Vyberte stranu

Klub Bratislava s hlbokým pohnutím a smútkom oznamuje,
že dňa 1.mája 2015 nás navždy opustil vo veku nedožitých 73 rokov,
náš priateľ a kolega a člen Zväzu vojakov Slovenskej republiky,

plukovník v.v.  Zdeněk ZDRÁHAL

Česť jeho pamiatke!

Členovia Zväzu vojakov SR, priatelia a spolupracovníci vyjadrujú pozostalým hlbokú sústrasť.
Posledná rozlúčka bude v stredu 6. mája 2015 o 13:15 v krematóriu Lamač.