Vyberte stranu

Budú aktuálne bezpečnostné hrozby katalyzátorom zmien v prístupe k obrane a ochrane obyvateľstva?

 

V minulotýždňovom Hyde parku českej televízie vystupoval ako hosť bývalý náčelník generálneho štábu AČR generál Šedivý v súčasnosti bezpečnostný expert. Okrem stanoviska k aktuálnym informáciám o teroristických útokoch vo Francúzsku sa venoval aj problematike AČR a jej pripravenosti plniť úlohy obrany a ochrany obyvateľstva ČR. Áno dobre čítate a ja som sa niekoľko krát musel presvedčovať či dobre počujem. Bývalý najvyšší  funkcionárov AČR, ktorý sa podieľal na  strategických rozhodnutiach v oblasti obrany a reforme AČR hovoril o „zakázaných“ pojmoch. Veď hovoriť o vnútornej funkcii armády sa donedávna hodnotilo ako nepochopenie poslania armády v demokratickej spoločnosti a socialistický anachronizmus. A čuduj sa svete dnes je v uliciach francúzskych miest 10 000 vojakov elitných jednotiek, ktoré chránia nielen objekty židovskej diaspóry, ale aj Eiffelovu vežu a ďalšie miesta sústreďovania väčšieho množstva obyvateľstva. Mimo iné pred Eiffelovkou hliadkovali francúzsky vojaci aj pred desiatimi rokmi, keď som  navštívil metropolu Francúzska ako turista. To znamená, že armáda plní a bude plniť spolu s bezpečnostnými zložkami dôležitú úlohu pri ochrane obyvateľstva ohrozovaného terorizmom. Nie len v Afganistane, na blízkom východe a v Afrike, ale na území vlastných štátov. Budeme si asi musieť zvyknúť na to, že sa v určitých krízových situáciách budú v uliciach Bratislavy, Košíc a ďalších miest Slovenska objavovať vojaci. V súvislosti s poslednými udalosťami náš minister obrany hovorí o prehodnotení strategických dokumentov. Tak ako vyplýva z Bielej knihy a pripravovanej legislatívy všetko nasvedčuje, že si rezort obrany v posledných rokoch uvedomuje nutnosť zmien, ktoré by odrážali realitu a skutočné potreby obrany. Nie je to len požiadavka na zvyšovanie rozpočtových prostriedkov pre ozbrojené sily a bezpečnostné zložky, ale občan musí v prvom rade pociťovať, že prostriedky na ktoré sa skladáme sú efektívne vynaložené v súlade s jeho záujmami. Záujmom občana je žiť v bezpečnom prostredí, ktorého garantom majú byť spolu s bezpečnostnými  zložkami aj ozbrojené sily.

Možno aj preto  sa pán generál kriticky vyjadril k chybám v podceňovaní rozvoja armády a niektorých druhov vojsk, ktoré môžu pôsobiť pri ochrane obyvateľstva. Dnes už spomíname na masívne nasadenie ženijných jednotiek pri obrovskej živelnej katastrofe spôsobenej  rozsiahlymi záplavami vodných tokov na juhu Slovenska pred päťdesiatymi rokmi. Neviem si dnes predstaviť, ako by sa dala táto situácia zvládnuť aj s nasadením kapacít, ktorými disponujú OS SR.

Ako vojak, dôstojník vo výslužbe som s údivom počúval slová o tom, že základom armády sú vševojskové zväzky. Teda 25 rokov trvalo, aby si „vojenskí reformisti“ oprášili učivo TOU a dejín vojenského umenia na vojenských akadémiách. Zrejme sa začína chápať, že glorifikáciou špeciálnych síl a špecialistov na odmínovanie sa nám pravidelne dostávalo pochvaly od spojencov, ale náš občan si „platí armádu”predovšetkým na svoju obranu a ochranu. Určite sa do mňa obuje „uvedomelá časť politického spektra a tzv. bezpečnostní analytici“, ktorí  sa zhrozia nad tým, že som nepochopil zmysel boja proti medzinárodnému terorizmu. Ale v súčasnosti odborníci i bežný občan spochybňujú zmysel a efektívnosť pôsobenia našich vojakov v Afganistane. Možno by si niektorí „uvedomelí“ mali neoficiálne pohovoriť s tými, ktorí tam pôsobili, alebo si aspoň prečítať čo o pôsobení našich vojakov píše Jozef Banáš. Podstatné je však to, čo si v posledných dňoch uvedomili európsky lídri a verejnosť „veľkých“ krajín Európskej únie, že terorizmus máme doma v našich uliciach a nie len v horách Afganistanu a oblastiach ovládaných IS. A nie je to len Afganistan. Možno by bolo vhodné sa zamyslieť nad výrokmi G.W. Buscha ohľadne vojny v Iraku a nad pochybnosťami, ktoré zazneli z úst pána generála Šedivého o Líbii. Tam našťastie naši vojaci neboli, ale to čo sa deje v Líbii a Iraku po „odstránení“ nedemokratických režimov predstavuje pre Európu bezpečnostnú hrozbu. V blízkej budúcnosti sa podobných hodnotení určite dočkáme aj v súvislosti so Sýriou.

Na pozadí týchto debát o bezpečnostných hrozbách sa odvíja aj príbeh, ktorí niektorí nazývajú vlastizradou. Kladú sa otázky a dostal ju aj pán generál : Je schopná armáda brániť suverenitu a nezávislosť štátu (čo je mimochodom hlavná úloha armády a podľa ústavy aj čestná povinnosť občana)? Iste musím súhlasiť s tým čo tvrdí pán generál, že by sme nemali dostatok síl a prostriedkov, aby sme sami mohli viesť víťaznú vojnu proti podstatne silnejšiemu agresorovi. Sme však pripravení minimálne na takej úrovni ako to prezentovala Československá republika a jej armáda v roku 1938 ? Nehovorím len o odborných otázkach ale tiež o morálnom stave, najmä záloh. Záloh o ktorých sa vedú vážne pochybnosti, Nie náhodou sa čoraz viac diskutuje o  aktívnych zálohách, opätovnom zavedení povinnej vojenskej základnej služby i keď v inej podobe ako ju poznáme, alebo dobrovoľnej vojenskej služby. V ČR idú ďalej a už sa hovorí aj o zakázanom slove „vlastenectvo“, o fyzickej zdatnosti mladých ľudí a získavaní základných spôsobilostí pre splnenie si čestnej povinnosti, sebaochranu a pomoc druhým, Áno hovorím o ďalšom zakázanom slove „branná výchova“. To nie je tradícia z dôb socializmu, veď tieto aktivity majú svoju tradíciu v činnosti rôznych združení a spolkov od konca 19. storočia. Podporujeme činnosť takých združení v súčasnosti ? Existuje koncepcia a príslušná legislatíva, ktorá by umožňovala koordinovať a podporovať ich činnosť, aby sa do škôl najmä základných a stredných zavádzali do vzdelávacích programov efektívne formy a metódy umožňujúce získavať elementárne spôsobilosti potrebné pre zvyšovanie fyzickej zdatnosti a psychickej odolnosti mladej generácie, pre formovania vedomia nutnosti obetovať sa pre druhých, pre svoju vlasť, získanie ďalších vedomostí a zručností využiteľných pri poskytovaní pomoci sebe i druhým vtedy, keď je potrebné chrániť to, čo je najcennejšie – život.

Zrkadlom nálad v spoločnosti je, keď v komentároch k článkom o vojenskej službe čítate :  „ Nešiel by som na vojnu ani za nič. Nech si idú tí, čo ju chcú. Ja by som radšej hnil v base. .. Ďalší to vidí veľmi skepticky „Vidím, že už tu každý rozmýšľa ako zrušiť vyhlásenie. Viem že by to asi nebolo pre nikoho príjemné, keby dostal povolávací rozkaz, ale keď príde na lámanie chleba, tak čo urobíte. Nič nezmôžete. Aj ja počítam s tým, že pekne aj nás mladých povolajú, A pôjdeme do takmer istej smrti …..“. Nejde však len o náladu, ale väčšina mladých a čiastočne aj vekovo starších mužov s údivom reagujú na slová o brannej povinnosti. Vlastne ani nevedia že sa branná povinnosť na nich vzťahuje. Akosi sa v spoločnosti veľmi zakorenilo aj s prispením politikov, že keď bude Slovensko ohrozené tak je tu NATO, čiže niekto kto to za nás vybojuje a profesionálny vojaci sú tu preto, aby si ostatní občania nemuseli zaťažovať myseľ myšlienkami na ich možnú účasť vo vojenskom konflikte. Čo na tom, že sa týka našej slobody, bezpečnosti, územnej celistvosti a suverenity Slovenskej republiky.

Na záver si dovolím ešte jednu poznámku. Najmä v odborných kruhoch sa diskutuje o otázkach strategického hodnotenia obrany, ktorá je chápaná ako nevyhnutný predpoklad účinného zaručovania obrany a efektívneho využívania zdrojov štátu. Nechcem sa vyjadrovať k rozsiahlym odborným analýzam. Za zásadnú otázku, ktorá sa spája so stratégiou hodnotenia obrany je, že súčasťou stratégie hodnotenia obrany je celospoločenská diskusia ako predpoklad verejnej podpory a dosiahnutia spoločenského konsenzu.  MO SR deklaruje úsilie o spoluprácu s inými ministerstvami a ÚOŠS, ale aj mimovládnymi inštitúciami a širšou verejnosťou. Som presvedčený, že práve na tejto platforme je možné rozvíjať spoluprácu MO SR  s občianskymi združeniami s profesijným zameraním k obrane a ozbrojeným silám.

Jaroslav Junek, plk. v.v., pôsobil v ozbrojených silách a bezpečnostných zložkách

 

Ilustračné foto:

image001

.. kde majú ženy a deti? Alebo si pustíme armádu moslimských bojovníkov rovno do srdca ich nenávidenej európy..??

EU tour

 

Fwd: Vyriešenie kríze v EU
unnamed

… prezident EÚ Tusk oznámil, že summit k utečencom, samozrejme, bude. V októbri.

Mina2

Mestečko pre pútnikov k Mekke (8 km od Mekky).
Stany sú klimatizované vyrobený z nehorľavého materiálu.
Každý stan má reproduktory, teplomery a požiarne hlásiče.
Celkom 3 milióny ľudí môže byť ubytovaných.
Nie je to ideálne stanové mestečko tábor pre moslimských utečencov?

Čítaj viac:

Banáš J. o masakre v Paríži 

Európa nie je Lampedusa ani Brusel: https://www.youtube.com/watch?v=WxCjj4U3Sgw

 

Genmjr. E. Vestenicky o povinnej vojenskej službe