Categories
Nový zákon o spravodajskej službe
4. marca 2015 Bezpečnostné analýzy

Súmrak nad názvom SIS a nový zákon o spravodajskej službe.

Dňa 21. januára sme si pripomínali prijatie zákona č. 46/1993 o Slovenskej informačnej službe. Pred 22 rokmi Slovenská informačná služba ( SIS ) začala písať svoju históriu, ktorou nadväzovala na činnosť Federálnej bezpečnostnej informačnej služby   ( FBIS) . Predstavovala model integrovanej spravodajskej služby so zahraničným  spravodajstvom (rozviedkou) a vnútorným spravodajstvom ( kontrarozviedkou )  . V Českej republike vznikla Bezpečnostní informační služba ( BIS – civilná kontrarozviedka ) a Úřad pro zahraniční styky a informace ( ÚZSI – civilná rozviedka ). Tak SIS ako aj BIS a ÚZSI sa zaoberajú získavaním informácií.  Či sa to už niekomu zdá byť nepodstatné, tak činnosť spravodajskej služby (civilnej aj vojenskej ) vždy bola, je a bude spojená so získavaním, sústreďovaním, vyhodnocovaním spravodajských významných informácií a ich využívaním pri rozhodovaní zákonom určených orgánov štátu . Je preto čudné ak sa používa argument, že názov informačná služba nepokrýva obsahové zameranie služby. Pri riešení uvedeného problému  sa však otvára diskusia o obsahu a forme.  Možno, že navrhovateľov inšpiroval názov českej civilnej rozviedky ÚZSI, ale aj tá priznáva že je inštitúciou pre získavanie informácií. Plne chápem argumentáciu Igora Cibulu z Asociácie bývalých spravodajských dôstojníkov ktorý poukazuje na prerušenie kontinuity a možné dôsledky, ktoré môže vyvolať zmena názvu u zahraničných partnerov  SIS. Iste činnosť našej SIS nebola bez poškvrny a to najmä v rokoch 1995-1998, po roku 1998 sa však vrátila do spravodajskej komunity demokratických štátov a svojou činnosťou si získala rešpekt a uznanie. SIS je dnes cenenou značkou a má dôveru najvýznamnejších spravodajských služieb s dlhoročnou tradíciou. Zmena jej názvu vyvoláva pochybnosti a špekulácie. Názov Úrad znamená dehonestáciu postavenia spravodajskej služby štátu a u laika vyvoláva „ veľmi zjednodušené“ predstavy o inštitúcii, na ktorú daňový poplatníci vynakladajú veľké čiastky zo štátneho rozpočtu. Zaráža však aj „ vygumovanie “ názvu Slovenská z názvu novej inštitúcie. Nie je to prvý raz v novodobej histórii Slovenska, keď sa slovo Slovenská stalo nevhodným pri označovaní našich inštitúcií. Pri rokovaniach so zahraničnými partnermi vždy napĺňalo hrdosťou funkcionárov SIS a ďalších spravodajských dôstojníkov, keď boli predstavovaní ako príslušníci Slovenskej spravodajskej služby.

Určite bolo nutné meniť obsah zákona. Je však potrebné povedať, že snahy zmeniť zákon tak, aby odrážal aktuálne bezpečnostné hrozby, nové požiadavky na spravodajskú činnosť a dlhoročné úsilie o zmenu kontrolných mechanizmov sa neobjavili po prvý krát. V mnohých prípadoch to narážalo na možné ohrozenie činnosti SIS,  samotných spravodajských dôstojníkov a ich spolupracovníkov, ale aj možnú stratu dôveryhodnosti u zahraničných partnerov.  Je zaujímavé, že na kontrolu tlačili vždy politici, ktorí boli v opozícii a vládnuca koalícia odmietala zmeny. Preto je pozitívne že so zmenami zákona prišla v súčasnosti vládnuca strana. Názory tzv. expertov o posilňovaní kompetencií premiéra či prezidenta narážajú na hlbokú neznalosť existujúcej legislatívy a z nej vyplývajúcich súvislostí. Minister vnútra  R. Kaliňák  preto upozorňuje,  že rozšírenie sa týka najmä kompetencie prezidenta pri menovaní riaditeľa Vojenského spravodajstva. Kompetencie vlády sa len spresňujú v súlade s praxou a sú spojené aj s činnosťou Bezpečnostnej rady SR. Preto je zábavné čítať odborné stanoviská  analytika strany SIEŤ M. Dubéciho, ktorý ešte nedávno pobehoval ako „ politický učeň“ v NR SR a o spravodajských službách len čítal v dobrodružných románoch. Verejnosť si určite spomína, keď sa tento expert strany SIEŤ musel zodpovedať svojmu predsedovi za kauzu, ktorá poškodila stranu SIEŤ a predseda strany prisľúbil že mu vyčistí žalúdok. M. Dubéci varuje verejnosť pred dôsledkami prijatia nového zákona, ktorý umožňuje jednoduchšie sledovanie obyčajných občanov. Svoje tvrdenia nepodkladá vecnými argumentami ale len zisteniami z porovnávaním textov platného a navrhovaného zákona, pričom nedokáže kvalifikovane posúdiť dôvody uvedených zmien. Takých expertov však bude medzi tzv. bezpečnostnými analytikmi ale aj v samotnej rokovacej sále NR SR asi viac.

