Vyberte stranu

BLAHOŽELÁME

našim kolegom vojenským veteránom klubu Bratislava,

ktorí v auguste 2015 oslávia narodeniny

pani  BOŠANSKÁ Rozália (82)
pplk. v.v. SCHAUHUBER Milan (72)
pplk. v.v. ADAMEC Georgij (68)
plk. v.v. JUDr. CIGÁNEK František (67)
plk. v.v. Ing. PODMANICKÝ Jozef (66)
pplk. v.v. RSDr. SÝKORA Miroslav (64)
pplk. v.v. RSDr. LACKO Ján (64)
mjr. v.v. TINKA Karel (62)
pplk. v.v. Ing. STRÁŽOVSKÝ Bohuslav (61)
kpt. v.v. Ing. DROBNÝ Dušan (61)
pplk. v.v. Ing. KUKUMBERG Štefan (60)
pplk. v.v. MUDr. MARKO Jozef (59)
plk. v.v. PhD. LAML Roman, RSDr (53)
pplk. v.v. Ing. ŠIŠKA Tibor (50)
mjr. v.v. Ing. PhD. CHORVÁTH Karol (46)

K životnému jubileu
dobré zdravie, šťastie, lásku,
ešte veľa ráznych krokov
najmenej do stovky rokov

Rada klubu Bratislava