Vyberte stranu

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu založenia “Klubu vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno, p. s.“

Na základe pozvania, sme zástupcovia ZV SR – Klub Bratislava – Ing. Bada Pavol, Ing. Sobek Milan a Doc.Ing. Hrin Ladislav – boli v Klubovom zariadení Univerzity obrany v Brne účastníkmi slávnostného zhromaždenia pri príležitosti 25. výročia založenia „Klubu vojenských důchodců při Univerzitě obrany Brno, p.s“.
Priznávam že sme tam šli s malou dušičkou. I keď od nášho vyradenia z bývalej Vojenskej akadémie Antonína Zápotockého uplynulo zhruba 40 rokov, autority ktoré nás v akadémii pripravovali pre získanie vysokoškolského diplomu zanechali v nás trvalý rešpekt a úctu.
Mne uľahčil ten pocit fakt, že kolegovia Ing. Sobek a Doc.Ing. Hrin išli medzi svojich kolegov, nakoľko vo VA AZ určitú dobu obaja učili.
Boli sme zvedaví ako žijú a trávia svoju starobu naši učitelia – profesori, ako je o nich postarané zo strany štátu ktorému slúžili.
Prijali nás veľmi vrelo a úprimne, aj oni boli radi že sa môžu s nami porozprávať. Pravda, roky sú roky a tak sme sa znova zoznamovali, ale pamäť a vitalita niektorých aj v pokročilom veku je fantastická.
Jeden príklad za všetkých: kto by si nepamätal profesora filozofie a humanitných vied p. profesora Hnízdo? Spracovateľ nesmierneho množstva vedeckých publikácií, z ktorých ešte desaťročia budú čerpať nové generácie. Jeho vek sa pomáli blíži k deviatemu krížiku, ale ešte aj teraz bojuje za sociálne práva, organizátor niekoľkých petícií, tentoraz rieši otázku privatizácie bývalých štátnych bytov pre odkúpenie do vlastníctva dlhoročnými nájomníkmi (u nás bol problém vyriešený). Obdivuhodná je jeho zanietenosť pre spravodlivosť.
To je iba malí príklad pre nás, ktorí odpočívame bez aktivít a čakáme čo bude ďalej. Filozófia p. profesora, tohto postavou drobného človeka, je jednoduchá – život nekončí odchodom do dôchodku, život končí posledným vydýchnutím, dovtedy sa niet prečo šetriť.

Nemôžem písať o každom z prítomných zvlášť, bolo by to na mnoho stránok, mnohí sa nám vybavovali v pamäti iba postupne. Podstatné je že väčšinou sú ešte aktívni, že sa stretávajú, minimálne každý polrok na blahoželaní jubilantom s „okrúhlymi“ narodeninami.
Závidieť priateľom z KVD pri Univerzite obrany Brno môžeme to, že sa majú kde schádzať. Univerzita, v čele s rektorom – veliteľom Univerzity obrany – im poskytuje skutočne dobre vybavené reprezentatívne priestory*.

Poďakovanie patrí predsedovi KVD p. Doc. Jiřímu Matouškovi CSc a Rade klubu za pozvanie, spoločne sme vyjadrili presvedčenie že toto je iba začiatok.
Spolupráca už teraz prináša pre nás aj určité benefity, kolegovia nám v máji poskytli 40 voľných vstupeniek na IDET Brno 2015 , my im síce zatiaľ nič, ale očakávame ich na spomienkovom zhromaždení k 50. rokov od povodní 10.6.2015 pod Devínom a koncom júna na hrade Červený kameň.
Recipročne sa blízkej dobe pravdepodobne stretneme v južnej oblasti Moravy / Pálavy/ alebo na Slavkovskom bojisku.

Na našich profesorov z VA AZ s úctou  pomíname, Akadémia nám dala dobré základy pre kvalitnú službu vlasti, túto službu sme dôstojníci, Češi aj Slováci, zo cťou plnili aj splnili.

Na stretnutí boli prítomní aj Vedoucí oddelění péče o vojenské důchodce MO Ing. Vladimír Petr, oddelenie má vo svojej gescii starostlivosť o dôchodcov, ktorí slúžili u armády alebo boli občianskymi zamestnancami MO, bez ohľadu na skutočnosť, či majú alebo nemajú status vojnového veterána. Rozhovor s ním bol zaujímavý, využijeme poznatky pri našej činnosti.
Prítomný bol aj predstaviteľ Svazu vojáků z povolání AČR Ing. Jaroslav Kalivoda, s ktorým sme si vymenili názory najmä o ďalšej spolupráci na úrovni klubov SR a ČR. Podporuje kontakty.

Na pripojených fotografiách sú naši profesori, skúste si ich premietnuť  o 30 – 40 rokov mladších a priradiť k nim mená.

Text: Ing. Pavol Bada – predseda klubu Bratislava
Fotky: Vašek Hradecký, Brno
Viac o vojenských dôchodcoch ČR najdete:
http://www.veterani.army.cz/htm/10_5.html

PS:
*tie naše priestory v Hurbanových kasárňach „darované“ Ministerstvu kultúry už štvrtý rok zívajú prázdnotou!, takto sa pomáha SD a VD v SR.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

plk.v.v.Ing. Pavol Bada

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

plk.v.v.Doc.Ing. Ladislav Hrin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

plk.v.v. Ing. Milan Sobek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

20150602_152019 20150602_152257

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA