Vyberte stranu

Milí priatelia,
dňa 09.05.2015

príslušníci Zväzu vojakov SR Klub Bratislava, býv. VÚ 3853 Bratislava, Klubu výsadkárov SR a Českej a Slovenskej obce delostreleckej,

kládli vence na Slavíne z príležitosti 70. výročia oslobodenia našej vlasti od fašizmu. A medzi nás zavítal aj bývalý príslušník výsadkových vojsk JUDr. Ján Čarnogurský

(býv. predsa vlády SR)

.

Pozrite si fotografie.
So sviatočným pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

    JUDr. Marián  Ď U R I N A, 

generálny sekretár

ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

HPIM3466 HPIM3462 HPIM3463 HPIM3465HPIM3471HPIM3459HPIM3469