Vyberte stranu

http://www.srspol.sk/clanek-vyzva-ucastnikov-medzinarodneho-stretnutia-lidrov-veteranskych-organizacii-statov-antihitlerovskej-koalicie-venovaneho-70-vyrociu-velkeho-vitazstva-nad-fasizmom-10776.html