Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Spravodajstvo Aktuálne.sk
14.1.2015 00:00 Annamária Dömeová, Ondrej Kubovič
BRATISLAVA – Masaker v parížskej redakcii satirického časopisu Charlie Hebdo môže otvoriť finančné kohútiky pre bezpečnostné zložky po celej Európe. Dobrým príkladom je český premiér Bohuslav Sobotka, ktorý už krátko po zneškodnení teroristov začal hovoriť o zvýšení rozpočtu a rozširovaní radov českej tajnej služby. Slováci zatiaľ o posilnení SIS síce nehovoria, no na vyhodnocovanie bezpečnostných rizík už majú špeciálne centrum. A minister vnútra Robert Kaliňák má aj ďalšie plány.
Šéf českej vlády Sobotka argumentoval tým, že v posledných rokoch škrty v rozpočte Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) znížili jej kapacitu a skutočný výkon. Aktuálne udalosti v Paríži, ale aj vývoj na Ukrajine a Sýrii by to mali zvrátiť.
Slovensko ale zatiaľ revolučné posilňovanie tajných služieb či polície zjavne neplánuje. Ministerstvo financií zo strany SIS, ministerstva vnútra ani iných silových zložiek nedostalo požiadavku na navyšovanie rozpočtu.
Šéf rezortu vnútra Robert Kaliňák ale pre Aktuálne.sk pripomenul, že Slovensko už na podobných zmenách dlhšie pracuje. Ako príklad uvádza aj Národné bezpečnostné centrum, ktoré má za úlohu 24 hodín denne sledovať a vyhodnocovať bezpečnostné riziká doma aj za hranicami.
Ministri vnútra EÚ chcú prísnejšiu kontrolu džihádistov a revíziu Schengenu
Minister pritom vidí dva hlavné ciele, na ktorých by Slovensko malo pracovať. “Za prvé by sa mali posilňovať napríklad analytické kapacity, ktoré smerujú k prevencii útokov, aké sa stali v Paríži,” vymenúva Kaliňák. Za druhú rovinu označil modernizáciu výstroje a výzbroje polície a ďalších represívnych zložiek.
“Máme dlhodobý plán boja proti terorizmu, ktorý postupne napĺňame. Útoky v Paríži tak nevyvolávajú nové iniciatívy, ale len potvrdzujú správnosť nášho neprestajného snaženia o zlepšenie bezpečnostnej situácie na Slovensku,” dodal.

8 Komentárov na Monitor: Národné bezp. centrum:

 • Jozef kľudne politizuj. Bytostne sa nás dotýka, že utečenci z Afriky, Arabského sveta, Ázie utekajú na sever, nie juh. Zahltia juh Európy a budú putovať na sever. Koľko je utečencov a koľko bojovníkov islamu nevie nikto. Ale všetci budú buď žiadať, alebo bojovať za akceptáciu ich viery.
  Arabi začali bojovať o Jemen, ale utečencov neprijímajú . Idú s mečom , nie myrtou.
  Sedliacky: zahradiť cestu na sever a možno sa stane nemožné, bohatý juh otvorí cestu utečencom.

 • Ak prehliadnem paródiu vidím biedu výkladu zákona, keď policajti v priamom prenose ” nebijú cigánov,”
  ale video z bitky v autobuse v Prešove vedie k zadržaniu páchateľov. Raz sa ukradnuté auto rieši podávaním rúk , inokedy streľbou po aute študentov. Výklad zákonov má dvojaký meter. A taká naivita,
  aby Zväz vojakov a bezpečnostné zložky zaujali stanovisko k súčasným, resp. bývalým príslušníkom , ktorí
  sa dostali do stretu so zákonom neopodstatnene , či opodstatnene…… a pomohli, alebo sa dištancovali…,
  Hrdo spomínajme na minulosť , keď posledná významná udalosť skončila v roku 1945. Následne vrátane súčasnosti je už len obdobie ” prázdna ” .

 • Ako sa zabezpečiť pred nenechavcami -- preberajme skúsenosti od susedov.

  Jak jednoduše, lacino a spolehlivě zabezpečit svůj dům …

  Před pár dny jsem vypnul v svém domě dvě bezpečnostní kamery (nebo stejně, díky nablblým zákonům “O ochraně osobnosti”, nejsou záběry z nichu soudu přijímány).

  Následně jsem vypověděl poplachový systém napojený na místní policii (čímž jsem měsíčně ušetřil nemalé peníze).

  Potom jsem také vystoupil ze sdružení”Ostražitých obyvatelů ulice” (mám tak více času a nemusím se zúčastňovat nočního hlídkování).

