Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Verejný priestor pre diskusiu www.bezpzlozky.eu

Pavol Bada administrátor www.bezpzlozky.eu zrozumiteľne vyjadril svoj zámer vytvoriť verejný priestor pre diskusiu a prezentáciu odborných stanovísk k oblastiam záujmov cieľovej skupiny, ktorá svoj kariérny život alebo záľubu spojila so sférou vojenstva, bezpečnosti, ochrany života a majetku.
Ako sa ďalej sám vyjadril,  určite sa časom objavia neprajníci tohto webu, ktorí budú spochybňovať jeho existenciu a obsah. Som však presvedčený, že to, čím sa od iných profesijne a odborne zameraných stránok odlišuje, je okrem zaujímavého obsahu predovšetkým uplatnenie práva na priestor verejne sa vyjadriť, ako základného práva občana demokratickej spoločnosti a teda aj občana-vojaka, občana-policajta a ďalších občanov v služobnom pomere vykonávajúcich náročnú a obetavú službu v prospech celej spoločnosti.
Vytvára priestor na právo kriticky sa vyjadriť k tomu, čo je pre iných „tabu“ a neprijateľné z hľadiska ohrozenia osobných ambícií a pozícií, čo zakrývajú rúškom uzavretosti systému, či riešenia problémov výhradne služobnými postupmi pod hrozbou postihov nositeľov kritických názorov dožadujúcich sa nápravy krívd a omylov.
Preto by mal web www.bezpzlozky.eu dôsledne napĺňať obsah výroku Voltaira : „Nesúhlasím s tým čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to“. Právo vyjadriť sa musí mať, tak ako uvádza Pavol Bada určité osobné regulatívy, ktoré nepoškodzujú ľudské a občianske práva iných občanov garantované Ústavou Slovenskej republiky. Podľa J.J. Rousseau: „Moja sloboda ( v našom prípade vyjadrenia sa) končí tam, kde začína sloboda druhého“.
Obmedzenia vo vyjadreniach môžu byť dané len zo zákona, ale nie subjektívnym rozhodnutím jednotlivca. Ak má byť náš postoj kritický, mal by mať podľa I. Kanta dve roviny. Prvá rovina je mať odvahu kriticky myslieť a druhá ak chcem kritizovať , tak kritizovať na pevných rozumových základoch.
Nechcime za každú cenu odhaľovať pravdy, lebo ako to v živote často chodí žiadna pravda nie je absolútna a každý sa snaží prezentovať svoju pravdu.

Jaroslav Junek

 • – – – – –

Avízo pre diskutujúcich

Web bezpzlozky.eu je nestranný, nepodporuje žiadnu politickú stranu.
Jedným zo základných princípov jeho fungovania je, že odmietame aktívne spájanie sa s politikmi a politickými stranami.

Mali by sme sa snažiť odhaľovať najmä predsudky, omyly, pochybenia, porušenia práva a etických noriem ku ktorým sa zaväzoval vstupom do služobného pomeru každý vojak ozbrojených síl a príslušník bezpečnostných a záchranárskych zložiek.

Webmajster

 • –  – – – – –

Odpoveď MO SR na otázky kolegu Vratislava Mojša tu:

Download (DOCX, 23.8MB)

Odbory ministrovi

odpoved odborom v Poprade

623 Komentárov na Verejný priestor pre diskusiu:

 • Doplnenie informácie
  Aktuálna schôdza Národnej rady SR bude rokovať len o prezidentkou vrátenej novele zákona pozemkových úpravách. Návrh koalície podporili 73 zo 139 poslancov. Žiaden z opozičných návrhov k doplneniu, či zmene programu schôdze, neprešiel.

  tasr -- viac tlač a masmédia
  Kolegovia VD,
  pozrite si aj komentáre a názory výsl. dôchodcov silových zložiek (našich kolegov) k nižšie opisovanej problematike na web stránke Policajt vo výslužbe.
  .
  “Pretože, v programe 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 21.1.2020 o 13:00 … opätovne zaradené body č. 30 (OĽaNO) a č. 45 (p. Remišová — Za ľudí) budú mať (po podrobnejšom preštudovaní návrhu predkladaných zákonov, ich ” plošných ” príloh a dôvodových správ) omnoho väčší dosah na množstvo bývalých príslušníkov rôznych útvarov ako sa na prvý pohľad zdá…..nikde som nečítal odborné stanovisko Asociácie policajtov vo výslužbe a ani Odborového zväzu polície k represiám, ktoré sa majú spustiť. Aký je ich postoj k tomu čo predkladá Remišová s Budajom? To bývalí a súčasní policajti dovolia aby ÚRADNÍCI Z ÚPN rozhodovali o tom komu siahnuť na vyplácanú sociálnu dávku? A KEĎ UŽ, ROZHODOVAŤ MAJÚ ODBORNÉ ORGÁNY MV SR A NIE ÚSTAV PAMATI NÁRODA A JEHO ÚRADNICI NA HISTORICKÚ DOKUMENTÁCIU ZLOČINOV ….. NECH SA TRESTAJÚ TÍ ČO PORUŠILI ZÁKON A NIE ZATO, ŽE BOLI ROZKAZOM ZARADENÍ NAPR. DO SLUŽIEB KONTRAROZVIEDKY.VEĎ SÚ TO POLITICKÉ PERZEKÚCIE….. TO AKOŽE SA DOVOLÍ SIAHNUŤ NA VD DôSTOJNIKOVI V.V. , KTORÝ V ŠTRUKTÚRE ŠTB BOL ROZKAZOM NA FUNKCII REFERENTA NAPR. JEDEN ROK 1988 A INÁČ SI CELÝ ŽIVOT VZORNE PLNIL POVINNOSTI V ZNB A NESKôR V PZ SR …..ŠAK JE TO NAHLAVU!!!ZASE JE TO NAHRÁVKA NA SMEČ STRANE KOTLEBA ĽSNS, ABY IM PERCENTA PRIBUDLI AJ Z RADU PRÍPADNÝCH ZÚFALCOV A POŠKODENCOV….”
  .
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • písali sme viacerí viac k tejto téme… do kontextu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/11/rekreacie-vusz-na-2020/

 • Prajem všetkým pokojný a príjemný deň. Všetkým, teda aj tým , ktorí by mali byť dotknutí touto navrhovanou právnou normou /niže diskutujúci a obsah ich diskusií/, ale aj tým, čo v snahe ,,vysporiadať neprávo do novembra 1989,, pokračujú v trieštení slovenskej spoločnosti. Aby to riadne pochopili všetci, teda aj tí , ktorí boli ,,na zlej strane ,, do roku 1989, ale aj tí, čo v snahe nápravy krívd idú štvrtiť príslušníkov bezpečnostných zložiek . Za moju osobu plne súhlasím , aby tí, ktorí porušili a porušovali vtedy platné právne normy, či iné , ľudské ,, normy,,, mali , ak sa im to preukázalo braní na zodpovednosť. Tu sa jasne odvolávam na právo USA, kedy si chránia svoje záujmy a teda aj príslušníkov armády oveľa viac ako tu na Slovensku. Je smutné, že príslušníci vtedy slúžiaci v bezpečnostných zložkách sú neustále rukojemníkmi dnešných politikov. Téma akého si potrestania tých , ktorí slúžili vlasti i v tej dobe sa neustále otvára ako zbraň proti nim a zároveň ako nejaký prísľub pre ,,poškodených,, vtedajším režimom,, .
  Spomeniem svoj názor na vyťahovanie týchto tém , hovorím samozrejme o akejsi kolektívnej vine ,,dnes ohrozených bývalých príslušníkov, ktorí sú zobrazení v predmetných návrhoch zákonov,, politikmi ,ktorýchkoľvek politických strán, či hnutí,,.
  Dávam do popredia skutočnosť, že v ľudskom živote je 30 rokov niekedy aj polovicou z aktívnej rozumom pripravenej osobnosti, presadzovať svoje názory s potrebou spoločnosti. Ak by nebodaj boli zákonodarcom prijaté časti , v ktorých majú byť sankcionovaní všetci vymenovaní príslušníci bezpečnostných zložiek , som naozaj veľmi zvedaví, kam to povedie. Však triezvo mysliaci ľudia jasne chápu priame súvislosti. Teda ak ,,ohrození ,, z návrhov zákonov, si vtedy plnili svoje povinnosti voči ,,zriaďovateľovi, teda štátu, prečo s posunom spoločenského systému ich idú hodnotiť tí, ktorí asi nechcú doštudovať všetky faktory fungovania štátu.
  Veľmi som zvedaví, ako by boli hodnotení v ďalšej dobe /ak by k nej došlo/ napríklad dnešní príslušníci armády, polície, SIS, či ďalších ozbrojených , či bezpečnostných zložiek? Tiež ich budú nové politické tváre zbavovať výhod, ktoré si jednoznačne zaslúžia. História takmer vždy ukázala, že to práve politici boli tí, ktorí zradili svoj národ. Áno, kto chce poznať pravdu, tak si ju aj vyhľadá v archívoch, či slov našich otcov či starších kolegov, priateľov, či nepriateľov. Dávam do pozornosti, že stále hovorím o navrhovanom ,,potrestaní,, tých, ktorí neporušili vtedy právne či aj nepísané ľudské normy.
  Áno boli, sú a budú zlí ľudia, a to v každom spoločenskom zriadení. A to či už majú také, alebo onaké politické tričko, či nemajú žiadne.
  Páni politici dnešní, ale aj tí včerajší, mali predsa dosť času na to, aby potrestali tých , ktorí porušovali zákon do roku 1989. Ak tak neurobili, je to len ich svedomie a možno teda aj múdrosť. Veď po zásadných spoločenských premenách nie je možné vyhladiť časť národa, či označiť v našom prípade príslušníkov bezpečnostných aparátov za zlosinov. Veď podstatná časť verne slúžila svojej vlasti aj vtedy. A prosím, ani ja nemôžem za to, že som sa vôbec narodil, že som sa narodil v etape socializmu. To , že som si vybral kariéru vojaka bolo aj mojim rozhodnutím, aj keď som bol ešte hlúpe decko. Takže odporúčam všetkým politikom, ktorí chcú robiť nové obete kolektívnej viny, nech si najskôr riadne naštudujú ako sa riadia krajiny, občania, ale v tomto prípade, ako sa má spoločnosť vysporiadať s tými, ktorí jej /spoločnosti -- štátu/ slúžili, teda hovorím o právne bezúhonných príslušníkoch bezpečnostných zložiek. Nuž ,ak máte páni politici toľko energie, pozrite sa napríklad na problémy plnenia si záväzkov pri priznávaní výsluhových a starobných dôchodkov. Či v mojom prípade odpredaja ,,služobných bytov,,. Tú máte tiež priestor realizovať sa v odpratávaní dnes už nie historických krívd.
  Ivan Čaniga

 • Ku včerajším komentárom,
  v návrhu zákona -- v linku v jeho dolnej časti (František napísal: 17. januára 2020 o 12:55) je uvedených celoplošne viac ako 160 -- 180 ?útvarov, tak podľa predkladateľa návrhu zákona celkový počet osôb, ktorých sa návrh zákona bude týkať nie je v súčasnosti definitívne známy , no podľa odhadov by sa mal dotknúť približne 4 000 osôb -- bývalých príslušníkov.Neviem kto a ako robili “experti” z radov poslancov, prípadne nimi poverenými odhady, ale mne vychádza v počte tisícok ďaleko vyššie číslo príslušníkov nad 4000.
  V dôvodovej správe sa poslanci parlamentu opierajú o : “Návrhom zákona sa súčasne zavádza dodatočné zdaňovanie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí podľa odhadov môžu poberať výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur mesačne”.
  Podľa tabuľky zosnulého kolegu p. Dr. Milana Kolena sa výška výsl. dôchodkov začína niekde od cca 300 -- 400 eur, čo by v prípade 50 % zdanenia VD by sa najmä staršie ročníky narodenia bývalých príslušníkov ocitli v stave hmotnej núdze, ako popisuje vo svojom komentári p. J. Simon -- 17. januára 2020 o 9:18 .Výšky VD rozdielov súm znázorňuje tabuľka č. 3 v linku.Odhady p. poslancov parlamentu a ich “expertov” budú najskôr iba nepresnými a zavádzajúcimi odhadmi -- JPP…
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/

 • Lubomir Duben napísal: 17. januára 2020 v 13:18
  -- napísal si to presne…ešte kto to tým zanietencom z OĽANO vysvetlí….skúsime nakopnúť Blahu, nie?? :wacko: :wacko:

 • Krátka poznámka navrhovanej zmene zdaňovania dôchodkov bývalých príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov z dieľne OĽANO:
  V Českej republike na to išli inou cestou tak, že vylúčili zo započítateľnej doby službu vo vymenovaných útvarov a aj to len pre nárok na výsluhový príspevok. Siahnúť na starobné dôchodky sa neodvážili.
  V Slovenskej republike to navrhujú rafinovanejšie. V právomoci štátu je plne zdaňovanie a teda štát môže určiť čo bude a čo nebude zdaňovať a akou sadzbou.
  Môj názor je taký, že keď postihovať, tak všetkých obyvateľov, ktorý sa podieľali na budovaní socializmu (veď aj v rámci disidentov bolo 40% bývalých členov strany). Alebo nechať veci tak ako sú už 30 rokov a spoľahnúť sa na prírodu, ktorá tento “problém” vyrieši.

 • Pre úpnosť k príspevku p.Simona
  Parlamentná tlač 1771Vytlačiť stránku / Print page
  Číslo
  1771
  Typ
  Návrh zákona
  Dátum doručenia
  7.11.2019
  Názov
  Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Návrh zákona tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473739
  Dôvodová správa a doložka zlučiteľnosti tu: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473740
  .
  Poznámka zo záveru návrhu:
  Návrhom zákona sa priznáva jednorazový finančný príspevok vo výške 1 000 eur, ktorý by si mohlo podľa dostupných informácií nárokovať približne 1 100 až 1 200 žijúcich politických väzňov (väzenkýň). Okrem tejto skupiny si môžu o príspevok žiadať aj ich manželky (manželia), ktorých môže byť odhadom 800. Súčasne si môžu o príspevok požiadať aj vdovy a vdovci po politických väzňoch, ktorým bol udelený status veterána protikomunistického odboja in memoriam, pričom sa dá predpokladať, že by šlo o 2 000 osôb. Celkovo by mohlo byť návrhom zákona odškodnených 4 000 osôb, čo by si malo vyžiadať približne 4 mil. eur zo štátneho rozpočtu.
  Návrhom zákona sa súčasne zavádza dodatočné zdaňovanie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorí podľa odhadov môžu poberať výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur mesačne. Celkový počet osôb, ktorých sa návrh zákona bude týkať nie je v súčasnosti definitívne známy, no podľa odhadov by sa mal dotknúť približne 4 000 osôb. Celkovo by dodatočné zdanenie malo priniesť do štátneho rozpočtu 15,6 mil. eur ročne. Celkový dopad na štátny rozpočet bude teda mať pozitívny vplyv.
  Návrh zákona vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy pre okruh politických väzňov a ich manželky a manželov, prípadne vdovy a vdovcov, ktorí získajú jednorazový finančný príspevok. Na druhej strane
  návrh zákona bude mať negatívny dopad na bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek, keďže ich výsluhové dôchodky sa znížia o polovicu, čo môže mať negatívny dopad na ich hospodárenie.

 • Re: František,
  Moje poznamky k programu rokovania NR SR 21.1.2020, sa dotýkali programu uvedeného v bode č. 30, a to
  jest k zákonu č. 219/… jeho novele.
  Vaša reakcia na moje poznámky sa tohoto bodu rokovania nedotýka,--
  Váš komentár aj odkazom na písomné materialy, ako ich uvádzate sa týkajú bodu č. 45 programu tohoto rokovania NR SR. /viď program rokovania NR SR 21.1.2020/. Ďakujem za pochopenie a porozumenie.

 • Reálny stav je možné si overiť na stránkach ktoré uvádzam nižšie a je pred rokovaním v NR SR nasledovný:

  Návrh zákona https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473766
  6. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
  㤠6a
  V záujme spravodlivého vysporiadania sa s krivdami spôsobenými obetiam komunistického režimu vtedajšími príslušníkmi Štátnej bezpečnosti, spravodlivé obmedzenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti, ako aj zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželov alebo manželiek upravia osobitné zákony

  Dôvodová správa https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=473767

  K bodu 6
  Navrhuje sa doplniť do zákona nové ustanovenie, ktoré v záujme spravodlivosti a zmiernenia niektorých krívd spáchaných príslušníkmi komunistickej Štátnej bezpečnosti deklaruje obmedzenia výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a zabezpečenie jednorazového odškodnenia bývalých politických väzňov a ich manželských partnerov prostredníctvom osobitných zákonov

  Doložka zlučiteľnosti

  2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov

  Pokým sa v NR SR neschváli, tak prepočty sú fiktívne a zmätočné (modernejšie -- hoax).

 • Poznámky k programu rok. NR SR
  V programe 57. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 21.1.2020 o 13:00 … opätovne zaradené poslanecké recyklované návrhy k zdaneniu VD, body č. 30 a č. 45 budú mať (po podrobnejšom preštudovaní návrhu predkladaných zákonov, ich ” plošných ” príloh a dôvodových správ) omnoho väčší dosah na množstvo bývalých príslušníkov -VD rôznych útvarov bývalých bezpečnostných zložiek MV a MO ako sa na prvý pohľad zdá. Tak napr.
  K bodom 2 až 5 sa v Dôvod. správe o.i. uvádza: Na účely dodatočného zdaňovania výsluhových dôchodkov je potrebné medzi príjmy, ktoré budú podliehať samostatnej dani, zaradiť aj výsluhové dôchodky daňovníkov, ktorí boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek, pričom táto skupina je potom konkrétne špecifikovaná v § 2 písm. aj). Následne sa tieto príjmy zahrnú do základu dane, pričom sa navrhuje, aby sa táto daň strhávala zrážkou podľa § 43. Na účely zdaňovania výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek nebude smerodajné, ako dlho pôsobili v danej zložke, ale samotná príslušnosť k bezpečnostnej zložke, keďže jednotlivé osoby prechádzali v rámci rôznych zložiek a súčasne stanovenie rôznych kritérií podľa počtu odpracovaných rokov v jednotlivých zložkách by mohlo spôsobiť opačný efekt, a to neustále žaloby ohľadom dĺžky výkonu alebo pôsobenia v určitej bezpečnostnej zložke, čím by sa návrh zákona minul účinku.
  K bodu 6
  Navrhuje sa nová daň vyberaná zrážkou pre bývalých príslušníkov bezpečnostných zložiek z ich výsluhového dôchodku vo výške 50 %, t. j. príslušné orgány im budú vyplácať výsluhové dôchodky krátené o 50 %.
  Týmto sa tak asi väčšina z dotknutých /cca 4000 VD – tento počet je uvedený v DS/ sa tak ocitne v stave hmotnej núdze a to i napriek tomu, že v takýchto zložkách odslúžili aj kratšiu dobu a ďalšie roky z ktorých im bol vypočítaný /SD/ VD odpracovali pred nástupom do služobného pomeru /tu mali započítanú aj napr. ZVS a dobu pred ňou/ a taktiež aj príslušnu dobu po ukončení služobného pomeru v civilnom zamestnaní až do výšky požadovaného dôchodkového veku. Pritom po 30 rokoch od novembra 1989 ide už prevážne o starcov s podlomeným zdravím, ktorí nemajú žiadnú šancu si niekde privyrobiť a to je skutočne na zamyslenie sa aj nás.
  Mimochodom sú to od r. 2014 už po 6-tý krát recyklované návrhy zákonov s prílohami, ktoré doteraz zakaždým parlament (vládna koalícia) odmietol. Doteraz…

 • Kolegovia obdobný prípad máme aj v Komárne, lenže tu je to o to smutnejšie, že starý most do Maďarska, stačil na súčasnú kapacitu, lenže povyšše cca 1-1,5 km postavili v rekorne krátkom čase nový, bolo by to všetko pekné, keby sa projekt dotiahol do konca a teda bol by vyriešený obchvat Komárna od N. Zámkov, lenže pánboh mieni a papaláši menia, v lokalite kade mal prechádzať obchvat bývajú, alebo vlastnia chatky papaláši, a tí vydobili, aby obchvat nebol. A teraz čo je tu problém.
  Od N. Zámkov je cesta do Komárna a nad riekou Váh je most, praktický v meste. Údajne zo 7 stupňovej stupnice nebezpečnosti, most je už v 6,5 st. Ani to by nebol problém pre osobnú dopravu do 15t. A tu je problém na most nesmie ísť žažšia technika ako 15 t, pri moste sústavne stoja policajti a inkasujú. Výnimku nedali ani požiarnikom. Na tento most sa už peniaze v nedohľadne. Ako som videl, tak pod mostom sa už oceľové profily, v ktorých sa odčerpáva voda, aby sa mohol postaviť pilier. Uvedený most je jedinečný tým, že doposiaľ nemal pilier, architekt ho riešil oblúkom bez piliera Teraz na povrchu odfrézovali vrstvu asfaltu, aby bol odľahčený.

 • Pripojme sa k petícii.
  Z dôvodu národného diletanstva pri monitoringu a oprave ciest a mostov, v mnohých prípadoch postavených po II. svetovej vojne, skolabovaný most v Kežmarku a sekundárne odklonenie dopravy na cestu II/543 a II/537 t. j. Cestu Slobody v úseku Tatranská Kotlina – Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Poprad. Správa TANAPu sa o tomto geniálnom počine, podľa slov jej riaditeľa, dozvedá z médií.

  Eurofondy aktuálne čerpáme, v poslednom roku riadneho programového obdobia, cca na 29% a prírodu na percent sto. V štáte – viac zameranom na havarijne saturovanie dôsledkov, nie pragmatické a programovo nastavené riešenie príčin – už akoby o nič nešlo. Iba bezcitne rozhodovať od stola, bez ľudí a mnohokrát proti ním, a pravdu o stave životného prostredia utopiť v PR vyhláseniach a nadbytku farebných brožúr so starostlivo vyselektovaným vizuálnym obsahom.

  Tatranci spustili petíciu, ale nedá mi nepoložiť verejnú otázku, dokedy budú musieť – v tomto štáte – petície riešiť nedostatok rozumu, citlivosti a vzťahu ku krajine.

  Výzvu primátora Vys. Tatier Ing. Jána Mokoša najdete tu:
  https://pado.blog.sme.sk/c/524739/ochrana-prirody-na-slovensku-kamiony-cez-tatry.html

  Kolegovia, pomôžme našim horám a pridajme sa k petícii:
  https://www.peticie.com/p_eticia_za_zmenu_obchadzkovej_trasy_veducej_cez_mesto_vysoke_tatry_a_za_zruenie_doasneho_dopravneho_znaenia?

  Moj podpis už odišiel…;

 • Dovoľujem si Vám poskytnúť informáciu o zámeroch na riešenie dôchodkov pracovníkov v obťiažnych podmienkach v Českej republike.
  Na 8.zasadaní Komisie pre spravodlivé dôchodky MPaSV ČR dňa 15.11.2019 sa rozoberala otázka “Náročných profesií” a to návrh na riešenie skoršieho odchodu do dôchodku u osôb v náročných profesiách v rámci I.priebežného piliera. Navrhuje sa za každých 10 rokov náročnej profesie znížiť individuálny dôchodkový vek o 1 rok a zvýšenie priznaného starobného dôchodku o cca 1.000,- Kč.
  Osoby v náročných profesiách budú mať právo, nie povinnosť znížený dôchodkový vek využiť. Odchod do dôchodku teda bude až 5 rokov pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku najskôr však 60 rokov veku.
  Náročné profesie sa týkajú osôb vykonávajúcich práce v kategóriach 4 (povinne) a podľa dohody v kolektívnom vyjednávaní aj osoby zaradené do kategórie 3 a 2R. Celkovo je v Českej republike v kategórii 4 zaradených 13.304 zamestnancov, v kategórii 2R zamestanacov 46.813 a v kategórii 3 až 416.000 zamestnancov.
  Pre ilustráciu kategória 4 obsahuje zváračov, zlievárov, všeobecné sestry, montážnikov, baníkov, brusičov, a kmenárov atď.
  Dovolím si poznamenať, že podľa môjho názoru v Českej republike v dôchodkovom zabezpečení sa viac venuje pozornosti názorom verejnosti, odborov, dôchodcov. Myslím si, že legislatíva v ČR má aj jednu vymoženosť (zachovanú z čias socializmu) a to odstraňovanie tvrdostí zo zákona , čo naši sociálni inžinieri nezaviedli do systému sociálneho poistenia v zákone č.461/2003 Z.z.

 • Pre Tibor:
  Pán kolega vzhľadom k tomu, že rozhodnutia súdov sú anonymizované dovoľujem si Vás požiadať o informáciu akú spisovú značku malo rozhodnutie NS SR vo Vašom prípade. Napriek mojej snahe v mne dostupnej judikatúre (niekoľko desiatok prípadov) k problematike VSOŠ som nenašiel prípad, kde by žalobca v spore so SP poukazoval na závery z rozhodnutia NSS ČR z roku 2018.
  Ďakujem

  lubomir.duben@zoznam.sk

 • Lubomír.
  Všetky uvedené zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia vlády atd. som do podania ako aj odvolania uviedol…no výsledok nulový…sociálna poisťovňa a ani KS, NS to nebrali do úvahy…termín podania na ÚS bol “prešvihnutý”…neviem či aj niekto iný bojuje za nápravu tejto skrivodlivosti a diskriminácie…

 • Poznámka k možnosti zápočtu 1.a2.ročníka VSOŠ pre I.(II.) kategóriu:
  Aj keď sa tejto problematike nevenujem, mal som už k nej niekoľko príspevkov na tomto webe. Doposiaľ som nezaznamenal, že by niekto z našich kolegov použil poznatok z judikatúry Nejvyššího správniho soudu ČR z roku 2018. NSS ČR rozoberal v prípade nepriznania SD aj vykonávaciu vyhlášku č.128/1975 Zb. a 102/1964 Zb. k zákonu o sociálnom zabezpečení.
  Vyjadril sa, že si je vedomý faktu, že vykonávacia vyhláška č.102/1964 Zb. obsahuje širší odkaz na obecné ustanovenia k pracovným kategóriam než vyhl. č.128/1975, konkrétne sa má na vojakov z povolania aplikovať i ustanovenia vykonávacej vyhl. č.102/1964 Zb. a to konkrétne- doba učebného pomeru učňa vychovávaného pre zamestnania I(II) pracovnej kategórie sa posudzuje ako doba zamestnania tejto pracovnej kategórie, ak sa v rámci učebného plánu pravidelne vykonáva odborný výcvik učňa na pracoviskách, kde sa vykonávajú zamestnania I(II) pracovnej kategórie.
  V uvedenom prípade súd konštatoval, že aj keď by bývalému vzp túto dobu priznal v zmysle vyhl. č.102/1964 Zb., nedosiahol by však celkom 20 rokov služby s nárokom na dôchodkový vek 55 rokov.
  Tento prípad som už v minulosti zverejnil, ale zatiaľ podľa rozsudkov súdov nebol ako argument nikým použitý. Je však potrebné upozorniť, že citovaná vykonávacia vyhláška stratila platnosť 31.12.1975 a teda v rámci zachovania získaných nárokov by sa mohla týkať žiakov VSOŠ do tohto termínu.

  Autor príspevku pôsobí ako konzultant pre advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Privilegovaná vrstva??

  Európsky súdny dvor v Luxemburgu už v roku 2006 rozhodol v spore s pôvodne mužom preoperovaným na ženu (transsexuál) proti orgánu sociálneho zabezpečenia Veľkej Británie o dôchodok. 60 ročná Sarah Richards bola pôvodne mužom a úrady V.Británie rozhodli, že pre ňu bude platiť dôchodkový vek 65 rokov (pre mužov) a nie 60 rokov platných pre ženy. ESD sa vtedy vyjadril:
  “Ak je získaným pohlavím mužské pohlavie, osoba sa v právnom zmysle stáva mužom, ak ženské, osoba je právne žena”.
  Dnes je medicína vyspelá a stále sa vyvíja, netrúfam si predpovedať rozhodnutia ESD, ak sa niekto rozhodne preoperovať na niečo iné zatiaľ neobvyklé… (fantázii sa medze nekladú).
  Takže takýto “obrovský problém” z oblasti sociálneho zabezpečenia sa vyriešil už pre 16 rokmi a naše minimálne problémy pri priznávaní dôchodkových dávok ako 3.-4.ročník VSOŠ, dátum 31.12.1999, 2x zápočet služby, kompetenčné spory atď. nie sú hodné záujmu. Asi preto, že sa dnes preferujú iné dôležitejšie veci, postoje a “problémy”. Práva výsluhových dôchodcov boli a sú po roku 1989 na konci spoločenskej hierarchie a extrémna pozornosť sa venuje podľa mňa takým ako je Sarah Richards (ová?).

 • Pripájam sa s pár poznámkami k problematike prých ročníkov vojenských stredných škôl:

  Uvedenú problematiku sledujem len okrajovo, nakoľko mám na vec iný názor, ktorý som v minulosti niekoľkokrát prezentoval. Tento spočíva v tom, že nie je potrebné presadzovať štúdium na VSOŠ ako vojenskú službu, ale “len” ako prípravu na budúce povolanie v II. (I.) pracovnej kategórii, čo ale v konečnom dôsledku sa počíta ako služba (napr. pre 20 rokov a zníženie veku). Samozrejme, je potrebné zmapovať otázky práci v noci mladistvých, nútená práca, vojaci-deti, obmedzovanie osobnej slobody, šikana zo strany štátu atď.
  Myslím si, že keď spoločnosť sa vyrovnala s problematikou PTP a určitou formou ich odškodnila z hľadiska dôchodkového zabezpečenia mohla by sa pozornosť zamerať aj týmto smerom.
  Základná otázka je ale na rozhodnutí Ústavného súdu SR.

 • JUDr. Marián Ďurina.
  Ďakujem za info…Ten kto stál pred bránou ÚS som bol ja.

 • ad Tibor:

  áno, naďalej bojujeme. Jeden z Vašich kolegov, vojenských vyslúžilcov, už stál tesne pred bránou Ústavného súdu SR, lenže zmeškal lehotu na podanie ústavnej sťažnosti. Dnes je taká situácia, že bude po ňom nasledovať iný absolvent VSOŠ, kde si však dáme pozor na plynutie lehoty a včas podáme ústavnú sťažnosť.
  Je to neobyčajne zložitý problém, pretože v správnom konaní na Krajských súdoch SR sa totiž už nič podstatné nedokazuje a máme pocit, že sa presadzuje len právo mocnejšieho a silnejšieho. Predvolalo si niekedy a niekoho z Vás MO SR, VÚSZ, alebo Sociálna poisťovňa, aby Ste im osobne vysvetlili dôvody a predložili listinné dôkazy, o čo Vám vo Vašich žiadostiach o starobný, alebo výsluhový dôchodok ide…? Nikdy to neurobili.
  Sociálna poisťovňa a MO SR majú tak široký priestor, aby spoločne balamutili hlavy neznalej verejnosti tým, že žiaci VSOŠ, VŠJŽ a VG SNP vraj nechodili do 24-hodinových dozorných služieb na rote, nemali žiadnu zodpovednosť cca za 100 ľudí na rote, nemali za povinnosť vyhlasovať požiarny, bojový, letecký, radiačný poplach a pod., výkon týchto služieb nebol vynucovaný, túto službu nevykonávali podľa denných rozkazov svojich veliteľov a jednotných základných právnych predpisov ČSĽA, žiaci vraj bývali iba v internátoch (ako naši civilní rovesníci), neboli ozbrojovaní chladnými a strelnými zbraňami, nestrieľali z ničoho, nevykonávali rajóny pod hrozbou sankcií a trestov, neboli veliteľmi družstiev, ZVČ a vojenských štruktúr (prápor, pluk), chodili na vychádzky kedy len chceli (iba to oznamovali svojim veliteľom), nedržali stálu bojovú pohotovosť, nechodili do služby spojok, boli ako iní študenti civilných stredných škôl a preto im náleží iba málo bonitná III. pracovná kategória a nie I. a II. kategória funkcií ako baníckym učňom a fúkačom skla od 15. rokov veku.
  Historik PhDr. Prokop TOMEK PhD., z Vojenského historického ústavu v Prahe sa dlhodobo venuje fungovaniu armády v ére totality. Pri svojom výskume zistil, že Československá ľudová armáda (ČSĽA), ktorá nebola nikdy bojovo nasadená, mala však prekvapujúco veľké množstvo strát. Od polovice 60. rokov v nej zahynulo takmer štyritisíc vojakov (!!), z čoho väčšinu tvorili muži povolaní na vojenskú základnú službu. V tejto armáde slúžili aj žiaci VSOŠ, VG SNP, VGJŽ a preto ich zodpovednosť v dozornej službe na rote sa preto vždy rázne vyžadovala, aby sa eliminoval vznik mimoriadnych udalostí. Z tohto dôvodu pokrytecké tóny Sociálnej poisťovne, MO SR, VÚSZ vyznievajú naozaj falošne a nepresvedčivo. Myslíte si, že toľko zahynulo baníkov, alebo fúkačov skla, ktorým bola priznaná I. resp. II. pracovná kategória už od ich 15-tich rokov veku? Alebo v nejakom inom rezorte ČSSR…? Ani vo všetkých rezortoch ČSSR od roku 1948 do roku 1989 ich toľko nezahynulo!!! Prosím, nepovažujte ma za cynika, straty všetkých životov je mi ľúto. Preto odmietame dnešné dehonestujúce názory Sociálnej poisťovne, MO SR, VÚSZ, že vraj nešlo o službu. Vraj sme boli len chovanci (t. j. nejakí “delikventi” v nápravných ústavoch). Veľakrát som žiadal MO SR, aby sa touto otázkou vážne zaoberalo a problém vykonávanej služby na rote detí a maloletých žiakov na vojenských stredných školách do roku 1991 zásadne korigovalo a dalo do súladu a predstáv bývalých absolventov vojenských stredných škôl.
  To, že na tomto type vojenských stredných škôl príliš veľa vecí právne “škrípalo” svedčí aj fakt, že už ani jedna škola tohto typu už neexistuje, všetky boli zrušené. Z dôvodu prijatia medzinárodných práv a Dohovorov na ochranu detí a maloletých, o zákaze výchovy detských vojakov a pod.
  Podľa ustanovenia § 166 bývalého Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. bol zákaz práce nadčas a práce v noci a podľa ods. 1., organizácia nesmela mladistvých zamestnávať prácou nadčas a prácou v noci. Výnimočne mohli mladiství starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu (!!!), ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Mladiství na VSOŠ, VGJŽ a VG SNP musel byť v službe až 24 hodín! Nočná práca mladistvého musela bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas. Toto sa na vojenských stredných odborných školách sústavne a bezohľadne porušovalo a nikto za to dnes nemá niesť zodpovednosť? Toto zneužívanie detí sa má dnes prekrývať? Toto si máme nevšímať a mávnuť nad tým rukou, zmieriť sa s tým?

  S priateľským pozdravom

  JUDr. Marián Ď U R I N A,
  absolvent VSOŠ RVD Martin 1968-1972

 • Pekný deň prajem.
  “Bojuje” tu niekto za uznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ a VG v i. prac kategórii, alebo mojim “bojom” to skončilo? Poprosil by som informácie, Ďakujem. Iste to zaujíma aj ostatných absolventov VSOŠ a VG, ktorým do I. prac kat. chýba pár mesiacov.

 • Niektoré zmeny v dôchodkovom zabezpečení od 1.1.2020:

  Od 1.1.2020 Sociálna poisťovňa nebude priznávať vyrovnávací príspevok a bude robiť nový prepočet dávky. . Týka sa to poistencov, ktorí majú československé obdobie dôchodkového poistenia a poberajú aj dávku z Českej republiky. Bude potrebné podať neformálnu žiadosť o prepočet dávky.
  viď link: https://www.socpoist.sk/aktuality-vyrovnavaci-prispevok-zanikne--tzv-ceskoslovenske-dochodky-sa-urcia-po-novom/48411s68099c

  Ďalšou zmenou bude prepočet predčasných dôchodkov priznaných ženám narodeným v rokoch 1958 a 1959, ktoré mali 1-2 deti. Prepočet bude automatický.

 • Dnes 04.12.2019 má meniny BARBORA.

  Vážení priatelia, vybral som pre Vás LEGENDU – skrátenú a upravenú variantu sv. Barbory, patrónky delostrelcov.

  Barbora byla původem Řekyně, i když se toto jméno vyskytuje v Řecku velmi vzácně. Světlo světa spatřila v městě Nikomedii. Její rodiče, bohatí občané nikomédští, byli pohany a chtěli, aby se jejich dcera Barbora stala kněžkou pohanského božstva. Leč toto jejich přání nebylo splněno. Barbora, ačkoliv byla pečlivě střežena a odloučená od světa, stala se potají křesťankou.
  V té době vtrhl do země nepřítel a zle tady řádil. Již se zdálo, že osud země je zpečetěn. Tu vznítila se v Barboře touha zachrániti ohroženou vlast. Postavila se hrdinně v čelo vojsk svého otce. Obětovným příkladem vnutila svému okolí odvahu a sílu, která nakonec zvítězila nad početnou převahou nepřítele. Země byla zachráněna, a Barbora oslavována jako zachránkyně vlasti. Avšak Barbořin otec Dioskur se dozvěděl, že dcera se stala tajnou křesťankou. Když se k tomu otevřeně doznala, popudila jeho hněv proti sobě tak, že ji počal smrtelně nenávidět. Musila před jeho pomstou prchnout do hor.
  Byla však prozrazena pastevci, dopadena a dopravena zpět do města. Otec ji týral a když ani to nepomohlo, odevzdal ji soudu. Ten se pokoušel mírně ji přinutit k tomu, aby zanechala novotářství a obětovala pohanským bohům. Leč všecka výmluvnost soudců ztroskotala na víře Barbořině. Byla proto zmučena a uvězněna. Druhého dne, když byla znovu předvedena před soudce, byly její rány zahojeny .Tento zázrak nepomohl jí však k záchraně a Barbora byla odsouzena na nové mučení a posléze na smrt.
  I stal se nový zázrak. Na popravišti bylo vše připraveno k provedení rozsudku. Vlastní otec měl být katem své dcery. Stál u popravčího špalku a čekal na okamžik, kdy ostří jeho meče ukončí život nezdárnice. Náhle sjel z jasné oblohy blesk a otec Barbořin klesl mrtev k zemi. Ona pak, zahalená do černého mraku a za strašlivého hřmění a blýskání, zmizela zrakům překvapených a k smrti polekaných diváků.
  Od těch dob začala být Barbora uctívána jako svatá. Později stala se patronkou všech, kdo pracovali s výbušinami, zejména dělostřelců (ale i horníků a dalších).
  Již francouzští a španělští mořeplavci také dávali její obraz na dveře komor, v nichž byl na lodích uskladněn střelný prach. Těmto komorám se pak říkalo “Barbora”.
  Její podobu odlívali také na zvony, vyzvánějící proti mračnům.

  Jedna legenda také praví, že svatá Barbora zjevila se jednou šlechtici, který ji vzýval o pomoc. Při tomto zjevení držela prý v rukou dvě hlavně, za kterých hřímaly blesky do řad nepřátel. Od té doby je svatá Barbora patronkou dělostřelců.

  S priateľským pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Veď to je absurdita jaku som za posledných 67 rokov nezažil, za žiadneho režimu. Tak ten kto pracoval v prospech štátu aspoň 30 rokov, každý deň na pol alebo štvrť uväzku, a pol, alebo trištvrť úväzku v svoj prospech (boli aj za socializmu živnostníci a iní kadejakí špekulanti), dostane takú istú penziu, ako ten čo tých 30 rokov drel od nevidím do nevidím na poli, alebo vo fabrike na celý úvazok ? Tak kam sme to dopracovali ? Alebo to sme už v komunizme? Vsjo rovno? Zatiaľ nie som až tak dezorientovaný, aby som nevedel, že momentálne sme v divokom kapitalizme. Hoci v poslednej dobe(cca oných spomínaných 30 rokov) mi fakt občas ostáva rozum stáť nad kadejakými oficialnými i neoficialnými , ale hlavne racionalnými rozhodnutiami vrchných 10-tisíc.

 • Koalícia teraz pred voľbami výrazne zasiahla do slovenského dôchodkového systému, prečo si to napriek prázdnej verejnej pokladnici môžu dovoliť?
  Odpovede treba hľadať v zadlžovaní a príklad v Grécku, kde penzisti zažili prepad dôchodkov o 40 percent, a predsa (niektorí) prežili (cynický populizmus).
  Konstantinos Simitis a Kostas Karamanlis. Simitis vládol v Grécku dve volebné obdobia a vytvoril tak grécky rekord v dĺžke pôsobenia v premiérskom kresle. Karamanlis bol premiérom v čase gréckej olympiády 2004, keď sa síce už spomínali ekonomické problémy, no Grékom sa ešte žilo dobre. Minimálne v porovnaní s tým, čo prišlo. Grécku ekonomickú siestu hnanú dlhmi ukončila kríza z roku 2008. Priemerné dôchodky sa prepadli do roku 2015 z 1350 eur na približne 830 eur. Medzičasom síce vzrástli k 900 eurám a na slovenské pomery ide stále o nevídané sumy (priemerný dôchodok u nás bol ku koncu októbra 2019 približne 460 eur), ale pre mnohých Grékov to bol skok do chudoby. Počet ľudí ohrozených chudobou sa rozšíril oproti roku 2008 z 28 percent na takmer 35 percent.
  U nás aj bez rozširovania minimálnych dôchodkov hrozilo, že verejný rozpočet skončí v budúcom roku so sekerou okolo 500 miliónov eur, podľa hodnotenia zo zahraničia schodok dokonca presiahne miliardu eur.
  Ostatné naše vlády nielenže nenavrhli dostatočné opatrenia, ako si poradiť s rastúcimi nákladmi na penzie, ale navyše neustrážili rozpočet ani v časoch rekordného hospodárskeho rastu od roku 2013-14.
  Šafárenie od buka do buka…

 • Pre Maroš napísal: 2. decembra 2019 v 10:44
  Ten, kto novelu navrhol na svojom dôchodku nebude závislý, má o seba určite dobre postarané, rovnako ako ďalší podporovatelia, “po nás potopa”, hlavne že oblbne ďalších voličov, taká je realita.

 • Aj keď konateľ eseročky fakticky neplatí odvody, koalícia prijíma novelu zákona ktorý mu garantuje dôchodok 334 eur. Nehľadiac nato, koľkí konatelia neodvádzali ani za svojich zamestnancov, ktorým pri odchode do penzie zostali iba oči pre plač.
  Je správne, aby konateľ eseročky platil odvody pár eur a mal potom penziu ako človek, čo platil riadne z 800 eur mesačne? Koalícia práve v zrýchlenom čítaní schvaľuje zmenu, ktorá takúto nespravodlivosť dostane do zákona.
  Ako je už u nás zvykom, hoci technicky ide len o vyhodenie jedného slova, hrozí rozvrat dôchodkového systému.

 • Seniori bezp.zložiek majú možnosť vzdelávania.
  Záujem seniorov o štúdium Univerzity tretieho veku na Akadémii Policajného zboru v Bratislaveje je vysoký. Svedčí o tom aj počet prihlásených účastníkov, pričom zabúdať netreba ani na takmer stovku absolventov Univerzity tretieho veku, ktorí na pôde akadémie slávnostne promovali v júni tohto roku. Väčšina seniorov po absolvovaní trojročného štúdia by chcela pokračovať vo výučbe. Akadémia Policajného zboru v Bratislave vypočula ich požiadavky a po prvý raz vo svojej histórii vytvorila voľné pokračovanie študijného kriminalisticko-forenzného bloku v rámci Univerzity tretieho veku.
  Aké sú podmienky na prijatie?
  Na štúdium na UTV môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je ukončené aspoň úplné stredné vzdelanie, vek nad 50 rokov, úhrada zápisného a každoročného študijného poplatku. Štúdium na UTV spravidla trvá tri roky a je rozdelené na semestre. Jeden semester jedného študijného programu tvorí spolu sedem sústredení v rozsahu dvoch vyučovacích hodín (formou prednášok, seminárov, konzultácií ako aj praktických cvičení a exkurzií).
  Na vyučovacích hodinách sú prednášané témy a príklady z praktického života z oblasti právnych disciplín, či už z oblasti trestného práva, občianskeho práva, správneho práva ale tiež prednášky z vedných disciplín ako je kriminalistika, kriminológia.
  Cieľom vytvorenia Univerzity tretieho veku je poskytovať záujmové vzdelávanie pre starších občanov Slovenskej republiky, realizovať svoj program v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, ako aj s celoeurópskou stratégiou celoživotného vzdelávania. Jej poslaním je poskytovanie priestoru pre uspokojovanie túžby po poznaní a odborných vedomostiach pre ľudí v seniorskom veku.

 • Presne tak, odslúžili ste roky v armáde, už vás nepotrebujeme. Odovzdajte byt a choďte si bývať, kde chcete. Vy ste si neušetrili 100 000 eur na kúpu bytu? Z vášho vysokého platu, ktorý ste dostávali cez 20 a viac rokov, keď ste aj nasadzovali svoj život tak, ako ste prisahali? Vy si nemôžete odkúpiť byt, ako väčšina obyvateľov v 90 rokoch, aj keď ste odovzdali byty v predchádzajúcich posádkach, ke´d ste sa museli viackrát sťahovať podľa potreby štátu… Už vás nepotrebujeme…Do videnia, radšej zbohom…

 • Prajem príjemný podvečer.
  Nechcel som tu, v tejto dobe otvárať tému ,,služobných bytov,, ale myslím, že vzhľadom na komentár pána Ľubomíra Dubena, ktorý obecne povedal, že je nejaký problém s touto témou , chcem po 26.11.2019 /rokovanie parlamentu/ objasniť celú problematiku tak , ako je hodná pozornosti občanov Slovenska a predovšetkým bývalých , ale i súčasných príslušníkov armády .V minulých dňoch bol slušne vyzvaný pán minister obrany SR k stretnutiu na doriešenie odpredaja ,,služobných,, bytov v Trenčíne na Armádnej ulici a doteraz sa z jeho strany nič neudialo a ani nereagoval. Včera bol poslaný návrh na legislatívnu zmenu týkajúcu sa ,,služobných bytov,, aj predsedovi NR SR pánovi Dankovi a dnes aj poslancovi p. Hrnkovi. Dúfam, že vzhľadom na obsah témy povolí neskôr admin širokú diskusiu. Možno iba na koniec konštatovanie -kto a prečo spustil túto ,,hru,, práve teraz?

 • Nezákonné šafárenie so služobnými bytmi v rezortoch Ministerstva vnútra a Ministerstva obrany SR.

  Najvyšší kontrolný úrad SR pri kontrole zákonnosti predaja služobných bytov zistil, že MV SR predalo 217 bytov a BARMO 212 bytov v rokoch 2015-2018. Všetky predaje boli podľa NKÚ nezákonné. Nehospodárny bol aj samotný predaj bytov. MO SR priamo vlastnilo ďalších 6 bytov avšak 5 z nich nevyužívalo napr. 5 izbový byt v hodnote takmer pol milióna eur nebol vôbec využívaný od roku 2014 a navyše bol vytopený.
  NKÚ oznámil orgánom činným v trestnom konaní podozrenie z trestného činu porušenia povinností pri správe cudzieho majetku.

  Podľa môjho názoru sa jedná len o vŕšok ľadovca a nedá mi spomenúť ako sú úradníci týchto ministerstiev dôslední a šporovliví, keď ide o valorizáciu našich dôchodkov. Takisto nevalorizácia je zdôvodňovaná na súdoch SR ako posledný prostriedok na záchranu rozpočtov týchto ministestiev a predídenie ich kolapsu. Nad takouto argumentáciou sa môžme len pousmiať. Veď koľko káuz a zbytočných vyhodených peňazí na projekty bolo doteraz a ničím neohrozili rezorty a tieto prostriedky nikomu nechýbali. Akonáhle ide o sociálne záležitosti, tak s výnimkou predvolebných období, asertivita mizne.

 • Pre Jozef
  Je to zhrnuté v predposlednom komentári linku z 18. októbra 2019 o 12:46
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/05/nevalorizacia-2012-pokracuje-pred-sudom/

 • Ako dopadlo posledné pojednávanie na OS Bratislava 1 dňa 21.10.2019 ohľadne nevalorizácie VD v roku 2012 ?

 • Prečo 50 dní? Lebo prieskumné agentúry za peniaze objednávateľov (prevažne po moci bažiacich opozičných strán a pochybných mimovládok) nehanebne manipulujú s našim slovenským stádom rožného dobytka, ktoré si hovorí slobodní, nezávislí voliči. Volič by si mal aj bez prieskumov zvážiť koho bude voliť a kto preň znamená prínos do budúcnosti.
  To je asi jediný dôvod prečo bol tento zákona navrhnutý a schválený. A vidím, že sa už i tu uchytili prispievatelia papagájajúci argumenty týchto mimovládnych organizácií a strán, ktorým to mimoriadne vyhovuje.

 • Milan, môj učiteľ zo ZDŠ Gelnica- -už vtedy starý chlap pred penziou v 6o-tých rokoch minulého storočia, hovorieval takým individuam, rovno do očí citujem: “Ty si chlapče taký hlúpy, že si až si hlúpy…” Takže, pravdivo píšeš, je to tak. Hlupáci nám vládnu…resp. snažia sa nás dirigovať…

 • Čo ešte tento chorý parlament vymyslý? Kam to dospejeme pod taktovkou uzurpátorov moci?
  …28. október 2019 bol význačný nielen tým, že uplynulo 101 rokov od vzniku demokratického a samostatného Československa, ale aj tým, že slovenský parlament prijal zákon, ktorý nás nahnal do pralesa. Áno, ide o zákon, ktorým papagajúca časť poslancov, schválila 50 dňové moratórium na zverejňovanie prognóz výsledkov volieb. Prečo 50 dní, to nevedel v diskusnej relácii na TA3 vysvetliť, šikovnej redaktorke Džurnej, ani samotný predkladateľ zákona, poslanec Smeru-SD Kéry…
  Viac sa dočítate v článku http://doko.blog.portal.sk/detail-papagaje-v-parlamente.html?a=b7df72090146c33d4aa9497fa4e1c2f4
  Aj táto novela je poslanecký návrh, rovnako ako v prípade nevalorizácie VD v r.2012= mocenská degradácia vlády. Nie žeby som bol závislý na ich moratóriu a prognózach, ale ignorovanie práva na informácie ako jedného zo základných ústavných princípov je výsmech do očí nám všetkým. Považuju nás,ľudí, za hlupákov?

 • Tak dajak kolega, trafil si klinec po hlavičke 🙂

 • Už vidím kde je problém s tými sumami -- na mesačnej báze sú zverejňované priemery SAMOSTATNE vyplácaných dôchodkov (bez súbehu s iným dôchodkom). Ale pre účely valorizácie sú do priemeru započítané aj dôchodky vyplácané v polovičnej výške (krátené dôchodky z dôvodu súbehu), bez ohľadu na to, či je dôchodok vyplácaný samostatne alebo v súbehu s iným dôchodkom. Pekne sa hrajú s číselkami!

 • Do 2020-tého je ešte skoro pol roka. Naviac sú prázdniny. Kto ho vie, jakých “bulharských konštánt” sa ešte ku koncu roka dožijeme. Keď sa po kanikulách znovu rozbehnú. Zatiaľ je to len na voľnobeh,veď čo je to pre nich dajaka jedna desatina. Ale čo, keď dupnú na plyn a pôjdu na plný céres? 🙂

 • Dobrý deň,musím reagovať na príspevky p. Štefana Bukovana a p. Palfiho. Vo svojich príspevkoch zverejnili tabuľky SP o priemerných SD k 30.6.2019. Ak v tabuľke p. Palfiho SP konkrétne uvádza k 30.6.2019 priemerný SD 449.9720304 eur a túto sumu prezentuje pre účely valorizácie dôchodkov, tak je jasné, že VD sa budú valorizovať koeficientom 0.6. V zverejnenej tabuľke SP v príspevku p. Bukovana SP ale uvádza priemerný SD k 30.6.2019 sumu 459.20 eur, čo by potom menilo situáciu a VD by mali byť prepočítané koeficientom 0.7, kde je teda pravda ? SP si z nás robí blbcov? Je na škodu, že sa nám nepodarilo vybojovať, aby sa valorizácia riešila z priemeru VD, ale to predsa pánom hore nevoňalo, no a tak tento vopred pripravený scénar musel byť nastavený tak, ako chceli oni a nie my VD.

 • Porovnal som obidva linky SP … https://www.socpoist.sk/priemerne-vysky-dochodkovych-davok-pre-potreby-valorizacie—k-306-/56026s
  Priemerné výšky dôchodkových dávok pre potreby valorizácie (k 30.6.) 449,9720304 EUR
  Priemerná výška vyplácaných dôchodkov (k 30.6.) 459,20 EUR
  SP pre potreby valorizácie uvádza nižšiu sumu eur… iba som sa tiež nad tým zamýšľal… prečo?

 • …G.F. napísal: 30. júla 2019 v 16:15
  Zdravím všetkých, nechcem sa hrať za múdreho, to mi ani neprináleží, iba mi vŕta hlavou ak porovnám z príspevku p. Šefana Bukovana z 2. apríla 2019, kde je uvedené, že priemerný SD už k 31.1.2019 prekročil hranicu 450 eur, dokonca k 28.2.2019 dosiahol výšku 456,79 eur, je zaujímavé, že SP to nejako nechce nad tých 450 eur výjsť…
  ..

  Prečo myslíte že SP priemerný dôchodok nad 450€ nechce vyjsť? Sociálna poisťovňa (SP) na svojej stránke
  https://www.socpoist.sk/priemerna-vyska-vyplacanych-dochodkov--v-mesiacoch-/1600s každý mesiac zverejňuje výšku priemerného starobného a iných ňou vyplácaných dôchodkov a k 30.06. bol tento priemer u starobného dôchodku 459,2€. Už z tejto sumy vyplýva, že budúcoročná valorizácia VD bude riešená koeficientom 0,7€ za každý odslúžený rok.

  Bohužiaľ pre väčšinu výsluhových dôchodcov je valorizácia podľa schváleného vzorca nižšia, ako keby sa VD valorizovali o infláciu rovnako ako starobné dôchodky, nakoľko tá je pre budúci rok už známa -- 2,9%, čo predstavuje pre priemerný SD 13,3€ a pre pre priemerný VD (cca 800€) 23,2€. Takže poberateľ priemerného starobného dôchodku (cca 800€), ktorý odslúžil aj 30 rokov stráca na tomto zákone budúci rok viac ako 2€ mesačne (tí čo odslúžili menej strácajú ešte viac). Dokonca aj tí čo poberajú VD menší ako priemer (napr na úrovni 500€) a slúžili 15 -19 rokov sú už stratoví (percentuálna valorizácia pre 500€ -- 14,5€, koeficient * roky 10,5€ pre 15 rokov). Dúfam že som to dobre spočítal…

 • Chlapi. kliknite si na sekciu “PORADENSTVO”, komentár:” Petr z dňa 31. 07. 2019, o 11:19 hod”.:
  Dáva zaujímavú otázku, a dobru otázku na správnom mieste a v správnej dobe. Ja ju teraz rozšírim: “Prečo nás mocní, dúfam že len dočasne momentálne mocní, tlačia do súdnych sporov proti ním?”
  Zároveň sa pokúsim odpovedať, neviem či správne, ale skúsim”: Asi preto, lebo sú tak arogantní, drzí a sebavedomí, že si myslia, že im sa už nemôže nič stať “.
  A dodávam( s dovolením použijem parafrázu môjho starého učiteľa zo ZDŠ Gelnica- pedagóga už dávno zosnulého pána učiteľa Šaligu)” :Mýlia sa, lebo sú hlúpi, tak hlúpi, že sú až hlúpi”. Božie mlyny melu pomaly ale isto- dodávam ja a to som ateista…
  Pekný večer prajem kolegovia.

 • Pozrel som v poradenstve aj v iných rubrikách zopár komentárov.Máte pravdu.Je smutné až zarážajúce, ako nespolupracujú, resp. viazne spolupráca medzi štátnymi inštitúciami a to v tejto dobe informačných technológii určite neteší.Anarchia by byť ale ešte nemala.Predsa len máme fungujúcu vládu, parlament… aspoň zatiaľ.Snažím sa tiež v živote využívať aj zdravý sedliacky rozum.Ten zákon som trikrát uviedol iba ilustračne.Nik ho nevyvrátil -- možno preto.A možno to bola odo mňa aj zbytočnosť.Stáva sa.Pekný večer prajem.

 • RE: M.Palfi 3. augusta 2019 v 5:37
  A nie je anarchia? Odpovedzte ešte že zákony dodržiavajú všetci rovnako, aj tí dočasne mocní, aj Soc.poisťovňa a daniari a ..! A že neplatí pre “našich ľudí” iné dodržiavanie zákonov ako pre nás obyčajných. Pozrite si PORADENSTVO a iné. Asi nemá cenu ďalej, život ukazuje úplne inú realitu ako vy žiadate. Držím Vám palec v dodržiavaní všetkých zákonov, ja sa budem aj naďalej držať zdravého sedliackeho rozumu.

 • Milan Škuci napísal: 1. augusta 2019 o 10:15
  Súhlasím.Len, platné a účinné zákony SR je potrebné dodržiavať zo všetkých strán a všetkými účastníkmi.Ináč by tu namiesto právneho štátu nastala anarchia.A to nechceme myslím nikto.https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84

 • Ďakujem Miro za povzbudenie, Na 99,99% spravím tak ako píšeš, lebo je to tiež moje presvedčenie. Nie len názor.Počkám však dajaký deň -dva, možno týždeň. Napísal som totiž náčelníkovi VUSZ osobný dopis, aj s tými výhradami, čo spomínaš, takže som zvedavý, čo odpovie a ako sa zachova. Prajem všetkým príjemný a pekný deň. Ing. M. Faltin.

 • Milan máš pravdu.Ak na to laický pozerám, neviem aký máš VD, ani ma to nezaujíma, ale čisto hypoteticky keby si mal VD aj mierne podpriemerný, dajme tomu 500 E za tých približne 25 rokov odslúžených u armády, tak to vychádza na cca 100 eur (+-) za každých 5 rokov
  No a keď si potom po odchode z armády, v tých rokoch 2002 až 2007 slúžil u HaZZ ( hasičov-záchranárov ), čo je v gescii MV, tak ti mali tých 5 rokov pripočítať ku vojenskému výsl.dôchodku.Nehovoriac o tom, že podľa percentuálnej valorizácie VD, tieto stúpali geometrickým radom.Aspoň teda podľa už aj vtedy platného a účinného zákona č. 328/2002 Z.z.A aj Tvoj VD prepočítavali teraz podľa ( v čase ) už novelizovanej a účinnej 328-ky po 1. máji 2013.Civilným starobným dôchodcom prepočítavali minulý rok SD do plusu.A VD do mínusu ?Práve že, mne Milan u Teba a Tvojich kolegov vyšlo, že Ti mali ešte pridať na VD a nie ubrať. Veď týmto prepočtom už aspoň 10 rokov prichádzaš minimálne o 100 eur mesačne. Zákon č. 328/2002 Z.z. bol predsa v tej dobe účinný a v platnosti a takto je to dodnes.Neviem Milan, či by si sa nemal poradiť a dať to jednoducho na súd, nech si v rozhodnutiach píšu čo chcú a sudkyňa, či sudca rozhodne.Podľa mňa v Tvoj prospech.

 • Ak chceme patriť k ľuďom, ktorí chcú žiť v spravodlivej spoločnosti a v právnom štáte, nemôžeme zároveň uznávať a podporovať symbol systému „našich ľudí”.
  Jediné, čoho sa obávajú mocní, dočasne mocní, je vnútorná sloboda každého z nás. Sloboda je ich nočnou morou. Slobodné myslenie, slobodné vyjadrovanie a slobodné rozhodovanie sa. Dokonca – absolútne nepredstaviteľná pre mnohých našich samozvaných „prvých medzi prvými“ je predstava, že by ľudia aj slobodne konali.
  Toľko ešte na margo stožiara a hnoja, aby sme si boli načistom.

 • No, Miro, lebo nič súce sa vygugliť ani neda. Ja som presvedčený, že je to odveta kadejakých uradníckych odkundesov- presnejšie slniečkarov, proti nám starým pakam, čo máme odvahu ich sem tam skritizovať, za hovadiny, ktoré krvopotne vypotia,snahu veci dať na správnu mieru a podobne. Veď sa tu už ozvali chlapi, ktorým vyviedli dačo podobné jak mne, vlastne to isté. Tak čo si tí hlupačikovia myslia, že sú múdrejší ako my? Asi ťažko. Nanajvýš tak môžu byť chytrejší jak 100 šalených-jak sa vravi na východe. Lenže to nie je žiadna výhra…

 • Milan Sloboda napísal: 30. júla 2019 o 15:08 … trochu pre nás pamätníkov ” (647) ” … v tom čase aj niektoré názory nás podporovateľov HP na valorizáciu VD … https://www.bezpzlozky.eu/2019/01/rokovanie-na-mv-o-valorizaciach/
  Milan Faltin napísal: 31. júla 2019 o 6:15 … ” Zaráža ma však iná vec. A to posledná veta, ktorá znie: “… toto rozhodnutie nie je preskumateľné súdom…” Tak to čo, máme tu demokraciu v našom štáte, alebo zase nejakú diktatúru (snáď úradnícku), či čo ??? ” …
  Milan, trochu som googlil po internete, ale nič súce som nevygooglil …

 • Ja k tejto diskusii snáď ešte toľko:
  Nie som nejaký zástanca ani SP a VUSZ, hlavne po obdržaní jej posledného rozhodnutia po 25 rokoch, na štyroch ľajstrách, kde mi zdôvodňujú, že aký som pomaly vydriduch, keď som tých 25 rokov bral VD o asi 3,00€ vyšši, ako som mal brať. Aspoň že uznali v závere tých štyroch ľastier, že nie z mojej viny a že tým pádom nič vracať nemusím. Zaráža ma však iná vec. A to posledná veta, ktorá znie: “…toto rozhodnutie nie je preskumateľné súdom…” Tak to čo, máme tu demokraciu v našom štáte, alebo zase nejakú diktatúru (snáď úradnícku), či čo???
  K SP len toľko, tam nech počítajú priemery jak počítajú, jedno sa im musi uznať. Keď ako starobný dôchodce pracujete a zamestnavateľ za vás odvádza odvody aspoň do SP -- inám nemusí- tak vám ozaj pošľu v tom januári rozhodnutie, ktorým vám SD zvýšia -- ako to níže spomína Miro Palfi. A oznámia to taktiež rozhodnutim na minimálne 4-5 listoch. Hoci sa jedna aj o najmenšiu sumu 0,10€ (slovom desať centov), lebo sa ten odvod zaokruhľuje nahor, na desatinné miesto. Mne to ku dnešnému dňu pravidelne a automaticky spravili už 3 krát,v uvedených termínoch aj sumách. Takže nie je ľajstro, ako ľajstro. Či s pečiatkou, alebo bez nej. A pripadá mi to, že fakt, aby mali na to moje zvyšovanie SD tých 10 centov, tak mi museli znížiť VD o oných 3 €, žeby mali dajaku rezervu do ďalších rokov. Lebo nik z nich nevie, ani v SP, ani na VUSZ, ba dokonca ani ja, kedy otrčím kopyta. Ale istota je guľomet…byrokrati.

 • Zdravím všetkých, nechcem sa hrať za múdreho, to mi ani neprináleží, iba mi vŕta hlavou ak porovnám z príspevku p. Šefana Bukovana z 2. apríla 2019, kde je uvedené, že priemerný SD už k 31.1.2019 prekročil hranicu 450 eur, dokonca k 28.2.2019 dosiahol výšku 456,79 eur, je zaujímavé, že SP to nejako nechce nad tých 450 eur výjsť. Tu musí byť zakopaný pes a zrejme aj keď SD budú naďalej rásť, tak tej SP to nie a nie výjsť, musí to predsa zostať až do roku 2021, pretože inak by naši páni museli zmeniť koeficient z 0,60 na 0,70 a tak nám aj niečo pridať, či nie? No neviem, ale s určitosťou viem, že i ja som bol proti tomu, aby sa naše VD valorizovali z priemeru SD a s určitosťou som bol zato, aby sa tento priemer vypočítal z našich VD, iba to nestačilo a páni na čele s p. ministerkou vnútra rozhodli tak, ako bol scenár už dávno pripravený a napísaný a ako vidieť sa podľa neho aj hrá. My sa tu zbytočne obviňujeme, nechcem byť vulgárny, ale všetci vieme, že ako to je s tým psom. Prajem pekný deň. 🙂

 • Najskôr je to tak, ako ste napísal a upresnil.

 • Mýlite sa p. Palfi keď píšete ” — tá momentálna účelová kombinácia zverejnenia priemeru SD 449,9720304 EUR vo vzťahu ku našej valorizácii výsl. dôchodkov sa snáď ani slušne okomentovať nedá — náhoda, ktorá vyráža dych …je to trápnosť kompetentných úradníkov na n-tú.A je to ich vizitka”.
  Kompetentní úradníci dostali v prípade našich výsluhových dôchodkov, spôsobu ich valorizácie, plnú podporu odborov MV, podporu vedenia Asociácie policajtov v.v.SR, podporu vedenia Zväzu vojakov SR vo februári až marci 2019, je to vizitka uvedených zástupcov “ľudu” ktorí si odslúžil svoje.
  Iba niekoľko stoviek (647) predvídavých v čele s nebohým Milanom Kolenom si dovolilo nesúhlasiť s návrhom a pripomienkovať návrh v skrátenom konaní ( https://www.bezpzlozky.eu/2019/02/rozporove-konanie-na-mvsr/
  Prečo by si úrady nemohli dovoliť aj niečo naviac, keď sa im ustúpilo?

