Vyberte stranu

BLAHOŽELÁME
našim kolegom vojenským veteránom klubu Bratislava,
ktorí v novembri 2015 oslávili narodeniny

plk. v.v. Ing. MARON Alojz  (67)
plk. v.v. Ing. MOKRÁŠ Rudolf (76)
pplk. v.v. PhDr. BLÁHA Karol, CSc.7. (83)
pplk. v.v. Ing. KADERA Bohumír (80)
mjr. v.,v KOLLÁR Dušan (62)
mjr. v.v. Ing. KOVÁCS Tibor (51)
plk. v.v. Img. LACHKOVIČ Jaroslav (63)
pplk. v.v. Ing. VÖRÖS Ladislav (61)
pplk. v.v. Ing. PÜSPÖKY František (82)
plk. v.v. MUDr. MARKO Michal (75)
plk. v.v. Ing. ČERNÁK František (86)
npráp- JUDr. ĎURINA Marián (63)
LEŠKOVÁ Terezia (84)
plk. v.v. Ing. SLOVÁK Vladimír (68)
pplk. v.v. Ing. BOŠANSKÝ Emil (61)
pplk. v.v. Ing. JÁNOŠKO Jaroslav (66)

Kytka

K životnému jubileu pevné zdravie, šťastie, lásku,
na tvári ani jednu vrásku,
ešte veľa ráznych krokov,
najmenej do sto rokov.

K Vašim  narodeninám srdečne želá

Klub Bratislava