Vyberte stranu

Dohoda o spolupráci medzi ZV SR Klub Nitra–Zobor a JDS MsO 1 v Nitre je realizovaná aj na Medzinárodnej športovej olympiáde seniorov v Nitre.

 

Jednota dôchodcov na Slovensku, krajská organizácia Nitra, v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a Zväzom vojakov SR Klub Nitra–Zobor, spolupracovali aj na XVIII. Celoslovenských športových hrách seniorov dňa 12. augusta 2015 v Nitre.
Športové hry a turistický zraz seniorov, Memoriál RNDr. Kamila Vajnorského, organizovala JDS v dňoch 11. až 13. augusta 2015 v Nitre.
Záštitu prevzali:
Ján RICHTER, minister práce sociálnych vecí a rodiny.
Milan BELICA , predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Jozef DVONČ, primátor Nitry.
Zväz vojakov SR Klub Nitra–Zobor, pomáhal svojimi členmi v športovej disciplíne streľba zo vzduchovky. Zároveň Klub sponzoroval medaily, udelené v tejto športovej súťaži seniorov.
Horúčava v stredu  12.8.2015 vyčerpávala všetkých súťažiacich a súťažiace z krajov od východu až po západ Slovenska. Rovnako však v teplom ovzduší „trpeli“ aj rozhodcovia. Všetkým preto patrí vysoké uznanie a poďakovanie. Bolo to skutočne náročné a nie iba pre tých „skôr narodených“. Ocenenie si iste zaslúžia aj členky JDS z Nitry, ktoré na jednotlivé športoviská donášali minerálky a čiernu kávu.
Pri hodnotení výsledkov a odovzdávaní zlatých, strieborných a bronzových medailí, večer po 19- tej hodine 12. augusta 2015, však na účastníkoch súťaži nebolo vidieť únavu. Práve naopak, dávali hlasito najavo radosť a uznanie, ak súťažiaci z toho ich kraja Slovenska, z Maďarskej a Poľskej republiky svojim športovým výkonom získali niektorú z medailí.
Na športových súťažiacich sme žiaľ v tomto roku nevideli zástupcov z družobného mesta Kroměříž.

 

Zväz vojakov Slovenskej republiky Klub Nitra–Zobor v organizácii hier, v bielom tričku s logom ZV SR a nápisom Klub Nitra–Zobor, reprezentovali:
plk. v.v. Ing. František KROMKA, pplk. v.v. RSDr. Ernest MAKO ako pomocní rozhodcovia, poradcovia a osobní „asistenti“ každého strelca, kpt. v zálohe Ľubomír ZÁMOCKÝ, ako riaditeľ súťaže streľby zo vzduchovky a  Emília ČERYOVÁ , ako zapisovateľka v tejto súťaži. Obaja sú aj členmi JDS.

 

Text a fotografie: František Chuda, ZV SR Klub Nitra–Zobor
DSC07681 DSC07683 DSC07686 DSC07687 DSC07690 DSC07634 DSC07636 DSC07637 DSC07638 DSC07639 DSC07640 DSC07641 DSC07642 DSC07643 DSC07644 DSC07645 DSC07646 DSC07647 DSC07648 DSC07649 DSC07650 DSC07652 DSC07655 DSC07657 DSC07659 DSC07662 DSC07664 DSC07665 DSC07666 DSC07668 DSC07670 DSC07672 DSC07677 DSC07678 DSC07679