Evropě vůči možnému organizovanému povstání muslimů v Evropě

  29. 6. 2015 10:05 Analytik Jaroslav Štefec na pozadí teroristických útoků, které v posledních dnech otřásly Francií, Tuniskem i Kuvajtem, rozvíjí svou teorii, že ze strany muslimů žijících v Evropě bychom se mohli dočkat nejen terorismu, ale přímo organizovaného povstání. V analýze pro Parlamentn Listy.cz se ptá, zda jsme na obdobnou situaci, která je dle jeho názoru nevyhnutelná, připraveni. A to ,,my” jako Česko i ,,my” jako evropská část NATO. Velmi významná je analýza vojenské stavu a schopnosti NATO v Evropě- v závěru článku.

  http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Povstane-u-nas-5-tisic-nastvanych-muslimu-Ubranime-se-Co-nas-ted-ceka-Vojensky-analytik-prichazi-se-zasadnimi-zpravami-381769

 • Básnička budúcej generácie

  Pec nám spadla, pec nám spadla, ktože nám ju postaví,
  Slovák robí v zahraničí a cigáň to nespraví.
  Zavoláme imigrantov, tí majú chuť pracovať,
  za odmenu budú dávky a aj právo hlasovať.
  Sú to mladí fešní chlapi, ženy budú nadšené,
  súložiť sa bude všade, s radosťou, aj nechcene.

 • Vcelku realistická diskusia pod článkom -- /26. júna 2015 o 8:34 -- 219 -- komentárov/ -- ako to vidí bežný občan.
  /dva príspevky nižšie/.

 • Dátum: dnes, Čas: 10:10 |Autor: TASR
  V prípade, že by sa ešte zhoršila situácia s imigrantmi, môže Česká republika nasadiť aj armádu na ochranu hraníc.
  Navyše, podľa ministerstva vnútra môžu polícii pomáhať aj príslušníci väzenskej služby alebo colnej správy -- už sú na to pripravené plány. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) zvolal predsedníctvo Bezpečnostnej rady štátu. Píše o tom spravodajský server Novinky.cz.
  .
  “Polícia zvýšila kontroly a posilnila opatrenia v krajoch, ktoré susedia s Rakúskom. Kapacity polície však majú svoje limity. Pri dlhodobom nasadení či pri veľkom nápore bude treba zapojiť i ďalšie zložky,” tlmočila v sobotu večer slová českého ministra vnútra Milana Chovanca (ČSSD) jeho hovorkyňa Petra Kučerová.
  “Konkrétne plány máme pripravené. Detaily však nie sú určené na zverejnenie. Vláda môže povolať na plnenie úloh polície vojakov v činnej službe a príslušníkov väzenskej služby alebo colnej správy,” doplnila Kučerová v Novinkách.
  Premiér Sobotka zvolal predsedníctvo Bezpečnostnej rady. Znepokojujú ho útoky v Tunisku a vo Francúzsku a tiež ilegálni imigranti. Už v sobotu bolo oficiálne oznámené, že sa v Českej republike zvyšujú bezpečnostné opatrenia napríklad na letiskách a pri ambasádach, informujú Novinky.cz, internetový magazín denníka Právo.

 • Miro Palfi napísal: 22. máj 2015 v 11:32
  Duchovný Kámil abú Sultán ad-Dagestání tvrdí, že atentátnikov vyberajú nespravodlivo. http://www.cas.sk/clanok/317931/medzi-teroristami-islamskeho-statu-to-vrie-staznost-pri-ktorej-sa-zastavuje-rozum.html
  To je štátny terorizmus a jeho vývoz z moslimského sveta. Obavy a reálne hrozby nemajú nič spoločné s xenofóbiou. Vyznávači Alaha toto slovo ani nepoznajú. Nemajú úctu a rešpekt k iným hodnotám. A expandujú do EU. Kríza hodnôt a morálky, korupcie v EU v škandáloch politikov, kléru vytvára podmienky.
  A najmä vďaka mlčiacej väčšiny.

 • Bezpečnostné otázniky.
  Prečítal som si všetky príspevky. Súhlasím , aj keď bez oficiálnych analýz a zaujatia stanoviska MOSR,
  len pocitovo . A pocitovo vnímam, že predstavitelia sýtia len ” bulvár ” a ” politikum “.
  Slovensko splnilo ako jednu zo stoviek podmienok EU : Ochranu Schengenského priestoru. Východná hranica je nepriepustná porovnateľne s hranicou medzi USA a Mexikom .
  Juh EU sa stal otvorenou imigračnou bránou, neporovnateľnou s imigračnou politikou USA.
  Humanitárna katastrofa v Afrike je dôsledok politiky ” vykladačov demokracie s mečom , keď kríž bol vymenený za ropu a peniaze. Diktatúra vymenená za anarchiu a genocídu, ako ” demokracia ” .
  Riešenie nie je v EU, ale v Afrike a arabskom svete.
  Dnes má SR prijať 300 Afričanov, zajtra 3 000 , potom 30 000 ? Z východu prísne ubehlíkov vracať ?
  Dve rozdielne imigračné politiky EU a diktát ?

 • ILUSTRAČNÉ FOTO: NAD PRÍSPEVKAMI VYŠŠIE hovorí za všetke komentáre. -- link nižšie by sa mal dať rozkliknúť.
  http://www.cas.sk/clanok/317931/medzi-teroristami-islamskeho-statu-to-vrie-staznost-pri-ktorej-sa-zastavuje-rozum.html
  Dátum: dnes, Čas: 07:33, Autor: Autor: Čas.sk
  dnes, 07:33 | Teroristi z hnutia Islamský štát pociťujú veľký hnev.
  Krvilační zabijaci sa sťažujú na diskrimináciu v radoch vlastnej organizácie. Chcú byť všetci rovní, no ich prosby zjavne nie sú vypočuté. Podľa duchovného z Dagestanu dochádza medzi islamistami k uprednostňovaniu určitých vyvolených.
  V zoznamoch čakateľov na teroristické útoky tak majú prednosť známi alebo príbuzní hlavných predstaviteľov. Pre islamistov je najväčšou cťou, keď sa môžu vyhodiť do vzduchu pri samovražednom útoku. Takáto “pocta” sa však dostáva len privilegovaným.
  Duchovný Kámil abú Sultán ad-Dagestání tvrdí, že atentátnikov vyberajú nespravodlivo. Tieto “neprávosti” sa dejú podľa jeho slov v Iraku a Kaukazania tam nemajú žiadnu šancu, preto sa uchyľujú do Sýrie. Duchovný podal dokonca sťažnosť, v ktorej vysvetľuje korupciu v radoch tejto teroristickej organizácie.

 • Ilustračné foto: nad príspevkami vyššie hovorí za všetke komentáre.

 • Odstránenie/revolučné “režimu” -- Prezidenta Janukoviča a Majdan na Ukrajine, to bolo “demokratické”? -- NATO a ich stíhačky nezasahovali kvôli udržaniu predchádzajúceho režimu.
  Opačný príklad: Nato zvrhnutie “režimu” v Jemene.Zasiahli stíhačky arabských štátov, pod velením, resp. spriaznené s NATO-m kvôli udržaniu režimu.Teda pri násilných/revolučných zmenách režimu NATO zasiahne/nezasiahne tam, kde ide o jeho záujmy -- pod rúškom slova demokracia.
  Líbia -- zvrhnutý režim Kadáfiho je lepší?, ako popísaná situácia v príspevku -- linku: dnes 20. mája 2015 o 7:17 http://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/355659-ostatne-riesenia/
  Potom žasneme, že terorizmus ako: Al Kájda, Boco Haram, ISIS…atď.A čo utečenci.(aj z Afriky)Koľkí teroristi sa infiltrujú medzi nimi tiež aj na územie Európy?
  Aj toto všetko sa skrýva pod pojmom/slovom demokracia? a je problém.Či: Utečenci, Ukrajina, Líbia, Somálsko, Sýria, Irak, atď…..akoby to prerástlo niekomu cez hlavu a ako z toho von…..

 • Žiadná svätokrádež Miro, ale holý fakt. Proste je to tak a inakšie asi nebude.

 • Možno to bude pre veľa ľudí znieť ako svätokrádež, ale udalosti na Ukrajine, Strednom Východe, v oblasti severnej Afriky ma utvrdzujú stále viac v tom, že najväčším nebezpečenstvom pre mier a pokoj v Európe sa stávajú USA a ním riadené NATO.
  Európska únia so svojimi riešeniami je bezzubá a slabá. Jej predstavitelia sa boja riešiť problémy, príkladom sú utečenci. Riešia následok (kvóty), ale nie príčinu a utečenectvo v svojom základe. Veď majú námorníctvo, ktoré môže v rámci cvičení patrolovať u afrických brehov a lode s utečencami vracať. Potom nebude potrebné stanovovať kvóty.
  Nuž hoďte po mne kameňom, dávam sa so svojimi názormi do vašich rúk.

 • http://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/355659-ostatne-riesenia/ -- link je možné rozkliknúť.
  Autor: Peter Javůrek, Zdroj: Pravda |Deň: 19.05.2015 Čas: 22:00 -- vybrané z úvahy článku a príspevku pod článkom.
  …..”Zatiaľ čo u nás na Slovensku sa hádame, či sme schopní a ochotní prijať tri stovky utečencov, ministri zahraničných vecí a obrany Európskej únie odsúhlasili plány na vojenskú akciu proti pašerákom ľudí z Líbye…..”
  …..”Zdá sa, že dokiaľ si Európa prizná, že aj v tomto prípade je skutočným riešením problému iba to najťažšie a najnákladnejšie riešenie, dovtedy bude skúšať všetky ostatné.”

  …..”To je aké riešenie??? Naviezť do Európy milióny čiernych a čakať na rozpad civilizácie, ktorá sa budovala v pote tváre tisícky rokov???…..”

 • Príspevok -- link 19. mája 2015 o 6:57.
  Súhlasím Milan, najmä ak čitateľ “povyzvŕta” každé slovo v link-u a prečíta tiež “medzi riadkami”.:-)
  :scratch:

 • Dobrý článok /ten link/. A tiež niektoré ohlasy na neho, v diskusii pod ním :good:

 • http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-kym-by-sa-nato-rozhybalo-je-po-nasej-armade/slovensko/politika/
  Dátum: Dnes, Čas: 00:00, Autor: Radovan Krčmárik, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  ROZHOVOR s novým predsedom Asociácie slovenských vojakov (ASV) Jozefom Žarnovičanom. Podľa neho by nás NATO len využilo a nechalo zahynúť. -- príspevky/diskusia/ je tiež pod článkom.
  “Na Slovensku pôsobí aj Zväz vojakov SR, ktorý reprezentuje príslušníkov armády. Nie je zbytočné, aby vojakov zastupovali dve podobné organizácie, ktoré si zbytočne konkurujú?”

  …”Zväz vojakov SR reprezentuje seba. Nemôže reprezentovať nikoho, kto nie je ich členom. Ak to vyhlasujú, nie je to pravda. Máme rozdielne programové dokumenty. Nikdy sme nespolupracovali, ich ciele sú iné ako naše. V niečom sa však zhodujeme, a to je záujem o armádu. Aj tento záujem je však z rozdielnych pohnútok. My sa napríklad nebudeme uchádzať o dotáciu z rozpočtu armády, aby sme boli nezávislí”…atď.Celý rozsiahly článok -- po rozkliknutí link-u hore v príspevku.

 • Akýsi Samsos /či Sam som?/, dneska naobed na TA-3-v relácii”V politike” prehlásil, že o PL, RO, BG,… sa nema nikto čo starať, že oni najlepšie vedia, aký kontingent , kedy a kam si nasťahujú, V LV, dokonca aj 100 metrov od hranice s RUS……Ej múdra veta, veru hodná sveta ne/znaleko politologa, či čím vlastne je…

 • Vyšla mi z toho rovnica:bojachtivosť plus bussines(rozumieme biznis) zbrojárskych firiem rovná sa vyhlásenie pána generála.Ešte mi uniklo kto ohrozuje Poľsko, Rumunsko, Bulharsko…atď. nás na Slovensku “zatiaľ” nikto…a ešte vždy nikto toto vyhlásenie nedementoval…?Nejak je ticho, už ani v médiach sa o tom vyhlásení pána generála nepíše…

 • …to asi vie, šak tu cvičia už aj s Blackhawka-mi na Orem-laze. A na Troch duboch sa ešte minulý rok pretrčali s Osprey-mi. Síce neviem presne či vtedy už kontingentu velil on, alebo daktorý druhy…

 • ..a možno iba nevie, že Slovensko existuje… zatiaľ…

 • Toto vyhlásenie dáva jasne najavo, ako to funguje -- ak to ZSSR urobilo počas povojnových rokov vo svojich satelitoch (ktoré získalo dohodou svetových mocností pri prerozdeľovaní sféry vplyvu po II. SV), tak to bola okupácia…ak to urobia vojská NATO, tak to bude v poriadku, lebo budú čeliť “Putinovej snahe zničiť Alianciu” … pán generál iba dal najavo, že prímerie a nebodaj mier nieje v záujme bojachtivých…