  Místo toho všeho jsem na mém dvoře postavil vysoký stožár s pákistánskou vlajkou a na stěnu domu jsem pověsil vlajku nového Islámského státu.

  Od té doby střeží policie můj dům nepřetržitě.

  Nikdy jsem se tak bezpečně necítil !!!!

 • Pre kolegu Jozefa Šamaja, nech čítam ako čítam na tomto webe nieje zakázaná výmena názorov -- takzv. politizovanie je bežne brané ako prediskutovanie nadneseného problému. Autori webu podľa mňa mali na mysli popularizáciu alebo kritiku politických strán. Tak tam maju moju podporu.

  K meritu vyššie uvedenému prílivu utečencov do EÚ stojím za svojim názorom.
  Enormnému prílivu utečencov došlo v nedávnej minulosti z dôvodu vedenia agresívnych vojen západom, s cieľom ovládnutia prírodných zdrojov v Afrike a pred. Ázii. Státisíce obetí v Iraku, Afganistane, Líbyi, Sýrii, Juhoslávii a ďalších štátoch sú toho dôkazom a pre civilizáciu mementom ! Utečenci, ktorí stratili svoje domovy a žijú v obave o svoj život zaplavujú Európu s nádejou prežitia.
  Títo utečenci sú v prevažnej miere jednoduchí ľudia, na nižšom stupni spoločenského rozvoja, inej kultúry a náboženského vyznania. Toto sú predpoklady , aby časť tejto populácie bola zneužívaná na náboženský fanatizmus a intoleranciu!
  Čo sa týka najnovších utečencov, sú to ľudia v katastrofickej situácii, stratili domov a umierajú od hladu. Európski politici sú tak arogantní,že utečencov chú rozdeliť aj do krajín východnej Európy hoci tieto sa nepodieľali na agresívnych vojnách v Afrike a pred. Ázii. Z tohto dôvodu nenesú vinu na tomto stave a ani ekonomicky na tom neprofitovali ! Kto zapríčinil biedu týchto ľudí nech nesie za tieto antihumánné činy morálnu a ekonomickú zodpovednosť! Stručne povedané, na ťahu má byť západná Európa a USA.
  Poznamenávam, že do strednej a západnej Európy, začínajú prúdiť další emigranti a to z Kosova ktorí požiadali maďarské úrady o prekročenie Schengenskej hranice, asi 60 000 osôb. Z tohto vidieť, že Kosovským občanom sa taktiež nenaplnili podsúvané ilúzie o sladkom živote, zo strany podnecovateľov a masmédií . Zanedlho ich tu máme a pritom nemame prácu ani pre domácich.
  Uplynulé obdobie presvedčilo veľa európanov, že došlo ku zlyhaniu multikulturalizmu , z čoho vyplýva, že počet emigrantov možno minimalizovať stabilizovaním politickej a ekon. situácie v dotknutých krajinách.Je najvyšší čas,aby svetové spoločenstvo, najmä západné štáty zriadili peňažný fond a zabezpečili rozvoj týchto oblastí. Bolo by dôležité zvýšiť právomoci OSN voči podnecovateľom nepokojov v týchto destináciách.

 • Nedá mi nereagovať na úvodný článok z monitoru a komentáre Milana Slobodu a Jozefa Šamaja.
  V prvom rade je nutné poďakovať obom kolegom za ich názor, ktorý reprezentuje určitú a nie bezvýznamnú názorovú skupinu na súčasnú bezpečnostnú situáciu. Som presvedčený, že v článku kde sa vyjadrujem o webe https://www.bezpzlozky.eu ako verejnom priestore pre diskusiu vznikol priestor aj pre výmenu názorov o bezpečnostných otázkach. Dokonca aj ministerstvo obrany SR v súvislosti so strategickým hodnotením obrany pokladá za jej súčasť širšiu diskusiu ako predpoklad podpory pri presadzovaní stratégie obrany. Zjednodušene povedané strategické otázky bezpečnosti a obrany by nemali byť predmetom diskusie v uzatvorených odborných kruhoch, tabuizovanými témami zahalenými rúškom tajomstva. V konečnom výsledku musia mať svoje vyjadrenie v legislatíve čo je vec verejná. Bezpečnostná informačná služba ČR ide ďalej. Stačí si zájsť na ich webovú stránku, ktorá je dostačujúcim informačným zdrojom pre základnú orientáciu každého občana v oblastiach jej pôsobenia a o bezpečnostnej situácií. . Utajované však musia byť všetky informácie, ktoré by mohli ohrozovať funkčnosť bezpečnostných systémov, osoby s rôznym vzťahom k plneniu bezpečnostných úloh, taktické postupy a správanie sa bezpečnostných zložiek, ktoré by mohlo narušiť ich dôveryhodnosť u partnerov. Citlivé otázky bezpečnosti vo všetkých fázach prípravy a realizácie úloh nemôžu byť predmetom bulvárnych informácií a súťaže médií o tom, kto prvý a kto skôr.

