Vyberte stranu

V Nitre sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia od fašistov Červenou a Rumunskou armádou.

Delegácia ZV SR, klub Nitra – Zobor a Nitra – Krškany, páni Ing. František Kromka, Ing. Pavel Luspaj, RSDr. Ernest Mako, František Chuda a Jozef Lehocký, prijala pozvanie organizátorov Ministerstva obrany SR, Mesta Nitry, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Oblastného výboru v Nitre a zúčastnila sa Slávnostného zhromaždenia 70. výročia oslobodenia mesta Nitry. Členov ZV SR, klub NItra – Zobor sme videli aj v družobných delegáciách . Boli to RSDr. Jozef Havel, predseda OblV SZPB v Nitre a člen Krajského výboru Jednoty dôchodcov na Slovensku Ľubomír Zámocký.
Pri Pamätníku víťazstva, sme položili vence a kytice úcty osloboditeľom mesta z pred 70. rokov.
Slávnostné zhromaždenie občanov mesta, príslušníkov OS SR, politických strán a občianskych združení, pozdravil primátor mesta pán Jozef DVONČ, ktorý pripomenul historické udalosti pri oslobodzovaní nášho mesta 30. a 31. marca 1945 a ich odkaz pre súčasnosť.
Organizátori zabezpečili aj účasť Vojenskej posádkovej hudby z Bratislavy, ktorá spolu s čestnou strážou OS SR umocnili dôstojnosť Slávnostného zhromaždenia občanov mesta.

Nepríjemné „aprílové“ počasie neodradilo občanov, ktorých hodnoty a úcta k osloboditeľom, Červenej a Rumunskej armády aj po 70. rokoch, pretrvávajú.
Zaujímavým spestrením bola prezentácia dobovej vojenskej techniky, výstroja a výzbroje, umiestnenej v priestore Slávnostného zhromaždenia.

Text a fotografie: F.Chuda, ZV SR, klub Nitra-Zobor.

 

DSC07162 DSC07163 DSC07164 DSC07165 DSC07167 DSC07170 DSC07171 DSC07173 DSC07174 DSC07176 DSC07177 DSC07178 DSC07181 DSC07182 DSC07183 DSC07185 DSC07186 DSC07187