Autor pôsobil na riadiacich funkciách vo vnútornom spravodajstve SIS

 

22 komentárov
 1. http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/410933-icc-armada-usa-a-cia-asi-pachali-v-afganistane-vojnove-zlociny/
  Zdroj: SITA | 15.11.2016 08:26 ……………………………………………………………………..Aké to prekvapenie ?! … viac v linku.
  prenesené z rubriky … Diskriminácia výsluhových dôchodcov 9. novembra 2016 o 7:49 /smerom dole stránkou/…
  “V tomto smere návrh obchádza ďalší dôležitý orgán štátu a to SÚDY,/na tých si autori asi netrúfli/, veď predsa nie príslušníci zložiek bezpečnosti štátu, ale priamo sudcovia /možno aj ešte žijúci a v talároch/ odsudzovali ľudí pri dokázaní viny podľa platných zákonov, v I. hlave TZ, resp. tisíce podľa § 109 za emigráciu prípravy a pokusy/, ale aj za iné konkrétne TČ proti štátu, čo je uplatňované všade na svete v každej krajine aj na QUANTAMANE, tu ale ako je známe je to bez súdov….a demokratické o tom tieto poslankyne radšej pomlčia tu nevidia porušovanie ľudských práv a medzinárodného práva”..

 2. Ing. Ľubomír Dubeň

  Každý kto sa i len rámcovo zaujíma o túto problematiku si kladie otázku čo a kto vyvolal sériu článkov o objektoch Slovenskej informačnej služby na Slovensku, ktoré vychádzajú v denníku SME. To, že nehnuteľnosti štátu (SIS) existujú (či už v zakrytej alebo otvorenej časti) znamená, že musia byť určitým spôsobom evidované, obhospodarované, udržiavané, majú dodávateľov (elektrárne,plynárne,vodárne,pevné linky atď.) a k tomuto účelu musia mať tzv.legendu. Nič nového, po vzniku Slovenskej republiky sa prebral systém krytia prostredníctvom viac menej fiktívnych organizácii ako Inštitút regionálneho rozvoja, Centrum ekonomických informácií,Správa ubytovacích a stravovacích služieb,Stredisko ekonomicko právneho poradenstva, Inštitút výskumu samospráv a medzi-regionálnych vzťahov SR, Vzdelávacie a informačné centrum metodických výskumov soc. rozvoja a ďalšie. Hovorím len o už zverejnených organizáciach. Autori článkov poukazujú na skutočnosť,že príčinou rozkrytia je aj skutočnosť,že sa jedná o rozpočtové organizácie. SIS využívla krytie aj cez formu akciových spoločností a sro a to neuchránilo pred ich dekonšpiráciou (napr. nemenovaná a.s. zaoberajúca sa tlačiarenskou výrobou).
  Prvé informácie a rozkrytie objektov SIS unikli prostredníctvom Správy o vyšetrovaní únosu Kováča jr. a veľký objem (hraničiaci s trestným činom únikom utajovaných skutočností) bol zverejnený v tzv. čiernej knihe SIS po
  výmene Lexovcov. Na tento hrubý amaterizmus už iniciátori článkov SME zabudli. Takisto sa prechádza fakt, že mnohé krycie organizácie napr. Centrum ekonomických informácií sú tu už vyše 20 rokov a ich objekty v katastri sa dali zistiť po celú dobu. A to sa vystriedalo niekoľko vlád a vedení SIS. Som názoru, že maslo na hlave má a mali vedenia SIS,ktoré týmto spôsobom znevážili prácu príslušníkov SIS, ktorí v obmedzených podmienkach, nie vždy vyhovujúcich materiálnych podmienkach, v zložitých organizačných a personálnych stavoch, v personálnych zmenách a politických tlakoch bránia a chránia záujmy Slovenskej republiky. Všetci sme sa mohli dočítať, že mnohým poctivým príslušníkom SIS za ich úsilie bola v minulosti daná odmena vo forme ich šikanovania a následného nedobrovoľného odchodu zo služby.
  Je nutné veci riešiť a nenasadzovať psiu hlavu len súčasnému vedeniu SIS a v pozadí súčasnej koalícii. Samozrejme zverejnené informácie (či už teraz alebo v minulosti) určite neunikli pracovníkom spravodajských služieb pôsobiacich v SR a verím,že za už dve desiatky rokov majú rozsiahlu databázu dopravných prostriedkov a osôb,ktoré vchádzali do objektov SIS, čo určite zaťaží nápravu škôd takéhoto prevalu.

