Vyberte stranu

V roku 2014 sme si pripomínali 70. výročie Slovenského národného povstania  proti fašizmu a nacizmu za obnovenie demokratickej spoločnosti. Povstalecká armáda a jej dôstojnícky zbor si nielen uvedomovali zvrátenosť fašistickej ideológie, ale aktívne vystúpili za obnovu a obranu demokracie. Je potrebné si tieto fakty nielen pripomínať spomienkovými podujatiami, ale rovnako ako  naši predchodcovia  sa za tieto ideály zasadzovať a prezentovať slovenskej verejnosti , že i dnešná armáda a vojenský veteráni budú demokraciu za každých okolností chrániť. Toto nie sú otrepané frázy, ale vyjadrenie zásadného postoja vojakov, najmä dôstojníckeho zboru. V sobotu 20. júna sa v Bratislave odohralo niečo, čo by nemalo nechať ľahostajného žiadneho vojaka.  Doposiaľ  sa však k situácií narastajúcej hrozby fašizmu a neonacizmu, ktorá v konaní vodcov a agresívneho davu ukázala svoju silu, nevyjadrili žiadne organizácie združujúce vojakov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.  Profesionáli v aktívnej službe a veteráni nedokázali verejne odsúdiť nástup fašizmu a neonacizmu ohrozujúci nielen bezpečnosť v našich uliciach, ale aj samotný demokratický systém. O to väčšia vďaka a obdiv patrí našim kolegom príslušníkom policajného zboru, ktorí sa rozhodne postavili proti hnedému moru, šíriaceho nepokoj a násilie  v okolí symbolov našej histórie, štátnosti a demokracie. Preto by som chcel vyzvať všetkých vojenských veteránov, aby sa jednoznačne vyjadrili k hrozbe, ktorá už dávno stratila svoju latentnú podobu a nadobúda akčný charakter. Fašistické a neonacistické organizácie v Bratislave ukázali, že naberajú na sile nielen v národnom, ale aj v medzinárodnom meradle. I keď si to neuvedomujeme, predstavujú veľmi vážnu bezpečnostnú hrozbu, ktorej dôsledkom je návrat pohrobkov fašizmu a nacizmu k historickým koreňom tak, ako sa tomu deje v niektorých krajinách východnej Európy.