Vyberte stranu


21.8.1968 je významný medzník vo vojenských dejinách Slovenska. Môžem hodnotiť len z pohľadu miestnych podmienok . Pred vstupom vojsk VZ som pocitovo vnímal záujem ľudí o dianie v spoločnosti. Dubček bol národným hrdinom. Nielen zbierky na Alweg potvrdzovali , že sa Slovensko prebudilo. Vstupom vojsk VZ na čele so ZSSR /mimo Rumunska , čo dalo precedens správania MĽR, NDR, Poľska, Bulharska /, sa z počiatočného všeobecného nesúhlasu a odporu stal všeobecný súhlas a podpora.

Ja nie som aktívny pamätník. Ale vyjadrím slovami plk. Richtera /priameho účastníka z roku 1968/. Paralelu v roku 1989. parafrázujem: ” Soudruzi, udělaji si co chtej, prosím klid , myslete na sebe, své rodiny”.
Keď som v roku 1979 nastúpil k 60.tp. v Kežmarku a čítal kroniku čiastočne som pochopil normalizáciu, osudy útvarov a jednotiek, aj osudy ľudí a ich rodín po redislokácii útvaru v Šumperku.  Títo ľudia neboli zbabelci, zasiahla moc. Tak ako v roku 1938, 1968, 1989 zlyhala politická moc.
Prajem všetkým priamym účastníkom pohnutých rokov 1968 – 1973 pevné zdravie.
pplk. Ing. Mgr. Vladimír Petrík