Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Úvodný článok pre diskusiu

Jozef Gandžala napísal: 11. február 2015 v 21:52
Prajem príjemný deň všetkým nadšencov čítania a … možno budem tvrdý, NIČ nerobenia ! Tento WEB je super a bude ním i v budúcnosti, ak sa nestane fórom pre riešenie svojich osobných boľačiek. Veľmi by som si želal, aby na tejto platforme vzniklo hnutie (strana, aliancia,…), ktorá bude hájiť a doslova i do písmena bojovať za záujmy bezpečnostných zložiek !
Osobne už mám dosť nekompetentných, straníckou centrálou dosadených a o vlastné vrecká sa starajúcich ministrov, štátnych tajomníkov, riaditeľov neviem čoho … Ak sa proti nim spojíme a budeme bojovať za spoločnú vec, už v najbližších voľbách by sme mohli miešať politické “karty”. Je nás dosť a sme disciplinovaní, tak to využime ! Preberme sa a prestaňme škemrať o odrobinky z niekoho stola !
Toľko môj príspevok. Ak naň nebude pozitívna reakcia — nič sa nestane — budeme len tými, kým sme dnes — zakríknutými, zakomplexovanými a rozhádanými exbojovníkmi. Máme naviac !
Svoj názor napíšte alebo pošlite i na môj mail : jozef.gandzala@milpol.sk
S pozdravom JG

———–

Naše názory k článku “Spojíme sa za spoločnú vec?” sú zhrnuté v pdf:

Komentare pred volbami 2016

 

61 Komentárov na Spojíme sa za spoločnú vec?:

 • Pekne to napísal Pavol : 24. februára 2019 v 13:36
  Vážení kolegovia.
  Celý tento návrh valorizácie VD je rozporuplný, zložitý a sociálne nespravodlivý. Ako tu už bolo veľa krát spomínane, je to vlastne kozmeticky upravený model z minulého roka. Už so samotným významom slova VALÓRIZÁCIA čo je zvýšenie dôchodkov, miezd a podobne relatívne k cenovej alebo mzdovej úrovni to nemá veľa spoločného. Tie bulharské koeficienty tam vôbec nepatria a len ďalej zvyšujú rozdiely medzi VD a sú výhodné len pre určitú skupinku VD s tými najvyššími dôchodkami. Každý mal pri odchode do VD zhodnotené všetky svoje zásluhy a dĺžku služby. Takže tento návrh by sa mal skôr volať ,,Zvýšenie zásluhovosti VD”.
  Keby sa dal návrh aby sa valorizovalo rovnakou sumou každému dôchodcovi bolo by to sociálne spravodlivejšie, naplnil by sa význam slova VALÓRIZÁCIA. Myslím, že by to bolo aj priechodnejšie pri pripomienkovaní novelizácie tohto zákona. Pri takomto postoji a skúsenosti, ak nestrácame pamäť, je možné očakávať, že ani tieto pravidlá nebudú platiť a príde všetkého schopný človek s návrhom do parlamentu a napríklad do zákona „o petržlenovej vňati“ presadí nevídanú zmenu výsluhových dôchodkov, tak ako to bolo urobené naposledy s nulovou valorizáciou.
  A teraz tu máme zasa diskriminačnú valorizáciu VD. Proste istá skupina ľudí., ktorí to robia, vedia prečo to robia … predsa pre seba… či ??? :scratch:

 • Dobrý-taktiež sa pripájam a súhlasím s názorom prispievateľov článku o jednotnej valorizácii a bol by asi pokoj, /dúfam/. Ale , “Slovač” je už taká,jedna skupina,čo má veľa si pýta viac a viac a druhá skupina je buď ticho.

 • Podľa toho, čo tu G.F. napísal: 5. mája 2019 v 15:40 by bolo najspravodlivejšie valorizovať všetkým výsluhovým dôchodcom výsluhový dôchodok o jednotnú sumu vyrátanú ako násobok priemernej dôchodcovskej inflácie a priemerného výsluhového dôchodku všetkých výsluhových dôchodcov. A tak by sa žiadna časť výsluhových dôchodcov už nemala cítiť “okradnutá” a otváranie nožníc by sa konečne zastavilo.

 • Miro Palfi, 5. mája 2019 o 7.06. Dobrý deň p. Palfi, nemôžem inak, ako súhlasiť s Vašim vysvetlením. Mňa osobne však prekvapuje, že v minulosti sa tu práve uvádzal opačný pomer , ako to t.č. niektorí prezentujú. Vždy sa percentuálne uvádzal vyšší počet poberateľov VD s nižšími VD oproti tým, čo majú viac ako 800 eur až 1.700 eur a tých aj chápem, prečo by im vyhovovala valorizácia podľa dôchodcovskej inflácie. Treba však zobrať do úvahy skutočnosť, že v PZ, hasiči, záchranári, príslušníci ZVJS a iní v takom percentuálnom výpočte určite nepoberajú také VD, aby im v súčasnosti taká valorizácia , ako to píše p. Dr. Kolen a iní vyhovovala, pretože tiež budú poškodení. Je tu ešte aj otázka v akom stave je osobitný účet ZV SR a osobitný účet policajtov, ktorý je v prebytku v porovnaní s vojakmi, aspoň to tu tak bolo uvádzané. Ďalej sa tu v minulosti dožadovalo toho, aby sa už konečne nožnice neprimerane neroztvárali medzi VD. No ak niekto považuje , že pri poberaní 500 eur VD pri tejto valorizácii dostane 13 eur a pri 1.750 eur 45.50 eur, ak toto je spravodlivé, tak sami to asi sníva, nech tento dotyčný robil hoci čo. Je nás veľa , čo sme odslúžili 25 a viac rokov, nosili sme hodnosti vyššich dôstojníkov, ale naše VD z dôvodu vtedy platných zákonov a platových tabuliek nedosahujú ani priemer VD a tiež sme si to nezavinili sami.Toto však nikoho nezaujíma. Mne sa to osobne javí, ako snaha určitých jednotlivcov s vysokými VD získať a vyťažiť maximum a Vy ostatní máte smolu a ja osobne to nepovažujem za spravodlivé voči ostatným VD z ozbrojených zborov, hasičov, záchranárov a iných , čo sú zaradení pod zák. 328 a poberajú VD z osobitného účtu soc. zabezpečenia vojakov a policajtov. Veď po roku 2021, kto sa dožije, tak sa dožije aj toho, že bude mať valorizovaný VD tak, ako vo všeobecnom systéme. Potom si budeme všetci rovní, asi toľko.

 • G.F. 4. mája 2019 o 12:13
  Ono je známe, že štatistika je presný súhrn nepresných čísel a naopak.V rubrike tabuľkách ( link ) , vyšiel takýto pomer medzi zvýhodnenými a poškodenými VD, ale je to vyrátané čisto matematicky, z pohľadu, kde a u koho je ako výhodný-nevýhodný valorizačný mechanizmus.Ak si zoberieme priemerne VD ktoré sú v rozmedzí od 560 — 810 eur, tak logicky vzaté z týchto čísiel vyplýva, že takýto pomer dostaneme, až oveľa viac % výsl. dôchodcov sú poberateľmi s nižšími aj najnižšími VD a menej % výsl. dôchodcov sú poberateľmi s vyššími aj najvyššími VD.Teda logicky mi to vychádza opačne, ako to dávajú matematické tabuľky.Je tiež možné, že ďalšia veľká tretia percentuálna skupina VD sa nachádza na rozhraní, kde atakuje čísla, ktoré nie sú rozhodujúce (+-), či sa valorizácia VD bude počítať ako je to predložené vo vládnom návrhu v parlamente, prípadne tým druhým spôsobom ( § 68 ods. 16 ).Teda z takéhoto pohľadu konečný sumár by bol v percentuálnom vyjadrení iný.Mnohokrát záleží na uhle pohľadu.Každý sa vo valorizačnom mechanizme niekde nájdeme.Všetci sa cítime svojim spôsobom viac-menej poškodení a ukrivdení.Cez to všetko oceňujem a vážim si cez 10 ročnú snahu-úsilie p. Dr. Milana Kolena ( aj ostatných už veľakrát menovaných ) pri odstraňovaní diskriminácii, prípadne riešení ďalších problémov VD.Tiež prajem pekný deň.

 • Dobrý deň , v celom rozsahu súhlasím s Vami p. Palfi. Pán Dr. Kolen zrejme zabudol, že v ozbrojených zboroch nie sú také vysoké VD, už nehovorím o hasiičoch, záchranároch. Iba ak to myslel iba na poberateľov VD u vojakov?

 • Čisto môj súkromný názor:
  Práve pri VALORIZÁCII VD V ROKOCH 2019 až 2021 ( do budúcnosti ) sa ukázalo, … https://www.bezpzlozky.eu/2019/04/valorizacia-vd-v-rokoch-2019-az-2021/#comment-19551 … že sme sa rozdelili na dve veľké skupiny, kde matematicky vyplynulo (link), že sme sa rozdelili z celkového počtu 46 tisíc VD percentuálne na 20 % ku 80 % , resp. 9 tisíc ku 37 tisíc VD.Kde podľa zákona č. 328/2002 Z.z. § 68 ods. 16 sa budú omnoho viac roztvárať pomyselné nožnice najmä medzi chudobnejšími (staršími ) VD so skôr vypočítanými výsl. dôchodkami a medzi bohatšími VD a ich vypočítanými výsl. dôchodkami po novelizácii v r. 2013 (aj nových-lepších platovkách) zákona č. 328/2002 Z.z.Odstránením jednej nerovnosti-diskriminácie sa vytvára ďalšia nerovnosť, kde dôchodcovskou infláciou § 68 ods. 16 sa znovu tieto nožnice medzi VD roztvárajú.A roztvárajú sa markantne.Pri dôchodcovskej inflácii napr. o 2,6 % budú VD vo výške 500 eur valorizované o 13 eur, ale pri 1750 VD až o 45,5 eur.Aj takýto príklad bije markantne do očí…
  Žiaľ, upustilo sa ( resp. neprešla ) od prvej zásadnej hromadnej pripomienky (podanej APVV ) , kde cez 1500 VD širokého spektra výsl. dôchodcov žiadalo a podporilo túto ZHP -- VD valorizovať z priemeru priemerov výsluhových dôchodkov takto:
  1. § 68 odseky 16 a 17 znejú:
  (16) Od 1. júla 2018 sa výsluhové dôchodky, invalidné výsluhové dôchodky, vdovské výsluhové dôchodky, vdovecké výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky zvyšujú o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov vykázaného štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, najmenej o pevnú sumu určenú 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej ministerstvom k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
  (17) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydá opatrenie, v ktorom určí priemernú mesačnú sumu príslušnej dôchodkovej dávky.
  2. Doterajší ods. 17 sa označuje ako ods. 18.
  2. Doterajší navrhovaný Čl. IV sa označuje ako Čl. V.
  .
  Realizácia tohoto pôvodného návrhu ( ZHP ) valorizácie VD by bola rozdelila širokú výsluhovú verejnosť oveľa menej ako je tento pomer rozdelenia VD opísaný vyššie.Ale, zdá sa, už je neskoro… napísal som to, lebo som podporil tiež aj túto vyššie uvedenú zásadnú hromadnú pripomienku o.z. APVV. -- ( … ale vývoj sa nedá zastaviť).

