Vyberte stranu

Súmrak nad názvom SIS a nový zákon o spravodajskej službe.

Dňa 21. januára sme si pripomínali prijatie zákona č. 46/1993 o Slovenskej informačnej službe. Pred 22 rokmi Slovenská informačná služba ( SIS ) začala písať svoju históriu, ktorou nadväzovala na činnosť Federálnej bezpečnostnej informačnej služby   ( FBIS) . Predstavovala model integrovanej spravodajskej služby so zahraničným  spravodajstvom (rozviedkou) a vnútorným spravodajstvom ( kontrarozviedkou )  . V Českej republike vznikla Bezpečnostní informační služba ( BIS – civilná kontrarozviedka ) a Úřad pro zahraniční styky a informace ( ÚZSI – civilná rozviedka ). Tak SIS ako aj BIS a ÚZSI sa zaoberajú získavaním informácií.  Či sa to už niekomu zdá byť nepodstatné, tak činnosť spravodajskej služby (civilnej aj vojenskej ) vždy bola, je a bude spojená so získavaním, sústreďovaním, vyhodnocovaním spravodajských významných informácií a ich využívaním pri rozhodovaní zákonom určených orgánov štátu . Je preto čudné ak sa používa argument, že názov informačná služba nepokrýva obsahové zameranie služby. Pri riešení uvedeného problému  sa však otvára diskusia o obsahu a forme.  Možno, že navrhovateľov inšpiroval názov českej civilnej rozviedky ÚZSI, ale aj tá priznáva že je inštitúciou pre získavanie informácií. Plne chápem argumentáciu Igora Cibulu z Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov ktorý poukazuje na prerušenie kontinuity a možné dôsledky, ktoré môže vyvolať zmena názvu u zahraničných partnerov  SIS. Iste činnosť našej SIS nebola bez poškvrny a to najmä v rokoch 1995-1998, po roku 1998 sa však vrátila do spravodajskej komunity demokratických štátov a svojou činnosťou si získala rešpekt a uznanie. SIS je dnes cenenou značkou a má dôveru najvýznamnejších spravodajských služieb s dlhoročnou tradíciou. Zmena jej názvu vyvoláva pochybnosti a špekulácie. Názov Úrad znamená dehonestáciu postavenia spravodajskej služby štátu a u laika vyvoláva „ veľmi zjednodušené“ predstavy o inštitúcii, na ktorú daňový poplatníci vynakladajú veľké čiastky zo štátneho rozpočtu. Zaráža však aj „ vygumovanie “ názvu Slovenská z názvu novej inštitúcie. Nie je to prvý raz v novodobej histórii Slovenska, keď sa slovo Slovenská stalo nevhodným pri označovaní našich inštitúcií. Pri rokovaniach so zahraničnými partnermi vždy napĺňalo hrdosťou funkcionárov SIS a ďalších spravodajských dôstojníkov, keď boli predstavovaní ako príslušníci Slovenskej spravodajskej služby.

Určite bolo nutné meniť obsah zákona. Je však potrebné povedať, že snahy zmeniť zákon tak, aby odrážal aktuálne bezpečnostné hrozby, nové požiadavky na spravodajskú činnosť a dlhoročné úsilie o zmenu kontrolných mechanizmov sa neobjavili po prvý krát. V mnohých prípadoch to narážalo na možné ohrozenie činnosti SIS,  samotných spravodajských dôstojníkov a ich spolupracovníkov, ale aj možnú stratu dôveryhodnosti u zahraničných partnerov.  Je zaujímavé, že na kontrolu tlačili vždy politici, ktorí boli v opozícii a vládnuca koalícia odmietala zmeny. Preto je pozitívne že so zmenami zákona prišla v súčasnosti vládnuca strana. Názory tzv. expertov o posilňovaní kompetencií premiéra či prezidenta narážajú na hlbokú neznalosť existujúcej legislatívy a z nej vyplývajúcich súvislostí. Minister vnútra  R. Kaliňák  preto upozorňuje,  že rozšírenie sa týka najmä kompetencie prezidenta pri menovaní riaditeľa Vojenského spravodajstva. Kompetencie vlády sa len spresňujú v súlade s praxou a sú spojené aj s činnosťou Bezpečnostnej rady SR. Preto je zábavné čítať odborné stanoviská  analytika strany SIEŤ M. Dubéciho, ktorý ešte nedávno pobehoval ako „ politický učeň“ v NR SR a o spravodajských službách len čítal v dobrodružných románoch. Verejnosť si určite spomína, keď sa tento expert strany SIEŤ musel zodpovedať svojmu predsedovi za kauzu, ktorá poškodila stranu SIEŤ a predseda strany prisľúbil že mu vyčistí žalúdok. M. Dubéci varuje verejnosť pred dôsledkami prijatia nového zákona, ktorý umožňuje jednoduchšie sledovanie obyčajných občanov. Svoje tvrdenia nepodkladá vecnými argumentami ale len zisteniami z porovnávaním textov platného a navrhovaného zákona, pričom nedokáže kvalifikovane posúdiť dôvody uvedených zmien. Takých expertov však bude medzi tzv. bezpečnostnými analytikmi ale aj v samotnej rokovacej sále NR SR asi viac.

Autor pôsobil na riadiacich funkciách vo vnútornom spravodajstve SIS