Vyberte stranu

 

V súlade s § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim invalidným dôchodcom zamestnávatelia priznávajú nezdaniteľnú časť základu dane, odpočítateľnú položku, ktorá pre rok 2014 bola 3 803,33 Eur ročne. Z tejto sumy sa neodvádza, neplatí daň z príjmu. Na druhej strane pracujúcim invalidným VD v rozpore s uvedeným paragrafom zákona o dani z príjmu ju niektorí zamestnávatelia celé roky nepriznávajú, čím ich diskriminujú.
Podľa vyjadrenia Finančného riaditeľstva SR Odbor podpory a služieb pre verejnosť B. Bystrica zo dňa 17.02.2015 z ktorého citujem: „…, že ani celoročná výška nezdaniteľnej časti základu (3 803,33 Eur za r. 2014) – poberateľa invalidného VD sa nebude znižovať.“ V súlade s týmto vyjadrením na základe § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov pracujúcim IVD sú zamestnávatelia povinní priznať celú nezdaniteľnú časť základu dane. Pri vysporiadaní daňovej povinnosti daňovníka poberateľa IVD sa mu nezdaniteľná časť základu dane nebude znižovať v daňovom priznaní ani v ročnom zúčtovaní. Zamestnávateľ za rok 2014 mal právo pracujúcemu IVD strhnúť len daň zo sumy prevyšujúcej 3 803,33 Eur ročného hrubého príjmu, nezdaniteľná časť základu dane. Do tejto sumy takéto právo nemal a konal protiprávne.
O protiprávnom nepriznávaní odpočítateľnej položky zamestnávateľmi pracujúcim IVD sme niekoľko krát v minulom roku písali na webe ZV SR. Pracujúcich IVD v rozpore s § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov ak mali v roku 2014 ročný hrubý príjem 3 803,33 Eur a vyšší čo je suma nezdaniteľnej časti základu dane (odpočítateľná položka), potom im zamestnávateľ protiprávne na daniach ročne odviedol o 760,66 Eur viac, ako bol povinný odviesť. Bolo to z dôvodu, že IVD zamestnávatelia protiprávne nepriznali odpočítateľnú položku na ktorú zo zákona o dani z príjmov mali právo, dôsledkom čoho platili dane z celého hrubého príjmu teda aj do sumy 3 803,33 Eur ročne cez skutočnosť, že do tejto sumy neboli povinní odvádzať daň z príjmu . Pri menšom ročnom hrubom príjme ako 3 803,33 Eur za nich zamestnávateľ na daniach protiprávne odviedol 20 % daň z ich hrubého príjmu. V takomto prípade nebol povinní odviesť ani cent, čím pracujúceho IVD diskriminoval. Pracujúcemu IVD v súlade so zákonom o dani z príjmov jeho zamestnávateľ na dani z príjmu mal odviesť len daň zo sumy ktorá v roku 2014 v hrubom príjme presiahla, prevyšovala sumu 3 803,33 Eur ročne. Tento diskriminačný problém v záujme pracujúcich IVD v roku 2014, 2015 mohlo riešiť predsedníctvo ZV SR čo ale žiaľ neriešilo. Okrem mňa a ďalších, ho intenzívne riešil najmä pán Stano Milan.
Pre lepšie pochopenie neoprávneného nepriznávania nezdaniteľnej časti základu dane niektorými zamestnávateľmi zverejňujem celú odpoveď Finančného riaditeľstva SR. Túto odpoveď k žiadosti odporúčam pracujúcim IVD využiť v prípade, ak im zamestnávateľ nepriznáva nezdaniteľnú časť základu dane a protiprávne IVD strhával dane zo sumy 3803,33 Eur ročného hrubého príjmu a nižšej . Využite ju aj v prípade, ak pracujúcemu IVD zamestnávateľ 3 roky dozadu neoprávnene strhol daň do sumy 3803,33 Eur ročného hrubého príjmu. Podľa môjho názoru neoprávnené odvedenie daní z ročného hrubého príjmu do 3 803,33 Eur bez uznania odpočítateľnej položky na ktorú pracujúci IVD majú podľa zákona o dani z príjmov právo, môžu do 3 rokov dozadu písomnou žiadosťou od daňového úradu požadovať vrátiť.
Pre využitie pripájam odpoveď Finančného riaditeľstva SR :

document2015-08-04-160725