 • Tvrdé slová na adresu vlády, parlamentu , EU, USA a NATO od slovenskej poslankyne Márie Ritomskej
  5.3.2015 (publikované zvedavec.org)
  Pýtame sa:
  A v čom má Rusko ustúpiť? Čo má Rusko urobiť, aby boli „americkí priatelia“ spokojní? Rusi majú vykrvácať a nechať sa zotročiť len preto, že USA chcú mať silný dolár? RF sa má vzdať svojich tisíce ročných území? RF má odstúpiť dobrovoľne svoje územia každému agresorovi? Veď to mohli dať už Mongolom, mohli to dať Osmanom, Napoleonovi, aj Hitlerovi, veď nemuseli čakať na Obamu!
  [Maria Ritomská]
  Kto by mal záujem nechať si vziať to, čo mu tisícročia patrí? S čím rátajú politici EÚ?
  Ale ja osobne si prajem, aby ruská armáda použila proti USA zbrane najtvrdšieho úderu ihneď ako USA zatiahnu Slovensko do vojny! Nech vedia aj občania USA čo si zvolili a čo majú doma za háveď vo svojom parlamente a vo svojich agentúrach! Nech vedia aká je vojna naživo! Nech Rusi nezaútočia na EÚ, ale na hlavu hada ktorý toto celé organizuje!
  V 20. storočí sa bojovalo na americkom území (ostrovoch) iba chvíľu za 2. sv. vojny. Ale USA bohatli v obidvoch svetových vojnách a dodnes vyvážajú vojnu ako svoj hlavný obchodný artikel! Čo je to za štát (USA), ktorý platí vlastným občanom za rozsievanie a prijímanie smrti len, aby zbohatli vyvolení, aby bohatli tí, ktorí smrť spoznajú len prirodzene po dlhom a bohatom živote? Akým právom toto robia?
  Celé 20. storočie a začiatok 21. storočia sa nesú v sústavnej americko-inostrannej vojny!
  Kto je tu historický a politický analfabet ? Bruselskí politici, alebo politici USA ?
  Odpovedáme za všetkých rozumných občanov SR a celej EÚ: Vážení politici SR a EÚ, vezmite si k srdcu tento oznam, uvažujte logicky a zodpovedne – ak vám ešte mozog funguje! Alebo ste všetci kúpení? Pani Merkelová, vy ste sa stala nacistkou, že podporujete kyjevský nacizmus?
  PRAVÝM CIEĽOM politiky USA & bruselských pätolizačov je vojnový biznis! Najprv chcú bohatnúť z dlhodobej vojny vedenej klasickými zbraňami a potom chcú zbohatnúť z územia, na ktorom zavedú vlastnú „USA-demokraciu“.
  Vojnoví štváči v USA dostali hlad na Rusko, na jeho bohatstvo, na jeho územia. Nachádzame sa v situácii ako na začiatku 2. svetovej vojny. Putin robí všetko preto, aby sa konfliktu vyhol. Rozhodne však nebude váhať a použije všetky prostriedky na tvrdú odpoveď. To sa týka aj nás, pokiaľ u nás budú vojaci US-A.
  Doteraz sme boli ruským partnerom v demokratickom medzinárodnom obchode. Čo budeme potom? Potom budeme cieľom prvej kategórie, lebo sú tu „US-A odborníci“ v takom hojnom počte, že jednoducho pre RF budú cieľom č. 2 spolu s poľskými, kosovskými a inými základňami, až po Washingtone, ktorý bude cieľ č. 1, čomu sa americkí nacisti chcú vyhnúť rozmiestnením základní v srdci EÚ, a ešte k tomu čo najbližšie k hraniciam RF. Vy to nevidíte?, ste zaslepení dolármi prepchatými kontami?, už aj v našej vláde SR ???
  Pán Glváč, vy ste slaboduchý alebo skorumpovaný? Vy si myslíte, že takýto konflikt sa nás nedotkne ? Ako ste mohli súhlasiť s vojenskou spoluprácou s US-A ? Vám je to jedno, že zomrie každý vo vašom okolí? Vy si myslíte, že si zachránite svoju frajerku? A čo jej rodina? Majte si frajeriek, koľko chcete, to je Váš morálny konflikt, ale robiť vojenskú politiku SR proti záujmom občanov SR? Nie ste náhodou najhorší gauner v novodobých dejinách Slovenska ? Toto si dovolili iba slovenskí nacisti za 2. svetovej vojny !
  Spolupráca s americkými nacistami ktorí plánujú a tvoria vojnové konflikty na celom svete!, týmto – spoluprácou s nimi, ste prekonali slovenských nacistov v 2. svetovej vojne!
  Občania SR si žiadajú aby tzv. „US-A odborníci“ opustili územie SR. A čo ste Vy urobil? Klamete občanov SR ?, vy tvrdíte že US-A u nás nie sú, hoci naši občania ich vidia na vlastné oči v Poprade, na Sliači : (dopísané podľa aktuálnych cvičeníí:), Valaškovciach, Lešti a inde ! Čo to má všetko znamenať?
  Ukrajinskí Česi už opúšťajú Ukrajinu. Žili tam od skončenia 1. svetovej vojny a dnes odtiaľ chcú odísť. Pán Glváč, pán Fico, pán Lajčák, vy ste slepí? Nezdá sa Vám to podozrivé?
  Ukrajina & US-A sa chystajú na vojnu, občania Ukrajiny to cítia, a vláda SR nič nevie? Všetci, čo uvažujú triezvo, vedia, že Rusko sa nikdy nevzdá svojich území! Rusko sa nepoddá ani tlaku, ani vojne, a prehrá zase iba ten kto zaútočí na Rusko!
  Musia sa zopakovať historické omyly, musia vykrvácať európske rody? Musia naši vojaci obetovať svoje životy len preto že novodobí nacisti im za to zaplatia? Aký to má význam a pre koho?
  Nebude lepšie a jednoduchšie vyhnať US-A z našej krajiny? Nemali by sme vystúpiť z členstva v NATO? A veru MALI !!! práve teraz to ešte je možné a ja trvám na tom že Slovensko musí z NATO odísť a US-A musia odísť zo Slovenska!
  Dnes je každému jasné, že americkí nacisti investovali do UA peniaze, aby tam mohli otvoriť biznis, rozpútať lokálnu vojnu. Z Ukrajiny si chcú urobiť nástupnú rampu na útok proti Rusku, bránu do Moskvy. Vojna neskončí na Ukrajine, lebo hlavným cieľom je Rusko, a následne celá EÚ! Vojna má zachvátiť celú Európu, ktorú potom majú „oslobodiť“ americkí nacisti. Pýtam sa: Už ste zabudli, že to isté chceli už dvaja pred Obamom? V 2. svetovej vojne sa prehnala Červená armáda cez celý stred Európy.
  Bez Rusov by Hitler nikdy nebol porazený, skôr opak je pravdou. Atómovú bombu by mal Hitler.Svet bol zachránený iba preto, že ruská ofenzíva prenikla do Berlína a Rusi svojím nezadržateľným útokom donútili nacistov ku kapitulácii. Vďaka ruskej ofenzíve získali Američania atómovú bombu, lebo ukryli nacistických vedcov. A teraz sa cítia takí silní, že chcú dobiť Rusko? Pre nás je tento scenár katastrofou a naši politici sú ako blázni. Strkajú hlavy do piesku a poslúchajú diktát Bruselu ako nesvojprávni idioti.
  Situácia dnes je horšia ako v roku 1939! A to len preto, že bruselskí politici zhltli návnadu CIA, že naivní občania UA chceli zmenu a pustili si do krajiny amerických nacistov, a to len preto, lebo naivní občania EÚ ešte vždy čakajú na spásny obrat v politike EÚ…
  Euro-občania a občania SR ! Postavme sa všetci proti USA, vyžeňme US-Army z našich krajín, ukončime „sankcie proti Rusku“ !
  Alebo budeme čakať na vzájomné vyvražďovanie národov Európy v záujme amerického dolára? Alebo tí čo prežijú, ak prežijú, budú žiadať od USA povojnové pôžičky?, presne podľa odskúšaného scenára z dvoch svetových vojen v 20.storočí?
  Svetový vojnový konflikt je naplánovaný. Potvrdzuje to aj nákup zbraní ktorý nedávno podpísal Porošenko na arabskom veľtrhu! Čo si myslíte, aké zbrane tam nakupoval? Americké, aké iné.
  Občania SR ! Veď sa zamyslite, kto z politikov prezradí, že po prijatí UA do NATO, a po vstupe UA do EÚ odvedú našich potomkov do konfliktu na východný front, kde veľmi pravdepodobne položia život za cudzí kapitál, kto nám to povie? Kto z politikov tam pôjde vykrvácať? Kto z vojnových štváčov, ktorých kráľovsky platíte zo svojich daní a kto z ich mediálnych luhárov a spolupáchateľov nám prezradí, že toto nebude len ďaleká lokálna vojna?
  Kto dokáže predpovedať účasť Číny, ktorá bude v tomto konflikte spojencom Ruska? Kto vyhodnotí reálnu „silu“ NATO?, alebo US-A ktorá doteraz bojovala vždy len so slabším protivníkom a aj to mizerne?, veď Hitlera porazili Rusi! Na čo sa vlastne vojnoví štváči spoliehajú? Že táto vojna neprinesie ruské jadrové hlavice nad Washington? Ja osobne im to prajem, nech už skončí celé storočie amerického vojnového biznisu!
  V tejto vojne víťaza nebude, tak nech si to užijú všetci, aj politici!
  Alebo to zastavíme? Postavíme svoje hlasy proti NATO a proti US-Army?
  Ešte vždy máme možnosť zakročiť tak ako to rozum a historická skúsenosť odôvodňujú. Ešte vždy môžeme protestmi vykázať štváčov zo Slovenska a nestať sa terčom rakiet.
  Kde vidíte demokraciu v tom čo sa deje na Ukrajine? My vidíme len neskrývanú nacistickú vládu, nacistickú armádu porušujúcu medzinárodné konvencie, a premyslenú genocídu ruských občanov UA. A čo na to Európa? Viete si predstaviť, že by si niektorý národ v EÚ vydobýjal svoju samostatnosť spôsobom, ako to robí Ukrajina? Bola snáď Ukrajina doteraz nesamostatná, že bojuje o samostatnosť? Mala snáď vládu, ktorú EÚ neuznávala? Nemali snáď Ukrajinci svoje národné práva? Európska únia sa vzdala svojich princípov, a svojim postojom sa stáva spolupáchateľom genocídy. Čo môžeme očakávať od EÚ my sami, občania EÚ, keď tak rýchlo a ochotne búra vlastné hodnotové základy?
  Rusi sú veľký, kultúrny a mocný národ, bez ktorého by Európa v dnešnej podobe nikdy nevznikla. RUSKO NIE JE NÁŠ NEPRIATEĽ , nepriateľom každého občana Európy sú skorumpovaní politici, ktorí pre svoju moc a peniaze neváhajú páchať vlastizradu!
  Podpora ukrajinského nacizmu je vlastizradou Slovenska!
  Čo môžu urobiť slušní občania? Keď všetci malí a slabí robia to isté, zmenia všetko! Môžeme to zmeniť, lebo musíme, musíme jednotne a musíme nahlas a všetci naraz!
  Poďte všetci do Bratislavy dňa: (dopísané podľa aktuálnych termínov akcií:) 12 marca 2015 na 17,00 hod., alebo si zorganizujme zhromaždenia doma a povedzte to prezidentovi Kiskovi, povedzte to ministrovi Lajčákovi a premiérovi Ficovi! Povedzme všetci jednotne:
  US-Army GO HOME!
  NATO End in EU!
  UA is Nothing for EU!
  Bojkotujme všetkých politikov ktorí zvyšujú napätie vo vzťahu k RF! Odmietajme politiku sankcií a podsúvanú politiku intervencií proti Rusku! Bojkotujme vojnových štváčov na všetkých úrovniach, vo všetkých voľbách, na internete, na FB, na uliciach!
  Nedopusťme politiku vojny! Bojkotujme médiá ktoré nám podsúvajú vojnu ako jediné riešenie!
  Bojkotujme ukrajinský nacizmus! Izolujme sa od UA, bojkotujme vstup UA do NATO!
  Podporme modernú hospodársku politiku RF! Podporme riešenia ktoré ponúka RF!