 • Vieme si reálne predstaviť, že by SP neodoslala v niektorom kalendárnom roku rozhodnutia o priznaných a vyplácaných SD cca 1 miliónu 700 tisíc starobným dôchodcom každého druhu starobných dôchodkov ?, prípadne ich ( SD ) kúpnu silu spotrebného koša dôchodcov ešte viac ako doteraz znížila -- nevalorizovala ( upravovala smerom nadol, resp. prehodnocovala priznané a vyplácané SD v konkrétnom minulom časovom období podľa v tom čase platných a účinných zákonov ) priamou retroaktivitou spätne?… No, ja si to reálne neviem predstaviť čo by potom v spoločnosti nastalo.Št. orgány MPSVaR -- SP v kombinácii silových rezortov ( ” kto má väčšie zásluhy ” ? ) si podobné lapsusy dovoľujú -- tá momentálna účelová kombinácia zverejnenia priemeru SD 449,9720304 EUR vo vzťahu ku našej valorizácii výsl. dôchodkov sa snáď ani slušne okomentovať nedá -- náhoda, ktorá vyráža dych … je to trápnosť kompetentných úradníkov na n-tú.A je to ich vizitka.

 • Máte pravdu, až by sme boli právny štát, ( čo silne pochybujem -- napr. chýbajú nám tiež rozhodnutia o nevalorizácii VD z r. 2012 ) nebolo by čo riešiť, nezaťažovali by nás aj také a im podobné veci, ako rieši Milan, prípadne ďalší kolegovia, opísané aj v komentári 26. júla 2019 o 23:32.Tiež prajem pekný deň.

 • Dobrý deň, moja reakcia, p. Pálfi, čo komu pomôže dajaký postup, razítka a pod., ako to uvádzate. Akˇraz zadubenci hore nastavili parametre a JD to podporila, tak nepomôžu žiadne štemple. Skôr sa treba zamyslieť, prečo to v takých Čechách ide a zvýšia SD o 30 eur? U nás to funguje roky rokúce, že z ľavej ruky dajú groš a z pravej následne zoberú 10 grošov, asi tak. Neviem, či sa hodí v takejto eufórii poželať príjemný deň, ale aj tak.

 • Milan Faltin napísal: 26. júla 2019 o 23:32 … iba pre porovnanie so SP -- mne z toho vyplýva
  Aký je postup pri zvyšovaní penzií
  -- o zvýšenie nie je potrebné požiadať – dôchodky sa zvýšia priamo zo zákona – automaticky,
  -- rozhodnutia o zvýšení poberateľom dôchodkov zašle Sociálna poisťovňa v priebehu mesiaca január 2020,
  -- zvýšené dôchodky vyplatí vo výplatnom termíne dôchodku v januári 2020,
  -- súčasne Sociálna poisťovňa vyplatí aj doplatok za obdobie od 1. 1. 2020 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2020
  https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/#comment-20558
  .
  Teda Rozhodnutia o zvýšení ( valorizácii VD, SD ) poberateľom dôchodkov nie sú -- nemali by byť podľa môjho úsudku iba zdrapom papiera, ale mali by byť považované za riadny úradný dokument štátnych inštitúcii -- listinný dôkaz opatrený okrúhlou pečiatkou VÚSZ, OSZ … aj za účelom možnosti odvolania sa, súdnych konaní a pod.

 • Ďakujem Miro za upresnenie a usmernenie a tým pádom idem pracovať na štylizácii onoho avizovaného osobného dopisu náčelníkovi VUSZ. Mám teraz sobotu a nedeľu voľno v robote, takže hádam dačo súce za dva dni -po lopate dám dohromady, aby tomu rozumeli aj JUDr-ovia okolo neho. Samozrejme, budem vás kolegovia určite tak do mesiaca (poťažmo aj skôr) zase rámcovo informovať. 🙂

 • Milan, toto čo píšeš podporuje aj zákon č. 328/2002 Z.z. -- Základné ustanovenia § 1 a § 2 -- pozri, zákon je aj na web stránke.Je tam v paragrafoch aj HaZZ ( hasiči ).Veď ak by sa nesčítavali odslúžené roky / služobný pomer / v rôznych súčastiach -- rezortoch, niekomu by nemusel vyjsť potrebný počet rokov na výpočet výsl. dôchodku.Ľudia predsa počas kariéry aj pendlujú medzi zamestnaniami.Málo kto má v živote iba jedno zamestnanie a jedno pracovisko.Čo by ostal bez peňazí, bez VD ?Je pravda, že niekedy v minulosti hasiči nepatrili pod náš zákon, ale aj tak, už to mali mať dávno ošetrené… a nie teraz sa šprtať v minulých odslúžených rokoch ľudí -- dôchodcov.To potom akoby neplatili rozhodnutia o priznaných a vyplácaných výsl. dôchodkoch z minulého roku či iných predošlých rokoch.Tie by mali predsa nad seba nadväzovať aj ich valorizáciami.

 • Chlapi, hádam už dosť o tých stožiaroch a hnoji. Svojho času, hádam mesiac nazad, som tu na tejto stránke sľúbil, že vás poinformujem o tom znižovaní VD, čo nam niektorým momentálne sporadicky dochádza do poštových schránok, skoro v režime utajenia PTZD ( do vlastných rúk), od VUSZ.
  Včera mi poštárka doručila odpoveď na moju žiadosť , o anulovanie rozhodnutia VUSZ, o znížení môjho VD o cca 3E, a prepočítanie minimálne na pôvodnu hodnotu. Samozrejme, odpoveď ako ináč, bola negatívna. Akýsi JUDr podporený podpisom a pečiatkou riaditeľa (náčelníka) VUSZ, argumentujúc rôznymi zákonmi, paragrafmi a vyhlaškami, zo mňa spravil vola.
  Len ako príklad: vôbec nemám v odslužených rokoch započítane , pre potreby valorizácie VD 5 celých rokov, u hasičov (po reorganizácii vojenských plukov CO na hasičský záchranný zbor), ale aj ďalšie veci-menej podstatné, ale zásadne.
  Takže, zajtra, pozajtra napíšem riaditeľovi VUSZ ( náčelníkovi) osobný list, vo forme, že čo za somárov to má okolo seba, ktorí nás likviduju či nuž úmysele, alebo z vlastnej blbosti, či inej pohnúty. VEĎ POKIAĽ VšETCI VIEME, šTATNA SLUŽBA SA ZAPOČÍTAVA PRE ÚČELY VD AKO SÚČET ODSLUŽENÝCH ROKOV V REZORTOCH ARMÁDY, POLICIE, FINANČNEJ,VäZENSKEJ A JUSTIčNEJ STRÁžE, COLNÍKOV, HASIčOV A TUŠÍM AJ HORSKÝCH VODCOV. Aspoň tak o tom písal svojho času- nie tak dávno aj náš zosnulý kamarát doktor Milan KOLEN. A nikto sa mu neopovažil oponovať. Ale teraz, česť jeho pamiatke, keď chudák zomrel, tak kadejakí slniečkari začinajú vystrkovať rožky ??? To hádam nedopustíme!!!. Či kolegovia?

 • Vážení páni, tak sledujem ako sa tu niektorí doslova “vysemeňujú” nad hnojom, stožiarom….je zaujímavé že väčšinu z vás som tu nepoznal keď sa riešili civilné dôchodky, valorizácia-nevalorizácia, zápočet rokov a podobne….. teraz tu ide niekto vypisovať o hnoji a SNS, stožiaroch …netrápi ma SNS, o ich bytí či nebytí rozhodnú voľby, skúste sa zamyslieť nad aktom vztýčenia zástavy, skúste sa zamyslieť nad tým, čo zástava znamená pre občana (aby ste si zasa nenahovárali že hovorím o Rusku -- pozrite sa do USA ako si dávajú zástavy pred domy), že každý národ si dokáže ctiť svoju zástavu ako symbol štátnosti -ale my Slováci sme hrdý národ, my potrebujeme ukázať že sme svetoví, máme na vyjadrenie úcty k vlasti a národu dosť hnoja aby sme znehodnotili dobrý úmysel…samozrejme, napíšte mi že národnosť a láska k vlasti sa dá vyjadriť aj lepšie, hoci účasťou na pochode LGBTI…nie, pôvodne som nemal v úmysle sa do týchto jalových rečí zapojiť, ale toto som si neodpustil.

 • Medzitým ako sa tu bavíme o fúre hnoja nám možno unikly veľmi zajímavé príspevky v rubrike Poradenstvo od JUDr.Ďurinu a Odložené prípady od Ing. Dubeňa.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/poradenstvo/#comment-20397
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/04/odlozene-pripady/#comment-20409
  Inak nechápem čo proti hnoju má niekto, aspoň ten kolík (kôl) na námestí lepšie porastie, bože, čo by som ja dal za fúru hnoja…

 • To nie pán Vegh, vlastne už teraz viac-menej ľutujem, že som prejavil na web stránke svoje názory.Aj ja sa môžem mýliť, jednoducho mi z cca 20 príspevkov k tejto téme vyšli rôzne názory prispievateľov a jednalo sa o stožiar na štátny symbol ( vlajku ) pri parlamente, možno preto tie moje závery -- samozrejme môžu byť aj mylné.Veď pozrite komentáre a porovnajte.Až by sa písalo o inej štátnej inštitúcii, najskôr by ” vyskočila ” iná politická strana.( neviem).
  ” A ešte pripisujete niekomu (asi SNS) zásluhy “…za hladký priebeh valorizácie ” … Napísal som doterajšie bezproblémové poberanie výsl. dôchodkov a nie za hladký priebeh valorizácie.To nie je predsa iba o valorizácii VD.Každý z nás výsl. dôchodky poberáme od: v rôznom časom období, poniektorí už aj desiatky rokov spätne.Myslel som skôr na našich kolegov ( mnohokrát uvedených a píšucich aj na týchto stránkach ), ktorí za nás už dlhé roky bojovali aj bojujú tiež v rámci štátnych inštitúcii tak pri VD ako aj SD či iných problémoch VD/SD -- a to je jedno v ktorých volebných obdobiach spätne.Nakoniec sú tieto veci aj v ďalších rubrikách tohoto webu.Ale jedno je fakt a to že VD, aj SD sú zatiaľ vyplácané na účty ( poštu ) bezproblémovo.
  Je mi ľúto, až sme sa nepochopili, prípadne si neporozumeli.Ja som svojho času v minulosti už uviedol, že niektoré veci sa nedajú opísať dvomi-tromi vetami.Žiaľ.Pekný deň prajem.

 • PáN pALFI, zľahčujete čo ste uviedol vo svojom komentári -- “”Ale, podľa spätne prečítaných komentárov je aspoň pekne vidieť, ako sme sa aj my výsl. dôchodcovia rozdelili do dvoch skupín — na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície”.
  To mám brať akože niekto si robí zoznam VD kto je za Danka a kto je v opozícii?
  To hádam nemyslíte vážne. A ešte pripisujete niekomu (asi SNS) zásluhy “…za hladký priebeh valorizácie” ( pritom SNS má ŠT na MVSR!, a v čom konkrétne nám pomohol?

 • Ja som iba operoval v príspevku z 23. júla 2019 o 8:37 zákonom č. 84/1990 Zb. proti kope hnoja.Aspoň ja tento zákon neviem a ani nechcem vyvrátiť.Snažil som sa iba poukázať na zákon a na fakty a argumenty.Až sa mýlim, snáď mi to moje okolie a aj okolie tu na webe prepáči.:-)

 • Ešte k Mirovi Palfimu z včera rána:
  Mirku, si kamarát, ale musim s tebou tiež trochu zapolemizovať:Vieš, kpt. Danko dal na ten stožiar dajake financie, a jeho nohsledi tiež.Veď ako by to bolo, keby nedali. Každý podľa svojích možnosti a možno i mentalnych schopnosti. Kapitanovi sa páči stožiar v Budapešti, tak chce podobný aj Bratislave, ale o 3 metre vyšší.
  Major Faltin, keby na to zo svojho VD ušetril, by dal postaviť v Žiline na kopci Stránik možno vyhliadkovu vežu v tvare televiznej veže v Moskve-Ostankino.Ale tak o pol metra nižžšiu- pretože si vysoko váži Ruský národ, a nechce sa nad neho ani len simbolicky vyvyšovať.
  Možno plukovník Hlinkovej gardy-Kotleba by chcel niekde v Banskobystrickom kraji tiež postaviť nejaku stavbu v tvare “hakenkrajca”- ale národ okolo Hrona mu asi už nedovoli.
  Jeden zvárač v Smrčinovci (hraničný prechod z SR do ČR), ma raz tak zmiatol, že som nevedel kde som. Bol som začinajúci kamionista na medzinárodnej nákladnej doprave a vracal som sa z Paríža na Slovensko.No a asi 30 km pred garážou- práve v tom Smrčinovci som v žiari reflektorov zbadal Eifelovu vežu. Síce siahala tak do výšky komínov okolitých chalúp, ale Eifelovka jak vyšitá. To ten zvárač si ju pozváral zo starého železa v predzahradke svojho domu. Kto neveri nech tam beží.Stojí tam dodneska. Keď treba dodám aj GPS súradnice.:-)

 • No, tá naša diskusia sa tu odvíja od príspevku, ktorý som uverejnil asi pred mesiacom, keď som napísal, že mi VUSZ znížil VD cca o 3 E, s oddôvodnením, že ničo podľa najnovšej novelizácie zákona prepočítavali a zistili, že ktosi, kedysi, v minulom storoči spravil chybu a oni to musia dať na poriadok …a bla…bla …bla…,A že mne je to šumi-fuk, tak isto ako niekoľkým ďalším kolegom, ktorí naň reagovali. Proste, že papier je momentálne dôležitejší, než človek. Spomenul som tam retroaktivitu, tendenčnosť, dobré mravy atď. No a na ten stožiar sa to potom zvrtlo, akosi automaticky. Čiže, žiadná koalícia, žiadna opozícia, či Kotlebovci, Kolarovci, Sulikovci, Matovičovci, Iba dogmatické vyjadrenia všetkých menovaných i nemenovaných a skutek utek. Miesto, aby sa riešili k lepšiemu veci v zdravotníctve, školstve, penzijnom zabezpečení a inde, vybíjajú sa všetci menovaní aj nemenovaní na veciach podružných, nepotrebných , až zbytočných… a karavána ide ďalej… Asi tak, či?

 • Mám vážne obavy aby sa naše pripomienky / komentáre nedostali do úrovne kádrovania nejakým personalistom, kto má iný názor ako ja, bude zaradený s opozíciou alebo koalíciou. Je to v rozpore s úvodným článkom.
  Vystrájanie niektorého politika, ak je v akomsi rozpore so všeobecne uznávanými ľudskými danosťami je potrebné kritizovať, i keď som dajmetomu tohoto volil, so zaradením ku koalícii/opozícii to absolútne nemusí a nemalo by mať nič spoločné.
  Zdá sa že nevieme zabudnuť na VÚS (vedúca úloha strany) a strach odklonu od jednotného názoru vládnúcej strany je asi ešte veľmi silný. To je snami také zlé ešte aj po 30 rokoch ?

 • Hovorí sa tak -- ” chceš poznať pravdu -- vyvolaj vojnu “.
  ale ukázalo sa, že téma z 20. júla 2019 o 18:55 -- nazvime to tak: nebola šťastná.

 • Nič v zlom.Niekedy akoby sme podaktorí zabudli, kto má snahu ( aspoň prezentovanú ) siahnuť na naše výsluhové dôchodky a komu vďačíme za ich doterajšie bezproblémové poberanie.Keď aj pripúšťam, že niekedy to bolo aj s odretými kolenami.Bol a je to iba môj názor.

 • Tak a ihneď je v tom politika (Miroslav Palfi -“sme sa rozdelili na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície”). Akoby niektorí z nás, ktorí sme komentovali, písal v prospech opozície alebo koalície. Však nebuďte už aj Vy pán Palfi smiešny ako ten nevydarený predseda Danko. Vy ste schopný schváliť hádam aj väčšiu tuposť aku ten stožiar (jeden) a ospravedlniť to a následne odporcov hodiť do jedného vreca s opozíciou, kotlebom či koalíciou ktorá sa to dozvie až z tlače. Ja osobne vám na koalíciu či opozíciu z vysoka kašlem (ako oni na nás), ale ľudská hlúposť mi bude vadiť vždy.

 • Milan Faltin napísal: 23. júla 2019 o 21:45
  Milan, tam podľa TV -- reportáže pre stožiar na štátny symbol ( vlajku SR ) prispel z celkovej potrebnej predpokladanej sumy cca 40-50 tisíc eur osobne predseda parlamentu a jeho kancelár po 9 tisíc eur.Podľa jeho vyjadrenia sa možno pridajú tiež aj iní poslanci.Bola tiež anketa u slovenských dôchodcov -- návštevníkov pred NR SR a tí dávali vyjadrenia, že by menšími finančnými čiastkami nemali tiež problém na stožiar pre štátny symbol prispieť.Takže o finančných prostriedkoch to v tomto prípade určite nebude…
  Ale, podľa spätne prečítaných komentárov je aspoň pekne vidieť, ako sme sa aj my výsl. dôchodcovia rozdelili do dvoch skupín -- na podporovateľov vládnej koalície a druhá skupina na podporovateľov terajšej opozície.V nedávnej minulosti bola pred parlamentom mini-demonštrácia s transparentom ” Sloboda je viac ako národ “… je pekné, že si každý aj pri voľbách do parlamentu môžeme a máme z čoho vybrať…

 • Erik, tak dajak, alebo aspoň podobne. Veď nikto z nás nie je “momentálne retardovaný” keď mám parafrázovať dojičku, na adresu Otika z filmu “Vesnička má stredisková”. Ale oni, v svojej nafukanosti a odutosti si to myslia. Chuj s nimi!!! Aj na našej ulici bude sviatok, jak povedal J.V.Stalin v rozhlasovom prejave v roku 1941, v tejto ročnej dobe.
  :good: :good: :good: :good:

 • Táto “akcia STOŽIAR” je ukázkový výplod chorej mysle človeka arogantného voči spoločnosti. Je to vrchol arogancie. Ako inak môže niekto, jeden človek alebo jedna strana, takto rozhodnuť bez ohľadu na názor občanov. Podľa zásady: Mám moc, tak si budem robiť čo ja chcem!? Trapnosť a úbohosť. Ten človek už dávno patril preč z parlamentu.
  Velmi nerád sa miešam do rozhodovacích kompetencií, je to môj skromný názor, ale toto ma už doslova dožralo!.

  --
  Na druhej strane peniaze v rozpočte chýbajú:
  Dobré časy so sebou prinášajú aj paradoxy. Štát má síce vďaka rekordnému rastu platov väčšie príjmy. Rastú však aj výdavky. Dávky v nezamestnanosti, materské či nemocenské príspevky sa totiž počítajú ako percento zo mzdy. Čím je plat pracovníka vyšší, tým väčšie dávky Sociálna poisťovňa vypláca. Práve to viedlo k výraznému nárastu jej nákladov. Upozornila na to aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá hospodárenie inštitúcie považuje za jedno z najväčších rizík na dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy v tomto roku.

  Analytici poukázali na to, že sociálne dávky by mali tento rok zhltnúť o takmer 200 miliónov viac, ako ministerstvo financií naplánovalo v rozpočte na tento rok. Jedným faktorom je zvýšenie vianočného príspevku. Ďalším zas viac ako 15-percentný nárast výdavkov na nemocenské poistenie.

 • No, ja si myslím, a dúfam že nie len ja, že tie prostriedky na stožiar, resp. stožiare dva (ten druhý pre vlajku EU, prípadne USA, poťažmo RF-eventuelne Severnej Korey, Číny, či dajakej Ugandy u Kundy),podľa okolností, ktoré v buducnosti nastanú, by bolo omnoho-omnoho užitočnejšie, vynaložiť napríklad na zdravotníctvo, školstvo, poľnohospodárstvo…Nechcem napísať na dôchodky, aby som náhodou nebol označený za nenažranca…
  Aj keď je to, určite len kvapka v mori, trvale platne porekadlo, že “babka k babce, budu kapce”, je trvale platné. Veď zástav, vlajok a stávajúcich stožiarov na Hradnom kopci je aj dnes habadej. Alebo už zhrdzaveli, že sa musia vymeniť? Neviem, nejakú dobu som tam už nebol, takže všetko je možné Či???

 • Už iba v krátkosti -- napísal som, že zákon popisuje bližšie: napr. § 1 ods. 5 … atď.
  (1) Občania majú právo pokojne sa zhromažďovať.
  (2) Výkon tohto práva slúži občanom na využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, na výmenu informácií a názorov a na účasť na riešení verejných a iných spoločných záležitostí vyjadrením postojov a stanovísk.
  (3) Za zhromaždenie sa podľa tohto zákona považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.
  (4) Na zhromaždenie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu.
  (5) Sú zakázané zhromaždenia v okruhu 50 m od budov zákonodarného zboru alebo od miest, kde tento zbor rokuje
  Ibaže sme si občania vo svojich právach a povinnostiach vo vzťahu k platným a účinným zákonom SR rovní a rovnejší.Asi tak.

 • Pre obhajcov zákona:
  Farmári do Bratislavy priviezli 31 kubických metrov hnoja, lebo Danko chce pred parlamentom vztýčiť stožiar na vlajku vysoký 30 metrov. Poukázať chceli na to, že Danko by mal radšej ako stožiar riešiť neoprávnené dotácie na poľnohospodársku pôdu. Gabriela Matečná, ktorá rezort pôdohospodárstva vedie, je podpredsedníčkou SNS.

  “„Vedeli sme, že nesmieme vysypať maštaľný hnoj na stavenisko, ale iba po jeho hranicu.“„
  FRANTIŠEK ORAVEC, FARMÁR

  Farmári podľa zverejnených záberov neohrozili robotníkov, hovorí Martin Bakoš, riaditeľ spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, ktorá vykonáva dozor aj na veľkých diaľničných stavbách. „Myslím si, že to bolo dostatočne ďaleko, aby to neohrozilo stavenisko a statiku jamy.“
  Teda nedali ho pred Dubčekov pomník ale Dankov.

 • na Slovensku platí aj niečo také
  https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84 … Zákon č. 84/1990 Zb. -- Zákon o zhromažďovacom práve ( demonštráciách, protestoch … )
  Okrem iného v bezprostrednej blízkosti inkriminovaného miesta NR SR je tiež Námestie ( pomník ) A. Dubčeka … zákon popisuje bližšie podrobnosti.
  Podľa môjho názoru, aj tento zákon, resp. jeho prípadné novelizácie zo strany týchto ” aktivistov ” rešpektovaný nebol.

 • RE: Vysvetlite mi prečo neprotestujú farmári zo stredného a južného Slovenská, … (p.Prschala 22.7.).
  Ja mám od riaditeľa veľkého poľnohospodárskeho podniku(ktorý je spokojný v Novozámockom okrese) takú odpoveď: na juh a stred Slovenska šli za Jahnátka väčšie dotácie (z EU) a pokračujú aj teraz, ako sa dali na východ. Tu na juhu a strede si to podniky väčmi strážili cez vládnucu stranu na rozdiel od východu, kde “řádila” (a podvádzala) mocná pani grófka Rošková a boss Vadala. Nie je to doriešené ani po zmenách na ministerstve, nakoľko čo sa raz pokurvazí, ťažko sa legálne, podľa zákonov napráva, obzvášť ak nie je politická vôľa zainteresovaných z ministerstva.
  Asi tak. Ale prečo to riešime tu? Pointa stožiara je tiež o hnoji a keď už tak hneď dva stožiare, vždy sme pod niekoho silnejšieho patrili a budeme.

 • Miroslav, jasné, že nemajú nič spoločné. Jedine ak, tak len to, že hnoj smrdí, podobne ako rôzni dlhodobí obcmrndači , spomínanej ustanovizne(a je jedno, či opoziční, alebo koaliční, či kadejajakí “bezpartajní”odkundesi).

 • Výzva !
  Bývalí elitní aj iní kolegovia, policajti a vojaci na dôchodku, pomôžte pri CELONÁRODNOM pátraní po zločincoch, ktoré bolo vyhlásené 21.07.2019 za kopu hnoja pred (pozor nie vnútri) NRSR. Bola to Tatra a dvaja nebezpeční občania, ktorí podľa odborného posudku p. judr. Danka ohrozili statiku Národnej rady SR.
  Svoje si nedajme, na novú NR SR sa možno vyhlási Celonárodná zbierka typu ALWEG.

 • Páni nehnevajte sa. ale niekedy ma dostane Vaša naivita.Vy si myslíte, že tieto hromady hnoja majú niečo spoločné s našim poľnohospodárstvom. Vysvetlite mi prečo neprotestujú farmári zo stredného a južného Slovenská, ale len akási pochybná východniarska skupina, ktorá má na krku súdne konania a za svoju činnosť má od niekoho dobre zaplatené.

 • Keď som chodil na ZDŠ-baj oko pred 60-rokami, tak sme mali pred dvojposchodovou školou dva vcelku pekné vysoké stožiare, siahajúce tak do výšky prvého poschodie (aby zástavy neclonili výhľadu na mesto z riaditeľne). Asi tak dvakrát do roka , teda pred prvým májom a siedmym novembrom , tam školník, za pomoci starších žiakov vztyčoval dva zástavy. Československu a Sovietsku. Radi sme školníkovi pomáhali, lebo sme tým pádom mali voľnu hodinu a nemusel sme umývať okná v triede, na ktoré zase dievčatá nalepovali papierové vlaječky, pantličky a stužky.
  Takže ma napadá: Nie je ta jedna jama málo ? Netreba vykopať ešte jednú pre zástavu EU? Aby náhodou “soudruzi neudělali ňákou chybu”.

 • Nemyslím si ale, že štátne symboly SR môžu za problémy nášho poľnohospodárstva, ( NH ) ktoré sa nahromadili počas dlhých desaťročí.Asi tak.

 • Podporujem Mir.Palfiho, kravín by bol užitočnejší ako JUDRho pamätník so zástavou.
  Vysipávačom hnoja držím palce, sú potrebnejší pre štát ako rýchlozbohatlíci.

 • To najskôr neboli družstevníci, pretože družstevníci si hnoj vážia a 31 kubíkov hnoja by zaorali do poľnohospodárskej pôdy…
  Ako by postupovali v Amerike keď by niekto protestoval proti výstavbe stožiaru pre národnú vlajku ?

 • Hej, kristušát!!! Dívam sa na televízor a zisťujem, že družstevníci im tam vykydali za vetriesku hnoja, do tej jamy 🙂

 • Milan, nie len Mikitu Chruščeva- ten by tam v dobrej vôli prikázal trebárs pestovať kukuricu. Ale Jozefa V. Stalina. Ten by im prikázal postaviť stožiar vo Vorkute na Sibirii. Pokiaľ možno pomocou krompáčov, lopát a dreveného šalungu. A samozrejme ešte vyšší ako Mamájevov kurgan v Stalingrade. 🙂

 • Milan Škúci napísal: 17. júla 2019 v 9:12 -- :good: “ku předu levá” …… :good:

 • Páni kolegovia Pálfi, Šamaj, Faltin, … súhlasím s vami : …”Oslavovať budú tí, ktorí získali — akýmkoľvek spôsobom…” .
  Nesúhlasím s tým že neprosperujeme, alebo že si nevážime vlasť, v Bratislave pribudne nový Slavím, a väčší ako majú v Pešti -- aspoň niekto sa snaží ukázať vlastenectvo citujem:
  “Pred budovu Národnej rady SR pribudne 30-metrový stožiar. Dnes o tom informoval denník Sme. S odvolaním sa na hovorcu NR SR Tomáša Kostelníka uvádza, že požiadavkou predsedu parlamentu Andreja Danka bolo, aby bol nový stožiar vyšší, ako je v Budapešti, kde meria 27 metrov.
  Pre osadenie stožiara rozkopali chodník a vyhĺbili jamu. Stavebné práce pútajú pozornosť domácich i turistov. Slovenská vlajka by mala viať na novom stožiari 1. septembra – počas výročia prijatia Ústavy SR”.

  Tak čo pesimisti? Nie sme žiadne holé ri.. . Do budúcnosti hľaďte a nie späť, čo bolo-bolo, terazky….
  (PS: Chruščova na nich, ten by im dal Slavín)

 • Je to tak, Jožo -- ako píšeš.Slovenská republika, Česká republika ( ČSSR, neskôr ČSFR ) pred r. 1989 ( r. 1993 ) nebola iba jedna čierna diera, ako to dnes mnohí demagógovia prezentujú … aj dovtedy tu žili ľudia a mnohí žijú dodnes a pamätajú.( pamäť neoklameme ).

 • Milan Faltin napísal: 14. júla 2019 v 6:15 -- Milan, čo od nich očakávam? NIČ… tým myslím nič dobré….
  Miro Palfi napísal: 16. júla 2019 v 7:19 -- Miro, čo oslavovať? Stratu samostatného štátu? Rozkrádanie majetku, ktorý od 1949 sa nepresťahoval ani do ZSSR, ani do iných štátov a k rukám iných vlastníkov? Že to čo sa ti 40 rokov -- aj keď znárodnené -- zveľaďovalo išlo “zadarmo” do rúk cudzích vlastníkov? Otvorenie hraníc? Aby ku nám mohol prísť kto chcel a robiť tu bordel? Stratu sebestačnosti vo výrobe všetkého, Stratu výroby všetkého od ihly až po lietadlá? Vymývanie mozgov, psychologické pôsobenie na mládež, za ktoré by sa Goebels a všetci komunisti hanbili? Oslavovať budú tí, ktorí získali -- akýmkoľvek spôsobom -- bohata krajinastvo, ktoré by v normálnej kapitalistickej spoločnosti nezískali…bite ma, nadávajte mi -- ale to je môj názor, pretože ja som bol a som presvedčený, že tak ako som sa vtedy hrdo staval ku tomu, že som Slovák -- a slúžil som na Morave -- tak dnes ani bývalý prezident a ani dnešná prezidentka nevedia o Slovensku povedať že je to ich vlasť…čo mám teda po 30 rokoch oslavovať?

 • Tohoto roku prišla s iniciatívou osláv 30 výročia Nežnej revolúcie vláda SR ( diskutabilné je, či je čo a ak áno, či až tak pompézne oslavovať )… človek si povie dobre, veď r. 1989 bol tiež historický medzník.Následne bolo v médiách uvedené ( TA3 ), že tieto oslavy organizované štátom v SND-BA majú vyjsť občanov až na 1,8 miióna eur… no, neviem či sa tam budú za tie milióny podávať na recepciách zlaté prasiatka a padať pečené holuby z neba, ale trochu pokory a skromnosti by nezaškodilo, najmä ak sa naša spoločnosť celých predošlých 30 r. neustále zmietala a zmieta v turbulentných obdobiach ( škandáloch, korupcii, klientelizme… a pod. ) a tie peniaze mohli dať skôr na naše zdevastované zdravotníctvo, starších ľudí, či využiť ináč a efektívnejšie …

 • Ku komentárom Mira a Joža, ale aj k iným:
  Chlapi, a čo od nich čakáte, resp. čakáme. Ja nič, pretože sú to chudáci- buď ešte sopľoši, ktorí vedia veľké H, malé O, rímsku päťku- V , en-N, a O. Alebo obstarožné vykopávky, čo pred tými tridsiatimi rokmi šľapli do uvedeného extrementu a doteraz si nevyčistili baganče… teda smrdia nám tu furt.

 • No a keďže som už narátal do klasických a povestných 100, tak ešte môj laický pohľad:
  V týchto prílohách k návrhu zákona boli uvedené zložky FMV, MV SR, FMO, MO SR, ktoré neboli súčasťou ŠtB, pričom mnohí ľudia tam uvedení, nepriateľov štátu nevideli ani tak z lietadla…
  Množstvo ľudí z týchto útvarov nemohli byť objektívne zločincami, keď aj slúžili za bývalého režimu podľa vtedy platných zákonov prijatých FZ ČSSR, ČNR, SNR a pod. a tiež mnohí z nich pokračovali v službe naďalej aj po 17. novembri 1989.Teda podľa výkladu predkladateľa zákona OĽaNO do 17. 11. 1989 do polnoci boli tisíce príslušníkov zločincami a pri pokračovaní služobného pomeru po polnoci 17. 11. 1989 ( mnohí až donedávna ) už boli demokratmi, mnohokrát odmeňovaní a oceňovaní MV SR, MO SR, NATO a pod.Tiež po r. 1989 prešli previerkou platných a účinných lustračných zákonov a iba pod touto podmienkou mohli naďalej pokračovať v služobnom pomere príslušníkov.Žiaľ, drvivá väčšina opozičných politikov tento návrh podporila -- nakoniec návrh zákona v parlamente neprešiel ani po piaty krát, čo je podľa mňa spravodlivé.
  Ešte jedna zaujímavosť, týkajúca sa tzv. kolektívneho celoplošného 50 % zdaňovania VD.Ide totiž aj o prezumpciu neviny.Ak sa má týkať príslušníkov -- VD tak neplatí ?, ale až ide o politikov, tak sa ňou ( prezumpciou neviny ) často oháňajú a platí.

 • Jožo, je to presne tak, ako si napísal -- ako dôchodcovia si veľmi veľa pamätáme a pamätáme si toho veľa v kontexte prežitého, aj tu už napísaného.Celá terajšia opozícia má dôchodcov na h*ku.Ešte viac ako terajšia koalícia.Nič nás nepresvedčilo o opaku.Mýlim sa?… Do konca nečítajú predkladané návrhy zákonov do parlamentu, nečítajú PRÍLOHY k týmto návrhom zákonov.Ináč by sa nemohli stávať také lapsusy, ( stalo sa päťkrát po sebe / r. 2014-2018/) ako návrhy zákonov na schvaľovanie kolektívnej viny ( v 21. storočí ?), nazývaním bývalého režimu ” zločinným režimom ” -- ako celku, pritom preberajú z pred r. 1989 napr. mladomanželské pôžičky a mnoho iných dobrých vecí -- akurát to všetko nazývajú RETRO … aby sa asi pre sebou sami nemuseli hanbiť.Jeden príklad za všetky, z januára tohoto roku, kde si poslanci parlamentu ( predkladateľ návrhu zákona OĽaNO -- aj ostatní opoziční poslanci ) NEBOLI schopní prečítať ani už po piatykrát po sebe od r. 2014 predkladaný návrh zákona do parlamentu a najmä PRÍLOHY k nemu, kde by boli poškodení kolektívnou vinou 50 % zrážkou dane aj z veľmi nízkych dôchodkov stovky až tisícky dnes už VD, ale súčasne aj starobných dôchodcov, pritom mnohí z nich by spadli pod inštitút hmotnej núdze.Pričom stačí tak málo.Pozrieť si všetkými poslancami -- politikmi -- novinármi a pod. napr. nižšie už uvedenú televíznu reláciu ( z archívu -- zo záznamu ) a rozjasní sa aj im -- podľa vyjadrení niektorých poslancov parlamentu v TV relácii ani nevedeli, čo presne v PRÍLOHÁCH k návrhu zákona schvaľovali, keď hlasovali za tento návrh … ináč škoda ďalej pokračovať a škoda k tomu ďalších slov.( ešte príspevok tejto rubriky od kolegu p. Ľ. Dubeňa z cca z pred pol roka -- / do kontextu pre pamätníkov / ).
  Lubomir Duben napísal: 21. januára 2019 o 22:57
  Výsluhové dôchodky — príslušníci štátnej bezpečnosti.
  Práve som dopozeral program Reportéri na RTVS1 týkajúci sa výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti. Nóvum boli vystúpenia koaličných politikov k danej veci kedy napr. bývalý minister vnútra SR a bývalý poslanec NR SR Kaliňák uviedol, že strana Smer mala pripravený postup ako znížiť VD príslušníkom ŠTB vnútorného spravodajstva za každý rok služby v tejto zložke 1% zníženie. Boli oslovení predstavitelia SNS, Most-Hídu ale aj opozície. Vystupoval aj predstaviteľ Ústava pre štúdium totalitných režimov z Prahy a Pamäti národa. Vyznelo to tak, že ak niekto z koalície otvorí túto tému nemá nikto problém o tomto diskutovať, najmä keď je tu 30 rokov od zmeny režimu. Najzmierlivejší vo vystupovaní boli tí, ktorí boli postihnutí priamo alebo ich potomkovia na rozdiel od politikov.
  Takže ľady sa pohli? Odporúčam si program STV pozrieť zo záznamu.

 • Lubomir Duben napísal: 12. júla 2019 v 8:49 -- štátne dávky v %HDP,
  Lubomir Duben napísal: 9. júla 2019 v 20:48 -- priemerný starobný dôchodok v Európe,

  Ľubo, vieš komu treba tieto porovnania poslať….ale vieš aj to, čo ti dotyční odpíšu….všetci majú silné reči, liberáli by boli najradšej, keby dôchodcovia neexistovali vôbec, lebo nevedia správne hlasovať (asi si veľa pamätajú), SaS by najradšej zrušila všetky sociálne opatrenia, lebo zaťažujú rozpočet (a ak sa dostanú do vlády, zostalo by im menej, takže šupšup so sociálnymi opatreniami preč)……ale načo to budem písať, veď drvivá väčšina z vás to vie možno lepšie ako ja…

 • Vážení kolegovia,
  pre Vašu informáciu uvediem aj ďalšie čísla týkajúce sa výdavkov na dôchodky. Okrem priemernej výšky má veľkú vypovedaciu hodnotu aj údaj koĺko percent z hrubého domáceho produktu (HDP) vynakladá štát na tieto štátne dávky. Uvediem čísla z roku 2015:
  1. Grécko 17,8% HDP
  2.Taliansko 16% HDP
  3.Francúzsko nad 10%
  4. Maďarsko 10,3 % HDP
  5.Nemecko 10,1 % HDP
  pod8% HDP
  Lotyšsko, Malta, Litva a Turecko
  Slovenská republika 7,2 % HDP
  priemer OECD 8,2% HDP
  priemer EÚ 12,8 %

  Takže nechápem nariekanie “analytikov” a rôznych “expertov” platených zo zahraničných zdrojov, akú záťaž pre Slovenskú republiku predstavujú výdavky na dôchodcov, ako je potrebné nie do budúcnosti ale už teraz ,okresávať sociálny pilier. Podľa týchto novodobých demagógov by si mali uvedomelí dôchodcovia ich strašenie vziať k srdcu a snažiť sa o urýchlený odchod z tohto sveta aby neboli balvanom na krku tejto spoločnosti. V predstavách týchto expertov by mal byť každý mladý zdravý a bohatý (to sa týka ich) a nemajú predstavu ako sa žije iným, ktorí nespĺňajú uvedené atribúty.

 • Vladimír Hús st. napísal: 10. júla 2019 o 14:58 -- jedna perlička znova pre porovnanie.
  V nedávnej minulosti vláda SR schválila RENTU tiež športovcom už od fyzického veku 35 r., mnohí z nich pritom zarábajú počas aktívnej činnosti ” ťažké ” milióny eur.( podotýkam, nie každému z nich / športovcov / sa podarí finančne zabezpečiť počas kariéry do budúcnosti).Výsl. dôchodky, resp. rentu majú tiež baletní umelci, operní speváci… a pod.Nezávidíme -- porovnajme,
  či je to rovnocenné s VD príslušníkov, ktorí spadajú pod § 1 a § 2 zákona č. 328/2002 Z.z a po novelizácii zákona od 1. mája 2013 podľa § 38 ihneď a § 143 aa postupne budú potrebovať aj v priamom výkone služby odslúžiť až 25 r. v služobnom pomere na priznanie a vyplácanie výsl. dôchodku.No, je to nebe a dudy -- viď. medializovaná včerajšia rozbitá Bratislava -- Staré mesto od zahraničných tzv. športových fanúšikov.( správne chuligans -- po našom chuligáni ).

 • Ku komentáru Mira Palfiho z 30.05.2019 a naň naväzujúcich:
  Dotyčný št.tajomník si rád zakope aj do nás VD, nielen do Putina.Svojho času , pár rokov dozadu sa ozval aj na tomto webe, pár pajednými komentármi proti nám. Sklapol, až keď som na jeho pamflety zareagoval v štýle, nech netrepe hovadiny, lebo je ešte veľmi mladý na to, aby bol taký múdry, jak sa robí. Sklapol 🙂 . Ale ako vidieť má asi kamarátov, kadejakých Marošov, čo sa nevedia ani podpísať a ktovie koho ešte, ktorí síce nekopú ale aspoň štípu-jak komári.

 • U našich susedov ,pridali dôchodcom 9 stovák,našej ekonomike sa neskutočne darí, našim dôchodcom dali ekvivalent 8 éčok.Možno v prepočte kurzu niekde súdruhovia urobili chybu.

 • J. Fusek -- veru darí sa, kto maturoval na srojarine v r. 1974 v 4. ročníku nebola matematika, tak asi aj našim predstaviteľom chýbala a mali by si ju doplniť, lebo ja chápem vyrovnaný št. rozpočet, tak, že pravá strana sa rovná ľavej, možno sem tam nejaká odchýlka, pri väčších číslach, ale k 9.7.2019 je príjem ŠR je na úrovni 7.249.463,- a výdaj 8.855.679,-euro. teda okolo 1.600.000,-euro.

  p. Pálfi a nielen výsluhové dôchodky, aj náležitosti pri odchode,možno aj somálski VD sú na tom lepšie.

 • Zaujímavé by bolo ešte porovnanie priemernej ročnej výšky dôchodkov silových zložiek v Európe ( EÚ ), s uvedenou množinou štátov.Myslím si, že čísla by boli v porovnaní so SR ešte prekvapujúcejšie v neprospech priemernej ročnej výšky našich VD.

 • Hlavná vec , že ekonomike SR sa neskutočne darí .

 • Vážení kolegovia,
  prispejem do diskusie údajmi (rok 2015) o priemernej ročnej výške starobných dôchodkov v Európe:
  EÚ 14.853 €
  Nórsko 28.053 €
  Luxembursko 26.555 €
  Švajčiarsko 23.751 €
  Island 21.404 €
  Rakúsko 21.213 €
  Holandsko 20.324 €
  Taliansko 16.413 €
  Švédsko 15.689 €
  Španielsko 14.755 €
  Cyprus 14.578 €
  Nemecko 14.287 €
  Grécko 11.344 €
  Portugalsko 9.136 €
  Poľsko 5.360 €
  Turecko 4.992 €
  Česko 4.910 €
  Slovensko 4.778 €
  Rumunsko 2.718 €
  Srbsko 2.522 €
  Bulharsko 1.800 €

  Takže máme na Slovensku čo doháňať alebo to pôjde z kopca?

 • Michal Savolt napísal: 7. júna 2019 o 11:20
  príspevok z 30. mája 2019 o 19:14 -- ( medializované ) -- z cca 20 cestujúcich v spomínanej MHD sa našťastie prihlásili 2 svedkovia a aj mravenčiou prácou štátnej polície ( PZ ) sa podarilo zadržať dvoch páchateľov uvedeného útoku na starší manželský pár.
  .
  ináč, -- úplný súhlas.

 • V reakcii na komentár Miro Palfi napísal: 30. mája 2019 v 19:14, mi nedá nepripomenuť, že polícia a primátor toho mnoho nedokážu ak súdy a prokuratúra nebudú nápomocné.
  Príklad za všetko: Rok trvalo súdu než vyhlásil rozsudok z celkom jasného prípadu.
  Henry Acorda umrel vlani v máji po tom, ako sa zastal dvoch žien, ktoré obťažoval 28-ročný Juraj Hossú (110kg čistá váha) . Ten Acordu napadol, kopol ho do hlavy, videli sme video záznam…Podľa obžalobykopnutie na zemi ležiacehoHenryho spôsobilo krvácanie do mozgu, a následne smrť.
  Bratislavský okresný súd sa v máji t.r. stotožnil so znaleckým posudkom, podľa ktoréhoHossú spáchal skutok v stave zníženej príčetnosti. Ten bol podľa psychiatrického posudku spôsobený kombináciou alkoholu a liekov na liečenie úskostnej poruchy (!). Hossú by si mal 6-ročný trest odpykať vo vezení s najnižším stupňom stráženia(!).
  Súd rozhodoval podľa zavedenej politickej praxe: “vyhraj voľby a môžeš všetko”, teda v praxi -- “ožer sa a môžeš všetko”. Zamiešate sa, ako občan do konfliktu aj po takomto rozsudku?
  Otvorený výsmech občanom. Ešte že bratislavská prokurátorka “chce” prísnejší trest “za zabitie”.

 • Najmä pre sporadických -- nepravidelných čitateľov a návštevníkov tohoto webu:
  Tento web je svojím obsahom apolitický, prispievateľmi na ňom riešil a rieši najmä problematiku výsl. dôchodcov aj VD/SD.Napriek apolitičnosti tohoto webu v parlamentných voľbách do NR SR v r. 2016, množstvo z nás výsluhových dôchodcov volilo takto:
  Napr. príspevok z 22. marca 2016 o 8:32 ( SNS ).Tieto a podobné fakty z minulosti sú uvedené aj v iných rubrikách tohoto webu.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/10/ako-podporit-tento-web-www-bezpzlozky-eu/
  Keďže život každého človeka je zároveň aj jeho neustály vývoj tak, ako je aj neustály vývoj politickej situácie na Slovensku, v budúcich voľbách do NR SR bude opätovne na každom jednotlivcovi -- občanovi, ako si vyhodnotí aktuálnu situáciu a pristúpi -- resp. nepristúpi k nasledujúcim veľkým voľbám do parlamentu.

 • Nemyslím si, že tento web je platený na propagáciu niekoho, alebo niečoho a určite nie je platený na šírenie nenávisti./Rubrika -- ” Ako podporiť tento web? “/ Preto som aj napísal, či to nie je ” cez čiaru ” ? … to už nech posudzujú iní, ale nech si každý vytvorí svoj úsudok -- názor.
  https://domov.sme.sk/c/22133212/vsetci-sa-boja-nikto-nezasiahne-ako-vyzeraju-utoky-v-hromadnej-doprave.html
  Vybral som z linku / obsahovo podobne to bolo interpretované aj v tele-médiách / -- Ako prebehol útok:
  ” Štyria hluční cestujúci v bratislavskom autobuse rozhadzovali rôzne veci. Keď ich manželský pár v strednom veku slušne napomenul, oboch zbili tak, že im spôsobili zlomeniny na tvári “.
  ” Bratislavský primátor Matúš Vallo (s podporou PS-Spolu) oznámil, že v budúcnosti budú nakupovať vozidlá už len s kamerami.
  Zatiaľ sa mesto a dopravný podnik budú snažiť, aby mali kamery aspoň všetky nočné spoje.Prehodnotia predpísaný postup vodičov v takýchto situáciách.Mestská polícia buduje špeciálnu zásahovú jednotku.Hľadajú aj spôsob, ako verejnosť môže privolať hliadku bez toho, aby sa priamo vystavila ohrozeniu “. … len toľko dodatok.

 • Až si každý budeme zakrývať tvár pred pravdou, potom sa nečudujme, že napr. podľa medializovaných informácii, taký magistrát BA rieši problémy s nápadom staršieho manželského páru v MHD mladými ľuďmi. a pod., … ale je to vec názoru, len sa potom nečudujme, kam sme sa všetci až doteraz v spoločnosti dostali…

 • TTento web je platený za propagaciu “zomri” a podobnych plátkov?Kde je kdostaniu, nech to záujemci nemaju z druhej ruky.Navazujem na predchádzajúci príspevok, ktorý neviem o čom a kčomu okrem nenávisti mal pomoct.

 • Správanie: ” Cez čiaru ” ?
  Štátny tajomník Robert Ondrejcsák propaguje extrémistickú a nenávistnú stránku Zomri
  Liberálom rastie hrebienok a dovoľujú si čoraz viac. Premiér Pellegrini totiž spravil precedens, keď pochválil stránku Zomri. Najnovšie spropagoval túto liberálno-extrémistickú a nenávistnú stránku aj štátny tajomník na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák, ktorého do funkcie nominovala strana Most – Híd
  Už len zo samotného názvu facebookovej stránky Zomri je zrejmé, že tu niečo nie je v poriadku. Táto nenávistná stránka je však veľmi populárna medzi mladými ľuďmi. Zomri okrem toho, že zvyšuje neznášanlivosť a agresivitu mladej generácie, podprahovo svojimi pár slovnými, primitívnymi “memečkami” formuje aj politické názory mladých smerom k ultraliberalizmu.
  Vo svojich pár slovných mémoch určených jednoduchším konzumentom neustále démonizujú a urážajú svojich politických oponentov. Ich terčom sa stávajú hlavne vládni a pronárodní politici, ale aj bežní národne cítiaci ľudia
  Vo svojich dielach napríklad oponentov nazývajú retardmi, vysmievajú sa z ich čŕt tváre, z račkovania, či z ľudí, ktorí majú nejaké tie kilá navyše. Teda úplne primitívne hejtujú. Okrem toho, národne cítiacích ľudí hanlivo nazývajú “prakok*tmi.” Vulgarizmy sú, samozrejme, na dennom poriadku.Fanúšikovia Zomri sa stávajú čoraz viac agresívni a dospelo to až k tomu,že jeden z nich dokonca vyzýval na vystrieľanie všetkých národne cítiacich ľudí.A túto extrémistickú a nenávistnú stránku, ktorá podporuje agresivitu u mladých spropagoval aj štátny tajomník na ministerstve obrany Robert Ondrejcsák, ktorého nominovala strana Most-Híd.
  Na svojom facebookovom profile zverejnil svoju fotografiu v popredí s hamburgerom a hranolkami na ktorej mal oblečené tričko Zomri. K fotografii napísal :
  “Na poctivej diéte… Keep calm and eat veeeľké hamburgery…”
  Ondrejcsák je okrem iného aj známy fanatický amerikanofil, ktorý neustále kope do Ruska, na základe čoho sa aj dostal do konfliktu s predsedom parlamentu Andrejom Dankom.
  Viac na:
  https://www.hlavnespravy.sk/statny-tajomnik-robert-ondrejcsak-propaguje-extremisticku-nenavistnu-stranku-zomri/1772760
  .
  otázka na zamyslenie: takíto a im podobní ľudia sú ešte vo vysokých štátnych funciách SR a … takto: ” idú tak príkladom aj mladým ” ľuďom ?

 • Diskriminácia pracujúcich otcov starajúcich sa o maloleté deti.

  https://komentare.hnonline.sk/komentare/1936784-pridu-pracujuci-dochodcovia-o-penzie

  Môj názor je taký, že ak by sa jednalo o ženy tak by zasiahla aj EÚ. Takýchto otcov by mali ocenit, že sú zodpovednými rodičmi, ktorí prevzali starostlivosť o maloleté deti.

 • Po precitani spominaneho blogu som nadobudol dojem, ze pan autor spadol z inej planety, ide porovnavat neporovnatelne….. jedna vec bola kocepcia manazmentu vojenskeho personalu ,kde sa pocitalo s kratkodobymi kontraktmi, bez naroku na socialne zabezpecenie, tomu bola prisposobena aj legislativa a druha vec je realny zivot tj. demograficky vyvoj,otvoreny trh prace atd., ako inac chu OSSR konkurovat na trhu prace ak nie zvysovanim mzdy! tie reci o vlastenectve su na smiech…. no s tym dvihanim platov je to trochu komplikovanejsie,Mio uz len hasi poziar, platy sa mali dvihat uz 2017 len Mio stiahol novelu 281 z rokovania vlady, tu vobec nejde, ze by slovenskych politikov a verejnost trapil stav OSSR, pes je zakopany niekde inde a to v hodnotiacich sparvach NATO, tie uz nikto neokeca,cisla jednoducho nepustia…. Kedze volby sa blizia tak Mio zabije dve muchy jednou ranou, zdvihne si preferemcie a zaroven zvisi atraktivitu sluzby, a aby to bolo este kompolikovanejsie uz sa ozyvaju policajti….co pravdepodobne povedie k zmrazeniu spominaneho navrhu zvysovania platov a k dalsiemu stavu marazmu naplnenosti OSSR.

 • Neviem kto ako a to nie len pri tomto blogu,
  ale ja som vycítil zmenu prístupu a myslenia autorít-kapacít (generality-” hláv “- bezp. analytikov, …), ale aj mladých ľudí.Došlo k zmene.Už sa nedáva do popredia sociálne zabezpečenie a to najmä u mladších príslušníkov, ale gro všetkého sú peniaze-výplaty.Odslúž si 3-5-8 rokov a odíď do civilu bez výsl. dôchodku, bez náležitosti.Preto, ” žoldnieri a žoldnierstvo “.A možno aj preto ten menší záujem o službu vlasti.Veď tak je to predsa aj v USA… Je to pochopiteľné, že mladý človek nepotrebuje právne vedomie, (aspoň momentálne) ako to bude s jeho sociálnym zabezpečením na starobu, až ho dobehne dôchodkový vek.A ten vek každého raz dobehne.On -- mladý človek hlavne potrebuje žiť a to žiť hneď a teraz, uživiť rodinu, splácať hypotéku -- je to pochopiteľné…
  Až odmyslíme pravý význam slova žoldnier, tak žold -- ” žoldnier ” znamená → slangový výraz pre plat, mzdu, najmä v armáde.
  Za našich čias sa vravelo.Kto nepozná svoju výplatnú pásku, nezaslúži si výplatu… ale, doba je iná.

 • Najsmutnejšie je, že sa do Bednárovho blogu navážajú aktívne slúžiaci príslušníci OS SR, často desiatnici, ktorí vôbec nechápu rozdiel medzi hrubou mzdou (ktorú používa Bednár) a ich čistou mzdou, ktorá im ide na účet. Od 1.1. 2019 okrem valorizácie platov rástol aj stabilizačný príspevok -- opäť si to niektorí príslušníci OS SR nevšimli. Vadí im príklad dva roky slúžiaceho desiatnika -- pričom argumentujú tým, že oni čakali na povýšenie roky. Štandartne je minimálna doba na povýšenia do hodnosti slobodník rok, zo slobodníka na desiatnika 2 roky. Ale pri mimoriadnom povýšení stačí POLOVICA -- takže rok na hodnosti vojak, rok na hodnosti slobodník -- máme tu 2 roky slúžiaceho desiatnika. Reakcie na ten blog ma opäť utvrdili v tom, že právne povedomie príslušníkov OS SR je mizerné a tak to potom aj vyzerá pri ich plnení povinností.

 • v tom Bednárovom článku je kus pravdy….ale -- ryba smrdí od hlavy….

 • … do ossr treba Srbov a Ukrajincov , po priklade Bundesweru.

 • Niekto ” domrvil ” a neuveriteľne aj neodôvoditeľne (ľudskou logikou) sprísnil v r. 2013 novelizáciou zákon o sociálnom zabezpečení, zákon č. 328/2002 Z.z., či zákony o štátnej službe silových zložiek (armáda) a teraz ” plačú ” nad rozliatym mliekom.Viď príklad protizákonného odobratia výsl. dôchodkov hasičom.Po ” kriku ” , medializovaní a petícii dotknutých VD HaZZ parlament SR musel zjednať nápravu a odobraté-pozastavené VD (MV SR) opätovne začať znovu vyplácať.Ale čo už, až namiesto vojakov vlastencov potrebuje armáda najskôr dobre platených žoldnierov.(vlastenectvo sa dnes už nejako nenosí). Potom nech sa nečudujú, že je o službu v OS SR tak nízky záujem, s krátkou dobou trvania služobného pomeru bez možnosti prirodzeného kariérneho rastu… Platy príslušníkov samé o sebe bez kvalitného sociálneho zabezpečenia problémy nevyriešia.

 • Osobná ident. karta vysl. dôchodcu

  Oznámenie VUSZ :
  Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „VÚSZ“) vzhľadom na rozvoj informačných a komunikačných technológií mení vzhľad preukazu výsluhového dôchodcu a začína od septembra 2018 vydávať osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu pre poberateľov výsluhových dôchodkov a invalidných výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov (ďalej len „poberateľ“), ktoré vypláca VÚSZ.
  Osobnú identifikačnú kartu výsluhového dôchodcu vydáva VÚSZ po doručení písomnej žiadosti o jej vydanie……

  Poznámka : k žiadosti treba priložiť fotografiu 2,5 X 3cm.
  Na jej zaslanie sa čaká niekoľko mesiacov….mne prišla asi po 5 mesiacoch

  Viac na : http://www.vusz.mil.sk/16468/ v častí Dôležité informácie

 • Ďakujem. Ja som zatiaľ z VÚSZ nič neobdržal. S menom si nerob problémy. Aj ja som spravil preklep (preč a nie pre). Píše sa to alt 129 a alt 148. Skúsim osloviť VÚSZ.

 • Pre Ing.Tibor Fulop (prepáč za skomolenie mena ale neviem nájsť písmená):

  Tibor,

  VÚSZ pred pár mesiacmi rozosielal list,kde ponúkal túto možnosť a stačilo na ňu reagovať. Myslím si, že stačí osloviť príslušného pracovníka VÚSZ a informovať sa o možnosti vystavenia tejto identifikačnej karty.

 • Preč Lubomír Duben
  Luboš a treba o ňu žiadať…či…???

 • Poďakovanie VÚSZ.
  Ako mnohí iní aj ja som teraz obdržal od VÚSZ Osobnú idetifikačnú kartu výsluhového dôchodcu.Má veľkosť unifikovaného dokumentu (občiansky a vodičský preukaz) a obsahuje podstatné údaje hodnosť, meno a priezvisko, rodné číslo a foto. Na opačnej strane je čip a údaje na elektronické načítavanie.
  Viem si predstaviť, že by sa tam dali nahrať údaje potrebné napr. pre zdravotnú poisťovňu, nemocnicu MV a podobne.
  Po dlhej dobe moderný, dobre vyzerajúci doklad s perspektívnym využitím. Oceňujem snahu a výsledok roboty VÚSZ.

 • Olymp je len predsa Olymp.? Keď sa raz narodíš ako otrok tak zomrieš ako otrok ? Ja osobne som v živote nezažil aby božsky syn pobozkal ruku otrokovi. Dokedy budeme držať chrbty aby nás ťutmáci bili ? Máme predsa mysliace hlavy, či nie ? Sračky v hlavách majú predsa oní ?

 • Keď budeme mať rozpočet s prebytkom 20% HDP, tak by mi bolo jedno na čo všetko sa míňajú peniaze z rozpočtu. Ale keď všade chýbajú peniaze a ministerstvo obrany našlo 820000€ a nevie na čo ich minúť, tak nech ich dá napríklad ministerstvu zdravotníctva, alebo nech za ne kúpi nejaký potrebný prístroj do niektorej nemocnice, hospicu alebo domova dôchodcov. Tam by boli určite oveľa potrebnejšie ako na nejaký pomník na ktorý budú srať holuby a nebude ho mať ani kto očistiť, ako to mnohokrát môžme vidieť. Tak ja len toľko, že s takýmto myslením len zbytočne serú ľudí.

 • Pre Rado Tovarpik ( 4. apríla 2019 v 17:59 )

  Každý národ si chráni svoje dejiny a prejavuje úctu svojim predkom. O to viac tým , ktorí boli statočnejší než iní. Každý národ, okrem nášho …
  Bratislava je jediné hlavné mesto, ktoré nemá Hrob neznámeho vojaka.
  Hrob Neznámeho vojaka nie je len vec Bratislavčanov.
  Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, v § 1 ods. 2 hovorí: „ Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska.“
  Tak čo vyčítate MO SR?
  Nie som členom žiadnej politickej strany, ani občianskeho združenia, ani nie som advokátom ministra obrany, ale pre objektívnosť pripomínam, že rezort MO SR pod vedením pána ministra Petra Gajdoša, v súčinnosti s mestom Liptovský Mikuláš, už zrealizovali podobný projekt. Pomník novodobým vojnovým veteránom na Háji Nicovô, vedľa hrobov vojakov 1. Č-s armádneho zboru v ZSSR, ktorí položili životy za našu slobodu, je umeleckým dielom hodným nasledovania. O to viac dnes, keď v rezortoch chýba viac ako 4 000 vojakov, 3 000 policajtov a niekoľko stoviek hasičov, záchranárov a príslušníkov justičnej stráže.
  Ale to už je o inom …
  V prílohe prikladám 3 aktuálne fotografie z Háj Nicovô (z 3. apríla 2019), deň pred 74. výročím oslobodenia Liptovského Mikuláša. Je na adminovi, či ich priloží.
  -- -- --
  ADMIN vysvetľuje, dodáva: Jozef, NEPRILOŽÍ.
  Zdôvodnenie: ku komentárom/príspevkom sa fotky nedajú prilepiť. Pravidelní čitatelia webu MOSR si tom našli, bolo to tam. Upútavka na WEB MOSR je aj na tomto našom webe na rozdiel od WEBU MOSR, kde upútavka na náš web bezpzlozky.eu nie je (neviem prečo).

 • Vallo urazil poslancov, nepozval ich na spomienku oslobodenia Bratislavy.
  Roztržky a sklamanie môžu byť súčasťou aj takých akcií ako pietne spomienky. Stalo sa tak v Bratislave. Časť poslancov parlamentu sa urazila, že ich primátor Matúš Vallo nepozval na oslavy 74. výročia oslobodenia hlavného mesta pri Pomníku víťazstva. Podľa Vallovho úradu dostali v zozname hostí prednosť predstavitelia samosprávy. Zastupitelia preto uprednostnili pietnu akciu na Slavíne, ktorú organizovala ruská ambasáda.
  Viacerí poslanci parlamentu sa posťažovali, že na mestskom podujatí, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nie sú vítaní. Spor naznačil ešte v stredu večer v pléne Národnej rady poslanec Smeru Ľubomír Petrák. „Vzhľadom na to, že poslanci nedostali pozvánku na zajtrajšie kladenie vencov od primátora Bratislavy, podľa môjho názoru prvýkrát v histórii Slovenskej republiky, všetkých v mene Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou pozývam na kladenie vencov vo štvrtok o dvanástej na Slavín,“ oznámil Petrák. Ten v parlamente predsedá Skupine priateľstva s Ruskou federáciou, ktorej členov tvorí viac ako tretina poslancov.Nespokojnosť vyjadril aj podpredseda parlamentu Martin Glváč (Smer). „Priatelia, prvýkrát v histórii poslanci Národnej rady nedostali od primátora Bratislavy pozvánku na kladenie vencov pri príležitosti oslobodenia Bratislavy pri pamätníku víťazov. Nedostal ju ani predseda Skupiny priateľstva s Ruskou federáciou. Toto je slušnosť? Odbornosť? Alebo len blbosť?“ nekládol si servítku Glváč v statuse na sociálnej sieti.Poslanci sa napokon zúčastnili len pietnej udalosti na Slavíne, ktorú organizovalo ruské veľvyslanectvo. Za škandalózne označil nepozvanie Vallom poslanec Smeru Ľuboš Blaha, sklamanie neskrývali ani Juraj Blanár a Dušan Jarjabek.

  Aj podľa médií-televízie boli oslavy Oslobodenia Bratislavy 4.4.2019 rozporuplné… najskôr to bude jeden z dôvodov, že každý v dnešnej pohnutej dobe potrebuje v rámci Slovenska aj (BA) ten ” svoj ” pamätník.

 • A čo čakáš od SNS. Však oni prichádzajú po celý čas ako sú vo vláde len s hovädinami. Pre mňa nič prekvapujúce. Len to svedčí o ich “vysokej inteligencii”, ako všetko s čím doteraz prišli. :wacko: :wacko: :wacko:

 • Kamaráti,čo poviete na nový pamätník z dielne SNS ? Áno, poriadne im šibe v tých hlavách. Na Slavíne sa môžu prechádzať aj 28 hodín denne, keďže je im málo 24 hodín. Pri pamätníkoch, ktoré sú postavené po I. a II. svetovej vojne je bordel ako pri osadách … Tie peniaze treba použiť na vylepšenie nemocníc, personálu a diaľnic a nie takto nimi mrhať.
  Myslieť na platy pracujúceho obyvateľstva, nie na seba Vy chr.púni bez srdca, cti a hanby . My , ľud sa pýtame, dali ste si vyliečiť hlavy ? “Páni”, toto oslovenie Vám nepatrí, nezaslúžite si ho. Pre ľud ste spravili veľmi málo, hanba Vám. Pľuť Vám do tváre je veľmi málo .

 • Ľudia nad 55 rokov v Trenčianskom a Žilinskom kraji môžu získať špeciálne zľavy.
  Ojedinelý projekt zvaný Karta seniora prináša seniorom v Trenčianskom a Žilinskom kraji výhodné ponuky a zľavy na Slovensku aj v zahraničí.
  Slováci starší ako 55 rokov môžu žiadať v Trenčianskom a Žilinskom kraji Kartu seniora. Ide o ojedinelý projekt na Slovensku, ktorý prináša seniorom výhodné ponuky a zľavy u stoviek partnerov nielen doma, ale aj v Českej republike. Tento rok je v pláne rozšíriť Kartu seniora aj do ostatných krajov na Slovensku. Kartu seniora získajú záujemcovia prostredníctvom okresných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorá projekt podporuje. Karta seniora súčasne slúži ako karta členov tejto organizácie. Karta je vydávaná na meno a obsahuje fotografiu, meno, priezvisko, rok narodenia, miesto bydliska a číslo karty.
  Viac na :
  https://www.aktuality.sk/clanok/677198/ludia-nad-55-rokov-v-trencianskom-a-zilinskom-kraji-mozu-ziskat-specialne-zlavy/

 • Posledné sovietske vedenie pod vplyvom výpadku vlastných spravodajských služieb a disidentov pracujúcich vo vlastných ústredných straníckych, štátnych i vojenských orgánov pre USA,NATO a jeho západných satelitov. Sankciami a nečinnosťou sovietskych spravodajských služieb došlo k ekonomickému, politickému a spoločenskému oslabeniu ZSSR a jeho satelitov. Sovietske vedenie svojou naivitou a neschopnosťou vytváralo podmienky, aby USA a jeho spojenci sovietsky systém dorazili. Vlastizradným konaním Jelcina a ďalších jeho súputníkov došlo k rozpadu nielen ZSSR, celého sovietskeho systému i Varšavskej zmluvy a to na tzv. dobré slovo vtedajších predstaviteľov USA, Európskeho spoločenstva a NATO. Osobtne obdobie letargie do ktorej sa dostala Ruská federácia (RF) počas jelcínovskej administratívy bol ďalší vlastizradný čin. Nechýbalo veľa a mohlo dôjsť aj k rozpadu RF. V politike totálneho oslabovania RF naďalej USA so spojencami v NATO pokračovali. Predelom sa stal nástup novej putinovskej administratívy RF, ktorej sa podarilo zastaviť tieto tendencie. Odpoveďou USA, EU a NATO bolo okrem sankcii i dobudovávanie vojenských základni na post sovietskom priestranstve, teda okolo súčasných hraníc RF. V takejto atmosfére oživovania ducha studenej vojny RF musela prijať adekvátne opatrenia. Vyhlásenie (6.3.19) náčelníka generálneho štábu ukrajinskej armády Viktora Muženka, že Rusko sa pripravuje napadnúť Ukrajinu zo severu, východu a juhu je možné zaradiť medzi množstvo aktivít súčasnej ukrajinskej administratívy, ktorá sa chce dostať do pozornosti USA, NATO. O akom potenciálnom agresorovi sa dá hovoriť?

