Vyberte stranu

SLAVNOSTNÝ AKT PASOVANIA ZA RYTIERA DELOSTRELECTVA

Česká a Slovenská obec delostrelecká (ďalej len „ČASOD“) je občianskym združením bývalých vojakov – delostrelcov. Jednou z jej aktivít je aj spoločenské ocenenie tých členov združenia, ktorí svoj život zasvätili službe vlasti a vo vojenskom živote niečo dosiahli a zaslúžia si tak úctu a pozornosť. Cieľom ocenenia je morálne ich povzbudiť, aby boli hrdí na to, že sú skutočne skvelí – delostrelci.
Takýmto ocenením je aj inaugurácia (pasovanie) a prijatie do RYTIERSKEHO STAVU DELOSTRELECTVA. Slovo „RYTIER“ neznamená len honor, ale tiež určitý spoločenský stav, ktorý požíva úctu a uznanie ostatných. Je to vlastne priznanie titulu, poďakovanie a ocenenie ľudí za ich čestnú a statočnú prácu v armáde, najmä čoho dosiahli a dokázali pri plnení úloh a propagácie v oblasti raketového vojska a delostrelectva.
Rytiermi delostrelectva sa v týchto dňoch stali

           plk. v.v. Ing. Jan Macoun (člen ZV SR Klub Bratislava)

           pplk. v.z. Ing. Jozef Artim

Inauguráciu za Rytiera delostrelectva vykonal 16. septembra 2015 Rytier delostrelectva plk.v.v. Dr. Jaroslav Junek. Rád Rytiera delostrelectva osobne pripol oceneným Generálny sekretár ČASOD a Rytier delostrelectva npráp.v.v. JUDr. Marián Ďurina za prítomnosti hostí zo ZV SR Klubu Bratislava – predsedu klubu plk. v.v.Ing. Pavla Badu, tajomníka klubu plk. v.v.Ing.  Juraja Kaysera, riaditeľa kancelárie Spolku architektov Slovenska Ing. Petra Mikloša, priateľov a rodinných príslušníkov.
V závere aktu sa plk. v.v. Ing. Jan Macoun poďakoval v mene vyznamenaných za ocenenie ich práce a predniesol ich sľub – dodržiavať zásady rytierskeho stavu a odkazu svätej Barbory, patrónky delostrelectva.
Ocenení sľúbili pokračovať v propagácii tradícii, histórie, slávy, úspechov a úloh príslušníkov raketového vojska a delostrelectva v našej spoločnosti, najmä mladej generácie.

 

Text: plk. v.v. Ing. Jan Macoun, Rytier delostrelectva

 

HPIM3636 P1070427 P1070446 P1070449 P1070452 P1070453plk.v.v.Ing. Ján Macoun a pplk.v.v. Ing. Jozef Artim