Categories
Hľadajme spoločný program s JDS
24. januára 2015 Monitor

MONITOR

Lipiansky: Z vianočného príspevku by mal byť 13. dôchodok

Soňa Pacherová | 06.01.2015 16:00
Vlaňajší rok považuje za najúspešnejší od Novembra 1989, čo sa týka presadzovania a prijímania opatrení, ktoré významne riešia sociálnu situáciu seniorov.
Má však aj plány do budúcnosti: zmeniť vianočný príspevok na oficiálny 13. dôchodok, rozšíriť bezplatné cestovanie vlakom aj na autobusy, pomôcť ľuďom odkázaným na sociálne služby. V novoročnom rozhovore bilancuje predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Ján Lipiansky.
Ste spokojný, že sa vašej Jednote podarilo vyjednať zvýšený vianočný príspevok?
Mám veľkú radosť, že sa nám to podarilo. O to väčšiu, že tento už tradičný decembrový príspevok dostali tentoraz najslabší dôchodcovia v sume až sto eur, takže si určite užili krajšie sviatky. Objem peňazí na vianočné oproti vlaňajšku vzrástol o 30 percent a hranica nároku stúpla na 494,70 eura. Počúvam hlasy kritikov, že ide o nesystémový prvok. Lenže, čo sa systému týka, ani 25 rokov po zmene režimu u nás nefunguje taký, čo by bol k dôchodcom naozaj spravodlivý. Takže oceňujeme aj tieto kroky vlády. Chodíme po Slovensku a vidíme, koľkí penzisti čelia existenčným problémom, a to zďaleka nie len v chudobných regiónoch. Obdivujem, ako skromne a rozumne dokážu hospodáriť z toho mála, čo dostali za dlhé roky práce.
Zvýšené „vianočné“ bolo vraj len istou kompenzáciou za nízku januárovú valorizáciu.
Otázka valorizácie je pre nás principiálna a myslím si, že v posledných rokoch sme v tomto smere boli vcelku úspešní. Je známe, že sa snažíme pomáhať najmä najchudobnejším dôchodcom. Tí si pevnou sumou prilepšili relatívne najviac. No keďže aj nárok na vianočný príspevok je limitovaný výškou dôchodku, musíme pripustiť, že pre seniorov v príjmovej hladine 494,70 až zruba 600 eur, čo sú takisto nízke penzie a má ich mnoho našich seniorov, sme v posledných rokoch nevybavili prakticky nič. Sme radi, že našej ekonomike sa znovu darí, no práve nízka inflácia, ktorá rozhodujúco ovplyvňuje valorizačnú sumu, nám dnes vôbec „nepomáha“. Za tri roky vypočítaná pevná suma iba klesala, z 11,20 na 8,80 a najnovšie len na 5,20 eura. Valorizácia preto pre nás zostáva problém. Východisko z neho možno nájsť práve cez vianočný príspevok, ale pre všetkých, aj keď diferencovane.
Dlhšie sa zasadzujete o to, aby sa z príspevku stal oficiálny 13. dôchodok. Čo tomu bráni?
Chápeme, že zavedenie 13. dôchodku by si žiadalo veľký objem peňazí. Vždy sme boli korektný, ale zároveň aj tvrdý partner v rokovaniach s vládou. Budeme preto túto našu požiadavku ďalej presadzovať, podľa možností našej ekonomiky. Je smutné, že za tie roky tu nebol ani jeden poriadny pokus, aby sa začal vyplácať 13. dôchodok. Všetky vlády dôchodkový systém menili, jedna k nemu čosi „prilepila“, iná z neho „odlepila“. Nejde len o január 2004, keď sa vytvorili dve kategórie – starodôchodcovia a ostatní. V starom režime, no rovnako aj dnes, je práca slabo hodnotená, takže sa z nej ani nemôžu odvinúť slušné penzie. Naši ľudia preto nemôžu byť spokojní s tým, čo dostávajú na starobu. Tí, čo celý život robili, nám predsa nemôžu padať do sociálnej siete! Najnovšie začínajú do dôchodku odchádzať živnostníci, vypočítajú im penziu 160 eur…