 3. “Vláda pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských služieb tak, aby na jednej strane zabezpečovala čo najúčinnejšie nástroje na vykonávanie ich pôsobností, najmä na úseku boja s terorizmom a na realizáciu medzinárodnej spolupráce, osobitne so spravodajskými zložkami členských štátov Severoatlantickej aliancie, a na druhej strane obsahovala efektívny systém kontroly činnosti spravodajských služieb”.
  http://www.aktuality.sk/clanok/329574/programove-vyhlasenie-tretej-vlady-roberta-fica/ -- vybral som z oblasti -- Bezpečnostná politika

 4. No, ja sa tiež nad tým zamýšľam, síce z opačného konca a zdá sa mi, že to monitorovanie a informovanie nemusí byť voči nám až tak na závadu, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ja som tu niekde písal včera o “zvodkách”…. Takže možno kompetentní , ktorí nás snáď ani nečítajú, na základe takýchto akcii získajú väčší prehľad o problémoch a starostiach, s ktorými sa potýkame . A to môže byť aj dobré 🙂

 5. Zamýšľal som sa nad včerajšími, či predchádzajúcimi príspevkami v rubrike 3. výročie nevalorizácie, aj nad článkom na webe ZV SR preneseným tiež na tento web zo dňa 2. januára 2016 v 8:35 -- pripájam link:
  http://www.zvazvojakov.sk/2015/12/rokovanie-zvazu-vojakov-sr-s-predstavitelmi-ministerstva-vnutra/ -- nevyšiel mi z neho žiaden rozumný záver.Uvediem z článku: “Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine v jednotlivých sociálnych skupinách vojakov o zmenách zákona pri valorizácii, ktoré prebehli bez patričnej diskusie. Čo vyvoláva určitú nedôveru k schvaľovaciemu procese tohto zákona z predchádzajúceho obdobia. Skúsenosti členov zväzu ukazujú na potrebu pozorne sledovať verejnú mienku príslušníkov ozbrojených síl, pravidelne ju vyhodnocovať a v konečnej etape viesť účinnú obsahovú osvetovú prácu s cieľom ukázať ako každá zmena zákona sa dotkne jednotlivých sociálnych skupín profesionálnych vojakov v Ozbrojených silách Slovenskej republiky a výsluhových dôchodcov”.
  .
  K valorizácii podľa mňa prebehla patričná diskusia, k tomu sa nechcem vracať.Ale:”Predstavitelia zväzu vojakov taktiež informovali o názorovej hladine.,atď..tomu nerozumiem..
  Rozumiem na základe platných/účinných zákonov o spravodajských službách: práci SIS, práci VOS..atď.,..ale ako sa dá vysvetliť “monitorovanie” názorovej hladiny občianskym združením, či inými eventuálnymi združeniami (skupinami -- skupinkami) -- to som teda vedľa.
  Rozumiem schváleniu protiteroristických zákonov, vzhľadom na “Aktuálne bezpečnostné hrozby”, na “Migranti žiadna sranda” (pod to sa dá skryť všetko)..ale monitorovať názorovú hladinu občianskym združením by som si a myslím, že nie len ja rád nechal vysvetliť kompetentnými podľa možností aj na tomto webe. Alebo, možno je aj dobre až nás tu píšúcich VD niekto monitoruje, aspoň sa ku kompetentným dostane v rámci zvodky, že nečiníme nič teroristické, protištátne.

 6. http://www.sme.sk/c/8004869/novi-policajni-odborari-hovoria-aj-o-nezakonnom-odpocuvani-v-zbore.html
  Deň: štvrtok 17. 9. 2015, Čas: 12:40 |Autor: Peter Kováč
  Ako jeden z dôvodov vzniku nových odborov uvádzate na webe aj ochranu pred zneužívaním odpočúvania, ktoré je nasadzované na policajtov. Deje sa niečo také v polícii?
  „Dôvody, ktorým predchádzalo samotné vzniknutie nášho združenia je veľa. Áno, jedným z faktorov a dôvodov sú aj sporné a nezákonne nasadzované tzv. ITP (odpočúvanie, pozn. red.) voči policajtom, o čom svedčia samotné rozhodnutia súdov v konečných verdiktoch. Celé znenie zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP je často napádané i samotnými poslancami parlamentu, nie len policajtmi či občanmi. V uvedenom zákone vidia obrovské medzery, ktoré dávajú práve možnosť si vysvetľovať uvedený zákon po svojom a šiť si ho pre svoju vlastnú potrebu a účel.“
  viac v linku.

 7. Až si to dáme do súvislosti napr. s príspevkom 27. augusta 2015 o 9:32 /5 príspevkov nižšie/, možno sa príspevok nižšie dá chápať tiež tak, že až dôjde k porušeniu prípadného schválenia novely zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov, poprípade, že občan bude mať takéto “podozrenie”, môže, resp. bude mať právo obrátiť sa na takúto novovytvorenú kontrolnú komisiu parlamentu.Nejak takto tomu rozumiem, neviem či správne. Obrana občana v prípadnom porušení a vymožiteľnosti jeho práva na súkromie spravodajskými službami v praxi/verme, že nie/, by ale bola zrejme oveľa zložitejšia.Najskôr som to dosť zjednodušil.V každom prípade by sa potenciálne poškodený občan mal o koho oprieť.Keď už Nový zákon o spravodajskej službe neprešiel širším politickým spektrom a nebude predložený na rokovanie parlamentu, aspoň Kontrolná komisia parlamentu u mňa vytvára dojem, že je v nej obsiahnuté užšie politické spektrum.Čo je podľa mňa +.

 8. http://aktualne.atlas.sk/kalinak-novy-zakon-o-spravodajskych-sluzbach-nepredlozi-chyba-mu-dohoda-s-opoziciou/slovensko/politika/
  Dnes 00:00 Martina Ruttkayová
  Od riaditeľa SIS Jána Valka sme však obdržali podobné stanovisko. Podľa neho si tento zákon zaslúži prejsť naprieč politickým spektrom, najlepšie ústavnou väčšinou.Valko sa obáva, že inak by sa mohla táto téma stať predmetom politického súperenia. „Bez deklarovanej širokej politickej podpory nemá podľa nášho názoru zmysel zákon posunúť do parlamentu, hoci by mohol byť schválený jednoduchou väčšinou,“ odkázal nám prostredníctvom hovorcu SIS Branislava Zvaru.Podľa našich informácií však široká podpora novému spravodajskéhmu zákonu chýba, a tak by prešiel v parlamente iba hlasmi vládneho Smeru-SD.
  Kontrolná komisia
  Nakoľko ho však poslanci na stôl nedostanú tak skoro, rozhodlo sa ministerstvo vnútra pre zriadenie spomínanej komisie novelou zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov.Vládou už táto zmena prešla, poslanci sa ňou budú zaoberať zrejme už na budúci týždeň. Komisiu majú tvoriť šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia budú zástupcovia vládnych strán a traja členovia zástupcami opozície.Predseda komisie bude zástupcom opozície. Ďalších dvoch členov bude do komisie voliť parlament…
  …viac v linku.

 9. K poslednej vete Mira Palfiho, 27. 08. 2015 o 09:32 hod.:
  …snáď len o tom kamionistovi, ktorý neviem akým spôsobom predbehol vládnu limuzínu. Taký manéver som skúšal furt, ale sa mi nikdy nepodaril…limuzína vždy zmizla v diaľke, než bys řek švec 🙂

 10. Pre Pítrs napísal: 27. augusta 2015 o 13:51
  Napísal som ráno v inej rubrike:Som presvedčený, že nikto z prispievateľov nie sme egoisti, ktorým ide iba o naše VD/SD dôchodky, či prípadnú ne/valorizáciu — preto aj tieto príspevky. -- najmä až nám prispievateľom, ale aj ostatným, po troch rokoch uvádzania argumentov a faktov nie je nikto schopný z kompetentných odpovedať…áno, schody sa vždy zametajú z vrchu.Preto nie sme pre vrchnosť ZV SR?/pána Šveca/, či APVV?, ani neviem koho ešte -- partneri.Viacerí sme iba sympatizanti -- VD, reprezentujúci tak najskôr “ulicu”.Nemyslím, že by bolo za čo sa hanbiť… 🙂

 11. Pre M.Palfi
  Presne tak,ako píšeš v poslednej vete.Všetka špina tečie zhora.Veď kauza za kauzou ide cez prsty zhora a čo je najhoršie nikto to nechce riešiť.

