Categories
Ako sa stáť členom o.z. VOJENSKÝ VETERÁN
19. októbra 2015 VVB

LOGO VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

.

Vážení čitatelia, vyslúžilci, veteráni,
občianske združenie VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava bolo zaregistrovaná na MV SR v júni 2015 ako nepolitické, dobrovoľné záujmové občianske združenie príslušníkov ozbrojených zložiek ktorého členom môže byť fyzická osoba – bývalý vojak z povolania (dôstojník, práporčík) ktorý je v zmysle platných zákonov poberateľom VD, SD, IVD, alebo profesionálny vojak ktorý má odslúžených minimálne 15 rokov v ozbrojených silách, ako aj jeho najbližší rodinný príbuzný, alebo sympatizant, ktorý súhlasí so stanovami združenia a rozhodne sa podporovať združenie pri naplňovaní jeho poslania a cieľov.
Rada veteránov dňa 12. októbra 2015 rozhodla, že členom združenia VOJENSKÝ VETERÁN Bratislava sa môže stáť ktorýkoľvek záujemca z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska (teda nie iba z Bratislavy), ten kto spĺňa podmienky uvedené v článku:
https://www.bezpzlozky.eu/2015/09/vojensky-veteran-bratislava/

 

Vyplnenú prihlášku odovzdať a členské uhradiť je možné na schôdzi Rady veteránov v Posádkovom klube (Dulovo nám.) v dňoch rokovania Rady združenia – uvedené sú v Pláne činnosti na daný rok  v dobe od 15.00 do 17.00 hod.

alebo odoslať poštou na adresu:

Poštová adresa :

CHŇAPEK Štefan 

Jirásková 4

851 01 Bratislava

Vyplnenú prihlášku je možné poslať e-mailom, avšak iba ako skenovanú kópiu prihlášky s vlastnoručným podpisom žiadateľa (poslať v programe Word alebo PDF). Podmienkou členstva je aj každoročná úhrada členského, na rok  v sume 15,- E.

e-Mail:    stefanchnapek@gmail.com ,   s.chnapek@upcmail.sk

Úhradu členského realizujte cez eBanku:

Suma: 15 Euro
Číslo účtu príjemcu: 2700860529
Kód banky: 8330

IBAN: SK4383300000002700860529
Variabilný symbol: 012017
Špecifický symbol: 2017
Konštantný symbol: 0558
Informácia pre príjemcu: Členské 2017, meno a priezvisko odosielateľa

 

Pre prihlášku klikni tu:

Prihláška do VVB ČB.docx

Prihláška vo word 97 – 2003


VOJENSKÝ VETERÁN BRATISLAVA

 

 

8 komentárov
 1. Pre borton 23. februára 2017 v 22:12
  Pokial to nie je provokácia, tak iba stručne:
  Programové zameranie máme takmer identické, stanovy máme uverejnené dostupné pre každého, takže v tom to nebude. Možno sme viac transparentní a nebojíme sa preukazovať našu činnosť pred verejnosťou.
  Je jedno kde budete členom, úroveň klubov alebo združení závisí od aktivít členov.
  Peknú noc prajem.
  predseda

 2. som členom KVV trenčín -- tiež klub veteránov -- v čom ste modernejší, serioznejší a sú v porovnaní prednosti byť členom o.z. alebo členom ZV SR ?

 3. František Jakubov

  P. večer. Neviem, či som na správnom webe. Bol som v MS UNPROFOR 20 mesiacov. Doteraz som nemal čas z pracovných dôvodov prihlásiť sa do klubu veteránov. Viem, že existuje ešte nejaký iný klub vojenských veteránov. Poprosil by sim špecifika a podmienky prijatia do jednotlivých klubov, Dík F. Jakubov

 4. Milan aj ďalší,
  áno, nie každý má najnovší program v PC, preto prihláška bude dnes v noci upravená, doplnená o verziu word 97 až 2003.
  Vydržte.
  predseda

 5. Vážení priatelia, prihlášku ste dali na web v niektorej z najnovších verzií Wordu. Žiaľ, spústa ľudí používa staršie verzie (aj ja) a nevie formulár otvoriť. Prosím vás o zámenu prihlášky, alebo aspoň o zaslanie verzie, ktorú otvorím Wordom 2003. O členstvo mám stále záujem, i keď z pracovných dôvodov :good: som sa v poslednom čase na stretnutich nezúčastňoval.

  Ďakujem!

 6. Prihlásil som sa za člena združenia.
  Jozef Láncz, Štúrovo

 7. Priatelia,
  ďakujeme za Váš záujem o členstvo v našom združení.
  Vzhľadom k množiacim sa dopytom o postupe pri získavaní členstva podávame nasledujúcu informáciu.
  Po doručení zásielky a prevode členského na náš účet Vás ihneď informujeme e-mailom, telefonický.
  Pokiaľ „Prihláška“ za člena spĺňa všetky náležitosti je prerokovaná na Rade veteránov ktorá zasadá mesačne 1x (najbližšie 7.decembra 2015 a 11. januára 2016).
  Po schválení žiadosti sú žiadatelia ihneď informovaní e-mailom tak, aby mali do prevzatia preukazu doklad, ktorý potvrdzuje ich členstvo vo VVB.
  Najbližšie členské preukazy budeme odovzdávať slávnostným spôsobom v marci 2016 na 3. Valnom zhromaždení VVB v Bratislave. Odovzdávanie chceme spojiť s pasovaním za Vojenského veterána.
  Vzhľadom na to, že výroba členských preukazov je vec ekonomická i technická a preukazy sa nedajú vyrábať po jednom kuse, budú sa „Preukazy“ odovzdávať 2 x ročne a to žiadosti podané a schválené od 30.6. do 31.12. k 31. 1. nasledujúceho roku a žiadosti podané a schválené od 1.1. do 30.6. k 31.8. daného kalendárneho roka.
  Pripomienka: najčastejším problémom pri podaní prihlášky je nedôsledne vyplnená druhá strana.

  Rada veteránov -- Vojenský veterán Bratislava

 8. Vážení čitatelia a sympatizanti,
  na základe nesprávne uvádzanej adresy na listových zásielkach Vás prosíme písať na zásielky adresu v nasledujúcom formáte :

  CHŇAPEK Štefan
  Jirásková 4
  851 01 Bratislava
  Pri posielaní listu nezabudnite prihlášku podpísať a bankovým prevodom poslať úhradu členského príspevku, ktoré je podmienkou pre prerokovanie prihlášky v Rade veteránov. V prípade posielania elektronickou poštou je potrebné prihlášku naskenovať. Už sme mali jeden prípad zaslania prihlášky elektronickou poštou a žiadateľ to perfektne zvládol práve formou naskenovania s podpisom a zároveň nám poslal potvrdenie o bankovom prevode.
  P.S.
  Prihlášku nie je nutné posielať vo farbe, stačí čiernobiela verzia.

  Ďakujeme za pochopenie.
  J. Junek, podpredseda

Pridaj komentár
*