Vyberte stranu

.

Klikni na -pozvánka:

POVODEŇ NA DUNAJI 1965 A SÚČASNOSŤ

– pozvánka web –

 

 

Vážený kolega, kolegyňa,

v náväznosti na „Plán pre rok 2015“ oznamuje Zväz vojakov SR – Klub Bratislava a Združenie pontonierov a ženistov, že príprava akcie DUNAJ 65 sa stala realitou.

Do prípravy akcie nakoniec vstúpili až tri ministerstvá (MŽP, MV a MO SR) a náš pôvodný zámysel uskutočniť spomienku na katastrofálnu povodeň v roku 1965 priamo v KOMÁRNE sa zmenil na DEVÍN pri BRATISLAVE.

Spomienkové stretnutie sa koná dňa 10.6.2015 od 15.00 hodine na DEVÍNE.

Spojenie autobusom z Bratislavy na Devín a späť je v prílohe tejto pozvánky. V prílohe zasielame aj spomienkový materiál.

Je tu teda jedinečná možnosť, aby sme sa stretli a zaspomínali na časy našej mladosti. Pozývame všetkých na koho máme e-mailové adresy a pozvaných zároveň žiadame aby pozvali ďalších, známych a bývalých príslušníkov ČSLA.

Záujem o účasť prejavili ešte žijúci účastníci záchranných prác vojaci aj dôstojníci z Čiech a Slovenska, spomienka by mohla osloviť aj občanov.

MŽP SR uisťuje že program bude bohatý, pripravilo výstavu dobových dokumentov, MO SR hudbu, ukážku techniky a MV SR ukážku záchrannej techniky a ďalšie zaujímavosti.

Obetujte jedno stredajšie odpoludnie pre spomienku na časy, kedy sme boli mladí a užitoční pre spoločnosť.

Veríme že sa nás zíde mnoho.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Predseda Klubu Bratislava Ing. Pavol Bada
Predseda Združenia pontonierov a ženistov Ing. Juraj Dykij
Benefit pre záujemcov:

Běsnící Dunaj video

Výročie od povodní na Dunaji

Dopravné spojenie autobus z Bratislavy na Devín a späť

Čičov

 

http://www.sturovo.com/drupal/31-03-2009/255/historia/tortenelmi-arvizek-historicke-povodne