 12. http://aktualne.atlas.sk/novinarov-neodpocuvali-na-galkov-prikaz-tvrdi-generalna-prokuratura/dnes/kauzy/
  Deň:Dnes, Čas: 00:00, Autor: Martina Ruttkayová, Zdroj: //aktualne.atlas.sk/
  Novinárov neodpočúvali na Galkov príkaz, tvrdí generálna prokuratúra
  BRATISLAVA -- Bývalý minister obrany Ľubomír Galko nedal pokyn na odpočúvanie novinárov. Vyplýva to z uznesenia, ktorým prokurátor generálnej prokuratúry Jozef Čentéš zastavil trestné stíhanie voči bývalému šéfovi Vojenského obranného spravodajstva Pavlovi Brychtovi. Zbavený bol obvinenia zo zneužitia právomoci verejného činiteľa zatiaľ len v prípade odpočúvania novinárov denníka Pravda, v ostatných prípadoch prokurátor naďalej koná.Exminister obrany Galko nedával na odpočúvanie žiadny príkaz.
  Exminister obrany Galko nedával na odpočúvanie žiadny príkaz. Zdroj: TASR/Martin Baumann
  Prokurátor Čentéš vo svojom rozhodnutí z augusta tohto roku, ktoré má Aktuálne.sk k dispozícii, uviedol, že Brychtovi v prípade nasadenia odpočúvacích zariadení nedával nikto žiadne rozkazy a pokyny.„Z vykonaných pokynov nevyplýva priamy dôkaz, že by obvinený konal na základe pokynu bývalého ministra obrany Galka,“ píše sa v uznesení.Že to tak bolo, uviedol na začiatku vyšetrovania jeden zo svedkov vo svojej výpovedi.V rozhodnutí je uvedené, že dotyčný svedok sa to mal dozvedieť od inej osoby. Čentéš toto tvrdenie vyhodnotil ako dôkaz z počutia, ktorý nebol nikým potvrdený.„Navyše tento svedok čiastočne pozmenil svoju pôvodnú výpoveď,“ zdôvodňuje prokurátor v rozhodnutí.
  Nešlo o účelové odpočúvanie
  Vyvrátil tak pôvodné uznesenie o začatí stíhania z roku 2012, v ktorom bolo uvedené, že Brychta konal na pokyn vtedajšieho ministra.
  Prípad vtedy riešil prokurátor Juraj Bartošek, verejne to vyhlásil aj vtedajší námestník generálneho prokurátora Dobroslav Trnka.
  Podľa nich bolo odpočúvanie nasadené na základe vymyslených a nepravdivých skutočností. Podľa Čentéša sa tieto informácie nepotvrdili. V uznesení píše, že každá žiadosť o nasadenie odposluchov obsahovala aj zdôvodnenie.Vyšetrovaním prokurátor nezistil, že by boli odpočúvacie zariadenia nasadzované účelovo a neodôvodnene. „Z vykonaného vyšetrovania vyplýva, že pri použití ITP sa príslušníci VOS zamerali na ustálenie osoby, ktorá vynáša utajované skutočnosti z prostredia VOS a tieto odovzdáva nepovolanej osobe.“
  Všetky odpočúvania mali byť podľa výpovedí svedkov nasadzované až po iných operatívnych pokusoch tieto informácie získať.
  Ako uviedol Čentéš, o žiadostiach vždy rozhodol sudca zákonným spôsobom a rovnako mal možnosť odpočúvanie zastaviť.
  Vyšetrovanie pokračuje
  Exministra Galka stála kauza odpočúvania kreslo. Vtedajšia premiérka Iveta Radičová konala hneď po zverejnení informácii o odposluchoch. Po Galkovi prišiel o funkciu aj Brychta.To, že bol Brychta zbavený obvinenia, vníma Galko ako určité zadosťučinenie.
  „Potvrdilo sa, že kauza bola od začiatku vyfabrikovaná tými, ktorí ma potrebovali dostať z funkcie ministra obrany a zastaviť tlak, ktorý som vyvíjal na orgány činné v trestnom konaní v súvislosti s mnohými prípadmi rozkrádania rezortu obrany,“ reagoval pre Aktuálne.sk Galko.
  Prípad však nie je ani zďaleka na konci. Zo zneužitia právomoci pri nasadzovaní odposluchov je stále obvinených päť osôb z vojenského obranného spravodajstva, vrátane Brychtu.
  „Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania mienim konať voči všetkým piatim obvineným o zostávajúcich skutkoch, ktoré sú naďalej predmetom trestného stíhania,“ znelo oficiálne stanovisko Čentéša, ktoré nám poskytla hovorkyňa Andrea Predajňová.O zastavení stíhania informoval ako prvý denník Pravda, ktorý priniesol aj stanovisko ministerstva obrany.
  “Považujeme však za potrebné upozorniť, že dozorujúcim prokurátorom v kauze odpočúvanie je nominant predchádzajúcej vlády na funkciu generálneho prokurátora. Čiže tej vlády, ktorej súčasťou bola aj strana SaS a pán Galko, za ktorého sa odpočúvanie realizovalo. Zastavenie trestného stíhania nás preto neprekvapilo,“ uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.
  .
  Napriek tomu, že článok má nádych politických prvkov, aj každý si to v novinách môže prečítať, dal som ho aj na stránku z dôvodu citlivosti, či chúlostivosti témy -- najmä pre radových občanov, pre ktorých odpočúvanie ako také bezpochyby je…
  …Umiestnil som ho tiež vzhľadom na predošlých 9 komentárov, ako aj komentár nižšie -- 2. júla 2015 o 12:22 -- ponechávam na webmaistrovi pánovi Paľovi Badovi, aby vyhodnotil, či tento príspevok môže/nemôže takto ostať.Ďakujem.
  Článok je umiestnený pre info.
  p.s.Až by sme zo všetkého odmysleli politiku, nenapíšeme takmer nič…

