Vyberte stranu

Vybrali sme pre Vás z http://doko.blog.sk/

Pre koho je februárovo referendum 2015 vlastne prospešné ?

01.02.2015 16:16
…vie na túto otázku odpovedať aspoň tých 400 000 občanov, ktorí podpísali petíciu ? …
Možno, že niekto na túto otázku vie odpovedať hneď a niekoho takto položená otázka ani nenapadla. Totiž podstatné je, z akého pohľadu sa na referendum pozrieme…..viac na doko.blok.sk
K 1 otázke: Samozrejme, že súhlasím veď to každému zaručuje aj Článok I. zákona o rodine, ktorý znie takto:….“ Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni a napomáha jeho dobro. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí…..viac na doko.blok.sk

K 2. otázke: Ani v tom nevidím problém. Lebo aj terajšie zákony dovoľujú adopciu či osvojenie si detí a ich následnú výchovu len manželom. Citujem z ust. § 45 zákona o rodine: …. Pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti …..viac na doko.blok.sk

K 3. otázke. Aj to je pokiaľ viem poriešené. Platný školský zákon totiž aj dnes umožňuje rodičom aby sa aktívne podieľali na obsahu učiva, ktoré sa ich detí v škole učia. Dôkazom toho ……viac na doko.blok.sk

Cieľom môjho blogu nie je odhovárať či mobilizovať ľudí k účasti na referende. O tom musí každý z nás slobodne rozhodnúť sám. Týmito riadkami iba chcem vyjadriť názor jedného z mnohých radových občanov,…..viac na doko.blok.sk

Slobodné rozhodovanie a zrelú myseľ, prajem všetkým občanom a to nielen pri referende 7.2.2015. doko.

 

Celý článok najdete na tomto portály ak kliknete v pravom stĺpci pod Doporučujeme, na Doko blog wp-monalisa icona ste tam.