Vyberte stranu

Zverejňujem na žiadosť organizátorov stretnutia.

Pripravujeme stretnutie bývalých absolventov VSOŠ v Nitre 56.čata v rokoch 1971-1975, nemáme však žiadny kontakt na nasledujúcich spolužiakov : Vítězslav EIS, Ivan GAJDOŠ z Novej Bani, Oldřich GRÝGERA, Jaroslav KUMBERA z Klatov, Miroslav KUŽEL z Třebíča, Milan MALÝ z Prahy, Petr NOSEK z Brna, Miroslav STARÝ.

Prihláste sa Viliamovi BODNÁROVI, tel.+421917371278,+421455562167, bodnar@pliesovce.sk

Jaroslav SAKO