Vyššie penzie sa stále väčšmi redukujú, nižšie, naopak, umelo dvíhajú. V júli sa zavedie minimálny dôchodok. Nie je však už v dôchodkoch priveľa solidarity?
Priznanie minimálneho dôchodku bude prísne limitované odpracovaním 30 rokov, za čo má byť garantovaných 270 eur. Klobúk dolu, ak niekto na Slovensku toľko pracoval. Isteže, máme tu skupiny, ktoré špekulovali. Máme však aj rozhodne väčšie skupiny – učiteľov, zdravotníkov, pracovníkov služieb, ktoré boli roky držané na najnižšej platovej úrovni. Naším zámerom bolo, aby výška minimálneho starobného dôchodku bola na úrovni hranice chudoby stanovenej pre Slovensko, čo je momentálne okolo 330 eur. Penzijný systém musí byť založený aj na solidarite silnejších so slabšími. Verím, že len malá časť verejnosti princíp solidarity potiera a nie je schopná chápať okrem seba aj iných.
Na štarte nového roka sa zvyčajne bilancuje ten uplynulý. Ako ho z vášho pohľadu hodnotíte?
Z hľadiska riešenia sociálnej situácie seniorov ho považujem za najlepší v ponovembrovej histórii. Pri zvažovaní akejkoľvek sociálnej pomoci vždy rozhoduje, koľko to bude stáť. Opatrenia prijaté na pomoc dôchodcom sú naozaj vysokonákladové, veď každý mesiac sa u nás vypláca asi 1,6 milióna penzií všetkých typov. Som rád, že spolu so študentmi môžu od 17. novembra cestovať vlakom bezplatne. A že sa nesplnili katastrofické predpovede, ako to zhorší kvalitu cestovania. Chceli by sme však ísť ďalej. Nie všade jazdia vlaky. Pousilujeme sa, aby sa zadarmo dalo cestovať aj autobusom, k prvej železničnej stanici. To je však aj záležitosť ministerstva dopravy a vúciek.
Kým zdravý dôchodca môže po republike cestovať vlakom zadarmo, chorý v zariadení sociálnych služieb si za ošetrovanie musí platiť, aj keď celý život odvádzal zdravotné poistné. Čo hovoríte na tento paradox?
Pravdaže, evidujeme tento problém, sme v kontakte s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb a podporujeme jej kroky. Registrujeme, že aj v oblasti sociálnych služieb sa veci riešia nesystémovo, štát musí každý rok zariadenia dotovať, inak by neprežili a museli by sa zatvárať. Toto sú veľmi vážne veci, ktoré sa výhľadovo týkajú každého z nás. Nemocnice rušia „neefektívne“ geriatrické lôžka a sociálne zariadenia sa nevedia dostať k peniazom zo zdravotných poisťovní. Hoci štát deklaruje, že vytvorí podmienky, aby starí ľudia mohli čo najdlhšie zotrvať doma, aj terénne opatrovateľské služby rapídne upadajú. Z troch tisícov slovenských obcí domáce opatrovateľky poskytuje iba tretina. To treba dôsledne riešiť.
Na druhej strane, pomohli si pracujúci dôchodcovia. Sociálna poisťovňa im po januári zvýši penzie o ďalšie odpracované roky, aj keď prácu neukončia.
Toto chápeme ako náš veľký úspech. Na prepočítanie dôchodku pritom nebude potrebná žiadosť, v prvých mesiacoch roka 2015 urobí poisťovňa potrebné úkony automaticky. Dosiahli sme však aj iné drobné víťazstvá. Realizovali sme napríklad 4 200 relaxačných pobytov, cenovo zvýhodnených štátnou dotáciou 50 eur na jednotlivca, no prijali by sme ďalšie zvýšenie počtu poukazov. Už druhý rok sa cez veľkú informačnú kampaň snažíme dostať dôchodcov na preventívne lekárske prehliadky, ktoré sú zo zákona bezplatné. Žiaľ, je tu problém, že s nízkym príjmom potom nemajú prístup ku všetkým potrebným lekárskym zákrokom, pomôckam či liekom. Týka sa to najmä stomatologických výkonov. Tam nám treba u zdravotných poisťovní vybojovať opatrenia v prospech seniorov. Nezabúdajme ani na pokrok, zatiaľ aspoň čiastočný, v boji so „šmejdmi“, v ktorom nám účinne pomáha ministerstvo spravodlivosti.
Často počuť, že oveľa horšie ako o dôchodcov sa štát stará o mladé rodiny. Mladí ťažko hľadajú prácu, pre získanie bytu sa musia zaviazať celoživotnou hypotékou a podobne. Čo si o tom myslíte?
Úplne súhlasím, že mnohé mladé rodiny dnes musia čeliť mimoriadne ťažkým životným situáciám. Preto si myslím, že v tomto roku sa treba dôsledne zamerať aj na ne. Možno by sa vyplatilo oprášiť to, čo dobre fungovalo kedysi, napríklad mladomanželské pôžičky s minimálnym úrokom. Rôzne zvýhodnené hypotéky a iné produkty pre mladých cez banky síce fungujú aj dnes, no zďaleka nie s niekdajšími výhodami. Úrok a doba splatnosti by mali byť naozaj exkluzívne. Základ všetkého však je, aby mladí pracovali. A treba im jasle a škôlky. S mladými ľuďmi a ich organizáciami sme v kontakte, vážime si, že majú triezvy a realistický postoj k našim problémom. Aj my mienime podporiť každý krok vlády, ktorý zlepší ich situáciu. Odmietame vzájomnú nevraživosť, pojem „medzigeneračná solidarita“ nechápeme len formálne.
Aké plány ste si vytýčili na budúci rok?
Dozrieme predovšetkým na to, aby sa dotiahli záležitosti okolo zavedenia minimálneho dôchodku. Budeme pokračovať vo vyjednávaní, ktoré by výhľadovo mohlo viesť k zavedeniu 13. dôchodku. Pokúsime sa tiež pomôcť pri riešení načrtnutých problémov vo sfére sociálnych služieb. Mienime pokračovať v zdravotnej osvete seniorov. Rád by som však na záver poznamenal, že aj Jednota dôchodcov stojí pred generačnou výmenou. Pred budúcoročným snemom už viacerí členovia vedenia ohlásili odchod. Volám preto všetkých dôchodcov, aby povychádzali z uzavretých domov, z osobnej izolácie, a aktívne sa zapojili do našej činnosti. Čím viac sa nás spojí, tým krajšia bude naša jeseň života.
Jednota dôchodcov Slovenska
Toto občianske združenie vzniklo v roku 1990 a v súčasnosti zastupuje záujmy asi 80-tisíc seniorov. Na Slovensku pritom momentálne žije viac ako milión „sólo“ starobných penzistov a asi 600-tisíc poberateľov ďalších typov dôchodkov. Úlohou združenia je pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v penzijnom veku, poskytovať im sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc, celoživotné vzdelávanie, organizovať kultúrne a spoločenské aktivity. Štruktúra združenia zahrnuje osem krajských, 73 okresných a vyše tisíc základných organizácií po celej republike. Jednota dôchodcov je aj členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí), ESO (Európska seniorská organizácia) a EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor). Ing. Ján Lipiansky, PhD. (67), vysokoškolsky vzdelaný ekonóm, ktorý pôsobil aj v komunálnej politike, sa jej predsedom stal v júni 2012.
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

19 komentárov
 1. Škoda uzavretých komentárov na webe Zväzu vojakov SR pri Výročnej členskej schôdzi klubu Topoľčany, z 5. marca 2015.VČS sa tiež zúčastnil predseda Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Milan PÁLENÍK.
  Táto skutočnosť poukazuje na možnosť rokovaní ohľadom “Spoločného programu s JDS”, teda aj ohľadom (ne)valorizácii.Poukazuje tiež na ďalšiu skutočnosť, že medzi VD plus VD/SD plus JDS oficiálne kontakty(rozumej spolupráca) existuje.Od tejto skutočnosti je podľa môjho názoru iba malý krok k rokovaniam na ešte vyšších úrovniach jednotlivých občianskych združení.
  Pripojené vzhľadom na sekciu Zákon 328 plné znenie ohľadom (ne)valorizácie výsluhových dôchodkov -- §68 aj odst.č.16. :good:

 2. To vláda sa s tým pilierom chválila, to je pravda. Ale včera, alebo predvčerom Siska čosi plietol o minimálnych dôchodkoch, že to schválil, a že to bude treba neskôr/neupresnil kedy/ ešte viac vylepšiť a tak podobne… Šak bodaj by…Nejak ma to ale prestalo aj zaujímať, to chválenie sa, tak som tomu potom nevenoval pozornosť. Preto píšem, že je už asi 5 min. po dvanástej.

 3. Chválili sa s podpísaním otvorenia II. dôchodkového piliera -- od 15.3.2015(ako som tomu porozumel), o minimálnom dôchodku som nepočul, že by už bol podpísaný -- možno nemám presné informácie z médií. :bye:

 4. Mám dojem, že ho už podpísal a nevrátil ho do parlamentu. Včera, alebo predvčerom sa s niečim takým chválil. -- aspoň tak som to na pol ucha registroval na TN.

 5. Miro Palfi napísal: 21. február 2015 v 9:47
  Mám názor, ako pplk.v.v.Ing.Gabriel Czímer 20. február 2015 o 14:00 — Ja dodám, možno to bude zaujímať aj JDS:
  — na klasický starobný dôchodok je potrebné byť dôchodkovo poistený — 15 rokov.
  — na starobný dôchodok podľa kategórií funkcií je potrebné byť dôchodkovo poistený celkovo(služba+práca v civilnom zamestnaní+náhradné doby)spolu — 25 rokov.
  -na výsluhový dôchodok podľa Zákona 328/2002 Z.z. §143aa — postupné predĺžovanie(dobiehanie) služby na 25 rokov služby, ktoré od 1.5.2013 bude trvať približne 18 rokov.Nepočítal som to presne, ale odhadom tých 25 rokov služby bude potrebné mať odslúžené po roku 2030.
  ZATIAĽ NAJVYŠSIA HRANICA VŽDY BOLA -25,- ROKOV.
  Ešte vždy by bol čas, požiadať Prezidenta SR o nepodpísanie Zákona o minimálnom dôchodku a vrátiť ho do parlamentu poslancom na opätovne prerokovanie — na posúdenie, aby to nespustilo lavínu zvyšovania veku na odchod do dôchodku je jedno akého….-30,-35,-41,-rokov a potom celá spoločnosť a najmä mladšie generácie “budú plakať nad rozliatym mliekom” — a útočiť opätovne na výsluhových dôchodcov ako je nám dobre…ako nie raz sme boli toho svedkami.Len neviem, či už nie je 5 minút po dvanástej, keď s tým bola spokojná samotná JDS. : :scratch:

 6. Marián Markuš, BA

  Veru, tak ako nižšie píše p. Milan Špáni. Dôchodcov neživia súčasní mladí pracujúci, lebo si na svoje dôchodky už poistné zaplatili v plnej výške. Politici u moci ponechávajú medzigeneračnú solidaritu v troskách a nahrádzajú ju zvrátenou solidaritou dôchodcov s dôchodcami.
  Dôchodcov, ktorí boli ukrivdení reformou z roku 2004, by nemali odškodňovať dôchodcovia, ale štát. Zdroje by mohol nájsť napríklad v zdaňovaní dividend. Nulová daň na dividendy u nás je darom z nebies, o ktorom sa podnikateľom v zahraničí ani nesníva. Dividendy sa okrem Slovenska v Európe riadne zdaňujú. Aj veľkí zahraniční akcionári, ktorých zisky sa odlievajú do zahraničia, si musia to, čo im vyplatí firma na Slovensku ako dividendy, zdaniť doma, kde nie sú dividendy od daní oslobodené. Čiže to, čo mohlo ísť do nášho štátneho rozpočtu, nám z neho odíde preč. Nehovoriac o tom, koľko odišlo privatizáciou štátneho majetku, ktorý sa vytvoril aj na to, aby boli zdroje na dôchodky. Privatizátori však už túto ťarchu neprevzali a ani štát zo ziskov privatizácie na dôchodcov nemyslel.
  Rovnako tak vláda dobre vie, prečo sú štátne dôchodky sporiteľov v 2.pilieri také nízke, a nič proti tomu nerobí. Tvrdia to ekonómovia. Dôvod je v zákone o sociálnom poistení, ktorý nezohľadňuje, že aj tí, ktorí sú v druhom pilieri, prispievajú do rezervného fondu solidarity Soc. poisťovne takmer piatimi percentami (5%) hrubej mzdy. Sporiteľom sa však podľa Radovana Ďuranu z INESS tieto platby nezohľadňujú.
  Dôchodca, ktorý si v druhom piliri našetrí 7 324 eur a mal celý život priemernú mzdu, by mal dôchodok vyšší takmer o desať eur (10 eur), keby bol systém výplaty dôchodkov zo SP nastavený férovo.

 7. Sťažujú si si tiež na komunikáciu. Že viazne na vertikále. Na horizontále však ako tak prebieha dodnes.

 8. Bol som na stránke JDS. Posledný článok 21.5.2014.Tam by som nešiel

 9. Presne. Myslím, že k tomu Miro u nie je fakt čo dodať. Lebo je to minimálne na porazenie…

 10. Milan Faltin napísal: 24. január 2015 v 22:54
  “No šak práve. A to sme my, čo by sme sa mali spamätať, aby sme nedopadli tak jak naší starší kolegovia.”……doplním -- a mnohokrát rodičia, starí rodičia a pod., ktorí celý život dreli aj na tých, ktorí z toho všetkého teraz profitujú….

 11. No šak práve. A to sme my, čo by sme sa mali spamätať, aby sme nedopadli tak jak naší starší kolegovia.

 12. Pre Milan Faltin 24. januára 2015 o 22:15

  Pritom vieme že od 1989-teho roku bola obetovaná jedná generácia staro-dôchodcov, kvôli politickým turbulenciám -- jedna generácia je rozpätie 20-tich rokov.Až sa ľudia, ktorí majú do toho čo povedať nespamätajú -- nezabojujú bude obetovaná ďalšia generácia dôchodcov…?Ďalších 20 rokov…?Indícií na rokovania majú dosť a predsa sa nič nedeje.Verme, že iba zatiaľ…..

 13. Tak potom jak chceme hľadať spoločný program s JDS /civilnými dôchodcami/, keď s nimi nepodpíšeme zmluvu? Tomu nerozumím. To si naši papaláši myslia že civilní penzisti nás nie sú hodní? Alebo čo? Čo to je za jednanie?
  Nehoráznosť!!! Ináč to nevidím.

 14. pplk.v.v. Dr. Milan kolen

  Na jar v roku 2014 predseda Sociálno-zdravotnej komisie plk. v.v. Dr. Jaroslav Junek a prezident ZV SR plk. v. v. Ing. Tomáš Švec rokovali o vzájomnej spolupráci medzi ZJDS a ZV SR. JDS prejavila záujem o vzájomnú spoluprácu na základe písomnej zmluvy. Žiaľ, prezident ZV SR bez udania dôvodu nemal záujem uzatvoriť takúto zmluvu a na 6. zasadnutí ÚR ZV SR dňa 17.12.2014 bez vedomia predsedu Juneka, bez vedomia SZK a bez udania dôvodu bol p. Juneka zbavil funkcie predsedu. Takýto je prístup prezidenta ÚR ZVSR k rokovaniam s JDS, napriek tomu že na úrovni klubov spolupráca funguje!

