Vyberte stranu

Naši kolegovia z Klubu vojenských výsadkárov v Bratislave vydali ďalšie číslo svojho spravodaja, „štvrťročníka“ ČERVENÉ BARETY č.3, ročník XIV.

V Spravodaji je viacero velmi zaujímavých a pútavých článkov, ktoré iste stoja za prečítanie, nie iba pre výsadkárov. A vôbec: viete ktorý Hradec je v pesničke? aj to sa dočítate…, aj kde je socha patróna parašutistov…, aj čo predpovedá „osobné tušenie“…

Nakoniec:    ” Úspešný Nový rok 2015 všetkým členom a sympatizantom klubu želá redakcia časopisu !”

Kliknuť:

Červené barety č.1.2014

Červené barety č.2.2014

ČB.3.2014

Červené baretyŠ.B Copy