Vyberte stranu

 

B L A H O Ž E L Á M E

našim kolegom vojenským veteránom Klubu Bratislava,
ktorí v septembri oslávia narodeniny

pplk. v.v. Ing. RYBÁR Miroslav,    nar. 08.09. (58r.)
pplk. v.v. LÁNIK Jozef,             08.09. (73r.)
práp. v.v. VÉGH Štefan,          12.09. (75r.)
nadpráp. v.v. PETRÍKOVÁ Jaroslava, 14.09. (79r.)
plk. v.v. Doc.Ing. MARTINKA Jozef, CSc. 14.09. (75r.)
plk. v.v. Ing. KAYSER Juraj,    15.09. (63r.)
plk. v.v. MUDr. SEMAN Rudolf, CSc.     17.09. (77r.)
nadpráp. v.v. GABRIŠ Peter          18.09. (48r.)

K životnému jubileu
dobré zdravie, šťastie, lásku,
na tvári ni jednu vrásku
ešte veľa ráznych krokov
najmenej do stovky rokov

Rada klubu Bratislava

scan0016