  Obdobne na základe vzájomnej dobrej spolupráci medzi SZK ZV SR a VÚSZ sa dňa 13.1.2015 malo uskutočniť ďalšie spoločné rokovanie SZK a riaditeľa VÚSZ k otázkam kúpeľnej starostlivosti výsluhových dôchodcov cestou VÚSZ. Taktiež v tento deň sa malo uskutočniť aj ďalšie zasadanie celej SZK v Bratislave.

  Z dôvodu odvolanie predsedu SZK sa obidve rokovanie neuskutočnili! Prezident vymenoval do funkcie predsedu SZK p. Krištofíka, neznalého soc-zdrav. otázok, plánov SZK a tak začala stagnovať práca SZK, čo je na škodu pre členov ZV SR, ako aj pre všetkých poberateľov VD.
  Verejne sa preto pýtam prezidenta a ÚR ZV SR z akých dôvodov odvolali najaktívnejšieho predsedu zo všetkých poradných komisií ÚR ZVSR??? Bolo to z dôvodu, že predseda SZK ako aj celá komisia si aktívne plnila svoje povinnosti a aktívne pracovala v prospech VD a preto, že ako jediná v prospech členskej základni ZV SR ako aj ostatných dôchodcov dosahuje kvalitné výsledky? Prečo, z akých dôvodov nebolo možné počkať až na rokovanie mimoriadneho snemu? Zdôrazňujem, že JDS a ZV SR má mnoho spoločného pri presadzovaní a obhajovaní spoločných záujmov ako aj v boji proti diskriminácii dôchodcov.

 15. Po neformálnych a už dlhšiu dobu trvajúcich konzultaciach s kamarátmi, kolegami a známymi a vzhľadom na nižšie (aj inde, na iných weboch) popísané príspevky, si dovoľujem vyzvať kompetentných funkcionárov (prezidentov ZV-SR, APVV, predsedu JDS, odborárov…), ale aj ostatných, ktorí na to majú páky a možnosti , aby sa aspoň pokúsili zabezpečiť po svojich líniach následovné:

  1.január 2018 — Zákon 328, §68 Z.z., keď sa nám všetkým valorizácia zjednotí aj s civilmi — dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša :
  Tento dátum -- ktorý je aktuálny tak pre výsluhových dôchodcov, aj pre Jednotu dôchodcov Slovenska zmeniť na dátum 1.január 2016 -- teda od budúceho roku.

  Vysvetlenie: Keby to malo pokračovať tak, jak to pokračuje doteraz, tak sa dožijeme, že za tri roky bude valorizácia SD tak zhruba o 1€, a valorizácia najnižších VD o 1 cent, priemerných VD tiež o 1 € a najvyšších VD možno o 2-3€.

 16. Spoločný program výsluhových dôchodcov s Jednotou dôchodcov Slovenska je. Čo najrýchlejšie(včera už bolo neskoro) riešiť VALORIZÁCIU -- odpoveď je aj v tomto komentári po rozhodnutí Európskej centrálnej banky tlačiť umelé peniaze.Podľa všetkého nie pre dôchodcov.Bližšie v link-u nižšie.

  http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/ako-eurobanka-obrala-slovakov-o-ich-prijmy-642005

  Čo na takýto komentár-úvahu povedia slovenskí politici, odborníci, ekonómovia -- nezasiala Európska centrálna banka ešte väčšiu chudobu pre slovenských dôchodcov a to jedno, ktorých….?

 17. Súhlasím. Valorizácia VD 16 -17 centov, je vlastne nevalorizacia. Minulý rok to bolo tuším 36 centov… čo je tiež na smiech…Známka na dopis, ktorým to úrad musí každému oznámiť, je drahšia. Mne to pripadá tak, že tu nebola “nevalorizácia” VD len v tom roku 2012, ale že odvtedy prebieha naďalej v utajení… Sofistikovanejšie…čo?

 18. “Pán Lipiansky:Otázka valorizácie je pre nás principiálna”(JDS).

  Aj pre výsluhových dôchodcov je principiálna, keďže po schválení §68 v Zákone 328/2002 Z.z. (v roku 2012) -- najnižšia valorizácia na rok 2015 je 16 až 17 centov, teda ďaleko od sumy -5.20-,Eúr, ktorá bola stanovená pre civilných dôchodcov.

  Osobne vidím riziko vo valorizácii výsluhových dôchodcov k 1.júlu 2017.Preto v roku 2017, aby táto valorizácia nebola náhodou vynechaná z dôvodu -- veď sa nám bude valorizovať predsa od 1.1.2018, čim podľa mňa by výsluhový dôchodcovia o jednu valorízáciu či už nedopatrením, alebo úmyselne prišli.Preto je potrebné sa týmto problémom včas zaoberať, aby nedošlo k opätovnej diskriminácii výsluhových dôchodcov oproti dôchodcom civilným.

  Uvidíme čo prinesie 1.január 2018 — Zákon 328, §68 Z.z., keď sa nám všetkým valorizácia zjednotí aj s civilmi — dôchodcovská valorizácia podľa inflácie životných nákladov a to zdražovania energií, potravín, liekov a pod., podľa toho, čo zahrnú do spotrebného koša.(teraz som nepísal o “spackanej” (ne)valorizácií 2012 a o §68 ako takom, ale o výhľade na základe platného a účinného zákona 328-ky

 19. Svatomír Anžal

  posielam článok z Pravdy. Autor argumentuje konkrétnymi číslami a ukazuje na
  faktoch, ktorá skupina občanov je diskriminovaná, že ľudia s vyššími príjmami sanujú
  štát menej, ako si sťažujú. Samozrejme, že tieto údaje sa dotýkajú aj výsluhových dôchodcov.
  Pekný deň -- SvAž

  http://nazory.pravda.sk/
  Ivan Špáni, novinár | 16.01.2015 16:00

  Podpláca Fico dôchodcov ?

  Dôchodky sa práve zvýšili najmenej v histórii samostatného Slovenska -- o 1,3 percenta. To, čo si všimol aj poslanec za stranu Sieť Miroslav Beblavý, na vlastnej koži pocítil každý dôchodca pri januárovej výplate.

  Napriek tomu opoziční politici i niektoré médiá masírujú verejnú mienku nepodloženými útokmi na vládu Roberta Fica, že si na úkor pravicových voličov kupuje tých najdisciplinovanejších – dôchodcov.
  Ešte nedávno Ivan Mikloš vyčítal prvej Ficovej vláde, že rast dôchodkov zaostáva za rastom miezd. Bolo to logické, mzdy sa výrazne zvyšovali, ale podľa vzorca, ktorý pripravil ešte Dzurindov kabinet. Ich rast sa podieľal na raste dôchodkov iba 50 percentami. Dnes sa však zaostávanie za mzdami znásobilo a mladí pravičiari stále kričia o kupovaní si dôchodcov dôchodkami, aké si vraj nemôžeme dovoliť.
  Keby súčasná vláda zostala aspoň pri tej valorizácii zaostávajúcej za rastom miezd ako za prvej Ficovej a predchádzajúcej Dzurindovej vlády, tak by sa vlani zvýšili všetky penzie o 3,05 a tohto roku aspoň o 2,2 percenta. Vytiahla však zo zásuvky návrhy Radičovej vlády, ktoré cez premiérku z obavy z Fica v opozícii neprešli, a valorizovala dôchodky o pevnú sumu. Pritom znížila vplyv rastu miezd, čím výrazne ukrátila všetkých, ktorí mali čo len o cent vyššie ako priemerné dôchodky.
  Súčasnému premiérovi stále viacerí pravicoví publicisti otrepávajú o hlavu, že ukrátil úspešných, keď za časť mzdy platia vyššie dane. No zatiaľ čo úspešný zamestnanec so základom dane 3 500 eur prispel za posledné dva roky mesačne na konsolidáciu verejných financií po 4,89 eura, dôchodca s dôchodkom 600 eur prišiel opustením pôvodnej valorizácie vlani každý mesiac o 7,10 a tohto roku až o 8 eur. Pri valorizácii o 2,2 percenta by sa mu totiž zvýšila penzia nie o 5,20, ale o 13,20 eura. Takto si vláda kupuje dôchodcov, keď tohto roku napríklad učiteľom mesačne prilepší o 42 a úradníkom o 20, ale penzistom prihodí iba 5,2 eura?
  Absurdné je, že títo ukrátení dôchodcovia majú byť solidárni s dôchodcami, ktorým z rôznych dôvodov vychádzajú nízke dôchodky. Aj dôchodca s 300-eurovým dôchodkom teda dostane o 5,20 viac, po starom by však dostal viac o 6,60 eura. Penzista s 200-eurovým dôchodkom by pri valorizácii z prvej Ficovej vlády dostal viac o 4,40 eura, solidarita bohatších dôchodcov mu teda prilepšila o 80 centov mesačne. Navyše dôchodca, ktorý poctivo odvádzal dane i poistné, je nasilu solidárny so svojím kolegom, ktorý sa mu ako fiktívny živnostník smial, lebo odvádzal sumy iba z minimálneho, a nie zo skutočného základu dane, a teraz by mal dostávať len minimálny dôchodok.
  Solidarita by však mala byť medzigeneračná, teda s dôchodcami by mali byť solidárni tí, čo pracujú, tak ako boli solidárni dnešní penzisti. Najmä preto, že súčasní dôchodcovia si starobu poistili odvádzaním značne vyššieho poistného ako do prvého piliera odvádza dnešná pracujúca generácia. Nehovoriac o daniach z príjmu, ktoré obetovali dnešní dôchodcovia na ekonomické reformy 25-, 35– až 44-percentnými daňami, ale pri plodoch reformy už nie sú. Tak už odviedli do poistného systému viac, ako z neho dostanú naspäť, aj keby mali poberať penziu tridsať rokov.
  Dôchodcov teda neživia súčasní mladí pracujúci, lebo si na svoje dôchodky už poistné zaplatili v plnej výške. Smer ponecháva medzigeneračnú solidaritu v troskách a nahrádza ju zvrátenou solidaritou dôchodcov s dôchodcami. Dôchodcov, ktorí boli ukrivdení reformou z roku 2004, by nemali odškodňovať dôchodcovia, ale štát. Zdroje by mohol nájsť napríklad v zdaňovaní dividend. Nulová daň na dividendy u nás je darom z nebies, o ktorom sa podnikateľom v zahraničí ani nesníva. Dividendy sa okrem Slovenska v Európe riadne zdaňujú. Aj veľkí zahraniční akcionári, ktorých zisky sa odlievajú do zahraničia, si musia to, čo im vyplatí firma na Slovensku ako dividendy, zdaniť doma, kde nie sú dividendy od daní oslobodené. Čiže to, čo mohlo ísť do nášho štátneho rozpočtu, nám z neho odíde preč. Nehovoriac o tom, koľko odišlo privatizáciou štátneho majetku, ktorý sa vytvoril aj na to, aby boli zdroje na dôchodky. Privatizátori však už túto ťarchu neprevzali a ani štát zo ziskov privatizácie na dôchodcov nemyslel.
  Aj keď ide nepochybne o obrovské sumy, nášho dôchodcu ani tak netrápi, za koľko si nejaká nemocnica kúpila CT prístroj alebo či mizernú stravu nahradí drahšou. Skôr ho škrie to, že ak mu vláda prilepší mesačne iba o 5,20 eura, čo mu z nich zostane po tom, ako vyrovná absurdný poplatok do depozitára cenných papierov alebo bude platiť stále vyššie poplatky za návštevu lekára či za lieky. Tieto zvýšené náklady mu nevykompenzujú ani vlaky zadarmo.
  © AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Pridaj komentár
*