 13. Vydané včera: Autor: Peter Schutz, Zdroj: Sme

  Vymedzenie mantinelov na využívanie dát telekomunikačných operátorov je zrejme jedno z lepších rozhodnutí Ústavného súdu.
  Aj keď v čoraz zložitejšej otázke „data retention“ sa poriadne nevyznajú ani tí, čo astronomické množstvo údajov o telefonátoch, esemeskách či emailovej komunikácii podľa zákona uchovávajú, ani tí, čo šijú novú legislatívu, a už vôbec nie subjekty (obete) dátového zberu.Dá sa len dúfať, že autori novely, ktorá má uviesť verdikt súdu do života, porozumeli odôvodneniu a sporné paragrafy opravia smerom k oslabeniu Veľkého brata.Ak ale chceme byť k sebe úprimní – a prečo by sme neboli? – legislatíva už bude vždy pozadu za kolíziou štátnej zvedavosti, digitálnych komunikácií a práva na súkromie.Nielen na Slovensku sa ujíma taký trend, že ochrana osobných údajov, posvätnosť súkromia, listové tajomstvo, atď. sa nedajú obhájiť vo svojej úplnosti zoči-voči pluralite bezpečnostných rizík, ktoré sa nakopili.
  Čítajte viac: http://komentare.sme.sk/c/7891724/zvedavost-statu-a-pravo-na-sukromie.html#ixzz3ejBrdwDl

 14. K predošlým príspevkom nižšie: 15. mája 2015 o 18:16 a 15. mája 2015 o 16:57 -- http://www.sme.sk/c/7805040/na-sudoch-stopli-dokazy-policia-aj-tajni-budu-mat-problemy.html#ixzz3aDtqBUxt
  Chcel som k nim vyjadriť názor, aby sa na Rozhodnutia Ústavného súdu SR (ne)úmyselne nezabúdalo pri uvedení do praxe.O tom svedčí aj príklad Rozhodnutia Ústavného súdu SR k valorizácii z roku 2008(už uvedené).Kto si v roku 2012, teda po štyroch rokoch na neho znova (ne)úmyselne z politikov, odborníkov, či analytikov ešte pamätal, že už Rozhodnutie Ústavného súdu k danej alebo OBSAHOVO podobnej problematike existuje.Potom by najskôr nedošlo k situácii, k akej došlo.A to iba kvôli (ne)úmyselnému opomenutiu…..alebo je to všetko ináč.

 15. Miro Palfi napísal: 15. máj 2015 v 18:12

  Už vieme, kedy nebolo rešpektované, resp. porušené Rozhodnutie Ústavného Súdu SR slovenskými politikmi v parlamente v roku 2012 — pri nevalorizácii výsluhových dôchodkov a diskutovanej valorizácii § 68 Zákona 328/2002 Z.z. v rokoch 2013,2014 a 2015 — až nenastane právny stav 3 roky spätne , aby všetko neprepadlo:
  http://portal.concourt.sk/Zbierka/2008/3_08s.pdf — link stačí rozkliknúť…..čo s NEODôVODNENOU NIVELIZÁCIOU? RETROAKTIVITOU?……atď……a úmyslom poniektorých politikov a odborníkov(SAV), rôznych analytikov…atď., naďalej znižovať a siahať na dôchodky v budúcnosti — aj výsluhové?
  …..”Telefonovali spolu v deň vraždy zavraždený a možný páchateľ? Doteraz to mohli policajti či prokurátori zistiť u mobilných operátorov. Po novom už nie. Podľa Ústavného súdu sa totiž zhromažďovaním údajov o komunikácii ľudí porušovali ľudské práva”……
  …..Pre kompetentných — Rozhodnute Ústavného súdu SR — popísané nižšie v príspevku --
  — bude veľmi tvrdým orieškom a možno sa budú inšpirovať príkladom z Českej republiky: “Rovnaký problém s prevzatou európskou smernicou malo aj Česko. Vyriešilo to podrobnejšou úpravou trestného poriadku. Údaje od operátorov možno požadovať pri stíhaní za trestné činy so sadzbou nad tri roky väzenia a pri konkrétnych 9 trestných činoch”……
  Či sa znova nebude rešpektovať Rozhodnutie Ústavného súdu SR, ako je opísané napr. v hornej časti príspevku……

 16. Marián Markuš, BA

  Na súdoch stopli dôkazy, polícia aj tajní budú mať problémy

  Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7805040/na-sudoch-stopli-dokazy-policia-aj-tajni-budu-mat-problemy.html#ixzz3aDtqBUxt
  Vyšetrovatelia aj prokuratúra musia ustúpiť ochrane súkromia. Nesmú si pýtať od operátorov metadáta.
  BRATISLAVA. Telefonovali spolu v deň vraždy zavraždený a možný páchateľ? Doteraz to mohli policajti či prokurátori zistiť u mobilných operátorov. Po novom už nie. Podľa Ústavného súdu sa totiž zhromažďovaním údajov o komunikácii ľudí porušovali ľudské práva.
  Ústavný súd koncom apríla zrušil niektoré ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách. Prikazoval telefónnym či internetovým operátorom niekoľko mesiacov zálohovať takzvané metadáta.
  Teda informácie, z ktorých sa dá zistiť, kto, kedy a s kým sa spojil, či dokonca aj to, akú mal polohu. Na požiadanie štátu ich mali poskytovať silovým zložkám. Súd rozhodnutím nadviazal na výrok Európskeho súdneho dvora, ktorý takisto zrušil smernicu s podobným obsahom.
  Dosah rozhodnutia na Slovensku zasiahol aj do Trestného poriadku. Ide o prípady, kde metadáta mali pomáhať v trestnom konaní. To môže spôsobiť na súdoch problém.
  Údaje majú, no nedajú
  Telefónni operátori si údaje uchovávajú bez ohľadu či im to prikazoval zákon. „Pre potreby fakturácie a reklamácií,“ vysvetlila hovorkyňa O2 Martina Jamrichová.

  Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7805040/na-sudoch-stopli-dokazy-policia-aj-tajni-budu-mat-problemy.html#ixzz3aDtxOnXE

 17. “Viem si predstaviť aj jeho reakciu na tajné väznice nemenovanej spravodajskej služby”
  …..až som si to správne vysvetlil, tak pomenovali ju slovenské média (televízie) nie tak dávno…..šlo o CIA a šlo o väznice aj v Poľsku…..
  Nevidí tu nikto paralelu medzi správaním sa štátov ako USA….aj po roku 1989 a ČSSR pred rokom 1989?V USA ako “demokratickom” štáte bolo, je a bude vždy všetko v poriadku.Pre ilustráciu už predtým uvedené z webových stránok:
  • Miro Palfi:
  22.12.2014 o 8:57
  Pre informáciu – záujemcov – výsluhových dôchodcov.
  K príspevku J. Eremitáka z 22.12.2014 o 2.57, resp. o 3.03 sú obšírnejšie informácie tiež na stránke Policajt vo výslužbe(PVV) – v dňoch (17-18).12.2014.Je potrebné (pre)kliknúť stránky.

  • J. Eremiták:
  22.12.2014 o 3:03
  K VD… z rokovania NR SR ..
  Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony predkladá skupina poslancov NR SR Jurinová, Šipošová , OĹaNO. Návrh zákona je koncipovaný tak, že prostredníctvom dane vyberanej zrážkou bude bývalým príslušníkom Štátnej bezpečnosti a ich bezpečnostných zložiek, bez akejkoľvej výnimky dodatočne strhávaných 50 % ich výsluhových dôchodkov- viď pís. mat. predl návrh zák. 44. schôdza NR SR /10.12.2014/
  DOVETOK : nie tak dávno sme boli všetci VD svedkami toho ako sa mali zdaňovať VD, 19 % daňou, ktoru podporoval aj BOSS Policajných odborov Litva a aj iní za masívného útoku na VD temer vo všetkých mediach, dopadlo to zatiaľ ako dopadlo-to vieme-nevalorizácia VD 2012, pokrívena val. VD do r. 2016 a dá sa predpokladať, že pred a v tomto termíne sa opäť roztočia kolesa masírovania ľudí v masmédiách o nezaslúžene vysokých VD vyslúžilcov, tak ako sme to už zažili, aj snaha o zdaňovanie všetkých VD, ktoré len-len, že pred 2-rokmi neprešlo.
  Prvým možno v tomto smere pokusom o narušenie jednoty VD a o zdaňovanie niektorým VD až o 50 % mal byť aj návrh zákona skupiny poslancov OĽaNO /na tom sa získavajú voliči a za ktorý mimochodom hlasovalo 58 poslancov NR SR/. V tomto smere zdaňovanie VD by bol vynikajúci právny precedens v prístupe k všetkým VD ozbrojených a záchranných zborov SR, a určite ľahšie aj po masívnej príprave v mediach by im možno a dá sa to asi aj predpokladať, prešlo budúce zdaňovanie všetkých vyplácaných VD o povedzme aj už o uvažovanou výškou dane napr. 19 %, teda na útechu a spokojnosť všetkých ostatných VD nebolo by to o 50 % ako u VD v návrhu zákona určených útvaroch a vybraných VD, ale „iba“ ??? možno 19 % u všetkých ostatných VD. Rezort vnútra údajne už pripravuje novelu zákona o VD.
  Uvidíme,…počujeme…zažijeme… ak sa dožijeme…a Všetko najlepšie všetkým.
  Toľko z komentárov z nedávnej minulosti…..
  Súhlasím z príspevkom pána Jaroslava Juneka z 30. marca 2015 o 10:56

 18. Jaroslav Junek

  Ľubo, názor P.Cvika je síce legitímny, ale vo svojej podstate naplnený bulvárnym obsahom. Vytrháva veci zo súvislosti. Keby si napríklad pozrel stále platný zákon č.46/1993 v nadväznosti na zákon č.215/2004 Z. z.
  o ochrane utajovaných skutočností ako aj ďalšiu legislatívu, ktorá sa vzťahuje na bezpečnostnú problematiku a trochu premýšľal v súvislostiach, tak by nepoužíval povrchné a expresívne hodnotenia. Tu sa vzácne zhoduje s p. Dubécim. V tejto súvislosti tiež premýšlam, ako by GP podľa slov P. Cvika reagoval, keby si prečítal zákony USA, GB, Francúzska alebo Nemecka o spravodajských službách, ak by niekto prišiel s nápadom o zavedenie vyšetrovacích právomocí spravodajskej služby tak, ako je to v niektorých uvedených krajinách. Viem si predstaviť aj jeho reakciu na tajné väznice nemenovanej spravodajskej služby, zadržiavanie ľudí bez obvinenia a odsúdenia a ich mučenie. Veď to je podľa niektorých politických a bezpečnostných analytikov na Slovensku v poriadku. Ide o boj s terorizmom a tam sa dá zdvôvodniť všetko.

 19. Veru, veľa ich je. A poniektorí majú záľubu v zberaní päťdesiatosmičiek, škorpionov a aj kalašnikovov :wacko: , jak som zaregistroval v TV.

Pridaj komentár
*