Vyberte stranu

BLAHOŽELÁME

našim kolegom vojenským veteránom, ktorí sa v júni 2015 dožili okrúhleho jubilea

pplk. Mgr. ORAVEC Juraj
pplk. LANG Ladislav
pplk. Ing. HALAS Roman
pplk. Mgr. MAJERČÍK Dušan
kpt. Mgr.Ing. KUSALA Svatopluk

K životnému jubileu
dobré zdravie, šťastie, lásku,
na tvári ni jednu vrásku
ešte veľa ráznych krokov
najmenej do stovky rokov

Klub Bratislava