Vyberte stranu

Poznáte možnosti Rekondične – liečebných pobytov seniorov s dotáciou štátu?

Jednota dôchodcov na Slovensku, prostredníctvom prvého podpredsedu Ing. Igora Fabiána, dňa 30.03.2015 na webe JDS informovala:
„ Pobytu s dotáciou sa môže zúčastniť občan SR, poberateľ starobného, alebo predčasného starobného, alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť, zakladajúcu si nárok na príjem zo závislej činnosti, alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR.“
„Podmienkou účasti je výmer o starobnom, alebo výsluhovom dôchodku. Pobytu s dotáciou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, sa môže fyzická osoba (nepracujúci senior), zúčastniť v kalendárnom roku iba raz….“ „…Pobyty pre členov JDS zabezpečujú KO JDS. Nečlenovia JDS sa môžu o pobyt uchádzať priamo v zariadeniach, alebo informovať na KO JDS. Na poskytnutie pobytu s dotáciou nie je právny nárok…“

Ďalšie podrobnosti (zoznam zariadení a cenník), sú uvedené na webe JDS.
Aj v mesiaci júl 2015 organizovala KO JDS v Nitre, prostredníctvom svojich okresných a miestnych organizácii rekondične liečebné pobyty (RLP).
Pani Katka KLASOVÁ, predsedníčka organizácie JDS Vráble bola organizátorkou jedného takéhoto turnusu (5 nocí, šesť dní) v kúpeľoch Nimnica. Patrí jej poďakovanie, že svojou príkladnou starostlivosťou prispela k spokojnosti všetkých účastníkov.
Ďalšie poďakovanie patrí personálu kúpeľov, ktorý svojou ústretovosťou na recepciách, liečebných procedúrach, pri stravovaní a spoločenských aktivitách vytváral výborné podmienky na relaxačný pobyt.
Nedávno bol po renovácii otvorený kúpeľný dom SALVÁTOR, kde na prízemí sú nové priestory kaviarne a pribudli tiež nové lôžka.
Od vedenia kúpeľov som sa dozvedel, že plánujú sa rekonštrukcie ďalších objektov. Bude to liečebný dom Váh a objekt bývalého spoločenského domu, kde je t. č. cukráreň, bude upravený na stredisko obchodu, služieb a voľnočasových aktivít.
Pred tenisovým kurtom sa buduje práčovňa kúpeľov a bude vraj aj priestor pre Bowling a Petang. Rozširuje sa aj priestor pre parkovanie aut.
Každým rokom je tu niečo renovované, aby sa hostia cítili dobre.
Moju pozornosť zaujal aj VLÁČIK KÚPEĽÁČIK, ktorý sa objavil pred kúpeľnými objektmi.
Reagujem na pamätnú tabuľu, umiestnenú v priestore nad budovou BALNEA GRAND, ktorá uvádza text „… hrdinského vytrvania v povolaní mladých rehoľníkov, ktorí
boli povolaní na nútenú práce na stavbe Priehrady mládeže…“ Celý text je uvedený na jednej z fotografií tohto článku. Vyhľadal som si na internete ďalšie informácie k tomuto textu a dozvedel som sa, že týchto brigádnikov bolo cca 400 a brigádnikov Vodného diela NOSICE v rokoch 1949 – 1957, bolo 55.000 – členov ČSM. O týchto hrdinoch sa však v Kúpeľoch nič nedozvieme. Neexistuje žiadne občianske združenie v SR, ktoré by vzdalo formou pamätnej tabule úctu aj týmto „skôr narodeným“ občanom našej vlasti, ktorí
vybudovali toto dielo pre ďalšie generácie ?
Je iste potrebné z histórie kúpeľov Nimnica pripomenúť, že v roku 1953 pri budovaní tejto priehrady objavili trochu slanú a šumivú vodu. Otvorenie prevádzky kúpeľov Nimnica sa uskutočnilo 1. apríla 1959 pod vedením lekára Jozefa VAJDU, ktorý má v priestoroch kúpeľov zaslúžene, dve pamätné tabule.
Na ceste domov sme sa na krátku dobu zastavili v kúpeľoch Trenčianske Teplice.
Otázka na záver:
Viete poberatelia VD ktorá je to už roky „inovovaná“ budova na poslednej fotografii ?!
Odpoveď napíšte pod článok do komentára, odpoveď ktorá bude najbližšie ku skutočnosti vyhodnotíme (pozor, bez nároku na odmenu).
Text a fotografie: F. Chuda, ZVSR, klub Nitra – Zobor.

 

04 Na vlastné nebezpečie 01 Budova kúpeľov Nimnica 02 Parčík

05 Posedenie pri káve 06 V jedálniDSC07595 07 Po raňajkách1 08 Po raňajkách2 09 Dievčatá v jedálni 10 Dvanásť na jednej ruke.. 11 Víly pri jazierkach 12 Fajnšmaker 13 Oddych po túre 14 Kúpeľné Pendolino 15 DISCO1 16 DISCO2 17 DISKO3 18 DISC003 Pred vstupom 20 Ešte spoločné foto 22 Pracovali na priehrade 23 Pekelné tempo v T.Tep