Vyberte stranu

………K úplnému a správnemu pochopeniu dôvodov prečo nevalorizovaním výsluhových dôchodkov (VD) k 1.7.2012 došlo k porušeniu ústavných a zákonných práv poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia je potrebné si dôsledne preštudovať a pochopiť tieto skutočnosti:

.
……..1. Nevalorizovaním VD v roku 2012 došlo k porušenie ústavy SR, ústavného zákona č. 23/1991 Z. b. listina základných práv a slobôd, zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR, zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a legislatívnych pravidiel vlády.
Schválením čl. IV. zákona č. 185/2012 Z. z. došlo k porušeniu ustanovení ….

Čítaj viac v článku:

M.Kolen:  Nevalorizácia – objasnenie diskriminácie

Vzor sťažnosti k nevalorizácii :

https://www.bezpzlozky.eu/2015/12/kolen-vzor-staznosti-k-nevalorizacii-vd/

 

.