Vyberte stranu

27. ročník turistického pochodu „Náučným partizánskym chodníkom Skýcov – Zlatno“

 

Keď v roku 1988 genpor. v.v. Ing. Ján Husák, spolu s priateľmi založili tradíciu turistického pochodu na počesť spomienok na udalosti v SNP tohto krásneho kraja pod Tribečom, ešte netušili, že koncom augusta sa tu budú každý rok schádzať desiatky a stovky priateľov, ktorí uznávajú vysoké hodnoty a odkaz SNP pre nasledujúce generácie.

Delegácia ZV SR Klub Nitra–Zobor sa už pravidelne zúčastňuje na stretnutiach a spomienkach priamych účastníkov a obyvateľov partizánskych obcí Skýcov a Zlatno. Tak tomu bolo aj 22. augusta 2015.
Obec Skýcov a obec Zlatno, Oblastný výbor SZPB v Nitre, ZO SZPB Skýcov a Zlatno, Klub slovenských turistov Zlaté Moravce v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, zorganizovali stretnutie občanov a ich hosťov.
Za ZV SR Klub Nitra–Zobor sa spomienok na 71. výročie SNP a položení kytíc úcty a vďaky k pamätníkom týchto obcí zúčastnili:
p. František KROMKA, p. Pavel LUSPAJ s manželkou a vnučkou, p. Ernest MAKO, p. Štefan VŠELKO, p. Vilma VAŽANOVÁ, p. Margita HAVLOVÁ, p. Ľubomír ZÁMOCKÝ a p. František CHUDA.
Ako predseda OblV SZPB v Nitre p. Jozef HAVEL.

Účasť prijali :
Predseda NR SR Peter PELLEGRINI, Minister obrany SR Martin GLVAČ (uskutočnil aj 12 km pochod NPCH), poslanec NR SR Marián KÉRY, predseda NSK Milan BELICA a ďalší funkcionári politických strán a občianskych hnutí.
Naša delegácia ZV SR sa mala možnosť opäť stretnúť s priateľmi zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z oboch partizánskych obcí, z Nitry, Vrábel a zo Zlatých Moraviec. Funkcionárky a členky z Jednoty dôchodcov na Slovensku z Nitry a z Vrábel svojou účasťou opäť potvrdili, že naše hodnoty uznávania odkazu významných historických udalostí našej vlasti, máme spoločné. Svedčia o tom aj fotografie zúčastnených delegácií týchto občianskych združení a politických strán.
Veľmi pôsobivé bolo, keď pri Pamätníku SNP bola na budove Obecného úradu v Zlatne, odhalená pamätná tabuľa obetiam občanom Zlatna v 2. SV. Aj prednesené literárne pásmo  k týmto obetiam, zanechalo u prítomných hlboké pocity.

 

Zástupca veľvyslanectva Ruskej Federácie, odovzdal našim občanom pri Pamätníku SNP v Zlatne, sedem vyznamenaní od prezidenta RF. Bol medzi nimi aj pán Michal SOTÁK z Nitry.
Nie všetci účastníci dokázali absolvovať 12 km partizánskeho chodníka. Vysoko je potrebné preto oceniť, že rodičia na tento turistický pochod pozývajú aj svoje deti. Organizátori ocenili ich účasť darčekmi. Medzi účastníkmi bol aj 10 ročný mládenec, ktorý sa pochodu zúčastnil už desiaty krát. MO SR mládenca ocenil medailou.
Vysoké ocenenie patrí organizátorom, aj účastníkom 27. ročníka turistického pochodu Skýcov – Zlatno.

Oceniť je treba aj príslušníkov OS SR, čestnú stráž, kladenie vencov a kytíc a Posádkovú hudbu Bratislava, ktorí vytvárali dôstojnosť pietneho aktu v oboch partizánskych obciach.
Ostáva nám iba veriť, že tak, ako sa verejne hlásime k odkazu SNP svojou účasťou na organizovaných spomienkach tejto najvýznamnejšej udalosti v histórii bojov našich národov za slobodu, budeme aj rázne a otvorene vystupovať proti každému, kto sa pokúša tieto udalosti tendenčne „upravovať“ a zneužívať pre svoje ciele. Takto si členovia ZV SR v klube Nitra-Zobor predstavujú zachovať odkaz protinacistického a protifašistického odboja v SNP, pri zachovaní si politickej nezávislosti a nestrannosti. Uvádzame to aj v písomnej Dohode o spolupráci medzi SZPB a ZV SR Klubom vojenských dôchodcov Nitra–Zobor, podpísanej dňa 17.02.2009 predsedami Oblastného výboru ZVSR v Nitre a ZV SR Klubom vojenských dôchodcov Nitra–Zobor.

 

Od  starostu  obce  Zlatno, Róberta Šlehobra, som dostal text, ktorý bol prednesený pri odhalovaní Pamätnej tabule v Zlatne a stojí za pripomenutie si nezmyselnosti vojen:

Smrť prišla z oblakov
Text a fotografie: F.Chuda, ZV SR  Klub Nitra–Zobor.

 

DSC07783 DSC07697 DSC07698 DSC07699 DSC07700 DSC07708 DSC07712 DSC07716 DSC07717 DSC07718 DSC07719 DSC07722 DSC07728 DSC07729 DSC07730 DSC07739 DSC07744 DSC07753 DSC07754 DSC07756 DSC07758 DSC07763 DSC07766 DSC07769 DSC07776 DSC07778 DSC07782