Informácie a diskusia o histórii a aktuálnych otázkach vojenstva a bezpečnosti, sociálnych otázkach a činnosti neziskových organizácií

Milí priatelia,
dňa 09.05.2015

príslušníci Zväzu vojakov SR Klub Bratislava, býv. VÚ 3853 Bratislava, Klubu výsadkárov SR a Českej a Slovenskej obce delostreleckej,

kládli vence na Slavíne z príležitosti 70. výročia oslobodenia našej vlasti od fašizmu. A medzi nás zavítal aj bývalý príslušník výsadkových vojsk JUDr. Ján Čarnogurský

(býv. predsa vlády SR)

.

Pozrite si fotografie.
So sviatočným pozdravom
ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ

    JUDr. Marián  Ď U R I N A, 

generálny sekretár

ul. Sibírska č. 4, 831 02 BRATISLAVA – 3
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

HPIM3466 HPIM3462 HPIM3463 HPIM3465HPIM3471HPIM3459HPIM3469

4 Komentáre na SLAVÍN 9.5.-70. výročie konca vojny:

 • Roman Mandyčevský napísal: 24. Apríla 2016 v 20:50 a zároveň Miroslav R. napísal: 24. Apríla 2016 v 15:31

  v poslednom období nemám veľa času a príležitosti sa na tejto stránke nejako prezentovať, ale ku tejto téme… o čo sa v dnešných časoch vlastne jedná?? V súvislosti s tým, čo sa vo svete deje, kto za tým všetkým je -- nech niekto odpovie na otázku -- ale fundovane, s poskytnutím dôkazov -- prečo je Rusko vyhlasované za nebezpečenstvo pre celý svet? Prečo na známej mape vidíme základne NATO po celom svete, okolo Ruských hraníc a v ich blízkosti, zato Ruské vojenské základne po tom svete rozmiestnené nevidíme?? Ako pomenovať inak než nezmysel, keď ruské letectvo operuje cca 60-100km od svojich hraníc proti lodiam USA ktoré sú 6500km od svojho domova a cítia sa OHROZENÉ ruským letectvom?? Kto vlastne a prečo chce novú vojnu, alebo prečo niekto potrebuje niekto vojnu v teritóriu Európy? Vie mi to niektorý odborník na NATO, Rusko a protimierové štváčstvo vysvetliť? Európa nezažila od 1945 roku vojnu -- aj vďaka Varšavskej zmluve -- kto teda zasa chce, aby sa tieto hrôzy na našom kontinente udiali? Páni odborníci -- ste presvedčení, že to chce Rusko, Putin? Ďakujem za odpoveď…

 • K Miroslavovi R. netreba komentár, napísal to tak ako to i ja chápem . Hlavným heslom mojich starých rodičov bolo:,, Dáš pokoj, máš pokoj´´. To platí hlavne pre taký štátik ako my.

 • …prečo ten večný boj o Rusko?
  …naozaj odporúčam pozrieť toto video z roku 1943 natočené Američanmi..
  Poraziť Rusko vojensky a nezničiť planétu je asi nemožné.
  Mohlo by to byť možné len metódou postupných krokov zvnútra a takýchto snáh sme svedkami -- osobitne v posledných 20 tich rokoch.
  Rusku západ vyčíta že je totalitným, nedemokratickým a diktátorským režimom.
  To si nemyslím.
  Myslím si však, že ak by sa Rusko nesprávalo tak ako sa správa, keby nebolo v strehu a nepestovalo si pud sebazáchovy, tak už by na ruskej stepi hospodárili americkí, nemeckí, anglickí a iní farmári zo západu, ruské prírodné a surovinové bohatstvo by už nebolo ruské a Rusi by boli (ak by vôbec ešte boli) len otrokmi.
  Nepáči sa mi, že Slovensko sa pridáva ku kolonizátorom a otrokárom za cenu straty vlastnej identity a suverenity.

  “Za dobu, kdy padl komunismus a rozpadl se SSSR, jsme svědky jedné nejpodstatnější události – zatímco Varšavská smlouva dávno neexistuje, základen NATO přibývá. A nějakou „náhodou“ všude tam, odkud Rusko odešlo, tedy směrem k ruským hranicím. A děje se tak sametovým způsobem – příští země základen NATO se nejdříve stane členem EU a vzápětí musí na svém území mít ochranu před „ruskou expanzí…“ Rusko už je základnami NATO ze všech stran doslova obklíčeno a když měla na řadu přijít i Ukrajina a přes ní především Krym, konečně Rusko řeklo „dost“. První „dost“ sice řeklo už přes Gruzii a Čečensko a Moldávii, ale až po Majdanu a Krymu je z něj naplno činěn agresor a je na něj tlačeno tu přes sankce, tu cenami ropy a ropovody, největší boj je však rozehrán na poli, které se jmenuje propagační válka. Ta zahrnuje především přepisování ruských dějin tak, aby ve výsledku Rusko vyznělo jako věčný agresor s tím, že na světě nebude dobře, dokud se nezbaví Ruska.

  O to více Rusko ve svém národu probouzí vlastenectví, protože v ruské historii to vždy byla největší síla, na kterou se mohlo spolehnout, aby nebylo vymazáno ze zeměkoule. Proto Rusko tolik oživuje svou a spolu s tím i slovanskou minulost. Ale vše, čím se Rusko opětovně pouze brání, je nazýváno „ruskou propagandou“. A stejně tak každý, kdo vidí, že rozpínavým agresorem je ve skutečnosti opět Západ, je pouze šiřitelem „ruské propagandy“.

  Vkládám dnes dokument, který by i těm největším slepcům mohl otevřít oči. Je to americký dokument z roku 1943, který vzdává hold ruskému lidu a sovětské armádě. Ač jeho hlavním mottem je úloha Ruska v boji proti Hitlerovi, zaznívají v něm i skutečné pravdy o historii Ruska. V překladu cituji úvod:

  Tak, jako touha po moci, uvádějící do pohybu naše nepřátelé, pramení z jejich minulosti, tak se z historických tradic rodí i nezkrotná vůle po svobodě našich spojenců. Abychom pochopili jejich nesmrtelný boj, musíme znát a chápat minulost, která jej vytvořila ”

  http://aeronet.cz/news/proc-ten-vecny-boj-o-rusko-pravda-v-unikatnim-a-velmi-doporucovanem-americkem-dokumentu-z-roku-1943-video/

 • Priatelia,
  v týchto dňoch si celý svet pripomína 70. výročie víťazstva nad fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny na Európskom kontinente. Počty obetí II. SV sa rôznia a spravidla sú zverejňované približné počty obetí, ktoré prišli v tejto krvavej vojne o život. Obeťami sa stalo 320 000 Francúzov, 400 000 Talianov, 320 000 Angličanov, 325 000 Američanov, 364 000 Čechov a Slovákov, 1 600 000 Juhoslovanov, 6 028 000 Poliakov, 9 700 000 Nemcov a 20 000 000 sovietskych občanov.
  V Bratislave sa pri tejto príležitosti konala 9.5.2015 slávnostná pietna spomienka obetí tejto najväčšej a najkrvavejšej vojnovej udalosti, spojená s kladením vencov.
  Slávnosti sa zúčastnili veľvyslanec Ruskej federácie, predstavitelia viacerých štátov a diplomatických zborov, a za našu republiku sa zúčastnili predseda NR SR predstavitelia vlády a ústredných orgánov štátnej správy SR, župan Bratislavského samosprávneho kraja a spoluorganizátor podujatia predseda Zväzu protifašistických bojovníkov.

  Na úvod slávnosti sa prihovoril básňou doc. Mgr. Dušan Jamrich. Slávnostný príhovor predniesli veľvyslanec Ruskej federácie, predseda NR SR a župan samosprávneho kraja. V ich vystúpeniach bola zvýraznená povinnosť našich generácii nezabúdať na obete II.SV a povinnosť zabezpečiť mier a zabrániť ďalším vojnám a krviprelievaniam.
  Slávnosti sa zúčastnili aj členovia klubov ZV SR. Výsadkári tu boli s replikou bojovej zástavy 2.paradesantnej brigády. Z nášho klubu a klubov z Bratislavy a okolia sa tejto slávnosti zúčastnili plk. v.v. Ing. Juraj Kayser, nprap. v.v. JUDr. Marián Ďurina, plk. v.v. Ing. Jozef Halapin s manželkou, plk. v.v. Ing. Jan Macoun, plk. v.v. Ing. Emil Bošanský s manželkou, pplk. v.v. Ing. Ľubomír Dubeň, mjr. v.v. Ing. Jozef Šiška, pplk. v.v. Ing. Vlado Lepiš, mjr. v.v. Štefan Chňapek, a z klubu pontonierov plk. v.v. Ing. Juraj Dykij, mjr. v.v. Ing. Svatopluk Ambrož s manželkou, pplk. v.v. Ing. Ivan Zátopek. Spolu s nami bola i pani Katarína Frišová — tajomníčka Oblastnej výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bratislave.

  Pri tejto príležitosti sme si pripomenuli, že dominanta Bratislavy, Slavín, sa stala posledným miestom odpočinku 6845 vojakov rôznych národností a vierovyznaní z bývalého Sovietskeho zväzu. Mnohí z nich sú pochovaní v 6. spoločných hroboch a donedávna nikto nepoznal ich totožnosť. Je tu i 311 individuálnych hrobov dôstojníkov a vojakov, ktorí sa vyznamenali obzvlášť dôležitými úlohami alebo zomreli v špeciálnych akciách. Takmer dvojročné pátranie v archívoch prinieslo výsledky a dnes už má väčšina z nich svoje meno na nových pamätných tabuliach. Hľadalo sa v rôznych archívnych dokumentoch, kedy nám bola nápomocná predovšetkým Ruská federácia, ktorá vyčlenila špeciálnu skupinu pri našom veľvyslanectve v Moskve s cieľom pátrať v sovietskych vojenských archívoch. Za toto obdobie sa podarilo identifikovať 5001 vojakov. V súčasnosti sa vyhľadávajú dokumenty ďalších 80. vojakov, ktorých mená po identifikácii budú pripísané na ďalšie 4 voľné tabule. Bližšie je možné pozrieť na.
  http://www.teraz.sk/slovensko/reportaz-tablet-tv-slavin-vojaci-video/133818-clanok.html?combinedGlobalTab_zamestnajsa=0

  Pamätník je vybudovaný na mieste, kde už bolo niekoľko hrobov vojakov, ktorí oslobodzovali Bratislavu. Nie je pravdou, že sú to iba vojaci, ktorí oslobodzovali mesto Bratislavu. Po rozhodnutí vybudovať pamätník boli padlí vojaci z cintorínov pri mestách a obciach západného Slovenska exhumovaní a prenesení na terajšie miesto odpočinku. Vybudovanie pamätníka prebiehalo v rokoch 1957 – 1960 a bolo slávnostne odovzdané 4.5.1960. Z troch kôl súťaže na bratislavský Slavín vyšiel víťazne návrh Jána Svetlíka (v spolupráci s kolektívom výtvarníkov Tibor Bártfay, Jozef Kostka, Rudolf Pribiš, Ján Kulich, Ladislav Snopek, , Juraj Kren a Dezider Castiglione).
  Centrálnu časť pamätníka tvorí obradná miestnosť, ktorej súčasťou je aj 39,5 metrov vysoký monument v tvare obelisku. Na jeho vrchole sa nachádza 11 metrová socha sovietskeho vojaka, vztyčujúceho vlajku víťazstva nad oslobodenou krajinou, ktorý ľavou nohou rozdrvuje a láme hákový kríž ako vyjadrenie porážky fašizmu. Autorom sochy je slovenský sochár Alexander Trizuljak.
  Srdcom monumentu je pietna miestnosť vykladaná mramorom. Vstupné masívne dvere zdobí bronzový reliéfny súbor R. Pribiša pripomínajúci vojnové útrapy druhej svetovej vojny. Na vonkajších mramorových stenách sú pripevnené mená slovenských miest a dátum ich oslobodenia Červenou armádou. Na ráme vstupných dverí je uvedený odkaz padlých vojakov:
  Ty, ktorý vchádzaš sem odožeň bôľ a súcit nech kropky tvojich sĺz nezvonia o mohyly za hrdosť človeka za život ľudstva súci za tvoju jasnú tvár my smrť sme podstúpili.
  V strede pietnej miestnosti sa nachádza biela mramorová doska s dátumom 4.4.1945 a ktorá má kryť hrob neznámeho vojaka. Nie je však dostatok informácií, či je to hrob symbolický, alebo skutočný hrob neznámeho vojaka.
  Vo vnútri miestnosti na čelnej stene je nápis v ruskom jazyku a jeho preklad je vpravo
  SEKUNDY BYSTRILIS
  I BYTRILIS
  VZRYVALI, REVELI, RVALI

  PENOJ VYSTREL
  NA VYSTRELE
  OGNEM V KROVAVOM VALE
  SEKUNDY BYSTRILIS
  A BYSTRELI
  THALI, REVALI, RVALI

  VLNA SPENENÁ VÝSTRELY
  V OHNI KRVAVOM VALÍ

  Pod ľavým, rusky písanom texte, je slovenský nápis

  A JA, AKO ĽUDSTVA JARNÝ ČAS
  ZRODENÝ Z BOJA A ZNOJA

  OSPIEVAM TEBA, MOJA VLASŤ
  REPUBLIKA MOJA!
  Bližšie je možné pozrieť na:
  http://tv.teraz.sk/vstup-zakazany/vstup-zakazany-slavinmp45502f25e94a6f607cbcc9ecb/3202/
  Pietna miestnosť býva otvorená 2x do roka (4.4. a 9.5.), alebo na požiadanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

:-)
 
:-)
:good:
 
:good:
:negative:
 
:negative:
:wacko:
 
:wacko:
:bye:
 
:bye:
:yes:
 
:yes:
;-)
 
;-)
:scratch:
 
:scratch:
:-(
 
:-(
:unsure:
 
:unsure:
more...
 

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

Kalendár udalostí
Nové komentáre: