Vyberte stranu

LOGO VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

.

Vážení čitatelia, vyslúžilci, veteráni,
občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava bolo zaregistrovaná na MV SR v júni 2015 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov ozbrojených zložiek ktorého členom môže byť fyzická osoba – bývalý vojak z povolania (dôstojník, práporčík) ktorý je v zmysle platných zákonov poberateľom VD, SD, IVD, alebo profesionálny vojak ktorý má odslúžených minimálne 15 rokov v ozbrojených silách, ako aj jeho najbližší rodinný príbuzný, alebo sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov.
Rada veteránov dňa 12. októbra 2015 rozhodla, že členom združenia VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava sa môže stáť ktorýkoľvek záujemca z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska (teda nie iba z Bratislavy), ten kto spĺňa podmienky uvedené v článku:
https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/vojensky-veteran-bratislava/

 

Vyplnenú prihlášku odovzdať a členské uhradiť je možné na schôdzi Rady veteránov v Posádkovom klube (Dulovo nám.) v dňoch rokovania Rady združenia – uvedené sú v Pláne činnosti na daný rok  v dobe od 15.00 do 17.00 hod.

alebo odoslať poštou na adresu:

Poštová adresa :

CHŇAPEK Štefan 

Jirásková 4

851 01 Bratislava

Vyplnenú prihlášku je možné poslať e-mailom, avšak iba ako skenovanú kópiu prihlášky s vlastnoručným podpisom žiadateľa (poslať v programe Word alebo PDF). Podmienkou členstva je aj každoročná úhrada členského, na rok  v sume 15,- E.

e-Mail:    stefanchnapek@gmail.com ,   s.chnapek@upcmail.sk

Úhradu členského realizujte cez eBanku:

Suma: 15 Euro
Číslo účtu príjemcu: 2700860529
Kód banky: 8330

IBAN: SK4383300000002700860529
Variabilný symbol: 012017
Špecifický symbol: 2017
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: Členské 2017, meno a priezvisko odosielateľa

 

Pre prihlášku klikni tu:

Prihláška do VVB ČB.docx

Prihláška vo word 97 – 2003


VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA