Vyberte stranu

B L A H O Ž E L Á M E

našim kolegom vojenským veteránom  Klubu Bratislava,

ktorí sa v júli 2015 dožili životného  jubilea

 

plk. v.v. Ing. MOSNÁR Vladimír (63)

plk. v.v. JUDr. LETOŠTAK Ľudovít ,Doc. (75)

plk. v.v. Ing. CSONGA Eduard  (61)

pplk. v.v. Ing. VARGA Jaroslav (58)

plk. v.v. PaeDr. PETRUCHA Milan (71)

mjr. v.v. KNÁPEK František  (51)

kpt. IVIČIČ Ľubomír  (74)

plk. v.v. Dr. JUNEK Jaroslav (61)

K životnému jubileu
dobré zdravie, šťastie, lásku,
na tvári ni jednu vrásku
ešte veľa ráznych krokov
najmenej do stovky rokov

Klub Bratislava