 • Spojíme sa za spoločnú vec?
  No a čo je spoločná vec ?
  V zmysle Ústavy SR ” neodtrhnuté z kontextu ” MY…. my, občania Slovenskej republiky, my občania pamätajúc a my občania vychádzajúc z prirodzeného práva , my usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity, my.
  Nie naši zvolení zástupcovia. Menia MY na JA . JA -- zvolený. Sprava , zľava, zhora , zdola.
  13 ministrov obrany ASR -- politicky nominovaných. Už nás len školstvo preskočilo, tým sa podarilo 18- timi ministrami a reformami zdevastovať školstvo.
  Z toho my vychádza , že spoločná vec je SITUAČNÁ.
  Meniacu sa špičku , občan nie je schopný pochopiť. Občan má pamäť, prirodzené právo , právo na uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity.
  Ak to nefunguje občan je viac a viac nahnevaný , frustrovaný. Pretože spoločná vec je nemožná?!
  Aktuálne -- rozhodnutie ministra povýšiť do dôstojníckej hodnosti predsedu parlamentu p. Danka. Dúfam, že Minister obrany p. Gajdoš na avizovanej tlačovke 23.1.2016 o 13.30 na TA3 spojí za spoločnú vec.

 • https://www.bezpzlozky.eu/2015/06/tretie-vyrocie-nevalorizacie/#comment-7090
  Neviem ako ostatní, ja mám z titulu tejto rubriky zmiešané pocity.Spojili sme sa -- nespojili sme sa, (za spoločnú vec) najskôr nie.Rozklikol som aj komentáre pred voľbami 2016 nad rubrikou, zaujímavé znovu-prečítanie popísaného.Padli v príspevkoch na webe rôzne porekadla.Psy štekajú a karavána ide ďalej, či psí hlas do neba nedôjde.Asi taký výsledok toho všetkého sa mi javí.Asi tak…..možno niekto to vidí ináč.

 • Páni, s tými preferenčnými hlasmi si nemôžeme príliš fandiť. Koľko si myslíte, že na tento web chodí vyslúžilych vojakov a policajtov? Niekoľko desiatok? Stoviek? Takže ani sklamanie z výsledku volieb nieje na mieste. Voľby dopadli tak ako dopadli, smutné je, že národ podľahol volebným kampaniam rôznych psychopatov vydávajúcich sa za spasiteľov štátu a národa. Preto musíme byť v strehu, čo na nás milé pravicové strany ušijú, pretože nemôžeme čakať nič dobrého ako my výsluhoví, tak aj ostatní dôchodcovia. A otázka Kotlebu, ktorá tu rezonuje? Takéto strany sú v parlamentoch po celej Európe a nič sa nedeje, naopak si myslím, že táto strana bude účinnou brzdou v svetovládnych snahách pánov Sulíka a a toho obyčajného klauna.

 • ad. Miro Palfi napísal: 8. marca 2016 v 9:03
  Miro skúsenosť mi hovorí, že prvé čo je v politických stranách je “obrúsiť” profesionálne hrany.
  Profesionálne skúsenosti ” prevalcuje ” politika.
  V ” rčení ” zabudni, terazky strana potrebuje.

 • Politika, parlament, poslanci, je kšeft lepší ako obchod s migrantmi , bielym mäsom, drogami.
  1. krok zmeniť túto nemorálnosť.
  2. krok nositelia výrokov : -- vrece zemiakov proti Kotlebovi v BB / Fico /
  -- kto má moc má všetko / Paška /
  v demokracii a kultúrnej spoločnosti majú miesto v politike na úrovni Kotlebu. V sebareflexii určite neustúpia,
  vo výsledkoch volieb im voliči nastavili zrkadlo.
  3. krok Poslanci ešte sľub ešte nezložili, plat už dostávajú!
  Poslanci nepokradnú svetský, pre do neba volajúci amorálny zákon.
  Ak sú novozvolení poslanci -- zástupcovia občanov už platení a nezmenia nečistý zákon, nebude dôveryhodné ani jedno ich slovo o morálke, cti, slušnosti, práve a morálky.
  Prvý krok poslanca : očistiť sa, poučiť sa z volieb -- voľby dali obraz slovenskej politike a ich reprezentantov. Ak na Slovensku nechceme podobnosti Sýrie, Al Kaidy, Bin Ladina, či Kotlebu je čas spamätať sa, páni politici. Zlyhali ste páni politici, voľby ukázali vôľu voličov ” dosť bolo ” ,
  VY STE VYNIESLI recesné a radikálne strany, vy ste zrecesnili a radikazovali voličov.
  Smiešni sú tancujúci na hornej palube , keď loď ” narazila” .

 • Tiež si myslím, že sa 38 000 výsluhových dôchodcov plus ich rodiny plus ich známi nespojili úspešne za spoločnú vec, aspoň čo sa týka preferenčných hlasov (krúžkovania).Ináč to môže/nemusí byť pri strane č.12, tam zdá sa, SNS môže byť tentokrát jazýčkom na váhach.To nemusí byť na škodu pre všetkých výsluhových dôchodcov.Podchytil som ešte v nedeľu pár približných čísel..už to nemôžem nájsť v žiadnych denníkov ani na stránke štatistického úradu k voľbám 2016..až by niekto našiel, môže doplniť upresniť, môže to byť užitočná informácia do budúcnosti.Ako písal Dr. Milan Kolen, tiež si myslím, že pri troche iniciatívy-snaživosti a aktivite v dostatočnom predstihu sa spoločný kandidát, najlepšie známa osobnosť z radov výsluhových dôchodcov, ktorá by bola akceptovateľná pre väčšinu VD, podľa mňa určite prekružkovať dá, preferenčne krúžky tomu nasvedčujú (viď denníky Pravda, Aktuality.sk -- sú na web stránke)..ešte krúžky u dvoch kandidátov, čo som podchytil z nedele.(približne).Pre informáciu.
  -č. 78 plk. Ing. v. v. Miroslav Sluka vojak,……………………………………………..približne 1 500 preferenčných hlasov (krúžkov)
  -č. 115 Bc. Ladislav Hospodár výsluhový dôchodca,
  -č. 126 plk. v. v. Ing. Eduard Pokorný policajt, prezident APVV,………………….približne 500 preferenčných hlasov (krúžkov)
  -č. 142 Mgr. Miroslav Sedláček hasič

 • Presne tak, ako sa to spomína v prechádzajúcom príspevku.Mali sme šancu a nie malú a prepásli sme ju.Mrzí ma to,lebo si myslím,že nás je dosť a pohoreli sme na celej čiare a výsledok -- bez komentára.

 • Co chceme ked sa ani raz za volebne obdobie nevime zjednotit?

 • Na kandidátke SNS poradové číslo 13 Peter Pamula získal 2955 hlasov, krúžkov a stal sa poslancom NR SR. Ako som uviedol z aktivizovaním VD a ich rodinných príslušníkov sme mali šancu aby sa kandidáti na poslancov NR SR č. 78, 115, 126 a 142 zakrúžkovaním viac ako 3 000 krúžkov mali šanci sa stať poslancami. Žiaľ túto hodenú rukavicu sme nevyužili.

 • Vážení čitatelia a prispievatelia.
  Voľby sú za nami, zabudnite -- aj tak by sa dalo povedať, tak je to totíž v praxi overené.
  Pokračujme teda ďalej, voči našim poslancom ktorých sme volili ako aj voči tým ktorých sme nevolili BUĎME KRITICKÝ, nič im nedarujme, ale ponúknime vždy aj VÝCHODISKO, jedine tak budeme prospešní.
  Celá agenda komentárov pred voľbami je vyššie, pod článkom J. Galandžalu, ktorý nič nestráca na svojej aktualite.
  https://www.bezpzlozky.eu/wp-content/uploads/2015/02/Komentare-pred-volbami-2016.pdf

 • Informácia prevzatá zo stránky APVV-činnosť sociálnozdravotnej komisie.

  http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/soczdrav/rokovanie_zapis_web.pdf

 • Pre informáciu -- (aby to nevyznelo ako (ne)platená reklama,či propagácia) :-))) zo starého webu (webu ZV SR) k NEVALORIZÁCII za rok 2012 týkajúca sa všetkých cca. -38 000,-(tis.) výsluhových dôchodcov.
  Informácia je od kolegu Milana Kolena v sekcii PORADENSTVO na starom webe.Dnes, t.j. 28.5.2015 o ž.54 a o 8.08 hod.
  Pre tých kolegov, ktorí to ešte nečítali: Nález -- Rozhodnutie Ústavného súdu SR k VALORIZÁCII civilných dôchodkov z roku 2008 je:
  -- v tejto sekcii
  -- v sekcii Zákon 328 Z.z. plné znenie
  -- v sekcii Novelizácia zákona č.461………………….kvôli oživovaniu témy NEVALORIZÁCIA.
  Ospravedlňujem sa, ale tabletom mi nejde prenášať príspevky, som mimo PC.Pre informáciu -- orientačne.:-)

 • Dovoľujem si vysloviť uznanie za vytvorenie web stránky bezpzlozky.eu, ktorá ako sa zdá je oproti web stránke zvazu vojakov. sk flexibilnejšia aspoň, čo sa týka najnovších informácií. Zatiaľ podľa môjho názoru chýbajú v jej obsahu niektoré otvorené otázky. Napríklad, akoby sa zabúdalo na starších veteránov, ktorým bol vypočítaný vysluhový dôchodok podľa zákona spred roka 1998, hoci sa mnohí podieľali aj na výstavbe armády SR. Úradníci na MNO, ktorí sa striedajú podľa politických nomenklatúr mali a majú iné záujmy ako je sledovať živorenie starých veteránov. Podľa mňa lepšou starostlivosťou o veteránov by sa mali vytvárať aj predpoklady pre vstup do našej organizácie ich rodinným príslušníkom a tak omladzovať našu členskú základňu. Nakoniec robí to i SZPFB, ktorého som členom. Ďalej som si všimol, že členovia našej a iných organizácii Zväzu vojakov SR majú pomerne zodpovedajúcu účasť na mnohých výročiach spojených s tradíciami oslobodzovacích bojov a formovania (žiaľ i nivelizácie) armády SR, kde predovšetkým vytvárame prijateľnú mlčiacu kulisu politickým elitám. Nemali by sme pri takýchto príležitostiach aj aktívne vystupovať a tak sa pripomenúť, že sme ešte fyzický, ale hlavne duchovne tu, hoci ako eviduje spoločenská rubrika ročne nás ubúda pomalý aj do 3 stovak. V tomto si môžeme zobrať príklad zo SZPFB. Napríklad, veľmi podnecujúco pôsobia prejavy predsedu OV SZPFB Martina Krna.
  Verím, že tieto moje podnety budú s porozumením prijaté. S pozdravom plk. v.v. Vratislav Mojš

 • ad: Jozef Gandžala napísal: 11. február 2015 v 21:52
  ad: Miro Palfi napísal: 12. február 2015 v 12:03
  ad:Pavol Bada napísal: 12. február 2015 v 12:35
  ad:Milan Faltin napísal: 12. február 2015 v 13:50
  ad:Ivan napísal: 12. február 2015 v 15:07
  ad: Stanislav Milan napísal: 12. február 2015 v 20:23
  ad: pplk. v.v. Ing. Peter Kalis napísal: 13. február 2015 v 9:41
  ad:Jaroslav Junek: 13.2.2015 o 10:16
  ad:pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj: 13.2.2015 o 14:48
  ad: Ferko Chuda: 13.2.2015
  ad: Miroslav Pršala: 13.2.2015 o 11:23
  Pán Jozef Gandžala súhlasím -- spojme sa za spoločnú vec .
  -- web bezpzlozky je miesto, kde sa môžeme názorovo združovať
  -- zmysluplným obsahom získavajme nových sympatizantov, prispievateľov
  -- dávajme návrhy, pripomienky a prevezmime osobnú zodpovednosť
  Váš článok vyvolal záujem a podporu. Nenechajte ho ” zapadnúť prachom ” . Až web získa dosť prívržencov
  / najmä z radov ZV SR a klubov /, ale aj policajtov, hasičov a ľudia budú naň chodiť, potom môžeme hľadať cesty ako ďalej. Ak by Ste Vy , resp. niekto iný vzal na seba zodpovednosť a spájal príspevky do obsahového celku a živil tému: hájenie záujmov a ukazoval na problémy ” bežných ľudí ” a lokajský systém .

 • Chcem vyjadriť podporu príspevku Juraja Fuseka -- dnes 26. mája 2015 o 06.28 hod. Je predsa v rozpore, až už existuje Nález -- Rozhodnutie Ústavného Súdu SR k valorizácii civilných dôchodkov, aby táto skutočnosť bola neustále (ne)úmyselene prehliadaná a pre niekoho aj vyhovujúco zapadnutá prachom od roku 2008.

 • ad : M. Sloboda
  Pán Sloboda. Debata o II. piliere a možno aj III. piliere by mohla byť na tomto webe zaujímavá, keby sme v nej hovorili v súvislosti so sociálnym zabezpečením profesionálov OS a bezpečnostných zložiek. Nie som odborník na II. pilier, určite však viem, že o kocúrkove hovorme najmä v čase keď sa uskutočňoval “nábor” do tohto projektu. Masívne sa uskutočňoval aj v prostredí, kde naši spoluobčania celé roky neplatia odvody zo svojej mzdy a sú v “plnej opatere štátu”. Teda prelievanie peňazí nás všetkých. Rovnako je tomu aj u nízkopríjmových skupín. Kocúrkovo je spojené s podmienkami a ilúziami za akých vstupovali dnešní “sporitelia-investori” do II. piliera.

 • Asi prichádza do úvahy aj možnosť č.4 -- ešte vyšší postupný odchod slovákov za robotou do zahraničia, odkiaľ budú poberať svoje dôchodky (ak tam pracujú načierno potom dostanú iba to vysoké minimum).

 • Podľa môjho názoru by bolo najlepšie sa obrátiť na GP SR,uviesť tam všetky dostupné fakty.Od nálezu ÚS ,po nečinnosť súdu v prípade nevalorizácie VD.Každému musí byť jasné ,že v tejto krajine nie je politická vôľa riešiť problémy VD. Boli sme dobrí keď sme boli v aktívnej službe. GP by trebalo požiadať aby aj oni nespali,ak sa nezobudia včas ,bude sa treba otočiť na medzinárodné inštitúcie.Trojročný spánok musí stačiť aj najväčšiemu medveďovi.

 • RE: Milan Sloboda, 25. 5. 2015 o 21:26 hod.:

  Ale v hre sú aj možnosti 1. a 2.
  O možnosti č. 1 odjakživa diskutuje súčasná opozicia- že sa bude zvýšovať dôchodkový vek podľa západného vzoru. A možnosť č. 2 beží už od r. 2012 , teda za súčasnej koalicie, s tichým súhlasom opozície. Nikto doteraz nevystupil proti nevalorizácii, Bulharským konštantam, Tureckému hospodárstvu a podobne…

 • RE: Marián Markuš 25.5.2015 9:06
  Ako môžu výdavky na dôchodky klesnúť, keď neustále rastú? Rastú dokonca rýchlejšie ako prijmy z odvodov a už dnes je SP dotovaná aby mohla vyplácať dôchodky. Preto neverím a je pre mňa zarážajúce tvrdenie o poklese výdavkov na dôchodky v horizonte 15 rokov. Podľa odborných analýz sú tri možnosti ako to dosiahnuť:
  1. pokles počtu dôchodcov (ale v posledných rokoch dôchodcov skôr pribúda, dožívame sa vyššieho veku, takže jedine prudkým zvýšením dôchodkového veku…)
  2. zníženie dôchodkov (bez valorizácie je spomalenie rastu, nemusí dojsť priamo k poklesu iba sa nič nepridá)
  3. pomoc od II. piliera (ak bude masa klientov druhého piliera dostatočne veľká, celkové výdaje I. piliera budú klesať, avšak práve na týchto sporiteľov mieri SP aby vystúpili …)
  A to je práve tá kocúrkovština: II. pilier odbremení prvý, prvý sa tak stane udržatelným, a preto druhý vlastne nepotrebujeme. Dokonalé, pre masáž a “ľudí”.

 • Ak spočítam, zhruba, VD+ aktívnych+ policajtov+rodinných príslušníkov+…, vyjde z toho už pekná sila. Typujem okolo 150 tis. Otázkou ale je: či vlastnú pol. stranu alebo nájsť radšej stranu, ktorá bude hájiť naše práva. Treba si uvedomiť, kto z poslancov (súčasných ale aj minulých) sa s akou mierou pričinil na zníženie vážnosti OS. Kto rozdúchal tú typickú ľudskú závisť a nevraživosť voči OS. Kto písal polopravdy o VD a takto si chcel zvýšiť svoj polit. kapitál.
  Keby sme aj začali uvažovať o vzniku pol. strany rozhodujúci by musel byť líder. V súčasnom vedení ZV takého nevidím. Musela by sa vykreovať osobnosť, riadiaca a stmelovacia. No a pokiaľ takáto osobnosť sa nenájde vidím cestu skôr v hľadaní spolupráce s už existujúcou stranou.

 • ad. Marián Markuš, BA 25. máj 2015 v 9:06
  V januári som požiadal o dôchodok z II. piliera, DSS-ky mi ponúkli doživotný dôchodok od 18 do 22 EUR.
  Minister SVaR Ján Richter povedal, že dôchodky z II. piliera sú nedôstojné, tak som z neho vystúpil .
  Verím ministrovi a letákom. V súčasnosti čakám na rozhodnutie SP o zvýšení SD. Vzhľadom k tomu, že I. pilierovi dôchodok je valorizovaný a priradenie nasporenej sumy z DSS ju neovplyvňuje, resp. negatívne ovplyvňuje, zvýšenie dôchodku o menej ako 22 EUR v I. pilieri hádam ani nie je možné.
  Kto sa chce poučiť z mojej konkrétnej skúsenosti, nech počká do 12.6.2015 /piatok/. Žiadosť o vystúpenie je vybavené na počkanie v SP na podačke. V tej dobe budem vedieť čo som urobil.

 • Dostal som druhý letáčik Soc. poisťovne, je to bohatý zdroj námetov do diskusie, ale aj zdroj nepresných informácií, vzdialených realite.
  SP sa velmi odvážne postavila k udržatelnosti prvého dôchodkového piliera tvrdiac: ” súčasné vedenie MPSVaR v roku 2012 prijalo zásadné opatrenia nielen na stabilizáciu I. pilira, ale aj udržateľnosť celého dôchodkového systému. Podľa analýzy Európskej komisie budú výdavky na dôchodky na Slovensku v najbližších pätnástich rokoch dokonca klesať” (to je pasáž z letáku).
  Môžeme predpokladať, že ak si SP pomáha pri obrane udržateľnosti I.piliera Európskou komisiou, asi s jej tvrdeniami súhlasí, a ak sa SP čierne na bielom hlási k záverom, že výdajky na dôchodky budú klesať, je to prevratný a odvážny postoj SP.
  Po takomto závere SP niet teda dôvodu aby sa nepokračovalo v boji za vyššie valorizácie, ktoré budú postavené od 2018 na zvyšovaní cien základných potrieb (potravín) dôchodcov. /Žeby preto zníženie DPH na niektoré potraviny?/

 • citujem: “Kto máte “lepšie” dôchodky buďte radi lebo nevieme do kedy ešte vôbec dajaké budú”.
  Takto sme diskutovali v sekcii zákon 328/2002 Z.z. plné znenie a dospeli sme k určitým záverom, ktoré aspoň mne nenasvedčujú, že by malo dôjsť k nejakému katastrofickému scenáru.(možno by sme boli všetci radi, až by sme sa nemýlili).Keďže sa pán Jozef Gandžala od 11. februára 2015 neozval, neviem či jeho príspevok nebol iba “chvíľkovým vzplanutím”.Súhlasím s touto vetou, vyššie v príspevku: “Poslanci koalícia versus opozícia sa pohádajú o všetkom možnom ale k ozbrojeným zložkám sa chovajú vzácne jednotne -- odmietajú zvýšenie rozpočtu na OSSR a ostatných OZ, zvyšovanie výsluhových dôchodkov, zlepšenie kúpeľnej strostlivosti a zlepšovanie ostatných sociálnych výhod”.
  Kto nepodchytil diskusiu v sekcii zíkon 328/2002 Z.z. plné znenie -- opätovne uvediem : ROZHODNUTIE ÚSTAVNÉHO SÚDU SR:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf
  Až na základe ROZHODNUTIA Ústavného súdu sa musia dôchodky ZVYŠOVAŤ, nemôže NIŽŠIA PRÁVNA norma, ktorou je napríklad zákon, ktorý schvália poslanci v parlamente dôchodky ZNIŽOVAŤ. Ani ZMRAZIŤ. Jednalo sa síce o civilné dôchodky, ale ROZHODNUTIE Ústavného súdu už existuje a to v prospech dôchodcov.
  Som presvedčený, že v OBDOBNOM POSTUPE v SR ako v ČR bráni už existujúce ROZHODNUTIE Ústavného súdu, ktoré by malo byť aplikovateľné na každý druh dôchodcov — pravda, dokiaľ nie sme občania nejakej druhej kategórie.
  Kvôli vyššie uvedenému ja osobne, nevidím situáciu katastroficky, ako je uvedené v poslednej vete(aj citovanej vete) predchádzajúceho príspevku…..

 • Mám len komentár k myšlienkam a návrhom Jozefa Gandžalu, môjho suseda z paneláku (býva vo vedľajšom vchode). Jožko neunúvaj sa so zakladaním politickej strany pre bývalých príslušnikov ozbrojených zložiek. Aj keď sme početne dosť silní- odhaduje sa že počet výsluhových dôchodcov je okolo 30.000 osôb a politická strana by sa dala kreovať vo voľbách žiadnu šancu nemáme. Voličská verejnosť by nás nepodporila. Väčšina nám závidí vyššie platy počas služby a vyššie dôchodky. Náš volebný výsledok odhadujem na 0,5 % platných hlasov. Poslanci koalícia versus opozícia sa pohádajú o všetkom možnom ale k ozbrojeným zložkám sa chovajú vzácne jednotne- odmietajú zvýšenie rozpočtu na OSSR a ostatných OZ, zvyšovanie výsluhových dôchodkov, zlepšenie kúpeľnej strostlivosti a zlepšovanie ostatných sociálnych výhod. Jeden rok nám valorizáciu VD celkom zrušili a nič sa neudialo ani po pokuse o súdne priznanie tohto aktu. ZVSR je občianske združenie a malo by zostať apolitické. Kto by nás mal zastupovať pri jednaní v parlamente. Len my sami ak vstúpime do inej politickej strany. Tiež by sme mali tlačiť na “našich” ministrov prostredníctvom vedenia OZ. Kto máte “lepšie” dôchodky buďte radi lebo nevieme do kedy ešte vôbec dajaké budú.

 • Mimochodom, aj ten kreslený obrázok na ďalšej strane je trefný.

 • Ale to je všade tak dajak podobne.Nie len u nás penzistov Aby jedných uspokojili, druhým musia nenápadne zobrať, aby v zápale prvotného nadšenia prevážilo to solidárne, spravodlivé a správne, nad tým nespravodlivým, nesprávnym a samozrejme nesolidárnym.A hlavne aby kompetentní z toho nevyšli nakrátko. To že tým solidárnym a chudobnejším sa berie a pridáva tým druhým- v tom prvotnom nadšení akosi na prvý pohľad zanikne. Veď valorizovali, pridali, zvyšili…Ale z čieho a komu?
  Veď, prečítajte si kamaráti, kto máte možnosť dnešnú Pravdu, str.40,komentár Petra Javůrka- k zdravotníctvu. Či podobnosť s nami čiste náhodná?

 • Aby problematika vyzerala z optimistickejšieho pohľadu:
  Pozabudol som v príspevku “čarovné” slovíčko “ZATIAĽ” NESPÁJA VŠETKÝCH valorizácia a mám ten istý názor, problematika valorizácii všeobecne je na zamyslenie, ako aj centovo -- dvoj -- trojeurová valorizácia, ktorá je vlastne (ne)valorizáciou, to je iba rok 2012 v plusovom vyjadrení v rokoch -2013,- 2014,- 2015,-… v zmysle: aj valorizovanie o 1 cent je valorizovanie.
  Preto ešte raz súhlasím, je to na hlboké zamyslenie…..

 • P.Junek velmi spravne, ano vecna, konstruktivna a kompetentna diskusia bez nalepok a znackovania, to uz tu bolo. Ved sme kulturni, vzdelani ludia, ucme sa pocuvat sa, prejavovat nazory nad, ktorymi sa druhi zamyslia a hladajme a podporujme nasich spickovych odbornikov . Myslim, ze sa zas tak malo nedosiahlo. Ideme cestou dalsieho skvalitnovania klubu. To nie je zas tam malo, aby sme sa vseci za to nemohli postavit. Pekny vikend Laci PECH. :good:

 • P.Palfi, dakujem velmi rad si to precitam. Ano vlastne nazory, ktore budu sjednocovat ku konaniu a ti, co mozu pomoct, ked pomozu tak to uz by mohla byt hybna sila, ktora by mohla cosi zmenit. Stojim za tymto a rad pomozem. Laci PECH Pekny vikend 🙂

 • Opravdu na hlboke zamyslenie a na rozhodne konanie v ramci Klubou. Dakujem za Info. Laci PECH pekny vikend 🙂 🙂

 • Peknyvecer mile damy a pani, citam si jednotlive prispevky, je mi znektorych smutno na srdci. Co sme sa nepoucili z nalepkovania. Opierajme sa o to dobre a vynikajuce co sa urobilo. S heslom kto nic nerobi nic neskazi, si nenehajme kazit naladu Kazi Svetmi. Myslim si, ze by mozna bolo vhodne poslat priatelske stanovisko kolegom v L.M. a v nej se aj zastat nasho kolegu a opravdu pracanta Kolena. Osobne sa pod takyto material podpisem. Mozno by sa aj oplatila daka komunikacia s kolegmi v L.M. pomocou Internetu. Moznosti su velike. Ak by sa dalo zistit ako k takym usudkom na zaklade akych desinformacii dosli, myslim dalo by sa co to ovplyvnit a najst spolocnu cestu. Je to len moj sukromny nazor. Pan Kolen stojim za Vami a dakujem aj za pomoc, ktora je neocenitelna. Pekny vikend vsetkym Laci PECH :good:

 • Nech tento rozpor je aj v tejto sekcii, /prenesené zo sekcie Zákon 328/2002 Z.z./ -- je jedným z možných rozporov, ktorý ako všetci vieme, NESPÁJA všetkých:
  Miro Palfi napísal: 27. februára 2015 o 8:17
  Je na tejto stránke sekcia “Spojíme sa za spoločnú vec?” Valorizácia §68 Zákona 328/2002 Z.z je jednou, keď nie jedinou z vecí, ktorá ROZDEĽUJE v prevažnej miere výsluhových a výsluhovo — starobných dôchodcov.Ibaže tentokrát to vyzerá tak, že v budúcich dvoch rokoch každý dostane ešte menej.Tabuľka valorizácie výsluhových dôchodcov sa odvíja od valorizácie civilných dôchodcov(JDS).Tí už pochopili, že to nebude nejako veľa a Lipiansky(JDS), Richter(MPSVaR) — podľa medializovaných informácii, sa budú veci snažiť riešiť buď Vianočným príspevkom, alebo 13-tym dôchodkom.Pravda je aj tá, že doteraz keď sa tieto veci týkali súbehov dôchodkov, tak výsluhovo — starobní dôchodcovia vyšli naprázdno:napr.pri Vianočnom príspevku.Preto aj v predošlých príspevkoch je zmienka o vyvolaní rokovaní k týmto problémom….

 • http://www.zvazvojakov.sk/2015/02/zvsr-klub-nitra-zobor-o-dovodoch-zmien-stanov/

  Príspevok už je fuč. pplk. v.v. Ing. Ján Michrina: 13.2.2015 o 19:48 (komentáre sú uzavreté).

 • Jožo Šamaj napísal: 13. február 2015 v 15:04

  “Nebolo by krajšie, keby sa za nás postavila niektorá strana, ktorej členovia sú aj niektorí bývalí vojaci? Som “snilko” však? A to možno niekto nájde aj škaredší názov pre mňa..”Vôbec si nemyslím, že by tu bol niekto “snilko”.A bolo by krajšie, aj účelnejšie, až by sme aj my všetci mali zastúpenie….kde by nás a naše záujmy niekto zastupoval.Nie je problém zhŕňať postupne problémy, ktoré trápia silové zložky.Výsluhoví dôchodcovia sa angažovať politický môžu.Aktívni, činný služby nie, tí majú byť nepolitický, ale voličské právo majú a vedia, kto sa za nich v parlamente (ne)pobije.A prečo nie “snilko”.Lebo aj podľa toho ja osobne sa budem pri voľbách rozhodovať koho voliť.Len aby to nedopadlo pod heslom:”nik ti nemôže dať, čo ti ja môžem sľúbiť”.To sme už zažili pri sľubovaní sociálnych istôt……Na začiatok pridám jednu záležitosť, ktorú som uviedol aj do sekcie “Novelizácie zákona 461” a tiež trápi mnohých kolegov.
  Miro Palfi napísal: 14. február 2015 v 7:53
  Ing. Ľubomír Dubeň 13. februára 2015 o 21:05 — poukázal na (§21 ods.1 písm.b) zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení).
  Lenže §§ sú tam dva — Ja mám kolegov, ktorí budú riešení Sociálnou poisťovňou na základe §174, pričom uvediem dva príklady kolegov, kde jeden bude mať šťastie a druhí budú mať smolu. Pre ilustráciu, si § 174 pozrime v link-u.http://www.asociaciapolicajtov.sk/downloads/aktualizacia1.pdf — (je tam aj §21)
  §174 má tú výhodu, že mladším ročníkom narodenia stačí 15 rokov služby v kategóriách funkcií, až ich služba do 31.12.1999 trvá, resp. pokračuje cez tento dátum. Komu služba presahuje cez tento dátum má vyhrané, ale: NESMIE fyzický vek 59 rokov presiahnuť po 31.12.2023.Ten prvý kolega má šťastie, pretože 3 mesiace hrajú v jeho prospech, kedy dovŕši 59 rokov do 31.12.2023.
  A teraz ten druhý prípad — vyhrali by, ale mesiace až roky kedy dovŕšili 59 rokov presahujú dátum 31.12.2023.A keďže tento problém už bol rozoberaný na starom webe, pomôžem si príspevkom Ľubomíra Dubeňa, ako skončili rokovania:
  Ľubomír Dubeň:
  8.9.2014 o 16:09
  k bodu č.8
  Podľa vyjadrenia Konfederácie odborových zväzov existuje asi 350 zamestnancov, ktorí vykonávali prácu v I.kategórii a splnili podmienky stanovené v prechodných ustanoveniach zákona č.100/1988 Zb. na priznanie nároku z tejto pracovnej kategórie, ale nesplnia podmienku podľa § 274 ods.1 zákona č.461/2003 Z.z.(nedosiahnu dôchodkový vek do roku 2023).
  Vedenie KOZ v roku 2013 predložilo po rokovaní s MPSVaR SR návrh na zmenu ustanovenia §274 ods.1 citovaného zákona. Vedenie ministerstva sa zaviazalo na akceptovanie pri najbližšej novelizácii zákona č.461/2003 Z.z. Dňa 5.8.2014 vedenie KOZ svoju pripomienku v tomto smere stiahlo a najnovšia novelizácia zákona č.461/2003 Z.z. uvedený problém nerieši.
  Príslušné ministerstvá silových rezortov svoje pripomienky ohľadom roku 2023 nepredložili v žiadnom pripomienkovom konaní k novelizácii zákona č.461/2003 Z.z.,čo môže znamenať, že buď nevedia o čo ide alebo nechcú riešiť niekoľko stoviek výsluhových dôchodcov silových rezortov, ktorých sa to bude týkať po roku 2023.
  Vzhľadom na doterajší nezáujem zo strany silových rezortov o problematiku poberateľov výsluhových dôchodkov vo vzťahu k zákonu č.461/2003 Z.z. a k Sociálnej poisťovni predpokladám,skôr prvú možnosť.
  Svoju úlohu sme si už splnili a sme skôr rezortom na príťaž. Ešte že je tu príroda a skôr či neskôr sa tieto záležitosti sami vyriešia. Nám nezostáva nič iné len o svoje práva a nároky ďalej bojovať a aj prostredníctvom tohto webu.
  Ja len dodám:Do 31.12.2023 — je ešte dostatok času o tomto probléme skúsiť znova rokovať. Bolo uvádzané, že je potrebný dátum 31.12.2025.

 • Prekopírované z cenzurovaného webu http://www.zvazvojakov.sk/
  pplk. v.v. Ing. Ján Michrina:
  13.2.2015 o 19:48

  Pre RSDr.Petra Kramarčíka z L.Mikuláša
  Peter – tykám Ti lebo sa poznáme. Uznávam Ťa ako skvelého fotografa a spolulezca z našich veľhôr – Vysokých Tatier počas voj. rehabilitácií vo VZ T. Zruby – už to je dávno akoby to už ani nebola pravda. Ak aj tak si nevieš spomenuť kto som (lebo funkciou rastie strata pamäti), tak pripomeniem – som Košičan jeden z dvojice vysoký a nízky. Ak netrpíš totálnou stratou pamäti tak si asi spomenieš. A nakoniec, sedel si za mnou pri príležitostí 20.výr. založenia ZV-SR a fotil ma.
  Je mi ľúto, ale ja nemôžem inak ako kriticky zaujať osobné stanovisko k tomu, akým spôsobom si referoval o výsledkoch VČS L. Mikuláš. Tvoje pôsobenie vo zväze pozorne sledujem – ver mi. A moj názor nie je veľmi lichotivý.
  Aj keď ZV-SR „vznikol“ v L.Mikuláši a Ty sa tým zrejme hrdíš – Ty si pri tom nebol. ZV-SR nevznikol, ako sa to verejne prezentuje iba v L.Mikuláši. Tam boli na Konferencii potvrdené iba orgány vedenia, dohodnuté pri rozdelení republiky vo Vyškove na Morave. Tam sme to delili. Bol si pri tom? Ja áno. Je to neodškriepiteľné. No Teba som nikdy nikde nevidel ani v evidencii nenašiel a to som bol člen ÚR.
  V L. Mikuláši zmenilo sa iba logo a pečiatky už zabehnutých klubov ZV – z povolania SR. Nemáš pravdu keď vo svojej správe, prerokovanej na VČS L.Mikuláš vo februári 2015 tvrdíš,že kluby Bratislavský/som jeho členom/, Nitra-Zobor, Banská Bystrica, Levice a ďalšie do počtu 18 sa neprávom dožadovali mimoriadného snemu – nedošlo k tomu na „zásah“ prezidenta ZV-SR a Ty sa opovažuješ tvrdiť na VČS „svoje“ členstvo, že kluby zavádzajú na verejnosti? Zaspávaš kľudne po takýchto svojich tvrdeniach? To Ty svojimi nepodloženými argumentmi zavádzaš „svoj“ klub – členov klubu. No zamyslel si sa nad tým, že to môže byť obrátené garde?
  Čo ste Vy ako klub a Ty osobne urobili v tzv.horúcich dňoch, keď sa lámal chlieb o zásahoch do valorizácie? No absolútne nič. No nikto v tejto hektickej dobe o klub ZV-SR L.Mikuláš, o mená Kramarčík, Vatral, Czocher, Procházka ani okom nezavadil, totiž nikto z Vás na ničom sa v týchto otázkach nepodieľal. Hovoria Ti niečo zákony 595 a 328 – a čím ste prispeli aby nás neošklbali? No, iba ak tou pasivitou a pravdepodobne preto sa k Vám od prezidenta ÚR tie medaile v poslednom roku iba sypali. Kde ste boli keď prezident ÚR na rokovaniach ÚR útočil do tých, ktorí niečo robili, robia a chcú robiť pre ZV-SR? Kde ste boli, keď sa do nás navážala poslankyňa NR-SR Juriniová?!!!
  Ako člen KK ZVSR si nezaujal stanovisko a neoponoval klamstvám prezidenta predkladaným ako závery na rokovaniach ÚR, tak sa deformoval demokratický princíp združenia ZVSR.
  Ja nie som Ty, a preto ani nejdem tvrdiť že za nečinnosť by si mal byť vylúčený zo ZVSR, pretože si bol vo funkcii kontrolóra a mlčky si prizeral a nekonal, kto mlčí, ten svedčí!
  Veď nič z uznesení 8.snemu nebolo splnené, resp. nebolo splnené v stanovenom termíne. Dúfam, že je Ti jasné, že čítať vieme všetci a aj akosi sme gramotní. Všetko sa po 8.sneme robilo, menilo, vykonávalo podľa ľubovôle prezidenta ZV SR a jeho najbližších a tam patríš aj Ty a právom. Ako člen Kontr.komisie -nezávislý od ÚR si mal zasiahnuť proti nesplneniu uznesení 8.snemu. Kam si sa to schoval?!!!
  A teraz mravouka – Tvoja a od Teba. Žiješ si asi veselo ale poriadne odtrhnutý od reality. Napádaš na vašej VČS členov iných klubov ako p.Badu, p.Šamaja, p.Kolena, ktorému dokonca navrhuješ aby sa ospravedlnil!
  No, Tvoje nezmysly sa ďalej komentovať ani nedajú.
  Ale mal by si vedieť to čo bolo zrejmé už pri zakladaní ZV SR, že nie je zväzom iba pre tých, ktorí majú najviac členov a menia kľúč delegátov na snem podľa ľubovôle. ZV SR je občianske združenia, spoločenská organizácia, ktorá musí spĺňať podmienky byť podľa zákona spoločenskou organizáciou, no musí podľa zákonov prisluchajúcich k tomu schváliť na sneme základný Zákon – a to Stanovy ZV SR v súlade so zákonmi. Ale to je už na na dlhšiu diskusiu, ktorá začala prebiehať v marci minulého roka. Zúčastnili sa jej odborníci a
  ďalší tzv. odborníci to zahodili do koša. Nuž čo na to Ty p. predseda Klubu LM? Máš chuť sa so mnou o niečo sporiť? Tak mi povedz, ako kontrolór, prečo začali miznúť z web stránky zväzu komentáre, ktoré neboli ničím dehostenujúce? O tom že neboli som pripravený kedykoľvek dokázať, mám ich všetky v archíve, na rozdiel od Teba ako Kontrolóra ÚR, ja som sa archivácii venoval posledné 4 roky 24 hod. denne!).
  Prekvapuje ma aj to, že z funkcie Kontrolóra pred 2 rokmi odstúpil Váš nominant, dlhoročný predseda KRK ZVSR, ktorý sa pri slávnostnom obede pri 20. výročí za mojej prítomnosti vyjadril, citujem: „ … ale webmajster by nemal na webe toľko tých komentárov mazať…“. To bolo v dobe keď sa lámal chlieb ku zmenám zákona 328 a v komentároch, často nervóznych, sa objavovali aj vulgárne slová. Vtedy hovoril tak, a teraz podporuje on, člen Vášho klubu umlčanie diskutérov – inkvizíciu? Hon na členov aby nevyjadrovali svoje názory?
  Teraz miznú nie len komentáre ale aj celé články klubov. Toto, takýto zásah do demokratických práv členov – všetci máme právo slobody prejavu – je mimo pôsobnosť KRK ZVSR???!
  O tom ste sa mali „pobaviť“ na Vašej VČS za prítomnosti hlavného ideológa ÚR ZVSR.
  pplk.v.v.Ing.Ján Michrina /KE/BA/