 • Finančná odysea seniorov po roku 1989
  Je objektívnou skutočnosťou, že veľká časť seniorov na zmeny po roku 1989 objektívne doplatila. S týmto konštatovaním kandidáta na prezidenta SR (p. Maroša Šefčoviča v článku „Nemôžeme čakať, musíme splatiť historický dlh voči seniorom v Trende.sk z 25.2.2019) sa nedá nesúhlasiť. Pritom, sú to občania SR, ktorí roky vytvárali hodnoty, no zrazu sa rapídne znehodnotili ich celoživotné úspory, ale aj životné istoty. Prišli o pracovné miesta vo fabrikách a inde, kde pracovali celé roky a nikto sa o nich po tzv. nežnej nezaujímal, nikto ich nerekvalifikoval. Neraz naleteli rôznym finančným podvodníkom, pretože nemali dostatok informácií a nevedeli sa zorientovať v rýchlo sa meniacej spoločnosti, kde často víťazil ten, kto mal ostrejšie lakte a drsnejšiu kožu. Tisíce seniorov a iných v SR stali sa obeťami, dôsledkom genézy počnúc od rabovania za R-U, finančného ozbíjania zo strany F a bratov Čechov. Ríšski Nemci tiež si dali zaplatiť za vznik Slovák štátu. Za oslobodenie po 2. SV a víťazný 25 február sme tiež zaplatili nemalé hodnoty . Nezištne to nebolo od Západu ani za ponovembrové udalosti 1989. Nedá sa nespomenúť smutne známe kupónky a mnohé nebankové subjekty i pohrobkov MS, ktoré aj za asistencie exekutívy a SNR sa podieľali na vytváraní oligarchickej elity. Práve seniori sú stále obeťou týchto praktik. Ich predlženým korbáčom je aj tzv. Centrálny depozitár cenných papierov SR (CD CP), ktorý dozerá a vyberá úhrady za evidenciu imaginárnych akcií už skrachovaných firiem, ktorých sme sa bezplatne mali zbaviť Dokedy pani zo Smeru SD a ďalších politických subjektov!? Vážení, nikto z nás seniorov sme osobne nepoverili CD CP SR, aby za úhradu evidovali už skrachované a rozkradnuté firmy z kupónovej privatizácie (KP). CD CP SR tieto úhrady vymáhajú pod hrozbou šikanovania a exekúcii.

 • …len tak ma napadlo…Vo vojenskej knižke na strane 8 (13. Priebeh vojenskej činnej služby) mám okrem iného zaznamenané aj celé štúdium na VSOŠ, teda aj prvé dva ročníky. Prvé dva ročníky VSOŠ Sociálna poisťovňa na podnet VÚSZ pre výpočet SD zaraďuje do III. prac kategórie, ktorú vojaci do 31.12.1999 24:00 hod. nepoznali. Vie mi niekto povedať o čo sa tu jedná? Ide tu o nerešpektovanie úradného dokladu alebo o jeho falšovanie? Pohrávam sa s myšlienkou podať trestné oznámenie. Rád si prečítam názor hlavne odborníkov.

 • Stretnutie spolužiakov VVVTŠ Martin a VSOŠ Holešov čaty 341 rok ukončenia 1975 sa uskutoční v dňoch 25.-26. mája v Holešove.

 • Peter Horvát
  Ešte nie. Urobím tak v pondelok. Len v sobotu ma napadla myšlienka predložiť na súd aj sľub žiaka VSOŠ ako listinný dôkaz.

 • p. Fülöp, neskúšal ste napísť do Vojenského historického ústavu v Bratislave alebo Vojenského archívu v Trnave?
  :scratch:

 • Pekný večer prajem.
  Má niekto text sľubu žiaka VSOŠ, ktorý sme skladali po ukončení základného výcviku v 1. ročníku?

 • Podľa zverejnených informácií OS SR chýba asi 4 500 osôb. V PZ najme v priamom výkone služby chýba asi 2 200 osôb. Rezort obrany tento stav rieši zavedením 13 a 14 platu, zvýšením príplatku za ohrozenie života a zdravia, bezpečnosti v závislosti od o náročnosti vykonávanej funkcie od 1,5 -- 10 %, ako aj v pripravovaných legislatívnych zmenách v zákone o štátnej služba profesionálnych vojakov.
  Myslím si, že aj rezort vnútra by mal rozmýšľať o prijatí obdobných opatrení ako prijal a plánuje prijať rezort obrany.

 • Poznáte to slovenské prostonárodné- ke´d vtáčka lapali pekne mu spievali. To čo mi ti móžeme slúbi´t to ti nik nemóže splnit. Ve´d takýto cipi nás ´tahajú za nos už stáročia .

 • Že niekoho z politikov hanba nefackuje.Päťkrát po sebe sa pokúšali podľa Príloh k návrhu zákona zdaňovať tzv. celoplošne množstvo VD bez preukázania viny a teraz robia nábor aj príslušníkov k nasadeniu pri ochrane štátnej hranice.Čo si má o tom všetkom myslieť súdny človek.Niekde sa stala chyba.

 • Podarí sa nábor?
  Slovenská polícia dnes zverejnila nové video, ktoré má prilákať ďalších záujemcov o prácu v službách orgánu ministerstva vnútra, ktorý dohliada na dodržiavanie zákonov.

  Na záberoch sú forenzní experti skúmajúci dôkazy z miest trestných činov, príslušníci elitnej policajnej jednotky NAKA, „nehodári“ či príslušníci nasadení pri ochrane štátnej hranice.
  Prijímajú na základné útvary
  Polícia aktuálne prijíma uchádzačov na základné útvary. Na krajských riaditeľstvách chýbajú príslušníci poriadkovej, dopravnej i železničnej polície.

  Podmienkou pre uchádzačov je, aby mali občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na Slovensku. Musia byť bezúhonní, spoľahliví a starší ako 21 rokov. Ďalšou podmienkou je ukončené stredné vzdelanie s maturitou.
  Keďže súčasťou policajnej služby sú aj previerky, potrebné sú aj telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť. Nevyhnutné je tiež ovládanie štátneho jazyka.

  Uchádzačom, ktorí ešte nemajú 21 rokov, polícia odporúča, aby sa informovali o možnosti pomaturitného štúdia na stredných školách v Pezinku či v Košiciach.

 • Výsluhové dôchodky -- príslušníci štátnej bezpečnosti.
  Práve som dopozeral program Reportéri na STV1 týkajúci sa výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti. Nóvum boli vystúpenia koaličných politikov k danej veci kedy napr. bývalý minister vnútra SR a bývalý poslanec NR SR Kaliňák uviedol, že strana Smer mala pripravený postup ako znížiť VD príslušníkom ŠTB vnútorného spravodajstva za každý rok služby v tejto zložke 1% zníženie. Boli oslovení predstavitelia SNS, Most-Hídu ale aj opozície. Vystupoval aj predstaviteľ Ústava pre štúdium totalitných režimov z Prahy a Pamäti národa. Vyznelo to tak, že ak niekto z koalície otvorí túto tému nemá nikto problém o tomto diskutovať,najmä keď je tu 30 rokov od zmeny režimu. Najzmierlivejší vo vystupovaní boli tí, ktorí boli postihnutí priamo alebo ich potomkovia na rozdiel od politikov.
  Takže ľady sa pohli? Odporúčam si program STV pozrieť zo záznamu.

 • Príjemný pekný deň prajem. Hlavne, keď sme v najbližších dňoch teraz počuli v masmédiách, že odchádzajúci sudca -Bratislava okrem starobného dôchodku každý mesiac bude poberať /má nárok / na sudcovský príplatok 800.- € mesačne k svojmu vypočítanému dôchodku. My, čo sme celý život nasadzovali svoj život a zdravie k zabezpečeniu mieru v našej spoločnosti a vo svete, môžme iba slintať. Slintám ja, slintáš Ty -- slintáme všetci. Tá svetská spravodlivosť je ale dobrá ?

 • Nový mechanizmus zvyšovania výsluhových dávok.

  Tak je to tu.
  Vláda SR schválila dňa 19.decembra 2018 nový Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Do pôvodného znenia na základe pripomienky Ministerstva vnútra bola doplnená nová úloha týkajúca sa novely zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. V schválenom Pláne je táto úloha plánovaná na mesiac február 2019 pod bodom č.5. Dôvod doplnenia je podľa MV SR: Zmena mechanizmu zvyšovania a valorizácie dôchodkových dávok výsluhového zabezpečenia, ktoré sú uhrádzané z osobitných účtov.

 • Ďalšie obštrukcie Sociálnej poisťovne vo vzťahu k poberateľom výsluhových dôchodkov:

  V rámci metódy pokus -- omyl najnovšie SP zaujala zvláštny postoj pri hodnotení doby služby pripočítanej k reálnej službe z dôvodu reo-redi. Takúto pripočítanú službu SP neberie do úvahy pri posudzovaní celkovej doby poistenia (doba služby spolu s civilnými dobami poistenia), ale pri výpočte krátenia podľa čl.33 Dohovoru MOP č.128 zrazu takúto dobu uznáva. Pravdaže takto určí nižšiu výšku priznanej dávky čo je jej zámerom. Samozrejme SP postupuje v zmysle čo sa babe zachcelo to sa jej prisnilo. Odporúčam sa zoznámiť s rozsudkom NS SR sp.zn. 9 So/144/2016 zo dňa 25.4.2018 , ktorým bolo potvrdený rozsudok KS B.Bystrica č.k.20 Sd/233/20155-30 zo dňa 16.3.2016.
  Dovoľujem si poznamenať, že náš kolega nemal zastúpenie advokáta ani pred Najvyšším súdom SR a namietal aj krátenie ako také, hoci jeho oprávnenosť zdôvodnil aj Ústavný súd SR.
  Postup SP by mohol byť precedensom aj v ostatných prípadoch výpočtu krátenia a poškodí budúcich žiadateľov o dôchodkové dávky poskytované Sociálnou poisťovňou.

  Autor komentára pôsobí ako odborný konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Dňa 17.12.2018 sa na TA3 bola odvysielaná tlačová beseda ministra obrany k úpravám platov profesionálnych vojakov od 1.1.2019 v súlade zo zákonom 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov. Ďalej na základe pripravovaných legislatívnych v tomto zákone pravdepodobne od 1.7.2019 má dôjsť k zmene ohodnotenia profesionálnych vojakov na základe funkčných platov. Celú besedu je možné si pozrieť takto: cez GOOGLE napíšte Tlačová beseda ministra obrany na ta3 dňa 17.12.2018, po otvorení kliknite na besedy.

 • Veterán bezpečnostných zborov.

  Česká republika plánuje zaviesť štatút veterána bezpečnostných zborov obdobný ako majú vojnoví veteráni. Bude sa vyžadovať 25 rokov služby, poberanie výsluhového príspevku a bezúhonnosť.
  Link: http://www.ceska-justice.cz/2018/08/stat-chce-statut-veterana-pro-policisty-nebo-dozorce-veznu/

 • prepáčte bol som upozornený po odoslaní , že toto je už predmetom diskusie a komentárov.

 • Doposiaľ som sa zdržiaval akýchkoľvek politických diskusií na tejto strane, ale tento krát je v tom menej politiky ako nebezpečenstva zo strany OĽaNO. Jedná sa o to, že Matovič a Remišová /nemôžem im napísať titul alebo oslovenie z istých dôvodov/ začínajú zase s populistickou témou a síce výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB. Kto ma pozná, vie, že som tam nebol, vypadá to síce alibistický. No a keď by sa im podaril tento krok, nebolo by to ďaleko od siahnutia na naše výsluhové dôchodky. Veď koľko je ešte výsluhových dôchodcov z radov ŠtB. No a retroaktivita im nehovorí nič. Preto vyzývam kolegov na výsluhovom dochodku aby nezaspali na vavrínoch, že sú mimo obliga, treba sledovať kroky tejto skupiny a ak niekto zistí nejaký náznak bolo by vhodné signalizovať.

  V dalšej časti príspevku by som sa dotazoval, že ako stojí prípad nevalorizovania dochodkov pred úst. súdom

 • Chystajú sa zmeny v odmeňovaní profesionálnych vojakov:

  Do vlády SR bude v decembri 2018 predložená Koncepcia personálneho manažmentu a v januári 2019 návrh legislatívnych zmien. Minimálny plat vojaka sa bude rovnať priemernému platu v národnom hospodárstve. Plat bude odvodený od vykonávanej funkcie a nie od dosiahnutej hodnosti.
  Myslím si, že tieto zmeny boli iniciované priamo ministrom obrany SR nakoľko zažil počas svojej služby aj iný spravodlivejší pohľad na odmeňovanie vojakov v minulosti a neverím,že prvotný impulz prišiel od civilistov na MO SR(aj keď ovládajú cudzie jazyky,študovali v zahraničí v rámci Erazmusu a majú “správny” pohľad na svet a slušné Slovensko). Odmeňovanie podľa zastávanej funkcie sme tu už mali a bolo objektívne (poznáme to najmä zo služby v ČSĽA).Vieme prečo sa prešlo na plat závislý od hodnosti, preto mala Armáda SR infláciu plukovníkov a bola možno prvá na svete. Bolo to šité horúcou ihlou a robili to plukovníci sami pre seba. Preferencie platov vojakov v ČSĽA sa odvíjali od platov THP v strojárstve s 10% bonusom. Poznali sme aj požiadavku na celoživotné povolanie vojaka v ČSĽA, potom reformátori so slamou v čižmách prišli s geniálnou myšlienkou služby na kontrakt na dobu určitú a dnes možno tí istí blúznia zase o celoživotnom povolaní.
  Myslím si, že je to krok správnym smerom a verím, že budú nasledovať aj ďalšie najmä o priebehu služby .

 • Návrh na zdanenie výsluhových dôchodkov niektorým kategóriám “bývalých” .

  Dňa 9.11.2018 bol predložený do Národnej rady SR návrh zákona, ktorý novelizuje niektoré zákony (daň z príjmu, zákon o Pamäti národa, zákon č.328/2002 Z.z.). Návrh opäť predložila skupina poslancov. Jeho podstatou je poskytnutie symbolického odškodnenia obetiam bývalého režimu a 50% zdanenie výsluhových dôchodkov bývalých príslušníkov ŠTB a ostatných represívnych zložiek a Spravodajskej správy GŠ.

 • Máte pravdu p. Fusek aj Pršala, už štyri roky je v platnosti protikorupčný zákon. Kto niečo nahlásil, ten dostal világoš z práce. Dnes nás všetkych vyzval aj predseda vlády aby sme sa nebáli (nebáť sa a nekradnuť?), alebo že to prehrmí a pokračuje sa ďalej aj s vratkami DPH.

 • Však práve preto aby si strany a straničky nemohli robiť svoje kšefty, je tu polícia v ktorej je prevážna časť občanov policajtov, ktorí si chcú riadne plniť svoje povinnosti a nie je im dovolené napríklad do-vyšetriť také niečo ako sú vratky DPH. Preto to píšem a nie kvôli nadŕžaniu radičovej vláde ktorá môže za všetko.
  Okresný súd Bratislava II v stredu odsúdil Bašternáka za to, že v roku 2012 žiadal cez svoju firmu BL 202 vratky DPH za prevody bytov v známej Five Star Residence. Od štátu tak získal neoprávnene dva milióny eur.
  Prípad však musela polícia vyšetrovať na dvakrát, kto zasiahol?
  Prvé vyšetrovanie totiž napriek podozreniam kriminálneho úradu finančnej správy policajná vyšetrovateľka Ujváryová zastavila a jej rozhodnutie potvrdil prokurátor Kováčik. Až po medializácii a znovuotvorení prípadu noví vyšetrovatelia aj prokurátor priviedli Bašternáka pred súd, kde sa v stredu priznal (sám sa priznal!).
  Obvinený obral štát (teda aj nás) o značné peniaze -- “čestne?”.

 • Osobne som presvedčený že dôvera občanov v políciu sa postupne napraví. Vražda dvoch mladých ľudí znamenala prelomenie psychologickej bariéry. Keby ju polícia neobjasnila, zabíjanie by sa stalo štandardným nástrojom riešenia problémov s ľuďmi, ktorí kazia zločincom kšefty. Nielen s novinármi, ale aj s policajtmi, prokurátormi a sudcami. Otázkou by nebolo či ešte niekoho zavraždia, ale že kedy a koho. Nebolo by to napokon nič nevídané, v takom Taliansku to kedysi bývala norma.
  Kľúčová otázka znie, že ako sa mohlo Slovensko prepracovať bezmála na úroveň Sicílie sedemdesiatych rokov minulého storočia? Aj keď sa Robert Fico tvári ukrivdene, bol najdlhšie vládnucim premiérom a za súčasný stav spoločnosti nesie plnú zodpovednosť. Nie je náhoda, že už aj šéf európskych ľudovcov vyzval na prešetrenie vzťahov medzi špičkami Smeru a Mariánom Kočnerom, o ktorom sa v tomto okamihu hovorí ako o hlavnom podozrivom, je, samozrejme, z pohľadu zákona stále bezúhonný občan. No má nejakú povesť a existuje mnoho ľudí, ktorí si odsedeli dlhoročné tresty a majú ju významne lepšiu. Ak si s ním stranícke špičky a členovia vlád tykali, verejne podávali ruky a skryte s ním uzatvárali dohody či obchody, dialo sa to len preto, lebo jeho povesť im neprekážala. Bolo im jedno, akým spôsobom nadobudol svoj majetok a vplyv, zaujímalo ich len to, či zo vzťahu s ním môžu mať nejaký prospech.
  Bola to obľúbená formulka: “Zákon porušený nebol.” Ak niekto dokázal klamať, podvádzať a kradnúť tak, že sme to síce všetci vedeli, ale nikto to nevedel (nesmel)dokázať pred súdom, bolo to v poriadku. Ak vás za to nemôžu potrestať, nie je to zločin, “prípad sa nestal?”. Fico sa stal živým symbolom tohto postoja už len tým, že sa dodnes nevysťahoval z bytu v Bonaparte. Nemorálne konanie sa stalo spoločenskou normou. Vznikla vrstva, ktorá sa skutočne stala nedotknuteľnou. Ľudia, ktorí mali beztrestnosť zaručenú, mohli urobiť čokoľvek. Takmer čokoľvek.
  A polícia v očiach verejnosti strácala pretože „nekonala“. Dobrou správou je, že vražda dvoch mladých ľudí už neprešla. Ako spoločnosť sme ešte nepadli na úplné dno. Tlak verejnosti napokon nahlodal systém, v ktorom sa politická moc a zločin navzájom kryli. V okamihu, keď si niekto objednal vraždu prokurátora, nevyhnutne prebudil aj imunitný systém spravodlivosti. S trochou šťastia sa dočkáme, že vrahovia budú mať za mrežami veľkú a prominentnú spoločnosť.

 • Som z toho na rozpakoch a akosi aj smutný. Nevymotáme sa z toho svrabu čo sa na nás nalepil? Zaujal ma článok pod názvom:Polícia si nevie poradiť s únikmi informácií z vyšetrovania vraždy Kuciaka v ktorom pani ministerka Saková hovorí že vyšetrovanie mnohokrát im komplikuje únik informácii priamo z polície(!?). Som z tohto vyjadrenia dosť šokovaný, lebo tak ako väčšina ludí na Slovensku ,aj policajti sú slušní ľudia ale vždy sa nájde dostatok ľudí ktorí aj z ich radov sa nechovajú v súlade so zákonom. Ale žeby sa vynášač nedal odhaliť? Asi aj preto nás verejnosť neberie!

 • Schválený rozpočet verejnej správy kapitoly MO SR na rok 2019.

  Zaujalo ma v ňom nasledovné konštatovanie:

  Systém sociálneho zabezpečenia definovaný v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
  zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný.
  Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoja počtu prispievateľov a prijímateľov
  v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu
  významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu. Prostriedky určené na
  osobitný účet v roku 2019 sú rozpočtované v sume 93,1 mil. eur.

  Premýšľal som čo sa za týmto skrýva a má nasledovať. Asi zmena “súčasných existujúcich parametrov”, zmena “úrovne sociálnych benefitov” pretože počet prispievateľov a prijímateľov sa len ťažko zmení.

  Poznámka: V rozpočte na rok 2018 bolo takmer totožné konštatovanie:

  Systém sociálneho zabezpečenia definovaný v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom
  zabezpečení policajtov a vojakov je pri súčasných existujúcich parametroch vysoko deficitný.
  Vzhľadom na úroveň sociálnych benefitov a vývoja počtu prispievateľov a prijímateľov
  v rámci systému sociálneho zabezpečenia sa tak každoročne odčerpáva zo štátneho rozpočtu
  významná suma zdrojov, ktorá tak znižuje disponibilné zdroje rezortu. Prostriedky určené na
  osobitný účet v roku 2018 sú rozpočtované v sume 94,7 mil. eur.

  Teoreticky ak by rezort prestal vyplácať výsluhové dávky, tak by bolo MF SR spokojné lebo by sa neodčerpávala zo ŠR významná suma zdrojov a tak by sa neznižovali disponibilné zdroje rezortu.

 • Základný trend postsocialistických krajín.

  -- úbytok obyvateľstva od roku 1990
  Estónsko -- 15%
  Lotyšsko -- 25%
  Litva -- 30%
  Úbytok ruskohovoriacich obyvateľov však dosahuje minimálne hodnoty. Dôsledkom emigrácie je však odstránenie problémov s nezamestnanosťou.

  Za posledných 10 rokov odišlo z Rumunska (pôvodne 20 mil. obyvateľov) až 20% ľudí v produktívnom veku t.j. 3,4 mil. obyvateľov.

  A dalo by sa pokračovať bývalá Juhoslávia, Albánsko, bývalá NDR,bývalý ZSSR. Tieto krajiny prichádzajú o genetický fond, zostávajú starí ľudia,chorí a neprispôsobiví. Čoraz viac študentov končiacich vysoké školy v SR odchádza do zahraničia. Slovenskí študenti študujúci v zahraničí sa často už nevrátia domov. Pred týmito trendmi naši vládcovia zatvárajú oči, tretí sektor rieši neprispôsobivých občanov, sexuálne menšiny, práva zvierat a iné životne dôležité oblasti. Čo nás čaká na konci tunela?

 • Faktická poznámka k sudcom a prokurátorom.
  Z prieskumov verejnej mienky v súčastnosti nevychádzajú sudcovia a prokurátori najlepšie. Existuje tam veľa problémov (korupcia, rodinkárstvo,alkohol,falošné kamarátstvo a veľa ďalších). Napriek tomu sa oveľa viac negatívnych komentárov a zjednodušených pohľadov zameriava na príslušníkov ozbrojených a bezpečnostných zborov hlavne na ich platové a sociálne pomery. Pritom uvediem niekoľko čísiel o zabezpečení sudcov a prokurátorov:
  2015
  priemerný dôchodok sudcov a prokurátorov 1.736 € + príplatok
  priemerná mzda sudcov a prokurátorov 3.400 € + 13.a14.plat + rehabilitácia
  Verím, že väčšina sudcov a prokurátorov si to zaslúži, ale ich zabezpečenie nekole oči širokej verejnosti, to len vojaci a policajti sú často obetní baránkovia pre vybitie vášní pospolitého ľudu.

 • Výsluhoví dôchodcovia z radov colníkov:

  Na týchto stránkach sa už objavilo viacero príspevkov pojednávajúcich o neochote Sociálnej poisťovni zahrnúť bývalým colníkom do doby poistenia rozhodnej pre nárok a výšku starobného dôchodku aj dobu služby.Viaceré rozsudky krajských súdov SR ako i NR SR potvrdili nárok týchto kolegov na započítanie aj doby služby. Sociálna poisťovňa dobrovoľne nepoužije tento postup a ženie to do súdneho sporu. Našťastie sudcovia na krajských sudoch pojednávajúci správne veci detailne ovládajú ustálený právny názor súdov SR vo veci priznávania starobných dôchodkov poberateľom výsluhových dôchodkov bývalým colníkom a zrušujú takéto nezákonné rozhodnutia Sociálnej poisťovne. V poslednom období som zaznamenal viacero takýchto rozsudkov hlavne v pôsobnosti Krajského súdu Nitra a Košice.
  Tí naši kolegovia z radov bývalých colníkov, ktorí sa dozvedeli o možnosti prepočtu ich poberaných SD a dali sa do boja so Sociálnou poisťovňou boli úspešní. Ale čo ostatní, ktorí o tom nevedia alebo si netrúfajú ozvať sa?
  Najideálnejší stav by bol, ak by sociálny orgán MF SR (Colná správa) upozornil na túto možnosť všetkých poberateľov výsluhových dôchodkov z radov bývalých colníkov (veď má ich zoznam). Asi som idealista a myslím si, že rezortom záleží na ich bývalých príslušníkom? Alebo túto úlohu si osvoja napr.odbory alebo o.z.?
  Väčšinou ide o nie zložité prípady, ktoré si môžu jednotlivci zmanežovať sami vrátane súdneho sporu na krajskom súde. Ten kto si netrúfa postupovať samostatne má na výber viacero advokátskych kancelárií, ktoré už boli úspešné v obdobných sporoch.

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre AK JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Nezávidím, len som reagoval na príklad pyrotechnika. Zároveň, uniformu PZ som neobliekal a ani nepracoval v MP. Naopak som vďačný za informácie p. Dubeňa, Kolena a aj Pálfiho čo mi pomohlo zorientovať sa v problematike a dobiť sa možnosti ktoré mi zákon umožňoval. Po 20 rokoch v silových zložkách a 25 rokoch v štátnej správe, nakoľko som nerobil s lopatou, tak som si vytvoril svoj názor na pracujúcich SD, VD v štátnej správe a to bez závisti k ním.
  Mne súčasný stav vyhovuje a neútočne za názor, ktorý bol učený inému diskutujúcemu.
  Nie je dôležitá výška výhod, SD, VD ale doba po ktorú ju budem poberať.

 • Ako sa hovorí každý je strojcom svojho šťastíčka ,už dávno som opisoval svoj rozhovor s kamarátom ,kde sám priznal že v mladosti som závidel jemu ,teraz závidí on mne.Ak by pracovníci SBS a iní manuálne pracujúci boli lepšie ohodnotení , neodchádzali by.
  Ako by to vyzeralo ak by mestská polícia mala 25 náčelníkov a jedného pochôdzkára,ani v PZ to tak nieje. Trebalo prísť trocha skôr a náčelnícke miesto obsadiť.Nik vám predsa nedržal nôž pri krku , keď ste si vyberali ďalšie pôsobenie.Teraz to vyzerá ako obyčajná závisť , s ktorou ste mali možnosť sa vysporiadať.

 • Diskriminácia pri spätnom priznávaní starobných dôchodkov?!?
  V rámci Správy o činnosti verejnej ochrankyne práv za rok 2017 prednesenej v NR SR sa v jednej časti (str.28) uvádza, že:
  Nesprávny výpočet dôchodku môže byť porušením základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.
  … Dôchodkovú dávku je v týchto prípadoch potrebné priznať v takej sume, aká by patrila, ak by sa vyplácala nepretržite od vzniku nároku, vrátane všetkých prislúchajúcich valorizácií…

  V prípadoch, ak vznikol nárok na starobný dôchodok viac než 3 roky pred podaním žiadosti o výplatu dávky Sociálna poisťovňa pri výpočte nepriznáva všetky valorizácie (len 3 roky spätne). Podľa záveru VOP v oznámení o výsledkoch vybavenia podnetu sa konštatuje:
  …Sociálna poisťovňa pri výpočte starobného dôchodku podávateľa postupovala v rozpore s princípmi demokratického a právneho štátu, ktorých súčasťou je aj zásada rovnosti a zásada nepremlčateľnosti základných práv, v dôsledku čoho došlo k porušeniu jeho základného práva na primerané hmotné zabezpečenie v starobe podľa čl.39 ods.1 Ústavy SR…

  Napriek tomu, SP trvá na svojom názore a takisto aj odvolací orgán MPSVaR SR. Podľa mňa jedna vec je výplata dávky maximálne 3 roky spätne a iná vec je výpočet dávky vrátane valorizácií od vzniku nároku a potom výplata takto vypočítanej dávky 3 roky spätne.
  Pre porovnanie napr. v Českej republike sa dávka vypláca 5 rokov spätne a v prípade ak je to zavinením SP tak od vzniku nároku.To značí, že v tomto prípade a aj ďalších (napr.zohľadnenie tvrdosti zákona v ČR) navrhujú ministerstvá antisociálne znenia zákonov a naši ctení poslanci ich bez začervenania aj schvaľujú.

  Takto postihnutých máme viac kolegov členov aj nečlenov občianskych združení so zameraním na obranu a bezpečnosť. (Len za obdobie 1.3.2014-30.4.2015 bolo vyplatených 3.392 starobných dôchodkov 3 roky spätne).
  Rovnako ako SP postupuje aj odbor sociálneho zabezpečenia MV SR a VÚSZ, ktorí mi to potvrdili v rámci infozákona (aj keď z praxe poznám prípady, kde to nedodržal).

  Našiel som v judikatúre rozsudok NS SR, ktorý taktiež konštatuje, že daná prax Sociálnej poisťovni nie je v súlade s ústavným právom na primerané hmotné zabezpečenie.

  Otázka znie, ako ďalej postupovať? Osloviť členov o.z. aby individuálne postupovali prostredníctvom VOP alebo o.z. oslovia priamo VOP alebo len podporne. Dalo by sa ísť aj cestou oslovenia poslanca NR SR a riešiť to prostredníctvom hodiny otázok na členov vlády SR.
  Je potrebné vziať do úvahy, že najväčšie dopady nevalorizácie SD sú u vekovo najstarších bývalých kolegov, takže je nutné zohľadniť aj časové hľadisko.
  Túto informáciu som zaslal 7.augusta 2018 prezidentom (predsedom) väčších občianskych združení reprezentujúcich výsluhových dôchodcov.Odpoveď som obdržal od prezidenta jedného o.z. Preto si dovoľujem informovať všetkých výsluhových dôchodcov prostredníctvom tejto webovej stránky.

 • Som z prostredia ktorého sa táto problematika dotýka. U Vás si myslím, že Vám niečo hovorí Karlovy Vary, ulica U Koupalište.
  Nebudem rozoberať špecifické profesie tak ako Vy (pyrotechnik a pod.). V praxi sa skôr stretneme s prípadmi policajt 20 rokov v zbore sa zamestná ako náčelník Mestskej polície kde pracuje cca 17 rokov a od 55 rokov poberá súbeh dôchodkov a zároveň pracuje za plný plat na funkcií náčelníka aj po dosiahnutí 63 rokov fyzického veku, nakoľko je nepostrádateľný. Takýchto prípadov dôchodkárov na vedúcich funkciách v štátnej alebo verejnej správe sú tisíce.
  Prečo aj naša kategória dôchodcov po dosiahnutí veku na SD, pri súbehu VD a SD, odchádza z vysoko sofistikovanej práce ako SBS, manuálnych prác a začína si užívať plody svojej práce a odmieta ťahať 12 – 24 hodinové šichty a zabúda na uvedomelosť ako aj výzvy, že jeho výsledky práce sú nenahraditeľné pre budovanie kapitalizmu.
  Čím vyššiu funkciu dosiahne úradník, tým viac presviedča okolie o svojej nenahraditeľnosti a zabúda, že „cintoríny sú plné nenahraditeľných“ a ich odchod nema žiaden vplyv na život väčšiny občanov.

 • Doplnenie pre Miro napísal: 7. septembra 2018 o 21:06
  K súbehom dôchodkov je to tak široká téma, že sa nedá napísať dvomi riadkami.Ale jeden príklad z nie administratívneho-kancelárskeho prostredia, ale príklad (z nespočetne mnohých príkladov) z priameho výkonu služby.Už sa nebudem odvolávať na zákony, pretože až ste kolega, tak im rozumiete, až ste civilná osoba, tak je to vysvetlenie o to zložitejšie.
  Príklad:
  Do 35 r. fyzického veku pracuje občan v civilnom zamestnaní napr. ako pyrotechnik-strelmajster v bani, kameňolome, ako razič tunelov a podobne.Tu naplní minimálne 15 r. dôchodkového poistenia podľa zákona o sociálnom poistení č. 461/2003 Z.z.(môže aj pracovné kategórie).Čiže po dosiahnutí dôchodkového veku mu prináleží civilný starobný dôchodok.Keďže má dostatočnú prax, po naplnení kvalifikačných predpokladov sa vo veku cca 35 r. (+-) zamestná (zmení zamestnanie) napr. ako príslušník polície, armády, (ako pyrotechnik), kde už jeho kariérny postup pôjde podľa zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.Dokonca môže byť využitý ako odmínovač v zahraničných misiách.Až odpracuje do fyzického veku cca 64 r. (čo má byť zastropovaný vek odchodu na dôchodok), potrebný počet rokov u silových zložiek, vznikne mu tiež nárok na výsluhový dôchodok, ale už podľa iného-ďalšieho zákona.Teba bude mať nárok na súbeh dôchodkov z dvoch systémov sociálneho zabezpečenia…
  Ale, tieto súbehy dôchodkov sú reálne aj v kombinácii civilných zamestnaní.Tak isto ten, murár, pokrývač, atď., môže mať odpracovaných minimálne 15 r. dôchodkového poistenia v Slovenskej republike a následne môže mať odpracované ďalšie roky-dôchodkového poistenia v zahraničí (Anglicko, Nemecko, Francúzsko a pod.), kde Slovenská Sociálna poisťovňa je prepojená so sociálnymi systémami v zahraničí-Európskej únii.Tu tiež do fyzického veku 64 r. vzniknú súbehy civilných dôchodkov…
  Tých príkladov-variánt-možností z prostredia profesií silových zložiek, či naopak civilných profesií by bolo ohromne veľa.Bežného človeka ani všetke možné varianty nedokážu napadnúť.Ale od toho sú, aspoň by mali byť platné, účinné a pre občanov právne vymožiteľné zákony -- a najmä v prospech občanov fungujúce štátne inštitúcie.

 • pre Mira Palfy
  Použijem Vašu vetu „neviem, neviem, či by tým neutrpela celková kvalita práce v rámci štátnej a verejnej správy (až by museli byť všetci nahradení neskúsenými pracovníkmi z civilu bez primeraných pracovných skúseností…“
  Pravdepodobne nemáte prehľad o skutočnom stave a preto tento Váš názor o kvalite atd.
  Zoberte si stav, že dosiahnete dôchodkový vek ako úradník, sudca, prokurátor, učiteľ. Požiadate o dôchodok čo činí od 40 do 55% Vášho hrubého zárobku a pokračujete pracovať veškerými výhodami (zápočet rokov, zvýšenia platu atd.). Váš plat je cca po zdanení cca o 10% vyšší ako dôchodok. Pri tomto stave máte za rovnakú prácu 2 násobný príjem a pokiaľ Vás nevynesú z kancelárie tak tam budete sedieť do 75 rokov za týchto finančných podmienok. Žiadne uvoľnenie miesta pre mladých alebo zaúčanie nástupcu. Tvrdý boj o status nenahraditeľnosti a nie kolegialita alebo uvedomenie. A to za každý odpracovaný rok sa SD zvyšuje o ½ dôchodkového bodu a valorizáciu.
  Záver si urobte sám, prečo v dôchodkovom veku pracujú len niektoré profesie a trvajú na tom, že akýkoľvek zásah do obmedzenia veku práce v súbehu s poberaním SD je zásah do demokracie a túto požiadavku nemajú také profesie ako pokrývač, murár atd.

 • Prečítal som si rozsudok NS v súvislosti s krátením SD SP .
  Bolo to také šalamúnske rozhodnutie. Na jednej strane NS kritizuje SP , že nemá judikatúru na vykonávanie krátenia SD ,priznáva dieru v zákone ,na druhej strane považuje za zlé a nehumánne aby ostali SD nekrátené. Bez akejkoľvek podpory nejakého zákona dali do jednej roviny VD po dosiahnutí penzijného veku spolu so starobným dôchodkom , ktorý je odlišný inou sociálnou záležitosťou.
  Ak by sa niektorý z kolegov , čo len raz oprel na níčím nepodloženú skutočnosť ,neviem si predstaviť ako by dopadol
  Asi väčší pes môže všetko….

 • Doplnenie prvého odstavca… “pri § 174 zákona č. 100/1988 Zb. Sociálna poisťovňa problémy nerobí”… pri priznávaní a vyplácaní problémy SP nerobí, ale aj tieto starobné dôchodky priznané a vyplácané SP na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií sú krátené podľa Dohovoru č. 128.Takmer o cca 100 %…

 • Sociálna poisťovňa dlhodobo hrá mŕtveho chrobáka a má zastrčenú hlavu v piesku.(mimo súdnych sporov).
  “Priemerná výška ich dôchodku k 30.6.2018 dosiahla sumu 232,05 € a dávky boli vyplácané 12.591 osobám”… Počet starobných dôchodcov, z radov výsluhových dôchodcov bude naďalej rásť tak pri súbehoch VD a SD (klasických), ako aj pri súbehoch VD a SD na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií, kde nároky z nich vyplývajúce naďalej pretrvávajú aj po r. 31.12. 2023 (nároky sa naďalej zachovávajú), až do posledného žiadateľa z radov VD o tento druh dôchodkovej dávky.Kým pri valorizácii v súbehu VD a týchto SD dôchodkov problémy nie sú a SD sú riadne valorizované, iné je to s ich krátením podľa Dohoru č. 128 (môžu byť krátené-teda nemusia), kde by priemerná suma ich priemernej výšky 232, 05 eúr bola určite vyššia.Pri súbehu VD dôchodkov z osobitného systému sociálneho zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z.z a SD podľa zákona č. 100/1988 Zb., pri § 174 Sociálna poisťovňa problémy nerobí, iné je to pri § 21 a § 175, prípadne § 175 g ods. 2… kde sú kolegovia nútení sa za svoje oprávnené nároky so Sociálnou poisťovňou súdiť…
  Bod č. 24 linku:
  24. Na základe splnenia zákonných podmienok, ako aj podmienok nároku poistencov z dôvodu služby v I., II. kategórii funkcií pre priznanie SD v Rozhodnutiach Sociálnej poisťovni nie sú uvedené žiadne zákonné, právne dôvody (právny predpis) na základe ktorého Sociálna poisťovňa kráti už priznaný SD, čo je protiprávne, protiústavné a “skrivodlivodlivé”. Vo veci prebiehajú súdne spory.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/… prevzaté z rubriky tohoto webu.

 • Najnovšie údaje Sociálnej poisťovne:
  Sociálna poisťovňa za obdobie 1.1.-30.6.2018 vyplatila bývalým príslušníkom ozbrojených síl a bezpečnostných zborov poberateľom výsluhových dávok celkom 18.706.000 €.Priemerná výška ich dôchodku k 30.6.2018 dosiahla sumu 232,05 € a dávky boli vyplácané 12.591 osobám.

 • Aké zľavy môžu využiť seniori.

  Dovolenky s dotáciou
  už niekoľko rokov môžu penzisti využiť na svoju dovolenku štátnu účelovú dotáciu v sume 50 eur. Pobyty organizuje Jednota dôchodcov na Slovensku, Sorea a aj Zväz potravinárov. Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku, ktorý nepracuje, má trvalý pobyt na Slovensku a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie na podporu rekondičných aktivít. Dotované pobyty môžu využiť aj starobní dôchodcovia, ktorí sú ťažko zdravotne postihnutí a odkázaní na cudziu pomoc. Musia však prísť s vlastným sprievodcom, a ten si musí zakúpiť pobyt v plnej výške bez dotácie. Plnú výšku pobytu uhradí z manželského páru aj ten, kto ešte nie je poberateľom dôchodku. Žiadosť o rekreáciu možno poslať aj do viacerých zariadení. V prípade, že niekto dostane pozitívnu odpoveď z viacerých ubytovacích zariadení, musí si vybrať len jedno z nich.

  Dane
  ich výšku a zľavu, ale aj to, čo na jej uplatnenie potrebujete, nájdete vo všeobecne záväznom nariadení každej obce či mesta. Seniori zvyčajne dostávajú zľavu na daň z nehnuteľností, na poplatok za komunálny odpad a na daň za psa. Informácie bývajú vyvesené aj na obecných či mestských tabuliach pri úradoch.

  Koncesionárske poplatky
  polovicu, teda 2,32 eura zaplatia dôchodcovia, ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti, pričom penzia sa za príjem nepovažuje, nežijú s inou pracujúcou osobou, ak preukážu nárok kópiou rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestným vyhlásením, že nemajú príjem a nežijú s osobou s príjmom (doklady netreba overiť na matrike). Penzista, ktorý pracuje, nárok na zľavu nemá.
  doklady: kópia rozhodnutia o poberaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že nemáte príjem zo zárobkovej činnosti a nežijete s osobou s príjmom zo zárobkovej činnosti (dôchodok nie je príjem). Človeku, ktorému vznikne nárok na platenie polovičnej sadzby úhrady, musí túto skutočnosť oznámiť a dokladmi preukázať vyberateľovi úhrady, teda RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska, Odbor výberu úhrad, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. V prípade zaslania listu uveďte vaše evidenčné číslo SIPO (začína sa 0 alebo 8 alebo 9) alebo variabilný symbol (začína sa 77). List píšte čitateľne a prehľadne).

  Kultúra a šport
  penzisti, ktorí majú radi výstavy či divadelné predstavenia, môžu požiadať o zľavu, ktorá je zvyčajne vo výške 50 %
  Vlaky

  dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov: nutná bezplatná registrácia. Na registráciu a získanie preukazu je okrem preukazu totožnosti potrebné aj potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní a fotografia (2 × 3 cm, nepoškodená farebná alebo čiernobiela). V pokladnici ZSSK zákazník získa Preukaz pre poberateľa dôchodku do 62 rokov. Platnosť preukazu je obmedzená na 12 mesiacov alebo menej podľa platnosti ohraničenej Sociálnou poisťovňou. Vo vlaku sa cestujúci preukazuje preukazom s fotografiou vydaným pri registrácii. Okrem toho je potrebné zabezpečiť si cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice.
  seniori vo veku 62 a viac rokov: nutná bezplatná registrácia. Cestujúcim vo veku od 62 rokov na registráciu a získanie Preukazu pre zákazníka stačí, ak v pokladnici predložia občiansky preukaz a fotografiu (2 × 3 cm, nepoškodenú farebnú alebo čiernobielu). Pri kontrole sa preukazujú Preukazom pre zákazníka a cestovným lístkom na bezplatnú prepravu.

  Lieky
  limit spoluúčasti je suma, ktorou sa poistenec spolupodieľa na úhrade lieku hradeného z verejného zdravotného poistenia. To znamená, že ak úhrnná výška úhrad poistenca za doplatky za lieky prekročí v štvrťroku limit spoluúčasti 25 eur, zdravotná poisťovňa mu uhradí čiastku, o ktorú bol limit spoluúčasti prekročený. Zákon presne definuje podmienky, za akých zdravotná poisťovňa uhradí doplatky za lieky. Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú doplatky poistenca za lieky čiastočne uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, pričom ide o liek s najnižším doplatkom za štandardnú dávku liečiva s obsahom rovnakého liečiva, s rovnakou cestou podania a s rovnakým množstvom liečiva v liekovej forme ako liek predpísaný na lekárskom predpise. V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať. Poistenec však o ňu nepríde, poisťovňa túto sumu pripočíta k úhrnnej výške úhrad za ďalší štvrťrok.

  Účet v banke zadarmo
  banky musia ľuďom, ktorých mesačný príjem neprekračuje 400 eur, ponúkať bezplatný účet. A kto dostáva viac, má ho za tri eurá. Ten, kto oň žiada, však nesmie mať v žiadnej banke na Slovensku vrátane banky, v ktorej podáva žiadosť, vedený iný bežný účet, môže však mať iné depozitné produkty napr. vkladový účet (termínovaný účet), vkladnú knižku alebo sporenie a podobne. Zároveň platí, že klient s účtom zadarmo si nesmie počas jeho využívania zriadiť iný bežný účet v banke na Slovensku. Navyše, celková suma platobných operácií pripísaných na účet klienta v priebehu kalendárneho roka presiahne 5 600 eur. V cene základného bankového produktu za 0 eur je: zriadenie, vedenie a zrušenie účtu, vydanie jednej medzinárodnej debetnej platobnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti, neobmedzený počet vkladov a výberov v hotovosti na pobočke, neobmedzený počet výberov z bankomatov vlastnej banky, neobmedzený počet prevodov z účtu alebo na platobný účet, úhradou vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom vrátane trvalého príkazu na inkaso a to na pobočke i prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k účtu.
  Zdroj: denník PRAVDA

 • Nová štatistika ukázala, ako sa zvýšili ceny od roku 2000.
  Väčšinu tovarov a služieb Slováci pred 18 rokmi kupovali lacnejšie. Výnimkou je nábytok, ktorý bol v porovnaní s dnešnými cenami na Slovensku drahší.
  Ceny v Európskej únii sa zvýšili v priemere od roku 2000 do 2017 o 36,5 percenta. Zdražovanie najviac pocítili Rumuni a najmenej Nemci. Na Slovensku rástli ceny oveľa rýchlejšie ako priemer, a to o 64,1 percenta. Vyplýva to z najnovšej štatistiky, ktorú dnes zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.
  :scratch:

  Viac na : https://www.aktuality.sk/clanok/619999/nova-statistika-ukazala-ako-sa-zvysili-ceny-od-roku-2000/

 • Monitor napísal: 23. augusta 2018 v 11:51 …”Okrem toho, že majú progresívny systém zdaňovania príjmov z práce, tak majú zavedený aj progresívny systém majetkových daní a práve z týchto príjmov štát financuje sociálny systém vrátane dôchodkov.”…

  Páči sa mi ako odborár argumentuje majetkovými daňami -- ale akosi zabúda že obyvatelia práve nášho štátu (spolu s obyvateľmi ČR) patria z hľadiska MAJETKU medzi najbohatších v Európe -- drvivá väčšina ľudí vlastní buď byt, rodinný dom, alebo inú nehnuteľnosť, pričom cena bytov a domov sa pohybuje medzi 50000-10000 €, v prípade väčšieho pozemku (čo najmä na dedinách nie je nič výnimočné) aj viac. Plus autá a ďalšie veci… Takže už sa teším na to progresívne zdaňovanie -- myslím že najmä dôchodcovia budú nadšení, ak sa im zvýšia dane, aby dostali vyšší dôchodok. A to nehovorím o bežných pracujúcich, ktorí platia 100 000 hypotéku, aby si kúpili vlastný byt/dom a nejaký expert im nastaví progresívnu daň z nehnuteľnosti (samozrejme sa môže nastaviť, že progresívna začne byť až niekde od milióna eur vyššie, ale potom bude jej efekt minimálny).

 • Komentár: Ján Košč -- autor je odborársky funkcionár.

  To, že sa na Slovensku o dôchodkoch a rôznych dôchodkových reformách seriózne nediskutuje, je už časom overený fakt.

  Všetky reformy dôchodkového systému prebehli viac-menej nátlakovým spôsobom a aj napriek tomu, že dôchodkový systém je záležitosť, ktorá dlhodobo ovplyvňuje a bude ovplyvňovať celú spoločnosť, jednotliví reformátori sa nikdy ani len nepokúsili nájsť celospoločenskú zhodu alebo robiť reformy tak, aby ich ďalšia vláda nemusela, alebo nechcela meniť.

  Namiesto celospoločenskej diskusie sme sa vždy dočkali len politických rozhodnutí od stola.

  Aj súčasný stav, keď sa diskutuje o zastropovaní dôchodkového veku, pripomína skôr zákopovú vojnu, ako serióznu diskusiu. Často sa v tejto súvislosti hovorí o populizme a o tom, ako sa odbory dostali do vleku poslanca Fica, pričom vraj v roku 2012 odbory odsúhlasili v súčasnosti platný zákon. Ako to tak už u nás býva, aj v tomto prípade ide o prekrúcanie faktov.

  Automat nedostal korekcie
  Keď sa schvaľoval v súčasnosti platný zákon, ktorý pripravovala Radičovej vláda a nakoniec ho schválil parlament, ktorý sa kreoval po predčasných voľbách, tak odbory boli proti jeho zavedeniu, ak sa súčasne nezavedú korekčné opatrenia, ktoré by vyrovnávali nedostatky automatického zvyšovania veku odchodu do dôchodku, vyplývajúce zo slovenskej reality.

  Kto z politikov sa zaoberal tým, že zdravotný stav našich občanov je zlý a v dobrom zdraví sa dôchodku dožije len menšina zamestnancov? Kto kedy riešil, že tento stav je okrem iného spôsobený aj tým, že Slováci pracujú v noci a na zmeny najviac v Európe, pričom nepriaznivý vplyv práce na zmeny dokázali už mnohé vedecké tímy, naposledy to boli minuloroční laureáti Nobelovej ceny za medicínu.

  Namiesto riešenia problémov sa prijali opatrenia, ktoré situáciu ešte zhoršili, ako skrátenie rekondičných pobytov z dvoch týždňov na jeden týždeň každé tri roky, ktorých úlohou je zdravotný stav pracujúcich aspoň trochu zlepšovať.

  Kto kedy riešil, že priemerný slovenský zamestnanec odpracuje ročne približne o 300 hodín viac ako priemerný nemecký zamestnanec? Nehovoriac o tom, že za omnoho viac hodín dostane slovenský zamestnanec len rovnaký počet miezd (samozrejme, podstatne nižších) ako ten nemecký, tak ak tento rozdiel zhruba prepočítame, zistíme, že slovenskí zamestnanci aj napriek odchodu Slovákov v nižšom veku do dôchodku, akoby odpracovali o 7 -- 8 rokov viac.

  Ako to zaplatiť
  O tom, že zavedenie stropu na dôchodkový vek bude mať nepriaznivé dôsledky na verejne financie, sme v posledných mesiacoch počuli veľa, no problémom je, že aj v tomto prípade sa argumentuje tak akosi polovičato.

  “Nie je to tak, že odbory sú vo vleku politikov, ale skôr naopak. Politici splácajú svoj dlh, ktorý si svojou nečinnosťou u zamestnancov spôsobili.„
  Áno, ak pri zachovaní súčasného nastavenia len zastavíme momentálne platný automat, tak by to zvýšilo nároky na financovanie dôchodkov. Prečo sa však nehľadajú cesty ako z toho von? Vraj by sme len museli zvyšovať odvodové zaťaženie. Tento argument je zavádzajúci.

  Existuje niekoľko alternatív, ako problém vyriešiť. Ak by sme sa pozreli výhradne na odvody, pri zvýšení odvodov do dôchodkového fondu, môžeme zároveň znížiť iné odvody a celkové odvodové zaťaženie nestúpne. Tento problém sa dá vyriešiť aj inými opatreniami.

  V Dánsku sa platia najnižšie odvody v EÚ a aj napriek tomu dokážu Dáni financovať svoj štedrý sociálny systém. Ako to robia? Okrem toho, že majú progresívny systém zdaňovania príjmov z práce, tak majú zavedený aj progresívny systém majetkových daní a práve z týchto príjmov štát financuje sociálny systém vrátane dôchodkov.

  Zdaniť roboty, vyššie mzdy ľuďom
  Podobne sa už dlhšie diskutuje o tom, ako sa postaviť čelom výzvam budúcich zmien s prichádzajúcim priemyslom 4.0, pričom jedným z odporúčaní je zaviesť odvodové povinnosti alebo dane aj pre roboty.

  Problémom sú aj mzdy. Aj napriek faktu, že za posledné obdobie rastú nadpriemerne, sú slovenské mzdy stále nízke a z nízkych miezd sa platia aj nízke odvody do dôchodkových fondov. Paradoxne, ak by sa zvýšili mzdy tak, aby boli v súlade s výkonnosťou ekonomiky a produktivity, tak v dôchodkových fondoch by sa nazbieralo viac peňazí aj v prípade, že by sa odvody o niečo znížili.

  Nehovoriac o tom, že vyššie mzdy by prilákali späť domov časť Slovákov pracujúcich v zahraničí a tí by platili odvody a dane doma.

  Málo na výskum
  Na druhej strane poniektorí analytici a zamestnávatelia vyplakávajú, že máme nižšiu produktivitu ako krajiny na západe Európy. Ak sa pozrieme na dlhodobý rast produktivity práce, tak Slovensko patrí ku krajinám východnej Európy, kde produktivita rástla najrýchlejšie. Posledné dva-tri roky však naša produktivita práce stagnuje niekde na úrovni 82 percent priemeru EÚ.

  Táto stagnácia je však z veľkej časti spôsobená aj slovenskými zamestnávateľmi, ktorí dávajú na výskum a vývoj nielen jeden z najnižších podielov HDP v EÚ, ale sme v tomto ukazovateli slabší v porovnaní s V4 alebo so Slovinskom. Bez firemných investícií do výskumu a vývoja naša produktivita neporastie tak, aby sme sa dotiahli aspoň na priemer EÚ.

  Ako pracovať popri dôchodku
  Ďalším spôsobom, ako v našom súčasnom dôchodkovom systéme nájsť rezervy, by bola možnosť zrušiť možnosť poberania dôchodku a zároveň normálne na plný úväzok pracovať. Tento nesystémový prvok nám odoberá značné prostriedky a zároveň takúto možnosť okrem ešte jednej krajiny EÚ neposkytuje žiadna iná.

  Áno, na Slovensku máme nízke dôchodky, tak chápem snahu dôchodcov si privyrobiť, ak vládzu a chcú, nech pracujú, ale určite nie na plný pracovný úväzok.

  Strop na dôchodkový vek býva interpretovaný ako zákaz pracovať vo vyššom veku, čo je, samozrejme, nezmysel, ak niekto chce a dokáže pracovať dlhšie, tak mu v tom nikto nebude brániť a štát ho v tom dokonca môže rôznymi nástrojmi podporovať (napr. zníženie alebo odpustenie odvodov), len nebude zároveň popri príjme z práce poberať dôchodok.

  Rezignovali sme na lepší život
  Autori v súčasnosti platného vekového automatu obhajujú postupné zvyšovanie veku odchodu do dôchodku tým, že vďaka postupnému zvyšovaniu veku dožitia si budú dôchodcovia užívať dôchodok rovnako dlho ako dnes.

  Tento argument však naráža na limity zdravotného stavu spomínaného vyššie, a teda aj kvality života budúcich dôchodcov a zároveň ide o rezignáciu na celkové zlepšovanie kvality života.

  Ak dôchodcovia strávili v 19. storočí v krajinách, kde mali dôchodkový systém, v dôchodku v priemere približne päť rokov, tak dodnes sa uskutočnil celkom slušný progres. Aký progres nás čaká pri v súčasnosti zavedenom systéme?

  Nemalo by byť cieľom fungovania našej civilizácie celkové zlepšovanie života spoločnosti? Prečo sa zaseklo skracovanie týždenného pracovného času a teraz chystáme aj zastavenie predlžovania času stráveného na dôchodku?

  Politici len splácajú dlh
  Opatrenia ako možnosť skoršieho odchodu do dôchodku bez krátenia penzie pre tých, ktorí pracujú na zmeny a v riziku, alebo možnosť odísť skôr do dôchodku a na financovanie tohto preddôchodku využiť našetrené prostriedky v treťom dôchodkovom pilieri sa aj napriek prísľubom politikov neprijali ani za šesť rokov, a tak odborový zväz KOVO v odpovedi na tlak svojich členov, obyčajných zamestnancov, začiatkom roka zorganizoval petíciu, pod ktorú sa podpísalo okolo 120 000 ľudí.

  Nie je to tak, že odbory sú vo vleku politikov, ale skôr naopak. Politici splácajú svoj dlh, ktorý si svojou nečinnosťou u zamestnancov spôsobili.

  Aj napriek veľkej búrke, ktorú táto petícia vyvolala, na politickej scéne sa znova nič reálne v tomto smere nedialo, a tak sa OZ KOVO aj s podporou ďalších zväzov a Konfederácie odborových zväzov rozhodli zorganizovať petíciu žiadajúcu vypísanie referenda o tomto probléme.

  Ak politici namiesto seriózneho riešenia problému sa len vybíjajú v parciálnych sporoch, demagogických kváziargumentoch a predháňajú sa, kto dá viac, tak sa nemôžu čudovať, že občania sa rozhodnú zobrať do vlastných rúk demokratické právo na vypísanie referenda.

 • Nazdar kamaráti dôstojníci a generáli.
  Dlhšie som sa neozval. Nie preto, že by som zanevrel na dôstojnícku česť, ale len a len preto, aby som ponechal priestor ďalším kolegom-kamarátom, aby sa na týchto stránkach tiež vyjadrili. Proste, aby som nebol, múdry medzi najmudrejšími 🙂
  V podstate, ma k tomuto článku , táto idea- ” najmudrejši z múdrych” -vyprovokovala diskusia pár kamarátov, ktorí sme sa pred pár hodinami stretli v tzv. štvorchlapovej krčmičke “U Danky”- cca 20-30 m od bydliska každého z nás.Jednalo sa o prácu na dohodu-brigadníci- veď čo už my penzisti môžeme???
  No, popíšem len moju diskusiu- oponentov síce bolo habadej, alre mlčiacích, čiže ticho suhlasiacích, tak asi polovica. V podstate išlo o to:
  Keď som vyhlasil osobný štrajk v podniku, kde som pracoval v kuse asi 2 roky a dačo, ani nie tak kvôli mzde, ( 2E/hod.-viac menej na čierno), ale z dôvodu medziľudských vzťahov ( v takých firmičkách je každý vedúci a hlavne majiteľ vždy múdrejší, jak sto šalených).
  Takže, keď som zaštrajkoval, do dvoch dní bol pri mne konkurenčný kvázipodnikateľ(tiež chyrý jak rádio), ktorý mi ponukol minimálnu mzdu ( 2,80 E / hod), za stejnu robotu jak ten predchadzajúci, u ktorého som zaštrajkoval… No , zobral som to, ale výplaty za mesiac roboty u neho, som sa dodnes nedočkal. Vlastne pardon, dneska- po troch mesiacoch, keď som aj u neho zaštrajkoval(po mesiaci, jak som sa na neho taktiež neho vysral, a vrátil som sa k pôvodnému kvazipodnikateľovi- ktorý za mnou chodil denne- teda asi 30 dní-, ktorý mi síce plat nezvýšil, ale aspoň zmenil svoje povyšenecké úprávanie, voči zamestnancom a mne- takže, keď mi v pravidelných 10- eurových pravidelných denných splátkach, konečne vyplatil cca 200 eur, za máj tohoto roku -trvalo mu to cca 3 mesice) :good:
  Takže aj malé víťazstvo poteší- aspoň mňa hej.. Len sa ich previtov, kvazipodnikateľov netreba báť.Mimochodom, na tie “desaťkorunové “pravidelné splátky asi zapôsobila moja replika kvazipodnikateľivi (ortodoxný žid), či nemám zájsť na inšpektorát práce, dačo povedať ( v tu ránu ma pozýval na ich pravidelnu nedeľnu seansu do židárni- kde som v živote nebol nevkročil a ani nevkročím- i keby to bola, narodná, kultúrna pamiatka- ktoré si samozrejme vysoko cením. 🙂 ???
  Takže to len tak, na okraj. Kto chce nech si to prečíta, kto chce, nech si vyvodí závery a kto nechce, nech zívne, prehodí stránku a číta, iné dôležite state.

  Nazdar kamaráti.. Mjr. v.v. Ing. Milan Faltin, Žilina
  A už len fakt na okraj: Odchádzam na dovolenku, na iný svetadiel (Azia). Kvázipodnikateľ, u ktorého brigadujem, už tretí rok je z toho chuj- lebo potrebuje za mňa náhradu, A žid- u ktoréhoho som s kvartáným spozdením, zarobil asi 200E/mesiac, s pravidelnými 10 eurovými splátkami- tak toho ani o tom neinformujem, aby ho nertrafil šľak..
  Prajem všetkým príjemný zbytok leta.

 • Článok napísal plk. v.v. Prof. Doc. PhDr. Peter Barták DrSc
  Memorandum Vojenskej politickej akadémie KG (1)
  Politicko-vojenské obzretie za česko-slovenským osmičkovým rokom 1968
  PETER BARTÁK
  --
  Pred päťdesiatimi rokmi – v máji 1968 – na Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Prahe (ďalej VPA) sa intenzívne dohotovoval text dokumentu, ktorý dostal názov Memorandum FORMULOVAT A KONSTITUOVAT ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ ZÁJMY V OBLASTI VOJENSTVÍ (1). Začiatok jeho vypracovania spadá do polovice šesťdesiatych rokov a na jeho tvorbe sa podieľalo niekoľko desiatok vedecko-pedagogických pracovníkov z oblasti spoločenských a vojenských vied v Československej armáde (ďalej ČSĽA), zväčša z VPA. Významným popudom na rýchlejšie dokončenie Memoranda bolo rokovanie ÚV KSČ januári 1968, o výsledkoch ktorého vedecko-pedagogický zbor i časť poslucháčov podrobne informoval plk. prof. V. Mencl, DrSc., ktorý bol o niekoľko týždňov neskôr zvolený (!) za rektora VPA a z titulu tejto funkcie sa stal aj členom Kolégia ministra obrany.
  Ako jadro spracovateľského kolektívu Memoranda sa najčastejšie uvádzajú traja jeho členovia: doc. Ing. V. Řehák, CSc., PhDr. B. Švarc, CSc. a Ing. M. Ždímal (už nežijú). Dohotovený 15-stránkový text Memoranda bol v máji 1968 predložený na rokovanie Vedeckej rady VPA, ktorá ho schválila a jej členovia sú uvádzaní ako jeho signatári. Nový rektor VPA prof. Mencl vzápätí zaslal text Memoranda všetkým čelným predstaviteľom štátu a KSČ: L. Svobodovi, A. Dubčekovi, O. Černíkovi, J. Smrkovskému, L. Štrougalovi, ministrom M. Dzúrovi, J. Hájkovi, J. Pavlovi a ďalším, napr. gen. V. Prchlíkovi, ktorý bol od februára 1968 vedúcim 8. (štátno-administratívneho) oddelenia ÚV KSČ.

  Memorandum VPA 1968 sa v neodborných kruhoch i médiách označuje ako nová Obranná (či Vojenská) doktrína ČSSR. Nie je to však presné. Po prvé preto, lebo ČSSR dovtedy nemala žiadnu obrannú doktrínu. A po druhé preto, lebo Memorandum VPA nebolo ešte Obrannou doktrínou, lež vyhlásením o nutnosti jej vypracovania. Tvorcovia Memoranda sami už v úvode uvádzajú, že je naliehavé vytvoriť štátnu vojenskú doktrínu ČSSR,… ktorá musí vychádzať zo štátnych záujmov… Signatári Memoranda chcú prispieť ku skúmaniu a vymedzeniu štátnych záujmov a súčasne zasielajú svoje stanovisko k výmene názorov a k tvorbe samotnej doktríny. (1, úvod)
  Ibaže v tej dobe nielen Československo, ale žiadny členský štát Varšavskej zmluvy (ďalej len VZ) nemal svoju štátnu obrannú (vojenskú) doktrínu. Dokonca nejestvovala ani spoločná vojenská doktrína VZ. Vedelo sa len o sovietskej vojenskej doktríne, z ktorej vychádzali a viac-menej „zhora“ ju zohľadňovali všetky členské štáty VZ. Avšak ani táto jediná doktrína nebola zverejnená a celú ju len málokto čítal. Neskôr (v rokoch 1990 –2005) to v rámci veľkého medzinárodného výskumu histórie studenej vojny (v skratke PHP) potvrdili aj naši generáli. Gen. Vitanovský uviedol: Nikdy som nepočul, a chodil som na rokovania VZ často, že by niekto sformuloval doktrínu Varšavskej zmluvy. Z praxe však viem, že sa uplatňovala Brežnevova doktrína obmedzenej suverenity a v oblasti vojenstva mala ofenzívny charakter. Okrem toho, maršal Malinovský svojho času vypracoval taký krátky dokument nazvaný „Vojenská doktrína Sovietskeho zväzu“. My sme teda nemali žiadnu svoju vojenskú doktrínu … Preto sme iniciovali prácu na vlastnej doktríne … pričom gen. Janko mi vtedy povedal, . Ja som mu povedal: . Nie, to samozrejme nevedel. A gen. Mencl hneď dodal: (2).
  Memorandum VPA tvorí päť častí: 1. Politická a vojenská doktrína; 2. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vojenskej politiky ČSSR; 3. Situácia vojny – mieru v súčasnosti; 4. Možná formulácia vojenských záujmov a potrieb ČSSR vzhľadom na situáciu vojny – mieru v súčasnej Európe; 5. Systémový prístup a využitie moderných výskumných metód.

  Už z názvu základných častí Memoranda možno usúdiť, že po prečítaní celého textu si Memorandum našlo tak vášnivých stúpencov, ako aj urputných odporcov. Jeho stúpenci doma boli tak medzi generálmi a dôstojníkmi, vrátane ministerstva obrany a generálneho štábu, ako aj medzi politikmi. Napr. ministri J. Hájek a gen. M. Dzúr poslali rektorovi VPA ďakovné listy. Gen. Prchlík, ktorý sa aktívne podieľal na tvorbe Memoranda, zohľadnil jeho obsah na tlačovej konferencii 15. júla 1968, na ktorej kritizoval odkladanie odchodu vojsk Sovietskej armády, ktoré sa zúčastnili cvičenia Šumava, či niektoré praktiky v činnosti Varšavskej zmluvy. Pravda to, čo bolo a je v Memorande o VZ stručne načrtnuté, ako aj o potrebe mať aj svoju vlastnú štátnu doktrínu, to gen. Prchlík povedal naplno. Po tejto tlačovke sa začalo, osobitne v Moskve a v Štábe ozbrojených síl Varšavskej zmluvy (ŠOS VZ) pátrať, odkiaľ to všetko gen. Prchlík zobral. A tak sa došlo k VPA a Memorandu. Osobitne v politických a vojenských kruhoch ZSSR vyvolalo Memorandum neobyčajne silný odpor, ktorý sa prejavil tak vo forme protestného listu maršala Grečka, potom počas letného cvičenia ŠUMAVA, no najmä po vpáde vojsk VZ v auguste 1968 do Československa.
  Z množstva nových, zväčša prevratných ideí a odporúčaní obsiahnutých v Memorande, chcem osobitne upozorniť na pasáž o reálnejšom ponímaní revolúcie vo vojenstve, osobitne v podobe jadrových zbraní a možnej jadrovej vojny z hľadiska malého štátu a národa. Ide o nesmierne dôležitú, ale aj zahmlenú oblasť. Práve v nej boli veľké odlišnosti medzi ponímaním vojny s použitím jadrových zbraní u hegemónov obidvoch protivníkov v studenej vojne, svetových veľmocí, USA a ZSSR na jednej strane a mnohými malými členskými štátmi VZ a NATO na strane druhej.
  Jedným z príkladov riešenia naznačenej dilemy je prístup plk. R. Kuklińskeho (alias Jacka Stronga). Jeho riešenie vyvolalo tak v rodnom Poľsku, ale aj za jeho hranicami neobyčajný rozruch. Potvrdzujú to desiatky filmov, článkov a iných dokumentov, najmä však jeho príbeh samotný. Veľmi stručne: plukovník R. Kukliński pracoval viac rokov vo vysokej funkcii v Generálnom štábe Poľskej armády a v Štábe ozbrojených síl VZ. V dôsledku toho mal prístup k mnohým dokumentom VZ, vrátane najprísnejšie strážených. V období r. 1971 – 1981 iniciatívne sám odovzdal americkej CIA na 40 tisíc (!) prísne tajných dokumentov VZ. Keď mu hrozilo prezradenie, CIA ho dostala do USA, kde aj s rodinou žil v utajení. V USA ho označili za najvýznamnejšieho špióna počas studenej vojny v celej VZ. Roku 1984 bol v Poľsku v neprítomnosti odsúdený na trest smrti. Po spoločenskom prevrate a rozpade VZ bol v roku 1997 zbavený obvinení a tak v roku 1998 navštívil Poľsko. Mnohí ho vítali ako hrdinu, dostal vysoké štátne vyznamenanie, no iní ho ďalej považovali za zradcu. Gen. W. Jaruzelski sa v súvislosti s jeho činnosťou vyjadril známou otázkou, ktorú nejde tak ľahko obísť: „Pokiaľ on bol hrdinom, potom kým sme boli my?“ (3)

  Čo viedlo plk. Kuklińskeho k jeho zradcovsko-hrdinskej činnosti? Na to nejde odpovedať jednou vetou. Plk. Kuklińského nezískala CIA a ani od nej nedostával žiadne úlohy. Sám a na základe vlastného uváženia vyberal a odovzdával CIA dôležité dokumenty. Nebol klasickým špiónom, odmietol zobrať za svoje informácie peniaze. Nazdávam sa, že pre svoje konanie našiel popud vo svojej práci vysokého štábneho dôstojníka. Napríklad, niekoľko mesiacov pracoval na operačnom pláne vojsk VZ v možnej vojne medzi NATO a VZ, ktorá po začatí mala prejsť do vojny s použitím jadrových zbraní. V tomto pláne bolo – zo známych geografických, geopolitických i historických dôvodov – hlavné centrum boja Poľsko. Cez územia dnešného Poľska sa oddávna viedli presuny vojsk a boje medzi „východom“ a „západom“, vrátane 2. svetovej vojny. Nasadenie hlavných síl druhého sledu vojsk VZ, ktorú tvorili divízie Sovietskej armády, sa zo strany NATO aj VZ plánovalo viesť cez rovinaté Poľsko (lebo zväčša hornaté Československo sa na to nehodí). Avšak aj v Poľsku jestvujú pre masové rozvinutie a rýchly pohyb tankových a obrnených vojsk nemalé prekážky. Sú to rieky, osobitne Visla a Odra. Tie spomaľujú rýchlosť presunov pásových a kolesových vozidiel a zhusťujú ich do istých priestorov. Je preto logické, že na tieto rieky, osobitne na ich prirodzené (mosty) a umelé (pontóny a i.) prechody sa plánovali masové jadrové údery. Toto všetko Kukliński svedomito zohľadnil a zaniesol do veľkej mapy (dnes je táto mapa odtajnená a prístupná vo Vojenskej akadémii v Rembertowe). Tento plán, na vypracovaní ktorého sa plk. Kukliński významne podieľal, bol v štábe VZ schválený. Plk. Kukliński si však – na základe tabuliek, pomocou ktorých sa dosť presne dajú vyhodnotiť účinky jadrových zbraní – uvedomil, že v prípade uskutočnenia viac ako sto plánovaných jadrových úderov NATO i VZ na poľskom území zahynie približne 10 miliónov Poliakov! Osobitne tomu chcel plk. Kukliński zabrániť. Zrádzal, aby pomáhal zachrániť…?! Bol presvedčený, že včasnou a vhodnou informovanosťou nezíska žiadna strana strategickú výhodu, spolu s nutkaním ju využiť.
  V šesťdesiatych rokoch sme aj my dosť vedeli o jadrových zbraniach, o ich účinnosti a možnom použití. Aj na Československo boli zo strany NATO (osobitne USA) plánované takéto údery. Tieto plány USA z roku 1956 boli po rokoch (v roku 2016) odtajnené a uverejnené. Na Československo boli plánované stovky jadrových úderov, z toho na Slovensko vyše 170; napr. na Prahu 56 úderov, na Brno 28, na Bratislavu 24,… na Banskú Štiavnicu 2 jadrové údery. (4) Aj laici dokážu pripustiť, že aj menej ako polovica plánovaných úderov na Bratislavu by všetko živé i neživé vymazalo z povrchu zemského.
  Tento obšírnejší úvod umožní lepšie pochopiť myšlienky k možnej jadrovej vojne obsiahnuté v Memorande VPA 1968: Otvorene je potrebné povedať, že vznik a vedenie globálnej raketo-jadrovej vojny na európskom bojisku by znamenal národnú likvidáciu a zánik štátnej suverenity, predovšetkým bojujúcich štátov v dotyku, vrátane ČSSR… Vzhľadom na túto situáciu považujeme za vhodné formulovať vojenské záujmy a potreby ČSSR ako záujmy a potreby primárnej, existencionálnej dôležitosti. (2, časť 4/1)

  Foto: Archív autora a dokumenty

  (Pokračovanie)

  Poznámky:

  1. Memorandum text: http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB154/50%20full.pdf
  2. PHP -- Projekt paralelnej histórie o NATO a Varšavskej zmluve. http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/colltopicdb84.html?lng=en& id=15706
  Podrobnejšie v časti: V. Mastný a K. Sieber Rozhovory s československými generálmi.
  3. Pozri napr.: Vojnové hry a muž, ktorý ich zastavil. TV film 2008.
  Špion předal CIA sovětske plány, pro řadu Poláků je však stále zrádcem. iDnes.cz. 18.2.1014.
  Jack Strong. Film: http://stream-a-ams1xx2sfcdnvideo5269.cz/okno.php?movie=NjU1Nw==&new_way
  4. https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
  Osobitne časť: 5. Part I Complex list with weapons [complete list, updated April 4, 2016]
  Tiež: Ondriaš, K.: Odtajnené dokumenty: Na Bratislavu plánovali Američania v prípade nukleárnej vojny zhodiť 24 atómových bômb. DAV DVA, 11. 9. 2017.
  Ak chcete reagovať na článok,
  píšte na slovo@noveslovo.sk
  Ďalšie články:
  PETER BARTÁK

 • Rozhovor k správe NATO:
  Hodnotiaca správa NATO vyznieva znepokojujúco, ale jej obsah neprekvapuje, pretože nepriaznivý vývoj v slovenskej armáde je dlhší trend. Upozornil na to bývalý náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky Ľubomír Bulík. Túto funkciu vykonával od konca roku 2004 do decembra 2011, keď na vlastnú žiadosť odišiel z armády do civilu.
  NATO nabáda Slovensko, aby zvýšilo záujem o vstup do profesionálnej armády, ktorá nemá potrebný počet síl. Čo treba konkrétne urobiť v domácej úlohe?
  Je to širší problém, pretože aj napríklad polícii chýba približne 3-tisíc príslušníkov. Dnes služba vlasti, tak ako ju vnímala naša generácia, už nefunguje. Mladí ľudia, ktorí by mohli prísť slúžiť do armády, využívajú otvorené zdroje a majú možnosť porovnávať. Ak zistia, že sa im požadované neposkytne, obzerajú sa po inej práci. Ozbrojené sily ich môžu prilákať, keď ponúknu zaujímavý plat, benefity v podobe zdravotníckeho a sociálneho zabezpečenia a v neposlednom rade systémom celoživotného vzdelávania. Zvažovať sa dá aj úprava pravidiel výsluhového dôchodku.
  Ten môže po novom vojak získať až po 25 odslúžených rokoch.
  Súčasná armáda by mala byť postavená na tom, aby bola „mladá a zdravá“ a k tomu by mali byť nastavené záväzky vojakov tak, aby sa dosiahla potrebná vyváženosť medzi potrebami armády a finančnými možnosťami tieto požiadavky zabezpečovať. Dôležitou súčasťou takto nastaveného systému musia byť financie aj na rekvalifikáciu, aby ľudia, relatívne ešte mladí, boli po odchode do civilu uplatniteľní. Preto výsluhový dôchodok sa musí nastaviť tak, aby človek po vyzlečení uniformy nestratil doterajší životný štandard, ak v civile nenájde uplatnenie, čo je časté. Štát si nemôže dovoliť z viacerých dôvodov, aby sa bývalý vojak ocitol niekde na úrovni životného minima.
  .
  Osobne vidím ešte jeden zásadný problém.
  Aký?
  Slabú strategickú komunikáciu ministerstva obrany. Mohlo by si zobrať príklad nielen z Holandska, ktoré je v tomto smere špičkové, ale aj zo susedného Česka, ktoré tiež veľmi dobre komunikuje s verejnosťou. Nečudujme sa potom, že okrem iného je medzi občanmi chabý záujem o službu v armáde a otázky obrany a bezpečnosti takpovediac po svojom riešia aj iné štruktúry. Verím však, že v tomto ohľade nie je neskoro zmeniť prístup. Prevencia, ako vieme, je vždy účinnejšia ako perzekúcia.
  celý článok je uvedený v linku… https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/479101-general-bulik-v-mieri-sa-pripravuj-na-vojnu-stale-nam-chyba-gen-statnosti/

 • Od náčelníka Strediska kultúrno-osvetových činností posádky Zvolen mjr. Zdenka Baranca sme e-mailom dostali zaujímavú informáciu ohľadom voľného vstupu na Medzinárodné letecké dni Slovak International Air Fest (SIAF) 2018, ktoré sa uskutočnia 1. a 2. septembra 2018 na leteckej základni Vzdušných síl OS SR, letisko Sliač. Informáciu vám poskytujeme v plnom znení:

  „Podľa článku III. bod 5 Zmluvy o spolupráci č. 2018/816 pri zorganizovaní a zabezpečení verejného leteckého podujatia Slovak International Air Fest 2018 organizátor zabezpečí voľný vstup na celé podujatie SIAF 2018 do verejnej zóny pre:

  – profesionálnych vojakov OS SR po predložení ich služobného preukazu,

  – civilných zamestnancov OS SR po predložení identifikačnej karty oprávňujúcej k vstupu do objektov OS SR,

  – vojenských dôchodcov a vojnových veteránov po predložení ich preukazu.“

  Hlavným organizátorom najväčšej leteckej udalosti roka je Slovenská letecká agentúra (SLLA) z Banskej Bystrice, ktorá ju organizuje v spolupráci s hlavným programovým partnerom, Ministerstvom obrany SR. Pre vašu informovanosť vám ponúkame ceny vstupeniek pre iných účastníkov a niektoré informácie uvádzané na webovej stránke: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/medzinarodne-letecke-dni-siaf-2018-sobota/

 • Pri prechádzaní údajov zo sociálneho zabezpečenia sa dajú nájsť zaujímavé súvislosti. Napríklad zo štatistiky nemeckých údajov sa dá odvodiť zákonitosť priamej úmery pravdepodobnosti dožitia dôchodkového veku a výšky mesačného príjmu a takisto dĺžky doby poberania starobného dôchodku od výšky mesačného príjmu.
  Myslím si, že obdobná závislosť dožitia platí všeobecne aj pre SR.

  Praavdepodobnosť dožitia dôchodkového veku/mesačný príjem
  78%, menej ako 1500 €
  84%, 1500-2500 €
  86%, 2500-3500 €
  88%, 3500-4500 €
  91%, viac ako 4500 €

  roky na dôchodku/mesačný príjem
  10, menej ako 1500 €
  13, 1500-2500 €
  14, 2500-3500 €
  16, 3500-4500 €
  18, viac ako 4500 €

  Zdroj: Sulík R.: Odvodový bonus

  Autor komentára pôsobí ako konzultant pre Advokátsku kanceláriu JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Lubomir Duben napísal: 22. júla 2018 o 12:27… pridám aj ja k uhorkovej sezóne.
  Nemyslím, že ste laik.Považujem Vás za odborníka v sociálnej oblasti.To ja som ešte slabší laik, akurát, že mám čo-to prečítané.Ako aj mnoho ďalších.Ale, čo si máme myslieť o niečom takom, ako je v Rozsudku Najvyššieho súdu SR vo veci Nevalorizácie Štefan Kina.V senáte zloženom z predsedníčky (JUDr.) a členov senátu (JUDr… + Mgr.) je zastúpený aj člen senátu s titulom Mgr.Aby nedošlo k nedorozumeniu, veľmi si vážim všetkých vysokoškolsky vzdelaných ľudí s titulmi bez rozdielu.Ale.Ako je možno potom dôverovať senátu NS SR v takomto zložení?To na Najvyššom súde SR v tomto prípade nemali, či nemajú celkovo dostatok právnikov?Najskôr tomu nerozumiem (prečo bol tento senát NS SR v takomto zložení) -- až na to pozerám, ťahá mi to nejako oči a pripadá mi to, ako keď pri riešení problému s CT-čkom v Piešťanoch prišli po funuse na to, že nie je dobré, keď v Dozornej rade nemocnice Piešťany nie je odborník od fachu-zdravotníctva, ale svojim pracovným povolaním bol v tomto prípade pracovník od “umenia” hudobný RAPER…
  https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/

 • Konkrétne údaje o kvalite života v Slovenskej republike.

  Kvalita života viazaná na zdravie je kategória, ktorá lepšie odráža zdravotnú situáciu a ekonomický rozmer zdravia, než len priemerná dĺžka dožitia. Štruktúrny indikátor Healthy Life Years (HLY) udáva očakávanú doba dožitia bez zdravotného obmedzenia. Priemerná dĺžka života v Európskej únii je u žien 83,6 roka a u mužov 78,1 roka. Podľa indexu HLY sa v krajinách Európskej únie ženy dožívajú v plnom zdraví 61,8 roka a muži 61,4 roka.
  Na Slovensku je priemerná dĺžka života podľa aktuálnych dát Eurostatu u žien 80,5 roka a u mužov 73,3 roka. V indexe HLY sme však na predposlednom mieste v EÚ u mužov 55,5 roka (horšie je Lotyšsko) a poslednom mieste u žien s 54,6 roka v plnom zdraví.
  Dĺžka života v dobrom zdraví je dôležitejšia ako celková dĺžka života. Cieľom zdravotnej politiky v Európskej únii je zvýšiť v najbližších rokoch práve dĺžku dožitia v dobrom zdraví o dva roky a zaviazala sa k tomu aj naša krajina ako jedna z členských krajín EÚ.
  Pritom predlžovanie dĺžky života bez primeranej kvality života je kontraproduktívne zo zdravotného aj z ekonomického hľadiska. Pacienti, ktorí sú chorí, nie sú iba záťažou pre zdravotnícky systém, ale sú menej produktívni, častejšie prechádzajú na čiastočný alebo úplný invalidný dôchodok a prestávajú byť ekonomicky produktívny.
  O týchto údajoch naši sociálni inžinieri a “analytici” mlčia a upozorňujú len na riziká zvyšujúcej sa dĺžky dožitia obyvateľov. Čo z toho, že občania žijú dlhšie ak majú závažné zdravotné problémy a množstvo civilizačných chorôb? Ak má byť výsledkom nášho zdravotníckeho systému zdravotný stav obyvateľstva nad 50 rokov tak potom aj tie prostriedky ktoré sú smerované do zdravotníckeho systému nekončia efektívne t.j. neodrážajú sa v zdravotnom stave obyvateľov ale podľa môjho názoru sú využívané neefektívne aj v prospech pijavíc prisatých na naše zdravotníctvo. Aký je rozdiel medzi človekom, ktorý pripraví o život alebo zdravie jednotlivca a organizovanou mafiou, ktorá beztrestne pripraví o život alebo zdravie desaťtisíce obyvateľov SR? Nech si každý dá svoju odpoveď. Ja si myslím ako laik, že to hraničí s genocídou nášho obyvateľstva. Ale “lepších” a “slušnejších” ľudí trápi LGBT,fiktívna ruská hrozba a možno ešte kto s kým a kedy.

 • Ku príspevku Lubomir Duben napísal: 19. júla 2018 o 13:50, k Výsluhovému zabezpečeniu v Českej republike.
  Výsluhové zabezpečenie v Českej republike sa odvíja od 15 rokov služobného pomeru tak, ako to bolo v Slovenskom výsluhovom sociálnom zabezpečení pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z. pred 1. májom 2013.Slovenské výsluhové zabezpečenie pred 1. májom 2013 malo lepšie stanovené navŕšovanie percent výsluhy.
  Hlavný rozdiel medzi výsluhovým zabezpečením v Českej republike a na Slovensku je viditeľný na prvý pohľad.Na Slovensku:
  Zákon č. 328/2002 Z.z.
  § 38
  (1) Policajt a profesionálny vojak, ktorému sa skončil služobný pomer, má nárok na výsluhový dôchodok, ak služobný pomer trval najmenej 25 rokov
  § 39
  Výsluhový dôchodok policajta alebo profesionálneho vojaka je za 25 rokov trvania služobného pomeru 37,5 % základu zisteného podľa § 60… percentá výšky výsluhového dôchodku sa navyšujú postupne až za ďalšie roky služby.
  To isté pri § 143 aa písm. k)
  Policajt alebo profesionálny vojak, ktorého služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 30. Apríli 2013, má nárok na výsluhový dôchodok, ak jeho služobný pomer trval:
  § 143 aa písm. k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov.
  Tu sa § 38 prelína-stotožňuje s § 143 aa písm. k) v počte potrebných odslúžených rokov služobného pomeru pre nárok na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku.
  Jeden modelový príklad z mnohých príkladov z praxe, ktorý reálne môže nastať a aj v budúcnosti nastane.
  Ak niekto odslúži v služobnom pomere silových zložiek a záchranných zborov napr. 24 rokov, prípadne aj menej -- podľa § 38 a 143 aa písm. k), v takomto a podobných prípadoch nedosiahne na priznanie a výplatu výsluhového dôchodku, čiže po ukončení služobného pomeru ostane bez finančných prostriedkov, bez výsluhového sociálneho zabezpečenia.Vo fyzickom veku napr. 45-50-55 rokov, ako minimálne cca. päťdesiatnik sa iba veľmi ťažko uplatní na trhu práce.Snáď u MiV, MiO, prípadne SBS (za minimálnu mzdu)… ale vzhľadom na pokročilý fyzický vek, iba ťažko môže začať novú civilnú pracovnú kariéru.Do fyzického veku a výpočtu starobného dôchodku v 62 rokoch a 202 dní (momentálne-a ten sa bude zvyšovať), keďže tejto generácie službukonajúcich príslušníkov silových zložiek a záchranných zborov sa už pracovné kategórie a kategórie funkcií nebudú dotýkať.V podstate takýto bývalý príslušník, ktorý si svoje záväzky (prísahu voči SR /voči vlasti/) splnil, ostane až do starobného dôchodku 10-15 (a viac) rokov bez finančných prostriedkov a odkázaný na milosť-nemilosť svojej životnej situácii-resp. takéto poďakovanie za svoju odvedenú službu vlasti…
  V tomto je z môjho pohľadu vidieť hlavné rozdiely a spravodlivejší systém vo výsluhovom zabezpečení v pomere dnes v SR vo vzťahu k ČR, prípadne vo vzťahu v SR pred novelizáciou zákona č. 328/2002 Z.z a to pred 1. májom 2013, ako som opísal vyššie.

 • Výsluhové zabezpečenie v Českej republike.

  V určitých obdobiach sa objavujú názory na správnosť koncepcie výsluhového zabezpečenia v SR, sú rôzne pohľady na jeho výšku a spôsob výpočtu. Preto je užitočné sa pozrieť aj do zahraničia napr. do ČR.
  Niekoľko faktov z výsluhového zabezpečenia v ČR:

  Bezpečnostné zložky (napr.colníci, hasiči,policajti,ÚZSI a BIS)
  15 r služby 20% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 3% max 50% služobného príjmu
  21-25 r služby nad 21 r za každý rok 2% max 50% služobného príjmu
  26 a viac nad 26 r za každý rok 1% max 50% služobného príjmu

  Armáda ČR
  15 r služby 5% služobného príjmu
  16-20 r služby nad 16 r za každý rok 6,2% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  21-26 r služby nad 21 r za každý rok 2,5% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  27 a viac nad 27 r za každý rok 1% max 55% (letci 60%) služ. príjmu
  Zvýhodnená doba služby sa počíta len pre výšku výsluhového príspevku nie pre nárok.
  Priemerná výška výsl. príspevku je 12.500 CZK a poberá ho cca 16 tis. bývalých vojakov.
  Pozn. Od 1.1.2017 sa prestal zdaňovať výsluhový príspevok.

  Skúste si porovnať svoju pozíciu (výsluhový dôchodok) keby Ste slúžili v Českej republike a dá Vám to určitý argument na hodnotenie výsluhového zabezpečenia v SR.

 • Kauza hasiči.

  Má niekto aktuálne informácie ako sa vyvíja kauza odobratia výsluhových dôchodkov bývalých hasičov? Zatiaľ som natrafil len na článok z marca 2018 viď:
  https://domov.sme.sk/c/20792152/ministerstvo-vnutra-obnovi-vyplacanie-vysluhovych-dochodkov-hasicom.html

 • RE: vova 29.05.2018 09.18
  -súhlasím s Vami a ešte sa vyjadrím a citujem poslednú vetu: “Rok 2018 — “pevnosť” ZV SR, pevne držiac opraty.”
  Nemyslím, že prezident a prezídium držia pevne opraty, naopak, prezidium sa snaží odstaviť členov tak, aby si verchuška žila spokojne a nemala čo riešiť. Typické, diskusia by im v tom bránila. Nielen v štáte, ale aj v dobrovoľných o.z. by moc mala pochádzať od ľudí -- od členov. Tam kde tomu tak je, prináša diskúsiu, témy, postrehy, námety a bezprostredne reflektujú spoločenskú potrebu. Nedajú sa nahradiť sebaneomylnejším názorom prezidenta či členov prezídia, ktorým z neznalosti “riadiť” (pevne držať opraty) sa rozpadá pod rukami “pevnosť”. Nepoučili sa ani po páde neomylného prezidenta že záruku rastu maju v umne vedenej diskusii s členskou základňou. Takto to vedie iba k odchodu členov a klubov a ani dotácie ich nezachránia.

 • ad. Miro Palfi napísal: 29. mája 2018 v 9:10
  Cez aktuálny problém sa ukáže podstata.
  Neodškriepiteľné je, že ZV SR nás / príslušníkov ČSĽA / úspešne previedol cez pohnuté roky a zmenu politického systému a vedúcej úlohy strany. Všetka česť .
  Je rok 2018 a zo ZV SR sa stala “pevnosť” nového poriadku, často pripomínajúcu formy a metódy totalít z pred roka 1989, či rokov Slovenského štátu.
  Uzavretý WEB ZV SR a postup pre vyjadrenie názoru cez predsedu je signifikantný príklad .

  Rok 2018 -- “pevnosť” ZV SR, pevne držiac opraty.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2018/05/nevalorizacia-2012-pred-branou-us/#comment-15101
  Jaroslav Bednařík napísal: 27. mája 2018 o 16:05 /v linku vyššie/.
  Pán Štefan Javorík napísal: “ale zriaďovateľ (vydavateľ) webovej stránky je povinný dodržiavať pri uverejňovaní článkov Tlačový zákon, Autorský zákon, Zákon o reklame a pod. Taktiež zodpovedá, aby sa v článkoch nevyskytovali vulgarizmy, ohováranie, nepodložené argumenty atď. Práve preto, že nie sme “Jsme snad ještě občanské sdružení nebo jen přívěsek MO ?” a na základe minulých skúsenosti, kedy boli zo strany autorov porušované uvedené zákony a zásady, umožňujeme našim členom vkladať na webovú stránku ZV SR svoje príspevky prostredníctvom predsedov jednotlivých klubov. Ak Váš príspevok je v súlade s uvedenými zákonmi a zásadami, nevidím dôvod, prečo by Vám ho Váš predseda neuverejnil na webovej stránke ZV SR. Dúfam, že moje vysvetlenie je pre Vás postačujúce. Želám Vám príjemný deň”.
  .
  Buďme teda pragmatickí.Prečo teda zo starého webu ZV SR bolo vymazaných napr. cez 2500 komentárov ku starobným dôchodkom priznávaným na základe pracovných kategórií a kategórií funkcií.Boli vymazané aj iné témy-články v prospech VD a SD.Kolegovia, ktorí tam poradili svojimi myšlienkami, autorskými článkami a názormi približne 10-12 tisíc kolegom pri žiadaní o tieto starobné dôchodky a ich kladnom vybavení tam nemali svoje autorské práva?Mnohí kolegovia následne aj tu pišúci autorské články a svoje komentáre /po “vyhnaní” z webu ZV SR/ tieto autorské práva aj na predošlom webe ZV SR mali a s nimi aj svoje skúsenosti preniesli na tento web.Nepoznám tlačový zákon, ale web bol konštruovaný tak, že sa mohol dať, resp. web vzal jeden link (napr. článok z novín) do príspevku-komentára.Tiež to neboli linky vulgárne, ale mnoho krát k problematike pomáhajúcej všetkým dôchodcom z bývalých silových aj ďalších zložiek, ktorá sa riešila.Kde bolo pri každom zverejnenom článku uvedené: zdieľaj článok na internete… tak isto, ako to realizujú slovenské televízie, či ostatné média, pričom uvedú: kto prvý priniesol informáciu, prípadne uvedú zdroj, resp. autora… podotýkam v už zverejnených-publikovaných článkoch, či ďalších informáciách.
  Ešte k téme nevalorizácie r. 2012.Občianske združenie ZV SR úlohu riešenia tejto problematiky malo v bode 4.2. svojho Programového zamerania.Zverejneného-publikovaného na svojom webe.Do nového programového zamerania si občianske združenie ZV SR už túto úlohu nedalo.Prečo?…
  Preto je legitímne očakávať, že na základe žiadosti kolegu Štefana Kina / príspevok 25. mája 2018 o 12:10/ mu bude v zastúpení s jeho advokátom z účelového účtu Advokát v správe občianskeho združenia ZV SR uvoľnený potrebný finančný obnos za účelom pokračujúcich súdnych sporov na Ústavnom súde SR a Európskom súde pre ľudské práva.

 • Ospravedlňujem sa za skomoleninu priezviska p. J. Naďa.Až som pozrel spätne príspevok tejto rubriky, od Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa 24. apríla 2017 o 17:18 -- tak správne pracovné zaradenie, meno, priezvisko je: Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia.
  https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html , redaktor rozoberá stratu granátov z muničného skladu. Dal slovo aj “analytikovi” J. Naďovi, ktorý sa vyjadril… atď. Dnešný príspevok je iba na dotvorenie si celkového obrazu o p. “analytikovi”.

 • Pridám ešte jeden príspevok.Netýka sa priamo valorizácie VD, ale je to k VD a analytikom.Pred niekoľkými dňami v jednej z komerčných televízii (JOJ), vo večerných správach bola medializovaná reportáž k OS SR.Okrem iného, od začiatku roka 2018 doteraz, zatiaľ opustilo Armádu SR do civilu 222 vojakov, vrátane dôstojníkov.Boli tam viaceré komentáre-reportáže k tejto problematike.Od kompetentných p. MO SR… až po bezpečnostného analytika p. Nagya.A znova, čo “vyrušilo”, bol záver výstupu p. Nagya v TV v zmysle -- výsluhové dôchodky by bolo najlepšie zrušiť.Padli vyjadrenia p. Ministra obrany SR vzhľadom na slabý záujem o službu v Armáde SR, napr. ohľadom úvahy možného znovuzavedenia povinnej základnej služby, nik sa ale nezamyslel nad tým, že celková nestabilizácia MO SR, prípadne MV SR môže byť zlým nastavením zákona č. 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení a na dosiahnutie VD potrebným postupným predĺžovaním služobného pomeru na dĺžku služobného pomeru až 25 rokov.Viac krát sa o tom písalo-poukazovalo sa na to.Že občas poniektorí analytici pri svojich vystúpeniach v tlači, masmédiách občanov (VD) “vyrušia”, to je nám už dávno známe.Ale nastoľuje sa mi jedna otázka.A to.Koho vlastne poniektorí bezpečnostní analytici (napr. p. Nagy) reprezentujú.Až už p. Nagy nehovorí o VD v minulosti ako o extrémistoch (bolo už od neho medializované v tlači pri stratách vojenskej munície), tak má k výsluhovým dôchodcom nový prístup.A to, že najlepšie by bolo výsluhové dôchodky zrušiť.Neprekvapilo by ma to od civilných analytikov, ale od bezpečnostného analytika, to je teda veľké prekvapenie.To sa snáď nedá ani slušne okomentovať.Veď výsluhové dôchodky poberá “len” 46 tisíc ľudí-bývalých príslušníkov silových zložiek, HaZZ, SIS, NBU, Colníkov a pod., ale o tom, ako aj o celkovej problematike VD by bezpečnostný analytik pán Nagy najskôr musel niečo vedieť.Z jeho mediálnych výstupov a negatívneho masírovania verejnej mienky občanov proti VD v médiách, či v minulosti v tlači -- aspoň mne to tak nepripadá.

 • Diskriminácia bývalých colníkov- výsluhových dôchodcov zo strany Sociálnej poisťovni:
  Ako už bolo viackrát na tejto webovej stránke spomínané, Sociálna poisťovňa odmieta dobrovoľne započítať ako obdobie dôchodkového poistenia dobu pracovnej činnosti colníka (hodnotenú v III.pracovnej kategórii pre výsluhový dôchodok) pre nárok a výšku starobného dôchodku. SP dospela k názoru, že ak doba pracovnej činnosti colníka nebola zaradená do I. (II.) kategórie funkcií, tak nie je možné aplikovať §274 zákona o sociálnom poistení a ani §33 ods.2 Dohovoru č.128. SP odmieta akceptovať skutočnosť, že je nepodstatné či poistenec z osobitného systému má I. (II.) kategóriu funkcií alebo len III.pracovnú kategóriu. Podstatné je, že celková doba poistenia je súčtom poistenia vo všetkých systémoch (osobitný aj všeobecný) za použitia krátenia podľa §33 ods.2 Dohovoru č.128.
  V súčasnosti je už viac desiatok rozhodnutí krajských súdov a aj Najvyššieho súdu SR, ktoré zrušili pôvodné nesprávne rozhodnutia SP. SP v sporoch argumentuje, že rozhodnutia súdov SR sú len právne názory, ktoré neboli zovšeobecnené, pritom jej postup je v rozpore s uvedeným Dohovorom č.128 v spojení s čl.154c) Ústavy SR. SP každý takýto prípad kladne dorieši až po rozhodnutí príslušného súdu čím núti bývalých colníkov ísť do súdneho sporu. Pripomína mi to obdobie do mája 2013, kedy takisto SP akceptovala výhody z I. (II.) kategórií funkcií pre priznanie starobného dôchodku len na základe rozhodnutia súdu.

  Záver:
  Naši kolegovia výsluhoví dôchodcovia -- bývalí colníci, ktorí žiadali priznanie (alebo prepočet starobného dôchodku) obdržali zamietavé stanovisko Sociálnej poisťovne a len tí, ktorí sa obrátili na súd uspeli vo veci.
  Počítam s tým, že až bude mať SP stovky prehratých súdnych sporov s bývalými colníkmi tak sa zamyslí nad zbytočnými výdavkami na súdne trovy a právne zastupovanie a pristúpi na riešenie ako to bolo v roku 2013.

  Autor komentára je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • 305 rokov ako nám popravili Jura Jánošíka, ktorý nebral iba bohatým. Zbojníkom bol len pár mesiacov a zapísal sa do histórie, ako sa zapíšu súčasní zbojníci?
  Jánošík sa považuje za najväčšieho slovenského zbojníka, počas jeho života ním nebol a celkom iste nebojoval za sociálnu spravodlivosť.
  Je tak trochu záhadou, prečo sa práve major Juraj Jánošík stal národným hrdinom a symbolom slovenského zbojníka. Nezabúdajme, že minister obrany František Kašický v roku 2008 pri odchode z funkcie oznámil, že zbojníckeho kapitána a idol premiéra Roberta Fica povýšil do hodnosti majora in memoriam.
  Jánošíkova legenda mnohonásobne prerástla historickú realitu a v slovenskom, ale aj v poľskom povedomí ju úplne zatlačila do pozadia. Jánošík vlastne zbíjal veľmi krátko v porovnaní s dnešnými vyvolenými poskytujúcimi blahobyt a istoty. Od jesene 1711 do marca 1713, nás zbíjajú dnešní zbojníci už 25 rokov, a furt sme tu.
  PS:
  Pre komentáre nižšie. Neverte všetkému čo dostanete cez mail a ešte s poznámkou: POSLI TO DALEJ. Ak by na Odvodovom bónuse bolo všetko špatné, tak by Richter za pomoci Mihala tento postupne nezavádzal. Asi tak. Nešírme pamäti akejsi pracovníčky ministerstva kultúry ktorá je zato platená aby tak balamutila ako píše. Všetko sa utrasie bez zavádzania. Každý má trochu pravdy.
  Už píšem svoj názor, nakoľko som prispel na web.
  Štefan Chovanec

 • Pamflet k Odvodovému bonusu
  08. 06. 2016 | Archív článkov, Iné texty, Vybrané správy
  Bývalá štátna tajomníčka Emília Kršíková napísala strašidelnú zmesku nezmyslov k Odvodovému bonusu. Môj prvotný plán bol nereagovať, no dostal som už niekoľko mailov, či o tom viem a čo na to hovorím. Hovorím, že ešte nikdy som nevidel toľko poprekrúcaných …
  alebo z kontextu vytrhnutých faktov. Neviem posúdiť, či to pani Kršíková spravila naschvál alebo len nepochopila koncept Odvodového bonusu, to však ani nie je podstatné. Moje pripomienky som zapracoval priamo do jej pamfletu, ktorý nájdete buď na stiahnutie tu: Emília Kršíková napísala strašidelnú zmesku nezmyslov k Odvodovému bonusu alebo jednoducho čítajte ďalej.
  JUDr. Emília Kršíková: Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi.
  Pozorne prečítaj a pošli to ďalej – aj s prílohami článkov z novín. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí. Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“.
  Ďalšími krokmi majú byť:
   platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa.
  Richard Sulík: Odvody bude naďalej odvádzať zamestnávateľ, ale v mene zamestnanca (tak, ako dnes odvádza zamestnávateľ odvody zamestnanca). Rozdiel je v tom, že mzda zamestnanca sa zvýši o dnešné odvody zamestnávateľa (na takzvanú superhrubú mzdu) a všetky odvody budú už len ako odvody zamestnanca.
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>
   zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie,
  Richard Sulík: Práve, že sociálne a zdravotné poistenie ostane aj v systéme Odvodového bonusu. Zdobrovoľní sa len poistenie proti nezamestnanosti a pre prípad práceneschopnosti (PN).
  ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude:
   neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva;
   následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov.
  Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok:
   Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok:
  Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur!
  Richard Sulík: Hrubé zavádzanie. Odvodový bonus garantuje síce každému životné minimum, no práve v prípade dôchodcov ráta aj s takzvanou vyrovnávacou dávkou, aby žiaden dôchodca nemal po zavedení Odvodového bonusu nižší dôchodok.
  Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky,
  Richard Sulík: Opäť hrubé zavádzanie. Odvodový bonus pozná základnú štátnu dávku (životné minimum pre každého) a tiež mimoriadne štátne dávky pre prípad materskej, osamelej matky, invalidity a pod. Práve rodiča s malými deťmi a matka na materskej si výrazne prilepšia.
  sirotské dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.).
  Richard Sulík: Ani toto tvrdenie nie je pravdivé. Odvodový bonus ráta s posilnením druhého piliera a najmä s výrazným poklesom odvodov, čo vytvorí priestor na individuálne dôchodkové zabezpečenie. Úrazové poistenie ostane ako povinnosť zamestnávateľa.
  Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať.
  Richard Sulík: Niekoľko krát sme robili podrobné prepočty k Odvodovému bonusu. Práve, že po zavedení Odvodového bonusu bude vyplácanie dôchodkov lepšie zabezpečené ako dnes.
  (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém, že si mali šetriť po celý život).
  Richard Sulík: Tu, žiaľ, pani Kršíková vyslovene klame, toto som nepovedal. Invalidi budú maž na nárok na mimoriadnu štátnu dávku vo výške až štvornásobku životného minima v závislosti od miery postihnutia.
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>
  Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať ľudí, aby sa komerčne poistili- budú im spievať ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí.
  V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia
  Richard Sulík: Odvodový bonus neruší zdravotné poistenie, naopak základnú zdravotnú starostlivosť garantuje každému občanovi. Ruší sa len minimálny zdravotný odvod.
  znamenať zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý mesiac odvádzame).
  Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa ja pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc).
  Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia. No aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad.
  POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežní ľudia liečiť!
  Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska.
  Kto neverí, nech si preštuduje Sulíkove knihy o odvodovom bonuse; pozor: treba ich však čítať v kontexte na súčasný systém sociálneho zabezpečenia a systém zdravotnej starostlivosti.
  Priatelia, skúste si položiť otázky:
   Máte toľko peňazí, by ste si z nich dokázali zabezpečiť prostriedky na dožitie v starobe, chorobe a v prípadnej strate zamestnania? A ak máte dosť našetrené, ste si istí, akú skutočnú hodnotu budú mať tieto úspory o 5-15-20 rokov pri súčasných turbulenciách na svetových finančných trhoch, ktoré ako predpovedajú odborníci budú najmenej 20 rokov permanentné?
   Máte toľko peňazí, aby ste si v prípade vážnej choroby alebo operácie mohli zaplatiť finančne náročné liečby či medicínske zákroky? Viete vôbec, koľko taká liečba stojí, že to môže byť rádovo niekoľko miliónov korún?
   Nemá tento scenár nezodpovedného šialenca znaky genocídy tentokrát už nielen najslabších sociálnych vrstiev, ale aj strednej vrstvy??
  S pozdravom 
JUDr. Emília Kršíková
  Nezabudni pozrieť video na tejto stránke >>
  Druhé vydanie knihy „Odvodový bonus“ je vypredané. Knihu si však môžete stiahnuť bezplatne vo formáte PDF. Pre stiahnutie kliknite na ikonku PDF.

  Pre informácie o výhodách Odvodového bonusu pokračujte v čítaní >>

 • Vážení, naše hviezdne sociálne perspektívy, ktoré si môžete prečítať v prílohe.
  Postsulikovské sociálne perspektívy
  Napísala JUDr. Emília Kršíková Ako možno držať ľudí na uzde alebo Sulíkové (Miklošove a niektorých iných) snahy o zavedenie amerických modelov manipulovania s ľudmi. Je dôležité, aby sa o tomto superpodvode a superožobračení na národe dozvedelo čo najviac ľudí. Superhrubá mzda je len prvý krok Sulíkovho „scenára“. Ďalšími krokmi majú byť: – platenie odvodov samotnými zamestnancami (teda už nie cez mzdovú učtáreň zamestnávateľa. – zdobrovoľnenie platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie, ktorého dôsledkom (a to je viac ako isté) bude: > neplatenie odvodov väčšiny aktívneho obyvateľstva; > následkom toho sa absolútne zrúti systém sociálneho poistenia, pretože do Sociálnej poisťovne nebude plynúť dostatok peňazí potrebných na každomesačné vyplácanie dôchodkov. > Štát ale garantuje solventnosť Sociálnej poisťovne, takže by to mal dorovnať. Pri tak vysokom výpadku odvodov však štátna kasa by na to nemala – ak by dorovnala takýto vysoký deficit, zrútili by sa absolútne štátne financie, čo by viedlo k štátnemu bankrotu; preto má Sulík vymyslený ďalší krok: > Zrušenie sociálneho poistenia ako štátom garantovaného systému sociálneho zabezpečenia. Keďže Ústava SR garantuje občanom sociálne zabezpečenie v chorobe a starobe, vymysleli Sulíkovci ďalší „geniálny“ krok: Namiesto dôchodku bude dostávať každý občan SR – bez ohľadu na výšku príjmov- tzv. „odvodový bonus“ , čo je v podstate štátna sociálna dávka v sume 113 eur! Spolu so zavedením odvodového bonusu však zruší všetky štátne sociálne dávky (napr. prídavky na deti, materské dávky, sirotské dôchodky, príspevky na bývanie, podporu v hmotnej núdzi, ) ale aj všetky druhy plnení , ktoré teraz vypláca sociálna poisťovňa (starobné, výsluhové, invalidné, sirotské a vdovské dôchodky, podporu v nezamestnanosti, úrazovú rentu a pod.). Ak sa utešujete, že vy už dostávate starobný, výsluhový dôchodok a vás sa to netýka, ste na omyle: ak nebude každý mesiac plynúť dostatok finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne (odvody), nebude z čoho dôchodky vyplácať. (Keď s týmito nápadmi prišiel Sulík v roku 2006 na MPSVR, kde som vtedy bola štátnou tajomníčkou, pýtala som sa ho, ako chce riešiť sociálne zabezpečenie ľudí, ktorí nemôžu pracovať (starí, invalidi, chorí, nezamestnaní, deti). arogantne odvetil, že to už nie je jeho problém, že si mali šetriť po celý život). Následne budú finanční žraloci (súkromné komerčné poisťovne) lákať ľudí, aby sa komerčne poistili budú im spievať ľúbivé šlágre o švajčiarskych dôchodkoch a podobné nezmysly. V skutočnosti pôjde len o dobre premyslený obchod finančníkov založený na pyramídovej hre. No „blbý a dôverčivý“ národ im na to zaiste naletí. V zdravotníctve bude zrušenie povinného zdravotného poistenia znamenať zastavenie financovania nemocníc, polikliník a iných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti terajšími zdravotnými poisťovňami (tieto okamžite zmenia svoje produkty a budú ponúkať komerčné zdravotné poistenia v skutočnosti už aj sú komerčnými poisťovňami, aj keď prevažne hospodária s verejnými zdrojmi, t. j. s tým, čo im každý mesiac odvádzame). Následnú neschopnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prežiť enormné zadlženie znamená ich okamžitú exekúciu a predaj do súkromných rúk opäť finančných žralokov typu Penta (preto sa aj pripravuje premena verejných nemocníc na obchodné spoločnosti, aby sa otvorila cesta k exekúciám už aj dnes zadlžených nemocníc). Všetky tieto kroky znamenajú absolútny krach verejného zdravotníctva hneď na začiatku, čo povedie k urýchleniu privatizácie zvyšku zdravotníckych zariadení a k zavedeniu úplného hradenia celej zdravotnej starostlivosti. Následne začnú tí istí finanční žraloci lákať ľudí na súkromné komerčné zdravotné poistenie – ale POZOR: poistia výlučne mladých a zdravých ľudí – ľudí 50+ a tých, ktorí už majú nejakú chorobu vôbec nepoistia. no aj tí šťastlivci, ktorých poistili, sa nevyhnú sklamaniu, ak ochorejú chorobou, ktorá vyžaduje nákladnú liečbu, pretože ani komerčná poisťovňa im celú liečbu neuhradí – bude mať svoje vnútorné dokumenty o limitoch úhrad. POZNÁMKA: už dnes sa finanční žraloci prostredníctvom nastrčených ľudí v zdravotných poisťovniach a na Ministerstve zdravotníctva, ale aj u niektorých zriaďovateľov (najmä VÚC) usilujú dostať nemocnice do krachu tým, že im nedávajú dosť financií ; je to preto, aby tieto po transformácii na akciové (čiže obchodné ) spoločnosti išli urýchlene do krachu a aby ich potom PENTA a podobní žraloci čo najlacnejšie skúpili. Následne zrušia „nelukratívne“ oddelenia a zavedú vysoké platby za liečbu (pozor: nielen za lieky, ale aj za vyšetrenie a ošetrenie) bez toho, aby riešili problém, kde a hlavne za čo sa budú bežn&iacut e; ľudia liečiť! > Suma sumárum: len naozaj bohatí – miliardári (zlodeji, ktorí rozkradli tento štát a špekulanti) budú mať na platenie liečby. Avšak tí nebudú potrebovať naše kliniky – pôjdu za svoje peniaze do Švajčiarska. > Kto neverí, nech si preštuduje Sulíko
  Kto je Richard Sulík?
  Ďalšie hriechy Richarda Sulíka
  Richard Sulík o sebe rád hovorí, že síce nie je fešák, ale hrá fér. Nie je to pravda. Práve naopak, celá jeho politická kariéra je posiata škvrnami káuz, podozrení a nefér ťahov. Uvádzame stručný prehľad hriechov predsedu SaS Richarda Sulíka.

  Lúpež za 3 milióny eur
  Richard Sulík pomohol svojej firme FaxCopy získať za babku lukratívne pozemky v Bratislave, na ktorých neskôr zarobil 86,6 miliónov korún, čo je 2,74 milióna eur. V roku 2005 bol Sulík riaditeľom bratislavskej mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Zároveň bol hlavným akcionárom FaxCopy. OLO zorganizovala predaj svojich pozemkov v mestskej časti Vajnory s rozlohou 17 tisíc m2. Tieto pozemky kúpila Sulíkova firma od OLO za 44,2 milióna korún. Lepšie povedané, riaditeľ OLO Sulík ich predal akcionárovi FaxCopy Sulíkovi, ktorý ich obratom predal s takmer 100-percentným ziskom. Čo iné, ako takéto konanie, je zneužitím právomocí verejného činiteľa, klientelizmus a korupcia? Z moci úradnej predávať sebe samému pozemky vo verejnom vlastníctve nie je ani liberálne, ani fér. Richard Sulík okradol Bratislavčanov o takmer 3 milióny eur!
  Kauza OLO pokračuje: 500 tisíc do vrecka
  Keď Richard Sulík končil vo funkcii riaditeľa mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), sám sebe priklepol odmenu vo výške pol milióna korún. V roku 2006 napísal riaditeľ OLO Sulík List vedúcej personálneho a mzdového oddelenia firmy, aby mu vyplatila ako odmenu päťnásobok jeho mesačnej mzdy. Keďže Sulík zarábal kráľovských 100 tisíc korún, jeho odmena činila rovných 500 tisíc korún, teda 16 597 eur. Liberál, ktorý hlása zásadu slobodného trhu, si z verejných zdrojov uchmatol nielen 3 milióny eur za pozemky z mestského podniku, ešte si k tomu nadelil kráľovský zlatý padák. Keď sa takto doja mestské podniky, je ľahké byť liberálom a poúčať ľudí o sile neviditeľnej ruky trhu. Najmä ak tá Sulíkova ruka vie, ako vytiahnuť peniaze z našej spoločnej kasy.
  Ďalšia dojná krava: Košická tepláreň
  Z nemorálneho konania predsedu SaS Richarda Sulíka si zobral príklad jeho nominant na funkciu riaditeľa Košickej teplárne Ivan Zich. Jeho zlatý padák činil 90 tisíc eur. SaS bola vo vláde Ivety Radičovej a, samozrejme, posúvala svojim kádrom trafiky v štátnych podnikoch. V roku 2011 vyšlo najavo, že Sulíkov nominant Ivan Zich pôsobil v Košickej teplárni len štyri mesiace, avšak keď sa z funkcie porúčal, lebo sa vracal do svojej súkromnej firmy, zobral si od štátu spomínaných 90 tisíc eur, pričom jeho mesačný plat dosahoval 13 tisíc eur. Ako sa ukazuje, liberalizmus Richarda Sulíka a jeho priateľov sa zakladá na slobode bezohľadne dojiť verejné zdroje.
  Do tretice dojná krava: Zvolenská teplárenská
  Juraj Králik bol šéfom Žilinskej teplárenskej, pretože si ho do tejto funkcie počas prvej Ficovej vlády presadil predseda SNS Ján Slota, ktorého Richard Sulík pre jeho korupčné správanie volal Johny Cash. Keď sa SaS po nástupe Radičovej vlády zmocnila vplyvu nad energetikou, presunula Juraja Králika o dve doliny južnejšie a spravila z neho riaditeľa Zvolenskej teplárenskej. Richardovi Sulíkovi evidentne prekážalo iba to, že kradol Ján Slota a jeho nominanti, nie samotný fakt, že dochádzalo k lúpežiam na štátnom majetku. Inak by nemohol Slotovho nominanta urobiť šéfom teplárne vo Zvolene. Juraj Králik mal pritom poriadne za ušami. V roku 2008 predal emisné povolenky na 60-tisíc ton „teplého vzduchu“ o takmer 800 tisíc eur menej, ako boli v tom čase trhové ceny. Sulíkov nominant nám opäť predviedol, ako vyzerá liberalizmus, sloboda a solidarity SaS v praxi.
  Richard Sulík a česká mafia
  Marián Kočner nebol prvý mafián, s ktorým sa predseda SaS zbratal. Prvé skúsenosti získal v Českej republike, kde pôsobil v rokoch 2006 – 2007 ako poradca ministra financií Vlastimila Tlustého. Vlastimil Tlustý bol členom Komunistickej strany Československa, čo liberálovi Sulíkovi zjavne neprekážalo. To by nebolo najhoršie. Z policajného odpočúvania totiž vyplynulo, že Vlastimil Tlustý posluhoval českému kmotrovi, mafiánskemu bossovi Františkovi Mrázkovi. Minister financií Tlustý poskytoval Mrázkovi strategické utajované informácie cez bieleho koňa Igora Šafranka. Richard Sulík túto metódu zdokonalil. Žiadneho sprostredkovateľa nepotreboval. Mafiánovi Kočnerovi chodil donášať do jeho honosnej vily na bratislavskej Kolibe osobne.
  Lietadlom na večeru s oligarchom
  Ján Sabol bol mecenášom Sulíkovej SaS. Pred voľbami v roku 2010 do nej vrazil niekoľko miliónov eur a nerobil to preto, lebo bol presvedčený liberál. Sabol je oligarcha, ktorý bohatol na privatizácii už počas Mečiarovo bezuzdného rabovania v 90. rokoch minulého storočia. Ján Sabol nebol jediný mecenáš SaS. Bol medzi nimi aj zakladateľ a partner investičnej skupiny Penta Jozef Špirko, od ktorého Richard Sulík prevzal v igelitke 5 miliónov v hotovosti. Bez zmluvy a vystavenia príjmového účtovného dokladu. Keď sa stal Richard Sulík predsedom parlamentu, jeho hlavný mecenáš Ján Sabol ho pozval do Salzburgu na jahňacinu. Dňa 28. júla 2010 leteli na túto rozšafnú párty súkromným lietadlom iného oligarchu – mečiarovského privatizéra a akcionára Smeru Vladimíra Poóra. Keď celá kauza praskla, Sulík až dodatočne predložil antedatovanú potvrdenku, že si let na večeru zaplatil sám. V skutočnosti celé lietadlo, ako aj konzumáciu jahňaciny a vyberaných vín v Salzburgu platil oligarcha a mecenáš SaS Ján Sabol.
  Pokus o podvod: Liberálny dom
  Poslanci dostávajú zo štátneho rozpočtu na prenájom kancelárií v regiónoch okolo 900 eur mesačne. Richard Sulík a ďalších 15 členov liberálneho výkvetu SaS sa rozhodlo, že bude na peniazoch z našich daní zarábať. Presne 3. augusta 2010 si 16 členovia SaS na čele s Richardom Sulíkom založili firmu Liberálny dom, s. r. o., s cieľom prenajímať nehnuteľnosti. Najväčší podiel vo firme má predseda Sulík. Strana oznámila, že táto spoločnosť kúpi dom na Priemyselnej ulici v Bratislave a bude v nej prenajímať kancelárie poslancom NR SR za SaS. Richard Sulík a jeho partia teda plánovali splatiť kúpu domu za štátne peniaze a potom z našich daní vytvárať aj zisk. Naozaj, veľmi liberálny prístup k podnikaniu a tvorbe zisku. Sulíkov plán nevyšiel len preto, lebo do celého procesu vstúpila premiéra Iveta Radičová, ktorá autoritatívne vyhlásila: „Ide o úplný nonsens, aby zákonodarcovia používali peniaze daňových poplatníkov na financovanie kancelárií v dome, ktorý im patrí.“ Sulík napokon síce ustúpil, poslanci si uňho kancelárie neprenajali. SaS dom za 1,25 milióna eur napokon aj tak kúpila, pričom na zaplatenie časti ceny použila aj príspevok zo štátneho rozpočtu za voľby. Tieto peniaze, na ktoré sa Sulíkovi zložili občania svojimi daňami, mali byť použité na činnosť strany, nie na nákup nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je súkromný firma 16 členov SaS.
  Jozef Mihál uprednostnil milenku pred rodinou
  Jozef Mihál opustil manželku a tri deti, lebo si na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny našiel milenku. Priviedol ju do druhého stavu a za odmenu ju povýšil na riaditeľku odboru. Takto si liberáli Richarda Sulíka predstavujú kariérny rast v štátnej správe.

  Sanela Poturáková nastúpila na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2009, keď na ňom kraľovala Viera Tomanová zo Smeru. V roku 2010, keď nastúpila vláda Ivety Radičovej, pani Tomanovú na ministerstve vystriedal popredný člen SaS, Sulíkov odborný poradca pre veci daňovej optimalizácie, Jozef Mihál.
  Príchod na ministerstvo znamenal zásadnú zmenu v jeho živote. Mihál sa zamiloval do 30-ročnej Sanely, ona jeho city opätovala. Rozvinul sa medzi nimi búrlivý ľúbostný vzťah, plodom ktorého bol nový život pod srdcom mladej úradníčky ministerstva práce, sociálnych vecí. A rodiny.
  Mihálova rodina sa v dôsledku týchto udalostí rozpadla. Opustil manželku a tri deti. Rodinu v kampani 2010 používal ako predvolebný transparent. Voľby roku 2012 už trávil po boku Sanely Poturákovej. Tá mu v septembri 2012 povila synčeka.
  Pán Mihál sa pred vstupom do politiky živil tým, že radil podnikateľom a fyzickým osobám, ako sa vyhnúť plateniu daní. Ako politik zase volal po platobnej disciplíne v oblasti daní a spolu s predsedom SaS Richardom Sulíkom hlásal novú politickú kultúru. Akiste tým mal na mysli skoncovanie s protekciami pri kariérnom postupe v štátnej správe. V tej mala podľa SaS dominovať odbornosť a kompetentnosť.
  Ktovie, akú mimoriadnu odbornosť mala Mihálova milenka a neskôr matka jeho dieťaťa, keď z radovej úradníčky Sanely Poturákovej urobil 1. mája 2011 riaditeľku odboru zahraničných vzťahov a protokolu. V auguste toho istého roku dokonca rozhodol o tom, že odbor jeho milenky bude v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. Samozrejme, menovaniu Poturákovej nepredchádzalo žiadne výberové konanie.
  Ak teda medzi previerky odpornej spôsobilosti nepočítame chvíle strávené pri plodení štvrtého potomka Jozefa Mihála.

  ĎALŠIE KAUZY PÁNA SULÍKA

  SULÍK VYDLÁŽDIL CESTU K MOCI FICOVI

  SULÍK SI CHODIL PO RADY K MAFIÁNOVI KOČNEROVI

  SULÍK PODPORUJE DROGOVÚ ZÁVISLOSŤ NAŠICH DETÍ

  Ale je aj hrdina:
  Vplyvný britský denník The Telegraph prirovnal zablokovanie rozšírenia eurovalu Slovenskom k boji Dávida s Goliášom. Podľa komentátorky Louisy Armitstead sa európski lídri neobávajú len rozdielu vo veľkosti, ale najmä toho, že na strane slovenského rebela je pravda. Noviny čitateľom vysvetľujú, že Richard Sulík nie je nacionalista, ale hrdina všetkých nespokojných Európanov. Ak tomu pripájajú časť Sulíkových argumentov, ktoré prezentoval v nedávnom on-line rozhovore pre nemecký denník Spiegel.
  november 2011
  Pozn: za toto hrdinstvo (ktoré neprinieslo nič) sme zaplatili veľkú cenu….

 • Návrhy Strany slobody a solidarity:

  Koncom januára 2018 predstavila SAS materiál Bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Dá sa nájsť jednoducho na internete. Rieši najmä bezpečnosť, obranu a súdnictvo.
  Z hľadiska mojej problematiky sociálne zabezpečenie odporúčam sa zoznámiť s nasledovnými časťami:

  1.4.8
  Zrušiť osobitný systém a presunúť príslušníkov PZ do normálneho systému platenia odvodov. Ušetrené prostriedky pokryjú 25-28% nárast miezd slúžiacich policajtov. Zmeny sa budú týkať len nových príslušníkov.
  2.4.4
  Zvýšiť mzdy mužstva a zaviesť osobné platy. Zrušiť príplatky a príspevky a zahrnúť ich do platu.
  Zrušiť osobitný systém a presunúť vojakov do normálneho systému platenia odvodov. Ušetrené prostriedky zabezpečia 25-28 % nárast platov. Zmeny by sa týkali len novoprijatých vojakov.
  Zaviesť predčasné dôchodky -- 1-4 roky vopred pre pilotov,chemikov, špeciálne operácie a odmínovači.

  Nech si každý urobí úsudok o navrhovaných opatreniach prípadne aj v kontexte celého materiálu.

 • Predbežná informácia k návrhu novely zákona č.328/2002 Z.z.

  Na slov-lex.sk je od 15.2.2018 zverejnená predbežná informácia k pripravovanej zmene valorizácie výsluhových dôchodkov. Je možné zaslať pripomienky k danej veci.
  Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2018/37

  Autor komentára je konzultant Advokátskej kancelárie JUDr.Július Jánošík v Bratislave.

 • Drahomír je to v jednej veci ako som písal, neuznanie prvých dvoch ročníkov VSOŠ…Jedná sa o tú samú vec pod jednou spisovou značkou na KS Nitra. Tie dátumy nie sú doplňujúce ale dátumy odvolania sa voči rozhodnutiu KS.

 • Prieťahy??
  Nerozumiem presne kolega, odvolal si sa 4x, teda SP vydala 4 vždy iné rozhodnutia, alebo to bolo jedno konanie, ktoré malo 4 pojednávania, prípadne si len dával doplňujúce stanoviská k jednému konaniu.Taktiež ktorý KS to bol, jednoznačne najdlhšie to trvá na KS BA, ja tam mám svoju vec od 19.2.2016 a do dnešného dňa nebolo vytýčené ani jedno pojednávanie.
  Na iných KS to trvá od polroka asi tak do roka ( aspoň čo mám skúsenosť od kolegov)
  Samotný KS BA patrí k najviac pokutovaným súdom za prieťahy v konaní.

 • Prieťahy…???
  SD som žiadal 07. 03. 2013. Sociál. poisťovňa po obštrukciách ho priznala 28. 01. 2014. Voči jej rozhodnutiu som sa odvolal na KS 1. 19. 02. 2014
  2. 11. 06. 2014
  3. 10. 09. 2014
  4. 21. 03. 2017
  Do dnešného dňa nebolo vytýčené nové pojednávanie ohľadom uznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ do I. ( II. ) prac. kategórie.
  Aj toto je vizitka našich úradov a súdnictva.

 • Zmena zákona o služobnom pomere príslušníkov bezpečnostných zborov v Českej republike (policajti, hasiči, colníci a väzenská služba):
  Od 1.1.2018 sa ruší 150 hodín povinných nadčasov bez nároku na odmenu alebo náhradné voľno. Zadarmo budú príslušníci slúžiť nadčasy len v prípade vyhlásenia krízových stavov.
  Zavádza sa aj 6 mesačná skúšobná doba, kedy sa môže obojstranne zrušiť služobný pomer bez udania dôvodu. Po uplynutí skúšobnej doby bude mať príslušník nárok na náborový príspevok vo výške 30-150 tisíc korún (1100-5500E). Súčasťou novely je aj zvýšenie úmrtného z 3 násobku mesačného platu na 12 násobok.

  Od Nového roka sa sprísni kontrola nad tajnými službami, zavádza sa dvojstupňová kontrola.

 • Prevzaté zo stránky http://www.asociaciapolicajtov.sk:
  JUDr. Hristo Gluškov, prezident APVV, 04001 14 december 2017 02:11
  Na rokovaní NR SR 13. 12. 2017 bol opätovne, od roku 2014 už po štvrtýkrát, predložený skupinou opozičných poslancov návrh na tzv. plošné zdanenie VD bývalým príslušníkov ŠtB a ich zložiek o 50 %. Išlo o návrh na novelu zákona o protikomunistickom odboji, ktorého súčasťou je aj návrh na novelu nášho zákona o sociálnom zabezpečení, kde bolo navrhované jedno rázové ocenenie týmto občanom tak, že finančné prostriedky budú použité získaním 50 % zdanením výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠtB a ich zložiek od 1. 4. 2018. Tento návrh bol predložený oveľa precíznejšie ako predošlé a tiež rozšíril okruh osôb týchto bývalých príslušníkov bez ohľadu na dĺžku ich služby v tejto zložke a zaradenej funkcii (napr. aj na pracoviskách pasov a víz) s odôvodnením, že poberajú vysoké dôchodky (600 -700 €) a po zdanení budú mať tieto dávky na úrovni priemerného starobného dôchodku. Aj v tomto, prípade, v tzv. 1. čítaní poslanci tento návrh nepodporili. Hlasovanie: 105 prítomných, za 46, proti 7, zdržalo sa 52 (SMER SD za 1, proti 6, zdržalo sa 30, SNS za 1, proti 1, zdržalo sa 10, MOST – HÍD za 3, proti 0, zdržalo sa 10, SaS za 15, OĽANO za 15, ĽS Naše Slovensko za 1, Sme rodina za 7, poslanci, ktorí nie sú členmi poslaneckých klubov za 3, zdržalo sa 3) a táto skutočnosť mala za následok to, že návrh zákona neprešiel do II. čítania a ďalej sa o ňom nebude rokovať.

 • Na pol roka pokoj?
  Aktuálne.sk dnes (13.12.2017) 19.01
  Návrh opozície neprešiel. Bývalým príslušníkom štátnej bezpečnosti sa výsluhový dôchodok plošne nezdaní. Politickí väzni, ich manželky, manželia alebo vdovy a vdovci nedostanú jednorazový finančný príspevok vo výške tisíc eur. Plénum NR SR totiž nepodporilo novelu zákona o protikomunistickom odboji z dielne opozície.
  Návrh bol podľa predkladateľov koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou by bolo bývalým “eštébákom” dodatočne strhávaných 50 percent z ich výsluhových dôchodkov.
  “Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠTB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali približne na priemernú úroveň starobných dôchodkov v SR,” vysvetlili poslanci.

 • Z rubriky viete, že? som sa dozvedel:
  Od 1.12.2017 si môžu vodiči cestujúci do Rakúska zakúpiť elektronickú diaľničnú známku, digitálna diaľničná známka nemôže byť použitá ihneď po jej zakúpení, ale najskôr po 18 dňoch odo dňa zakúpenia z dôvodu 18 dňovej ochrany spotrebiteľa a možnosti odstúpiť od zmluvy.
  Tak to nám ktorí sa rozhodneme ísť v sobotu na nákupy nie veľmi pomôže, musíme plánovať všetko s takmer mesačným predstihom. Kto by odstupoval od takejto „zmluvy“?
  Čo už, rakúska byrokracia.

 • Ohlasy politikov na návrh OĽaNO na zdanenie niektorých výsluhových dôchodkov:

  (odpovede vďaka iniciatíve kolegu Ing.Eda Kerestesiho).

  Béla Bugár -- Signifikantné je to, že to navrhuje bývalý ŠTBák. Nepodporíme to.
  Martin Glváč -- OĽaNO a Budaj už toho natárali, nepodporíme nezmysly.
  Gábor Gál -- Nebudeme o tom rokovať ani podporovať.
  Béla Bugár -- Po tlačovej besede OĽaNO rokoval poslanecký klub Most-Híd a rokovali aj o tom návrhu a nepodporia ho.

 • Nerozumiem tvorcom novely. Uvedomili si vôbec , ŽE JE 28 ROKOV ” PO “.
  Že sa idú vršiť na starcoch a starenách ?
  Tí čo boli mladší , sa zamestnali a majú nárok na dôchodok zo SP,tým je jedno či im zoberú polovicu alebo nie.
  Prečo som sa nedočítal , že tak urobia aj sudcom a prokurátorom z tej doby ? Bez nich by ŠtB -áci neurobili predsa nič.
  Však je to jedno, je 28 rokov PO.

 • Zmena -- nový návrh novely zákona zákon č. 219/2006Z.z. o protikomunistickom odboji v dopade na ďalšie zákony:
  .

  Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 341/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  1. § 2 sa dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:

  „ac) daňovníkom, ktorý bol príslušníkom bezpečnostných zložiek podľa osobitného predpisu2b) alebo osobou zodpovednou za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky,“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

  „2b) § 2 písm. g) a h) a príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z. a príloha č. 1 k zákonu č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
  2. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhové dôchodky poskytované podľa osobitného predpisu37afc) daňovníkovi podľa § 2 písm. ac).“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 37afc znie:
  „37afc) § 38 až 43 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
  3. V § 8 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa čiarka a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane výsluhového dôchodku daňovníka podľa odseku 1 písm. s),“.
  4. V § 8 ods. 10 prvej vete sa slová „odseku 1 písm. m) a o)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. m), o) a s)“.
  5. V § 9 ods. 2 písm. f) sa za slovo „príspevku“ vkladajú čiarka a slová „výsluhového dôchodku podľa § 8 ods. 1 písm. s)“.
  6. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
  „d) 50 % z príjmov podľa odseku 3 písm. s).“.
  7. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
  „s) výsluhový dôchodok podľa § 8 ods. 1 písm. s).“.
  ———

  Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. zákona č. 281/2015 Z. z. a zákona č. 125/016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
  --
  1. V § 100 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Opakujúce sa dávky výsluhového zabezpečenia, ktorých sa týka potvrdenie vydané podľa osobitného predpisu43a), sa vyplácajú zdanené podľa osobitného predpisu43b) v najbližšom výplatnom termíne nasledujúcom po dni doručenia takéhoto potvrdenia orgánu vyplácajúcemu tieto dávky.“.
  Poznámky pod čiarou k odkazom 43a a 43b znejú:
  „43a) § 8 ods. 1 písm. l) zákona č. 553/2002 Z. z o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. …/2018 Z. z.
  43b) § 8 ods. 1 písm. s), § 43 ods. 1 písm. d) a ods. 3 písm. s) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  2. § 114 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
  „(9) Služobný úrad, služobný orgán, útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia spracovávajú a zasielajú Ústavu pamäti národa údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu49a) každoročne do 31. decembra príslušného kalendárneho roka; ustanovenie odseku 8 sa nepoužije.“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
  „49a) § 19a ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. v znení zákona č. …/2018 Z. z.“.
  3. Za § 143ag sa vkladá § 143ah, ktorý vrátane nadpisu znie:

  㤠143ah
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. marca 2018

  Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa § 114 ods. 9 spracujú a zašlú údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu49a) Ústavu pamäti národa po prvýkrát do 31. mája 2018.“.

  Čl. IV
  Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení zákona č. 110/2003 Z. z., zákona č. 610/2004 Z. z., zákona č. 309/2005 Z. z., zákona č. 219/2006 Z. z., zákona č. 58/2009 Z. z., zákona č. 376/2013 Z. z. a zákona č. 260/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
  „l) vydávať a zasielať orgánom príslušným na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia2aaa) potvrdenie o tom, že ústav disponuje informáciami alebo dokumentmi podľa § 6, v ktorých bola fyzická osoba evidovaná ako príslušník bezpečnostnej zložky uvedenej v § 2 písm. g) a h), prílohe alebo osobitnom predpise2aab) alebo osoba zodpovedná za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky.“.
  㤠19a
  Zasielanie zoznamov príslušníkov bezpečnostných zložiek na účely výsluhového zabezpečenia
  (1) Príslušné orgány na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia8) vypracovávajú a zasielajú ústavu údaje o poberateľoch dávok zo systému sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu8a) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.
  (2) Ústav na základe údajov podľa odseku 1 a dokumentov, ktoré má vo vlastníctve, držbe alebo správe podľa tohto zákona, v rozsahu a na účely podľa § 8 ods. 1 písm. l) vytvára zoznam fyzických osôb, ktoré boli príslušníkmi bezpečnostných zložiek podľa § 2 písm. g) a h), prílohy alebo podľa osobitného predpisu2aab), alebo osobami zodpovednými za činnosť niektorej z týchto zložiek na úrovni Federálneho ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky alebo Ministerstva vnútra českej socialistickej republiky, o ktorých má informácie alebo dokumenty podľa § 6 alebo personálny (kádrový) spis príslušníka bezpečnostnej zložky alebo osobnú evidenčnú kartu príslušníka bezpečnostnej zložky. Ústav priebežne zasiela potvrdenie podľa § 8 ods. 1 písm. l) príslušným orgánom na vyplácanie dávok zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu2aaa) v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a doba trvania služobného zaradenia.“.
  (3) V § 27 ods. 1 sa za slovo „služba“ vkladá slovo „bezodkladne“ a za slovom „správe“ sa vypúšťajú čiarka a slová „do ôsmich mesiacov od účinnosti tohto zákona.“.
  (4) V § 28 ods. 1 sa slová „podľa § 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 1 písm. b)“.
  (5) Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠29a
  Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2018
  (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Slovenská informačná služba zabezpečia splnenie povinností podľa § 27 ods. 1 vo vzťahu k osobám, ktorým sa vyplácajú dávky zo systému výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu8b) do 31. marca 2018.
  (2) Vláda Slovenskej republiky zabezpečí splnenie povinností podľa § 28 ods. 1 vo vzťahu k vláde Českej republiky do 31. marca 2019.“.
  (6) Do zákona sa vkladá príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

  „Príloha k zákonu č. 553/2002 Z. z.

  ZLOŽKY ŠTÁTNEJ BEZPEČNOSTI
  V RÁMCI ZBORU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI A FEDERÁLNEHO MINISTERSTVA VNÚTRA A ICH PREDCHODCOV všetky útvary a zložky od roku 1947 – 1989 vto (cca 7 listov).
  Výška zdanenia (plus-mínus) je uvedená v príspevku nižšie.

 • Nový návrh novely zákona o protikomunistickom odboji:

  Dňa 10.11.2017 predložila skupina poslancov návrh novely zákona o protikomunistickom odboji. Jeho súčasťou je aj novela zákona č.328/2002 Z.z. ako i zákona o daniach z príjmov. Navrhuje 50% plošné zdanenie výsluhových dôchodkov príslušníkov ŠTB (časti ZNV, PS, SS/GŠ) bez rozdielu dĺžky služby v týchto zložkách. Skupina poslancov argumentuje: … poberajú vysoké dôchodky (600-700 €) a po zdanení budú mať dávky okolo priemerného dôchodku.

 • Re na “kinderekonoma”:
  Keby bol VD, resp. SD súci a nie viac menej smiešny aj v súčte, tak určite by som nechodil do roboty už aspoň 3 roky- možno aj viac…ale po výletoch, jak zapadniarskí dedkovia a babky.

 • Ekonóm Michal Páleník: „Máme dôchodcov, ktorí natvrdo zneužívajú sociálny systém“

  V rozhovore pre týždenník PLUS 7 DNÍ s VERONIKOU COSCULLUELA Páleník vysvetľuje, akým smerom by sa mala sociálna politika uberať a kde by mohli vládne strany, ktoré sa v sociálnej rétorike pretekajú, pridať plyn.

  Je nový sociálny balíček vlády dobrá správa pre ľudí? Komu pomôže? Ekonóm z Inštitútu zamestnanosti -- MICHAL PÁLENÍK (38) hovorí, že štát v balíčkoch napráva veci, ktoré nefungujú a mali by dávno fungovať. Navyše, mnohé opatrenia sú nesystémové.

  “Čo sa týka poberania dôchodkov, myslím, že aj v tomto sme jedna z mála krajín, kde je to bezbreho dovolené. Máme asi 50-tisíc starobných dôchodcov, ktorí majú dôchodok ako drobné prilepšenie k platu, a teda natvrdo zneužívajú sociálny systém. O počte výsluhových dôchodcov, ktorí takto zneužívajú sociálny systém, neviem vôbec nič. Každý dôchodca by mal mať šancu privyrobiť si, ale určite by nemal mať šancu poberať plný plat za zamestnanie a súčasne poberať plný starobný dôchodok”.
  V tomto príspevku som len citoval “ekonóma”

 • Valorizácia dôchodkov -- chudoba moci parlamentných zástupcov a ich štruktúr .
  Ťahanie za nos a masírovanie verejnej mienky, vždy ako treba, aby sa uplatnil princíp ” najmenšieho zvýšenia” .
  Upozorňujem valorizácie u všetkých dôchodkov. Za všetkých vlád. Pragmaticky by mala valorizácia +- kopírovať dôchodok ” súčastníka “v priamej úmere. Ak murár , či učiteľ, či veliteľ čaty odrobil x rokov a šiel do dôchodku pred x rokmi, jeho dôchodok by mal byť valorizovaný tak, aby kopíroval dôchodok terajšieho murára, učiteľa, veliteľa čaty…..
  Kritéria ” dôchodcovskej inflácie, rastu HDP, inflácie, zásluhovosti a solidarity ” sú len fajky. Najmä, ak sa uplatňujú naopak. A demagógia a zvrátenosť , že nebude na dôchodky, že starneme, že mladí pôjdu do dôchodku v 75 rokoch, že dôchodcovia sú hrobom pre mladých….. Nuž …… skúsenosť zo zločinného komunizmu mám . Ohavný socializmus mi dal prácu, byt, škôlku a vychoval som 3 synov.
  Je ohavné, až zločinecke z Ústavy 1,2,3, skôr 88, ak politickí trpaslíci , ktorí sa menia aj s koncepciami a reformami ako špinavé prádlo vyvolávajú atmosféru, že dôchodcovia sú vinní, paraziti ekonomickej prosperity a prekážkou blahobytu ich detí, ktorí majú neistú prácu , 30-ročné hypotéky. Do tohto sveta nechcú potomstvo, veď musia ” pracovať na dôchodcov” a udržať systém.

 • Súbeh dôchodku a práce z pohľadu Súdneho dvora EÚ
  Súdny dvor posudzoval rumunskú legislatívu,ktorá obmedzuje poberanie dôchodku a zamestnania vo verejnom sektore tak, že poberatelia dôchodkov vo výške presahujúcej výšku priemerného platu, ktorí sú súčasne zamestnaní vo verejnej správe, sú povinní do 15 dní od vzniku tohto súbehu oznámiť svoju voľbu medzi ďalším poberaním dôchodku alebo pokračovaním v pracovnom (služobnom) pomere. Súdny dvor dospel k záveru, že táto úprava nepredstavuje žiadnu diskrimináciu, osobitne nejde ani o podmienku prístupu k zamestnaniu, kritéria výberu alebo podmienky prepúšťania v zmysle Smernice 2000/78/ES. Rumunská úprava teda neodporuje právu EÚ.

  V minulosti sa viedla diskusia (aj na tomto webe) k možnému obmedzeniu súbehu poberania dôchodku a práce vo verejnom sektore. Niektorí z nás zastávali názor o nemožnosti takéhoto riešenia z pohľadu možnej diskriminácie iní zas nie. Vyššie uvedené rozhodnutie Súdneho dvora vyriešilo rôzne pohľady na túto vec. Prípadné obdobné riešenie súbehu dôchodku a práce vo verejnom sektore na Slovensku je teda možné a v súlade s názorom Súdneho dvora EÚ.

 • Ing. Eduard Kereszteši napísal: 4. júla 2017 o 19:01 .. nuž, loptička je teraz na druhej strane hracieho stola a verme, že s ňou budú rozumne nakladať. ..

 • .Som veľmi rád, že predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť je poslanec Anton Hrnko, ktorý ma už v júli 2015 mailom ubezpečil, že pokiaľ bude v parlamente tak:

  ODPOVEĎ p. POSLANCA
  Pán Inžinier,
  ďakujem za Váš podnetný list. Môžete sa spoľahnúť, že SNS bude robiť politiku, ktorá znemožní akékoľvek manipulatívne opatrenia vo vzťahu k občanom SR. Ctili sme si budeme si ctiť príslušníkov ozbrojených zložiek a naša politika bude smerovať k posilneniu ich postavenia, nie k oslabeniu.
  S pozdravom
  A. Hrnko

  A preto s mojej vlastnej iniciatívy som pána Antona Hrnku, teraz už ako poslanca a predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť mailom upozornil na diskriminačný valorizačný mechanizmus ku ktorému pri schvaľovaní mala pripomienky aj GP SR.
  Generálna prokuratúra SR k návrhu zákona č. 328/2002 Z. z uviedla:
  — § 68 valorizácia VD.
  „ Bod 61 je potrebné zmeniť tak, aby poberatelia VD neboli diskriminovaní ani uprednostňovaní v porovnaní s poberateľmi ostatných dôchodkov, teda, aby sa valorizácia ich dôchodkov odvíjala od rovnakého objektívneho kritéria, ako u ostatných dôchodcov, napríklad v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve SR, ako je to v súčasnosti. Niet rozumného dôvodu, založeného na princípoch zásluhovosti a solidarity, na ktorých je založený dôchodkový systém, pre ktorý ba sa mali VD bývalých príslušníkov jednotlivých ozbrojených zložiek odvíjať od vývoja platov v jednotlivých zložkách. Takýto postup je čisto účtovníckou kalkuláciou, vychádzajúcou zo súvahy príjmov a výdavkov na osobitných účtoch rezortov a služby, ktoré vyplácajú dávky sociálneho zabezpečenia policajtom a vojakom“.

 • Už by som nepísal, ale vybral som z článku, prečo ako laikovi sa mi javilo, že v ňom reagujú odborníci: /link je jednoduchší -- ale je to iba možno môj nesprávny názor/.
  “Projekty a detailné spracovanie modernizácie majú byť hotové koncom leta. Šéf rezortu Peter Gajdoš (nom. SNS) chce predstaviť návrh v čo najkratšom možnom čase. „Finalizujeme najdôležitejší dokument, v ktorom sú hlavnými bodmi rozvoj a výstavba Ozbrojených síl,“ vyhlásil. „Predpokladám, že v septembri by som predložil na vládu na schválenie ten najlepší a najefektívnejší variant,“ zdôraznil Gajdoš”.
  Bezpečnostný analytik Jaroslav Naď je pri hodnotení plánov ministerstva obrany zdržanlivý. Kritizuje komunikáciu rezortu smerom k verejnosti a nákupy vojenskej techniky sú podľa neho natoľko drahé, že je potrebné súťaže a obstarávanie detailne zverejňovať. „Občania majú právo vedieť, čo sa s ich peniazmi deje. Zmluvy sa finalizujú potichu a von preniknú iba všeobecné informácie,“ zhodnotil Naď.
  Nadšenie krotí aj Pavol Kárász zo Slovenskej akadémie vied. Peniaze obetované pre armádu totiž môžu chýbať inde. „Treba situáciu zvážiť komplexne, armáda síce vyžaduje modernizáciu, ale verejné zdroje sú obmedzené a je po nich dopyt aj inde, v iných rezortoch. Treba nájsť čo najvhodnejšie riešenie,“ uzavrel”.
  ešte vlastnými slovami:
  p.s. Som asi staromódny:-) ja ani Facebook dokonca nemám.Nejako ho nepotrebujem.Pekný deň prajem.

 • Ku príspevku Pavol Bada napísal: 1. júla 2017 o 9:19 -- Trocha som sa zamyslel nad príspevkom./nemusím mať pravdu/.Rozmýšľal som nad “reklama iným médiám sa nepodporuje”.Prípadne nad autorskými právami a pod.Ono je to všetko dosť zložité, diskutabilné a je to pre odborníkov.Najmä až pri všetkých, prípadne takmer všetkých internetových denníkoch sa píše konkrétny článok zdieľať, zdieľať na Facebook a pod.Neviem podrobnosti o zdieľaní, nakoľko nie som až natoľko odborník -- aj IT.Kto si počas viacerých rokov prečítal pár mojich príspevkov možno si všimol, možno nie, ale snažil som sa linky k internetovým denníkom obmienať, ku ktorým som mal možnosť prístupu, boli publikované -- zverejnené /teda pre verejnosť -- občanov/, bol pri nich uvedený autor, resp. zdroj -- /aby boli pravdivé, prípadne to nebol hoax/ -- tak potom mohlo ísť -- nemuselo ísť o reklamu, podotýkam eventuálnu reklamu, ale určite neplatenú, predpokladám tiež aj linky všetkých rôznych mas-médií z ktorých sa čerpali články aj ďalšími kolegami v minulosti.Najskôr došlo k postupnej zmene v prístupe a komentáre budú musieť byť vlastnými slovami, ako aj Paľo v príspevku píšete.Linky boli k aktuálnym témam /aj tohoto webu (silových-bezpečnostných zložiek)/ -- na poslednom som si dokonca všimol zdroj: MO SR.Ibaže by to bola reklama aj oficiálnym štátnym inštitúciám v konkrétnom prípade Ministersvu obrany SR./to iba ako postreh -- tiež nemusí byť správny/.Ešte by som chcel uviesť dve praktické veci.Prvá.Link je -- bol praktickou vecou, v názve linku je upútavka -- názov článku, čitateľ sa rozhodol či link otvorí a článok v ňom si prečíta, prípadne neprečíta.Podľa prieskumov veľa čitateľov odradí od čítania práve siahodlhý obsah článku, okrem toho dlhý -- obsiahlý článok zaberá veľa miesta na webstránke a článok môže -- nemusí zaujať pozornosť čitateľa.Druhá praktická vec.V PVV je v oblasti sociálna politika proklamovaný zámer vlády SR viac informovať dôchodcov o zmenách v sociálnej oblasti a pod.Vo veľa linkoch internetových denníkov je odkaz na zdroje.Napr. na zdroj MPSVaR, prípadne iné štátne inštitúcie.Tu si nemyslím, že by išlo o reklamu .. to skôr o napĺňanie Programového vyhlásenia Vlády SR.PVV je vo viacerých rubrikách aj na tomto webe /pre informáciu/ -- napr. rubrika Zákon 328/2002 Z.z. /PVV je medzi príspevkami/.
  Ale ako som písal, je to iba môj názor -- zamyslenie sa a pokúsim sa prispôsobiť.Nakoniec, akú formu napĺnania PVV v informovaní občanov -- dôchodcov o prípadných zmenách zvolí vláda SR, resp. oficiálne štátne inštitúcie SR nie je ani tak veľmi náš problém.Ako dôchodcovia by sme mali byť /aspoň podľa mňa/ iba konzumentmi informácií od kompetentných orgánov SR.A je to len ich záležitosť akú formu vyrozumenia občanov -- dôchodcov -- výsluhových dôchodcov zvolia.Programové vyhlásenie vlády SR ich však /štátne orgány SR v povinnosti informovania/ nepustí.:-)

 • pre Milana -- všimol som si, že linky sa v poslednej dobe už viac -- menej nedávajú, ale tento článok v linku je dosť odborný po bezpečnostnej stránke./MO SR/.Tu vydrží dlhšie v dohľade ako na internetovom portály:

 • Miro, daj link na ten popol. Ja mimochodom vyvážam raz týždenne z našej pizzerie ( kde som zamestnaný) do kontajnéra tiež popol z bukového dreva. Tak aspoň sa niečomu na staré kolena hádam ešte priučím. 🙂

 • Až má niekto záujem prečítať si článok /prípadne nemá čas surfovať na weboch -- internetových portáloch a ich diskusných fórach pod článkami/, ktorý dnes pribudol v internetovom denníku Pravda -- pre rýchlejšie a jednoduchšie vyhľadanie -- Pod názvom “Slovenská armáda má vstať z popola”.Autor: Jakub Sudek, Pravda 30.06.2017 07:00./pre záujemcov, čitateľov webu/.Zaujímavé čítanie najmä pre vojskových odborníkov .. ale aj laikov /neodborníkov/, vo vzťahu k obrane /MO SR/ ako takej.

 • pre info. /kto má záujem/ .. čo píšu kolegovia na svojich weboch .. http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html ..

 • .. 17.06.2017, 00:00 /Autor: Marcela Šimková/ .. “Na Slovensku sa dlho nerozprávalo o korupcii,” hovorí Kovařík s tým, že s vývojom demokracie u nás je menej drobnej korupcie a máme omnoho viac snahy bojovať s korupciou vo sfére verejných financií.Viac o výzvach riaditeľa Odboru prevencie korupcie Úradu vlády sa dozviete v rozhovore /zaujímavom vídeu v linku/ šéfredaktorky HN Marcely Šimkovej”.

 • Zaujala ma úvaha na http://doko.blog.sk v článku: Odstránenie súčasného demokratického systému na Slovensku.
  Logická úvaha, bez nadržiavania jednej či druhej strane, ozrejmuje prečo Kotleba získava podporu.

  Cit. z článku: “…. Mňa osobne by veľmi zaujímalo, ktorú z možných obmien demokracie, mal generálny prokurátor na mysli?

  Takže, aký záver sám pre seba urobím ?

  Po prvé, že žiadna strana sama o sebe, nemôže porušovať ústavu. Tú môžu porušovať iba ľudia. A ak ju porušujú, treba ich v súlade s platnými zákonmi aj potrestať. To tiež patrí k demokracii. Po druhé: Ak máme v ústave napísané, že demokratickú formu vlády máme mať v duchu odkazu cyrilo-metodského duchovného dedičstva, potom naša demokracia musí vychádzať z kresťanských zásad, lebo Cyril a Metod doniesli našim predkom predovšetkým Desať Božích prikázaní. Ak sa teda máme držať ústavy doslova, potom treba tiež dodržiavať aj tieto prikázania. Lebo aj to je demokracia. A to kresťanská. …”
  Viac v článku.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2017/05/spomienka-na-98-vyrocie-smrti-m-r-s/#comment-10407
  Súhlasím s predchádzajúcimi komentármi v linku.Vyjadrím ešte svoj názor k úvodnému článku v linku, z ktorého som vybral: “VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA celou činnosťou a programom podporuje tie myšlienky a osobnosti, ktoré bojujú za bezpečnejší svet a spoločnosť bez nebezpečných extrémizmov”. -- plne sa s touto konštatáciou stotožňujem.
  Záverom k nebezpečným extrémizmom: Tiež súhlasím s vyslovenou úvahou v príspevku Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15, ktorá končí vetami: “Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista”. .. koniec citátu.
  Ale čo si myslím ja, čo sme my všetci, ktorí tiež prispievame aj na túto web stránku: sme všetci humánny, teda máme tiež koncovku /istí/, t.j. sme humanitárni -- humanisti.
  A ešte význam slova humánny -- humanitárny
  1. ľudomilný, ľudský, filantropický: h-e snahy, skutky, úsilia;
  humanisatio → humanizácia, humanizovanie, poľuďšťovanie
  humanita → ľudskosť
  humanitárny → ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci ľuďom v núdzi
  humanitas → humanita, ľudskosť
  humaniter → ľudský, z ľudského hľadiska
  humanitný → vzťahujúci sa k literatúre, jazykom a iným vedám, týkajúci sa spoločnosti a človeka, dobročinný, ľudomilný
  humanizmus → ľudskosť; starostlivosť o blaho človeka; európsky umelecko-vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru
  humanus → ľudský
  .
  Takže VD, VD/SD, SD sme podľa môjho názoru takíto -- vyššie uvedení .. (isti) ..

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/428319-za-ukradnute-granaty-budu-padat-hlavy/ .. internetový denník Pravda informoval: /Autor Dominik Hutko, Pravda 02.05.2017 18:28/.
  “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili. Za krádež granátov a protiraketových striel z muničného skladu avizuje minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS) personálne postihy.Minister na včerajšom zasadnutí parlamentného výboru pre ochranu a bezpečnosť informoval poslancov o nových skutočnostiach v prípade krádeže munície z vojenského skladu v Trenčíne – Kubrej. Výbor zasadal za zatvorenými dverami. Ministerstvo podľa Gajdoša ukončilo kontrolu skladu. „Uvedený materiál a všetky podklady som odovzdal orgánom činným v trestnom konaní,“ povedal rezortný šéf. Ďalšie informácie pre pokračujúce vyšetrovanie poskytnúť odmietol. Na výbore sa hovorilo, že rezort plánuje vyvodiť zodpovednosť voči desiatkam ľudí a niektorí funkcionári už nesedia na svojich stoličkách. Ministerstvo obrany pre denník Pravda to nepotvrdilo, ale ani nevyvrátilo. .. “Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. viac v linku.
  .
  K prvému komentáru tejto problematiky /tejto rubriky/ Ing. Ľubomíra Dubeňa zo dňa 24. apríla 2017 o 17:18 .. a konštatácii -- tvrdeniu “analitika” .. “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia”.“Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov)”.
  .
  Podľa článku, ktorý zverejnil denník Pravda sa javí, že pán “analitik” Jaroslav Naď sa v tomto konkrétnom prípade hlboko mýli a minimálne nejde “iba” o NIŽŠIE hodnosti.Zo zverejneného článku vychádza iný záver. “O prácu môžu prísť až desiatky ľudí. Prvých už z funkcií zosadili”.”Podľa bývalého náčelníka generálneho štábu Ľubomíra Bulíka avizované postihy môžu zasiahnuť aj vyššie stupne riadenia a velenia”… .. Takže ako? .. pán “analitik” Naď. …/na riešenie týchto a podobných problémov predsa neexistuje žiadna šablóna/.

 • https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/427952-smisko-pri-trestnom-cine-extremizmu-sa-musi-dokazat-umysel/?utm_source=pravda&utm_medium=hp-box , Autor: Dominik Hutko, Pravda 28.04.2017 11:00
  “Smiško: Pri trestnom čine extrémizmu sa musí dokázať úmysel” .. čo píšu k extrémizmu dnešní kompetentní.
  Zaujalo ma v článku-rozhovore: “Pri trestných činoch extrémizmu sa vyžaduje úmyselné zavinenie, ktoré sa musí páchateľovi dokázať.Viac v linku článku.

 • BEZPEČNOSTNÝM RIZIKOM PRE ŠTÁT JE POLITIK A NIE VOJAK!!! VOJNA JE POKRAČOVANÍM POLITIKY NÁSILNÝMI PROSTRIEDKAMI. POLITIKU NEROBÍ VOJAK ALE POLITIK!!!
  Pán Bránik asi pričasto sleduje televíziu v ktorej okrem reklám je prezentované len násilie, vojny, agresia, faloš, intrigy, podvody, vraždy, hádky atd. atd. Proste nič pozitívne.

 • Netoporme sa priveľmi reakciami na názor bezpečnostného „analytika“ p. Naďa v článku:
  https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html
  dovolím si uviesť vysvetlenie s použitím komentára z TVNOVINY.SK ešte zo 16.2.2017.
  Radovan Bránik: Skutočnou hrozbou pre Slovensko sú frustrovaní bývalí vojaci, hrozia vojenským pučom
  Odborník na extrémizmus tvrdí, že členovia Asociácie slovenských vojakov nielenže vedia používať zbrane, ale aj majú kontakty na armádu a disponujú množstvom informácií, ktoré podliehajú štátnemu tajomstvu.
  Radovan Bránik pri popise extrémistickej scény za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu označil Asociáciu slovenských vojakov. Predseda tohto spolku Jozef Žarnovičan hovorí, že demokracia je mŕtva ideológia a na verejnosti hlása aj možnosť vojenského puču.
  Problematike extrémizmu sa venujete už niekoľko rokov. Koľko organizovaných skupín momentálne evidujete na Slovensku?
  Evidencia je primárne vecou štátnych orgánov, ktoré sa tomu venujú. Úplne definovať počet týchto subjektov je skoro nemožné, keďže mnohé z nich nemajú formálnu štruktúru a nie sú registrované.
  Koľko ľudí sa v nich združuje?
  Ak hovoríme o tvrdom jadre, tak môžeme hovoriť o tisíckach osôb a k tomu sa nabaľujú ešte rôzni sympatizanti.
  Hovoríte, že sa Slovenskí branci umiernili. Kto je teda v súčasnosti najväčším bezpečnostným rizikom?
  Je tam určitá škála. V strede bezpečnostného rizika je napríklad Vzdor Kysuce, ktorý má ambíciu ovplyvňovať moc a dostávať sa do policajných zložiek, alebo do zložiek ozbrojených síl. Ide však o relatívnu malú skupinu ľudí, až na výnimky zvonka bezpečnostného systému.
  V roku 2015 sa však reaktivovala dlhodobo nefunkčná Asociácia slovenských vojakov (ASV). Nebezpečnou ju robí to, že jej jadro z veľkej časti tvorí množstvo profesionálnych vojakov v zálohe. Teda štát ich vzdelal, dal im vojenskú prípravu a dodnes ich platí cez výsluhové dôchodky.
  Na rozdiel od väčšieho apolitického združenia, ktoré rieši hlavne praktické otázky týkajúce sa života vyslúžilcov majú príslušníci ASV vyslovene politické ambície, časť z nich pritom predstavuje skutočný extrém.
  Navyše aj nemalá časť slovenských veteránov sa prikláňa k ruským záujmom a prejavuje obrovský odpor voči NATO a prozápadnej orientácii Slovenska. ASV teda aktuálne patrí na spomínanej škále bezpečnostného rizika na najvyššie priečky
  Zvlášť, keď sa im darí získavať na svoju stranu stále viac nielen vyslúžilcov, ale aj aktívnych príslušníkov Ozbrojených síl SR, pretože vo svojej komunikácii umne miešajú oprávnenú kritiku mnohých nedostatkov a prehmatov súvisiacich s politickými nomináciami počas viacerých vlád s útokmi na samotnú podstatu štátneho zriadenia.

 • Pekný večer prajem,
  pre p. Faltina :
  S tým analytikom / p.Jaroslav Naď/ na začiatku deväťdesiatich rokov Ste slúžiť nemohli, menovaný analytik vtedy mohol mať tak maximálne 15 rokov a pravdepodobne sa vtedy pripravoval na budúce povolanie, usudzujem, že na “analytika” .
  O vojne asi počul len z vyprávania svojho otca alebo deda, ale asi zle počúval, lebo oni o extrémistoch mu určite v súvislosti s vojenčinou nehovorili.
  S pozdravom J.Dodo Horváth

 • K žiadosti Ľuba Dubeňa, z 24.04.2017 o 17:18 hod.:

  “Bolo by dobré aby naši kolegovia (bývalí prislušníci, vojaci)…aby sme vedeli s kým máme tu česť”
  Ja toho Jaroslava tak trochu poznám, skôr z videnia, ako osobne. Slúžili sme totiž začiatkom 90-tých rokov minulého storočia v jednom pluku.Lenže iba krátko. V dobe, keď som ja nastúpil k onomu-dnes už zrušenému útvaru- on odchádzal do misie. Potom som ho už nestretol, len v poslednej dobe ho občas vidávam na TV-obrazovke vyjadrovať sa k podobným veciam, o ktorých tu aktuálne hovoríme. Čiže predpokladám, že je v súčasnosti tiež VD, tak ako aj my a že sa dal na “analýzy”. Asi to lepšie sype ako nám ostatným, čo robíme SBS-károv, domovníkov, rozvozcov, ba aj kamionistov…na staré kolena.
  No, ale vzhľadom k dobe, ktorá odvtedy ubehla -cca 20 rokov snáď aj viac-sa možno aj mýlim a nie je to on, ale len dajaký strýko, kmotor, synovec, alebo dačo podobné, pretože na obrazovke pôsobí dosť zachovalo, ba až mladicky.

 • Tibor Fülöp napísal: 25. apríla 2017 o 18:15 -- súhlas s takou úvahou .. :good:

 • Chlapi, ten “analytik”, je asi taký analytik, jak ja kozmonaut. V mladosti som mal tú česť, stretnuť pár sovietských kozmonautov, aj porozprávať sa s nimi. Ba dokonca, v 70- tých rokoch minulého storočia a na základe ich vplyvu, rád a všeobecného nadšenia tej doby, som si podal príhlášku do konkurzu na akciu “Interkozmos”. Bolo nás asi 200. Vyhráli nakoniec Láďo Remekk a Olda Pelčák. Z nich letel akurát Láďo. Ale veď to vieme. Takže asi tak…s tými analytikmi.

 • Čo vlastne naši mecenáši pokladajú za extrémne…??? Kto je vlastne extrémista…???
  Len taká moja malá úvaha. K tomu akože znalcovi, ktorý tvrdí o ozbrojených silách to čo tvrdí sa račej vyjadrovať nebudem. Dnes je extrémista asi ten čo miluje svoju vlasť za ktorú je ochotný položiť aj svoj život tak ako prisahal. Ja som prisahal vernosť svojej vlasti ale nie inému… Váži si aj iné národnosti v nej žijúce, ktoré Slovensko považujú za svoju vlasť, dodržujú jej zákony a majú v úcte našich velikánov, uznávajú našu kultúru, zvyky, tradície… Dnes je extrémista ten čo nekradne, neohovára, dodržiava zákony…atd.
  Teda aj ja som extrémista. Som veriaci no k svojej viere žiadnu cirkev nepotrebujem. Ja boha nosím v srdci a nie v peňaženke. Som extrémista nakoľko pomáham slabším, nekradne a nebažím po mamone a moci…
  Dnes je normálne a nie extrémne kradnúť, podvádzať, bažiť po moci, ohovárať…ale aj vraždiť a zabíjať. Je normálne diskriminovať určitú skupinu ľudí. Je normálne aby človek musel bojovať za svoje zákonité práva…Je normálne zvýhodňovať príživníkov a asociálov… Je normálne aby v televízii išla reklama za reklamou…Je normálne aby jeden obyčajný film trval aj 200 minút. Je normálne nedodržiavať zákony a normy spolužitia. Dnes je normálne nepoznať a prekrucovať históriu podľa toho aký režim je pri moci a čomu vyhovuje. Je normálne symboly a zvyky starých Slovanov ale aj iných označovať za extrémne ba dokonca fašistické nakoľko ich nejaký režim či ľudia (skutočný extrémisti) prevzali a prisvojili. Čo na tom, že tie symboly ale aj zvyky majú aj tisíce rokov….atd.
  Prepáčte za moju úvahu ale tak to cítim ja a uráža ma to keď ma nazývajú extrémistom…Je toho o veľa viac len nechcem to veľmi rozmazávať lebo to sem veľmi nepatrí. Naštval ma ten znalec armády čo ani nevie čo je alebo kto je extrémista.

 • Až je pravda, čo je napísané v článku zo Sme -- v príspevku Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 a to analytika a navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu), že sa jedná v číslach o 10 percent nižších hodností, tak je to o to viac zarážajúcejšie, aj urážajúce, /nižšie hodnosti a ich držiteľov/ že silové zložky + VD majú spolu okolo 80 tisíc ľudí a s rodinami spolu o to viac.MV SR cca. 23 tisíc + MO SR cca. 17 tisíc + VD cca. 40 tisíc a z toho cca. 10% by bolo pár tisíc extrémistov?, resp. podporovateľov extrémizmu?Potom ale neviem, či stačí varovný prst pre silové zložky, že to došlo až do tohoto stavu.Len, skôr bude pravda to, že vždy pri všetkom čo sa nepodari-nepodarilo, tak najväčšiu vinu niesli obyčajní ľudia, teda aj “extrémistami” sú v tomto prípade už “anylytikom” uvedené nižšie hodnosti.A to je “analytik”, ktorého občasné výstupy sú prezentované aj v televízii.Až sa nemýlim v osobe a obsadení.

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 24. apríla 2017 o 17:18 -- “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  Iba by som chcel dať čitateľom do pozornosti porovnania .. nižšie hodnosti versus vyššie hodnosti ..
  Do pozornosti /z linku/ tohoto webu body /6/, /7/, /9/ a pod.: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/
  6. V lete v roku 2012 do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bola snaha o zavedenie protiprávnej, protiústavnej diskriminačnej 19 % dane vyberanej zrážkou len pre VD, čo nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená.
  7. V lete v roku 2012 do zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov bola snaha zaviesť protiprávnu, protiústavnú legislatívnu diskriminačnú zmenu, 10 % stabilizačný odvod z výsluhových dôchodkov, čo nakoniec z dôvodu silného odporu SD nebolo realizované, “skrivodlivosť” nebola spôsobená .
  9. Do 1.8.2008 prebytkové peniaze ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov z ich osobitných účtov boli odvádzané do štátneho rozpočtu. Napríklad z osobitného účtu MV SR bolo odvedených 137,912 mil. Eur, čo by postačovalo na vyplácanie všetkých druhov VD a nebolo by ich potrebné dotovať.
  Stále zostáva nedoriešená otázka NEVALORIZÁCIE a tiež: Kde sú peniaze VD? .. /rubrika Výročia nevalorizácie/. Majú aj toto všetko vyššie napísané na svedomí nižšie hodnosti?Vynára sa tiež otázka: Nie je podhubím pre vznik extrémizmu v spoločnosti, mierou podporovania extrémistických organizácií a združení /určite nielen/ medzi vojakmi a policajtmi prípadne medzi VD prijímanie zákonov a prijímanie /ne/správnej legislatívy v minulosti /?Až je teda pán “analytik” taký chytrý.Od niečoho sa predsa ten “extrémizmus” v spoločnosti odvíja ..

 • No veď práve Ľubo. Tam je ten pes zakopaný. Keby tí dôchodci-SBS-kári z muničného skladu mali aké také VD(aspoň na dolnej hranici naších “spojencov”), tak by neboli odkázaní robiť tých SBS-károv, a počet podozrivých by sa tým pádom zmenšil na tie nižšie šarže… Na to nemusíme byť ani analytici, aby sme sa k tomu “doglupali” 🙂

 • “Analytik” riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) Jaroslav Naď tvrdí, že vojaci, policajti a výsluhoví dôchodcovia podporujú extrémistické organizácie a združenia.
  V dnešnej tlači https://domov.sme.sk/c/20513323/armada-po-kradezi-zratala-vsetok-arzenal-zlodeja-stale-hlada.html ,redaktor rozoberá stratu granátov z muničného skladu. Dal slovo aj “analytikovi” J. Naďovi, ktorý sa vyjadril:
  “Miera podporovania extrémistických organizácií a združení medzi vojakmi a policajtami v nižších hodnostiach je relatívne vysoká”, podľa neho by mohlo ísť až o vyše 10 % vojakov. (nevyjadril sa koľko % je to policajtov).
  “Podobne sú na tom výsluhoví vojaci a policajti, čo je druhá skupina, ktorá bežne stráži muničné sklady a taktiež často symaptizuje s extrémistami”.
  Zaráža ma názor tohto “analytika” navyše riaditeľa inštitúcie pre bezpečnostnú politiku s výstupmi na “zahraničné organizácie” (ktoré aj finančne podporujú túto inštitúciu). Ak by to bola pravda, tak ako mohla vláda a parlament SR vyslať vojenský kontigent do pobaltia (prevažne nižšie hodnosti),prečo armáda a polícia cvičia a pripravujú civilistov na funkcie (s nižšími hodnosťami)?
  Prečo sa na stráženie využívajú SBS (výsluhoví dôchodcovia), keď “často” sympatizujú s extrémistami.
  Z článku som nadobudol dojem, že granáty určite ukradli výsluhoví dôchodcovia (alebo vojaci s nižšími hodnosťami), lebo “extrémisti.
  Pán “analytik” nenapísal, čo považuje za extrémistov , neuviedol ako došiel k počtu podporovateľov extrémizmu. Nenapísal čo značí , že výsluhoví dôchodcovia “často” podporujú extrémistov. Je to denne, týždenne alebo mesačne či raz ročne?
  Bolo by dobré, aby naši kolegovia (bývalí príslušníci a vojaci) ,ktorí majú vedomosti o tomto “analytikovi” a jeho “inštitúcii” zverejnili o koho ide,kde pracoval, kto ho platí a niečo o jeho minulosti. Aby sme vedeli s kým máme tú česť.
  Navyše by tento “analytik” mal poskytnúť svoje vedomosti o podporovateľoch z radov armády a polície príslušným zložkám. Takisto aj o sympatizantoch extrémizmu, čo strážia muničné sklady (možnom to oni ukradli granáty a chcú ich použiť na nekalé ciele). Tu by pán “analytik” pretromfol vojenské obranné spravodajstvo a SIS a ukázal na vinníkov.

 • Dňa 1. apríla 2017 navždy opustil tento svet plk. gšt. v. v. doc. Ing. Štefan Jagerčík, CSc., bývalý rektor Vojenskej akadémie v r. 1997 – 1999 (predchodkyne dnešnej AOS). Odišiel vo veku 69 rokov a jeho život sa zmenil zrazu na spomienku. Neľútostná smrť zasiahla do cesty jeho života a náhle ju ukončila. Táto životná cesta sa začala v r. 1948 v Polomke.

  Po základnej škole a učilišti v roku 1967 nastúpil do Vyššieho delostreleckého učilišťa v Martine. Po jeho ukončení pôsobil vo viacerých technických pozíciách v posádkach a útvaroch v západných Čechách. Od augusta 1973 nastúpil do Liptovského Mikuláša, do vtedy založenej Vysokej vojenskej technickej školy, do jej výcvikového a zabezpečovacieho pluku. Absolvoval vojensko-inžinierske štúdium na VA Antonína Zápotockého v Brne, tam ukončil aj externú vedeckú ašpirantúru a následne sa dlhé roky vo vysokom vojenskom školstve v Liptovskom Mikuláši venoval pedagogickej práci. V r. 1987 mu bola udelená vedecká hodnosť kandidáta vojenských vied. Až do odchodu do dôchodku (r. 1999) zastával nielen pedagogické a veliteľské funkcie, ale aj akademické.

  V roku 1993 sa stal vedúcim Katedry systémov technického zabezpečenia, od r. 1995 dekanom Fakulty protivzdušnej obrany novozriadenej Vojenskej akadémie. V r. 1997 úspešne ukončil Vyšší akademický kurz GŠ a stal sa rektorom vtedajšej Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Funkciu rektora vykonával v zložitom transformačnom období nielen samotnej školy, ale aj Armády SR.

  S plk. gšt. doc. Ing. Štefanom Jagerčíkom, CSc. sa konala posledná rozlúčka 5. apríla 2017, kedy mu vzdali hold a úctu jeho životnému dielu bývalí spolupracovníci, priatelia, známi, učitelia a rodina.

 • Dostal som niekoľko mailov . Jeden citujem:
  “Dobrý den,
  obdržel jsem z různých zdrojů, že zemřel genplk. Hrebík, bývalý velitel 1. A a později VVO. Na přání rodiny se nebude konat ani vojenský, či jiný pohřeb, jen rozloučení v úzkém kruhu rodiny. Vy co jste ho znali, se s ním rozlučme alespoň dnešní vzpomínkou na něho. ”

  Paradox doby. Ak zomrie celebritka , všetci sa majú potrhať hovoriac o umeleckom nebi.
  Ak zomrie vojak je stupeň utajenia ” Prísne tajné ” a ocenenie žiadne. Švejk povedal : na obraz císaře muchy serou ” . Analógia na vojenstvo na Slovensku v rokoch 1948 -- 1989 zabudnite, tam nie je história.

  Česť pamiatke genplk. Hrebíka, veliteľa VVO.

 • Pán bývalý veliteľ VVO umrel podľa informácie ktorú mám zo zdroja z Čiech 26.3.2017: “Dnes jsem dostal zprávu od syna gen Hrebíka, že v noci zemřel jeho otec (zpráva zřejmě pravdivá, ale mnou neprověřená). Arm. Gen. Vacek.
  Rovnako túto správu obdržala časť našej slovenskej generality, očakávam že sa parte objaví na ich webe, informujte sa:
  Klub generálov SR: info@KGSR.sk http://www.kgsr.sk

  Osobne som pánovi generálovi pomohol poskytnutím zamestnania na vrátnici ÚVN Praha Střešovice v roku 1991 aby sa z neho nestal bezdomovec a finančne ako-tak prežil (vtedy som bol vo funkcii zástupcu riaditeľa ÚVN).
  Česť jeho pamiatke.
  PS: prosím kolegov aby ste sa e-majlami nedomáhali uverejňovania každej správy/parte o umrtí vyslúžilca, tento web má aj iné ciele. Uverejneniu celkového ZOZNAMu o úmrtiach veteránov štvrťročne, polročne alebo ročne sa nebránime, naopak. Že sa tak nedeje, poďakujte prosím tým, ktorí závideli, sú “kompetentní a vyprofilovaní”, sedia v Trenčíne. VÚSZ je v tom úplne nevinne.

 • Asi 27.3.2017 zomrel byvalý Veliteľ VVO -- genplk. Ing. Jozef Hrebík. Bližšie informácie nemám. Česť jeho pamiatke.

 • Na „Sťažnosť – podnet na neriešenie niektorých problémov v ASR a ostatných bezpečnostných zložkách“ adresovanú ministrovi obrany SR odpovedal za Kanceláriu ministra riaditeľ Ing, Peter Čokina.
  Podľa Dennika N z 2.3.2017: Tento týždeň náhle skončil vysoko postavený úradník Peter Čokina, ktorý bol riaditeľom kancelárie ministra Petra Gajdoša.
  Vo funkcii vydržal len necelé tri mesiace, skončil tesne pred uplynutím skúšobnej lehoty. Ministerstvo k tomu poskytlo iba stručné vysvetlenie.
  „Peter Čokina bol do funkcie riaditeľa Kancelárie ministra obrany iba dočasne preložený. Služobný pomer s ním bol ukončený v skúšobnej dobe v zmysle zákona,“ napísala hovorkyňa Danka Capáková.
  Riaditeľ kancelárie ministra je dôležitý pre chod celého rezortu. Jeho rukami prechádzajú dokumenty, ktoré minister podpisuje. Má vplyv na to, akí ľudia majú prístup k ministrovi, podlieha mu aj komunikačný odbor. Podľa organizačných smerníc má priamo „kontrolovať plnenie úloh, ktoré minister uloží“.
  Čokinu si vybral do funkcie priamo minister Gajdoš. Spoznali sa ešte v armáde, z ktorej Čokina odišiel v roku 2010 v hodnosti plukovníka. Po vlaňajších voľbách sa stal na niekoľko mesiacov šéfom výcvikového priestoru Lešť, v decembri prešiel na ministerstvo.

 • Pekne, zrozumiteľne, obsahovo komplete a hlavne pravdivo zosumarizovaná sťažnosť. Škoda, že odpoveď na ňu je odhadujem taká-nijaka, a advolať sa na ňu nedá už ani na bývalu lampáreň do Kysaku. :good:

 • Vážení, dňa 10.januára som podal podnet MO k neriešeniu aktuálnych problémov A SR a VD. V odpovedi z 13. Februára z kancelárie ministra je markantná nie analýza problémov, ale iba konštatovanie. Niektorým problémom sa úplne vyhli. Najzaujímavejšia je odpoveď na záver: “MO SR nikdy nezverejnilo zoznam zomrelých poberateľov VD a k otázke zverejňovania takéhoto zoznamu sa ani nevyjadrovalo”. Podľa môjho názoru, z uvedenej reakcie kancelárie MO môžeme si vyvodiť svoje závery.
  P.T.
  Minister obrany Ing. Peter GAJDOŠ
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava
  Vec: Sťažnosť-podnet na neriešenie niektorých problémov v A SR a ostaných bezpečnostných zložkách
  Vážený pán minister, zámery rezortu, ktorý riadite sú zatiaľ sympatické. V období “demokracie“ bola dôsledne vyrabovaná infraštruktúra viacerých rezortov. Ale osobitne Ministerstva obrany (MO) SR. Spravidla, čo nový minister to nový team (suita), ktorý mal predovšetkým na starosti nie zabezpečovanie bojaschopnosti jednotiek ASR, alebo starostlivosť o ľudské zdroje, ale ako tento rezort vyčistiť ekonomický (vidina 10 % a vyšších provízii pre ministerských úradníkov). Napríklad na rehabilitáciu a liečenie mal rezort obrany k dispozícií vojenské liečebné a rehabilitačné zariadenia (VLRZ) Zemplínska Šírava, Matliare, Tatranské Zruby, Nová Polianka, Smrekovica, Trenčianske Teplice, Piešťany a iné. Okrem toho aj Vojenskú leteckú nemocnicu v Košiciach a Vojenskú nemocnicu v Bratislave. Je verejným tajomstvom, ako tieto zariadenia dopadli. Najprv MOSR dosadilo svoje persony, zväčša odborných diletantov, ale odborníkov na prípravu privatizácie. Napríklad Vojenský liečebný a rehabilitačný ústav Nová Polianka bol ešte za ministra M. Glbáča určený na rehabilitáciu našich vojakov prechádzajúcich zo zahraničných misií. Naraz došlo k tradičnému obratu a totálnej privatizácii Ústavu. Takýchto príkladov je možné uviesť bez počet. Údajne na rade po Novej Polianke je skoro 150 ročné Vojenské liečebné a kúpeľné zariadenie v Piešťanoch, ktoré na privatizáciu pripravuje riaditeľka (vzdelaním geodet). V súčasnosti sme svedkami, že po odovzdaní viac ako 80 ročnej Vojenskej Nemocnice v Bratislave rezortu MV SR bude privatizovaná. Na mieste je otázka akú majú predstavitelia rezortov MO, ale i MV víziu starostlivosti o ľudské zdroje. Nebolo by na mieste vytvoriť z bývalej Vojenskej nemocnice v Bratislave zariadenie pre zranených, nemocných a prestarnutých veteránov armády a ostatných bezpečnostných zborov (hasičov, zachranárov, policajtov a iných). Alebo, za dvadsať rokov spomínané rezorty (vlády) boli hluché voči prosbám starých veteránov -- výsluhových dôchodcov, ktorých výsluhové dôchodky (vtedy tzv. príspevky) boli napríklad v roku 1997 po štyridsiatich a viac rokov služby v sume okolo 6. tisíc Sk teda 200 Eur. Pritom sa títo veteráni podieľali o. i. na prerozdelení bývalej federálnej ČSA a budovaní novej ASR a rezortov MO i MV SR. O. i. aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami sú podľa zákona k dispozícií (vláde SR) v prípade mimoriadnych udalostí nepretržite. Asi, by sa mali obrátiť o pomoc k iným politickým zoskupeniam, keď lampárne boli zrušené. Osobitnou kapitolou boli nevalorizované výsluhové dôchodky, keď bol premiérom Dzurinda a vrcholom ľadovca bolo nevalorizovanie VD v roku 2012 na návrh poslancov Smeru-SD (Daniel Duchoň a ďalší). Vo všetkých prípadoch došlo k porušenie ústavy SR, ústavného zákona č. 23/1991 Z. b. listina základných práv a slobôd, zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a legislatívnych pravidiel vlády. Schválením čl. IV. zákona č. 185/2012 Z. z. došlo k porušeniu celej rady ustanovení …. Súčasná vláda, údajne má záujem o dorovnanie nízkych starobných dôchodkov v roku 2017 a čo s poberateľmi nízkych výsluhových dôchodkov. Zase budú obídení? Výsledkom permanentnej nespokojnosti poberateľov Výsluhových dôchodkov (VD) s nezákonnou nevarolizáciou z r. 2012 malo aj nepríjemný dopad pre stranu Smer –SD, napr. na výsledky komunálnych volieb v niektorých krajoch, ale aj prezidentských a parlamentných volieb. MO SR (Glbač) reagovalo na nespokojnosť veteránov (VD) o. i. aj tým, že iniciovalo zmenu manažmentu Zväzu vojakov SR a základných dokumentov. A aby sa zakryl nie celkom lichotivý demografický stav poberateľov VD, ktorí nás opúšťajú v čoraz nižšom veku (až na niektoré výnimky) bolo zakázané zverejňovanie ich menného zoznamu (až do 5.1.2017). Teda tých, ktorí sa pobrali na večnosť (údajne sa tým porušovali ich osobné /záhrobné/ práva!!!) Reakcia na tieto pokrivené počiny MO bolo sformovanie o. z. Vojenský veterán klub Bratislava (www.bezpzlozky.eu) a pod. Na problémy najmä staro dôchodcov a týka sa to aj staro VD, ktoré mala v programe už prvá Ficova vláda (avšak nič neriešila) sa reaguje nielen v médiách. Aj z tohto a iných neriešených problémov (schránkové firmy, jalové konfrontácie s Matovičom, privatizácia Vojenského liečebného ústavu v Novej Polianke a ďalšie tunelovanie eráru v rezorte MO, pokračovanie pofidernej personálnej a ekonomickej politike) sa SMER-SD nemôže čudovať, keď v parlamentných voľbách 5.marca 2016 mnohí poberatelia VD, ale aj SD dali svoje hlasy v tom lepšom prípade Slovenskej národnej strane. Hoci mnohí veľmi „múdri“ politici a iní (vrátane Smeru-SD) vyjadrujú pohoršenie nad neobyčajným vstupom kotlebovej ĽS NS do parlamentu a to za podpory v priemere pomerne mladého lektorátu, pseudoľavicového programu a odkrývania tabuizovanej histórie. Zároveň sme svedkami toho, ako sa do popredia derie aj s pomocou p. prezidenta ultrapravicový populistický zlepenec na čele so Šulikom a Matovičom. Už štvrť storočie je realizovaný bezbrehý rozvrat rezortu obrany a zrazu MO SR dôjde s návrhom formovania aktívnych záloh. Žiaľ, vývoj v tomto smere nie je nijak povzbudivý. Všetky problémy spomenuté v tejto sťažnosti oslabujú bojaschopnosť ASR a ostatných bezpečnostných zložiek, čo by mohlo mať aj nebezpečný dopad na ďalší vývoj SR.
  V Bratislave 9.januára 2017
  Plk. v. v. Vratislav Mojš v. r.
  Odpoveď MO SR:
  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/01/MOJ%C5%A0-od-MOSR.docx

 • Aby niekto z nás v.v. nevedomky nepadol do osídiel štátnej moci a nestrávil zbytok života za mrežami považujem za občiansku povinnosť upozorniť že treba sa naďalej vzdelávať, nakoľko “neznalosť neomlúva”. Otvorený list p. Ing. Juraja Janošovského nám môže byť nápomocný a zvýši naše právne povedomie (pokiaľ na list dostane odpoveď od MV.).
  Otvorený dopis:
  Vážený pán minister,

  nasledovný text je, s ohľadom na široký okruh ľudí, ktorých sa problém dotýka, verejným listom.

  Vážený pán minister,

  na webových stránkach Vášho ministerstva je definícia ľavicového extrémizmu (www.minv.sk/?a-z-index&sprava=lavicovy-extremizmus). Ako občan sa nechcem vystaviť riziku trestného stíhania, ktoré – od 1.1.2017 – nariaďuje Národná rada Slovenskej republiky. Keďže trestný čin extrémizmu naviac je, na základe návrhu JUDr. Žitňanskej, na rozdiel od úkladnej vraždy, nepremlčateľný, dovolím si Vás ( alebo Vami povereného zástupcu) požiadať o vysvetlenie niektorých nejasností definície „ľavicového extrémizmu“. Dúfam, že mi tieto informácie poskytnete, keďže, podľa vládneho návrhu by posudzovali moju vinu na „špeciálnom“ (inkvizičnom) súde s použitím Vašej definície. V prípade obvinenia štátnym prokurátorom – ako vopred vinný – musím preukazovať svoju nevinu – teda, že som neporušil Vami určené hranice pre moje názory a postoje, nečítal som zakázané knihy či nepublikoval nepovolené myšlienky. Je to nevyhnutné o to viac, že „špeciálni“ sudcovia, budú zrejme osobitnými výhodami ( tzv. vládnou korupciou ) motivovaní vynášať „vládou“ očakávané rozsudky.
  Viac najdete tu:
  http://www.srspol.sk/clanek-otvoreny-list-podpredsedovi-vlady-sr-a-ministrovi-vnutra-sr-judr-robertovi-kalinakovi-od-hovorcu-stalej-konferencie-radikalnej-lavice-ing-juraja-janosovskeho-13838.html

 • Zdravím chlapi. Ja si myslím, že lepšie by bolo aby sme sa všetci odpojili od plynu a elektriky. V Poľsku si nakúpime benzínové elektro centrály a ročne usporíme niekoľko tisíc €. Potom sa nám budú smiať aj v Angole a Jamajke. Ale nikto nám vydierať a nebude vydierať. Kamarát tomu hovorí, oní má orabovali za živa.

 • Diskriminácia poberateľov výsluhových dávok (vrátane pozostalých) zo strany Sociálnej poisťovne.
  Od roku 2013 posudzuje Sociálna poisťovňa pre nárok na starobný dôchodok výsluhových dôchodcov aj obdobie služby, k tejto zmene pristúpila pod tlakom našich občianskych združení. Doposiaľ sa to nepodarilo u žiadateľov o invalidný dôchodok, vdovské a sirotské dôchodky. Aj keď v minulosti v individuálnych prípadoch Najvyšší súd rozhodol o započítaní doby služby (pri poberateľoch výsluhových príspevkov) v naprostej väčšine prípadov Sociálna poisťovňa odmietala zohľadniť dobu služby ako dobu poistenia pre ID a pozostalostné dôchodky.
  Táto diskriminácia je taká očividná, že Najvyšší súd SR podal koncom roka 2016 na Ústavný súd SR návrh na začatie konania o súlade ustanovení §60 ods.2 a §255 ods.5 zákona č.461/2003 Z.z. s čl.39 ods.1 a čl.55 ods.1 Ústavy SR.

 • Invalidné dôchodky po novom od 1.1.2018.
  Sociálna poisťovňa chce novelizáciu zákona o sociálnom poistení v časti invalidné dôchodky. Navrhuje upraviť percentá invalidity na základe ktorých určuje výšku invalidného dôchodku. Chce aj rozšíriť okruh indikovaných ochorení. Znenie novely zákona je ešte len v príprave, finálna verzia pre potreby MPSVaR SR bude predložená do konca februára 2017.
  Počet invalidných dôchodcov neustále rastie čo je zapríčinené najmä ochoreniami pohybového aparátu, nádorovými,duševnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami. V roku 2016 posudkoví lekári Sociálnej poisťvoni riešili 27.349 žiadostí o ID a priznali 22.295 ID. K 31.12.2016 vyplácala Sociálna poisťovňa 235.131 ID a 13.024 ID z mladosti.
  Pri minulých zmenách v posudzovaní invalidity, posudkové komisie si predvolávali a preverovali aj invalidov s amputovanými končatinami a novo posudzovali či nedošlo k zmene stavu a spôsobilosti na prácu.

 • Nadväzujem na môj komentár Miro R. napísal 8. január 2017 v 14:02

  Vyjadrenie bývalého riaditeľa Úradu vojenských duchovných (ÚVD) kňaza Juruša k vyjadreniam biskupa Rábeka a generálmajora Vestenického: Budem rád, ak veriaci v diskusii rozpoznajú snahu posilniť vieru v Boha a nie vzburu voči elitám
  Vojenský biskup Mons. František Rábek v diskusii TABLET.TV v súvislosti so vznikom úradu Ordinára v roku 2003 uviedol: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma.“
  Vyjadrenia vojenského biskupa kritizoval generálmajor Emil Vestenický, ktorý vysvetlil, že už v roku 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri Ministerstve obrany SR, na čele ktorého ste stál kňaz, ktorý aktuálne pôsobí vo farnosti Dlhá (pri Trnave).

  Z rozhovoru s plk. v. v. ThMgr. Ignác Jurušom som vybral:
  …., čo ako kriticky by to vyznelo to čo si teraz prečítate, tak nebude sa to týkať Kristom založenej cirkvi, ale len a len môjho osobného nesúhlasu s formami postupov niektorých predstaviteľov cirkevných elít, ktoré podľa môjho názoru skôr spochybňujú a poškodzujú ciele tejto inštitúcie; a to nielen v ľudských očiach. Toto je síce iba môj osobný názor a ako taký ho aj prezentujem a prosím, aby bol takto aj videný. Moje slová nechcú byť obvinením, ale skôr vyjadrením nesúhlasného postoja voči konaniu zmieňovaných osôb o ktorých budete čítať v odpovediach na mne položené otázky. To sú moje predstavy o hodnotách, ktoré by mal mať akýkoľvek predstaviteľ cirkvi, nech už je postavený na akomkoľvek mieste. Mali by byť prezentované a presadzované len v súlade s hlásanou kresťanskou morálkou a nijako inak. Preto, nech nás rozsúdi Ten, v mene ktorého sme nastúpili na kňazskú dráhu a prijali sme pozvanie do jeho služieb!
  Vymenovať všetky aktivity ÚVD a samotnej Duchovnej a náboženskej služby v ASR za tých viac ako 8 rokov je na jednu veľkú knihu. Boli každoročne zaznamenávané v Ročenke MO SR a to už od roku 1993 až do roku 2003, kedy ÚVD bol zrušený na papieri, ale jeho činnosť pokračuje do dnešných dní kvalitatívne na inštitucionálne inej riadiacej úrovni vojenského ordinariátu, ale oficiálne väčšinou s rovnakou náplňou práce, akú vykonával do zriadenia Vojenského ordinariátu i ÚVD MO SR. Všetko, čo sa nám podarilo vybudovať a zriadiť za ďaleko nižších finančných nákladov v jednotlivých útvaroch, veliteľstvách armády ako aj na MO SR, pravda, dnes už sú to Ozbrojené sily a Ozbrojené zbory SR, to funguje do dnešných dní, ako som sa to dozvedel od tých, čo slúžili armáde, národu i Bohu ešte v Duchovnej a náboženskej službe ASR, pod hlavičkou ÚVD. Preto sú eskamotérske výroky Mons. Rábeka, nech už mu ich do úst vložil ktokoľvek, znevažujúce a chcem sa ospravedlniť všetkým tým, čo sa zúčastnili na budovaní Duchovnej služby Armády SR, či už ako vojaci alebo občianski zamestnanci, že za svoju neľahkú a nie vždy vďačnú prácu, namiesto poďakovania, utŕžili slovnú facku. A to sa v slušnej spoločnosti nerobí!
  Ak spomeniem len ten fakt, že za dlhých 8 rokov, ani raz som nedostal pozvanie na Konferenciu biskupov Slovenska, aby som celému zhromaždeniu podal správu o svojej činnosti na ÚVD a informoval o potrebách z toho plynúcich, aby posúdili v čom by sami mohli byť užitoční v efektívnejšom konaní zložitej práce a napĺňaní cieľov stanoveného poslania, asi budete náchylní spochybňovať moju úprimnosť. Žiaľ, je to tak a ja sa môžem len zamyslieť nad osobitosťami riadiacich postupov zodpovedných, ktorí niekoho vyslali do služby, a potom nechceli vedieť, čo ten ich vyslanec na stanovenom poste robí alebo nerobí.
  Tak som sa neraz sám seba pýtal, či to myslia so službou vojakom naozaj vážne, alebo skôr armádu a príslušné zložky vodia za nos, lebo činnosť vojakov našej armády nepovažujú za významnú a ani potrebnú! Je vôbec možné si predstaviť, aby vojak nebol pre nich človekom hodným osobitej pozornosti? Mylné sú predstavy tých, ktorí sa domnievajú, že vojak ak chce, môže chodiť do kostola, kde chce a tým je všetko ponechané na jeho vôli. Špecifika jeho pracovnej náplne, hodnotovo taká protichodná, vyžadujúca si dlhodobú duchovnú prípravu, žiaľ zostávala v našich osvietených hlavách nepovšimnutá rovnako, ako aj roky „neznámy“ dokument, ktorý vydal ešte 21. apríla 1986, vtedajší pápež Ján Pavol II. – Spirituali militum curae – O duchovnej starostlivosti v armáde.
  Nuž, takéto bolo mnou odpozorované zmýšľanie zodpovedných, a keď som im ľudovo povedané nedal pokoja, ale stále som ich vyzýval, aby poslali ďalších kňazov do armády, tak sa rozhodli nakoniec tak, ako sa rozhodli. Podrazili mi, obrazne povedané, nohy s dôvetkom, že musím poslúchať. Do dnešných dní však nenašli odvahu pozrieť sa mi do očí a vykonať ľudským aj cirkevným normám vyhovujúci a pravdu, nielen moc, rešpektujúci rozhovor.
  Celý rozhovor nájdete tu: http://www.hlavnespravy.sk/

 • Malá poznámka ohľadom postihu niektorých kolegov za ich pôsobenie v určitých funkciách s ČVO (zjednodušene politický aparát ČSĽA,spravodajská správa GŠ, VKR).
  Snahy o ich “potrestanie” nie sú nové. Začali ihneď po zmene systému. Už v roku 1990 podával interpeláciu poslanec Snemovne národov Ladislav Lis (6. volebné obdobie tlač 269) vo veci zabezpečenia príslušníkov ozbrojených zložiek najmä po skončení služobného pomeru. Prakticky sa jednalo o úsilie postih za výkon niektorých funkcií. Na jeho interpeláciu vystúpil na 7.spoločnej schôdzi Snemovni národov s odpoveďou aj minister obrany ČSFR (p.Dobrovský). V závere jeho odpovede sa uvádza:
  … na základe Vášho podnetu a zmocnenia, ktoré je mi dané ust. §130 ods.2 zákona č.100/1988 Zb., o sociálnom zabezpečení som rozhodol, že doba služby od 1.1.1965 do 31.12.1989 vo funkciách, v ktorých z funkčných povinností vyplývalo nekompromisné presadzovanie vedúcej úlohy KSČ, nebude pre účely dôchodkového zabezpečenia hodnotená v I.kategórii funkcií…
  Minister obrany na základe zmocnenia v zákone mohol určovať, ktoré funkcie budú v I.kategórii a ktoré v II.kategórii. Teda sa rozhodol, že spätne bude u menovaných funkcií služba od 1.1.1965 hodnotená len v II.kategórii funkcií. Nakoľko by táto skutočnosť mala veľký a tvrdý dopad na našich kolegov, ktorí boli na menovaných funkciách požiadal som Ministerstvo obrany ČR o zaslanie rozkazu ministra obrany ČSFR (p.Dobrovského), ktorým bolo realizované jeho rozhodnutie prezentované v Snemovni národov. Z odpovede MO ČR sa dá usúdiť,že buď p.minister obrany Dobrovský klamal alebo bol úspešne odsabotovaný a jeho rozhodnutie nevyšlo formou rozkazu ministra obrany ČSFR alebo je tu aj teoretická možnosť,že takýto rozkaz neopustil budovu na Valoch.
  Takže súčasné politické výkriky o “náprave” (podľa mňa v súčasnosti je to pomsta) nie sú nič nové a keď noví vládcovia za čerstva v roku 1990 nedokázali nič zmysluplného v tejto veci podniknúť, tak teraz nech mlčia.

 • ČASY SA ZMENILI:
  Vojenský biskup František Rábek v sebachváloch vykazuje silné patologické prvky mesiášstva, egocentrizmu, kultu osobnosti, demagogického potierania skutočnosti a zavádzania. Jeho ” super miesto a tupé hodnotenia” som prestal čítať, lebo je to možno skôr priestor u neho pre psychiatra , u ostatných pre historikov, či pamätníkov. Odkazujem dve veci:
  -- jeho vyvolenosť bol len dôsledok zlej zmluvy SR s Vatikánom. Nehodné suverénneho štátu.
  -- kresťanstvo a kresťania v armáde Rakúsko- Uhorskom počínajúc , cez Armádu ČSR, Slovenského štátu, ČSR, ČSSR…SR boli vždy. Žiadne vákuum. Deň “NULA” nie je deň, keď prišiel Ordinát a ON- RÁBEK, Pavlom II poverený.
  p.s. plne súhlasím s príspevkami Petera Miškoviča, Miro R. a vyjadrením genmjr. Emila Vestenického.
  RÉSUMÉ: Všetko sú zástupné témy.
  Rozhodujúce je: Ordinát a kňazstvo v ASR prispelo u vojakov k vlastenectvu, zvýšenej bojaschopnosti, morálky? Sú vojaci, práporčíci a dôstojníci ideovo pripravenejší?
  Teologicko-filozoficke dilema v slovách biskupa Rábeka “zabiť, či nezabiť nepriateľa, či teroristu” je len zlý žart. Ak vojak nebude reagovať tak ako je vycvičený a bude zvažovať “morálny aspekt”, môže sa rovno zastreliť.
  Nečudo, že dnes sa vojenská obec stratila len v peniazoch a budovaní si postavenia, čiže sa radikalizuje. Vôbec nie som sympatizant “Za boha”, “za národ”, ale som človek, ktorý prežil vojenský život a videl obecný zmysel aj v nezmysloch. Teraz v obecných nezmysloch nevidím zmysel.

 • Tak som si prečítal rozhovor monsiňora s novinárom na tablete.sk. Ja v každom jeho slove cítim tú príslovečnú “skromnosť kňaza” ako káže bludy svojim ovečkám, ktorý to dal svojim vystúpením v tablet.sk do riadnej “laty”(tríny).
  Píše sa tam: Ordinárom je už od roku 2003, vtedy tento úrad na Slovensku vznikol. „Počas komunizmu takéto niečo jestvovať nemohlo. Po zmene situácie sa vytvorila medzištátna zmluva so Svätou stolicou o duchovnej službe v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch. Na základe tejto zmluvy Ján Pavol II. zriadil vojenský ordinariát na Slovensku a mňa menoval do tejto úlohy,“ spomína.

  „Pre mňa to bolo veľké prekvapenie a nie veľmi príjemné. Bolo to teritórium pre mňa úplne neznáme. Uvedomoval som si výzvy. Ale na druhej strane mi nuncius tlmočil, že je to výslovná požiadavka Jána Pavla II. Bolo mi jasné, že keď si to želá, treba to prijať s dôverou, poslušnosťou, aj s nádejou, že keď mi Pán dal takúto úlohu, dá mi aj pomoc a nejako to naštartujem,“ poznamenal Rábek. „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma,“ dodal s úsmevom biskup.

  Podľa môjho laického názoru odpoveď úradu bude (ak bude): že biskup nemal na mysli “Úrad duchovnej služby MO SR”, o ktorom píše náš kolega, ale “Ordinariát OS a OZ Slovenskej republiky” ktorý vznikol až 1. marca 2003.
  Ale to ostatné je klamstvo, chválenkárstvo a pripisovanie si zásluh iných, medzi nimi aj veliteľov. To že bol na Vianoce v basi, to je chvályhodné, mali by ho tam posielať častejšie (alebo poslať tam kam poslali naši biskupi slovenského biskupa Bezáka).
  Možno ďalší pamätníci majú iné poznatky, ja skutočne v tom vystúpení vidím nafúkanosť a aroganciu moci tak ako sa t.č. všeobecne nosí.

 • …oplatí sa prečítať, ale hlavne zamyslieť sa, náš kolega genmjr. Emil Vestenický sa vyjadril k vystúpeniu vojenského biskupa na tablet.tv:

  Pre náš Web som z článku Emila Vestenického vybral citujem:
  …nemôžem nechať bez povšimnutia čo som 4.1.2017 zachytil v Hlavných správach, kde v diskusii na TABLET.TV k svojim ovečkám hovorí vojenský biskup František Rábek.
  Myslím si, že všetci ktorým leží na srdci osud SR, by sa mali riadiť pravdou. Čo pravda je a čo nie, by mali rozhodovať ľudské mozgy na základe dostupných faktov. Tie sa však tiež dajú interpretovať všelijako. V dnešnom informačnom, zámerne dezinformáciami vyvolávanom chaose, to býva neraz zložité. Zodpovedný riadiaci funkcionár, ako aj každý človek, má na to okrem bežných racionálnych prostriedkov aj svoje svedomie. To čestným ľuďom, pri posudzovaní aj interpretácii faktov, neomylne napomôže rozlíšiť čo pravda je a čo nie. Či už je ľudské vedomie svätené, alebo len svetské, svedomie mu dopomôže k interpretácii faktov bez ich prekrúcania za účelom manipulačným, propagandistickým aj zištným. Ak pravda, nebolo dočasne pohltené aroganciou moci…
  Preto hneď na začiatku pripomínam, že dnešný ordinariát nevznikol v žiadnom vákuu a prepájať ho priamo s komunizmom je tendenčné, zavádzajúce a ziskuchtivé, pretože v r. 1995 vznikol Úrad vojenských duchovných pri MO SR a na jeho čele stál plk. ThMgr. Ignác Juruš, ktorý bol zároveň riadnym a treba priznať aj aktívnym členom Kolégia ministra obrany.
  Už v prvých rokoch existencie ASR boli stanovené princípy a vytvorený systém na vstup a pôsobenie kňazov do prostredia Armády SR, bola vytvorená štruktúra na ich čo najkomplexnejšie pôsobenie a odtiaľto sa položili základy na prienik do bezpečnostných a nápravno-výchovných zariadení. Boli riešené a rozhodnuté mnohé filozofické, etické i morálne problémy alebo spornosti hlodajúce v mysliach vojakov. Len tak mimochodom, už v r. 1996 sa z iniciatívy vtedajšieho riaditeľa Duchovnej služby ASR plk. ThMgr. Ignáca Juruša, široko posudzovali zo zorného uhla kresťanského náboženstva také otázky, ako je prípustná miera násilia vojenského zásahu a úloha osobnosti vojaka v ňom, s plným pohľadom na rozsah intervalu následkov, od ničenia po zabitie, od použitia osobnej zbrane až po použitie zbraní hromadného ničenia všetkých druhov. Vrátane takej „maličkosti“ ako je vzťah svedomia vojaka a rozkazu veliteľa, či záujmu štátu. A nevyhli sme sa ani politikmi obchádzanej, ale aj tak jednoznačnej a naliehavej otázke: Má štát právo na svedomie svojho vojaka? Aká je a v čom spočíva sila vojakovej, štátom stanovenej prísahy a limity jej záväznosti?
  Lenže 20 rokov po tom, nám mons. František Rábek, ktorý je nielen usmievajúci sa biskup, ako hovorí komentátor, a ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR, ale zároveň aj predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, povie, citujem: „Môže sa stať, že zaútočí napríklad terorista. Povedať policajtovi alebo vojakovi, že urobil zle, keď ho zneškodnil, by bolo nesprávne. Lebo tým zachránil množstvo iných, nevinných životov,“ Nezdá sa vám principiálne plytké odbaviť otázku redaktora odvolávkou na interakciu terorista verzus vojak, ktorú použil? Mne áno.
  Je propagandisticky nehanebné až zlodejské hodnotiť, čo aj v podtexte, prácu dobových politikov a štátnikov Slovenska i velenia armády konštatovaním ich nečinnosti a ľahostajnosti ústiacej do desaťročného zanedbania stavu duchovnej služby v armáde. Rovnaké je nepriznať výsledky práce kňazom pôsobiacim v ASR od r.1995 až do r.2003, kedy monsignor Rábek na organizačne, duchovne, personálne i materiálne pripravené miesto z vôle Konferencie biskupov Slovenska po zákulisných politických hrách nastúpil. Veď má oči a nevidí? Má uši a nepočuje? Ako ináč sa dá hodnotiť ním použitý výrok, citujem: „…Pre mňa to bolo veľké prekvapenie a nie veľmi príjemné. Bolo to teritórium pre mňa úplne neznáme. Uvedomoval som si výzvy. Ale na druhej strane mi nuncius tlmočil, že je to výslovná požiadavka Jána Pavla II. Bolo mi jasné, že keď si to želá, treba to prijať s dôverou, poslušnosťou, aj s nádejou, že keď mi Pán dal takúto úlohu, dá mi aj pomoc a nejako to naštartujem…“ (Nabádam každého znova, overte si jeho výroky priamo).
  Čo nám to prišiel do armády naštartovať pán vtedajší pomocný nitriansky biskup Rábek? Vstupoval snáď do armády ponad plecia Konferencie biskupov Slovenska, ktorá tam nominovala všetkých, doteraz pôsobiacich kňazov a bola dôsledne informovaná o každom kroku ich činnosti? Teda, ako to mohlo byť prostredie pre neho úplne neznáme? Svojou pochmúrnou vetou všetko prípravné úsilie masy ľudí od r.1993 a akčné fyzické i duchovné práce, konané v tejto oblasti od r. 1995 až do r.2003 poprel a len tak plesknutím jazyka arogantne zahodil, len aby zvýraznil čo? Hádam vlastné zásluhy? A to ešte formou prikrytou toľkou slovnou pokorou a oddanou skromnosťou akou tento výrok srší?
  Keď je spoločnosť v kríze a je vystavená fatálnym hrozbám, hľadajú sa najschopnejší ľudia za vodcov, aby ťažkej situácii a samotnému zlu čelili. Keď nebezpečenstvo prehrmí, už môže byť vodcom ktokoľvek a tak sa vyberajú servilní a poddajní, aby zaistili mocibažným bezproblémové uplatňovanie moci. Tak sa stalo hneď a bez okolkov po II. Svetovej vojne vo Veľkej Británii s Churchillom, alebo s maršalom Žukovom v ZSSR. Nevieme sa poučiť z čoho pramenia škody? Raz sa ma pýtal priateľ, prečo musia ľudia venovať toľko času polemike s nekompetentnými názormi. Odpovedal som: Lebo priveľa nekompetentných má určujúcu moc.
  Kam chcú ľudia tohto razenia doviesť OS SR? Na akých základoch a z akého dôvodu, chcú budovať či posilňovať obranu SR, ak nie na pravdivých? Kto odmieta pravdu, či jej nedá priechod a stavia na jej účelových deformáciách, chtiac nechtiac klame.
  Prečo, kvôli komu, na aký účel má slúžiť opovrhnutie skutkami a zásluhami slovenských politikov, kňazov všetkých úrovní, velenia armády i radových iniciatívnych dôstojníkov, práporčíkov a vojakov, ktorí sa priamo podieľali na zavedení a presadení duchovnej služby do prostredia ASR a vytvorení stavu, kedy mohla byť považovaná za samozrejmú súčasť života vojaka? A to všetko takým, pokoru zdôrazňujúcim výrokom, a ešte pokornejšie a nevinnejšie sa tváriacim jeho autorom, vraj: „Nebol tu ani meter štvorcový ničoho. Ani z hľadiska materiálnych, ale ani personálnych podmienok. Ale za tých 14 rokov sa nám už podarilo implementovať sa do tohto prostredia a sme tam ako doma..“ Koľko zištnosti, skrytej pýchy, arogancie a hrozivého egoizmu sa vo výroku skrýva, to musí postrehnúť každý, kto pozná čo len zlomok pravdy.
  Nebolo mojim úmyslom znevažovať žiadnu cirkevnú autoritu, ani sa nechcem nikoho osobne dotknúť. Smeruje ma len jeden dôvod, kvôli ktorému som prerušil mlčanie. Je to poznanie súvislostí. Viesť vojakov a budovať obranu Slovenskej republiky cestou nevedomosti, nepravdy, lži a klamstva je nielen škodlivé, ale deštruktívne a môže nám byť osudné.
  Boh s Vami páni! Genmjr. v.v. Ing. Emil Vestenický

  Celý článok je aj na http://www.hlavnespravy.sk

 • ČASY SA ZMENILI: Zo slovníka spoločnosti sa vytratil “boj” proti xenofóbii, intolerancii, rasizmu. Mali pravdu tí, ktorí sa báli, odmietali tolerovať , poukazovali, že rasista je ten, ktorý hovorí ” lebo som čierny, lebo som cigán, lebo som arab, lebo som moslim”. Útok na tzv. xenofobikov, intolerantných a rasistov vytvoril DNEŠOK.
  REALITA:
  Neprispôsobiví rómovia nehorázne porušujú Zákony.
  Migranti nehorázne porušujú Zákony. U migrantov aj ako dôsledok vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti v Afrike a na Arabskom poloostrove.

 • Na stránke občianskeho združenia (policajtvv.wbl.sk) sa naši kolegovia (výsluhoví dôchodcovia-policajti) zaoberajú nezhodnocovaním doby služby (max. 28, 30 rokov zhodnotené vo výpočte VD). Existujú rozhodnutia Krajských súdov SR, ktoré rušili rozhodnutia Sociálnej poisťovne, kde neboli zhodnotené pre starobný dôchodok roky nad 30 (28) rokov. Z niektorých rozsudkov vyplýva z argumentácie Sociálnej poisťovne, že zhodnotila pre účely starobného dôchodku aj doby nad 30 (28) rokov služby. Na druhej strane je tu judikatúra, ktorá uvedený postup popiera.
  Zatiaľ je zhoda u tzv. zbytkových dôb (mesiace a dni) nezhodnotených pre účely nároku na VD.
  Bol by potrebný zjednocujúci judikát Najvyššieho súdu SR pre nižšie súdy.
  Navyše je tu neprebádaná oblasť tzv. zvýhodnených zápočtov, kde už boli dané prvé žaloby.
  Problematika je vo svojej podstate zložitejšia, treba posudzovať zhodnotenie doby služby pre nárok na VD, dobu služby pre výšku VD, dobu služby pre výpočet výšky VD. Dalo by sa posudzovať tento problém z hľadiska možnej diskriminácie. Ale to je problém (a aj ďalšie možnosti), ktorý si asi bude vyžadovať právne posúdenie renomovanou advokátskou kanceláriou.

  Autor je konzultantom v Advokátskej kancelárii JUDr.Július Jánošík.

 • Stano,pracovné kategórie I , II boli zrušené k 1.1.2000.Od toho dátumu existuje iba III.pracovná kategória.Hasiči ,predtým požiarnici stále patrili pod MV.

 • Áno, záverom som chcel poukázať na príklad, že nejde mi do hlavy aby kominári vytvorili s cukrármi spoločný cech. Keďže sa spoločnosť ,parlament a MV rozhodlo hasičov zobrať pod spoločné krídla, v prvom rade so spätnou platnosťou ich mali z pracovných kategórii prekvalifikovať na II. kategóriu funkciu, ale nemyslím si, že by si zasahovy hasiči nezaslúžili byt v I. kat. funkcii. Áno, niesu oni horší ako policajti a vojaci ba dokonca medzi civilným obyvateľstvom požívajú omnoho lepšiu povesť / zasluhovosť/.

 • Juraj Fusek napísal: 1. decembra 2016 o 18:14 … súhlasím s Jurajom Fusekom … zákon 328/2002 jasne-presne pomenováva, kto všetko patríme pod zákon č. 328/2002 Z.z.Nie je potrebné, aspoň si myslím, neustále “točiť” dokola, kto máme aké zásluhy dnešné, -- aj z minulosti.Aj kolega hasič, ktorý v rámci svojho nasadenia rizika zachraňuje-vyprosťuje osoby z havarovaných áut a mnohokrát je svedkom žiaľu a utrpenia ľudí, záchrane života občanov z horiacich budov, iných požiarov mnohokrát vo výškach, či mnohých iných rizikových činnostiach často nasadzuje svoje zdravie, život tak, ako aj ostatní príslušníci silových zložiek.Bez tejto kontinuity by nefungovala činnosť a spolupráca ako má fungovať.Stačí zavolať č. 112 -- prídu všetci .. je to o spolupráci.Zákon č. 100/1988 Zb. pojednáva aj o pracovných kategóriách a kategóriách funkcií, teda baníci, chemici, hutníci., a pod. by tam mali byť tiež zaradení ako rizikové povolania.Nezáviďme si navzájom.Nie je čo si závidieť.Okrem toho, v rámci pracovných “zmien zamestnávazteľa-fluktuácie” mnohí počas svojej životnej kariéry vymenili viacerých zamestnávateľov.Preto ako sú MIX kategórie, tak sú aj MIX kategórie pracovných kategórií aj kategórií funkcií navzájom medzi sebou.Keď už sa teda nič nevyčíta administratíve a “elitám” silových zložiek .. aj oni mali kariérny rast a mnohokrát začínali od piky.

 • Dôvodov by mohlo byť viac ,uvediem len toľko že patria k záchranným zložkám. Napokon to majú aj v názve HaZz. Netreba poukazovať či je to opodstatnené alebo nie.Každý mal možnosť nastúpiť k hasičom .Ak sa nepodarilo k profi ,pomaly každá druhá obec má dobrovoľníkov kde sa to dá vyskúšať,či je to to pravé orechové .

 • Áno, ja si myslím, že hasiči sú v II. pracovnej kategórií a kdeže sa oni hrabú na poberanie výhod, ktoré patria a prináležia výlučne pre ozbrojencov. Kto to videl, aby sa domáhali skoršieho odchodu do starobného dôchodku podla z. 461/2003 s aplikáciou na z. 100/1988 Zb.. Ako sa oni dopracovali k nároku na výsluhový dôchodok ? Nerozumiem tomu aby aj upratovačky patrili pod z. 328/2OO2 ako patria hasiči. Skôr pod 328 by som prijal baníkov, lebo sú to ozajstní chlapi, ale hasiči /spáči a prďosi/.

 • Tak ako Vlado Petrík píše v príspevku: 21. novembra 2016 o 16:57 v rubrike https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/verejna-mienka/#comment-7750 … “p.s. môj zdroj tvorby názorov a postojov je prezident a vláda, parlament a predstavitelia politických strán”. -- mám ten istý názor, … tak aj ja si k Slobode slova, Slobode prejavu, Slobode vyjadrenia názorov porovnávam v kombinácii:
  Predošlý príspevok, s príspevkom Miro Palfi napísal: 19. novembra 2016 o 9:39 /7 príspevkov nižšie/ … k novo-schvalenému (novelizovanému) TZ k boji proti Extrémizmu pričom sa prikláňam k obsahu článku v linku.Tento novo-schválený zákon je aj podľa mňa potrebné prepracovať nanovo, pretože: “Zákony proti extrémizu sú vždy politicky citlivé, pretože narážajú (čelom) na SLOBODU PREJAVU”. “Narážať čelom” proti Slobode Prejavu, to sa jednoducho medzi sebou Bije …

 • https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/verejna-mienka/#comment-7750
  SLOVENSKO/POLITIKA dnes 06:30 …. Zverejnil internetový denník aktuálne.sk /TASR/.
  .
  “Sloboda prejavu alebo ohováranie? Kritika politikov sa môže skončiť žalobou.
  BRATISLAVA/PRAHA – Ani 27 rokov od pádu režimu nestačilo, aby sa politici a iní verejní činitelia neprestali cítiť nadradene. Zatiaľ čo v Česku padol návrh, aby sa zaviedol trestný čin hanobenia prezidenta, u nás sa verejní činitelia radi domáhajú odškodného na súde.Urážka hlavy štátu bola trestná už za prvej Československej republiky a za socializmu takto chránili aj ústavných činiteľov.V roku 1961 pribudol i trestný čin hanobenia republiky a jej predstaviteľov, ktorý v Česku zrušili až v roku 1998.Napriek tomu 63 českí poslanci – z koaličných strán ČSSD a ANO, ale aj opoziční komunisti a zástupcovia hnutia Úsvit – navrhli, aby sa obnovili tresty za verejné hanobenie prezidenta republiky. Keď to vyvolalo rozruch, mnohí svoju podporu odvolali.
  Ohováranie je trestné
  Ako je to na Slovensku? Zákon o hanobení republiky a jej predstaviteľov tu platil do roku 2002, keď Ústavný súd skonštatoval, že obmedzuje slobodu prejavu.Podľa právnika Petra Wilflinga, ktorý spolupracuje s organizáciou Via Iuris, však to, že sa tento paragraf zrušil, ešte
  neznamená, že politikovi možno len tak verejne nadávať.„Aj kritika má nejaké medze. musí vychádzať z faktov. Ak to tak nie je, je to žalovateľné,“ hovorí Wilfling, ktorý je spoluautorom publikácie Sloboda prejavu a žaloby na ochranu dobrej povesti.Zosmiešňovanie politika na rozdiel od minulosti síce už trestné nie je, no ústavní a verejní činitelia môžu využiť občiansky zákonník, ktorého súčasťou je trestný čin ohovárania. Tomu, koho žalujú, by však mali dokázať, že vedome šíril nepravdivé informácie.Podľa tzv. tlačového zákona majú navyše politici, no aj bežní občania právo na opravu, odpoveď a dodatočné oznámenie, ak reagujú na zverejnené informácie v médiách. Aj tu však platí, že sťažovateľ musí najprv preukázať nepravdivosť publikovaných tvrdení.
  Odškodnenie ako výnosný obchod
  Aj keď sú právne možnosti „urazených“ verejných činiteľov dosť obmedzené, v minulosti sa ich naučili dobre využívať. Najmä pokiaľ ide o súdy na ochranu osobnosti a dobrej povesti.Je paradoxom, že zatiaľ čo pozostalým po obetiach trestných činov či obetiam neodborných zdravotníckych zákrokov súdy spravidla priznávajú nízke odškodné do 10- až 20-tisíc eur, verejní činitelia v sporoch s médiami často vysúdili až desaťnásobne viac.Napríklad bývalý šéf SNS Ján Slota takto získal päť miliónov korún za to, že bulvárny denník opísal, ako močil z terasy reštaurácie, a premiér Robert Fico (Smer-SD) zase milión korún za článok, že polícia protekčne vyšetrovala krádež jeho auta.Majstrom v tom, ako vysúdiť peniaze za poškodenie dobrého mena, je exminister spravodlivosti a bývalý predseda Najvyššieho súdu Štefan Harabin, ktorý už dostal vysoké odškodnenie od viacerých médií aj inštitúcií.Aj v júni tohto roka okresný súd v Bratislave rozhodol, že sa má verejnoprávna RTVS vo vysielaní Harabinovi ospravedlniť a zaplatiť mu nemajetkovú ujmu 10-tisíc eur. Bývalý šéf Najvyššieho súdu pritom pôvodne žiadal až 200-tisíc eur.Ďalších 150-tisíc eur musí Harabinovi zaplatiť Generálna prokuratúra za to, že predtým potvrdila pravosť prepisu jeho telefonátu s údajným šéfom albánskej drogovej mafie Bakim Sadikim z roku 1994. Rozhodnutie potvrdil krajský súd a nedá sa proti nemu odvolať.
  Kto má moc, musí zniesť kritiku
  Napriek Harabinovým úspechom pri ochrane „dobrého mena“ sa však situácia postupne zlepšuje a justícia už nie je až tak naklonená verejným činiteľom.„Súdy by už mohli viac zohľadňovať slobodu prejavu, keďže je už väčšia opora v nálezoch Ústavného súdu,“ hodnotí Wilfling.
  Ako pripomína, súdy málo zohľadňovali to, že ak niekto zasahuje do verejného života a podieľa sa na výkone moci, musí byť pripravený na to, že bude znášať i ostrejšiu spätnú väzbu.
  „Aj z Európskeho dohovoru o ľudských právach vyplýva, že verejní činitelia musia zniesť väčšiu mieru kritiky než súkromné osoby,“ vysvetľuje právnik.Podľa Európskeho súdu pre ľudské práva musí byť navyše finančné odškodnenie za ujmu na dobrej povesti, cti alebo dôstojnosti primerané.Pre médiá preto nesmie byť likvidačné a pri určovaní jeho výšky treba zohľadniť odškodnenie, ktoré sa priznáva za telesné zranenia alebo násilné činy. Slovenské súdy však toto často porušovali.V USA napríklad platí, že ak chcú verejní činitelia uspieť proti médiám na súde, musia najprv preukázať, že novinári tieto tvrdenia zverejnili so „skutočne zlým úmyslom“. Ak im to politik nedokáže, nemá na odškodnenie nárok.
  Známe prípady „hanobenia republiky“:
  • Paragrafy o hanobení republiky a jej predstaviteľov využil už počas vlády Vladimíra Mečiara vtedajší prezident Michal Kováč, ktorý sa tak neúspešne bránil proti slovným útokom Mečiara a Ivana Lexu.
  • V roku 1999 doplatil na ostré slová šéfredaktor týždenníka Zmena Vladimír Mohorita, ktorý kritizoval rozhodnutie vlády otvoriť slovenský vzdušný priestor pre lietadlá NATO nasadené proti Juhoslávii.
  Podnet na Generálnu prokuratúru dal niekdajší podpredseda vlády Pál Csáky. Mohoritu podmienečne odsúdili na štyri mesiace za hanobenie republiky, čo vyvolalo protesty zahraničných inštitúcií.
  • V júni 2001 využil sporný paragraf vtedajší prezident Rudolf Schuster, keď podal trestné oznámenie na redaktora Nového Času Aleša Krátkého. Ten v komentári, kde hodnotil prejav hlavy štátu v parlamente, napísal, že Schuster „vykazoval známky duševnej nespôsobilosti stáť na čele štátu“.Podľa neho bol prejav „správou o stave duše nafúkaného egomaniaka, ktorý videl reálny život naposledy v ranej mladosti a ktorý sa za búrky usmieva v presvedčení, že ho fotografujú“. Nakoniec ho označil za „šaša s ústavnými kompetenciami“. Ústavný súd následne rozhodol, že trestný čin hanobenia republiky nie je v súlade s ústavou”. … toľko citát z portálu aktuálne.sk.

 • Hlavne nech Kompetentní a Politici Nenarobia NENAPRAVITEĽNÉ Hlúposti — Nezasiahnu /Negatívne, Nerozvážne, či Populistický/ do takých citlivých Nárokových (Nárok = Právo) Náležitostí ako je Právom — Zákonmi Vyslúžené Sociálne Zabezpečenie (VD-Dôchodky) Silových Zložiek.
  Ta tak.

 • Veď hej Miro. Ale zaujímave je, že aj keď ich dohromady neni ani obligátnych 5 a 1/2, ale tuším iba štyria, robia prievan, ako keby ich tu bolo nad parlamentnú väčšinu… :wacko:

 • Milan, oni sa riadia starým známym: do tretice všetko dobré (prípadne donekonečna), už tu postupne žiadni potomkovia žiť nebudú … výsluhoví dôchodcovia sa riadia zase: dvakrát do tej istej rieky nestúpiš.Čiže vyšiel mi rozpor.Uvidíme.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/

 • Nechcu náhodou zobrať, respektívne potomkom tých, čo slúžili niekedy za Ferenc Jožku (Švejkovia, feldkuráti Katzovia, nadporučíci Lukášovia, šikovatelia Vaňkovia…) prikázať, aby penzie vrátili v pravidelných mesačných päťkorunových splátkach?

 • Razantný krok OĽaNO-NOVA: Bývalým eštebákom chce zdaniť výsluhové dôchodky o 50 %

  pred 18 minútami
  BRATISLAVA -- Výsluhové dôchodky pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek by sa mali plošne zdaniť o 50 percent. Politickí väzni, ich manželky, manželia alebo ich vdovy a vdovci by zas mali dostať jednorazový finančný príspevok vo výške 1000 eur. To je zámer novely zákona o protikomunistickom odboji z dielne OĽaNO-NOVA.

  “Hlavným účelom návrhu zákona je ukončiť po 27 rokoch od Nežnej revolúcie nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti, kde tí, čo roky boli utláčateľmi a prenasledovali osoby, mučili ich a popierali základné ľudské práva, hlavne slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky a tí, čo rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky,” vysvetľujú predkladatelia návrhu.

  Poukazujú, že ak by návrh prešiel, Slovensko by sa pripojilo k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách. Ako príklady uvádzajú Nemecko, Maďarsko a Poľsko.

  Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA predložilo na novembrovú schôdzu NR SR aj ďalšie návrhy. V novele ústavy navrhujú, aby sa predseda Národnej rady SR musel vzdať členstva v politickej strane alebo hnutí bezprostredne po zvolení do tejto funkcie a aby nevystupoval v ich mene, ani nepôsobil v ich prospech. Tým by sa podľa OĽaNO-NOVA zabezpečila jeho nadstraníckosť. Hnutie sa inšpirovalo Veľkou Britániou, neformálne podľa neho platí toto pravidlo aj v iných krajinách.

  Ján Budaj opäť navrhuje zrušiť amnestie udelené v roku 1998 vtedajším zastupujúcim prezidentom SR Vladimírom Mečiarom. Týkajú sa prípadu zavlečenia prezidentovho syna Michala Kováča ml. do cudziny, ako aj zmareného referenda. Zo skutku zavlečenia bolo podozrievané vtedajšie vedenie SIS na čele s Ivanom Lexom. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša, ktorá sa stala pred 15 rokmi.

  Poslanci OĽaNO-NOVA chcú tiež zmeniť zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Navrhujú zvýšiť počet pamätných dní na Slovensku a to o dva dni, ktorými by sme si pripomínali okupáciu a jej koniec. Na 21. augusta by pripadol Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968, 21. júna by sme si pripomínali Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991.

 • K “Náhubkovému zákonu” … pani Lucie Žitňanskej (MS SR -- MOST/HÍD). … “”Európsky súd pre ľudské práva vydal v r. 1998 rozhodnutie o slobode slova: „Sloboda slova znamená nielen právo šíriť informácie neutrálne či pozitívne, ale tiež informácie šokujúce či pohoršujúce a zraňujúce“. Keďže legislatíva SR je subordinovaná legislatíve EU, uvedené rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva je záväzné pre všetky štátne orgány, všetky organizácie a združenia, občanov vrátane masmédií”. …
  .
  http://www.aktuality.sk/clanok/384508/komentar-daga-danisa-zitnanska-bic-na-extremistov-odflakla/
  Zdroj: Erik Adamson / Aktuality.sk, Autor: Dag Daniš
  “Keď sa po voľbách spojil Ficov Smer s Bugárovým Mostom, ospravedlňovali to „bojom proti extrémizmu“. Tento argument bol od veci. Vypustili to len ako reklamný slogan, za ktorým nie je obsah.Dnes ministerka Žitňanská finišuje s domácou úlohou a presadzuje veľmi citlivé a sporné novely zákonov proti extrémizmu. Tento jej balík je tiež od veci. A tiež pripomína marketingový slogan bez obsahu.
  Presnejšie: je odfláknutý.
  Zákony proti extrémizu sú vždy politicky citlivé, pretože narážajú (čelom) na SLOBODU PREJAVU. A takisto narážajú na možné zneužitie proti opozícii. Alebo proti nepohodlným názorom, ktoré nezapadajú do schémy „režimu“.Ak chce vláda prísnejšie stíhať extrémizmus, musí to byť jasné, čisté, spravodlivé. A presvedčivé.Žitňanskej „lex Kotleba“ presvedčivý nie je.
  Pašovanie zákonov
  Po prvé. Zmeny z kuchyne Žitňanskej neprešli riadnym pripomienkovým konaním. Žitňanská totiž nepredložila vláde balík zákonov proti extrémizmu. Nič také neexistuje. Išla na to skratkou, ktorá z tejto témy urobila neprehľadný zdrap papiera (otestujte sa a skúste to tam nájsť). „Lex Kotleba“ je skrytý v nejakom „zákone o trestnom konaní v EÚ“. Ten s extrémizmom nijako nesúvisí. Kdesi vnútri, na siedmich rôznych miestach, sú podopisované paragrafy o postihovaní extrémizmu. Teda o OBMEDZOVANÍ SLOBODY PREJAVU. Zvláštny prístup.
  Čo je extrémizmus
  Po druhé: zmeny pri extrémizme nie sú formálne či drobné, ako argumentuje vláda, ale zásadné.Celkom sa mení definícia extrémizmu, resp. extrémistických skupín.Doteraz zákon zakazoval „podporu skupín, ktoré náslilím alebo hrozbou násilia smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd“.Nová definícia Žitňanskej: zákon má zakazovať „podporu skupín, ktoré smerujú k potláčaniu práv“. Alebo ktoré „hlásajú nenávisť”.
  Teda: vypadla zmienka o násilnom spôsobe, čím sa okruh „extrémistov“ rozširuje. Pomerne voľne a elasticky.Voľný výklad extrémizmu je pritom presne to, čo môže byť nebezpečné. A čo nechceme. Pri zásahoch do SLOBODY SLOVA je totiž dôležité, aby boli definície (zákazy) celkom presné a nepriestrelné.Ideálne by bolo zakázať prejavy násilia a prejavy nenávisti. Nech je to jasné.
  Zakazovať podporu „skupín smerujúcich k…“ je bianko šek pre prokuratúru.
  Čo je extrémistický materiál
  Po tretie: doteraz bolo trestné prechovávať extrémistický materiál. Pre odsúdenie sa však vyžadovalo, aby sa dokázala súvislosť „extrémistického materiálu“ s podnecovaním k násiliu či k nenávisti.Po novom netreba dokazovať vôbec nič. Stačí, že vyšetrovateľ skonštatuje, že ide o extrémistický materiál, za čo je trestná sadzba do dvoch rokov za mrežami. Bodka.
  Po štvrté: v balíku Žitňanskej celkom chýba „update“. Napríklad nový paragraf o verejných prejavoch nenávisti -- či o hlásaní násilia -- na sociálnych sieťach.Alebo v diskusiách na online médiách.Pritom práve toto je terén, ktorý sa najviac radikalizuje. A nikto sa tomu nevenuje. Ani „progresívna Žitňanská“.
  Jendoducho: Žitňanská v balíku paragrafov rúbe do hrozieb, ktoré sú v roku 2016 neaktuálne, resp. vychádzajú z módy (dôraz na ideológie, strany, apartheid, genocídu…). A celkom ignoruje nástup nových foriem extrémizmu – verejné hecovanie nenávisti a násilia na internete.
  Tam je dnes „extrémistického materiálu“ viac ako vo vojnovej Tretej ríši.
  Keď budú poslanci hlasovať o čudnom papieri Žitňanskej, mali by ho odmietnuť. A vrátiť vláde, nech to skúsi ešte raz. Keď sa zorientuje”.
  …neviem, čí už nie je neskoro…viac aj v diskusii občanov pod článkom…

 • Trumpov akčný plán pre prvých 100 dní po zvolení (prejav z 22.10.2016):

  http://www.samizdat2016.cz/2016/11/kompletni-trumpuv-prezidentsky-plan-pro-prvnich-100-dni-funkce/

  Čo z toho by sa dalo prevziať ako program pre “Novú silu” na Slovensku?

 • Trump hrkotálky pred a po . Svet visí na jednej šnúrke. Hlavy politologické a politické, “bleskovo zmenili ” čiernu na bielu. Ešte že: “nech sa deje , čo sa deje” , bežné starosti ” obyčajného človeka” sú stále rovnaké.
  Dôstojne žiť.

 • “Prečo je úmrtnosť v r. 2008 na 1.000 obyvateľov u MV 20,62% u MO 18,5% a u Soc. poisťovne iba 9,8%, následne v r. 2009 19,95%, 16,6% a 9,8%, to preto, že policajti sa mali tak dobre”?…..z príspevkov (linku vpravo)….http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html
  Nepoznáme, (resp. neboli mediálne zverejnené) novšie štatistiky, ale podľa nepotvrdených informácii (“kuloárnych rečí” aj vlastných poznatkov z nášho okolia každého z nás)) situácia v úmrtnosti-morbilite príslušníkov bývalých silových zložiek je alarmujúca.Stačí nahliadnuť do rubriky: “OPUSTILI NÁS 2010 až 2016” na tomto webe…..a to je iba v rámci MO SR.Čo všetci ostatní výsluhoví a výsluhovo-starobní dôchodcovia? … spadajúci pod zákony o sociálnom zabezpečení?.Je to na zamyslenie.Kompetentných aj politikov…

 • Mne vychádza, že OĽaNO nemá hlasy, aby to prešlo-schválili v parlamente.Je to choré.Veď bližšie sme už viac-krát o tom písali.A potom čo SIS, VOS, CIA, Mosad, KGB……to im potom nikto nebude chcieť slúžiť za takýchto okolností.Asi aj im zdania potom výsluhové zabezpečenie?..Je to pravda, všelijaké zdaňovanie je celé choré a najmä kolektívna vina..a súdy sa smejú.Veď príslušníci nesúdili predsa ľudí….
  Pomôžem si ešte príspevkom z tejto rubriky nižšie:
  JUDr. Marián ĎURINA napísal: 18. júla 2016 o 7:46
  Vážení priatelia,
  v behu všedných dní sme si ani nevšimli, že dňa 11.07.2016 si príslušníci býv. Pohraničnej stráže každoročne pripomínali svoj sviatok. Ich služba na hranici nebola jednoduchá. Veď od roku 1948 do roku 1989 zahynulo 654 pohraničníkov, na ktorých si dnes spomenie už len málokto. Ako keby ich mladé životy nemali žiadnu cenu.
  Dôvod na pripomenutie “Dňa pohraničnej stráže” tu určite je. Pre niekoho príležitosť na oslavu, pre iných na spomienku.
  S pozdravom
  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár
  .
  Ja si dám iba rečnícku otázku: odškodnil niekto niekedy rodiny 654 pohraničníkov ktorí zahynuli pri plnení služobných úloh na základe v tej dobe platných zákonov?

 • pre doplnenie Tomáša Kríža napísal: 6. novembra 2016 o 13:36
  Dva-krát to zatiaľ OĽaNO v parlamente neprešlo, bližšie:
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- príspevky sú približne od polovice stránky rubriky (linku)…dole.
  -- 13. júla 2016 o 9:38
  -- 22. februára 2016 o 14:16
  -- 16. januára 2016 o 21:09…..od spodu rubriky (linku)..hore…ako info. pre záujemcov.Aj zaradenia v službe.

 • BRATISLAVA -- Ukončiť po 27 rokoch od revolúcie v roku 1989 nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti je cieľom návrhu novely zákona o protikomunistickom odboji, ktorý predkladajú na novembrové rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za OĽaNO-NOVA. Podľa nich tí, ktorí roky boli utláčateľmi, prenasledovali a mučili ľudí a popierali základné ľudské práva, hlavne slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky. A tí, ktorí rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky.

  „Navrhujeme plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti (ŠtB) a ich zložiek o 50 percent,“ odôvodňujú poslanci hnutia s tým, že návrh nemá za cieľ získanie dodatočných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ale odstránenie amorálneho a nespravodlivého sociálneho stavu. „Súčasne sa návrhom zákona priznáva jednorazový finančný príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1 000 eur,“ dopĺňajú.

  Podľa poslancov OĽaNO-NOVA sa Slovenská republika prijatím tohto návrhu zákona pripojí k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách.

  Otázky možného rozporu takýchto právnych úprav s ľudskými právami a základnými slobodami zamietol pred dvoma rokmi Európsky súd pre ľudské práva, keď v plnom rozsahu odobril poľskú právnu úpravu znižovania výsluhových dôchodkov, pričom konštatoval, že: „služba sťažovateľov v tajnej polícii, ktorá ostro potláčala základné ľudské práva chránené Európskym dohovorom, môže byť dostatočnou okolnosťou na stratu pridaných benefitov“, pričom k takémuto zásahu do ich výsluhových dôchodkov môže dôjsť aj spätnou právnou úpravou.

  Keďže sa predpokladá, že vysokopostavení príslušníci ŠtB majú dnes priemerné výsluhové dôchodky na úrovni 600 až 700 eur, ich zdanením by sa tak dostali na priemernú úroveň starobných dôchodkov v Slovenskej republike.

 • K predošlým príspevkom…novému (pripravovanému webu ZV SR) … aj pána Paľa Badu, či pána Františka … pripomeňme si tú dobu, hoci aj s trpkým úsmevom na tvári:
  Miro Palfi napísal: 21. júla 2015 v 7:14
  Pre informáciu. — K téme aj 3.výročia nevalorizácie — po 2. zasadaní zväzovej rady.Čo zaujíma aj členov ZV SR.
  Jeden komentár k “Oznam pre členov klubu Prešov”
  Greššo František, v.v.:
  20.7.2015 o 21:31
  som členom ZV SR, predseda klubu nám po 2. ZR nevedel zodpovedať jednu z otázok, ktorá pravdepodobne budú zaujímať aj niekoľkých ďalších členov. Predseda klubu nám nevedel podať postačujúce vysvetlenie.Zaujímali sme sa ako je pripravovaná realizácia programového zamerania kde v bode 4.2 sa okrem iného píše:
  ….zasadzovať sa o stabilitu a dodržiavanie systému sociálneho zabezpečenia vyplývajúceho z novelizovaného zákona č. 328/2002 Z. z. Predložiť MO SR návrh na úpravu dôchodkov priznaných podľa zákona č. 114/1999.
  Právne doriešiť nevalorizáciu výsluhových dôchodkov z roku 2012, valorizáciu v rokoch 2013 až 2017 (Zákon 328/2002 Z. z., §68, odsek 3) tak, ako sú zvyšované starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni. Priznanie nároku pracovných kategórií pre tých, ktorí nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z. z., t.j. nedosiahnu dôchodkový vek do konca roku 2023…Je schopný podať niekto z prezídia odpoveď alebo je to tajné a informáciu dostane iba úzky okruh vyvolených??? Postačujúca bude aj odpoveď „do toho vás nič nieje”.
  Prenesené z web stránky ZV SR.(bývalej).https://www.bezpzlozky.eu/2015/04/monitor-1-zasadanie-zvazovej-rady/
  .
  Ako vidieť aj podľa tohoto príspevku, členov ZV SR, ako aj ďalších výsluhových dôchodcov -- prispievateľov a čitateľov, či sympatizantov ZV SR, APVV, PVV,…a ďalších, zaujímajú otázky ohľadom sociálneho zabezpečenia spádajúce pod zákon 328/2002 Z.z.Už nechcem vyhľadávať príspevky, kde sme prispievatelia, ktorí sme na starý web ZV SR prispievali ohľadom sociálnych otázok a boli sme “taktne” z uvedeného webu vypoklonkovaní.Určite za to nemôže VVB-Bratislava, bývalý klub ZV SR -- Bratislava, ktorý bol vždy ťahúnom v riešení sociálnych otázok vyslúžilcov spolu s ďalšími nadšencami-jednotlivcami ďalších klubov ZV SR … odborníkmi … a pod…
  Len, je na zamyslenie: Prečo ostala nezodpovedaná otázka, tak, ako bola postavená vyššie v príspevku … Sme si vedomí, že je po “funuse” … Od 1. júla 2018 nastupuje účinnosť § 68 ods. 16 zákona 328/2002 Z.z -- kde mimo dátumu 1. január už bude valorizácia výsluhových dôchodkov zjednotená s valorizáciou civilných dôchodkov.Je po funuse.(mýlim sa?)Neviem, či to všetko ešte zachráni eventuálna realizácia Programového zamerania bodu /3.2/ od APVV -- bod je v PZ zverejnený na web stránke APVV … kto si ho prečítal.Otázne je, či sa bude podľa neho postupovať a transparentne aj informovať.Nie každý môžeme byť (objektívne) členmi všetkých občianskych združení bývalých silových zložiek … to neznamená, že neprenikli informácie, že od roku 2012 sa pri nevalorizácii §-fu 68 ods. 3 v prospech väčšiny VD neurobilo nič.Žeby chýbala nejaká Únia (spolok-cech) …združujúca občianske združenia bývalých silových zložiek spadajúcich pod 328-ku, ktorých je veľké množstvo, len spolupráca medzi nimi je mizivá.Možno sa mýlim, len, výsledok Nevalorizácie -- 2012, §-fu 68 ods. 3, napriek popísanému od r. 2012 = 0 -- ZERO -- 0…..Asi tak.

 • https://zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/
  Náhodou som navštívil -- rozklikol web stránku ZV SR./podľa všetkého už je v prevádzke, resp. sa na ňu chystá/.Osobne sa mi vidí “komplikovane” /”zvláštne”/ koncipovaná, na iný spôsob, ako bol web ZV SR predtým, prípadne ako je tento web-iné weby.Javí sa mi nová web stránka ZV SR ako “ušitá” na mieru a s prístupom iba členov ZV SR, s vylúčením napr. sympatizantov ZV SR a pod.Akoby mala byť úzko profesionálne vyhranená, bez riešenia napr. sociálnych otázok výsluhových a starobno-výsluhových dôchodcov a pod .. Neviem, akoby bola na spôsob vylúčenia verejnosti-sympatizantov.Možno sa mýlim, ale mám z jej formátu zmiešané pocity, resp. nie je mi nová web stránka ZV SR jasná vo svojej štylizácii, či vo svojom zámere do budúcnosti./Ako sympatizanta ZV SR -- by mňa, prípadne ďalších to najskôr ani nemalo-nemuselo zaujímať/.Iba som sa zamyslel … na papieri.

 • Ďakujem Františkovi za prejavenie názoru, iste tie otázky trápia aj ďalších prispievateľov a čitateľov.
  František napísal: 28. októbra 2016 v 7:40
  “Dobrý deň prajem všetkým, čo sem — tam zablúdia a prečítajú si naše príspevky. Možno ma vyhodnotíte, ako netrpezlivého , kritického , nespokojného a neviem akého, ale predsa mi nedá , aby som sa touto cestou neobrátil na kompetentných a nespýtal sa: ,, Čo sa vlastne stalo, keď sa zrazu prestalo písať o našich nedoriešených problémoch ? ” Kde sú tie sľuby p. poslanca Hrnku a iných, čo sa chceli angažovať v NR za naše oprávnené požiadavky ? Zaspali sme na vavrínoch, zostali sme spokojní ? Píšete o tom, ako si policajti dokážu v iných krajinách vydobyť svoje práve aj účasťou na protestoch, priamo vedia uderiť na správnu strunu a my, iba sa posťažujeme, skritizujeme, potom si to znovu všetko zopakujeme a takto to prebieha niekoľko rokov a výsledok ? Žiadny, nula bodov, plané sľuby a veľa z nás už odišlo…”
  František,
  aj ja sledujem a sem tam napíšem svoj názor, tiež som netrpezlivý a nespokojný, ale neverím a nemôžem tvrdiť že je zbytočné o niečom diskutovať, dospeli sme do štádia že sa vyčkáva čo vlastne táto koalícia má s nami v úmysle urobiť. Verím že ak bude treba tak sa preberieme a začneme bombardovať zodpovedných “sľubcov” aj tých ktorí mlčali a teraz sú vo vedení. Pravdepodobne nás musí vyburcovať nejaké nové diskriminačné opatrenie postavené proti nám, ale zdá sa že politici sa zľakli a začali viac uvažovať aby to neurobili ako v čase “istôt”. A to je náš veľký a viditeľný úspech. Aj spolupráca s JDS, aj keď o nej menej píšeme, naháňa politikom strach. Takže neprestávajme diskutovať, nech sa o nás vie.
  František,
  ďalej píšete “..a tak až všetci, čo poberáme tie príspevky raz odídeme postupne, tak zostanú iba tí, čo poberajú výsluhové dôchodky, čím sa oddelia plevy od zrna a páni radosťou zaplesajú..”.
  Ono je to tak, odídeme my, odídu aj oni,taký je neúprosný zákon života, ten nerozlišuje bohatých a chudobných.
  Neverím že naše “vypisovanie” na týchto stránkach je bez účinku, zdá sa akoby t.č. väčšina nás bola “takmer spokojných”, prosím, ale ak by došlo k ďalšiemu negatívnemu zásahu do našich dôchodkov, tak vieme o sebe a to je dôležité. Áno, nie všetky staré veci sú doriešené, pokračujeme.
  Ešte uvediem:
  pplk. v. v. Dr. Milan kolen napísal: 7. januára 2015 v 16:21
  “Nezastupiteľné miesto má tento web k ujednoteniu si našich názorov k danej veci ale predovšetkým k zjednoteniu spoločného postupu všetkých slúžiacich príslušníkov ozbrojených bezpečnostných a záchranných zborov ako aj všetkých poberateľov VD,SD k spoločnému koordinovanému boji za naše zákonné práva ako aj k boju proti našej diskriminácii”.
  “Som presvedčený, že sa nám spoločne za účasti slúžiacich ako aj výsluhových vojakov, policajtov, ZVJS,SIS, NBÚ, colníkov, hasičov a horských záchranárov bude efektívne koordinovane dariť bojovať, obhajovať naše zákonmi stanovené práva ako aj proti akejkoľvek súčasnej ako aj budúcej diskriminácii”.

 • Dobrý deň prajem všetkým, čo sem -- tam zablúdia a prečítajú si naše príspevky. Možno ma vyhodnotíte, ako netrpezlivého , kritického , nespokojného a neviem akého, ale predsa mi nedá , aby som sa touto cestou neobrátil na kompetentných a nespýtal sa: ,, Čo sa vlastne stalo, keď sa zrazu prestalo písať o našich nedoriešených problémoch ? ” Kde sú tie sľuby p. poslanca Hrnku a iných, čo sa chceli angažovať v NR za naše oprávnené požiadavky ? Zaspali sme na vavrínoch, zostali sme spokojní ? Píšete o tom, ako si policajti dokážu v iných krajinách vydobyť svoje práve aj účasťou na protestoch, priamo vedia uderiť na správnu strunu a my, iba sa posťažujeme, skritizujeme, potom si to znovu všetko zopakujeme a takto to prebieha niekoľko rokov a výsledok ? Žiadny, nula bodov, plané sľuby a veľa z nás už odišlo, odídu ďalší až nakoniec zostanú iba tí, ktorí sú spokojní a páni budú tiež, pretože sa všetko vyrieši prirodzeným výberom. Všetci poberatelia tzv. výsluhových príspevkov -- považovaných za VD odídu na večnosť a toto vážení, toto práve páni potrebujú, na toto oni čakajú, preto nič neriešia a ani riešiť nebudú. Nik si ani neuvedomuje, že niektorí tzv. príspevkárí ani nemohlo zo služieb odísť inak, iba podľa v tom čase platných zákonov, no a preto trpia, márne čakajú na zmilovanie božie, aby sa niečo dorovnalo. Toto páni nespravia, pretože to by bol pre nich neúnosný balík a tak až všetci, čo poberáme tie príspevky raz odídeme postupne, tak zostanú iba tí, čo poberajú výsluhové dôchodky, čím sa oddelia plevy od zrna a páni radosťou zaplesajú. Toto niekto bude považovať za moju demagógiu, ale potom si na mňa spomeňte, ale ten František mal naozaj pravdu. Ďakujem Vám za trpezlivosť.

 • Dňa 19.10.2016 Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR schválila poslanecký návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorom zrušila zdaňovanie výsluhových náležitosti a prídavkov na bývanie u vojakov z povolania a výsluhových nárokov u príslušníkov bezpečnostných zborov podľa zvláštnych právnych predpisov (tlač 866/0). V prípade schválenia Senátom PČR a súhlasu prezidenta bude účinný od 1.1.2017

 • Pekný večer prajem. Dlho som tu nebol. Sľúbil som, že vás budem oboznamovať priebehom môjho “boja” so súdmi ohľadom neuznania prvých dvoch ročníkov VSOŠ v I. II. prac. kat. Prvé pojednávanie na KS som “prehral”. Odvolal som sa na NS. NS súd vrátil celú vec na nové prejednanie. Nové prejednanie-pojednávanie na KS bude 19. 12. 2016 o 09:45 hod. O výsledku vás budem informovať. Držte palce.

 • V minulosti,keď väčšina z nás , nastupovala do ozbrojených zložiek štátu vedela že , po dovršení 55 rokov pôjde do dôchodku. Bolo to strašne ďaleko , ale predsa sme sa na túto životnú cestu dali.Tak ako ubiehali roky tak prichádzali novinky.Možnosť ísť na príspevok bolo veľkým lákadlom pre tých čo boli po päťdesiatke , vieme ako to dopadlo.Nakoniec prišla na svet 328 vyzerala dobre , myslela aj na najstarších kolegov.
  Potom prišla éra ,ktorú nazvem toaletná.Už vtedy sme tu písali že je to blbosť, nechať alebo držať niekoho nasilu 25 rokov za 37.5 percenta.Neverím že tieto stránky nečítajú ešte aktívny kolegovia.Popísali sme tu toho dosť
  aj keď sa objavili aktívne zálohy.Popísali sme tu tiež toho veľa.Však nedávno sme videli ako to dopadlo.Videli sme ako úspechy chválil sám minister.Vo fabrikách nemá kto robiť,vieme prečo.A z toho sa asi bude vyberať pre štát.

 • Stačí až by sa kompetentní zamysleli najmä smerom do vlastných radov, v rámci Slovenskej republiky. “Noviny odborového zväzu Polície SR “POLÍCIA” Ročník XXVI Číslo 9 September 2016” --Len, stretol som sa podľa spomenutých novín s informáciou, ktorá ma zaujala a ktorá je aspoň podľa mňa “výstrahou”, že tých budúcich 25 rokov služobného pomeru na získanie VD nie je objektívne určený správny odhad.Informácia (okrem iného) z uvedených novín: ” Odchádzajú už aj čerstvo prijatí policajti rovno zo školy alebo tesne po nej”…Podľa všetkého 25 rokov služobného pomeru na VD nikdy predtým potrebných nebolo a keď, tak snáď niekedy v ďalekej minulosti.Doposiaľ do 1. mája 2013 /novelizácie 328-ky/ bolo na VD potrebných minimálne 15 rokov, predtým 20 r.…..§§- fy 38 a 143 aa -- písmeno k) najmenej 25 rokov, z toho pred 1.májom 2013 menej ako 6 rokov. /novelizovaný zákon 328/2002 Z.z. platný a účinný od 1. mája 2013/…stanovuje výsluhový dôchodok percentuálne -37,5,- percenta zo služobného platu po 25 r. služby, čo pri dnešných platových tabuľkách (triedach) najmä vo výkone služby nerobí služobný pomer (všetkých spadajúcich pod 328-ku) v silových zložkách zrovna atraktívnym…

 • Do zahraničia by sa mali pozerať iní , vlastne sa aj pozerajú , ale zabudli sa pozrieť za seba.

 • Krátky odkaz na informáciu z tlači o požiadavkách policajtov zo zahraničia:

  http://www.topspravy.sk/redirect.aspx?newsID=4278407&section=recentList

 • Vylievanie špiny

  V polovici októbra 2016 sme boli svedkami smútočnej rozlúčky s prvým emeritným prezidentom povojnovej SR p. Michalom Kováčom. Zároveň sme mohli byť pozorovateľmi ako sa dá pragmatický narábať s faktami. Najmä, keď sa predpokladá, že ľudská pamäť po 20. rokoch nie celkom dobré funguje. Všetci tí, čo sledovali zádušnú omšu v katedrále sv. Martina (13.10.2016) mohli v obsahu slov na rozlúčku troch hlavných aktérov vycítiť, ako sa špina spred 20. tokov vylievala iba jedným smerom. Druhej stránky, čo dostala amnestiu (premlčanie defraudácie niekoľkých desiatok miliónov korún slovenských) ako rodinný príslušník exprezidenta sa spomínané figuri a ani média nedotkli. Je na mieste otázka, čo sa týmto aktom sleduje. Alebo, žeby sledovali politické rozšady vo výkonnej moci, parlamentu a pod. do takého nasmerovania ako si to ony predstavujú. Výsledok tohto ich snaženia sa v blízkej budúcnosti dozvieme.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/02/spojime-sa-za-spolocnu-vec/#comment-7092
  Psí hlas do neba nedôjde……zdá sa, ľudové porekadlo (príslovie) sa zakladá na pravde.Aspoň čo sa nášho poškodenia pri Nevalorizácii VD v r. 2012, aj diskriminačného valorizačného mechanizmu týka.Čo už…život ide ďalej.

 • Pre kolegov a kolegyne, kompetentných, ktorým nie je cudzia “kombinatorika” a radi si pozrú tiež aj iné web-stránky s našou problematikov silových rezortov, resp. všetkých nás spádajúcich pod zákon 328/2002 Z.z., prípadne rôzne tituly tejto web-stránky = zdá sa, takto vychádza najobjektívnejší výsledok popísaného.Až by predsa len…, “kompetentní” funkcionári “hodili svoj pohľad z oblakov aj na zem medzi ľudí”…Zatiaľ to tak nevyzerá.(mýlim sa?).
  http://www.policajtvv.wbl.sk/Prispevky.html

 • https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-7039
  Zaujímavé sú diskusie pod článkami v Novom čase a Pravde od príspevku Tomáš Kríž napísal: 4. októbra 2016 o 16:08, resp. Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 4. októbra 2016 o 19:12…..len, uvedomme si všetci výsluhoví dôchodcovia jednu vec.Až sa znova pohnú smerom hore “platovky” (čo kolegom určite doprajem/e/) silových zložiek (PZ SR, MO SR?…verejná a štátna správa), opätovne to bude mať vplyv na vypočítavanie budúcich výsluhových dôchodkov.Služobné platy, následne výpočet výsluhového dôchodku, následne z vypočítaného VD valorizácia.O to je dôležitejšia skutočnosť, čo bolo popísané aj predtým v príspevkoch.Nevaloriácia 2012, diskriminačný valorizačný mechanizmus, či zastavenie dorovnávania VD k 31. Decembru 2007 -- na to všetko by sa mal sústrediť -- Sociálny výbor NR SR, Výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR, ako je písané v odpovedi Ing. Eduarda Keresztešiho napísal: 5. októbra 2016 o 15:01: “Vašu pripomienku a prosbu som posunul pánovi poslancovi. Chcel by som Vás informovať, že o probléme vie a budú hľadať riešenie”(v linku vyššie)…..až si aktívne, činné v službe silové zložky vybojujú zlepšenie platov, najmä priamy výkon služby (držím/e/ palce) -- ale vieme ako to chodí pri nových platovkách, v tom prípade je o to aktuálnejšie myslieť tiež na situáciu, aby opätovne nevznikol priepastný rozdiel medzi VD ktorí odišli do dôchodku do 31. Decembra 2007 (od r. 2008 -- nová Platovka)…..a neskôr.

 • http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/407008-protestovat-su-pripraveni-nielen-ucitelia-ale-aj-policajti/
  Ivana Štefúnová, Pravda | 05.10.2016 12:00
  K tomu, že mail s otázkou o zapojení do protestu existuje, sa priznal predseda policajných odborov Marián Magdoško. Išlo o internú komunikáciu medzi odborovým zväzom a zamestnancami.„Informovali sme členov o tom, ako prebieha vyjednávanie o kolektívnej zmluve. Zároveň sme chceli zistiť, či by boli ochotní podporiť prípadný protest konfederácie odborých zväzov, ktorá za nás vyjednáva. Ak ho konfederácia zorganizuje, určite sa do neho zapojíme,“ povedal včera Pravde Magdoško”.

 • Naša vrchnosť s obľubou používa čísla ktoré sú zavádzajúce a relatívne. Tým je aj priemerný zárobok. Pre skutočný obraz je potrebný medián, ktorý zohľadňuje aj počty policajtov v jednotlivých platových intervaloch čím sa odstráni skreslenie. Všetci veľmi dobre vieme že za priemerný zárobok sa schovávajú vyšší funkcionári s omnoho väčšími platmi ako zvyšok policajtov.

 • Po štrajkoch učiteľov, lekárov či zdravotných sestier môžu už čoskoro Slovensko ochromiť protesty policajtov. Tí sú podobne ako ich kolegovia z iných častí verejnej správy nespokojní so svojimi platmi.
  Od vlády žiadajú 10 % zvýšenie zárobkov, ponúkli im pritom len žalostných 0,9 %. Priemerný plat policajta je za rok 2015 podľa ministerstva vnútra 1 337 eur mesačne. Nový Čas získal mail vysokého funkcionára Odborov policajného zboru, v ktorom otvorene hovorí o nespokojnosti medzi slovenskými mužmi zákona. V prvom kole kolektívnych rokovaní im totiž vláda ponúkla zvýšenie platov v roku 2017 len o infláciu, čiže o 0,9 %, čo by v praxi znamenalo prilepšenie o pár eur.

  „Vzhľadom na to, že návrh vlády považujeme za škandalózny, žiadame vás, aby ste o uvedenom stave bezodkladne informovali členskú základňu s tým, že je predpoklad uskutočnenia masívneho protestu pred Úradom vlády,“ píše sa v internom maile s tým, že chcú osloviť čo najširší počet zamestnancov ministerstva vnútra pod vedením Roberta Kaliňáka. Na demonštrácie by sa policajti odhodlali po viac ako desiatich rokoch. Naposledy vyšli do ulíc za ministrovania Vladimíra Palka v roku 2005, keď chceli poukázať na svoju zlú situáciu.

 • K Marianovi Ďurinovi:
  No to je jasné. Veď ja, čo som známy svojími svojráznymi poznámkami a reakciami, keď som bol v minulosti- aj davnej minulosti pár krát na dovolenke v Chorvátsku, tak som si nevšímal len kočky na pláži, ale aj obyčajný život ľudí v príľahlých mestách a dedinách. Niekde na Baška Vode, som objavil veľký plagát (amatersky zhotovený a zavesený na nejakej chalupe- možno tam visí dodnes) s textom “Ante Gottovina ne vrag a geroj”. Keď som otrčil smerom k nemu palec pravej ruky (po chorvátsky neviem) vo forme asi takto :good: , miestni by ma v ten okamžik nevymenili asi ani za voz drahokamov. Mal som problém, dostať sa späť do letoviska,na večeru načas, pomerne triezvy a bol som pre nich proste “slovak Milan”…Čiže asi tak dajak…

 • Vážení priatelia,
  ani sme si nevšimli, že v marci 2016 bol spod žaloby oslobodený Slobodan Miloševič. Naše “mainstreamové médiá” o tom zaryto mlčia. Vedia prečo, veď ospravedlňovať sa, hanbiť sa, alebo aspoň sa červenať -- sa dnes nenosí.
  Preto kliknite a čítajte viac:

  “Vojnový zločinec” Miloševič oslobodený v plnom rozsahu a médiá …
  http://www.hlavnespravy.sk/vojnovy-zlocinec-milosevic-oslobodeny-v-plnom…/822030
  20.08.2016 -- Slobodan Miloševič bol haagským tribunálom oslobodený. Táto informácia prebehla takmer bez povšimnutia svetovej verejnosti a médií, všíma …

  S pozdravom

  JUDr. M. ĎURINA

 • Hrdý východniar je človek s ” politrákom piva v ruke ” . Pijec piva Šariš. A ešte ?

 • K tým civilným platovkám ,kto robil za minimálnu mzdu v školstve,zdravotníctve,štátnej správe v r.2000 ,tak robí za minimum aj dnes. Platovky sa menili vtedy keď zvyšovali min.mzdu.Terajší dôchodcovia -- čakatelia majú aspoň garantovaný minimálny dôchodok.

 • Iba doplnenie-oprava.”Aspoň teda od roku 1988 sme sa posunuli aj kalendárne cca. 18 rokov dopredu.Prešla dosť dlhá doba aj na iný-hlbší pohľad, či rozbor..Iba môj názor”.Aj posunutie sa o 18 kalendárnych rokov je veľa, ale myslel som cca. 28 rokov dopredu -- je to obdobie tuším aj viac, ako jednej generácie.Ďakujem.

 • Citujem z predchádzajúceho linku-článku v Pravde: “Odborníci ministerstva financií zároveň pracujú na ďalších dôchodkových reformách. Už od leta 2017 majú podľa informácií denníka Pravda stúpnuť penzie takzvaných starodôchodcov. „Môžem povedať, že od 1. júla 2017 budú starodôchodcom nanovo prepočítané penzie za účelom ich zvýšenia,“ priblížil štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna. Štát by tak aspoň čiastočne odškodnil krivdu spôsobenú výhodnejším výpočtom penzií po roku 2004.Aktuálne žije na Slovensku približne 80-tisíc starodôchodcov a možnosti štátu pri zvyšovaní ich penzií budú známe po definitívnom schválení rozpočtu na rok 2017.” -- koniec citátu.
  Neviem, či namiesto odborníci ministerstva financií, nemalo by byť správne odborníci Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.(najskôr novinársky škriatok..:-) 🙂
  “Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme”.
  https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/#comment-5967 .. naposledy sme písali k problematike (v linku) od príspevku Milan Kolen PP napísal: 23. júla 2016 o 14:06 (cca. 18 príspevkov).Podľa “výťahu” odstavca článku, sa MF SR, resp. MPSVaR zaoberá problematikou starodôchodcov s porovnávaním dôchodkov s rokom 2007.Kde im vychádza približne 80-tisíc starodôchodcov.(možno tiež svoje robia aj v civile nové-lepšie platy.”Platovky”.
  My sme v spomínaných približne 18-tich príspevkoch poukazovali okrem iného už aj opakovane tiež na nové-lepšie “Platovky” v rámci silových rezortov a to na roky 2008-2009 u MV SR (Polícia) MO SR (Armáda?)..ale najlepšie by mali mať prehľad najskôr odbory sociálneho zabezpečenia rezortov.Tiež tým pádom koľko ľudí -- výsluhových dôchodcov u silových rezortov sa problematika týkala.
  Ešte k predchádzajúcemu príspevku 27. júla 2016 o 8:51:
  “V minulosti ako odozvu na prepočítanie starobných dôchodkov prepočítavali dávky priznané podľa piatej časti zákona č.100/1988 Zb”.
  “Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme”.
  Práve podľa článku v Pravde som si všimol, že MF SR, resp. MPSVaR robí (zaoberá sa-všíma si) porovnanie do roku 2007.V tom prípade, až by silové rezorty -- ich odbory sociálneho zabezpečenia nechceli ostať pozadu, tak takéto porovnanie by mali/mohli urobiť do roku 2008-2009 (prípadne neviem, či už boli ďalšie novšie platovky po r. 2008, 2009?)..ako sme v príspevkoch písali.Bolo by to spravodlivojšie?Možno..Aspoň teda od roku 1988 sme sa posunuli aj kalendárne cca. 18 rokov dopredu.Prešla dosť dlhá doba aj na iný-hlbší pohľad, či rozbor..Iba môj názor.

 • Ak zoberieme príjmy tejto skupiny tak nie sú na tom až tak zle , aby mohli povedať že trú biedu.Áno ,medzi nimi a dôchodkami po r.2008 je poriadny rozdiel,ale ten poriadny rozdiel je aj pri dôchodkoch do uvedeného roku .A toto nik nechce vidieť.

