Vyberte stranu

—–Vytvorenie Sociálno-právnej komisie(SPK), bola reakcia na zásahy do sociálnych práv vyslúžilcov v roku 2012/2013 a vznikla z podnetu členov ZVSR v roku 2013 na septembrovej členskej schôdzi Klubu Bratislava. Do štruktúry ZVSR bola zahrnutá Uznesením 8. snemu ZVSR v novembri 2013. Jej činnosť bola po nástupe novozvoleného prezidenta, za podpory časti ÚR ZVSR, pacifikovaná a v rozpore z Uznesením 8.snemu premenovaná na Sociálno-zdravotnú komisiu (SZK). Napriek tomu SPK (SZK) aj po 2. zasadaní ÚR ZVSR pokračovala v intenciách cieľov prednesených predsedom SPK na 8. sneme.
—–Počas celého obdobia existencie SPK (SZK) sa jej činnosť rozvíjala prevažne na základe vlastnej iniciatívy bez systematickej podpory a spolupráce medzi ÚR ZVSR a SZK pri riešení aktuálnych problémov a hľadaní spoločných postupov, až nakoniec  vymenovaním nového, odborne nepripraveného predsedu SZK, na jeseň 2014 jej činnosť úplne prestala.

—–SPK niečo stihla v prospech vyslúžilcov ozbrojených zložiek urobiť, väčšiu časť cieľov však nestihla splniť. Predovšetkým sa zatiaľ nepodarilo presadiť nášho zástupcu do poradných orgánov vlády a rezortov, čo nám obmedzuje prístup k informáciám súvisiacich s analýzami a legislatívnymi zámermi najmä v sociálnej oblasti, ďalej ani zastupovanie bývalým členom ÚR ZVSR v sociálnej komisii JDS neprinášalo očakávané efekty. Preto SZK poverila svojho vtedajšieho predsedu Dr. Juneka, aby na rokovaní s JDS presadil priame zastúpenie člena SZK v sociálnej komisii JDS, čo sa stretlo s okamžitým odporom prezidenta a viceprezidenta  ZVSR a nedošlo ani k podpisu dohody. V súčasnosti neexistuje žiadna forma komunikácie prezídia ZVSR a SZK.
—–Nestihli sme riešiť problém starodôchodcov, bulharské konštanty, ale aj ďalšie diskriminačné opatrenia uvedené na webe www.zvazvojakov.sk ako aj na tomto www.bezpzlozky.eu     pozri: https://www.bezpzlozky.eu/2014/12/diskriminacia-vysluhovych-dochodcov/).

 

Ako ďalej?
—–Nájsť východisko nie je až také ťažké ako by sa na prvý pohľad zdalo. Už prvá SPK bola koncipovaná svojim zložením z vojakov a policajtov v.v., i keď to bolo  pod hlavičkou Klub Bratislava, ale zložená bola z odborníkov celého Slovenska.
Zloženie pôvodnej SPK:

Dr. Jaroslav JUNEK, (vojak v.v.)
Ing. Ľubomír DUBEŇ, (vojak v.v.);
Ing. Jozef KARNAS, (policajt v.v.)
JUDr. Marián ĎURINA, (vojak);
JUDr. František CIGÁNEK, (vojak);
RSDr. Milan KOLEN, (vojak);
Doc.PhDr. Emil JURKOVIČ, CSc (vojak)
Ing.Mgr. Julius KOVÁČ, (vojak)
Ing.Ján Michrina, (vojak)

Komisii pomáhalo radami mnoho dobrovoľných odborníkov z oblasti sociálneho práva – JUDr. Jozef Kotulič, Ing. Kereszteši, Milan Stanislav, … a ďalší vyslúžilci ozbrojených zložiek.
Nie je mojim cieľom analyzovať alebo hodnotiť, chcem iba poukázať nato, že o svoje práva v demokratickej spoločnosti sa musí každý občan starať a bojovať o ne.

Ako nato?
—–Hovorí sa že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš, u našich vyššie uvedených kolegov to pravdepodobne neplatí, sú to naslovovzatí bojovníci, ktorí sa len tak ľahko nevzdávajú.
V činnosti by mala SPK pokračovať, či už pod rovnakým názvom alebo iným, to nerozhoduje. Musí však mať podporu vyslúžilcov ozbrojených zložiek – vojakov, policajtov, zboru väzenskej justičnej stráže, colníkov, SIS, NBÚ, hasičov a horských záchranárov – združených, alebo aj individuálnych.

Ak ste viacerí prispievatelia rovnakého názoru, podporte tento návrh a napíšte v komentároch svoj názor.
Naši kolegovia Ľubo Dubeň a Milan Kolen toho času ozdravujú svoje starecké kĺby v Tatranských Zruboch, vyzvime ich aby nezaháľali a pripravili projekt, dali do činnosti SPK v najkratšom možnom čase.

Aby sme im uľahčili rozhodovanie, dávam im na vedomie že o.z. Vojenský veterán Bratislava ich bude podporovať, poskytne všestrannú pomoc a ako aj komunikačný priestor na tomto webe.
Postupne, za podpory členov/nečlenov,  doriešime aj finančné zabezpečenie výdajov SPK.

 

o.z. Vojenský veterán Bratislava
predseda Ing. Pavol Bada

PS:  aby sa kolegom ľahšie tvorilo, prikladám návrh mandátu SPK :   Mandát SPK

—————

Dôležitý VÝSTUP Z DISKUSIE:

Podľa môjho názoru účet Advokát je vytvorený na základe dobrovoľnej verejnej zbierky vyslúžilcov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov ako i sympatizantov a na presne určený účel t.j. náklady spojené so súdnym sporom vo veci nevalorizácie.
Žiadna iná zmena ani nie je možná z právneho hľadiska. Súdny spor Dubeň (oficálne poverený ZV SR) verzus VÚZS (MO SR), NR SR a MV SR prebieha . V auguste 2015 Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu menovaného voči zamietavému rozsudku Okresného súdu Bratislava I a vrátil vec opäť OS BA I na nové rozhodnutie.
Takže keď to zosumarizujem:
Súdny spor vo veci nevalorizácie prebieha, je financovaný z vyzbieraných peňazí na účte Advokát a žiadna oficiálna zmena v použití týchto prostriedkov nie je a ani nemôže byť z právneho hľadiska.

.