Vyberte stranu

Deň raketového vojska a delostrelectva

V prvý deň roka sa každoročne na Tyršovom nábreží v Petržalke vystrelí dvadsať delostreleckých sálv na počesť vzniku Slovenskej republiky. Túto čestnú úlohu plnia delostrelci zmiešaného delostreleckého samohybného oddielu z Michaloviec. Prizerajúceho delostrelca to napĺňa hrdosťou, ale aj zármutkom nad súčasným stavom delostrelectva našich ozbrojených síl. Veď len pár dní po ohlušujúcich výstreloch „bohov vojny“ si pripomíname slávnu históriu českých a slovenských delostrelcov ako aj 3. výročie úmrtia najvýraznejšej osobnosti v histórii nášho delostrelectva generálmajora. Jána Samuela Strculu.

Dňa 15. januára uplynie 70 rokov od nasadenia 5 plukov 1. československého armádneho zboru, ktoré sa v priestore poľského Jasla mohutnou delostreleckou prípravou úspešne podieľali na začiatku útočnej operácie proti nemeckým vojskám. Celé desiatky rokov sa tento deň s veľkou úctou a uznaním oslavoval nielen v našej armáde, ale aj vo verejnosti a náležitú pozornosť tomuto sviatku venovali aj média. Nezabudnuteľné sú aj delostrelecké plesy, ktoré oslavu delostrelcov završovali kultúrno-spoločenským podujatím s dlhoročnou tradíciou spájanou s patrónkou delostrelcov svätou Barborou.

V súvislosti s budúcnosťou delostrelectva chcem pripomenúť výrok Napoleona Bonaparte, pôvodne delostreleckého dôstojníka : „Boh bojuje na strane s najlepším delostrelectvom“ a výrok Winstona Churchilla : „Renomé čaká veliteľa, ktorý ako prvý obnoví dôležitosť delostrelectva na bojovom poli“.

Jaroslav Junek