 • Zmeny v penziách starodôchodcov od júla 2017:

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/400070-slovenska-vlada-chysta-mimoriadne-prilepsenie-dochodcom/

  Otázka znie či a ako chápu starodôchodcov silové zložky v osobitnom systéme. V minulosti ako odozvu na prepočítanie starobných dôchodkov prepočítavali dávky priznané podľa piatej časti zákona č.100/1988 Zb. Dorovnávanie výsluhových príspevkov (príspevkov za službu) zrušili a neustále sa otvárajú nožnice medzi starými dávkami a novopriznanými dávkami. Podľa diskusie na tomto webe to vyzerá,že starodôchodcovia v osobitnom systéme sú s výškou dávky spokojní a nevidia rozdiel s poberateľmi novopriznaných dávok.

 • http://aktualne.atlas.sk/ekonomika/slovenska-ekonomika/ako-ziju-dochodcovia-vo-svete-slovenski-si-polepsili-ceski-im-vzdaluju.html
  EKONOMIKA/SLOVENSKÁ EKONOMIKA Dátum: dnes, Čas: 14:00, Zdroj: //aktuálne.atlas.sk/, Zdroj -- ilustračné foto: TASR.
  Z linku v linkoch:
  “Richter rieši problémy budúcnosti. Prekáža mu, že ľudí nahrádzajú stroje.””SEREĎ -- Je dôležité, aby ministri EÚ neboli odtrhnutí od reálneho života. Uviedol to Ján Richter, slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny, po prehliadke prevádzkarne Pečivární Sereď podniku I.D.C. Holding, a. s.Súčasným problémom mnohých firiem je, že ľudský kapitál nahrádzajú stroje. Podľa ministra bolo v prvej fáze dôležité pomenovať tento problém. “Vzhľadom na dobu, ktorú žijeme, a neustály príchod nových technológií, digitalizáciu, ten problém bude čím ďalej tým väčší. To znamená, že musíme nájsť globálne odpovede na tieto otázky. Bude tu kategória ľudí, ktorá bude končiť svoju prácu pôvodnú, pretože nebude potrebná pri nových technológiách, a naopak, bude tu zase iná kategória, nová, ktorá sa bude musieť vedieť prispôsobiť vzdelanostne a inak novým podmienkam a novej technológii. To znamená, sú to veľké výzvy, ktoré sú pred nami,” uviedol slovenský minister.”
  Ešte zopár čísiel z príspevkov pod článkom:
  Priemerné dôchodky zo stránok oficiálnych inštitúcii uvedených na internete, podľa prispievateľov ku článku :
  Luxembursko 3.426.- , Holandsko 2.693.- , Nemecko 1.177.- , Francúzsko 1.502.- Fínsko 2.666.- Belgicko 2.099.- Taliansko 1.593.- Španielsko 1.318 …Pre porovnanie Rakúsko 1.162 .- ale 14 x a nie 12 x…, na Slovensku 400.-€ Česko približne 400.-€…..

 • Návrh na zrušenie zdanenia výsluhových príspevkov v Českej republike:

  https://www.google.com/url?q=http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Levicovi-poslanci-chteji-zrusit-zdaneni-vysluh-445095&sa=U&ved=0ahUKEwiwwL-_vfzNAhXDzxQKHXJoD_YQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG3IV90duvKTzUQNZ5plxFAvNgr-g

  Napriek tomu,že sa dnes už nikto nepriznáva k tomuto paškvilu, zdanenie pretrváva roky. Aj keď boli rozbehnuté právne kroky až na Ústavný súd ČR a masová petícia toto je prvý krok smerujúci k legislatívnej zmene.
  Vyplýva z toho poučenie, že urobiť blbosť zákonodarcami sa dá ľahko, náprava trvá dlho a vinníci budú neznámi. O to viac je dôležitejšia úloha občianských združení so zameraním na obranu a bezpečnosť ale aj jednotlivcov pri monitorovaní možných zmien v legislatíve.

 • Vážení priatelia,

  v behu všedných dní sme si ani nevšimli, že dňa 11.07.2016 si príslušníci býv. Pohraničnej stráže každoročne pripomínali svoj sviatok. Ich služba na hranici nebola jednoduchá. Veď od roku 1948 do roku 1989 zahynulo 654 pohraničníkov, na ktorých si dnes spomenie už len málokto. Ako keby ich mladé životy nemali žiadnu cenu.
  Dôvod na pripomenutie “Dňa pohraničnej stráže” tu určite je. Pre niekoho príležitosť na oslavu, pre iných na spomienku.
  S pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Bol generálom v činnej službe iba 10 hodín.

  Na Slovensku je všetko možné….kliknite na:

  http://monikakozelova.blog.sme.sk/c/428575/general-na-desat-hodin-u-nas-ide-vsetko.html

 • Iba pre zaujímavosť, k predchádzajúcim dvom príspevkom, prenesené z webu APVV, zdroj: APVV.
  “JUDr. Hristo Gluškov, viceprezident APVV 01 december 2015 13:18
  Dnes, 1.12.2015 prerokovala Národná rada SR v I. čítaní návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hlavným účelom bolo odškodniť -- priznať jednorázový príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1000 € tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov. Výsledok hlasovania o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní : Prítomní : 127, Za 53, Proti 2, Zdržali sa 70. Vzhľadom k tomu, že ho nepodporila vládnuca strana návrh „neprešiel“ do II. čítania.
  Išlo už o druhý takýto návrh. Prvý bol v NR SR prerokovaný v I. čítaní 11.12.2014 aj vtedy sa poslanci za vládnucu stranu nepodporili a návrh ani vtedy „neprešiel“ do II. čítania”.
  .
  Všimnime si hlasovanie v parlamente a to vládla jedna strana Smer-SD.Teraz vládne štvor-koalícia a podľa výsledkov hlasovania “Za 53”, predkladateľ Návrhu OĽaNO nemal toľko poslaneckých mandátov pri hlasovaní, teda “za” hlasovali tiež ďalšie parlamentné strany.Preniesol som ešte z príspevku 1. júla 2016 o 14:09 -- v tejto rubrike.
  Z uvedených čísel je možné konštatovať, že vojaci profesionáli odviedli poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €, ale suma vyplatených dávok výsluhového zabezpečenia (výsluhové, invalidné,pozostalostné dávky) predstavovala čiastku 162,33 mil. €. Je možné povedať,že napriek všetkým minulým opatreniam sa doposiaľ nepodarilo dosiahnúť prebytkový stav (ako u policajtov), ale osobitný účet musí byť momentálne dotovaný z rozpočtových prostriedkov.
  Existuje viacero možných riešení napr.:
  1. zvýšenie príjmov poistného na základe percentuálneho zvýšenia sadzieb odvodov zamestnávateľa alebo zamestnancov alebo kombináciou
  2. zvýšením počtov profesionálnych vojakov až do naplnenia tabuľkových počtov
  3. rastom platov profesionálnych vojakov a tým aj odvodov na poistné
  4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok
  5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)
  6. zmena výpočtu výsluhových dávok s cieľom znížiť mieru náhrady v pomere s úrovňou platu
  Samozrejme, existuje aj cesta kombinácie niektorých z vyššie uvedených opatrení, pričom ich vzájomný pomer môže dosahovať rôzne hodnoty.
  Opatrenie ,zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt,že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení.
  .
  Zo všetkého uvedeného sa nemôžem ubrániť dojmu, že od doby uvedenia príspevku k 1. júlu 2016 o 14:09 vzhľadom na deficit osobitného účtu MO SR -- VÚSZ vo výške cca. 100 miliónov eúr, sa hľadajú aj protiústavné, protiprávne, či protizákonné možnosti ako tento stav zmeniť.Kolektívnu vinu bývalých príslušníkov Štb (zväčša už nežijúcich -- resp. vo vyššom veku) nevynímajúc.Iné vysvetlenie ohľadom popísaného pre seba nemám.
  Tentokrát by som sa skutočne rád mýlil..

 • https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/ -- písali sme o tom, (je to v linku) v príspevkoch pre záujemcov od 22. februára 2016 o 14:16 je to podrobne rozpísané, len, -- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) predkladala opakovane skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky – Jurinová, Šipošová /OĹaNO/.Prípadne KDH?
  Žeby sme už aj v Slovenskej republike dospeli do štádia, že je jedno, kto je práve pri moci?Veď OĽaNO nevládnu.Nechcel som to z “Diskriminácie výsluhových dôchodcov” prenášať celé.Je to rozsiahle.Už som to predtým dával opakovane.Dá sa to ľahko vyhľadať, stačí prekliknúť link vyššie.Iba orientačne, je tam zdôrazňovaná, resp. Návrh sa zakladal na “Kolektívnej vine”, aj sú tam podrobnosti koho všetkého by sa to eventuálne týkalo.

 • Druhé kolo znižovania výsluhových dôchodkov príslušníkov štátnej bezpečnosti v Poľsku:

  http://svet.sme.sk/c/20214046/polska-vlada-chce-znizit-penzie-byvalym-estebakom.html?ref=trz

 • Je to tak.
  Žiadnu výhru neprinesú ani renty z peňazí nasporených v 4x ošklbanom druhom pilieri, pretože správcovia fondov ani životné poisťovne v zásade nemajú kde kapitál výnosne a bez rizika investovať.
  Na trhu s takmer nulovými úrokmi (lebo trend vlády) je ťažké garantovať sporiteľom aj symbolicky nízke výnosy.
  Tretí pilier bez príspevkov zamestnávateľov poskytovaných k sporeniu zamestnancov v podmienkach Slovenska vlastne ani nemá zmysel, pretože jeho daňová úľava zo strany štátu je iba symbolická.

 • Konečne nenápadné priznanie o “výhodnosti” druhého piliera a tretieho piliera dôchodkového systému.

  http://nazory.pravda.sk/dnes-pise/clanok/398677-penzijne-dilemy/

  Kde sú “erudovaní analytici” či “ekonómovia” s ich blábolmi o spasení a záchrane systému pomocou podnikateľských subjektov, ktoré budú investovať naše odvody v druhom pilieri a ako sa všetci budeme mať dobre. Zatiaľ sa majú dobre len tieto podnikateľské subjekty a sporitelia budú sledovať ešte mnohé roky ako sa im reálna hodnota nasporených peňazí znehodnocuje.

 • 27 rokov sa všetci skladáme, na niečo abstraktné -- neviditeľné pre spoločnosť, neviditeľné pre nás a keď to takto pôjde ďalej, minimálne toľko rokov sa budeme ešte skladať.Nemecká minimálna mzda je 1 500 eúr, Slovenská minimálna mzda je 400 eúr.Nemecký dlh je cez 90 percent, na Slovensku už pri 55 percentách -- je dlhová brzda.Ostatné západné štáty to isté, až nie horšie s dlhom ako Nemecko.Nie je potrebné viac uvádzať, bola by z toho kniha, len nie biela.Súhlasím -- vraj nie sú peniaze.Lepšie povedané pre niekoho sú, pre niekoho nie sú.A nie sú najmä pre všetkých tých, čo si poctivo počas života platili odvody do štátnej kasy.A dôchodcovia medzi takých, čo odvody platili patria.Až boli, či sú aktívne-služby-práce-činní, platili-platia takisto.Čo už. 🙂

 • Každý z nás to vie ako to chodí vo svete, naši na to nemajú peniaze.Vraj …

 • Prečítajme si Zákon 328/2002 Z.z, účinný od 1. januára 2016, jeho §§-fy 38 a § 143 aa -- /postupné predĺžovanie nároku na nárok na výsluhový dôchodok až na dobu služby 25 rokov/, dajme si to do súvislosti so zákonom o štátnej službe vojakov, kde jeden zákon umožňuje dosiahnuť nárok na výsluhový dôchodok, druhý ho ale po 17 rokoch služby “popiera”, pričom ešte nevieme aký bude nový zákon o štátnej služby Policajtov (zákon č.73)…..a porovnajme si to všetko s tým, ako funguje sociálne zabezpečenie silových zložiek vo svete, nie je potrebné ďaleko chodiť. (v príspevku nižšie).
  Smutné, kam sme to k dnešku dopracovali.Nie je po tom nič čudné na tom, že záujem o službu v silových zložkách klesá a aj keď záujem je, tak už to nie je o kvalite, ale o kvantite.Žiaľ.Čím ďalej -- tým “lepšie”..až už náhodou nie je neskoro.Celý Zákon 328/2002 Z.z. je aj v linku -- aj na web stránke.(pre záujemcov).
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/zakon-3282002-zmeny-od-1-januara-2016/

 • Ing.Eduard Kereszteši napísal: 2. júla 2016 o 18:50 -- ( celý link -- 4 príspevky nižšie.)
  “Nejsou lidi. Do armády i s šesti dioptriemi, alergií či obezitou”
  “Česká armáda po deseti letech přepsala a podstatně zmírnila zdravotnickou vyhlášku, která stanoví zdravotní mantinely pro výběr nováčků. Doufá, že se jí tak podaří získat víc vojáků i záložáků, protože ze zdravotních důvodů každoročně vyřadí až dvě pětiny zájemců.
  Podle nových pravidel, která má Právo k dispozici, by se do armády mohli dostat i lidé, kteří dnes nemají žádnou šanci, jako jsou zrakově slabí, obézní nebo alergici.Změna není plošná, hlavně se bude týkat vybraných odborností, kterých má armáda nedostatek, jako jsou počítačoví experti nebo právníci. V případě armádní potřeby by mohl letos v říjnu, kdy má vyhláška vejít v platnost, projít zdravotní prohlídkou i člověk až se šesti dioptriemi”.
  Iba dúfam(e)?, že si Slovenská Polícia a Armáda nezoberie vzor z ČR.Zoberie si ho z USA?Chýbajú mi tam (v článku) ešte “modro-knižkári”, aby to bolo úplné.Len neviem, či to všetko bude stačiť na obranu obyvateľstva pred zločinom, či Aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami.Ako poučenie, kde má byť Polícia a Armáda o kvalite a nie kvantite, prikladám tento link.Každý z kompetentných si po prečítaní linku môže dať odpoveď, prečo to všetko má byť o kvalite.
  http://aktualne.atlas.sk/zahranicie/amerika/sialena-strelba-proteste-dallase-zomrel-policajt-traja-su-zraneni.html
  ZAHRANIČIE/AMERIKA dnes, 09:45, zdroj: //aktuálne atlas.sk/, ZDROJ: TASR/AP.
  Takéto sociálne zabezpečenie pre Policajtov a Armádu je aj v USA.
  Takto sa majú výsluhoví dôchodcovia v susedných štátoch a vo svete. Nie je to výmysel socializmu!
  Veľká Británia: – odchod do dôchodku je v 55 rokoch veku, nárok na dôchodok získava po 15 rokoch služby, delí sa na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Belgicko – dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 10 rokov) a riadny (minimálne 35 rokov v službe, u veľmi rizikovej službe minimálne 25 rokov služby), pričom riadny dôchodok pri odchode vo veku 55 rokov , predstavuje sumu vo výške 77% z posledného platu pred skončením služobného pomeru. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 67 rokov.
  Francúzsko – dôchodok u poddôstojníkov najmenej po 15 rokov činnej služby, dôstojníci najmenej po odslúžení 25 rokov činnej služby Vek odchodu do dôchodku je od 52 do 59 rokov, ale je možné odísť aj na predčasný, podľa limitov rezortu na príslušný rok. Valorizácia dôchodkov je rovnaká ako u civilných dôchodcov. Civilní štátni zamestnanci majú odchod do dôchodku až vo veku 70 rokov.
  Taliansko: -dôchodok sa delí na predčasný (po odslúžení najmenej 13 rokov, vo výške 40% z posledného príjmu, po 10 rokov je to 45% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia.
  Maďarsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 20 rokov, vo výške 65% z posledného čistého príjmu, po 30 rokoch je to 80% ) a riadny (minimálne 25 rokov služby), bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  Nemecko: – dôchodok -po odslúžení najmenej 10 rokov, je možný odchod vo veku od 48 rokov veku, resp. 50 rokov podľa odbornosti (do 75% z platu po 30 rokoch služby). V civilnom sektore štátni zamestnanci odchádzajú na dôchodok ako 65 roční. Valorizácia ako u ostatných civilných dôchodkov.
  Rakúsko: – dôchodok po odslúžení najmenej 10 rokov, vo výške 50% z platu, následne podľa odslúžených rokov sa to stupňuje až do 80% z posledného platu, bez vekového obmedzenia. Valorizácia je rovnaká ako u civilných dôchodcov.
  USA: – dôchodok po odslúžení 20 rokov (50% z platu, potom sa navršuje za každý odslúžený rok až do 75% z platu). Pri predčasnom (odchode skôr ako 20 rokov ) sa znižuje podľa rokov, ktoré odslúžil menej.
  Každý výsluhoví dôchodca chce iba to na čo má nárok a k čomu sa štát SR po splnení podmienok zaviazal a zaručil!!!!!!
  .
  Prevzal/preniesol som z tohoto webu z rubriky Výročia nevalorizácie.

 • K predošlým príspevkom, až by sme si dali rečnícku otázku: Kto by nám výsluhovým dôchodcom mohol nejakým spôsobom siahnuť (napr. zdaniť) výsluhové dôchodky? Od roku 2012 vládne v krajine Smer-SD, ktorý sľúbil ľuďom istoty.Od roku 2016 vládne v krajine koalícia Smer-SD + SNS + Most-Híd + Sieť.Výsluhoví dôchodcovia v parlamentných voľbách aj na ne najskôr “vsadili svoje žetóny”.A preto až by došlo ako je písané v príspevku napr. 3. júla 2016 v 19:00….tak, potom .. ako sa píše v linku: https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/monitor-pan-obcan/
  .. “tak potom už ozaj len — s pánombohom idem od vás”…

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa -- najskôr je ťažko predpovedať ako by sa mali výsluhoví dôchodcovia v takýchto prípadoch brániť.Možno dobrou “osvetou”?, vhodnou voľbou v parlamentných voľbách?Ale páčil sa mi aj tento príspevok k danej téme.Je tiež trefný.Vybral som z linku:
  https://www.bezpzlozky.eu/2016/03/vysluhy-v-cr-parlament-cr-prejednal-peticiu/
  Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 10. marca 2016 v 18:34
  Odporúčam si pozrieť naživo trištvrtehodinový záznam z tohto rokovania na yutube. Koloval asi pred 2 mesiacmi.
  Zástupkyňa MO ČR sa tvárila udivene, že sa výsluhové príspevky zdaňujú s tým, že oni s tým nesúhlasili aj predtým. To isté tvrdil zástupca MV ČR. Jediný, ktorý obhajoval zdaňovanie aj keď s neznalosťou veci bol predstaviteľ MF ČR. Vcelku to vyznelo tak, že nikto za to nemôže a asi zdaňovanie navrhli a schválili neznáme osoby (marťania a Kalousek). Tak isto by to vyzeralo aj u nás ak by sa hľadali zodpovedné osoby, ktoré prijímali v minulosti paškvily v sociálnej oblasti a úradníci by tvrdili ja nič ja muzikant.

 • Poučenie z histórie zatiaľ z Českej republiky.

  List ministra vnútra ČR, ktorý reagoval na “fámy” o zdanení výsluhových príspevkov.

  Vážení příslušníci bezpečnostních sborů, (policisté, hasiči)

  vím, že se mezi vámi objevily nepodložené informace, nepravdy a fámy, týkající se údajného rušení výsluhových příspěvků, jejich omezování či zdaňování, které jsou podávány jako zaručeně pravdivé.

  Chápu, že informace tohoto typu ve vás vyvolávají obavy a proto považuji za důležité tímto dopisem vaše obavy rozptýlit, neboť Ministerstvo vnitra žádné takové kroky nechystá a ani o nich neuvažuje. Ujišťuji vás, že i v případě, že by se takové návrhy objevily jako poslanecká iniciativa (v této chvíli žádné takové návrhy ale nejsou), budu razantně vystupovat proti takovým návrhům a bránit jejich přijetí.

  Na základě dohody učiněné při jednání s odborovými organizacemi zastupujícími příslušníky bezpečnostních sborů byla vytvořena expertní pracovní skupina pro novelizaci zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. V této pracovní skupině jsou zastoupeny právě i zástupci odborových organizací, kteří rovněž mohou potvrdit, že informace o tom, že se chystá rušení výsluhových příspěvků či jejich další omezování, nejsou pravdivé.

  Výsluhové příspěvky považuji za nedílnou součást odměňování a motivace příslušníků bezpečnostních sborů, za důležitý prvek služby jako celoživotního poslání a motivace odvádět profesionální práci. Z tohoto důvodu návrhy na rušení, omezování či zdanění výsluh nepřipravuji, nepodporuji a připravovat ani podporovat nebudu.

  Přeji vám hodně štěstí a úspěchů ve vaší namáhavé a odpovědné práci a nám všem odolnost proti takovým fámám a tlakům, které cíleně směřují k vyvolání nejistoty a destabilizaci v bezpečnostních sborech.

  S pozdravem MUDr.Mgr. Ivan Langer,
  ministr vnitra ČR

  Realita: od 1.1.2011 sú výsluhové príspevky v ČR zdaňované vo výške 15%.

 • https://www.novinky.cz/domaci/408220-nejsou-lidi-do-armady-i-s-sesti-dioptriemi-alergii-ci-obezitou.html

  Ak budú zákony pre vojakov a policajtov šité horúcou ihlou , o službu nebude záujem ani na Slovensku.

 • K príspevku 1. júla 2016 v 14:09 k bodu 4, 5, 6 .. myslím si, že je to tiež vec etiky, morálky, charakteru a viac-menej “ohnutej” chrbtovej kosti kompetentných úradníkov, ktorí o výsluhových dôchodcoch v minulosti rozhodovali a zdá sa ? budú znova rozhodovať.Pripomeňme si napr. bod “5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)”..ale pripomeňme si aj ako bolo medializovanými vyjadreniami funkcionárov pochvalne vyjadrené: a to, že reforma výsluhových dôchodkov UŽ prebehla -- po novelizácii zákona 328/2002 Z.z. účinného od 1. mája 2013 a to postupným predĺžovaním doby služby na nárok na výsluhový dôchodok až na 25 rokov -- §§-fy 38 a 143 aa zákona 328/2002 Z.z.Budem ďalej parafrázovať:
  -- Medializované vyjadrenie pána Glváča (Smer-SD) .. “ukázalo sa, že predĺženie doby služby na 25 rokov je omnoho lepšie riešenie ako zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok”…..majú takéto vyhlásenie bývalého Ministra obrany SR brať výsluhoví dôchodcovia vážne a veriť mu?
  -- Medializované vyjadrenia riaditeľa odboru finančnej politiky Ministerstva financií SR (tak, alebo podobne sa volá tento odbor), pána Filka -- už nebohého, pod vedením Ministra financií Slovenskej republiky pána Kažimíra (Smer-SD) a to: “Reforma výsluhových dôchodkov už prešla”…..majú takéto vyhlásenia odborníkov z ekonomických kruhov brať výsluhoví dôchodcovia vážne? Mimochodom v ekonomickej reformátorskej politike už nežijúceho pána Filka chcú pokračovať ostatní ekonómovia -- reformátori, po našom neustáli uťahovači opaskov, čo sme si ich-tie opasky (dierky v nich) -- obyvateľstvo nepovolili od roku 1989..
  Ešte trocha približných čísiel.Zákon 328/2002 Z.z. je spoločný pre všetke silové zložky.Až je aj osobitný účet MO SR podľa VÚSZ v mínuse, ale osobitný účet MV SR aspoň podľa Ministra vnútra pána Kaliňáka v pluse, tak tá strata na osobitnom účte MO SR predsa nebude až taká veľká, až sa k nej pripočíta plus z prebytkového účtu MV SR.Pre Juraja Fuseka -- skúsil som tomu dať trocha “optimistický nádych”..uvidíme/čas ukáže.

 • V dnešných správach o.i. bolo uvedené že viac ako 13 percent pracujúcich v BA-kraji zarába viac ako 2000 Euro. Držím im palce nech im to vydrží čo najdlhšie.
  VÚSZ bude musieť byť dotovaný lebo je veľký nepomer VD a slúžiacich. Na znižovaní VD už zapracovali pred troma rokmi,keď schválili novelu 328 -- ky.Nechajme sa prekvapiť čo pre nás urobí SNS. Našich politikov asi teší keď polovica národa v dnešnej dobe maká za minimálnu mzdu.Potom sú za hviezdy keď vyrokujú niečo naviac.
  Ľuďom musí byť do plaču.

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa -- ďakujem za akceptovanie ospravedlnenia a dovolil by som si ešte dať do pozornosti Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky:
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- pre kompetentných rezortov -- Sociálna politika
  -- Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  -- Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  -- Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.
  -- Vláda bude pokračovať v podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok tak, aby občan mohol získať vyšší doplnkový dôchodok v budúcnosti.
  -- Vláda zároveň prehodnotí možnosť využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Úspory z dobrovoľných dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na dôchodku.
  -- atď..”V tejto súvislosti PREHODNOTÍ existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia”……len vždy sa v PVV píše o zlepšení, nie o zhoršení..Snáď “PVV” nie je o tom, že papier znesie všetko..

 • Pre Miro Palfi:
  Nič sa nedeje,keď použiješ aj expresívny výraz, ja budem len rád, ak aj takouto formou dajú ľudia vedieť čo si myslia a s čím súhlasia alebo nie. Veď dnes sa to nazýva demokracia. Možno niekomu napadne aj ďalší spôsob riešenia tohto problému.
  Môj predchádzajúci článok je len malým zamyslením a viac alebo menej reálnym riešením vzniknutého stavu, ktorý vyplýva zo zverejnených čísel o stave osobitného účtu MO SR. Uvidíme aké bude riešenie a či obdobne rozmýšľajú aj tí, čo o tom budú rozhodovať.
  Pre kolegov, ktorí si budú chcieť pozrieť uvedené čísla dávam link: http://www.vusz.mil.sk/data/files/4780.pdf

 • Pre Ing. Ľubomíra Dubeňa napísal: 1. júla 2016 o 14:09 -- ospravedlňujem sa, aby ste si to nevzťahol na seba.Ale až “človek” -- dôchodca prečíta
  “Existuje viacero možných riešení napr.: a smerom dole web-stránkou”…..tak ja už neviem čo k “nerozumným riešeniam” -- možno rozumné napísať.Potom sa naskytá otázka: To sme všetci na výsluhovom, prípadne starobnom dôchodku po splnení si povinností voči vlasti -- Slovenskej republike, aby sme sa dokiaľ budeme žiť “triasli” či nám niekto “chlebodárca” pridá a v horšom prípade zoberie?…Ja si myslím, že správne je, až máme dostať to, čo nám patrí.Predpokladám, že nikto nechce viac, ani menej.Iba to, čo nám patrí..

 • K odrážke č. 4 -- Vyhráža sa niekto nejakými odvodmi, zdaňovaním, znížovaním a ja neviem čím ešte všetkým -- miliónu starobných dôchodcov?Nech sa už tkz. “kompetentní” spamätajú a nes*rú s prepáčením ľudí……aby sa im to tisíckrát nevrátilo.Odo mňa je to iba konštatovanie stavu.Či si niekto myslí, že preto, že je niekto už VD, či SD -- tak je vrecom udretý?

 • K bodu 4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok.
  -- Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky nepustí -- http://merit.slv.cz/PL.US16/06,forced2012598
  -- Dôchodky sa valorizovať MUSIA…v Náleze ÚS SR je napísané aj ako.Už sme písali.
  -Nebol to náhodou štát Slovenská republika, ktorí v jednorázových vlnách prepustil 10 tisíce príslušníkov OS SR?
  -- Vlny odchodov boli aj v rámci Polície.
  -- Starobné dôchodky v Sociálnej poisťovni v stá-miliónoch eúr dotuje štátny rozpočet SR.Neviem prečo by to mal byť problém výsluhových dôchodcov, ktorí si svoje zákonné povinnosti voči štátu splnili bezo zbytku.
  -- Na plnenie svojich povinnosti voči výsluhovým dôchodcom je tentokrát na rade štát SR.Minister financii SR pán Kažimír sa už vyjadril, ešte v roku 2012 (bolo to mediálne podchytené)..deficit ako deficit..takže ja osobne nerozumiem, v čom má Slovenská republika problém.Snáď nie v dodržiavaní zákonnosti a plnení si svojich záväzkov voči výsluhovým dôchodcom..
  -- Že nikto z kompetentných nespomína stá-miliónové presuny eúr z osobitných účtov do štátneho rozpočtu -- bolo to už tiež medializované.

 • Dňa 5.mája 2016 bol uskutočnený verejný odpočet formou Výročnej správy VÚSZ za rok 2015. Z tejto správy vyplýva nasledovné:

  1. celkové príjmy na osobitnom účte predstavovali 167,477 mil €, z toho príspevok z rozpočtu MO SR na vykrytie schodku (dotácia) bola 91,751 mil. €
  2. príjem poistného na výsluhové zabezpečenie bol 63,494 mil. €
  3. celkové výdavky osobitného účtu dosiahli hodnotu 167,467 mil. €
  4. z toho vyplatené dávky výsluhového zabezpečenia dosiahli výšku 162,133 mil. €

  Z uvedených čísel je možné konštatovať, že vojaci profesionáli odviedli poistné na výsluhové zabezpečenie 63,494 mil. €, ale suma vyplatených dávok výsluhového zabezpečenia (výsluhové, invalidné,pozostalostné dávky) predstavovala čiastku 162,33 mil. €. Je možné povedať,že napriek všetkým minulým opatreniam sa doposiaľ nepodarilo dosiahnúť prebytkový stav (ako u policajtov), ale osobitný účet musí byť momentálne dotovaný z rozpočtových prostriedkov.

  Existuje viacero možných riešení napr.:
  1. zvýšenie príjmov poistného na základe percentuálneho zvýšenia sadzieb odvodov zamestnávateľa alebo zamestnancov alebo kombináciou
  2. zvýšením počtov profesionálnych vojakov až do naplnenia tabuľkových počtov
  3. rastom platov profesionálnych vojakov a tým aj odvodov na poistné
  4. minimalizácia (zastavenie) valorizácie výsluhových dávok
  5. zavedenie osobitného odvodu z vyplácaných výsluhových dávok (tak ako bolo navrhované v roku 2012)
  6. zmena výpočtu výsluhových dávok s cieľom znížiť mieru náhrady v pomere s úrovňou platu

  Samozrejme, existuje aj cesta kombinácie niektorých z vyššie uvedených opatrení, pričom ich vzájomný pomer môže dosahovať rôzne hodnoty.
  Opatrenie ,zdanenie výsluhových dávok poberateľov, ktorí nedosiahli všeobecný dôchodkový vek (tak ako ho navrhovalo MF SR dňa 24.8.2012 v novele zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov), by však nemalo žiadny pozitívny vplyv na deficit osobitného účtu, nakoľko daň z príjmov je príjmom štátneho rozpočtu (MF SR). Na doplnenie si dovolím poukázať na fakt,že v Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2016 je v mesiaci august uvedené v bode 3- návrh novely zákona o dani z príjmov a v bode 22- návrh novely zákona o sociálnom poistení.

  Autor úvahy je predsedom Sociálnej komisie Zväzu vojakov SR.

 • http://www.cas.sk/clanok/415732/najvyssia-podpora-bude-od-jula-900-na-aku-davku-v-nezamestnanosti-mate-narok/
  dnes, 00:00 | Správy | Servis | Zdroj: anc, NČ.
  Tá tabuľka v linku k najvyššej podpore 900 eúr, sa bude týkať najskôr takého počtu občanov -- nie vysokého -- ako je písané nižšie v príspevkoch k dôchodkom.Uvádzanú penziu nad sumu 883 eúr malo iba v počte osemtisíctristo dôchodcov.Stačí pozrieť tabuľku v linku, či príspevky pod článkom..koľkože ľudí (manažérov, riadiacich článkov, rôznych funkcií, politikov?.atď../súkromný sektor/) sa bude týkať najvyššia podpora 900 eúr?Pre ten zbytok občanov čo príde o prácu je dávka podľa spodnej časti tabuľky.Že by sa z toho dalo slušne žiť, do nájdenia si novej slušne-platenej práce?No, neviem, asi ťažko..

 • Úvahy o pripravovaných zmenách v dôchodkovom poistení:

  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/397136-penzia-bude-aj-pre-60-rocnych/

 • Vlastne je táto informácia v článku (teraz som si všimol): “Uvádza sa to v správe o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2015, ktorú vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí”.MPSVaR -- tento údaj najskôr prebralo od Sociálnej poisťovne.Aspoň mne to z článku vyplýva.No, žiadna sláva, až z -- nad milióna starobných, invalidných, vdovských, vdovecký, sirotských..ale aj výsluhových dôchodcov, kde je priemerný VD cca. 650 eúr (podľa OSZ MV SR a SZK/SPK-až som pozorne čítal), či 2 000 VD/IVD sa “motá” okolo hranice cca. 400 eúr (+-)…Nad presahujúcu priemernú mzdu na Slovensku v sume 883 eur je to iba malé promile z celkového počtu všetkých dôchodcov..

 • Neviem(e) z akých zdrojov čerpala Slovenská informačná tlačová agentúra (SITA), či zo zdroja Sociálnej poisťovne, poprípade iného.Predtým sme uvádzali iné čísla, podstatne vyššie..ale preberali/uvádzali sme to (aspoň ja -- ako som si zapamätal už uvedené) zo starého webu ZV SR z rubriky Starobné dôchodky -- už neexistuje..

 • Prijemný deň prajem. Pýtam sa ,, roboti už nepracujú,, V štáte je málo prepáleného motorového oleja. Kde mizne ? Je smutné, že výpočet SD po novom bude ešte nižší ako doposiaľ. Pri každých voľbach sú sľúby štedrejšie a štedrejšie a výsledok horší a horší. Som presvedčený,že po 50 -tích rokoch s nás tu bude už iba málokto ?
  Ja chcem dôstojný život už dnes a nie zajtra. čo Vý ostatní ?

 • Monitor -- čo píšu iní:
  Vanda Vavrová, Pravda | 22.06.2016 14:00
  Bratislavčanovi Rolandovi Golbergerovi, ktorý v júli oslávi deväťdesiate narodeniny, sa nepáči, že mu na bezplatnú jazdu integrovanou hromadnou dopravou nebude od 1. augusta stačiť len občiansky preukaz.
  Znovu sa bude musieť preukazovať SeniorPasom. Ten síce má, ale obáva sa, že do definitívneho rozsudku súdu o tom, či seniorom nad 70 rokov bude stačiť občiansky alebo pas, si bude musieť jeho predĺženie znovu odstáť.
  SeniorPasy začali dopravcovia zapojení do Bratislavskej integrovanej dopravy vydávať vlani v novembri. S nimi mohli dôchodcovia v celom kraji cestovať na jeden lístok autobusom, vlakom a bratislavskou verejnou dopravou. Penzisti si však museli za čipovú kartu zaplatiť a často vystáť dlhé rady, čo bolo pre nich veľmi náročné. SeniorPas sa elektronicky nahráva na čipovú kartu platnú päť rokov. Po roku si ho však musia cestujúci bezplatne obnoviť. Je teda možné, že penzisti si v radoch postoja aj na jeseň, no za čipovú kartu už nebudú platiť.
  Bratislavská integrovaná doprava však plánuje spustiť predĺženie SeniorPasov priamo cez označovače cestovných lístkov, čo by mohlo dôchodcom situáciu uľahčiť. „Túto službu chceme spustiť pre cestujúcich už počas jesene tohto roka,“ uviedla Eva Kukurová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy. SeniorPas si môžu podľa nej ľudia vybaviť aj naďalej na predajných miestach všetkých troch dopravcov alebo cez internet.
  „Sľubujú nám, že Seniorpasy predĺžia aj cez označovače, ale po tom všetkom, čo som zažil pri jeho vybavovaní, im už neverím, že to bude fungovať,“ reagoval 90-ročný dôchodca na sľuby členov zapojených do integrovanej dopravy.
  Povinnosť používať SeniorPasy na bezplatné cestovanie v Bratislavskom kraji aj pre ľudí nad 70 rokov na súde napadol v januári Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Okresný súd Bratislava I. vydal na jar predbežné opatrenie, na základe ktorého mohli seniori nad 70 rokov od jari opäť cestovať len na občiansky preukaz.
  Krajský súd však v týchto dňoch toto rozhodnutie zrušil a penzisti budú musieť od augusta znovu používať Seniorpasy. Občiansky preukaz im stačiť nebude. Ak taký doklad nemajú, môžu cestovať na polovičný jednorazový cestovný lístok, čo je zľava päťdesiat percent. Súd však nerozhodol v prípade žaloby inštitútu, ktorý tvrdí, že SeniorPasmi dopravcovia dôchodcov šikanujú, zneužívajú ich nevedomosť a spotrebiteľom kladú neprimerané prekážky, ktoré komplikujú situáciu. Zároveň žiada vrátiť peniaze za vydanie Seniorpasov.

  PS:
  Čipovú kartu však nemusia v rámci integrovaného systému predkladať ústavní sudcovia či deti do šesť rokov. Seniorov nad 70 rokov by malo mestské a krajské zastupiteľstvo preradiť do kategórie bezplatnej prepravy. Potom by sa mohli preukazovať občianskym preukazom tak, ako sudcovia predkladajú preukaz sudcu.
  Bratislavská integrovaná doprava je spoločnou akciovkou mesta a župy. „Hlavné mesto nemôže samostatne rozhodovať, ani sľubovať zmenu tarifných podmienok tohto systému,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Ivana Skokanová.

 • Jedna perlička od mimovládneho analytika INNES pána Ďuranu, v relácii na TA3 (približne pred týždňom).Parafrázujem:Budúce dôchodky je potrebné znížiť pri ich výpočte napr. spôsobom zníženia Dôchodkovej Jednotky -- civilné dôchodky sa počítajú -- DJ krát OMB krát počet odpracovaných rokov.Jeho uvádzaný Dôvod: Dôchodkový systém Slovenska bol nastavený na priemerné ŽITIE v dôchodku na 20 rokov.Podľa pána Ďuranu počet 20 rokov je veľmi veľkorysý a bolo by lepšie, až by bol nastavený -- znížený na ŽITIE v dôchodku na 18 rokov..takéto verejné vyjadrenie aspoň mne pripadalo nielenže morbídne, ale tiež vrcholne neslušné.Takže Vianočné dôchodky pre 1 milión dôchodcov -- sú žobračenky, ale až si dáme dohromady súvislosti, kam sme sa to až v našej spoločnosti dostali..

 • Vybral som z Diskusie pod článkom v blogu pani Ľubice Navrátilovej (v príspevku nižšie)..
  “ešte tu doplním keď sme pritom, podla štatistiky z minulého roka tak až 49,5% zo zomrelých mužov malo menej ako 70 rokov takže ignorovať tento fakt je nezmysel …..všetky tieto čísla sú na stránke štatistického úradu stačí si ich pozrieť”…
  Súhlasím s predchádzajúcim komentárom..z článku/linku v Pravde: “Na priblíženie, dnes na 1 dôchodcu platí odvody 1,6 zamestnanca a v roku 2060 to bude 0,9 zamestnanca,“ priblížil ekonóm Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Dožiť sa penzie majú podľa štatistík oveľa väčšiu šancu ženy ako muži. V roku 2015 totiž až 79 percent úmrtí vo veku 30 až 34 rokov pripadlo práve na mužov”..Len tu nie som si istý s tvrdením pána Baláža, ktorý až sa nemýlim si rozporuje so svojím kolegom zo SAV -- prognostikom pánom profesorom Stanekom..https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/migranti-konci-sranda/ -- druhý komentár od vrchu..a k tomu roku 2060 by nevedela presnejšie určiť (ako niektorí prognostici, či mimovládny analytici) snáď ani veštica Vanga..

 • Vianočný dôchodok:

  http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/396841-vianocny-prispevok-dostane-viac-ako-milion-dochodcov/

  Na prvý pohľad výborná správa, ukážka sociálneho prístupu terajšieho “demokratického” systému. Veď je tu vianočný dôchodok a dostane ho až vyše milióna penzistov. Pánboh zaplať.Pri bližšom pohľade je to hanba, keď z cca niečo cez milión poberateľov dôchodkových dávok je 1 milión odkázaných na takúto žobračenku t.j. výška ich dôchodku ich predurčuje čakať na takéto milodary. Nie som si istý, či je môj názor ojedinelý a budem rád, keď sa vyjadria aj iní.

 • Prijemný dobrý večer prajem. Pýtam sa ,, od roku 2017 bude sa pre výpočer starobného dôchodku používať rovnaký výpočtový vzorec ako doposiaľ ? ,, Aby to málo zmysel ? Alebo sa to robí iba tak, aby sa niečo dialo pre odputanie pozornosti a v neprospech starodôchodcu ?

 • Ing. Ľubomír Dubeň napísal: 19. júna 2016 o 17:06
  Pripojím svoj názor k blogu pani Ľubice Navrátilovej.Či sa predĺžovanie dôchodkového veku týka mužov alebo žien: tí všetci, ktorí získali svoje nároky na priznanie starobných dôchodkov na základe pracovných kategórii a kategórii funkcií, tieto nároky získali k 31. decembru 1999 a tým splnili ustanovenia zákona č. 100/1988 Zb, t.j. §§ 21 a 174, ako aj § 274 zákona č. 461/2003.Pre tých všetkých by bolo predĺžovanie dôchodkového veku podľa mňa retroaktívne.V súčasnej dobe sa to už týka viac § 174 zákona č.100/1988, kde sa v nárokoch pracovných kategórii a kategórii funkcii bude dobiehať do budúcnosti, pričom už bol zrušený aj dátum 31. decembra 2024.Ešte k odpočtu detí pre ženy-kolegyne o ktorom pani Ľubica Navrátilová píše:
  Odpočet detí pre ženy-kolegyne na skorší odchod do dôchodku bol ukončený najneskôr pre rok narodenia do 31. decembra 1961.Čo to znamená v praxi pri nárokoch týchto kolegýň na získanie nárokov na starobné dôchodky na základe kategórii funkcií.Uvediem konkrétny príklad-pre ilustráciu, ktorý konkrétne mohol nastať, resp. v budúcnosti nastane.U ženy ktorá sa narodila do 31. decembra 1961, mohla napr. pri 2 deťoch požiadať o starobný dôchodok na základe kategórii funkcii (MIX -- I. aj II.) na základe §§ 21 (reorganizačné a zdravotné dôvody v I. ktg.funk.) a § 174 po odslúžení 15 rokov v týchto kategóriách vo fyzickom veku 59 rokov -- odpočet za dve deti, rovná sa napr. vo fyzickom veku 57 rokov.
  Tým, že sa tieto kolegyne narodili po 31. decembri 1961, resp. od 1. januára 1962, rozdiel je podľa mňa iba v tom, že pri svojich žiadostiach o starobné dôchodky na základe kategórii funkcii budú -- mali by byť posudzované ako muži, t.j. bez odpočtu rokov na detí a to podľa § 174 po 15 odslúžených rokoch vo fyzickom veku 59 rokov namiesto zvýhodnených 57 rokov.Iný prístup k týmto nárokom by bola podľa mňa retroaktivita.Uviedol som jeden príklad, ale tento prístup-postup by mal platiť pre všetke ženy-kolegyne, ktoré sa narodili po 31. decembri 1961 a nárok na starobný dôchodok podľa kategórii funkcii im už k 31. decembru 1999 vznikol.U tých všetkých by predĺžovanie dôchodkového veku nemalo nastať.Môj pohľad.Alebo sa mýlim?..

 • Teraz trochu teórie a zamyslenie sa nad možnou budúcnosťou v dôchodkovom zabezpečení podľa INESS:

  http://blog.etrend.sk/iness/dochodky-v-politickom-ohrozeni-.html

 • Práve pre nižšie uvedené okolnosti by MPSVaR a Ministerstvo financií Slovenskej republiky valorizáciu dôchodkov malo posudzovať/vnímať veľmi citlivo, najmä až počas svojej pracovnej kariéry každý jeden dnes už dôchodca, aj výsluhový, platil odvody zo svojej mzdy do sociálnej aj zdravotnej poisťovne.Zároveň brať v úvahu, aby nedošlo k neodôvodnenej nivelizácii dôchodkov -- zníženiu kúpnej sily dôchodcov voči energiám, liekom, tovarom, či službám..bližšie k neodôvodnenej nivelizácii/valorizácii v linku:
  http://merit.slv.cz/PL.US16/2006,forced2012676 -- link sa preklikáva: (bolo už uvedené) -- kliknúť na “Zobraziť rozhodnutie datované dňa: 30.4.2008”.
  Pre upresnenie v predchádzajúcom príspevku som myslel pod chránenou osobou dôchodcu: TZ § 139
  Chránená osoba (Trestný zákon) Definícia: (1) Chránenou osobou sa rozumie
  a) dieťa, b) tehotná žena, c) blízka osoba, d) odkázaná osoba, e) osoba vyššieho veku, f) chorá osoba, g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.
  (2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
  Zdrojový zákon: Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon) -- § 139 .. preto som aj uviedol potrebu citlivého prístupu v týchto otázkach /dôchodcov/.

 • Ku článku v Pravde.K úprave valorizácie dôchodkov je zamerané aj PVV-Sociálna politika.Preto pohľad JDS a MPSVaR by sa mal mať rokovaniami o čo oprieť a zbližovať -- a nie rozdiel medzi nimi zväčšovať..čo sa týka MF SR a jeho odobrenia dostatku financií, stačí nahliadnuť na: “Sociálna poisťovňa (SP) dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka prebytok 556,2 mil. eur.”..celý článok je v rubrike -- Diskriminácia výsluhových dôchodcov -- (Milan Kolen PP napísal 21. mája 2016 o 14:01).
  Z článku -- Švejna: “Prvý pilier akútne opravujeme ako starú bytovku”..”Smer v roku 2012 presadil penzijnú reformu, ktorá mala deficitný prvý pilier stabilizovať”..ten uvedený prebytok 556,2 mil. eur, už najskôr bude výsledkom stabilizácie prvého piliera po penzijnej reforme po roku 2012, ako tak vyzerá.To vyznieva ako by sa blýskalo na lepšie časy.Či zase sa nájde dôvod rozhodnúť, nedá sa, či nie je z čoho?Veď na každého jedného dôchodcu sa vzťahuje štatút “chránená osoba” aspoň čo sa TČ vo verejnom živote -- na nich spáchaných týka..tak sa peniaze jednoducho nájsť musia, koľko je potreba.
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- vybral som z PVV -- Sociálna politika.
  -- “Vláda vytvorí možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri. Súčasné nastavenie podmienok pre vyplácanie dôchodku z II. piliera programovým výberom umožňuje využiť túto možnosť len pre menší počet sporiteľov. Je vhodné, aby sporiteľom bolo umožnené slobodne sa rozhodovať, ako so svojimi úsporami naložia.
  -- Vláda uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Súčasný vývoj makroekonomického prostredia, ktorý je značne poznačený stagnáciou či dokonca poklesom cien, vedie k príliš nízkej valorizácii dôchodkov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda si uvedomuje, že je potrebné pozornosť naďalej zameriavať na poberateľov nízkych dôchodkov a zlepšovať ich životnú situáciu. Vláda zabezpečí zvýšenie vianočného príspevku pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov.
  -- Vláda bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením. Bude pokračovať v prijímaní opatrení, ktoré povedú k ďalšiemu zníženiu administratívnej záťaže zamestnancov, zamestnávateľov, samostatne zárobkovo činných osôb a ďalších poistencov, a posilní proklientský prístup týchto inštitúcií. V tejto súvislosti prehodnotí existujúcu štruktúru fondov sociálneho poistenia.
  -- Vláda prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti. Súčasný stav právnej a organizačnej úpravy posudkovej činnosti v praxi okrem iného spôsobuje nadmernú byrokraciu, s ňou spojenú administratívnu záťaž pre občanov, vyššiu nákladovosť a neefektívnosť procesov. Vláda chce tento stav zlepšiť.
  -- Vláda zvýši informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok, a to v celom dôchodkovom systéme. Zároveň zabezpečí primeranosť a kvalitu poskytovaných informácií s cieľom ľahšie sa rozhodnúť o svojom zabezpečení v starobe.
  -- Vláda bude pokračovať v podpore dobrovoľného sporenia na dôchodok tak, aby občan mohol získať vyšší doplnkový dôchodok v budúcnosti. -- Vláda zároveň prehodnotí možnosť využiť doplnkové dôchodkové úspory na financovanie skoršieho odchodu do dôchodku z dôvodu neuplatnenia sa na trhu práce v preddôchodkovom veku. Úspory z dobrovoľných dôchodkových schém sú a stále viac budú dôležitým zdrojom zvýšenia životnej úrovne na dôchodku.

 • Rozvíja sa diskusia a názory na ďalší spôsob valorizácie. Iný pohľad má Jednota dôchodcov Slovenska a iný ministerstvo. Viď článok v Pravde:

  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/393891-dochodky-treba-zvysovat-lenze-ako/

 • Konečne to tu niekto vysvetlil aj pre nás laikov, už mi to tu niekedy pripadá ako diskusný web len pre právnikov. A oni nehovoria stále rečou môjho kmeňa 🙂

 • V prípade legislatívy ČR je to jasné. Kategórie skončili v roku 1992 a pre tých, čo to nestihli bola daná možnosť pomerného zníženia veku odchodu do starobného dôchodku, ak slúžili k 31.12.1992 . To znamená, vojak vedel, že má odslúžený príslušný počet rokov (15-19) a bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do starobného dôchodku, preto si podali žiadosť o prepustenie zo služby a odišiel. Bolo mu umožnené znížiť si vek pre odchod do SD.
  Problém je na území SR, že v legislatíve bolo skončenie kategórií k 31.12.1993 a možnosť zníženia veku pri odchode do starobného dôchodku, ak vojaci slúžili k 31.12.1993. Vojak takisto vedel,že má odslúžený počet rokov (15-19) a bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do starobného dôchodku, podal si žiadosť o prepustenie zo služby a odišiel. Ale potom novelou zákona sa skončenie kategórií posunulo k 31.12.1994 a takisto možnosť zníženia veku pri odchode do starobného dôchodku, ak slúžil k 31.12.1994.
  A ďalšie roky sa to opakovalo až do 31.12.1999.
  To znamená, že v roku 1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998 a 1999 si vojak prečítal znenie zákona o sociálnom zabezpečení, vyhodnotil si, že spĺňa počet rokov (15-19) podal si žiadosť o prepustenie ku koncu roka a s dôverou v platný zákon čakal, že bude mať nárok na zníženie veku pre odchod do SD. Reálne sa to splnilo len vojakovi ktorý túto procedúru absolvoval v roku 1999. Mal šťastie, keby sa v roku 1999 menil zákon, že kategórie budú pokračovať, tak by ani on nespĺňal podmienku na zníženie veku.

 • Jasnejšie sa to nedalo vysvetliť.

 • Odkaz pre: Jan napísal: 18. mája 2016 v 18:47
  Dovolím si odcitovať text z nášho spriazneného blogu : -- Doko blog -- kde pod názvom -- Nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa zachovávajú – je uvedená aj časť dôvodovej správy k predmetnému ust. § 174:
  …”Ustanovení zabezpečuje snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu občanům, kterým k datu účinnosti chybí ke vzniku nároku na důchod z I. pracovní kategorie (I. nebo II. kategorie funkcí) krátká doba s tím, že podmínkou tohoto nároku je, že uvedené zaměstnání (služba) trvalo k datu 31. prosince 1992,) byly zmírněny negativní dopady nové právní úpravy na ty pracovníky, kterým přijetí zákona zabrání získávat další “preferované” doby zaměstnán. Datum omezující zápočet doby zaměstnání (služby) získané v preferované pracovní kategorii (kategorie funkcí) je stanoveno tak, aby se vztahovalo na všechny pracovníky, kteří získali delší dobu takového zaměstnání (služby).”
  Z uvedeného teda vyplýva veľmi jasný záver, že formulácia … “uvedené zaměstnání (služba) trvalo k datu 31. prosince 1992…” bola vedomá a mala slúžiť Ad hoc, teda výslovne len k uvedenému dátumu 31.12.1992 a vôbec nemala byť automaticky prenášaná k inému dátumu. Takže lingvisti nám asi veľmi nepomôžu, pomohli by vzdelanejší poslanci.

 • Iba upresním: myslel som § 174 ods. (2). Podmienkou vzniku nároku na starobný dôchodok podľa odseku 1 je, že zamestnanie I.
  pracovnej kategórie alebo služba I. alebo II. kategórie funkcií trvali k 31. decembru 1999..nemyslel som náhradné doby -- dôchodkové poistenie (stredné školy a pod.)

 • Z 12 000 žiadostí o starobné dôchodky na základe pracovných kategórii a kategórií funkcií bolo kladne vybavených zatiaľ približne 10 000, 2 000 žiadosti bolo zamietnutých.Až by odborníci, právnici, legislatívci..potvrdili, že zrušenie odstavca (2) paragrafu 174 vyrieši tento problém 2 000 kolegov a zároveň nepoškodí ďalších 5 000 budúcich žiadateľov výsluhových dôchodcov, ktorí budú o starobné dôchodky na základe kategórii funkcií žiadať a postupne vo svojich nárokoch dobiehať do budúcna aj cez zrušený dátum 31. decembra 2023 -- tiež podporujem jeho zrušenie.
  Zároveň: V tlačenom denníku Hospodárske noviny zo dňa utorok 10. mája 2016 je na prvej a jedenástej strane článok: Vláda chystá skratku do dôchodku.Pre státisíce ľudí.Titulky podčlánkov sú: Do dôchodku skôr.Pomoc ťažko pracujúcim.Systém niektorých zvýhodňuje.Tlačiť na firmy.”Cieľom v nasledujúcom období je predovšetkým zatraktívniť celý systém doplnkového dôchodkového sporenia”..Michal Stuška, hovorca ministerstva práce.Šéfovi odborového zväzu KOVO Emilovi Machynovi sa pozdáva systém dôchodkovej skratky v Česku, podľa neho je však nastavený skôr pre solventnejších ľudí.Bližšie v denníku, škoda.. nemám momentálne predplatenú elektronickú podobu denníka HN.
  Uviedol som to vzhľadom na body:
  Bod: 14 a 15, kde je uvedené: “Problém je potrebné riešiť v pripravovanej novelizácii zákona č. 461/2003 Z. z.” -- v rubrike Diskriminácia výsluhových dôchodcov -- autor Dr. Milan Kolen.(neprenášal som to z dôvodu obsiahlosti bodov).

  .

 • No, podľa môjho názoru nie je to normalné, aby zoslabnutí a chorľaví výsl. dôchodcovia sa nemohli normálne dočkať svojho SD zákonným spôsobom v riadnom 2-mesáčnom termíne. Pýtam sa , koho to baví nás ťahať po súdoch. Často to aj tak dopadne zlé, ale v prospech SP. Napríklad § 174 ods.2 dátum K 31.12.1999 každý slovenčínar má rovnakú odpoveď , je to isté ako do 31.12.1999. Žiadne, ale že služba musí trvať aj v deň 31.12.1999. Potom pri schvaľovaní tohoto zákona boli aj poslanci postavení do omylu, nakoľko takúto nezrozumiteľnú klauzulu by neudobrili. Navrhujem kompetentných sa obrátiť s otázkou na Poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra a konečne bude jasné kde je pravda. Je to na nebo jasné, že tento tlačiarenský škriatok vyhovuje iba SP, nakoľko si to vysvetľuje iba pre svoj prospech a za každú cenu sa ho nemiení vzdáť. Odjakžíva bolo rozhodujúce za prácu čakaj plácu ? VD sú za dôstojnú starobu a dôstojný dôchodok, ktorý je na míle vzdialený v našej krajine začo musia krvopotne bojovať čo im podľa boha , zákona a ústavy prináleží. Očakávam, že parlament tento 2-hý odstavec v § 174 uplne zruší, nakoľko je tam bezvýznamný a zavádzajúci.

 • Prevzaté zo stránky APVV závery Sociálno-zdravotnej komisie:

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/valorizacia_dochodkov.doc

 • ” za zástrčku platiť viac ? ” RTVS a jej úhrady už dnes prinášajú cca 70 000 000 EUR ročne. Sledovanosť a počúvateľnosť verejnoprávnej televízie a rozhlasu je v priemere cca 5%. Neviem presne, pretože za 6 mesiacov od 17.10.2015 /po cca dvoch tuctov žiadosti v hierarchickom postupe, aj priamo na riaditeľa RTVS p. Miku / som nedostal relevantné odpovede. Mimo odpovedí typu : pozri výročnú správu, počet koncesionárov si zisti v ” elektrárňach ” ….. to nie je žart , fakt mi bolo odporučené ” obrátiť na elektrárne”, rozumiem na ” lampáreň ? ” .
  Nejasné využitie koncesionárskych poplatkov , studňa ” verejnej prospešnosti “.

 • naozaj netreba radiť…. stačí, ak zabudne že bol zástupcom NGŠ v časoch keď sa v OS
  -- platili a platia predražené služby;
  -- že rozpočet OS riadilo -- zrejme MV;- že zamestnanci OS nemali a nemajú potrebné ochranné prostriedky;
  -- že dobrovolné hasičské jednotky sú lepšie vybavené ako tie v muničných skladoch;
  -- že sa nakúpili pneumatiky, ktoré OS nikde nepoužijú……
  ešte so na veľa problémov zabudol……. radšej….

 • Vyzerá to tak, že v čele OS SR bude stáť minister odborník z vojenským vzdelaním. Mnoho si od toho nesľubujme, pretože vieme ako to chodí. Nemusíme p. ministrovi radiť, ale predsa len ak by som tým ministrom bol ja, tak trochu prečistím ten chlievik čo tam narobil p. advokát Glvač, ktorý mal, šetrenie v krvi -- je to jeho a Duchoňova DNA – viď valorizácia.
  Namiesto toho, aby po 4 roky každý mesiac bolo zakúpených zopár kusov mundúrov, či kanád pre vojakov do výstrojného skladu, putovali peniažky na monitoring tlačených a internetových médií. Lebo armáda to nie sú len zbrane a výstroj, ale aj informácie. Onen monitoring ide na vec s neuveriteľným počtom kľúčových slov, ktoré sa týkajú ubytovania vojakov -- až dvanásť. Za ozaj “ľudovú” cenu -- 960,- eur mesačne (rok 11 520 E x 4 roky). Túto vysoko dôležitú službu poskytovala čistou náhodou bytovej agentúre rezortu ministerstva obrany /BARMO/ agentúra „A+K“, čo je spoločnosť bývalej hovorkyne Smeru Kataríny Kližanovej-Rýsovej (2006-2010).
  Aby sa to nekomplikovalo a veci šli od ruky, najatá bola bez výberového konania, priamym oslovením pri „výbere” z troch firiem.
  Ale aj tu sa chybička vlúdila. Pre rezort obrany totiž robila dlhodobo (2006-2010) monitoring firma Storin a robila ju údajne (podľa hodnotenia vtedajšieho ministra Bašku) kvalitne. Podľa dodatku k rámcovej zmluve za 470,- eur mesačne, pričom kľúčových slov bolo viac ako dve stovky. Ja ako bývalý pracovník v stavebno-ubytovacej službe sa pýtam, načo je BARMU „monitoring” a keď áno, tak si tento môže vyžiadať priamo z rezortu, z tohto veľkého monitoringu.
  Takto akosi by sa mali začať usekávať chápadielka, až po veľké chápadlá tej neviditeľnej chobotnici. Bolo by „babka k babce“, a boli by aj kapce pre vojaka 21. storočia.
  PS: som zvedavý či tento komentár čoby „monitoring“ predloží Katarína p. ministrovi v pôvodnom znení, uvidíme, popýtame sa.

 • Milan je fakt, aj ja som pozeral na starom webe ZV SR -- približne 2500 príspevkov, vlastne celá rubrika Starobné dôchodky už neexistuje.Jediné čo som našiel, tak už tu na tomto webe:
  …od Ing. Ľubomíra Dubeňa — do pozornosti — Pre kolegov z Hasičského a záchranného zboru:
  “Dávam do pozornosti zoznam pracovných kategórií, ktorý vydalo Ministerstvo vnútra a životného prostredia SR :
  – výnos č.PO-82/2-89 zo dňa 7.júla 1989, ktorým sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených do pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.Výnos sa vzťahuje na útvary bezpečnostného úseku MVaŽP SR, na útvary Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti a na správy a útvary Zboru požiarnej ochrany národných výborov”…len colná správa tu nie je spomínaná, ibaže by pod bývalým ZNB.Trochu sa o tom písalo na tomto webe v rubrikách Novelizácia zákona č.461 a Poradenstve, len nedošlo sa v tejto otázke k žiadnym záverom..
  a ešte
  pre p. Majdáka.Našiel som v Poradenstve na tomto webe: ale či to pomôže, neviem..ale možno cez to či nepovedie cesta:
  pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj napísal: 3. februára 2016 v 14:41
  Po dlhšom čase dobrá správa – NS SR KLADNE rozhodol o PRÁVE príslušníkov ZVJS o nároku na starobný dôchodok v dôsledku rokov odslúžených v kategóriách…. trvalo to cca 1 a 1/2 roka, ale výsledok je dobrý a sľubný. Až budem mať v rukách písomné znenie, dám na vedomie…. prečo to dávam aj sem? Pretože verím, že v tomto duchu sa bude rozhodovať aj o príslušníkoch HaZZ, aj bývalých “žiškovákoch” a o “nevalorizácii” z roku 2012…..
  (toto je kópia článku, ktorý som “zavesil” na ZVSR…)

 • Ja si myslím, p. Majdák, že by sa tie roky, mali počítať do kategorii aj u vás colníkov. Veď ste tiež ozbrojená zložka. Dosť sme o tom diskutovali tak pred dvoma-troma rokami, ešte na starom webe ZV-SR. Hľadal som tam teraz, či tam niečo nie je, ale veľa veci je už vymazaných, a nemôžem na nič súce naďabiť. Ale pokiaľ sa dobre pamätám tak tie diskusie okolo kategorii prebiehali v tom zmysle, že”… nie len vojaci a policajti, ale aj colníci, bachari, hasiči a horskí vodcovia(záchranári)…” Takže dajaký zoznam zvýhodnených profesii určite existuje , len už neviem, kde ho hľadať… Možno poradi dakto druhy.

 • Pre p. Milan Faltin,
  presne pospisujete načo som myslel, mám niekoľko rokov odpracovaných pred 1.1.2000 v colnej správe, ale colníci boli do 30.6.1998 v pracovnom pomere, a pokiaľ mám vedomosť tak 1a 2 kategóriu prác do tejto doby nikto nehodnotil, nemám vedomosť žeby existoval nejaký rezortný zoznam prác v týchto kategóriách aj keď colníci vykonávali práce, ktoré by mohli spadať do týchto kategórii. Od 1.7.1998 boli colníci v služobnom pomere, spätne sa nám započítali roky v pracovnom pomere v colnej správe /pre účely výsluhového dôchodku aj v ozbrojených zboroch/ a teraz som na pochybách, vôbec netuším či sa tieto započítane roky v colnej správe mali do roku 2000 ešte hodnotiť v kategorizácii funkcii podľa zákona 100/88, ktorý podľa mňa rieši “vojakov z povolania, Zboru národnej bezpečnosti, príslušníkov zborov nápravnej výchovy”. V každom prípade ja osobne mám zatiaľ v zápočtovom liste pre účely sociálneho zabezpečenia prác resp. funkcii v kategóriách “0”. Ďakujem za reakciu.

 • Doplnenie pre p. Majdáka:
  Je ešte veľmi dôležité, či tie roky služby potrebné na priznanie niektorej ktg. ( tuším min. 15 rokov), boli odslužené pred dátumom, keď boli ktg. zrušené (1.1.2000), alebo po tomto dátume. Vo Vašom prípade vojenské roky by boli v poriadku (ČSĽA fungovala za socializmu, teda pred týmto inkriminovaným rokom), colnícke tiež, keď boli odrobené pred týmto dátumom, ale už nie, keď boli odrobené po tomto dátume. Samozrejme, že pokiaľ dačo pred, dačo po ňom, potom treba počítať len tie pred týmto inkriminovanýmn dátumom, ako súčet jak vojenských, tak colníckých (prípadne policajných, hasičských, horských vodcov a pod, kde ta možnosť je-napr. aj baníci,hutníci, šoferi infekčných sanitiek, rontgenisti….)

 • Pre Jozefa Majdaka:
  Pravdepodobne hlavný doklad- ktorý spomína Milan Kolen- vo Vašom prípade je potrebne vyžiadať nie na VUSZ, ale na obdobnom orgáne (myslím stredisko podpory,alebo tak nejak by,sa to malo volať), v gescii ministerstva financii (vy colníci patríte asi Kažimirovi, keď sa nemýlim). A tých pár armádných rokov ako vravíte, že by mohli pomôcť pri priznaní I. II. resp. aj Mix ktg, potom samozrejme na VUSZ, ako radí kolega Kolen.

 • Pre Dr. Kolen
  Poberám výsluhový dôchodok, končil som v colnej správe, v potvrdení o zamestnaní o.i. I a II kategórie prác pre účely dôchodkového zabezpečenia mám 0 rokov. Mám 52 rokov a pravdepodobne mi v mojom prípade, nepomôže niekoľko rokov v bývalej ČSĽA zaradený v niektorej kategórii funkcii, ale nikdy nehovor nikdy a radšej by som mal všetky podklady v poriadku. Ďakujem Vám za radu.

 • Pre Jozef Majdák 19.3.2016 v 16:30. Nepíšete či poberáte alebo nepoberáte VD. Ak okrem vojenskej knižky nemáte žiadne doklady o dobe služby a kategóriách funkcií obráťte sa so žiadosťou na Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia VÚSZ Bratislava a žiadajte si zaslať doklad o počte odslúžených rokov ako aj v akej kategórii funkcií. Predpokladám, že máte odslúžených potrebný počet rokov aby ste mohli dostávať VD od VÚSZ Bratislava. Ak VD nepoberáte tento doklad budete povinný priložiť aj k žiadosti o priznaní SD.

 • pre Alexander, ďakujem za radu, pokúsim sa ich osloviť

 • Pre Jozefa Majdaka,
  Skús sa obrátiť na Vojenský archív Tranava, Centrálna registratúra, Univerzitné nám. 2

 • Dobrý deň prajem, potreboval by som poradiť. V bývalej ČSĽA som slúžil ako vojak z povolania krátko. Som absolvent VVŠ PVLS Výškov , neskôr ako veliteľ čaty a roty v Tachove v ČR a v roku 1990 som bol za určitých okolnosti prepustený. Ako jediný doklad mám vojenskú knižku vydanú bývalou OVS, kde mám uvedený priebeh služby, žiadny iný doklad som neobdŕžal. Aj u nových zamestnávateľov som musel dokladovať predchádzajúce zamestnanie iba s vyžiadaným potvrdením od bývalej Okresnej vojenskej správy, kde bol uvedený iba počet odslúžených rokov a náhradnej vojenskej služby bez uvedenia v akej kategórií funkcii prípadne ďalších relevantných údajov. Žiadam o radu kde a na koho sa obrátiť, aby som získal potvrdenie, doklad koľko rokov a v akej kategórii funkcii som v ČSĽA odslúžil /vrátane vysokej vojenskej školy a na nej absolvovanej náhradnej služby/ aby v budúcnosti pri vybavovaní dôchodku v soc. poisťovni som to mohol predložiť. Ocenil by som odpoveď.

