Vyberte stranu

Dňa 18.júna 2015 o 10,00 hod. sa v Prahe v Resslovej ulici uskutočnila pietná spomienka na hrdinskú smrť 7 príslušníkov čs. zahraničnej armády vo Veľkej Británii, ktorí zahynuli v nerovnom boji s nemeckou presilou v krypte pravoslávneho kostola sv.Cyrila a Metoda. Čs. parašutisti pod vedením Slováka Jozefa Gabčíka zlikvidovali kata českého národa ríšskeho protektora generála polície a vojsk SS Heydricha a táto udalosť sa nezmazateľne zapísala do dejín čs. odboja. Tento čin by nebol možný bez širokej podpory a pomoci členov českého domáceho odboja. , aj keď potom niesli ťažké následky za svoj postoj v rámci tzv. heydrichiády.
Hlavný príhovor mal miestopredseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, zúčastnili sa zástupca náčelníka Generálneho štábu Armády ČR, námestník ministra obrany ČR, veliteľ 4.brigády rýchleho nasadenia, Čestná stráž a vojenská hudba Armády ČR, podpredseda Českého zväzu bojovníkov za slobodu, predstavitelia pravoslávnej cirkvi, zástupcovia Čs. obce legionárskej a desiatky výsadkových veteránov z ČR a SR (Bratislava, Žilina a Martin) v klubových uniformách a červených baretoch. Pietneho aktu sa zúčastnil aj posledný žijúci čs. vojenský parašutista generálmajor Jaroslav Klemeš, ktorý v rámci spravodajského výsadku zoskočil nad protektorátom. Na kladení vencov a zádušnej omši sa v rámci oficiálnych delegácií a vojenských a leteckých pridelencov Veľkej Británie, Francúzskej republika a Ruskej federácie zúčastnili aj členovia Historicko-odbojovej skupiny letcov v SNP a v zahraničí Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pod vedením pplk. v.v. Ľubomíra Dubeňa.
Je len na škodu, že pietneho aktu sa nezúčastnil žiadny oficiálny predstaviteľ vlády SR alebo Ministerstva obrany SR. Pritom v predchádzajúcich rokoch sme mali možnosť stretnúť Vojenského a leteckého pridelenca SR gen. Maxima terajšieho náčelníka Generálneho štábu Armády SR.
Výsadkoví veteráni z ČR a SR spolu s HOSk letcov v SNP a v zahraničí sa presunuli o 12.00 hod. k pamätníku čs. vojnových parašutistov a ich spolupracovníkov z domáceho odboja v Technickej ulici v Prahe 6, kde vystúpil s prejavom predstaviteľ MO ČR a Českého zväzu bojovníkov za slobodu. V rámci pietneho aktu okrem kladenia vencov sa uskutočnil zoskok vojenských parašutistov Armády ČR.
Členovia HOSk letcov v SNP a v zahraničí Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si každoročne pri tejto spomienkovej akcii uctia pamiatku hrdinov II.svetovej vojny a domáceho odboja a najmä významného Slováka Jozefa Gabčíka.

 

Anthropoid 2015