  Zaujala ma poznámka J. Šamaja o „politikárčení“. Zrejme reagoval aj na požiadavku administrátora. Je však ťažké od seba oddeľovať politiku a bezpečnosť, presnejšie povedané bezpečnostnú politiku štátu alebo Európskej únie. Bezpečnostný analytik Žitný pri nedeľňajšej diskusii hovoril o politických rozhodnutiach, ktoré by mali určovať charakter a smerovanie bezpečnostných zložiek. To však nie je primárne. Carl von Clausewicz hovorí ( i keď vo vzťahu k vojne) o politickom účele ako prvotnej pohnútke k dosiahnutiu cieľa. Známy je aj jeho výrok, že „Vojna je pokračovaním politiky inými prostriedkami. Preto je nutné pri hodnotení súčasnej bezpečnostnej situácie ( najmä v oblasti boja s terorizmom ) hľadať príčiny a dôsledky. Povedané slovami českého filozofa prof. Václava Bělohradského je to aj o histórii koloniálnej politiky európskych imperiálnych veľmocí. Nie sú to však len historické súvislosti ale aj súčasná politika voči arabským krajinám. Rovnako je potrebné nazerať aj na vzťahy EU a NATO s RF. CENAA ( Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy ), nevládna organizácia na svojich strategických fórach odporúča tvorcom zákonov a povzbudzuje ich k formovaniu politík a stanovísk zameraných na posilňovanie vojenskej prítomnosti na hraniciach s RF. Nabáda k podpore partnerstva so štátmi v susedstve s RF a ich primknutiu sa k NATO. Posilňovaniu vojenskej prítomnosti v Čiernom mori a Rumunsku, v pobaltských štátoch, strednej a východnej Európe, zvýšiť výdavky na zbrojenie a aktivitu jednotlivých druhov vojsk v regióne.

  Súčasťou diskusií po posledných udalostiach v západnej Európe je činnosť spravodajských služieb. ČR zvyšuje výdaje a kapacitné možnosti spravodajských služieb, rovnako postupujú aj špeciálne služby ďalších krajín. Výška rozpočtu na spravodajskú činnosť je dôležitá nie však rozhodujúca. Zvýšením rozpočtu je možno skvalitniť technickú podporu, získavanie informácií s využitím najmodernejších technológií, realizovať monitoring internetu atď. Do akej miery budú získané informácie validné závisí od kvality analytických kapacít ale najmä od kvality všetkých vstupov, ktoré spracúva a vyhodnocuje NBC. Máme skúsenosť a bývalý prezident USA G. Busch to verejne priznáva, že ho tajné služby v súvislosti s vojenskou intervenciou do Iraku klamali. Vážnou otázkou je i to, čo naznačil minister vnútra, že nemáme dostatok kvalitných bezpečnostných analytikov a bezpečnostných expertov. Kto potom pôsobil pôsobí v NBC a špeciálnych službách. Minister hovoril o počte prstov na jednej ruke. Som presvedčený a viem, že ich je podstatne viac. Sú to ľudia, ktorí nevyrástli na štúdiu sprostredkovaných či sprístupnených „poznatkov“, ale odborníci, ktorí získali veľké skúsenosti v prostredí bezpečnostných zložiek. M. Žitný upozorňuje aj na ďalšiu skutočnosť, že nemáme dostatočné kapacity masívne nasadenie informačno-operatívnych prostriedkov. Tu nejde
  len o počty ľudí ako uvádza bezpečnostný expert, ale aj ich spôsobilosti, o mimoriadne náročný komplex opatrení a činností spojených s nasadením IOP, ktoré musí zodpovedať zákonným podmienkam, technickému a finančnému zabezpečeniu.

  Pokiaľ informácie potrebné pre vážne a zodpovedné politické rozhodnutia sú spojené s pochybnosťami o ktorých sa z času na čas vyjadrujú aj niektorí bývalí či súčasní ústavní činitelia je potrebné prijať okamžité opatrenia k zvýšeniu efektívnosti práce bezpečnostných zložiek, zvlášť špeciálnych služieb ako nástroja prevencie s možným rozšírením kompetencií. Politici sa však vyjadrili jednoznačne : ďalšie kompetencie nie, zvyšovanie rozpočtu nie. Pokiaľ nie tak minimálne prekonať bariéry nedôvery a ješitnosti. Otázka nestojí „kto nakoniec bude lízať smotanu“, alebo kto bude vinný za neúspech“. Bez úzkej súčinnosti bezpečnostných zložiek nie je možné hovoriť o akejkoľvek efektívnosti.

 • V tomto článku je dosť pravdy, ale aj kus “zavádzania”, ale niekde v začiatkoch tohto webu je dané, že by sme nemali “politizovať”. Takže nebudem to tu rozvádzať, iba upriamim pozornosť na facebook, je tam síce tiež veľa “zavádzania a výmyslov”, ale aj dosť pravdy, podloženej videami a článkami zo sveta….

 • Vymena slobody za bezpečnosť? Teroristické útoky môžu byť spúšťačom? -- takéto titulky v médiach sú dnes na dennom poriadku.
  Väčšie kompetencie pre spravodajské služby, nové bezpečnostné opatrenia či obmedzenie pohybu občanov. To všetko sa opäť spomína v dôsledku vlny teroristických útokov vo Francúzsku. Aj preto sa politici z viacerých európskych krajín začali predháňať v návrhoch opatrení, ktoré by zamedzili takýmto tragickým udalostiam.
  Napriek tomu minister vnútra Robert Kaliňák tvrdí, že ak by sa mali rozširovať kontrolné nástroje, mali by zostať v parlamente. Šéf rezortu vnútra tiež ale upozorňuje na nedostatok bezpečnostných expertov. Aj preto chce do kontroly “začať vťahovať ľudí z civilného sektora, ktorí tiež majú penzum informácií”. Čo presne tým myslel, ale nespresnil.
  Riešením podľa Žitného môže byť aj rozbitie štruktúry Islamského štátu, odkiaľ do Európy mieria tisícky vycvičených teroristických atentátnikov. Miesto toho sa však politici podľa neho predháňajú v navrhovaní jednoduchých riešení.

  Ja si myslím, že aj sloboda prejavu by mala mať svoje hranice a parížski karikaturisti nemali moslimov provokovať. Keď verejne budeme popierať alebo zľahčovať napr. holokaust, odsúdia nás. Preukazovať slobodu prejavu tam, kde vedome provokujete búrku, pokladám za nezodpovedné. V Biblii nájdete prikázanie: „Čo nechceš aby iní robili tebe, nerob ani ty im“.
  Problém bezpečnosti a terorizmu je potrebné riešiť v širšom merítku ako to politici navrhujú t.č. riešiť.

  Obhajcovia imigračnej politiky tvrdia, že imigrantov Európa potrebuje. Samozrejme, povedzme že potrebuje. Lenže tých ktorých si sem pustíme, by sme si mali sami vyberať, a nie prijímať tých čo sa sem hrnú ilegálne. Politici tvrdia že nie všetci moslimovia sú teroristi, týmto zavádzajú národy. Vôbec nejde o moslimov, veď nie všetci imigrandi sú moslimovia. Ide o to, aby o vstup žiadali legálne, a je na nás – nemyslím Slovensko, ale Európu – koho sem pustíme. Tak ako to robia Američania, po ktorých sa v mnohom negatívnom „opičí“ celý svet, ale v tomto prípade si EU predpisuje kvóty pre svoje štáty, koľko by mali prijať imigrantov.
  Prílev prisťahovalcov by sa mal regulovať. Nie „trochu“. Úplne. Stále sa nám zdôrazňuje, že je tu skupinka (skupinky) fundamentalistických teroristov a veľká väčšina mierumilovných moslimov. Podľa mňa je to inak. Niežeby tu tá mierumilovná skupiny nebola, ale spomeňte si keď Chomejní vyhlásil fatvu na Salmana Rushdího. Po celom moslimskom svete vypukli státisícové až milionové demonštrácie za fatvu. To nie je skupinka, to sú sfanatizované masy radových moslimov. Islam je dnes vo fáze chorobnej citlivosti na všetko, čo zaváňa urážkou viery. Kresťanstvo má túto fázu za sebou, ale spomeňme si na časy inkvizície a pápežskej schizmy. Kresťania sa medzi sebou vraždili tak, ako sa dnes vraždia sunniti so šiitmi, v rámci jednej viery. Islam sa správa dnes rovnako netolerantne a bojovne ako kresťanstvo vtedy.
  Z hľadiska bezpečnosti nám zostáva ešte možnosť zastavenia (dočasného) prílevu imigrantov do Európy. Úloha pre politické rozhodnutie nie ľahká, ale vrámci EU splniteľná.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.