 • ad. JUDr. Marián ĎURINA napísal: 19. marca 2016 v 9:52
  Nominovaním genpor. Ing. Petra GAJDOŠA na funkciu ministra obrany SR bude splnený základ, aby rezort riadil odborník v odbore.
  Dobrý signál, aby profesionálov riadili profesionáli. Odborníci v rezortoch.
  Podporujem, veriac, že to je cesta k odbornému riadeniu spoločnosti. Prvý krok. Druhý funkciu využiť v prospech rezortu a ľudí v ňom.

 • Vážení priatelia,

  už dávnejšie (ešte na webe ZV SR) sme navrhovali, aby funkciu ministra obrany SR zastával človek v uniforme. Pretože sme boli presvedčení, že doterajšia neodbornosť a amaterizmus, modrá knižka, politická nominácia a pod., nemôže byť kreditom na takýto významný post.
  Dnes sa javí, že by túto funkciu mal zastávať genpor. Ing. Peter GAJDOŠ. Sme toho názoru, že je to najlepšia voľba a uvítali sme takúto nomináciu.
  Tento človek je skúseným odborníkom v tomto segmente štátnej správy a pozná detaily problémov v rezorte obrany.
  Bude sa musieť popasovať s dlhodobým finančným a ľudským poddimenzovaním tohto rezortu, ale to už bude záležať len na ňom.
  Takže, držme mu palce, aby to vyšlo.

  S priateľským pozdravom

  ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ
  JUDr. Marián Ď U R I N A, generálny sekretár

 • Pre Miroslava Pršalu: 17. marca 2016 o 9:40 -- Dal som sem ten článok a iba som prihodil k nemu no, dajme tomu svoj názor.Len už predtým som sa dočítal v niektorej rubrike, že webu je jedno, či je príspevok s dvomi-troma vetami, alebo či je to obsiahlejší článok..do jednej rubriky by sa ich malo vmestiť 500 -- príspevkov/komentárov a je to jedno akého rozsahu.Aspoň tak som pochopil z príspevku webmaistra pána Badu.Neviem, či správne.K tomu 3. výročiu „NEVALORIZÁCIE“ sme v danej rubrike napísali zatiaľ 339 komentárov, tak si myslím, že až budú kompetentní mať záujem, budú sa mať o čo oprieť.Čo k tej nevalorizácií ešte dodať?Popísali sme zatiaľ všetko, čo nás napadlo.p.s:24 hodín nikto nič nepísal, len vyšiel mi chvíľku čas, tak som iba zmenil tému.Veď až sa to nehodí, či niekomu prekáža, tak nech sa to vymaže.Ja to neovplyvňujem.Ďakujem.

 • To, že si každá víťazná politická strana po voľbách, aj vo víťaznej koalícii dosadí svojich odborníkov je jasné a pochopiteľné.Dokiaľ sú to odborníci v danej profesii štátnozamestnaneckého pomeru, malo by to byť v poriadku.Len skúsenosti sú tiež iné.Pamätáme nie tak dávno výrok bývalého Predsedu NR SR pána Pašku: “kto vyhrá voľby môže všetko”..ako príklad zo zdravotníctva ohľadom Piešťanského cétečka, keď funkciu v Dozornej rade Nemocnice v Piešťanoch zastával “odborník raper” (hudobník), až sa nemýlim, iba potvrdzuje pravidlo, že sa občas niekto úmyselne? zmýli vo svojom remesle, v niekoho prospech.Aj finančný.Na Slovenské pomery takýto prípad..je “národným športom”.Tu pri korupcii, klientelizme a rodinkárstve neplatí: Výnimka potvrdzuje pravidlo, ale naopak.Potom po každých voľbách sa skutoční odborníci z rôznych profesií od ministerstiev až po podniky na nižšom stupienku riadenia trasú o svoje miesta..má to len jednu chybu.Sú v nesprávnom čase na nesprávnom mieste a nikoho nezaujíma, čo sa s danými odborníkmi udeje naďalej.Veď v dnešnej “vlčej spoločnosti” je to problém každého jednotlivca. Žeby sa to zmenilo k lepšiemu po týchto voľbách?Uvidíme, nechajme sa prekvapiť.

 • Myslím, že je zbytočné zahlcovať tieto stránky nezmyselnými žvástami najrôznejších analytikov a komentátorov v službách najrôznejších politických strán a s najrôznejšími osobnými záujmami. Podstatné pre nás teraz bude, kto sa stane ministrom obrany a ako k nemu preniknúť a rokovať s ním o našich veciach, predovšetkým o valorizácii.

 • http://aktualne.atlas.sk/slovensko/politika/urady-podniky-za-odmenu-politicki-nominanti-cakaju-funkcie.html
  SLOVENSKO/POLITIKA Deň: dnes 06:30, Autor: Radovan Krčmárik, Zdroj: TASR
  Politické trafiky za odmenu. Nominanti už čakajú na funkcie.
  BRATISLAVA – Nová vláda, nové rozdelenie koristi. Tak ako v minulosti, aj teraz si strany rodiacej sa koalície podelia stovky funkcií v štátnych úradoch a podnikoch. Na rozdiel od vyspelých štátov na Západe sa u nás totiž neobsadzujú expertmi, ale politickými nominantmi.Vedením štátnych úradov politici už tradične poverujú straníckych nominantov. Keby štát fungoval, ako má, tak by vedúce miesta v štátnej správe zastávali skúsení úradníci s dlhoročnou praxou, ktorí sa v danej oblasti vyznajú.Namiesto toho však úrady po každých voľbách zažívajú zemetrasenie, keď sa vedenia ujímajú ľudia len vďaka stykom a známosti.Často pritom ide o politických protežantov, ktorí prichádzajú zvonka a o činnosti úradu nič nevedia. Takí nominanti sú rozptýlení od najväčších úradov až po okresné pobočky.Podobne sa obsadzujú i dobre platené funkcie v podnikoch, ktoré zostali vo vlastníctve štátu. Takých firiem je dnes asi 40.Politici menujú nielen ľudí do ich predstavenstiev a dozorných rád, ale ďalšie stovky aj na nižšie manažérske pozície.
  Servilní voči politikom
  Spôsob, akým sa na vedúce miesta dosadzujú stranícki nominanti, označil bývalý šéf Úradu pre štátnu službu Ľubomír Plai za „cestu do pekla“.
  Ako upozornil, na Slovensku sa politici stále riadia pravidlom, že korisť patrí víťazovi volieb, respektíve, že víťaz berie všetko.To v praxi bráni tomu, aby sa na zodpovedné miesta dostali ľudia vďaka svojej kvalifikácii, schopnostiam či kariérnemu postupu.„Je to bezútešné. Má to veľmi negatívny dopad na morálku spoločnosti, na hospodársky rast aj konkurencieschopnosť krajiny, pretože ju vlastne nemá kto spravovať,“ vysvetlil Plai pre Aktuálne.sk.Ako dodal, nemožno sa potom čudovať, že tu máme korupciu, klientelizmus a rodinkárstvo. Politickí nominanti v štátnych úradoch a podnikoch tomu totiž nezabránia.„Ako by mohli, keď sú zavesení na šnúrke nejakého politika, ktorý ich dosadil? Musia poslúchať, lebo inak by ich vymenili. A tak sú servilní voči príkazom politikov, ktorí sledujú iba svoje ciele. Verejný záujem im je ukradnutý,“ zdôvodnil odborník na štátnu službu.
  Premárnená šanca na zmenu
  „Prepolitizovanie“ štátnych úradov a podnikov má podľa Plaia zhubný vplyv na spoločnosť. Najmä ak sa takto postupuje i v rámci polície, prokuratúry a súdov.„Stále by sme len bojovali s korupciou, vymýšľame protikorupčné balíčky a pritom prvý krok je jednoduchý – voliť stranu, ktorá sľúbi odpolitizovať štátnu správu,“ odporučil Plai.Ako príklad uvádza Veľkú Britániu, kde to pochopili už pred 163 rokmi. Prijali tam zásady, ktoré zabraňujú destabilizácii štátnej služby. Veľmi dobre to funguje tiež v škandinávskych krajinách, kde je veľmi nízka úroveň korupcie.Odpolitizovanie štátnej správy sľúbilo pred vstupom do Európskej únie i Slovensko. Prvá vláda Mikuláša Dzurindu preto v marci 2002 zriadila Úrad pre štátnu službu, ktorý mal na celý proces dozerať. Po vstupe do Únie sa ho však politici rozhodli zbaviť.„Začali s jeho deštrukciou, uberali mu právomoci aj financie, robili všetko preto, aby zmizol zo sveta,“ pripomenul Plai, ktorý bol riaditeľom zmieneného úradu.Jeho hlavným kritikom bol v tom čase minister financií Ivan Mikloš. Úrad považoval za príliš nákladný a neefektívny. Na návrh SDKÚ ho v máji 2006 zrušili.Plai to vtedy zhodnotil tak, že politické strany pred voľbami potrebovali „motivovať svojich členov a sľubovať im štátnozamestnanecké miesta“ – a práve tomu mal jeho úrad zabrániť.Ako sa však ukázalo, vzdať sa svojho vplyvu a rozhodujúcej úlohy pri odmeňovaní svojich verných nedokázali ani politici v iných štátoch východnej Európy.Podobný úrad ako bol u nás zrušili napríklad aj v Poľsku, odpolitizovať štátnu správu sa nedarí ani v Česku. Jediní, čo sa s tým snažia niečo spraviť, sú podľa Plaia Estónci.
  Výberové konania len naoko
  Odborníci sa zhodujú, že úradníci by mali pracovať v stabilnom prostredí s garantovanou nezávislosťou, bez toho, aby sa im do práce miešali politici či nimi dosadení nominanti. Len tak sa zabezpečí, že budú rozhodovať nestranne a naozaj uprednostnia verejný záujem.Rovnako by sa mali odstaviť stranícki nominanti v štátnych podnikoch. O tom, že sú zdrojom korupcie, sa hovorilo napríklad i v spise Gorila, ktorý sa na internete objavil v decembri 2011.Problémom je, že hoci sa viaceré vedúce pozície v týchto firmách obsadzujú výberovým konaním, nezaručuje to transparentnosť.„V skutočnosti sú tie výberové konania často vypísané len pro forma a nejde o ozajstnú súťaž,“ uviedla pre Aktuálne.sk Emília Sičáková-Beblavá z organizácie Transparency International Slovensko.
  Reči a prázdne sľuby
  Dočká sa i Slovensko toho, že si politici prestanú štátne úrady a podniky rozdeľovať ako „trafiky“? Že pri výbere ľudí do vedenia bude záležať na ich schopnostiach a odbornosti?Sičáková-Beblavá tvrdí, že s novým návrhom zákona o štátnej službe prišla pred rokom i vláda Roberta Fica (Smer), no nakoniec ho nepresadila.„Štátna služba by mala byť profesionálna, ale či sa na tom zhodne aj nová vláda, nevedno,“ poznamenala.
  Slovenské úrady vraj stále čakajú na chytenie “veľkých rýb”. Po kom idú?Plai pri odhadovaní ďalšieho vývoja zostáva pesimistom. Politici o tom podľa neho len rečnia a rozdávajú prázdne sľuby.„Politické strany to vôbec neriešia. Majú úplne iné ciele ako presadzovanie verejného záujmu. Kým na to nebude tlačiť verejná mienka, nič sa nezmení,“ uzavrel odborník.Ak by sa odpolitizovanie tejto oblasti napokon aj podarilo docieliť, podľa Plaia by mal dodržiavanie pravidiel kontrolovať nejaký nezávislý orgán, ktorý by o tom každý rok predkladal správu a upozornil na prípadné pochybenia.
  Príklady štátnych orgánov
  Sociálna poisťovňa; Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Finančné riaditeľstvo, Národný inšpektorát práce, Správa štátnych hmotných rezerv, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenský pozemkový fond; Úrad geodézie, kartografie a katastra; Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Protimonopolný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Národný bezpečnostný úrad, Najvyšší kontrolný úrad, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  Poznámka: Riaditelia niektorých úradov sa volia na stanovené funkčné obdobie, ale za istých podmienok ich možno odvolať.
  Príklady firiem pod vplyvom štátu
  Transpetrol, SPP, SE, ZSE, SSE, VSE, SEPS, Javys, teplárne, Letisko M. R. Štefánika v Bratislave, SAD, železničné firmy, Lesy SR, Slovenský vodohospodársky podnik, Vodohospodárska výstavba, Slovenská správa ciest, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská pošta, Slovenská plavba a prístavy, Letecké opravovne, Tipos.

 • Po demokratických voľbách 2016 je najhoršie opakovane trepať o voličovi. Rozhodli politici svojou prácou. Voľby politikom vystavili účet. Dali ponuku, voliči si vybrali. Za výsledkom volieb je aj ZV SR. ZPB, Jednota dôchodcov. Zavreli sa v štruktúrach a nomenklatúre. Priestor dôchodcov a história nebudí záujem verejnosti, skôr bezradnosť, averziu a recesiu .

 • Krátka reakcia na výsledky marcových parlamentných volieb 2016
  Máme po parlamentných voľbách, ktorých výsledky signalizujú viaceré problémy. Ja som 15. Februára 2016 vo svojom príspevku upozornil, že po sústavnej nespokojnosti poberateľov Výsluhových dôchodcov (VD) s nezákonnou nevarolizáciou z r. 2012, čo malo aj nepríjemný dopad pre stranu Smer -SD napr. na výsledky komunálnych volieb v niektorých krajoch, ale aj prezidentských volieb. MO SR reagovalo na nespokojnosť aj tým, že iniciovalo zmenu manažmentu Zväzu vojakov SR a základných dokumentov. A aby sa zakryl nie celkom lichotivý demografický stav VD, ktorí nás opúšťajú v čoraz mladšom veku (až na niektoré výnimky) bolo zakázané zverejňovanie menného zoznamu poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorí sa pobrali na večnosť (údajne sa tým porušovali ich osobné práva!!!) Pozri najnovšiu reakciu VÚSZ na webe zvaz vojakov! Upozornil som, že na problémy najmä staro dôchodcov, ale aj staro VD, ktoré mala v programe už prvá Ficova vláda avšak nič neriešila sa reaguje v článku Ing. MICHALA MAJTÁNA „Akútne problémy v oblasti dôchodkov na Slovensku“ publikované: Nové slovo, PONDELOK 15. FEBRUÁR 2016. Aj z tohto a iných neriešených problémov (schránkové firmy, jalové konfrontácie s Matovičom, privatizácia Vojenského liečebného ústavu v Novej Polianke a ďalšie tunelovanie eráru v rezorte MO, pokračovanie pofídernej personálnej a ekonomickej politike v tomto rezorte sa SMER-SD nemôže čudovať, keď v parlamentných voľbách 5.marca 2016 mnohí poberatelia VD, ale aj SD dali svoje hlasy v tom lepšom prípade Slovenskej národnej strane. Hoci mnohí veľmi „múdri“ politici a iní (vrátane Smeru-SD) vyjadrujú pohoršenie nad neobyčajným vstupom kotlebovej strany do parlamentu a to za podpory v priemere pomerne mladého elektorátu, skoro ľavicového programu a odkrývania tabuizovanej histórie. Sme svedkami toho ako sa do popredia derie aj s pomocou p. prezidenta ultrapravicový zlepenec na čele so Sulikom a Matovičom. Tento pán aj za to čo prevádzal v predvolebných televíznych debatách mal by pouvažovať o svojom preliečení v niektorom psychiatrickom ústave. Aj z tohto dôvodu prikláňam sa k realizácii aktívneho prístupu záujmových organizácii silových zložiek mať spoločných kandidátov na poslanca NR SR, ktorý by prezentovali záujmy podstatnej časti z 38 000 výsluhových dôchodcov, poprípade aj príslušníkov silových zložiek aktívnych v činnej službe.

 • Jedno moje zamyslenie sa nad 5. marcom 2016..nemusí so mnou súhlasiť každý príslušník silových zložiek a každý z výsluhových, či výsluhovo/starobných dôchodcov.V rámci Zväzu vojakov SR bola vytvorená aj Sociálna komisia v zložení..atď.,
  Komisia absolvovala svoje prvé zasadnutie v Starom Smokovci dňa 10.11.2015, spracovala Plán činnosti na rok 2016, ktorý bol schválený Prezídiom ZV SR. Komisia sa v roku 2016 stretne so Sociálno-zdravotnou komisiou APVV SR a s predstaviteľmi VÚSZ.
  Komisia predpokladá súčinnosť s členmi ZV SR ako i sympatizantmi hlavne cez mailové adresy uvedené vyššie hlavne pre svoju analytickú činnosť. Hlavným cieľom pre rok 2016 bude oblasť vdovských, sirotských a invalidných dôchodkov , kde vidí sociálne najodkázanejšie prípady.
  Prevzaté, zdroj: web stránka ZV SR.
  Aj z tohoto dôvodu bola pre mňa akceptovateľná a pozitívna myšlienka mať spoločného kandidáta na poslanca NR SR, ktorý by reprezentoval všetkých 38 000 výsluhových dôchodcov, poprípade tiež príslušníkov silových zložiek aktívnych v činnej službe.Ukazuje sa v diskusiách, že na takomto niečom nie je spoločná zhoda, z rôznych dôvodov(zatiaľ?).Či sa nám to všetkým výsluhovým dôchodcom vypomstí-nevypomstí, budúcnosť ukáže.Myšlienku samu o sebe ako takú, vzhľadom na spoluprácu Sociálnych komisií ZV SR a APVV by som nezatracoval.Bol to iba môj názor.

 • K Vladovi Petrikovi:
  Roky resp. desaťročia, končiace u nás 8-mičkou, s výnimkou 38, mali bezo zbytku výsledok pozitívny. Aspoň ja som to tak odpozoroval. Roky, končiace 9-kou, eventuélne inými číslami už až tak nie. Veď niekto vtedy kachličkoval kúpelne, iný zasadal a rokoval o ničom, ďalší sa pretrčali na obrazovkách s čiapkami a radiovkami na hlavách na Letnej a ľud im cegal kľúčikami, sem tam dakto na nábreží Dunaja zapaľoval sviečky…… A výsledok? …dnešný bordeľ… Či?

 • 25. február 1948 je významný medzník.
  Má mnohé prívlastky: Februárový puč, februárové udalosti roku 1948, Pražský prevrat, Víťazný február, Februárové víťazstvo pracujúceho ľudu, Víťazstvo česko-slovenského pracujúceho ľudu, prechod od demokracie k totalite, pripojenie k sovietskemu mocenskému bloku, začiatok útlaku obyvateľstva a ekonomického úpadku.
  Nepúšťam sa do historického exkurzu, ani súvislosti. / po skúsenostiach, keď sa hodnotil môj nedokonalý príspevok , nie udalosť, bez vyjadrenia osobného názoru k veci, ako náhradný cieľ /. Šak i tak še da. Štriľac na vojaka.
  Som hlboko presvedčený, že 25. 2.1948 je významný pozitívny medzník dejín a demokracie .
  Som presvedčený že 21.8.1968 je významný medzník demokracie: podnet pozitívny, výsledok negatívny ?
  Husákova ekonomická, pracovná, bytová, rodinná politika sedemdesiatych rokov bola pozitívna, či ?
  Som presvedčený, že 17.11.1989 je paralelou. Medzník, vôľa ľudu sa prejavila ?
  Oproti týmto medzníkom priamej ” demokracie ” vidno len obdobia partokracie , do čoho spadá aj 5.3.2016.
  Nevadí, to len približuje ďalší medzník, ktorý je už viditeľný v perióde zmien. Zostáva pár rokov.

 • K Mirovi Palfimu a tým povolaniam:
  Tak, tí ajzenboňáci, to ma až tak neprekvapuje. Pamätám sa aspoň na dvoch bývalých výpravcov, resp. prednostov staníc (Čalfa….Dzurinda), čo to dotiahli až na predsedov vlád.
  Skôr ma prekvapuje, že z nás kamionistov, sa nikto nehlási. Jazdíme po svete, veľa toho počujeme, ešte viac vidíme, operatívne riešime aj veci, ktoré už mali byť dávno vyriešené v strategickej rovine inými dôležitejšími personami, napr. na hraničných prechodoch, na vykladkach, na nakladkach….. Ale asi práve preto. Čo sa vlastne mám čo čudovať….

 • http://zivot.cas.sk/clanok/31311/bude-to-v-parlamente-opat-divocina-po-poslaneckom-kresle-tuzi-aj-kozmeticka-esbeeskar-ci-krcmarka
  Život.s/Udalosti, dnes 07:25, Zdroj: Nový čas, Autor: Richard Filipko
  Pozrite sa, aké povolania vykonávajú rôzni kandidáti na poslancov, ktorí by chceli tvoriť zákony krajiny:
  Čo ne/budeme krúžkovať(?)..Všetka česť všetkým povolaniam, len pri tvorbe zákonov (?), Zatiaľ funguje palec hore/palec dole..
  Zákony by chceli tvoriť aj rôzni remeselníci:
  Okrem štandardných povolaní kandidátov na poslancov typu ekonóm a právnik nájdete v kandidátnych listinách všetky možné profesie. Pomerne početne zastúpení sú montéri, železničiari či zamestnanci SBS. Pozrite sa, aké povolania vykonávajú rôzni kandidáti na poslancov, ktorí by chceli tvoriť zákony krajiny: krupiérka, rušňovodič, montážnik, šofér, kuchár, cukrár, skladník, robotníčka, čašníčka, masér, údržbár, chyžná, človek starajúci sa o mestskú zeleň, predavačka, piliar, chladiar, mestský policajt, domáca, zlatník, poštárka, esbéeskár, zvukár, zoraďovač, betonár, elektrikár, kozmetička, zachovávateľ tradícií, ošetrovateľ, automechanik, prekládkový pracovník, stolár, nástrojár, upratovačka, sanitárka, lopatkár turbín, obrábač kovov, izolatér, brusič, kódarka, sprievodca lôžkových vozňov, vedúci posunu, pekár, krčmárka, železničný signalista, vrátnik, informátor, osobný strážca.
  Viac informácii v linku..

 • Možno si treba prečítať komentár bývalej podpredseníčky SNS Anny Belousovovej

  http://belousovova.blog.pravda.sk/2013/10/13/madar-a-privatizer-ma-byt-narodnym-buditelom/
  :negative:

 • Preštudoval som is zaujímavý rozhovor s gen. Vacekom ´ http://www.halonoviny.cz/articles/view/42434367

 • Ak máte možnosť pozrite si reprízu “Témy dňa” či ako sa to vola (býva to každý deň okolo 20.00 hod.) na TA3, kde šéf Podbrezovských železiarní hodnotí dnešné školstvo, učiteľov a sestry.

 • Dlhšie som nebol tuna. Čo, začala sa dajaka vojna, že sa zriaďujú poľné lazarety? 😉

 • K predchádzajúcemu príspevku (aj debata pod článkom):
  http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/382079-uz-aj-do-ziliny-povolali-armadne-sestry/
  Autor: jal, Zdroj: Pravda |Deň: 02.02.2016, Čas: 19:15.

 • http://www.cas.sk/clanok/343692/volby-2016-otazka-pre-politikov-poznate-riesenie-situacie-v-nemocniciach-v-ziline-a-v-presove.html
  Autor: anc, Dátum: dnes, Čas: 09:19
  V rámci plurality názorov: Naši politici (najsilnejších politických strán) odpovedali na predvolebnú otázku.

 • tak tak k príspevkom k zdravotníctvu a školstvu je čo dodať.
  1. 25- ročný príbeh ” guláš ” predvolebných sľubov a povolebného správania
  2. V roku 2016 je systém zdravotníctva a školstva / lebo o ňom sú príspevky/ odrazom dosiahnutého v
  spoločnosti.
  KEDY SA KONEČNE SPAMATÁ TÁTO SPOLOČNOSŤ ?
  3. Nepoznám hlas ani jedného spokojného učiteľa, zdravotnej sestry, poznám z médii tých, ktorí nahlas aj za
  cenu existenčnej mizérie chcú stav zmeniť.
  4. Mlčiaca väčšina sa stará o seba, aj keď im nie je ľahostajné ” čo sa deje” “.Mlčia, zo strachu, aby neprišli
  o prácu. / spýtajte sa upratovačky, učiteľa, školníka v Medzilaborciach, Stropkove -- majú strach, verejne
  nepovedia / .
  5. Miestna politika a systém centrálno- samosprávny dáva do rúk starostovi ” absolútnu moc ” . Cigánsky
  starostovia pridelené prostriedky skôr dajú na vývoz smetia, vrátane vývozu ľudských zdrojov. / až musel
  štát viazať prostriedky pre učiteľov na dedinských školách / . Bývanie pre rómov, vyvoz smetia …. sanácia ”
  hnoja ” degeneruje vidiek. To je sanácia , nie rozvoj vidieka.
  6. Verejná správa, školstvo , zdravotníctvo je reklamné Potemkinovo politiky. Len billbord za veľké prachy.
  7. Všetci vedia a krčmovo súhlasia , ale správajú sa ” akceptačne -- bezchrbticovo ” .

  ad: Miro Palfi napísal: 1. februára 2016 v 11:10 odpovedám svojím názorom:
  Sme úbohí vyslúžilci, emeriťáci :negative:

  ad: Jozef Lacuška napísal: 1. februára 2016 v 10:24
  Sme skutočne našim myslením tak úbohí ako je to uvedené v príspevku jedného z “nestorov komentárov”?! :negative:

  ad: Miroslav Pršala napísal: 1. februára 2016 v 8:12
  Ak to je tak, je to smutný fakt. Ak z opozičník z ” postoja” sa po získaní moci prekoprcne , padla z nôh na hlavu.
  atd. atd.
  Faktom je, že ” demokraciou vytvárané prostredie ” je vlastne vytvorená hierarchia ” chiméra” poplatných
  “predstaviteľov” názorov. Tak aj nás VD , SD, formujú a zastupujú ” nomenklatúry ” , ktoré pred a po roku 1989 sa rýchlo adaptovali a slúžia aktuálnej moci.
  Plne stojím za zdravotnými sestrami a učiteľmi.

 • Nechápem pohoršenie pána Lacušku. Len som vyjadril svoj názor podporený dlhoročnou skúsenosťou z novinárskej praxe. Akí štrajkokazi? Veď dnešným dňom všetko skončilo a vedenie nemocníc si plní len svoju povinnosť a zaisťuje chod zariadení za ktoré sú zodpovední. Štrajk skončil, sestry podľa svojho rozhodnutia odišli a mediálna bublina sa rozplynula. Každá senzácia má v médiách životnosť tak tri dni a verte, že po týždni po sestrách neštekne ani pes.

 • Sme úbohí? -- nie sme úbohí?..pozrel som letmo príspevky k štrajku zdravotných sestier a učiteľov, vyjadrilo sa nás cca. 10 z celkového počtu 39 000 výsluhových dôchodcov.Je to veľa? -- málo?..je to trochu viac, ako obligatórnych “5 a pol” aj pri iných (menej dôležitých?) témach, ako to už býva zvykom.Ale každý vieme za seba.Osobne som (aj z dôvodu plnenia služobných povinností) neštrngal kľúčami na námestiach v dobe minulej -- už dosť dávno vzdialenej, neštrngám ani tentokrát ako som počul -- zvoncami (učitelia).Svoj názor zvyknem prejavovať zakaždým v parlamentných voľbách a až mi povinnosti a moje záľuby (koníčky) umožnia, svoj názor prejavím opätovne tiež 5. marca tohoto roku.Osobne sa úboho necítim, práve naopak..ale je to každého vec, aký je jeho osobný pocit.Iba som tiež prejavil na stránke svoj názor.Ináč dosť dobre nerozumiem tomu, ako by sa niekto z nás, čo tu občas napíšeme, mohol, resp. nemohol pripojiť ku štrajkokazom.Na webe sú rôzne názory, ale toto je teda aspoň pre mňa dilema.

 • Tak ako navrhuje Pršala, pripojme sa všetci VD a SD ku štrajkokazom, viac potom zostane nám dôchodcom. Naše ISTOTY sú v rukách vlády jednej strany, však sa to ukázalo 24.6.2012 na rokovaní NRSR v čele s navrhovatelmi Duchoňom a Rašim. Učitelia a zdravotné sestri nás nezaujímajú, ak im zvýšia oberú nás o valorizáciu.
  Sme skutočne našim myslením tak úbohí ako je to uvedené v príspevku jedného z “nestorov komentárov”?!

 • Skutočne sa divím, že sa necháte tak vytočiť drobnou predvolebnou politickou hrou, tobôž keď to nemôže nijako výrazne ohroziť staroslivosť o zdravie. Veď je predsa celkom jasné, že vládnuca garnitúra nemohla sestrám ustúpiť, nakoľko išlo o záležitosť pripravenú niektorou konkurenčnou pol. stranou a vyprovokovaná mocichtivými a po osobnom prospechu bažiacimi líderkami odborov. A sestry sa nechali nachytať. Pri tom väčšina z nich má okolo štyridsať neovláda na hovorovej úrovni nemčinu alebo angličtinu, takže pre nich padá zamestnanie sa v zahraničí na slušnom poste v zdravotníctve. Ďalej, pokiaľ odmietnu ponúkané miesta v zdravotníctve, keď sa pôjdu prihlásiť na úrad práce nedostanú podporu v nezamestnanosti a ohrozí to ich životné podmienky. Keď to zhrnieme, upozorňujem, že to je môj osobný názor do mesiaca sú späť v nemocniciach odkiaľ odišli ale s menším platom ako mali pred podaním výpovedí. A to bude asi celý výsledok štrajku.

 • Dodatok k Vladovi a Jozefovi:
  Včera podvečer sa mocipáni asi trochu spamätali, ale zase len takým nijakým, pre ních typickým spôsobom-možno ešte arogantnejšie, než arogantne:
  O vrtuľníkoch už pomlčali, o sanitkách-len v najnutnejších prípadoch a o vojenských lapiduchoch-že to pôjde snáď aj bez nich, ale objavil sa nový fenomén-štrajkokazy. Aj keď naplno vyslovené toto slovo nebolo, lebo sa vlastne nejedná o regulérny štrajk význam je stejny. Idú údajne zvážať sestričky do ZA, z ešte chudobnejšej oblasti, z “krajného severu” Oravy (neviem-snáď na týždňovky). A do PO, z “ďalekého východu”, z okolia MI, HN. Ma napadá, ešte zo školy: Nezačala “Krompašská vzbura” podobne?

 • ad. Jozef Kotulič napísal: 31. januára 2016 v 18:11
  Jozef hľadám racionálnu odpoveď. Pejoratívnych mám niekoľko.
  Tak racionálne:
  Sú oslepení , hluchí, nehovoriaci, viazaní od hlavy po päty. Pyramída mlčiacich. Nesú plnú zodpovednosť, vedia, ale nepovedia. Komunikuje ONE MAN, preskočiac celý systém štátu a dehonestuje, ak občan prejaví nespokojnosť. Kompetentní na jednotlivých úrovniach štátnej, verejnej a súkromnej správy a riadenia mlčia, vedia, ale nemo a vystrašene sa dívajú a užívajú si benefity. Potom to vyzerá, že každý je lokaj okrem Kotlebu.
  Nedočkáš sa odpovede Jozef, ani na predvolebných mítingoch. Cieľ volieb vôbec nie odpovedať, ale získavať hlasy, sľubovať .

 • To, že ľud je našim mocipánom ukradnutý, potvrdzuje fakt, že od 1.2.2016 náš ľud, najmä v spádovej zdravotníckej oblasti Žilina a Prešov, príde o niekoľko stoviek vyškolených zdravotných sestier a miestnym mocipánom, tu mám na myslí primátorov, vedúcich okresných úradov a predsedov samosprávnych krajov v Prešove a Žiline, je to úplne fuk. Ak by tomu tak nebolo, tak by sa už dávno boli v médiách k tejto katastrofe verejne vyjadrili. Nestalo sa! Jediný, kto sa v týchto krajoch ľudu verejne zastal, nebol ľudom volený politik, ale biskup gréckokatolíckej cirkvi z Prešova.
  A tak nahlas rozmýšľam a kladiem si otázky.
  1. Ak sú slepí a hluchí riaditelia nemocníc, minister zdravotníctva a predseda vlády, potom by mali vidieť, vedieť a nahlas kričať vyššie vymenovaní miestni mocipáni z Prešova a Žiliny, že nešťastnému ľudu, za ktorý oni nesú plnú zodpovednosť, sa nečinnosťou vládnej exekutívy ťažko ubližuje?
  2. To, že nemocnice v predmetných mestách sú v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, je pravda, ale predsa neslúžia ministrovi zdravotníctva, ale ľudu v uvedených krajoch. Preto sa o funkčnosť nemocníc musia zaujímať najmä miestni mocipáni. Či sa im to páči alebo nie, bez ohľadu nato, či to majú vo svojich funkčných povinnostiach napísané alebo nemajú. Nesmú ostať neutrálni, ani nesmú strčiť hlavu do piesku, lebo sa ubližuje ich ľudu, ktorí ich volil v dobrej vôli, že mu v ťažkých chvíľach pomôžu!
  3. Je minister školstva spokojný s tým, že jedna aj druhá fakultná nemocnica, fakticky od 1.2.2016 strácajú úroveň fakultnej nemocnice, lebo už nebudú poskytovať zdravotnícku starostlivosť v plnom rozsahu, tak ako je to určené pre stupeň fakultnej nemocnice?
  4. Neviem akú „obezličku“ použil minister obrany, keď povolil profesionálnym vojakom vykonávať ich profesionálnu službu v civilnom zariadení, akým je bez akýchkoľvek pochybností prešovská fakultná nemocnica, ak v tejto nemocnici nie je vyhlásený žiadny zo stupňov určených pre vyhlásenie krízového stavu ?
  5. Všetky strany pred voľbami všade dookola na plné ústa kričia, ako veľmi im záleží na ľude tohto štátu, ale stačí, že ten ľud raz za čas, prejaví nespokojnosť s konaním politikov a zrazu je všetkým týmto politikom úplne fuk, že okolo 1 milióna jedincov z tohto ľudu, sa vinou politikov ocitne v ohrození svojho zdravia, ba aj života. Veru je to tak!
  6. Opak môže tvrdiť iba taký človek, čo nikdy nebol ani v Žiline, ani v Prešove. Obidve mesta sú tak silno zasiahnuté, zatiaľ pre nich nevyliečiteľnou chorobou, ktorá sa nazýva kolaps dopravy, že napríklad v takom Prešove museli už vyhlásiť aj núdzový stav. Naviac je zima, prepchaté cesty sú ťažko zjazdné vždy a teraz ich ohrozuje nielen sneh a ľad, ale aj hustá hmla. Ako chcú pán minister zdravotníctva a riaditelia obidvoch nemocníc dosiahnuť to, že každého pacienta z Prešova, či Žiliny, ktorý to bude potrebovať, bezpečne a najmä včas, za takýchto sťažených dopravných podmienok, prevezú na ošetrenie do inej nemocnice? Vrtuľníkmi to tiež asi ťažko pôjde, lebo ako vieme, hmla im je tiež na prekážku!
  7. No a nakoniec sa spýtam. Ak jedinci tohto ľudu platia poisťovniam zdravotné odvody ako je potom možné, že tieto poisťovne sú ticho a vôbec na vzniknutú situáciu nereagujú, hoci s obidvomi nemocnicami majú uzavreté platné zmluvy o poskytovaní plnej zdravotnej starostlivosti v ich objektoch a nie v objektoch iných nemocníc?
  Viem, že tu sa asi ťažko nejakej odpovede nedočkám, ale aspoň mám typ na otázky, počas blížiacich sa predvolebných mítingov.

 • Pre Dušan Nevolnik Ing.27.1 2016 v 15:41. V tejto veci zastupuje ak advokátska kancelária JUDr. Marián Ďurina. Kontakty sú zverejnené na internete.

 • Pre Dusan Nevolnik, Ing napísal: 27. januára 2016 o 15:41 -- je to v link-u (podľa krajov).
  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia5.pdf

 • Vie mi niekto poradit advokátsku kanceláriu pre zastupovanie pred sudom ? Som vojensky dochodca, byvam v L. MIkulasi. Viem ze su AK ktore sa na voj. dochodcov specializuju . Dakujem Dusan

 • Milan Faltin napísal: 24. januára 2016 v 16:05
  :good:

 • Pre Vlada Petrika o 14:26 hod.:
  Len to, že keby na základe plánu hlavných úloh a opatrení, ktorý majú zpracovaný už 4 roky, pracovali metodou hlavného článku, čiže systematicky, ich riadiaca-organizatorská práca, alebo jak sa tomu teraz vraví “manažerská činnosť” by sa v súčasnosti prejavila v tom, že by nemali na krku výpovede sestričiek, štrajk učiteľov a podobne-kto vie čo ešte príde no konca februára (je prestutupný)Takže plán HUaO tu síce je,ale keď metóda HČ nefunguje, ROP je už teraz zbytočná. Tu pomôžu už snáď len hasiči (HZZB). 🙂
  Skrátene: nemali zrušiť sestričkám tú “výsluhu” za každé tri odpracované roky, ba práve naopak, mali tam do nej zakomponovať aj materskú dovolenku, učiteľom pridať zo 5€, keď nám v lete pridali s veľkou pompou 0,06€ a teraz v januári 1,90€ a mali by pokoj. To by boli frajeri. Nanajvýš by sme tu naďalej brbľali len my na Duchoňa- ale na to sú zvyknutí od 2012-tého.

 • ad: Milan Faltin napísal: 24. januára 2016 v 13:55
  Všetky skratky z príspevku, aj systém je mi úplne jasný. Obecne platný princíp. Chcel si upozorniť na obecné,
  stále platné, alebo si myslel niečo špecifické ?

 • Trvalé platné pravidlo, nie len u nás niekdajších silových-aktuálne veteránov:
  Plán HUaO môže byť zpracovaný pred začiatkom VR akokoľvek precízne, ak potom v priebehu VR sa nepracuje metódou HČ, je nám sebapresnejšia ROP platná, asi jak vládne vojsko v Itálii. Z materialu nulovej hodnoty vyrobíme zas len material nulovej hodnoty.
  K skratkám môžem príležitostne dodať vysvetlivky. Pekný deň všetkým-my na severe máme konečne aj jak- tak snehu 🙂

 • Jozef Lanc napísal: 24. januára 2016 o 11:01
  “Napísal by som sme smiešni, ale nie sme. Sme viac ako úbohí !
  Naše snahy o opravu valorizácie / nevalorizácie sú v porovnaní s požiadavkami učiteľov a sestier smiešne, nezaslúžime si ani pochopenie od spoločnosti pre naše prízemné požiadavky. Preto radšej “držme hubu a krok”.”
  .
  “Som presvedčený, že nikto z prispievateľov nie sme egoisti, ktorým ide iba o naše VD/SD dôchodky, či prípadnú ne/valorizáciu — preto aj tieto príspevky. — najmä až nám prispievateľom, ale aj ostatným, po troch rokoch uvádzania argumentov a faktov nie je nikto schopný z kompetentných odpovedať…áno, schody sa vždy zametajú z vrchu”. -- vybral som z link-u nižšie.
  https://www.bezpzlozky.eu/2015/03/sumrak-nad-nazvom-sis-a-novy-zakon-o-spravodajskych-sluzbach/
  .
  Pre Jozefa Lanca: “To Vám praje na nedeľné odpoludnie Jozef Lanc. (troll?)” -- ja si to nemyslím, všetko je to o diskusii.Vraví sa, “nemému dieťaťu” ani vlastná mama nerozumie.Možno aj preto píšeme, ako píšeme..
  Pekný deň všetkým.

 • Dlhé roky a desaťročia sa v nás pestoval strach ozvať sa a prirodzený návyk zohnuť chrbát -- ako vraví jedno hlúpe, v nás bývalých vojakov a policajtov mimoriadne vžité úslovie -- “držať hubu a krok”. Mocnou brzdnou silou pôsobiacov proti účiteľskému štrajku a nespokojnosti sestier je aj vedomie vlády, že sa zatiaľ až tak veľmi nemusí báť verejnej mienky. Voličská obec je lojálna skôr k vodcovi než k slabším nespokojným učiteľom a sestrám. Aj niektoré naše príspevky vyznievajú “čo učitelia chcú ?, veď zarábajú viac než predavačky a majú ešte aj prázdniny”.
  Napísal by som sme smiešni, ale nie sme. Sme viac ako úbohí !
  Naše snahy o opravu valorizácie / nevalorizácie sú v porovnaní s požiadavkami učiteľov a sestier smiešne, nezaslúžime si ani pochopenie od spoločnosti pre naše prízemné požiadavky. Preto radšej “držme hubu a krok”.
  To Vám praje na nedeľné odpoludnie Jozef Lanc. (troll?)

 • Prajeme Vám dobrý deň!

  Niektoré zmeny v zákone o dani z príjmov sa týkajú už daňového priznania za rok 2015. Naši lektori s Vami detailne prejdú daňové priznanie a upozornia Vás na všetko dôležité zmeny.

  Na školenie sa môžete prihlásiť:
  • vyplnením online objednávky na našej web stránke
  • emailom na adrese podpora@porada.sk
  • telefonicky 0918 291 700.

  Kompletnú ponuku našich školení a videoškolení nájdete tu:
  http://www.porada.sk/akademia

  S pozdravom
  Porada Akadémia

 • Opravujem prvú vetu v mojom príspevku o 09:33 hod.: Má znieť- Krásne príspevky Mirovia (Pršala a Pálfi). Ostatné bezo zmený 🙂

 • Krásny príspevok Miro. A sme u koreňa veci. Je to tak. Ale nemuselo by to tak byť, keby riaditeľ školy, nemocnice, či dajakej inej inštitúcie priamo vo výkone ako aj v najvyššom vedení (miništranti dotknutých rezortov -- aj naších ) zaujali to správne stanovisko asi v štýle: Ty si lajdák-čka, nedávaš pirule tak jak treba, učíš hala-bala,brbleš, potuluješ sa tu pol šichtý ofučaný-á na pol plynu, viacej kavičkuješ, jak dačo robíš, atp…tak sa nehnevaj, tebe nepridám 100€, hoc za tie roky čo tu funguješ si, by si už nárok mohol-a už mať, ale ti ich zoberiem, aj za cenu, že dáš hodinovú výpoveď a pridám to tomu -tej, kto je zodpovedný-a, dochviľný-á, slušný-a, robí čo treba- tým pádom aj za teba-jedno či mladší-šia, starší- šia, šikovnejší-šia a nie len tých tvojích sto, ale dvesto-lebo mám na to rezervu ( nie známosti…)
  Ale žiaľ, toto sa nedeje, takže aj tí slušní, dochvíľní, pracovití…. znervoznejú, zneistia, proste majú nárok na nasranie. Čiže ja to vidím tak, že na celej čiare zlyháva ROP zhora smerom dole a automatická odozva na to je samozrejme protest z dola smerom hore- hlavne keď máme už tú “demokráciu”, dajaký ten rok.

 • Súhlasím s príspevkom Miki S. napísal: 22. januára 2016 o 15:11
  “Odchod najlepších a vzdelaných z krajiny súčasnú vládnúcu garnitúru netrápi, naopak, vyhovuje im to. Práve vďaka odchodu až 40 percent z tých čo zostali volí súčasnú štátostranu. Ak bude odchádzať takýmto tempom väčšina schopných a mysliacich a naďalej budú vzdelávať zvyšok občanov toto nedocenené školstvo, klesne priemerné IQ národa na 80. A volebný výsledok jednej strany stúpne na 80 percent”..
  ..len si myslím, že netrápi to nielen vládnúcu garnitúru, ale netrápilo a netrápi to ani vládnúce garnitúry od 1989 roku.Kým za socializmu študovalo napr. na vysokých školách 60 000 vysokoškolákov (za rok), dnes je to 200 000.Je “verejným tajomstvom”, že kvalita školstva na Slovensku je asi takáto:Kvalita VŠ v dnešnej dobe, má úroveň kvality strednej školy v predošlom režime.Ako príklad, vybral som z diskusií občanov v denníkoch:
  “Asi pred šiestimi rokmi som náhodne v BA stretol môjho bývalého kolegu z VŠ. Vyletel zo školy už v prvom ročníku z matiky. Sám som sa ho snažil dajako pripraviť na skúšku no nedalo sa. On bol totálne dutý. Jemu robili problémy už goniometrické funkcie a o integráloch, deriváciách, ba dokonca diferenciálnych rovniciach mohol len snívať. A teraz sa podržte! Dal mi navštívenku stálo na nej, že je Ing. Ani som sa ho nepýtal na ktorej škole mu ten titul dali. Potom spomínal, že ako podnikateľ potreboval titul, aby sa mu lepšie podnikalo. Potom ho naháňali exekútori, tak sa vyďobal na podnikanie, urobil si pedagogické minimum a teraz učí matiku a fyziku na jednej strednej škole. Čo ten pán môže tie deti učiť je záhada. Možno, aby reč nestála, učí decká, že zima vyháňa v zime vlky z lesov a na Sahare je horúco. Takéto hlúpe decká potom lezú na vysokú školu a kolotoč sa opakuje. Tento pán “profesor” určite ide štrajkoval a chce plat aspoň 3000 €. Za čo, to je záhada.
  Žeby výnimka potvrdzovala pravidlo?..najmä v dnešnej dobe.

 • Ja nepopieram a nezatracujem túžbu učiteľov a sestier po vyšších platoch, to je samozrejmá vec a v konečnom dôsledku je prospešná aj nám. Upozornil som len na objavenie sa diskutérov, ktorí doposiaľ v tomto priestore neprejavili žiadnu aktivitu. To za prvé.
  Za druhé, bolo by dobré, keby si pán Lacuška odpustil osobné invektivy. Nikto mu jeho zásluhy neberie.
  Za tretie, niekoľko osobných postrehov k sestrám a učiteľom. Moja dcéra leží v Banskej Bystrici, kde jej transplantovali pečen. Všetka česť lekárom a ostatnému personálu, odviedli perfektnú robotu. Dcéra však zistila, že niektoré sestry pre svoju lenivosť ?, hlúposť?, lajdáctvo? jej nepodávali do infúzií lieky tak ako mala predpísané. Prečo to teda môže urobiť jedna sestra, ktorá je zodpovedná a prečíta si čo má aplikovať a dve nie. Vyššie platy chcú všetky.
  Učitelia. Chápem, že majú mizerné platy, hlavne mladí, ale ich argumenty o vyťaženosti atď. sú smiešne. Moja manželka 10 rokov učila na strednej škole, pred tým pracovala vo firme, nebola učiteľ a po celú dobu keď túto prácu vykonávala si pochvaľovala ako dobre je zaplatená za hodiny, ktoré pobývala v škole a to mala pravidelne 2 triedníctva a ďalšie aktivity a v tej dobe (od roku 1990) boli ešte mizernejšie platy ako dnes. Preto nemôžu obstáť tvrdenia, ako veľa času potrebujú učitelia na zvládnutie svojho povolania, aké je to vyčerpávajúce atď.
  Preto som k obidvom aktivitám skeptický a môj postoj, prameniaci zo životných skúseností je o tom, že ich vodcovia odborov sestier a iniciatív učiteľov zneužili za mastný hrniec.
  Môžte ma súdiť za môj názor, ale je to názor môj, ktorý tu môžem dúfam slobodne vyjadriť bez toho, aby sa vôči mne niekto dopúšťal osobných invektív a ktorý asi ťažko zmením.

 • ad: Jozef Lacuška napísal: 23. januára 2016 v 12:14
  Stotožňujem sa s príspevkom.
  Pridávam svoj názor. Permanentne každý minister v tieňovej opozičnej vláde rieši svoj rezort / sociálnych vecí, vnútra, obrany , hospodárstva, financií, spravodlivosti, školstva, zdravotníctva…. / . A bojuje za rezort a ľudí v ňom. Paradox: Príslušný minister vlády / školstva, zdravotníctva -- aktuálne /, bojuje proti ľuďom vo svojom rezorte, cez zástupné témy. Vyvolávaním nevôle a odporu voči vlastným ľuďom v rezorte . Zdravotníctvo a školstvo je dnes toho príkladom. Ak minister tvrdí, že zdravotné sestry majú dosť OK, ak minister školstva tvrdí, že učitelia majú dosť OK. Vytvárať negatívny ľudí obraz vo vlastnom rezorte a získavať oporu negatívnym nastavovaním spoločnosti……. robia ministri moci, nie rezortu.
  A k školstvu. Áno učitelia majú týždenný úväzok 21 hodín, áno majú najviac voľných dní. Každý
  si môže položiť otázku: Či by chcel, vedel a mohol byť učiteľom. Niekedy mám pocit, že každý by mohol byť
  ministrom všerezortov -- hocičoho. Mnohí si to ani nemysleli a sú. Ale nie každý by chcel, vedel a mohol byť vojakom, učiteľom, zdravotnou sestrou, živnostníkom, úradníkom…… atc..atc. Dôchodcom -- kontrolórom DPH.
  Témy nevytvárame, témy sú nám poskytované.

 • V reakcii na príspevok : Miroslav Pršala napísal: 23. januára 2016 v 9:53
  Cit: „..ale ktorí sa na druhej strane nikdy pred tým v diskusii neobjavili a nestarali sa o naše požiadavky. Ani by som sa nedivil, že ide tzv. trollov, ktorí sú za svoje príspevky platení niektorými politickými uskupeniami.“
  Nechápem ako p.Pršala na takéto tvrdenia prišiel, žiadne „politické uskupenie“ ma neplatí, som nespokojný prívrženec Smeru SD. Trollko ste možno Vy, ja rozhodne nie a ani ďalší, ktorí sme v rokoch 2012 išli zo svojou kožou na trh, aktivovali sme petíciu proti nevalorizáciu, Vaše meno sa tam v tej dobe nenachádzalo, čo Vám samozrejme nevyčítam.
  Ani by som sa nedivil ak by ste to boli práve Vy ten pán s bielou šálou, ako sa predvádza pred TV kamerou v spravodajstve TV. Ak ste proti zmenám v školstve, tak napíštee v čom, ide totiž o vzdelávanie občanov, aj (dúfam) budúcich obrancov a budúcich dôstojníkov. Diskutujme.
  Preto zopakujem to čo som napísal v príspevku 22. januára 2016 v 14:11:
  Ako na štrajk učiteľov reagujú dôchodcovia?
  Solidarita aj nesúhlas. Jeden inteligent (biela šála) odpovedá redaktorovi: „Je to najväčšia hlúposť aká môže byť“ A prečo? „Lebo učitelia majú dobré platy, majú dosť voľna, dosť prázdnin a mali to riešiť pred štyrmi rokmi a nie teraz…“. Aj nasledujúca pani sa nechala počuť: „Nepodporujem, učiť 20 hodín a ten plat..“.
  Takýto, ale aj ďalší dôchodcovia nás stavajú do veľmi zápornej role v spoločnosti, od ktorej potom môžeme ťažko očakávať že nás „podporí“ až nám potečie do topánok.
  Viac nájdete približne v 30-tej minute TN:
  http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/40716_televizne-noviny

  Nepopieram nikoho názor, ale názor p.Pršalu, ktorý navrhuje strčiť hlavu do piesku a čakať, je v rozpore s názorom p. Fica ktorý prehlásil: „Smer plne podporuje štrajk učiteľov, ich spoločenská pozícia nezodpovedá dôležitosti ich poslania a stále sa zhoršuje. Smer preto pozitívne vníma že zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne znášať politiku vlády“. Takéto vyjadrenie súčasného predsedu vlády sa dochovalo z roku 2004.

 • ad. Milan Faltin napísal: 23. januára 2016 v 11:10

  Milan presne tak, plne súhlasím s Tvojou odpoveďou Mirovi Pršalovi : “No Miro, ono to je tak- jak sa vraví- že všetko súvisi ”
  Všetko súvisí : minimálna mzda, minimálny dôchodok, priemerná mzda, priemerný dôchodok, minimálny človek, priemerný človek. Priemerná rodina, priemerné povolanie, Gausová krivka spoločnosti normálneho rozdelenia ukazuje: stredný priemer je bojiskom. / ekonomickým, regionálnym, národnostným, náboženským, profesijným, indokrinačným , generačným….
  Hraničné ekonomické, sociálne, morálne dno ľudí na dne i na špičke spoločnosti majú k sebe veľmi blízko. Horných desaťtisíc je koalično-opozičná družina . To sú praví “trollovia” , medzi sebou bojujú o moc a prachy, cez hodenú kosť , tému do ” spoločnosti “.
  Témy sa ukazujú aj tu. Témy strednej vrstvy majú spoločnú niť. Riešenie nie je spochybniť dôchodky, ale spochybniť odmeňovanie ekonomický činných, ktorých príjmy sú nižšie ako dôchodky. A z toho vyplývajúca podpora zvyšovania miezd a poukazovanie na zdroje, ktoré užívajú jednotlivci.

 • No Miro, ono to je tak- jak sa vraví- že všetko súvisi so všetkým. Keby nebol bordeľ v odmeňovaní v zdravotníctve, školstve, armáde, policii, súdnictve a prokuráture(v týchto dvoch prípadoch pozitívný bordeľ…) a všade inde, nemali by asi ani my penzisti všetkých kategorii výhrady proti valorizaciam, bulharske konštanty a koeficienty a nezmyselné tabuľký by zanikli automaticky. Ale takto? Ani keď sa postavíme na hlavu, nepomôžeme si….

 • Je zaujímavé, čo sa tu zrazu objavilo diskutérov podporujúcich učiteľov a sestry, ale ktorí sa na druhej strane nikdy pred tým v diskúsii neobjavili a nestarali sa o naše požiadavky. Ani by som sa nedivil, že ide tzv. trollov, ktorí sú za svoje príspevky platení niektorými politickými uskupeniami. Vážení, skončime s touto témou, nám ani sestry ani učitelia nepomôžu a zbytočne si tu jatríme city. Venujme sa radšej svojim záležitostiam, pretože všetky tieto štrajky a protesty sú len predvolebným cirkusom, ktorý má vyvolať chaos a podporiť strany, ktoré budú možno mať problém sa dostať do parlamentu.

 • Presne tak, závisť, nenávisť a možno aj zbabelosť tých premúdrelých, je príčinou a následne živnou pôdou toho bordeľu v spoločnosti. Teraz protestujú sestričky a najviac sa proti ním ohradzujú takí-ktorí v nemocnici neboli hádam ani deň. Pozajtra budú štrajkovať učitelia a to vadí kdekomu, kto nemá kam dať deti. A čo, škola je dajaka úschovňa či čo? Tak štrajkuj aj ty pozajtra u svojho zamestnávateľa, možno ti 5€ prihodí, a deti budú len radi, že nemusia ísť do školy. Je to na smiech, jak je každý múdry, keď sa ho to netýka (penzionovaný inteligent v bielom šále,pani čo káže o 20-hodinových úväzkoch a prázdninách, slečna vymaľovaná jak veľkonočné vajičko, čo radí sestrám na PN-kách, aby sa “presunuli” k pacientom…). Mimochodom, už dávno, keď štrajkovali kamionisti ,tiež som vtedy jazdil po D-1 rýchlosťou 2o km/hod. (pomalšie už to nešlo), tak nám nadávali kadejakí hrubokrkí pretekári, že zdržujeme…že nestihnú dôležite jednania. Odpovedal som jednému, že si mal teda privstať-veď protest , jeho forma, a čas konania bola avizovaná mesiac dopredu…Nemať monterpáku v kabíne, tak ten debil bol schopný po mne skočiť.
  Proste závisť,ba až nenávisť, že niekto sa odvážil za niečo zabojovať, a nedajbože, že by mu to vyšlo…A garnitúry s tým počítajú a ťažia z toho všetkého-jedno ktoré.

 • Odchod najlepších a vzdelaných z krajiny súčasnú vládnúcu garnitúru netrápi, naopak, vyhovuje im to. Práve vďaka odchodu až 40 percent z tých čo zostali volí súčasnú štátostranu. Ak bude odchádzať takýmto tempom väčšina schopných a mysliacich a naďalej bud vzdelávať zvyšok občanov toto nedocenené školstvo, klesne priemerné IQ národa na 80. A volebný výsledok jednej strany stúpne na 80 percent.

 • Nechápem prečo hádžu súčasný postoj učiteľov (štrajk) na Matoviča a OĽaNO. Veď Smer plne podporuje štrajk učiteľov, ich spoločenská pozícia podľa p. Fica nezodpovedá dôležitosti ich poslania a stále sa zhoršuje. Smer preto pozitívne vníma že zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne znášať politiku vlády. (Takéto vyjadrenie súčasného predsedu vlády sa dochovalo z roku 2004). V takomto duchu boli aj vyjadrenia o “hladovych dolinách”, ale tie boli vyriešené už na druhý deň po voľbách. Problém sa už neobjavil, prestal existovať, iba tí učitelia a sestry nie a nie držať hubu!

 • Nie len platy v školstve, ale aj jeho vytláčanie na okraj záujmu boli konštantou ktorá platila počas všetkých vlád. Politici skratka prejavili len velmi málo učenlivosti. Aj keď učitelia z vecného hladiska možno nedosiahnu to čo žiadajú, darí sa im svojimi krokmi aspoň posunúť vzdelávanie do centra diskusie. V pondelok ich podporím priamo.

 • Nedalo mi to, vybral som z Televíznych novín na Markíze, aby som ukázal aký sme závistliví a obmedzení.
  Ako na štrajk učiteľov reagujú dôchodcovia?
  Solidarita aj nesúhlas. Jeden inteligent (biela šála) odpovedá redaktorovi: „Je to najväčšia hlúposť aká môže byť“ A prečo? „Lebo učitelia majú dobré platy, majú dosť voľna, dosť prázdnin a mali to riešiť pred štyrmi rokmi a nie teraz…“. Aj nasledujúca pani sa nechala počuť: „Nepodporujem, učiť 20 hodín a ten plat..“.
  Takýto, ale aj ďalší dôchodcovia nás stavajú do veľmi zápornej role v spoločnosti, od ktorej môžeme očakávať že nás určite „podporí“ až nám potečie do topánok.
  Viac nájdete približne v 30-tej minute TN:
  http://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/40716_televizne-noviny

  Štrajk učiteľov je po dnešnom (21.1.2016) rokovaní zástupcov Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) s ministrom školstva Jurajom Draxlerom (nom. Smeru-SD) reálnejší. Zástupcovia iniciatívy sa totiž s ministrom nedohodli na splnení svojich požiadaviek. Ak sa podľa učiteľov niečo nezmení, časovo neobmedzený štrajk začne v pondelok 25. januára. Doteraz sa doňho zapojilo už viac ako 10-tisíc učiteľov z viac ako 550 škôl, no tieto počty ešte rastú.
  Pre VD, SD, ktorí opatrujeme vnúčence školou povinné kompletný zoznam nájdete na stránke ISU (http://isu.sk/skoly-s-pedagogmi-zapojenymi-do-strajku/ ).
  “Naším cieľom nie je štrajk, štrajk je len prostriedkom, aby sme dosiahli požiadavky, ktoré učitelia vytrvalo kladú na stôl a upozorňujú vládu od roku 2011,” dodal Kočan. Pripomenul, že učitelia organizujú v pondelok 25. januára demonštráciu. Uskutočniť sa má na Námestí SNP v Bratislave o 11.00 h.

 • K Vlado Petrík o 12:48 hod.:
  Máš pravdu. Načo nám sú vlaký zadarmo? Študentom, to hej, nech si cestujú do škôl a aj za zábavou-tam to mohlo byť už odjakživa. Ale my? Asi nepreženiem, keď skonštatujem, že ešte na to hádam máme, aby sme sa raz za Uhorský rok, keď cestujeme na staré kolena, za rekreáciou, zábavou, alebo čímkoľvek iným zviezli aj niečím pohodlnejším, jak preplneným rýchlikom- trebárs vlastným autom, alebo ku moru lietadlom a pri mori aj loďou 🙂 … Ja tu legitimáciu na vlaky mám ( veď kto z nás ju nemá, keď bola taká sláva okolo toho pred rokom), ale na vlaku som prisámbohu od dob štúdii necestoval.
  Poukazy na rekreáciu? Podobne. Mimo dvoch- zase za mlada-raz do T.Zrubov a raz do Šp. Mlýna , na rodinnú rekreaciu od pluku tiež- nič viac-pritom možnosti dostať sa k ním boli. No a tie Vianočné príspevky? Tak to je zase tak nastavené, že my sa k žiadnemu nedostaneme, ani keby na penzii boli ešte 100 rokov…Takže pre nás-žiadna výhra…

 • Karta VD/ SD je nedosiahnuteľná vízia, pretože čo je bežné u súkromníka, nie je v štáte možné.
  príklad:
  V AQUAPARKDELŇA Prešov mám kartu na 10 vstupov na 1 hod. á 3,8 EUR -- bez nej 4,5 EUR.
  Obdobne GOPASS so zľavou na ubytko, lyžovačku, aqua vstupy za 2 EURa mám kartu s výhodami. atd. atd.
  SKy link, Internet…. všetko online.
  a štátne RTVS: …. ak som si chcel uplatniť zľavu ” koncesionárskeho zásuvkového kocúrkova musel som predložiť : neopisujem, zadajte do Googlu ” úhrady RTVS ” . Tri mesiace jalovej komunikácie.
  Ako mnohé štátne, ala poukazy pre dôchodcov… atd.
  Tak ak si kartu výhod dovolí každý súkromný subjekt pre 10 000 zákazníkov , nechápem prečo nie štátna organizácia / štát / s 300 000 zákazníkmi. A to je aj v súvislosti s vlakmi zadarmo. Ešte som nevyužil, ak by som mal preukaz dôchodcu ” nabitú na 100 EUR / so zľavou na dopravu, múzea, kultúrne vystúpenia, šport, welnes. / nepotrebujeme vlaky zadarmo, poukazy na rekreáciu….. vianočné príspevky… /
  PRETO KARTA VÝHOD DOCHODCU . Mimochodom nahradilo by to aj byrokratické ” potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku ” , pre zľavu v MHD, vlakov, lekárne….

 • ad: Jozef Lanc : 20. januára 2016 v 10:59
  aby sa nestratil názor , veľmi dôležitý. Snáď aj priestor pre samostatný článok: MIESTO DOCHODCOV.
  “Uderky / z príspevku p. Lanca / pripomínajú päťdesiate roky minulého storočia ” pri hone na gazdov, živnostníkov” . To nie je miesto dôchodcov.
  MIESTO DOCHODCOV:
  Vo verejných priestoroch, , verejnej doprave , v medzigeneračnej komunikácii a vzájomného súžitia sú dôchodcovia najrizikovejšou skupinou. Mládeži sa dá odpustiť nerozvážne správanie.
  / každý dôchodca, ktorému slúži dlhodobá pamäť si spomenie na svoje správanie v mladosti- sny , túžby, nádeje, vzdor, klamstva, krádeže a napriek tomu sú z nich zodpovední rodičia a starí rodičia/.
  ČI ?

 • Slovenský salaš : drevená ohrada pre ovce, prípadne iný dobytok, s príslušnou kolibou, pozri salaš (chata); pohostinstvo s typickými slovenskými jedlami /zdroj wikipédia / -- jak to naše SLOVENSKO .
  Dnes 21.1.2016 z medii konfrontácia :
  -- Baránek Polis -- Galko SaS
  -- Kollár za rodinu- Procházka sieť.
  Barani z košiara s ambíciou mamonu : / Mamon : démon či božstvo žiadostivosti či materiálneho bohatstva -- zdroj wikipédia /. Všetci štyria i s ich stádom sa diskvalifikovali -- mali by byť ignorovaní.

 • Myslím, že sme to s Milanom Faltínom vytiahli z kontextu príspevkov od príspevku :Jozef Lanc napísal: 20. januára 2016 o 10:59 (10 príspevkov naspäť).Vzhľadom na príspevok Vladimír Petrík napísal: 20. januára 2016 o 16:01: Je to tak ako je písané v príspevku.Prikláňam sa k námetu Vlada Petríka -- “Námet pre našich zástupcov ZV SR a ďalších 10 organizácii veteránov ktorých zastrešuje VUSZ a ASR , najmä však Slovenská jednota dôchodcov”.Dopĺňam aj OSZ (APVV)..a ostatných.
  Svoj predchádzajúci príspevok som uviedol iba ako perličku, čo všetko prináša život.:-) 🙂

 • Milan Faltin napísal: 20. januára 2016 o 20:40………..”o ktorých pre istotu ani bezdomovec nezavadí”…
  Ale stáva sa často, že my najmä v mestách o bezdomovcov “zavadíme”.Mám takú príhodu.Pri stretnutí s bezdomovcom pri jednom nemenovanom hypermarkete v nemenovanom meste som si kúpil od neho časopis Nota Bene za 2 eura.Urobil som, ako obvykle, ako som počul, že sa má robiť.Po zaplatení som mu časopis ponechal, vlastne zabudol zobrať, aby si ho opätovne predal a tak si viac pomohol.Neviem, podporil som sivú ekonomiku?:-) :)Dôležitejší bol pre mňa zážitok, až sa mi bezdomovec celý od šťastia vyrozprával, ako sa teší, že sa pre neho čoskoro trápenie skončí a keď dovŕši 62 rokov dostane starobný dôchodok.Pretože do 1989 roku bol plne zamestnaný a až potom prišiel o prácu a už si ju nenašiel.Nemal som mu dôvod neveriť.62 rokov fyzický vek mínus 26 rokov rovná sa 36.Mínus 15 rokov (žitie do nástupu ZŠ) rovná sa 21 rokov dôchodkového poistenia, pričom na starobný dôchodok mu stačí 15 rokov.V predošlom zriadení nebola nezamestnanosť, bezdomovci, ani žobráci..
  Netvrdím že všetci sú takí, ako som popísal, hoci mu kto-vie-čo Sociálna poisťovňa nevypočíta.Ale nedá sa ani tu paušalizovať.Preto by som aj jeho zaradil