Vyberte stranu

Vojenské tradície „ Žižkovákov

V povojnovom období významné miesto v dejinách Armády zohrávali vojenské učilištia a stredné školy. Podieľali sa na vzdelávaní a výchove vojakov z povolania. Patrila medzi ne aj Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova, neskôr ako Vojenské gymnázium Jana Žižku z Trocnova premenované na Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania.  Študentov a absolventov vo vojenskom i civilnom prostredí nazývali „ Žižkováci “.

Prehľad vývoja školy

• 1. september 1949 – založenie Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova v Spišskej Novej Vsi
• 31. august 1953 – zrušenie Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova Spišskej Novej Vsi, založenie Vojenskej školy Jana Žižku z Trocnova v Bratislave k 1.9.1953
• máj 1969 – z vtedajších vojenských škôl Jana Žižku z Trocnova boli vytvorené vojenské gymnáziá Jana Žižku z Trocnova
• august 1969 – premiestnenie Vojenského gymnázia Jana Žižku z Trocnova z Bratislavy do Banskej Bystrice
• 29. august 1969 – premenovanie Vojenského gymnázia Jana Žižku z Trocnova v Banskej Bystrici na Vojenské gymnázium Slovenského národného povstania
• 30. september 1996 – zrušenie Vojenského gymnázia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici

Velitelia školy

• mjr. Hudeček – do 1957
• plk. Karel Kuba – 1957 až 1964
• genmjr. Juraj Pivoluska – 1964 až 1970
• plk. Ing. Pavol Graus – 1970 – 1977
• plk. PhDr. Aloiz Pachlopník – 1977 – 1990
• plk. Ing. Miloslav Tešlár – 1990 – 1996

Škola symbolicky prešla všetky tri pôvodné kraje Slovenska. Svoju činnosť začala v Spišskej Novej Vsi, pokračovala v Bratislave a skončila v Banskej Bystrici. Vojenský režim, denný poriadok, nosenie uniformy , ale aj bezplatné sociálne zabezpečenie boli nad rámec civilných stredných škôl internátneho typu.

Za dobu svojej činnosti škola pripravila tisíce vzdelaných, telesne zdatných, zrelých a platných občanov a obrancov vlasti, ktorí pokračovali v štúdiu na Vojenských vysokých školách.

Rubrika vojenských tradícii vytvára priestor na obohatenie strohých faktov o osobné spomienky, skúsenosti, zážitky i kontakt na bývalých spolužiakov.

Autor: pplk. v.v. Ing. Mgr . Vladimír Petrík PP
Absolvent VG SNP v Banskej Bystrici / 1971 – 1975 /

 

SAM-0018 (2) SAM-0018 (3) SAM_0016 SAM_0017 SAM_0020

Učitelia VG – SNP B.B.

Učitelia VG - SNP B.B.

 

 

 

 

 

 

————

 

Sraz VSJZ – 19. – 21.8. 2016  Blava:   https://goo.gl/photos/m1scJ3SMBtBV54K17

———