 • Keď na uvoľnenie- tak pridám i ja:
  Ja keby som bol veliteľom takého udatného kontingentu ako NATO, tak si v prvom rade preštudujem dejiny na možnom bojisku aspoň po Suvorova.To aby som zistil, či dakto v tomto priestoe dakedy vyhral, mimo Ruskej armády.A že tu bojovali aj udatnejšie zoskupenia- o tom určite niet pochýb.
  A k tým priesmykom, a členitému terénu, no dúfam, že dvojhviezdičkový generál vie aspoň čítať mapu. Či? :good:

 • Na uvoľnenie -- úmyselne pán generál(americký) nemenoval našu krajinu, pretože z jeho vyhlásenia nevyplýva, žeby to bolo v súlade s doktrínou NATO.Podľa jeho vyhlásenia ma ísť o: ” Hodges navrhol rozmiestniť americké tanky “.Ibaže z toho (ne)vyplýva, či (ne)má Karpatské priesmyky naštudované a to, že v 2. svetovej vojne na Dukle bolo 86.000(tis.)obetí zo všetkých zúčastnených v konflikte.Čo je smutné a bolestivé.Všetkých Američanov v Európe je 67.000(tis.)Jednoducho počty nepustia.Až by veril v úspech svojho bojového snaženia a ťaženia, musel by stiahnuť ďalších vojakov z približne 1000 vojenských základni, čo majú USA po celom svete.Čo sa nedá povedať o Rusoch, ktorých základne spočítame na prstoch jednej ruky..A ešte to tak vyzerá, akoby sa zastrájal na vlastnú päsť akoby bol na svojom americkom území a šéfoval celému NATO.Čo nato hovorí NATO som nikde nepodchytil.Asi tanky má iba Amerika a NATO mimo nej nemá žiadne.Celé je to s prepáčením choré-nie zdravé. 🙂 ….a smutné zároveň…. :scratch:

 • Vo štvrtok 12. 3. o 17.00 hod.) sa stretneme na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave na verejnom zhromaždení a jednohlasne zvoláme “Nechceme základne NATO na Slovensku“ a ani žiadnych novodobých “Biľakovcov” a ich pozývacie listy. U nás totiž platí jeden štandard: Ak bolo vlastizradou pozývanie jedných spojencov v roku 1968, tak rovnakou vlastizradou zostáva aj pozývanie tých súčasných!
  No “možné je to” iba za predpokladu, že pozývajúci vlastizradcovia verejne vyhlásia, že dnešná Slovenská republika je menej demokratická ako vtedajšia ČSSR. Prvý krok, naše násilné zavlečenie do NATO, už slovenskí bábkoherci zvládli. A nepotrebovali na to ani mandát od občanov.

  Na vyslanie verejného signálu je najvyšší čas. Práve v týchto dňoch ohlásil minister obrany Martin Glváč, že na Slovensku už vojaci NATO sú a pripravujú cvičenie. Ale aby sa nestalo, že jedno cvičenie bude nadväzovať na druhé a vojakov NATO tu budeme mať trvale, 12. marca by sa nás malo zhromaždiť na Hviezdoslavovom námestí čo najviac, „pretože inak sa môže stať, že sa ocitneme vo vojne ani sa nenazdáme.

  Slovensko sa vo februári stalo ôsmym členským štátom Severoatlantickej aliancie, ktorý požiadal o vytvorenie styčného tímu NFIU (NATO Force Integration Units) na svojom území.
  Ide o tím plánovačov. Ich prítomnosť má uľahčiť potenciálne prijatie posíl zo strany NATO. Styčný tím na Slovensku by malo tvoriť približne 40 ľudí, pričom polovica z nich bude slovenská a polovica z iných členských krajín NATO. Úlohou styčných tímov v členských krajinách NATO bude zároveň koordinovať mnohonárodné cvičenia a preverovať prepojenie domácich a mnohonárodných síl NATO. Podľa rezortu obrany ide o opatrenie na ochranu našich záujmov a celistvosti územia Slovenskej republiky.

  Slovenská republika má ako členský štát NATO v prípade potreby garantovanú pomoc jednotkami rýchleho nasadenia (NRF). Tie sa na základe rozhodnutia ministrov obrany rozšíria na veľkosť divízie a v niektorých prípadoch budú schopné zasiahnuť do 48 hodín. Do síl rýchleho nasadenia prispieva aj Slovensko.

 • Úmyselne nemenoval. Karpatské priesmyky by musel prekonávať v pochodovej zostave, a tam by mu tie tanky podpalili aj len Molotovovým koktailom. Na Poľských a Pribaltických rovinách, mu toto nebezpečenstvo nehrozí, pretože ich môže roztiahnuť do bojových zostáv-naširoko po celej fronte, pripadne vytvoriť tankové kliny, ako Hitler v 41-om 🙂

 • Zdroj: TASR: KYJEV -- Ruský prezident Vladimir Putin chce zničiť Severoatlantickú alianciu, vyhlásil veliteľ amerických síl v Európe generálporučík Ben Hodges.”Som si istý, že Putin chce zničiť našu alianciu. Nie útokom, ale tým, že ju rozštiepi,” varoval Hodges.Generálporučík ďalej povedal, že Rusko sa môže pokúsiť destabilizovať jeden z členských štátov Severoatlantickej aliancie, a to tým, že použije “rebelov” ako na východe Ukrajiny, alebo iné formy “hybridnej vojny”.Hodges navrhol rozmiestniť americké tanky v krajinách nachádzajúcich sa pozdĺž východného krídla NATO, čo by bolo limitujúcim faktorom pre Putina. Dodal, že ide najmä o Poľsko, Litvu Lotyšsko, Estónsko, Rumunsko a Bulharsko.
  Dlho som váhal, či k takémuto vyhláseniu veliteľa amerických síl v Európe generálporučíka Ben Hodgesa ako občan tohoto štátu niečo napísať, či sa nejako vyjadriť.Nedalo mi to:
  Po tom, ako bol v Minsku(Bielorusko) dohodnutý medzi p.Merkelovou, Holandom, Porošenkom, Putinom mierový plán o ukončení bojov na Ukrajine, ktorý aspoň podľa médii má čiastočný úspech v pozastavení bojov, odsune ťažkej techniky z inkriminovaných miest(resp.preskupovaní…?), osobne by som bol očakával opačné vyhlásenie(a) na deeskaláciu napätia.Aj som bol v očakávaní, že toto vyhlásenie pána Hodgesa bude niekto dementovať z jeho nadriadených v Európe, až nejakých má.Zatiaľ sa tak nestalo.Slabou útechou môže byť, že Generálporučík, navrhol rozmiestniť americké tanky v krajinách nachádzajúcich sa pozdĺž východného krídla NATO, kde dodal, že ide najmä o Poľsko, Litvu Lotyšsko, Estónsko, Rumunsko a Bulharsko, pričom našu krajinu Slovensko nemenoval, pozabudol ju uviesť, alebo úmyselne vynechal.O dôvodoch vynechania Slovenska sa my nezainteresovaný na veci môžeme iba zamýšľať a špekulovať….Slušne povedané podľa mňa toto vyhlásenie bolo “nešťastné” a prilieva iba benzín do ohňa….

 • No, neviem či to ešte potrebuje komentár, tu stačí aj diskusia pod článkom.
  http://aktualne.atlas.sk/varovanie-z-usa-putin-chce-znicit-nato-treba-rozmiestnit-americke-tanky/zahranicie/europa/
  Varovanie z USA: Putin chce zničiť NATO. Treba rozmiestniť americké tanky
  Dnes 16:05 TASR

 • A kto zaruči, že kalamita, povodeň, zemetrasenie nastane práve v dobe toho mesačného výcviku a nie až potom, keď ich pošľu domov? Alebo predtým, kým ich povolajú a vycvičia?

 • Za tu cenu Jozef /250 €/, kúpim v najbližšom Tesku 5 ks zimných pneu aj na rezervu, a ostane mi ešte na pol litra borovičky, ku robote,kým ich pomocou dvoch monterpák /tie mám v pivnici/ nahodím na disky. Keby som si dal tu námahu a obehal veľkosklady,kde gumy kupiš za veľkoobchodnú cenu, tak tie polliterky by boli aj dva.
  Ale ja som zaregistroval, netakdávno v TV, že “odborníci TAS pri MO”, majú plné sklady terénnych pneumatík, ktoré však nepasujú ani na kolesa P-V3S, nie to na americkú /západnú techniku. 🙂

 • Pamätáme si čo povedal Švejk o potrebe na vojnu..boli to peniaze v troch slovách, nie? Nuž a kto bude chcieť viesť vojnu, ten peniaze nájde vždy. Bude to na úkor iných potrieb, ale keďže vojna je v prvom rade biznis, tak sa nájdu aj keby na chleba nebolo…

 • Súhlasím, diskusiu treba viesť, aj medzi sebou aj s kompetentnými, ale najskôr je potrebné vedieť, čo si politici predstavujú pod pojmom “povinná alebo základná služba”, akú predstavu majú a za akým účelom ju chcú obnoviť. Nás asi neoslovia aby sme povedali náš názor, preto môžeme reagovať na ich predstavy. Áno, môžeme sem dať aj svoje predstavy, ale my sme asi zaťažení minulosťou, vieme o čom bola VZS, vieme ako to vyzeralo, vieme čo to obnášalo…ale nevidíme do hláv tých, čo o tom začínajú hovoriť v dnešnej dobe. Započul som “výkriky” o cca mesačnom výcviku, o tom že z povinnej služby by sa využívali na kalamity, povodne a podobne, pretože na takúto činnosť je profesionálny vojak drahý a nemá to v náplni práce…dalo by sa aj o tom diskutovať, napríklad o tom, ako boli postavené záchranné brigády a podobne…tak si môžeme povedať svoj názor, ale počkal by som na prvý solidnejší ťah politikov. :good:

 • nuž, dnes je to inak ako za nás, ale tá cena sedí a jedná sa o prezutie osobného auta…

 • Vyjadri svoj názor na základne NATO na území Slovenskej republiky v rámci demokratickej plurality názorov dňa 12.3.2015 o 17,00 hod. na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

  http://www.srspol.sk/clanek-uz-o-10-dni-zaznie-nechceme-zakladne-nato-na-slovensku-10606.html

 • Tu je to aj s debatou pod článkom -- Zdroj: ČTK |Deň: 05.03.2015 Čas: 10:32
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/347690-rusi-spustili-na-juhu-krajiny-protiletecke-cvicenie/
  V internetovej Pravde oproti internetovým Hospodársky novinám chýba jeden podstatný odstavec:
  Séria cvičení na niekoľkých miestach prichádza len deň potom, čo do Čierneho mora vplávala flotila vojnových lodí NATO k spoločnému výcviku s tureckým, bulharským a rumunským námorníctvom.Neskôr som v Pravde článok už nenašiel.
  Až si o tom všetkom niečo myslím, tak minimálne to, ako je spoločnosť rozdelená na dva tábory:
  -- 1/Pro Americký /NATO/ tábor
  -- 2/ Pro Ruský tábor
  -- 3/Jedno čo by spoločnosť rozdeľovať nemalo, je boj proti terorizmu.Iba kto určuje špecifiká, čo konkrétne terorizmus je a čo sa pod neho skrýva.Kedy ide o terorizmus osôb a kedy dochádza k terorizmu štátov -- tiež na hlboké zamyslenie.

 • Otázka, ” kde na to nájsť peniaze ” ? je vždy aktuálna v časoch pokojných -- v čase “mieru”.Pozrime si dnes Ukrajinu.Ukrajina je na pokraji finančného bankrotu a vôbec ju to “nezaujíma”, skade zoberie peniaze na ozbrojené sily.Myslím predvčerom schválil Ukrajinský parlament zvýšenie počtu vojakov základnej služby o 30 percent na -250 000(tis) mužov.A či bude mier(kto by sme ho nechceli), keď indície hovoria o niečom inom, minimálne čo sa týka Ukrajiny.V 1993…? roku sme z krajiny vyprevadili Rusov.A viď aj príklad z včerajších médií:Na Slovensku na Lešti vo veľkom cvičia Američania s našimi -- Slovákmi pod záštitou boja proti terorizmu…a pod.Podľa slov aj veľvyslanca USA na Slovensku(meno mi uniklo) -- Slovensko má jedny z najkvalitnejších podmienok na výcvik.Ale zoberme si veci v širšom kontexte:
  Média sú plné článkov, pretože Rusi majú vo veľkom manévre, (juh Ruska) pritom cvičia na SVOJOM území.
  http://hn.hnonline.sk/svet-120/rusko-spustilo-lavinu-neohlasenych-manevrov-testuje-aj-nuklearne-strely-676556
  Dá sa to isté povedať o Američanoch(NATO)…?
  Kde sú Američania od SVOJHO územia, iba na základniach v Európe ich je -67000(tis.),- mužov, ktorých priznávajú prostredníctvom médií.A tiež nebudú vyzbrojený “pištoľkami”.
  Podľa podchytených informácií chce Slovensko zaviesť od júna tohoto roka Dobrovoľnú vojenskú službu.Až by ale napätie na Ukrajine opätovne eskalovalo a bol by zámysel o znovu-zavedenie ZVS, koho by zaujímalo, či sú na to peniaze…?Ja si myslím, že nikoho.Zaplatili by sme to všetci a je jedno akými prostriedkami.
  A nakoniec, čo sa týka boja proti terorizmu a bezpečnosti občanov ako takých, je úplne scestné zaoberať sa resp. vyhovárať sa na chýbajúce peniaze.Môj názor je, že peniaze na bezpečnosť sa vždy nájsť musia.Potom až by to tak nebolo, tak sa nečudujme tvrdeniam, že zločin je vždy v predstihu pred bezpečnosťou štátu.

 • Súhlasím p. Šamaj. Tento fakt potvrdil aj arm. generál v. v. Šedivý, ktorému položil moderátor jednoznačnú otázku “čo je finančne náročnejšie VZS alebo profesionálni vojaci ?”. Jednoznačne odpovedal že profesionálni vojaci. Dnes viacero štátov aj členov NATO uvažuje o zavedení VZS. Tak ako som však uviedol v článku, je nutné viesť diskusiu o pozitívach a negatívach VZS pre štát, o dĺžke a spôsobe vykonávania VZS a zaradení vojakov základnej služby do štruktúry OS SR. Určite by to nemalo byť u technicky náročných zbraňových systémov. Ak nebudeme o tom diskutovať a ignorovať túto otázku, tak sa nám začnú rozrastať polovojenské organizácie typu Slovenskí branci s vojenským výcvikom ( aj v zahraničí ), pevnou organizačnou štruktúrou a ilegálnym nasadením vo vojnových konfliktoch v zahraničí a možno….. kto vie ?. Je potrebné aby sa našli a začali uplatňovať systémové riešenia zo strany štátu tak, aby sa prevenciou zabránilo vzniku a rozširovaniu extrémnych prejavov v radoch mládeže. Tajné služby sa môžu vo svojej činnosti ( a určite to aj robia ) na tieto hrozby a riziká zamerať, ale samotný problém nevyriešia. To by však nesmela stáť otázka ” kde na to nájsť peniaze ?”

 • Však kamarát má firmu,dáme mu zarobiť.Kúpi nám nejaké autíčko,dá nejaký bytík do prenájmu.Čo tam po nejakých upratovačkách,tie sú chudery,tešia sa len z toho ,že budú mať aspoň odpracované roky.Minimálnu penziu im zabezpečí štát.Čo narobíme,chceli sme kapitalizmus.
  Každý to vie o aký biznis ide,jedna veľká chyba,niet toľko aby každý mal svoju firmu.

 • K tým pneumatikám,. Nepamätam, že by sme dakedy menili gumy letné za zimné na nákladnej, alebo špecialnej technike. Tam boli z výroby dodané buď s terenným dezénom, alebo univerzálnym celoročným. A nepamätám ani, že by sme ich dakedy boli zodrali do hladka. Sem tam dajaky defekt bol, ale ten sa opravil v autoparku-teplými flekmi. /Teraz sú síce už bezdušové pneu aj na ťažšej technike-tam sa to neda, ale defekty tiež nie sú na dennom poriadku/
  Na osobnej technike, sme zvyčajne mali zimné pneu priamo na diskoch,uložených v príručnom sklade, takže šofer akurát na jeseň a na jar prehodil kolesa sám za pol hodiny. Ani vyvažovať netrebalo. :good:

 • Aj na Slovensku sa o tom uvažuje.. a ? Kedysi sme -- cca 2000 -- 2001 -- robili rozbor, koľko bude stáť OS zrušenie základnej služby, čo ušetríme…. rozbor vyšiel v neprospech zrušenia základnej služby. Že sme mali pravdu svedčí aj to, že civilné služby sú drahšie než bola všetka činnosť ktorú si OS (predtým ASR) robili sami… opýtam sa iba jednu otázku za všetky -- kto v civile by zaplatil za prezutie zimných za letné pneumatiky (pneumatiky dáš armádne, jedná sa iba o zloženie zimných pneumatík, nahodenie letných, vyváženie a nahodenie kolies naspäť) -- 250 éčiek.. dáte toľko?? OS toľko kľudne zaplatia… stačí? Skúste zistiť koľko OS zaplatia za upratovanie v kasárňach firme, ktorá tieto práce vykonáva a zároveň si zistite, aký plat dostane upratovačka…aj keď pripočítate čistiace prostriedky a náradie, zistíte aký biznis má majiteľ firmy u OS…
  Povinná (základná) služba v dnešných časoch? Mesačný výcvik a choď domov?? Alebo o čom to má byť? :unsure:

 • Je potrebné sa zamyslieť aj nad článkom (pozri link nižšie). …o niečom to svedčí -- a nie je to hrdosť na účinkovanie jednotlivcov ani Slovenska v NATO. Prečo je to tak??? -- na to si asi veľmi ľahko odpovie každý sám…

  http://michalovce.korzar.sme.sk/c/7647754/slovenski-veterani-chcu-vratit-vyznamenania-z-vojenskej-misie.html

 • Priatelia, dávam do pozornosti aktivitu niekoho kto -- zdá sa -- má viac odvahy ako my a pustil sa so zápalom do ochrany mieru s ozajstným nasadením. Mám z toho komplex, že odvahu a zodpovednosť -- v tomto prípade -- vzali na seba ženy a matky a spustili petíciu za vystúpenie SR z NATO. Myslím, že tejto -- možno až životne -- dôležitej téme by sme mali venovať zodpovedajúcu pozornosť aj my -- už aj preto, že o ňu žiadajú naše ženy, naše matky, dcéry a priateľky…
  Nevytýkajú nám, že sme neboli my iniciátormi tejto aktivity, len skromne žiadajú (v strachu o nás, naše deti, v strachu o mier) našu podporu a pomoc. Chcú len aby sme spolu s nimi vyjadrili nesúhlas s krvavým dobrodružstvom na východ od našich hraníc a aby sme prispeli k dištancovaniu sa Slovenska od politiky, ktorá smeruje k vojne. Oprávnene sa pýtajú prečo majú byť cestou k mieru dodávky zbraní a vojenskej “pomoci”, budovanie vojenských základní, prítomnosť amerických vojakov, ekonomické sankcie, klamstvá a intrigy…

  Otvorený list k výzve proti okupácii NATO a za okamžité vystúpenie z NATO.
  Dve veci, ktorým by sme mali zostať verní napriek ľudským slabostiam je láska k slobode a nenávisť k servilnému pokrytectvu.
  Európa zmietaná vazalskou poslušnosťou k tútorovi spoza oceánu slobodou pohrdla. Napriek svojej moci v historickom povedomí národov servilne pokľakla pred zmesou rôznorodého obyvateľstva a kultúr, ktoré svoju násilnú históriu píše na území vyrvanom pôvodnému obyvateľstvu nie dlhšie ako pár storočí.
  Čo núti starý kontinent k úslužným poklonkom nesvojprávneho otroka? Čo núti túto hrdú pevninu zabúdať? Len sedemdesiat rokov stačilo, aby zabudla na prízrak moru a dopustila jeho hnedý šat sofistikovane prezliecť za modro-žltý. Ideológia slávnostne odetá do šiat fyzického násilia, likvidujúca ľudí inak zmýšľajúcich na základe etnickej nenávisti pod rúškom národnooslobodzovacieho boja. Ach, aká zaslepenosť ! Fakľové pochody, beštie v uniformách s nacistickými symbolmi, oduševnené hajlovanie a to všetko pod ochranou polície, armády, sveta… Spúšťač krvavej občianskej vojny v nacistickom besnení novodobej genocídy obyvateľov juhovýchodnej Ukrajiny ako najvyššia daň za používanie materinského jazyka, pohľadu na budúcnosť zeme, odmietnutie vlády, pre ktorú sa stala nacistická zver symbolom a modlou. Nie je náhoda, keď už od kolísky je deťom horlivo vštepovaný fanatizmus, lesk v očiach dnešných banderovcov a nenávisť k rusky hovoriacemu národu. Už sama bývalá premiérka Ukrajiny na úrovni par excellence navrhla túto ruskú pliagu zrovnať z povrchu zemského atómovou bombou. Nikoho preto ani neprekvapuje prepisovanie dejín priamo pred našimi očami s cynickým pohŕdaním k tým, ktorí svoje mladé životy položili v boji proti fašizmu.
  Prečo však mlčí Európa ? Prečo zaujala postoj, ktorý sa nedá pochopiť? Vari si neuvedomuje, že nacizmus nemožno ignorovať? Ak bude zaslepene odsúvať pravdu, ak ju bude aj naďalej nazývať falošnými menami, čaká nás budúcnosť, ktorá je dnes realitou tam, kde malé deti v predškolskom veku na každom kroku spoznávajú smrť a ich malé hlávky zosiveli vinou arogantných hier mocenských bojov dospelých.
  Čo sa týka rozpínavosti ruského medveďa, radi by sme iba pripomenuli, že ten kto porušil zmluvu o nerozširovaní základní NATO smerom na východ neboli Rusi. Keď sa v roku 1962 začala Karibská kríza, bola to odpoveď ZSSR na priamu hrozbu USA. Američania totiž v roku 1961 umiestnili okolo tureckého mesta Izmir 15 rakiet Jupiter s jadrovým hlavicami, ktoré boli schopné zasiahnuť Moskvu a iné sovietske mestá. To, že sa v minulom roku Američania chystali rozmiestniť na polostrove Krym jadrové rakety a spraviť z neho hlavnú základňu NATO v regióne, je fakt, ktorý môže poprieť iba neznalec. Paralely? Je vari niečo nepochopiteľné, že Rusko bolo opäť nútené zasiahnuť v záujme vlastnej bezpečnosti??? Navyše, na Kryme prebehlo platné referendum, avšak jeho výsledok tradične spochybnili všetky prozápadne orientované štáty, lebo ani jeden z nich už nevraví sám za seba. A že sa nezopakoval osud Kosova, kde krymskí Tatári sofistikovane neutralizovali vlastenecké nálady ako onoho času kosovskí Albánci? Verím, že NATO tento debakel nemôže prekúsnuť, keďže Juhosláviu bombardovalo aj bez súhlasu mandátu OSN v mene svojho pokriveného zrkadla demokracie. Ak by Rusko stratilo základňu na Kryme, fakticky by stratilo Čierne more a americké rakety na polostrove by sa stali začiatkom jeho konca. Už nebolo kam ustupovať.
  Sme ženy a matky, preto nemôžeme byť ľahostajné k utrpeniu našich bratov. Sme Slovania. Odmietame viac mlčať, keď sa pácha zlo na nevinných deťoch Slavjanska, Donbassu, Šnežnoj. …a mnohých ďalších. Týmto vyzývam ženy a matky u nás na Slovensku a Čiech SPOJME SA v spoločnom boji. Bude to boj pasívny. Boh nás stvoril ako darkyne života. Milujúca matka nevie konať agresívne. Je stvorená pre dobro. My rodíme svojim manželom deti z lásky. Obetujeme im všetko. Vychováme ich ako statočných občanov svojej vlasti. Ale odmietame ich obetovať za zvrhlé záujmy USA -- NATO a EU.
  Ak nás naši politici sklamali a nestarajú sa o bezpečnosť nás a našich detí, potrebujú k úplnému šťastiu vojenské základne a muničné sklady u nás na našom maličkom Slovensku…povedzme im rázne DOSŤ!!! Sme za okamžité vystúpenie z radov NATO. Ak bol nutný rozpad Varšavskej zmluvy, tak sa rovnako tak malo rozpadnúť aj NATO. My sme nedarovali život svojim synom preto, aby museli narukovať na Východný front , po rýchlom mesačnom výcviku . Bývalé Srbsko prešlo peklom humanitárneho bombardovania. Synovia oligarchov rukovať nebudú, vo svetovej vojne proti Rusku oni umierať nebudú, sú o tom presvedčení. Na krviprelievanie sme tu my, občania a daňoví poplatníci. Dnes vás oslovujeme preto, lebo už o pár mesiacov alebo týždňov sa môže situácia výrazne zmeniť. Zavládne totalita na kapitalistický spôsob a sloboda prejavu nebude možná.
  Amerika túži rozpútať vojnový konflikt proti Rusku, túži po ruskom nerastnom bohatstve. Rovnako je tak v hre ukrajinský bridlicový plyn, ktorý sa nachádza práve v oblastiach krutých bojov. Ak budú vojská NATO potrebovať pechotu…tak im prídu vhod naši slovenskí vojaci. Zabráňme ich zverskému scenáru, aby sa vraždili Slovania navzájom. Organizujme besedy vo svojom okresnom meste. Veď v knižnici sa môžu stretávať čitateľky a čitatelia a diskutovať aj o geopolitike a literatúre faktu. Mladšie ročníky máte prístup k internetu, ale vaša susedka ho nemá. Získavate oveľa viac informácií ako ona. Tak ju informujte o pravde a ako argument predložte utečenecké tábory. Keby bolo Rusko agresor, prečo kroky občanov Ukrajiny z Donecka a Luhanska smerujú cez hranicu do utečeneckých táborov práve do Ruska hľadať útočisko a záchranu života??
  Vyzývame vás matky a ženy … zdieľajte a pridajte svoj podpis v Petícii za okamžité vystúpenie Slovenskej republiky zo štruktúr NATO. Sme Slovanky, držme spolu a nedovoľme podieľať sa na vyvražďovaní slovanských synov pod taktovkou USA a servilnej poslušnosti vazalského protektorátu Bruselu.
  Muži, ktorí sa pripoja k našej výzve sú pre nás už teraz dôležití, pretože sú našou ochranou a my sa môžeme spoľahnúť, že nebudú slepo poslúchať šialené a hlúpe rozkazy zvrátenej ideológie šíriacej sa toho času už ako mor a budú brániť svoju vlasť tak ako im to káže slovanská hrdosť, odvaha i srdce. Ďakujeme.
  Slovanské ženy -- matky proti vojne
  http://www.hlavnespravy.sk/odstartovala-peticia-za-vyhlasenie-referenda-o-vystupeni-slovenska-z-nato/535317
  http://moravazleva.info/dokumenty/peticia-proti-NATO.pdf

 • Článok od p. Juneka je dobre napísaný, je zaujímavé, že zrazu sa spomína to, na čom sme mi “frčali” od mladých liet… kedysi platné vojenské múdrosti boli zaznávané tak, ako aj iné skutočnosti z dôb spred roku 1989 a zrazu niekto objavil ameriku… (schválne s malým “a”) -- opráši staré predpisy a je z neho hviezda. Opýtal by som sa p. gen. Šedivého, čo zmenil počas svojej funkcie -- myslím že nič, iba to, čo mu “demokrati v politike” dovolili.
  Je však zaujímavé, že tieto otázky sa stávajú aktuálnymi práve v období udalostí na Ukrajine. Aj pod vplyvom týchto udalostí je veľa mladých chlapov v stave, že píšu o svojej nechuti nastúpiť vojenskú službu, radšej ísť do basy… pretože si väčšina z nich myslí, že budú rukovať preto, aby išli bojovať za cudzie záujmy za hranice Slovenska…kto povedal, či napísal niekde, že o zavedení povinnej služby sa uvažuje z dôvodov obrany našej krajiny? Myslím, že nikto, lebo by sa muselo priznať, že všemocné NATO by nás brániť nešlo -- nakoniec -- voči komu? Poliakom? Čechom? Maďarom? Tiež sú členskými štátmi, či nie? Proti Rusom? Rusov mi nezaujímame, no a nakoniec -- preskočia Ukrajinu či Poliakov?
  Je stará pravda, že krajina ktorú musia chrániť cudzie vojská nieje samostatná, naviac cudzia armáda “stroví” viac ako vlastná. Máme na platenie cudzej armády?
  No a nakoniec -- máme vôbec financie na to, aby sme opätovne zaviedli pravidelnú armádu? Výstroj a výzbroj ktorá zostala z dôb predošlých je za lacný peniaz rozpredaná, nakúpiť novú? Za čo? Súčasné OS sú “podvyživené”..
  Nieje to tak dávno, čo predseda vlády prehlásil, že snáď si niekto nemyslí, že v dnešných časoch dá 2% HDP na OS…. tak ako teda, zadĺžime ďalšie generácie, alebo novým “narukovancom” kúpi štát lopaty a krompáče a budú fungovať pri povodniach alebo kalamitách?

 • Tiež si myslím, že k tejto problematike by sme mohli viac podiskutovať. Veď, tejto tematike rozumieme každý jeden viac ako hociktorý kompetentný.V tých diskusiach v linkoch reagujú prevažne laici. Ale my sme znalci a odborníci.

 • Tiež súhlasím s Chmelárom a dodávam, že podľa môjho názoru by sme mali problematike vojny na Ukrajine venovať na tejto stránke viac priestoru. Kto, alebo čo je skutočnou hrozbou ??? Je až taký neprekonateľný problém prestať rozprávať o sankciách a dodávkach zbraní a vytvoriť blokádu na dodávky zbraní a inej vojenskej “pomoci” znepriateleným stranám a vytvoriť demilitarizovanú zónu? USA a NATO, Rusko -- sa tvária že idú brániť mier -- dodávkami zbraní??? …je vôbec za súčasnej situácie a za prítomnosti Amerických vojakov a techniky v Európe a zasahovania USA a EÚ do diania na Ukrajine tento konflikt uhasiť??? Je veľké množstvo otázok na ktoré by bežní ľudia -- hlavne v postihnutých oblastiach -- vedeli odpovedať a možno sa aj dohodnúť -- nebyť nebyť hry veľmocí a EÚ na mierotvorcov.

 • Pre informáciu -- pokračovanie príspevku nižšie:

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/345690-ovplyvnia-tisicky-muzov-ktori-odmietli-bojovat-aj-ostatnych/
  Autor: Jana Trebulová, Zdroj: Pravda , Dátum: 15.02.2015, Čas: 17:00

 • Pre informáciu -- zaujímavá aj debata pod článkom, asi by sa to hodilo aj na starý web do sekcie “Výzva proti vojne”.

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/345399-tisicky-slovenskych-muzov-sa-obratili-na-urady-nechcu-bojovat/
  Autor: Jana Trebulová,Zdroj: Pravda, Deň: | 12.02.2015 Čas: 10:01

 • Dovolil som si porovnať predposledný odstavec článku Dr. Jaroslava Juneka, s informáciami s totožnou problematikou z Ukrajiny.
  http://www.aktuality.sk/clanok/270332/ukrajincom-sa-do-vojny-nechce-utekaju-do-cudziny/
  Zdroj: Radovan Krčmárik, Aktuality.sk Foto: Reuters

  -- v porovnaní s LINK-om -- bolo by to na Slovensku s povolávacími rozkazmi iné, ako na Ukrajine…?Podľa nálad v spoločnosti by to iné asi nebolo.Stačí čítať príspevky a názory ľudí. :scratch:
  Zdroj: Radovan Krčmárik, Aktuality.sk Foto: Reuters

  Zrkadlom nálad v spoločnosti je, keď v komentároch k článkom o vojenskej službe čítate : „ Nešiel by som na vojnu ani za nič. Nech si idú tí, čo ju chcú. Ja by som radšej hnil v base. .. Ďalší to vidí veľmi skepticky „Vidím, že už tu každý rozmýšľa ako zrušiť vyhlásenie. Viem že by to asi nebolo pre nikoho príjemné, keby dostal povolávací rozkaz, ale keď príde na lámanie chleba, tak čo urobíte. Nič nezmôžete. Aj ja počítam s tým, že pekne aj nás mladých povolajú, A pôjdeme do takmer istej smrti …..“. Nejde však len o náladu, ale väčšina mladých a čiastočne aj vekovo starších mužov s údivom reagujú na slová o brannej povinnosti. Vlastne ani nevedia že sa branná povinnosť na nich vzťahuje. Akosi sa v spoločnosti veľmi zakorenilo aj s prispením politikov, že keď bude Slovensko ohrozené tak je tu NATO, čiže niekto kto to za nás vybojuje a profesionálny vojaci sú tu preto, aby si ostatní občania nemuseli zaťažovať myseľ myšlienkami na ich možnú účasť vo vojenskom konflikte. Čo na tom, že sa týka našej slobody, bezpečnosti, územnej celistvosti a suverenity Slovenskej republiky.

 • dovoľujem si Vás upozorniť na novú podobu stránky MEPOFORUM – fórum pre medzinárodnú politiku na Webe: http://mepoforum.sk/.
  Dúfam, že Vás webový portál zaujme, rozšíri Váš obzor a stanete sa jeho priaznivcami.

 • Súhlasím s Eduardom Chmelárom.

 • Vojenské napätie sa stupňuje aj na Slovensku: Kde bude stáť základňa NATO?
  | Oznámenie na dohľad?!

  Mesiace sa na Slovensku diskutuje, či u nás bude, alebo nebude stáť základňa Severoatlantickej aliancie (NATO). Zdá sa však, že je rozhodnuté -- vysoká americká diplomatka vyhlásila, že so Slovenskom rátajú. Naše ministerstvá sú zatiaľ zdržanlivé. Pozreli sme sa na miesta, kde by u nás mohli nájsť útočisko zahraniční aj slovenskí vojaci.
  V šiestich štátoch východnej Európy chce NATO rozmiestniť menšie jednotky v reakcii na kroky Ruska na Ukrajine. Základne tak v blízkom čase prvýkrát pribudnú v Estónsku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Bulharsku a Rumunsku. Podľa diplomatky USA Victorie Nulandovej sa ráta aj so Slovenskom. „Čo najskôr musíme zriadiť veliteľské strediská vo všetkých šiestich štátoch NATO, ktoré susedia s Ukrajinou,“ vyjadrila sa. Predstavitelia Aliancie tvrdia, že jednotky budú plánovať a organizovať vojenské cvičenia a poskytovať velenie a kontrolu všetkým posilám rýchleho nasadenia.

  Poprad: Súčasné sklady by už čoskoro mohli nahradiť vojaci aliancie.
  Naše ministerstvá obrany ani zahraničných vecí zatiaľ informáciu nepotvrdili. Uviedli však, že NATO v súčasnosti rokuje o posilnení bezpečnostných opatrení aj so Slovenskom. Podľa odborníka na bezpečnosť Jaroslava Naďa sa hovorí o bázach so 40 -- 50 ľuďmi. „Zostali by sme jedinou krajinou, ktorá hraničí s Ukrajinou a nemali by sme základňu. Polovica personálu by boli Slováci a polovica zo zahraničia,“ tvrdí expert. Myslí si, že nepôjde o vybudovanie novej budovy, ale využijú sa staršie priestory. Podľa neho je NATO ochotné zafinancovať aj časť nákladov, ktoré sú s tým spojené. „Keď sa na to pozrieme logicky, tak by som nebol prekvapený, ak by sme sa rozprávali o Poprade, Lešti alebo ešte východnejších základniach, ktoré sú bližšie pri hraniciach s Ukrajinou,“ dodal Naď.
  Politický analytik Eduard Chmelár sa však k základni na našom území stavia skepticky. „Každý, kto si neželá vojnu a zhoršovanie už aj tak dosťvyhrotenej medzinárodnej situácie sa musí proti takýmto plánom kategoricky postaviť,“ tvrdí. Podľa neho je NATO od začiatku jadrom sporu o Ukrajinu. „Nemá zmysel sa pýtať, či hrozí nová studená vojna, keď jej hlavný nástroj a hlavný predmet nedôvery – Severoatlantická aliancia – tu bol od začiatku prítomný a expandoval. Studená vojna sa nikdy neskončila,“ myslí si Chmelár.

  Vybudovanie vojenských základní NATO v štátoch strednej a východnej Európy by vraj bolo otvoreným nepriateľským aktom zo strany Západu. „V dnešnej ére neexistujú bezpečné a menej bezpečné zóny, bezpečnosť je buď globálna alebo žiadna. To znamená, že vybudovaním takejto základne by sa naša bezpečnosť neposilnila, ale naopak, zvýšilo by sa riziko vojenského konfliktu,“ dodáva Chmelár.

  Zdroj:TASR, Denník: Nový čas, dnes:09.02

 • Dá sa s tým súhlasiť Ivan. Hostiteľ je pohostinný do okamihu, kým nezistí, že hosť je poberateľom VD, nedajbože VD-SD. Potom už pohostinnosť ustupuje závisti. Bez ohľadu na výšku spomínaných dávok.

 • No len tu na Slovensku, o ktorom sa hovorí že tu žijú pohostinný ľudia. No tak možno sú aj pohostinný, ale hlavne sú bez vlastného názoru a veľmi, ale veľmi závistlivý. Tak na tomto Slovensku bi takého mladého dôchodcu určite ukameňovali.

 • S dovolením ešte pripojím Belgicko, aby nebolo, že som si 23 ročného dôchodcu vymyslel.Príspevok som vybral zo sekcie Starobné dôchodky -- starý web.

  Jaroslav Junek:
  11.3.2014 o 8:17
  Mediálna skupina Sudpresse dnes informovala, že podľa verejne dostupných úradných štatistických údajov o dôchodkoch z oblasti štátnych služieb, Belgicko má najmladšieho dôchodcu vo svojej histórii.

  Ide o muža, ktorý bol profesionálny vojak a narodil sa v roku 1991, belgická armáda však odmietla poskytnúť ďalšie podrobnosti o odchode 22- až 23-ročného mladíka do predčasného dôchodku, s odvolaním sa na jeho právo na súkromie.

  Podľa mediálnej skupiny Sudpresse, najmladší belgický dôchodca má nárok na mesačnú výsluhovú penziu vo výške 1262 eur.

  Nejde o ojedinelý prípad, nakoľko aj ďalší traja mladí vojaci, jeden narodený v roku 1990 a dva v 1989, už boli z armády prepustení do predčasného dôchodku.

 • V krátkosti som to takto myslel(rád by som sa mýlil), ale tiež aj v ostatných zložkách spadajúcich pod 328-ku.Takto po čase vznikne znovu prebytok peňazí na osobitnom účte, ten znovu presunú do štátneho rozpočtu -- chvíľu sa úradníci budú chváliť akí sú dobrý hospodári a keď prebytok peňazí minú -- zase budú chcieť zrušiť výsluhové dôchodky, či zaviesť 19 percentnú daň na výsluhové dôchodky alebo stabilizačný 10 percentný odvod z výsluhových dôchodkov a nakoniec v presvedčení, ako im silové zložky budú ďakovať, pokúsia sa zvýšiť dobu služby potrebnú na výsluhový dôchodok z 25 rokov na 30…?,40….?rokov tak, aby ho už nik ďalší nedosiahol….A potom sa budú čudovať, že sa im do armády, či polície nikto nehlási.Veľa krát sme v minulosti uvádzali, ako je to v zahraničí -- nuž možno si to ani kompetentní neprečítali.A pritom si myslím, že nikto nechce, aby najmladší výsluhový dôchodca na Slovensku mal 23 rokov, ako je to napríklad v Belgicku.Ibaže by Belgicko nebolo demokratický štát.Pre záujemcov Link -- http://www.zvazvojakov.sk/2014/02/dopis-sefredaktorovi-sme/ -- zo starého webu.

 • Všetko speje k tomu, aby v armáde takmer nikto nedosiahol výsluhový dôchodok, či už sa naňho vzťahuje §143 aa Zákona 328/2002, alebo je úplným nováčikom ktorý musí odslúžiť 25 rokov. A to zaklincujú novým zákonom o štátnej službe vojakov, ktorý už viac ako pól roka leží v parlamente. ” TO BUDETE KOUKAT “

 • Pre Profesionál : 18. januára 2015 v 18:32
  “Stratégia?” -- Kto chce, dobre vidí politické turbulencie, ktoré sa odohrávali od roku 1989 a neskôr pri vstupe do NATO a to či na úseku Policajného zboru, či Armády, kde boli avizované niekoľkonásobné vlny odchodov z týchto zložiek a aj realizované v tisíckach príslušníkov.Viď.aj § 123 Zákona 328 Z.z, ktorý možno chápať aj akúsi kompenzáciu voči núteným odchodom, resp. znižovaním stavov? Niekoľko tisíc vojakov prepustených z OS SR sa najmä v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou ako je napr. Gemer a celý juh Slovenska dostalo do vážnych existenčných problémov. Spravidla išlo o výsluhových dôchodcov s najnižšími výsluhovými dôchodkami na hranici 300 – 400 EUR. Kto sa zaujímal, aký to malo dopad na ich rodiny a čo museli robiť títo „bohatí“ výsluhový dôchodcovia preto, aby existenčne zabezpečili v Rimavskej Sobote, Jelšave a ďalších bývalých vojenských posádkach svoje rodiny? Tí „bohatí“ štyridsiatnici mali doma 2-3 nezaopatrené deti a nezamestnané manželky. Bližšie je o tom písané na Starom webe v sekcii Starobné dôchodky na úvodnej stránke.

  Tiež “stratégia”? Vezmime si taký zákon o štátnej službe.Je jedno či policajný, či armádny.Či už to nazveme nezáujmom, alebo rezignáciou slúžiacich vojakov, alebo policajtov, podľa mňa sú dôležité aj tieto pohľady, ktoré situáciu pre radových slúžiacich výrazne komplikujú:
  1/ — kariérny postup
  2/ — Zákon 328, § 143 aa Z.z. (postupné predĺženie veku do odchodu na výsluhový dôchodok až na 25 rokov služby.
  Potom je príznačné, že celý proces z pohľadu nadriadených orgánov -- MO SR, MV SR, je taký, aby postavené zákony smerovali k tomu, aby sa slúžiaci v službe dlho neohriali.Nadriadené orgány sádzajú na to, že vzhľadom k vysokej nezamestnanosti záujem o prácu v silových zložkách bude neustály, kdežto na druhej strane z pohľadu služby činných ide o to, aby pri naplnení §143aa Zákona 328 Z.z. o poberaní výsluhového dôchodku tento využili a stali sa výsluhovými dôchodcami.

  A najviac sa potom “stratégia” uplatňuje v praxi v tom, že skúsení “harcovnici” v pomerne nie až tak vysokom veku sú vo výsulhovom dôchodku až na menšinu, čo urobí kariérny postup a na druhej strane v ozbrojených zložkách to prevláda mladými ľudmi(nováčikmi) -- bez potrebnej praxe, bez potrebných skúseností.”Stratégia” by to bola možno správna, ibaže chýba tu generačná previazanosť, kde už je málo starších, skúsenejších, ktorý by plynule zapraxovali svojich mladých kolegov.Pomôžem si z príspevku Monitor: Národné bezp. centrum:od Milana Slobodu:Šéf rezortu vnútra tiež ale upozorňuje na nedostatok bezpečnostných expertov. Aj preto chce do kontroly “začať vťahovať ľudí z civilného sektora, ktorí tiež majú penzum informácií”. Čo presne tým myslel, ale nespresnil.

  Možno sa stačí spýtať: kde je väčšina schopných ľudí s bohatými bezpečnostými skúsenosťami?No už v civile, či na výsluhovom dôchodku.Čia to bola “stratégia”,aby bol takýto výsledok, že na nedostatok bezpečnostných expertov už upozorňuje aj sám šéf rezortu vnútra…..

 • Stratégia?
  Vojenský výcvik vlani (2014) absolvovalo 632 nováčikov (TA3 18.1.2015)
  .