 • Áno, asi som to uriekol…teraz som sa tam bol pozrieť, je všetko “fuč”, zatiaľ tam “visí” príspevok Janka Michrinu, neviem či ho sem dal -- nedal, nevidím tu nikde jeho meno, asi to sám neurobí, tak sem rýchlo “prešupnem”…

 • na webe normalizátorov už komentáre uzavreli, ale názor nezadusíš.
  Prečítal som si materiály z VČS klubu LM. Chápem loajálnosť , veď LM je bašta vojenského školstva, výkladná skriňa vojenskej disciplíny a ASR.
  ad : VČS klubu LM
  Pocitovo: ” členovia klubu ZV v LM buď nevedia a nevidia, alebo sú v područí bašty vzdelávania “. Človek vzdelaný a rozhľadený by neodsúdil novodobých ” 2 000 slov ” , ” disidentov z BA a iných nepriateľov “, nepodporoval by zákaz webu, cenzúru, diskutoval by, nie “normalizoval”.
  ad: Kolen Milan
  Kolen nemá obité kolena na rozdiel od “urazených”. Len si dovolil povedať svoj názor a ísť si za ním, nie pre osobný prospech, ale v prospech všetkých bývalých a súčasných príslušníkov ozbrojených zložiek.
  /také klasické : urob krave dobre, okadí ti ruku /

 • Zariekol si to Jozef, gumy fungujú. Ale je piatok-trinastého… Už je všetko preč, nie iba komentáre jednotlivcov ale aj komentár klubu Nitra-Zobor:wacko:
  Tu je:

  • Klub Zobor Nitra: 13.2.2015 o 12:16
  Stále platí, že niektorí ľudia si myslia, že majú čisté svedomie, ale to čisté je iba pre ich “krátku” pamäť. Na Konferencii k návrhom nových základných dokumentov dňa 24.10.2014 sa z vystúpení delegátov robil zvukový zápis. Doporučujem pánovi RSDr. Petrovi Kramarčíkovi, aby si nechal tieto záznamy vystupujúcich “prehrať” a porovnať ich s tvrdením v Správe o rokovaní VČS ZVSR, klub Liptovský Mikuláš – časť, kde kluby Bratislava, Nitra a Banská Bystrica sa podľa neho snažili presadiť svoje požiadavky za každú cenu. Mimochodom povrchnosť autora textu uvedenej Správy p. Kramarčíka sa prejavila aj v tom, že ani nepozná oficiálny názov klubu t.j. Nitra – Zobor.
  Na Konferencii 24.10.2014 sa vo svojom vystúpení p. Kramarčík pýtal, prečo sa vlastne majú meniť súčasné hlavné dokumenty? Uvediem mu preto aspoň tie hlavné dôvody:
  1. Pretože si vedenie ZVSR vykladá Stanovy a ďalšie tri hlavné dokumenty prijaté na 8. sneme Zväzu v duchu individuálnych záujmov. Konkrétne zmenilo Uznesenie a zo Sociálne právnej komisie vytvorilo Sociálne – zdravotnú komisiu, že nerešpektovalo Uznesenie z 5. zasadania predsedov klubov, že Zväzová rada zložená s predsedov klubov sa bude podielať na troch rozhodujúcich oblastiach činnosti ZVSR t.j. plánovaní, rozpočte a vzájomnej informovanosti. Zväzová rada bola prezidentom zvolaná 7 (slovom sedem) mesiacov po 8. sneme Zväzu a svojim charakterom mohla už iba konštatovať situáciu v uvedených troch základných oblastiach. V ničom sa na I. ani na II. zasadaní Zväzovej rady v porovnaní s poradami prezidenta a členov ÚR s predsedami klubov, nič nezmenilo.Pretože prezident a ÚR zmenila retroaktívne a svojvoľne aj časť textu Rokovacieho poriadku ZVSR a na základe aj toho, zamietla žiadosť 18 klubov o zvolanie Mimoriadneho snemu.
  2. Preto, aby Kontrolná komisia, ktorej členom je aj p.RSDr. Peter Kramarčík pracovala nezávisle od vedenia ZVSR a plnila úlohy vyplývajúce jej zo Stanov aj v kontrole dodržiavania Stanov a ostatných vnútro zväzových noriem. Porušenie Uznesenia z 8. snemu v časti uvedenej v bode 1. mala kontrolovať. O povrchnosti Kontrolnej komisie svedčí aj skutočnosť,že z kontroly člena tejto komisie v našom klube Nitra-Zobor ohlásenej 14.11.2014 a uskutočnenej 15.11.2014, nemáme doteraz t.j. štyri mesiace po jej vykonaní, žiadnu oficiálnu písomnú Správu. Rovnako v Správe jej predsedu na II. zasadaní Zväzovej rady 20.11.2014 o tejto kontrole nebola zmienka a ak boli niektoré informácie o našom klube napr. neodvedenie časti z členských príspevkov, boli uvedené klamlivo. Povrchnosť, povrchnosť a v tejto komisii pracuje aj predseda klubu L. Mikuláš RSDr. Peter Kramarčík.
  Záver: Aj my si vyhradzujeme právo a po schválení na VČS Klubu, poveríme nášho delegáta vystúpiť s argumentami na Mimoriadnom sneme ako a kto porušil Stanovy a základné dokumenty prijaté na 8. sneme ZVSR, kto mal konať a nekonal, kto sa svojou konkrétnou činnosťou zaslúžil o skutočné zájmy sociálnej, právnej a zdravotnej starostlivosti pre členov ZVSR, lebo z tých, ktorých navrhuje klub Liptovský Mikuláš do vedenia ZVSR, ako kandidátov na Mimoriadny snem , to nikto nebol. Ak sa mýlim, prosím informáciu a ja sa ospravedlním. Takéto ospravedlnenie však by mal od RSDr. Petra Kramarčíka dostať v súčasnej dobe Dr. Milan Kolen, ktorý je okrem iných našich kandidátov, navrhovaný do Prezídia ZVSR.
  Do vedenia ZVSR chceme osobnosti, ktoré preukazujú skutočnú odbornosť a zanietenosť pre záujmy väčšiny členov v kluboch Zväzu. Ktorí naše záujmy prakticky riešili ako členovia klubov a nie ľudí, ktorí si iba nájdu “čas” a stanú sa členmi delegácii reprezentujúcich ZVSR v zahraničí, lebo aj takých máme v súčasnosti vo vedení ZVSR. Na našu VČS “nemôže” vraj prísť z vedenia Zväzu nikto. Nechcú poznať, čo členov klubu Nitra – Zobor skutočne trápi a čo od vedenia žiadame ? Stačí im, že sme za dobu našej 6 ročnej existencie odviedli celkom 957,20 € z členských príspevkov a celkom 1.165,55 € od darcov 2% daní, s ktorými v zmysle smerníc disponovalo iba vedenie ZVSR.
  F.Chuda, ZVSR, klub Nitra – Zobor.

  • Miroslav Pršala:
  13.2.2015 o 11:23

  Nepochopím, že môže ešte dnes niekto uvažovať tak, ako kolegovia v Liptovskom Mikuláši. Buď je za tým absolútna neznalosť problematiky, prípadne kamarádšofty so súčasným vedením zväzu alebo strach, že prídu o teplé miestočká na akadémii, kde si väčšina z nich určite privyrába k svojim plukovníckym dôchodkom a starobným dôchodkom, ktoré pre nich vydupal Dr. Kolen, keď by im na zdieľanie nespokojných postojov v zväze prišlo vedenie MO, kde má súčasný predseda určite veľa kontaktov.

  • Milan Faltin:
  13.2.2015 o 10:57

  Jak sa tak dívam a čítam, tak nebyť Kolena, Badu, Šamaja, Palfiho a mňa, tak v tom LM, po rozdaní metáľov asi nebolo sa o čom baviť. Všetko BZ ???

 • No, treba sa nad tým čo p.Gandžala napísal aj trocha zamyslieť a potom netrvá dlho a zistíte, že je to nerealizovateľné -- myslím založenie strany. Iba ak by to mala byť strana tých, čo už majú cca 50 rokov života za sebou a cca 10 -- 20..(radšej viac 🙂 ) pred sebou. Nezabúdajte jednu podstatnú skutočnosť -- Zväz nie je iba o VD..je to aj o aktívnych vojakoch. Ak sme nedávno odmietali zapojenie sa ZV SR do EUROMILu ako odborári, tak musíme odmietať aj vytvorenie strany, inak prídeme práve o našich nasledovníkov, budúcich VD…pokiaľ sa zákon nezmení. Nebolo by krajšie, keby sa za nás postavila niektorá strana, ktorej členovia sú aj niektorí bývalí vojaci? Som “snilko” však? A to možno niekto nájde aj škaredší názov pre mňa.. :wacko: 😉

 • Dovolil som si odpovedať na článok Klubu LM..aj keď už dlhšie na starom webe nefunguje guma (rozumej -- nemiznú príspevky) radšej svoju odpoveď prenesiem aj sem, ak by náhodou začala guma zasa fungovať…

  pplk.v.v. Ing. Jozef Šamaj:
  13.2.2015 o 14:48

  “To isté je aj so zrušením webovej stránky, kde sa do diskusie zapájajú aj p. Šamaj, Faltin, Pálfi a Bada.” – nemám námietku, pokiaľ sa týka toho, že sa zapájam do diskusie….mal by som námietku ak slová “to isté je…” by malo znamenať, že klamem a zavádzam! Nie som si vedomý jediného klamstva, ktoré by som mal uverejniť. To by som si nedovolil.
  Čo sa týka Milana Kolena – on sa nepotrebuje dať obhajovať inými, vie aj sám, ako na to. Ale – ak si odpustím vymenovanie jeho zásluh – verím, že ani členovia Klubu LM mu ich nechcú brať (keby aj chceli, tak to proste nejde, fakty nepustia) – tak obviniť ho z klamstva a zavádzania, to je trocha siná káva pre každého kto Milana pozná. Ak som si dobre prečítal čo p. Kramarčík napísal, tak je tam spomenuté ako klamstvo iba odvolanie p. Juneka s odvolaním sa na jeho list…aké ešte klamstvo? Čo sa týka “klamstva” o odvolaní p. Juneka – ako to naozaj bolo – to vie najlepšie sám p. Junek a samotná Zväzová rada. Ja som pri tom nebol, ale ak by to, čo Kolen napísal bolo klamstvo, tak som presvedčený, že p. Junek by to sám od seba dal “na pravú mieru”..pretože sa však p. Junek postavil na stranu Milana Kolena, verím že ani v tomto Kolen neklamal….takže páni z LM – trocha vážte slová, neurážajte bez dôkazu, bez dôvodu, pretože potom to vyzerá ako zle splnená objednávka…. Vás je v klube viac ako 300, chce mi niekto tvrdiť, že ste všetci jedného názoru? Každý má na všetko rovnaký náhľad? Asi nie, takže ak je medzi vami niekto čo nesúhlasí s názorom druhého – urážate ho? Nadávate mu? Obviňujete ho z klamstva?? Ak nie, tak tak prosím nerobte ani voči iným členom Zväzu. Ak to tak robíte aj v rámci vášho klubu, potom ľutujem vašich členov…. Všetko sa dá riešiť v kľude, bez urážania a obviňovania.
  Napriek tomu si dovolím pozdraviť celú členskú základňu Klubu LM, najmä p. Haira, ktorého som zažil ako študent…Liptov je krásny kraj, nekazte mi nepremyslenými slovami spomienku naň a na jeho obyvateľov. Ďakujem.

 • Ešte pre záujemcov, aby sme si v rámci plurality názorov mohli každý pre seba vytvoriť svoj vlastný názor.Prevzaté zo stránky ZV SR.

  http://www.zvazvojakov.sk/2015/02/sprava-o-rokovani-vcs-zvazu-vojakov-sr-klub-liptovsky-mikulas/ :scratch:

 • Prenesené zo stránky ZV SR

  Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime!
  13. február 2015 | Autor: Klub Bratislava

  Klub Bratislava sa ohradzuje proti vyhláseniu z VČS Klub Liptovský Mikuláš keď sa v Správe a diskusii zaoberajú hľadaním „triedneho nepriateľa“ iba preto aby „konzervu“ nedajboh niekto už viac neotváral.
  Nenašli sme v histórii viac arogancie voči členom ZVSR ako v Správe z VČS LM, v ktorej si predstavitelia klubu osobujú právo a doporučujú kto má alebo nemá Občianske združenie – Zväz vojakov SR opustiť. Nikde v stanovách sa nenachádza článok o starších („zakladajúcich“) a novších („rozbíjačských“) kluboch ani o väčšom či menšom práve na zotrvanie v ZVSR.
  Dvadsaťtri rokov od vzniku ZVSR, to je celá jedna ľudská generácia, o celú ľudskú generáciu sa svet pohol, iba generácia z LM to nechce pochopiť? Nechce pochopiť že v posledných rokoch vzrástla autorita klubov vo Zväze, že sa početne rozrástla členská základňa, že sme dokázali pre starnúcich vydupať aké-také valorizácie napriek snahám o zdanenie dôchodkov? Akoby vedenie klubu LM malo pred očami vlčiu hmlu, ktorá sa mieša z nenávisťou proti všetkému novšiemu. Netreba isť ďaleko do histórie a vidíte celé desaťročie stagnácie ZVSR, odchody klubov zo ZVSR (Senica), dokonca aj rozpad klubov ktoré nemali silu bojovať so zväzovou mašinériou a nevideli východisko (Trnava, Rožňava, Lučenec..).
  Nenapádajte nás, členovia klubu Bratislava, ani klubov Nitra-Zobor, Banská Bystrica, Sereď, Považská Bystrica, Levice, Brezno a ďalších 18 až 20 klubov, nemajú a nemali mocenské ambície. Rovnako ich nemá ani Dr. Milan Kolen, do ktorého sa obúvate, tento človek urobil v posledných štyroch rokoch viac ako hociktorá dobre financovaná inštitúcia a potvrdiť to môžu tisíce spokojných dôchodcov. Naopak, je ťažké získať schopného človeka do zodpovednej funkcie, je potrebné každého presviedčať, pretože zodpovedný výkon to je obeť a služba nám všetkým (reprezentáciu by sme najradšej prenechali už „zabehnutým“ ale ani to nejde).
  V reforme sa nedá ustúpiť, činnosť prezidenta a prezídia musí byť pod kontrolou a nie ako bolo doteraz Snemom raz za 4 roky. Činnosť vedenia musí byť kontrolovaná demokratický – to zn. ľuďmi ktorý zodpovedajú za kluby, štatutármi a nie ad hoc zvoleným členom, ktorý na rokovaní Zväzovej rady sa bude na niekoho odvolávať že sa musí opýtať atď. Slovo predsedu klubu musí mať svoju váhu.
  Uctievajme sa ďalej, udeľujme si metále aj naďalej, ale nechajme pracovať vo vedení Zväzu tých, ktorí nám starnúcim, zabezpečia aj niečo viac a pre nastupujúcu generáciu dôchodcov dokážu zabojovať o dôstojnú starobu cestou sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia.
  Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime.

  wp-monalisa iconwp-monalisa icon

  Komentáre k “Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime!”

  Jaroslav Junek:
  13.2.2015 o 10:16

  Málo kedy reagujem a zapájam sa do diskusie spôsobom vnútorného psychického rozpoloženia. Pokiaľ chceme problémy riešiť, tak je nutné viesť kompetentnú a vecnú diskusiu bez osobných útokov a osočovania. Kolegovia z Liptovského Mikuláša žiadajú Milana Kolena aby sa ospravedlnil. Nie Milan Kolen, ale Milanovi Kolenovi by malo byť adresované ospravedlnenie.Je zaujímavé, že pre kolegov z Liptovského Mikuláša sa stáva objektom útokov človek, ktorý urobil pre VD spolu s aktivistami bratislavských občianskych združení s profesijným vzťahom k ozbrojeným silám a bezpečnostným zborom tak významnú prácu, ktorá priniesla pre VD spravodlivé vyplácanie starobných dôchodkov. Teda aj tých starobných dôchodkov, ktoré poberajú VD v Liptovskom Mikuláši. Alebo si mám myslieť, že sa v povedomí a postojoch niektorých členov klubu v L. Mikuláši za posledných dvadsať rokov nič nezmenilo ? Správne je konštatované P. Badom, že realita sa zmenila. Hovorím o realite spoločenskej a realite v samotnom ZV SR. Preto je potrebné reagovať na nové výzvy predovšetkým zmenou myslenia a zmenami v spôsobe našej práce.

  Miro Palfi:
  13.2.2015 o 10:09

  Som prekvapený, že sa ešte nájde výsluhový dôchodca, ktorý nevie, čo urobil Dr. Milan Kolen pre VŠETKÝCH a je jedno z ktorého silového rezortu.O to zvlášť prekvapuje, že to nevedia poniektorí výsluhoví dôchodcovia u vojakov.

  Pre tých, ktorí to nevedia, DOPORUČUJEM SAMOŠTÚDIUM tém, uvedených na úvodnej stránke.Aby boli v obraze, ktorý im zjavne chýba.Bez urážky. :wacko:

 • A pasoval by ten článok, aj 2 ohlay na neho práve sem, do tejto diskusie.

 • Na WEBE ZVSR http://www.zvazvojakov.sk pribudol nový článok:
  Realita je taká, že z metálov sa nenasýtime! Je to reakcia na článo z Liptovského Mikuláša, odpoveď z Bratislavy.
  Kto má záujem prečítajte si ešte prv ako ho odstránia.

 • V podobnom duchu som sa vyjadril uz pred par mesiacmi/rokmi na fore. Je potrebne mat niekoho v parlamente, kto bude stat a bojovat za prava a zaujem VD… Ale osobne si myslim, ze by nemal/li hajit len VD, nakolko v tomto state a pri zlozeni vlady aka je, tak “poskodenych” je omnoho viac ako len VD….

 • Kolegovia súhlasím.Nejde o mňa, ani o Teba -- už predtým som pomenoval -23,-kolegov a minimálne toľko som pozabudol, ktorí v minulosti spoločným pričinením pre tisíce ľudí -- kolegov, čo-to dosiahli:napr.starobné dôchodky na základe kategórií funkcií, cestovanie vlakom zdarma pre IVD,VaVdVV,SiVD…..atď.Áno je pravda, že sa nič nedosiahlo okolo §68 -- 328-ky (ne)valorizácia, ani sa nevie v akom štádiu je návrh zákona o štátnej službe…..najmä mladšie ročníky.Berme to tak, že nepatríme k mlčiacej väčšine, aj napriek tomu, že v mnohých prípadoch si pripadám, ako keby sme hádzali hrachom na stenu -- viď (ne)záujem…? presadiť valorizáciu z 1.1.2018 na 1.1.2016, aby sa aspoň čiastočne eliminoval nezmyselný §68, ktorý je v platnosti od roku 2012. Čo sa týka, strany, hnutia, aliancie -- to je jedno ako to nazveme -- prezentoval som iba svoj názor na vec, na príspevok Jozefa Gandžalu v znamení predpokladaných čísel……..
  ……takže koniec svojho predošlého príspevku uvediem ešte raz:
  Osobne si myslím, že nie som organizačný typ človeka, o politiku sa nezaujímam, ale keďže využívam svoje právo(nie povinnosť) voliť, určite dám svoj hlas v prospech nás, len čo sa dozviem, že takáto strana-hnutie by perspektívne vznikla.
  ……zatiaľ sa takáto téma na stránkach nerozoberala, asi by nemala byť stránka o politike a sám som zvedavý, či to rozvinie diskusiu aj o takejto problematike… :good:

 • Ivan, možno si dobre nepochopil. Tu nejde o Palfiho, Badu, prípadne mňa. Ja napríklad v žiadnom prípade nie som za založenie nejakej strany(62 rokov som vydržal v žiadnej nebyť, tak sa už do žiadnej nepohrniem, aj keby bola pozlátená). Ja som za ZV-SR, APVV, PVV, , u hasičov trebárs za klub priateľov Starej Mohelny alebo čo si založia… tak jak to je prakticky doteraz. Ale s tým že hlavní funkcionári týchto zväzov si dajú tú námahu, aby sa ohradili voči nepravostiam, ktoré sa stanú čo i len jednému členovi, na najvyšších miestách. a nie radoví členovia, či nečlenovia, sympatizanti a podobne.O to ide, že to tu nefungovalo.a zatiaľ ani nefunguje.
  Keby sme sa dali nalákať na založenie nejakej strany, tak pri tých počtoch percentách atď, by sme dostali do parlamentu tak 1-2 ľudí, ktorí by tam boli platní, jak vládne vojsko v Itálii /už som to kdesi spomínal.Boli by vždy prehlasovaní tzv. “Mladými puškami” Veď aj nevalorízácia a iné neprávosti, nie sú dielom starých strýkov v parlamente, ale mladíkov, ktorí všetko vedia, všade boli…

 • Terajšie dianie na Slovensku nasvedčuje asi tomu, že sa tu s KORUPCIOU začalo niečo robiť. Zatiaľ sú to len lekári, ale verím, že pri nich to neskončí. Lebo som presvedčený o tom, že práve korupcia “v akejkoľvek podobe” kradne verejné financie a tie potom chýbajú úplne všade. Tento web nevyzerá zle, ale ťažko povedať ako skončí tento nápad, keď tu prispievajú traja: p. Faltin, Palfi a Bada. Nieže bi boli ich príspevky zlé, to netvrdím, ale je to podľa mňa málo. Ak chcete stranu, alebo alianciu nestačí len pomenovať problém, ale hlavne navrhnúť riešenie ktoré bude prospešné pre všetkých. To aké sú tu (na Slovensku) problémy všetci veľmi dobre vedia. No každý sa s nimi vysporadúva po svojom a to vedie k už spomínanej korupcii. Ľudia na slovensku nie sú len policajti, vojaci, hasiči, záchranári a výsluhový dôchodcovia. Sú tu hlavne mladé rodiny ktoré tu (na Slovensku) musia vidieť svoju budúcnosť. Slovensko sa musí stať krajinou kde nebude dôležité koho poznáte, ale to kto ste a čo dokážete svojou zručnosťou a umom. A to nehovorím o živnostníkoch, starobných dôchodcoch, rómoch, nezamestnaných a mnohých ďalších skupinách ktorím treba ponúknuť riešenie, ale také a takým spôsobom, aby mu uverili. Tak Vám zatiaľ trom držím palce, aby sa Vám to podarilo. A ak aj ja dostanem nejaký nápad určite sa pridám. Čau.

 • Môj názor je, ale nemusí s ním nikto súhlasiť, že keby takáto strana, hnutie,aliancia… aj vznikla, nič by sa nezmenilo, a vyšli by sme možno na smiech, jak teraz posledne ta aliancia za rodinu, keď nie ešte horšie. A nebodaj, keby sme sa aj dostali do toho parlamentu, tak náš delegát /asi by ich veľa nebolo/, pravdepodobne už postarší človek, by tam pri tých “mladých puškách”, chytil infarkt pri prvom verejnom vystúpení…
  To za prvé. Ale za druhé, všetcí tí, čo ich Miro Pálfi menoval, a aj ďalší, ktorých nemenoval, priamo, aj nepriamo oslovovali celý minulý rok a aj predtým jak poslancov, tak aj ministrov, premiera aj prezidenta republiky-aj bývalého aj terajšieho, k veciam, nedoriešeným problémom, neprávostiam , diskriminácii a čo ja viem, ku čomu všetkému ešte… Len vďaka tomu sa podarilo vydobyť to, čo zatiaľ máme,a naopak, zabrániť tomu čo nám chceli vziať.
  Hoci tu sa všetko nepodarilo tak, ako by sme chceli a predstavovali si, že by to malo byť automatický. Pravda, výsledok by bol oveľa lepší a mohlo sa dosiahnuť viac, keby sa do tejto zpätnej väzby v danom období aktívne zapojilo hlavne stávajúce vedenie zväzu…a nie iba jednotlivci.

 • Kolega Jozef Gandžala má pravdu v tom, že spoločnosť akoby strácala kolektívnu imunitu, že nie sme schopní ísť proti prúdu, že sme v sebe zničili ducha vzbury proti nepravosti páchanej aj na nás, ako sme už v článkoch o diskriminácii VD uvádzali.
  Zdanie že sa nič nerobí trochu klame, teraz to možno tak vyznieva, je ticho ako pred búrkou (pred a po voľbách sa rýchlo môže všetok relatívny pokoj zmeniť), ukázali sme že keď treba tak sa dokážeme zmobilizovať. Aj sme našli cesty ako to robiť a že „v jednote je sila“, to nie je prázdna fráza. Na tomto sa aj teraz pracuje a z tohto poznania sa tvorili napr. reformy ZVSR, ktoré sa budú uskutočňovať na mimoriadnom sneme.

  Kolega Jozef, dúfam že to nebolo iba Vaše chvíľkové vzplanutie. Ja som rád, že sa z radov našich mladších kolegov ozval ďalší hlas, ktorý vyjadril nesúhlas s neporiadkom v rôznych oblastiach života.
  Je treba presviedčať tých, ktorí o to stoja, že máme v našej výbave myslenie viac ako vhodné pre súčasnosť! ROZPOHYBUJTE to.
  Tento Web podporí každú pre spoločnosť rozumnú vec.

 • „Jozef Gandžala napísal: 11. február 2015 v 21:52

  Prajem príjemný deň všetkým nadšencov čítania a … možno budem tvrdý, NIČ nerobenia ! Tento WEB je super a bude ním i v budúcnosti, ak sa nestane fórom pre riešenie svojich osobných boľačiek. Veľmi by som si želal, aby na tejto platforme vzniklo hnutie (strana, aliancia,…), ktorá bude hájiť a doslova i do písmena bojovať za záujmy bezpečnostných zložiek !“ – koniec citátu.

  Určite je to dobrý nápad, až by niekto zastupoval výsluhových dôchodcov, resp. všetkých príslušníkov silových rezortov či už súčasných, alebo bývalých v parlamente a hájil ich záujmy.Iba výsluhových dôchodcov je cca. -38000,-(tis).plus rodinný príslušníci, známy – to je celkom slušné percento voličov.Plus ďalší priaznivci a sympatizanti, to je ešte viac…….

  S dovolením budem citovať …“ možno budem tvrdý, NIČ nerobenia“!…..Uvediem mená ľudí, ktorí za predošlé roky bojovali za oprávnené záujmy vyššie uvedenej skupiny osôb a dopredu sa ospravedlňujem, že neuvediem všetkých z dôvodu zabratia veľa priestoru na tránke.Títo ľudia, aj iní vybojovali veľmi veľa pre skupiny občanov uvedených v druhom odstavci, takže citát o nič neurobení neobstojí.

  A Teraz mená: každý kto chodí na web-stránky, sa môže pozrieť: páni – Kolen, Bada, Ďurina, Kotulič, Šamaj, Junek, Petrík, Faltin, Mikluš, Stanislav Milan, Hús, Michrina, Križo, Dubeň, Cádra, Czimer, Horváth, Dorocák, Kereszteszi, Vrbenský, Pršala, Hloch…..a ďalší (dopredu sa ospravedlňujem, až som niekoho priezvisko pri prepisovaní nesprávne uviedol.

  Takže podľa mňa neobstojí citát prvého a tretieho odstavca.
  Osobne si myslím, že nie som organizačný typ človeka, o politiku sa nezaujímam, ale keďže využívam svoje právo(nie povinnosť) voliť, určite dám svoj hlas v prospech nás, len čo sa dozviem, že takáto strana-hnutie by perspektívne vznikla.
  ……zatiaľ sa takáto téma na stránkach nerozoberala, asi by nemala byť stránka o politike a sám som zvedavý, či to rozvinie diskusiu aj o takejto problematike……


  Milan Faltin napísal: 12. február 2015 v 9:44
  K tým spomenutým, ale aj nespomenutým menám patri Miro aj Tvoje, za posledné skoro 3 roky, čo túto stránku, a jej staršiu predchodkyňu, v súčasnosti súbežne ako tak ešte fungujúcu, čítam.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: