Vyberte stranu

MONITOR

Lipiansky: Z vianočného príspevku by mal byť 13. dôchodok

Soňa Pacherová | 06.01.2015 16:00
Vlaňajší rok považuje za najúspešnejší od Novembra 1989, čo sa týka presadzovania a prijímania opatrení, ktoré významne riešia sociálnu situáciu seniorov.
Má však aj plány do budúcnosti: zmeniť vianočný príspevok na oficiálny 13. dôchodok, rozšíriť bezplatné cestovanie vlakom aj na autobusy, pomôcť ľuďom odkázaným na sociálne služby. V novoročnom rozhovore bilancuje predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky.
Ste spokojný, že sa vašej Jednote podarilo vyjednať zvýšený vianočný príspevok?
Mám veľkú radosť, že sa nám to podarilo. O to väčšiu, že tento už tradičný decembrový príspevok dostali tentoraz najslabší dôchodcovia v sume až sto eur, takže si určite užili krajšie sviatky. Objem peňazí na vianočné oproti vlaňajšku vzrástol o 30 percent a hranica nároku stúpla na 494,70 eura. Počúvam hlasy kritikov, že ide o nesystémový prvok. Lenže, čo sa systému týka, ani 25 rokov po zmene režimu u nás nefunguje taký, čo by bol k dôchodcom naozaj spravodlivý. Takže oceňujeme aj tieto kroky vlády. Chodíme po Slovensku a vidíme, koľkí penzisti čelia existenčným problémom, a to zďaleka nie len v chudobných regiónoch. Obdivujem, ako skromne a rozumne dokážu hospodáriť z toho mála, čo dostali za dlhé roky práce.
Zvýšené „vianočné“ bolo vraj len istou kompenzáciou za nízku januárovú valorizáciu.
Otázka valorizácie je pre nás principiálna a myslím si, že v posledných rokoch sme v tomto smere boli vcelku úspešní. Je známe, že sa snažíme pomáhať najmä najchudobnejším dôchodcom. Tí si pevnou sumou prilepšili relatívne najviac. No keďže aj nárok na vianočný príspevok je limitovaný výškou dôchodku, musíme pripustiť, že pre seniorov v príjmovej hladine 494,70 až zruba 600 eur, čo sú takisto nízke penzie a má ich mnoho našich seniorov, sme v posledných rokoch nevybavili prakticky nič. Sme radi, že našej ekonomike sa znovu darí, no práve nízka inflácia, ktorá rozhodujúco ovplyvňuje valorizačnú sumu, nám dnes vôbec „nepomáha“. Za tri roky vypočítaná pevná suma iba klesala, z 11,20 na 8,80 a najnovšie len na 5,20 eura. Valorizácia preto pre nás zostáva problém. Východisko z neho možno nájsť práve cez vianočný príspevok, ale pre všetkých, aj keď diferencovane.
Dlhšie sa zasadzujete o to, aby sa z príspevku stal oficiálny 13. dôchodok. Čo tomu bráni?
Chápeme, že zavedenie 13. dôchodku by si žiadalo veľký objem peňazí. Vždy sme boli korektný, ale zároveň aj tvrdý partner v rokovaniach s vládou. Budeme preto túto našu požiadavku ďalej presadzovať, podľa možností našej ekonomiky. Je smutné, že za tie roky tu nebol ani jeden poriadny pokus, aby sa začal vyplácať 13. dôchodok. Všetky vlády dôchodkový systém menili, jedna k nemu čosi „prilepila“, iná z neho „odlepila“. Nejde len o január 2004, keď sa vytvorili dve kategórie – starodôchodcovia a ostatní. V starom režime, no rovnako aj dnes, je práca slabo hodnotená, takže sa z nej ani nemôžu odvinúť slušné penzie. Naši ľudia preto nemôžu byť spokojní s tým, čo dostávajú na starobu. Tí, čo celý život robili, nám predsa nemôžu padať do sociálnej siete! Najnovšie začínajú do dôchodku odchádzať živnostníci, vypočítajú im penziu 160 eur…
Vyššie penzie sa stále väčšmi redukujú, nižšie, naopak, umelo dvíhajú. V júli sa zavedie minimálny dôchodok. Nie je však už v dôchodkoch priveľa solidarity?
Priznanie minimálneho dôchodku bude prísne limitované odpracovaním 30 rokov, za čo má byť garantovaných 270 eur. Klobúk dolu, ak niekto na Slovensku toľko pracoval. Isteže, máme tu skupiny, ktoré špekulovali. Máme však aj rozhodne väčšie skupiny – učiteľov, zdravotníkov, pracovníkov služieb, ktoré boli roky držané na najnižšej platovej úrovni. Naším zámerom bolo, aby výška minimálneho starobného dôchodku bola na úrovni hranice chudoby stanovenej pre Slovensko, čo je momentálne okolo 330 eur. Penzijný systém musí byť založený aj na solidarite silnejších so slabšími. Verím, že len malá časť verejnosti princíp solidarity potiera a nie je schopná chápať okrem seba aj iných.
Na štarte nového roka sa zvyčajne bilancuje ten uplynulý. Ako ho z vášho pohľadu hodnotíte?
Z hľadiska riešenia sociálnej situácie seniorov ho považujem za najlepší v ponovembrovej histórii. Pri zvažovaní akejkoľvek sociálnej pomoci vždy rozhoduje, koľko to bude stáť. Opatrenia prijaté na pomoc dôchodcom sú naozaj vysokonákladové, veď každý mesiac sa u nás vypláca asi 1,6 milióna penzií všetkých typov. Som rád, že spolu so študentmi môžu od 17. novembra cestovať vlakom bezplatne. A že sa nesplnili katastrofické predpovede, ako to zhorší kvalitu cestovania. Chceli by sme však ísť ďalej. Nie všade jazdia vlaky. Pousilujeme sa, aby sa zadarmo dalo cestovať aj autobusom, k prvej železničnej stanici. To je však aj záležitosť ministerstva dopravy a vúciek.
Kým zdravý dôchodca môže po republike cestovať vlakom zadarmo, chorý v zariadení sociálnych služieb si za ošetrovanie musí platiť, aj keď celý život odvádzal zdravotné poistné. Čo hovoríte na tento paradox?
Pravdaže, evidujeme tento problém, sme v kontakte s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a podporujeme jej kroky. Registrujeme, že aj v oblasti sociálnych služieb sa veci riešia nesystémovo, štát musí každý rok zariadenia dotovať, inak by neprežili a museli by sa zatvárať. Toto sú veľmi vážne veci, ktoré sa výhľadovo týkajú každého z nás. Nemocnice rušia „neefektívne“ geriatrické lôžka a sociálne zariadenia sa nevedia dostať k peniazom zo zdravotných poisťovní. Hoci štát deklaruje, že vytvorí podmienky, aby starí ľudia mohli čo najdlhšie zotrvať doma, aj terénne opatrovateľské služby rapídne upadajú. Z troch tisícov slovenských obcí domáce opatrovateľky poskytuje iba tretina. To treba dôsledne riešiť.
Na druhej strane, pomohli si pracujúci dôchodcovia. Sociálna poisťovňa im po januári zvýši penzie o ďalšie odpracované roky, aj keď prácu neukončia.
Toto chápeme ako náš veľký úspech. Na prepočítanie dôchodku pritom nebude potrebná žiadosť, v prvých mesiacoch roka 2015 urobí poisťovňa potrebné úkony automaticky. Dosiahli sme však aj iné drobné víťazstvá. Realizovali sme napríklad 4 200 relaxačných pobytov, cenovo zvýhodnených štátnou dotáciou 50 eur na jednotlivca, no prijali by sme ďalšie zvýšenie počtu poukazov. Už druhý rok sa cez veľkú informačnú kampaň snažíme dostať dôchodcov na preventívne lekárske prehliadky, ktoré sú zo zákona bezplatné. Žiaľ, je tu problém, že s nízkym príjmom potom nemajú prístup ku všetkým potrebným lekárskym zákrokom, pomôckam či liekom. Týka sa to najmä stomatologických výkonov. Tam nám treba u zdravotných poisťovní vybojovať opatrenia v prospech seniorov. Nezabúdajme ani na pokrok, zatiaľ aspoň čiastočný, v boji so „šmejdmi“, v ktorom nám účinne pomáha ministerstvo spravodlivosti.
Často počuť, že oveľa horšie ako o dôchodcov sa štát stará o mladé rodiny. Mladí ťažko hľadajú prácu, pre získanie bytu sa musia zaviazať celoživotnou hypotékou a podobne. Čo si o tom myslíte?
Úplne súhlasím, že mnohé mladé rodiny dnes musia čeliť mimoriadne ťažkým životným situáciám. Preto si myslím, že v tomto roku sa treba dôsledne zamerať aj na ne. Možno by sa vyplatilo oprášiť to, čo dobre fungovalo kedysi, napríklad mladomanželské pôžičky s minimálnym úrokom. Rôzne zvýhodnené hypotéky a iné produkty pre mladých cez banky síce fungujú aj dnes, no zďaleka nie s niekdajšími výhodami. Úrok a doba splatnosti by mali byť naozaj exkluzívne. Základ všetkého však je, aby mladí pracovali. A treba im jasle a škôlky. S mladými ľuďmi a ich organizáciami sme v kontakte, vážime si, že majú triezvy a realistický postoj k našim problémom. Aj my mienime podporiť každý krok vlády, ktorý zlepší ich situáciu. Odmietame vzájomnú nevraživosť, pojem „medzigeneračná solidarita“ nechápeme len formálne.
Aké plány ste si vytýčili na budúci rok?
Dozrieme predovšetkým na to, aby sa dotiahli záležitosti okolo zavedenia minimálneho dôchodku. Budeme pokračovať vo vyjednávaní, ktoré by výhľadovo mohlo viesť k zavedeniu 13. dôchodku. Pokúsime sa tiež pomôcť pri riešení načrtnutých problémov vo sfére sociálnych služieb. Mienime pokračovať v zdravotnej osvete seniorov. Rád by som však na záver poznamenal, že aj Jednota dôchodcov stojí pred generačnou výmenou. Pred budúcoročným snemom už viacerí členovia vedenia ohlásili odchod. Volám preto všetkých dôchodcov, aby povychádzali z uzavretých domov, z osobnej izolácie, a aktívne sa zapojili do našej činnosti. Čím viac sa nás spojí, tým krajšia bude naša jeseň života.
Jednota dôchodcov Slovenska
Toto občianske združenie vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti zastupuje záujmy asi 80-tisíc seniorov. Na Slovensku pritom momentálne žije viac ako milión „sólo“ starobných penzistov a asi 600-tisíc poberateľov ďalších typov dôchodkov. Úlohou združenia je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v penzijnom veku, poskytovať im sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc, celoživotné vzdelávanie, organizovať kultúrne a spoločenské aktivity. Štruktúra združenia zahrnuje osem krajských, 73 okresných a vyše tisíc základných organizácií po celej republike. Jednota dôchodcov je aj členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí), ESO (Európska seniorská organizácia) a EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor). Ing. Ján Lipiansky, PhD. (67), vysokoškolsky vzdelaný ekonóm, ktorý pôsobil aj v komunálnej politike, sa jej predsedom stal v júni 2012.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